You are on page 1of 8

NUME

*

SEMNIFICAŢIE
*

Notă. Etimologiile sunt, adesea, incerte (= "?"), atît în privinţa originii cuvîntului, cît şi în privinţa înţelesului său. Ceea ce ofer aici este o rezumare extremă. (Lista nu e exhaustivă. Cu roşu - nume feminine).

A
Adam Adela Afrodita Agapia Agat(h)a Agnes Alexandru Alexe Alice Alin Amalia Ana Anastasie Anatol Andrei Andronic Angela Antim Anton Arabela Areta Arghir Ariadna Armand Arsenie Aspazia Atanasie Augustin Aurel Aurora Avram Axente

BCDEFGHILMNOPRSŞTVXZ

pămînt (ebr.) nobil (germ.) din spuma (mării) (gr.) dragoste (gr.) bun (gr.) cast, pur (gr.) bărbatul care apără (gr.) apărătorul (gr.) (nobleţe) (germ.) întreg, dintr-o bucată (germ.) valoros (germ.) bunăvoinţă, milă (ebr.) care se ridică/învie (gr.) răsărit (gr.) bărbat (gr.) bărbat victorios (gr.) înger (gr.) floare (gr.) floare (gr.) arbore frumos (lat.) virtute (gr.) argint, ban (gr.) foarte sfînt (gr.) soţ (germ.) viril (gr.) plăcut, dorit (gr.) nemuritor (gr.) binefăcător (lat.) soare (lat.) zori (lat.) tată măreţ (ebr.) fertil (gr.)

) (din) tată glorios (gr.) grădină (ebr.) stăpîn (?) fericit (lat.) străin (lat. Brăduţ Brigita Bucur AB apărătorul regelui (ebr.) din Cipru (lat.) înalt (celt.) ordine.) splendid propovăduitor de pace (slav.) alb (it.) fermecător (gr. -a Cazimir Călin Cecilia Cezar Chiriac Cincinat Ciprian Clara Claudiu Cleopatra Coman Constantin Consuela Coralia Corina Corneliu .) străin (lat. -a Cosma Crina Cristian soldat frumos (gr. podoabă (gr.A B CDEFGHILMNOPRSŞTVXZ Baltazar Barbara Barbu Bartolomeu Basarab Beatrice Bernard Bianca Bogdan Brad.) fecioară (gr.) casa Domnului (gr.) lumină (lat.) crin (gr.?) împărat (lat. neschimbător (lat.) mărgean (gr.) consolare (sp.) şchiop (lat.) bun (gr.) bărbat (germ.) (preot) (lat.) urs (germ.) dăruit de Dumnezeu (slav.?) C DEFGHILMNOPRSŞTVXZ Calistrat Camil Carmen Carol Casian.) frumos (alb.) .) cîrlionţat (lat.) cornul abundenţei (lat.) brad (rom.) creştin (lat.) (cumani?) (?) ferm.) fiul pămîntului (ebr.

) iubitor de cai (gr.) dăruită de Dumnezeu (gr. duios? (lat.) conducător (ebr.) apărător bogat (ang. viperă (arab) F GHILMNOPRSŞTVXZ Felix.) vesel.) iubit (slav. zînă (lat.) judecat (ebr. nobil (gr.) .) pămîntul-mamă (gr.) preţuieşte binele (gr.) protector (ang. prietenos (germ.) fluxul luminii. Felicia Filip Florin fericire (lat. pur? (gr.) purtător de lance (germ. dăruit (slav. rom.) fire blîndă (gr.) doică (germ.).) D EFGHILMNOPRSŞTVXZ Dalia Damian Dan Daniel Darie David Delia Despina Diana Dionis Doina Doroteea Dragoş Dumitru ABCD dalie (lat.) Delos (gr.) şarpe.) soare? (gr. -ia Eusebiu Eva ABCDE loveşte?.) emul?.) doină (rom.) stăpînă (gr.) Dumnezeu cu noi (ebr.) El e lumina (arab) Dumnezeu e jurămîntul (ebr.) Dumnezeu a judecat (ebr..) bine născut.) ceresc.) E FGHILMNOPRSŞTVXZ Ecaterina Edgar Edmond Eduard Eftimie Elefterie Elena Eleonora Elisabeta Elvira Em(m)a Emanuel Emil Ernest Eugen.) cel liber (gr.) de casă (lat.Cristofor ABC purtătorul lui Cristos (gr.) floare (lat.) luptă (germ. dătător de vin (gr.) bogat (pers.

) I LMNOPRSŞTVXZ Iacob Ieremia.) vesel (lat.) cel drept (lat.) lucrător al pămîntului (gr.) tînăr? strălucitor? (lat.) v.) foc? (lat.) plăcut.) Dumnezeu a ajutat (ebr.) viorea (lat. Irimia Ieronim Ignat Igor Ilarie Ilie Ioachim Iolanda Ion Iordan Iosif Irina Isabela = Elisabeta Iuliu Iustin Ivona ABCDEFGHI călcîi? frate mic? (ebr..) mila lui Dumnezeu (ebr.) nume sacru (gr. vesel (lat. slav.) străin.) H ILMNOPRSŞTVXZ Haralambie Horaţiu Horea.) Lavinium (localitate) (lat. dafin (lat.) strălucire (lat. scut (germ.) războinic (germ.) arborele tisa (germ.) horă (rom. Elisabeta de la Jupiter (lat. oaspete (germ.) Dumnezeu e adevărat (ebr. Horia ABCDEFGH bucurie strălucitoare (gr.) laur.) cel treaz (gr.) pace (gr.) Dumnezeu se înalţă (ebr.) roşcat (lat.) respectabil (gr.) L MNOPRSŞTVXZ Larisa Laura Laurenţiu Lavinia Lazăr graţie (gr. George Gherasim Gioconda Gloria Grigore ABCDEFG Dumnezeu e puternic (ebr. dafin (lat.).) laur.Francisc Fulvia ABCDEF cinstit (lat.) cele două rîuri (ebr.) G HILMNOPRSŞTVXZ Gabriel Gaston Gheorghe.) Dumnezeu să înalţe (ebr.) Dumnezeu uneşte/adaugă (ebr.) .

margaretă (lat.) .) stăpînă.) negru (gr.) N OPRSŞTVXZ Nadia speranţă (slav. (germ.) tînăr (lat.) iubire (ebr.) balsam (gr.) (războinic) (lat.) cine e ca Dumnezeu? (ebr. leoaică (ebr.) pace.) neam îndrăzneţ (germ.) dar al Lunii (gr.) perlă.) palid. lat. livid (lat.) M NOPRSŞTVXZ Magdalena Maia Malvina Mara Marcu Margareta Maria Marin Marius Marta Matei Matilda Maxim Melania Melisa Mihai Minodora Mircea Mirela Miron Monica ABCDEFGHILM castelana (ebr. lume (slav.) nefericire (ebr.) bătălie cîştigată (germ.) tînăr. obosit.Lăcrămioara Leon..) luptă.) crin? (Elisabeta) (eng. onoare (germ. Leonte Leonard Leopold Letiţia Lia Ligia Liliana Linda Liviu Luca Lucia Lucreţia Ludovic ABCDEFGHIL lacrimă (rom.) lumină? (lat.) atrăgătoare? (lat. doamnă (ebr.) minunat (lat.) mare (gr.) camarad (germ.) leu (gr.) albină (gr.) bucurie (lat.) de la mare (lat.).) lumină? (gr.?) loc cu prieteni (germ.) darul lui Dumnezeu (ebr.) cel mare (lat.) călugăriţă.) tei (germ.) leu puternic (germ. mamă (gr.

) mic (lat.?) roman (din Roma) (lat.? gr.) ABCDEFGHILMNO P RSŞTVXZ cu totul iubit (gr.) pregătire de sărbătoare (gr.) plin de milă (gr.) Paşte (ebr.? gr?) curaj renumit (germ.Natalia Nestor Nichifor Nichita Nicolae Octav Ofelia Olivia Onofrei Oreste Otilia Ovidiu Pamfil Panait Pantelimon Paraschiva Pascal Patricia Paul Pavel Petronela Petru Pompiliu Profira Radu Rafael Raluca Ramona Răzvan Remus Renata Robert Rodica Roland Roman naştere.) ABCDEFGHILMNOP R SŞTVXZ bucurie (slav.) prea sfînt (gr.) roman (de la Roma) (lat.) măslin (lat.) rechemat? rebotezat? (slav.) păstor? (lat.) .) renăscut (lat.) cinci (lat. Crăciun (lat.) ajutor (gr.) bogăţie (germ.) ABCDEFGHILMN O PRSŞTVXZ opt (lat.) berbec (lat.) glorie.) cel de la munte (gr.) piatră (gr.) se întoarce (gr. Hera (gr.) purpuriu (gr.) părinte (lat.) faimă mare (germ.) erou? rodie? naştere? (slav.) victorie (gr.) neam victorios (gr.) purtător de victorie (gr.) mereu fericit (gr.) mic (lat.) Dumnezeu m-a vindecat (ebr.) apărare (germ.

) pînză. Ion (lat..) puternic.) soare (rom.) ABCDEFGHILMNOPRSŞ T VXZ palmier (ebr.) geamăn (ebr.) roman (de la Roma) (lat.) împodobit? (lat. giulgiu (gr. ziua sf.) înţelepciune (gr.) Diana.) de la Tibru (lat.) (zi de) odihnă.) dăruit de Dumnezeu (gr.) crin (ebr.) coroană (gr. ceartă (sanscr.) august. sănătos (lat.) porumbel? (lat.) puternic. rom.. sănătos (lat.) Dumnezeu a auzit (ebr.) ? (lat.? germ. respectabil (lat.) ABCDEFGHILMNOPRSŞT V XZ discuţie.) ABCDEFGHILMNOPR S ŞTVXZ din Sabina (loc) (lat.) dăruit de Dumnezeu (gr.) ABCDEFGHILMNOPRS Ş TVXZ şerb (rom.) strălucire (gr.) iubitor de Dumnezeu (gr.) lumina soarelui (ebr.Romeo Romulus Rozalia Roxana Sabin Samson Sava Sebastian Sergiu Sidonia Silviu Simion Sînziana Smaranda Sofia Sorin Suzana Svetlana Şerban Ştefan Tamara Tatiana Teodor Teofil Tereza Tiberiu Titus Toma Traian Tudor Tudose Vadim Valentin Valeriu roman (de la Roma) (gr. convertit (ebr.) onorabil? (gr. cearşaf.) Rusalii? faimă? (lat.) dăruit de Dumnezeu (gr.?) strălucitor (pers.) pădure (lat.) lumină (slav.) vînătoare? seceră? arşiţă (gr. slav.) sclav? supraveghetor (lat.) .

=persan.=germanic.=celtic.) izbîndă (lat.?) purtătoare de victorie (gr.=românesc.=latinesc.) ABCDEFGHILMNOPRSŞTV X Z străin.) viorea. gr. violet (pers. am menţionat doar numele masculin.=italienesc.B.=anglo-saxon. pers.=spaniol. germ. .) luptător (slav.) ABCDEFGHILMNOPRSŞTVX Z Dumnezeu şi-a amintit (ebr. cînd formele sunt perfect similare (gen: Alin-Alina.) N.) safir (gr.=grecesc. oaspete (gr. Prescurtări: celt. it.) viaţă (gr.=sanscrit.? lat.) vîrstnic (lat. sp. Florin-Florina.) ramură verde (lat. sanscr. lat. ebr. Ion-Ioana). rom.=ebraic. pace (slav. eng.Vasile Vera Veronica Veturia Victor Violeta Virgil Virginia Viviana Vlad. Vladimir Voicu Xenia Zaharia Zamfir Zoe rege (gr. adevăr (gr.) viaţă (lat.) fecioară (lat. Iconul deschide pagini de aprofundare a subiectului.) putere. În cele mai multe cazuri.) credinţă.