You are on page 1of 4

Kako komunicirati s tekim klijentima'' za grupu polaznika odrati 24.03.2012. (subota) s poetkom u 9:00 sati. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Irena Mami Magdalena Stjepandi aulovi Tomislav aulovi Igor Zovak Irina Baniek Zoran Kati Klara Mandi Nino Delija Nataa ajatovi Zvonimir Roa Branko uzel Deny Ovalt Nastazija Remenar Maja Martini Damjan Beljan Ivan Grgi Iva Jurai Marko Martinovi Ana Petrina Ivana orluka Petra Risti Katarina Vidak Dominik Furjan Tomo Dodi Iva Petrovi

Kako komunicirati s tekim klijentima'' za grupu polaznika odrati 31.03.2012. (subota) s poetkom u 9:00 sati.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Nikolina Klai Marijana Kovai Mateja Turinec Mario Bastali Iva Koul Sandra Miji Ivana Jarec Ankica Juri a Ivana Juri Sandra Maros Saa Tanackovi Ivica Tarle tefica Babi Ivan Bri Tamara Herceg Bojkovi Tina Luli Dalida Forga Stella Ratkovi Marija Jurin Darko Ragu Andreja Mladi Marina Bari Larisa Ratkovi Mirela Hadi Maja Bungi

Kako komunicirati s tekim klijentima'' za grupu polaznika odrati 14.04.2012. (subota) s poetkom u 9:00 sati. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Ivana Bolei Ivana Blaevi Maja aki Lidija Jui Ankica Mrvelj Ivana Markulin Erkapi Marko Kali Renata imuni Zlatiborka Paajli Lana Klanfar Alen ohar Tamara Poduka Aleksandra upani Ivana Supi Silvio Markulin Tomislav Saboli Mirjana Buba Robert Kira Zvonimir Jakeevi Goran Martinovi Elena Jozi Marijana Stipaniev Iva Gagro Anita Turkalj Lorena Pievi

Kako komunicirati s tekim klijentima'' za grupu polaznika odrati 22.4.2012. (subota) s poetkom u 9:00 sati.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Martina Biruki Jelena Galijaevi Mario Kljaji Tihana Magdi Tomislav Potlaek Ines Vai Sandra Radi Robertina Blazevi Antonio Ivani Lidija Car Martina Popovi Nikolina Milenkovi Sandra Chanan Marija Pralija Martina Pereinec Andrea Petek Darija Bilan Petra Fuker Josipa eko Manuela Novina Mio Markovi