You are on page 1of 28

CARTE TEHNICĂ

MOTOARE ASINCRONE TRIFAZATE DE JOASA TENSIUNE, CU ROTOR IN SCURTCIRCUIT, DE UZ GENERAL, TIP ASU-ASI GAB.160-315

APROBAT DIRECTOR GENERAL SC UMEB-SA Ing.Gheorghe Chitu

CT 2 - 2006

Data elaborarii: 23.06.2006

Revizia 1: Revizia 2: Revizia 3:

Cuprins
Pag. 1. Denumirea si destinaţia motoarelor........................................................................... 2 2. Aparate de măsură şi control...................................................................................... 3 3. Scule speciale şi piese de schimb............................................................................. 4 4. Pregătirea şi punerea în funcţiune.............................................................................. 4÷6 4.1. Dezambalare........................................................................................................... 4 4.2. Verificări preliminare înainte de montaj............................................................... 4 4.3. Pregatirea pentru montare.................................................................................... 4 4.4. Cuplarea cu mecanismul acţionat........................................................................ 5 4.5. Legarea la reţeaua de alimentare electrică.......................................................... 5÷6 4.6. Legarea la borna de împămîntare......................................................................... 6 4.7. Protecţia la suprasarcină....................................................................................... 6 4.8. Verificarea montajului............................................................................................ 6 5. Defecţiuni posibile şi mod de depanare....................................................................... 7÷8 6. Demontarea motorului................................................................................................... 8 6.1. Demontarea cutiei de borne................................................................................. 8 6.2. Demontarea ventilatorului.................................................................................... 8 6.3. Demontarea rotorului............................................................................................ 8 6.4. Demontarea rulmenţilor cu bile............................................................................ 8 6.5. Montarea motorului................................................................................................ 8 7. Reguli de întreţinere şi mentenanţă............................................................................ 8÷9 8. Marcare, Ambalare,Transport, Depozitare, Conservare............................................ 9 9. Reguli de protecţia muncii........................................................................................... 9 10. Graficul intervalelor de completare si reungere al rulmenţilor neetanşeizaţi.......... 10 ANEXA 1-Racordarea conductelor de alimentare la bornele motorului .................. 11 ANEXA 2-Schemele de montare si demontare.......................................................... 12÷16 ANEXA 3-Dimensiuni de montaj si gabarit - Forma constructiva IM 1001.............. 17 -Dimensiuni de montaj si gabarit - Forma constructiva IM 3001.............. 18 ANEXA 4-Fortele radiale admise pe capatul de arbore conducator ........................ 19 ANEXA 5-Lista pieselor de schimb.............................................................................. 20

2

Toate lucrările pe timpul transportului. 200. Prezenta carte tehnică se aplică seriei de motoare asincrone trifazate. punerii în funcţiune şi mentenanţei trebuie efectuate de personal tehnic calificat. de uz general.standarde armonizate . 280. instalării. în conformitate cu HG 457-2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune care transpune prevederile Directivei 73/23 EEC . de joasă tensiune cu rotorul în scurtcircuit. Aceste motoare sunt destinate utilizării în instalaţii industriale şi sunt conforme şi cu: .1. de uz general.SR EN 60034 .Denumirea si destinaţia motoarelor 1.care transpune Directiva 89/336/EECcompatibilitate 3 . componente în rotaţie şi posibile suprafeţe fierbinţi.Privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a maşinilor industriale .315 si ASI gabaritele 225. Nerespectarea prevederilor din prezenta Carte Tehnică anulează orice răspundere din partea producătorului pentru eventualele accidente sau pagube materiale apărute.care transpune prevederile Directivei 98/37/EEC-maşini . 180.Privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice . autorizat. iar în perioada de garanţie nerespectarea prezentelor prevederi duce şi la scoaterea din garanţie a produsului (motorului).CARTE TEHNICĂ Condiţii de exploatare în siguranţă a motoarelor asincrone trifazate de joasă tensiune cu rotor in scurtcircuit.HG 497-2003 . 250.Maşini electrice . tip ASU gabaritele 160. Efectuarea necorespunzătoare a acestor lucrări poate conduce la accidente şi/sau pagube materiale.HG 119-2004 . 1. 225.joasă tensiune Aceste motoare au părţi active (sub tensiune). 315.

temperatura ambiantă: -33°C ÷ +40°C . 225 ASI gab.6. precum şi cotele de montaj şi gabarit sunt conf.Gradul normal de protecţie al motoarelor : IP55 1.8 NU 316 P6 EL NU 317 P6 EL NU 320 P6 EL 6319 P6 EL Tipul intrărilor de cablu principale şi diametrul minim şi maxim al cablului de alimentare sunt conform tabel 2.160 ASU gab.Serviciul de funcţionare nominal tip: serviciu continuu S1 . ST 1. ventilatoarelor. în zone macroclimatice cu climat temperat N.altitudine: max. 280 ASI gab. 36 şi/sau catalog produs.2. conform Tabel 1 Tabel 1 Motor tip ASU gab. 315 ASU gab.6.4 Parametrii electrici şi mecanici . 315 Lagăr acţionare 2p=2 6310 2Z P6 EL 6311 2Z P6 EL 6313 2Z P6 EL 6314 2Z P6 EL 6313 2Z P6 EL 6314 2Z P6 EL 6316 P6 EL 6317 P6 EL 6316 P6 EL 2p=4.8 Lagăr suport 2p=2 6310 2Z P6 EL 6311 2Z P6 EL 6313 2Z P6 EL 6314 2Z P6 EL 6312 2Z P6 EL 6314 2Z P6 EL 6316 P6 EL 6317 P6 EL 6316 P6 EL 2p=4. 200 ASU gab.180 ASU gab. 1000m dar la cerere pot fi executate si in zone macroclimatice cu climat tropical sau climat rece. daca producatorul a fost avizat in prealabil asupra acestui lucru.umiditate relativă: 80% la +20°C . de regulă.Clasa de izolatie a bobinajului stator : F . 250 ASI gab. 1.5 Motoarele sunt prevăzute cu lagăre pe rulmenţi . Motoarele sunt destinate să funcţioneze . caracterizat prin : . Tabel 2 Diametru maxim al Motor Marime Gabarit cablului de alimentare tip presor [mm] ASU 160 IPE29 28 ASU 180 ASU 200 IPE36 34 ASU 225 ASI 225 IPE42 40 ASI 250 4 . cu următoarele menţiuni: . 225 ASI gab. 1.electromagnetică Motoarele ce fac obiectul prezentei carti tehnice pot fi folosite la actionarea pompelor.3. compresoarelor precum si a altor utilaje similare.

Uscarea motorului se poate face: o introducînd motorul într-un cuptor la o temperatura a aerului de max.Ampermetru pentru măsurarea curenţilor pe fază .2.Voltmetru pentru verificarea tensiunii de alimentare .pragul flanşei (dacă e cazul) .Motoarele care nu se montează imediat după livrare . Piesele de schimb se livrează la cererea beneficiarului .Tahometru pentru măsurarea turaţiei 3.Megohmetru de 1000V pentru măsurarea rezistenţei de izolaţie . se păstrează în ambalajul original. si/sau rezistente anticondens. Pregătirea şi punerea în funcţiune 4. 2. vapori oxidanţi sau substante corozive. Scule speciale şi piese de schimb Sculele necesare demontării şi montării motoarelor . dotari pentru care cutia de borne este prevazuta suplimentar cu unul sau doua presoare IPE 13. cu temperatura mediului ambiant de cel puţin +15°C şi umiditate relativă de maxim 70%. motoarele pot fi dotate cu termistori si/sau traductoare de temperatura PT 100 in coroana bobinajului si/sau in lagare.talpile şi găurile de prindere din ele(dacă e cazul) Dacă aceste suprafeţe prezintă urme de rugină . umezeală . 4.2 Integritatea acoperirilor de protecţie(vopsire.2. Aparate de măsură şi control La punerea în funcţiune şi în cadrul lucrărilor de întreţinere sunt necesare următoarele aparate de măsură şi control: .2 Verificări preliminare înainte de montaj Se examinează următoarele: 4. 80°C o supunîndu-l unui curent de aer cald. Toate acestea nu fac parte din furnitura UMEB. în locuri ferite de îngheţ.5.3 Valoarea rezistenţei de izolaţie. se vor curăţa cu o lavetă imbibată în diluant si se acoperă cu un strat subţire de unsoare anticorozivă 4. la o valoare mai mică de 20 MΩ . 80°C 5 . sunt truse compuse de chei pentru şuruburi cu cap hexagonal şi prese de extracţie a rulmenţilor. .Dezambalarea şi deconservarea se efectuează într-o încăpere curată. se va proceda la uscarea motorului.1 Dacă arborele se roteşte uşor la o antrenare manuală 4. la o temperatura a aerului de max.2.1 Dezambalare . galvanice) 4.capul de arbore .ASI ASI ASU 280 315 315 IPE48 46 La cerere . -Se examinează integritatea suprafeţelor de montaj în instalaţie: .

Montarea motorului se face pe glisiere pentru a se putea realiza o întindere corectă a curelei şi care să permită corecţii. 4. 4.4. 4. 4.4 Cuplarea cu mecanismul acţionat Funcţie de specificul instalaţiei şi condiţiile de exploatare . transmisia cuplului motor se poate face in mai multe moduri. funcţionare zgomotoasă si de cele mai multe ori griparea rulmenţilor şi arderea bobinajului.4.1 Transmisie prin cuplă elastică  Este cel mai utilizat mod de cuplare.  Intinderea prea mare a curelei duce la solicitarea mare a arborelui şi rulmenţilor. iar la ceilalţi se înlocuieşte unsoarea.2 Transmisie prin curea  Este admisă numai dacă sunt folosite curele la care nu apar sarcini electrostatice. iar pinioanele să funcţioneze ireproşabil pentru evitarea solicitării suplimentare şi uzurii premature a rulmenţilor.4 6 . atunci rulmenţii etanşeizaţi se inlocuiesc . Dacă fenomenul persistă . Shell Alvania R3 sau SKF LGTH3. solicitarea rulmenţilor.4. se vor înlocui rulmentii. dar care necesită o centrare corectă a semicuplelor. care va fi de tipul UM 185 Li3. dacă se constată zgomote anormale la rulment sau încălziri locale . apare „bătaia” curelei şi nu este posibilă transmisia cuplului motor.2. iar la întinderea insuficientă a curelei.  Centrarea necorespunzătoare dă naştere la vibraţii. sau tendinţa de blocare a acestora.3 Pregatirea pentru montare  Locul de montare trebuie să respecte următoarele: o Accesul la cutia de borne să fie uşor o Să nu fie stînjenită ventilatia motorului o Să nu fie lîngă surse de căldură o Să permită accesul pentru supraveghere şi întreţinere  înainte de montare motorul va fi suflat cu aer comprimat uscat pentru îndepărtarea impurităţilor  Se verifică dacă datele plăcuţei indicatoare corespund acţionării: o Putere o Turaţie o Tensiune si frecvenţă o Conexiune 4. dar nu mai mică de 20MΩ.o prin alimentarea motorului funcţionînd în gol timp îndelungat(dacă conditiile permit) Uscarea se consideră satisfăcătoare în momentul în care valoarea rezistenţei de izolaţie rămîne constantă .3 Transmisia prin roţi dinţate  In acest caz arborele motorului trebuie să fie paralel cu arborele mecanismului de antrenare. Verificarea stării de ungere a rulmenţilor se efectuează cu motorul funcţionînd în gol. 4.

normativelor de protecţie a muncii.6 Legarea la borna de împămîntare  Se face cu un cablu multifilar cu rezistivitate mică.4. pentru a nu fi periclitat gradul de protectie al motorului  se montează capacul cutiei de borne  Stringerea corecta a suruburilor de prindere a capacului cutiei de borne. garnitura de etanşare si presorul. pentru aceasta bornele sunt prevăzute cu şaibe si piulite de stringere pentru strîngerea şurubului. peretele. ele pot fi pornite fie prin conectare directă la reţea .3. 7 .1  montarea corecta a tuturor elementelor de la intrarea de cabluri precum si a capacului cutiei de borne. cuplurilor indicate in tabelul de la pct.Inainte de montarea cuplei.Prin strîngere.8. inelul de presare. se scoate inelul de presare. inelul de presare şi mansonul. după care acestea se ung cu un strat de vaselină conductoare  stringere corecta a elementelor de conexiune electrica. garnitura de etanşare si mansonul. conf.  se introduce cablul de alimentare în cutia de borne  se introduc în locaşul lor presorul.2  montarea corecta a tuturor elementelor de la intrarea de cabluri si stringerea presorului conf.acesta se va unge cu un strat subţire de unsoare pentru uşurarea montării elementelor transmisiei Elementele transmisiei se montează cu presa pînă în treapta imediat următoare a Axului 4. conf. conf. fie prin intermediul unui comutator stea – triunghi sau alt mod de pornire care să limiteze curentul de pornire  Pornirea stea-triunghi se poate efectua numai dacă motorul are conexiunea de lucru triunghi. mansonul presează asupra garniturii de cauciuc iar aceasta se deformează şi apasă asupra cablului. cuplurilor indicate in tabelul de la pct.  se trec peste cablu mansonul.  Racordarea conductoarelor de alimentare se face astfel:  se demontează capacul cutiei de borne cu o cheie pentru şuruburi cu cap hexagonal  se demontează presorul cu o cheie fixă. a şaibei de curea sau a pinionului de pe capătul de arbore al motorului. cuplu indicat in tabelul 2 4.8.5 Legarea la reţeaua de alimentare electrică  Dacă motoarele sunt prevăzute cu 6 borne.  se racordează conductoarele de alimentare la bornele motorului. curăţind suprafeţele de contact pînă la luciu metalic. în locurile marcate cu semnul convenţional de punere la pămînt unde sunt plasate bornele de împămintare.  se racordează conductorul de protecţie la borna de împămîntare prevăzută în cutia de borne.4. garnitura de etanşare.3. asigurîndu-se fixarea cablului la cutia de borne.

3.3.8. se curăţă locul de contact pînă la luciu metalic.8.8. 4.8 pentru Imbinari filetate clasă de calitate componente de de fonta sau otel Marime filet M4 M5 M6 M8 M10 8 Cuplu de stringere [Nm] 2. se unge cu o vaselină bună conductoare (ex.3 4.8.2 Cuplu de stringere [Nm] 1.8.vaselină cuprică).5 8. se pun la loc şuruburile şi se procedează la racordarea conductorului de împămîntare 4.8.3.2 2 3 6 10 15.9 19 38 .7 Protecţia la suprasarcină  Motoarele trebuiesc protejate de către utilizator contra curenţilor de suprasarcină care depăşesc valoarea curentului nominal indicat pe plăcuţa indicatoare. 4. iar legarea la pămînt corect făcută.8 Verificarea montajului Inainte de conectarea motorului la reţea .3 Toate şuruburile şi piuliţele care asigură contacte electrice sunt strînse cu cupluri ale caror valori limita sunt trecute in tabelul de la punctul 4.1 Imbinari filetate pentru conexiuni electrice Marime filet M4 M5 M6 M8 M10 M12 4.2 Cuplajul cu mecanismul ce trebuie acţionat este corect 4.3.2.5 7.1 Toate piesele de fixare ale motorului sunt strînse 4.1 si toate suruburile care asigura stringerea corecta a pieselor componente sunt strînse cu cupluri ale caror valori limita sunt trecute in tabelul de la punctul 4. se recomandă următoarelor verificări: 4.8. Se desface şi îndepărtează şurubul de împămîntare împreună cu şaibele .

atinge Se înlocuieşte sau se ventilatorul remediază 9 .8. atunci el poate fi dat în exploatare.5 Toate aparatele de conectare sunt pe poziţia „0” sau „deconectat” 4.6 Găurile capotei ventilator nu sunt obturate După verificarea respectării tuturor acestor condiţii. Capotă deformată. Defecţiunea Crt. Rulmenţii gripaţi b.8. Vaselină uzată Modul de remediere Se schimbă rulmenţii Se spală rulmenţii necapsulaţi şi Axul nu se roteşte liber se gresează din nou manual c. Dacă la pornirea de probă motorul funcţionează normal. şi că nu există zgomote sau vibraţii anormale.4 Toate piesele purtătoare de curent sunt acoperite 4. se deconecteaza motorul de la reţea şi se inversează două faze de alimentare. se efectuează o pornire de probă pentru verificarea sensului de rotaţie. Defecţiuni posibile şi mod de depanare Tabel 3 Nr. 5.M12 M14 M16 68 105 160 4. Cauza apariţiei a. 1. Pentru schimbarea sensului de rotaţie .8.

Motorul dezvoltă o turaţie redusă în sarcină 5. Rotorul este blocat Se verifică dacă nu este blocat mecanismul de acţionat a. a.Rotor dezechilibrat Se echilibrează rotorul a.Umiditate ridicată în Se procedează la uscarea atmosferă peste cea maşinii conf.Contact defectuos într-un Revizuire circuit electric punct de conexiune al (conexiuni) circuitului de alimentare b.4.3 normală c. Protecţie reglată Se reglează corect protecţia defectuos a.Patrunderea apei în motor a.Scurtcircuit între spirele Se rebobinează motorul bobinajului a.Tensiunea de alimentare Asigurarea unei tensiuni este prea mică corespunzătoare b.Vezi cauzele de la pct.2 b.Cablul de alimentare este insuficient Alegere cablu corespunzător dimensionat(cădere de tensiune pe cablu) d.Capotă obturată Se deschid orificiile din capotă 10 . Motorul are inegali pe fază curenţi 6.pct.Rulmenţi deterioraţi Se înlocuiesc rulmenţii c.Tensiunea de alimentare este prea mică c.2.Scurtcircuit între spirele Se rebobinează motorul bobinajului c.Cuplaj defectuos Se verifică cuplajul b.2.Sarcina motorului este mai mare decît cea Corelarea sarcină motor nominală c. Rezistenţa de izolaţie mică Incălzire exagerată a 9. Aparatura de protecţie deconecteazaă motorul 8. Motorul nu porneşte în sarcină 4.Staţionare îndelungată a maşinii b. Vezi cauzele şi remedieri de la pct. Una din fazele Se verifică conexiunile la cutia bobinajului este legată cu de borne capetele inversate(la motoarele cu 6 borne) c. Motorul nu porneşte în gol 3.2 b.Frecvenţa este prea mică a. are zgomot 7. Motorul este alimentat Se verifică legăturile la cutia de numai în 2 faze borne şi la retea precum şi cablul de alimentare b. Motorul vibrează . Alegerea Se fac verificările necesare necorespunzătoare a motorului(sarcină mare faţă de puterea motorului a.

6. evitîndu-se astfel deteriorarea suprafeţelor de îmbinare sau griparea rulmenţilor.2÷6 o Scuturile tracţiune şi ventilator se depreseaza din carcasă fie cu ajutorul unor prese speciale cu tiranţi şi şurub central . Demontarea motorului Nu demontati cind motoarele sunt alimentate cu energie.fig. o Pentru funcţionarea corectă a rulmenţilor este necesară întreţinerea unui înalt grad de curăţenie.3 Demontarea rotorului (vezi Anexa 2 .2÷6) o Demontarea se face în ordinea arătată în Anexa 2 . o Se desface presorul(2) cu o cheie fixă şi se scoate cablul de alimentare din cutia de borne. cu scule şi recipiente uscate şi curate. SKF LGTH 3 sau UTJ 185 Li2/3 o In cazul rulmenţilor capsulaţi (2Z) aceştia se vor înlocui după uzare cu rulmenţi de acelaşi tip 11 Atentie! . dupa ce in prealabil a fost demontat ungatorul la maşinile dotate cu ungere in timpul funcţionării o Se scoate inelul de siguranţă ventilator o Se extrage cu un dispozitiv adecvat de depresare ventilatorul de pe capătul de arbore şi pana ventilator. Reguli de întreţinere şi mentenanţă o Se acordă o atenţie deosebită întreţinerii rulmenţilor . o Motoarele din gabaritele 280-315 sunt dotate cu sistem de ungere in timpul functionarii.fig.Palete ale ventilatorului rupte d. 6.fig. trăgîndu-se uniform de scut . 6.2÷6 ) o se demontează capacul cutiei de borne(1) asigurîndu-se astfel accesul la şuruburile care fixează conductoarele de alimentare la placa de borne.Pentru demontare se foloseşte o cheie pentru şuruburi cu cap hexagonal.maşinii b.fig. supravegherii încălzirii şi zgomotului produs de ei.Carcasă încărcată cu praf sau alte reziduuri c. STAS 12721-89 sau unsori similare echivalente cum ar fi Shell Alvania R3 .2÷6) 7. fie manual.2÷6) o Se demontează capota ventilator.5 Montarea motorului Se face în ordine inversă demontării motorului ( vezi Anexa 2 .Suprasarcini de curent Se curăţa carcasa de praf şi alte impurităţi Se schimbă ventilatorul Reglarea suprasarcină protecţiei la 6.fig. Graficul de completare cu unsoare si intervalele de reungere sunt indindicate in Tabel 4.2 Demontarea ventilatorului(vezi Anexa 2 . conform instrucţiunilor din catalogul producătorului de rulmenţi  Tipul de unsoare indicata pentru reungerea rulmentilor este UM 185 Li3 conf.1 Demontarea cutiei de borne (vezi Anexa 2 . Depresarea se face uşor . 6.4 Demontarea rulmenţilor cu bile Se extrag cu o presă cu ghiare din scuturi sau de pe arbore. o Se demontează cutia de borne(3) 6. orice operaţie asupra rulmenţilor făcîndu-se în atmosfere lipsite de praf .

Transport.Transportul se va realiza obligatoriu cu vehicule acoperite şi vor fi bine fixate pe platforma acestora. fie de penetrare a umidităţii în bobinaj.2. şuruburile de prindere scuturi şi capotă. o Transport . cu demontare şi examinarea amănunţită a pieselor componente şi înlocuirea celor defecte. Depozitare. daca este cazul.o Pragurile de îmbinare ale scuturilor cu carcasa vor fi curăţate şi reunse cu unsoare de protecţie după fiecare demontare o Periodic se verifică rezistenţa de izolaţie . în încăperi cu umiditate maximă 80%(la +25°C).Motoarele sunt prevăzute cu o plăcuţă cu date indicatoare pe exteriorul carcasei . inlocuirea rulmentilor etanseizati daca este cazul. regimul de funcţionare . motoarele se vor depozita în ambalajul original. funcţionarea normală a rulmenţilor. conform graficului-tabel 4.Completarea cu unsoare a rulmentilor de la gab.curăţirea bobinajelor. temperatura statorului şi a lagărelor . 280 si 315. . o Trimestrial – Verificarea legăturii cablurilor de alimentare şi împămîntare . Completarea se face cu ajutorul decalemitului. completarea cu unsoare a rulmentilor de la gab. Reguli de protecţia muncii 12 . capotă. o Săptămînal – se revizuiesc buloanele de fixare pe fundaţie . evitîndu-se şocurile în timpul manevrelor de încărcare şi descărcare o Depozitare – Pînă la montare . strîngerea şuruburilor de fixare scuturi. a rezistenţei de izolaţie . Se va proceda la uscarea motorului conform pct.Motoarele se livrează neambalate sau ambalate conform înţelegerii contractuale. cuplajul şi transmisia. la temperaturi cuprinse între -5°C ÷ +40°C o Conservare – Dacă motoarele sunt depozitate timp îndelungat într-un loc care nu este uscat . de la caz la caz. Marcare. Conservare o Marcare . a vopselei exterioare. respectiv curentul absorbit de motor. Inlocuirea rulmenţilor se face atunci cînd se defectează 8. valoarea sub 20MΩ indicînd defecţiuni fie de depunere a murdăriei pe suprafeţele izolante . 4. o Anual – revizie generală . se verifică rezistenţa de izolaţie a statorului . verificarea garniturilor de etanşare de la intrările de cablu. 280 si 315. stringerea legăturilor la cutia de borne. o La şase luni – Examinarea rulmenţilor pentru a constata dacă a apărut uzura lor. fără gaze şi vapori corozivi . curătirea celor care prezintă urme de rugină şi reacoperirea lor prin vopsire sau electrochimic. verificarea rulmenţilor şi ungerea rulmenţilor.3 o Zilnic – se verifică şi eventual se curăţă orificiile de admisie a aerului de răcire şi spaţiul dintre nervurile carcasei . acestea se vor acoperi cu o husă de polietilenă în interiorul căreie se vor pune săculeţi cu substanţe absorbante de umiditate(silicagel) 9. Ambalare. daca este cazul. o Lunar – se verifică legăturile la cutia de borne inclusiv legarea la borna de punere la pămint. o Ambalare . conform graficului-tabel 4. tensiunea şi frecvenţa de alimentare comparabile cu cele de pe etichete. cutie de borne.

o In timpul funcţionării motorului componentele în mişcare (elemente cuplare) vor trebui protejate pentru prevenirea atingerii accidentale. Este interzisă exploatarea motoarelor în cazul în care nu s-au făcut legăturile la şuruburile de legare la nulul de protecţie sau pămînt.Graficul intervalelor neetanşeizaţi de completare si reungere al rulmenţilor Montaj orizontal IM B 13 Tabel 4 . o Este interzisă desfacerea capacului cutiei de borne în timpul funcţionării motorului sau cît timp este sub tensiune. 10. o Nu se admite exploatarea motoarelor fără capac cutie de borne sau fără capotă ventilator o Orice intervenţie la motor se va face numai după scoaterea acestuia de sub tensiune.o Inainte de punerea în funcţiune se va verifica corectitudinea legăturilor la instalaţia de protecţie (pamînt şi nul).

Gaba Rulme Conditii de Temperatura rit nt fuctionare de functionare a rulmentului Turatie Ore/zi [rpm] [ore] [°C] ASI 280 6316 NU 2970 24 Norm al 63 78 ÷ Interval reunger e [ore] 3700 Interval de complet are [ore] 2000 Cantitat eunsoa re [g] 33 14 .

Ridica 78 ÷ t 93 Norm 63 ÷ al 78 ≤1470 Ridica 78 ÷ t 93 Norm 63 ÷ al 78 2970 Ridica 78 ÷ 6317 t 93 ASI NU 315 Norm 63 ÷ 317 al 78 ≤1470 Ridica 78 ÷ t 93 Norm 63 ÷ al 78 6316 2970 Ridica 78 ÷ t 93 Norm 63 ÷ al 78 ASU 6319 ≤1470 315 Ridica 78 ÷ t 93 Norm 63 ÷ al 78 NU32 ≤1470 0 Ridica 78 ÷ t 93 Montaj vertical IM V Gaba Rulme Conditii de Temperatura rit nt fuctionare de functionare a rulmentului Turatie Ore/zi [rpm] [ore] [°C] 24 2970 ASI 280 6316 NU 316 ≤1470 ASI 6317 2970 Norm al Ridica t Norm al Ridica t Norm 15 1000 5600 10700 2800 1700 3300 900 37 3500 10000 1800 2000 3700 1000 3000 8700 1500 2800 8000 1400 Interval reunger e [ore] Interval de complet are [ore] 1000 3700 500 33 2800 10700 1400 900 37 Cantitat eunsoa re [g] 51 45 33 63 78 78 93 63 78 78 93 63 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 3300 .

Tensiunea Intre triunghi(∆) a bobinajului motorului fazele reţelei corespunde fig.315 NU 317 ≤1470 6316 2970 ASU 315 6319 ≤1470 NU32 0 ≤1470 al Ridica t Norm al Ridica t Norm al Ridica t Norm al Ridica t Norm al Ridica t 78 78 93 63 78 78 93 63 78 78 93 63 78 78 93 63 78 78 93 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 8000 8700 3700 10000 400 2600 1300 1000 33 500 1500 45 800 1400 51 700 Poluare/Umezeala – Moderata Temperatura ambianta – Moderata Nu Solicitare la socuri – Nu Solicitari suplimentare– ANEXA 1 RACORDAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE LA BORNELE MOTORULUI 1. Pornire directă.1 conexiunii 16 .

2.Tensiunea Intre fazele reţelei corespunde conexiunii stea(Y) a bobinajului motorului 17 . Pornire directă.

2 18 .ANEXA 2 ASU gab. 160-225 fig.

225 fig.ASI gab.3 19 .

20 .

4 21 .ASI gab. 250 fig.

280-315 fig.ASI gab.5 22 .

6 23 .ASU gab.315 fig.

Forma constructiva IM 1001 24 .ANEXA 3 Dimensiuni de montaj si gabarit .

5 200 0-0.5 225 0 -0.5 2p>2 2p=2 603 643 668 708 780 835 885 925 952 992 1052 1100 1230 1270 840 865 915 915 925 952 992 1082 1130 1260 1300 1350 2p>2 HD 400 440 490 535 500 615 660 715 225 0-0.5 250 0-0.5 59 59 59 64 69 64 64 69 79.Tabel 1 Dimensiuni (mm) Motor tip Montaj pe talpi Capat de arbore L A ASU 160M ASU 160L ASU 180M ASU 180L ASU 200L ASU 225S ASU 225M ASI 225S ASI 225M ASI 250M ASI 280S ASI 280M ASI 315S ASI 315M ASU 315Ma ASU 315L ASU 315La 508 254 279 318 356 356 406 457 B 210 254 241 279 305 286 311 286 311 349 368 419 406 457 457 508 508 216 315 0-1 28 65m6 80m6 140 170 18 22 69 85 C 108 121 133 149 149 168 190 H 160 0-0.5 180 0-0.5 K 15 15 19 19 19 24 24 D 2p=2 42k6 48k6 55m6 55m6 55m6 60m6 65m6 60m6 60m6 65m6 75m6 2p>2 E 2=2 110 110 110 110 110 140 140 140 140 140 140 2p>2 Fh9 2p=2 12 14 16 16 16 18 18 18 18 18 20 2p>2 GA 2p=2 45 51.5 280 0-1 800 ANEXA 3 (continuare) 25 .

5 0 - 1 9 2 4 2 4 350 40 0 50 0 50 0 45 0 55 0 55 0 1 9 1 9 1 9 5 55 m6 60 m6 65 m6 60 m6 65 m6 75 m6 110 140 1 6 1 8 1 8 1 8 1 8 2 0 5 9 6 4 6 9 6 4 6 9 8 0 250 0.5 0 - 300 225 0.5 708 5 55m6 55 m6 60 m6 110 16 1 6 1 8 59 5 9 6 4 780 835 835 925 952 992 105 2 110 0 123 0 127 0 840 535 865 840 535 865 925 952 660 992 108 2 113 0 126 0 130 0 135 0 615 490 440 2 p > 2 2p =2 603 5 42k6 110 400 2p> 2 L HD ASU 160M ASU 160L ASU 180M ASU 180L ASU 200L ASU 225S ASU 225M ASI 225S ASI 225M ASI 250M ASI 280S ASI 280M ASI 315S ASI 315M ASU 315Ma ASU 315L ASU 315La 25 4 27 9 31 8 35 6 35 6 40 6 45 7 50 8 21 0 25 4 24 1 27 9 30 5 28 6 31 1 28 6 31 1 34 9 36 8 41 9 40 6 45 7 45 7 50 8 50 8 10 8 160 0.5 0 - 450 5 140 140 280 0-1 450 5 140 140 715 21 6 315 0-1 2 8 550 60 0 66 0 2 4 6 65 m6 80 m6 140 170 1 8 2 2 6 9 8 5 800 ANEXA 4 26 .5 0 - 1 5 250 30 0 35 0 1 9 12 1 13 3 14 9 180 0.5 0 - 350 5 110 140 14 9 16 8 19 0 225 0.5 0 - 1 5 1 9 1 9 250 30 0 35 0 40 0 35 0 40 0 45 0 1 9 1 9 1 9 200 0.Dimensiuni de montaj si gabarit-Forma constructiva IM 3001 Tabel 2 Dimensiuni (mm) Montaj pe talpi Motor tip A B C H K Nj6 M P S T Montaj pe flansa Capat de arbore D 2p =2 2p >2 E 2p =2 2p >2 Fh9 2 p = 2 12 2 p > 2 GA 2 p = 2 45 643 668 5 48k6 110 14 51.

160 ASU gab.6. Rulmenti Motor tip ASU gab. 315 Lagăr acţionare 2p=2 6310 2Z P6 EL 6311 2Z P6 EL 6313 2Z P6 EL 6314 2Z P6 EL 6313 2Z P6 EL 6314 2Z P6 EL 6316 P6 EL 6317 P6 EL 6316 P6 EL 2p=4.Fortele radiale admise pe capatul de arbore conducator pentru o durata de viata a rulmentului de 20.poli 2p=2 2p=4 2p=6 2p=8 2p=2 2p=4 2p=6 2p=8 2p=2 2p=4 2p=6 2p=8 2p=2 2p=4 2p=6 2p=8 ASU 180 ASI 280 ASU 200 ASI 315 ASU 225 ASU 315 ASI 225 ANEXA 5 LISTA PIESELOR DE SCHIMB 1.8 NU 316 P6 EL NU 317 P6 EL NU 320 P6 EL 6319 P6 EL 27 . 200 ASU gab. 225 ASI gab. 315 ASU gab. 250 ASI gab.000 ore de functionare Fr [N] 2250 2800 3150 3600 2600 3200 3700 4150 2970 3740 4130 4415 3500 4500 4720 4850 2970 3740 4130 4415 Fr [N] 3360 4320 3950 4220 5060 7100 7900 8650 6100 9300 10500 11200 6000 9500 10900 12300 Gab ASU 160 Nr.180 ASU gab.6. 225 ASI gab.poli 2p=2 2p=4 2p=6 2p=8 2p=2 2p=4 2p=6 2p=8 2p=2 2p=4 2p=6 2p=8 2p=2 2p=4 2p=6 2p=8 2p=2 2p=4 2p=6 2p=8 Gab ASI 250 Nr. 280 ASI gab.8 Lagăr suport 2p=2 6310 2Z P6 EL 6311 2Z P6 EL 6313 2Z P6 EL 6314 2Z P6 EL 6312 2Z P6 EL 6314 2Z P6 EL 6316 P6 EL 6317 P6 EL 6316 P6 EL 2p=4.

De asemenea UMEB-SA efectuează reparaţii ale motoarelor şi în perioada post-garanţie. puterea şi turaţia motorului. -UMEB-SA recomandă utilizarea pieselor de schimb originale pentru buna funcţionare a motorului. Presetupă subansamblu Motor tip ASU ASU ASU ASU ASI ASI ASI ASI ASU Gabarit 160 180 200 225 225 250 280 315 315 Marime presetupă IPE29 IPE36 IPE42 IPE48 Gabarit 160 180 200 225 225 250 280 315 315 Marime placa borne M6 M6 M8 M8 M8 M10 M12 Observaţii : . .De asemenea la cererea beneficiarului se pot oferi ca piese de schimb şi alte repere sau subansamble. Placa de borne subansamblu Motor tip ASU ASU ASU ASU ASI ASI ASI ASI ASU 3. -UMEB-SA asigură service şi reparaţii ale motoarelor produse cu piese originale în perioada de garanţie conform legilor în vigoare.Pentru orice piesă de schimb beneficiarul va preciza şi tipul .2. 28 .