You are on page 1of 6

Curriculum Vitae

Universitatea Ovidius Constanţa Facultatea de Matematica si Informatica
Bd.Mamaia no. 124, Constanţa Tel./Fax: +40 241 606424 Site: www.univ-ovidius.ro/math

Curriculum Vitae
________________________________________

Prof. univ. dr. Alexei Leahu
UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANŢA Bd. Mamaia nr. 124 900527 Constanţa Tel.: 0241 - 618372, Fax: 0241- 619040 DATE PERSONALE Domiciliul: Constanta, Alee Căprioarei nr.1, Bl 16C, ap.24 Tel : 0744-331348 E-mail: aleahu@univ-ovidius.ro Data naşterii: 01.04.1948 Stare civilă: casatorit, un copil- Lucia FORMARE UNIVERSITARĂ ŞI POSTUNIVERSITARĂ Doctorand (forma de studii-zi), Facultatea de Matematică de Calcul şi Cibernetică, Universitatea "M.V. Lomonosov", Moscova, anii 1976-1979 Absolvent Facultatea de Matematică si Mecanică, Universitatea "M.V. Lomonosov", Moscova, cu anul 1973 EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 2003-prezent 1996-2003 1995-1996 1993-1995 1979-1993 1973-1976 Profesor universitar, Universitatea "Ovidius" Constanţa; Conferenţiar universitar, Universitatea "Ovidius" Constanţa; Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău; Sef sector Modelare Statistica, Centrul de Tehnologii Informatice, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău; Cercetător ştiintific superior (1982-1993), Cercetător ştiintific (1979- 1982), Institutul de Matematică al Academiei de Stiinţe, R.Moldova, Chişinău; Inginer-programator, Stagiar-cercetător, Institutul de Matematică al Academiei de Stiinţe, R.. Moldova, Chişinău

Pagina 1 din 6

Universitatea de Stat din Moldova. Chişinău. Teza de doctorat Titlul Tezei: Calcularea caracteristicilor unor modele de aşteptare cu subdivizarea timpului de servire Specializarea: Teoria Probabilitatilor si Statistica Matematica Predata in Septembrie 1979. 1990-1996 Academia de Studii Economice din Moldova.. Universitatea "Ovidius" Constanţa. teoria aşteptării. Germania). univ.Facultatea de Matematică şi Informatică. teză susţinută cu success.in domeniul teoriei probabilităţilor şi statisticii matematice la Universitatea de Stat din Moldova. Comisia : Presedinte Acad.. Soloviev Alexandr D. Chişinău.dr. statistică economică .in domeniul cercetărilor operaţionale la Universitatea de Stat din Moldova. statistică aplicată asistată de calculator. procese aleatoare.Curriculum Vitae • Cursuri şi seminarii universitare şi postuniversitare de probabilităţi. Alexandru Hlibiciuc.univ. Prof. Prof.univ. 1982-1996. din 1996..univ. 1993-1996 Universitatea "Ovidius" Constanţa. Matveev Victor F. • Conducător de lucrări de diplomă(licenţă) şi dizertaţie . Pagina 2 din 6 .Universitatea de Stat din Moldova. Rîkov Vladimir V.Kalashnicov Vladimir I. . Chişinău. din 2006 (actualmente un doctorand din 2010). Sustinuta in Octombrie. . Dr. POZITIA LA UNIVERSITATEA OVIDIUS : -Secretar Stiintific al Facultatii de Matematica a Universitatii Ovidius 1998-1999 -Prodecan. Membrii: Prof.dr. Chişinău. Prof. matematici aplicate. Chişinău .dr. Prokhorov Iurii V. Facultatea de Matematica si Informatica 1999-2004 Cursuri/ seminarii predate la Universitatea Ovidius: Teoria probabilităţilor Statistica Matematică Procese aleatoare Tehnici de simulare statistică Prelucrarea datelor statistice Prelucrarea matematică a datelor experimentale LISTA DE PUBLICATII 1 º. 1994 – 2000 (1 doctorand. din 1996. • Conducere de doctorat . 1981-1996 Universitatea Tehnică din Moldova. statistică. actualmente angajat in Aahen.dr. Chişinău.Facultatea de Matematică şi Informatică. 1980 Conducator Prof.univ.

ISBN 5-376-00098-2 2. ISBN 973-652-360-8. Ed. Ed. Probabilitati. (R1…Rn). Ed Ştiinţa.Activitatea didactica . Cod CNCSIS 54 Detalii despre lucrari si monografii pe site-ul Zentralblat: CURSURI WEB PENTRU INVATAMANTUL LA DISTANTA IN FORMAT DVI SI PDF 1. Constanţa. Cod CNCSIS 192. ISBN 973-8036-15-1. Modele matematice ale sistemelor cu subdivizarea timpului de servire (Mathematical Models of Time Sharing Systems) (coautori Klimov Gh. Probabilitati 2. 2004. 1991. ISBN 973-9367-61-5. Cod CNCSIS 193 CURSURI UNIVERSITARE PUBLICATE 1. “Ovidius” University Press. 134pp. 2001. ISBN 973-614-185-3. Tehnici de simulare statistica www. prin care se aduc contribuţii la dezvoltarea domeniului în raport cu natura criteriului de evaluare 3 : Contribuţia ştiinţifică. Statistica Descriptiva si Probabilitati discrete (CMS) Teoria Probabilitatilor si Statistica Matematica (notiţe) 3. Probabilitate. Ed. Chişinău. 2000. 1983. Contraexemple in Teoria Probabilitatilor ( coautor Colţescu Ion ). Cărţi publicate şi capitole în cărţi (C1. Cod CNCSIS 192 MONOGRAFII 1. şi Matveev V. 150 pp. 110 pp. ISSN 5-376-01104-6 2.univ-ovidius.univ-ovidius. rusă. “Ştiinţa”.ro/math 3º. 2000. 171 pp. Chisinău. 114 pp. Constanţa. Ed.ro www.campus.…NCn) prin care se aduc contribuţii la asigurarea şi perfecţionarea activităţilor didactice/profesionale în raport cu natura criteriilor de evaluare 1 . 3. Bucuresti. 1989.şi 3 – Contribuţia ştiintifică Cărţi şi capitole în cărţi: 1. PRINTECH. Constanţa. procese aleatoare şi aplicaţii (coautor Poştaru Andrei). in lb.…Cn) şi note de curs/seminar (NC1. ISBN 973-7035-45-5 2.Curriculum Vitae  Activitate 2 º.Ex ponto. 119 pp. “Ovidius” University Press.) .Ştiinţa. Chişinău.). 100 de probleme glumă. Fiabilitatea statiilor de triaj: Modelare si estimare (coautor Platon S. Lucrari in reviste indexate ISI (categoria A CNCSIS) publicate sau in curs de publicare Pagina 3 din 6 . 62 pp. Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS. Matematicienii glumesc.

Stiint. 45-50. nr. Edit. 1994. B+. Acad. Constanta. Lungimea firului de asteptare in regim nestaţionar intr-un sistem de asteptare cu servire in mai multe etape.de 4 º. pp. seria Matematica. Bul. Univ. Acad. pp. St.). 109. Lomonosov” din Moscova. Hlibiciuc). tradusa in limba engleza in Engineering Cybernetics. a R. 57-59. “Cercetări matematice”. de stat “M. Şt. 54-59. in lb. Matem. seria Matematica. Vol. Bul. 1996.. Univ.K. nr. 2002. 9(2). St. Moldova. An. 1. 2003. 1998. Culegere de lucrări “Teoria asteptarii. ISSN 1224-1784 LUCRARI STIINTIFICE PUBLICATE IN REVISTE INTERNATIONALE SAU REVISTE DIN TARA RECUNOSCUTE DE CNCSIS              Statistical Inference on the traffic intensity for the M/M/s queueing system. Constanta. pp 8190. pag. On the critical sample size of the statistical estimator for some queueing systems. Ac. pp. 1992. An. ISSN 0236-3089. Ser. Un sistem de servire in mai multe etape cu alternare ciclică a priorităţilor. An. Ser.. (P1…Pn) prin care se aduc contribuţii la dezvoltarea domeniului în raport cu natura criteriului de evaluare 3: Contribuţia ştiinţifică. 1.. 1. Bucuresti. 44-52. On the space of Markov chain’s finite projections. Finite projection and dual of Birth – Death processes. R. 47-52.V. nr. nr. ISSN 0002-3388 . ISSN 0236-3089.S. St. Tomul XIX. Volume XVI (2008) fascicola 1. Studii prezentate şi publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN).S. 1979. Lucrarile seminarului de metode probabiliste in tehnica”. Culegerea de lucrări “Procese aleatoare şi aplicaţii”. 101-104. Acad. Seria Matematica-Informatica. Asupra proiecţiei finite a proceselor de regenerare. Ştiinţific al Universitii “Politehnica” din Timişoara. Culegere de lucrări “Analiza Stochastică”( sub red.emis. 95-98. Proiecţia finită. Romane. 1. rusă). 45-53. IV. Vol. pp. Asupra condiţiei de ergodicitate a unui sistem de aşteptare cu întârziere”. 3(16). Hlibiciuc). B+. Acad. ser. Bul. Editura Univ. 59-67 (in lb. Un model matematic de funcţionare a calculatorului în regim de subdivizare a timpului de servire. pag. ISBN 5-376-00081-8.. 72-75 (lb. Bul. 1981. Şt. “Ştiinţa”. nr.Seria Matematica-Fizica Tom 41 (55). nr. Bul. reversibility and queueing system. ISSN 0236-3089. B+ . 5. rusă(cu V. 5-14 (cu A. rusă). sisteme de aşteptare şi aproximarea lor. 1989. Ser. Prokhorov Iu. pp. Pagina 4 din 6 . a R. Detalii despre lucrari si monografii pe site-ul Zentralblat: www. B+. pag.R. Ovidius. 1979. 11(1). 57-59. acad. univ. pag. Finite projection. pag. pp. ISSN 1224-7170 . 1. Moldova. ISSN 0321-169X. 74-77 . St.L. Acad. Cibernetica tehnică. Matveev). 51 (sub red. 1975. Chişinău. (in lb. Belyaev Iu.Curriculum Vitae  Statistical simulation and prediction in software reliability. seria Matematica. Asupra estimarii intensitatii servirii in sistemul GI/M/1. a U. de stat “M. 1992. Ovidius. a R. St.). pag. Cod CNCSIS 270.L.dr.. nr. Memoriile Societatilor Stiintifice. Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius Constanta. Lomonosov” din Moscova. 17 (1979) no. Bul. rusă). 5. prof. rusă). 38-43 (cu A. Univ. pag. Moldova. On approach of some nonstationary computer sciense queueing systems. 2001. Editura Univ. 1996. Moldova. (in lb. Seria Matematica.

Leahu. Bucuresti. 25-27 mai 2000. ISSN 978-973-27-19039 (Editura Cod CNCS 164) . Romane. pp 167-173 . 2005. Ed. September 2008. Proceeding of the fifth workshop Mathematical Modeling of Environmental and Life Sciences Problems. On the Sojourn Time of the semi-markovian skip free processes. Ed. Constanta. Tashkent. Ed. 1998. Romane.Lupu). 2005. Proceedings of Workshop Mathematical Modeling of environmental and life sciences problems. Proceedings of the 2nd International Symposium of Semi-Markov models. Leahu Approach to nonstationary (transient) Birth-Death Processes. Proceeding of the fourth workshop Mathematical Modeling of Environmental and Life Sciences Problems. Academiei Române. pp. cod CNCSIS 195 . Constanţa. 2010. held in Hamburg. Lucrările Conferinţei de Informatică Teoretică şi Tehnologii Informatice. Ed. .. may. Software`s Reliability with the Random Number of Errors. Acad. Lupu . Leahu On geometric (quasi-renewal) process.564         5 º. September 2007. Scientific Computing. în raport cu natura criteriului de evaluare 2 : Activitatea de cercetare. France. 2006. Bucuresti. Germany. Akademie Verlag . ISSN 978-973-27-1903-9 (Editura Cod CNCS 164). Ed. USSR.51-60. Ed. A. 1995. Lupu . 1-7 (cu A.1986 Vol.Proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare pe bază de contract/grant. Workshop Mathematical Modeling of Environmental and Life Sciences Problems. pp. Acad. december 9-11.1996. Ed. 153-155. Moskow. Université de Technologie de Compiegne. september. Proceedings of the Ist World Congress of Bernoulli Society of Mathematical Statistics and Probability Theory. July 3-7. Constanta. Leahu. p. ISBN 3-05-501761-7 On the optimzation of M r /G r /1/(N 1 .601. Asupra unor modele de tip Jelinski-Moranda. On the binomially mixed exponential lifetime distributions. A. An approach of some transient computer science queueing systems. Computer Science. C. Acad. pp. Nauka. precum şi alte lucrări de cercetare-dezvoltare (F1…Fn) prin care se aduc contribuţii la dezvoltarea mediului educaţional/cultural/economic/social etc. N 2 . Hlibiciuc). Acad.. Renewal processes with two-parameter exponential distribution of renewal lifetimes. Participarea in Granturi Pagina 5 din 6 .Curriculum Vitae  A. p. september 8-14. Issue 1: Numerical Analysis. 2007. N r ) queueing sistem with priorities an finite source of customs. pp. II. Proceedings of Workshop Mathematical Modeling of environmental and life sciences problems. Constanta.pp113-118 (Editura Cod CNCS 164). “Leda & Muntenia” 2000. Romane. Proceedings of the Third International Congress on Industrial and Applied Mathematics.191-196. 1986. september.. A. Constanta. pp101—115 (Editura Cod CNCS 164). 2004. C.2006. 2010.. Theory and Applications. (cu C. Romane.

din 1995. Lomonosov". Statistica din Romania (SPSR) din anul 2000. Director de proiect (Grant de cercetare) "Procese stochastice şi repartiţii aplicate în fiabilitate şi actuariat: simularea şi analiza lor statisticā" incheiat cu Academia Română. 2.Curriculum Vitae 1. Societatea de Stiinte Matematice din Romania. Universitatea „ovidius” Constanta. din 2000 Membru al Comitetului Stiintific de organizare a conferintelor anuale ale Societatii de Probabilitati. MEMBERSHIP 2009. DIPLOME. 19841989). 3. din 1994.V. Societatea de Probabilitati. Chişinău. MEDALII. MEMBERSHIP Institute of Mathematical Statistics (USA). Participare Contract de cercetare "Aplicarea modelelor de aşteptare la proiectarea şi optimizarea sistemelor de testare a motoarelor de avion" (Incheiat de Universitatea "M. Responsabil Contract de cercetare "Aplicarea modelelor de aşteptare la proiectarea şi optimizarea sistemelor de calcul de bord" (Incheiat de Institutul de Matematica al AŞ din Rep. iar in anul 2009 Presedinte a Comitetului de organizare a Conferintei SPSR la Universitatea Ovidius Constanţa. 2005-2006. Director de proiect (Grant de cercetare) "Procese aleatoare şi statistica lor în fiabilitatea softului şi actuariat" incheiat cu Academia Română. 2007 Granturi obtinute si dezvoltate 1. Facultatea de matematica si Informatica. Moscova cu Ghiproniiaviaprom. 1976-1979). 2. Pagina 6 din 6 . DIVERSE PREMII. Referent Grant de cercetare ID_262 finantat de CNCSIS. 2007-2008 . Moscova. Statistica din Romania (SPSR). Diploma pentru calitate in activitatea didactica. Moldova cu Institutul de Cercetare in Domeniul Tehnicii de Calcul. GAMM (Germania). din 1995.