You are on page 1of 2

REGULAMIN TECHNICZNY TOP INDIVIDUAL ForumBridge.

pl 2012 (OTI ****)

1. Turniej TOP INDIVIDUAL ForumBridge.pl 2012 (OTI ****), zwany dalej Turniejem, rozgrywany będzie w miejscowości Przypki k/Tarczyna, według załączonego Harmonogramu a. Turniej jest turniejem indywidualnym, w którym bierze udział 64 zawodników. b. Turniej jest rozgrywany na zapis maksymalny. c. Turniej ma rangę OTI ****, tzn. za zwycięstwo przyznanych zostanie 300 aPKLi, a za ostatnie miejsce 1 aPKL. 2. Organizatorem turnieju jest Kazimierz Puczyński i Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Politechnika Wrocławska (KSAZSPW) 3. Sędzią Głównym jest Arkadiusz Ciechomski, sędzia państwowy PZBS. 4. Schemat turnieju a. Wszystkie rundy składają się z 3 rozdań i grane są tymi samymi rozkładami kart na każdym stole (barometr) b. Turniej składa się z 2 sesji: i. Sesja Eliminacyjna ii. Sesja Finałowa c. Sesja Eliminacyjna składa się z dwóch faz i. Faza Rainbow 1. Faza Rainbow składa się z 14 rund 2. 16 zawodników (sympatyków) zajmuje pozycje stacjonarne, w kolejności alfabetycznej (czyli losowej) 3. Pozostałych 48 zawodników podzielonych jest na 3 linie ruchome, rozstawione metodą pętelkową wg WK, a następnie ułożone alfabetycznie 4. Zawodnicy linii ruchomych każdą rundę zaczynają z jednej z pozycji E, S, W, a następnie każde rozdanie danej rundy rozgrywają w innych parach, zmieniając się cyklicznie wokół zawodnika N, zgodnie z ruchem wskazówek zegara (tzw. wachlarzyk) 5. Zawodnicy linii ruchomych zmieniają się do kolejnych rund według polecenia sędziego. 6. W celu lepszego zrównoważenia turnieju może zostać ogłoszona faza gry, w której niektórzy zawodnicy N będą zaczynać rundę z innych pozycji. ii. Faza na dochodzenie 1. Składa się z 1 rundy 2. Zawodnicy zajmują miejsca zgodnie z rozstawieniem wg wyników po Fazie Rainbow 3. Zawodnicy zmieniają się po każdym rozdaniu cyklicznie wokół zawodnika N na danym stole (wachlarzyk) d. Sesja Finałowa - podzielona jest na 2 Turnieje Finałowe: Finał A i Finał B, liczone osobnym maksowaniem i. Założenia ogólne 1. Do Finału A awansuje 28 najlepszych zawodników w kolejności wg wyników po Sesji Eliminacyjnej, natomiast do Finału B awansują pozostali zawodnicy 2. Każdy z Turniejów Finałowych składa się z 2 faz: a. Faza Rainbow b. Faza na dochodzenie 3. C/O oraz wyniki w każdym z Turniejów Finałowych będą podawane w notacji punktowej (punktów turniejowych PT). ii. Faza Rainbow

Komisja Odwoławcza nie będzie powoływana iii. każde rozdanie w Finale A jest procentowo tyle samo warte. Liczba rund w Finale B może zostać zmniejszona z powodów technicznych 2. i. na którą ewentualne zmiany wyniku mogą mieć wpływ g. Okres reklamacyjny upływa w momencie zakończenia rundy następującej po rundzie. Do kolejnych rund zawodnicy zmieniają się według polecenia sędziego.1. Pierwsza kara za spalenie rozdania na innym stole wynosi 25% zapisu maksymalnego. Faza na dochodzenie składa się z 3 rund po 3 rozdania i rozgrywana jest metodą na dochodzenie 2. na zasadach prowadzenia turnieju indywidualnego b. do powołania odpowiedniego Panelu Konsultacyjnego w przypadku mogącym budzić wątpliwość ii. tzn. Kolejne zdarzenia rozstrzyga Sędzia w porozumieniu z Organizatorem h. m. Faza na dochodzenie 1. której dotyczy roszczenie reklamacyjne . wspólnego systemu licytacyjnego i wistowego – nie obowiązuje alertowanie żadnych odzywek.jednak nie później niż 15 minut po zakończeniu danej Sesji Turnieju. obowiązuje poinformowanie przeciwników o tym. Nie jest dozwolone stosowanie własnych ustaleń systemowych w przypadku gry w parze zawodników tzw. m. Każdemu zawodnikowi w Finale B zaliczona jest 1/3 wyniku procentowego z Sesji Eliminacyjnej. Zaleca się aby. Sędzia Główny przed wydaniem werdyktu zobligowany jest do dołożenia wszelkich starań mogących pomóc w wydaniu sprawiedliwego werdyktu. Zawodnicy podzieleni są na 4 linie.in. zasady wistu i zasady związane z rozstrzyganiem tzw.in. c. d. stałej pary. łącznie z kartą pierwszego wistu (o ile jest to możliwe). załączonego do niniejszego regulaminu. każde rozdanie w Finale A jest procentowo warte 2 razy więcej. pętelkowo. Sędzia Główny Arkadiusz Ciechomski Organizator Kazimierz Puczyński . Czas na rozegranie trzech rozdań w rundzie wynosi 26 minut. Faza Rainbow składa się z 7 rund po 3 rozdania i rozgrywana jest metodą bez powtórzeń. Obowiązują zapisy Regulaminu Zawodów PZBS związane z grą przy użyciu zasłon (§ 16). a także przepisy dotyczące przekazu medialnego (§ 17) e. W przypadkach mogących budzić wątpliwość. że w danym rozdaniu zawodnicy grają w stałej parze. Każdemu zawodnikowi w Finale A zaliczone są 2/3 wyniku procentowego z Sesji Eliminacyjnej (C/O). Powtarzające się braki w zapisie mogą spowodować wymierzenie kary. Wszyscy zawodnicy grają według ustalonego wcześniej. Zawodnicy zobligowani są do zapisania wyniku rozdania bezpośrednio po jego zakończeniu. i. tzn. iii. wszelkie werdykty były wydane w miarę możliwości przed rozpoczęciem kolejnej rundy na dochodzenie. Decyzje Sędziego Głównego są ostateczne. Prawo Brydżowe a. f. nielegalnej informacji. według wyników po Turnieju Eliminacyjnym 3. W Turnieju obowiązują zasady i przepisy zgodne z Międzynarodowym Prawem Brydżowym 2007. co rozdanie w Sesji Eliminacyjnej 4. niż rozdanie w Sesji Eliminacyjnej 5. Zawodnicy zajmują miejsca zgodnie z rozstawieniem według aktualnych wyników po wszystkich zakończonych rundach 3. Do Sędziego Głównego i Organizatora należy ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu.