You are on page 1of 4

..

334.021+ 69.003

65
e-mail: Linchik_super@mail.ru
..


e-mail: gruzd85@mail.ru


-
, - . ,
.
-
, .
: - , -, , , , , , ,
.

A.A. GOROBNYAK

post-graduate student, Moscow State Construction University


e-mail: Linchik_super@mail.ru
G.A. SYZRANTSEV

post-graduate student, Moscow State Construction University


e-mail: gruzd85@mail.ru

RUSSIAN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP DEVELOPMENT


PROSPECTS
The article is focused on the Russian public-private partnership (PPP) structure,
features and development prospects. The authors mark out a number of problems
interfering its normal functioning, reveal the economic crisis influence on the Russian
public-private partnership market and formulate the major factors influencing its
development.
Keywords: public-private partnership (PPP), PPP-institutes, PPP-instruments, investments, institutional environment, goals, objectives, problems, development factors.

- ( )
2004 .
,
:

,
134,
,
.
.. , .. , 2011

,
, , ,
,

, ,
( ,
) ..


,
.
. ,

128

.. , ..

[5]. ,
-
2020 .,
,
.
.. ,
,

, [4].
,

, -
.
-[2].
, ,

.
,
,

, .

( ).
, ?


?

,
- - (.).
, - :
(
);

( , life cycle contracts);

( , ,
;
;
[1].


, ,

-
129

. 2011. 4 (78)


;
;
- ;
[7].


[3].
.
,
, :
1.
;


.
2. ( )
:
70
50%.
3. .
4. ,
.
5. -


[6].
,
,
.
,
,

,
,

,

,
[4]:
,

;
,
(
, , ).
,

- , ,
, :
;
;

;

;
,
.

,
:
, ,

;

;

,
;

.
:
. 2011. 4 (78)

130

.. , ..

.
,

,
-
.
,

,
(-,
, )
. , ,
, ,
.
,

.
, -

.

, [1].

,
, ,
. ,
:
1. ,
- .


.
2. .


, .

.
3. -


1. . : [ ] //
. 2009. 1. URL: http://www.vegaslex.ru/text/32426.html.
2. .. - :
. . . . , 2009.
3. .. - : : . . . . ., 2008.
4. - / . . .. . ., 2009.
5. .. - . ., 2002.
6. URL: http://www.anspa.ru/files/sem2009/bazhenov/bazhenov.pdf.
7. URL: http://dpr.ru/journal/journal_31_13.htm.

Bibliography (transliterated)
1. Gusev I. GChP v usloviyakh ekonomicheskogo krizisa: novye tendentsii razvitiya [Elektronnyi resurs] //
Yurist. 2009. 1. URL: http://www.vegaslex.ru/text/32426.html.
2. Evstafev E.N. Chastno-gosudarstvennoe partnerstvo kak faktor innovatsionnogo razvitiya ekonomiki: dis.
kand. ekon. nauk. Kazan, 2009.
3. Matyavina M.V. Gosudarstvenno-chastnoe partnerstvo: zarubezhnyi opyt i vozmozhnosti ego ispolzovaniya
v Rossii: dis. kand. ekon. nauk. M., 2008.
4. Razvitie investitsionno-stroitelnykh protsessov v usloviyakh globalizatsii / pod obshch. red. N.Yu. Yaskovoi.
M., 2009.
5. Tokarev N.N. Innovatsionnoe razvitie investitsionno-stroitelnogo kompleksa regiona. SPb., 2002.
6. URL: http://www.anspa.ru/files/sem2009/bazhenov/bazhenov.pdf.
7. URL: http://dpr.ru/journal/journal_31_13.htm.

131

. 2011. 4 (78)