You are on page 1of 16

402011-75 RO

Traducere a instrucţiunilor originale

www.blackanddecker.eu

KW900E

2 .

3 .

4 .

5 .

Utilizaţi echipamentul de protecţie personală. Nu utilizaţi niciodată cablul pentru transportarea. Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele. cuptoare şi frigidere. d. a. Îmbrăcămintea largă. Un moment de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate conduce la vătămări personale grave. Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul pe întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice ce au întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc producerea accidentelor. Nerespectarea avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în continuare poate conduce la electrocutare. Apa ce intră într-o unealtă electrică va spori riscul de electrocutare. ulei. Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare. muchii vii sau componente în mişcare. Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Îmbrăcaţi-vă corespunzător. alcoolului sau medicaţiei. Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul. Echipamentul de protecţie precum măştile anti-praf. Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de existenţa prafului. incendii şi/sau vătămări grave. Păstraţi-vă părul. Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul electrocutării. Siguranţa personală Fiţi precauţi. Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. e. 6 . Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau condiţii de umezeală. Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi. Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice Nu forţaţi unealta electrică. g. Distragerea atenţiei poate conduce la pierderea controlului. c. îmbrăcămintea şi mănuşile departe de componentele în mişcare. Nu folosiţi adaptoare pentru ştechere împreună cu uneltele electrice împământate (legate la masă). în ritmul pentru care a fost concepută. este împământat sau legat la masă. Utilizaţi unealta electrică adecvată pentru aplicaţia dvs. Această unealtă este destinată exclusiv uzului casnic. Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.ROMÂNĂ Destinaţia de utilizare Freza Black & Decker a fost concepută pentru frezarea lemnului şi a produselor din lemn. Nu modificaţi niciodată ştecherul în vreun fel. Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru consultare ulterioară. Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în timp ce operaţi o unealtă electrică. 2. Siguranţa în zona de lucru Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată. utilizaţi o alimentare cu protecţie pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD). înainte de ridicarea sau transportarea uneltei. căştile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru vor reduce vătămările personale. utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Ţineţi cablul departe de căldură. Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber. Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai sigur. b. b. 4. Uneltele electrice generează scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii. Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care corpul dvs. b. Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu Instrucţiuni de siguranţă Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice Avertisment! Citiţi toate avertizările de siguranţă şi toate instrucţiunile. radiatoare. În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea prafului. a. Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare înainte de a porni unealta electrică. Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit. 3. c. încălţămintea de siguranţă antiderapantă. e. gazelor sau pulberilor explozive. d. a. Termenul „unealtă electrică“ din toate avertizările enumerate mai jos se referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de energie sau la unealta electrică (fără cablu) alimentată de la baterie. Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situaţii neaşteptate. cum ar fi în prezenţa lichidelor. Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere explozive. Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru. a. asiguraţi-vă că aceste accesorii sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător. O cheie sau un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă a uneltei electrice poate conduce la vătămări personale. tragerea sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare şi/sau la acumulator. Siguranţa electrică Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi faceţi uz de regulile de bun simţ atunci când operaţi o unealtă electrică. 1. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa drogurilor. bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în componentele în mişcare. În cazul în care operarea unei unelte electrice într-un spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. c. f. f. b. Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.

Ţinând piesa de prelucrat în mână sau sprijinită de corp. ♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte. ♦ Fiţi foarte atenţi atunci când frezaţi suprafeţe vopsite cu vopsea ce poate conţine plumb sau atunci frezaţi lemn ce poate degaja pulberi toxice: Nu permiteţi copiilor sau femeilor însărcinate să pătrundă în zona de lucru. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice întreţinute necorespunzător. prevedeţi repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie să fie reparată. anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Repararea Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către o persoană calificată. Verificaţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea componentelor în mişcare. ♦ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor. riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările de siguranţă ataşate. lamelor sau accesoriilor. protejate. de asemenea. Eliminaţi în siguranţă particulele de praf şi orice alte reziduuri. d. ♦ Îndepărtaţi bine tot praful după frezare. Purtaţi o mască antipraf special concepută pentru protejarea împotriva pulberilor şi fumurilor şi asiguraţi-vă că per♦ ♦ Riscuri reziduale. ♦ Nu utilizaţi niciodată burghie de frezat cu un diametru mai mare decât diametrul maxim specificat în secţiunea de specificaţii tehnice. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă.c. e. Acest lucru va asigura păstrarea caracterului sigur al uneltei de lucru. soanele din zona de lucru sau cele care pătrund în zona de lucru sunt. La utilizarea unei unelte pe perioade 7 . modificării accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice. ruperea componentelor şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea uneltelor electrice. aceasta va fi instabilă şi poate conduce la pierderea controlului. utilizarea prelungită etc. În cazul deteriorării. Acestea includ: ♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/mişcare. ♦ Utilizaţi numai burghie pentru frezat cu diametrul egal cu dimensiunea bucşei elastice montate pe unealtă. Tăierea unui cablu sub tensiune ar putea determina scurgerea curentului în componentele metalice expuse ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta operatorul ♦ Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă stabilă. ţinând cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie efectuată. Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi. g. Utilizaţi unealta electrică. 5. Siguranţa terţilor ♦ Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice. a. ♦ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat. nu beţi şi nu fumaţi în zona de lucru. cu excepţia cazurilor în care acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor. accesoriile şi cuţitele uneltei etc. Utilizarea vreunui accesoriu sau ataşament sau efectuarea vreunei operaţiuni cu această unealtă diferite de cele recomandate în prezentul manual de instrucţiuni poate implica un risc de vătămare personală şi/sau daune asupra obiectelor. ♦ Nu folosiţi unealta în poziţie inversă. Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă. acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un Centru de Service Black & Decker autorizat pentru a evita pericolul. Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste instrucţiuni să o utilizeze. Avertisment! Atingerea sau inhalarea pulberilor rezultate în urma aplicaţiilor de frezare poate pune în pericol sănătatea operatorului şi a persoanelor din jur. f. Utilizarea uneltei de lucru pentru operaţii diferite de cele conforme destinaţiei de utilizare ar putea conduce la situaţii periculoase. Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Avertizări suplimentare de siguranţă pentru unealta de lucru Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă pentru freze Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate pentru apucare deoarece cuţitul pot atinge cablul uneltei. Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea efectuării oricăror reglaje. ♦ Utilizaţi numai burghie de frezat corespunzătoare cu viteza în gol a uneltei. ♦ Nu încercaţi să utilizaţi unealta în mod staţionar. folosind exclusiv piese de schimb identice. conform acestor instrucţiuni. Copiii trebuie să fi e supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul. Este puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze. senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experienţă şi cunoştinţe. ♦ Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de instrucţiuni. Nu mâncaţi. Astfel de măsuri preventive de siguranţă reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice. acestea fiind mai uşor de controlat. Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei.

asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale regulate. Vibraţiile Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii. cu flanşa orientată în jos (piesă de prelucrat). Adaptor de extragere a prafului Asamblare Avertisment! Înainte de asamblare. Montarea ghidajului de margine (fig. fagului şi MDF. condiţiile efective de utilizare şi modalitatea de utilizare a uneltei. Montaţi distanţierul (21) pe baza frezei folosind şuruburile furnizate. dinspre partea laterală a piesei de prelucrat. Introduceţi tija burghiului de frezat (13) în bucşa elastică (6). în cadrul unei evaluări preliminare în privinţa expunerii. 4. Asiguraţi-vă că tija iese în afara bucşei elastice cu cel puţin 3 mm. Poziţionaţi o piuliţă pe fiecare şurub şi strângeţi bine piuliţele. Valoarea declarată a emisiilor de vibraţii poate fi utilizată. D) ♦ ♦ ♦ Montaţi ghidajul de şablon (19) pe baza frezei. ♦ Introduceţi barele (14) în baza frezei. de asemenea. 6. Montarea adaptorului de extracţie a prafului (fig. F) ♦ ♦ Montarea dispozitivului de copiere (fig. însă răsturnat. conform ilustraţiei. ♦ Setaţi ghidajul de margine la distanţa dorită. pe lângă perioadele în care survine blocarea acesteia. Montarea unui burghiu de frezat (fig. ♦ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat. 3. Ţineţi apăsat butonul de blocare a axului (5) şi rotiţi axul până când blocarea axului se cuplează complet. Montaţi ghidajul de margine pe freză. Montarea ghidajului de şablon (fig. 7. Montaţi ghidajul de margine pe freză. luând totodată în calcul toate componentele ciclului de operare precum perioadele în care unealta este oprită şi în care funcţionează în gol. Afectarea auzului. Montaţi ştiftul de centrare (22) pe ghidajul de margine. Verificaţi întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii. Nivelul vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat. menţionate în specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au fost măsurate în conformitate cu metoda standard de testare prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate pentru compararea diverselor unelte. 5. 2. ♦ Montaţi barele (14) pe ghidajul de margine (15) folosind cele două şuruburi (16) din dotare. 8. ♦ Strângeţi şuruburile de fixare (17). În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva 2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc în mod regulat unelte electrice la locul de muncă. utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucţiuni. E) ♦ Descriere 1. conform fig. Bară opritoare adâncime 10. în special a stejarului. conform ilustraţiei. prin urmare. Siguranţa electrică Această unealtă prezintă izolare dublă. Slăbiţi piuliţa bucşei elastice (12) folosind cheia din dotare. nu este necesară împământarea. conform fig. asiguraţi-vă că unealta este oprită şi deconectată de la priză. A) ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Scoateţi deflectorul de aşchii (8). Întrerupător de pornire/oprire Buton de deblocare Buton de control viteză variabilă Manetă blocare adâncime Buton blocare ax Bucşă elastică Opritor de adâncime al suportului orientabil Deflector de aşchii Montarea ştiftului de centrare (fig. Ţineţi apăsat butonul de blocare a axului (5) şi strângeţi piuliţa bucşei elastice (12) folosind cheia din dotare. Gradaţie adâncime de tăiere 11. cu ajutorul şurubului (23) furnizat. Montarea distanţierului (fig. Etichetele prezente pe unealtă Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă: Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării. B) Ghidajul de margine ajută la dirijarea uneltei paralel cu o margine. Introduceţi cele două şuruburi lungi (20) din partea de jos prin ghidajul de şablon şi prin orificiile din bază. Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei.♦ ♦ prelungite. C) Adaptorul de extracţie a prafului vă permite să conectaţi un aspirator la unealtă.) 9. trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii. Pericolele asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu: . G) ♦ 8 . ♦ Conectaţi furtunul (18) aspiratorului la adaptor (11). B. B. acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un Centru de Service Black & Decker autorizat pentru a evita pericolul.prelucrarea lemnului.

♦ Reglaţi raza cercului cu ajutorul barelor ghidajului de margine. Pornirea şi oprirea Pornirea ♦ Ţineţi apăsat butonul de deblocare (2) şi apăsaţi întrerupătorul de pornire/oprire (1). Utilizarea distanţierului (fig. de exemplu o literă. Dacă doriţi să efectuaţi mai multe tăieturi cu diferite adâncimi de tăiere. Nu supraîncărcaţi. ♦ Reglaţi cu precizie folosind butonul de reglare (30). extrageţi sau introduceţi şurubul opritorului de adâncime (31) folosind o şurubelniţă. puteţi regla cu precizie opritorul de adâncime. D) Ghidajul de şablon poate fi utilizat pentru a efectua o formă decupată după un şablon. ♦ Adăugaţi adâncimea dorită de tăiere la poziţia de pornire. H. K) După rotirea opritorului de adâncime al suportului orientabil la setarea dorită. ♦ Împingeţi bara opritoare de adâncime (9) în sus. ♦ Împingeţi maneta de blocare a adâncimii (4) în sus şi lăsaţi freza să revină în poziţia iniţială. ♦ Burghiul de frezat trebuie să se extindă sub flanşa ghidajului de şablon pentru a tăia piesa de prelucrat după forma şablonului. ♦ Poziţionaţi scândura pe piesa de prelucrat. cu vârful ştiftului de centrare în gaură perforată. spre exemplu atunci când frezaţi caneluri pe panoul din spate al unei biblioteci în vederea montării de rafturi. Adâncimea de tăiere poate fi setată în două moduri diferite. ♦ După pornirea frezei. ♦ Împingeţi maneta de blocare a adâncimii (4) în jos. 9 . Reglarea adâncimii de tăiere folosind o bucată de lemn (fig. Utilizare Avertisment! Lăsaţi unealta să funcţioneze în propriul său ritm. ♦ Deplasaţi bara opritoare de adâncime (9) la poziţia calculată de pe scală. împingeţi-o în jos şi efectuaţi tăietura dorită. Folosirea unei scânduri ca ghidaj (fig. ♦ Freza poate fi deplasată acum pe piesa de prelucrat pentru a decupa un cerc. ♦ Poziţionaţi o bucată de lemn. ♦ Poziţionaţi freza pe piesa de prelucrat. L) Atunci când nu este posibilă utilizarea ghidajului de margine. F) Ştiftul de centrare poate fi utilizat pentru a tăia şabloane circulare. împingeţi-o în jos şi efectuaţi tăietura dorită. Reglarea adâncimii de tăiere (fig. ♦ Fixaţi şablonul pe piesa de prelucrat cu bandă adezivă pe ambele părţi sau cu cleme în formă de „G”. ♦ Trageţi maneta de blocare a adâncimii (4) în sus. Reglarea opritorului de adâncime al suportului orientabil (fig. ♦ Poziţionaţi freza pe piesa de prelucrat la distanţa dorită faţă de marginea de copiat. conform descrierii de mai jos. Utilizarea dispozitivului de copiere (fig. I şi J) Adâncimea de tăiere este distanţa X dintre bara opritoare a adâncimii (9) şi opritorul de adâncime (27). ♦ Ghidaţi cu atenţie cablul pentru a evita tăierea accidentală a acestuia. ♦ Deplasaţi scândura până când se află în poziţia corectă de ghidare a uneltei. ♦ Împingeţi maneta de blocare a adâncimii (4) în sus şi lăsaţi freza să revină în poziţia iniţială. între opritorul de adâncime (27) şi bara opritoare de adâncime (9). Reglarea adâncimii de tăiere folosind scala (fig. E) Distanţierul poate fi folosit pentru finisarea tăieturilor verticale în lemn sau laminate. Utilizarea ştiftului de centrare (fig. ♦ Reglaţi barele ghidajului de margine până când discul atinge piesa de prelucrat. ♦ Slăbiţi şurubul de blocare (28). G) Dispozitivul de copiere ajută la menţinerea unei distanţe egale de tăiere de-a lungul marginii pieselor de lucru cu formă neregulată. ♦ Împingeţi freza în jos până când burghiul de frezat atinge piesa de prelucrat. Setarea vitezei ♦ Setaţi butonul de control al vitezei variabile (3) la viteza necesară. ♦ Deplasaţi indicatorul (29) în poziţia zero de pe scală (10). ♦ Reglaţi cu precizie folosind butonul de reglare (30). Reglaţi ataşamentul rotativ (25) pe barele „L” cu butonul cu cap fluture (26). Utilizaţi o viteză ridicată pentru burghiele de frezat cu diametru mic. Utilizaţi o viteză coborâtă pentru burghiele de frezat cu diametru mare. cu grosimea egală cu adâncimea dorită de tăiere. ♦ Strângeţi şurubul de blocare (28). J) ♦ Montaţi burghiul de frezat şi coborâţi freza conform descrierii de mai sus. reglaţi fiecare opritor de adâncime. procedaţi după cum urmează: ♦ Alegeţi o bucată de lemn dreaptă pe care să o folosiţi ca scândură de ghidare. ♦ După pornirea frezei. Utilizarea ghidajului de şablon (fig.♦ ♦ Montaţi bara „L” (24) pe partea superioară a ghidajului de margine. ♦ Îndepărtaţi bucata de lemn. ♦ Strângeţi şurubul de blocare (28). ♦ Fixaţi bine scândura la piesa de prelucrat. folosind cele două şuruburi şi piuliţe furnizate. I) ♦ Montaţi burghiul de frezat conform descrierii de mai sus. ♦ Faceţi o gaură pentru vârful ştiftului de centrare în centrul cercului ce trebuie să fie decupat. ♦ După necesitate.

Utilizaţi burghie de frezat HSS pentru lemn moale. Pentru a beneficia de acest serviciu. Black & Decker pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Black & Decker când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea separată a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau de către comerciant atunci când achiziţionaţi un produs nou. ♦ Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din ştecherul nou. Prevedeţi colectarea separată pentru acest produs. deplasaţi unealta în sens orar. Funcţionarea satisfăcătoarea continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod regulat. ♦ ♦ ♦ ♦ Burghie de frezat (fig. M). O) Descriere Burghiu de finisare (2) Burghiu de bizotare (3) Burghiu pentru caneluri în V (4) Burghiu pentru carote (5) Burghiu de modelare cu boltă (6) Burghiu de modelare în formă de S (7) Burghiu de rotunjire (9) Burghiu pentru cozi de rândunică (10) Burghiu de faţetare (11) Aplicaţie Finisarea laminatelor sau a lemnului dur. Avertisment! Ţineţi întotdeauna unealta cu ambele mâini. Siguranţă recomandată: 13 A. Înlocuirea ştecherului de alimentare de la reţeaua principală de energie (numai pentru Regatul Unit şi Irlanda) Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare de la reţeaua principală de energie: ♦ Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi. gravare şi modelarea decorativă a marginilor Modelarea decorativă a marginilor Burghiu drept (1) Caneluri şi bizotări Protejarea mediului înconjurător Colectarea separată. Puteţi folosi unealta fără vreun ghidaj (fig. o listă a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com. deplasaţi unealta în sens antiorar (fig. Sfaturi pentru utilizarea optimă ♦ Atunci când lucraţi pe margini exterioare. Modelarea decorativă a marginilor Rotunjirea marginilor Racorduri în coadă de rândunică Faţetarea marginilor Întreţinerea Unealta dvs. N). ♦ Curăţaţi în mod regulat fantele de ventilare de pe unealtă folosind o perie moale sau o cârpă uscată. Î n c a zul în c are c o nst at a ţ i c ă produsul dvs. ♦ Oprirea ♦ Eliberaţi întrerupătorul de pornire/oprire. Nu utilizaţi nicio soluţie de curăţare abrazivă sau pe bază de solvenţi. 10 . Acest lucru este util pentru incizii şi aplicaţii creative. Avertisment! Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună cu ştecherele de bună calitate. vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs. tăierea de precizie folosind un şablon Bizotarea pieselor de lucru drepte sau curbe Caneluri. a fost concepută pentru a opera o perioadă îndelungată de timp. ♦ Conectaţi cablul verde/galben la împământare. Avertisment! Înainte de efectuarea oricărei operaţii de întreţinere. nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer.♦ Eliberaţi butonul de deblocare. ♦ Conectaţi cablul albastru la borna neutră. Curăţaţi în mod regulat carcasa motorului folosind o cârpă umedă. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce cererea de materii prime. Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos. Atunci când lucraţi pe margini interioare. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer. gravări şi rotunjirea marginilor Canelare. Alternativ. Utilizaţi burghie de frezat TCT pentru lemn dur. Consultaţi tabelul de mai jos pentru tipurile comune de burghie de frezat. Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual. Efectuaţi numai tăieturi superficiale. opriţi şi deconectaţi unealta. cu un nivel minim de întreţinere. Colectarea separată a produselor uzate şi a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor.

♦ Produsul a suferit deteriorări cauzate de corpuri străine.29-06-2011 11 . o listă a agenţilor de reparaţii Black & Decker autorizaţi şi detalii complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: www. substanţe sau accidente.co. incertitudine (K) 1. produs Black & Decker şi pentru a fi informat cu privire la produsele noi şi ofertele speciale. legale. Slough.blackanddecker.5 m/s2 Declaraţia de conformitate DIRECTIVA UTILAJE KW900E Black & Decker declară că aceste produse descrise în „specifi caţia tehnică“ sunt conforme cu normele: 2006/42/CE.6 Adâncimea maximă de tăiere mm 55 Garanţie Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară. EN 60745-2-11 Pentru informaţii suplimentare.co.27. Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic şi face această declaraţie în numele Black & Decker. Pentru a revendica garanţia. 230 W 1.35 mm) / 6 mm Diametru maxim burghiu de frezat Greutate mm 30 kg 3.uk pentru a înregistra noul dvs. manoperei defectuoase sau lipsei de conformitate. va trebui să faceţi dovada achiziţiei la vânzător sau la agentul de reparaţii autorizat. profesional sau spre închiriere.200 min -1 8. Black & Decker garantează înlocuirea componentelor defecte. Berkshire. Informaţii suplimentare despre marca Black & Decker şi despre gama noastră de servicii sunt disponibile la www. vă rugăm să contactaţi Black & Decker la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din spate a manualului.uk.000 5/16“ (8 mm) / 1/4“ (6. Această declaraţie de garanţie completează şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs.blackanddecker.a. repararea produselor supuse uzurii rezonabile sau înlocuirea unor astfel de produse pentru a asigura inconveniente minime pentru client. incertitudine (K) 3 dB(A) Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei direcţii) conform cu EN 60745: Valoarea emisiilor de vibraţii (ah) 5. În cazul în care un produs Black & Decker se defectează din cauza materialelor. Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparaţii autorizat contactând biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual. Garanţia este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.Specificaţie tehnică KW900E Tip 1 Tensiune de intrare Putere absorbită Viteză în gol Dimensiune bucşă elastică Vc. în termen de 24 de luni de la data achiziţiei. incertitudine (K) 3 dB(A). SL1 3YD Regatul Unit al Marii Britanii 31/03/2010 zst00153113 .000 . Putere sonoră (LWA) 106 dB(A). EN 60745-1.77 m/s2. ♦ S-a încercat efectuarea de operaţii de către persoane diferite de agenţii de reparaţii autorizaţi sau de personalul de service Black & Decker.com Vă rugăm să vizitaţi site-ul nostru www. 210 Bath Road. Alternativ. ♦ Produsul a fost supus utilizării incorecte sau neglijenţei.2helpU. Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745: Presiune sonoră (L pA) 95 dB(A). cu excepţia cazurilor în care: ♦ Produsul a fost utilizat în scop comercial. Kevin Hewitt Vicepreşedintele Departamentului Internaţional de Inginerie Black & Decker Europa.

..): Data: Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor tehnice şi a domeniului de utilizare ale aparatului. utilizare şi manipulare a aparatului.... s-au predat instrucţiunile. cuţite).... 6.. lanţuri........ Încredinţarea sau desfacerea aparatului spre a fi reparat sau orice intervenţie pentru aducerea la conformitate. Neprezentarea certificatului de garanţie... cap prindere lamă.ro/blackanddecker CERTIFICAT DE GARANŢIE Perioada de garanţie: 24 de luni în cazul achiziţionării de către persoane juridice / persoane fizice Domeniul de utilizare a produsului: Uz gospodăresc (Bricolaj) Produsul: .. Utilizarea aparatului în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat şi fabricat sau folosirea acestuia în alt domeniu decat cel înscris în prezentul certificat de garanţie....... performanţa şi durabilitatea sa....... recomandăm citirea Manualul Utilizatorului... 2. conform specificaţiilor din manualul de utilizare.. Nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de transport... modificată şi completată şi nu sunt afectate prin garanţia oferită. repararea sau înlocuirea produsului se va face într-o perioadă de cel mult 15 zile calendaristice de la data prezentării aparatului la unitatea de service autorizată. pistol...... Condiţiile de garanţie descrise mai jos fac parte din prezentul certificat.... prestărilor de servicii sau lucrărilor către terţi. Vânzător autorizat (magazin) / adresă....... Neagoe Voda 58..... utilizarea şi întreţinerea.. Str. După expirarea perioadei de garanţie.... ATENŢIE! Piesele de schimb înlocuite beneficiază de garanţie numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreţinere şi reparaţii.... 7. Durata medie de utilizare a produselor este de 5 (cinci) ani...... depozitarea. dată vânzare. Utilizarea unor accesorii incompatibile sau necorespunzătoare (ex...... S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în Certificatul de Garanţie. a faptului că defectul reclamat se datorează utilizatorului....... Uzura normală. Drepturile consumatorului sunt prevăzute de O.. 5. 4.... PIERDEREA GARANŢIEI 1........ întinzător lanţ) care intră în componenţa aparatului.. unitatea de service este obligată să completeze detaliile reparaţiei efectuate... în condiţiile unei exploatări normale..... Fax: 021/2323176.......... Reprezentat prin: .această categorie nu este destinată uzului profesional............ 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora. Pentru intervenţiile în perioada de garanţie..... acordată de producător..... Perioada de garanţie...... au fost testate şi îndeplinesc cerinţele standardelor europene aplicabile. ştampilat şi cu rubricile completate (tip. proprietarul beneficiază contra cost de service post-garanţie (cu piese de schimb. în cazul solicitarilor de reparaţii în perioada de garanţie......... omitere....yalco.yalco..... www..... 9.. nume client) atunci când se solicită o reparaţie în garanţie... făcută de alte persoane sau de firme neautorizate... decurge de la data achiziţionării aparatului... Defectele acoperite de garanţie vor fi remediate prin reparare gratuită sau prin înlocuire (după caz) conform legislaţiei în vigoare... perii.... La fiecare intervenţie. 21/1992 privind protecţia consumatorilor.....IMPORTATOR ŞI DISTRIBUITOR AUTORIZAT Bucureşti............... în limba română.. mandrină....... a fost instruit utilizatorul cu privire la modul de funcţionare şi la normele de siguranţă a muncii în conformitate cu Manualul Utilizatorului.... Uz gospodăresc (Bricolaj) . distribuitorul autorizat suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb defecte......... menţionat în prezentul certificat de garanţie sau importatorului şi distribuitorului autorizat.. cumpărătorul are obligaţia de a prezenta aparatul complet (inclusiv accesoriile: discuri. Produsele care fac obiectul garanţiei sunt conforme cu standardele de calitate în vigoare........... utilizare şi întreţinere precizate în instrucţiunile ce însoţesc produsul la livrare (unde este cazul).. cu excepţia cazului în care acestea prezintă vicii ascunse....... accesoriile şi consumabilele nu fac obiectul garanţiei. s-a predat aparatul împreună cu accesoriile în perfectă stare de funcţionare. cu modificările şi completările ulterioare şi de L... apărători. serie... Tel: 021/2323147-2323149.......... Constatarea. să prezentaţi acest certificat însoţit de factură.. nr... lance.... role ghidaj... Persoana care aduce aparatul şi prezintă actele de proprietate (certificat de garanţie în original şi copia facturii sau a bonului fiscal) este considerată împuternicită să reprezinte proprietarul în relaţia cu distribuitorul (vânzătorul) autorizat... privind transportul..G. performanţele şi durabilitatea sa.. disc cu pastilă spartă sau lipsă.... de către specialişti autorizaţi.. tel.... În perioada de garanţie. Tip:... discuri folosite la alte polizoare) cu produsul şi care influenţează modul de funcţionare... vă rugăm să vă adresaţi celui mai apropiat centru de service autorizat...... factură..... neglijenţă sau accident............ manipulare...... au fost luate la cunoştinţă de către cumpărător şi au fost însuşite de acesta.. 12 . Pentru lucrările de reparaţie executate se acordă garanţie. Importator şi distribuitor autorizat: Vânzător autorizat: SC YALCO ROMANIA SRL Cumpărător: Am luat la cunoştinţă de conţinutul prezentului certificat..... Seria: . Sector1.. accesorii şi consumabile originale).... cuţite... Deteriorări sau modificări care afectează modul de funcţionare a aparatului... 8.. Cumpărător:.......ro... Garanţia nu se extinde asupra accesoriilor şi consumabilelor (furtunuri. fax: .............. curele... Aparatul a fost cumpărat cu factura (nr. Încredinţarea produsului spre utilizare persoanelor minore sau persoanelor care nu au fost instruite cu privire la modul de funcţionare.... 3..... Seria aparatului nu este lizibilă sau nu corespunde cu datele din certificatul de garanţie...... perii de sârmă neechilibrate............ instalare.. Produsul prezintă defecţiuni cauzate de necunoaştere... nr...... S-a efectuat proba de funcţionare a aparatului. La solicitarea unei reparaţii în perioada de garanţie.... În perioada de garanţie. STIMAŢI CLIENŢI! Vă rugăm: să verificaţi corectitudinea datelor înscrise în acest certificat de garanţie.. www... cablu alimentare.... Înainte de utilizarea aparatului..............

.... 156 Str... 6 Str......... 2 Bd........ nr.. 13 decembrie Nr...I.......... Brătianu nr....... 3 Str..... Doja 32 Telefon 0257 214 460 0257 210 330 0262 211 377 0239 611 633 0368 445 509 0268 328 679 021 232 31 47 0238 710 5054 0735 199029 0264 435592 0241 586 158 0241 235 810............ 39 Pentru orice informaţie suplimentară referitoare la service şi la reţeaua de service (actualizată)...... Cuza 188 Str. nr. Neagoe Vodă 58 Sector 1 BD............. Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparaţiei în garanţie şi primirea utilajului reparat Semnatură client: Semnătură şi ştampilă service: REŢEAUA AUTORIZATĂ DE SERVICE ŞI PUNCTE DE COLECTARE SEDIU CENTRAL: YALCO ROMANIA SRL – Bucureşti... Cuza Vodă 39 AP.......... bl.. Mureş Oraş Denumire RGC ELECTRONICS TEHNOLOGIC PARK NORDEX HIT TRADING BEVE SERVICII MARSIPO YALCO ROMANIA TEHNO SRL STEFAN ALEX SRL NOVOTECH PROSUD MPM TEHNIC SERV ROPHILL ALPRO IFTODE UNIVERSAL EXPERT MOLDOVA ALCANO KIRKOFF TOOLS TEHNIK SERVICE Tool EXPOTEHNICA COMERCIAL GRUP PROFITOOLS TEHNOACTIV ROMBAL KIAGOLD Adresă Str...C. Ştefan cel Mare 70 Bd... A. sc.REPARAŢII ÎN PERIOADA DE GARANŢIE Data intrării: Data reparaţiei: Defecţiune: .. Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparaţiei în garanţie şi primirea utilajului reparat Semnatură client: Semnătură şi ştampilă service: Data reparaţiei: Defecţiune: ....... O1 Parter Gh. 41 Str...R.... 0728 002 178 0351 451864 0254 219 630 0236 310555 0332 405 720 0259 414 566 0233 222244 0749 100950 0348 401412 0244 436617 0350 407740 0261 706 702 0330 401083 0245 213 726 0265 266613 Detalii Colectare Colectare Depanare Colectare Colectare Depanare Depanare Colectare Depanare Colectare Colectare Depanare Depanare Colectare Colectare Depanare Colectare Colectare Depanare Colectare Colectare Depanare Colectare Colectare Colectare Colectare CIPROM MASTER TOOLS S. 188 Str.. E2 Parter Cartier Precista Str... 8 Str.... 16 Bd.. Andrei Şaguna 146 Str.... contactaţi SC Yalco Romania S.... E. Vineri nr... Parcela 104/24 Calea lui Traian nr. Aurel Vlaicu 123 (incinta CET Palas) Bd.. Cernăuţi 123 N.......... 71.... Neagoe Voda 58..... D26.. Decebal nr..............R... Augustin Bunea nr..... 021-2323137/47/49 Nr... Comandă reparaţie: Data predării: . Bucium 37 BD.L. Marghitu.... 3 Str...... Str........ George Coşbuc Nr..........L.. Data intrării: Comandă reparaţie: Data predării: ................ Ing........ Cloşca Nr.. Cloşca Nr................ 28 Piteşti Sat Blejoi................... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Arad Arad Baia Mare Brăila Braşov Braşov Bucureşti Buzău Călăraşi Cluj Napoca Constanţa Constanţa Craiova Deva Galaţi Iaşi Oradea Piatra Neamţ Piteşti Piteşti Ploieşti Rm. Bucureşti – tel: 021 232 31 47 .. M...... bl. 17.... Izei nr... Str. Radian bl. Egalităţii nr.... Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparaţiei în garanţie şi primirea utilajului reparat Semnatură client: Semnătură şi ştampilă service: Data intrării: Data reparaţiei: Defecţiune: ..... ap..... Tarlaua 16... UNIRII BL....... I.. Sector 1. Comandă reparaţie: Data predării: . 164 Bl............... Vâlcea Satu-Mare Suceava Târgovişte Tg. Eminescu 48 Bd........... 16A Prelungirea Buc..... 131 Str..... Sf. D... 27 parter Bd..

14 .