You are on page 1of 1

PERSBERICHT

20 maart 2012

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RECHTER HEEFT GEEN TIJD


Marcel Elferink, raadslid van Gemeentebelang te Deventer, heeft maandag jl. een poging gedaan om via de rechter alsnog de geheimhouding van financile informatie betreffende het stadskantoor op te heffen. Op deze manier zou het voor raadsleden mogelijk zijn deskundigen advies over de financin van het bouwproject in te winnen. De rechter heeft geoordeeld dat hij op deze korte termijn voor woensdagavond geen tijd heeft de financile stukken naar behoeven te beoordelen. Om deze reden is het verzoek om opheffing van de geheimhouding afgewezen. Elferink is van mening dat je als onderdeel van het bestuurlijke proces niet meteen een stap naar de rechter moet maken. In plaats daarvan heeft hij geprobeerd in het debat de meerderheid aan zijn zijde te krijgen en enkele malen verzocht tot opheffing van de geheimhouding. Bovendien is nadien nog een informeel voorstel gedaan, wat door B & W is afgewezen. Vervolgens is het WOB verzoek gaan spelen waarbij afgelopen donderdag duidelijk werd dat niet burgers, maar alleen raadsleden bezwaar kunnen maken tegen een geheimhouding conform art. 25 van de Gemeentewet. Elferink heeft deze draad vervolgens opgepakt. Marcel Elferink betreurt het dat nu nog steeds geen inhoudelijk oordeel is geveld in deze principile zaak. Hij vraagt zich af hoe raadsleden morgen over de bouw van het Stadskantoor kunnen oordelen als zij van het College geen onafhankelijk deskundig advies over de financin mogen inwinnen. Op principile gronden zal de fractie Gemeentebelang de bodemprocedure voortzetten ! xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Voor meer informatie en achtergronden zie: www. gemeentebelangdeventer.nl of bel Marcel Elferink op 06-10039768. Nadere procedurele informatie kunt u verkrijgen via mr. R van Eck te Enschede, 053-4331133