You are on page 1of 6

Irregular Verbs – Onregelmatige werkwoorden De werkwoorden die schuingedrukt staan, komen niet vaak voor in het moderne Engels

, maar kun je wel tegenkomen in literatuur. Als een werkwoord twee vormen heeft en één ervan komt minder vaak voor, dan zal ook die vorm schuingedrukt staan. Deze lijst van onregelmatige werkwoorden is op alfabetische volgorde. Hele werkwoord
1

to to to 5 to to to
10

to abide

Verleden tijd -

to befall to beget
to begin

arise awake be bear beat become

abode

Voltooid deelwoord arisen awoken/awaked been borne/born beaten become

- befell - begot

arose awoke/awaked was/were bore beat became

abode

Vertaling -

to behold

- began

- befallen - begotten
- begun

- overkomen, gebeuren - voortbrengen, kweken - aanschouwen
- beginnen

tot leven komen ontwaken zijn verdragen (ver)slaan worden

verbreiden/verdragen

to bend to bereave
15

to beseech
to bet to to to 20 to to to to to

- besought
-

- bent - bereaved

- beheld

- bent - bereaved/bereft∗

- beheld

to bid

- betted/bet

- besought
-

bid bind bite bleed blow break breed bring

- bade

- betted/bet

bid bound bit bled blew broke bred brought

- bidden

- wedden -

- smeken

- buigen - wegnemen

bid bound bitten bled blown broken bred brought

- gebieden, verzoeken

bieden op een veiling binden bijten bloeden blazen, waaien breken fokken, kweken brengen

Deze voltooid deelwoorden zijn niet naar keuze, maar hebben een verschillende betekenis. Zoek de betekenis die je nodig hebt op in een betrouwbaar woordenboek ©The English Classroom – Vaklokaal Engels De Digitale School

drijven wonen eten vallen (zich) voeden (zich) voelen vechten vinden .to to to to to 30 to to 25 to chide to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to broadcast build burn burst buy cast catch - to choose to cleave 35 . om)kleden komen kosten kruipen kraaien snijden.berispen uitzenden bouwen branden barsten kopen gooien vangen 40 45 50 55 cling clothe come cost creep crow cut dare deal dig do draw dream drink drive dwell eat fall feed feel fight find ∗ zie voetnoot p.chid broadcast built burned/burnt burtst bought cast caught - . tekenen dromen drinken rijden. in-.chosen broadcast built burned/burnt burst bought cast caught - . be-.clove/cleft clung clothed/clad came cost crept crowed/crew cut dared/durst dealt dug did drew dreamed/dreamt drank drove dwelled/dwelt ate fell fed felt fought found .chose . splijten zich vastklemmen (aan-. 1 ©The English Classroom – Vaklokaal Engels De Digitale School .cloven/cleft∗ clung clothed/clad come cost crept crowed cut dared/durst dealt dug done drawn dreamed/dreamt drunk driven dwelled/dwelt eaten fallen fed felt fought found .chidden . knippen durven handelen graven doen trekken.kiezen .klieven.

treffen houden bezeren houden knielen samen brengen weten. kennen leggen leiden leunen ∗∗ zie voetnoot p. 1 het werkwoord to knit in de betekenis van ‘breien’ is regelmatig: to knit – knitted .knitted ©The English Classroom – Vaklokaal Engels De Digitale School .(om)gorden vluchten (met kracht) werpen vliegen nalaten verbieden vergeten vergeven in de steek laten vriezen krijgen vergulden.to to to 60 to to to to to 65 to to to to to to to to to 75 to to to to to 80 to to to to to 85 to to to 70 ∗ to gird flee fling fly forbear forbid forget forgive forsake freeze get gild - give go grind grow hang have hear hew hide hit hold hurt keep kneel knit∗∗ know lay lead lean - . verbouwen hangen hebben horen houwen verbergen slaan.girded/girt fled flung flew forbore forbade forgot forgave forsook froze got gilded/gilt - gave went ground grew hanged/hung had heard hewed hid hit held hurt kept knelt knit knew laid led leant - .girded/girt fled flung flown forborne forbidden forgotten forgiven forsaken frozen got gilded/gilt - given gone ground grown hanged∗/hung had heard hewed/hewn hidden hit held hurt kept knelt knit known laid led leant - . slijpen groeien. tinten geven gaan malen.

ontdoen. stijgen.to leap to learn 90 to leave to lend to let lie to light 95 to lose to make to mean to meet to mow 100 to pay to put ro read to rend to to to to to to to to to to to to to to to to to to - 105 110 115 120 rid ride ring rise run saw say see seek sell send set sew shake shear shed shine shoe - . rennen zagen zeggen zien zoeken verkopen (ver)zenden zetten naaien schudden scheren (van schapen) storten (bloed.rijden springen leren (ver)laten (uit)lenen laten. verhuren liggen aansteken verliezen maken bedoelen.rent leaped/leapt learned/learnt left lent let lay lit lost made meant met mowed paid put read - rid rode rang rose ran sawed said saw sought sold sent set sewed shook sheared/shore shed shone shod - . rijzen hardlopen. klinken opstaan. afhelpen rijden bellen.rent leaped/leapt learned/learnt left lent let lain lit lost made meant met mowed/mown paid put read - rid ridden rung risen run sawed/sawn said seen sought sold sent set sewn shaken sheared/shorn shed shone shod - . zetten lezen bevrijden. betekenen ontmoeten maaien betalen leggen. opgaan. tranen) schijnen beslaan ©The English Classroom – Vaklokaal Engels De Digitale School .

prikken stinken strooien schrijden slaan. sluipen steken.slew shot showed shrank shut sang sank sat - to smite 140 145 150 155 sow speak speed spell spend spill spin spit split spread spring stand steal stick sting stink strew stride strike - .slaan slapen glijden (met een slingerende beweging) werpen sluipen splijten ruiken zaaien spreken zich spoeden spellen uitgeven. doorbrengen morsen spinnen spuwen splijten zich verspreiden springen staan stelen.smitten slept slid slung slunk slit smelled/smelt . span spat split spread sprang stood stole stuck stung stank/stunk strewed strode struck - .slain shot showed/shown shrunk shut sung sunk sat - sowed spoke speeded/sped spelled/spelt spent spilled/spilt spun.doden schieten tonen krimpen.to to to 125 to to to to 130 to sleep to slide to sling slink to slit 135 to smell to to to to to to to to to to to to to to to to to to to to slay shoot show shrink shut sing sink sit - .smote slept slid slung slunk slit smelled/smelt . terugdeinzen sluiten zingen zinken zitten sowed/sown spoken speeded/sped spelled/spelt spent spilled/spilt spun spat split spread sprung stood stolen stuck stung stunk strewed/strewn stridden struck - . staken ©The English Classroom – Vaklokaal Engels De Digitale School . plakken steken.

vertellen denken voorspoed hebben gooien. werpen stoten (be)treden begrijpen. swollen swum swung taken taught torn told thought thrived/thriven thrown thrust trodden/trod understood undertaken waked/woken worn woven wetted/wet won wound withdrawn withheld withstood wrung written - . spannen streven zweren zweten vegen zwellen zwemmen zwaaien nemen onderwijzen scheuren zeggen.160 165 170 175 to string to strive to swear to sweat to sweep to swell to swim to swing to take to teach to tear to tell to think to thrive tp throw to thrust to tread to understand to undertake to wake to wear to weave to 180 to to to to to 185 to to to weep - wet win wind withdraw withhold withstand wring write .wenen rijgen. terughouden weestaan wringen schrijven ©The English Classroom – Vaklokaal Engels De Digitale School .wept strung strove swore sweated. sweat swept swelled. besnaren. verstaan ondernemen ontwaken.wept strung striven sworn sweated. sweat swept swelled swam swung took taught tore told thought thrived/throve threw thrust trod understood undertook waked/woke wore wove - wetted/wet won wound withdrew withheld withstood wrung wrote . wekken dragen (aan het lichaam) weven nat maken winnen winden (zich) terugtrekken onthouden.