You are on page 1of 44

5FIOJDLJ PQJT ∨ %*8" .

FOKBDJ

Voith. 55.6528.10 (G 1088skr) / 1992

6DGU] DM

6WUDQD

Tehnicki podaci............................................................................................................................ 1 1. Opste

................................................................................................................................ 2

2. Funkcije menjaca ................................................................................................................... 2 3. Glavne konstruktivne grupe menjaca .................................................................................... 4 3.1. Pretvarac obrtnog momenta ...................................................................................... 4 3.2. Diferencijala pretvarac .............................................................................................. 5 3.3. Komande menjaca ..................................................................................................... 7 Prekidac sa tasterima ............................................................................................. 7 Davac opterecenja na papucici gasa ..................................................................... 8 Elektronska papucica gasa (E-gas) ....................................................................... 8 Kocni ventil sa papucicom ...................................................................................... 9 Induktivni davac ...................................................................................................... 9 Elektronska komanda ............................................................................................. 10 Magnetni ventili ....................................................................................................... 12 Regulacioni ventili ................................................................................................... 12 Zupcasta pumpa ..................................................................................................... 12 Ventil radnog pritiska .............................................................................................. 12 Ispusni ventil pretvaraca ......................................................................................... 12 Ventil rasterecenja .................................................................................................. 12 Opruzni cilindar ....................................................................................................... 12 3.4. Razmenjivac toplote................................................................................................... 14 4. Tok energije u pojedinim stepenima prenosa pri ukljucenom usporivacu ....................... 14-21 5. Prilog - slike Seme ulja i komandi - slike 16-24 ..................................................................... 22-42 Elementarna elektrosema - slika 25 .................................................................. 44-45 Izgled menjaca - slika 26................................................................................... 46-47 6. Tehnicka dokumentacija ........................................................................................................ 48
∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ / ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ / ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨

00 1.36 1. stepenu pre∨ nosa. stepen prenosa 3.80 5.30 3.20 1.80 280 20 28 6.43 1. prenosi u mehanickim stepenima prenosa 2-4 6.80 315 20 28 1.00 — — 5.70 0.70 0.36 1.30 3.20 1.00 0.36 1.10 5.80 275 20 28 — 5.30 3.30 5.20 1.30 5. G 1363 ∨ / ∨ ∨ Ukljucivanje menjaca: potpuno automatsko ∨ Elektronsko-hidraulicna komanda ∨ Elektricno aktiviranje ∨ Prikljucni napon 24 V istosmerne struje Usporivac 3.20 4.80 5.7HKQLFNL SRGDFL ∨ 7LSRYL Ulazna snaga P1 Ulazni moment M1 Ulazni broj obrtaja n1max Broj stepena prenosa: Diferencijal + ∨ zupcanik pumpe D 851.43 1.00 1.70 4.10 5. odn.80 310 20 28 — 5.80 5.30 5. stepen prenosa Stepen prenos . stepen prenosa 4.73 5.30 5.20 4.00 1.20 1.stepena kocenja (nezavisno od stepena prenosa) Pogon tahometra DIN 75532 E2 ntahovratilo = 11 : 17 x nkardansko vratilo ∨ ∨ ∨ ∨ 1 .30 3.70 4.43 1.nazad ∨ (tacka polaza) Masa menjaca bez sredstva za podmazivanje ∨ / ∨ ukljucujuci usporivac ∨ Razmenjivac toplote (kg) Punjenje ulja ukljucujuci razmenjivac toplote (1) Vrsta ulja: prema specifikaciji maziva Voith G 607.36 1.70 4. stepen prenosa ∨ (tacka polaza) 3N 3S 4N 4S 3N/3S 4N/4S 3N/3S 4N/4S 3N/3S 4N/4S 3N 3S 4N 4S 2.80 5.2 (kW) (Nm) [min ] -1 ' 170 ÷ 245 900 ÷ 1300 2800 3 ' 125 ÷ 205 500 ÷ 1000 2300 4 ' 170 ÷ 245 900 ÷ 1300 2300 4 125 ÷ 205 500 ÷ 1000 2800 3 Odnos obrtnog momenta vodjenje/pogon u 1.43 1.00 1.00 0.00 — — — 4.73 — 4.70 4.

2 i D 864 su ∨ potpuno automatizovani. dolazi do ukljucivanja u / / vec e stepene prenosa ako je brzina veca za oko 10% od prethodnog. “diferencijalnog ∨ ∨ pretvaraca” . a u drugom. trecem i ∨ ∨ cetvrtom stepenu prenosa (kod menjaca sa 4 ste∨ ∨ pena prenosa) cisto mehanicki. Po izboru. ∨ ∨ ∨ ∨ 2 . D 863. ∨ Diferencijalni pretvarac u donjem dijapazonu brzine.7HKQLFNL RSLV '. ∨ ∨ ∨ Prekoracenjem polozaja papucice gasa (kick-down) ∨ ∨ preko “polozaja pun gas”. Tokom energije u stepenima prenosa napred i u ste∨ penu prenosa nazad.pretvarac broja obrtaja sa prethodno ∨ / ukljucenim diferencijalom. stepenasta kocnica DIWA ∨ menjaca ispunjava evropske zakonske propise koji / ∨ se zahtevaju za jednu trecu nezavisnu kocnicu ∨ (kocnica neprekidnog dejstva).2. Dakle. Posledica toga je osetno duzi vek trajanja obloga ∨ ∨ i dobosa kocnice. ∨ ∨ )XQNFLMD PHQMDF D Kod DIWA menjaca snaga motora u prvom stepenu prenosa se prenosi preko jdenog tzv. vrlo je efikasno.ukoliko je to potrebno. komanduje se lamelastim kocnicama i lamelastim spojnicama u koje dospeva ulje ∨ menjaca pod pritiskom. ∨ uprkos potpune automatike.kod menjaca sa 4 stepena prenosa do 30% krajnje brzine. ∨ Ova. ∨ ∨ Automatska ukljucivanja zavise od brzine i po pravilu ∨ ∨ ∨ od polozaja papucice gasa (pri “malom gasu” menjac ∨ / ∨ ukljucuje prethodni stepen prenosa. Time. a sledeci visi ste∨ pen prenosa ukljucuje se pri “punom gasu”). / Ovim je moguc e da se prvi stepen prenosa DIWA ∨ ∨ menjaca koristi bez gubitaka u ekonomicnosti do ∨ 40% krajnje brzine (vidi sliku 1) . ∨ ∨ ∨ ∨ Hidraulicna kocnica se ukljucuje preko papucice ∨ ∨ kocnice i zbog toga se vozac ne mora dopunski an∨ gazovati na njenom aktiviranju. cije vreme aktiviranja odgovara onom ∨ kod pneumatske kocnice. na program ukljucivanja DIWA menjaca.:$ PHQMDFL '  '  '  ' ∨ ∨ 2SV WH DIWA menjaci D 851. D 854. Dejstvo ove trostepe∨ ∨ ne kocnice. moze se veoma obimno uticati . tako da je ∨ ∨ angazovanje standardnih radnih kocnica znatno man∨ je. po svom dejstvu. sa kojima se takodje moze ∨ ∨ kociti bez habanja. automatska ukljucivanja vozac moze i blo∨ ∨ kirati. ovi menjaci nude prednosti ∨ jednog automatskog menjaca i jedne efikasne hidrau∨ ∨ licne kocnice. / znatno povecava stepen dejsva u odnosu na neki ∨ menjac kod koga se puni obrtni moment vodi preko ∨ jednog pretvaraca obrtnog momenta bez diferencijala.

5 bara. kao i prekidac sa ∨ ∨ tasterima za izbor opsega voznje. radi toga .merac brzine na vodjenom vratilu ∨ ∨ / menjaca i papucica gasa .pretvarac obrt∨ nog momenta.3ULPHU MHGQRJ SURJUDPD XNOMXFLYDQMD 6OLND Opseg kocenja: ∨ ∨ B = tacka iskljucivanja ∨ ∨ A = tacka ukljucivanja Broj obrtaja motora* n [%] ∨ ∨ 3-2 0/potpuno opterecenje ∨ 1-2 Prekoracenje 2-3 Opterecenje 0/delimicno opterecenje 2-1 Delimicno/potpuno opterecenje / 1-2 0/potpuno opterecenje / 2-1 Opterecenje 0 ∨ 1-2 Pri aktiviranoj kocnici ∨ / 2-3 Potpuno opterecenje / 2-1 Prekoracenje / ∨ nmotora=600min ∨ / / ∨ ∨ -1 2-3 Prekoracenje 3-2 Prekoracenje 55. obezbedjuje se uvek dobar prelaz sa hi∨ ∨ draulicne na normalnu radnu kocnicu.automatski se ∨ ∨ odrzava konstantan.ova kocnica se takodje ∨ ∨ ∨ zove i “pretvaracka kocnica” . ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ Jacinu momenta kocenja vozac moze podesavati u ∨ ∨ ∨ tri stepena preko papucice kocnice ili rucnog preki∨ daca. ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ 3 . Papucica kocnice i rucni prekidac. Kod kocnica bez habanja koristi se isto tako kao za ∨ ubrzanje u prvom stepenu prenosa . Puni momenat kocenja ostvaruje se vec na relativno maloj brzini. ∨ ∨ ∨ ∨ Pos to se prilikom kocenja papucicom kocnice u / ∨ trec em stepenu puni pneumatska kocnica dodatno sa 0. Induktivni davac .usporivac. uticu na izbor stepena prenosa menjaca (kod ∨ ∨ ∨ komandi sa konstantnim tackama ukljucivanja utice ∨ se samo preko induktivnog davaca). a pri porastu brzine .0976. ∨ ∨ Ovo se postize diferencijalnim pretvaracem i povrat∨ nim ukljucivanjima koja slede i kod potpunog punjen∨ ∨ ∨ ja motora pri nizoj brzini od ukljucivanja u vis i stepen prenosa. Kod DIWA menjaca ucestalost ukljucivanja je mala. preko kojih se ko∨ ∨ manduje sa tri stepena usporivaca. ∨ / ∨ ∨ ∨ ∨ Menjacem se komanduje elektronski.odgovarajuci svom po∨ ∨ ∨ lozaju. kako bi se izbeglo suvise veliko / opterec enje delova pogonskog mehanizma koji se ∨ nalaze iza menjaca. ∨ ∨ Nehoticno ukljucivanje stepena prenosa unazad ∨ ∨ moze se spreciti ugradnjom jednog dopunskog blo∨ kadnog prekidaca.30 ∨ * = odnos na pro∨ ∨ secno opterecenje ∨ Brzina vozila* v [%] Prekoracenje broja obrtaja motora iznad nominalnog ∨ ∨ automatski sprecava komanda menjaca u svakom ∨ rezimu rada. Ove signale elektronika objedinjuje i salje ih dalje na ∨ magnetne ventile za hidraulicno aktiviranje lamelastih ∨ spojnica i lamelastih kocnica. papucica gasa i in∨ duktivni davac povezani su sa jednom elektronskom ∨ komandom koja prihvata ulazne elektricne signale.

VNOMXFLYDQMH PHQMDFD NRG YR]LOD X VWDQMX PLURYDQMD SR L]ERUX..

u us/ ∨ meravajucem tocku se ulje tako usmerava da pri do∨ / lasku na lopatice tocka turbine. ∨ ∨ Ulje pretvaraca tece u jednom zatvorenom kolu iz∨ / ∨ ∨ medju tocka pumpe. izazivaju jedno strujanje kojim ulje ide napolje u smeru usmerava/ ∨ juc eg tocka. usmeravajuc eg tocka i tocka turbine. Putem ovog tzv. usmeravajuceg tocka koji je ∨ / ∨ ∨ ∨ stalno cvrsto vezan sa kucistem menjaca i tocka turbine. Nezavisno od broja obrtaja pumpe. ∨ ∨ ∨ *ODYQH NRQVWUXNWLYQH JUXSH PHQMDFD 3UHWYDUDF REUWQRJ PRPHQWD 6OLND ∨ ∨ 7RFDN SXPSH ∨ ∨ 7RFDN WXUELQH ∨ ∨ ∨ ∨ 8VPHUDYDMXF L WRFDN ∨ / ∨ Pretvarac obrtnog momenta DIWA menjaca se sasto∨ / ∨ ji od tocka pumpe. Ulazna spojnica se otvara kada se vozilo zaustavi ∨ ∨ ∨ radnom ili stanicnom kocnicom (papucica gasa u po∨ ∨ lozaju praznog hoda) pri radu motora i ukljucenim stepenom prenosa napred. pretvaranje obrtnog momenta je najvece: / ∨ sa povecanjem broja obrtaja tocka turbine a time po/ ∨ vec anjem brzine voznje. / ∨ Sto vis e lopatice tocka turbine preusmeravaju ulje. / utoliko je veci obrtni momenat koji se dalje usmerava ∨ ∨ sa tocka turbine na vodjeno vratilo. Kada tocak turbi/ ne miruje. isti pokrece suprotno ∨ od smera obrtanja tocka pumpe. 4 . s to vodi jednom mirnijem praznom hodu mo∨ tora i smanjenju potrosnje goriva. “EK-iskljucivanja” kod zaustavljenog ∨ ∨ / ∨ vozila eliminise se jos postojece vucno dejstvo men∨ ∨ jaca. Ova cirkulacija u kolu nastaje na sledeci nacin: ∨ Lopatice tocka pumpe koga goni motor. ∨ ∨ Ulje koje dolazi od tocka turbine ponovo u tocku pum∨ pe dobija ubrzanje i cirkulacija u kolu ponovo pocinje. momenat vodjenog vratila se stalno smanjuje.

 'LIHUHQFLMDOQL SUHWYDUDF ∨ 6OLND % 'LIHUHQFLMDO ∨ & 3UHWYDUDF ∨ 3 WRFDN SXPSH ∨ 7 WRFDN WXUELQH / ∨ / 8VPHUDYDMXFL WRFDN ' 3UHQRVQLN WXUELQH D E F G H I J 2VQRYQL ]XSFDQLN VXQFDQL.

3RJRQVNR YUDWLOR ∨ 1RVDF SODQHWDUD ∨ 3ODQHWDUQL ]XSFDQLN 6SROMQL YHQDF ∨ . te preko jednog ∨ ∨ hidraulicnog i jednog mehanickog prenosa sile . vodjeno vratilo i sa njim povezani ∨ / planetarni nosac diferencijala se ne obrcu. Ovaj princip podele snage.RFQLFD SXPSH ∨ . pretvaracu obrtnog momenta je ∨ ∨ ∨ prethodno prikljucen diferencijal sa ceonim zupcani∨ kom. prenosi se preko prenosnika turbine na vodjeno vratilo. bude redukovan na oko 60% svog nominalnog broja obrtaja i time u dijapazon svog maksimalnog obrtnog mo∨ ∨ menta i najmanje specificne potros nje goriva. ∨ ∨ 5 . jednog nosaca planetara sa tri planetarna ∨ zupcanika i jednog spoljneg venca. planetarnih zupcani∨ / ka i osnovnog zupcanika diferencijala sa povecanim brojem obrtaja motora. Obrtni momenat ostvaruje tocak turbine. ∨ / ∨ ∨ Pretvarac obrtnog momenta kao i prenos diferenci∨ jala kod DIWA menjaca su tako projektovani da motor prilikom startovanja i pri velikom punjenju. a koji se sastoji od jednog osnovnog zupcani∨ ka. tada je ∨ ∨ tocak pumpe pretvaraca obrtnog momenta u vezi sa ∨ motorom preko spoljnjeg venca.RFQLFD WXUELQH ∨ ∨ Kod DIWA menjaca. funkcionise na sledec i ∨ nacin: Kada vozilo stoji.usmerava na vodjeno vratilo. U prvom stepenu prenosa snaga koja dolazi od motora deli se preko ovog diferencijala.

Na taj nacin se povecavaju preko planetarnog no∨ ∨ saca preneseni mehanicki udeo snage i broj obrtaja motora. Pri odredjenoj brzini automatski se zatvara kocnica ∨ ∨ ∨ pumpe cime se zupcanik pumpe pretvaraca i osno∨ vni zupcanik diferencijala zaustavljaju. / Tada. preko ∨ spoljnjeg venca i planetarnog nosaca diferencijala. Hidraulicki prenesen udeo snage opada sa povecan∨ jem brzine voznje. vec u tom pogonskom stanju. automatsko prilagodjavanje na opte/ rec enje . ∨ 6 .visoka polazna vucna sila. kontinualno ubrzanje. jedan mali deo ∨ ∨ snage ne ide vise preko pretvaraca obrtnog momen/ ∨ ta. i vodjeno vratilo planetarni ∨ nosac. ∨ ∨ / / Otvaranjem lamelaste kocnice prenosnika turbine.visok stepen efkasno∨ ∨ sti i voznja u opsegu ekonomicnog broja obrtaja motora.i prednost mehanike . ∨ ∨ ∨ istovremeno se iskljucuje tocak turbine pretvaraca iz ∨ prenos enja snage. ∨ ∨ Tada se snaga motora cisto mehanicki. odnosno sa porastom broja obrtaja vodjenog vratila. ∨ / Ovom podelom snage potpuno se iskorisc uju predno∨ sti hidrodinamike .Kada se vratilo pokrene. prenos kojim se preko planetar∨ ∨ ∨ nih zupcanika i osnovnog zupcanika goni tocak pum∨ / pe. vec ide preko planetarnih zupcanika i planetarnog ∨ ∨ ∨ nosaca cisto mehanicki na vodjeno vratilo. okrecu se u prvo vreme sa ∨ jos malim brojem obrtaja. prenosi na vodjeno vratilo.

RPDQGH PHQMDFD ∨ 6OLND    (OHNWURQVND NRPDQGD ∨ ∨ ∨ 5XFQL SUHNLGDF XVSRULYDFD ∨ ∨ .RFQL YHQWLO VD SDSXFLFRP ∨ ∨ / 3DSXFD JDVD VD GDYDFHP RSWHUHFHQMD ∨ 3UHNLGDF VD WDVWHULPD ]D VWHSHQH SUHQRVD QDSUHG L QD]DG   3UHNLGDF XNOMLVNOM ]D DNWLYLUDQMH ∨ ∨ XVSRULYDFD QR]QRP NRPDQGRP ∨ 3UHNLGDF ]D EORNLUDQMH VWHSHQD SUHQRVD QD]DG SR L]ERUX. .

QGXNWLYQL GDYDF 0DJQHWQL YHQWLO ∨ '.:$ PHQMDF ∨ ∨ DIWA menjaci imaju elektronsku komandu. ∨ Lamelaste kocnice i spojnice se aktiviraju hidraulikom. ∨ ∨ ∨ Vozac moze preko prekidaca sa tasterima kao i pa∨ ∨ pucice gasa i kocnice uticati na upravljanje men∨ jacem. ∨ . 3UHNLGDF VD WDVWHULPD 3ULPHUL.

∨ Kada je pritisnut taster 1. ukoliko postoji.do cetvrtog ∨ stepena prenosa na vise i nazad. kod tastera D . D kod D 851.menjac automatski ∨ ukljucuje do drugog stepena. 2. kod tastera 2 . ∨ 7 . 2.2/864.do / ∨ trec eg. 3. kod tastera 3 .2/863 i 1. a. menjac uvek ostaje u ∨ prvom stepenu. D kod D 854. 6OLND ∨ ' 1 5  ' 1 5  ' 1 5 U opsegu voznje “napred” mogu se izabrati tasteri 1.

motor moze startovati samo kada nijedan ∨ taster nije pritisnut (neutralni polozaj). daju kontakt. (OHNWURQVND SDSXFLFD JDVD (JDV. “davac opterec enja” sa tri preki∨ ∨ ∨ daca koji. ∨ ∨ 3ROR]DM ∨ ∨ / 3ROR]DM GHOLPLFQRJ RSWHUHFHQMD ∨ / 3ROR]DM SXQRJ RSWHUHFHQMD ∨ 3UHNRUDFHQMH ∨ ∨ Ovim aktivirani elektricni signali preko elektronike ∨ ∨ ∨ ∨ menjaca. deli∨ / / micno opterec enje (L1). postupak zatvaranja lamelnih spojnica i ∨ ∨ kocnica pri ukljucivanju se tako komanduje da se ukl∨ ∨ jucivanja u svakom pogonskom stanju vrse meko i bez trzaja. ∨ Ukljucivanje iz stepena prenosa napred u stepen pre/ nosa nazad i obrnuto. tj. 'DYDF RSWHUHF HQMD QD SDSXFLFL JDVD ∨ / ∨ ∨ Sa tasterom R ukljucuje se stepen prenosa nazad. ∨ / postavljen je tzv. uticu da se automatska ukljucivanja vrse / pri odgovarajucoj brzini u zavisnosti od prenesenog obrtnog momenta motora. ∨ ∨ 6OLND / / /! /" Na papucici gasa ili u veznom poluznom sistemu iz∨ medju papucice gasa i pumpe visokog pritiska. Osim toga. Sve varijante prekidaca sa tasterima imaju blokadu ∨ za start. svi tasteri se ukljucuju. To je ∨ ∨ neutralni polozaj menjaca.Pritiskom na taster N. puno opterec enje (L2) ili pre∨ koracenje (L3). moguc e je samo nakon pritiska na taster N. zavisno od polozaja papucice za gas.

6OLND 3DSXFLFD ∨ ∨ ∨ 'DYDF ]DGDWH YUHGQRVL 3RWHQFLRPHWDU.

∨ . Ove informacije adapter pretvara u signale ∨ / / za delimicno opterec enje (L1). puno opterec enje (L2) ∨ ∨ i prekoracenje (L3) i s alje ih elektronskoj komandi ∨ DIWA menjaca. podesava regulacionu polugu pumpe visokog pritiska. kao “zadatu vrednost”. Ovaj postupak se stalno ponavlja. ∨ ∨ Funkcija: Papucica gasa je preko jednog pluznog me∨ hanizma povezana sa davacem zadate vrednosti. koji odgovara polozaju papucice gasa.izvrsni organ ugradjen na motoru. Regulator ovu zadatu vrednost uporedjuje sa stvar∨ nom vrednosti koju je dao izvrs ni organ. daje elektronskom regulatoru napon koji je proporcionalan ∨ uglu regulisanja papucice gasa. ∨ ∨ Sada . te elektromo8 ∨ ∨ tornom izvrs nom organu daje signal kao komandu za ∨ ∨ ∨ podesavanje. Osim toga.RPDQGD 0HQMDF ∨ Pritom se pokret papucice gasa prenosi elektricni/ elektronski na regulacionu polugu pumpe visokog pritiska. Njegov potenciometar.]YUVQL RUJDQ ∨ 0RWRU $GDSWHU . 5HJXODWRU . regulator ∨ ∨ ∨ salje adapteru informacije o doticnom polozaju pa∨ pucice.

koji zajedno ∨ ∨ sa polozajem papucice gasa odreduje brzine. L SRFHWDN ∨ ∨ UDGD QR]QH NRFQLFH ∨ ∨ . za 0. Ovim se garantuje konstantno ∨ ∨ dobar prelaz od hidraulicne na pneumatsku kocnicu. a time i momenat ..RFQL VWHSHQ ... i ukoliko postoji rucni pre∨ ∨ ∨ kidac usporivaca (25/C). Prekidac trec eg stepena kocenja se aktivira / ∨ tek kada se povec a pritisak u pneumatskoj kocnoj inst. moze da se koristi za osiguranje vrata.RFQL VWHSHQ .QGXNWLYQL GDYDF ∨ ∨ ∨ ∨ kocenja. belezi frekvenciju ∨ / merenog zupcanika koji se okrece brojem obrtaja vodjenog vratila. ∨ ∨ . to je veci pritisak ulja ∨ u pretvaracu. ∨ . bez kontakta. imaju tri polozaja preko kojih se podes ∨ ∨ ∨ ava pritisak ulja u pretvaracu i time dejstvo .5 bara.RFQL VWHSHQ . Ova frekvencija se u elektronskoj ∨ komandi menjaca pretvara u broj obrtaja izlaza od∨ nosno brzini voznje proporcijalni napon. ∨ ∨ / ∨ 6OLND Induktivni davac na izlazu menjaca: ∨ ∨ Ovaj davac brzine. ∨ 9 .sto se ∨ ∨ ∨ / papucica kocnice vis e pritisne. pri koji∨ ma menjac automatski prebacuje stepene prenosa. ∨ ∨ Jedan drugi induktivni davac (ukoliko je ugradjen) ∨ predaje svoje impulse dalje na prekidac broja obrtaja ∨ koji.RFQD SDSXFLFD ∨ Kocni ventil sa papucicom..RFQL YHQWLO VD SDSXFLFRP ∨ ∨ 6OLND  . na primer.

(OHNWURQVND NRPDQGD VOLND .

∨ ∨ prilikom usporavanja sa hidraulicnom kocnicom. dejstvo ∨ / / kocnice se nece udarno povecavati na vrednost ste∨ / / pena kocenja II ili III. pretvara se u jednosmerni napon “Ux” koji je proporcionalan broju obrtaja izlaza. pre ∨ nego s to se pritisne jedan taster za izbor stepena prenosa. 33 i 34). otvara se ulazna spojnica. moze da se koristi u tri stepena (T. Ova blokada se ponistava kada je brzina voznje / vec a od oko 5 km/h (n2 = 180 1/min). Sa komandnim izlazom “WB” (rele za usporivac) ∨ / pruzena je mogucnost da se kod zglobnog autobusa. ∨ ∨ Pored toga. ∨ ∨ Pritisak u pretvaracu se odrzava na oko 0. Ovo nasta∨ ∨ je putem moduliranja sirokog impulsa ukljucivanja magnetnog ventila WP. Uslovi: Brzina voznje ispod 3 km/h ∨ ∨ Papucica gasa u polozaju praznog hoda (L0) ∨ Kocnica aktivirana Tasterom otkucan jedan od stepena prenosa napred. ukoliko je Ux manji . takodje se blokira ukljucivanje jednog stepena prenosa (napred ili nazad). menjac ukl∨ ∨ ∨ jucuje visi stepen. ∨ ∨ ∨ Kola mreznog otpora koja odredjuju tacku ukljucivan∨ ja. tj. U cilju individualnog prilagodjavanja. ∨ u elektronici menjaca se pretvaraju u 8 (9) izlaznih si∨ gnala koji se dalje salju na magnetne ventile za ko∨ mandovanje menjacem. a magnetni ventil RBG moduliran po s irini ∨ impulsa. a zatim jedan ∨ ∨ / za drugim prekidac L2 i L3 u davacu opterecenja (25/D). ∨ ∨ ∨ Ukljucenja u visi stepen vrse se na broju obrtaja oz∨ ∨ nacenih sa na gore usmereno strelicom. od rucnog preki∨ ∨ ∨ ∨ daca za usporivac i od kocnog ventila sa papucicom.prvo se zatvara prekidac L1 . / ∨ Ukoliko je Ux veci od uporednog napona. u pojednostavljenom prikazu data je zavis∨ ∨ ∨ ∨ nost tacki ukljucivanja od polozaja davaca opte/ ∨ rec enja i broja obrtaja izlaza kod ukljucivanja 1-2 i 21.menjac ukl∨ ∨ jucuje nizi stepen.5-6 bara i time se povecava dejstvo ∨ kocenja. pri cemu se vremenski odnos ukljuceno pre∨ ∨ ∨ ma iskljuceno (sirina impulsa) od kratko ukljuceno i ∨ dugo iskljuceno. ∨ / Na taj nacin povecava se napon Ux neophodan za ∨ ∨ / ukljucivanje i time se brzina voznje povecava. ova vremena ∨ smanjenja mogu se programirati sa uticnim modulom P. zavisno od programa ukl∨ ∨ jucivanja se razlikuju te se mogu delimicno il sasvim ∨ ∨ poklopiti. ∨ Broj obrtaja povratnih ukljucivanja su za jednu ∨ odredjenu histereznu vrednost (10/35) nizi od broja ∨ obrtaja ukljucivanja na gore. Modulom E otvara se ulazna spojnica (iskljucenje ∨ ∨ EK) i ponis tava “vucno dejstvo” do koga dolazi prilikom zaustavljanja vozila. a u nizi ste∨ pen . ∨ ∨ vrsi se prema izboru preko trostepenog rucnog preki∨ ∨ daca ili takodje trostepenog kocnog ventila sa pa∨ ∨ pucicom u podrucju praznog hoda. u toku prebacivanja se putem magnetnog ventila NP na kratko smanji radni pritisak.sa na dole usmerenom strelicom (vidi srafirana polja 32. Frekvencija. Ü). Ukoliko je pri ukljucivanju stepena kocenja II ili III / broj obrtaja izlaza veci od 1500 1/min.5 bara. ∨ Time se elektronika moze prilagoditi raznim pogonskim motorima i uslovima eksploatacije vozila. Drugi stepen kocenja se postize tako da se u odredjenom odnosu otvara i zatvara magnetni ventil ∨ WP koji komanduje pritiskom pretvaraca i time se re∨ ∨ gulise da pritisak pretvaraca dodje na jednu vrednost ∨ izmedju 1. Vremena ukrstanja spojnica i kocnica sa podesljivim ∨ otpornicima (potenciometrima) u okviru s rafiranih polja (10/13) prilagodjavaju se karakteristikama pojedinih vozila. usled cega se pritisak pretvaraca penje / na oko 3. Da bi se izbegli udari pri ukljucivanju. od prekidaca sa tasterima. U trecem stepenu kocenja se prikljucuje magnetni ∨ ∨ ventil WP. ukl∨ ∨ ∨ jucuje kocnica poluprikolice ili kociono svetlo. Time se postize zavisnost tacaka ukl∨ jucivanja od punjenja motora. Na donjoj polovini slike 10. 10 / ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ U cilju brzeg i meks eg aktiviranja prvog stepena ∨ ∨ kocenja. i 3. vec ce se lagano penjati na ∨ ∨ gore kako bi se kocnica meko ukljucivala. ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ / ∨ ∨ ∨ ∨ . Komanda bez habanja delujuce hidraulicne kocnice. Ovaj se uporedjuje sa jednosmernim naponom “U” ∨ ∨ ∨ cija vrednost zavisno od polozaja davaca opte/ ∨ rec enja. da pri porastu “davanja ∨ gasa” . magnetni ventil RBK se ukljucuje odmah ∨ potpuno. od induktivnog ∨ ∨ ∨ davaca. ∨ / Ulazni signali od davaca opterecenja. koju saopsti induktivni davac. izvedena su kao uticni moduli.stepena prenosa. kod tacke povratnog ukljucivanja 2-1. Elektronska komanda se sastoji od jedne stampane ∨ ploce sa zamenljivim modulima. Preko modula E. Ukoliko se modul B umetne u elektronsku komandnu ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ plocu. lagano menja (modulira) u dugo ukl∨ ∨ juceno i kratko iskljuceno. Polozaj i s irina ovih punjenja motora zavisnih histereznih polja (32. dok magnetni ventil ostaje ∨ ukljucen. onda se usporivac moze prosiriti u podrucje 1. stepena kocenja. da magnetni ventil RBG ukljucuje i ∨ iskljucuje u istim vremenskim razmacima (impulsi sa ∨ ∨ 10 Hz). 33 i 34). kada je pa∨ / pucica gasa vec aktivirana (L1 ili L2 zatvoren). V.

%ORN V HPD HOHNWURQVNRJ NRPDQGRYDQMD PHQMDFD 6OLND à à à ! à " à # à $ à % à & à ' 7h‡r…vwh P†vtˆ…h p à Q…rxvqhp ÆhÇh†‡r…v€hà 9h‰hp ƒ‡r…rp rwhà F‚p vÉr‡vyÆhÃhƒˆp vp‚€Ã Sˆp vÅrxvqhp Ȇƒ‚…v‰hp hà Q‚qr† h‰hwrÁv‰‚hÁhƒ‚hÓhÈyh“rÆvthyrà GÃÃGȆƒ‚…h‰hwrȆƒ‚…h‰hwrÈxywˆp v‰hwhà / / ƒ…vɅhp hwˆÃ‚ƒ‡r…rp rwhà IhƒhwhwrƇ…ˆw‚€Ã“hÃx‚€hq‚‰hwrà T‡hivyv“hpvwhÁhƒ‚hÃvÓh† ‡v‡hà ‚qÅr‰v†‚x‚tÁhƒ‚hà H‚qˆyÓhƇrƒrÃˆxywˆp v‰hwhà ! " # $ % & ' ( ! ! !! ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ / ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ à ( ∨ ∨ ∨ !ÃÃ! à H‚qˆyÓhƇrƒrÃˆxywˆp v‰hwhÃ!"ÃÃ"!à W…r€r†xhÃx‚€hqhÓhÅrxvqhwrà H‚qˆyÓhƇrƒrÃˆxywˆp v‰hwhÃ"#ÃÃ#"à H‚qˆyÓhÃx‚€hq‚‰hwrƀhwrwr€Ãƒ…v‡v†xhà 9riy‚xv…hwrÃx‚p vprÃvyvÃu‚qÁh“hqà F‚€hqhÃXQà F‚p vph)Ãx‚€hqhÓhȆ ‡hwrÈÅhqà 9h‰hp Çhx‡hà ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ÃC“à F‚€hqhÃS7Bà F‚€hqhÃS7Fà F‚‡…‚yhÃS7FÃÃS7BÀhtr‡‚tÃxhyrhà x‚qÃu‚qhÁh“hqà F‚€hqhÃX7Åryrà H‚qˆyÃ7Ãx‚p vphà !" !# !$ !% !& ∨ †‡rƒrhÅr‚†hà H‚qˆyÃ@Ãv†xywˆp rwrÃ@Fà SryrÃX7ÓhȆƒ‚…v‰hp à Q…rxvqhp ÓhÅrihpv‰hwrłt…h€hà ∨ † ‡rqvłt…h€à Q…rxvqhp Åv‡v†xhÃx‚p rwhà ∨ †vthyÓhÃv†xywˆp rwrÃ@Fà Dqˆx‡v‰vÃqh‰hp à T‡hivyv“v…hvÁhƒ‚Ã“hÃy‚tvp vÃqr‚à Vxywˆp v‰hwrÁhÃt‚…rà 9ryv€vp ‚ƒ‡r…rp rwrà Qˆ‚ƒ‡r…rp rwrà Q…rx‚…hp rwrà Q‚q…ˆp wrÃuv†‡r…r“rà Q‚‰…h‡‚Èxywˆp v‰hwrà Iv‰‚Èxywˆp v‰hwhÃ…rsr…r‡vr‡hy‚†xvÁhƒ‚ / x‚qÅh“vuƇrƒrhƒ‡r…rp rwhȆy‚‰ywrÃ ∨ / ‚ƒ…r€ywr‚† p ˆÃ€‚qˆyv€hà !Ã!"ÃvÃ"# ∨ ∨ ∨ ∨ !' ∨ !( " " "! "" "# "$ "% "& ∨ ∨ ∨ ∨ / / ∨ ∨ ∨ ∨ 11 .

0DJQHWQL YHQWLOL VOLNH .

∨ Magnetni ventili (11/E). 5HJXODFLRQL YHQWLOL VOLNH . koji svoje elektricne signale ∨ dobijaju od elektronike menjaca. usmeravanju tok ∨ ulja koje dolazi od zupcaste pumpe preko ventila ∨ radnog pritiska ili pretvaraca na klipove lamelastih ∨ spojnica i kocnica. odnosno dalje na ispusni ventil ∨ pretvaraca i ventil radnog pritiska.

=XSFDVWD SXPSD VOLNH . Regulacioni ventil (11/24) uvek oslobadja put struji / ∨ ulja sa vecim pritiskom (radnim ili usporivaca) put ∨ prema klipu (11/30) turbinske kocnice.

/ ulje se dalje krece na magnetne ventile komandnog ∨ ∨ bloka. ∨ / Zupcasta pumpa (11/H). puni pretvarac i podmazuje ∨ ∨ ∨ lezaje i zupcanike menjaca. Od ovog ventila. koju pokrece preko broja ∨ obrtaja motora gonjeni nosac lamela i klipova. Pum∨ pa stvara radni pritisak. 9HQWLO UDGQRJ SULWLVND VOLNH . na pretvarac i ispusni ventil pretvaraca. preno∨ si ulje iz kartera preko razmenjivaca toplote i uljnog ∨ ∨ precistaca na ventil radnog pritiska.

VSXVQL YHQWLO SUHWYDUDFD VOLNH .sa elektronskom komandom . kao i ∨ ∨ / kod ukljucivanja usporivaca. . vremenski duze / / ∨ ∨ ili krace smanjivati tako da ce se menjac ukljucivati meko i bez trzaja.kod ∨ ∨ ∨ ukljucivanja stepena prenosa na vise i na nize. klip ventila radnog pritiska se pomera suprot∨ no od sile opruge i otvara pristup ulju u pretvarac. ∨ / Radni pritisak se podesava pomocu jednog po∨ / desavajuceg zavrtnja na maksimalni obrtni moment pogonskog motora. ∨ Ventil radnog pritiska (11/D) odrzava konstantan pri∨ tisak ulja za zatvaranje lamelastih kocnica i spojnica ∨ nezavisno od broja obrtaja zupcaste pumpe. radni pritisak ce se u za∨ ∨ ∨ visnosti od polozaja vozne papucice. Ukoliko se ne postigne odredjeni pritisak. Na ovo vremensko odvajanje redukcije radnog pritis∨ ∨ ∨ ka utice se putem paralelno ukljucenog opruznog cilindra (11/8) u ventilu radnog pritiska. preko ventila radnog pritiska i magnetnog ventila (11/10) . Osim toga.

puni ∨ se radnim pritiskom koji deluje na kocnicu pumpe. a pritisak pretvaraca se povecava na potrebnu / ∨ vrednost za treci stepen kocenja. . ∨ Prilikom voznje unazad preko magnetnog ventila (11/15) puni se klip (11/5) radnim pritiskom koji delu∨ je na malu povrsinu stepena prenosa hoda nazad i ∨ oslobadja ulju pretvaraca put do klipa (11/6) koji regu∨ ∨ / lise pritisak pretvaraca za rasterecenje motora u zavisnosti od broja obrtaja motora. Usled toga. pri brzina∨ ma iznad 5 km/h vozna papucica rastereti.VSXVQL YHQWLO SUHWYDUDFD VD X]GU]DYDQMHP SULWLV ∨ ND SUHWYDUDFD VOLNH . radni pritisak preko magnetnog ventila (11/13) i klipa (11/3) ispusnog ventila ∨ ∨ ∨ pretvaraca. magnetni ventil (11/13) se u odredjenoj frekvenciji otvara i zatvara. potpomaze opruznu silu klipa (11/2). Pomeranje klipa (11/3) utice da se u drugom. preko magnetnog ventila (11/13) dolazi do dopunskog brzog ∨ ∨ praznjenja pretvaraca pomeranjem klipa (11/1) . menjac je ∨ uvek spreman za kocenje. ukoliko postoji. ∨ U drugom stepenu kocenja. cetvrtom stepenu prenosa podesi pritisak koji je neophodan za prvi ∨ ∨ od tri stepena usporivaca.vidi takodje i sliku 24. ∨ ∨ Ovim se u drugom stepenu kocenja podesava jedan 12 ∨ ∨ pritisak pretvaraca i time dejstvo kocenja. ∨ Ispusni ventil pretvaraca (11/A) preko magnetnog ∨ ventila 11/14 u mehanickim stepenima prenosa. / ∨ U trecem stepenu kocenja. / ∨ trec em i eventualno. Ukoliko se u stepenu prenosa hoda nazad. ∨ ∨ ∨ cime se zatvara ispustanje ulja pretvaraca (preko kli∨ / pa 1). koje lezi iz/ medju vrednosti za prvi i vrednosti za treci stepen ∨ kocenja. ∨ Ovim se preko klipa (11/4) podmazuju manjac turbi∨ ne i lamelasta kocnica za stepen hoda nazad i uspo∨ ∨ rivac.

∨ ∨ Takozvano uzdrzavanje pritiska pretvaraca nastaje u ∨ ∨ toku ukljucivanja 1-2. Pri tome. ∨ Klipovi 3 i 1 ostaju u svom polozaju mirovanja kao u ∨ 1. cime se klip 1 pomera protiv opruzne sile i pret∨ ∨ varac prazni (vidi sliku 17). kocionim pritiskom pumpe se pune samo klipovi 4 + 5 (dopuns/ ∨ ko podmazivanje pomoc nog menjaca). magnetni ventil WP ima iste funkcije kao i ∨ ∨ kod ispusnog ventila usporivaca bez uzdrzavanja pri∨ tiska pretvaraca.vidi sliku 20. Tek nakon 2-3 sekunde otvara se magnetni ventil ∨ ∨ WP. Sve druge funkcije takodje ostaju ∨ ∨ kao sto je na semama u boji prikazano. vec i putem ulja ∨ ∨ pretvaraca koje je pod pritiskom. Prilikom kocenja. ∨ ∨ ∨ Funkcija: Prilikom ukljucivanja na vise 1-2. Pri tome se tocak pumpe ne ∨ ∨ / koci samo preko kocnice pumpe. Prednost: Vise kom∨ ∨ ∨ fora u voznji usled poboljs anog ukljucivanja 1-2. stepenu prenosa i time se i dalje puni pretvarac ∨ ∨ “uzdrzavanje pritiska pretvaraca” (vidi sliku 17). klip 3 se ∨ puni kocnim pritiskom stepena prenosa hoda nazad ∨ (do sada kocni pritisak) . 9HQWLO UDVWHUHFHQMD VOLNH .

%. / Ventil rasterecenja (11/F) ima zadatak da brzo smanji pritisak ulja na klipu stepena prenosa hoda nazad ∨ ∨ ∨ prilikom iskljucenja hidraulicne kocnice. 2SUX]QL FLOLQGDU (.

VOLNH .

/ Prilikom smanjenja a zatim povec anja pritiska na ne∨ promenljivoj (1 : 1) spojnici pri ukljucivanju 2-3. 2SUX]QL FLOLQGDU 3% &. ulje ∨ ∨ opruznog cilindra (11/B) drzi ulaznu spojnicu (EK) zatvorenu.

VOLNH .

kao i nepovratni ventil (11/25). akumulator pritiska sluzi za postizanje me/ ∨ kog povecanja pritiska prilikom ukljucivanja pod pu/ / nim opterecenjem 1-2. ∨ / Opruzni cilindar i sa njim spojen ventil rasterecenja. 2SUX]QL FLOLQGDU 7% VOLND . prilikom pada pritiska ∨ ∨ na pocetku ukljucivanja stepena prenosa 2-3(4)-3-2 i ∨ ∨ ∨ pri ukljucivanju usporivaca odrzavaju konstantan pri∨ tisak na kocnici pumpe.onemoguc en je elektronski komandovani pad pritiska. Pri tome . ∨ Sem toga.

∨ ∨ Ovaj opruzni cilindar sluzi za postizanje mekog po/ ∨ vec avanja pritiska na turbinskoj kocnici. ∨ ∨ ∨ / ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ .

6OLND 13 .

 5D]PHQMLYDF WRSORWH VOLNH .

a pre sve∨ ∨ ∨ ga. kada se koristi ∨ / ∨ DIWA menjac ne mora se povecavati posto raspo∨ ∨ ∨ ∨ loziva kolicina toplote motora i hidraulicne kocnice ∨ nastaje pri razlicitim pogskim stanjima. Pri ubrzanjima u prvom stepenu prenosa. Hladnjak motora koji se hladi vodom. ∨ 7RN HQHUJLMH X SRMHGLQLP VWHSHQLPD SUHQRVD SUL XNOMXF HQRP XVSRULYDFX VOLNH . nastalu toplotu odvodi razmenjivac toplote ulje-voda (11/J) koji je povezan standardno prirubni∨ com sa menjacem. pri hidraulicnom kocenju u pretvaracu obrtnog ∨ momenta.

43). 3UD]QL KRG ∨ Sa pogonskim vratilom menjaca. se prenosi na pogonsko vratilo. U tom pogonskom stanju aktivirana je samo ∨ / ∨ zupcasta pumpa preko rotirajuceg nosaca lamela i klipova. delimicno ∨ mehanicki. (. VWHSHQ SUHQRVD ∨ Prilikom ukljucivanja iz 1. iz∨ medju motora i menjaca (gledaj odlomak 3. Zupcanik turbine (13/T) pretvaraca i menjaca turbine ∨ ∨ (13/1) vis e ne ucestvuju u prenosu snaga.stepen prenosa.3). otvara se lamelasta ∨ ∨ kocnica (13/f) turbinskog menjaca. sto su lamelaste kocnice za turbinu i ubazi∨ vanje u brzinu unazad (13f i 13g) ukljucene. ∨ EK-iskopcavanje postie se automatski. motor je spojen pre∨ ko jedne elasticne spojnice (13/b). Ulazna spojnica povezuje pogonsko vratilo menjaca ∨ (13/a) sa spoljnim zupcastim vencem diferencijala. VWHSHQ SUHQRVD ∨ Kada se ukljuci stepen prenosa napred. ulazna spojnica (13/c) se otvara.36 . ulazna spojnica (13/c) ostaje zatvorena. ∨ Ovim se pogonsko vratilo menjaca direktno spaja sa ∨ planetarnim nosacem diferencijala i time sa vodjenim vratilom. u 2. ∨ Ona prigusuje torzione oscilacije motora koje na∨ rocito mogu nastati u praznom hodu i pri niskom bro∨ ju obrtaja te time sprecava rezonantne oscilacije na ∨ menjacu. Sem toga. Ovim se zupcanik pumpe pretvaraca (13/P) i ∨ zupcanik (13/o) planetarnog sistema diferencijala. otvaranjem ulazne spojnice (13c). zatvara se ulazna spojnica (13/c ili 16/26) preko magnetnog ven∨ tila (16/12) putem radnog pritiska i lamelasta kocnica ∨ menjaca turbine (13/f ili 16/30) preko magnetnog ven∨ ∨ tila (16/17) putem dinamickog pritiska pretvaraca. dovode u stanje mirovanja. U ovom stepenu prenosa. ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ 14 . a ∨ ∨ ∨ ∨ lamelasta kocnica drzi cvrsto spoljni zupcasti venac ∨ menjaca turbine. ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ Snaga motora u prvom stepenu prenosa.delimicno hidraulicki. a da je taster za pogon napred pritisnut.1. a prolazna spojnica (13/d) preko magnetnog ventila (18/11) se puni radnim pritiskom. Snaga motora se u drugom stepenu prenosa preko ∨ diferencijala mehanicki prenosi dalje na vodjeno vratilo. Prilikom “praznog hoda menjaca”. Taj se postupak u toliko razlikuje od neutralnog po∨ ∨ ∨ lozaja..2 “Dife∨ ∨ ∨ ∨ rencijalni pretvarac” .VNRSFDYDQMH ∨ Kod vozila koje miruje (motor radi). prema opisanom principu podele snage u odeljku 3. a istovremeno se ∨ kocnica pumpe (13/c) preko magnetnog ventila (17/14) puni radnim pritiskom. ∨ Kocnica pumpe (13/e) ostaje zatvorena. VWHSHQ SUHQRVD / Prilikom prebacivanja u treci stepen prenosa. elasticna spojnica izjednacuje tacnost ∨ centriranja kod menjaca koji je direktno prirubnicom povezan sa motorom. Prenos menjaca u ovom stepenu prenosa odgovara prenosu diferencijala (1. sve lamelaste spo∨ jnice i kocnice su otvorene. ulazni i izlazni broj obrtaja su jednaki. moze pod posebnim uslovima uslediti razdvajanje protoka snage.

:$ PHQMDFD '  ' ∨ 6OLND 1HXWUDOQL SROR]DM ∨ (.LVNOMXFLYDQMD ∨ VWHSHQ SUHQRVD '.6HPD WRND HQHUJLMH ∨ '.:$ VWHSHQ SUHQRVD.

RFHQMH X VWHSHQX SUHQRVD ∨ .RFHQMH X VWHSHQX SUHQRVD ∨ 6WHSHQ SUHQRVD KRGD QD]DG 15 .RFHQMH X VWHSHQX SUHQRVD ∨ . VWHSHQ SUHQRVD VWHSHQ SUHQRVD .

16 .

RFQLFD WXUELQH ∨ /DPHODVWD NRFQLFD ]D KRG ∨ QD]DG L XVSRULYDF 9RGMHQR YUDWLOR ∨ 5D]PHQMLYDF WRSORWH 3ODQHWDUQL SUHQRVQLN ]D ∨ KRG QD]DG X XVSRULYDF 3UHQRVQLN WXUELQH .DUWHU ∨ =XSFDVWD SXPSD ∨ ∨ 6XQFDQL ]XSFDQLN ∨ 3ODQHWDUQL ]XSFDQLN ∨ 1RVDF SODQHWDUD 17 .RFQLFD SXPSH ∨ .]OD] YRGMHQR YUDWLOR 3RJRQVNR YUDWLOR ∨ (ODVWLFQD VSRMQLFD 8OD]QD VSRMQLFD 3UROD]QD VSRMQLFD ∨ .8]GX]QL SUHVHN '.:$ PHQMDF '  ' 6OLND ∨ ∨ $ % & 3RJRQ 'LIHUHQFLMDO 3UHWYDUDF REUWQRJ PRPHQWD 3 7 / WRFDN SXPSH ∨ WRFDN WXUELQH ∨ ∨ XVPHULYDFNL WRFDN ∨ ∨ ∨ D E F G H I J K L N O P Q R S T ' ( 'RSXQVND PHQMDFND NXWLMD .

6WHSHQ SUHQRVD VDPR NRG '.:$ PHQMDFD ' LOL ' .

stepenu prenosa. medjutim. ∨ Na veliku povrsinu klipa stepena prenosa nazad ∨ preko magnetnog ventila (23/16).nakon sto je postigao jednu ∨ odredjenu vrednost putem komande manjaca neza∨ visno od brzine. tj.stepena / prenosa samo pri odgovarajucoj kompletnosti elek∨ tronskog upravljanja i kada je usporivac preko ∨ ∨ / papucice kocnice aktiviran vec u 2. preko diferencijala. odnosno brzini voznje. prenosnika turbine i planetarnog prenosnika za stepen prenosa nazad . Prilikom prebacivanja u cetvrti stepen prenosa otvara ∨ se prolazna spojnica (15/d) a zatvara spojnicaza cetvrti stepen prenosa (15/d1). ∨ / Startna vucna sila. posto bi ovaj parabolicni porast ∨ / / krive kocenja pri vecim brzinama doveo do veceg / ∨ preopterecenja delova koji su prikljuceni posle men∨ ∨ ∨ jaca. maksimalno je ista sa onom kod prvog stepena prenosa napred. ∨ Dejstvo ove kocnice je proporcionalno kvadratu broja ∨ obrtaja turbine. vec prema izvedbi. ∨ ∨ / ∨ 6WHSHQ SUHQRVD QD]DG Prilikom ukljucivanja stepena prenosa nazad. Ovim se snaga motora. ∨ ∨ 8VSRULYDF Kocenje sa usporivacem je moguce u svim ste∨ penima prenosa. ∨ Prilikom aktiviranja kocnice putem zatvaranja lamela planetarnog prenosnika (15/g) stepena prenosa ∨ / nazad. deluje dinamicki ∨ pritisak pretvaraca. usporavanje u svim mehanickim stepenima prenosa je isto. u podrucju 1. pretva∨ raca. moment kocenja . radi toga / ∨ vec kod relativno male brzine ne postize veliko us∨ ∨ porenje.prenosi dalje na vodjeno vratilo. odrzava se konstantnim. tocak turbine se pokrece protivno svom normalnom smeru obrtanja i transportuje ulje na usmeri∨ ∨ / ∨ ∨ vacki tocak i mirujuci tocak pumpe pretvaraca. ∨ 18 . Medjutim. ∨ ∨ Pos to broj obrtaja tocka turbine zavisi samo od prenosa obe planetarne garniture dopunske men∨ ∨ jacke kutije. ∨ ∨ Brzina voznje nazad iznosi oko 10 % brzine voznje napred. klip ulazne spojnice (23/26) preko magnetnog ventila ∨ (23/12) i mala povrsina klipa stepena prenosa nazad preko ventila (23/15) pune se radnim pritiskom. ulazna i prolazna spojnica ne uticu na ∨ ∨ dejstvo kocenja.

LVNOMXFLYDQMD ∨ VWHSHQ SUHQRVD '.:$ VWHSHQ SUHQRVD.6HPD WRND HQHUJLMH SULND]DQL '  ' 6OLND 1HXWUDOQL SROR]DM ∨ ∨ (.

RFHQMH X VWHSHQX SUHQRVD ∨ .RFHQMH X VWHSHQX SUHQRVD ∨ 6WHSHQ SUHQRVD KRGD QD]DG 19 .RFHQMH X VWHSHQX SUHQRVD ∨ .RFHQMH X VWHSHQX SUHQRVD ∨ . VWHSHQ SUHQRVD VWHSHQ SUHQRVD VWHSHQ SUHQRVD .

20 .

RFQLFD SXPSH ∨ .:$ PHQMDFD '  ' 6OLND ∨ $ % & 3RJRQVNL PHKDQL]DP 'LIHUHQFLMDO 3UHWYDUDF REUWQRJ PRPHQWD 3 7 / WRFDN SXPSH ∨ WRFDN WXUELQH ∨ ∨ XVPHULYDFNL WRFDN ∨ ∨ ∨ D E F G G H I J K L N O P Q R S T ' ( 'RSXQVND PHQMDFND NXWLMD 9RGMHQR YUDWLOR 3RJRQVNR YUDWLOR ∨ (ODVWLFQD VSRMQLFD 8OD]QD VSRMQLFD 3UROD]QD VSRMQLFD 6SRMQLFD ]D VWHSHQD SUHQRVD ∨ .RFQLFD WXUELQH ∨ /DPHODVWD NRFQLFD ]D VWHSHQ ∨ KRGD QD]DG L XVSRULYDF 9RGMHQR YUDWLOR ∨ 5D]PHQMLYDF WRSORWH 3ODQHWDUQL SUHQRVQLN ]D ∨ KRG QD]DG L XVSRULYDF 3UHQRVQLN WXUELQH .8]GX]QL SUHVHN ∨ '.DUWHU ∨ =XSFDVWD SXPSD ∨ ∨ 6XQFDQL ]XSFDQLN ∨ 3ODQHWDUQL ]XSFDQLN ∨ 1RVDF SODQHWDUD 21 .

 3ULORJ VOLNH 6HPD XOMD L UD]YRGMHQMD ∨ '.:$ PHQMDFL '  '  '  ' 6OLNH .

OLS PDJQHWQRJ YHQWLOD ]D NRFQLFX KRGD QD]DG PDOD SRYUVLQD NOLSD.VSXVQL YHQWLO SUHWYDUDFD ∨ 2SUX] QL FLOLQGDU ∨ / 2SUX] QL FLOLQGDU VD YHQWLORP UDVWHUHFHQMD 9HQWLO UDGQRJ SULWLVND 0DJQHWQL YHQWLOL / 9HQWLO UDVWHUHFHQMD ∨ '.OLS 5HJXODFLRQL NOLS .              .OLS ∨ ∨ .OLS PDJQHWQRJ YHQWLOD ]D SUROD]QX VSRMQLFX .OLS PDJQHWQRJ YHQWLOD ]D XOD]QX VSRMQLFX ∨ .OLS PDJQHWQRJ YHQWLOD ]D VPDQMHQMH SULWLVND .:$ PHQMDF ∨ =XSFDVWD SXPSD ∨ 5D]PHQLYDF WRSORWH ∨ ∨ 3UHFLVWDF XOMD 5HJXODFLRQL NOLS ∨ 8NOMXFQL NOLS ∨ 8NOMXFQL NOLS ∨ 8NOMXFQL NOLS ∨ 8NOMXFQL NOLS ∨ 8NOMXFQL NOLS .OLS .OLS PDJQHWQRJ YHQWLOD ]D LVSXVQL YHQWLO SUHWYDUDFD . $ % & ' ( ) * + .

∨ ∨ .OLS PDJQHWQRJ YHQWLOD ]D NRFQLFX KRGD QD]DG YHOLND SRYUVLQD NOLSD.

OLS PDJQHWQRJ YHQWLOD VSRMQLFH ]D VWHSHQ SUHQRVD 7URJUDQL YHQWLO -HGQRVPHUQL YHQWLO ∨ .RFLRQL NOLS KRGD QD]DG L XVSRULYDFD ∨ ∨ ∨ 1D VOLNDPD SULND]DQR MH NRPDQGRYDQMH PDQMDFHP X UD]QLP SRJRQVNLP.RFLRQL NOLS ]D VSRMQLFX VWHSHQD SUHQRVD ∨ ∨ .RFLRQL NOLS ]D NRFQLFX SXPSH ∨ ∨ . ∨ NOLS PDJQHWQRJ YHQWLOD ]D NRFQLFX WXUELQH ∨ ∨ 2SUX] QL FLOLQGDU ]D NRFQLFX WXUELQH .RFLRQL NOLS ]D XOD]QX VSRMQLFX ∨ .RFLRQL NOLS ]D NRFQLFX WXUELQH ∨ ∨ .RFLRQL NOLS ]D SUROD]QX VSRMQLFX ∨ .

VWDQMLPD 6OLND $     VWHSHQ SUHQRVD QDSUHG 6WHSHQ SUHQRVD VWHSHQ SUHQRVD QDSUHG VWHSHQ SUHQRVD QDSUHG VWHSHQ SUHQRVD QDSUHG ∨ VWHSHQ NRFHQMD X GUXJRP VWHSHQX SUHQRVD QDSUHG.

∨ VWHSHQ NRFHQMD X GUXJRP VWHSHQX SUHQRVD QDSUHG.

∨ / VWHSHQ NRFHQMD X WUHFHP VWHSHQX SUHQRVD QDSUHG.

6WHSHQ KRGD QD]DG GR NPK / ∨ 6WHSHQ SUHQRVD QD]DG SUHNR NPK SUL UDVWHUHFHQRM SDSXFLFL JDVD 22 .

Figure n° 16 1. Gang 1st gear 1er vitesse Hydraulisches Steuerschema Hydraulic control diagram Schéma hydraulique 55. Figure no.10 G 1088 .5112.Bild-Nr.

Figure n° 16A Hochschaltung 1. Gang Upshift 1st-2nd gear Commutation 1 -> 2 vitesse Hydraulisches Steuerschema Hydraulic control diagram Schéma hydraulique 55.-2.5112. Figure no.Bild-Nr.10 G 1088 .

Bild-Nr. Gang 2nd gear 2ième vitesse Hydraulisches Steuerschema Hydraulic control diagram Schéma hydraulique 55. Figure no.10 G 1088 .5112. Figure n° 17 2.

Gang 3rd gear 3ième vitesse Hydraulisches Steuerschema Hydraulic control diagram Schéma hydraulique 55. Figure n° 18 3.10 G 1088 .Bild-Nr.5112. Figure no.

Figure n° 19 4.5112.Bild-Nr. Figure no.10 G 1088 . Gang 4th gear 4ième vitesse Hydraulisches Steuerschema Hydraulic control diagram Schéma hydraulique 55.

en 2ième vitesse Hydraulisches Steuerschema Hydraulic control diagram Schéma hydraulique 55. Figure n° 20 1. Bremsstufe (2.Bild-Nr. Gang) 1st breaking stage (2nd gear) Plot 1 Ral.5112.10 G 1088 . Figure no.

Figure no.Bild-Nr. Bremsstufe (2. Gang) 2nd breaking stage (2nd gear) Plot 2 Ral. Figure n° 21 2.10 G 1088 . en 2ième vitesse Hydraulisches Steuerschema Hydraulic control diagram Schéma hydraulique 55.5112.

Bild-Nr.5112. Figure no. Figure n° 22 3. Gang) 3rd breaking stage (2nd gear) Plot 3 Ral. Bremsstufe (2. en 2ième vitesse Hydraulisches Steuerschema Hydraulic control diagram Schéma hydraulique 55.10 G 1088 .

Bild-Nr.10 G 1088 . Figure n° 23 Rückwärtsgang bis 5 km/h Reverse gear up to 5 km/h Marche AR jusqu’à 5 km/h Hydraulisches Steuerschema Hydraulic control diagram Schéma hydraulique 55. Figure no.5112.

10 G 1088 . Figure n° 24 Rückwärtsgang über 5 km/h Reverse gear above to 5 km/h Marche AR au dessus 5 km/h Hydraulisches Steuerschema Hydraulic control diagram Schéma hydraulique 55.Bild-Nr. Figure no.5112.

43 .

3ULPHU MHGQH HOHPHQWDUQH HOHNWURVHPH ]D '.:$ PHQMDF ' ∨ VD SUHNLGDFHP VD WDVWHUD L NRPDQGRP ( 6OLND .

6. $ % & ' ( ) * + D E F G H I J K L N O P Q R S T 13 '. (. :3 3% 7% 5%* 5%. 38 %6 +% )% / 9 5 6 %DWW :% 0% 3UHNLGDF VD WDVWHULPD ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ 3UHNLGDF ]D NRFQLFX SUHWYDUDFD XNOMLVNOM VDPR ]D NRFLRQL YHQWLO VD SDSXFLFRP.

∨ ∨ ∨ 5XFQL SUHNLGDF ]D XVSRULYDF ∨ / ∨ 'DYDF RSWHUHFHQMD QD SDSXFLFL JDVD.

.RFQL YHQWLO VD SDSXFLFRP ∨ (OHNWURQVND NRPDQGQD SORFD XOD]L L L]OD]L NDEORYD . ∨ ∨ . L . .

∨ .QGXNFLRQL GDYDF 0DJQHWQL YHQWLOL ∨ 3UHNLGDF ]D EORNLUDQMH VWHSHQD KRGD QD]DG %DWHULMD 5D]YRGQD NXWLMD 5HOH EDWHULMH ∨ 2VLJXUDF *HQHUDWRU ∨ =DVWLWD RG SUHYHOLNRJ QDSRQD 6WDUWHU 5HOH ]D EORNDGX VWDUWD ∨ 3UHNLGDF EURMD REUWDMD 5HOH ]D RVLJXUDQMH YUDWD 5HOH ]D RVLJXUDQMH VWHSHQD KRGD QD]DG ∨ 5HOH ]D IDU YR] QMH QD]DG ∨ 5HOH ]D XVSRULYDF 5HOH ]D EORNDGX VWDUWD 5HOH ]D NRPDQGX ∨ ∨ 3UHNLGDF ]D PHUHQMH WHPSHUDWXUH XOMD PHQMDFD 0DJQHWQL YHQWLO ]D VPDQMHQMH SULWLVND 0DJQHWQL YHQWLO ]D SUROD]QX VSRMQLFX 0DJQHWQL YHQWLO ]D XOD]QX VSRMQLFX ∨ 0DJQHWQL YHQWLO ]D LVSXVQL YHQWLO SUHWYDUDFD ∨ 0DJQHWQL YHQWLO ]D NRFQLFX SXPSH ∨ 0DJQHWQL YHQWLO ]D NRFQLFX WXUELQH ∨ ∨ 0DJQHWQL YHQWLO ]D NRFQLFX KRGD QD]DG YHOLND SRYUVLQD NOLSD.

∨ ∨ 0DJQHWQL YHQWLO ]D NRFQLFX KRGD QD]DG PDOD SRYUVLQD NOLSD.

0DJQHWQL YHQWLO ]D VSRMQLFX VWHSHQD SUHQRVD ∨ 3UHNORSQLN SURJUDPD VWHGQL LOL QRUPDOQL SURJUDP VSHFLMDOQD L]YHGED.

∨ ∨ ∨ ∨ 3UHNLGDF NRFHQMD VLJQDO NRFQLFH ]D LVNOMXFHQMH (.

∨ ∨ ∨ 5XFQL SUHNLGDF XVSRULYDFD ULWDUGHU.

∨ ∨ ∨ 1R]QL SUHNLGDF XVSRULYDFD ULWDUGHU.

∨ / 'DYDF RSWHUHFHQMD 1DSUHG 1D]DG 0HKDQL]DP ]D EORNLUDQMH %DWHULMD ∨ 8VSRULYDF ULWDUGHU.

]OD]QL VLJQDO ]D PRWRUQX NRFQLFX ∨ ∨ ∨ %RMH R]QDNH NDEORYD EH RU EO UW EU UV WU EH] ERMD RYFLMHJ UXQD. ∨ .

∨ QDUDQG] DVWD SODYD FUYHQD EUDRQ UR]D SURYLGQD WUDQVSDUHQWQD.

∨ ∨ JH YL JQ VZ JU ZV ]XWD YLROHWQD ]HOHQD FUQD VLYD EHOD ∨ 44 .

L0 sw ws br gn ge be sw ABCDEF bl gn/ge sw br ' L1 L2 sw10 br br sw1 sw2 sw3 sw4 sw5 sw6 sw7 sw8 sw9 br sw11 ws gn gr bl ( 2 3 or rs vi gn ge be A B CDE FG H I J sw sw A B C D E F G H J K L MN P R S T br br sw sw sw sw sw sw sw sw sw A B C D E F G H J K L MN P R S T ws gn * br br bl bl bl bl bl bl bl bl bl br sw bl bl 0 1 2 3 + 1 2 3 +4 5 6 87 6 5 43 2 1 A B C D E F G H J K L MN P R S T br & % gr bl ws sw br sw gn/ge bl 1 2 3 45 6 vi gn rs rt vi or 2 1 br br br br br br SK RBK RBG TB PB WP EK DK NP sw bl ge be bl ge/ws sw gn gn/ws vi rt/ws sw rt rt rt + 151413121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 S1 S2 S3 D11 9 S2/1 11 9 3 1 Kl 1 D4 D12 7 S3/2 12 8 6 7 8 2 gr br sw bl/ws ws gn br/ws vi be bl gr/ws sw/ws tr vi/ws rt/ws br br br q d 150 l 85 87 87a 30 86 1 D $ D13 Kl 3 2 1715 4 2 p 30 86 85 87 87a 30 86 o 85 87 87a 30 86 n 85 87 87a 30 86 m 85 87 87a 30 86 k 85 87 87a i 8 7 6 5 4 3 2 1 4 8 3 7 2 6 1 5 3 14 10 D5 T2 D6 4 8 7 6 5 4 3 2 1 T1 Kl 2 D8 ge sw rt or gn vi br bl/ws 18 13 16 bl br br 150 N d d 150 50 30 R D7 5 D9 1 6 3 D10 D3 D2 D1 C1+ 8 7 6 54 3 21 ge/ws rt/ws sw gn/ws vi gn g P P - c b 50e 50f D+ 61 D- f D+ '15 '15  '15  '15 $ S1 S2 S3 D11 D12 D13 D14 D15 r s a h e 30 PU BS BS 55.0911.43 45 .Batt..6OLND * n2 12 n2 11 10 PU 9 8 BS 7 HB1 6 2 5 3 4 3 3 2 2 FB1 1 & ) . +1 sw rt rt or rs vi sw rt rt bl gn/ws ge/ws bl/ws rt/ws rt ge be sw bl gn 1 rt sw br br br or rs vi rt vi/ws rt/ws gr/ws br/ws bl/ws sw/ws be tr gr br bl sw ws 4 3 2 1 gn/ge gn/ge bl sw br gr bl gn/ge br gr br bl gn/ge sw sw bl ws gn/ge br . TB EK PB DK SK RBK WB RBG NP WP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 ( ' $ L1 12 L2 11 L3 10 GB 9 S1 8 S2 7 S2/3 6 R5 MB 4 Si 3 +2 + Batt.

'.:$ 0HQMDF SULND]DQ ' .

6OLND .

DUWHU 3RJRQVNR YUDWLOR 3RNORSDF SRJRQVNRJ PHKDQL]PD 3ULQXGQR DNWLYLUDQMH 3RNORSDF PDJQHWQLK YHQWLOD 5D]PHQMLYDF WRSORWH 9RGMHQR YUDWLOR 3ULNOMXFDN ]D WDKR 0HUQL SULNOMXFDN ]D NRFQLFX VWHSHQD SUHQRVD KRGD QD]DG YHOLND SRYUVLQD NOLSD. ∨            .

9HQWLO ]D EU]R SUD] QMHQMH 0HUQL SULNOMXFDN ]D NRFQLFX VWHSHQD SUHQRVD KRGD QD]DG PDOD SRYUVLQD NOLSD.

=DYUWDQM ]D ]DWYDUDQMH LQGXNWLYQRJ GDYDFD 0HUQD VLSND SR L]ERUX L FHS.

1DOLYQR JUOR ]D XOMH 3UHFLVWDF XOMD 3ULNOMXFDN ]D NDEO HOHNWURQVNH NRPDQGH 0HUQL SULNOMXFDN ]D UDGQL SULWLVDN =DYUWDQM ]D LVSXVWDQMH XOMD L] SUHFLVWDFD XOMD &HS ]D LVSXVWDQMH XOMD L] PHQMDFD GROH QD NDUWHUX.

=DYUWDQM ]D ]DWYDUDQMH SR L]ERUX PHUQD V LSND.

3UHFLVWDF YD]GXKD 0HUQR PHVWR ]D SULWLVDN X SUHWYDUDFX 0HUQR PHVWR ]D UDGQL SULWLVDN QD RSUX] QRP FLOLQGUX NRFQLFH SXPSH.

∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ 46 .

6OLND 47 .

7+ '. uputstvo za rasklapanje i sklapanje menjaca “Slika preseka u boji” iz koje se moze videti konstrukcija DIWA menjaca ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ / ∨ U svako doba stoje na raspolozenju nasi saradnici iz servisa za menjace privrednih vozila. za ugradnju menjaca i izbor raznih komponenata menjaca “Uputstvo za voznju” za vozaca. 48 . a u vezi eventualnih pitanja i problema. 7HKQLFND GRNXPHQWDFLMD ]D 92.:$ PHQMDF Radi kompletiranja dokumentacije o nasim VOITH DIWA menjacima. “Smetnje u funkciji” za lakse pronalazenje izvora gres aka “Katalog rezervnih delova” “Uputstvo za opravke”. kao i nadlezna ∨ zastupnis tva VOITH. mi mozemo nasim kupcima staviti na ∨ ∨ / ∨ raspolozenje jos i sledec u tehnicku dokumentaciju: ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ ∨ • • • • • • • “Tehnicki prirucnik" sa uputstvima za proizvodjac a vozila. u kome je ukratko dat opis najvaznijih tacaka u vezi opsluzivanja men∨ jaca “Propis o odrzavanju” o radovima na odrzavanju koje je potrebno redovno vrsiti.

.

9RLWK 7XUER *PE+ &R .* Produktgruppe Nutzfahrzeuggetriebe Alexanderstraße 2 D-89522 Heidenheim Telephone (07321) 37-0 Telefax (07321) 37 7618 .