You are on page 1of 1

Četiri luda projekta koja će izmeniti život na našoj planeti

LAKŠI OD VAZDUHA ZA SUPERTEŠKE TERETE
Dirižabl se vraća na naše nebo, naročito za prevoz velikih tereta. Džinovski vazdušni baloni dizače pravo iz fabrika i najteže mašine i spuštati ih gde treba.

NAJKRAĆI PUT: STRATOSFERA
U toku pripreme za lansiranje nadzvučnog aviona u orbitu: da bi se stiglo s jednog kraja Zemlje na drugi, avion će praviti luk u visoke slojeve atmosfere gde je vazduh razrađen.

Teškoće s kojima se, recimo, susreće Teksas naterale su stručnjake da počnu da razmišljaju o svetskoj mreži za navodnjavanje. Voda prikupljena na Aljasci cevima će stizati do Teksasa.

VODA IZ GLEČERA - U PUSTINJE

PRAVA KOMPOZICIJA AUTOMOBILA
Na ulazu u auto-put automobili zauzimaju mesto u nizu, svega desetak centimetara udaljeni jedan od drugog. Ali, ne brinite: strogo kontrolisani putevi uz pomoć kompjutera pored puta omogućiće da se dostignu brzine od 250 kilometara na sat uz potpunu sigurnost.

lometara na sat! Ili, praktično, Pariz-Njujork za sat i po raču­ najući i vreme potrebno da se dostigne najveća brzina. Ideja nije nova. Žil Vern je o tome razmišljao još daleke 1889. u svojoj priči „Ekspres budućnosti" u kojoj je za po­ trebe svog junaka izmislio ultra brzi voz na liniji Liverpul-Boston. A još ranije, 1881. godine, Alber Robida je u knjizi „Dva­ deseti vek" opisao nadzvučni voz koji za rekordno vreme sti­ že iz Bresta u Panamu. Dve zemlje predvodiće u projektovanju supersoničnih in­ terkontinentalnih vozova, to su one koje već drže rekorde po­ stojeće „zemaljske" železnice „te-že-ve" i njihovi glavni kon­ kurenti iz Zemlje izlazećeg sun­ ca koji jure preko 350 kilometa­ ra na sat. Japanci su već napra­ vili program za istraživanje pod­ morskog nadzvučnog voza, a za 2-3 godine pridružiće im se grupa međunarodnih stručnja­ ka koja trenutno radi na tunelu ispod Lamanša. Smatra se da će železnica, koja će najvećim delom biti trasirana ispod po­ vršine okeana, biti konstruisana početkom idućeg veka. Os­ taje nam da vidimo ko će biti prvi. V. M.