You are on page 1of 3

Målgrupp: Kvinnor Ålder: 25-60 Modesty Blaise /Cher?

Provocera Kan tillhöra en Minoritet Man är stolt för att hon är annorlunda och bryr sig inte nödvändigtvis Imponerar på män för sin individualism/självsäkerhet/egenhet Någon som andra kvinnor vill identifiera sig med

Lansera två varianter Olika fattyper, som ek / körsbär / kanstanj och sedan läggs det på rökiga Whiskey fat (Lagavoullin) Fråga!!!!!!?? The Walker

Vem är du? Hur ofta dricker du? Var handlar du? Krogen/baren/systembolget/resor (trax-free)

Vad dricker du?

Varför Provar du gärna nytt? Är närodlat intressant/viktigt för dig? Vilka intressen har du? Musikintresse? Typ av musik Hur mycket dricker du i månaden/veckan? Inkomst: låg/medel/hög Använder du Internet Hur når vi dig? Vilken media konsumerar du? Socialmedia/TV/direktreklam/ Hur kommunicerar vi till dig? Hur övertygar vi dig att prova? Fakta Tester Autenticitet Bilder .

Vill kunna välja – kunskap – originalet Hur ser du på Alkohol procenten? Resor ? Weekend resor? Anledning till konsumtion .