You are on page 1of 8

UrzdMiastaKrakowa MaopolskiZwizekBrydaSportowego

majzaszczytzaprosina najstarszyoglnopolskiturniejbrydowy

KrakowskaWiosnaBrydowa podhonorowympatronatem PrezydentaMiastaKrakowa


Program
sobota,24marca,godz.10.30 OtwarteMistrzostwaMaopolskiTeamwOTTDzwonZygmunta eliminacje(6rundpo6rozda) pitek,23marca,godz.17.30 Cavendishuredniony(3minisesjepo10rozda)

sobota,24marca,godz.17.30 OtwarteMistrzostwaMaopolskiTeamwOTTDzwonZygmunta wierfinay(8rozda),pfinay(8rozda)ifina(16rozda)

niedziela,25marca,godz.10.30 BudimexGPPP OTP***54.DrewnianeGowymaxy(5minisesjipo10rozda) sobota,24marca,godz.17.45 Barometrmaxy(10rundpo3rozdania)

Najstarszy oglnopolski turniej brydowy organizowany w Krakowie, poczwszy od I kwartau 1959 roku. Pierwszymizwycizcami byli Jan Betowski (Wrocaw) Witold Zalewski (Gliwice). Wrdtryumfatorw:JanBlajda,MarekBlat,KazimierzChobowski,ZbigniewFurdzik,Grzegorz Gardynik, Bogusaw Gierulski, Stanisaw Gobiowski, Aleksander Jezioro, Hubert Jaworowski, WitKlapper,JulianKlukowski,KrzysztofMartens,AndrzejMilde,TomaszPrzybora,Wodzimierz Starkowski,LeszekSztyrak,WodzimierzWala,ArturWasik,AndrzejWilkosz,Adammudziski, Andrzejurek.

Wpisowe
pitek,23marca,godz.17.30 Cavendishuredniony Niezrzeszony60z,czonekPZBS40z,senior,junior30z,modzieszkolna15z. W przypadku przedpaty na konto MZBS 22 8591 0007 0020 0057 2262 0001 5z zniki (imiinazwiskozawodnikazdopiskiemkwbcavendish). sobota,24marca,godz.10.30 OtwarteMistrzostwaMaopolskiTeamwOTTDzwonZygmunta Wpisoweodkadegozawodnikazgoszonegodoteamu. Niezrzeszony70z,czonekPZBS45z,senior,junior35z,modzieszkolna20z. W przypadku przedpaty na konto MZBS 22 8591 0007 0020 0057 2262 0001 5z zniki (imiinazwiskozawodnikazdopiskiemkwbteamy). sobota,24marca,godz.17.45 Barometrmaxy Niezrzeszony60z,czonekPZBS40z,senior,junior30z,modzieszkolna15z. W przypadku przedpaty na konto MZBS 22 8591 0007 0020 0057 2262 0001 5z zniki (imiinazwiskozawodnikazdopiskiemkwbbarometr). niedziela,25marca,godz.10.30 BudimexGPPP OTP***54.DrewnianeGowy Niezrzeszony80z+10z,czonekPZBS55z+10z,senior,junior30z+10z. W przypadku przedpaty na konto MZBS 22 8591 0007 0020 0057 2262 0001 5z zniki (imiinazwiskozawodnikazdopiskiemgppp). KrakowskaWiosnaBrydowa W przypadku opaty na konto MZBS 22 8591 0007 0020 0057 2262 0001 wpisowego za wszystkie turnieje (imi i nazwisko zawodnika z dopiskiem kwb cao) obowizuj nastpujce kwoty: niezrzeszony 250 z, czonek PZBS 170 z, senior, junior 115 z, modzieszkolna70z. inalici turnieju teamw, jeli opac wpisowe na konto za wszystkie turnieje, otrzymaj F zwrotwpisowegozabarometrwkwocie:niezrzeszony55z,czonekPZBS35z,senior, junior25z,modzieszkolna10z.

Regulamin
SdziaKomputerowyMaciejCzajkowski Zaoeniaoglne 1. Krakowska Wiosna Brydowa zostanie rozegrana w Hotelu Galaxy w dniach 2325 marca 2012roku. 2. Turnieje Par (z wyjtkiem barometru) rozgrywane bd w minisesjach po 10 rozda. Podczastrwaniaminisesjiobowizujezakazopuszczaniamiejscagry.Pokadejzminisesji nastpiprzerwatechnicznatrwajcaokoo10minut.Zawodnicyzobligowanisdocisego przestrzeganiaramczasowychrozgrywaniaturnieju. 3. Wewszystkichturniejachobowizujnastpujcezaoenia: obowizuj przepisy MPB i PZBS (w tym Polityka Systemowa PZBS), z tym e: wolno stosowakonwencjeMultipokadymotwarciu1; wprowadzasizakazblefuotwarciemsztucznym; dlaochronywasnychpraw,kadaparamaobowizekposiadaniakartykonwencyjnej; obowizujebezwzgldnyzakazpaleniatytoniunasaligry; obowizujezakazkorzystaniaztelefonwkomrkowychnasaligry; wszystkie sprawy sporne nieobjte niniejszym Regulaminem wynike w trakcie trwania KongresurozstrzygaSdziaGwny. Punktacjedugofalowe 1. Podczas Krakowskiej Wiosny Brydowej bd prowadzone dwie indywidualne punktacje dugofalowe:OpenidlauczestnikwoWK4.0. 2. DoPunktacjiDugofalowej(DF)zaliczasiwszystkiewyniki. 3. WprzypadkulokatdzielonychwDFowyszymmiejscudecyduje(wkolejnoci): wikszaliczbazdobytychPDFwturniejuteamw; wikszaliczbazdobytychPDFwturniejupar23.03; losowanie. 4. DlapotrzebliczeniaDFobowizujnastpujcezasady: W turniejach par PDF zdobywa 100% uczestnikw, w ten sposb, by ostatnie miejsce otrzymao 1PDF. Obnika jest liczb cakowit, wynikajc z liczby par. Obnika moe si zmieni o1PDF, w przypadku, gdy (suma PDF dla I miejsca)/(liczba par1) nie jest liczb cakowit.Wtakimprzypadkupocztkowemiejscadostajobnikzzaokrgleniemwgr, a pozostae z zaokrgleniem w d. Zwycizca turnieju otrzymuje sta liczb punktw, zgodniezponiszymiustaleniami: Cavendishuredniony23.03300PDF Barometrmaxy24.03300PDF GPPPOTP***54.DrewnianeGowy25.03400PDF 5. PremiePDFzazdobycieczoowychmiejscwturniejachparwynosz: 10 m. = 1, 9m. = 3, 8 m. = 6, 7 m. = 10, 6 m. = 15, 5 m. = 21, 4 m. = 28, 3 m. = 36, 2m.=45,1m.=55.

6.

7.

1. 2.

3.

4. 5. 6.

WturniejuOtwarteMistrzostwaMaopolskiTeamwOTTDzwonZygmuntaPDFzdobywa 100% uczestnikw, w podobny sposb jak w turnieju par (tak, by ostatni team otrzyma 1PDF).Zdobywca5miejscaotrzymuje200PDF. PremiePDFzazdobycieczoowychmiejscwturniejuteamwwynosz: 1miejsce=600PDF,2miejsce=525PDF,3miejsce=450PDF,4miejsce=400PDF. Regulaminturniejuteamw Wpisowejestuiszczanejednorazowoprzedimprez. TurniejjestliczonynaIMPzprzeliczeniemnaVP.Turniejpodzielonyzostajenatrzysegmenty: rundeliminacyjnwgrupach; rundnadochodzenie; rundfinaow. Podczasdwchpierwszychrundstosujesitabelk"wosk"VP16:0. TABELAVP imp VP 01 8:8 23 9:7 46 10:6 710 11:5 1115 12:4 1621 13:3 2228 14:2 2936 15:1 37++ 16:0 W czasie dwch pierwszych rund rozgrywa si mecze 6 rozdaniowe; w wierfinaach, pfinaachiwmeczuo3miejscemecze8rozdaniowe;wfinalemecz16rozdaniowy. Wkadejfazieturniejuteamwbyewynosi10VP Schematgry: Przed rund eliminacyjn teamy zostan rozstawione metod ptelkow w grupach czterodruynowych. W czasie pierwszej rundy zostan rozegrane trzy mecze "kady zkadym"wgrupie. Podczasrundynadochodzeniezostanrozegranetrzymecze. W rundzie na dochodzenie rozstawienie do kolejnych meczw metod bez powtrze zgodnie(sdziagwnymoezmienitoustalenie)zaktualnymwynikiem. W fazie wierfinaowej druyny z miejsc 14 po rundzie na dochodzenie, wybieraj przeciwnikwzmiejsc58porundzienadochodzenie. Przegranizwierfinawzajmujmiejsca58wturniejuzgodniezkolejnociporundzie nadochodzenie. Faza pfinaowa: 4 druyny ustawia si w kolejnoci wynikw uzyskanych w fazie na dochodzenie. Pierwsza wybiera przeciwnika z miejsc 34, pozostae tworz druga par pfinaow.

Carryover we wszystkich meczach rundy finaowej rwne jest poowie rnicy VP (zzaokrgleniem w gr do penego IMPa) pomidzy zainteresowanymi zespoami po rundzienadochodzeniepowikszoneo1,2impaprzymeczach8rozdaniowychi2,1impa wmeczu16rozdaniowym. Zawodnicy, druyn ktre odpadn w wierfinaach mog doczy do trzeciej rundy turniejuparbarometrzwynikiemrwnym51,5%. 7. Doczasurozpoczciarundyfinaowejomiejscudecyduj: wikszaliczbazdobytychVP; wikszaliczbaVPzdobytychwbezporednichmeczach; wyszarnicazdobytychIMPw; wczasierundynadochodzeniewyszemiejsceprzedostatnirund; wikszyilorazIMPwzdobytychdostraconych; losowanie. 8. OwszelkichsprawachnieujtychwpowyszymregulaminiedecydujeSdziaGwny. Odwoania DecyzjeSdziegoGwnegosostateczne.

Nagrody 6 nagrd finansowych w klasyfikacji generalnej open i 4 nagrody finansowe w klasyfikacji generalnejdlauczestnikwWK4.0. Przewidywanesnagrodywklasyfikacjidugofalowejwkategoriach: najlepszazawodniczka najlepszyjunior najlepszywkategoriimodzieszkolna(wanalegitymacjaszkolna) najlepszysenior najlepszyzawodnikoWK0.5 najlepszyzawodnikoWK1.5 dwienagrodywylosowanewrdwszystkichuczestnikw KlasyfikacjaGeneralnaOpengwarantowananagrodawwysokoci2000z. KlasyfikacjaGeneralnaWK4.0gwarantowananagrodawwysokoci1000z. InagrodawTurniejuGPPPOTP***54.DrewnianeGowygwarantowananagrodawwysokoci2500z. I nagroda w Otwartych Mistrzostwach Teamw OTT Dzwon Zygmunta gwarantowana nagroda wwysokoci2000z. Nagrodyprzyznawaneswkadejkonkurencjidlaconajmniej10%startujcychpar,ztym, e nagrody gwne zdobywa 7 % (z zaokrgleniem w gr) startujcych uczestnikw, a nagrody specjalne3%(zzaokrgleniemwgr)startujcychuczestnikw. Nagrody specjalne zdobywaj uprawnione do tego pary, ktre uzyskay minimum redni wynik wturnieju. W przypadku, gdy adna z par walczcych o nagrod specjaln nie uzyska redniego wyniku, nagroda specjalna przechodzi do funduszu nagrd dugofalowych. Nagrody specjalnesprzyznawanewkategoriach:najlepszaparamikstowa(kobieca),popularnado1,5WK na osob, oraz juniorska, pod warunkiem startowania w danym turnieju min. 5 par w danej kategorii. Wysokoci nagrdobliczasizklucza:pierwszanagroda10,druga nagroda7,trzecia nagroda 5, czwarta nagroda 4, pita i nastpne po 3. Nagrody specjalne po 2. Nagrody pite mog by midzy sob nieznacznie rnicowane. Po obliczeniu liczby nagrd sumuje si punkty klucza nagrd. Sum pienin przeznaczon na nagrody dzieli przez sum punktw powyszego klucza. Otrzyman warto mnoy si przez poszczeglne wartoci klucza, by otrzymawysokociposzczeglnychnagrd(zaokrgleniekwotydodecyzjiorganizatora).

Galaxy Hotel **** w Krakowie REZERWACJA ZAKWATEROWANIA KRAKOWSKA WIOSNA BRYDOWA 23-25/03/2012 1. Imi i Nazwisko: .. Telefon bezporedni/komrka: e-mail: 2. REZERWACJA

Data przyjazdu: .. Data wyjazdu: . Ilod nocy: . 3. Typ pokoju (prosz zaznaczyd waciwy typ): 1-osobowy 2-osobowy 3-osobowy ilod pokoi ilod pokoi ilod pokoi

SPECJALNE CENY POKOI:

Typ pokoju Pokj 1 os. Pokj 2 os. Pokj 3 os.

Termin zgoszeo - 15/03/2012 200 PLN / doba 260 PLN / doba 360 PLN / doba

Ceny za pokj za dobe - zawieraj: Check-in 14.00, check-out 12.00. niadanie oraz podatek VAT 8%, moliwod korzystania z basenu, Jacuzzi, fitness club oraz sauny. niadanie w formie bufetu midzy 6.30 - 10.30 w Restauracji Andromeda. Dodatkowo patne: Internet w pokoju 5 EUR/pokj/doba /bezpatna strefa internetu WI-FI lobby koo Recepcji oraz poziom konferencyjny; Parking 40 PLN/doba/miejsce oraz 4PLN/h/miejsce /Hotel dysponuje 70 miejscami- wskazana rezerwacja/ Termin przyjmowania rezerwacji pokoi po specjalnych cenach do 15.03.2012.
Po tym terminie Hotel potwierdzi rezerwacje po sprawdzeniu dostpnoci wolnych pokoi, po cenach sprzeday aktualnych na dany dzieo.

4.

WYYWIENIE PODCZAS TURNIEJU: Lunch bufet 30 PLN/os. ilod os. .. ilod posikw .. Kolacja bufet 30 PLN/os. ilod os. .. ilod posikw ..

5.

ZASADY REZERWACJI REZERWACJA DOKONANA NA PODSTAWIE ZGOSZENIA JEST REZERWACJ NIEGWARANTOWAN wana do godz. 18.00 w dniu przyjazdu.

W celu zagwarantowania rezerwacji na wypadek pniejszego przyjazdu, prosimy o podanie numeru karty kredytowej. Prosz o zmian statusu rezerwacji na GWARANTOWAN. W przypadku niedojazdu lub anulacji rezerwacji po godz. 18.00 wyraam zgod na obcienie kosztem pierwszej zarezerwowanej doby. Nr karty kredytowej: Data wanoci: Numer CVV: Waciciel: Podpis:

Prosz o wypenienie formularza i zwrotne odesanie: Agnieszka Lemaoska, MICE SALES SPECIALIST fax: +48 12 294-26-81 lub e-mail: conferences@galaxyhotel.pl