You are on page 1of 2

A

Confederacin Xeral do Traballo (CGT) de Galicia convoca Folga Xeral o 29 de marzo de 2012 para defender os dereitos laborais, econmicos e sociais da clase traballadora fronte brutal agresin que estamos a sufrir.

O goberno, como os anteriores, acta, con absoluta desvergoa e cinismo, como axente local e garante dos intereses do capitalismo internacional, europeo e nacional mis destructivo, poendo a sa disposicin todo o aparato do Estado e o monopolio da violencia que vai exercer. Coas sas decisins Decreto da Reforma Laboral, recorte nos gastos sociais e inversins pblicas, ameaza s servicios sociais bsicos, reduccins salariais, desmerecemento da negociacin colectiva, etc- amosan que solo os move o afn de perpetuar o inxusto rxime econmico e poltico no que os ricos fanse cada da mis ricos a costa de expandir o paro, a pobreza e a desolacin por todas partes. POLO DEREITO TRABALLO: Folga Xeral contra o paro, a precariedade e a exclusin social. Mis de cinco millns de persoas estn en paro (o 23% da poboacin activa e o 50% dos xvenes) e un milln trescentas mil non perciben ningunha prestacin. A Reforma Laboral, facilitando e abaratando o despido e aumentando a explotacin laboral (maior xornada, piares condicins de traballo, salarios mis baixos, coaccin solidariedade dos traballadores, etc), anda vai agravar mis esta situacin. o mesmo goberno quen anuncia que a nais de ano haber mis de seis millns de parados e case un tercio da poboacin vivir por debaixo do umbral da pobreza, en risco de exclusin social. POLOS DEREITOS ECONMICOS, LABORAIS E SOCIAIS: Folga Xeral contra o Despido libre, gratuto e vontade da patronal. Pola nulidade dos despidos sen causa ou con causa falsa. A nova Reforma Laboral fai que as relacins laborais na empresa pasen a ser relacins de servidume, nas que o empresario ser o amo e o traballador, mercanca servil. Os empresarios, podern despedir libre e impunemente s traballadores, dicir, sen causa ou con causa falsa e, ademais, sen apenas custe xa que as indemnizacins, en case que tdolos casos, quedan reducidas a 20 das por ano de antigidade na empresa cun mximo de unha anualidade. Poder haber despidos colectivos (ERE) sen que sexa necesario o permiso da autoridade laboral. Aparece un novo contrato de traballo de ata un ano de duracin, con despido libre, gratuto e a capricho do empresario, sen outro dereito para o traballador que o de someterse, si ou si, explotacin mis humillante. Refrzase o papel das empresas dedicadas prestamismo laboral (ETTs) POLO DEREITO NEGOCIACIN COLECTIVA: Folga Xeral pola derrogacin da nova Reforma Laboral. Esta Reforma Laboral continuacin agravada de tdalas anteriores- impn unha avalancha de recortes que van empobrecer de xeito extraordinario conxunto social, vulnerar na prctica o dereito sindicacin e liberdade sindical.

Coa Reforma Laboral lamnase a negociacin colectiva deixar sen efecto a forza vinculante dos convenios sectoriais e darlle prioridade s convenios de empresa, que poden xar condicins laborais, sociais e econmicas por debaixo das establecidas no convenio sectorial. Ademais, as condicins do convenio vixente quedarn automaticamente anuladas para o seguinte convenio si que a patronal se nega a rmar un novo no prazo de dous anos. Tamn queda vontade exclusiva do empresario: o endurecemento das sancins por suposto absentismo, a mobilidade xeogrca e funcional, as modicacins da xornada, rebaixar o salario ou incumprir o convenio con tal de ampararse en escusas de contabilidade. POLOS SERVIZOS PBLICOS E O DISFRUTE COLECTIVO DOS BENS E DA RIQUEZA CONSTRUIDOS SOCIALMENTE: Folga Xeral contra o desmantelamento da Seguridade Social e a privatizacin dos servizos e patrimonio pblicos. Mentres seguen a aumentar os benecios da banca e dos grandes empresarios e os privilexios da clase poltica, pretenden facer recaer sobre o conxunto social a responsabilidade efectiva dunha crise que foi provocada por eles mesmos. Impoen recortes nos servizos sociais bsicos (sade, educacin, vivenda ...) e destren a cohesin e a solidariedade social co argumento de que necesario facelo en tempo de crise. Mais, Necesario?, Para qu?, Para qun?, Por qu? ... Cndo tivemos os traballadores cubertas satisfactoriamente as nosas necesidades e disfrutamos do noso dereito sade, alimento, educacin, a un ambiente san ou vivenda? Desmantelan e levan quebra Seguridade Social reducir sistematicamente a aportacin dos empresarios coa escusa de fomentar a contratacin basura e alentar o escravismo laboral. Esta a na realidade que estamos a vivir, na que o Capital e o Estado os dous da man, como sempre!- se xuntaron contra os traballadores e contra o conxunto da sociedade. COA NOSA LOITA, NON O HAN DE CONSEGUIR! Esta situacin tan inxusta non vai cambiar mis ben se vai agravar a moi curto prazo- se os traballadores non alzamos a voz para denunciala e non nos mobilizamos contra a Reforma Laboral e a lexislacin antisocial aprobada nos ltimos meses, ata a sa completa derrogacin. Con estes obxectivos, a CGT de Galicia convoca Folga Xeral o 29 de marzo. E xa anunciamos que a loita continuar ata conseguir darlle un xiro radical situacin, pois sabemos moi ben que a nica garanta para evitar o desmantelamento dos dereitos sociais, laborais e econmicos est na mobilizacin xeral, ampla e rmemente levada a cabo pola clase traballadora.

29 de marzo, FOLGA XERAL!

CONFEDERACIN XERAL DO TRABALLO


A Corua: Simn Bolvar, 89-baixo (Os Rosales). 15011 A Corua Tel/Fax: 981 128 477 coruna@cgtgalicia.org Ourense: Ervedelo, 34. Galeras, Local 81. 32002 Ourense Tel/Fax: 988 254 467 ourense@cgtgalicia.org ourense@cgtgalicia.or Pontevedra: Pasantera, 1-3. 36002 Pontevedra Tel/Fax: 986 896 364 pontevedra@cgtgalicia.org Vigo: Urziz, 73 -entrechn dta. 36204 Vigo Tel/Fax: 986 431 476 vigo@cgtgalicia.org Arousa: Baldosa, 14-1. 36600 Vilagarca de Arousa Tel/Fax: 986 509 471 vilagarcia@cgtgalicia.org

ww w. cg

tga

lic i

a.o rg