You are on page 1of 7

HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TÓM TẮT: Tại các bệnh viện trên khắp nước Mỹ, Hội đồng

đạo đức (HĐĐĐ) đang trở thành một đơn vị chuẩn có vai trò giáo dục các nhân viên y tế về vấn đề y đức; dự thảo, xem xét các chính sách của bệnh viên; và tư vấn đạo đức trong lâm sàng. Hiện nay, vai trò của HĐĐĐ đang ngày càng được quan tâm trong các tổ chức đạo đức. Những khuyến nghị về vấn đề thành viên, cấu trúc của HĐĐĐ được xây dựng, đồng thời các hướng dẫn cũng được cung cấp giúp cho các khuyến nghị phù hợp với từng HĐĐĐ cụ thể. CHỮ VIẾT TẮT: HĐĐĐ: Hội đồng đạo đức; JCAHO: Ủy ban liên hợp kiểm định của các tổ chức y tế. Ban đầu, HĐĐĐ có vai trò xem xét lại những quyết định nhằm giới hạn (hoặc rút ngắn) việc điều trị duy trì cuộc sống cho những bệnh nhân hấp hối hoặc bệnh nhân bị phá hủy thần kinh. HĐĐĐ được xem như là một phương pháp tiếp cận hợp lý đến những khía cạnh phức tạp của quyết định không chữa trị cho sẻ sơ sinh khuyết tật hoặc bị bệnh nghiêm trọng. HĐĐĐ có sự phát triển đáng kể từ khi Viện Nhi của Mỹ tuyên bố vấn đề y đức liên quan đến trẻ sơ sinh vào năm 1984. Không chỉ đơn giản là tạo một cơ chế cho việc thực hiện các quy định của liên bang về việc điều trị cho trẻ sơ sinh và trẻ em khuyết tật, HĐĐĐ giúp giải quyết những xung đột về cách chữa trị thông qua tư vấn lâm sàng, tạo một diễn đàn thảo luận về thể chế chính sách liên quan đến vấn đề đạo đức, đồng thời giáo dục các đơn vị chăm sóc sức khỏe về các khái niệm đạo đức. Viện cũng ủng hộ việc sẵn có một HĐĐĐ là cơ chế quan trọng cho các cuộc thảo luận và giải quyết các vấn đề đạo đức phát sinh trong các cá nhân/tổ chức chăm sóc sức khỏe bệnh nhân. HĐĐĐ, theo truyền thống, tham gia vào các vấn đề y đức và có vai trò nổi bật trong các tổ chức đạo đức. Thừa nhận rằng sự phát triển của HĐĐĐ là một quá trình, tài liệu này thảo luận 3 vai trò tiêu biểu của một HĐĐĐ: 1) tư vấn lâm sàng, 2) soạn thảo và xem xét lại các chính sách, và 3) giáo dục các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, bệnh nhân, và các nhân viên y tế. Tài liệu cũng mô tả về thành viên và cấu trúc của một HĐĐĐ. Sau cùng, tài liệu khuyên các bác sĩ và chuyên gia chăm sóc sức khỏe tham gia làm thành viên HĐĐĐ hoặc làm thành viên của một nhóm tư vấn đạo đức. VAI TRÒ CỦA HĐĐĐ TRONG ĐẠO ĐỨC LÂM SÀNG Tư vấn lâm sàng Đối với phần lớn các ca khám chữa bệnh trong khoa nhi, phạm vi thiết yếu, tác dụng, và tiên lượng của can thiệp y tế được chia sẻ giữa bác sĩ, bệnh nhân, và gia đình bệnh nhân. Vấn đề sẽ nảy sinh khi không có một can thiệp nào ưu việt một cách rõ ràng, khi có mâu thuẫn về tác dụng của can thiệp, hoặc khi sự giao tiếp/liên lạc bị phá vỡ. Kết quả là, cha mẹ, bệnh nhân nhi, bác sĩ, và những người khác có thể gặp xung đột, không biết đáp ứng tình huống đó như thế nào. HĐĐĐ có thể được yêu cầu giúp đỡ khi xảy ra xung đột; khi nảy sinh các câu hỏi về đạo đức, luật pháp, hoặc kinh tế; khi giao tiếp/liên lạc với bệnh nhân bị cản trở/cắt đứt; hoặc chỉ đơn giản là khi họ (bệnh nhân và người nhà) không biết rõ ai là người tư vấn. Trong vai trò này, HĐĐĐ hoặc một nhóm các thành viên gọi là "đội

cha mẹ hoặc người đỡ đầu của bệnh nhân có thể từ chối tham gia vào buổi tư vấn đạo đức. buổi tư vấn sẽ được ghi lại như thế nào. Quyền ưu tiên chọn lựa của bệnh nhân. bao gồm: 1) Án lệ đề xuất rằng kết luận của HĐĐĐ có thể được dùng như một bằng chứng trong phiên tòa. ai là người sẽ đáp lại lời yêu cầu. có nhiều phương pháp khác nhau để tiếp cận vấn đề. tất cả các tổ chức chăm sức khỏe phải thiết lập một cơ chế để giải quyết những xung đột . Bệnh nhân. người nhà bệnh nhân cần được thông báo về buổi tư vấn và được mời làm thành viên tham dự. Thông tin về tính sẵn có và quy trình tư vấn đạo đức cần phải được phân phối rộng khắp đến bệnh nhân. Tuy nhiên. y tá. người đỡ đầu hoặc thành viên trong gia đình bệnh nhân đều có thể tham gia vào buổi tư vấn đạo đức. Một HĐĐĐ tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn đạo đức nên có một chính sách và thủ tục nêu rõ: ai là người có thể yêu cầu tư vấn. cha mẹ. . y tá. Có nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau giữa các cơ quan khác nhau. các phương pháp này cũng nên được cân nhắc khi cung cấp các dịch vụ tư vấn đạo đức.yêu cầu này thường được đáp ứng bằng việc thiết lập một HĐĐĐ. thậm chí khác nhau giữa từng ca bệnh. những trường hợp cần tư vấn đạo đức. có những ai trong buổi tư vấn. 2. Bác sỹ. Viện cũng thừa nhận rằng. nhân viên trong bệnh viện không làm nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ bệnh nhân quan tâm tới buổi tư vấn. Nếu các cán bộ.ngũ tư vấn" có thể được yêu cầu xem xét lại các tình huống lâm sàng và đưa ra các gợi ý để giải quyết vấn đề. Hai tiêu chí đặc trưng để phân biệt tư vấn đạo đức với yêu cầu tư vấn không chính thức và buổi giáo dục dựa trên ca bệnh là: có sự tham gia của bệnh nhân hoặc/và gia đình bệnh nhân. 2) Nhà nước đề xuất thành lập HĐĐĐ như một đơn vị thay thế cho phúc thẩm tòa án và 3) Theo yêu cầu của Ủy Ban liên hợp kiểm định của của các tổ chức y tế (JCAHO). 3. Tầm quan trọng của HĐĐĐ trong vai trò tư vấn đã được công nhận ở nhiều phương diện. những hướng dẫn sau nên được áp dụng khi cung cấp tư vấn đạo đức để đảm bảo sự công bằng và trách nhiệm giải trình: 1. và các cá nhân có liên quan đến dịch vụ tư vấn của HĐĐĐ. và bản chất tư vấn của các khuyến nghị mà nhà tư vấn đưa ra. cha mẹ. vấn đề bảo vệ bệnh nhân là hoàn toàn bí mật. thì bệnh nhân. khai báo đúng cách thức của người bị ảnh hưởng như thế nào. làm thế nào để liên lạc với HĐĐĐ. người thân trong gia đình bệnh nhân. cần phải có sự đồng thuận trước của bệnh nhân hoặc/và gia đình bệnh nhân cho phép tiết lộ thông tin bí mật và ca bệnh đó phải được đảm bảo bí mật. cha mẹ hoặc người đỡ đầu của bệnh nhân cho buổi tư vấn đạo đức không được cản trở năng lực của hội đồng đạo đức trong quá trình cung cấp dịch vụ tư vấn (không được cản trở việc tham dự cần thiết của bác sỹ. buổi tư vấn được tiến hành như thế nào. Nếu 1 cuộc tư vấn đạo đức bị cho là không thích hợp để trở thành buổi giáo dục dựa trên ca bệnh. và có sự dẫn chứng tài liệu trong hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Bệnh nhân. và các cán bộ có liên quan) 4. y tá và các nhà chăm sóc sức khoẻ có liên quan tới việc chăm sóc bệnh nhân có thể yêu cầu tư vấn đạo đức mà không có bất kỳ sự thiên vị hay tư thù nào. bác sĩ.

và cũng cần có cơ chế cho HĐĐĐ nhằm nâng cao chất lượng hội chẩn và cải thiện dịch vụ tư vấn đạo đức. Để xây dựng một chính sách hợp lý và quy trình/thủ tục cho tư vấn đạo đức. Các yêu cầu tư vấn nặc danh không được chấp nhận. luật pháp xung quanh một tình huống khó xử. y tế hoặc luật). Thỉnh thoảng. buổi tư vấn riêng lẻ có thể đáp ứng một cách kịp thời và linh động. hoặc khi nào thì cần phải có sự can thiệp của toà án. Ba mô hình tư vấn lâm sàng trong tương lai đang được sử dụng đó là: 1) tư vấn cá nhân. Bác sỹ nhi khoa cần phải được mời tham dự vào buổi tư vấn nhằm xác nhận mối quan hệ giữa bác sỹ . Các tài liệu đáng tin cậy. nhằm tránh đưa ra những lời khuyên không đúng hay những hành động đáng ngờ. Hơn nữa. 2) nhóm tư vấn nhỏ. sau đó sẽ báo cáo định kỳ tới Hội đồng tư vấn. còn thông thường nó được thúc đẩy với hy vọng rằng người yêu cầu tư vấn sẽ được HĐĐĐ nâng đỡ. ở lĩnh vực tổ chức. họ phải tôn trọng quyền riêng tư và bí mật của tất cả những người bị ảnh hưởng bởi kết quả tư vấn của HĐĐĐ. nhu cầu tư vấn đạo đức được thúc đẩy bởi mong muốn đem lại tài liệu nhận thức cho HĐĐĐ (dựa trên những quan điểm khác nhau hay những xung đột). Mặc dù tư vấn đạo đức có một phần nhiệm vụ . đạo đức hay pháp lý.5. nhưng phải được tiến hành đảm bảo bí mật cho bệnh nhân và gia đình bệnh nhân. Quá trình tư vấn phải được công khai cho tất cả cá nhân có liên quan tới việc chăm sóc sức khoẻ bệnh nhân. phục vụ cho tư vấn đạo đức hay HĐĐĐ đều rất hạn chế. Trong một số trường hợp. các khuyến nghị tư vấn đạo đức đưa ra chỉ mang tính chất khuyên răn. trẻ em và trẻ vị thành niên. Mỗi mô hình có những ưu điểm và nhược điểm riêng. chính sách đó sẽ bị thất bại trong quá trình xây dựng. HĐĐĐ cần phải có các phương tiện giữ gìn sổ sách. họ phải biết khi nào cần phải có những buổi tư vấn hay cần phải hội chẩn sâu hơn (dựa vào các “tài liệu đáng tin cậy” về đạo đức. tài liệu pháp lý liên quan đến y tế và y đức hiện hành. cha mẹ. Cuối cùng. HĐĐĐ và các thành viên cần chú tâm tới những điều sau: Thứ nhất. bao gồm những thông tin liên quan tới trẻ sơ sinh. buổi tư vấn của các nhà tư vấn riêng lẻ trong HĐĐĐ đã đáp ứng đủ yêu cầu. đạo đức. và 3) buổi họp giữa các Hội đồng tư vấn. nhóm tư vấn nhỏ bao gồm những cá nhân với kiến thức khác nhau đã cân bằng được tính linh động trong đáp ứng và tính đa dạng trong cách nhìn nhận. Kỹ năng và kiến thức cần thiết để tham gia làm thành viên hay trở thành nhà lãnh đạo trong những nhóm tư vấn thay đổi phụ thuộc vào vai trò của mỗi thành viên trong quá trình tư vấn. Chất lượng của tư vấn đạo đức dựa trên năng lực của HĐĐĐ trong việc cung cấp một diễn đàn để thảo luận về các vấn đề y tế. nhưng nó cũng tiềm ẩn những nguy cơ. thiếu những ý kiến đa dạng và tổng quát của một nhóm người. HĐĐĐ cần quan tâm tới bản thân đơn vị của mình với những câu hỏi về tính công bằng và tính bảo mật. Thứ hai. Quan điểm của Viện là. người đỡ đầu và các nhân viên trong bệnh viên.gia đình bệnh nhân. Trong hầu hết các trường hợp. 6. 7. Nếu những chính sách và thủ tục cho tư vấn đạo đức vi phạm các tiêu chuẩn của JCAHO. tất cả những người tham gia phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những hành động của mình. những chính sách và thủ tục này cần phải được thông tin đến tất cả bệnh nhân. Mặc dù. Họ cần phải có một cơ chế để lôi kéo và tư vấn cho những bệnh nhân hoặc những đối tượng cần được tư vấn. dịch vụ tư vấn phải được báo cáo cho HĐĐĐ.

HĐĐĐ cần phải không ngừng có những buổi giáo dục. Với phương diện là một đơn vị phụ trách vấn đề đạo đức của tổ chức. HĐĐĐ cũng tham gia vào dự thảo các chính sách liên quan đến vấn đề đạo đức như năng lực của các nhân viên y tế khi chăm sóc một số đối tượng bệnh nhân đặc biệt. người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế về các vấn đề đạo đức. HĐĐĐ nảy sinh ra những câu hỏi cụ thể về cấu trúc. thường được dự thảo có sự tham gia của HĐĐĐ. và khích lệ sự tận tâm trong chăm sóc bệnh nhân. không cần ghi lại toàn bộ) và lưu trữ trong hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. trong đó bổ sung thêm các thành viên là đại . phải tóm tắt nội dung buổi tư vấn (tóm tắt chỉ nên ngắn gọn. như qua các buổi thảo luận tự do về các tình huống thường gặp trên lâm sàng. Cuối cùng. và trong hầu hết các trường hợp. cán bộ y tế và các nhân viên hành chính về vấn đề đạo đức trong quá trình chăm sóc sức khoẻ bệnh nhân và trong các mối quan hệ thuộc cơ quan. Bất cứ khi nào thích hợp.các vấn đề đảm bảo các chính sách và thủ tục của cơ quan. áp dụng các án lệ và quy định nhà nước. HĐĐĐ đang được kỳ vọng có thể trở thành một cơ quan xét xử . Các chính sách hạn chế hay rút ngắn việc điều trị. Bên cạnh đó. quy trình và sự thành công của hội đồng một cách chất lượng theo như mong đợi. chức năng và năng lực các thành viên. và lưu trữ tài liệu cẩn thận các quy trình quyết định có thể làm giảm đáng kể nguy cơ tiềm tàng cho các hành động pháp lý trong tương lai. ví dụ như các hợp đồng chăm sóc-quản lý. HĐĐĐ cần thiết lập các tiêu chuẩn về thành viên. quy trình và sự tự cải thiện sao cho phù hợp với các vấn đề đạo đức của cơ quan và cơ cấu tổ chức của đơn vị chủ quản. các hệ thống hoà hợp. các sinh viên và cán bộ/nhân viên đều có thể có cơ hội tham gia vào những buổi giáo dục như vậy. Giáo dục đạo đức HĐĐĐ đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục tất cả các chuyên gia. hoặc theo phương thức hội chẩn ca bệnh trên lâm sàng. HĐĐĐ cũng nên thiết lập các thủ tục để đánh giá và cải thiện các chức năng. Quan trong nhất. giải quyết các vấn đề xung đột. Cải thiện thông tin liên lạc. Sự giáo dục này có thể diễn ra theo hình thức thuyết trình một cách mô phạm. Xây dựng chính sách Ngoài việc tham gia vào tư vấn trong lâm sàng và giáo dục bệnh nhân. thực tế cho thấy HĐĐĐ tham gia rất ít vào các phiên toà và với giá trị không rõ ràng.ở đó các vấn đề liên quan sẽ được phán xét. đào tạo để đảm bảo chất lượng buổi tư vấn đạo đức lâm sàng đạt cao nhất. HĐĐĐ không chỉ đáp ứng với các yêu cầu mang tính quản lý mà còn xác định các vấn đề liên quan đến đạo đức . phân loại trường hợp. tất cả các cuộc tư vấn đạo đức cần được lưu trữ trong hồ sơ của hội đồng. và các bản tuyên bố về đạo đức doanh nghiệp của tổ chức (nay được quy định bởi JCAHO). HĐĐĐ còn có chức năng dự thảo và xem xét lại các chính sách và thủ tục của cơ quan. ví dụ đối với những bệnh nhân phải nuôi bằng con đường thực vật hay phải hồi phục lại toàn bộ hệ tim mạch – hô hấp. Một phương pháp tiếp cận là thành lập một tiểu ban đạo đức cơ quan trực thuộc HĐĐĐ. không đáng tin cậy trong việc bảo vệ pháp lý cho bên liên quan.trong việc giải thích. VAI TRÒ CỦA HĐĐĐ TRONG ĐẠO ĐỨC CƠ QUAN Gần đây. xu hướng về tài chính và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ đang tập trung mối quan tâm vào các cam kết tổ chức.

2) có thể có nhiều hơn một HĐĐĐ trong một cơ quan hay không. cùng với các thành viên của hội đồng nhằm tăng cường các kiến thức và kỹ năng cần thiết về đạo đức kinh doanh. Một HĐĐĐ có thể hoàn thành tốt chức năng của mình. nếu không có thể hạn chế hiệu quả của HĐĐĐ. hoặc tư vấn đạo đức lâm sàng. THÀNH VIÊN VÀ CẤU TRÚC CỦA HĐĐĐ Thành viên của HĐĐĐ cần phải đa lĩnh vực với kiến thức và kinh nghiệm đầy đủ để có thể giải quyết các vấn đề đạo đức mà hội đồng được yêu cầu tư vấn. các kiến thức và kinh nghiệm cần thiết phụ thuộc vào vai trò của mỗi thành viên. dường như có sự khác nhau về các kỹ năng cần thiết khi thực hiện các công việc khác nhau như: dự thảo chính sách về đạo đức cơ quan. việc có mặt các thành viên làm đại diện pháp lý là thật sự cần thiết. giám sát và phê duyệt các hoạt động của các tiểu ban đạo đức. xây dựng chính sách và tư vấn lâm sàng. giới và nhóm chuyên gia của họ. vấn đề đạo đức đang mở rộng bao gồm nhiều nguồn lực. một HĐĐĐ đa ngành nên có tài liệu pháp lý giúp các tiểu ban đạo đức giải quyết các vấn đề tư vấn. Các quy trình mà các nhóm tư vấn đạo đức thường xuyên sử dụng để đạt được xứ mệnh của mình phản ánh đầy đủ các vai trò của HĐĐĐ trong đạo đức lâm sàng: giáo dục. ban giám đốc. cả chuyên ngành và tầng lớp. Sự đa dạng của thành viên trong HĐĐĐ sẽ rất có ích nếu có các đại diện từ cộng đồng. Do đó. tài chính.diện bộ phận hành chính. địa điểm và ngành nghề khác nhau. nhi khoa hay vấn đề hành chính. ví dụ như tư vấn đạo đức – chức năng thường được uỷ thác cho các nhóm tư vấn nhỏ hoặc tư vấn cá nhân. xây dựng chính sách rút ngắn việc điều trị duy trì cuộc sống. để giải quyết các vấn đề đạo đức của cơ quan. Trong khi thông tin và công nghệ y học ngày càng trở nên phức tạp. HĐĐĐ cần tìm kiếm và cộng tác với các chuyên gia tư vấn. vì thừa nhận rằng không thể có một cá nhân nào tổng hợp tất cả cách nhìn và năng lực đại diện cho tầng lớp. HĐĐĐ và Ban thẩm định cơ quan nên xây dựng một cơ chế để thông tin/liên lạc. sẽ rất hợp lý nếu các HĐĐĐ lớn uỷ thác một số nhiệm vụ nhất định cho các đơn vị nhỏ hơn (ví dụ tư vấn đạo đức. cán bộ hành chính. Tương tự. giáo dục. tuy nhiên vẫn tồn tại một số vấn đề đạo đức . đại diện pháp lý bệnh viện hoặc người quản lý rủi ro có thể có gặp các xung đột/mẫu thuẫn giữa nghĩa vụ bảo vệ tổ chức và nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi bệnh nhân. và duy trì các tài liệu pháp lý nhằm điều phối. hội đồng đạo đức về phụ nữ cho con bú làm phá huỷ tính đa ngành – một thế mạnh của hội đồng đạo đức. ngay cả việc báo cáo với các cán bộ y tế. vai trò của các hãng luật sư không thuộc bệnh viện nhưng đã quen thuộc với các vấn đề đạo đức là rất có ích. Do vậy. Năng lực của một hội đồng lớn cần phải bao gồm sự đa dạng về kiến thức chuyên môn và có cái nhìn tổng quát để thảo luận và duy trì toàn bộ trách nhiệm của các chức năng. Thứ nhất. và. nhóm tư vấn có thể chọn để thay thế đại diện pháp lý của bệnh viện. như hội đồng đạo đức xem xét vấn đề chăm sóc trẻ sơ sinh. vấn đề về phụ nữ cho con bú. dự thảo một số chính sách cụ thể). chủng tộc. Mặc dù Ban thẩm định cơ quan thực hiện chức năng độc lập nhằm đảm bảo việc bảo vệ các cá nhân là đối tượng nghiện cứu. Việc tồn tại các HĐĐĐ đặc biệt. Nhiều HĐĐĐ đã nhận ra rằng. Quy mô của HĐĐĐ cần có sự đa dạng một cách hợp lý về nhân sự. trong một số trường hợp. Những xung đột/mẫu thuẫn này cần được nhận ra nhanh chóng. Thứ hai. Hai vấn đề quan trọng liên quan đến cấu trúc của HĐĐĐ là: 1) Đại diện pháp lý bệnh viện và người quản lý rủi ro của HĐĐĐ. nhà quản lý rủi ro hoặc các nhà quản lý khác và thực hiện chức năng như là một nhà cố vấn mặc nhiên trong các vấn đề hành chính và pháp lý cụ thể.

phức tạp đang phải đối mặt trong vấn đề đạo đức và điều trị. Một thành viên tương lai của HĐĐĐ cần phải cảm thấy thoải mái và kính trọng sứ mệnh. Mỗt HĐĐĐ cần phải không ngừng tổ chức các chương trình giáo dục nhằm giúp các thành viên trong HĐĐĐ hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. nếu chỉ có các kinh nghiệm về lâm sàng thì sẽ không đủ để tham gia một cách hoàn toàn vào tư vấn đạo đức lâm sàng. và tự nhìn nhận bản thân.trong đó xảy ra xung đột giữa các cam kết về lâm sàng. tuỳ thuộc vào kỹ năng và kinh nghiệp của mỗi cá nhân. cùng với tính liêm khiết. đến lãnh đạo nhóm tư vấn đạo đức. do đó. hoặc tham gia vào tư vấn đạo đức. cùng với những kiến thức. chính sách. HĐĐĐ cần phải duy trì việc giám sát tư vấn đạo đức. Do đó. kỹ năng giàn xếp. tài chính và quản trị trong cơ quan. thông thường. chính trực và sự nhiệt tình tham gia thảo luận. pháp luật y tế và các bài giảng về đạo đức trên lâm sàng. lãnh đạo nhóm. chính sách. trong trường hợp này. nghiên cứu và tư vấn đạo đức. tham gia vào giảng dạy. ngoại trừ trong các nhóm không chuyên sâu. duy trì đủ kiến thức để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp mà HĐĐĐ đang phải đối mặt. Nếu tham gia vào tư vấn đạo đức trên lâm sàng. các thành viên trong HĐĐĐ nên có những kinh nghiệm lâm sàng. câu hỏi về trách nhiệm/nghĩa vụ pháp lý rất khó trả lời. kiến thức cá nhân và cách nhìn chuyên môn khác nhau. quy trình cũng như trách nhiệm của HĐĐĐ. kỹ năng về truyền thông. Để thực hiện được tư vấn đạo đức. Tuy nhiên một bác sỹ lâm sàng có kinh nghiệm cần phải bổ sung những kiến thức cơ bản về các thuyết đạo đức. những HĐĐĐ hoạt động độc lập hoặc nhận uỷ thác/yêu cầu hành động bởi đơn vị khác sẽ “nguy hiểm” hơn là . tranh luận các vấn đề y đức nảy sinh trong quá trình chăm sóc sức khoẻ. nhà phẫu thuật hay cán bộ y tế nhi khoa tham gia vào tư vấn đạo đức. yêu cầu các thành viên trong HĐĐĐ phải tích cực tích luỹ. cách tốt nhất là báo cáo lên ban giám đốc cơ quan. thảo luận và dự thảo các chính sách của cơ quan. truyền thông. Liêm khiết. đặc biệt có thể giải quyết các vấn đề mới nổi cộm. Nếu một bác sỹ. HĐĐĐ có thể tồn tại song song với chương trình y đức hàn lâm. các cán bộ y tế nhi khoa nên đánh giá sự quyết tâm tích luỹ và duy trì kiến thức phù hợp với vai trò của HĐĐĐ. năng động. HĐĐĐ nên nói rõ về phạm vi trách nhiệm mà HĐĐĐ bao phủ. cũng có thể có kỹ năng tương đối tốt để giao tiếp với bệnh nhân. chính sách và pháp luật y tế. xem xét lại chính sách và giáo dục khi uỷ thác những chức năng này cho các chương trình trên. chính trực. đa dạng và chia sẻ lợi ích. các bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của mỗi thành viên. trong một số trường hợp nhất định. Một bác sỹ lâm sàng có kinh nghiệm. Nhìn chung. CỐNG HIẾN TRONG HĐĐĐ Một cách lý tưởng. Một HĐĐĐ cần cho phép các thành viên với trình độ khác nhau được tham gia vào các hoạt động khác nhau. Trách nhiệm sẽ tăng tỷ lệ thuận với quyền hạn. các bác sỹ. tốt nhất nên làm rõ trách nhiệm/nghĩa vụ pháp lý phải gánh vác như thế nào. đòi hỏi phải có những kiến thức cao hơn về các vấn đề đã được đề cập trên đây. không chắc chắn rằng các thành viên của HĐĐĐ có đủ kiến thức và kinh nghiệm trong các lĩnh vực như đạo đức lâm sàng. tuy nhiên. Khi được yêu cầu trở thành thành viên của HĐĐĐ. và trong làm việc nhóm. Tại các cơ quan có tính hàn lâm. gia đình bệnh nhân về những khó khăn. từ đơn giản chỉ là họp hội đồng. Tuy nhiên. Một bác sỹ lâm sàng có kinh nghiệm có thể nắm vững các kiến thức chuyên môn y tế cần thiết để làm sáng tỏ các vấn đề trong buổi tư vấn.

ví dụ hội đồng đạo đức xem xét vấn đề chăm sóc trẻ sơ sinh. xem xét chính sách. các chính sách của HĐĐĐ trên thực tế thường ít quan trọng hơn cách những chính sách này được thi hành. Tuy nhiên.các HĐĐĐ chỉ tư vấn hoặc đưa ra khuyến nghị. các HĐĐĐ phải có trách nhiệm đối với những người chịu ảnh hưởng bởi những quyết định của mình. tiểu ban đạo đức hay không. 3. giáo dục chuyên gia y tế. không phân biệt các chức năng này có được uỷ quyền cho các chương trình. chuẩn bị. Một HĐĐĐ cần phải không ngừng có những chương trình giáo dục và đào tạo nhằm đảm bảo tất cả các thành viên của HĐĐĐ đều được trang bị kiến thức để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Hơn nữa. . Thành công chủ yếu của HĐĐĐ là giáo dục các thành viên trong bệnh viện (bao gồm cả bệnh nhân. cần bị giải thể hoặc cơ cấu lại và báo cáo với HĐĐĐ cấp trên. practically speaking. HĐĐĐ độc lập. thủ tục và lưu trữ tài liệu KHUYẾN NGHỊ 1. người nhà bệnh nhân). Thành viên trong HĐĐĐ cần phải đa dạng và phản ánh các cách nhìn khác nhau trong bệnh viện và trong cộng đồng 2. các thành viên của HĐĐĐ sẽ được tổ chức một cách hợp pháp (The likelihood that IEC members will be held legally liable or the actions arising from a consultation is.). Một HĐĐĐ tham gia vào tư vấn đạo đức cần phải có các chính sách và thủ tục đảm bảo các nguyên tắc của đạo đức: công bằng và bảo mật 4. tính đa ngành của các chuyên gia để có thể giải quyết các vấn đề đạo đức cụ thể trong khoa nhi. và tính sẵn có cũng như quy trình của tư vấn đạo đức lâm sàng. cán bộ hành chính và hỗ trợ về các vấn đề đạo đức. chính sách. Một HĐĐĐ cần phải chịu trách nhiệm với tổ chức về các cuộc tư vấn đạo đức lâm sàng. 5. thậm chí các HĐĐĐ có chức năng chỉ là tư vấn hoặc giáo dục vẫn có thể nắm giữ quyền hạn rất lớn trong tổ chức. Tuy nhiên. remote. Không cần tranh cãi. 6. Rất có thể là. HĐĐĐ trong các bệnh viện cụ thể cần đảm bảo trình độ. HĐĐĐ và thành viên có một cơ hội quan trong để thiết lập tiêu chuẩn cho chính công việc của mình bằng việc chú tâm một cách kỹ càng đến giáo dục.