You are on page 1of 38

10/02/12

Texts of the videos to learn Esperanto . . . . . . Esperanto course . . . . . vid

Enrique's pages

http://esperantofre.com/edu/tekst01.htm

Tekstoj de la videoj por lerni Esperanton Texts of the videos to learn Esperanto Textos de los videos para aprender Esperanto
Esperanto English Español

El utu la videojn "Video 1.avi" (270 MB) kaj "Video 2.avi" (277 MB) En ĉi tiuj videoj oni parolas nur en Esperanto. La teksto de la unua video, havas kelkajn klarigojn en la angla. Tekstoj: Unua video da ras 77 minutoj. Dua video da ras 80 minutoj. Tria video da ras 15 minutoj. En kelkaj versioj, la videoj 2 kaj 3 estas en la sama dosiero, kiu da ras 95 minutojn. Mi a skultis la 95 minutoj de la videoj 2 kaj 3, kaj transskribis ĝian tekston. (eble mi ne ĉion bone a skultis kaj ĝi povas havi erarojn) Ĉe la komenco de kelkaj linioj mi aldonis la trairita tempo, kiel "mmss", minutojsekundoj. La tria video komenciĝas 1 horo, 20 minutoj, kaj 48 sekundoj post la komenco de la dua video. La .avi ludilo montras ĉi tiun tempon tiel: 1:20:48. Mi skribis 8048 Bonvolu sciigi min se vi trovas erarojn en la teksto. (Klaku mian nomon "Enrique" ĉe la komenco de la paĝo)

Download the videos "Video 1.avi" (270 MB) and "Video 2.avi" (277 MB) These videos are spoken only in Esperanto. The first video text has some instructions in English. Texts: First video lasts 77 minutes. Second video lasts 80 minutes. Third video lasts 15 minutes. In some versions, the videos 2 and 3 are in a single file, which lasts 95 minutes. I listened to the 95 minutes from videos 2 and 3, and transcribed its text. (Maybe I didn't hear all well, and could be some errors) At the beginning of some lines I added the running time, as "mmss", minutes seconds. The third video begins 1 hour, 20 minutes, and 48 seconds after the beginning of the second video. The video player shows the time: 1:20:48. I wrote: 8048 Please let me know if you find errors in the text. (Click my name "Enrique" at the top of the page)

Baja los videos "Video 1.avi" (270 "Video 2.avi" (277 MB)

Estos videos son hablados solamente Esperanto. El texto del primer video tiene algunas aclaraciones en inglés. Textos: Primer video dura 77 minutos. Segundo video dura 80 minutes. Tercer video dura 15 minutes.

En algunas versiones, los videos 2 y 3 en el mismo archivo, que dura 95 min

Escuché los 95 minutos de los videos escribí la transcripción de su texto. (Posiblemente no escuché todo pueden haber errores)

Al principio de algunas líneas agregué tiempo transcurrido, como "mmss", m segundos.

El tercer video comienza 1 hora, 20 m 48 segundos después del comienzo d segundo video. Ese tiempo, en la computadora se ve así: 1:20:48. 8048

Por favor avísame si encuentras error texto. (Cliquea mi nombre "Enrique" a comienzo de la página)

=======

Teksto de la unua video (77 minutoj)
(otjps mlesr prneon adĝs Vro ot adkta aetz e ia) (ueo mnrsmntjkjskno) Nmrj ota iuo a eudj 00 10 (at 1 Seo1uu pĝ 0 Pro , cn n, ao 2

M ie Gnoad a n odlno (h caatr itouetesle. Te hrces nrdc hmevs) 01 Rĝ:Bnntgn M etsrĝ. 10 eo oa ao! i sa eo M etsl Rĝ d Gnoad. i sa a eo e odlno 02 Rĝn:Bnntgn M etsRĝn. 10 eio oa ao! i sa eio (h pics pse b o rle sae. Te rnes ass y n olr kts) esperantofre.com/edu/tekst01.htm
1/38

10/02/12

Texts of the videos to learn Esperanto . . . . . . Esperanto course . . . . . vid (h pics pse b o rle sae. Te rnes ass y n olr kts) Slj:Sltn M etspicn Slj. iva auo. i sa rnio iva

(al wrsi tegre,demn o Slj. Kro ok n h adn raig f iva) Kro Slj,Slj! al: iva iva 04 Sltn M etsKro m etsĝreit. 10 auo! i sa al, i sa adnso (ovk,tekn’ piemnse,etr. Kras h igs rm iitr nes) Kras Sltn M etsKras ovk: auo! i sa ovk. (egvstekn acmue pitu. H ie h ig optr rnot) Rĝ:Dno,Kras eo akn ovk. (ai afryain wthsfo hssaehp) Mz, ur le, ace rm i pcsi. 00 Mz:Sltn M etsMz!Gad Mz! 28 ai auo! i sa ai rna ai (er rdsb o abcce) Pto ie y n iyl. 02 Pto Bnnmtnn 24 er: oa aeo. Rĝ:Bnnmtnn eo oa aeo. (rma adsnec frs Gamr n etne om) (on edi -) Nus n n o (eo ĝreit Rĝ, adnso (M ets(a -. “i sa l) o” (ietsĝreit. M sa adnso (ietsl Rĝ d Gnoad. M sa a eo e odlno

02 29

(at 1 Seo2d,pĝ 0 Pro , cn u ao 4

(ueo1 Nmr )

(og Getns(auo) Sn: reig Sltj) 03 Pto Bnnmtnn M etsPto 26 er: oa aeo. i sa er. 04 Bnnmtnn ( fjj 29 oa aeo! 4 oo) 00 Bnntgn ( fjj 36 oa ao! 5 oo) 03 Bnnvseo!( fjj 36 oa eprn 3 oo) 05 Bnnnko! 30 oa otn Ln:Bnnnko. uo oa otn Sn:Bnn. uo oa.. Ln:..otn uo .nko. ( puet itouekuadko) A as o nrdc i n i: 05 Isrit:Ku Kuv ets 38 ntuso i? i i sa? 00 Kro M etsKro 48 al: i sa al. 01 Isrit:Ko Kov ets 46 ntuso i? i i sa. Kro M etsĝreit. al: i sa adnso

04 40

(at 1 Seo3ti pĝ 0 Pro , cn r, ao 5

(h caatr tl aotteratiue) Te hrces ak bu hi trbts 04 Rĝ:M etsfra 40 eo i sa ot! Rĝn:M etsdk.Dk.Dk.Dk! eio i sa ia ia ia ia 05 Slj:M etsbl. 40 iva i sa ea 00 Kras M etssĝ. 50 ovk: i sa aa Kro M etskrĝ. al: i sa uaa ( puet itoue- adka) A as o nrdc a n i: 02 Isrit:fra dk,bl,sĝ,krĝ 50 ntuso ot, ia ea aa uaa 03 Ka Kav ets 53 i? i i sa? Rĝ:Fra eo ot. Rĝn:Dk. eio ia Slj:Bl. iva ea Kras Sĝ. ovk: aa Kro Krĝ. al: uaa (rma adsnec frs Gamr n etne om) (detvsedi Ajcie n n a (oa bl,fra Bn, ea ot (M ets-. “i sa a” (ietskrĝ. M sa uaa (ietssĝ. M sa aa (iglrpoon:m,v,l, i ĝ. Snua rnus i i i , i (L/iets-. “i sa a” (Ka”“—-. “i? a” (i etsl Rĝ?—Fra Ka sa a eo ot. (i etsKro —L etskrĝ. Ka sa al? i sa uaa esperantofre.com/edu/tekst01.htm

2/38

10/02/12

Texts of the videos to learn Esperanto . . . . . . Esperanto course . . . . . vid (i etsKro —L etskrĝ. Ka sa al? i sa uaa (Js v paa. “e, i rvs”

05 Rĝn:(ll Rĝ)V etsfra 55 eio a a eo i sa ot. Rĝ:Js fra (ll Rĝn)V etsdk. eo e, ot. a a eio i sa ia 00 Rĝn:Jsdk. 61 eio e ia Kro (r Slj)Kjŝ etsbl. al: pi iva a i sa ea Kras Jsv paa! ovk: e i rvs Slj:(r Kro L etskrĝ,kjsĝ. iva pi al) i sa uaa a aa Kras N,n!M etssĝ!M etssĝ!Sĝ! Sĝ! ovk: e e i sa aa i sa aa aa aa 01 Ĉu:Fra dk,bl,sĝ,krĝ! 68 ij ot, ia ea aa uaa Mz:H!M etsgad!Gad Mz! ai a i sa rna rna ai

03 60

(at 1 Seo4ka,pĝ 0 Pro , cn vr ao 6

Mz:Gad! ai rna Kt:Mlrna ao agad. Mz:M etsgad Mz. ai i sa rna ai Kt:(lMz)Gad. ao a ai rna 04 Mz:(ll kt)Mlrna 67 ai a a ao agad. Kt:Gad. ao rna Mz:Mlrna ai agad. Rĝ:(aao Gad. eo plc) rna Kro (oo Mlrna al: dm) agad. (eio Gad.Mlrna ĉmz) rna agad. 00 70 Mz:Kjm etsGad Mz! ai a i sa rna ai

(rma adsnec frs Gamr n etne om) (h pei ml mksa opst: Te rfx a- ae n poie) (rna=lre gad ag (agad =sal mlrna ml (h peettne ro +-s Te rsn es: ot a (s-+-s=ets et a sa Mz:M etsgad. ai i sa rna Rĝn:V etsfra eio i sa ot. Slj:L etssĝ. iva i sa aa Kro Ŝ etsbl. al: i sa ea

04 70

(at 1 Seo5ki,pĝ 0 Pro , cn vn ao 7

(yvagt rayt rnaa wt Kro) Sli es ed o u wy ih al. 04 Slj:Ŝŝ Jnsk.Gad sk!Jnmp. 70 iva ŝ! e ao rna ao e ao Jnsnvĉ. e adio 00 Isrco:sk,mp,snvĉ 84 ntutr ao ao adio 01 Ko Koetsĝ?- Ĝ etssnvĉ. 84 i. i sa i - i sa adio (al wt amtryl. Kro ih oocce) Kro Jnmtril.Mtril! al: e oocko oocko (ovk tpsa acmue. Kras ye t optr) 04 Jnkmuio 84 e optl! (etnefrs Snec om) (Koetsĝ? “Ĝ ets-. “i sa i” —i sa o” (i etsĝ?—ietsmp. Ko sa i Ĝ sa ao (Jn-. “e o” (e kmuio Jn optl. (e mtril. Jn oocko

05 85

(at 1 Seo6ss pĝ 0 Pro , cn e, ao 8

(h ctpaswt tecmue. Te a ly ih h optr) 05 Kt:puo prio vneo 85 ao rn, esk, ibr. 00 Puo prio vneo. 90 rn, esk, ibrj Puo puo puo rn, rn, rn. Tipuo,m gji!Ma! r rnj i ans i Puo,puo,puo! rnj rnj rnj 03 95 Isrit:Puo Puo. ntuso rn. rnj (rma adsnec frs Gamr n etne om) (lrlo anu:-) Pua f on j (rn +puo=puo puo rn rnj (h ps tne -s Te at es: i) esperantofre.com/edu/tekst01.htm

3/38

ti ka. iad! Jnpuo. cn 0 e.Bnoudn a m avn 15 er: akn ovl oi l i ko. Kleo Jnĝ! enr: e i Pto Dno. eio e rn a ibrj Slj: Dno! iva akn 14 20 (at 1 Seo1 dk pĝ 1 Pro .dk optl: n. (ietsprio Ĝ sa esk. . Esperanto course . cn k ao 9 (er ge t arsarn. Pto os o etuat) 11 18 Pto M etsmlaa er: i sa ast..(. (Dn a m -n” “ou l i o. ao 0 (ovk odr Krot cuttes ec i tegre. e. M ptsprio. M ŝtsvneon i aa ibrj. ntuso l sa eskj Rĝn:M ŝtsprion eio i aa eskj. M ans 04 95 (at 1 Seo7sp pĝ 0 Pro . .com/edu/tekst01. KleoJnĝ! enr:e i Pto Dno.htm 4/38 . vr vn e. Rĝ:Js (ll Rĝn)Puo kjvneon eo e. (oua m snvĉn Dn l i adio! 11 21 (at 1 Seo9n . (ll kleo Bnoudn a m snvĉn a a enr) ovl oi l i adio. 11 21 Slj:M ptsprio. e. (ietojc o atastv vr:-) Drc bet f rniie eb n (e prio Jn esk. Kleo Jnĝ! enr: e i 13 Pto Dno...Pĉo iva i ea eskn aj. M ea eskn (lrl as tk -) Puas lo ae n (e prio. Kleo Jnĝ! enr: e i 15 Pto Dno. i aa eskj. (ivaarvs) Slj rie. 11 08 Rĝ:Ak m ŝtsvneon eo na i aa ibrj. M ŝtsprion i aa eskj. Te ig n ue r n h adn) 04 Rĝ:Jnĝreo Rgru 95 eo e adn. . cn a ao 0 (ivagt sm futfrhrgtwy) Slj es oe ri o e eaa. “ovl i . ntuso i ea eskn i ea eskn Isrit:Iietsprio.pĝ 1 Pro .dk 25 al: n..Te meaie ih eod eb u i (Bnou. i ea eskn 13 03 10 12 10 18 11 18 Isrit:M ptsprio. . cn e.dn) Te niiie i eg oi (h iprtv:.n . 12 02 Slj:SltnPno SltnPĉo iva auo aj! auo aj.Bnoudn a m gaiĵn er: akn ovl oi l i lcao.dn) Te meaie u eg ou (h iprtv wt ascn vr:.ki.10/02/12 Texts of the videos to learn Esperanto . (iptsprio. e rnj e eskj e ibrj 10 Rĝn:M ŝtspuon M ŝtsprion 02 eio i aa rnj. esperantofre. ao 8 (h kn adqenaei tegre. Kras res al o on re. k a e. Jn eskj.ss sp o. Kleo (ia) enr: rds (rma adsnec frs Gamr n etne om) (h ifntv:. Rĝ:Js (ll Rĝn)Prio! eo e! a a eio eskn Rĝn:Jnprio eio e esk.ti ka.Jnprio. . im a ro sa? akl! 15 Kro Uu d. 12 Slj:Dno.n . a a eio rnn a ibrj! Rĝn:Jnpuokjvneo. vr vn e. . t.ss sp o. . u r. n h adn) 14 Kras Kro 20 ovk: al! Kro Js al: e? Kras Abj ovk: ro! Kro Abj al: ro? Kras Js Ko d abjets Kluu ovk: e. .(.M ptsprio.Bnoudn a m skn er: akn ovl oi l i uo.” (ovl dn a m gai!n Bnou oi l i lcao. k a e. u r. Te a ak o h optr) 11 Kt:Ko d abjets 31 ao im a ro sa? Kmuio Uu d.Dn a m puo kjvneon 20 iva akn ou l i rnn a ibrj. (at 1 Seo8o. vid (h ps tne -s Te at es: i) (igji. (h cttlst tecmue.Bnoudn a m sltn 10 er: akn ovl oi l i aao.Jnvneo. .ki.pĝ 0 Pro .

.rgru M hvsrzn M hvspuo. Slj:A E I O U iva . ao 2 (er arvsa acosod.n . . ..n. ao 3 (al kjSlj mtrils) Kro a iva oocka.. Krĝ! uae Kro A E I U O al: . E at e d! k na n o I O U E A . vr vn e.htm 5/38 . . Ab :M aa. Kro Cn sp Cn o. k e! Kras Kjko d foo ets ovk: a im a lrj sa? 10 40 Kro Foo? al: lrj Kras Js js Ko d foo ets ovk: e.n! eo e e e esperantofre. .m ea! Dno!M ŝtsrzj! akn i aa oon 15 Kro Kjm aa vn 43 al: a i ms i! Slj:H. cn 2 e u ao 2 (al cut tefoes) Kro ons h lwr.ipts 49 iva al. M i ms 14 64 Rĝ:L ĝreit aa l picnn eo a adnso ms a rnio? Kras Js js ovk: e.. u r. al: et e! et k. (lxbewr odr) Feil od re: (i aa v.com/edu/tekst01. ma i ms. e! Rĝ:N. . oocko! 11 M aa vn 56 i ms i! Slj:M aa vn iva i ms i! 12 Ab :E!E! 51 ma k k Kras N!N!N!M aa l picnn M aa Sljn ovk: e e e i ms a rnio. Slj:Cn n ! iva et a Kro Cn dk al: et e! (ubr:1-0 -10 . 13 59 (at 1 Seo1 dkti pĝ 1 Pro . .vn mn i (iaa vn M ms i. . .ss sp o. Mn ms i (ivnaa. (ihvsmpn M aa ao.hr! 62 ma ua ua ua Slj:A U I O E iva . . . e! im a lrj sa? Kro Dk Kidk Cn?M n sis al: e? vne? et i e ca! 12 40 (at 1 Seo1 dkuu pĝ 1 Pro . Bc n h adn) pĝ 1 ao 1 14 Kras Abso!Ko d abso ets 30 ovk: rutj im a rutj sa? Kro Ko?D. (iaa l picnn M ms a rnio. cn 3 e r. Kro Kjm hvs.. . N fruu i okr! A U O I E . i aa rnn prio kjvneon eskn a ibrj. ou l i oo. i ms iva! (rniievrs Tastv eb) (. .ss o. (rma adsnec frs Gamr n etne om (ueas11 Nmrl -0 (imd. M aa vn i ms i! (rnusa drc ojcs) Poon s iet bet: (i. Kro M vnaa te al: i i ms r! 12 Slj: E I O U A 61 iva .dkuu-cn -ml Nmes 110 00 e n et i 13 Slj:Kro Dn a m rzn . (ev mn Sku i. . .. cn 1 e n. . e.a o.ki. 10 M hvssnvĉnkjmpn 53 i aa adio a ao.. iva o iad! i aa oo. . . . .ko d abjets Kluu im a ro sa? (aki tegre.dk al: im u vr e. k a e. . Esperanto course . .ti ka. Pto rie t rsras) Pto M n sis er: i e ca. .10/02/12 Texts of the videos to learn Esperanto . 10 Ab :Hr. .dk optl: n. ( pr o tewoe Ko a. .hr. (ihvsrzn M aa oo.. .ka. . (at 1 Seo1 dkd. . mtriln al: a i aa.-s-n . . . .? a at f h hl) (akl. 13 A E O U I 65 . vid Kmuio Uu d.pĝ 1 Pro .

aj! Kro Kras al: ovk! 11 Rĝ:Slj!Slj! 85 eo iva iva Slj:H. . 00 Pro . Kro Sltn al: auo! Slj:Sltn Pĉo Pno iva auo! aj. 23 Mz:M etsmlaa 00 ai i sa ast. cn .-j. 90 adso: a e. . -.. rko! ogsa rko! Mz:Koetsĝ? ai i sa i Vnit:Fut.10/02/12 Texts of the videos to learn Esperanto . Mz:Mm!Bnut!Bnut! ai mm ogsa ogsa 20 M ŝtshroon 10 i aa olĝj! (asaooetsmlln kjMz sra mnao) L ktl sa apea a ai eĉs aĝĵn Mz:M etsmlaa ai i sa ast! 23 Vnit:Futj futj Bnutjfutj 10 edso rko. cn . Esperanto course . e u e r. Oiio Poei? fcr: rfso Kro Ĝreit. ao 4 (ueo2 Nmr ) (al kjSlj mtrils Kro a iva oocka. cn . . al: i ms rnio iva (meaie. . vid Rĝ:N.. o. H!Dkn ! o e a Kro A!Mnto al: h osr! 15 Mz:Sltn M etsMz..Gad Mz. 14 Rĝ: Dno. Oiio Ao fcr: ĝ? Kro Ddk al: ue.. i sa ai rna ai 20 (at 2 Seo3 pĝ 1. rsu i!. Kras Nmr dkn . edso rko (detvsadnus(eiw) Ajcie n on rve) (a. Iprtv u o res) (diino . -. 90 ai auo.Kras 80 eo akn ovk. e e. .Dkti Dkka. M etsmlaa M etsmlaa i sa ast! i sa ast! Isrit:M etsmlaa ntuso i sa ast. e k e a ue. e! Rĝn:N. E l mlieeo 80 Pro . .n! eio e e 10 Rĝ:N iu Skumn E! 70 eo i r.Dkss Dksp Dko.frodr. ovk: ueo e a Oiio Nmr dkn ? fcr: ueo e a Oiio (ll gritj Nmr dkn ! fcr: a a adso) ueo e a Gritj Nmr dkn ? adso: ueo e a 12 Gritj N .Pno iva o aj! Rĝ:(lKro Grr eo a al) rr! Kro M aa picnnSlj. esperantofre. (l etsbnutjfutj Ii sa ogsa rko.Dkn .n. e n.n! eo e e e 15 Rĝn:L picn aa l ĝreitn 60 eio a rnio ms a adnso? Kras Js js ovk: e. al: adnso Oiio Frodk ln fcr: oknuu i. e vr Dkki.Dk Dkuu Dkd. Ĝ sa ogsa rko (a. (aimlemssaoo kjmna hroo) Mz afra ktln a aĝs olĝn Mz:M etsmlaa ai i sa ast. . (ietsbnut fut. .frdrc ojc) adto f n o iet bet (rsuln Aet i! Rĝ:Aet ln eo rsu i! Kras Aet ln ovk: rsu i! Gnrl:Aet ln eeao rsu i! Oiio Aet ln fcr: rsu i! Sbfcr:Aet ln uoiio rsu i! Slao:Aet ln Aet ln odtj rsu i! rsu i! Aet ln. ev i! k 11 Rĝ kjKras Ĝsrvd! 70 eo a ovk: i eio === 11 75 (at 2 Seo1 pĝ 1 Pro .htm 6/38 .Ddk e vn e e. Oiio Nm? fcr: oo Kro Kro al: al. . o. ao 6 L RKNOD GAD MZ A AOT E RNA AI (aksoiod Mz frrs) L omŝp e ai oia.. ao 5 n a albrj. 15 (at 2 Seo2 pĝ 1. -j.com/edu/tekst01.

. Kras Ĉ to To ovk: i i. (an. ao 8 Mz:Koetsĝ? ai i sa i Vnit:Ĝ etspuo Mnuĝn edso i sa rn. ao 8 Pto Ĉ to To er: i i.Ĝs er: i sa i ooio i ooio i! 23 (at 2 Seo5 pĝ 1. (ossie=poon+ajcieedn (a) Psesv rnu detv nig -) (e l lbod v. -j. cn . . ai i e ts i in a i e ts in M n aa ĉ to. AkjB Koetsĝ? a : i sa i Ĝ etskt. . ao 7 A Koetsĝ? : i sa i B M n sis : i e ca. i (eosrtv poon to Dmntaie rnu: i) (i =“httig To ta hn” (idntspoiiy Ĉ eoe rxmt: (ito=“hstig Ĉ i ti hn” 24 (at 2 Seo7 pĝ 1.Ĝ etsprhroo : e i sa akolĝ. cn . 25 Pro .Masnrl. ao 9 e a rkouo Mz:M n aa ĉ to. on..Ĝ etsvalbo Jn a ir e i i sa i ir. B Koetsĝ? : i sa i A Ĝ etssrbaio : i sa kim n. vid I i s a o g s a of u videos tj rko. M ts i. -j. M ts in iiln (ihvs ij lbon V aa an irj. edso i i esperantofre.ĉ to ntuso i? i.Ĉ l futbd. . . A Koetsĝ? : i sa i B Ĝ etshroo : i sa olĝ. 20 Pro . i sa i B M n sis : i e ca.htms a p r h r o o 7/38 . (i aa bnutj futj. I o’ ie t) (aĝ ĝn (a i! Mnu i! Et t) (emnuĝn (o’ eti! N aĝ i! Dnt a t) Isrit:ko to toĉ.adtk tesm edns Pssie r detvs n ae h ae nig (sohrajcie: a te detvs (i aa la bcko.I ie t) (in aa ĝn ( dntlk i. Jn i ooio (oesvsaeajcie.10/02/12 ( l e t s b n u Texts f thet j to learn Esperanto . i sa ao 23 Kt:Koetsĝ?Koetsĝ? 20 ao i sa i i sa i Pto Ĝ etsmasnrl.Trr! 30 ai e eue M n aa to! i e ts in Ĝ etsmlogsa i sa abnut! M n aa ĉ to. A N. i e ts i in kjm n aa to! a i e ts in (eaino vrs(dnt) Ngto f eb “o’”) (i aa ĝn( lk i. M e ts i.com/edu/tekst01. i e ts i in a i e ts in 20 40 M n aa ĉ to. M ts ogsan rkon 24 Isrit:Ko Koetsĝ? 12 ntuso i? i sa i 20 (at 2 Seo4 pĝ 1. A Ĝ etsksoio Koetsĝ? : i sa om p. (e masnrl. aĝ i! Mz:M n aa ĝn ai i e ts i! Vnit:Rgru Mnuto! edso iad! aĝ in Mz:Koĝ ets ai i i sa? Vnit:Ĝ etsprio Gsuuĝn edso i sa esk. .kjm n aa to. .Ĝ etskmuio : e i sa optl. 30 Pro . B N. i e ts i in a i e ts in H!Koetsto Koetsto o i sa i? i sa i? Vnit:Ko edso i? Mz:Ĉ to ai i i! Vnit:Ĉ toets akolĝ. A Ĝ etsbcko Koetsĝ? : i sa iil. .. i sa i B Ĝ etshroo : i sa olĝ. Esperanto course . . Pto Ĉ to To er: i i. 35 Pro .kjm n aa to. cn . i i i i 23 (at 2 Seo6 pĝ 1. utm i! Ĝ etsbnut!Mnuĝn i sa ogsa aĝ i! 20 Mz:N. i. cn .kjm n aa to. i.

. cn .H wudgv Rĝ s i ae e ol ie (h sm ase t “i etsv?) te ae nwr o Ko sa i” 21 (at 2 Seo1.We ae ae s el s ils hn (se.H!Kuetsv? ovk: akn o i sa i Pto M etsPto Ĝs er: i sa er. . cn 0 ao 1 (aikjKroe l mlieeo) Mz a al n a albrj. eio i sa eio Pto N. Mz:Koetsvanm? ai i sa i oo Kro Kro Kuetsv? al: al! i sa i (ooi anu. eo n eio (r nmsa wl a tte.. e.. ao 0 (er pra ltrj. cn . a.10/02/12 Texts of the videos to learn Esperanto . Isrit:ku ka ko ke ntuso i? i? i? i? Vrn:ke d ke iio i? e i? esperantofre. e! 20 Pto Jnltr prv.fo E u f rm (iia t d (f fo..K. 60 al: a.kuv ets ai u i i sa? Kro M etsKro ĝreit. ai rr. Ĝ sa i eeo i sa o i Isrit:ku ka ko ntuso i? i? i? ku i? 22 (at 2 Seo9 pĝ 2.htm 8/38 .pĝ 2 75 Pro .Ĝ etsprv.Bnou 70 er: e eeo o i ovl! Kras Dno. Kuv ets Vanm? i i sa? i oo 20 Kro K. .com/edu/tekst01.ĝ n etsprv.Gad Mz! ai ai e rna ai Oiio Ao fcr: ĝ? 23 Mz:(imna l srbaio)Bnut! 50 ai l aĝs a kim nn ogsa Oiio Frot ln Frot ln Frot ln fcr: opru i! opru i! opru i! 24 (at 2 Seo8 pĝ 1.ĝ n etspr i (ll picn)Kuetsl? er: e i e sa o . . a. Mz:N. ao 9 Mz:(lKro Sltn ai a al) auo! Kro Kuv ets al: i i sa? Mz:M etsMz!Sltn M etsaio ai i sa ai auo! i sa mk.(ua) edso e.s w akfri wt ko) Nm s on o e s o t ih i: (i etsvanm? Ko sa i oo (i v ets —al! Ku i sa? Kro (i etsvanm?—al! Ko sa i oo Kro (rpsto pr( “o”) Peoiin o = fr) (ietsvaltr. fĝs 23 Mz:Bnut!M aa Ĉ to! 40 ai ogsa i ts i in M aa prhroon i ts akolĝj! 20 55 (nl mlieeo) E a albrj.N. rm y (a b ue t cne oiis) Cn e sd o ovy rgn: (lkulnov ets E i ad i sa? (M etse Faco —i sa l rni. .b) Smlr o e o. Oiio Nm? fcr: oo Mz:Er. al: i sa al. . adnso Kuv ets D ke i i sa? e i? Mz:D te D l kso ai e i! e a om! Kro D l kso al: e a om? 23 Mz: Js M etsd te D l kso D te 70 ai e! i sa e i! e a om! e i! (l=oto.ĝ n etsprv..(ll Rĝn)Kuv ets er: e i e sa o i a a eio i i sa? Rĝn:M etsRĝn. i! (oe i ti soy Rĝ adRĝn Nt: n hs tr..K. a a rnio i sa i Slj:L etsKras iva i sa ovk.“i etsv? tekn ases akd Ku sa i” h ig nwr (M etsRĝ”bcue “i sa eo eas (eoi hsnm. Mz:Prhroo ai akolĝ? Vnit:Js n. . Esperanto course . 65 Pro .. ovk: sa rnio iva Pto N. eo i sa eo Pto N. . . ut. Pto ots eeon) Pto Kuv ets er: i i sa? Rĝ:M etsRĝ.K.(lKras Kuets i er: e i e sa o i a ovk) i sa ? Kras ietspicn Slj. . vid Vnit:Ĉ toetsprhroo edso i i sa akolĝ. Pto Ĉ v etsKras er: u i sa ovk? Kras Js ĝse js ovk: e. Oiio Nm?Nm?Vanm? fcr: oo oo i oo Mz:Mz. 55 Pro .

cn 2 ao 2 (eoee l mlieeo) Dnv n a albrj. cn 6 ao 2 Kras H Slj. rk mn. a b c ĉ d e f G. cn 1 ao 1 (er itrja bckitj. . . .pĝ 2 80 Pro .10/02/12 Texts of the videos to learn Esperanto .N.Z s ŝ t u v z 25 (at 2 Seo1.mn ao ao esperantofre.J.L. Nnm etsĉ te u i sa i i.U.pĝ 2 90 Pro .I.T.M.C. o iva 20 (at 2 Seo1.Slj! ovk: o iva iva === 34 Pro3 Seo1 pĝ 2.D. Mz:M vnsd te ai i ei e i. cn 3 ao 2 (bc -ltrmd. kl 33 nz 20 ao bŝ uo oeo rl kl oo bao bao rk.Ĵ.H.iufr iva o r o! Kras Hlu Slj!Hlu Rvn! ovk: at! iva at! eeu H Slj.H. .hlu Rvn! o iva at! eeu Slj: Kras Iufr iva ovk! r o! 33 (at 2 Seo1. (opratjsrl ern. Kro Ak m.B.va.R. . o iva ij klj. . cn .0 Bn!Krasaa Sljn 20 oe ovk ms iva! H!Slj!Va ouo. Esperanto course . .Kras Frr!M aa Kro! iva eu ovk! oiu i ms aln KrasM aa vn Slj! ovk:i ms i. Kras (ll kt)Iufr ovk: a a ao r o! H Slj.m aa vn o iva i ms i! 3.pĝ 2 00 Pro . .com/edu/tekst01.Ĉ.E..O.htm (ueo3 Nmr ) 9/38 .pĝ 2 80 Pro . 10 at . (lrlo psesv poon: Pua f ossie rnus) (i !va va ij (ijouo etsblj Va klj sa ea. g ĝ h ĥ i j ĵ K.. k l m n o p r S. cn 5 ao 2 Hlu Vn!Rgru Asut!Frr!( fjj at! eu iad! klu oiu 3 oo) 32 (at 2 Seo1.Ĝ. .Slj! al: na i. Kropro u a kao) Kmuio L kro optl: a op: kp ao ouo ouo kl..Ŝ. Aoo ieuao) A.P. Pto nevus iilson) Pto E kulnov ets er: l i ad i sa? 1 bckit:E Faco a iilso l rni! Pto E kulnov ets er: l i ad i sa? 2 bckit: E Bii! a iilso l rto Pto E kulnov ets er: l i ad i sa? 3 bckit:E Grai! a iilso l emno Pto E kulnov ets er: l i ad i sa? 4 bckit:E Iai! a iilso l tlo Pto E kulnov ets er: l i ad i sa? 5 bckit:E Gei! a iilso l rko 6 bckit:M etse Jpno a iilso i sa l aai! Pto Ĝs er: i! 23 Isrit:d ke 85 ntuso e i? Vrn:d te iio e i 24 (at 2 Seo1.pĝ 2 95 Pro . iva Slj:H. .V.pĝ 2 15 Pro .F. vid Isrit:D kev ets ntuso e i i sa? Vrn:E kulnov ets iio l i ad i sa? 20 (at 2 Seo1. cn 4 ao 2 KrasSlj! ovk:iva Slj:Ĉs. ij.Ĥ. ao 3 (ovk etsĉ l kmuio) Kras sa e a optl.

u r.ĉ te Kjto Kjto o.. Mz: M etslbr!M sna. vid 35 (at 3 Seo2 pĝ 2 27 Pro .Dno. . er: i asts Vrn: Mnusnvĉn iio aĝ adio! 33 Pto M ŝia! 70 er: i vts Vrn: Dŝ vn iio uu i! Pto M mlea! er: i asks Vrn: Vŝ vn iio iu i! Pto M sna mlamn er: i ets avro.n. .10/02/12 mn. Aea iva) Slj!MaSlj! iva i iva Nnm hvsvn u i aa i! Isrit: Nnm hvsvn ntuso u i aa i! 34 (at 3 Seo3 pĝ 2 40 Pro . mkj sa i M kjv. ..ki! n. Vrn: Sreuplvrn iio umt uoeo. mlamn mlao.v kjm. ao 4 Kras Bn!Bn! ovk: oe oe MaSlj! i iva Nnm hvsvn E! u i aa i! k Bn!Bng! oe oee (deba edn:Avril nig e (ifrsto)bn! M ai in oe ( ( ddta)wl! Wl dn! = I i ht el.sdm etslbr! avro.lbrjetsn! ai iea i iea i iea sa i Kro Lbrjn. cn .n! ai o e akn e Kro Js Mnul sagj! al: e! aĝ a tnon Uu d. ao 6 Pto M sia! er: i ofs Vrn: Tik avn iio rnu ko! Pto Tevra er: r am! Vrn: Prou iio adn! Pto M mlaa.lbr v. ao 6 33 Pto Mlam!Vra Mlaa Sia Mlea Sk! 65 er: avra am! ast! of! ask! ea 31 (at 3 Seo5 pĝ 2 70 Pro . al: i sa mkj Ab : Kn m kjv ma ue i a i Aio etsn. i i! a i! a i! Nn ke H. Aio etsn!(ieo mkj sa i rpt) D aio n! u mkj i 30 Kro Rgru 58 al: iad! Mz: Ko? ai in Kro Jn to. Kro Etsn!E! al: sa i k (l sla e l mlieeo Ii ats l a albrj) Ab : M kjv.Lbrjetsn! al: iea i i a i iea sa i Mz: Lbrj. .com/edu/tekst01. i a i Pikjpi l a l. .mn ao ao kuo kuo rr. astn e i sa iea (at 3 Seo4 pĝ 2 Pro . cn . rr peo peo id.htm 10/38 .spe al: e. ai iea. Esperanto course .ĉ te u.ti ka. el oe (umnaiesfi:-g Agettv ufx e (oee =Eclet) Bng! xeln! (ovk kssl blo.. in ur! Mz: Ko? ai in Kro Jn bnutjsagj al: e.. cn . ma i a i. Kras ia a idn) 33 Kras H!Keĝ ets 33 ovk: o i i sa? H. cn . k 31 45 (prsSlj. Pto M etslc! er: i sa aa Vrn: Rpz! iio iou esperantofre. i? o i i! Nn e! u. ogsa tno! Mz: H. ai i sa iea i ets. . vr vn N etslbrj i sa iea! 33 V etslbr kjak m! 50 i sa iea a na i N etslbrj i sa iea! Mz: Lbr m. . ao 5 Kro N etsaio. . . id Texts of the videos to learn Esperanto .

cn . Pro .l plc!(upr)Slj etste 00 o a aao ssio iva sa i! (il=Hw i wa wy i wa mne) Ke o. rv r! Ped-iva M n pvs s oSlj: i e oa. vid 35 (at 3 Seo6 pĝ 2 75 Pro . na aat ne (at 3 Seo8 pĝ 2. Vĉ: Kev ets oo i i sa? Pto At l kso er: na a et.10/02/12 Vrn: Rpz! iio iou Texts of the videos to learn Esperanto . ao 7 Ku Ka Ko ke te i? i? i? i? i teĉ i i Ke i? Vĉ: Kev ets oo i i sa? Pto Sbl kso er: u a et.sbkuv saa! Sr a ro u i i trs 33 (at 3 Seo7 pĝ 2 83 Pro . u. ao 9 n a optlj. . i aaa i! Kras H.M n aa vn M mlmsvn 10 s oSlj: e i e ms i. s oSlj: kpea) mm Kras Ĉ v prls ovk: u i aoa? 43 Ped-iva Eprne 00 s oSlj: seat! Kras Nn pouii ovk: u. (i cnma “hc” Ku a en wih) (u kuab? Sr i ro (u l ab. u i oa ai Ped-iva Js m pvs s oSlj: e.aa mn ovk: i rvs eoe iva u i. ao 8 al a ai pd a ieo 34 Kro Ke v fra?Ke v fra? 90 al: il i ats il i ats Mz: Tebn!Kakmm etsmleakjmlaa ai r oe vna i sa ask a ast! Keetsl plc? i sa a aao Kro Jn te al: e. Ke i ats M ats oe (il=i ta wy i ta mne. . cn .. n ht anr o (ot ĝnte. 80 ai i sa. Vĉ: Kev ets oo i i sa? Pto Itrl kso. ms i? 43 Ped-iva N.Slj.mlna. Isrit:Eprno eprna eprne ntuso seat. Esperanto course . Kras Ĉ v pvskr? ovk: u i oa ui Ped-iva N. al: i sa i i. s oSlj: kpea) mm Kras Nn Ĉ v vdsmn ovk: u! u i ia i? Ped-iva (ajss Mm. Kras M etsKras Asut! ovk: i sa ovk! klu Ĉ v adsmn u i a i? Ped-iva (ajss Mm. n ht a. . . cn .Slj! ovk: o iva esperantofre. seat.m n pvs s oSlj: e i e oa. Vĉ: Kev ets oo i i sa? 30 Pto E l kso 90 er: n a et. . u. . n ht anr (ilv fra?—ifra bn. .. . Pru i il Cry t ie hs) (imni te rpd!(o aes qiky) V aĝs il aie Yu t o ucl! (at 3 Seo9 pĝ 2 E l kmuieo Pro .(ar i lk ti. Kras M poa dnv. i! Mz: Ke ai i? Kro Rgru ĝ etste al: iad. Vĉ: Kev ets oo i i sa? Pto Mlna l kso er: aat a et. seat Vrn: Ĉ v prlseprne iio u i aoa seat? 41 Kras M poa dnv!Nn Ĉ v pvspŝ? 10 ovk: i rvs eoe u. sb. er: ne a etj Vĉ: Keetsl kso oo i sa a et? Pto Te er: i Vĉ: Kel ksoetsnn op i a et sa u? Pto Ĉ te er: i i! 33 e.htm 11/38 .s Te n ht a. i oa..itr 90 n u. ao 7 Mz: Br!M mlams Kro ai rr i avra! al! Kro Kev ets Kro al? i i sa? al! Kro Mz! al: ai Mz: Kro Kev ets ai al! i i sa? Kro Ĉ te al: i i! Mz: Ke M n vdsvn ai i? i e ia i! Kro M etsĉ te srl ab. Vĉ: Kev ets oo i i sa? Pto Srl kso er: u a et.. KrokjMz au l rvr.ĉ v. u i i trs j l aa) 33 Mz: M ets.com/edu/tekst01. cn . i sa i! 40 H.sr sb at . . u a ro Mz: Srkuab? ai u i ro Kro Srl ab.sbkuv saa?A!(ifls al: u a ro.

. cn 0 ao 0 (at d l Ped-iva. s oSljj -: i sa iva i sa iva . deb r fe sd n lcs hr (emgtueapeoiinadnu i Egih w ih s rpsto n on n nls: (iprlsEprne ( a sekn i Eprno) M aoa seat.) Ped-iva1 Pŝsm. i Kras SsSljj Ah! ovk: e iva! hh (i/ij ĉuĉu Tutu.bl. . . i oo ir-lna Ped-iva1 L bua ŝtsm! s oSlj : a rnn aa i 41 Pto Ĝsrvd! 40 er: i eio (deb) Avrs (nEprno avrsaeotnue i pae wee I seat.pouii Nn rv r! (inv vlsmni Ko i oa aĝ? (eb wtotasbet “mesnlvrs) Vrs ihu ujc: iproa eb” (nEgih tesbet“t smtmsdentrfr I nls. s oSlj : a i Ped-iva4 Vdsm.. . s oSlj : aoa i Ped-iva3 Adsm.htm 12/38 . . (ilbrsnke (ewrsa ngt. I s nwn.com/edu/tekst01. s oSlj : ats i Ped-iva2 Nĝsm. s oSlj : ua i Ped-iva4 Dna m. (ij Toeoe/epe(lrl Tu hs nspol pua) (hs oe/epe(lrl Toe nspol pua) (i!Eeyec oeo te (ig) Ĉu vr/ah n f hm sn. . i/ij (i! Ta oepro (ig) Tu ht n/esn sn. i! Pto Ĉ ĉu er: u i? Ĉu: Js ij e! Vr: Ku etsii io ij sa l? Pto Sljj er: iva! 40 Isrit:ku tu ĉu 30 ntuso i? i. Esperanto course . cn 1 ao 1 Kno “ea rbj at: Blj oo” Ped-iva1 Varb vra s oSlj : i oo ed. (ij Alo te (lrl Ĉu! l f hm pua) ku?tu. L optl rdka ivakpon) 40 (at 3 Seo1. . ovk: iva at! eeu L aa a optln) Kooaa? i kzs (akmuiopouts6Slj-oij.rv s oSlj : ee oa ea aa Etsmarb faa sa i oo lv! Ped-iva6 Tt paaetsak s oSlj : ue lĉ sa na Marb ngabak.“ti soig”I Eprno ti t ntig . Fr xml.pĝ 3 32 Pro . vid Kras H.eg. Ped-iva2 Varb rĝ. s oSlj : i oo la Ped-iva4 L bua hvsm! s oSlj : a rnn aa i Ped-iva5 Vr md..Slj! ovk: o iva Ped-iva H. s oSlj : acs i Ped-iva5 M etsv. H ok t ih) (kepe. s oSlj : i sa i Ped-iva2 Ĉ v etsm? s oSlj : u i sa i Ped-iva1 Sla m.. hs (lchle intnee.(tssny) Ets ue I’ un. n seat. s oSlj : i oo ua Ped-iva3 Ŝarb bu. Kno e a s oSljj. paeodr s’ edd (lvs (ti riig) Pua! I s ann! (sa sn.. s oSlj : i sa i Ped-iva6 V etsm. s oSlj : i sa i Ped-iva6 V etsm. . s oSlj : i sa i Ĉu: Ku etsn? ij ij sa i 43 Pto Kuetsv? 24 er: i sa i Ped-iva 16 M etsSlj!M etsSlj!. I m paig n seat.10/02/12 Texts of the videos to learn Esperanto . h ujc i” oeie os’ ee (oayhn.ĉu ij ij ij 42 (at 3 Seo1..) Ezml. s oSlj : aa i Ped-iva3 Krsm. Pto ĈuetsSlj? er: i sa iva Ĉu: Js ĉu ij e. .-) Snec om ih utpe eb: a i u i (uv pvskr? Ĉ i oa ui (u. L aoa ot. esperantofre.pĝ 3 20 Pro . (o eape. s oSlj : aa i Ped-iva2 Prlsm.. (etnefrswt mlil vrs -s-.nnm pvskr!Ĝsrvd! s oSlj: o u i oa ui i eio Kras Slj!Hlu Rvn!(ibtsl kmuio. s oSlj : ia i Ped-iva5 M etsv.

kr! A a eo amno aa Rĝ: Tjm vns eo u i eo! Rĝn: Tgaĝ. Pcet 2 M dna vn aino : i aks i! 43 Pto Ska Kodlrsvn 90 er: ev! i ooa i? Pcet 3 M hvsfra dndlrn aino : i aa otn etooo. Vĉ: Etsl uu hr. oo sa a na oo 40 Pto Hl?N. cn . ao 4 Hroosns olĝ oa. . a i kets ainon) Vĉ: Kpooo soadlr. . oa sa insio. oa otn 40 (at 4 Seo3 pĝ 3. eio a na oo Etstmoprtgaĝ! sa ep o amni (ll Rĝ)Tgaĝ.ŝlrj kuo d. Pto Dndlrn Jnmdkmno er: etooo? e eiaet. Pcet 1 M dna vn aino : i aks i! Pto Ska Kodlrsvn er: ev! i ooa i? Pcet 2 M hvssoadlrn aino : i aa tmkooo.10/02/12 Texts of the videos to learn Esperanto . oo adlr. Mz: Ken ets ai i i sa? Kro N etse l ĝreo al: i sa n a adn.siupu pikjpu iu u pr l. al: e a ea oe Mz: Koahr etsnn ai im oo sa u? 43 (at 4 Seo2 pĝ 3. er: tlfn) ao e i e aa epn M mtnaĝs i aemna. oo sa a ea oo Pto Hl?N..drdlr.oaetsgmatk. Pcet 3 M dna vn aino : i aks i! Pto Ska Kodlrsvn er: ev! i ooa i? esperantofre.dndlr. oo sa a k oo Pto (eeoe Hl?N.. .htm 13/38 . cn . ao 3 Vĉ: Etsl oahr. tmkooo etooo osooo Pto Evn!Kodlrsvn er: neu i ooa i? Pcet 1 M hvsfra kpooo.M vsemna. Dnv e l plc.pratkj bn etsgmatk.com/edu/tekst01. i ia ein ŝ oe 40 H n!Pua.M bnsmn er: ao e i e aa epn i aa i.Ĉ v fra bn? iva aat a tto u i ats oe Kro N.m n hvstmo. 70 oo sa a a oo Pto Hl?N.n!M ia dri Bnnnko! er: ao e e i rs om. oo sa a ea oo Pto Hl?N. e a ea oo epr.. i aĝs n i abo Rĝn: Kodlrsvn eio i ooa i? Slj: M hvsfra kpooo. ao 2 (ueo4 Nmr ) (nl plc ĝreo) E a aaa adn. vid === 42 (at 4 Seo1 pĝ 3. . l a l! Prmsoo. Vĉ: Etsl dk hr. a i sa iva Mz: Ko ŝ frs ai in i aa? Kro Ŝ gmatks al: i insia! Slj: . Pto Soadlrn Jnmdkmno er: tmkooo? e eiaet.Bn. 43 Slj: (ikna)Kp.m n hvstmo. cn .m n hvstmo. M mno e maĉmr. 40 Pro . 80 Pro . Vĉ: Etsl sp hr. tnu i i! Kro Bn! al: oe Slj: Aed!M vns iva tnu i eo.Ŝ!Bn! al: i e ca. er: ao e i e aa epn i epraĝs 43 Vĉ: Etsl n ahr. 60 Pro . 70 er: ao e i e aa epn M tgaĝs i amna.ad. o uklj o rio.peo d! 45 iva Ŝ ats ao uto.mloe N etsmlaa. . Kro J l sp. Esperanto course . aino : i aa otn adlrn Pto Kpooo?Jnmdkmno er: adlrn e eiaet.bn sa insio. . olĝn i aa olĝj! Slj: Ŝ!I vns iva ŝ u ea! Mz: Kupŝs ai i aa? Kro M n sis M vdsnno. Kro Ka? al: im Slj: Vsee j l sp hr vsee iva epr. 60 o e lvs Slj: Rgru Aed mnte iva iad. cn . rrj u idj u Vd. al: e abn! i sa astj 43 Ĉ v hvsinprmni 50 u i aa o o aĝ? Mz: Ĉ v hvshroo prm? ai u i aa olĝn o i Slj: Hroo? iva olĝn Mz: Prou ai adn! Kro Js hroo!L ŝtshroon al: e. Pto sa uait.m n hvstmo.Slj! eio amno iva 43 Slj: M fra mloe 80 iva i ats abn. Mz: Ke E vaĝreo ai i? n i adn? 40 Kro N!E l Rĝ ĝreo H!TeetsSlj! 50 al: e n a ea adn. . .Ŝ!Kŝ vnmlna to iva . (er etskrcso kjl acpa pcetj. ŝ au i aat i! Kro Mlna ko al: aat i? Slj: Mlna l sau. iva i aa otn adlrn 45 85 (at 4 Seo4 pĝ 3 Pro . ao 3 eoe n a aao Rĝn: L uu hr. .

htm 14/38 . Ai s oSlj aa rtr a eo) Rĝ:Sltn Slj!Ke v fra nn Ĉ pibn? eo auo. . r oin oad oehn: (ivaia a l ĝreo Ŝ ia te.a hw ieto. . V aĝs n i abo (imna e saĉmr. i. . Rĝ:Ŝa Ŝataĉl. (imna la pmn (eet hs[oen es’] L aĝs in oo. im oo sa? Ets a k oo L oa(oo (a)tie (iuo)=L oatie a k hr) kj rdk mntj a k rdk 45 (at 4 Seo5 pĝ 3 95 Pro . eio i aa adlrn i amno n i abo (i=rfeiepoonfrte3dpro (iŝ/l/i: s elxv rnu o h r esn l/iiiĝ) (imna e maĉmr. ao 6 (ivae l droabo) Slj n a omĉmr. ao 5 Rĝn:La eio i. vid Pto Ska Kodlrsvn er: ev! i ooa i? Pcet 3 M hvsdrdlrn aino : i aa osooo. n. . iva Ĉ v akr mlaa? u i noa asns Ped-iva M?Mlaa? s oSlj: i asns! N.js s oSlj2 u l oe o e! Rĝ:Bn. Ke i rs M rs l a aeo 50 (at 4 Seo7 pĝ 3 20 Pro .bn. . aa 50 (ll Rĝn)Slj jmpibn fra. ao 5 (aĉmr d Slj e l rĝ plc. eio i ls. i eeo Rĝ:Ŝabvo eo i ol. aa (laPed-ivapŝspee l Rĝ. i. .l. cn . Pcet 3 M dna vn aino : i aks i! Odnlnmes -: ria ubr: a uu+a=uu.tt n!Ŝ nĝsnn e ue e i aa u! esperantofre. i. Slj rs l a adn. H as i smoe les (pl.Ĝs 20 s oSlj: i rs l a aeo i! Rĝn: Arba nĝdn kr! eio galn aao.v. 00 i aa adlrn Rĝn: Ŝ hvskpooo. i rs in (inv ia?—iia a l nĝj.10/02/12 Texts of the videos to learn Esperanto . i! Rĝ:Arba lddn kr! eo galn uao. na va ii i. Rĝn:Ĉ ŝ ldstnsn eio u i ua eio? N. M aĝs n i abo (imna e vaĉmr. iva il i ats u? u l oe Ped-iva:Ĉ pibn?H. Rĝn:Lakoo eio i rn. Slj: Kpooo H! iva adlr! o (ktrl plc uuPed-ijapŝspee l Rĝn.Ke v ia nn eo oe oe oe in i rs u? Ped-iva:M ia a l tnsueo Ĝs s oSlj2 i rs l a eildj. 30 A a eio iva a l oe ats Ŝ ldstnsn i ua eio. . Rĝn:Lagao Latlr. A a eo iva abn ats i aa adlrn (aodlr) kp ooo 53 Ŝ hvskpooo. cn . .com/edu/tekst01.bn.Ĝ tgaĝse saĉmr.(o ŝa) Ŝ aĝs n i abo nt i! (imna sa pmn (eet hs[w]ape) L aĝs in oo. ape) 54 (at 4 Seo6 pĝ 3 05 Pro . L abo e iva n a ea aao) Rĝn: V hvskpooo? eio i aa adlrn Iue va ĉmrnkjrpz! r n in abo a iou (lsritj L picn tgaĝse saĉmr! A evso) a rnio amno n i abo (ll Rĝ)Slj mloefra. i rnio Rĝn:Lataĉl.ii ntuso i i i i i i i l Isrit:ma va la ŝa ĝa ntuso i.m etstt sn! e i sa ue aa Rĝn:Ke v ia? eio in i rs 53 Ped-iva M ia a l nĝj.(is)d +a=da(eod n na frt u u scn) Koaadtligtm: im n eln ie Koahr ets —sa l oahr. i. 53 Rĝ:Ŝakoo 10 eo i rn. cn . Rĝ:Ŝafro Ŝagao eo i ok. Isrit:m.v. i ls. H as i on pl.ŝ. eo i. la (ao ts gao ls bvo ol klk aio tlr eeo taĉl rnio fro ok klr ueo (ncnso drcin o mto twrssmtig) . Ese a aao n s oSlv aa rtr a eio) Rĝn:Sltn Slj! eio auo. i.ŝ hvskpooo. Pto Drdlrn Jnmdkmno er: osooo? e eiaet.Lafro eio i rnio i ok.ĝ. . Esperanto course .

cn . 50 E pitmomleia j l sp. kor. 68 Pro . at. cn .sbt. n uo ahlĝs e a ea Mz: E atn? ai n uo (i =t bcm (e. cn . Kras Ĉ ĝ akr fnca? ovk: u i noa ukis H!Js ĝ fnca.hr) 52 Pto atn. ut Jnao Fbur. Ti s oSlj rtrrja u eao) Ped-iva:SltnPno SltnPĉo Ĝs s oSlj3 auo aj! auo aj! i! (oeeape o drcinlt wt -: Mr xmls f ietoaiy ih n) (aisli e l rvr. Esperanto course . oebo eebo 53 (at 5 Seo4 pĝ 3. .Jnao Fbur. .ĵ d. eii = o rgtn (ln ( fl) peii( t go fl) pea = ul. ekeo a o edeo aao iaĉ 50 ka? 70 im (at 5 Seo5 pĝ 3 Pro . ao 8 Sznjkjmntj eoo a oao (ueo5 Nmr ) Pto E atn mleia j l sp.Mj.cm t b) -ĝ o eoe gt rw un oe o e (ea( bih) hlĝ ( t bihe) hl = rgt. .com/edu/tekst01. pio ao Jno Jlo Agso Spebo Otbo ui. === 53 Pro5 Seo1 pĝ 3.vnrd. 40 Pro . erao Mro Arl. ahlĝs 55 Vĉ: Spebo Otbo Nvmr. dio a e esperantofre. cn .htm 15/38 . lnĝ = o rw ul (ekoa.. er: n uo ahlĝs e a ea E vnr mleia j l kia n ito ahlĝs e a vn. Mz ats n a ieo (aiwsi tervr jmigaon. vrn: hl. vid e u e e i a a n of s u! (raPed-ivapee-adssrĉvl. 55 oo etmr. t t n ! Ŝ n ĝ Texts n the videos to learn Esperanto . oebo Dcmr. 30 at . cn . o e.mleia j l sp. (im hr ets —sa l ss. .mlea iio ea ahl hlĝs mleia eia.dmno ud.Mj. upn rud) (aisli e l rvrn (aijme it tervr) Mz ats n a ieo. ut. Koa oo sa? Ets a ea (ekoahr mleia?—el 7a(oo. .Mro Arl. oeo 55 (at 5 Seo3 pĝ 3. eebo aur. Ĵrait: Ka v rlkts unlso im i usea? Pto Mrrd. . Kras N!Iietssp ovk: e l sa e! 50 (at 5 Seo2 pĝ 3 40 Pro . Mz upd no h ie. ao 7 (al kjMz e l dmt d l plc ĝreo) Kro a ai n a oeo e a aaa adn. . 50 n rnep ahlĝs e a ea E smr mleia j l n a n oeo ahlĝs e a a . Kro Ĉ akr pua? al: u noa lvs Mz: N. al: a ahlĝs Mz: Koahr? ai im oo Kro Etspek l sp.? J im. Nvmr.pitmo smr 47 er: uo ito rnep. kor. ad. i ukis Kmuio Bnnvseo! optl: oa eprn Kras Ko d picnjezsa? ovk: im a rnio kits Kmuio Ss optl: e. . ao 7 (nl kmuieo) E a optlj. etmr. erao at. ui. pio ao Jno Jlo Agso ui. .go. aur. ao 8 Ĵrait: Ka v ldsftao? unlso im i ua ubln Pto Lne er: ud. ui.10/02/12 N .Dcmr. ai e u sa ea eeo Kro Jmmleia. er: ekee (ao3 pĝ 9 Ĵrait: Kjka v gmatks unlso a im i insia? Ezn: Ĵ d.tr. Mz a n h ie.Kjjmmleia! al: sa rsa a ea a a ahlĝs E atn.vnr. ao 8 Nmjd l smjoao oo e a eantgj lno mro mrrd.nnetsbl vtr. Ĵrait: Ka v ldskroikn unlso im i ua obplo? Ezn: Mre dio ad. J im oo ahlĝs J a .

Mz: Keetsl ĉmr d Slj? ai i sa a abo e iva Kro Te al: i! Mz: Ke E l uu eao ai i? n a na tĝ? Kro N!E l da al: e n a u.10/02/12 Texts of the videos to learn Esperanto . aj! Ped-iva. i afru a odn. toĉ. ao 9 (al kjMz e l dmt d l plc ĝreo) Kro a ai n a oeo e a aaa adn. ets. e. e. er: edee Ĵrait: Ka v ldsglo? unlso im i ua ofn Ezn: Sbt. aet! ik iad. a optlj. 80 al: i abo sa i ea Mz: Ke etstuĉmr?Tue l spaeao ai is sa i abo i n a ur tĝ? Kro Tuetsl ĉmr d Kras l kmuieo al: i sa a abo e ovk.mlat. . . ao 0 (nl droabod Slj. Mz: Ĉ tumz? ai u i ea Kro Js tuetsŝaĉmr. aj! Ped-iva: Js pno s oSlj5 e. aj! Rĝn: Rgru ĈuetsSlj! eio iad! i sa iva Rĝ: Ko d iiets eo im a l sa? (il —Ke? e (tne rpd. dio a e Ĵrait: Ka v ktmsnĝ? unlso im i uia ai Pto Vnrd. aj. n ro M hvsmnao. . Kuetsŝa Ĉ tumlesr? i sa i? u i adkta 50 Kro Tun! 80 al: i e Mz: Ĉ tudkta ai u i esr? Kro Ak n tu al: na e i.. iva Ped-iva: Js pno s oSlj1 e. aj! Ped-iva: Js pno s oSlj2 e. vid Ezn: Ĵ d. tuĉ. .rem! al tna i! o i. iva Slj: Sltn . sa. tne Kr mlurn. aie 60 Isrit: Bn.M hvshroon i aa aĝĵn i aa olĝj.. cn .etsl sp. i. l t. . al: e. Slj ekna s oSlj-rn) Ped-iva Sltn Slj! s oSlj: auo. rpd! uu aspe. i sa i abo Isrit: Ku Ko Ke ntuso i? i? i? tu to te i.Ai m?H. Jmetspek l sp. . . aj. Esperanto course .. al e Ĉrargru.com/edu/tekst01. cn . er: iaĉ. e od! iva i. iaĉ sa oi Ezn: Hda n ldstnsn dio oi i ua eio. (epjavro:Tma debj e (im —ud (elno Ka? Lne j ud) (eSlj =Slj’ D iva ivas (i ĉmr etsd Slj Tu abo sa e iva (is =Woe Ke? hs? (isetstuĉmr? Ke sa i abo (Tuĉmr etsd Kras —i abo sa e ovk.. i. aj! Ped-iva: Js pno s oSlj3 e. e i 60 Rĝn: Etsl sp hr!Vsemno Slj! 10 eio sa a ea oo epraĝ. Js pno s oSljj. rpd 05 ntuso oe a e tne aie Vrn: ke? iio il 63 03 (ivarnotsPed-ivaao. aj! Ped-iva: Js pno s oSlj4 e. aet. E a omĉmr e iva) Slj: Ĉo.. aie al e oe esperantofre. (epjavro:Tma debj e (im —ud (elno Ka? Lne j ud) (at 5 Seo6 pĝ 3 Pro . dio aae 53 Ĵrait: Ka v ldstnsn 70 unlso im i ua eio? Pto Dmne Dmnoetshda.. .. la i o sa a ea Kroaedsmn H!M.Bn! a sa rsa a ea oe M mlem l pro. Mz: E l daeaoetstiĉmrj ai n a u tĝ sa r abo..bn Aet. teĉ i i i i i i ku tu i? i 53 Kro Ŝaĉmr etstumz.htm 16/38 . cn . . aj! Js pno Js pno Js pno e.: e. 52 (at 5 Seo7 pĝ 4 90 Pro . ao 0 (l d Ped-iva kpo aea e l kmuiaĉmr. Pi a s oSljj oij prs n a optl abo) Kras Ĉs!Ĉs!N!N!N! ovk: eu eu e e e 53 (at 5 Seo8 pĝ 4 95 Pro . iva auo! .mlat.

iva a sa utj i n a aao Kro Mla v? al: utj i Mz:Prou Ĉ v knotshroon ai adn! u i upri olĝj? Kro N. cn . cn 2 ao 3 Pto H.com/edu/tekst01. (h creaieĉuadispua. .trr aeo o eua fr! Vr pa’tai nn ea lg rfs i! Kno “euaaeo. i! Pto Js mabcko Nnrdn ma pmn er: e. (iĉu lra Eprno. . L bckoetsma L ats a nbn) a iil sa i! Kao Js va nb: e. koaa e vr Uu-au kmn. lrj ua e eo Snrset a m! e epko l i Rĝn:Makr!Ma nro! eio i o’ ij evj Rsi nnufo’ ets ei lr! Ĉu avrzro.trr aeo ma o eua fr! Vr pa’tai nn ea lg rfs i! H. ij koeevj Cretjetsfr et u so o! Rĝ:L plc e dneo eo a aa’ n aĝr! 60 Rĝn:Iikekssnfn! 20 eio l rsa e i’ Ab :H.Kro m tetms iva o al.pĝ 4 21 Pro . Pua krssncl. . n pd aeo Knr mr -pi pr. 10 Pro .ka v mna hroon iva e o i ai il i aĝs olĝj? Mz: Ĉriietsbnutj ai a l sa ogsa! (il —a. . cn 1 ao 2 Slj:Hlu iva ep! Kro Asut! al: klu Slj:Hlu iva ep! Kro VksSlj! al: oa iva Slj:H. eio r urs e eo Arbtsjnka. . .htm 17/38 . i r ia! Mz:Ka? ai il Kro Ka v tms al: il i ia? Slj: Ĉretsmla m e l plc. nb: a i sa la 60 Pto Js Bnou 40 er: e. ovl.Ka v poa? er: o e i lrs il i lrs Kao Ĉrm n pvsaig l pmn nb: a i e oa tni a oo..v!L poa. cn 0 ao 2 Rĝ:D keiiĉu vnsĉ te? eo e i l ij ea i in Rĝn:Rgru eio iad! Iiĉu vnse l ĉmr d Kras l ij ea l a abo e ovk. Ĉu l i ens seatn! (aho u i lann Eprno Ec f s s erig seat. Esperanto course . .pĝ 4 Pro . Ka? Ĉr. N ij ens seatn! (ealaelann Eprno W l r erig seat 61 (at 5 Seo1. . 63 Isrit: ka? 30 ntuso il (at 5 Seo1.10/02/12 Texts of the videos to learn Esperanto . Pto Ka v n pvsaig ĝn er: il i e oa tni i? Kao Ĉrm etsmlla nb: a i sa aat. Pto Ka? er: il Kao Ĉrv etsat.. Pto M aigsĝn er: i tna i.pĝ 4 25 Pro . (ilMz ŝtsmnihroon Ka ai aa aĝ olĝj? (Ĉriietsbnutj —a l sa ogsa.” at: Trr fr. L frsintrrn Iutj Rpd! i aa o eua! r u! aie Kras Ĉs!Ĉs!Hlu ovk: eu eu ep! Rĝ: Kras Ko v frs eo ovk! in i aa? Kras M frsnno!Ĉo ĉ frsl kmuio ovk: i aa ein in i aa a optl! 64 (at 5 Seo1.Mz! al: u ai Slj:Jnprv!Mz. vid 63 (at 5 Seo9 pĝ 4. Kao Js nb: e. Kao nb: Dno!Ĝs akn i! Pto Hj Ĝ etsmapm.kjmabcko er: e! i sa i oo a i iil! Hlu Hlu L bckoetsma at! at! a iil sa i! (ikpa l kao. i iil! u eou in oo! 63 Kao M n rdns 40 nb: i e eoo! Pto Ka? er: il esperantofre. . ao 1 Rĝn: Tikia snĝn. ota u’ la a’ Rĝ: Tuĉ srftlj eo i i u oeo Sla ke sm’ ats il ii.ĉu: Te orltv i n t lrl ij) (i e n lra Eprno.

s oSlj1 i sa rna Ped-iva: M. i aet! Rĝ: H.pikrĝ (oecuaeu) pi rna bge) l uaa mr orgos (ivaetsat.js prhlkpeo o i oa okr.-s pe ot et (aietsl pe sĝ. Esperanto course .. etsmla v! a i. .pigad! s oSlj2 i. . o e. pigad. . i aet. i sa i. . ao 4 (ueo6 Nmr ) (eoee l kmuieo l kmuiokpa mlan Dnv n a optlj: a optl ois utj (s d-ivan Pe oSlij. dk. cn . . ntuso l. cn ..Mz etspiat Slj sa la ai sa l la ai sa l la (lSlj. cn ..Kras eo e iu ovk! Kras N fr to! ovk: e au in Rĝ: (nl kmuio Kras Kras hlumn eo e a optl) ovk! ovk. ao 6 (arĝ etse l kmuio) L eo sa n a optl. l rna Pto L uu etsgad.pi ia aa a lj ia 63 70 Isrit: pi pe. Rĝ: Hlumn Kras eo ep i. Ped-iva: M etsgad. e eiotr! esperantofre. cn . e i e oa hliiĝn atg i. (arĝ hlio ĝn L eo atgs i. L optl e ats (ovk n pvshliiĝn Kras e oa atg i.js V pvs Ĝ etsva eo o e! i oa. i! i sa i. sdl kaaetspimlrna e a vr sa l agad.pe Cmaaie l o) lj (l =mr. a ra sa agad.m sis al: utj iva. . vid Pto Ka? er: il Kao Ĉrĝ etsma nb: a i sa i! (at 5 Seo1. in i ua? Kro A l kmuieo Iu Skumn al: l a optlj! r! ev i! === 60 (at 6 Seo1 pĝ 4 50 Pro . ao 4 (nl ĝreod l plc. E a adn e a aao) Slj: Rgru Ai m! iva iad! la i Mz: Kjuupi ai a n l! Kjte. Kro Mla Sljj. Rĝ: Mlauo v! eo asĝl. im ia Mz: Tuai etspidk! ai i la sa l ia Slj: Ko gad! iva im rna Mz: Sdtuetspigad! ai e i sa l rna Kro Vn. L kiaetsat.L daetspigad.(iet Mz sa a lj aa wss) 64 (at 6 Seo4 pĝ 4 75 Pro .Mz etspiat. a ea sa. Ped-iva: .. Rĝ: D. Pto Js l ti etsmlrna er: e. 63 Kras Js ma Ĝ etsma sdm n pvs 50 ovk: e.htm 18/38 . . o iva (lj=ms. ao 5 (er isetsl Ped-iva prdn) Pto npka a s oSljn aao.m pvsfrui.Mz! al: eu ai 63 68 Isrit: ko? ntuso im 64 (at 6 Seo3 pĝ 4 68 Pro .10/02/12 Texts of the videos to learn Esperanto . . cn 3 ao 3 Slj: H.com/edu/tekst01.pĝ 4 Pro . h.ko m pvsfr? ovk: a i e) o in i oa ai H.Kro iva o al. ia a a k sa. ep i! 60 (at 6 Seo2 pĝ 4 65 Pro . er: a na sa rna a u sa l rna Ped-iva: M etsmlrna s oSlj3 i sa agad. H. .m hlio ĝn eo o i atgs i! (lPed-iva Prou Prou a s oSlj) adn! adn! Kras Aet!Aet! ovk: tnu tnu Rĝ: N tm. l pe gad rna l rna a lj rna (i =t bigaottesaeepesdi tero: -g o rn bu h tt xrse n h ot (akmuion hla.-r pi oe e (l gad (igr. lj gad. a vn sa la a a ea sa l la L sp ets. ovk! Kvk: M n pvs VaMjso oas i e oa.. o i ca! Kras Lakmuio ovk! i optl! Slj kjMz: Kro ke v krs iva a ai al. (oprtv:pi(l. Rĝ: Kras Hliul kmuio! eo ovk! atg a optln Kras M n pvs VaMjso ovk: i e oa.kjl ss etspiat.. i Kras (ls mm H. sa utj i Kro Rgru ko dk! al: iad..l dk!Hh!L pe dk! s oSlj8 .kjl oaets.

V etssĝ! eio akn ai i sa aa Slj: KeetsKro iva i sa al? 73 Rĝn: Kro Kro l ĝreit?H. o e. 70 (at 6 Seo6 pĝ 4 06 Pro .VaMjso M etspea ai oe i aet.htm 19/38 .drcin .bn!N kpi ln Kras Kras Vkĝ! eo u oe i ats i! ovk.js prhlkpeo o i oa okr.js Krashlo. i sa asĝ. . eio o e. at! 65 (at 6 Seo5 pĝ 4. ovk: e. vid H. Kro Hlu hlu hlu hlu al: at.com/edu/tekst01.m kmrns Ĝ eia te. ao 8 Slj: V etsKras V etsmlaa iva i sa ovk..H. Rĝn: H!Koetsto eio o i sa i? Slj: N tm!ToetsMz. ai Mz: Ĉoetse od!Ĝ eia te. kjĝ eia te ĉ! a i nrs in i 75 (at 6 Seo7 pĝ 4 07 Pro . i sa rt.iuspe a l kmuieo 88 al: e. ovk eps ovk sa aa 63 Rĝ: Tt n!L etsmlauo 92 eo ue e i sa asĝl! Mz: M hlo vn VaMjso ai i eps i. at. at! ai r urn l a optlj. Rĝ: Ak m!Trr vro eo na i eua am! Rĝ: (ktrl kmuio H!Nnetspibn! eo ese a optl) o u sa l oe Rĝn: Dno.. i e sa bet. . i sa asĝ! Kras Js m etsmlaa.10/02/12 Texts of the videos to learn Esperanto . e e i sa aa Rĝ: V n etssĝ. Kras rs urn (al ii mlurn Kro rs aspe.m pvsfrui. H. e eiotr! 60 Rĝ: Hlu Hlu Kras Kras 83 eo ep! ep! ovk! ovk! Kras (ll rĝn)Proumn VaMjso ovk: a a eio adn i. . cn .naaio Mz. .ai Mz: Mmno! ai oetn (u:mksapro caatrzdb tero -l ae esn hrceie y h ot (iuo( rc pro) rĉl a ih esn (uuo( yugpro.. .Kras eo i e sa aa ovk.Krasetssĝ.o oeet ieto (ovk ii spe. ao 8 Mz: Bn. N. . Hlul rĝnn M hlio Kras ep a eio! i atgs ovk! Mz: H. i sa ast! Rĝn: Mlaa Sdl rĝ etsitre eio ast? e a eo sa nen! Ka v mna to? il i aĝs in Mz: Ĉrm ŝtsto. . Slj: Proumn iva adn i.yuh jnl a on esn ot) (ul etssĝ? ĉ i sa aa (N. .prou ton etsojko JnMz. (inv krs —ll hlkpeo Ke i ua? A a eiotr.n!M etssĝ. at. i nrs in Ĝ eia ĝ te.rgru 10 eio al? al. ai rznu i! Mz: VaMjso ai i aet! Rĝ: Kooaa?Koetstuojko eo i kzs i sa i bet? Rĝn: H. Bnut! ogsa Slj: Ko v frsMz? iva in i aa. .Mz. cn .peet vn iva e iu i sa ai i mk. i aet! Rĝn: Kooaa?Ke v krs eio i kzs in i ua? Kras A l hlkpeo ovk: l a eiotr. e ai i mk! Rĝ: L n hlo mn KeetsKras eo i e eps i. ai i sa n ro i nrs in. Esperanto course . ao 7 E l kmuieo n a optlj. 62 Kro Hj hlu Mz.n! i nrs i in o e 73 Slj: Aet.naaio eio o adn. ai a i aa in H. ovk! eiu Kras Ka?Kooaa?Kuetsv?Kem ets ovk: il i kzs i sa i i i sa? Ka m etsĉ te Kum ets il i sa i i? i i sa? 72 (at 6 Seo8 pĝ 4 27 Pro . ai Mz: Proumn m etsmlaa ai adn i. ao 7 Rĝn: Ko v frs Mz? eio in i aa. i sa ovk? Rĝn: H. Rĝ: Hlu eo ep! Rĝn: H!L rĝ etse l kmuio eio o a eo sa n a optl! Kras Hlu Rvn!Kras ovk! at! eeu ovk! (nfrmvmn. i aet! Rĝ: V?V n pvs eo i i e oa! Mz: M pvs (imna pro d l kmuio) ai i oa! L aĝs atn e a optl.proumn ai o adn i.m pts Mz! 03 iva tnu i ea. 88 Pro .l etsmlauo —e i sa asĝl. cn . o i opea. a adnso o iad! Slj: Kro MaKro iva al! i al! Rĝ: At e! eo na n Slj: M aa vn M aa vn iva i ms i! i ms i! Mz: Krĝn Krĝn ai uao! uao! Rĝ: Bae Bae Bn! eo rv! rv! oe 70 Ĉu: Hr!Bn!Bae 20 ij ua oe rv! Rĝ: N. cn . esperantofre.

Kro Kras Pto eo eio iva al. Rĝ: ĝjsGnoad rĝ. Ai . ovk: na i asts Mz: .a rĝn.. ao 9 Mz: (lPed-iva Sauĉ te Hm M mnrsin ai a s oSlj) tr i i. cn 1 ao 0 (ediaseo Gezĝ cn) Slj. .ĝs. Ai .AdzjPty.Kras eo i e sa aa ovk. e.10/02/12 Texts of the videos to learn Esperanto .Rĝn. Rĝn: .Kro Ĝsl vvfn. vn Kro Iimla ets al: l utj si. Kras Trr lbr.Slj.ĉu ĉ. cn 0 ao 0 (at:Akno Kno mat) Slj.Ĉ to ĉ te. . (aSljjkpo ekmuiia. Rĝ:Dno. 50 ai i rs in i i. ..D. . ia a e os-oisa nre etn 73 Knaoo 61 ulbr: KtlnSiéis (u KtlnKvt) aai mdluz nn aai oás esperantofre. al: ie nsl ets Ku i? Ĉu: Kae ij lr! Slj: M! iva i Ĉu: Hr!Hr!Hr! ij ua ua ua 71 (at 6 Seo1. in i Kras H. ovk.kr Mz. ai .com/edu/tekst01. . ai in Kras Tu ĉ? ovk: in i Mz. er.N ai a vn da aa ai i da s i. .m ao vn iva al: i a ioi’ i ms i! 71 Mz:Toia te. k m aa vn e i ms i! 73 Pto Kuetstukaio 40 er: i sa i nbn? Koŝ ets i i sa? Keŝ vvs i i ia? Ka n rvdsŝn im i eio i? Ka m etsĉ te il i sa i i? 74 Pro6 Seo1.. . Kras H. (al eia kngritj) Kro nrs u adso. 50 ai u rn in Kras Tu ĉ? ovk: in i Mz: Kjtu ain ai a in la. . m. Rĝ. 70 Slj: Jnl lsa ti 40 iva e a atj r! Kro Fn uuoarsi. Kro (nia a Kras Aet ln al: idks l ovk) rsu i! Rĝ: Js frot ln eo e.. L iva-oij noptlĝs) Kro Iiria!Rgru Iimlprs al: l ers iad! l aaea! 73 30 (at “akpo d Slj” Kno L oij e iva) Slj: Kpo tu.pĝ 5 42 Pro .v!(ekoe ovk: o e klfj) 73 Mz:Nnpeutu.m ia fr ai ats i ai oe o i rs o. Esperanto course . vid Rĝ: V n etssĝ.L gadn ai e a rna. 60 i eio i .kj ei’ iu ai rna Ab : N amrsvn ma i dia i! Slj: Jnkpo ma iva e oij ij Kro Ia a mŝn.Gad Mz.pĝ 5 45 at . . . Slj: Nnria ĉu iva u ers ij Kro A l kmui’ al: l a optl.Sea Mcil seatg: oa orysi tfn aGl. eo akn rna ai lrs i o' 70 Ĝsrvd.Vv Mz Gad! eio . i in Kras Kmaid m! ovk: optna i Mz:Tu. Kras Ak m mlaa.htm 20/38 . eo oa odlna eo. al: rs l ai’ Slj: Uups ai.v!(ekoe ovk: o e klfj) Mz kna:Ĉopssbn.Poa makr.. iva n ot la Ab : Sp ss ki! ma e.. cn . iva oij ij Kro Etsel ml al: si be i.Kro Nahsoi iva al: i itro a flĉ fn l eia i’ vnsnnpoto ea u r i. i oto o. opru i! 70 (at 6 Seo9 pĝ 4 30 Pro . Ml vndrHrtKlnk. ovk: eua aoo Mz: M tgaĝsnn ai i amna u.(ekoe da klfj) Eprnio RmnDbznk.N.

Vrn:Vn j l dk. ai il i ats Mz:Dno! bn.ĉ tumnrsl 35 a i i a vrn rdk 43) o .(03) vrn ot a ea 1:5. eo auo! i sa a eo e odlno Pto Jnl rĝn.AdzjPty oo: abr itzk nre etn Rĝsrd:RmnDbznk. a ea rdk 1:0 00 Doops l dk (03) L dk kadkki. sa a ea e vn 1:5 Kaoops l dk mtn.kaoo ps l dk. .PorFidih eioao oa orysi it rerc Dbao Sui d Flpiaoao Vroi -Plad uld: tdo e imrlbrd. 20 ai o e i afus Kro Tt n!V n mlra Mz. i rvs e i ĉts o o i 03 Mz:Koahr etsnne Gnoad? 35 ai im oo sa u n odlno Kro Etsl dk dkki. er: auo! i sa er.J koahr kmnia l fseo ai akn.(:5 er: ae i ei re sa vrn na a ea 94) 01 Vrn:Tt n. asvo olno Mnao Py-Sui. . a ea vre vn 1:5 Kaooat l dkuu.M vnsfu. .Jnl rĝ. Mz:Kro ĉ v adsmn ai al. kjtidk(0 abjĉ te a r e 3) ro i i. a etn oecĝs e a vn rdk 53) 01 Isrit:ko. i afus Pto Ml. .ke v fra? al: o auo.Vroi -Plad utd: a tdo asvo olno 70 75 (io Fn) ======= Tek o de la d a ideo (80 min R eo e n oj) 02 Mz:(ats A l ksoĝj sbmakmno 00 ai kna) l a om oe u i oad.(:5 ai o i i olĝ ota vrnn na a ra 24) 04 kjĉ tul kaa tie.(:0 H ..(uio 00 auo! i sa ai rna ai mzk) 05 Kro Cn ki dk(5)abjte 01 al: et vn e 10 ro i.Mz.Sdm aei inprv. i i ota a dkndkki. u i a i? 04 Kro Kuprls 15 al: i aoa? Mz:M.picn Slj. .(01) al.koa 25 ntuso im im im 03 Koahr ets 20 im oo sa? Etsl oa sa a k.ko.htms a e p ! 21/38 . (01) ea e vn vrnn ot a ea 1:5 Kro V vnsĝ ttme al: i ei u esperantofre.Kro er: a a do e iva al. al: ue e i e afus ai i ei re Mz:Fu? ai re Kro Js L fseokmnia j l kiatie. . vid KtlnSiéis (u KtlnKvt) aai mdluz nn aai oás Tktjd l kno: RmnDbznk eso e a atj oa orysi Fntk knut:AdzjPty oeia oslo nre etn Peuatj lnmno: Mz: JryJkbwk ai ez auosi Rĝ:AdzjTmci eo nre oek Rĝn:Kln Pekeiz eio aia iniwc Slj:Kytn Kznca iva rsya oaek Kro Mezsa Mrnk al: icylw oasi Kras JryFra ovk: ez onl Tob:KzmezMzr rmo aiir au Vĉj BraaPera. er: e a eio Rĝn:Sltn M etsrĝn.(:0 al: e. .(01) vrn ot a ea aee 1:5 Mz:H!Ĉ tuhroomnrskaoo at l ti. Esperanto course .Etskaooat l dk. eio auo! i sa eio 03 Pto Jnii fln. 10 er: e la iio rnio iva Slj:Sltn iva auo! Pto kjl ez d Slj.Etsl dkuu. iio i ea afu. 15 e a aao e a eo Rĝ:Sltn M etsl rĝ d Gnoad.V vnsfu. .10/02/12 Texts of the videos to learn Esperanto . .(04) vrn na a e na 1:5 Vrn:V vnsmlre V mlra. 1:5 Kaoops l dk (01) L dk tie. vnsm rfj a Gnoad. 00 Mz:H. ovnn l odlno 01 Jnl plc.com/edu/tekst01.(04) 30 un ot a ea 1:0.(10) 37 iio ue e sa a e na 1:0 Pto Js v paa. iio eu e a ea Pto Ĝs er: i! Vrn:Et fu! iio su re 05 Vrn:Kel ets 20 iio i i sa? Pto L dk hr dkki mntj (01) er: a ea oo e vn iuo.Gad Mz. er: e. Pto Sltn M etsPto Bneo a Gnoad.(iod l kno ea i eoe l odlno fn e a at) 03 Sltn M etsMz.v!M mlra. oe e im oo oecĝs a etn? Kro J l kiatie (:0 pstgee al: e a vn rdk 53) otamz. ai i ai Kro H!Sltn Mz. 00 Kro Sltn M etsKro 10 al: auo! i sa al.

btr . na i sa abn. a vj.com/edu/tekst01. 75 i eoa epn Grit:RgruKras adso iad ovk! 03 L hlo a v. . Nnelbr. al: i e ca. Esperanto course . auo e. 98 al: auo ai ovnn l odlno Mz:SltnKro ai auo al.bb!Ko arbasrrz!Vaifn? ai iva o eo im gal upio i nao Slj kjKro Js Ĝ etsna iva a al: e.Ko.Nnprua m skrn kjoon rnea otn u ot l i ueo.M etsmloa Gruvn 77 rmo rmo i sa abn.Mz. e i aa upio o i Mz:Srrz.Vr Aid bb.H .. 60 ovk rprs otn rna otn gadgntro. VaMjso i aet! Rĝ:Etsbn vd vndnv. ai Mz:Slj.A! ai o ee mna eo esperantofre.N etspek pea. 01 Kro SltnMz. ovk: abn? a Tob:M knsvn Kras Ak v etsmloa rmo i oa i. . Mz:N.Tuetsskeo al: e i sa ert. ovk: i io i. Bnntgn M etsKras Oo.Kasrrz? ai upio i upio Kro H!Toetsskeo al: o i sa ert.js frn. iva e i ert.gadntro.H. i eea. 04 Rĝ:Kaeii. Kro Ĉ n etspea prl fseo al: u i sa rtj o a etn? Slj:Pek .KuetsMz? 89 rmo ai i sa ai Kras V vdsln L fseooao hnr a Mz..Knuubn s v n vlsrvn a n. ai aĝs olĝj.Kuv ets Dr va nmn ovk: u i i sa? iu in oo. vj ueo . iva i sa nbn. a etn kzs ooe l ai Tob:Ko l ŝtsmni rmo in i aa aĝ? Kras Hroon ovk: olĝj. Slj kjKro D ouo bua kjuunzt iva a al: u klj rnj a n ae' D ouo bua kjuunzt (iod l kno u klj rnj a n ae' fn e a at) 01 Kro Kjko d dno v hvs A! 65 al: a im a etj i aa? Slj:MloaAid. 96 eo lr la Mz:Ĉ ĝ etsl. Slj:Jnmaskeo Mz.M mlmslbrn kjak Kro. aln e i ms rnio iva 00 Ksoio 91 omŝp.N etsflĉjrvd vn eio o ai i sa eia eii i.Iietsŝa. a oon a . oa ao! i sa ovk. 00 Kras Js N. a na aln kjmlepiMz a ut l ai 02 Tob:Mz.10/02/12 Texts of the videos to learn Esperanto .. .Sfĉs N iu iva abn mna uia! i r. iva l sa e mna 00 Kro Ke pefnrjiiets 51 al: is idigo l sa? Slj:Ak iietsd Aid. Kro Ĝs al: i! 03 Isrit:Ke 40 ntuso is Kro Jnv! al: e i 04 Kro Maskeo Aid!Ke bb v ets 45 al: i ert. i sa i. 04 Tob:Tob. auo ueo 00 Rsnj.Dr! ai e iu Kro N. . ovk? Kras M peaa tro. . 01 Aalbr.Ke fnrjiiets al: e. 80 ovk: e. 89 ĉ aoo i aaa aoo.Sdm aa picnnSlj.kj. Slj:Toetskaio N nmsŝnAid. 01 Kjĉ toetsvanzt.M mlmstu mnto. o i aŝts i in aoo. eo sa oe ii i eoe ai Rĝn:H Mz. 70 i eps l i odt oe e i e oa eei l i Kras N. i oa i mna Mz:H. rnea otn 04 Kras Ko drstuaalbo 65 ovk: in ia i ĉ ir? Koncss Frn.M mlms u kaou i aaa in osrn i aaa Kro. . iva na l sa e mna l sa ij Kro Kjke ouo iiets al: a is klj l sa? Slj:Iietsva ouo. 02 Isrit:Ko.a el ŝ. . i sa i eo is igo l sa? Slj:Iietsd Aid. Ko d ouo hvsv? im a klj aa i 00 Kro Jndkmnjfnrjkjpea dk 60 al: e e aa igo a idj e. 01 M bznshlo.Ĝsl rvd dml fseo ai oe i a eio u a etn.Blgj iva l sa ij klj mna eea.M mlaa ĉ tu lbrn 70 oio . Tob:Hroon Ĉ l mna hroon rmo olĝj? u i aĝs olĝj? 04 Kras Js Hroon Mz mna hroon 85 ovk: e.M etssĝ.H.htm 22/38 . Kro Js V etsnabb. kjpmj. ai u i sa i be i o . iva rsa i sa rsa rtj 03 Kraspeaa tro.Bneo a Gnoad.Skr. 01 Kro Aed in 47 al: tnu o! Mz:Bn.kae iva i eo lr. mna is eo i sa? Slj:Mabb.Va 59 a i i sa i aeo i. ovk: i rprs otn rna otn gadgntro..Ko d? (at kmna) 58 ntuso im im im a kno oecs 04 Slj:Ko d fnrj Dka pi 55 iva im a igo? e l.vaMjso 92 ai na i i aet. . olĝj. 03 Mz:Ak m. vid Kro V vnsĝsaep! al: i ei uttme 00 Mz:KeetsSlj? 40 ai i sa iva Kro M n sis sdn hvssrrznprv. .gadntro. ad i! Kras Mloa Ah. e i sa aa Tob:Ko v frs Kras rmo in i aa.Aid. ovk.

H. Pto N dno. a i ea ep. . Slj:Sdnna mn. im eim 13 Ot. iva e eim i . Vrn:L pra pnaoo. na i u i e ia? Tob:H!Tu tlrj rmo a ij eeo. 14 Tob:M vdsnnu tlrn 37 rmo i ia ein eeo.Tt n. Kras Jnii At v.M ptsd klgaond pmj i eoa oon i ea u iormj a oo..etsnnuesee rmo i sa ei.Ŝ n ot mra hmj. . eo i sa tla 13 Krasn etste D rg va lbrn 40 ovk e sa i. 11 Ĉpto8 59 air . M bznspmj. 11 Ĉ etssl te 16 u sa ao i? Tob:Js Js ĝ ets Ĝ etsĉ te rmo e. i aet. eim 11 Kras Mna lko. iad ktr. i eim 10 Nnu nna nna.sd ĉ n vr bzns 36 ovk: aks atn e. fe Slj:Kro n tog.htm 23/38 . i eoa i. o a 10 M bznsimd rz. 37 ei.Vr Aid bb.nna. 23 i eoa o a io i ea n iormn Vnit:N. rmĝn 11 Ĉ v dzrsimd foao 26 u i eia o a rmĝ? Pto N. er: i ots atlnn i im ots atlnn Vrn:M pra jpn M ot pra jpn iio i ots uo. 30 ovk: i e cpvs ei Tob:N.ta. . Pto M vlsnnunbsvtj. a iu in aoo. al: e. 14 Pto Im imd 15 er: o. u i ee eoa lko?Peul lbo kjlg. 12Pto Hlu Hlu Hlu Hlu Hlu 61er: ep! ep! ep! ep! ep! 13 I:Etsi itre Asut! 64 u sa u nen! klu esperantofre.im ĉa. ot eeon Tob:M n vdstlrj. 00 fe aot. 11 Pto Ka. e i oetsblj foon fra ean lrj. 13 Ĉ..dno. e i aa rŝn foao. 13 Vnit:M n hvspmj. i i sa? Kras M etsĉ te ovk: i sa i i.Ĉ i etste ovk: e rmo rmo u u sa i? Ĉ tev vdsin u i i ii u? Tob:Teetsnnu Vr. i sa ert.Tob. i sa. 07 er: im im a.Ĉ v n vds ovk: e l. Rĝ:Ke eo i? Tob:L etste vaMjso rmo i sa i. e! i oa si upio upio o a eo 10 prKro kjak prĉu aij Kjv dvshli 50 o al. ovk: tag.com/edu/tekst01. ikion . 14 Sdklfj m pra pnaoo. . ee sa ei ktr.sdm pooa 20 edso i e aa oon e i rpns bsvtj .ĉ n bznsppo? 12 u u i eoa irn Kras N. e i e aa vj. o e. Rĝ:V etssut. . rmo i e ia eeon Kras Tlrjetste ovk: eeo sa i. Tob:Kras kev ets rmo ovk.mlfe klfj. ovk: i e io. 13 Tob:Kras Kuetsvasrrz? 50 rmo ovk! i sa i upio Koetsvaskeo i sa i ert? Kras Aed mmno Rgruesee Ĉ i etste ovk: tnu oet. e be . e. a na o ij la. 10 Sdĉa nahnorpra ĝn 12 e im i ud eots i. ei. vid Mz:H.srrz prl rĝ.Tob.10/02/12 Texts of the videos to learn Esperanto . atn rn a irn a eu 13 Kras V n sioa lg.A! ai o ee mna eo 10 Mz:Ĉ ŝ ot mra hmj? 00 ai u i fe ods oon Kro Js ot.js js Topvset srrz.Ppon ncssprtro ovk: e ue e ir e eea o ot. iva al.M ptsuuklgao. 10 Kras Aet! 42 ovk: tnu 11 Rĝ:Kooaa?Ko v frs Kuv ets 45 eo i kzs in i ai? i i sa? Tob:M etsTob.M n sioa. rmo e i e cpvs Kras Srne Prutlrj.M ĉa pra pnaoo. .Nnu 66 ntuso u ei.m n hvsrzn sdm hvsfea edso e i e aa io. Kras N. u u sa i? 14 Tob:Ĉ i etste! 53 rmo u u sa i! Kras N. Esperanto course . . 06 e ekoe i ots atlnn Pto Js Pae Kjm nna pra jpn er: e. i fe ots uo.. er: i oa eij ikion Ĉ v hvsoon u i aa vj? 14 Vnit:Oon n. 14 Tob:H. rmo i sa rmo Rĝ:KeetsKras eo i sa ovk? Tob:L etste rmo i sa i.v etssĝ. 10 Isrit:I. e riu i e fe ods oon Rĝ:Ŝ ĉa mra mn eo i im ods i. rv.M bznsnno d foao er: e akn i eoa eim a rmĝ.Ke fr to? 40 rmo o i sa aa il ai in Kras M n drs Toetsskeo Sdel . iio i ots atlnn Pto L ot dmtskjfrea ĝn er: i fe eea a oĵts i. . ekoe Pto M pra pnaoo.Ko n akr bzns ovk: u in i noa eoa? Ĉ n bznssln Js n bznsĝn u i eoa ao? e. a i eim ots uo.M bznsnnanfoon Ĝsnna er: e akn i eoa eij lrj. i sa i i. .m n hvsoon sdm 25 edso vj.

.H. . uh seat. Tob:H h. eeu a olĝj. a a a a Kras Sfĉs Rmt l hroon ovk: uia. 94 ntuso il il 11 Ke?aal. ovk: ue i lats in prtn 10 Tob:Nnak v etsnvdba 81 rmo u na i sa eiel? Kras Js Toetsmaskeo ovk: e. .Tn l aaao.Mt ĝnzree Js 05 u eu i .L faa rmo a ua su i i..Ĉ v kpba slt gsonaal? 90 eio u u i aals aui atj fbe Tob:Js vaMjso rmo e.zree 98 il fbe eiae lgne ogm. 14 Tob:Hj Hmj 97 rmo e! oo! Rĝn:N.mm rmo a m.N. eio l api i ea en a tktn 24 (uio 06 mzk) 25 Kro V rgro bia seo. Age ps. Kras Kjpsesko matuo ovk: a ot evs i rk. nl. a lgne Tob:Ĉ te? rmo u il Rĝn:Pimll.Te. ei ia i. .kagadg tro ij o i rnea ot! 95 :9 Kras Kjpsesko matuo ovk: a ot evs i rk. Slj:Gairm knĉrzj iva lckeo u eio. elj r oo 20 Kro N eiua fseo 11 al: i kr l etn.Bn.ĉrv etsnvdba 75 ovk: e a i sa eiel. Ĉu:J l fn gadg tro ij e a i' rnea ot.Itrersi nnu (ooiosns er: e nen ets ei.Prl eeat! eio e e e aou lgne J v etse l rĝ plc. 13 Rĝn:N. l oa l i otn 24 Sdn gaa prm kk. Tob:Nnupvsvd mn rmo ei oa ii i? 14 Kras N.eeat.10/02/12 Texts of the videos to learn Esperanto . 15 e e rvs o i uo Ĉu:H. oe eu a prtn Tob:Bn. uu a uoo. 21 Kro Kjdvra dla kkj 16 al: a iesj oĉj uo. Rĝn:Vnsdl kmnohr eio ei e' oec o' (ei l hr d l kmno vns a oo e a oec) Slj:Pea jmmnao fadj iva rts a aĝĵj rna.Dr:"oa vseo" eio tnu oe iu Bnn eprn.n!Fruĝnkjmlem dnv mlat 00 e e em i a afru eoe al e kjeeat.Eprne pŝ. 11 Mt l rzj srl tro. . rmo a a e iel. 13 Ĉ tesgia "uu. iad. ovk: ei sa i. e eu i ogm. 15 Pto Dno! 62 er: akn I:Ĉ i rsi itre u u u ets nen? Pto N.M tnsĝn rmo oe i ea i. i sa i ert. Kras V etsaafbt. Kras Nn pŝ l btnn ovk: u.Blg! 88 rmo o eea Kras N tog.com/edu/tekst01. Kras Nn m eŝla ma aaao.n.dlkt. i aet. 23 Kro L dzr saeo a rz. ovk: e ur i trgs a olĝn Nnl troetspea u a ot sa rt. a ua a lv. 11 Tob:Tu ĉ? 75 rmo in i Kras N.M etsnvdba Nnuvdsmn rmo erdbe i sa eiel.Etsl kaatie (:0 ovk: e riu sa a vr rdk 43) L rĝn aedsvn Iutj a eio tna i. eo o rtki aks otj Rĝn:Bnutĵjgnoadj eio ogsao odlna. . uu Tob:H. . 13 L gad rz et spe 85 a rna oo su ur? Kras N.n. 20 Tob:"oa vseo. snrl oa) 10 I:Ĉ l Hroofnca? 70 u u a olĝ ukis Kras Nnuetste Bn.tebnutj Iidnsa m fro. otso i a ein Pto Hlu er: ep! 14 Bait:H. 10 al: a ei' pgtj io Rĝn:Jnbsvtjl dcd. ai e olĝj r ogsa.V dvslril eieo. 71 i i infs pŝ" Tob:Aa rmo h! Kras Bng!Nnv etsnvdba ovk: oee u i sa eiel. 86 eu a oon u a otn Tob:L rĝ et ĉ te l faate L rĝ. e. 05 al: i iads rln cnn Slj:Knjvlj pro.V n prlsage Rgru ovk: e a i e aoa nl. Esperanto course . 14 Tob:H. vid 13 I:Etsi itre Asut! 64 u sa u nen! klu Bait:M adsnnu.N te!Dlkt. . esperantofre. Nnmlem l pro.htm 24/38 .Dr te:"oa Vseo" a i sa n a ea aao iu il Bnn eprn. r u! 10 Isrit:Ke.Nnm adsin 63 otso a u i a u. eio e ikio a eio Rĝ:Kjbnutjaaio.o'(r) iva u ueo. u afru a odn 23 N. Rĝ:Prpias mna vro. . Rĝn:Aed.Rgru ovk: i sa nlaeo iad. Tob:Nkeel. a lv i.vaMjso 00 rmo Bnn eprn i aet! Rĝn:Tt bn! eio ue oe Tob:Ko n fr nn rmo in i au u? Rĝn:Dpeuma plo. eo a ogsa rkdj Mz:Jnhroo.Spem saia l hroo. eio ern in etn e il eiae 21 Nnmt ĝn.N vdba H h h h.

Tob:Ĉ vr?Ĝ etsl baod l rĝ. o i i eo ods Kras Kooai.m asutsl hroo..Dno.Dno. 23 L nvn 70 a oa.M rgri ĝn er: o i kli a olĝn i iads i. 34 eo e rnieo mna 23 I:H. M mlemsl pro. i:Bnou Jnimd kk. Io Js m pts n: e. 61 i rs urn a i krtgs a olĝn Plcso Ĉ ĝ auaa nn oiit: u i krts u? 25 Isrit:L rgra. i e krts 23:Io Ko l frs 52 n: in i aa? I:L asuts L rgra l hroo. adso : i emĝs 22 Isrit:Ke Te Ke?Te! 49 ntuso i? i! in in 24 Slj:KeetsAid? 47 iva i sa mna Kro Ĉ v vdsŝn al: u i ii i? Grit 1 Mlemĝstupro adso : afrii i od. Grit 1 Rgru Ŝ fua. . adso : ot a la e i emĝs Kro Sdĝ frii mm al: e i emĝs e? Grit 2 Mmmm adso : m e. 75 i iads 21 Tob:Sfĉspŝ l btnnpret nvdba 76 rmo uii ui a uoo o si eiel. adso : i ofui in Grit 2 Js Te. Rĝn:Jnpc prv. .M tedna vn M peea hroon ai e i r aks i. eio u i eia o a uo i sa ogsa Vr:H. n: oee i ea. i eoe ods i. u ovl. i afra a odn i nrs 24 Nnl fra l pro. adso : e.Tt n.(ahroormia) i krtgs a olĝn l olĝ opĝs 22 Plcso Snoo kooai? 60 oiit: ijr. adso : iad.. . . . Kjko m fr nn a in i au u? Kras Eiul bao. 20 Kro SdkeetsAid? 50 al: e i sa mna Grit 1 Ŝ frlgste. . 74 rmo i ea i. ai e akn Kleo Ĉ v dzrsimd sp? enr: u i eia o a uo Mz:N.Ĉ tuetsmloa Eiutu ain ovk: e i i sa anv.Tn l bbn ovk: e. i ea. adso : e. in Slj:.L ia spe. n prul tmo. 24 Tob:M tnsĝn H. 25 Isrit:Ko?Imd to 29 ntuso im o a e. i ea. 55 u i ems a odn i rs urn L auaia l hroo. .Ĉ tubb mra. vid 25 Isrit:Ko?Ko d? 18 ntuso im im a Kro Ĉ v dzrsimd foao M sro vn al: u i eia o a rmĝ? i evs i. u a olĝ e krts Pto Ĉ vr?Js Ĝ n auaa.10/02/12 Texts of the videos to learn Esperanto . adso : a od e emĝs Grit 2 Ĝ frii. Grit 2 Psel ai.kjm auaii l hroo.htm 25/38 . er: u ee e. Esperanto course . . Grit 1 L prommfrii. nr in la.Ŝŝ Ŝ dnv mri mn rmo i ods i.L prommmlemĝs adso : e a od e afrii. adso : m. akn Rĝn:Ĉ v dzrsimd kk?Ĝ etsbnut.js m pts io o e. ai e ue e akn 24 Vr:El v dzrsbsvtnkjtsnd to 22 io be i eia ikio a ao a e? Gao d lmnd? lsn a ioao Mz:N. esperantofre. i lgs Grit 2 Mm Itrs ke ŝ fua. neee il i lgs Grit 1 Ak tuprommmlemĝs adso : na i od e afrii.Ko bl! 38 u o im ea Io Sml a l pto n: iia l a ar! Kro Hlu Rvn!Hlu Rvn! al: at! eeu at! eeu 24 Slj:Kooaa?Aid frlgs 35 iva i kzs mna ofua! Kro Hlu al: at! 25 Grit 1 Nnuvns 39 adso : ei ea. u i kla. iva .m pts Dno.Sdĝ frii. Grit 2 N. 21 Grit 2 D. ŝ. i a sa a ĵj e a eo eu a eo. i kzs Pto D. Ko?Mled sp. i iads a olĝn L mlemsl pro. eio e eo o i 23 Rĝn:Ak m mno pctn 21 eio na i aĝs eeo. ovk: i kzs Tob:Ĝ mri mn rmo i ods i. i afri a odn 23 M ii spe. e ed a epn Grit 1 Ŝ frlgste. ovk: nr a otn Tob:Ĉ tu? rmo i in Kras N. Kras Ko ovk: i? Tob:Ĝ mri mn A.com/edu/tekst01. 21 Kro Ko v vls 25 al: im i oa? Io Imt. rmo u ee i sa a ot e a eo Kras Js Tejmetsl ao d l bb. adso : i ofui in Grit 2 Js Te. i rfrs olĝj. in 22 Pto Koetsvapolm? 51 er: i sa i rbeo I:L hroon auaa. . 63 ntuso i iads 20 L rgri. e o a uo Mz:N.ŝ pvsfuipu 45 adso : o i oa lg l.L eia. im ut a uo 22 Rĝ:Jnpicnt Aid.

e rvs ei. . i i i . 20 Rĝn:KeetsAid? 90 eio i sa mna Sritj N sisn. N toi to au l rvr. . Slj:Mz. Sritj Eseekjee evso: ktr a n. m .prk ŝ hlumn ovk: u a . Mlur kjspe aspe a ur. rmo i ea i. u na i Kro Toetsbro al: i sa id. Ŝ tod n v m r i .. al: i ia ein Slj:Teetsi.d.RtouAidnn. 23 Sritj N sri tepn. Pto Ĉ i etse ĉ tusaoo er: u o sa n i i ktl? 31 Io N. A . Kro N. i sa apea esperantofre.N ii aet. ovk. Tob:Ŝ n pvshlivn Ŝ n prls ŝ . o e i ep i.10/02/12T o b : Ĝ m r i m Texts of theŝ .nno 32 ntuso o ei. Mz:L n puetsĉ te ai i e l sa i i. rmo i sa i i.el v vdsin iva ai be i ia o. i e aoa. iu l i 31 Kras N. 32 Slj:Kro koetste 28 iva al. i sa i? Kro Ke al: i? Slj:Rgru Dkte Au tugad ab. ai ets la otj i rn i in Slj:Ĝ etsmloa Mz.ĉr. iva l ai mna. Mz:Rsi aijbao. Mlemsfnsrj.Etsnno Vr nno al: e sa ei. ai ij e rdno n osno erv mna i RtouAidnn. ai i oets Slj:IirbsAidn Pskr ii. . al: aie i uu l a ieo 34 Slj:L baod pĉomna..rtouAidnn.m adsin Ĉ ak v? 25 iva ŝ i a o.Ŝ etsl fln d Slj. rmo i e oa ep i. Tob:Ke n ia? rmo in i rs Kras Toetsskeo ovk: i sa ert. Sritj N sri ĝnĉe N sri ĝntekjak ĉ te evso: i eĉs i i. Ŝvideosi learn Esperanto s .e knet.. odlno a mna so i eio Ma ma d.snsrplj aakmai. evso: e ca i 21 Mz:Mmno!KeetsKras 94 ai oetn i sa ovk? Kro L etsĉ te al: i sa i i. i oa ntu l i utj frj.d . ai tnu ovl iet! akn 30 Mz:N prklr kjkeeo sde hroi. ovk: i ats i sa rnio 20 Kras Kuetsl aod l bb? 81 ovk: i sa a ĝ e a eo Tob:Ĉoetsĉ te Pr d ŝeo. e n amn' Prpuet.E! ovk: oe i aa in k 21 mzk 85 uio Sritj N sri ĝnĉe Sdtoi nne evso: i eĉs i i. .Tob!Ĉ l etsĉ te al: e.nEsperanto course . Vr:N toi l bbnnne io i rvs a eo ei! 24 Rĝn:KeetsAid? 86 eio i sa mna Sritj N sisn.N uuĝn al: e oia i z i.pr d ŝrmeo. 30 Isrit:I.sdnnetsnno Ĝ etsmlln. ee ei. e i ntus l i kjŝ prls M pvsisria ŝ mlanaeon a i aoo. i . ĉ opn' Mz. il i okpi a rnieo? Kras N. iva iad! esr! pd i rna ro Kro M vdsnno.d proa pr' evso: e ca i i rs tne e od l od. e rdno n osno erv mna i 31 Slj:D fuo. . 33 Kras Akr ŝ n prls sdm isro a ŝ 10 ovk: noa i e aoa. vid r m o i o d s i .htm 26/38 . n ŝ eoe od .e knet.Kro iva i sa o al. i oo . i Kras Ŝ rja. i oa o ii Mz:Aet!Bnouslni Dno. 30 Tob:Kras 13 rmo ovk! Kras Js ovk: e.ĉu:Prpuet. 32 Ŝ prls 20 i aoo. Ŝ lro ĉo ĉo d m.Ŝ etspicn. . Rĝn:E l ĝreo eio n a adn. i e aoo. i. rmo u i sa i i? Mz:L frsa. i ens in in e i i sa a iio e iva 34 M vlsezĝ a ŝ.M vlsfrĝ l rĝ d 16 i oa dii l i i oa aii a eo e Gnoad kjAid etsmarĝn.N kr a l rvr.Skeo 15 ovk: e ert.rtouAidnn. Kro Js Kjtu. 92 eo iet.Krasŝei ĝn 05 iva a ot e aj aks ovk tls i. 80 evso: i eĉs r ee Rĝn:E l kieo eio n a urj.N peuĉ tu.Nnoetse ĝ. 34 Slj:Ŝ. i rvs in pd a ieo Ĉu:Kras ij ovk! Kro Rpd.. i eĉs i i a na i i. Tob:Kras ke n fratsl picntn rmo ovk. erv mna i erv mna i 33 Sritn:Rgru RgruvaMjso 02 evsio iad! iad i aet. Rĝn:E l dreo eio n a omj.com/edu/tekst01. iva i sa anv. ai Kro Sdsld.sdĝ etsfr afri eeton e i si o. a i .. otuu ln 23 Ĉpto9 98 air 25 Rĝ:Slnu M vlsindr. i ĉ eo 30 Tob:(ia) 20 rmo rds Isrit:Ŝ n prls Ŝ n prls ntuso i e aoa.lanm . Tob:M ptsvn Kras Dr a m. 35 n: e ei sa n i Pto Ĉ i etse tusaoo er: u o sa n i ktl? Io I etse ĝ. 05 ai e e oeo a vrl.. n: o si n i e u sa ei.N hvsĉo. ao a utj ao a tuptj Kras Bn. 06 iva u ilj e kuuo. i.V aabb.

ĉ optl . Esperanto course .h. Ŝ etse sk. . i e sa rv.V etrsl ŝoio.Jnii rmo e. . na n Tob:V etsrĝ.Oimts ovk: e. u i aa . i sa ĉ ea i e askĝs Tob:Vr n. l ucss sai 33 Tob:Rknupil picn.OiaetsKro. ovk: i ui u rnio iva Iifreui prmtril. i rdki utj oij e iva Tob:Ĉ v etsfo rmo u i sa e? Kras N. .htm 27/38 . .Ĉ v ai ŝn 68 rmo aot r a rnio u i ms i.Brr. .M hvse n uu Mz.Flĉ n n pri l bbn 97 ovk: u eie i e eds a eo.H!Ŝ etrsl ŝoio. esperantofre. 30 Kras At imd tmom etsgauo 51 ovk: na o a ep i si rvl. ovk: e alne l e ucss sai Tob:Ĉ oikpi ii? rmo u n ats ln Kras Js Oikpi ii. 31 Tob:Ĉ i kpod Slj eai vn 77 rmo u u oi e iva kms i? Kras Nkuu Iimlmsmn ovk: e n.Kras Sd koetsm? rmo i so eo ovk. l aai i.Bn..Ŝ n mleii. 45 er: e.N. i so i 34 Kras Ak v pvset gaa 47 ovk: na i oa si rv.com/edu/tekst01.L etsmlrv. M etsl ĉfiitod Gnoad.Nnkmuio asaaa fon ovk: e u optlj ntt s ej. u. i si rvl. . 95 ovk: o rrr i ucss Ĉ v pri l aone l bao u i ots a ĵj l a ot? Tob:Js M pri.h. i si a emnsr e odlno Tob:Ĉ vr? rmo u ee Kras Js M etsgauo ovk: e.. Kras Js Vr..Ĉ v mleii? rmo ee e u i askĝs Kras Js Imt .10/02/12 Texts of the videos to learn Esperanto . rmo i lia a tpln e i lia a tpln Av fus ko la! 33 Kras L baodoa!Rpd. 94 rmo in i ai. i n albrjn e ai si i. i i. 33 L vlset gaa Ĉ l etsgaa 51 i oa si rv.sdMz etste Iiskei ekp. na o a ep. ee i ms iva i oi dii l i 34 Sdtukmuio aakmuio. oee . i akls a lrj. 33 Plcso Dr a m.O. 30 Kras Sdta. Plcso Ĉ v vdsin oiit: u i ii o. r esrn e.sdnnetsnno Ĝ etsmlln. 82 ntuso i i sa? in i ii? i ii ein 32 Kras Ko frsAid? 81 ovk: in aa mna Tob:Ŝ etrsl ŝoio. ovk: e.M skei. ai Mz:Nkuu ai e n? Slj:N. Tob:KaiuKras Ko v frs rmo lrg ovk. 55 ovk: e i si agaa Isrit:ImKrasetsgaa Nn l n etsgaa ntuso a ovk si rv. e.M ai Slj. 34 Mz:O. 30 al: olĝj? e i aa ĉ e n.trr aeo 69 e i optl. n ats ln n rsi aln n ei lne mlieeo.Sau N etspoud. 35 Kro Hroon N. 33 Pto Bd rne 30 er: ea id.Ĉo frsl kmuio 70 ovk: i ai ein in ai a optl. Tob:H. vid Io I etse ĝ. i si. eua fr. Kras L fĝsknpicn Slj. Ĝ poutsmlankpond Slj. l ovtrs e oocko 31 Tob:Ĉ iilnevtrs 65 rmo u l og eui? Kras N. Io N. in i ai? 30 Kras M frsnno. 60 ovk: e im Tob:Kooai ta?Dr a m. i ots e l. abn eo i lii a tpln Kjkooai poto L av efus a i kzs r i? a ko nli.Kras rmo i kzs im iu l i ovk. . . rmo u oe tr! e sa rfne 30 Kras H. i sa apea Rgru Nno iad! ei.Iin skei ekp. 55 ovk: a al si ipa adnso M odnsa l:kluul foon i roi l i akl a lrj.Ĉ l oes rmo e e e e e e u i bi? Kras Js L klui l foon ovk: e. 31 Kras N.Sv l bbn 81 ovk: a ot rns aie au a eo. .N n knrnshroon iva e i e upei olĝj. i e aa tlan eadj! 33 Tob:Ko v frs mloabb.Mlog.O. al: i rs adkte.O.Js bn. n: o si n i e u sa ei.Ĉ v etsĉ tehda mtn? 70 oiit: iu l i u i si i i oi aee Pto Js M ets er: e.O. Plcso Ko v ads oiit: in i i. Tob:Ĉ gaa rmo u rv? Kras Js Gaa At imd tmo ovk: e. Ab :N adsgadnbun ma i i rna ro.M etsmlaa Ĉ v hvs.h.Dkte! 40 al: tnu ai r esrn e esrn Mz:Ko v vls ai in i oa? Kro V ia mlesrn Iudkte. n: e ein Plcso Ĉ v adsin oiit: u i i o? Ab :Js N ads ma e. . Tob:Ĉ ak Kroetsto gaa rmo u na al si im rv? 31 Kras N.Nno. r esrn na n 32 Io Vtr mlesrn Vtr dkte! 40 n: euu adkte! euu esrn Vtr at e! euu na n 33 Pto Js At e. 30 ai O i sa ast. 30 Isrit:Koĝ ets Ko v vds M vdsnno.h. rv.h. oe Iudkte at e. 30 Kro Aet Mz!Iudkte. Hlu Hlu M n sioa nĝ! ep! ep! i e cpvs ai Tob:N. u i so rv? 34 Kras ImKroetssml ĝreit.M n ŝtssutj dmnon ovk: e.M vlsezĝ a ŝ.

v!Ĝ etstopz. i rvs kr .Ten sro suo.Rgru 20 ovk: iet! rmo iad! Teetsvj kjatj Uue iipvsvtrg nnpu i sa oo a o.suo. alna l ogn Vnit:M kmrns edso i opea. 59 oa ijr.Ĝ etstolna V n etsat. er: i sa r rna M peea pimlrna o etsĉ tu i rfrs l agadn l sa i i. 43 Kro Teetsbao Rm te. Ko v oiis in i pna? Kras M oiisk v apka rdna sut.Kras m etslc. 23 at 0 Tob:H. 44 V etspifrao m. al: et i i. i sa rvl. 41 Vnit:Pigad o tu M rgru 38 edso l rna l i. 44 Tob:Ĉ m kvul kpn N.jmuĝs 20 al: .a te. Vnit:Ĉ ĉ to? edso u i in 40 Pto M pou N ĉ tuetstolna 40 er: i rv. ot a eo. rmo ee rl do Kras Kmrnbebiaie. rmo u oe Kras N. akn 41 M ptsl mlogn Ĝ ŝja tomlog. Kro Skunn Mz.M toi ĉptn 45 rmo u i or a ao? u i rvs aeo. . i ca a i in i in i in edb in i 43 Kro Jniijsuo.ĉ te. 40 Tob:H!Kras Ak v pruin 01 rmo e ovk! na i ot o! Kras N. i sa e uie rna i i sa l a a 40 Tob:Mmno!Rgru 55 rmo oetn iad! Kras Vr aĝl. e i i sa r og.M vdsnnu. 30 er: oa aeo.Tob. Esperanto course .. .com/edu/tekst01. 53 al: i kzs ai i sets e ue aa Mz:M fra mloe ai i ats abn.Snuete ĉ. ovk: i pna e i sets iid.Pru m pts er: e. a in ai in ottn i rns 35 Kras Slnu Skumn Prul bbn 90 ovk: iet! ev i.Nnrgrue l kro. r in Tob:Ke? rmo in Kras At e.a te. Mz:Bn.te. na i i ans si ot.Iu ovk: ea neo r. 42 Bn snoo knrn mnknmafln kjŝabb. M bznsmll lna Js Ĉ tut gs Dno. al.Rkeat e. . . al: ev i. . e.. Kro Rsuĉ te M poo aii.. i osro oa olĝn Jnl mloa N bznspigadn e a anv.ĉ te. ai i eoa in irn etn ot i l i esperantofre. 43 Vnit:Ĉ tuetspigad o vamloa 31 edso i i sa l rna l i anv. Slj:Kmaid Mz.Tob. upeu i u i iio a i eo 44 Kro Kooaa Mz?V apka n tt sn. iva optna ai Mz:M etstemlaa ai i sa r ast. 43 Kras Slnu. Tob:Bl. okr. i i a a. o i Mz:M bznsma nga kso.H.a te? ij in l rs u in in in in 41 Ĉ iiii te?N. ovk: e rmo e ea.Mz. okr.N dcs M etsgauo Iute. ovk: opeel rl do u iad n a ovn 44 N dvsaiet nn 27 i ea lvsi i.htm 28/38 .Ĝ ŝja et bao iva i. i sa i? Kro Ke al: i? Slj:Te At m. a ra 41 Pro1.. 14 al: e la prj prj prj Mz:L vj d l fruo fruo fruo ai a oo e ' okr.Te. Ĉ tuetssfĉ gad? u i sa uie rna Pto Ĝ etstogad. 46 i ea a alna. i eoa l rna. 36 i sa l ot l i akn Nnm bznsl lna mnrln u i eoa a ogn otio.suo. Pto Js Vr. .te. ai oe i i eĉs prn 40 Mz:M. er: i sa l a a 43 Bn.Tuĉ etspit g. ai Slj: Ĉ v fra bn? iva u i ats oe Mz:N.Dno. eu in ai Mz:Te ĉ? ai in i Kro N.ke? 15 u l rs in e e in e u l rs in in in N sisjmĉ te.sutl. Tob:Ĉ m peul kro? rmo u i rn a obn Kras Ak pruĝn ovk: na ot i. 44 Slj:Ŝniipri te.. .biaie. vid Kjkooai poto L av efus a i kzs r i? a ko nli.Ĉ iiii te?Ke.M etstemlaa ai e i sa r ast.Pruĝna m.prv. 40 Kro . .N te. i ea. tla Ĝ etsn sfĉ gad. ovk: e i sa r og. Tob:Ĉ bn.M peo l lna mlllna kjl 40 oe i rns a ogn apiogn a a mlognpilna. Kjko frsna baeo?Ĝ doi.Etsnnuitre 05 al: e i ia ein sa ei nen. i e sa la M etspiat o v. n l l oa euii i l. i eoa api og. ee o e i sa r ea ot. .10/02/12 Texts of the videos to learn Esperanto .Ke iiii? 11 ai m in l rs Ĉu:Ke iiii?Ĉ te. i iad.N hluĉ te rmo a ovk. i sa aa i at i i. 00 al: i sa ot. i ans r alna Vnit:Pouĉ tu! edso rv i in Pto Ĝ etspit g.n. ovk: na n tluo 42 Slj:Rgru Kro Koetste 01 iva iad. al: e in et na n Slj:Ĉ i etsitre iva u u sa nen? 44 Kro N. i sa l la l i 41 Pto Bnnmtnn N kntusnvnhroo.. . . 13 iva i l ots in in in Ĉu:N too ii tj ij i rvs ln u.

etn Rĝ:H. 09 eio e. eo rv! i r in Rĝn:H.E. Nnn elbrstj u i kaoo u. al: iva sa u ai i e ats oe L bznshroon i eoa olĝj. 51 Ke v fra? 08 il i ats Rĝn:M fra pibn.At e eio i ats l oe k na ! 53 Rĝn:M ŝtsŝfr. 95 al: e i e rvs e i eeoi l a eo L pro mlanhroonprMz kjak la nga i ots utj olĝj o ai a na in irn kso. Js M knrnsl 90 eo e. . 41 Kro N. 00 eo i infs e sa aĝr afri a etn N mlem ĝn e afru i! Rĝn:Aaaa eio aaaa Rĝ:H.Jn l dnc prv. al: ovl lot olĝj o ai 40 Mrsokna:Ĉ tuppg prls 81 ait ats i i aao aoa. 45 Kro H. e l o. . l a eo Rĝn:Tlfnooa v! eio eeovk l i Rĝ:A m?Kutlfns eo l i i eeoa? 42 Rĝn:Kro Krotlfnsa v.M vtrsmll rpd. . vid 40 Pto M tjkmno l lbrn 69 er: i u oecs a aoo.Kro SltnKro Kev ets eo o al. 55 Rĝn:Ko fretsl cl?Ĉ v ntsbn? 17 eio im o sa a eo u i oi oe esperantofre.Pr 88 ntuso u. i oa in e.Uu uu nl.Cre irn etn e ai et. 43 Rĝn:Ko n frsĉ te 93 eio in i ao i i? Rĝ:N taeĉsĉu eo.L n fra bn.maaiohlo mn N frotsĉ tu rbn er: o i mk eps i. M tlfnsa l rĝ.bng.(0k/) io vne ioerj oe 5 mh Vrn:Torpd!Aet. i u oao ij fe ets em oa 41 Sltnmakr.Tomlre iio r aie tnu r afu. 44 Rĝ:Ko v drs 75 eo in i ia? Kro BnouaprihroonprMz.M tiksto. Vrn:Fke ko v frs iio at. i rvs a utn Rĝn:Ko tosgia? eio in i infs 50 Rĝ:Tosgia k etsdneemlem l kso. tnu ieo 54 Rĝn:Js V paa. e i i ots i. Ĝ etsdnc a Mra i sa oao l ai. tnu i oa lr. Esperanto course . 01 eio i aa ooi Rĝ:V vtrstorpd! eo i eua r aie Rĝn:Cren. nr. Kudmvjĝjma ot rsa hjesl. eo i rsro in jn Rĝn:Aet!Rgru Dneo N eiu eio tnu iad! aĝr. 51 Isrit:Ko vre 18 ntuso im am? Vr:Ko vreets io im am sa? Vrn:Tie ki gao. 10 ) Glit:Ĝ n aigsl cln ofso i e tni a eo.Ka v fnsl lbrn sa a vn rdk im i io a aoo? Vr:Jml kiatie. Vrn:Ĉ v rprsl hroo? iio u i iao a olĝn Pto N. al eeoa l i Rĝ:H. uo uo 41 Srit:Uu uu nl. 69 iio oe i rno en Etsl kiatie. n. 76 evso n. Slj:Ĉ v toi hroon iva u i rvs olĝj.M fnsma lbrn io a a vn rdk i ia in aoo. 42 Vrn:Bn. 53 Isrit:Ko rpd? 14 ntuso im aie Vrn:Ko rpd n vtrs iio im aie i eua? Vr:Kidkklmtonhr. . . i upeo a nga kso d Mz. e nr.Eieo Eiu eo a nrj. Ppg:D Sdmrk. iad.(2 k/) eio et ue ioerj oe 10 mh Rĝ:V n rja vtr pio cn (0) Aet!Ĝrj! eo i e ats eui l l et 10. evso al. eo e.(5 iio rdk vn rdj 3) Vr:H. aao e uaeio 43:Isrit:Kn D.Sdm tlfnsa l rĝ.nl.Mlrdnasioeo Aet!N pvseii eo a apuet cvlm. 44 N ls ĉ tu eo. .A.com/edu/tekst01. in i ao? Pto D. 79 eio al. n. i opro i in uo.10/02/12 Texts of the videos to learn Esperanto . i i sa? KeetsSlj kjAid? i sa iva a mna Kro Slj etsknMz.M n toi. auo al. .htm 29/38 . eio et e Rĝ:Ko rpd v vtrs eo im aie i eua? Rĝn:Cn ddkklmtonhr. 40 Rĝ:Js M ntsĉo. uo uo Rĝn:Kutlfns eio i eeoa? Srit:Kro A l rĝ. 95 i au i in jn Rĝ:Pae N iute. 84 auo i aa ee a oao o i Mra Katrr bro D kev pri ĝn ai: i eua id.Fn m toi tlfnn 69 al: o oee ie i rvs eeoo. i rvs i euo api aie Ko fretsl cl? im o sa a eo 55 Isrit:Ko fr 09 ntuso im o? Glit:Ko fretsl cl? ofso im o sa a eo Vrn:Cn ddkmton (2 m iio et ue erj.nl i eeoo l a eo n.M kntusnvn er: e i osro oa.Kso Rgru eio o et.Etstovre io o sa r am. . Rĝ:Js V toi l ĝsa. .

ot .com/edu/tekst01. iu a eio. Rĝn:Bn.Nnvtr mlaie kjsrufaknvjtn eo e i u euu arpd. 50 air 1 Mz:Nnm too l picntn prmangakso ai u i rvs a rnieo. 50 Kras Kjtueŝla 72 ovk: a i lats Tob:Prkuĝ uia? rmo o i i tls Kras Rgru Tu blo vnsd esee ovk: iad! ij idj ea e ktr. eio e iu i aa i sa r oa ooo 53 Rĝ:Nn at e. Esperanto course .n etsposm.skumnta ovk: i aals aoi eu rmo ev i r ĉ tupsj. ovk: e. Kras V evri to ovk: i neŝs r! Tob:Mlam. i aoa. in i io? Tob:H. mna oo oo oo Kras N. in i au u? Snoo Pŝ l tnlnat e. e i ir et. tnu Rĝn:N tm. u i aie ervs a picntn prmangakso rnieo.Ŝ prls ovk:a i aoa! Aid:M prls m prls m prls (oa:plls mna i aoa. Tob:M evra ĝn rmo i neŝs i. ijr: uu a eio na n Kao L av ŝrcs nb: a ko pua! Snoo Te fnca l ŝrcgl. eio oe i sa rkie Rĝ:Aet mmno! eo tnu oetn Srutigadj abj mlesr. ur eo. un in unln afru in odn 51 Kjnn ko v drs 48 a u.L av etsee Ko m fr nn 55 nb: oe a ko sa n. 51 Ĉpto1. eĉ r rnan ron adkte Rĝn:Jnii Tigadjabj eio e l.Mlem tu pro.Vr mrna Fnat! rmo o ee iid! atsa 53 Mz:Bnutj Nnm fra pibn! 48 ai ogsa! u i ats l oe Ĉ v apri l kso? u i lots a etn Rĝ:Js N knotsĝn eo e.dm. i ia. r rna ro. eio e Rĝ:Jnĝ.Nn nnupvseiite ĉ. aspe. rmo ue ei oa nr in i 53 Ske l fnsrj 60 ev.Ĉ v vdstlfnuo 20 eo u. e. . . ovk? Keetsvaskeaeo i sa i ert j? Kras N etsposm. rm in uoo. 51 Nnpeul ainŝlio. .kj l pro mleia. ai uo. 54 Kao Bn. rmo i ans iea aao ĉ oo Aid:Dm. i ia.kj l pro lvĝs ovk: rm i in atln a. i oa nr. Tob:Spe! rmo urn Kras Kj mlurn ovk: a. . . L avnfusl tbn a ko la a uo.Ĉs Tob. vid 55 Rĝn:Ko fretsl cl?Ĉ v ntsbn? 17 eio im o sa a eo u i oi oe Rĝ:Kmrnbem nts Vtr 3 klmton pse. . 54 Kras Ĝse 66 ovk: ut! Tob:Kjtuĉ? rmo a i i Kras Iifncia l vdln Ĉ tueŝla ĝn ovk: l ukigs a iio.. 54 Kras Vruimd lkoe l btln 73 ovk: eŝ o a at n a oeo. i i aeo 54 Tob:Ĉ n aigs 35 rmo u i tni? Kras Js ovk: e.Nn peutu btnn 45 ovk: eu a ovn u. a eĉ lna oeo. il i ukis Snoo D. Trutu trio.M etstebn ŝfr. il ur eo) 54 Kmuio Ke ntibbn 73 optl: il ur eo. rmo avra 50 Kmuio Vriul lko! 81 optl: amg a atn esperantofre.. 50 Tob:Ko n fr nn Kras 33 rmo in i au u.10/02/12 Texts of the videos to learn Esperanto . 51 Tob:Ĉ ĉo ĉ aaĝsv? 75 rmo u in i rni i Kras Js ĉrm etssĝ.Prkon nto ŝn rmo ibe mna asts e i i urs i? 53 (nl kmuio 73 E a optl: Ke . ei ia i i i. e al.aadm. i i nats i. na n u i ia eeobd? Rĝn:N. 65 u rm a la atln a.vamjso Nnm fcl rtoo l 48 ai akn i aet. sns aoa) Tob:Sĝ ifn. Tob:Nnnnupvsvd nn rmo u ei oa ii i. Ĉu:Ke ĝ fnca? ij il i ukis Isrit:Ke ĝ fnca? ntuso il i ukis 53 Kao Snoo ke ĝ fnca? 52 nb: ijr. euu 0 ioerj.. a odj alvĝs Js Tob.bk kkn ntibbn frg rĝ . a odj eia.Mt ĝne l avn Tr l tnln ijr: o eu i n a ko. a eeto. i aoa. KrasH.Ke ntibbn il . rmo aa nao Kras Ŝ kpba prl.makr. ovk: i sa rkie Tob:Et takia Nnuvdsnnĉ te rmo su rnvl. .Kras 56 rmo il i ukis ovk? Kras Peuĉ tu ŝlio. ijr: il ukis a puiio 50 Tob:Ke ĝ fnca. 54 Rĝn:N ncss JnKro 29 eio e eea. eo opeel i oi. Tob:Ĝ ŝja mzr kbn. 54 Mz:Dno.htm 30/38 .Aid mlaa. . i upri i.dm. a i sa aa Tob:Dal. 50 Kras Mt l kro.m mlems V pvseii ovk: u i afri. 51 Aid:M vds m vds m vds 36 mna i ia. . 51 Rĝ:Psevtr dkte Aet! 28 eo ot euu esr. e i ir et. aii eo . Vruimd lkoe btln eŝ o a at n oeo.

N n prul tmo. ovk: u. 86 mna e oa e oa . a a na ot sa "ovk. Rĝ:Ko fr eo im o? Mz:L l ngakso ĝ etsddkklmton(0k) ai a a ir et. a et e l ukis 63 Rĝ:N gaa. u ovk sa .ntuŝn ovk: oe rmo ur i.oino ocdno ntuso od. 60 Pto Kla e rktn 20 er: ekj ĉ aeo. . Esperanto course . o . Slj:Ko ŝ frs iva in i aa? Mz:Ŝ tiks Ŝ tikse btl. . .Tob. ovk: na i opea ein 63 Nniuosri Kooaa esee 30 u r bev. 10 eo in i r? odn ue. er: i sa oao Vrn:Kaĝ ets iio i i sa? Pto Ĝ etsgad. esperantofre. 14 er: n oaa e rjo n lgs e vaio 63 Oivtrspratmbl.htm 31/38 .10/02/12 Texts of the videos to learn Esperanto . ai i sa oet oeo i aa la odn 63 kj3fnsrj. Tob:Js js rmo e.M dmno in Rpd! 21 eo e rvs i eads u. 51 Kro Ĉ v vdsin 90 al: u i ia o? Slj:KeetsAid? iva i sa mna Mz:Aed!H. o. Kro Keĝ ets al: i i sa? Isrit:Ka ntuso i? 54 Pto M hvsinprv. Vrn:Kubsoĝ ets H. i kzs ktr? N. rmo u kzs ein. Slj:Ke aig ĝn iva il tni i? 60 Rĝ:Ke n iu Nre.Krasets. . Tob:Ŝ drsnno.Ton etsrdna ovk: e iu i e sa iid.h. Kras N. e. i rna l oeo Slj:Keŝ ets iva i i sa? 53 Mz:M vdsdmn 91 ai i ia oo.. umt i. 51 Tob:Pibn!Nnĝ etsvra 87 rmo l oe u i sa am. vid 50 Kmuio Vriul lko! 81 optl: amg a atn Tob:Ke? rmo il Kras Nn mt ĝnĉ te ovk: u.M hvsktn iio i et i sa? o i aa ao! 61 Pto Rvn!Rvn! 07 er: eeu eeu Kro Kaĝ ets al: i i sa? Mz:Ĝ etsmdsadmt. M peea bcko. iva n in ietn ai Mz:M n sis L kson pufnca. kiet. . i sa r ea Vrn:Kuklr ĝ ets iio i ooa i sa? Pto Ngakjbak.n bn. . . 01 a eeton Kro Keetsl dm? al: i sa a oo Mz:H. 15 n eua e ooio i rfrs iiln 65 Ijua atbsn Aij ŝpj 10 u zs ouo. o..bn. rmo i io ein i opea ein Kras Ak v kmrnsnno. 97 er: i aa o o i Vrn:Keĝ ets iio i i sa? Pto Ĝ etsdnc. eu i i i.Js js Nnm vdsŝn ai tnu a e. retn kietn Isrit:Nro sd.sdn oine. 53 N!Srl btln Js Nnl bn bb rcvs 82 e u a oeo! e. aiu Kras Nn m isro vnprl. 33 ad ovk so a eo e odlno Aid:Klasets mna ovk so Kras Bn. la.n hlu Tob.M peea bcko.. er: ir a lna Vrn:Ĉ ĝ etsbso iio u i sa et? Pto Js V dvns Ĝ etsbso er: e.Ŝ kmrnsnno.d rg. io.n. i iei.Ĝ hvsbunpro.. ai i e ca. ai o i ia oon rnan oon 64 L dm etsmlna l rkj 05 a oo sa aat a oo. u i ia i.sut mna tla tla Kras N. e e e Kras N rd.tegad! er: i sa rna r rna Vrn:Ĉ ĝ etspz? iio u i sa ea 60 Pto Js Ĝ etstepz! 01 er: e.bn. e.h.Mz.Kras. 62 Pto Oivjĝsprtan.. i rfrs iiln 62 Rĝ:Vn.Oifua praidl. ovk: oe oe a iu 65 Aid:Klasets 38 mna ovk so Kras Js js ovk: e. .bn. Kras Dr "ovk" ovk: iu Kras Aid:Kl Kl Kl mna o. 37 rmo o. Kras ovk" 60 Tob:Kras. ai i rna. 30 rmo ovk . oa oa Kras Bn.M vdsrkj. 20 eo eu i e ed a epn Slj:E ku drko.Dr ovk: e e iu 64 Bla Krasetsl rĝ d Gnoad.h. . 54 Aid:N bn. u a oa eo ieo lko d l bn Kras atn e a oa ovk. i sa ue ioerj 2 m frd ĉ te o e i i.gadj rkj. o 61 Tob:kl kl kl.com/edu/tekst01.ocdne. i sa et. e. Kras M nto l picntn Sreuĝn ovk: i urs a rnieo.Nnoaa lcoo ovk: e e ep. i ntus i aoi 64 V lro klanvron kjl uu vroets 27 i ens ekj otj. uo ret. Aid:Sut.

Keŝ ets rmo i sa i. ma i sa a lj aia Isrit:Bnut. Tob:M n keea. Mluuo Mm.V creto drs ĉ n? odlno i et in io. drs 64 Kro Proumn 41 al: adn i. al: i aa la odn a r eeton 61 Mz:Ĝ etsmlna l rkj 55 ai i sa aat a oo. i sa r ia Rĝ:Speetspilra eo ur sa l aĝ. eio ai akn i sa a lj ot ai Rĝ:Bn.js M kmrns 51 ajnl: o e. vid Kras Js js ovk: e. al: e. mlprs aaea) 60 Tob:L rĝ vnsknl aij Kro Slj . ask.Pŝ ml sla JnKras 65 iuo la ao oa at. 55 ajnl: i sa la i aa imnee l hvsvra vzĝnkjlnea nzn i aa edn iao a oggn ao. a lj ogsa 64 Aid:(ua knl saoo pea btnn 86 mna lds u a ktl. riaa oeo. Kro Kulĝste Kulĝse tudm? al: i oa i? i oa n i oo 62 Mluuo Nnulĝste sdetsi. Tob:Ko n fr. i ai n a ieo.l pŝstaair. ntuso ogsa l ogsa lj ogsa 63 Vr:Mm bnut. Kras KeetsAid? ovk: i sa mna Tob:Ŝ etste H. rmo i e vrls 73 Kras V keea..htm 32/38 .Krasetsl rĝ d ovk: ĉ nao iu ovk so a eo e Gnoad. i vrls Tob:M n keea. 60 Mluuo L ua srnanĉpj. i i sa? Kro Ĝ hvsbunpro kjtifnsrj. e. . Mluuo H. Esperanto course . Odnr dmt .L n lĝste 58 ajnl: ei oa i. .inpiatn. Kro M sra mlrna dmn odnrndmtn al: i eĉs agadn oo. 60 ajnl: i zs tagj aon Ĉu:L (n Kras ij i e) ovk! Kno Vravzĝ. ask. 01 ovk: i vrls Tob:M n keea. ask.dno. 80 io i sa aia Vrn:M etspirpd.. rms uoo.Kaĝ ets riaa oeo . .V etsl pe fraMz. 60 Rĝ:Mz. iad! ba rii in eu 64 Rĝn:H.com/edu/tekst01.. 98 air 2 Kras Aid etsnvdbapovaklo ovk: mna sa eiel r i up. . N n pvset nvdba. u e Aid:N. kits i oo rkie e i i. rmo i e vrls Kras V keea. ntuso aia l aia lj aia 60 Vr:M etsrpd. ogsa m. i ea. ovk: e.Mz.lneanz. Kras Aaifn!Dr.pe rpd. 06 rmo adn ovk.Pigad. Ĉ v kmrns u i opea? 60 Mluuo H. u i ep i? Kro Js M pts M sra lknkngadjrkjkj. al. .10/02/12 Texts of the videos to learn Esperanto . ovk: i vrls esperantofre. o e i i sa? 61 Kras Ŝ hvsma mrkso. Rsi nruukso sdAid hvsĝn ets u n et. 71 Tob:ProuKras sdm etrsvne l rvr. e i lii i l a ieo M svsvn i ai i. Tob:Maklo Ke aaao ŝ hvs rmo i up? is prtn i aa? 70 Ke ŝ aii ĝn 01 il i krs i? Kras M n sis N m piogsŝn ovk: i e ca. 91 rmo a eo ea u a la.pirpd. 65 eio o e i e oa rii L tarj etsn sfĉ lra M etstodk.v etsl pe gad.pibnut. so . e i rzri i. 70 eo ai i sa a lj rna Tasot Ŝa Mjso! rnpru in aetn Rĝn:Mz.. . io : e i e ia in Isrit:Rpd.mlea mlea mlea mna so.Vn! 68 al: i lei. iva . Aid:ets ets. Sdl klfj vztsl dmn e i ekoe iia a oo. m.. ou in etn Tob:M n hvsĝn Ĝ flse l rvrn rmo i e aa i. e sa u i e oa i.d? rmo in i au o Kras N dvstoiŝn Dn ma kso. i eĉs oo u rna oo a .povaklo i e oa si eielj r i up. .Bae eo oe ai o l le .mla srna ĉpj at: ed iao ogg ao utj tagj ao. Mluuo Js Ĉ m hluvn ajnl: e. 80 io m.v.m n pvstar. . 64 Ĉpto1.Ŝ etsnvdba 96 ovk: i aa in i-etn i sa eiel. 79 ntuso rna l rna lj rna 63 Vr 1 Maĉpl etsgad! 74 io : i aeo sa rna Vr 2 Mapigad! io : i l rna Vr 3 Mal pe gad! io : i a lj rna Vr 1 Sdl n vdsto. iio i sa l aia Ab :L etsl pe rpd. rmo i e vrls Kras Js V keea. l ogsa Mm l pe bnut. a rieo sa e uie aĝ.n.M n dls (io) mna e i e io. rv! 61 Isrit:Gad..Ezsa tadm posm d ĉ te ajnl: m .Mm pibnut. Knen ta aaao. .Pe gad. Kro Kal ets al: i i sa? 64 Mluuo L etsat. Kras V etskeeea ovk: i sa vrlm.pe bnut. e ovk! 63 Kro N avns Rgru Elstar te. i opea. 61 Fgr at.v pri ĝn ocre in prtn i eds i.Etsmla tu lkjĉ te ajnl: o sa utj ij oo i i. ovk: i ea rv i. e mna aa i.

l oa nr. iio ot evs a ea a a ea 74 Pto L oa n a dk kjl dkuu. Tob:Iipvsad ŝn rmo l oo i i. . Iin rmro ŝn l e iaks i. iet! u okpi mna Tob:A! rmo Rĝ:Kooaa? eo i kzs Tob:I mri mn rmo u ods i! Mz:I mri vn Mri vnAid! ai u ods i? ods i mna 73 Slj:Sdŝ n etsĉ te 54 iva e i e sa i i... sa a ra 75 Tob:N avnshea.VaMjso Ko v dzrs ovk: o i aet! in i eia? Pokov etsĉ te r i i sa i i? 71 Slj:Rdn Aidn 27 iva eou mna! Kras L picntn Ŝ n toia ĉ te ovk: a rnieo? i e rvĝs i i.Evn ĉu. Kro Bneo. ovk! 75 Rĝ:A. ovnn neu in 72 Rĝ:Ĉsg tu trrnbun 31 eo eiu in eua ro! Kras N! ovk: e Rĝ:Ko v frsĉ te eo in i aa i i? 73 Kras M fra. 71 Rĝ:Kras slnu I fratsAid. ovk? i ca. 10 eo h o o KraskjTob:H. iu i Kras Hda etsl ti. a na. vid Tob:M n keea. al. .kjmra etsl kaa ovk: oi sa a ra a og so a vr.N avnsat hea. a iad ktrn 74 Slj:Mz!Ĉ n sra ĉ tu dmn 08 iva ai u i eĉs i in oo? Mz:El.Tuetsl ĝsadm. . ai be i e ets i ir et e l ukis ta m n cra. 45 er: a a vn so otog Vrn:Psesko l ss kjl sp. Tob:Ku Kro L rĝ? rmo i? al? a eo Kjtugadg. i im aia i i in iea epn Kro V ĉetsl fseo. iu ai uo iu e i lgs Mz:Slnu Kras Nn asut. Tob:Kooao a n? rmo i kzs l i 71 Kras Dmnukooao a l rĝ.h ovk a rmo e e e 75 Kro M hla vn 18 al: i eps i! 70 Rĝ:M kpo vn Kras . rfs i rna upio Rĝn:Aet!Krasetsee Etsdnee eio tnu ovk sa n. 11 al: e i ets i sa a ut oo Ĝ hvsbunpro kjtifnsrj.psmra ets. 16 ovk: ead i kzs l a eo Tao lngad srrz. . Kras M eŝlo rdo rcvln Pe l t. rnio iva i ot. 58 eo ovk. a ca i mk? Keŝ ets i i sa? esperantofre. i nrs u. ovk: i nats ain ieio. 73 Pto Kjl kiaetspsmra. 46 er: a k. Vd. .Mra etsl kaa iio oi sa a ra og so a vr.htm 33/38 . D. ai u i a? i sa n i i abo 70 Aid:Pno Pĉo 60 mna aj. rm i a rmo 73 M hvsbnnien Iipvseii 24 i aa oa do. 31 ovk: i eis M ĉa psgsĉ tema lbrntmo.10/02/12 Texts of the videos to learn Esperanto .h h. il i e ets 70 Kro Sdm cra.Vamŝo 38 ovk: i aet. . . 70 Vrn:Kudt etshda? 46 iio i ao sa oi Pto N rgru er: i iad. ai iet.Rgruesee! ovk: eu i eĉ a eo. 47 oi sa a ra Vrn:L daetshea. 73 Rĝ:N tm!Ĉ teetsskr. 70 Kras VaMjso picn Slj. a . rmo i e vrls Kras Ĉs!N srul bbn H. ovk. Kras Trr!Etsmla mŝjĉ te ovk: eue sa utj uo i i.h. Mz:Keŝ ets Kras V sis kjsisvaaio ai i i sa. .Mangakson pufnca. ovk! Kras H.Jnĝ fua.Asut ĉu. Esperanto course . ea a a e na Ab :Kjĉu tgnsko uupi ma a in ao evs n l. al: i esi a etnn Slj:V rbsAidn iva i ai mna! Kras N frrsat l fseo Ka n avnshda ovk: i oii na a etn.Aid etsnvdba 26 ovk: e iu mna sa eiel.Vd.Kras 20 eo i ats i. .com/edu/tekst01. aj. 12 eo e iu i i sa eue Rĝn:N etsskr. 32 rmo i lei ir Kras SlnuTob. i sa n a aao sa ei i i. klu klu ij 74 Aid:(e-oo) 59 mna bbsnj Mz:Ĉ v ads Ŝ etse ĉ tuĉmr.. sa aĝr.M tms. iio a u si ir Pto Kjl uu etsat hea. 71 Hda etsl ti. er: a a na si na ir Vrn:Hda etsl ti.N iu i aa la odn a r eeton i r. o otog so . u. Rĝ:Sdm n tms M eia nn M avns Kras eo e i e ia. i lea. eio e sa eue i ia . im i lei oi etsl ti.Etsnnuĉ te ko m kjTob. ovk: iet rmo i lei na ir N d avns l uun i o lei. .M n cra. 70 Ĝsvnstg d l fr' Vv n! 53 i eo ao e ' ei. Ŝ etse l plc. lj a e Tt n elsad l bbnnn ue e ba i a eo u. ovk.Pŝsmŝ.vramnto a i rnea ed osr? 74 Kras N tm.

.js Jnŝ. i tls a eo. Rĝ:H. ovk: a i sa tla tla tla Tob:H. . i eĉ mna. 70 eio o e. rmo e. i ca.Eprno iio . i ca. 71 Ĉu:Aid. er: e au i oo 73 Vrn:Prĝj d pitmo Jnfnsnakno 91 iio e oo e rnep. Pto Esnsĝsahr. 70 Rĝn:H. o sa i i. ovk: tla tla tla Tob:V etssut. 73 (uio 80 mzk) 74 Tob:Vnsmleio 88 rmo ei aflĉ. ovk: i oa ai ein i aa in etn 71 Tob:Krashvsmlantuonĉ te 78 rmo ovk aa utj rkj i i. o oa a r' Vrn:D l pc kjl aieo iio e ' ao a ' mkc. 71 Tob:Js L sis l sis L ŝei l bbn 67 rmo e. au o.10/02/12K e ŝ e t s Texts of the videos to learn Esperanto .sĝ.sĝ. o i ln si ei l i n a d e ma pe ŝttj . .gruii. in e. Kjke v pvsvd e mamnaeoĉ tem hvs a il i oa ii n i askt i i i aa dvranrknonpiMz. 08 e e N etsl fn.ai . 66 eo ai ad ln Kro Bn.Ka m frsto ĉ. rm in atln ou in unln 73 Rĝ:Mrne 72 eo iid! Rĝn:Rgruto! eio iad in 75 Kras Ĉs!V n rja fr to! 71 ovk: eu i e ats ai in Mz:Uue ĉ tu knuue ĉ tu.Ai .Mv tu trio. rmo i sa tla Kras Sĝ. Kras Ĉrv etssut. rmo Tob:L hvsaaao.Jn pea 82 ai i i u i i. . e ia i at. 73 Rĝ:Mz. Kras Slnu Tob! ovk: iet. seat.. . a rnieo avdbii i. ovk: aa aa aa Tob:Iimlieio nn rmo l albrgs i. i eio da da da da da 80 Rĝn kjRĝ:Ai 00 eio a eo da Slj kjKro Ai ..sut. i e oa ii i.sut. rmo o il i ai in i 70 Ab :Poĉoĉ kla v. Kras M pvsfr nno. r ie eis ======= Teksto de la tria ideo (15 min M eaPa o i ln oj) (ituetsmnlg prlt d snoiokutoa Ĉ i sa oooo aoaa e ijrn i rvs lbo kjlgsĝn irn a ea i) 84 N.sut.htm 34/38 . ai da Aid:Ai . 74 Rĝn:M hvsŝn 66 eio i aa i.bl tmo iio o oa ea ep. iesj aotj r ai Etsvr mla ĉ te d mapaoetslg a v uu sa ee utj i i.Ai .Ai .N. mna da 82 (it d knaoatj 02 Lso a ulbrno) 84 (MseaPat" 3dvdobgn) 08 "itr lno. rt. 92 ma r i i ups i 71 Pto Jnl hrooseo 91 er: e a olĝ pc. a i .sut.. . er: koi ut oo Vrn:Prbn. .Etsnrl kmno e sa a io sa u a oec. eo o e Ĉ te Rpd.. e i Aid:Pno Pĉo mna aj. Ĝsrvd. aj. ai n l i ij u n l i ij 70 Mz:Ĉ toknĉ to Kjto. Pto K bt ĉukr.n. . Kras Sut. Esperanto course . Hr' hr'hr' ua. . er: iia i oi Vrn:. i i. iva a al: da Mz:Ai .te. u e oa do rds Kjm vdsĉ tek l uu ets a i ia i i e a na sa 82 Mz kjl MseaPat 10 ai a a itr lno esperantofre. auo aj.Aid! 89 ij mna mna Aid:Sltnpno Sltnpĉo mna auo aj. ua ua.Ĉ n bn ie (ia) u l ij lj aaa.N ĉu aet sru N sruAidn al: oe i ij tne eĉ.. Kro Kras n n pvsvd ŝn Fr in Kras al: ovk. aiu Rĝn:M cra k ŝ etsĉ te I etsĉ te eio i ets e i sa i i.Ŝ hvsma kso. Pto Dsĝsn hda. . Prnv l ea..com/edu/tekst01. oifrĝsnvdba L picnt mlielgssn n aia eiel. vid i i sa? Kras M n sis ovk: i e ca. ovk.S oiepŝsbtnn rmo i aa prtn e n kua uoo. .ai . Mz:Ko v cls ai in i ea? Tob:Jn Peutu ŝlio.

l ij sets aa l i L psa mtnnKroelbrstefu. e. Krolbrse l ĝreod l plc. a eio otna. sa oao e a eo e olno Bnoupiog ĝn ovl rzri i. sa oao e a eo e olno M piogsĝn i rzra i. ia a eio 84 Kromnrsl patna Mz. i ea l olno M pna k ĝ etszoad puab. i ia. al eads M n sis Etsdnc d l rĝ d Zoad.tegad.H. . 84 L sra l patn 47 i eĉs a lno. i r l ai e oa do 84 Kroifra Mz pil pat. .bn. M kmrns Et takia Ls ĝna m. ovk ia. 85 Etspat. 57 al noms ai r a lno Ĝ etsggnaMz. Ĉu tgnl pat etspigad. oe al.Ĝ etslape ŝtt.drsKro i sa pcaa lno ia al.dmna Kras e.Jnbn ie. Ĝ vnse Zoad. ia ai 80 Ggnaetsgad.10/02/12 Texts of the videos to learn Esperanto . Mled snrl.l drs i sa iat ai i ia. 50 i aa lnon L vlsvd l zoadnpuabn i oa ii a olna rnro.Ko m fr? i oa i i rsi in i au 83 Krofrsa s zron 50 al aa l i ogj. ia al.drsKro 28 sa lno ia al.htm 35/38 . . 35 al ota a lno l ai Vd Mz. ia ai i e sa r la Krasasuts ovk kla.Ĝ bznsavnĉutgn rzru i in tne i eoa ko i ao kjmled snrl. Pat at ddkcnierj n etsggna drsMz. 81 L rĝ etsteknet. L mlemsl pro teslne i afra a odn r iet. et. L n etsknet. al aa utj lnon Ĉ tuetsseil. . Koĝ ets Krodmna.drsKro e oa oo o i ia al. i e opea. iva ria in omĉmrn 85 Kraslvs(ao)l ktn 11 ovk aa lvs a ao. Mz kjKroia a l plc ĝreo ai a al rs l a aaa adn. 50 i afra a odn A!H v. i ao o l a lno Etsl nko Ĉu dra.L ĵlzspiKro i e sa otna i aua r al. a pcaa lno e a eo H v. oe al. a otn aeo al kaoa r re 80 L ŝtspatj. i sa r otna i sa i lj aaa 81 L mlemsl pro. e i i sa? eads ovk. a eo afra ij eeon L rĝn prlsknl kiitn. vid 82 M eaPa o 19 i ln 83 Etsl mtn d lno(uo) Ĉu(i? 14 sa a aeo e ud ld?.M sis M iua Mz.ko m pvsfr? o e in i oa ai D. o i ess a i ca. L etsteknet. ij oms ij rm ovk. Koĝ ets Mz dmna. 60 iat sa rna r rna il i N. i rsa aie 82 M pvsad ĝn drsKro 52 i oa i i. i i sa. esperantofre.drsKro V n kmrns e ia al. L pat etsat p ddkcnierj a lno sa la o ue etmto. u i i sa. i sa i? 84 Ĝ etsprl rĝ. . a lno sa iat. Js cre drsKro e. Bnnmtnn Kro Krasdrs Koetsto oa aeo. al aoa n a adn e a aao 80 SltnKro drsl rĝ.V piogsĝntebn.Kro drsSlj.Ĝ etsprl rĝ.kjavnĉuae ut a ubio oe a ko itg. Etsdnc d l rĝ d Zoad. lno la ue etmton e sa iat. Bn. iva otna. al. i r oe rzra i.Ĉe h o e i sa? sa oij i. .ke m.com/edu/tekst01. i opea. a lno e aa ue etmton Ĝ hvscnond cnierj Vn rgri i aa etj a etmto. i ĉe) e l plc lbrs L rĝ mlemssanltrj.Tkts 20 sa tkd u a oao esa: Piog ĉ to aet. ia al. a eio aoa u a ursio Slj odgssa droabo. L pat etsggna Ĝ keksrpd. 83 (ia)M hvsien M frsina l pat.kuĝ ets Iiĉu apka smja m.Koets.drsKro 25 i sa o a eo ia al. .l rĝ drs akn a eo ia. Esperanto course . N.Kro drsl rĝn. 81 Kropiogsl patntebn. . ai eads Ĝ etsseil pat. 35 a eo sa r otna Bn Kro l drs V tebn piogsĝn oe al. 40 Rds i aa do. a ut a ubio 83 E od.l drs 20 n ro i ia. . Krohvsmlanpatj. L pat n hvsddkcnierj. Js Sdkoĝ ets. M pvsad ĝnkek. 44 u ro.Krodrs 30 iad! al ia. i ess e i sa olna rnro 80 Ĉ ab? drsMz.l drs iu ai i ia. eu iad. ia iva i rzra i r oe Js Bn.Rgru 21 auo al. in ao a lno sa l rna 83 Rgru.Ĝ n etsteat.l pna. i i sa. i i sa pcaa i sa o a eo Jnbn lk prĝ. L seil pat d l rĝ. au i l i Dno.Etsflo.Ĉu ko Kras sa a ot. i e ca. ia a eo iad. su rnvl. 82 Etseieosrl dnc. 48 al rzra a lno r oe L rĝ knets L rĝn knets Slj knets a eo otna. n a aao aoa.

htm 36/38 . Ke? Krodmna.Ĝ eia l pron i rs n a eeton i nrs a odj. i aa ao a e a odlnan ikion 83 H. L rĝ kjl rĝn ĉa vkĝsj l sp kjdoo a eo a a eio im eia e a ea a un. 90 L mtsinsrl patn 08 i ea o u a lno.kr.Mz. Esperanto course . sa odlna ikio. Ĉ m pvshli. Ĝ eia terpd. rtln ia a eio 94 Ĉ n Krasetstesĝ? Slj. a eo sa oea Fr in L kis au o! i ra. L teknets i r otna. 82 Nkm. M eprsk ĝ eio. . 82 aj! aj! sa iat lno n i . ep! ep! ra a eio Etsggnapat e madroabo sa iat lno n i omĉmr. 84 Ĝ. 99 oa do ia a eo N mt ĝnsrl patnnn i eu i u a lno u. i sea e i fks ia a eo 92 H. ai ia iva M sra Kro. e sa a lno sa i ai rna ai 80 H.ĝ n etsdnea a eo ia.drsl rĝ.sdŝ n pvsvd Kro.kabl mtn.drsl rĝ. . . 85 Hlu Slj. 83 Kro Fr in 94 al! au o! Krasasuts ovk kla. i a iads a aao.Etsslno 01 a lno ea rsi sa iet.vra flo etsĉe uie edj oij sa i. Sbt. Sdm n vlshv ggna patne madroabo e i e oa ai iatn lno n i omĉmr.v. al eads Mz pvsuisa ksoio.Ĝ sisma nmn drsSlj. . 82 N ki. u i i sa a lno. . 92 e ru aa ia a eio M etsklr. u i oa ep? i eads M hvsinĉ te i aa o i i. i otgs ln 84 Bn ie. .drsl rĝ.Kras l oe ia a eo rtln ovk. auo. i sa oea ia a eo L pat etse nadroabo To m n ŝts a lno sa n i omĉmr. Ŝ mlemsl fnsrn i afra a eeto. ia ai Kroĉgeia. 81 e i ia a eio Nkm. H!Etsggnapat ak e vadroabo o sa iat lno na n i omĉmr. aie i rv aln 83 Slj sra Kro e l ĝreo 80 iva eĉs aln n a adn. Ĝ etsbn prpatj Ĝ mria ii.drsSlj. u ao a e? aa ia a eio Js dno kr. ia iva Sltn pat. sa a ea a un.com/edu/tekst01. .drsl rĝn.ĝ hvsouon 81 i i aa klj! Sltn Slj. ia ai Sdm n pvsvd ĝn e i e oa ii i. L rĝ etsklr. auo. lno N etsl pat.drsl rĝ. Ŝ vdsmled vra flo. ia a eio H.Gad Mz.kr. i sa r aflĉ. i oa aoi i ca in oo. 81 L pat akr keks 69 a lno noa rsa.drsSlj. L hvstsnd tokjgnoadj bsvtj.Ma pe ŝttjbsvtj o oe ia a eo ij lj aaa ikio.Krodrs Rgrul plcn sa eue al ia. Etstrr.. e i ia iva Rpd!N touKro. e au l i ogj. akn aa ia a eo 81 Ĉ etsbsvtj 77 u sa ikio? Js Etsgnoadjbsvtj drsl rĝn. i eĉs aln M iutoiln drsMz.bn.10/02/12 Texts of the videos to learn Esperanto . il.Gauo.drsKras ai oa z in omŝpn ia ovk. Slj krse l ĉmrn iva ua n a abo. 93 L pat ĉsskek. in i e aa.Hlu Hlu 74 ep! iva ep! ep! L rĝ kjl rĝn kis a eo a a eio ra. 84 H.drsl rĝn. 95 a e. . l im eia e a ea a rdk Ĉ tsnd to. e. vid Mz kjKroia a l plc ĝreo ai a al rs l a aaa adn. 74 tnu ra a eo Hlu Hlu Kisl rĝn.drsl rĝn. e. eads ai Ĝ etsggna Ĝ kea ()l l plcjmrj i sa iat. ia ovk. Iiĉa vkĝsj l sp kjtie. i sa oa o lno. 80 Ko m fr? 70 in i au L rĝ kjl rĝn mloms a eo a a eio adra. Ĉ ĉ toetsl pat? dmna Mz. iad a aao! M j rgra l plcn drsMz. i r rv i. H.Etsm. auo. i rps ? a a aaa uo. 71 o i ea aeo ia a eio N mlem l fnsrn i afru a eeto. 04 u e ovk sa r aa.l dmna. Ĝ ia e l fnsrj. e i e sa aĝr.drsl rĝ. i ia ut a edj oij e i e oa ii aln (i tupat etsggna ŝ drs ŝ) i lno sa iat.drsl rĝn.drsl pat. iva ia a lno Ĝ pvsprl. i fks r aie Kron pvsrgri L etstomleia al e oa iad. 80 Pno Pĉo Etsggnapat e ma. i ia.js drsKras n fr a v zron 00 o e.drsl rĝ. Mz fua ĉra l plc e saksoio ai lgs ik a aao n i omŝp.js gauo. Pibn. Ĉ ĝ etsdnea u i sa aĝr? L rĝ drs n. o e.js sltn Mz.drsl rĝn.L pat akr keks al arnĝs a lno noa rsa.drsKro Etsl sp kjdoo 69 o e ia al. 83 Ĝ etsĉe 65 i sa i. . iva esperantofre. 84 Aet!Kisl rĝ.

e iu M gaua vn drsl rĝ d Zoad. tlfn ooio Prou etsmatlfn. ia ai L rĝ d Zoad etsĉ te a eo e olno sa i i.ko e? i? e im u i? il fe u u i? 91 (ia) 52 rds Rimedoj por lerni kaj uzi Esperanton Resources to learn and use Esperanto Recursos para aprender y usar Esperanto Hejmpa o: Esperanto Fremont Aktualigita de Enrique.dno.drsl rĝ. N gaa. Esperanto course . e.com/edu/tekst01.Kro drsMz.ke fra l rĝn d Zoad? oe akn il ats a eio e olno Bn.dno.MaDo Fnat. a eo e olno L vnsprtik to.l rĝ d Zoad drs 38 oetn a eo e olno ia. in.drsl rĝ. Js.Sdŝ n rdts e. ia a eo e Zoad. Js sd. 91 Mmno. e. rtln al. .vr vztsnndml pstgeo u a eo e olno ee iio i u a otamz? 94 Js kr. i eo o rni en ia a eio Ko! drsl rĝ. e. e . El l hvsda zoadnpuabnkns.Ka?Knku Ke ot?Ĉ. 45 i i sa iat. . (eeoasnrl) 40 a ovk ia . atse ? sa iid! MaDo drsl rĝ. ia a eio M aa vn Slj drs i ms i.Ke l rĝn fra? oe akn il a eio ats Bn. Keĝ ets. e . iva ia.()Etsmrne e i i i. 94 Kj kjĉ v piogsl puabn 35 a. 17 e. arn! 95 Etsmaptio 40 sa i arn. 5 majo 2010 esperantofre.drsSlj.Ptio ao e i aoa u r io . eads a eo e olno Js M nmĝsKro e.drsl rĝ. be i aa un olna rnro u i 90 L rĝ d Zoad rgra l patj. i ia. ia a eio 90 L n pvs l rĝ drs Rgru 21 i e ou.htm en Esperanto in English en Espa ol 37/38 . ia a eo 93 M vlsvd va ĝreitntj drsl rĝ d 31 i oa ii in adnso u. rtln ia a eo Gauo.L etsteknet.. ia a eo e olno V piogsĝntebn.drsKro 25 optna olna rnreo ia al. e rvs al. i i. L vlsvd l zoadnpuabn drsl rĝn. Js drsl rĝ d Zoad.Slj.. . i sa otna M etssĝ. e ea a eo e olno Bnntgn l drs ke v fra? oa ao. ia a eo Ĉ l rĝ d Zoad.drsl rĝn. .drsl rĝn.ggna 41 iat. ia a eo e olno Zoadjpuabjnraeetsatjdko cnierj. . il i ats 91 Bn. aa ia a eio Koetsa v?V ŝtsl rĝnd Zoad.l drs i sa aa iva i ia. e. . al a ai noa uia a aodn Krasrgra. 91 Vztno.(ia) adn. .dno. e. 90 Ggna drsMz. ei ia: Bn al" 94 Kmaid zoad puabt. r aa ia iva e i e iea. i rtls aln Js gauo. ovk iea. u ia a eo i r ea a. u i sa a adnso. 93 KjKrasdrs. a eo ia.drsl rĝ.l dmna.Ĝ etsggna i rzra i r oe i sa iat. Ptio m drsa v k v n tlfn mn arn. Jnĝ. Js tesĝ. i oia al. ovk iads i sa r otna Nn nnudrs "oeKro.Kuetstu 16 iiat? ia a eo i sa i? L rĝ d Zoad. i rtls i.kr.Katrr mlro 11 i aod! ia a eo i eua aod! Prg ĝn Kro uiu i.drsl rĝn. i ii l i e i e eeou i. ia ai iat. olno Ĉ v etsl ĝreit? dmna l rĝ d Zoad. . ia a eo N ki. e. u. .m tebd rs sd.kjke fra l zoad puab? oe akn a il ats a olna rnro 93 Vn kjrgru 20 eu a iad.Ku N.drsl rĝn. Js bnouprg ĝnrpd. 04 u e ovk sa r aa. iad! Jnvnsl rĝ d Zoad. vid 94 Ĉ n Krasetstesĝ? Slj. iva Krasrdts L etsknet. 15 u a otamz. ovl uii i aie ia a eio N hvsgaa vztno dml pstgeo i ao rvn iiatn u a otamz.kjv? 25 oe akn a i Bn. i i sa? i eads N. a u i rzra a rnro? Js Sd sdvd.dno. KrokjMz akr prgsl mlro. sa i eeoo rds Hl!Jsv prlsknfaln . al...10/02/12 Texts of the videos to learn Esperanto .ĉ. i oa ii a olna rnro. olna rnro oml sa la e k etmton 91 Ĉ tuetsggna M gaua Kro. 33 a eo e olno iads a lnon L vlsvd l puabn i oa ii a rnro.Kro drsl rĝn. e ru aa ia a eio 93 Dml pstgeo drsl rĝ. 90 Kamlro. i sa l i i aa a eo e olno L etsvaaio i sa i mk.

vid esperantofre.htm 38/38 . . Esperanto course . . .com/edu/tekst01. . .10/02/12 Texts of the videos to learn Esperanto . . . . .