JABATAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN PJM3102 PERGERAKAN ASAS

Minggu 1

1. Konsep Pergerakan Asas

Pengertian. Jenis pergerakan asas Pergerakan tanpa dan bersama alatan

• •

Kuliah
• • •

Menerang dan Menjelaskan konsep, definisi pergerakan asas. Membincangkan jenis-jenis pergerakan asas. Membincangkan pergerakan tanpa dan berasama alatan.

ISL • Mendapatkan bahan dpd Internet dan media cetak : Definisi, Konsep, Pergerakan asas

JABATAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN PJM3102 PERGERAKAN ASAS Minggu 2 1. . Membincangkan jenis-jenis pergerakan asas. ISL • Mendapatkan bahan dpd Internet dan media cetak : - Membuat nota ringkas berkaitan aktiviti pergerakan dengan merujuk bahan cetak dan internet. dan Pergerakan Bukan Lokomotor Amali/Kuliah • • Menerang dan Menjelaskan pergerakan asas lokomotor dan Pergerakan Bukan Lokomotor. Aktiviti Pergerakan Asas tanpa alatan • • Pergerakan asas Lokomotor.

. ISL • Mendapatkan bahan dpd Internet dan media cetak : Cara bagaimana menggunakan Pelbagai alatan yang dipilih. gelong getah dsb.JABATAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN PJM3102 PERGERAKAN ASAS Minggu 3 1. ribon. Amali/Kuliah • Menerang dan Menjelaskan cara penggunaan pelbagai alatan. kayu. pundi kacang. Aktiviti Pergerakan Asas dengan menggunakan pelbagai alatan • Bola (kecil & besar).

.JABATAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN PJM3102 PERGERAKAN ASAS Minggu 4 1. kegunaan dan pergerakan. ISL • Mendapatkan bahan dpd Internet dan media cetak : - Mengkategorikan alatan dengan mengikut bentuk. Aktiviti Pergerakan Asas dengan menggunakan pelbagai alatan • Konsep dan cara menggunakan alatan yang ada Kuliah • Menerang dan Menjelaskan aktiviti yang sesuai dengan pergerakan asas dengan menggunakan pelbagai bentuk alatan.

Matlamat. Model permainan kanak-kanak • Pengenalan dan matlamat model.JABATAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN PJM3102 PERGERAKAN ASAS Minggu 5 1. Membincangkan kategori dan jenis-jenis permainan. . Membincangkan model Bunker dan Thorpe 1982. ISL • Mendapatkan bahan dpd Internet dan media cetak : - Definisi & Konsep. Model Bunker dan Thorpe 1982 Kategori dan jenis-jenis permainan • • Kuliah • • • Menerang dan Menjelaskan matlamat model permainan kanak-kanak.

matlamat dan kepentingan antara permainan kategori jaring/dinding dan serangan/kawasan. matlamat dan objektif Kepentingan ISL • mencari bahan berkaitan dengan permainan kanak-kanak dari aspek konsep dan kepentingannya melalui bahan cetak dan internet . Kuliah • • • Permainan Kanak-kanak Konsep.- Model permainan kanak-kanak JABATAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN PJM3102 PERGERAKAN ASAS Minggu 6 1. Model permainan kanak-kanak • Pelajar dapat membezakan konsep.

: Kategori Sasaran ISL • Mencari bahan yang berkaitan dengan model Bunker & Thorpe 1982 mengenai permainan kategori sasaran . Model permainan kanak-kanak • Pelajar memahami kosep setiap jenis kategori permainan berdasarkan model Kuliah Model Bunker & Thorpe (1982)  Pengenalan dan konsep model • Kategori dan jenis-jenis permainan.JABATAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN PJM3102 PERGERAKAN ASAS Minggu 7 1.

: Kategori Pukulan ISL • Mencari bahan yang berkaitan dengan model Bunker & Thorpe 1982 mengenai permainan kategori pukulan .JABATAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN PJM3102 PERGERAKAN ASAS Minggu 8 1. Model permainan kanak-kanak • Pelajar memahami kosep setiap jenis kategori permainan pukulan berdasarkan model . Kuliah Model Bunker & Thorpe ( 1982)  Pengenalan dan konsep model • Kategori dan jenis-jenis permainan.

: Kategori Jaring/dinding ISL . Kuliah Model Bunker & Thorpe (1982)  Pengenalan dan konsep model • Kategori dan jenis-jenis permainan.JABATAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN PJM3102 PERGERAKAN ASAS Minggu 9 1. Model permainan kanak-kanak • Dapat menghasilkan satu contoh permainan kategori jaring/dinding dalam kumpulan kecil dan mengelolakannya.

• Mencari bahan yang berkaitan dengan model Bunker & Thorpe 1982 mengenai permainan kategori jaring/dinding. JABATAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN PJM3102 PERGERAKAN ASAS Minggu 10  Pelajar memahami kosep setiap jenis kategori permainan serangan/kawasan berdasarkan model Kuliah Amali permainan kanak-kanak: • Kategori Serangan/ Kawasan ISL • Mencari bahan yang berkaitan dengan model Bunker & Thorpe 1982 mengenai permainan kategori serangan/kawasan .

JABATAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN PJM3102 PERGERAKAN ASAS Minggu 13  Dapat memahami kaedah yang terbaik dalam pengurusan dan kawalan kelas semasa pengelolaan permainan secara amali Kuliah • • Pengurusan dan pengelolaan permainan Pengurusan dan kawalan kelas ISL • Mencari bahan daripada pelbagai media massa berkaitan pengurusan dan kawalan kelas .

kawasan dan pelajar semasa mengelolakan sesuatu permainan Kuliah • • Pengurusan dan pengelolaan permainan Keselamatan peralatan.JABATAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN PJM3102 PERGERAKAN ASAS Minggu 14  Mengetahui dan dapat mempraktikan bagaimana meningkatkan penjagaan keselamatan peralatan. kawasan & pelajar ISL  konsep am penjagaan dari aspek: .

Pengurusan dan pengelolaan permainan Pengelolaan Permainan ISL .a) Keselamatan peralatan b) Keselamatan kawasan c) Keselamatan pelajar JABATAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN PJM3102 PERGERAKAN ASAS Minggu 15  Memahami konsep asas dalam aspek mengelolakan sesuatu pertandingan atau permainan Kuliah • • .

kalah mati dan sebagainya yang biasa digunakan dalam sesuatu pertandingan.• Dengan menujuk bahan-bahan bacaan dan internet cuba cari nota ringkas dan dengan menyediakan sistem pertandingan seperti sistem liga. JABATAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN PJM3102 PERGERAKAN ASAS Minggu 16  Dapat menganalisis dan menilai secara praktik permainan kanak-kanak berdasarkan indikator yang sedia ada. Kuliah • • Teknik Penilaian Penilaian permainan kanak-kanak ISL .

• membina satu kaedah dan indikator untuk menilai permainan kanak-kanak yang mereka telah rekakan JABATAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN PJM3102 PERGERAKAN ASAS Minggu 17  Pelajar dapat memahami protokol penilaian dengan menggunakan jenis-jenis bateri ujian yang dicadangkan semasa amali ujian yang dilaksanakan Kuliah  Teknik Penilaian  Jenis Bateri ujian  Amali ujian .

.ISL • Mencari bahan dari internet berkaitan jenis-jenis bateri ujian yang biasa digunakan dalam pendidikan jasmani.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful