P. 1
SCA magasinet SHAPE 1 / 2012 fokuserar på gröna pengar

SCA magasinet SHAPE 1 / 2012 fokuserar på gröna pengar

|Views: 1,365|Likes:
Nyaste numret av SHAPE, SCAs magasin om trender, marknader och affärer fokuserar på gröna pengar och ställer frågorna om tillväxt måste vara synonymt med miljöpåverkan, vad som händer med kreativiteten när man isolerar medarbetare i tre dygn, hur servetthållare på Dairy Queen fick bukt med nedskräpning, hur rena händer är det bästa försvaret mot bakterier på utlandsresan och hur tunnare och tunnare blöjor och bindor absorberar ändå bättre.

Lär dig mer om SCA på http://www.sca.com, http://www.twitter.com/SCAeveryday eller http://www.facebook.com/SCA.
Nyaste numret av SHAPE, SCAs magasin om trender, marknader och affärer fokuserar på gröna pengar och ställer frågorna om tillväxt måste vara synonymt med miljöpåverkan, vad som händer med kreativiteten när man isolerar medarbetare i tre dygn, hur servetthållare på Dairy Queen fick bukt med nedskräpning, hur rena händer är det bästa försvaret mot bakterier på utlandsresan och hur tunnare och tunnare blöjor och bindor absorberar ändå bättre.

Lär dig mer om SCA på http://www.sca.com, http://www.twitter.com/SCAeveryday eller http://www.facebook.com/SCA.

More info:

Published by: SCA - Hygiene and Forest Products Company on Mar 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2013

pdf

text

original

1.

2012 ET T MAGASIN FRÅN SCA OM TRENDER, MARKNADER OCH AFFÄRER

HAN HÅLLER HYGIENEN HÖGT

SHAPE

Tekniken som gör blöjor och bindor tunnare

LESS IS MORE

TRICKET SOM HÅLLER MAGEN

GLAD PÅ RESAN
jr CA sälnengarna S i förpack

GRÖNA PENGAR TACK!

Thron Ullberg

Shape är en tidning från SCA, främst riktad till kunder, aktieägare och analytiker, men också till journalister, opinionsbildare och andra som är intresserade av SCAs verksamhet och utveckling. Shape ges ut fyra gånger per år. Nästa nummer kommer i juni 2012. Ansvarig utgivare Camilla Weiner Chefredaktör Marita Sander Redaktion Anna Gullers, Göran Lind, Anne Hammarskjöld, Inger Finell Appelberg Design Markus Ljungblom, Kristin Päeva Appelberg Tryck Sörmlands Grafiska AB, Katrineholm Adress SCA, Corporate Communications, Box 200, 101 23 Stockholm Telefon 08-7885100 Fax 08-6788130 SCA Shape publiceras på svenska, engelska, spanska, tyska, franska, nederländska och italienska. Inlagan trycks på GraphoCote 90 gram från SCA. Eftertryck endast med SCA Corporate Communications tillåtelse. Redaktionen eller SCA delar inte nödvändigtvis alla åsikter som framförs i artiklarna. Du kan beställa SCA Shape eller läsa den som pdf på www.sca.com. Adressändringar kan göras på www.sca.com/prenumeration eller genom att e-posta sophie.brauner@sca.com

“SVENNIS VAR SVÅRAST”
AV NIO MILJONER svenskar är det

bara tre som lystrar till namnet Thron. En av dem, med efternamnet Ullberg, har i det här numret fotograferat Mats Berencreutz på sidan 16. Thron Ullbergs karriär som fotograf startade 1996 efter sex års studier i Uppsala. Då visste han inte att fotografi skulle bli hans levebröd, Uppsalatiden ägnades i stället åt konstvetenskap och estetik. – Jag är mer eller mindre autodidakt, säger han. Det tycks ha gått bra ändå och med portätt som specialitet har han genom åren mött

många kända människor – från skådespelerskan Noomi Rapace till legendariske fotbollscoachen Sven-Göran Eriksson. – Plåtningen av Svennis är nog en av de värsta upplevelserna. Han var då förbundskapten för England och vi skulle ta bilder för omslag och tio sidor i Månadsjournalen. Strax innan vi skulle börja kom presschefen in och sa att vi fick max fem minuter. Vi fick fylla ut med bilder på Svennis anteckningsblock. Idag bor Thron Ullberg med fru och tre barn i villa i Enskede i södra Stockholm. Familjen tar det mesta av tiden.

MEDARBETAREN
SCA I SOCIALA MEDIER
Youtube.com/ SCAeveryday visar reklamfilmer och klipp från SCAs presskonferenser, presentationer och intervjuer med chefer och anställda. Facebook.com/SCA har till syfte att rekrytera duktiga medarbetare, engagera användare och ge information som kompletterar sca.com. Twitter.com/SCAeveryday ger en bra sammanfattning av allt som händer på sca.com och på SCAs andra sociala medier. Syftet är att ge olika användare, journalister och bloggare relevant information. Slideshare.net/ SCAeveryday vänder sig till investerare och analytiker som kan ladda ned presentationer av kvartalsrapporter och information från bolagsstämmor. Scribd.com/ SCAeveryday innehåller ca 50 publikationer, bland annat SCAs hållbarhetsredovisning, rapporten ”Hygien berör” och tidningen Shape. Flickr.com/ HygieneMatters kompletterar utgivningen av den globala rapporten ”Hygien berör” med bilder.

Omslagsfoto: Camilla Lindqvist

2 SCA SHAPE 1 2012

INNEHÅLL
06. Gröna pengar
Måste tillväxt vara synonymt med miljöpåverkan? Innovation kan vara ett sätt att lösa problemet.

32
TREE POOL-PROJEKTET bidrar till grönare stadsmiljöer.

13. Innovationsrace
Tre dygns isolering väckte kreativiteten hos medarbetarna.

20. Xpressnap löste servettslöseri
Nya servetthållare på Dairy Queen fick bukt med nedskräpningen.

MATS BERENCREUTZ håller hygien högt.

22. Ordning på magen
Rena händer är det bästa försvaret mot bakterier på utlandsresan.

16

24. Förpackningarna säljs
SCA säljer förpackningsverksamheten till DS Smith.

27. Tunnare och tunnare
Blöjor och bindor blir tunnare, ändå absorberar de bättre – hur är detta möjligt?

36. Må vindarna vara med oss s
SCA planerar att bygga och driva två vindkraftsparker i egen regi. aftsparker a

DESSUTOM....
HÅLLBARHETSMÅLEN har vässats – sid 4 SHAPE UP – sid 30 12 TIMMAR med Miao Yuping – sid 38 NYHETER FRÅN SCA – sid 40–43
KONSTNÄREN som skapar allt i trä.

30
SCA SHAPE 1 2012 3

VET DU...
...när första engångsbindan från Libresse tillverkades? Svaret får du på sidan 28. et t

UPPDATERAT
Nu höjs ribban för

Nyheter från SCA

FLER MÅL
Följande mål har lagts till de befintliga:

$ Minska olycksfallsfrekven-

hållbarhet
SCA vässar sina mål för hållbarhetsarbetet, och stärker därmed sin position mot kunder och konkurrenter.
SCA HÖJER SINA ambitioner på hållbarhets-

området och sätter upp nya mål. – Vårt hållbarhetsarbete är affärskritiskt för SCA och ger oss ett försprång framför konkurrenterna. Våra ambitiösa ansträngningar gör oss mer attraktiva för kunder, konsumenter och investerare, samtidigt som de också sparar pengar, säger SCAs vd och koncernchef Jan Johansson. Hållbar utveckling handlar främst om att skapa värde för människor och miljö – och affärsvärde för SCA. SCAs tidigare hållbarhetsmål för koldioxid, vattenanvändning och fiberinköp samt för efterlevnaden av Uppförandekoden står fast. Hygienlösningar och hållbar innovation

är exempel på nya områden som täcks in av de nya målen. – Innovation och hållbarhet är starkt förbundna, och hållbara innovationer är avgörande för att överträffa kundens och konsumentens förväntningar, säger Kersti Strandqvist, chef för Corporate Sustainability.

sen med 25 procent mellan 2011 och 2016. $ Dela med oss av vår hygienkunsksap till kunder och konsumenteroch ge tillgång till prisvärda, hållbara hygienlösningar. $ Vi vill skapa bättre, säkra och miljöanpassade lösningar till våra kunder där vi tar hänsyn till nya innovationers hela livscykel. $ Tredubbla vår produktion av biobränslen från skogar till år 2020. $ Öka produktionen av vindkraft på SCAs skogsmark till 5 TWh år 2020. $ Bevara den biologiska mångfalden i våra skogar. Minst 5 procent av vår produktiva skogsmark ska undantas från avverkning i våra ekologiska landskapsplaner. Ytterligare 5 procent ska undantas av naturhänsyn.

Läs mer på: www.sca.com/sustainability

BESTÄLL RAPPORTERNA
SCAs årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2011 finns nu tillgängliga. Beställ dem på svenska eller engelska på www.sca.com/subscribe eller ladda ned dem från sca.com

4 SCA SHAPE 1 2012

SCA stärker ställningen i Asien
SCA HAR LAGT ett bindande bud på att köpa

JANUARI

den Taiwan-baserade hygienkoncernen Everbeauty. Köpeskillingen uppgår till cirka 1,9 miljarder SEK, på skuldfri bas. Om affären går i lås så stärks SCAs position avsevärt i Asien, som är en av koncernens prioriterade tillväxtmarknader. – Asien förväntas svara för 60 procent av den globala tillväxten på hygienområdet. Ett förvärv av Everbeauty skulle skapa goda tillväxtmöjligheter på en strategisk tillväxtmarknad och ge SCA en ledande position inom inkontinensprodukter i Asien, exklusive Japan. Dessutom skulle förvärvet innebära att SCA även inom barnblöjor stärker sin position och geografiska närvaro i Asien, säger Jan Johansson, SCAs vd och koncernchef. Everbeauty är ett ledande asiatiskt företag inom personliga hygienproduk-

ter med försäljning i Kina, Taiwan och Sydostasien. Bolaget tillverkar och marknadsför barnblöjor och inkontinensskydd med starka varumärken som Dr P för inkontinensskydd och Sealer för barnblöjor. Inom inkontinensskydd är Everbeauty näst största aktör i Kina och marknadsledande i Taiwan. Inom barnblöjor är bolaget nummer fem i både Kina och Taiwan. Everbeauty hade 2010 en försäljning på cirka 1,6 miljarder SEK, varav 60 procent kom från barnblöjor och 40 procent från inkontinensskydd. Företaget har cirka 900 anställda. Budet bygger på att Everbeauty privatiseras i enlighet med taiwanesisk lagstiftning. Ett slutförande av affären är villkorat av särskilda omständigheter, som myndighetsgodkännanden i Taiwan. Affären förväntas bli klar under sommaren 2012.

BRITTER KÖPER FÖRPACKNINGSVERKSAMHETEN
SCA säljer sin förpackningsverksamhet till brittiska DS Smith. Köpeskillingen uppgår till 1,7 miljarder euro på skuldfri bas. Transaktionen inkluderar inte de två kraftlinerbruken i Sverige. Läs mer om affären på sidorna 24–25.

JANUARI

JOINT VENTUREAFFÄR SLUTFÖRD
SCA har nu slutfört etableringen av ett samägt bolag i Australasien. Samarbetsbolaget bildades genom försäljning av 50 procent av SCAs verksamhet i regionen till Australienbaserade Pacific Equity Partners.

25 procent
Kinesiska medier nyfikna på hållbarhetsarbetet
JOURNALISTER FRÅN kinesiska tidningen Shanghai Morning Post och TV-kanalen Star Young besökte SCA i Sverige under 2011 för att se hur man integrerat hållbar utveckling i företagets dagliga verksamhet. Journalisterna fick följa med ut i SCAs skogar för att på plats uppleva företagets fokus

... är SCAs globala marknadsandel inom inkontinensskydd.

DECEMBER 2011

INVESTERING I KRAFTLINER
SCA beslutade om en investering på totalt 540 miljoner kronor (61 miljoner euro) för att stärka kraftlinerproduktionen i Munksund, Piteå. Investeringen ska täcka en uppgradering av pappersmaskinen samt en renovering av sodapannan.

på förnybar energi, och se hur SCA planterar tre träd för varje träd som avverkas. På SCAs huvudkontor i Stockholm förevisades smarta lösningar som exempelvis solcellspaneler, återvinningsanläggningar och höj- och sänkbara bord. Resan resulterade i ett två timmars program i kinesisk TV.

SCA SHAPE 1 2012 5

FOKUS: GRÖN TILLVÄXT

gröna vinster

Jakten på

6 SCA SHAPE 1 2012

Ofta har ekonomisk tillväxt varit synonymt med negativ miljöpåverkan. Kan ett företag skapa lönsamhet och tillväxt samtidigt som det satsar hållbart? I jakten på de gröna vinsterna blir nytänkande ett nyckelord.
TEXT NANCY PICK FOTO CAMILLA LINDQVIST STYLIST CATTIS ARONSSON MODELLER HERMAN, RUTH AND LEA

SCA SHAPE 1 2012 7

FOKUS: GRÖN TILLVÄXT

Exemplen på lyckade satsningar med hållbarhet i fokus blir allt fler. Ett exempel är Nike’s ekogummiskor.

Clorox gröna rengöringsprodukter visar att hållbart är bra för affärerna.

Klädmärket Patagonia bygger sitt varumärke kring miljömedvetenhet och uppmanar kunderna att sälja sina gamla plagg på sin eBay-portal.

F  

”Inte ens idag är det särskilt många företag som ser hållbarhet som en drivkraft för tillväxt.”
ÖRR I TIDEN VAR ekonomisk tillväxt

liktydigt med framsteg – oavsett konsekvenserna. Numera är det många som tvivlar på den ekvationen. I stället letar man efter nya vägar att få ekonomin att växa utan att öka trycket på miljön. Och för detta krävs nya tänkesätt, nya produkter och nya tjänster. Men det handlar om mer än bara miljöanpassade produkter. Innovation handlar också om att skapa nya strategier för att ändra människors hela tänkesätt, rörande allt från samarbete till att belöna ”gröna” beteenden genom så kallad spelifiering (från engelska game-ification). – Incitament är nödvändiga. För de flesta företag är inte tanken på att minska sitt koldioxidavtryck särskilt motiverande, säger Ram Nidumolu, vd för InnovaStrat, ett företag i Santa Cruz, Kalifornien, som hjälper företag att utforma hållbarhetsstrategier. Det behövs en annan vinkling, till exempel minskat avfall eller lägre kostnader. Ram Nidumolos arbete består bland annat av att få företag att förstå hur hållbarhet kan driva innovationsarbetet och förbättra resultatet. – Inte ens idag är det särskilt många företag som ser hållbarhet som en drivkraft för tillväxt, noterar Ram Nidumolu. Ändå kommer det allt fler exempel på företag som lyckats med sina hållbarhetssatsningar, från Clorox rengöringsprodukter i serien Green Works, till Nikes ekogummiskor. För att ta den här typen av språng, säger Ram Nidumolu, måste företag integrera hållbar utveck-

ling i sin affärsplan. Det bästa är om företagets vd eller strategichef driver miljöagendan. Annars riskerar alltför många hållbarhetsinitiativ att bara bli projekt i mängden. Men hur är det med det traditionella sättet att bedriva affärer, där djungelns lag råder? Är samarbete eller konkurrens det bästa för miljön? – I själva verket behövs båda, säger Randall Krantz, chef för det hållbarhetsinitiativ som drivs av World Economic Forum, en Genèvebaserad internationell organisation med syfte att förbättra världen. – Företag kan behöva samarbeta om rapporteringsstandarderna för exempelvis koldioxidutsläpp. När ramarna väl har fastställts kan konkurrens leda till de bästa priserna och lösningarna. Om man börjar konkurrera för tidigt är risken att spelreglerna blir för olika.
EN UTMANING, MENAR Randall Krantz, blir att hitta rätt avvägning mellan samarbete och konkurrens. När han exempelvis arbetar med stora dryckesproducenter kan de knappt vistas i samma rum eftersom konkurrensen om konsumenterna är så hård. – Ändå skulle de gå med på att delta i ett möte om vattenskydd eftersom de förstår att frågan kräver branschsamarbete. Men så snart de lämnat rummet återupptas konkurrensen. Randall Krantz har noterat att det föds innovativa samarbeten som inbegriper både produktion och konsumtion, till exempel e-handelssajten eBay som bildat team med Patagonia, det nytän-

8 SCA SHAPE 1 2012

HM... VARFÖR INTE HELT ENKELT BELÖNA MÄNNISKOR FÖR DE BETEENDEN SOM KAN KOPPLAS TILL HÅLLBAR UTVECKLING?

FYRA TÄVLINGAR FÖR GRÖN INNOVATION
$ Dow Sustainability Innovation Student Challenge delar varje år ut utmärkelser till studenter vid åtta universitet runt om i världen, från Chicago till Saudiarabien. $ Lufthansa Cargo hade i slutet av 2011 en tävling för att få in förslag på ”gröna lösningar” som kunde minska företagets

$ Harvard University

miljöpåverkan.

inledde under hösten 2011 en årslång tävling, ”Sustainability Innovation Challenge”, för att stödja studenter som arbetar med lösningar på miljöproblem. $ Globe Sustainability Innovation Award, som delas ut i Stockholm varje år, belönar idéer som ger långsiktigt positiva effekter på ekonomi, ekologi och etik.

”Patagonia vill att folk drar ner på inköpen av nya kläder om det inte är nödvändigt.”
kande och miljömedvetna klädföretaget. Patagonia uppmuntrar sina kunder att sälja sina avlagda kläder via en Patagoniaportal på eBay. – Patagonia vill att folk drar ner på inköpen av nya kläder om det inte är nödvändigt, och dessutom förlänga livslängden på sina produkter. För eBay, som ibland kallas världens största återvinningsföretag, är det bara business. Människor kan tjäna pengar på det som de har liggande på vinden eller i garderoben. Nytänkandet kan också ta andra vägar. – I denna digitala tidsålder finns det helt nya möjligheter, säger Randall Krantz. Företag har tidigare ansett att de varit tvungna att ge sina anställda konkreta belöningar. Nuförtiden räcker det ofta att dela ut poäng, så att de anställda kan tävla om en viss status. Jag tror att detta kommer att bli allt vanligare för att motivera även konsumenten.
MILJÖTEKNIKFÖRETAGET Recyclebank inledde nyligen ett samarbete med Londons stad, som bygger på belöningar, för att minska bilåkandet. Man får poäng för att gå eller cykla i stället för att bidra till trafikstockningen på Londons gator. En app håller reda på var man är och hur snabbt man rör sig. Tanken är, berättar Randall Krantz, att städer och företag kan ”belöna människor inte bara för deras konsumtionsbeteende utan för alla möjliga beteenden som har koppling till hållbar utveckling”.
10 SCA SHAPE 1 2012

FOKUS: GRÖN TILLVÄXT

EN VISION OM KOMMANDE PRODUKTER
Tunnare: Bindor med mindre råmaterial, men med bättre absorptionsförmåga. Återanvändningsbara: Delar av hygienprodukter som kan få ny användning innan de slängs. Fluffigare: Mjukpapper som väger mindre, men ändå suger upp bättre. Lättare: Förpackningar som ger bra skydd trots mindre materialåtgång. Nedbrytbara: Fiberbaserat material ersätter plastförpackningar. Mångsidiga: Transportlådor med tryck för butiksskyltning som eliminerar ett förpackningslager.

Att vända upp och ned på världen:

Innovation möter hållbarhet
Mindre är mer. Tomt är fullt. Engångsförpackningar kan återanvändas. Nej, detta är inte uppochnedvända världen. Det är framtiden – och visionen för SCAs innovationsgurus som funderar över olika sätt att göra affärer på ett mer hållbart – och ibland också ganska radikalt – sätt. En värld där till och med smutsiga blöjor kan återanvändas.

D  

E HÄR INNOVATÖRERNA ser inte

hållbarhet som enstaka miljöanpassade förpackningar eller trosskydd. Helhetssynen omfattar både samhället och människorna som lever där. – Jag tror, och många håller med mig, att hållbarhet kommer att vara den främsta motorn för innovation under många år framöver, säger Bengt Järrehult, SCAs innovationsexpert. Det finns bara ett problem, säger han: – Vi människor verkar genetiskt programmerade att överdriva betydelsen av kortsiktiga problem och mål.Dessutom vill den högra hjärnhalvan ha omedelbar belöning. Väldigt ofta, säger Bengt Järrehult, bygger hela kulturer på kortsiktiga belöningar. Studier visar att ungdomar i USA ofta drömmer om att bli chefer och tjäna sin första miljon – Och om du tycker att amerikanarna är materialistiska, se bara på kineserna. Samma studie viSCA SHAPE 1 2012 11

FOKUS: GRÖN TILLVÄXT

BENGT JÄRREHULT, innovatör på SCA.

sade att de är som amerikanarna, fast i kvadrat. Om vi verkligen vill ha en hållbar utveckling, menar han, måste vi ersätta de flesta av dessa statussymboler och drömmar med nya tillvägagångssätt. Tittar man närmare på hygienprodukter ser Bengt Järrehult att gamla idéer ställs på huvudet även inom detta område. – För oss betyder hygien att använda produkter en gång och sen slänga bort dem. Vi har av gammal vana byggt våra affärsmodeller på detta tänkesätt, men nu behöver vi tänka om.
FORSKARE VÄRLDEN ÖVER har börjat söka efter metoder för att förvandla avfall till råmaterial. Till och med smutsiga blöjor kan torkas, saneras och säljas som bränsle. Förbrukade pappershanddukar kan vara ett utmärkt råmaterial för nya, även om den här typen av återvinning kommer att kräva ändrade hälsoföreskrifter i många länder. Mindre, lättare och luftigare produkter kan också minska SCAs miljöpåverkan. – Om vi kan minska materialåtgången i en produkt minskar vi också koldioxidavtrycket avsevärt, berättar Bengt Järrehult. De nya, tunnare TENA inkontinensskydden absorberar bättre än de gamla, tjockare versionerna. Vilket faktiskt kan vara en utmaning: – Konsumenterna kanske inte tror oss. Det är svårt att övertyga människor om att produkten fungerar bättre trots att man använder mindre material. Tyvärr har vi människor svårt att ändra våra beteenden, vilket bara gör hans arbete intressantare, konstaterar Bengt Järrehult.
12 SCA SHAPE 1 2012

PONTUS JOHANSSON

Klara färdiga uppfinn

M  
”72-Hour Race to Innovation genererade 18 nya idéer, alla med praktisk potential.”

I tre långa dagar var de inlåsta. När de släpptes ut från Scandics konferenscenter var det tolv hålögda men strålande innovatörer som stapplade ut i solljuset.
ED MASSOR AV choklad och

ett oändligt antal koppar kaffe har de lag som tävlade i ”72-Hour Race to Innovation” överträffat alla förväntningar. De lyckades ta fram 18 nya projekt för SCAs pappersbruk i Ortviken i mellersta Sverige – inte bara blåögda idéer utan koncept med praktisk potential, och till och med preliminära konstruktioner. – Vi var euforiska, berättar Kristina Enander, pappersbrukets chef, som hjälpte till att anordna evenemanget. – Men om tävlingen hade pågått längre än
SCA SHAPE 1 2012 13

FOCUS: GRÖN TILLVÄXT

”Vi hade energi så det räckte i flera veckor efteråt.”
72 timmar hade folk blivit galna. Man är totalt utmattad efteråt. Ortviken är världens sjätte största tryckpappersbruk. – Vi är övertygade om att vi har ett liv bortom tryckpappret, säger Kristina Enander, kanske inom kompositer, bioplaster, förpackningar eller flytande biobränslen. Idén till tävlingen kommer från Kaj Mickos, professor i innovationsteknologi vid Mälardalens universitet. Kaj, som innehar 31 patent, höll en föreläsning för SCA Forest Products ledningsgrupp i maj förra året, och det var då han berättade om sitt 72-timmarskoncept. Bara några månader senare, i mitten av september, var SCAs egen tävling igång.
INNE I KONFERENSCENTRETS mötesrum, i närhe-

EN INNOVATIV KULTUR
KAN FÖRETAGSMÅL SOM inbegriper både

ten av Ortviken, slet de två sexmannalagen med att kläcka idéer om nya användningsområden för SCAs färskfiber. Minst lika viktigt var det intilliggande ”back office-rummet” där dryga tjugotalet experter stod redo: ingenjörer, FoU-specialister och patentjurister. Allt eftersom deltagarna kom på en idé kunde de rusa ut till back office-rummet med frågor. ”Hur stor är marknaden för den här produkten?” ”Går det att bygga en maskin som gör X, Y eller Z?” Experterna bidrog till att idémakarna höll sig nere på jorden och att förslagen blev realistiska. Professor Mickos hade dessutom bjudit in designers som illustrerade de nya idéerna allt eftersom de växte fram. De skapade affischer för de 18 bästa innovationerna som efter tävlingen har visats upp för besökare på bruket. – När vi alla sitter i samma rum går utvecklingsprocessen mycket snabbt, fortsätter Kristina Enander. Vi fick mer gjort på de här timmarna än vi normalt får under en mycket längre period. De tolv tävlande valdes ut bland över fyrtio frivilliga SCA-anställda från olika platser i Sverige. Med den här tävlingen ville SCA inte bara generera nya idéer utan att också testa själva 72-timmarskonceptet. – Vi hade energi så det räckte i flera veckor efteråt, berättar Kristina Enander. – Tävlingen var en riktig kick för oss. Och de arton nya idéerna? De är så bra att SCA håller dem hemliga, åtminstone ett tag till.
14 SCA SHAPE 1 2012

72-HOUR RACE TO INNOVATION
Plats: Scandic Sundsvall konferenscenter. Drycker: Kaffe, te, mjölk, vatten. Ingen alkohol tillåten. Sömn: Mycket litet. Atmosfär: Ganska tävlingsinriktad. De två sexmannalagen bidrog båda lika mycket till resultatet.

socialt ansvarstagande och lönsamhet generera innovationer? SCA tror det, vilket bland annat förklarar det nya innovationscenter i Shanghai, Kina, som invigdes i maj 2011. SCA vill etablera sig på en marknad med en befolkning på 1,3 miljarder (olika) människor i ett land som både är vidsträckt och varierande. Innovationscentret ska kartlägga Kinas konsumenter och försöka omvandla informationen till nydanande produkter som passar den kinesiska marknaden, men som också kan säljas i utvecklingsländer samt på mer mogna marknader. Den första produkten som utvecklades i Shanghai var TENA Belt som togs fram på sju månader och lanserades i juli 2011. Detta inkontinensskydd har ett separat bälte för enklare hantering och som sparar tid och energi för vårdgivarna samtidigt som det medför 25 procent mindre koldioxidutsläpp jämfört med en tidigare TENA-produkt. TENA Belt kommer snart att lanseras i andra länder. I dagsläget har SCA fyra varumärken i Kina: TENA, Tempo, Tork och Libero. Till en början kommer innovationscentret att koncentrera sig på inkontinensskydd och dess olika lösningar, ett område där SCA är världsledande och har en global marknadsandel på 25 procent.

TENA belt

Annons för TENA Lady för den estniska marknaden.

10 FRÅGOR

hygıenen
16 SCA SHAPE 1 2012

Han tummar inte på

Mats Berencreutz
Familj: Hustrun Cathrin, barnen Philip 27 år, Anna, 26 år och Victor, 20 år. Bor: I Mölndal utanför Göteborg. Utbildning: Civilingenjör från Tekniska Högskolan i Luleå. Fritidsintressen: Genom åren har jag seglat mycket, numer gäller motorbåt. Och skidor och golf när andan faller på. När vi bodde i München i åtta år var alperna ett par timmar bort, första åren åkte vi skidor varje helg. På nattduksbordet: Vi Båtägare samt svenska deckare av bland andra Henning Mankell, Camilla Läckberg och Stieg Larsson. Eftersom jag har bott utomlands större delen av karriären är det lite som godis att få läsa böcker på svenska.

Efter att ha jobbat utomlands för SCA i Europa och USA större delen av senaste kvartsseklet, har Mats Berencreutz kallats hem för att leda en av de största omorganisationerna i bolagets historia. Och han gör det i ett rasande tempo.
TEX T PER ÖQVIST FOTO THRON ULLBERG

örutom vice vd på SCA är du högste chef för hygiendelen. Nu genomför ni en stor omorganisation av er globala hygienverksamhet. Vad innebär den? – Att vi ökar vår effektivitet, marknadsnärvaro och tillväxt. Det handlar om fyra tydliga åtgärder. Vi fokuserar på våra ”billion euro brands”, det vill säga våra varumärken med en omsättning på mer än en miljard euro, TENA och Tork. Vi fokuserar på konsumentmarknaden och tillväxtmarknader utanför Europa och satsar på två globala enheter – en redan befintlig för utveckling av varumärken och kunderbjudanden, inklusive innovation som får större tyngd än hittills, samt en ny global enhet för synergier inom produktion och inköp, där också val och utveckling av teknologi ingår. Vad är största utmaningen? – Att förbättra lönsamheten inom hygien-

F

SCA SHAPE 1 2012 17

10 FRÅGOR

KARRIÄR I KORTHET
$ Maskindesigner på Mölnlycke, helägt dotterbolag till SCA, 1981-1985. $ Chefsingenjör, teknisk chef och andra positioner på Mölnlycke Health Care Sweden 1985-1993, med 400 anställda i Sverige, Norge och Frankrike. $ Teknisk chef och kvalitetsansvarig på Scott Health Care i USA, hälftenägt av SCA/Mölnlycke, 1993-1996. $ Fabrikschef på Dunstable, Storbritannien 1996-1998. Ökade produktiviteten med 30 procent på två år! $ Globalt ansvarig för Inco Manufacturing 1998-1999. Introducerade

$ Chef för affärsområdet Heavy $ Chef för Inco North America 20012003, med en omsättning på 300 miljoner dollar. Effektiviserade säljkåren samt introducerade inkontinensprodukter på konsumentmarknaden i Nordamerika. $ Teknikchef inom SCA Personal Care, baserad i Tyskland, 20032006. $ Chef för den europeiska mjukpappersverksamheten, baserad i Tyskland, 2006-2011. $ Vice vd och globalt ansvarig för hygienverksamheten för SCA, 2011Inco, Sverige 1999-2001.

nytt sätt att mäta effektivitet.

”Man kan vänta ett år att med köpa ny bil, inte med toapapper.”
verksamheten. Vi har jämfört oss med andra bolag inom snabbrörliga konsumentprodukter. Dels märkte vi att vi har för många chefsnivåer, dels upptäckte vi likartade verksamheter på flera ställen i organisationen. Vi är också för långsamma om vi verkligen vill vara ett ledande hygienföretag En omorganisation får inte bara innebära att man skapar nya rutor med nya namn. Beslutsansvar och roller förtydligas, vi söker smartare upplägg och arbetsprocesserna definieras bättre, vilket gör oss betydligt snabbare. Vi går igenom hela värdekedjan, från innovationer och lansering av nya produkter till investeringar. Vi ska vara färdiga sista mars 2012, vilket är oerhört snabbt med tanke på att runt 24 000 människor berörs. Hur påverkas SCA av skuldkrisen i världen? – Man kan vänta ett år att med köpa ny bil, inte med toapapper. Konkurrensen har hårdnat, människor väljer ofta lågprisalternativ. Men det finns
18 SCA SHAPE 1 2012

plats också för den som är bäst. Vi är inte alltid billigast, men kunderna får mest för pengarna genom våra många smarta lösningar, vilket vi fått bevis för under skuldkrisen. Ta Tork, vårt varumärke inom mjukpapper för storförbrukare som industri, hotell och offentliga toaletter. Under 2009 och 2010 krympte totalmarknaden på grund av finanskrisen. Vi växte! Hur ser de närmaste planerna ut? – Att få den nya organisationen på plats utan att kunderna märker annat än att vi blir ännu bättre. Vi lägger stor möda på att inte störa relationen med kunderna. Vi har också lämnat ett bindande bud på 1,32 miljarder euro på Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet och jobbar med EU-kommissionen och fackliga företrädare för att få allt klart till sommaren. Går affären igenom blir SCA näst störst på mjukpapper i världen! Vilka livsstilsrelaterade förändringar hos konsumenterna betyder mest? – Befolkningsökningen! Hälften av jordens människor bor i BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina) och BNP ökar globalt, det leder till en växande medelklass som vill ha våra produkter. En annan trend är en ökande urbanisering, som driver konsumtionen av våra produkter. En allt äldre och samtidigt mer aktiv befolkning gynnar vår inkontinensverksamhet. Allt leva på ett hållbart sätt är en allt viktigare livsstilsfaktor. Unga som nu växer upp kommer aldrig att köpa produkter av företag som kompromissar med miljö och socialt ansvar, inte heller att jobba för sådana företag. Vi har ett

Den här mannen driver inte bara SCAs hygienverksamhet, han kan också dansa folkdans.

långt engagemang inom hållbarhet och har fått många utmärkelser, vilket kunderna uppskattar. Det kan faktiskt ibland avgöra om vi får en order. Du har jobbat på SCA – i drygt tre decennier! Varför så länge? – Jag har haft kul varje vecka på jobbet! SCA är ett fantastiskt bolag som låter sina anställda växa. Jag har jobbat med allt från maskin- och produktutveckling till marknadsföring och försäljning. Här ges anställda utrymme för egna initiativ. Jag har också en underbar familj som stöttat mig. Att flytta runt världen med nya skolor, nya vänner, nya boenden och nya språk är inte alltid lätt, särskilt inte för barnen. När vi kom till USA 1993 kunde de bara några få ord engelska. Idag pratar de som infödda. Har du någon anekdot från dina år utomlands? – Min starkaste drivkraft, både som chef och

”Tre saker som saknas: håret, skägget och glasögonen.”
Mats Berencreutz

pappa, är att se andra utvecklas. Jag var fabrikschef i England, där effektivitetsutvecklingen stått still i sju år. Att ställa om en maskin mellan två produkter tog nio timmar, mer än ett helt skift. Spillet var stort. När jag lärt känna de som körde maskinerna utmanade jag dem att göra det på en timme, med så lite spill som möjligt. Ingen trodde det var möjligt, men med lite stöttning fick de ner tiden till två timmar. Spillet minskade med tre fjärdedelar. När jag sade att vi måste fira, svarade de nej. ”Du sade en timme och det ska vi klara”, vilket de gjorde! Drömmer du aldrig om att jobba på bolag som Apple eller Dreamworks? – Jag drömde ju inte om blöjor, bindor och toapapper på högskolan i Luleå, men har med åren bättre förstått hur det ligger till. Vad som betyder något är att få vara del av ett team, jobba mot gemensamma mål och ha kul ihop. Kontakten med arbetskamrater, roliga resor och spännande projekt. Bransch spelar mindre roll. Som ung fotograferade jag och drömde om jobb på Hasselblad. Jag hade till och med kontakt med dem. Men det blev SCA, vilket jag aldrig ångrat. Har du någon hemlig talang? – Jag började dansa folkdans 17-18 år gammal. Efter några år blev jag ledare för Luleå Folkdansgille. Vi kom nia av 28 lag i VM i Folkdans i England 1974. Jag var med och startade spelmansstämman i Gammelstad och ansvarade också för midsommarfirande i Luleå. Vi ordnande alternativa jular för de hemlösa, vilket kändes meningsfullt. Vad ser du när du tittar på dig själv i spegeln? – Tre saker som saknas: håret, skägget och glasögonen. I somras opererade jag ögonen. Nu ser jag perfekt. För fem år sedan rök skägget som jag hade haft sedan jag var 18 år. Jag snorklade i Thailand och vatten läckte in i masken via mustaschen. Håret försvann av sig självt med åren. Att raka bort det lilla som fanns kvar är det bästa jag har gjort. Dessutom rätt hygieniskt…
SCA SHAPE 1 2012 19

MARKNAD

SERVETTEN
gör skillnad
Allt fler snabbmatskedjor väljer förpackningar och pappersprodukter som är skonsammare mot miljön. När den amerikanska kedjan Dairy Queen bytte servetter blev man dessutom av med ett stort problem.
TEX T NANCY PICK FOTO GETT Y IMAGES, SCA

D  

ET FANNS EN TID när parkeringsplatserna utanför Mark Cowles Dairy Queen-restauranger var nedskräpade av servetter. – Folk använde inte soptunnorna och vi såg ju konsekvenserna av detta, säger Mark Cowles som har arbetat inom Dairy Queen i 17 år. Kedjan serverar klassisk snabbmat som hamburgare, friterad kyckling och mjukglass. För nio år sedan gick han över till SCAs Tork Xpressnap-system som matar ut en servett i taget och därmed försvann praktiskt taget alla problem med nedskräpningen. Dessutom minskade servettförbrukningen drastiskt. På Mark Cowles restaurang i Springfields köpcenter (Massachusetts) hände det att kunder från andra snabbmatsrestauranger gick förbi och tog en handfull av hans servetter. – Vi gjorde av med tonvis med servetter i köpcentrumet, berättar Mark Cowles. Med Xpressnap blev det helt annorlunda. 2003 var Mark Cowles ordförande i Dairy

Queens inköpsgrupp i USA. Han räknade på slöseriet med den gamla typen av servetthållare och kom fram till att Tork Xpressnap-systemet borde ingå i franchise-konceptet i stället. Och så blev det. I takt med att miljömedvetenhet ökar går nu många andra snabbmatskedjor över till miljöanpassade förpackningar och pappersprodukter (SCAs Xpressnap-servetter består av 100 procent returfiber och är de första i USA som får komposteras.) Hittills har emellertid inte Mark Cowles märkt att Dairy Queens klientel trycker på om miljö- eller hälsofrågor. Kunderna bor i en del av Massachusetts som har ganska traditionella värderingar, som han säger. Men Mark Cowles tillägger: – Miljöfrågorna kommer snart att bli aktuella även här. Och när den dagen kommer uppskattar hans kunder säkert att deras servetter inte bara är bra för att få bort glassmustaschen utan också är miljöanpassade.

20 SCA SHAPE 1 2012

FEATURE MARKET

Vi gjorde av med tonvis med servetter i köpcentrumet.

SNABBMATSTRENDER
Grönare och hälsosammare verkar vara de stora trenderna bland USA:s snabbmatsrestauranger. Hälsosam mat är ett hett ämne. Den växande oron för övervikt, särskilt hos barn, har exempelvis fått McDonalds att dra ner på mängden pommes frites och lägga till äppelklyftor i sina Happy Meals. Pressen att hålla koll på näringsvärdet i det som serveras ökar under 2012 då amerikanska restaurangkedjor blir skyldiga att deklarera kaloriantalet för alla rätter på menyn. David Rizley arbetar på SCAs kontor i Colorado och har noterat några andra trender i branschen. Hårdast har lågkonjunkturen slagit mot mot enklare restauranger med sittande gäster. Samtidigt växer exempelvis kedjan Chipotle Mexican Grill som erbjuder snabbrätter med fokus på fräscha råvaror. – Chipotle ingår i trenden ”från jord till bord” som stödjer ekologiska och närodlade livsmedel, säger David Rizley. En annan viktig förändring är att det går sämre för köpcentrum och restauranger som ligger i dessa. De senaste fem åren har det bara byggts två nya fristående köpcentrum i Nordamerika, och ”de flesta är döende”, bekräftar Mark Cowles, franchisetagare i Dairy Queen-kedjan med restaurang i en galleria.

Ta en åt gången.

Xpressnap i het design
När SCA Torks Xpressnap-system lanserades 2003 var det en stor nyhet i den nordamerikanska servettindustrin. Pappershållarna gör att du bara tar en servett åt gången, vilket både sparar pengar och minskar avfallet. Slut på servettslöseriet! – Vi kunde garantera minst 25 procent lägre förbrukning, berättar John Drengler på SCA. Farhågorna om att SCA skulle bita sig själva i svansen och få minskad servettförsäljning kom på skam - systemet fick en raketstart. I år lanserar SCA sin nya Tork Xpressnap Signature Family-serie som innehåller fler valmöjligheter: $ Nya färger som lakrits och hallon. $ Går att anpassa till restaurangens logotyper eller skolans färger. $ Bättre reklammöjligheter. $ Snyggare design med förbättrad funktion.

Snabbmatskedjan Dairy Queen har numera mindre problem med nedskräpning.
SCA SHAPE 1 2012 21

MARKNAD

Herre över magen på resan
TEX T SUSANNA LINDGREN FOTO GETT Y IMAGES

Sluta oroa dig för ormbett och giftiga spindlar. Det är mycket vanligare att få semestern förstörd av osynliga bakterier. Det bästa försvaret är rena händer.

mest när vi reser långt bort är att få semestern förstörd av en krånglande mage. Och med all rätt: turistdiarré är den vanligaste sjukdomen under utlandssemestrar. Allt resande innebär ju ett visst risktagande – att prova nya maträtter på resmålet tycker de flesta är en viktig del av reseupplevelsen. – Därför är det ingen idé att vara för restriktiv med vad man äter eller gör, säger Per Hedman, chef för infektionskliniken på Södersjukhuset i Stockholm. Men det finns saker vi kan göra som ökar våra chanser att hålla oss friska. – Förutom att se över sitt vaccinations22 SCA SHAPE 1 2012

E

N AV DE saker som oroar oss

skydd mot hepatit A och B, är god hygien ett bra sätt att undvika en massa problem, säger Per Hedman. – Rena händer minskar spridning av infektioner. Tänk bara på allt man rör vid under en dag: föremål, människor, pengar När man inte alltid har tillgång till tvål och vatten är det bra att ha med sig en liten flaska handsprit som man använder före måltider och efter toalettbesök. Men det finns ju mängder av virus, bakterier och parasiter. Kan vi verkligen undvika dem bara genom att vara försiktiga? – Du kanske inte tänker på det, men dina fingertoppar är överallt – på läpparna, i örat, ibland gnuggar vi oss i

ögonen och ibland stoppar vi dem till och med i näsan, fortsätter Per Hedman. – Bakterier och virus kan tränga in genom alla dessa kroppsöppningar och sprida infektioner i både tarm- och andningssystemen. Rena händer hindrar mängder av bakterier från att spridas. Oavsett var i världen vi kommer ifrån är vi alla känsliga för förändringar i bakteriefloran. Men drabbas turister från industriländerna oftare än andra? – Ja, västeuropéer och nordamerikaner blir oftare sjuka när de besöker tex Indien än tvärtom. Det beror på att hygienen ofta är bättre i Västeuropa och i USA där det finns tydligare hygienföreskrifter, säger Per Hedman.

We care about your community, And those who might’ve had a loss. Which is why we’re proudly partners of, New Zealand’s own Red Cross. Yep, caring’s a great feeling, A simple thing we do. So just choose Purex and show, You care about caring too.

NEW ZEALAND

RED CROSS

purex.co.nz

Care that makes a difference

MARKNAD

förpack
SCA säljer sin förpackningsverksamhet till det brittiska förpackningsföretaget DS Smith för 1,7 miljarder euro på skuldfri basis, med undantag för de två kraftlinerbruken i Sverige.
TEX T GÖRAN LIND FOTO ISTOCKPHOTO, SCA 24 SCA SHAPE 1 2012

SCA säljer

Affären möjliggör ökad tillväxt inom hygienverksamheten.

ningarna
D  
ETTA ÄR DEN största affären i SCAs

historia och ligger helt i linje med vår strategi, säger SCAs vd och koncernchef Jan Johansson. Köpeskillingen på 1,7 miljarder euro (15 miljarder kronor) motsvarar en EBITDAmultipel om 6,3 baserat på 12-månadersperioden från och med fjärde kvartalet 2010 till och med tredje kvartalet 2011. Transaktionen förutsätter godkännande från EU-kommissionens konkurrensmyndighet. – DS Smith förvärvar en utmärkt verksamhet med mycket kompetenta medarbetare. Vi har under åren utvecklat vår förpackningsverksamhet och avyttrar en konkurrenskraftig rörelse till en industriell köpare som kan fortsätta att utveckla den, sade Jan Johansson på en presskonferens. – Premien ligger cirka 35 procent över genomsnittet jämfört med hur andra förpackningsföretag i Europa värderas. Förpackningsverksamheten har svarat för en fjärdedel av SCAs totala omsättning och en nettoomsättning på cirka 24 miljarder kronor under 2010, exklusive de båda kraftlinerbruken. Kraftlinerbruken undantas eftersom dessa är väl integrerade i SCAs skogsindustriella verksamhet. Rörelseresultatet, exklusive omstrukturerings-

Jan Johansson.

kostnader, uppgick till cirka 1,1 miljarder kronor. Verksamheten har cirka 12 000 anställda. Transaktionen gör det möjligt för SCA att öka tillväxten inom hygienverksamheten. – Vi har en stark balansräkning som ger oss möjlighet att göra förvärv eller att växa organiskt, säger Jan Johansson. Aktiemarknaden reagerade positivt på affären och aktiekursen steg med närmare 10 procent samma dag som affären tillkännagavs. – Det är rimligt att SCA värderas högre eftersom konsumentprodukter generellt värderas högre än bulkvaror, säger Mikael Jåfs, analytiker på Cheuvreux, till Reuters. Avyttringen av SCAs förpackningsverksamhet var SCAs andra stora affär på två månader. I november 2011 lämnade SCA ett bindande bud på Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet. – Tillsammans kommer de här två transaktionerna att ge betydande synergieffekter, minskad konjunkturkänslighet och successivt också en högre vinst per aktie, berättar Jan Johansson. DS Smith har också lagt ett bindande bud på SCAs franska förpackningsverksamhet som kommer att behandlas separat. Affären beräknas kunna slutföras under andra kvartalet 2012.
SCA SHAPE 1 2012 25

Nu höjer vi ambitionsnivån!
Hållbarhetsarbetet bidrar starkt till SCAs framgång. Nu höjer vi ribban med ett antal nya hållbarhetsambitioner- och mål. Läs mer om hur vi skapar värde för människa och miljö på www.sca.com/hållbarhet

www.sca.com

TEKNIK
TEXT SUSANNA LINDGREN ELECTRON MICROGRAPHS SCA ILLUSTRATION KJELL THORSSON

Superabsorbenter kan absorbera flera hundra gånger sin egen vikt av rent vatten och hålla kvar vätskan i sin polymerväv.

FRAMTID
Personliga hygienprodukter, som blöjor och bindor, blir allt tunnare trots att de gör ett allt bättre jobb. Med smart design kan materialsammansättningen optimeras och funktionen förbättras – samtidigt som miljöpåverkan minskar.
SCA HAR TILLVERKAT MENSSKYDD sedan 1940-talet och blöjor nästan lika länge. De första produkterna tillverkades av cellstoft och har lite gemensamt med de vi använder i dag. Alla personliga hygienprodukter, från trosskydd till inkontinensskydd, har blivit tunnare och mer användarvänliga. Tack vare materialutveckling och produktdesign kan en modern binda eller blöja suga upp flera gånger sin egen vikt i kroppsvätskor En av hemligheterna bakom de moderna, lätta och tunna hygienprodukterna är superabsorbenter.
SCA SHAPE 1 2012 27

Möt en tunnare

TEKNIK

Charlotta Hanson, som är forskare med inriktning på absorptionsmodeller hos SCA, förklarar hur detta fungerar. – En superabsorbent består vanligen av tvärbunden, delvis neutraliserad polyakrylisk syra som sväller, expanderar, när den blir våt och suger upp vätska. När den är torr tar den väldigt liten plats. Svårare än så är det inte. Ju mer Charlotta Hanson förklarar, desto tydligare blir det att riktigt så enkelt är det inte eftersom produktens kvalitet och pålitlighet beror på kombinationen av superabsorbent och fluffmassa. Ska en hygienprodukt fungera bra och huden hålla sig torr och frisk är det viktigt att kroppsvätskorna snabbt absorberas och fördelas inuti bindan eller blöjan.
VISST KUNDE EN BLÖJA från 1950-talet snabbt suga upp och sprida kroppsvätska, men den kunde inte hålla kvar vätska lika bra som moderna blöjor kan. Det beror på att massafibrer bara kan absorbera sin egen vikt i vätska. Även om ett gram massafiberväv tekniskt sett kan hålla tio gram vätska i sin porösa struktur, skulle merparten läcka ut om den pressades ihop. En superabsorbent av neutraliserad polyakrylisk syra kan däremot absorbera flera hundra gånger sin egen vikt i rent vatten. Kroppsvätskor innehåller emellertid joner som kan minska absorptionen. En vanlig superabsorbent som används i en blöja kan suga upp runt 30 gånger sin egen vikt i kroppsvätska och hålla kvar den, även under tryck. När superabsorbenten är våt får den en geleaktig konsistens. I engångsprodukter kom-

Ska en hygienprodukt fungera bra och huden hålla sig torr och frisk är det viktigt att kroppsvätskorna snabbt absorberas och fördelas inuti bindan eller blöjan.

bineras en porös väv av massafibrer med superabsorbenter i pulverform, som ger en torrare känsla än ren massa. – En superabsorbent har inte samma kapacitet att snabbt suga upp och transportera och fördela vätskor som en porös massafiberväv. Därför är kombinationen så viktig och tillsammans med ett sofistikerat system för att hålla ytan torr skapas en mycket behaglig känsla, säger Charlotta Hanson.
HUR PERSONLIGA HYGIENPRODUKTER har utvecklats blir kanske tydligast om man jämför med hur det var för kvinnor och barn som använde de tidigaste produkterna. För komforten, formen och effektiviteten förbättras hela tiden. – Superabsorbenter blir allt effektivare, och framtida produkter kan mycket väl bli ännu tunnare. Målsättningen är att använda mindre material för att spara resurser, förklarar Charlotta Hanson. Sedan 1990-talet har SCA använt livscykelanalyser för att visa miljöpåverkan från en produkt genom hela dess livslängd. Analysen visar varför och hur minskad resursåtgång och miljöanpassade material är bättre för miljön. – Man kan inte bara se till materialet som används i produkten. Det är viktigt att bedöma den totala användningen av råvaror, energi och andra resurser under produktionen, säger Susan IliefskiJanols, chef för miljö- och produktsäkerhet på SCA. Om man byter från olja och kol till gas eller hållbara energikällor innebär det en betydande vinst för miljön.

MENSSKYDDETS HISTORIA
Libresses första engångsbinda tillverkas och marknadsförs under namnet Mimosept. Ett nät håller bindans kärna på plats. Libresse Anatomic lanseras. Det är den första kroppsformade bindan med extra vaddering i mitten. Engångsförpackningen, som gör det lättare att alltid ha en binda nära till hands, lanseras på 1980-talet. Samma årtionde kommer även den första bindan med vingar. Med ny absorptionsteknik kan en 3 mm tunn binda se dagens ljus. Libresse Invisible är född. Till Libresses uppfinningar hör världens första stringbinda och Invisible Goodnight, med en utformning som gör att bindan sitter perfekt och att man slipper läckage på natten. Ett flertal innovationer hjälper kvinnor att känna sig säkra mot läckage när de har mens. Ett exempel är Securefit som gör produkterna följsamma och att de sitter på plats.

Bindan kan nu fästas direkt i trosan. SCAs uppfinning av den självhäftande skumgummiremsan håller bindan på plats. Bindan har fått ett supertorrt ytskikt.

1940
28 SCA SHAPE 1 2012

1960

1970

1980

1990

2000

IDAG

FEATURE
VETENSKAP SOM INTE SYNS
Superabsorbenter tillverkas oftast av tvärbunden, delvis neutraliserad polyakrylisk syra.

Livscykelanalyser minskar koldioxidavtrycket
Livscykelanalyser (LCA) undersöker miljöpåverkan för en produkt under hela dess livslängd, från materialinköp till produktion, användning och avfallshantering. Resurs- och energiåtgång liksom utsläpp i luft och vattendrag beräknas för varje aktivitet i livscykeln. SCA har använt sig av LCA sedan 1990-talet eftersom det hjälper företaget att identifiera förbättringsområden under hela livscykeln. Det kan handla om allt från att aktivt välja miljömässigt bra leverantörer och använda resurserna effektivt i produktionen, till att stödja utvecklingen av hållbara produkter och tjänster. I Europa har Liberos öppna blöjor minskat sitt koldioxidavtryck med 47 procent mellan 1987 och 2011.
SCA SHAPE 1 2012 29

Massafibrer samverkar med superabsorbenterna för att snabbt suga upp och fördela vätskan i en blöja.

BINDOR – TRE GÅNGER TUNNARE 2012 JÄMFÖRT MED 1988
Libresse nattbindor De tunnaste Libresse-bindorna
Faktisk tjocklek! 17 mm 6 mm 8.5 mm Libresse Maxi, 1988 Libresse Shaped, 2012 Libresse Ultra thin, 1988 3 mm Libresse Shaped thin, 2012

SHAPE UP
Skogen botar
VISTELSE I SKOGEN kan fungera som rehabilitering för personer med utmattningssyndrom. Det visar forskning vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Umeå. Forskare vid SLU har i flera år studerat hur miljöer som trädgårdar och skog kan bidra till att personer som

diagnostiserats med stressrelaterade sjukdomar återfår sin psykiska och fysiska hälsa. Avsikten är att undersöka om återhämtningen beror på den gröna miljön i sig eller ifall det är själva aktiviteten som har betydelse. Forskarna studerar också vilka skogsmiljöer deltagarna i forskningsprojekten föredrar.

Resultaten visar att skogsvistelsen har positiv effekt på studiedeltagarna som blir mer avspända och harmoniska, gladare och lugnare. Det visade sig också att deltagarna föredrog öppna och relativt ljusa skogar, gärna vid vatten, framför mörka granskogar.

VISSTE DU ATT ...

OM DU SOPAR i stället för att använda vatten r

pfarten, när du städar garageuppfarten, sparar du ungefär 17 000 liter vatten i månaden. en Källa: liveearth.org

Som att karva i smör
GET T Y IMAGES

”Mjuka” väskor, kläder i sköna veck, en Ferrari F50 i naturlig storlek – den italienska träkonstnären Livio De Marchi karvar fram sin egen värld i trä. www.liviodemarchi.com

Dags att avliva en myt
En vanlig föreställning är att det är okej att äta mat som man tappat på golvet - bara man plockar upp den inom fem sekunder. Tyvärr är denna ”femsekundersregel” inte sann. Bakterier behöver ingen tid alls för att förorena maten.

30 SCA SHAPE 1 2012

Allt fler

ONT OM VÄGLÖST LAND I EUROPA
VÄGLÖSA OMRÅDEN är vik-

VÄRLDENS BEFOLKNING blir allt äldre och

äldre

den utvecklingen går allt snabbare. Enligt FN kommer det år 2045 för första gången att finnas fler äldre än barn i världen. Sedan 1950 har andelen äldre i befolkningen ökat stadigt, från 8 procent 1950 till 11 procent 2009, och väntas nu nå 22 procent 2050.

DÅLIG HANDHYGIEN DÖDADE PRESIDENT
MAN TROR NU att den amerikanske presidenten James Garfield dog på

grund av felbehandling av sina läkare, inte av den kula som lönnmördaren Charles Guiteau avfyrade mot honom 1881. Läkarteamet som behandlade presidenten hade gödselrester på händerna, vilket orsakade en allvarlig infektion som ledde till att han dog tre månader senare.

ALLA HAR KOLL PÅ TOAN
$ Restaurangtoaletten ligger, tillsammans med arbetsplatstoaletten, i topp på vilka toaletter man helst besöker. Bland toaletter man gärna undviker återfinns tåg- och flygplatstoaletter och offentliga toaletter ute på stan. $ 87 procent gör kopplingen att om restaurangens toalett är ofräsch, så är även köket det.

tiga för ekosystemet och särskilt för att hantera klimatförändringar. I många av Europas länder kan man inte komma längre bort än en enda kilometer från närmaste väg. I flera länder är uppåt en fjärdedel av landarealen ekologiskt påverkad av vägar. Det visar en studie från Mittuniversitetet i Sverige. Stora, sammanhängande områden är nödvändigt för fungerande ekosystem. – Väglösa områden behövs också för att hantera klimatförändringarnas effekter. Områdena begränsar extrema väderhändelser och skyddar mot brand, jordskred och översvämningar. De underlättar också för växter och djur att flytta till nya områden när klimatet förändras, säger Bengt-Gunnar Jonsson som arbetat med studien. Studien visar att det endast finns ett fåtal väglösa områden kvar i Europa. De flesta av dessa saknar lagligt skydd, något som USA däremot har.

ISTOCKPHOTO

Källa: Torks Toalettbarometer 2011

SCA SHAPE 1 2012 31

MYLLAN
TEX T ANNA MCQUEEN FOTO SCA

Med händerna i

Tree Poolprojektet
Information om projektet gick ut till SCAs anställda via intranätet, interna evenemang, flygblad och affischer. De som var intresserade kunde ansöka om kuponger som man sedan kunde byta in mot plantor som planterades på en utvald plats. När detta var klart skulle deltagarna lämna en kort sammanfattning av sitt projekt och fotografera sitt projekt för SCAs intranätsidor.

Genom att ansöka om trädplantor från SCAs ”trädpool” gör de anställda sin omgivning lite mer grönskande.

ÅR 2011 VAR det internationella skogsåret, utlyst av

FN. SCA deltog, bland annat genom sitt så kallade ”Tree Pool-projekt” där de SCA-anställda i Europa bidrog till att göra sina hemtrakter grönare. Projektet, som startade i juni 2011, ska få medarbetarna att engagera sig lokalt och plantera träd på orterna där de bor och på så vis få in lite natur i stadsmiljön. Och intresset för projektet blev större än man räknat med. En mängd olika trädslag har nu planterats runtom i Europa på alla möjliga platser, t.ex. vid förskolor, idrottsklubbar, kulturhus och i stadscentra.
32 SCA SHAPE 1 2012

– På SCA pratar vi mycket om våra hållbarhetsmål, men att prata och göra är två helt olika saker. Det här ger hållbarhetsmålen en konkret innebörd säger Katrin Saternus, informationschef inom mjukpappersverksamheten i Europa och projektledare för trädpoolsprojektet. – Nu visar vi att SCA inte bara handlar om kontorsarbete – vi har händerna i myllan också. Och projektet är inte avslutat bara för att det internationella skogsåret är över. – Det har verkligen inspirerat våra anställda som väntat på ett projekt som det här.

UTBLICK

”Det är svårt att med ord beskriva den skönhet och ro som träd kan ge.”
Tomáš Híres

Tree Pool-projektet är ett sätt att visa barn hur viktigt det är med träd.

SLOVAKIEN

EN SAMHÄLLSINSATS
Tomáš Híres är kommunikationssamordnare vid Gemerská Hôrka i Slovakien och hjälpte till att plantera träd vid en förskola i närheten av Gemerská Hôrka, dels på en skolgård, dels i en grannby. – Vi ville hjälpa folk som verkligen behöver fler träd och plantera dem där de kan förbättra miljön och göra omgivningen vackrare, säger Tomáš Híres. Det var kul att barnen engagerade sig så i trädplanteringen. Projektet är ett jättebra exempel på hur vi kan hjälpa till och det är fantastiskt att kunna visa barnen hur viktiga träden är för vår framtid. – Jag tycker att Tree Pool är ett väldigt bra sätt att visa vårt miljöengagemang. Det visar att SCA verkligen är aktivt när det gäller att spara resurser för framtida generationer. Vi måste göra allt vi kan för att skydda miljön. Det är svårt att med ord beskriva den skönhet och ro som träd kan ge, säger Tomáš Híres.
SCA SHAPE 1 2012 33

Medarbetarna vid SCA i Polen blev så inspirerade när de planterade sex ekar att de beställde ännu fler plantor.

POLEN

TEAMBYGGARE
TREE POOL-PROJEKTET var särskilt

populärt i Polen. – Personalen tände på idén och valde platser där så många som möjligt ska kunna glädjas åt träden, säger Aleksandra KarpińskaGóralik, informationssamordnare i Olawa i Polen. Våra insatser bidrog till att göra två skolgårdar, en park, ett sportcenter och en lekplats till grönskande platser. Själv var hon inte särskilt svårmotiverad. – Det ingår i mitt jobb att presentera SCA för nyanställda och när jag berättar för dem om våra hållbar34 SCA SHAPE 1 2012

hetsmål känns det bra att kunna ge ett konkret exempel på detta, säger Aleksandra. Jag gillar också idén att alla anställda kan delta, göra en insats för det lokala samhället och visa att de är stolta över att arbeta på SCA. Vi är inte bara en personalresurs utan vi är individer som är respekterade och har stöd av företaget. Naturligtvis har det inverkan på SCAs lokala anseende, men jag tror att de största fördelarna ligger på det sociala planet. Alla våra planteringsceremonier har avslutats med grillkvällar och annan underhållning. Lagandan har definitivt stärkts.

Barn älskar att gräva hål och bli jordiga.

UTBLICK FEATURE

T YSKL AND

PROJEKT FÖR BARNEN
RENE WOLF, KUNDANSVARIG på

SCA i Mannheim, Tyskland, tog chansen att vara med i projektet. Han planterade sitt träd i ett område i Dresden där en park snart ska färdigställas. – Jag engagerade mig för mina två barn och deras skolklasser, min son är 12 och min dotter 7. Jag tycker att

alla barn bör lära sig någonting om vårt ansvar för planeten och miljön, säger Rene Wolf. – Alla borde få möjligheten att plantera ett träd. Jag hoppas att barnen minns den här händelsen hela livet. Det är först och främst bra för miljön, men visar också på SCAs engagemang.

”Jag tycker att alla barn bör lära sig någonting om vårt ansvar för planeten och miljön.”
Rene Wolf

Barnen som var med och planterade träden vet nu att plantorna behöver mycket vatten.
SCA SHAPE 1 2012 35

MARKNAD
EN ENHET KAN FÖRSÖRJA 350 HUSHÅLL

$ Ett vindkraftverk producerar runt 7 000

Ett vindkraftverk består av en turbin (med rotorblad), ett motorhus med en generator och så själva tornet.

MWh per år. Det är lika mycket energi som 350 hushåll förbrukar på ett år. $ Vindturbiner är igång runt 80 procent av tiden. De startar i regel när vindstyrkan är över 2,6 m/s och är som mest effektiva i vindhastigheter på 13 m/s. När det blåser 26 m/s, det vill säga full storm, stängs turbinen oftast av för att undvika skador på maskineriet. $ Elenergi kan inte lagras utan måste användas direkt när den produceras.

Höga torn är bra efterson vinden är kraftigare ju högre upp man kommer. SCAs nya vindkraftverk kommer att vara 220 meter höga.

En turbin har oftast tre blad. Större turbiner kan ha rotorblad som är upp till 40–50 meter långa och som väger nio ton vardera. Bladens yta täcker ett område stort som en fotbollsplan. Turbinbladen kan snedställas beroende på om det är stark vind eller inte.

TEXT PER-ANDERS SJÖQVIST FOTO ISTOCKPHOTO

KRAFTTAG i Norrlandsskogarna
Efter investeringarna i vindkraft tillsammans med partners, satsar SCA nu på sitt första egna vindkraftprojekt.

M  

ED ERFARENHET av två pågående

vindkraftsamarbeten har SCA nu inlett en tillståndsprocess för två egna vindkraftsparker. – Vi planerar att skicka in vår miljö- och konsekvensbeskrivning till länsstyrelsen i juni 2012 och räknar med att få tillstånd sommaren 2013, säger Henrik Karlsson, projektansvarig på SCA Vind. Om allt går vägen kan vi börja bygga vindkraftverken under 2014 och ta dem i drift under fjärde kvartalet 2016. Vindstyrkor och turbulens utvärderas för närvarande på plats för att optimera kraftverkens placering. – Vårt mål är att ansöka om tillstånd för verk med en totalhöjd på 220 meter, vilket är den höjd som rotorbladet har på högsta svephöjden,

Sundsvall

säger Henrik Karlsson. SCA planerar redan att bygga totalt 300 vindkraftverk i Sollefteå kommun tillsammans med det norska bolaget Fred.Olsen Renewables. Området har potential för en årlig vindkraftproduktion på cirka 2 TWh. Ett annat samarbete är vindkraftprojektet med norska Statkraft. I november kom Mark- och miljööverdomstolen med sin slutliga dom som fastställer omfattningen på SCAs och Statkrafts vindkraftprojekt. – Sammanfattat innebär det att vi kan bygga runt 350 vindkraftverk, vilket är 110 färre än den ursprungliga ansökan om 460. Vi har påbörjat arbetet i de två första av dessa vindparker, som omfattar 63 verk, berättar Milan Kolar, chef för SCA Vind.
SCA’s vindkraftverk

Läs mer på www.scavind.com
SCA SHAPE 1 2012 37

”Den interaktiva dialogen med patienterna och deras familjer är rena mirakelkuren.”
Miao Yuping

12 TIMMAR
I Kina innebär den åldrande befolkningen en utmaning. Ett SCA-projekt hjälper de äldre genom att erbjuda professionella hemvårdstjänster, och Miao Yuping är en av sjuksköterskorna som åker runt bland de äldre.

med Miao Yuping

betydande utmaning. Men professionella hemvårdstjänster är fortfarande ett relativt nytt fenomen. SCA startade hemtjänstprogrammet för att känna på den framväxande hemvårdsmarknaden i samband med att man lanserade en ny TENA-produkt i juli 2011. Programmet är det första i sitt slag inom SCA. För 80–100 renminbi/timme (100-120 kr) erbjuds ca 200 familjer både råd om bland annat TENAs inkontinensskydd samt tjänster till de äldre. Tio utbildade sköterskor med lång arbetslivserfarenhet besöker familjerna för att förbättra patienternas livskvalitet och hjälpa till med den dagliga vården.
YU HADE BYTT hemvårdare fem gånger på fyra månader innan hon tog kontakt med SCAs familjesköterskor. Hemvårdare från privata bemanningsföretag kommer i regel från landsbygden, och i Yus fall var tre av dem analfabeter och ingen hade intyg från någon vårdutbildning. Yo var stressad eftersom hon skulle ta hand om sin man på egen hand och behövde någon som lyssnade på henne. – Min dotter varnade mig för att det kunde vara något skumt med SCAs annons i tidningen, säger Yu. Men nu är vi verkligen tacksamma eftersom de är så professionella och vänliga. SCAs sköterskor är skickliga, kunniga och empatiska. Att småprata är ett av de bästa sätten att stödja patienterna och deras anhöriga och Miao tycker det är viktigt att visa uppskattning för de anhörigas ansträngningar att ta hand om sina gamla. Idag berättar Yu för Miao att hon har hittat ett laxermedel på internet till ett rimligt pris. Miao skriver ner namnet på läkemedlet så att hon kan ge informationen till andra patienter. SCAS SKÖTERSKOR HAR mycket på sin repertoar:


TEX T LI YINGNI FOTO GAO ERQIANG

ITTA, HAN ÅT EN SKÅL med gröt”, säger

Miao till Yu, som är lättad över de goda nyheterna eftersom hennes man vägrade äta något dagen före. Miao Yuping, som är en erfaren sjuksköterska, arbetar för SCA i Shanghai och har idag två familjer hon ska besöka tillsammans med sin kollega Wang Shunhua. Deras arbetsrutiner följer det schema för hemvård som SCA tagit fram och inbegriper bland annat kontroll av patientens hälsa och att diskutera och utveckla patienternas egna vårdplaner tillsammans med vårdgivarna. De flesta av patienterna är äldre personer som lider av kroniska hälsoproblem, som förlamning, Parkinson, hjärt-/ kärlproblem eller diabetes. Med tanke på att närmare en fjärdedel av invånarna är över sextio år står Shanghai inför en

de förebygger liggsår, kollar blodsockernivån, hjälper till med syrgasapparater, inkontinensvård, läkemedelshantering och rehabiliteringsvård. Men

38 SCA SHAPE 1 2012

12 TIMMAR

Idag ska Miao besöka två familjer tillsammans med kollegan Wang Shunhua.

Den personliga kontakten är den allra bästa medicinen, anser Miao.

Miao Yuping
Namn: Miao Yuping Arbete: Sjuksköterska i SCAs hemtjänst Ålder: 42 Bor: Shanghai, Kina Familj: Maken Zhang Denglin, 46, matematiklärare, och dottern Zhang Xiner, 18, som studerar global logistik. Intressen: Musik, böcker, trädgårdsarbete, korsstygnsbroderier, målning, allt estetiskt. Det bästa med jobbet: ”Att ta hand om äldre har gjort mig minst åtta år yngre.”

Miao visar en fingerövning för patienten och hans fru.

Miao visar Wang hur man behandlar liggsår.

viktigast är att ge råd och visa patienten och de anhöriga hur man förebygger sjukdomar och främjar hälsan. – Vi har gått på seminarier och kurser i bland annat hälsobedömning, rehabiliteringsteori och psykologi, säger Miao. Även om jag hade 24 års erfarenhet som sköterska från ett sjukhus har jag nu förstått att den interaktiva dialogen med patienterna och deras familjer är rena mirakelkuren. Miao leker en ”underteckna pappret-lek” med 85-årige Chen, som lyckas skriva ned sitt eget och

fruns namn korrekt. För en patient som Chen visar Miao flera enkla finger- och klappövningar, och hon vill att familjen ägnar litet tid åt sådana aktiviteter varje dag. Utöver rehabiliteringsövningarna har Miao idag med sig en liten överraskning till båda familjerna – bilder som tagits på de äldre paren tillsammans med SCAs affärsutvecklare Gunnar Preifors och Sveriges barn- och äldreminister Maria Larsson. Hon pekar på ett foto med Chen och utbrister: ”Vad stilig du ser ut!”
SCA SHAPE 1 2012 39

SCA INSIDE

Nyheter från SCA

Hopp för autism
I MALAYSIA SAMLADES över 100 familjer den 19 november för att delta i ”Bounce with Joy!” Det är namnet på en aktivitet som SCAs barnblöjmärke Drypers och The National Autism Society of Malaysia (NASOM) anordnade för att uppmärksamma hur viktigt det är att tidigt upptäcka och specialutbilda barn med autism. Familjens medverkan är viktig för att hjälpa barn med autism att nå

sin fulla potential. Vid evenemanget som hölls i det gigantiska lekcentret MegaKidz i Kuala Lumpur fick barnen prova på ansiktsmålning, ballongskulptering och en hoppborg. Specialproducerade blöjor med teckningar gjorda av autistiska barn såldes på evenemanget för att samla in pengar till ett kreativitetscentrum för barn med autism i Malaysia.

Hållbarhet
HÅLLBARHET ÄR VIKTIGT för SCAs

gör skillnad, tycker kunderna cker
kunder, men mer uppskattat inom vissa områden än andra. Högst rankas hållbarhet inom skogsindustriprodukter, förpackningar och bland kunderna i USA, medan det i Östeuropa tycks vara mindre viktigt. Detta är några av slutsatserna av en undersökning som nyligen genomfördes bland närmare 400 SCA-medarbetare med kundkontakter inom samtliga SCAs affärsenheter. Syftet var eda att ta reda på hur hållbarhet påverkar rna kunderna och SCAs verksamhet. De ämnen som intresserade rna kunderna mest är koldioxidutsläpp kogsförvaltning och skogsförvaltning (bland annat FSC-certifiering), följt sa, av hälsa, säkerhet och ntörskedjan. leverantörskedjan. ersökningen Undersökningen visade lbarhet att hållbarhet är en tydlig ljande särskiljande faktor i över ocent . 40 procent av affärerna.

40 SCA SHAPE 1 2012

SCA INSIDE

FOTO SCA, ISTOCKPHOTO

CHECKAT OCH KLART
Efterfrågan på produkter som kommer från ansvarsfullt skogsbruk ökar. SCA är en av världens största leverantörer av FSC-certifierade skogsprodukter och företagets skogar är FSC-certifierade sedan 1999. Allt fler kunder vill nu ha produkter certifierade enligt PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes). För att möta efterfrågan har SCA under 2011 certifierat sitt skogsbruk enligt PEFC. Östrand massafabrik och Ortviken pappersbruk har blivit certifierade enligt PEFC för hela leveranskedjan och erbjuder både PEFC- och FSC-produkter. Papper från österrikiska Laakirchen och sågade trävaror finns också i FSC- och PEFC-certifierade varianter.

Nya träd I TUNISIEN

ETT DÅLIGT ÄPPLE...
Frukt är gasiga. Framför allt äpplen avger naturligt mycket etylen, en gas som gör att känsliga grönsaker, exempelvis broccoli, blir dåliga. Det här fenomenet bidrar till stora mängder matsvinn över hela världen. SCA har tagit fram etylenabsorberande förpackningar, vilka ännu är på prototypstadiet, men som kan bli det som behövs för att hålla ordning på gasbovarna (bananer, päron, avokado och tomater producerar också betydande mängder av etylen). De grönsaker som drabbas värst, förutom broccoli, är sallad, kål och blomkål). Prototypen som kallas ”fresh fruit +” har redan tilldelats ett prestigefyllt pris av German Packaging Awards (Deutscher Verpackungspreis). En etylenabsorberande förpackning har också en annan fördel: möjligheten att låta frukt och grönsaker mogna längre på fältet. Om man kan plocka frukten senare innehåller de mer vitaminer. Och så smakar de mer också!

EN FÖRÖDANDE BRAND svepte förra

sommaren över tunisiska Cap Bonregionen som ligger på en naturskön halvö i Medelhavet, strax öster om

huvudstaden Tunis. Nu har SCAs samägda företag Sancella Tunisia hjälpt regionen att återställa området genom att plantera 5 400 träd.

MARKBRYTANDE CEREMONI
I TYSKLAND har Kostheim under senare år vuxit till att bli en av SCAs största och mest moderna produktionsanläggningar. Den 9 december tog brukets chef Ulrich Beltz första spadtaget för den byggnad som ska rymma den nya pappersmaskinen, PM5.

SCA SHAPE 1 2012 41

SCA INSIDE

ÅRETS PRODUKT – IGEN!
SCA har för sjunde året i rad tilldelats priset ”Årets produkt” i Ryssland för Zewa toalettpapper. Primärt fokus under 2011 var att få kunderna att välja det litet lyxigare treskiktspappret Zewa Deluxe med hjälp av den rikstäckande kampanjen ”For those who want more!”. SCA har också för första gången vunnit pris för Zewa pappersnäsdukar, en relativt ny produkt för ryska konsumenter. En del av framgångsreceptet för näsdukarna var att erbjuda dem i små förpackningar. Utmärkelserna delas ut av det oberoende mätinstitutet FMCG, baserat på data från Nielsen och andra mätinstitut som bevakar produktkategorier som ofta köps inom dagligvaruhandeln.

Barnblöjor för Malaysia
Efterfrågan på Drypers DryPantz ökar i Sydostasien och SCA i Malaysia har därför installerat ytterligare en maskin till produktionen. Den kommersiella driften började i oktober förra året och representanter för den japanska maskintillverkaren, Zuiko Corporation, har varit på plats för att utbilda och hjälpa medarbetarna.

Rena händer
TORKS HYGIENPROJEKT Clean Hands för förskolebarn i Ryssland har kvalitetscertifierats enligt ”Best for Children”. Certifieringen ingår i ett ryskt nationellt program för att förbättra kvaliteten på varor och tjänster till barn och ungdomar. Torks Clean Hands-projekt startade i slutet av 2010 och har på ett lekfullt sätt lärt

för friska barn
barn mer om handhygien. – Att stödja initiativ av det här slaget är en av Torks prioriteringar, säger Maxim Barkov, kommersiell chef för AFH-verksamheten i Ryssland och OSS-länderna. – Vårt mål är att undervisa barn i handhygien, och att ta hand om våra framtida generationer är extremt viktigt.

42 SCA SHAPE 1 2012

SCA INSIDE

EN ATTRAKTIV ARBETSPLATS
SCA HAR FÅTT tre utmärkelser i Skandinavien för sin goda arbetsmiljö. Två av priserna kommer från Sverige där SCA rankades som bäst i skogsindustrin bland teknikstudenter och unga civilingenjörer enligt företaget Universum, som arbetar med arbetsgivarprofilering. I enkäten undersöktes 17 000 studen-

ters uppfattning om olika företag, medan karriärundersökningen genomfördes bland 9 000 unga yrkesverksamma. I Danmark vann SCA Packaging det danska Arbetsmiljöpriset 2011 för sina insatser att förbättra säkerheten i det dagliga arbetet.

St. Petersburg
SCA TRANSFOREST expanderar sin containertrafik mellan norra Sverige, Rotterdam och Stockholm, och kommer framöver även att lägga till i St. Petersburg en gång i veckan. – St. Petersburg och Stockholm är regioner som genererar stora volymer inkommande containergods, säger Magnus Svensson, vd i SCA Transforest. Detta är orter som blir allt mer betydelsefulla för SCA, men rutten innebär också att den norrländska industrins konkurrenskraft stärks när vi får effektiva containertransporter mellan norra Sverige, den europeiska kontinenten och andra destinationer. Den nya linjen är resultatet av ett samarbete mellan SCA Transforest och det ryska rederiet Delta Shipping Lines. De båda företagen kommer att ha var sitt fartyg på sträckan Umeå – Sundsvall – Rotterdam – Stockholm – St. Petersburg. SCA Transforest startade sin containertrafik mellan Umeå, Sundsvall och Rotterdam redan i slutet på 1990-talet. Det första fartyget med destination St. Petersburg avgick från Rotterdam den 5 januari och från Stockholm den 8 januari.

NÄSTA

Två utmärkelser till DUBBLA TROSSKYDD
BARA NÅGRA MÅNADER efter lanseringen har Nana 2-i-1 redan tilldelats två prestigefyllda konsumentutmärkelser i Frankrike. Det nya trosskyddet består av två tunna skikt. För att känna sig fräsch hela dagen behöver man bara skala av det första skiktet för att få fram ett nytt. Det franska magasinet LSA tilldelade SCA sin utmärkelse ”Trophée de l’innovation 2011” och anser Nana 2-i-1 vara den bästa innovativa konsumentprodukten inom kategorin

Delta Shipping Lines är SCA Transforests nya partner på St. Petersburg-linjen.

hygien/skönhet. Juryn bestod av 45 marknadsförare från så renommerade företag som L’Oréal, Coca-Cola och Philips. Dessutom valdes Nana 2-i-1 till ”Årets produkt 2012” av en panel bestående av 20 000 franska konsumenter. De gav sin röst utifrån tre kriterier: attraktivitet, nyskapande och användbarhet. Produkten har sålt bra de första månaderna och Libero/Libresse planerar att lansera produkten på andra europeiska marknader i början av 2013.

SCA SHAPE 1 2012 43

*

It’s better business. Hands down.

It’s a dispenser.
Tork Xpressnap ® is the most popular napkin dispenser in North America. And why not? Thanks to thoughtful One Napkin, Every Time™ dispensing, it guarantees 25% less napkin use and saves tons of time on refills, maintenance and cleanup.

It’s a display.
Tork Xpressnap® is the most versatile tabletop display out there. Put the AD-a-Glance® inserts to work promoting your products or selling ad space. Count on contemporary colors and custom-print napkins to seamlessly fit with your brand and décor.

Find out what the Tork Xpressnap® family of dispensers can do for your business. Contact your sales rep or visit torkusa.com to learn more.
© 2012 SCA Tissue North America LLC. All rights reserved. ®Tork is a registered trademark of SCA Tissue North America LLC, or its affiliates.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->