You are on page 1of 1

Antonim dan Sinonim

berguna
menolong

berkerjasama
askar

segar
Rajin

Isikan tempat kosong di bawah dengan perkataan sinonim di atas:


bergotong-royong = _____________________
tentera = ______________________________
nyaman = _____________________________
berfaedah = ____________________________
membantu = ____________________________
tekun = _______________________________
===============================================
malas
kacau-bilau

sengsara
datang

sedih
benci

Isikan tempat kosong di bawah dengan perkataan antonim di atas:


aman = __________________________________
gembira = ________________________________
bahagia = ________________________________
tekun = __________________________________
sayang = _________________________________
pulang = _________________________________