Catalog

 ediţia 2 / 2010
www.porta.com.ro

CL aSIFICa Re a P oR ta
Pe  baza  standardelor  europene,  am  realizat,  special  pentru  dumneavoastră, o clasificare a finisajului canatului – luând în considerare  diferiţi  factori  externi  care  acţionează  direct  asupra  durabilităţii  suprafeţei  uşilor.  Agenţii  externi  care  acţionează  asupra  uşii  şi  cu  precădere a finisajului acesteia în procesul de uzură zilnică sunt:  Fenomenul de frecare un  aspect  inevitabil  în  utilizarea  oricărei  uşi. Zilnic, uşile sunt supuse unor repetate  acţiuni de închidere-deschidere al căror scop  de  bază  îl  reprezintă  trecerea  persoanelor;  de cele mai multe ori însă, mâinile ocupate,  documentele  transportate  sau  lucrurile  personale  fac  imposibilă  utilizarea  lor  corectă.  Suprafaţa  canatului  trebuie  să  reziste  la  jocurile  neatente  şi  zglobii  ale  copiilor,  precum  şi  la  caracterul  jucăuş  şi  nerăbdător al animalelor de companie. Pentru  fiecare  produs  prezentat  veţi  găsi  şi  informaţii  privind  clasificarea finisajului utilizat: 

HIIIII ECONOMIC

Vopsea pe bază de apă clasa  economică  reprezintă  o  îmbinare  ideală  a calităţii şi a preţului.

HHIIII STANDARD

Vopsea acrilică pentru interior clasa  generală  Porta  asigură  posibilitatea  unei  utilizări pe termen lung în gospodăriile individuale.  Finisaj Portadecor, finisaj Minimax clasa Standard Plus se caracterizează prin parametri specifici de frecare şi rezistenţă la umiditate.

HHHIII STANDARD PLUS

Substanţele de curăţare lucrările  de  curăţenie  atât  în  locuinţa  proprie  cât  şi  în  firme  necesită  folosirea  unor substanţe de curăţare, care de multe  ori pot afecta durabilitatea uşilor.  Umiditatea umiditatea crescută în imediata apropiere a  uşilor influenţează negativ furnirul; păstrarea  furnirului  în  condiţii  minime  de  umiditate  garantează păstrarea  formei şi  o  suprafaţă  uniformă pe tot parcursul utilizării. un  factor  care  influenţează  tonalitatea  culorilor  pe  o  perioadă  îndelungată  de  folosire. Am verificat, pentru dumneavoastră,  toate categoriile de furnir precum şi reacţia  acestora  la  lumina  zilei  pe  o  perioadă  de  folosire  de  câţiva  ani  şi  cu  mândrie  putem  afirma că modalităţile de finisare a canatului  alese de către noi au obţinut cele mai bune  rezultate pe tot parcursul utilizării.

HHHHII PREMIUM

Finisaj Portadur, furnir natural standard, furnir natural select, PVC vopsea pe bază de poliester, vopsea acrilică pentru exterior clasa cu cele mai bune rezultate, garantează o calitate înaltă de exploatare, utilizarea acestora fiind  recomandată în blocuri de locuinţe şi birouri. Finisaj CPL, vopsea pe bază de poliester, placă din oţel laminată PVC clasa  care  combină  funcţionalitatea  şi  eleganţa  acolo  unde  uşile  sunt  expuse  direct  acţiunii  factorilor externi. Se recomandă în hoteluri, clădiri  publice şi birouri.

acă cineva ar fi tentat să scrie o istorie a uşilor, luând în considerare multitudinea de descrieri, modele, stiluri caracteristice uşilor din perioade şi locuri diferite, ar rezulta o istorie fascinantă, în care evenimente social – politice, de multe ori cu un rol major în conturarea destinului lumii sau întâlniri cu caracter personal au avut loc după uşi, în spatele uşilor sau undeva între uşi. Uşa simbolizează ideea unei suprafeţe mobile, a carei principale funcţii, de despărţire a unor încăperi de altele, a fost întotdeauna îmbogăţită prin acţiunea omului. Uşile reprezintă nu numai un fragment al locuinţei sau al unei suprafeţe publice; uşile sunt în primul rând un element care însoţeşte activitatea zilnică a oamenilor: la locul de muncă, în timpul orelor de odihnă, în momentele de bucurie, în conversaţii, în dezvoltarea relaţiilor interpersonale. Porta KMI Polonia şi Porta KMI România, continuând cele mai alese tradiţii legate de producţia de uşi vă prezintă catalogul Porta DOORS, care vă ghidează spre realizări dintre cele mai moderne, în ceea ce priveşte stilistica, modelele şi tehnologia de producţie a uşilor. Cu siguranţă, din această multitudine de propuneri, veţi putea alege soluţia ideală pentru Dumneavoastră. Toate modelele se caracterizează printr-un nivel optim de calitate a producţiei, precum şi prin siguranţă la utilizare. Suntem atenţi la fiecare detaliu de construcţie a produselor noastre, obiectivul colectivului Porta fiind de a vă oferi satisfacţie totală.

D

Lumina zilei

HHHHHI PROFESIONAL

HHHHHH EXTREM

Clasificarea  Porta  ia  în  considerare  şase  grupe  în  care  sunt  incluse  toate  categoriile  de  finisaje  folosite  în  colecţia  de  uşi  Porta.  În  cadrul  clasificării,  s-au  luat,  de  asemenea,  în  considerare  calitatea,  durabilitatea şi estetica finisajului – sperăm că această clasificare vă  va ajuta în luarea unei decizii optime. 

Finisaje: HPL, oţel inoxidabill

clasa care, datorită parametrilor tehnici, oferă protecţia impusă de factorii externi; este recomandată utilizarea în spaţii cu trafic intens.

Clădiri, blocuri de locuinţe cu un domeniu larg de utilizare

Hoteluri, birouri,  clădiri publice

Spaţii cu trafi  c intens

Rezistenţa la factorii externi

Fa b r i c a S. C . Po r t a K M I R o m â n i a S. R . L .
Z o n a   I n d u s t r i a l ă   A r a d   N o r d   -   V e s t ,   S t r a d a   I I I ,   N r.   1 1 ,   3 1 0 4 9 1   A r a d tel. 0040 257 227 400, fax 0040 257 227 401
Clasa H
ECONOMIC

HH
STANDARD

HHH
STANDARD PLUS

HHHH
PREMIUM

HHHHH
PROFESSIONAL

HHHHHH
EXTREM

www.por ta.com.ro, e-mail: info_doors@por ta.com.pl

Graficul prezintă recomandările Porta privind destinaţia fiecărui tip de finisaj.

Cuprins
Uşi de interior

www.porta.com.ro

Canaturi de uşă plane MINIMAX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Canaturi de uşă cu aplicaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Canaturi de uşă profilate, vopsite LONDRA, VIENA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Canaturi de uşă plane Porta DECOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Canaturi de uşă plane Porta GRANDDECO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Canaturi de uşă plane Porta STIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Canaturi de uşă Porta FOCUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Canaturi de uşă plane Porta FIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22  Canaturi de uşă Porta NOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Canaturi de uşă plane Porta LINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Canaturi de uşă plane laminate CPL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Canaturi de uşă plane Frezate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Canaturi de uşă plane Porta CONCEPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Colecţie nouă!

Uşi finisate cu furnir natural

Canaturi de uşă Porta CLASIC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Canaturi de uşă furniruite cu furnir natural MADRID, CORDOBA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Canaturi de uşă furniruite cu furnir natural TOLEDO, SEVILIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Panouri laterale pentru uşile cu furnir natural. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Canaturi de uşă Nova NATURA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Canaturi de uşă Natura LINE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Canaturi de uşă Natura TREND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Canaturi de uşă Natura STIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Canaturi de uşă Natura SPACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Canaturi de uşă Natura CONCEPT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Sistemul de glisare Porta. Sistemul de glisare ALU System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Sistemul de glisare KOMPAKT System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Canaturi de uşă profilate, pentru şifoniere / garderobe OXFORD, GENEVA . . . . . . . . . . . . . . . 74 Canaturi glisante pliabile ALFA, BETA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76  Canaturi  duble cu glisare paralelă OMEGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78  Uşi ENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82  Uşi de intrare plane sau frezate AGAT Plus, OPAL Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Uşi de siguranţă, rezistente la foc 30 min plane sau frezate QUARTZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Uşi de siguranţă clasa “C” plane sau frezate GRANIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Sisteme de glisare. Canaturi pliabile. Canaturi duble cu glisare paralelă

Colecţie nouă! Colecţie nouă! Nou!

Uşi pentru intrare în apartament

Uşi de exterior

Uşi din tablă zincată cu miez termoizolant GDANSK, TORUN, SZCZECIN . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Uşi metalice ROMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94  Uşi din lemn WROCLAW  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Uşi din lemn GDYNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Supralumini pentru uşile de exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Uşi cu izolare fonică Rw=27 dB şi Rw=32 dB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Uşi cu izolare fonică Rw=42 dB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Uşi rezistente la foc 30 min, 60 min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Uşi ENDURO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Uşi AQUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Uşi metalice pentru spaţii tehnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114  Uşi metalice rezistente la foc 30 min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Colecţie nouă!

Uşi tehnice şi metalice

Finisaj nou!

Tocuri de uşă

Tocuri MDF MINIMAX 60 mm şi 100 mm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Tocuri RONDO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Tocuri reglabile Porta SYSTEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Tocuri reglabile PRESTIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Supralumini  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Tocuri metalice 50 mm şi 100 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Tocuri metalice reglabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Tocuri metalice AGAT, OPAL. Sistem pentru uşi glisante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Tocuri metalice PROIECT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Accesorii adiţionale – şilduri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Accesorii adiţionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Dimensiunile uşilor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Paleta de culori  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Porta CONTRACT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Accesorii şi dimensiuni

Alte informaţii

Foarte important de reţinut însă este că aces-te uşi nu pot fi folosite pe casa scării ca uşi pentru intrare în locuinţe sau în alte locuri în care condiţiile de mediu. Oferta noastră bogată permite fiecărui client să aleagă tipul de canat dorit. atât în ceea ce priveşte modelele cât şi preţul: de la canaturi plane finisate cu vopsea ecologică. temperatură. Trăsătura comună a tuturor acestor modele este calitatea înaltă. D MINIMA X Cu aplicaţii Profilate Uşi de Garderobă Porta DECOR Porta GRANDDECO Porta STIL Porta FOCUS Laminate CPL HQ Porta NOVA Porta FIT – Colecţie nouă! Porta LINE Frezate Porta CONCEPT Calitate la uşa ta! .uşi DE INTERIOR e la înfiinţarea Grupului Porta (şi până în prezent). acesta s-a specializat în producţia de uşi de interior pentru locuinţe şi birouri. respectiv umiditate. sunt nefavorabile. La un preţ competitiv clienţii noştri pot fi siguri că produsul achiziţionat corespunde celor mai înalte norme de calitate. cu materiale sintetice stratificate disponibile într-o paletă coloristică bogată până la canaturi acoperite cu furnir sintetic şi natural şi canaturi cu aplicaţii.

Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru uşile duble. Miezul  canatului este fagure de stabilizare sau placă din PAL perforat consolidat (cost  suplimentar) în interior cu element de ramă din placaj. „90”  geam rotund cu rama din inox  broască specială şi mânere laterale (pentru uşi glisante)  capace pentru balamale (set pentru o balama)  mânerul cu şild  geam mat – geam mic  geam mat – geam mare  geam mat – grilă WC  geam mat – grilă mică  plină geam mic geam mare grilă WC grilă mică Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 6 7 . compania noastră este singura din Romania care produce astfel de uşi folosind plăci de eucalipt de înaltă calitate vopsite  în două straturi. 149-151 HH Minimax (vopsea ecologică) Alb (RAL9016) H Minimax (vopsea pe bază de apă) CALITATE MAXIMă – PREţ MINIM Uşile din colecţia MINIMAX reprezintă o propunere atractivă pentru clienţii care  iau în considerare preţul redus şi care nu acceptă compromisuri în ceea ce priveşte calitatea produsului. „110”2 În două canaturi: „120“ ÷ „200“ 3 Fag Măr Secţiuni canat miezul: fagure de stabilizare TOCUL (vezi de la pag. Canturile uşii.MINIMAX HIIIII HHIIII vezi nuanţe    pag. 120) • Tocul de uşă MINIMAX cu lăţimea constantă de 60 mm şi 100 mm • Tocul de uşă RONDO cu lăţimea constantă de 100 mm • Toc de uşă reglabil Porta SYSTEM • Toc de uşă reglabil PRESTIGE • Toc de uşă metalic REMARCă • Agrement tehnic AT 016-02/289-2010. „80”. „100“. panou de ventilaţie cu 1-2 rânduri sau panou  cu decupaj pentru ventilaţie  a treia balama pentru dimensiunea „60”. 50 – disponibile pe baza  comenzilor non-standard. Atât rama cât şi miezul sunt acoperite pe ambele feţe cu plăci HDF. Uşile pot fi executate în varianta pentru uşi  glisante fără balamale şi fără falţ. care se diferenţiază prin rezistenţă şi izolare fonică mai ridicate. sunt finisate cu bandă laminată în nuanţa  canatului. 40. Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea „100”. • Panouri laterale – dimensiunile 30. MODELUL Uşi simple şi duble: toate modelele. CONSTRUCţIA CANATULUI Rama canatului este executată din lemn de răşinoase încleiat1 sau MDF. FINISAJUL SUPRAFEţEI Foaia de uşă este vopsită cu vopsea ecologică de generaţie nouă. cele laterale şi cel superior.CTPC Bucureşti. PROFILUL CANTULUI Profilul muchiei canatului “K” (culori: alb şi măr) sau “R” (culoare: fag). în partea inferioară având un canal de ghidaj la  elementul montat pe podea (în echipamentul tocului). 1  2  3  miezul: placă PAL perforat Cost suplimentar. iar grila este din PVC (culoare în acord cu nuanţa canatului). Populare pe piaţa uşilor finisate în alb. „80“. • Uşi disponibile în versiunea de vopsire individuală la preţ de Minimax alb. Disponibile doar cu structură de pal perforat. „110” structură pal perforat  grilă.  Miezul standard tip “fagure de stabilizare” poate fi înlocuit cu placa tip PAL perforat. „70“. „90“. 60 mm • Mâner (pentru uşi glisante) DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. 144-148) Uşi într-un canat: „60“. Rama geamului este din MDF.  Dimensiunile decupajului pentru sticlă sunt identice cu cele pentru dimensiunea “100”. „70”. ACCESORII incluse în preţul canatului • Două balamale • Trei balamale pentru canatul cu dimensiunea „100” sau „110”  • Broască: cu cheie simplă. cu blocare pentru uşi de baie sau pregătire  pentru cilindru  • Geam (model: chinchila)  • Pregătire pentru scurtare standard max.

 Canaturile  pot fi executate în varianta pentru uşi glisante fără balamale şi fără falţ. 149-151 HH Vopsea ecologică O NOTă PERSONALă Caracteristica de bază a uşilor cu aplicaţii este o construcţie solidă bazată pe  structura canaturilor MINIMAX. „100“ şi „110” 2 În două canaturi: „120“ ÷ „200” 3 TOCUL (vezi de la pag. Miezul este tip “fagure de  stabilizare” sau placă din PAL perforat consolidată în interior cu element de ramă  din placaj. ITB Varşovia. Rama şi miezul canaturilor de uşă sunt acoperite pe ambele feţe cu  plăci de HDF. în partea inferioară având un canal de ghidaj la elementul montat pe podea (în echipamentul tocului). „110”  structură pal perforat  panou cu decupaj pentru ventilaţie a treia balama pentru dimensiunea „60”. 120) • Toc de uşă MINIMAX cu lăţimea constantă de 60 mm şi 100 mm • Toc RONDO cu lăţimea constantă de 100 mm    • Toc de uşă reglabil Porta SYSTEM • Toc de uşă reglabil PRESTIGE • Toc de uşă metalic REMARCă • Agrement tehnic AT-15-3691/2007. „70”. 60 mm • Mâner (pentru uşi glisante) DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. 1  2  3  Secţiuni canat miezul: fagure de stabilizare miezul: placă PAL perforat Cost suplimentar. „90“.Cu aplicaţii HHIIII vezi nuanţe    pag. Disponibila numai pentru miez din pal perforat Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru uşile duble. 144-148) Uşi într-un canat: „60“. „80”.  Canturile uşii. „80“. PROFILUL CANTULUI Profilul muchiei cantului “K”. atât laterale cât şi cel superior. Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea „100”. „70“. FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul de uşă este vopsit cu vopsea ecologică de nouă generaţie. CONSTRUCţIA CANATULUI Rama este din lemn de răşinoase încleiat1 sau MDF. Uşa în două canaturi (dubla): plină. MODELUL Uşă într-un canat (simplă): plină. Specificul acestui model îl reprezintă posibilitatea de a alege elemente originale de decorare în două nuanţe. „90”  broască specială şi mânere laterale (pentru uşi glisante)  capace pentru balamale (set pentru o balama)  mânerul cu şild  model 1 model 2 model 3 model 4 model 5 model 6 Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 8 9 . sunt finisate cu bandă laminată. Alb (RAL9016) Culorile aplicaţiilor – folie Albastru Imitaţie de lemn ACCESORII incluse în preţul canatului • Două balamale cu stift • Trei balamale în cazul canatului cu dimensiunea „100” şi „110” • Broască: cu cheie simplă. cu blocare pentru uşi de baie sau cu pregătire   pentru cilindru • Pregătire pentru scurtare max.

 „80”. aşa se caracterizează finisajele  uşilor LONDRA şi VIENA. 120) • Toc de uşă MINIMAX cu lăţimea constantă de 60 mm şi 100 mm • Toc RONDO cu lăţimea constantă de 100 mm • Toc de uşă reglabil Porta SYSTEM • Toc de uşă metalic Secţiuni canat miezul: structura de stabilizare REMARCă • Agrement tehnic AT-15-3691/2007. elegant şi cu un standard ridicat. „80“. 144-148) Uşi într-un canat: „60“. 60 mm  broască specială şi mânere laterale (pentru uşi glisante) capace pentru balamale (set pentru o balama)  mânerul cu şild  PENTRU USI ACOPERITE CU LAMINAT PVC grilă. geam mic. Coloristica modelelor se armonizează cu întregul interior. ITB Varşovia. ACCESORII incluse în preţul canatului • Două balamale cu ştift  • Broască: cu cheie simplă. „70”. plină LONDRA. „90“ În două canaturi: „120“ ÷ „180“ 2 TOCUL (vezi de la pag. grilă mare VIENA. geam mic VIENA. FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul este acoperit cu două straturi de vopsea acrilică sau cu folie de tip PVC  (numai la modelul Londra). „90”  • Pregătirea pentru scurtarea canatului max. Uşile pot fi executate în varianta pentru  uşi glisante cu un canat – fără balamale şi fără falţ. grilă mare Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 10 11 . Uşile într-un singur canat: pline. grilă mică LONDRA. CONSTRUCţIA CANATULUI Rama canatului este din lemn de răşinoase încleiat1 sau MDF. grilă mică VIENA. VIENA HHIIII HHHHII vezi nuanţe    pag. grilă mică. Canturile laterale şi cel superior sunt finisate cu bandă laminată. 60 mm  • Capace pentru balamale  • Broască specială şi mânere laterale (pentru uşi glisante) DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru uşile duble. plină VIENA. 1  2  Cost suplimentar. 60 mm  broască specială şi mânere laterale (pentru uşi glisante)  capace pentru balamale (set pentru o balama)  mânerul cu şild  LONDRA. panou de ventilaţie cu 1-2 rânduri sau panou cu decupaj pentru ventilaţie  pregătirea pentru scurtare max. PROFILUL CANTULUI Profilul cantului tip: “R”. MODELUL • LONDRA (Este disponibil în varianta de finisaj cu laminat imitaţie lemn şi vopsea). 149-151 HH Vopsea acrilică STILUL CLASIC EUROPEAN Model clasic. panou de ventilaţie cu 1-2 rânduri sau panou cu decupaj pentru ventilaţie  pregătirea pentru scurtare max. Rama şi miezul canaturilor de uşă sunt acoperite pe ambele feţe cu plăci profilate de HDF. 138) • Grila sau panourile pentru ventilaţie  • Mânerul cu şild  • A treia balama pentru canatul cu dimensiunile „60”. grilă mică.CTPC Bucureşti. • Agrement tehnic AT 016-02/289-2010. • VIENA (Este disponibil numai în varianta de finisaj cu vopsea). Suprafaţa mare a geamului asigură interioarelor lumina  necesară. Costuri suplimentare (opţional) PENTRU USI VOPSITE grilă. Uşi în două  canaturi: pline. „70“. cu blocare pentru uşi de baie sau cu pregătire  pentru cilindru  • Geam (model “chinchila”) • Mâner (pentru uşi glisante) Alb (RAL9016) Laminat PVC HHHH Fag deschis Arin Măr Stejar auriu Finisaj structură granulară ACCESORII care nu sunt incluse în preţul canatului (vezi  de la pag. grilă mare. în partea inferioară având un  canal de ghidaj la elementul montat pe podea (în echipamentul tocului). grilă mare.LONDRA. Rama şi grilele sunt executate din PVC în culoarea  canatului. geam mic LONDRA.

Porta DECOR HHHIII vezi nuanţe    pag. atât cele laterale cât şi cel superior. FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul de uşă este acoperit cu folie Portadecor. MODELUL Uşi simple şi duble: toate modelele. „70”. 60 mm geam rotund cu rama din inox  broască specială şi mânere laterale (pentru uşi glisante)  capace pentru balamale (set pentru o balama) mânerul cu şild  geam mat – geam mic  geam mat – geam mare  geam mat – grilă WC  geam mat – grilă mică  geam mat – scăriţă plină geam mic geam mare grilă WC grilă mică model “scară” Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 12 13 . cu blocare pentru uşi de baie sau pregătire  pentru cilindru • Geam (model: chinchila)  • Mâner (pentru uşi glisante) DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. Grila pentru geam şi rama geamului în cazul modelului “scariţă” sunt din PVC în nuanţacanatului. • Culorile Arţar şi Zebrano sunt disponibile doar pentru modelele plină. Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea „100”. Rama şi miezul foilor de uşă  sunt acoperite pe ambele feţe cu plăci de HDF. „70“. „90“. CONSTRUCţIA CANATULUI Rama canatului este din lemn de răşinoase încleiat1 sau MDF. 149-151 HHH Folie Portadecor Gri Euroinvest* Fag Bavaria Arin Vişin Păr INTERIOARE DESCHISE şI PRIMITOARE Culorile naturale şi rezistenţa finisajului sunt specifice modelelor Porta DECOR. 50 – disponibile pe baza  comenzilor non-standard. geam mic şi geam mare. Miezul canatului  este din: fagure de stabilizare sau placă din PAL perforat consolidată (cost suplimentar) în interior cu element de ramă din placaj. Decorurile arţar şi zebrano sunt  disponibile doar pentru modelele pline. Uşile pot fi executate în varianta pentru uşi  glisante fără balamale şi fără falţ. CTPC Bucureşti. Secţiuni canat miezul: fagure de stabilizare TOCUL (vezi de la pag. 120) • Toc de uşă MINIMAX cu lăţimea constantă de 60 mm şi 100 mm • Toc RONDO cu lăţimea constantă de 100 mm • Toc de uşă reglabil Porta SYSTEM • Toc de uşă reglabil PRESTIGE • Toc de uşă metalic REMARCă  • Agrement tehnic AT 016-02/289-2010. 1  2  3  miezul: placă PAL perforat Cost suplimentar. ACCESORII incluse în preţul canatului • Două balamale • Trei balamale pentru canatul cu dimensiunea „100” sau „110” • Broască: cu cheie simplă.  Dimensiunile decupajului pentru sticlă sunt identice cu cele pentru dimensiunea “100”. sunt finisate cu bandă laminată in nuanţa canatului. „80”.  geam mare. „110”  structură pal perforat  grilă. „90” pregătirea pentru scurtare max. „80“. Caracteristicile de bază ale acestei colecţii sunt structura durabilă şi finisajul de  înaltă calitate la un preţ accesibil. Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru uşile duble. „100“ . • Panouri laterale – dimensiunile 30. 144-148) Uşi într-un canat: „60“. PROFILUL CANTULUI Profilul muchiei canatului “K”. geam mic. panou de ventilaţie cu 1-2 rânduri sau panou cu decupaj pentru ventilaţie  a treia balama pentru dimensiunea „60”. Rama pentru  geam este acoperită cu bandă laminată în culoarea canatului de uşă. în partea inferioară având un canal de ghidaj la  elementul montat pe podea (în echipamentul tocului). Canaturile Porta DECOR se potrivesc perfect  atât spaţiilor rezidenţiale cât şi clădirilor de birouri. „110” 2 În două canaturi: „120“ ÷ „200“ 3 Nuc Stejar Wenge Arţar Zebrano * Uşile de interior pe finisaj decor au preţ diferit în cazul culorii Gri Euroinvest. Variata gamă de decoruri calde permite amenajarea unor interioare primitoare  şi plăcute. Disponibile numai cu miez PAL perforat. Canturile uşii. 40.

1  miezul: fagure de stabilizare miezul: placă PAL perforat miezul: pal plin ranforsat cu elemente din placaj Cost suplimentar.1 model 1. 60 mm broască specială şi mânere laterale (pentru uşi glisante)  capace pentru balamale (set pentru o balama)  mânerul cu şild  model 1. FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul de uşă este acoperit cu folie Portadecor rama pentru geam este finisată  în acord cu nuanţa canatului. „100“.    Dimensiunea panoului similara cu cea pentru dimensiunea “100”. CONSTRUCţIA CANATULUI Miezul  canatului  de  uşă  este  fagure  de  stabilizare. 3  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru uşile duble. ITB Varşovia. Uşile pot fi executate în varianta pentru uşi  glisante – fără balamale şi fără falţ. Canaturile uşilor sunt acoperite pe ambele feţe cu plăci HDF.1.2 Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 14 15 . „70”.  Modelele prezentate se adresează acelora care apreciază în mod deosebit stilul  tradiţionalist şi se simt confortabil în interioare amenajate în stil clasic. Disponibile numai cu miez PAL perforat. 4. Nuc Stejar Wenge Secţiuni canat ACCESORII incluse în preţul canatului • Două balamale cu ştift • Trei balamale pentru canatul cu dimensiunea de „100” sau „110”  • Broasca cu cheie simplă.. 2. 149-151 HHH Folie Portadecor Gri Euroinvest Fag Bavaria Arin Vişin Păr DESIGN SIMPLIST Clasic este garanţia unui interior elegant. 2  Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea „100”. atât cel superior cât şi cele laterale  sunt finisate cu folie în acord cu nuanţa canatului. PROFILUL CANTULUI Profilul muchiei canatului “K”.1.1. MODELUL Usi simple si duble: toate modelele. 144-148) Uşi într-un canat: „60“.  În  cazul  modelelor  plane  (1.1 model 4.montată într-o rama din lemn de răsinoase încleiat1 şi consolidată cu  traverse din placaj.1 model 3. „80”. „90“. panou de ventilaţie cu 1-2 rânduri sau panou cu decupaj pentru ventilaţie  a treia balama pentru dimensiunea „60”.1) este disponibil miezul din placă din pal perforat (cost suplimentar) iar pentru celalalte modele este disponibil miezul din placa din pal plin (cost  suplimentar). Canturile uşii. „90”  pregătirea pentru scurtare max. „110”  structură pal perforat  grilă. O alternativă la usile cu structură celulară o reprezintă miezul placă din pal perforat care oferă o mai bună rezistenţă mecanică si o rezistenţă fonică ridicată. cu buton de baie sau pregătire pentru cilindru   • Sticlă mată securizată sau chinchila • Mâner (pentru uşi glisante) DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. în partea inferioară având un canal de ghidaj  la elementul montat pe podea (accesoriu standard).3 model 2.3 model 3. simplist este întotdeauna de bun gust. 3. „70“.2 model 2.Porta GRANDDECO HHHIII vezi nuanţe    pag. „80“.2 model 4. „110” 2 În două canaturi: „120“ ÷ „200“ 3 TOCUL (vezi de la pag.1 model 2. 120) • Toc de uşă MINIMAX cu lăţimea constantă de 60 mm şi 100 mm • Toc RONDO cu lăţimea constanta de 100 mm • Toc de uşă reglabil Porta SYSTEM • Toc de uşă reglabil PRESTIGE • Toc de uşă metalic REMARCă: • Agrement tehnic AT-15-3691/2007.2 model 1.

    Dimensiunea panoului similara cu cea pentru dimensiunea “100”. „70”. ITB Varşovia. 120) • Toc de uşă MINIMAX cu lăţimea constantă de 60 mm şi 100 mm • Toc RONDO cu lăţimea constanta de 100 mm • Toc de uşă reglabil Porta SYSTEM • Toc de uşă reglabil PRESTIGE • Toc de uşă metalic REMARCă: • Agrement tehnic AT-15-3691/2007. CONSTRUCţIA CANATULUI Miezul  canatului  de  uşă  este  fagure  de  stabilizare.  Modelele prezentate se adresează acelora care apreciază în mod deosebit stilul  tradiţionalist şi se simt confortabil în interioare amenajate în stil clasic. „110” 2 În două canaturi: „120“ ÷ „200“ 3 TOCUL (vezi de la pag. Canaturile uşilor sunt acoperite pe ambele feţe cu plăci HDF.1 model 5.1) este disponibil miezul din placă din pal perforat (cost suplimentar) iar  pentru celalalte modele este disponibil miezul din placa din pal plin (cost suplimentar). 1  miezul: fagure de stabilizare miezul: placă PAL perforat miezul: pal plin ranforsat cu elemente din placaj Cost suplimentar. „80”.  montată  într-o  rama  din  lemn  de  răsinoase  încleiat1  şi  consolidată  cu  traverse din placaj. Canturile uşii. 2  nou Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea „100”. „100“.2 model 6. FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul de uşă este acoperit cu folie Portadecor rama pentru geam este finisată  în acord cu nuanţa canatului. 6. 144-148) Uşi într-un canat: „60“.1. 60 mm broască specială şi mânere laterale (pentru uşi glisante)  capace pentru balamale (set pentru o balama)  mânerul cu şild  model 5. „90“. „90”  pregătirea pentru scurtare max. MODELUL Usi simple si duble: toate modelele.Porta GRANDDECO HHHIII vezi nuanţe    pag.2 Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 16 17 . O alternativă la usile cu structură celulară o reprezintă miezul placă din pal perforat care oferă o mai bună rezistenţă mecanică si o rezistenţă fonică ridicată. PROFILUL CANTULUI Profilul muchiei canatului “K”. cu buton de baie sau pregătire pentru cilindru   • Sticlă mată securizată sau chinchila • Mâner (pentru uşi glisante) DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. simplist este întotdeauna de bun gust. Disponibile numai cu miez PAL perforat. „110”  structură pal perforat  grilă. „70“.1 model 6. Nuc Stejar Wenge Secţiuni canat ACCESORII incluse în preţul canatului • Două balamale cu ştift • Trei balamale pentru canatul cu dimensiunea de „100” sau „110”  • Broasca cu cheie simplă. Uşile pot fi executate în varianta pentru uşi  glisante – fără balamale şi fără falţ.  În  cazul  modelelor  plane  (5. atât cel superior cât şi cele laterale  sunt finisate cu folie în acord cu nuanţa canatului. 149-151 HHH Folie Portadecor Gri Euroinvest Fag Bavaria Arin Vişin Păr DESIGN SIMPLIST Clasic este garanţia unui interior elegant. 3  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru uşile duble. „80“. panou de ventilaţie cu 1-2 rânduri sau panou cu decupaj pentru ventilaţie  a treia balama pentru dimensiunea „60”. în partea inferioară având un canal de ghidaj  la elementul montat pe podea (accesoriu standard).

    Dimensiunea panoului similara cu cea pentru dimensiunea „100”. „100“. 144-148) Uşi într-un canat: „60“. Miezul canatului  este  din:  fagure  de  stabilizare  sau  placă  PAL  perforat  (cost  suplimentar)  consolidată în interior cu element de ramă din placaj. Laminat CPL HQ HHHHH Alb Gri Euroinvest Fag Porta Mahon Arţar Nuc Stejar 1 Milano Stejar 2 Milano Stejar 3 Milano Stejar 4 Milano Stejar 5 Milano Secţiuni canat miezul: fagure de stabilizare miezul: placă PAL perforat miezul: pal plin ranforsat cu elemente din placaj Costuri suplimentare (opţional) PENTRU FINISAJ CU FOLIE PORTADECOR dimensiunea „100”. „80”. „80”. Disponibile numai cu miez PAL perforat. în nuanţa canatului. „110”  structură pal perforat  grilă.  canturile sunt acoperite cu banda laminata ABS. „70“. numai pentru canaturile de uşă  cu miez fagure de stabilizare.  Un  efect  interesant  al  decorării  se  poate  obţine  apelând  la  varietatea  modelelor. • Pregătirea pentru scurtare – cost suplimentar. „80“. „90“. atât cele laterale cât şi cel superior. ACCESORII incluse în preţul canatului • Două balamale  • Trei balamale pentru canatul cu dimensiunea „100” sau „110”  • Broasca. CTPC Bucureşti. cu sticlă sau pregătite pentru a fi prevăzute cu sticlă. PROFILUL CANTULUI Profilul muchiei canatului „K”.  MODELUL • Modele cu sticlă  • Modele pline (cu placi de 8 mm grosime) Usi simple si duble: toate modelele. 149-151 HHH Folie Portadecor ÎNTOTDEAUNA CU STIL Specificitatea  acestor  uşi  este  redată  de  valoarea  decorativă  universală.  care respectă cerinţele înalte ale clienţilor. Canturile uşii. În cazul modelului 5 miezul  este  standard  placă  din  pal  plin. Uşile se pot comanda în varianta “uşi simple glisante” – fără balamale şi falţ. 60 mm TOATE FINISAJELE mânerul cu şild  capace pentru balamale (set pentru o balama)  broască specială şi mânere laterale (pentru uşi glisante)  model 1 model 2 model 3 model 4 model 5 Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 18 19 . 2  1  * Uşile de interior pe finisaj decor au preţ diferit în cazul culorii Gri Euroinvest. „70”. „70”. ITB Varşovia. panou de ventilaţie cu 1-2 rânduri sau panou cu decupaj pentru ventilaţie  a treia balama pentru dimensiunea „60”. 120) • Toc de uşă MINIMAX cu lăţimea constantă de 60 mm şi 100 mm • Toc RONDO cu lăţimea constantă de 100 mm • Toc de uşă reglabil Porta SYSTEM • Toc de uşă reglabil PRESTIGE • Toc de uşă metalic REMARCă  • Agrement tehnic AT-15-3691/2007. • Modelul 5 nu este disponibil pentru dimensiunile „100” şi „110”. sunt finisate cu bandă laminată în nuanţa canatului. cu buton de baie sau pregatire pentru cilindru • Geam model “chinchila” sau mat  • Mâner (pentru uşi glisante) DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. cu grosimea de 1 mm. Toate canaturile de uşă cu miez PAL perforat sunt  pregatite pentru scurtare ca şi standard. In cazul finisajului CPL. panou de ventilaţie cu 1-2 rânduri sau panou cu decupaj pentru ventilaţie  a treia balama pentru dimensiunea „60”. 40. Rama pentru  geam este acoperită cu laminat în culoarea canatului de uşă. Vişin Păr Gri Euroinvest* Fag Bavaria Arin Nuc Stejar Wenge Arţar Zebrano CONSTRUCţIA CANATULUI Rama canatului este din lemn de rasinoase încleiat1 sau MDF. Cost suplimentar.  Rama  şi  miezul  foilor  de  uşă  sunt  acoperite  pe ambele feţe cu plăci de HDF. 50 – disponibile pe baza comenzilor non-standard. FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul de uşă este acoperit cu Folie Portadecor sau laminat CPL. • Panouri laterale – dimensiunile 30.Porta STIL HHHIII HHHHHI vezi nuanţe    pag. cu cheie simplă. „110”  structură pal perforat  grilă. 3  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru uşile duble. „90”  pregătirea pentru scurtare max. „90”  pregătirea pentru scurtare max. având în partea inferioară un canal de ghidaj la elementul montat pe podea (în echipamentul tocului). • Agrement tehnic AT 016-02/289-2010. „110” 2 În două canaturi: „120“ ÷ „200“ 3 TOCUL (vezi de la pag. 60 mm PENTRU FINISAJ CU LAMINAT CPL HQ dimensiunea „100”.

 „90”  pregătirea pentru scurtare max. cu sticlă sau pregătite pentru echipare cu  sticlă. ITB Varşovia.B model 2.D model 2. 120) • Toc de uşă MINIMAX cu lăţimea constantă de 60 mm şi 100 mm • Toc RONDO cu lăţimea constantă de 100 mm • Toc de uşă reglabil Porta SYSTEM • Toc de uşă reglabil PRESTIGE • Toc de uşă metalic REMARCă • Agrement tehnic AT-15-3691/2007. ACCESORII incluse în preţul canatului • Două balamale   • Trei balamale pentru canatul cu dimensiunea „100” sau „110”  • Broască: cu cheie simplă. „80“. În aceasta colecţie sticla  este  elementul  care  subliniază  stilul  modern  datorită  căruia  se  potriveste  perfect în apartamentele moderne. MODELUL Uşi simple şi duble: toate modelele.A model 2.B model 1. având în partea inferioară un canal de ghidaj la elementul montat pe podea  (în echipamentul tocului). Sticlă mată ranforsată cu grosime de 8 mm pentru modelele cu sticlă. Toate canaturile de uşă cu miez PAL perforat sunt  pregatite pentru scurtare ca şi standard. „110”  structură pal perforat  a treia balama pentru dimensiunea „60”. Modelele din grupa 2 sunt prevăzute cu un profil U care  ajută la ghidarea canatului. • Culorile Arţar şi Zebrano sunt  disponibile doar pentru modelele grupei 2. „110” 1 În două canaturi: „120“ ÷ „200“ 2 Nuc Stejar Wenge Arţar Zebrano * Uşile de interior pe finisaj decor au preţ diferit în cazul culorii Gri Euroinvest. cu blocare pentru uşi de baie sau pregătire  pentru cilindru  • Mâner (pentru uşi glisante)  • Sticlă securizată de 8 mm (lătimea rămâne constantă la toate  dimensiunile canatului) DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. cu frezaje ce amintesc de modelele cu sticlă.C model 1. „80”. 144-148) Uşi într-un canat: „60“. „80”. „110”  structură pal perforat  grilă. accentuând astfel impresia de spaţiu deschis  al locuinţei. numai pentru canaturile de uşă  cu miez fagure de stabilizare. „90”  broască specială şi mânere laterale (pentru uşi glisante)  capace pentru balamale (set pentru o balama)  mânerul cu şild  model 1. 60 mm broască specială şi mânere laterale (pentru uşi glisante)  capace pentru balamale (set pentru o balama)  mânerul cu şild  GRUPA 2 dimensiunea „100”.  sunt finisate cu bandă laminată în nuanţa canatului.  cele  din  grupa  a  doua  fiind  o propunere pentru persoanele care apreciază un spaţiu degajat şi pentru care  lumina îndeplineste un rol important în designul interior. CONSTRUCţIA CANATULUI Rama canatului este din lemn de răşinoase încleiat.E Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 20 21 . „70”. „70“. Posibilitatea de a alege dimensiunea uşilor. „90“. atât cele laterale cât şi cel superior. „70”. „100“. Secţiuni canat miezul: fagure de stabilizare TOCUL (vezi de la pag. Sticla este mată securizată. PROFILUL CANTULUI Profilul muchiei canatului “K”. 149-151 HHH Folie Portadecor Gri Euroinvest* Fag Bavaria Arin Vişin Păr SPAţIU şI LUMINă Această  colecţie  include  două  grupe  de  produse.D model 1. Uşile se pot comanda în varianta “uşi simple glisante” – fără balamale şi  falţ. CTPC Bucureşti.C model 2. Canturile uşii. 1 2 miezul: placă PAL perforat Disponibile doar cu miez din pal perforat. FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul de uşă este acoperit cu Folie Portadecor. cu grosime de 8 mm pentru modelele cu sticlă. Această grupă este completată de modelele pline din grupa I. Costuri suplimentare (opţional) GRUPA 1 dimensiunea „100”.E model 2. panou de ventilaţie cu 1-2 rânduri sau panou cu decupaj pentru ventilaţie  a treia balama pentru dimensiunea „60”.  • Agrement tehnic AT 016-02/289-2010.Porta FOCUS HHHIII vezi nuanţe    pag. Miezul canatului este din:  fagure de stabilizare sau placă PAL perforat consolidată în interior cu element de  ramă din placaj. Rama pentru geam este acoperită cu laminat în culoarea canatului de uşă. • Pregătirea pentru scurtare – cost suplimentar. Rama şi miezul foilor de uşă sunt acoperite pe ambele feţe cu  plăci de HDF.

• Agrement tehnic AT 016-02/289-2010. fie cu panouri (plăci de 8 mm grosime). atractivă ca şi preţ. CONSTRUCţIA CANATULUI Pentru modelele A. REMARCă  • Agrement tehnic AT-15-3691/2007. sunt finisate cu bandă laminată în nuanţa canatului. potrivite în  locuinţe cu standarde ridicate şi oriunde canaturile de uşă sunt expuse traficului  ridicat. 1  Nuc Stejar Wenge Arţar Zebrano * Uşile de interior pe finisaj decor au preţ diferit în cazul culorii Gri Euroinvest. • Pt. PROFILUL CANTULUI Profilul muchiei canatului „K”. cu buton de baie sau pregatire pentru cilindru • Geam model “chinchila”. Atât  rama cât şi miezul sunt acoperite pe ambele părţi cu placă HDF.  Profilul ramei canatului este disponibil în două versiuni.Porta FIT HHHIII HIIIII HHHHHI HHIIII vezi nuanţe    pag. Folie Portadur (cu striaţii verticale) sau laminat HQ CPL 0.5 model C. în funcţie de finisaj (diferit pt HQ CPL) în aceeaşi culoare ca şi canatul. 40.  pornind de la folia Portadecor. Dimensiunea 60. clădiri de birouri şi alte spaţii publice. „80”.2 model B. „70“. nou Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea „100” structura pal perforat grilă.2 mm (Continuous Pressure Laminate High Quality).6 model B. • Panouri laterale – dimensiunile 30. • Toc de uşă reglabil Porta SYSTEM.1 Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 22 23 . C şi I miezul este fie din din fagure de stabilizare fie din PAL  plin (optiune contra cost).  disponibilă în 27 de nuanţe şi 3 tipuri de finisaj cu diferite niveluri de rezistenţă. In cazul finisajului CPL. cum ar fi hoteluri. B. cu grosimea de 1 mm.  având  în  partea  inferioară  un  canal  de  ghidaj  la  elementul  montat  pe  podea  (în echipamentul tocului). MODELUL Usi simple si duble: toate modelele. atât cele laterale cât şi cel superior. 60 mm broasca speciala şi mânere laterale (pentru uşi glisante) capace pentru balamale (set pentru o balama) mânerul cu şild model A. în nuanţa canatului. se modifică modelul de pe segmentul central. Folie Portadur HHHH Nuc 1 Nuc 2 Nuc 3 Nuc 4 Nuc 5 Nuc 6 Laminat CPL HQ HHHHH Alb Gri Euroinvest Fag Porta Mahon Arţar Nuc Stejar 1 Milano Stejar 2 Milano Stejar 3 Milano Stejar 4 Milano Stejar 5 Milano Secţiuni canat miezul: fagure de stabilizare miezul: pal plin ranforsat cu elemente din placaj Dimensiunile „100” şi „110” sunt disponibile pe finisaj Portadur    numai cu striaţii verticale.1 model C.1 model D. „1001“ În două canaturi: „120“ ÷ „200“ 2 TOCUL (vezi de la pag. „70”. CTPC Bucureşti. 2  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru uşile duble. ITB Varşovia. Canaturile sunt  disponibile fie în varianta cu sticlă. panou de ventilaţie cu 1-2 rânduri sau panou cu decupaj pentru ventilaţie a treia balama pentru dimensiunea „60”. 120) • Toc de uşă MINIMAX cu lăţimea constantă de 60 mm (numai pe finisaj  Portadecor) şi 100 mm. „90“. • Toc RONDO cu lăţimea constantă de 100 mm.2 model A. Canturile uşii.  canturile sunt acoperite cu banda laminata ABS. • Trei balamale pentru canatul cu dimensiunea „100” şi pentru finisajul Portadur • Broasca. mat sau MasterCarre • Mâner rotund (pentru uşi glisante) DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. ACCESORII incluse în preţul canatului • Două balamale sau trei (norma CN) în standard. 149-151 HHH Folie Portadecor Gri Euroinvest* Fag Bavaria Arin Vişin Păr PORTA RECOMANDă Porta Fit este o colecţie variată ce se mulează pe gustul fiecărui client în parte. la modelul „D”. 144-148) Uşi într-un canat: „60“ . până la folia Portadur cu rezistenţă crescută şi grad ridicat de utilitate şi la extrem de rezistentul laminat  HQ CPL din categoria de produse cu durată de utilizare îndelungată. 50 – disponibile pe baza  comenzilor non-standard.3 model I. cu cheie simplă. Modelele D au în standard miezul din PAL plin. Uşile se pot comanda în varianta “uşi simple glisante” – fără balamale şi falţ. „90” pregatirea pentru scurtare max. FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul de uşă este acoperit cu Folie Portadecor. • Toc de uşă reglabil PRESTIGE (numai pt finisajele Portadecor şi Portadur) • Toc de uşă metalic.3 model D. „80“.

nou Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea „100” structura pal perforat grilă. „70”. 50 – disponibile pe baza comenzilor non-standard. 149-151 HHH Folie Portadecor Gri Euroinvest* Fag Bavaria Arin Vişin Păr PORTA RECOMANDă Porta Fit este o colecţie variată ce se mulează pe gustul fiecărui client în parte.2 model G. Profilul ramei canatului este disponibil în două versiuni. 60 mm broasca speciala şi mânere laterale (pentru uşi glisante) capace pentru balamale (set pentru o balama) mânerul cu şild model E. „70“. „90” pregatirea pentru scurtare max. „90“. Canturile uşii.  având  în  partea  inferioară  un  canal  de  ghidaj  la  elementul  montat  pe  podea  (în echipamentul tocului). ACCESORII incluse în preţul canatului • Două balamale sau trei (norma CN) în standard. cu cheie simplă.1 model H. atât cele laterale cât şi cel superior. până la folia Portadur cu rezistenţă crescută şi grad ridicat de utilitate şi la extrem de rezistentul laminat  HQ CPL din categoria de produse cu durată de utilizare îndelungată.2 mm (Continuous Pressure Laminate  High Quality).3 model F. FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul de uşă este acoperit cu Folie Portadecor. • Grila de ventilaţie şi panourile de ventilaţie cu două rânduri nu sunt disponibile pentru  modelul H. cu buton de baie sau pregatire pentru cilindru • Geam model “chinchila”.4 Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 24 25 .6 model G. în funcţie  de finisaj(diferit pt HQ CPL) în aceeaşi culoare ca şi canatul.  Atât rama cât şi miezul sunt acoperite pe ambele părţi cu placă HDF. sunt finisate cu bandă laminată în nuanţa canatului. In cazul finisajului CPL. Canaturile  sunt disponibile fie în varianta cu sticlă.2 model F. PROFILUL CANTULUI Profilul muchiei canatului „K”.  pornind de la folia Portadecor.  canturile sunt acoperite cu banda laminata ABS. CONSTRUCţIA CANATULUI Miezul este fie din din fagure de stabilizare sau din PAL plin (optiune contra cost). „100“1 În două canaturi: „120“ ÷ „200“ 2 Nuc Stejar Wenge Arţar Zebrano * Uşile de interior pe finisaj decor au preţ diferit în cazul culorii Gri Euroinvest. MODELUL Usi simple si duble: toate modelele. cu grosimea de 1 mm. în nuanţa canatului. 120) •  Toc  de  uşă  MINIMAX  cu  lăţimea  constantă  de  60  mm  (numai  pe  finisaj  Portadecor) şi 100 mm • Toc RONDO cu lăţimea constantă de 100 mm • Toc de uşă reglabil Porta SYSTEM • Toc de uşă reglabil PRESTIGE (numai pt finisajele Portadecor şi Portadur) • Toc de uşă metalic REMARCă  • Agrement tehnic AT-15-3691/2007. ITB Varşovia. • Agrement tehnic AT 016-02/289-2010. mat sau MasterCarre  • Mâner rotund (pentru uşi glisante) DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. panou de ventilaţie cu 1-2 rânduri sau panou cu decupaj pentru ventilaţie a treia balama pentru dimensiunea „60”.5 model H. Folie Portadur (cu striaţii verticale şi orizontale) sau laminat HQ CPL 0. CTPC Bucureşti. „80“. clădiri de birouri şi alte spaţii publice. 144-148) Uşi într-un canat: „60“ . • Panouri laterale – dimensiunile 30. Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru uşile duble. „80”. atractivă ca şi preţ.  disponibilă în 27 de nuanţe şi 3 tipuri de finisaj cu diferite niveluri de rezistenţă. 40. fie cu panouri (plăci de 8 mm grosime). potrivite în  locuinţe cu standarde ridicate şi oriunde canaturile de uşă sunt expuse traficului  ridicat. cum ar fi hoteluri.Porta FIT HHHIII HHHHHI vezi nuanţe    pag. 1  2  miezul: pal plin ranforsat cu elemente din placaj Dimensiunea „100” este disponibilă pe finisaj Portadur numai cu striaţii verticale. Uşile se pot comanda în varianta “uşi simple glisante” – fără balamale şi falţ.0 model E. Folie Portadur HHHH Nuc 1 Nuc 2 Nuc 3 Nuc 4 Nuc 5 Nuc 6 Laminat CPL HQ HHHHH Alb Gri Euroinvest Fag Porta Mahon Arţar Nuc Stejar 1 Milano Stejar 2 Milano Stejar 3 Milano Stejar 4 Milano Stejar 5 Milano Secţiuni canat miezul: fagure de stabilizare TOCUL (vezi de la pag. • Trei balamale pentru canatul cu dimensiunea „100” şi pentru finisajul Portadur • Broasca.

• Pregătirea pentru scurtare – cost suplimentar. 60 mm (doar grupele 2 şi 3)  • Mâner rotund (pentru uşile glisante) DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag.Porta NOVA HHHHII vezi nuanţe  Folie Portadur   pag.1 model 2.2 Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 26 27 .2 model 1. 149-151 HHHH Nuc 1 Nuc 2 Nuc 3 Nuc 4 Nuc 5 Nuc 6 MODERN şI ELEGANT Modelele moderne şi elegante reprezintă un punct ideal de pornire spre îndeplinirea celor mai înalte cerinţe privind amenajarea interiorului. MODELUL Toate modelele de canaturi simple şi duble sunt disponibile conform grupelor din  care fac parte. „100” 2 În două canaturi: „120“ ÷ „200“ 3 TOCUL (vezi de la pag. *   Sticla „striată” nu este disponibilă pentru modelul 2. grupele 2 şi 3 – placă din PAL plin. în  partea inferioară având un canal de ghidaj pe elemental montat în podea.1 model 3. CTPC Bucureşti.  3 Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru uşile duble. panou de ventilaţie cu 1-2 rânduri sau panou cu decupaj pentru ventilaţie  pregătirea pentru scurtare max. 120) • Toc MINIMAX. Pot fi prevăzute cu geam sau pregătite pentru a fi prevăzute cu  geam.2 model 3. PROFILUL CANTULUI Profil dreptunghiular “K”.1) broască specială şi mânere laterale (pentru uşi glisante)  capace pentru balamale (set pentru o balama)  mânerul cu şild  model 1. CONSTRUCţIA CANATULUI Rama din interior a canatului este executată din lemn de răşinoase încleiat1 sau  MDF. Tehnologia unică pe scara europeană precum şi diferitele tipuri de geamuri reprezintă atuul principal al acestei colecţii. Canatul de uşă are în interior: grupa 1 – “fagure de stabilizare” sau placă  din PAL perforat (cost suplimentar). dimensiunea 100 este disponibilă doar cu décor vertical. „80“. „striată”* mată si MasterCarre  • Pregătire pentru scurtare max. În cazul grupelor 1 şi 3. Toate canaturile de uşă cu miez PAL perforat sunt  pregatite pentru scurtare ca şi standard. Rama geamului este acoperită în nuanţa  canatului cu folie laminată Portadur. Rama din  interior a canatului este acoperită  pe ambele părţi cu plăci de HDF. Porta NOVA este rezultatul îmbinării  rezistenţei cu farmecul lemnului de nuc. Atât canturile laterale cât şi marginea superioară ale  canatului sunt acoperite cu bandă laminată.3 model 2.1 model 1. Există posibilitatea de a executa uşile glisante fără balamale şi falţuri. lăţime constantă de 100 mm • Toc RONDO cu lăţime constantă de 100 mm • Toc reglabil Porta SYSTEM • Toc reglabil PRESTIGE  REMARCă  • Agrement tehnic AT-15-3691/2007. ACCESORII incluse în preţul canatului • Broască: pentru cheie standard. FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul de uşă este finisat cu folie Portadur cu aspect de imitaţie de inele de  lemn. „90”. 60 mm (grupa 1) geam rotund cu rama din inox (model 1. numai pentru canaturile de uşă  cu miez fagure de stabilizare. 144-148) Uşi într-un canat: „60”. 1  2 Secţiuni canat miezul: fagure de stabilizare miezul: placă PAL perforat miezul: pal plin ranforsat cu elemente din placaj Cost suplimentar.2 Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea „100” structură pal perforat  grilă. dispuse pe vertical şi orizontal. pentru buton de blocare la baie sau  adaptată pentru cilindru  • Trei balamale aurii • Tipul sticlei: „chinchila”. Aceste cerinţe sunt  îndeplinite de colecţia Porta NOVA. • Agrement tehnic AT 016-02/289-2010. „70“. ITB Varşovia.

 în partea inferioară având un canal de ghidaj pe elementul montat pe  podea (în echipamentul tocului). Cost suplimentar. Canaturile pot fi executate în varianta pentru uşi glisante fără balamale şi  fără falţ. 120) • Toc de uşă MINIMAX cu lăţimea constantă 100 mm • Toc RONDO cu lăţimea constantă de 100 mm • Toc de uşă reglabil Porta SYSTEM • Toc de uşă reglabil PRESTIGE REMARCă  • Agrement tehnic AT 016-02/289-2010. 149-151 HHHH Nuc 1 Nuc 2 Nuc 3 Nuc 4 Nuc 5 Nuc 6 MODERN şI ELEGANT Modelele moderne şi elegante reprezintă un punct ideal de pornire spre îndeplinirea celor mai înalte cerinţe privind amenajarea interiorului. „striată”* mată si MasterCarre  • Pregătirea pentru scurtarea canatului max.2 model 5. 2  3  1  Secţiuni canat miezul: pal plin ranforsat cu elemente din placaj Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea „100” panou de ventilaţie cu 1 rând sau panou cu decupaj pentru ventilaţie broască specială şi mânere laterale (pentru uşi glisante)  capace pentru balamale (set pentru o balama)  mânerul cu şild  model 4.4 model 5.3 model 5. cu blocare pentru uşi de baie sau cu pregătire  pentru cilindru  • Tipul sticlei: „chinchila”. „90“. FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul este acoperit cu folie Portadur cu model imitaţie de lemn pe verticală şi  orizontală. „70“. Porta NOVA este rezultatul îmbinării  rezistenţei cu farmecul lemnului de nuc. cu geam sau pregătite pentru a fi prevăzute cu  geam.1 model 4. uşile pot fi comandate într-un  sigur canat sau în două canaturi. Aceste cerinţe sunt  îndeplinite de colecţia Porta NOVA. Atât rama cât şi miezul sunt acoperite pe ambele feţe cu plăci HDF. PROFILUL CANTULUI Profilul cantului “K”.2.Porta NOVA HHHHII vezi nuanţe  Folie Portadur   pag. „80“.   * Sticla „striată” nu este disponibilă pentru modelul 2. ACCESORII incluse în preţul canatului • Trei balamale aurii cu ştift • Broască: cu cheie simplă.  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru uşile duble. 144-148) Uşi într-un canat: „60”. 60 mm  • Mâner pentru uşi glisante DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. CONSTRUCţIA CANATULUI Rama canatului este executată din lemn de rasinoase încleiat1 sau MDF.4 model 5. Muchia cantului şi rama geamului sunt laminate.1 model 5. Dimensiunea 100 este disponibilă numai cu striaţii verticale. Miezul  canatului este: placă din PAL plin. CTPC Bucureşti. „100” 2 În două canaturi: „120“ ÷ „200“ 3 TOCUL (vezi de la pag.2 model 4.3 model 4. MODELUL În cazul tuturor modelelor şi grupelor prezentate. Ambele laturi precum şi partea superioară a canatului sunt  finisate cu bandă laminată. Tehnologia unică pe scara europeană precum şi diferitele tipuri de geamuri reprezintă atuul principal al acestei colecţii.5 Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 28 29 .

Porta NOVA HHHHII vezi nuanţe  Folie Portadur   pag.  MODELUL Toate  modelele  de  canaturi  simple  şi  duble  sunt  disponibile  conform  grupelor  din  care  fac  parte. Există posibilitatea de a executa uşile glisante fără balamale şi falţuri.4 model 7.3 model 6. iar finisajul cu striaţii aduce un plus esteticii oricărui spaţiu. „80“.  de  asemenea.  disponibile  în  varianta  glisantă. ACCESORII incluse în preţul canatului • Trei balamale aurii (cu ştift)  • Broască: pentru cheie standard.4 model 6. în partea  inferioară având un canal de ghidaj pe elementul montat pe podea (în echipamentul tocului).  Modelele incluse în această gamă pot fi utilizate atât în spaţii rezidenţiale cât si  pentru birouri.  Ramele  geamurilor  şi  a  grilele  sunt din PVC şi sunt în nuanţa canatului de uşă. 144-148) Uşi într-un canat: „60”.3 model 7.2 model 7. CONSTRUCţIA CANATULUI Rama canatului este executată din lemn de răşinoase încleiat1 sau MDF. • Agrement tehnic AT 016-02/289-2010.5 model 7. Miezul  canatului este: placă din PAL plin. panou de ventilaţie cu 1-2 rânduri sau panou cu decupaj pentru ventilaţie  broască specială şi mânere laterale (pentru uşi glisante)  capace pentru balamale (set pentru o balama)  mânerul cu şild  model 6.  Toate  modelele  sunt. lătime constantă 100 mm • Toc RONDO cu lăţimea constantă de 100 mm • Toc reglabil Porta SYSTEM • Toc reglabil PRESTIGE REMARCă  • Agrement tehnic AT-15-3691/2007. pentru buton de blocare baie sau pregatire  pentru cilindru  • Geam Chinchila sau mat  • Pregătire pentru scurtare până la 6 cm  • Mâner rotund pentu canaturile în versiunea glisantă  DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag.5 Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 30 31 . „70“. disponibil numai pentru Grupa 1. Design inspirat de aplicarea modulului RETRO – detalii la paginile 124-125 Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea „100” grilă. ITB Varşovia.  Marginile canatului (exceptând marginea inferioară) sunt laminate. „90“.1 model 7. CTPC Bucureşti.  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru uşile duble. Secţiuni canat miezul: pal plin ranforsat cu elemente din placaj 1  2  3  Cost suplimentar. „100” 2 În două canaturi: „120“ ÷ „200“ 3 TOCUL (vezi de la pag. Dimensiunea 100 este disponibilă numai cu striaţii verticale. 120) • Toc MINIMAX. 149-151 HHHH Nuc 1 Nuc 2 Nuc 3 Nuc 4 Nuc 5 Nuc 6 CLASIC şI ROMANTIC Printre atuurile majore ale acestei game se numără o tehnologie unică în Europa  şi diferite tipuri de sticlă.1 model 6. PROFILUL CANTULUI Profil dreptunghiular “K”.2 model 6. FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul  de  uşă  este  acoperit  cu  folie  Portadur. • Panou de ventilaţie cu 2 rânduri. Atât rama cât şi miezul sunt acoperite pe ambele  feţe cu plăci HDF. Porta  NOVA  este  o  combinaţie  între  durabilitate  si  farmecul  lemnului  de  nuc.

FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul este acoperit cu folie Portadecor. In cazul finisajului CPL. ACCESORII incluse în preţul canatului • Doua balamale standard cu ştift • Trei balamale pentru dimensiunea „100” • Broască: cu cheie simplă. Modelul A. „100“. CONSTRUCţIA CANATULUI Miezul canatului  are ca structură fagurele de stabilizare sau placa de PAL parforat. este disponibil numai pe finisaj Portadur. „110” structurã pal perforat panou de ventilaţie cu 1-2 rânduri sau panou cu decupaj pentru ventilaţie a treia balama pentru dimensiunea „60”.1 model D. având în partea inferioară  un canal de ghidaj la elementul montat în podea (în echipamentul tocului). „70”. • Panoul de ventilaţie nu este disponibil pentru modelul D. CPL HQ şi Portadur. în nuanţa canatului. laminat CPL HQ de 0.Porta LINE HHHHII HHHHHI / HHHIII vezi nuanţe  Folie Portadur   pag. CTPC Bucureşti. • Panouri laterale – dimensiunile 30. „80“.3. „90“. Disponibilă numai pentru varianta cu miezul fagure de stabilizare.3. cu grosimea  de 1 mm. Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea „100”.1 model A. fără balamale şi fără falţ. Toate canaturile de uşă cu miez PAL perforat sunt  pregatite pentru scurtare ca şi standard. 149-151 HHHH Nuc 1 Nuc 2 Nuc 3 Nuc 4 Nuc 5 Nuc 6 MEREU ÎN TREND Caracterul  unic  al  uşilor  Porta  Line  este  subliniat  de  inserţiile  de  aluminiu  de  pe suprafaţa canatului de uşă.2). Canaturile  sunt echipate cu inserţii din aluminiu* cu lăţimea de 6 mm.1 Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 32 33 . „70“. 50 – disponibile pe baza  comenzilor non-standard. Rama canatului este executată din lemn de răşinoase încleiat1 sau MDF. canturile sunt acoperite cu banda laminata ABS. numai pentru canaturile de uşă  cu miez fagure de stabilizare. cu blocare pentu uşi de baie sau cu pregătire  pentru cilindru. 1  2  3  Cost suplimentar. • Pregătirea pentru scurtare – cost suplimentar.3 model B. * Culoarea aleasă  pentru feronerie va determina automat culoarea inserţiilor.2 mm design vertical sau folie Portadur design orizontal şi vertical (model A. „90” pregãtirea pentru scurtare max. 120) • Toc de uşă MINIMAX cu lăţimea constantă de 100 mm • Toc RONDO cu lăţimea constantă de 100 mm • Toc de uşă reglabil Porta SYSTEM  • Toc de uşă reglabil PRESTIGE (numai cu finisaj Portadur) • Toc de uşă metalic REMARCă Stejar Wenge Arţar Zebrano Secţiuni canat miezul: fagure de stabilizare miezul: placă PAL perforat • Agrement tehnic AT-15-3691/2007. 40.  Atat foaia de uşa cat şi rama acesteia sunt acoperite de o placă HDF.1 model C. 144-148) Uşi într-un canat: „60“. cu finisaje Portadecor.1 model E. • Mâner rotund (pentru uşi glisante) DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. TOCUL (vezi de la pag. ITB Varşovia. 60 mm geam rotund cu rama din inox (model 1.1. ceea ce face  acest  produs  potrivit  atât  pentru  aplicaţii  rezidenţiale  cat  şi  pentru  birouri  si  hoteluri. „80”. „110“ 3 În două canaturi: „120“ ÷ „200“ 4 * Disponibile in normele Poloneză si Cehă (vezi de la pag. Laminat CPL HQ HHHHH Alb Gri Euroinvest Fag Porta Mahon Arţar Nuc Stejar 1 Milano Stejar 2 Milano HHH Stejar 3 Milano Stejar 4 Milano Stejar 5 Milano Folie Portadecor Fag Bavaria Arin Vişin Păr Nuc MODELUL Uşi intr-un canat sau în două canaturi. Modelele acestei colecţii sunt disponibile intr-o  gamă largă de culori. Uşile pot fi executate în  varianta pentru uşi glisante. toate modelele. Muchiile sunt finisate in nuanţa canatului. 148). 4  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru usile duble. alte norme sunt  disponibile prin intermediul comenzilor non-standard. • Agrement tehnic AT 016-02/289-2010.1) broascã specialã şi mânere laterale (pentru uşi glisante) capace pentru balamale (set pentru o balama) mânerul cu şild model A. PROFILUL CANTULUI Profilul muchiilor canatului “K”.

2 sau 0. 40. MODELUL Uşi simple şi duble: toate modelele.2 model 5. „80”.2) geam mat (model 1.4 model 5. atât publice cât şi în birouri. „110”  structură pal perforat  grilă. Toate canaturile de uşă cu miez PAL perforat sunt  pregatite pentru scurtare ca şi standard. în partea inferioară având un canal de ghidaj  la elementul montat pe podea (în echipamentul tocului). disponibil numai pentru Grupa 1. ITB Varşovia. REZISTENţă şI FIABILITATE La producţia acestor uşi am folosit un finisaj special rezistent la frecare şi deteriorări  mecanice  –  HQ  CPL  (High-Quality  Continuous  Pressure  Laminate)  cu  grosimea de 0. „70“.3 model 5. Muchia canatului este laminată. Costuri suplimentare (opţional) GRUPA 1 dimensiunea „100”. CTPC Bucureşti. • Pregătirea pentru scurtare – cost suplimentar.3 model 5. 60 mm (doar grupa 5) DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. în nuanţa canatului. • Panou de ventilaţie  cu 2 rânduri . CONSTRUCţIA CANATULUI Rama canatului este din lemn de răşinoase încleiat1 sau MDF.3)  GRUPA 5 dimensiunea „100”. „110”  structură pal perforat  grilă. Atât rama cât şi miezul sunt acoperite  pe ambele părţi cu plăci HDF. Stejar 1 Milano Stejar 2 Milano Stejar 3 Milano Stejar 4 Milano Stejar 5 Milano Secţiuni canat ACCESORII incluse în preţul canatului • Două balamale cu ştift • Trei balamale pentru canat cu dimensiunea „100” şi „110” • Broască: cu cheie simplă. Canatul de  uşă şi tocul sunt acoperite cu finisaj HQ CPL de calitate superioară şi utilizare  îndelungată şi fiabilă. Rama geamului este din MDF în nuanţa canatului. • Panouri laterale – dimensiunile 30. PROFILUL CANTULUI Profilul canatului “K”.5 Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 34 35 . grupa 5 – placă din PAL plin.2 mm sau de 0. Miezul canatului este din: grupa 1 – “fagure de stabilizare” sau placă din PAL perforat (cost suplimentar). „90”  geam mat (grupa 5) TOATE GRUPELE capace pentru balamale (set pentru o balama)  mânerul cu şild  broască specială şi mânere laterale (pentru uşi glisante)  geam rotund cu rama din inox  model 1. (Produs cu durată de viaţă îndelungată). panou de ventilaţie cu 1-2 rânduri sau panou cu decupaj pentru ventilaţie  a treia balama pentru dimensiunea „60”. 144-148) Uşi într-un canat: „60“. 50 – disponibile pe baza comenzilor non-standard. care în combinaţie cu structura consolidată permit  utilizarea acestor uşi în diferite spaţii. „80“. 149-151 HHHHH Alb Gri Euroinvest Fag Porta Mahon Arţar Nuc CALITATE.  Atât părţile laterale cât şi cele superioare sunt finisate cu bandă laminată ABS. „70”. „80”.Laminate CPL HHHHHI vezi nuanţe  Laminat CPL HQ   pag. numai pentru canaturile de uşă  cu miez fagure de stabilizare.1 model 5. 120) • Toc de uşă MINIMAX cu lăţimea constantă de 100 mm • Toc de uşă reglabil Porta SYSTEM • Toc de uşă metalic miezul: fagure de stabilizare miezul: placă PAL perforat REMARCă  • Agrement tehnic AT-15-3691/2007. miezul: pal plin ranforsat cu elemente din placaj 1  Disponibile numai cu miez PAL perforat. „90”  pregătirea pentru scurtare max. FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul este acoperit cu folie CPL HQ cu grosimea de 0. „90“. Uşile pot fi executate în varianta pentru uşi  glisante fără balamale şi fără falţ.    Dimensiunea panoului similară cu cea pentru dimensiunea “100”. cu blocare pentru uşi de baie sau pregătire  pentru cilindru • Geam (model: „chinchila“) • Mâner pentru uşi glisante • Pregătire pentru scurtare max.2 model 1. 60 mm geam mat (model 1. „110” 1 În două canaturi: „120“ ÷ „200“ 2 TOCUL (vezi de la pag. „70”. 2  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru uşile duble.1 model 1. „100“. • Agrement tehnic AT 016-02/289-2010. panou de ventilaţie cu 1-2 rânduri sau panou cu decupaj pentru ventilaţie  a treia balama pentru dimensiunea „60”.7 mm.7 mm.  cu grosimea de 1 mm.

 Canturile uşii. 1 Modelele A. Atât rama cât şi miezul sunt acoperite pe ambele părţi cu plăci HDF.2 mm. în partea inferioară având un canal de ghidaj la elementul montat pe podea (în echipamentul tocului). cu grosimea de 1 mm. 149-151 HHHHH Alb Gri Euroinvest Fag Porta Mahon Arţar Nuc GEOMETRIA MODELELOR Trăsăturile  distinctive  ale  canaturilor  frezate  includ  caracterul  unic. Miezul canatului este placă din PAL perforat întărită în interior cu element de ramă din placaj. 144-148) Uşi într-un canat: „60“. laterale şi cel superior. „90”  broască specială şi mânere laterale (pentru uşi glisante)  capace pentru balamale (set pentru o balama)  mânerul cu şild  model A model B model C model D model E model F model G model H Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 36 37 . „80”. MODELUL Opt modele: de la “A” la”H” Uşile pot fi executate în varianta pentru uşi glisante cu un canat – fără balamale şi fără falţ. în nuanţa canatului. • Două culori pentru modelele frezate: Maro deschis la finisarea in nuanţa mahon. Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru uşile duble.  măiestria  execuţiei şi atenţia la detalii. 60 mm  • Mâner rotund (pentru uşi glisante) DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. PROFILUL CANTULUI Profi lul cantului “K”. ITB Varşovia. „100“ În două canaturi: „120“ ÷ „200“ 2 TOCUL (vezi de la pag. „70”. „70“. sunt finisate cu bandă laminată ABS. miezul: placă PAL perforat 2 Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea „100” panou cu decupaj pentru ventilaţie a treia balama pentru dimensiunea „60”. „90“. 120) • Toc de uşă MINIMAX cu lăţimea constată de 100 mm • Toc de uşă reglabil Porta SYSTEM • Toc de uşă metalic Stejar 1 Milano Stejar 2 Milano Stejar 3 Milano Stejar 4 Milano Stejar 5 Milano Secţiuni canat REMARCă  • Agrement tehnic AT-15-3691/2007. F si H in varianta glisantă se comandă ca şi contract  non-standard – cost suplimentar. Am renunţat să introducem sticla in designul acestor modele special pentru a le  face potrivite pentru orice spatiu care necesită o atmosferă liniştită şi condiţii  de muncă ideale. „80“. CONSTRUCţIA CANATULUI Rama canatului este executată din lemn de răşinoase încleiat.1 ACCESORII incluse în preţul canatului • Două balamale cu ştift  • Trei balamale pentru canatul cu dimensiunea „100”  • Broască: cu cheie simplă.  maro închis la celelalte finisări.Frezate HHHHHI vezi nuanţe  Laminat CPL HQ   pag. cu blocare pentru uşi de baie sau cu pregătire  pentru cilindru  • Posibilitatea de a scurta din lungimea canatului max. FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul este acoperit cu folie CPL HQ cu grosimea de 0.

 Varietatea de nuanţe a finisajului Portadecor recomandă produsele oricărui tip de interior. Produsele din această colecţie sunt special destinate acelor clienţi pentru care  elementele din lemn sunt esenţiale în construcţia uşii.2 model C. Uşile pot fi executate în varianta pentru uşi  glisante fără balamale şi fără falţ. cu blocare pt uşi de baie sau cu pregătire  pentru cilindru • Trei balamale • Geam mat securizat • Pregătire pentru scurtare. 118) • Toc de uşă MINIMAX cu lăţimea constantă de 100 mm • Toc RONDO cu lăţimea constantă de 100 mm • Toc de uşă reglabil Porta SYSTEM • Toc de uşă reglabil PRESTIGE REMARCă  • Agrement tehnic AT-15-6515/2009. de tip panou. 1 Secţiuni canat miezul: construcţie stratificată Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru uşile duble. „100“  În două canaturi: „120“ ÷ „200“ 1 TOCUL (vezi pag. max 60 mm • Mâner rotund (pentru uşi glisante) DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. „90“. atât cele laterale cât şi cel superior.   MODELUL Uşi simple şi duble: toate modelele.0 model C.1 model C.1 model K. În funcţie de model.0 model K. FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul de uşă este acoperit cu folie Portadecor. 149-151 HHH Folie Portadecor Fag Bavaria Arin Vişin Păr Nuc PORTA RECOMANDă Colecţia Porta CONCEPT înglobează cele mai invoatoare tendinţe pentru produse  ce combină utilitatea şi modernismul.  CONSTRUCţIA CANATULUI Rama canatului este excutată din lemn de calitate superioară. în partea inferioară având un canal de ghidaj  pentru elementul montat pe podea (în echipamentul tocului).3 Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 38 39 .0 model A. Canturile uşii.9 model B. Modelele atractive au la bază o structură rezistentă. 144-148) Uşi într-un canat: „60“.  Stejar Wenge HHHH Folie Portadur Nuc 2 Nuc 3 Nuc 4 Nuc 5 Nuc 6 PROFILUL CANTULUI Profilul muchiei cantului “K”.3 model A.  sunt finisate cu bandă laminată. canatul este prevăzut şi cu traverse orizontale şi panouri finisate cu folie Portdecor. formată din  traverse orizontale şi verticale executate din lemn de cea mai înaltă calitate. nou Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea „100” grilă de ventilaţie cu 1 rând sau panou cu decupaj pentru ventilaţie broască specială şi mânere laterale (pentru uşi glisante)  capace pentru balamale (set pentru o balama)  mânerul cu şild  model A. „80“. utilizandu-se cea  mai înaltă tehnologie de  prevenire a încovoierii lemnului. ITB Varşovia. „70“.Porta CONCEPT HHHIII vezi nuanţe    pag. ACCESORII incluse în preţul canatului • Broască: cu cheie simplă.  combinate cu sticlă mată securizată.6 model K.

Este un furnir natural modificat. furnirurile naturale folosite de către Porta KMI Polonia sunt împărţite în două grupe de bază: Standard – destinat colecţiilor: Porta CLASIC. este important să acceptăm un compromis între perfecţiunea dintre calitatea structurii. Select – este folosit în colecţiile: Nova NATURA. Natura nu a lăsat forme. iar diversitatea lemnului este dovada originalităţii sale. J. TOLEDO. AB Bohmans. tipare şi caractere identice. Este o grupă de furnir natural caracterizat prin diversitatea culorilor. Funcţie de calităţile estetice. MADRID. De altfel. Natura LINE. Natura SPACE. Din dorinţa de a se ridica la cele mai înalte exigente ale dumneavoastra Porta lucrează cu cei mai buni furnizori din întreaga lume. Natura TREND. adaptându-se la împrejurimi. cum ar fi: Danzer.A Frischeis. Natura CONCEPT. Natura STIL. pe de altă parte. pe de o parte şi frumuseţea naturală şi modelele unice ale lemnului. Porta CLASSIC – model nou! MADRID.uşi FURNIR NATURAL U şile finisate cu furnir natural se adresează acelora care iubesc frumuseţea naturală ca valoare estetică fundamentală. Obişnuim să spunem că lemnul încă “trăieşte” şi “respiră”. atunci când evaluăm calitatea uşilor pe care dorim să le avem. Fanerfabrik. CORDOBA TOLEDO. si ALPI. Diversitatea menţionată anterior este rezultatul cumulului de factori: mediu înconjurător. Produsele care au în structură astfel de furniruri îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate impuse de către cei mai exigenţi clienţi. de ce am vrea sa locuim în case identice şi replicate în milioane de unităţi? Aşa cum fiecare persoană este unică. CORDOBA. Sunt companii notorii şi respectate în domeniu cu zeci de ani experientă în prelucrarea şi distribuţia furnirului natural. După calitate. caracterizat prin uniformitatea coloritului şi a striaţiilor.u. striaţii naturale ale lemnului. mici noduri. SEVILLA Nova NATURA Natura LINE Natura STIL Natura SPACE Natura TREND – modele noi! Natura CONCEPT Calitate la uşa ta! . Astfel. Barlinek SA. clima şi alte trăsături individuale. caracterul specific şi varietatea sunt cele mai populare trăsături ale unui produs. SEVILLA. Aceste trăsături morfologice ale lemnului care le disting de materialele artificiale nu sunt considerate defecte ale produsului. culorii şi suprafeţei. la fel este şi fiecare copac.

Stejar 4 Stejar 5 Arţar 1 Stejar 1 Stejar 2 Stejar 3 Limba 1 Limba 2 Limba 3 Limba 4 Sapelli 3 Sapelli 4 CONSTRUCţIA CANATULUI Rama canatului este din lemn de răşinoase încleiat. FINISAJUL SUPRAFEţEI Există patru tipuri de furnir natural: Stejar. „70“. Sapelli. cu geam mare. 60 mm  • Sticlă: „chinchila” şi mat securizată DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag.2 model 5. ITB Varşovia. „80” geam rotund cu rama din inox (model 1. atât cele laterale cât şi cel superior. Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea „100” panou de ventilaţie cu 1-2 rânduri sau panou cu decupaj pentru ventilaţie prelucrare locaş pentru a treia balama pentru dimensiunile„60”. cu blocare pentru uşi de baie sau pregătire  pentru cilindru • Mâner rotund (pentru uşile glisante)  • Pregătirea pentru scurtare max. 120) • Toc de uşă MDF cu lăţime constantă de 100 mm. îmbinată cu izolarea fonică.  atipice cu panou (acoperite pe ambele părţi cu placaj de 8 mm) sau parţial cu  panou. nuanţat cu inele distribuite vertical. Canturile uşii. În cazul stejarului.  cu  geam  mare.  cu  geam  mic. precum şi cu posibilitatea de  a alege un furnir natural discret. Suprafaţa canatului este protejată adiţional cu vopsea ecologică pe bază de apă şi consolidată cu tehnologie UV.  atipice  cu  geam. • Canaturile sunt disponibile si in varianta grunduita nelăcuite. „70”.1 model 5. preţul fiind   acelaşi cu produsul standard. ACCESORII incluse în preţul canatului  • Broască: cu cheie simplă. furnir natural • Toc de uşă reglabil Porta SYSTEM • Toc de uşă reglabil PRESTIGE REMARCă  Secţiuni canat miezul: placă PAL perforat • Agrement tehnic AT-15-3691/2007. Miezul canatului este din  placă  din  PAL  perforat  consolidată  în  interior  cu  element  de  ramă  din  placaj.  sunt finisate cu bandă laminată în nuanţa canatului. „90“.5 42 (plină) Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 43 .1 model 1.3 (geam mare) model 1.  MODELUL Uşi  cu  un  singur  canat:  pline. 144-148) Uşi într-un canat: „60“.3 model 5. în partea inferioară având un canal de ghidaj la elementul montat pe podea  (în echipamentul tocului). PROFILUL CANTULUI Proflul muchiei canatului “K”. atipice cu panou (acoperite pe  ambele părţi cu placaj de 8 mm) sau parţial cu panou. 1  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru uşile duble. Canaturile pot fi executate în varianta pentru uşi glisante – fără balamale şi fără  falţ. 149-151 HHHH Furnir natural standard CLASICUL MILENAR O caracteristică principală a uşilor plane Porta CLASIC o reprezintă rezistenţa  sporită a construcţiei. Arţar. există două tipuri de structură granulară: tip “floare”şi“striat” (exemplu pe  pagina anterioară). „100” În două canaturi: „120“ ÷ „200“ 1 TOCUL (vezi de la pag.2 (geam mic) model 1. atipice cu geam. • Panouri de ventilaţie 1 rând-finisatecu auriu sau argintiu.Porta CLASSIC HHHHII vezi nuanţe    pag.4 model 5. „80“. Uşi duble: pline. tip „dungat”  sau un finisaj de furnir tip „floare”. • Tocurile de uşă finisate cu furnir natural sunt prevăzute cu un set de două  balamale Porta.4 model 5. Foaia de usa NU este prevazută cu balamale. Limba.  Rama şi miezul foilor de uşă sunt acoperite pe ambele feţe cu o placă finisată cu  furnir natural de înaltă calitate.1) broască specială şi mânere laterale (pentru uşi glisante)  mânerul cu şild  model 1.

 această uşă se caracterizează prin rezistenţă sporită la deformare. • Tocurile de usa finisate cu furnir natural sunt prevăzute cu un set de două  balamale Porta. 1  2  Canat cu canelură pentru ventilaţie – scurtare cu până la 20 mm. Într-un canat  cu panou lateral (vezi pag. CONSTRUCţIA CANATULUI Canatul este din lemn de înaltă calitate. cu geam. uşile sunt fără balamale şi fără falţ. furnir natural • Toc de uşă reglabil Porta SYSTEM • Toc de uşă reglabil PRESTIGE  Stejar 1 Stejar 2 Stejar 3 Stejar 4 Stejar 5 Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Secţiuni canat miezul: construcţie stratificată REMARCă  • Agrement tehnic AT-15-6515/2009. ACCESORII incluse în preţul canatului • Broască: cu cheie simplă. Design inspirat de aplicarea modulului RETRO – detalii la paginile 124-125 Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea „100” panou de ventilaţie. plină MADRID. PROFILUL CANTULUI Profilul muchiei canatului “K”. Fiecare model  de  furnir  este  disponibil  în  mai  multe  nuanţe  răspunzând  astfel  numeroaselor  cerinţe ale potenţialului beneficiar. grilă mică CORDOBA. 149-151 HHHH Furnir natural standard Limba 1 Limba 2 Limba 3 Limba 4 Sapelli 3 Sapelli 4 SPIRITUL SPANIOL Construcţia tip panou. cu geam. „90“. foaie de furnir şi placă aglomerată. canelură pentru ntilaţie prelucrare locaş pentru a treia balama pentru dimensiunile„60”. ITB Varşovia. 48). plină CORDOBA. panou cu decupaj pentru ventilaţie. În două canaturi: pline. • Panouri de ventilaţie 1 rând-finisatecu auriu sau argintiu. Datorită tehnologiei aplicate. 120) • Toc de uşă MDF cu lăţimea constantă 100 mm. 144-148) Uşi într-un canat: „60“. MODELUL Într-un sigur canat: plin. furnirul natural precum şi soluţiile tehnologice unice folosite în cazul modelelor MADRID şi CORDOBA sunt alegerea ideală pentru locuinţele în care naturaleţea se îmbină cu eleganţa modelelor clasice.MADRID. Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru uşile duble.  Vă atragem atenţia că decolorările ce pot apărea pe suprafaţa furnirului sunt caracteristice acestei grupe de produse şi reprezintă o dovadă clară a naturaleţii  lemnului utilizat. „70“. preţul fiind  acelasi cu produsul standard. cele laterale si cel superior. grilă mare Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 44 45 . 1 DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. cu blocare pentru uşi de baie sau pregătire  pentru cilindru • Modelele sticlei „chinchila”  • Garnitură de fixare a ramei geamului  • Mâner plan rotund (doar pentru uşile glisante)  • Pregătire pentru scurtare până la 40 mm. sunt finisate cu bandă laminată. CORDOBA HHHHII vezi nuanţe    pag. Foaia de usa NU este prevazuta cu balamale • Canaturile sunt disponibile si in varianta grunduita nelăcuite.  Canturile uşii. „70”. durizate în tehnologia UV. în partea inferioară având un canal de ghidaj la elementul montat pe podea (în echipamentul tocului). grilă mică MADRID. FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul este finisat cu vopsele ecologice pe bază de apă. Atât canatul cât şi rama sunt acoperite cu unul dintre cele patru furniruri naturale de înaltă calitate. „80“. grilă mare CORDOBA. „80” broască specială şi mânere laterale (pentru uşi glisante) căptuşeală de închidere în cazul uşilor duble mânerul cu şild  geam mat (geam mic)  geam mat (grilă mică)  geam mat (grilă mare)  MADRID. ‘100”  În două canaturi: „120“ ÷ „200“ 2 TOCUL (vezi de la pag. Uşile într-un sigur canat pot fi echipate cu sistem de glisare. geam mic CORDOBA. geam mic MADRID. Elementul de ramă exterior este finisat în culoarea canatului.

 cu geam.  Canturile  uşii. buton cu blocare pentru baie sau pregătire pentru cilindru  • Modelele sticlei “chinchila”  • Garnitură de fixare a ramei geamului  • Mâner plan rotund (doar pentru uşile glisante)  • Pregătire pentru scurtare până la 40 mm1 DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. „70”.  1 2 Canat cu canelură pentru ventilaţie – scurtare cu până la 20 mm. model 2 TOLEDO. durizate în tehnologia UV.TOLEDO. SEVILLA HHHHII vezi nuanţe    pag. „80” căptuşeală de închidere în cazul uşilor duble broască specială şi mânere laterale (pentru uşi glisante)  mânerul cu şild  geam mat (toate modelele Toledo) geam mat (in modelul Sevilla) TOLEDO. model 3 TOLEDO. • Panouri de ventilaţie 1 rând-finisate cu auriu sau argintiu. MODELUL Într-un sigur canat: plin. foaie de furnir şi placă aglomerată.  Datorită  tehnologiei  aplicate. Feţele canatului şi rama sunt acoperite cu unul dintre cele patru furniruri naturale  de înaltă calitate. 144-148) Uşi într-un canat: „60“. 120) • Toc de uşă MDF cu lăţimea constantă 100 mm. 149-151 HHHH Furnir natural standard Limba 1 Limba 2 Limba 3 Limba 4 Sapelli 3 Sapelli 4 SPIRITUL SPANIOL Construcţia tip panou. În două canaturi: pline. sunt finisate cu bandă laminată. ITB Varşovia. ACCESORII incluse în preţul canatului • Broască: pentru cheie standard. CONSTRUCţIA CANATULUI Canatul este din lemn de înaltă calitate. Foaia de usa NU este prevazuta cu balamale. „100”  În două canaturi: „120“ ÷ „200“ 2 TOCUL (vezi de la pag. canelură pentru ventilaţie prelucrare locaş pentru a treia balama pentru dimensiunile„60”. 48). „70“. Elementul de ramă exterior este finisat în culoarea canatului. cu sticlă Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 46 47 .  canatul  se  caracterizează  prin  rezistenţă  sporită  la deformare. plină SEVILLA. plină TOLEDO. Vă atragem atenţia că decolorările ce pot apărea pe suprafaţa furnirului sunt caracteristice acestei grupe de produse şi reprezintă o dovadă clară a naturaleţii  şi a lemnului utilizat. „90“. cu furnir natural • Toc de uşă reglabil Porta SYSTEM • Toc de uşă reglabil PRESTIGE REMARCă  Stejar 1 Stejar 2 Stejar 3 Stejar 4 Stejar 5 Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Secţiuni canat miezul: construcţie stratificată • Agrement tehnic AT-15-6515/2009. Fiecare  model  de  furnir  este  disponibil în mai multe  nuanţe răspunzând astfel  numeroaselor cerinţe ale potenţialului beneficiar. furnirul natural precum şi soluţiile tehnologice unice folosite în cazul modelelor TOLEDO şi SEVILIA sunt alegerea ideală pentru locuinţele  în care naturaleţea se îmbină cu eleganţa modelelor clasice.  atât  cele  laterale  şi  cel  superior. model 4 TOLEDO. model 5 SEVILLA. Într-un canat  cu panou lateral (vezi pag. Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru uşile duble. FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul este finisat cu lacuri ecologice. „80“. cu geam. • Tocurile de usa finisate cu furnir natural sunt prevăzute cu un set de două  balamale Porta. • Foile de uşă sunt disponibile în varianta nevopsită nelăcuită-la un preţ mai mic. model 1 TOLEDO. PROFILUL CANTULUI Profilul  muchiei  canatului  “K”.  Uşile într-un sigur canat pot fi executate în varianta uşii glisante – fără balamale  şi fără falţ. având în partea inferioară un canal de ghidaj la elementul montat pe  podea (în echipamentul tocului). Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea „100” panou cu decupaj pentru ventilaţie.

 Dată fiind lăţimea mai mică a acestora. ITB Varşovia. Limba 4 Sapelli 3 Sapelli 4 Limba 1 Limba 2 Limba 3 Stejar 1 Stejar 2 Stejar 3 Stejar 4 Stejar 5 CONSTRUCţIA PANOULUI LATERAL Rama este executată din lemn de înaltă calitate. • Panourile laterale finisate cu furnir natural sunt echipate cu un set de două  balamale Porta.Panouri laterale HHHHII vezi nuanţe    pag. K) geam mat (modelul I) model A model B model K model C model D model E model F model G model H model I model J Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 48 49 . FINISAJUL SUPRAFEţEI  Panoul lateral este acoperit cu lacuri ecologice. MODELUL  Unsprezece modele: „A” ÷ „K” ACCESORII incluse în preţul panoului • Geam model: “chinchila”  • Garnitură pentru fixarea geamului DIMENSIUNILE PANOULUI LATERAL  „40” REMARCă  • Agrement tehnic AT-15-6515/2009. • Panourile laterale sunt disponibile şi în varianta nelăcuită la un preţ mai mic  Regula de calcul a goului de zid pt o uşă cu panou lateral este: Pentru toc Porta SYSTEM = Ss canat + Ss panou + 43 mm Pentru toc Minimax / Prestige = Ss canat + Ss panou + 77 mm • Ss panou = 444 mm Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Secţiuni canat miezul: construcţie stratificată Costuri suplimentare (opţional) prelucrare locaş pentru a treia balama geam mat (modelele B. durizate în tehnologia UV.  panoul  se  caracterizează  prin  rezistenţă sporită la deformare. C. Atât feţele panoului cât şi rama sunt acoperite cu unul dintre cele patru furniuri naturale de înaltă calitate. Sevilia. panourile laterale asigură  buna funcţionare a uşilor cu două canaturi (uşi duble) în camerele cu suprafaţă  mai mică. 149-151 HHHH Furnir natural standard LUMINOZITATE şI ELEGANţă Panourile laterale vin în completarea colecţiei de canaturi Madrid.  Datorită  tehnologiei  aplicate. F. E. D. Elementul de ramă exterior este finisat în  culoarea  panoului. Cordoba. foaie de furnir şi placă aglomerată. G. Toledo.

 furnir natural modificat • Toc de uşă reglabil Porta SYSTEM • Toc de uşă reglabil PRESTIGE Secţiuni canat REMARCă  • Agrement tehnic AT-15-3691/2007 ITB Varşovia. Design inspirat de aplicarea modulului RETRO – detalii la paginile 124-125 Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea „100” panou de ventilaţie cu 1-2 rânduri. FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul  de  uşă  este  acoperit  cu  furnir  natural  de  tip  modern  care  garantează  păstrarea  uniformităţii  la  nivelul  nervurilor  şi  al  culorilor.2 model 3.  Rama  din  MDF  este  furniruită în nuanţa canatului. pentru buton de blocare baie sau pregatire  pentru cilindru  • Pregătire pentru scurtare până la 60 mm  • Mâner rotund pentru uşile glisante  • Sticlă ranforsată: „mată”. Miezul canatului este placă din PAL perforat consolidată în interior cu ramă din placaj. precum şi prin geamuri deosebite. originale îmbinate cu furnirul natural cu structură granulară  sunt expresia prestigioasei colecţii Nova NATURA. panou cu decupaj pentru ventilaţie geam rotund cu rama din inox (model 1.1 model 1. „100” În două canaturi: „120” ÷ „180” 1 TOCURI (pentru trei balamale) (vezi de la pag.3 model 2. în partea inferioară având un canal de ghidaj  la elementul montat pe podea (în echipamentul tocului).  Modelele din aceasta grupă se caracterizează printr - o coloristică variată. cele laterale si cel superior. „80”. miezul: placă PAL perforat 1  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru uşile duble.2 Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 50 51 .Nova NATURA HHHHII vezi nuanţe    pag. „90”. • Tocurile finisate cu furnir natural includ 3 seturi de balamale Porta.1 model 3. 144-148) Uşi într-un canat: „60”. „valuri” „pătrăţele” sau MasterCarre DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag.1) broască specială şi mânere laterale (pentru uşi glisante)  mânerul cu şild  model 1.2 model 1.  Canturile uşii. Rama interioară  a canatului este acoperită pe ambele părţi cu placă din furnir natural de calitate  superioară.  Foaia de uşă nu este echipată cu balamale. „70”. sunt finisate cu bandă laminată. ACCESORII incluse în preţul canatului • Broască: pentru cheie standard.1 model 2. 120) • Toc de uşă MDF cu lăţimea constantă de 100 mm. 149-151 HHHH Furnir natural select PRESTIGIU şI NATURALEţE Modelele moderne.  uşile sunt fără balamale şi fără falţ. • Panouri de ventilaţie 1 rând-finisatecu auriu sau argintiu. Palisandru Wenge Abanos Stejar Tek Vişin Stejar Alb Nuc American CONSTRUCţIA CANATULUI Rama canatului este din lemn de răşinoase încleiat. PROFILUL CANTULUI Profil dreptunghiular “K”. structură interesantă a inelelor. Uşile într-un sigur canat pot fi echipate cu sistem de glisare.  MODELUL Uşile simple şi duble se pot comanda conform modelelor din grupele din care  acestea fac parte.

 furnir natural modificat • Toc de uşă reglabil Porta SYSTEM • Toc de uşă reglabil PRESTIGE Secţiuni canat REMARCă  • Agrement tehnic AT-15-3691/2007 ITB Varşovia. în partea inferioară având un canal de ghidaj  la elementul montat pe podea (în echipamentul tocului). „100” În două canaturi: „120” ÷ „180” 1 TOCURI (pentru trei balamale) (vezi de la pag.1 model 5.  FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul  de  uşă  este  acoperit  cu  furnir  natural  de  tip  modern  care  garantează  păstrarea  uniformităţii  la  nivelul  nervurilor  şi  al  culorilor.3 model 5. • Panouri de ventilaţie 1 rând-finisatecu auriu sau argintiu.4 model 5. Rama interioara  a canatului este acoperita pe ambele parti cu placa din furnir natural de calitate  superioara. 149-151 HHHH Furnir natural select PRESTIGIU şI NATURALEţE Modelele moderne.5 Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 52 53 . „80”. 144-148) Uşi într-un canat: „60”.  MODELUL Uşile simple şi duble se pot comanda conform modelelor din grupele din care  acestea fac parte. sunt finisate cu bandă laminată.4 model 5.1 model 4. miezul: placă PAL perforat 1  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru uşile duble. „70”. Palisandru Wenge Abanos Stejar Tek Vişin Stejar Alb Nuc American CONSTRUCţIA CANATULUI Rama canatului este din lemn de rasinoase încleiat. precum şi prin geamuri deosebite. „90”. Miezul canatului este placa  din PAL perforat consolidata în interior cu element din placaj. originale îmbinate cu furnirul natural cu structură granulară  sunt expresia prestigioasei colecţii Nova NATURA. structură  interesantă a inelelor. pentru buton de blocare baie sau pregatire   pentru cilindru  • Pregătire pentru scurtare până la 60 mm  • Mâner rotund pentru uşile glisante  • Sticlă ranforsată: „mată”. „valuri” „pătrăţele” sau MasterCarre DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag.  Canturile uşii. cele laterale si cel superior.  Foaia de uşă nu este echipată cu balamale.  uşile sunt fără balamale şi fără falţ.  ACCESORII incluse în preţul canatului • Broască: pentru cheie standard. 120) • Toc de uşă MDF cu lăţimea constantă de 100 mm. • Tocurile finisate cu furnir natural includ 3 seturi de balamale Porta.2 model 5.3 model 4. Modelele din aceasta grupă se caracterizează prin coloristica variată.2 model 4.Nova NATURA HHHHII vezi nuanţe    pag. PROFILUL CANTULUI Profil dreptunghiular “K”.  Rama  din  MDF  este  furniruită în nuanţa canatului. Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea „100” panou de ventilaţie cu 1-2 rânduri. Uşile într-un sigur canat pot fi echipate cu sistem de glisare. panou cu decupaj pentru ventilaţie broască specială şi mânere laterale (pentru uşi glisante)  mânerul cu şild  model 4.

 sunt finisate cu bandă laminată.  Foaia de uşă nu este echipată cu balamale.1 model 6. „70”.2 model 7.1 model 7.1) broască specială şi mânere laterale (pentru uşi glisante)  mânerul cu şild  model 6. miezul: placă PAL perforat 1  Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru uşile duble. cele laterale si cel superior.Nova NATURA HHHHII vezi nuanţe    pag. originale îmbinate cu furnirul natural cu structură granulară  sunt expresia prestigioasei colecţii Nova NATURA. precum şi prin geamuri deosebite. „80”. 120) • Toc de uşă MDF cu lăţimea constantă de 100 mm. Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea „100” panou de ventilaţie cu 1-2 rânduri. Rama interioara  a canatului este acoperita pe ambele parti cu placa din furnir natural de calitate  superioara.  uşile sunt fără balamale şi fără falţ. 149-151 HHHH Furnir natural select PRESTIGIU şI NATURALEţE Modelele moderne.  ACCESORII care sunt incluse în preţul canatului • Broască: pentru cheie standard.3 model 7. 7. Miezul canatului este placa  din PAL perforat consolidata în interior cu element din placaj. Modelele din aceasta grupă se caracterizează prin coloristica variată. 144-148) Uşi într-un canat: „60”. • Panouri de ventilaţie 1 rând-finisatecu auriu sau argintiu. „valuri” „pătrăţele” sau MasterCarre DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. structură  interesantă a inelelor. „100”  În două canaturi: „120” ÷ „180” 1 TOCURI (pentru trei balamale) (vezi de la pag. furnir natural modificat • Toc de uşă reglabil Porta SYSTEM • Toc de uşă reglabil PRESTIGE Secţiuni canat REMARCă  • Agrement tehnic AT-15-3691/2007 ITB Varşovia. „90”.  Rama  din  MDF  este  furniruită în nuanţa canatului. • Tocurile finisate cu furnir natural includ 3 seturi de balamale Porta. pentru buton de blocare baie sau pregatire  pentru cilindru  • Pregătire pentru scurtare până la 60 mm • Mâner rotund pentru uşile glisante  • Sticlă ranforsată: „mată”. în partea inferioară având un canal de ghidaj  la elementul montat pe podea (în echipamentul tocului). panou cu decupaj pentru ventilaţie geam rotund cu rama din inox (model 6. PROFILUL CANATULUI Profil dreptunghiular “K”. MODELUL Uşile simple şi duble se pot comanda conform modelelor din grupele din care  acestea fac parte. Uşile într-un sigur canat pot fi echipate cu sistem de glisare. FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul  de  uşă  este  acoperit  cu  furnir  natural  de  tip  modern  care  garantează  păstrarea  uniformităţii  la  nivelul  nervurilor  şi  al  culorilor.2 model 6.  Canturile uşii.1.3 Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 54 55 . Palisandru Wenge Abanos Stejar Tek Vişin Stejar Alb Nuc American CONSTRUCţIA CANATULUI Rama canatului este din lemn de răşinoase încleiat.

 144-148) Uşi într-un canat: „60”. în partea inferioară având un canal de ghidaj la elementul montat în podea (în echipamentul    tocului). Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea „100” panou de ventilaţie cu 1-2 rânduri sau panou cu decupaj pentru ventilaţie  geam rotund cu rama din inox (indisponibil pentru model E. 120) • Toc de uşă MDF cu lăţimea constantă de 100 mm. „90”. Inserţiile din aluminiu combinate cu furnirul natural „select”  creează  o  combinaţie  interesantă  ce  corespunde  trendurilor  actuale  în  design  interior. Palisandru Wenge Abanos Stejar Tek Vişin Stejar Alb Nuc American CONSTRUCţIA CANATULUI Rama canaturilor este executată din lemn de conifer stratificat iar miezul canatului este din placă de PAL perforat consolidată în interior cu o ramă de placaj.3 model B.2 Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 56 57 .2. • Tocurile finisate cu furnir natural includ 3 balamale Porta. „80”.  DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag.Natura LINE HHHHII vezi nuanţe    pag. FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul este acoperit cu furnir natural select a cărui calitate garantează caracterul repetitiv al fiecărui model şi uniformitatea procesului de vopsire. 1 Secţiuni canat miezul: placă PAL perforat Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru uşile duble. fără balamale şi fără  falţ.1 model A. MODELUL Uşi intr-un canat  sau în două canate  pentru toate modelele. PROFILUL CANTULUI Profilul cantului este de tip „K“. 149-151 HHHH Furnir natural select NATURA ÎN TREND Designul  colecţiei  Natura  LINE  este  echivalentul  de  furnir  natural  al  popularei  game Porta LINE.2) broască specială şi mânere laterale (pentru uşi glisante)  mânerul cu şild  model A.1 model C. sunt finisate cu bandă laminată. Uşile pot fi executate în varianta pentru uşi glisante. • Panouri de ventilaţie 1 sau 2 rânduri-finisatecu auriu sau argintiu -nu sunt disonibile  pentru modelul D. Foaia de uşă nu este echipată cu balamale. furnir natural modificat • Toc de uşă reglabil Porta SYSTEM • Toc de uşă reglabil PRESTIGE REMARCă • Agrement tehnic AT-15-3691/2007 ITB Varşovia. „100”  În două canaturi: „120” ÷ „200” 1 TOCURI (pentru trei balamale) (vezi de la pag. „70”. cele laterale si cel superior.   Canturile uşii. * Culoarea aleasă pentru feronerie va determina automat culoarea inserţiilor. ACCESORII care sunt incluse în preţul canatului • Broască: cu cheie simplă. Foile de uşă prezintă inserţii din aluminiu* de 6mm.2 model D.cu blocare pentu uşi de baie sau cu pregătire  pentru cilindru • Pregătire pentru scurtarea canatului max 60 mm • Mâner rotund (pentru uşi gilsante).2 model E.  Rama şi miezul canatului sunt acoperite pe ambele părti cu furnir natural de calitate superioară.

 cele laterale si cel superior.2 model A. 1 Secţiuni canat Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru uşile duble.Natura TREND HHHHII vezi nuanţe    pag. sunt finisate cu bandă laminată. PROFILUL CANTULUI Profilul cantului este de tip „K“. 144-148) Uşi într-un canat: „60”. fără balamale şi fără falţ. furnir natural modificat • Toc de uşă reglabil Porta SYSTEM • Toc de uşă reglabil PRESTIGE REMARCă • Agrement tehnic AT-15-6515/2009. „80”. MODELUL Uşi intr-un canat sau în două canaturi pentru toate modelele.   Canturile uşii.3 Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 58 59 .1 model B.  Foaia de uşă nu este echipată cu balamale. Uşile pot fi executate în varianta pentru uşi glisante.3 model A. „90”. ITB Varşovia. ACCESORII care sunt incluse în preţul canatului • Broască: cu cheie simplă. „100”  În două canaturi: „120” ÷ „200” 1 TOCURI (pentru trei balamale) (vezi de la pag. Foile de uşă prezintă inserţii din aluminiu* de 6 mm.1 model A. Palisandru Wenge Abanos Stejar Tek Vişin Stejar Alb Nuc American CONSTRUCţIA CANATULUI Rama canaturilor este executată din lemn de conifer stratificat iar miezul canatului este din placă de PAL perforat consolidată în interior cu o ramă de placaj. 149-151 HHHH Furnir natural select ÎNTOTDEAUNA LA MODă Trendul actual în materie de design interior a apărut de la ideea că interiorul trebuie sa fie înainte de toate funcţional. „70”.4 model B. FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul este acoperit cu furnir natural select a cărui calitate garantează caracterul repetitiv al fiecărui model şi uniformitatea procesului de vopsire.cu blocare pentu uşi de baie sau cu pregătire  pentru cilindru • Sticlă mată securizată • Pregătire pentru scurtarea canatului max 60 mm • Mâner rotund (pentru uşi gilsante)  DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. * Culoarea aleasă pentru feronerie va determina automat culoarea inserţiilor. miezul: pal plin ranforsat cu elemente din placaj Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea „100” panou de ventilaţie cu 1-2 rânduri sau panou cu decupaj pentru ventilaţie  broască specială şi mânere laterale (pentru uşi glisante)  mânerul cu şild  model A.0 model A. • Tocurile finisate cu furnir natural includ 3 balamale Porta. Este o realitate că din ce în ce mai des  spaţiul înonjurător reflectă personalitatea celor ce îl folosesc.  Rama şi miezul canatului sunt acoperite pe ambele părti cu furnir natural de calitate superioară.2 model B. • Panouri de ventilaţie 1 rând-finisate cu auriu sau argintiu. 120) • Toc de uşă MDF cu lăţimea constantă de 100 mm.0 model B. în partea inferioară având un canal de ghidaj la elementul montat în podea (în echipamentul  tocului).

 Uşi în două canaturi: toate modelele.  Foaia de uşă nu este echipată cu balamale. 144-148) Uşi într-un canat: „60”. ani la rând. păstrarea farmecului acestor uşi. Canturile uşii. „70”. FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul  de  uşă  este  acoperit  cu  furnir  natural  de  tip  modern  care  garantează  păstrarea  uniformităţii  la  nivelul  nervurilor  şi  al  culorilor. natural.Natura STIL HHHHII vezi nuanţe    pag. MODELUL Uşi într-un singur canat: toate modelele. PROFILUL CANTULUI Profilul muchiilor canatului „K”. ACCESORII incluse în preţul canatului • Broască disponibilă în trei variante: cu cheie simplă. ceea ce a permis. 149-151 HHHH Furnir natural select Stejar Tek Vişin Palisandru Wenge Abanos ÎN STIL ELEVAT şI NATURAL Această  linie  de  produse  aminteşte  de  colecţia  Porta  STIL  care  se  bucură  de  o apreciere deosebită. „80”. Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea „100” panou de ventilaţie cu 1-2 rânduri sau panou cu decupaj pentru ventilaţie  broască specială şi mânere laterale (pentru uşi glisante)  mânerul cu şild  model 1 model 2 model 3 model 4 model 5 Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 60 61 . Elementele decorative ale acestor uşi se îmbină perfect cu elementele de construcţie de calitate superioară. sunt finisate cu bandă laminată în nuanţa canatului. furnir natural modificat • Toc de uşă reglabil Porta SYSTEM • Toc de uşă reglabil PRESTIGE REMARCă  • Agrement tehnic AT-15-3691/2007 ITB Varşovia. „90”. cu blocare pentru uşi  de baie sau cu pregătire pentru cilindru  • Geam mat  • Pregătire pentru scurtare. Miezul canatului este placa  din PAL perforat consolidata în interior cu element din placaj. în partea inferioară având un canal de ghidaj la elementului montat  pe podea (în echipamentul tocului).  Uşile pot fi executate în varianta pentru uşi glisante cu un canat – fără balamale  şi fără falţ. 120) • Toc de uşă MDF cu lăţimea constantă de 100 mm. maxim 60 mm  • Mâner rotund (pentru uşi glisante) DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. • Panouri de ventilaţie 1 sau 2 rânduri-finisatecu auriu sau argintiu -nu sunt disonibile  pentru modelul 5 1 Stejar Alb Nuc American Secţiuni canat miezul: placă PAL perforat Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru uşile duble. laterale şi cel superior. Natura STIL înseamnă uşi de cea mai bună calitate prezentate într-un stil elevat. CONSTRUCţIA CANATULUI Rama canatului este din lemn de rasinoase încleiat. „100” În două canaturi: „120” ÷ „200” 1 TOCURI (pentru trei balamale) (vezi de la pag. • Tocurile finisate cu furnir natural includ balamale Porta.  Rama  din  MDF  este  furniruită în nuanţa canatului. Rama interioara  a canatului este acoperita pe ambele parti cu placa din furnir natural de calitate  superioara.

 Această linie este destinată clienţilor care  doresc să dea locuinţei lor o notă modernă. sunt finisate cu bandă în nuanţa canatului.  • Rapoarte de încercare NL-4219/C/07. „90”. cu blocare pentru uşi  de baie sau cu pregătire pentru cilindru. FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul de uşă este acoperit cu furnir natural de tip modern care garantează păstrarea uniformităţii la nivelul nervurilor şi al culorilor. furnir natural modifcat • Toc de uşă reglabil Porta SYSTEM • Toc de uşă reglabil PRESTIGE REMARCă  Stejar Alb Nuc American Secţiuni canat • Agrement tehnic AT-15-3601/2007.Natura SPACE HHHHII vezi nuanţe    pag. • Geam mat (lăţimea variază funcţie de dimensiunea canatului). CONSTRUCţIA CANATULUI Rama canatului are in stuctură elemente verticale din lemn de răşinoase de calitate superioara. ITB Varşovia. 1 Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru uşile duble. „100”  În două canaturi: „120” ÷ „200” 1 TOCURI (pentru trei balamale) (vezi de la pag. deosebit de atractivă. uşi în două canaturi. laterale şi cel superior. PROFILUL CANTULUI Profilul muchiilor canatului „K”. DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag.  MODELUL Uşi într-un singur canat. ITB Varşovia. • Tocurile finisate cu furnir natural includ 3 seturi de balamale Porta. unite prin sticla mată ranforsată cu grosimea de 8mm.  ACCESORII incluse în preţul canatului • Broască disponibilă în trei variante: cu cheie simplă. Uşile pot fi executate în varianta  pentru uşi glisante cu un canat – fără balamale şi fără falţ.  Foaia de uşă nu este echipată cu balamale. Natura Space răspunde cerinţelor de proiectare a interioarelor moderne unde un  rol însemnat îl au spaţiul şi lumina. Canturile uşii. placaj si placi de PAL. „80”. 144-148) Uşi într-un canat: „60”. 120) • Toc de uşă MDF cu lăţimea constantă de 100 mm. 149-151 HHHH Furnir natural select Stejar Tek Vişin Palisandru Wenge Abanos MAI MULT SPAţIU Natura SPACE exprimă un nou mod de gândire: evitarea unei încăperi mobilate  excesiv şi convingerea că lumina este elementul de bază al spaţiului locuibil. „70”. miezul: placă PAL perforat Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea „100” mânerul cu şild  model 1 model 2 model 3 model 4 model 5 Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 62 63 . în partea inferioară  având  un  canal  de  ghidaj  la  elementul  montat  pe  podea  (în  echipamentul  tocului).

1 model K.0 model C. cu blocare pentru uşi  de baie sau cu pregătire pentru cilindru  • Geam mat  • Pregătire pentru scurtare.  În  functie  de  structură. o ambianţă cu mare impact asupra stării noastre de spirit.3 model A. Miezul canatului este din placă de PAL perforat consolidată în interior cu o ramă de placaj. Rama MDF este furniruită în nuanţa canatului. 120) • Toc din MDF cu lăţime constantă 100 mm.  Muchile sunt furniruite în nuanţa canatului. uşi în două canaturi cu model. dincolo de funcţionalitatea lor specifică.0 model A.0 model K.3 Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 64 65 . în partea  inferioară  având  un  canal  de  ghidaj  la  elementul  montat  pe  podea  (în  echipamentul tocului).    Foaia de uşă nu este echipată cu balamale. Design inspirat de aplicarea modulului RETRO – detalii la paginile 124-125 Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea „100” panou de ventilaţie cu 1-2 rânduri sau panou cu decupaj pentru ventilaţie  broască specială şi mânere laterale (pentru uşi glisante) mânerul cu şild  model A. Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru uşile duble. „100” În două canaturi: „120” ÷ „200” 2 TOCURI (pentru trei balamale) (vezi de la pag. CONSTRUCţIA CANATULUI Rama canaturilor este executată din lemn de răşinoase stratificat. • Tocurile finisate cu furnir natural includ 3 seturi de balamale Porta.  Rama si miezul canatului sunt acoperite pe ambele părti cu placă acoperită cu  furnir  natural  de  calitate  superioara.  MODELUL Uşi într-un singur canat. reprezintă şi un element decorativ  foarte important.9 model B. maxim 60 mm  • Mâner rotund (pentru uşi glisante) Stejar Alb Nuc American structura plăcii in relief DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. • Panouri de ventilaţie 1 rând-finisate cu auriu sau argintiu.2 model C. 1 2 Există posibilitatea de a comanda diferite culori de placa în relief în varianta furnir  natural select. „70”. PROFILUL CANTULUI Profilul muchiilor canatului „K”. Tipurile de furnir natural folosit finisează perfect acele interioare în care estetica deţine rolul principal. cu furnir natural • Toc reglabil Porta SYSTEM • Toc reglabil PRESTIGE REMARCă  Secţiuni canat miezul: placă PAL perforat • Agrement tehnic AT-15-65-15/2004. „80”.  ACCESORII incluse în preţul canatului • Broască disponibilă în trei variante: cu cheie simplă.6 model K. 144-148) Uşi într-un canat: „60”. este necesară informarea cu privire la nuanţa dorită în momentul  trimiterii comenzii. asigurând totodată o atmosferă specifică. 149-151 HHHH Furnir natural select Stejar Tek Vişin Palisandru Wenge Abanos CONCEPţIA UNUI INTERIOR MODERN Natura CONCEPT este o colecţie de uşi care se a dresează clienţilor pentru care  uşile. FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul este acoperit cu furnir natural de tip select care garantează păstrarea  uniformităţii la nivelul nervurilor şi culorilor. „90”.  plăci în relief 1  sau/şi  elemente  din  sticlă  ranforsată.Natura CONCEPT HHHHII vezi nuanţe    pag.1 model C. ITB Varşovia.  canaturile  pot  fi  prevăzute  cu  intarsii  metalice. Uşile pot fi executate în  varianta pentru uşi glisante cu un canat – fără balamale şi fără falţ. şipcile de fixare a elementelor din sticlă sunt furniruite în nuanţa  canatului.

0.Natura CONCEPT HHHHII vezi nuanţe    pag. dincolo de funcţionalitatea lor specifică. ACCESORII incluse în preţul canatului • Broască disponibilă în trei variante: cu cheie simplă. F.. Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru uşile duble. Pentru Modelele D1. „70”. Tipurile de furnir natural folosit finisează perfect acele interioare în care estetica deţine rolul principal. „100”  În două canaturi: „120” ÷ „200” 2 TOCURI (pentru trei balamale) (vezi de la pag. canatul de usa este prevăzut cu un profil  U care ajută la ghidarea canatului.0.1. Rama MDF este furniruită în nuanţa canatului.2. uşi în două canaturi cu model.  Muchile sunt furniruite în nuanţa canatului. PROFILUL CANTULUI Profilul muchiilor canatului „K”. I.1 model E.0. • Panouri de ventilaţie 1 finisatecu auriu sau argintiu  • Decupaj pentru vntilaţie este disponibil numai pentru modelele D.0 model F. F1.1 model F.1 Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 66 67 .0 model D. • Tocurile finisate cu furnir natural includ 3 seturi de balamale Porta. E. E1. asigurând totodată o atmosferă specifică. Uşile pot fi executate în  varianta pentru uşi glisante cu un canat – fără balamale şi fără falţ. „90”. FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul este acoperit cu furnir natural de tip select care garantează păstrarea  uniformităţii la nivelul nervurilor şi culorilor. în partea inferioară având un canal de ghidaj la elementul montat pe podea (în echipamentul  tocului). 144-148) Uşi într-un canat: „60”. MODELUL Uşi într-un singur canat.. „80”. Miezul canatului este din placă de PAL perforat consolidată în interior cu o ramă de placaj. E. Foaia de uşă nu este echipată cu balamale. reprezintă şi un element decorativ  foarte important.0)  • Mâner rotund (pentru uşi glisante) DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag.  În  functie  de  structură. CONSTRUCţIA CANATULUI Rama canaturilor este executată din lemn de răşinoase stratificat.  canaturile  pot  fi  prevăzute  cu  intarsii  metalice.0 model E. o ambianţă cu mare impact asupra stării noastre de spirit. F. Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea „100” panou de ventilaţie cu 1-2 rânduri sau panou cu decupaj pentru ventilaţie  broască specială şi mânere laterale (pentru uşi glisante) mânerul cu şild  model D.0. şipcile de fixare a elementelor din sticlă sunt furniruite în nuanţa  canatului. este necesară informarea cu privire la nuanţa dorită în momentul trimiterii  comenzii. cu furnir natural • Toc reglabil Porta SYSTEM • Toc reglabil PRESTIGE Stejar Alb Nuc American structura plăcii in relief Secţiuni canat miezul: placă PAL perforat REMARCă  • Agrement tehnic: AT-15-3691/2007 ITB Varşovia - model I.0. maxim 60 mm (se aplică exclusiv modelelor  D.  plăci în relief 1  sau/şi  elemente  din  sticlă  ranforsată.  Rama si miezul canatului sunt acoperite pe ambele părti cu placă acoperită cu  furnir  natural  de  calitate  superioara. 149-151 HHHH Furnir natural select Stejar Tek Vişin Palisandru Wenge Abanos CONCEPţIA UNUI INTERIOR MODERN Natura CONCEPT este o colecţie de uşi care se a dresează clienţilor pentru care  uşile. cu blocare pentru uşi  de baie sau cu pregătire pentru cilindru  • Geam mat ranforsat • Pregătire pentru scurtare. 1 2 Există posibilitatea de a comanda diferite culori de placa în relief în varianta furnir natural select. 120) • Toc din MDF cu lăţime constantă 100 mm.

Utilizând aceste produse moderne. GENEVA Canaturi pliabile ALFA – colecţie nouă! Canaturi pliabile BETA – colecţie nouă! Canaturi duble cu glisare paralelă OMEGA – colecţie nouă! Calitate la uşa ta! . sunt perfecte toate variantele de sisteme de glisare şi canaturi pliabile. ci şi canaturi glisante şi pliabile. designerii integreaza în conceptele lor soluţii atipice. Î Sistem de glisare PORTA Sistem de glisare ALU Sistem de glisare KOMPAKT Canaturi de uşă pentru şifoniere / garderobe OXFORD. Porta a acordat mereu o atenţie sporită inovării şi găsirii de soluţii pentru toate cerinţele specifice ale clienţilor. păstrând astfel unitatea conceptuală în ceea ce priveşte utilizarea materialelor de design interior. specifice funcţiei şi destinaţiei încăperii. propunând astfel o varietate de opţiuni de culoare şi finisaj în ceea ce priveşte aceste produse.Sisteme de GLISARE Canaturi PLIABILE. canaturi GLISANTE n oferta Porta se regăsesc nu numai uşi cu deschidere tipică. In locurile în care utilizarea unei uşi cu deschidere clasică nu este posibilă datorită spaţiului redus sau conceptului arhitectural.

70 Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 71 . Portadur. contraplacă şi fără alte procesări (găuri). Uşa glisantă cu cârlig se  comandă standard iar canatul cu contrafişă se comandă sub formă non-standard. tapet) şi podea finisată (parchet). vă  propunem uşile glisante care au în componenţă tocul Porta  SYSTEM  (în  toate  nuanţele)  sistemul  de  glisare. • Tunel Porta SYSTEM = toc fără balamale. REMARCă  Păr Folie Portadur Nuc HHHH Stejar Wenge Nuc 1 Finisaj PVC Nuc 2 HHHH Nuc 3 Nuc 4 Nuc 5 Nuc 6 Fag Deschis Arin HHHHH Măr Stejar auriu Stejar Nuc Laminat CPL HQ Alb Gri Euroinvest Fag Porta Arţar Mahon Nuc Stejar 1 Milano Stejar 2 Milano Stejar 3 Milano HHHH Stejar 4 Milano Stejar 5 Milano Furnir natural standard • Agrement Tehnic AT-15-7458/2008. FINISAJ Tocurile sunt acoperite cu următoarele tipuri de finisaje: Minimax. PVC. Culorile laminatului se potrivesc cu nuanţa canatului de uşă (conform ofertei standard Porta). ALU System sistem de perete (fără canat) Stejar 1 Stejar 2 Stejar 3 Stejar 4 Stejar 5 Arţar 1 Limba 1 Limba 2 Limba 3 Limba 4 Sapelli 3 Sapelli 4 PRACTIC şI EFICIENT ALU SYSTEM este oferta noastră alternativă de sisteme glisante. REMARCă • Setul se va asambla în încăperi cu pereţi fi nisaţi (ex. gresie. Uşi duble: diametrul golului de trecere cu lăţimea de: “130”. • În cazul sistemuluide glisare ALU system. tapet. pentru ‘150’ → 2 x ‘80’ etc. ACCESORII – incluse în preţ • şină cu bare de ghidare • Locaş de inchidere  • Garnitură auto-adezivă  • Sistem de perete care ghidează şi stabilizează canatul de uşă în poziţie  verticală. • Setul se poate folosi pentru orice deschidere sau orice direcţie de glisare. care ghidează şi stabilizează canatul în direcţie  verticală. “90”. ex. Un set complet este compus din: • sistem de perete • toc tunel • foaie de usa (in varianta glisanta). Setul pentru perete trebuie completat cu toc Porta SYSTEM în versiunea “tunel” şi cu un canat în varianta “glisant”. etc).  Portadur. “170”1. “150”. CONSTRUCţIA SISTEMULUI Sistemul oferit se compune dintr-un ghidaj şi o secţiune suport pentru canatul de  uşă.: pentru ‘70’ → ‘80’. DIMENSIUNI Uşi simple: diametrul golului de trecere cu lăţimea de: “60”.  învelişul  şi  grinda  care  menţin uşa deschisă. • În cazul sistemuluide glisare Porta. pentru  ‘80’ → ‘90’. PVC. Portadecor. “70”. 149-151 HHH Fag HHH Folie Portadecor Alb Măr Gri Euroinvest Fag Bavaria Arin Vişin PRACTIC şI EFICIENT Există spaţii în care utilizarea uşilor cu deschidere este imposibilă din cauza suprafeţei foarte mici sau a planului arhitectural de interior.Sistemul de glisare PORTA sistem de glisare (fără canat) vezi nuanţe  Finisaj Minimax   pag. • În cazul uşilor glisante simple. selectaţi canaturile mai mari  cu o dimensiune faţă de diametrul golului de trecere. ACCESORII – incluse în preţul setului  • Ghidaj  • Element suport pentru canat  • Element montat în podea. mască şi paravan protector. CPL şi furnir natural. acestea pot fi echipate doar cu mâner lateral rotund  sau oval. “90”. • Tunel Porta SYSTEM = toc fără balamale. Culorile  laminatului  se  potrivesc  cu  nuanţa  canatului  de  uşă  (conform  ofertei  standard Porta). canatul şi tocul nu realizează o închidere ermetică. “80”. “70’. contraplacă şi fără alte procesări (găuri). • Setul se poate folosi pentru orice deschidere sau orice directie de glisare. canatul şi tocul nu realizează o închidere  ermetică. “100”. CONSTRUCţIA TOCULUI Sistemul este format dintr-o şină cu bară de ghidare. În aceasta situaţie. Pentru canaturile cu lăţimea de: “60”. În cazul uşilor glisante duble este disponibilă varianta cu broască specială  de închidere pentru uşi glisante (broască cu cârlig). “80”. CPL HQ şi furnir natural. Un set complet este compus din: • sistem de perete • toc tunel • foaie de usa (in varianta glisanta). care se caracterizează printr-o calitate înaltă a execuţiei şi aspect estetic deosebit Este soluţia perfectă pentru interioare moderne. Masca şi paravanul protector sunt din placă aglomerată de lemn şi MDF în  nuanţe corespunzătoare. Ambele componente sunt din aluminu. ITB Varşovia • Tocurile de uşă trebuie montate în goluri de uşă finisate (ex. 1  Pin 1 Pin 2 Pin 3 HHHH Pin 4 Furnir natural select Stejar Tek Vişin Palisandru Wenge Abanos Stejar Alb Nuc American Pentru a selecta sistemul adecvat pentru tocul tip ‘tunel’. Portadecor.  FINISAJ Tocurile Porta SYSTEM versiunea ‘tunel’ sunt acoperite cu următoarele tipuri de finisaje: Minimax. DIMENSIUNI Uşă într-un canat.

Stejar 1 Milano Stejar 2 Milano Stejar 3 Milano HHHH Stejar 4 Milano Stejar 5 Milano Furnir natural standard Stejar 1 Stejar 2 Stejar 3 Stejar 4 Stejar 5 Arţar 1 Limba 1 Limba 2 Limba 3 Limba 4 Sapelli 3 Sapelli 4 Pin 1 Pin 2 Pin 3 HHHH Pin 4 Furnir natural select Stejar Tek Vişin Palisandru Wenge Abanos Stejar Alb Nuc American Costuri suplimentare (opţional) sistem de sincronizare a închiderii canaturilor duble Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 72 73 . tapet. 149-151 HHH Fag HHH Folie Portadecor Alb Măr PRACTIC şI EFICIENT Sistemul de glisare -conceput ca o casetă încastrata în perete este soluţia care  vă  garantează  maximum  de  spaţiu  şi  eleganţă  încăperii  dumneavoastră. Un set complet este compus din: • sistem de încastrare • toc tunel • foaie de uşă (în varianta glisantă). Vişin Gri Euroinvest Fag Bavaria Arin CONSTRUCţIA SISTEMULUI Sistemul este compus dintr-o caseta care se monteaza integral în corpul peretelui. FINISAJ Tocul tunel este acoperit cu urmatoarele tipuri de finisaje: Minimax. PVC. Culorile laminatului se potrivesc cu nuanţa canatului de uşă (conform ofertei standard Porta). gresie. “70”. etc). CPL HQ şi furnir natural. Portadecor. • Tocul tunel si canatul usii trebuie montate doar dupa ce s-a pregatit si finisat  interiorul (ex. “90”.KOMPAKT System sistem de perete (fără canat) vezi nuanţe  Finisaj Minimax   pag. Nuc 5 Nuc 6 Păr Folie Portadur Nuc HHHH Stejar Wenge Nuc 1 Finisaj PVC Nuc 2 HHHH Nuc 3 Nuc 4 Fag Deschis Arin HHHHH Măr Stejar auriu Stejar Nuc ACCESORII incluse în preţul sistemului glisant Kompact • Caseta încastrată  • Rotile cu rol de sustinere si culisare  • Contraplaca • Garnitura sub forma de perie  • Sistem de ghidare montat pe podea  • Toc glisant special DIMENSIUNI Usi simple: “60”.  Portadur.  Construcţia invizibilă încorporată în peretele de gips-carton permite canaturilor de  uşi să fie montate în orice loc doriţi. “100” Usi duble: “120” ÷ „200” Laminat CPL HQ Alb Gri Euroinvest Fag Porta Arţar Mahon Nuc REMARCă • Sistemul este conceput pentru a fi montat pe un perete de gips-carton cu o grosime  de 125 mm. “80”. si un ghidaj cu rotiţe de culisare si sustinere si tocul tunel din MDF finisat în  culorile disponibile Porta SYSTEM.

 „160“. 149-151 HH Vopsea acrilică GARDIANUL VEşMINTELOR Datorită  modelului  şi  finisajului  folosit. „90“ şi  „120“. CONSTRUCţIA CANATULUI Rama canatului este din lemn de răşinoase încleiat1 sau MDF. „80“. 138  74 Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 75 . Alb (RAL9016) Laminat PVC HHHH Fag deschis Arin Măr Stejar auriu PROFILUL CANTULUI Fără falţ. Aceste modele sunt cel mai  frecvent utilizate pentru dulapuri. 138) • Pervazuri DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul este acoperit cu două straturi de vopsea acrilică sau folie PVC (numai  OXFORD) MODELUL • OXFORD (Este disponibil atât în varianta de finisaj cu laminat imitaţie lemn  cât şi vopsit). „140“.  Cu două elemente pline. sunt finisate cu bandă laminată. miezul: fagure de stabilizare OXFORD (cu două elemente) OXFORD (cu patru elemente) GENEVA (cu două elemente) GENEVA (cu patru elemente) Costuri suplimentare (opţional) pervazuri pag. Finisat cu  folie Portadecor (albă) sau folie imitaţie lemn. „180“ TOCUL Tocul este executat din MDF cu dimensiunea constantă de 70 mm. Cost suplimentar. cele laterale si cel superior.OXFORD. REMARCă  Finisaj structură granulară Secţiuni canat 1  • Pregătire pentru scurtare pâna la 30 mm din părţile inferioare şi superioare ale  canatului de uşă. • GENEVA (Este disponibil numai în varianta vopsită). Cu patru elemente pline. Rama şi miezul  canatului sunt acoperite pe ambele feţe cu plăci profilate de  HDF.  uşile  pentru  garderobă  OXFORD  şi  GENEVA vin în completarea uşilor Londra şi Viena. Canturile usii. GENEVA vezi nuanţe    pag. caracterizându-se printr-un stil elegant şi un  înalt grad estetic. 144-148) „60“. ACCESORII incluse în preţul canatului • Mecanismele de ghidare  • Balamalele  • Mâner din lemn (numai la cele vopsite) ACCESORII care nu sunt incluse în preţul canatului (vezi  de la pag. „70“.

 atât cele laterale cât şi cel superior. Un set complet include:    • sistem de perete   • canat format din două elemente    • toc Porta SYSTEM (modificat) Vişin Gri Euroinvest Fag Bavaria Arin Păr Folie Portadur Nuc HHHH Stejar Wenge CONSTRUCţIA CANATULUI Miezul  canatului  este  din  fagure  de  stabilizare  sau  placă  din  PAL  perforat  încastrată într-o ramă din lemn de răşinoase încleiată. In cazul finisajului CPL. 149-151 HH Minimax (vopsea ecologică) Alb (RAL9016) Minimax (vopsea pe bază de apă) H Fag Măr HHH Folie Portadecor PORTA RECOMANDă Oferta Porta vă pune la dispoziţie 2 variante de canaturi glisante pliabile:   • aLFa – canaturi cu falţ. pliabile asimetric. 147) Canat cu două elemente “60”.  Sistemul  de  pliere  permite  reducerea  la  minim  a  spaţiului  necesar  bunei  funcţionări a uşilor. în nuanţa canatului. Stejar Tek Vişin Palisandru Wenge Abanos Stejar Alb Nuc American Secţiuni canat miezul: fagure de stabilizare Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea „100” structura pal perforat panou de ventilaţie cu 1-2 rânduri sau panou cu decupaj pentru ventilaţie mânerul cu şild Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) nou 76 miezul: placă PAL perforat 77 . “100”2 TOCUL • Toc Porta SYSTEM modificat-interval de reglare B-K. “80”. “70”. Canaturile pliabile reprezintă un concept structural perfect pentru spaţiile limitate. cu grosimea de 1 mm. finisaj PVC striat. consolidată1 în interior cu  o ramă din placaj (cost suplimentar)1. Dimensiunea „100” nu este disponibilă pentru canaturile BETA.  formate din 2 elemente.    cu broască normală pe canat şi contraplacă standard pe toc   • Beta – canaturi fără falţ. Acestea pot fi utilizate atât în cazul diverselor tipuri de garderobe cât şi în toate situaţiile în care apar probleme de acces datorită spaţiului  limitat. Canturile uşii.  canturile sunt acoperite cu banda laminata ABS. partea se alege privind din exteriorul încăperii! Limba 1 Limba 2 Limba 3 HHHH Limba 4 Sapelli 3 Sapelli 4 1  2 Furnir natural select Placa din PAL perforat este standard pentru canaturile finisate cu furnir natural. Rama şi miezul foilor de uşă sunt acoperite  pe ambele feţe cu plăci de HDF. nou Laminat CPL HQ Alb Gri Euroinvest Fag Porta Arţar Mahon Nuc Canaturi glisante pliabile BETA Stejar 1 Milano Stejar 2 Milano Stejar 3 Milano HHHH Stejar 4 Milano Stejar 5 Milano Furnir natural standard Stejar 1 Stejar 2 Stejar 3 Stejar 4 Stejar 5 Arţar 1 REMARCă  • În cazul canaturilor ALFA şi BETA. ACCESORII incluse în preţul canatului •  şină şi sistem de glisare  •  Garnitură sub formă de perie •  Trei balamale ascunse •  Mâner rotund (BETA) •  Broască: cheie standard. Nuc 1 Finisaj PVC Nuc 2 HHHH Nuc 3 Nuc 4 Nuc 5 Nuc 6 Fag Deschis Arin HHHHH Măr Stejar auriu Stejar Nuc MODELUL Canat din două elemente. laminat HQ  CPL sau furnir natural (model vertical). Portadur (model vertical). pe bază de apă  sau finisaje Portadecor. cu blocare pt uşi de baie sau cu pregătire  pentru cilindru (ALFA) •  Contraplacă (ALFA) DIMENSIUNI (pag. “90”. formate din 2 elemente. FINISAJUL SUPRAFEţEI Canaturile pot fi finisate cu vopsea ecologică de ultimă generaţie. model plin.    plierea realizându-se simetric. fără broască.Canaturi glisante pliabile ALFA vezi nuanţe    pag. sunt finisate cu bandă laminată in nuanţa canatului. PROFILUL CANTULUI Profilul muchiei canatului “K”.

 144 • Toc PORTA SYSTEM în varianta tunel modificată-interval de reglare A-K. atât cele laterale cât şi cel superior. „220”1. finisaj PVC striat. longitudinale Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 78 79 . 147) Două canaturi simetrice “120”. “160”. la tocul Porta System se aplică costuri suplimentare. si “220”. Gama variată de finisaje şi culori permite integrarea  acestui produs in orice tip de interior precum şi păstrarea unităţii de design prin  alăturarea cu alte modele din oferta PORTA. Portadur (model vertical).  Un set complet include:    • sistem de perete   • 2 canaturi de uşă   • toc Porta SYSTEM (varianta modificată a tocului tunel) CONSTRUCţIA CANATULUI Miez de stabilizare şi plăci HDF pe ambele feţe. finisajul Portadur este disponibil numai cu striaţii  verticale Stejar 1 Milano Stejar 2 Milano Stejar 3 Milano HHHH Stejar 4 Milano Stejar 5 Milano Furnir natural standard Stejar 1 Stejar 2 Stejar 3 Stejar 4 Stejar 5 Arţar 1 nou Limba 1 Limba 2 Limba 3 HHHH Limba 4 Sapelli 3 Sapelli 4 Furnir natural select Stejar Tek Vişin Palisandru Wenge Abanos Stejar Alb Nuc American Secţiuni canat COSTURI SUPLIMENTARE (optional) Miez de stabilizare şi plăci HDF pe ambele feţe dimensiunile „100” şi „110”  mânere laterale metalice. pline. pe bază de apă  sau finisaje Portadecor.  canturile sunt acoperite cu banda laminata ABS. cu grosimea de 1 mm. 149-151 HH Minimax (vopsea ecologică) Alb (RAL9016) Minimax (vopsea pe bază de apă) H Porta RECOMANDA Sistemul de canaturi glisante OMEGA este o soluţie pentru garderobe şi dressing-rooms cu spaţii reduse.Canaturi duble cu glisare paralelă OMEGA vezi nuanţe    pag. sunt finisate cu bandă laminată in nuanţa canatului. •  Pentru uşile duble. “200” . FINISAJUL SUPRAFEţEI Canaturile pot fi finisate cu vopsea ecologică de ultimă generaţie. Fag Măr HHH Folie Portadecor Gri Euroinvest Fag Bavaria Arin Vişin Păr Folie Portadur Nuc HHHH Stejar Wenge Nuc 1 Finisaj PVC Nuc 2 HHHH Nuc 3 Nuc 4 Nuc 5 Nuc 6 ACCESORII incluse în preţul canatului •  şină şi sistem de glisare  •  Mâner rotund. Grosimea canatului: 30 mm. simterice. “140”.  DIMENSIUNI (pag. PROFILUL CANTULUI Profilul muchiei canatului “K”. fără falţ. 1  Alb Gri Euroinvest Fag Porta Arţar Mahon Nuc Pentru dimensiunile “200”. In cazul finisajului CPL. Fag Deschis Arin HHHHH Măr Stejar auriu Stejar Nuc Laminat CPL HQ TOCURI cu 3 balamale (de la pag. în nuanţa canatului. MODELUL Canaturi duble. Canturile uşii. “180”. laminat HQ  CPL sau furnir natural (model vertical).

Uşile de intrare solide care ne protejează de vizitatori nedoriţi ocupă o poziţie importanta în oferta Porta DOORS. Oferta Porta cuprinde. în acelaşi timp. prezentând însă.uşi DE INTERIOR PENTRU INTRARE ÎN APARTAMENT u toţii trebuie să ne simţim în siguranţă atunci când este vorba despre propria locuinţă. cinci tipuri de uşi de intrare: ENTRO. precum şi de utilizarea liberă lipsită de probleme de orice natură a sutelor de mii de astfel de uşi produse. AGAT. toate caracteristicile uşilor de intrare în apartament confirmate de Agrementele Tehnice. OPAL. în acest sens. OPAL QUARTZ GRANIT Calitate la uşa ta! . setul fiind completat de feroneria clasa 2 din normele europene ENV sau clasa “C”. C ENTRO AGAT. QUARTZ şi GRANIT care diferă între ele prin parametrii tehnici specifici. O caracteristică importantă a uşilor de intrare Porta este faptul ca acestea sunt oferite în set complet format din canat şi toc din metal special adaptat particular la canat.

Tocul poate fi comandat în două variante: – pentru podea finită – nivel “0” – pentru cimentare în şapă – nivel “30”. DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag.  alb:  RAL  9016. ACCESORII – incluse în preţul setului (ENTRO)  • Broască simplă sau dublă pregătite pentru cilindru  • Trei balamale • Vizor argintiu  • Prag din oţel inoxidabil  • Tocul metalic.  crem: RAL 1001. Stejar 1 Milano Stejar 2 Milano Stejar 3 Milano Stejar 4 Milano Stejar 5 Milano Secţiuni canat miezul: placă PAL perforat (set: canat de uşă. setul format din canat de uşă. CONSTRUCţIA CANATULUI Rama canatului este executată din lemn de răşinoase încleiat. 149-151 HHHHH Alb Gri Euroinvest Fag Porta Mahon Arţar Nuc ACCES UşOR şI SIGUR Un produs care vine în întâmpinarea ofertanţilor la proiecte de constructii.ENTRO HHHHII HHHHHI vezi nuanţe  Laminat CPL HQ   pag. toc şi prag. prag) Costuri suplimentare (opţional) profil toc 75 mm până la 100 mm  profil toc 101 mm până la 150 mm  profil toc 151 mm până la 270 mm  profil toc 271 mm până la 390 mm  cilindru mânerul cu şild  plină plină plină Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 82 83 . FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul este acoperit cu laminat CPL cu grosimea de 0. Profilul cantului tip: „K”. PROFILUL CANTULUI Canturile uşii. cu  grosimea  de  1. Miezul canatului  este  din  placă  PAL  perforată. ci şi un preţ accesibil şi  competitiv.  TOCUL Toc metalic. aveţi nu doar un produs  adecvat anumitor investiţii din segmentul rezidenţial. 138-142) • Mânerul cu şild  • şildul superior  • Cilindri. 145) “80”. sunt finisate cu bandă laminată în nuanţa  canatului. “90”.  Prevăzut  cu:  trei  balamale.  Vopsit  electrostatic. Prin „Entro”. “100“. toc metalic. profil de 80 mm.  gri:  RAL  7047.  maro:  RAL  8028.  garnitură  de  etanşeizare  din  cauciuc. laterale şi cel superior.  ACCESORII – nu sunt incluse în preţul setului ENTRO (vezi pag.2  mm. din tablă de oţel galvanizată pe ambele părţi. MODELUL Într-un singur canat: pline plane. REMARCă  • Normă Poloneză şi Cehă. uşa  de interior pentru intrare în apartament care completează gama de uşi de interior  din clasa economică deja populară pe segmentul proiectelor.2 mm (numai plane).  Feţele  canatului  sunt  acoperite  pe  ambele  părţi  cu plăci HDF.

  DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. am obţinut o rezistenţă sporită a uşilor la condiţiile specifice de exploatare. Stejar 1 Milano Stejar 2 Milano Stejar 3 Milano Stejar 4 Milano Stejar 5 Milano Finisaj PVC (plane şi frezate) HHHH Fag Deschis Arin Măr Stejar auriu Stejar Nuc Alb Striat HHHH Furnir natural standard (plane) Stejar 1 Stejar 2 Stejar 3 Stejar 4 Stejar 5 Arţar 1 Limba 1 Limba 2 Limba 3 Limba 4 Sapelli 3 Sapelli 4 HHHH Furnir natural select (neted cu striaţii verticale) Stejar Tek Vişin Palisandru Wenge Abanos Stejar Alb Nuc American (canat+ toc + prag de metal) Costuri suplimentare (opţional) Secţiuni canat dimensiunea „100” cilindru mânerul cu şild  6 dibluri de montaj pentru tocurile AGAT profil toc 80 mm până la 100 mm  profil toc 101 mm până la 150 mm  profil toc 151 mm până la 270 mm  profil toc 271 mm până la 390 mm  Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) miezul: placă PAL perforat + placă de aluminiu plane model 2 model 3 model 4 model 6 model 7 model 8 model 9 84 85 .  Completat  cu:  trei  balamale  cu  ştift. Fetele canatului sunt ambele echipate cu plăci de  aluminiu compozite si HDF.2 mm  (AGAT)  sau  1. “gri” (RAL 7047). „90” „100” TOCUL (vezi pag. MODELUL Într-un singur canat: pline (plane sau frezate). ACCESORII – incluse în preţul setului (agat Plus)  • Broască simplă sau dublă cu opritor dreptunghiular. cu dimensiunea profilului de 100 mm. 149-151 HHHHH Laminat CPL HQ (plane) Alb Gri Euroinvest Fag Porta Mahon Arţar Nuc SIGURANţA CăMINULUI DUMNEAVOASTRă Stabilitatea  construcţiei  şi  izolarea  fonică  33  dB  sunt  o  trăsătură  importantă  a canaturilor AGAT Plus şi OPAL Plus. FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul este acoperit cu laminat CPL HQ. PROFILUL CANTULUI  Canturile uşii. 0. cu grosimea de 0. cu grosimea de 1. în nuanţa canatului. “maro”  (RAL 8028).AGAT Plus. 135) Toc metalic de colţ. şase dibluri de montaj (numai la OPAL). caracteristice pentru scările de bloc – ne referim în special la diferenţa de temperatură şi  condiţiile de umiditate. Vopsit electrostatic în culoarea “alb” (RAL 9016). laterale şi cel superior. 144-148)  „80”. “crem” (RAL 1001). furnir  natural (numai plane) sau cu folie PVC (plane şi frezate). ITB Varşovia. Executat din tablă de oţel galvanizată pe ambele părţi. • Izolatie fonica Rw = 32 dB (interval 32 ÷ 36 dB).7 mm. sunt finisate cu bandă laminată ABS.  ACCESORII – incluse în preţul setului (OPAL Plus)  • Broască în patru 4 (patru) puncte pregătită pentru cilindru  • Trei balamale cu ştift  • Trei bolţuri pasive antifurt  • Vizor argintiu  • Prag din oţel inoxidabil • Tocul metalic. Miezul canatului este din placa PAL perforata. Prin folosirea tablei din aluminiu. CONSTRUCţIA CANATULUI Rama canatului este executata din lemn de rasinoase încleiat. cu  grosimea de 1 mm.  garnitură  de etanşeizare din cauciuc. pregătită pentru  cilindru  • Trei balamale cu ştift • Vizor argintiu  • Prag din oţel inoxidabil  • Tocul metalic. OPAL Plus HHHHII HHHHHI vezi nuanţe    pag. Tocul se poate comanda în două variante: – pentru podea finită – nivelul “0” – pentru cimentare in şapă – nivelul “-30” REMARCă  • Agrement tehnic AT-15-4997/2008.5  mm  (OPAL).2 mm. • Posibilitate de scurtare pâna la 60 mm.

 Miezul canatului  este din: plăci de PAL triplu stratificat pentru rezistenţă la foc. cele laterale şi cel superior. 144-148)  „80”.  Vopsit  electrostatic  în  culoarea  Maro  (RAL  8028). REMARCă  • Agrement tehnic AT-15-3575/2009. în nuanţa canatului. • Pentru a completa specificaţiile din Agrementul Tehnic. funcţie de complexitatea structurii încuietorii. PROFILUL CANTULUI  Canturile uşii. cu pregătire pentru cilindru (Quartz tip I) • Două broaşte îngropate cu pregătire pentru cilindru (Quartz tip II)  • Broască cu închidere în patru puncte cu pregătire pentru doi cilindri şi trei  bolţuri pasive antifurt (Quartz tip III) • Trei balamale cu ştift ranforsate şi galvanizate argintii  • Vizor argintiu  • Garnitura termogonflabila pentru etanseizare la fum. Feţele canatului  sunt echipate cu placi compozite din aluminiu şi placă HDF (plană sau frezată). cu dimensiunea profilului de 100 mm. Crem (RAL 1001). Tocul se poate comanda în două variante: – pentru podeaua finită – nivelul “0” – pentru cimentare în şapă – nivelul “-30”. Executat din tablă de oţel. cu grosimea de 1. Tocul este completat cu: garnitură termogonflabila pentru etanşeizare.7 mm sau furnir natural (doar în cazul canaturilor plane).QUARTZ HHHHII HHHHHI vezi nuanţe    pag. „90” „100” TOCUL  Toc metalic de colţ. Canatul este varianta cu falţ. trei balamale cu ştift. • Izolaţie acustică Rw = 32 dB (interval 32 ÷ 36 dB). galvanizat pe ambele părţi. • Certificat de conformitate Nr ITB 0567/W. ITB Varşovia. ITB Varşovia. Quartz III - pentru broască cu închidere în patru puncte cât şi şase dibluri de  montaj şi orifi cii pentru bolţurile pasive antifurt. caracteristice pentru scările de bloc. pentru uşile Quartz trebuie  folosit amortizorul pentru închidere.  Alb  (RAL  9016). În afară de acestea. 149-151 HHHHH Laminat CPL HQ (plane) REZISTENţă FăRă PRECEDENT Construcţia în mai multe straturi conferă uşii QUARTZ o rezistenţă la foc de 30  minute şi o izolare fonică de 34 dB. Laminat CPL HQ  cu grosime de 0.  FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul este finisat cu laminat PVC imitaţie lemn (plan şi frezat).  Gri  (RAL  7047).5 mm. Prin folosirea stratului din tablă de aluminiu  am obţinut o rezistenţă sporită a uşilor la condiţiile specifi ce de exploatare. consolidare pentru amortizor. • Posibilitate de scurtare pănă la 60 mm.  DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. tocul pentru  uşa Quartz I are loc de angrenare a unei broaşte. montata la canat • Toc echipat cu prag din inox standard  (90 mm). Finisaj PVC (plane şi frezate) HHHH Fag Deschis Arin Măr Stejar auriu Stejar Nuc Alb Striat HHHH Furnir natural standard (plane) Stejar 1 Stejar 2 Stejar 3 Stejar 4 Stejar 5 Arţar 1 Limba 1 Limba 2 Limba 3 Limba 4 Sapelli 3 Sapelli 4 HHHH Furnir natural select (neted cu striaţii verticale) Stejar Tek Vişin Palisandru Wenge Abanos Stejar Alb Nuc American (canat+ toc + prag de metal) Secţiuni canat Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea „100” mânerul cu şild  profil toc 80 mm până la 100 mm  profil toc 101 mm până la 150 mm  profil toc 151 mm până la 270 mm  profil toc 271 mm până la 390 mm  Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) miezul: placă PAL perforat rezistentă la foc + placă de aluminiu plane model 2 model 3 model 4 model 6 model 7 model 8 model 9 86 87 . MODELUL Într-un singur canat: pline (plane sau frezate). III. Trei tipuri: I. ACCESORII – incluse în preţul setului  • Broască cu opritor dreptunghiular. Mahon Arţar Nuc Alb Gri Euroinvest Fag Porta Stejar 1 Milano Stejar 2 Milano Stejar 3 Milano Stejar 4 Milano Stejar 5 Milano CONSTRUCţIA CANATULUI Rama canatului este executată din lemn de răşinoase încleiat. Quartz II – pentru două broaşte.  cu grosimea de 1 mm. sunt finisate cu bandă laminată ABS. II. prag din oţel inoxidabil în varianta standard (90 mm).

  cu  grosimea  de  1. antifurt • Patru bolţuri pasive antifurt  • Vizor de culoare argintie (opţional) • Broasca. Gri (RAL 7047). în nuanţa canatului.7 mm sau furnir  natural  (pentru  modele  plane)  respectiv  cu  folie  PVC  (pentru  modele  plane  şi  frezate). Albă (RAL 9016).GRANIT HHHHII HHHHHI vezi nuanţe    pag. cu dimensiunea de 100 mm fiind executat din tablă de oţel. toc metalic. adresându-se acelora  dintre dumneavoastră pentru care siguranţa bazată pe materiale de calitate optimă şi antiefracţie clasa “C” este cea mai importantă. Miezul este executat dintr-o structură specială Porta. sunt finisate cu bandă laminată ABS. Crem (RAL 1001). PROFILUL CANTULUI  Canturile uşii. Două tipuri (tipul I şi II) funcţie de  diferenţe în ceea ce priveşte rezistenţă la foc. 60 mm  • Suplimentar: Tipul II – garnitură termogonflabilă pentru etanşeitate la fum  (circumferenţial cu excepţia părţii inferioare)  • Toc prevăzut cu prag din inox - versiune mărită 120 mm.  cu grosimea de 1 mm. ITB Varşovia. 144-148)  „80”. prag) Secţiuni canat Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea „100” mânerul cu şild  profil toc 80 mm până la 100 mm  profil toc 101 mm până la 150 mm  profil toc 151 mm până la 270 mm  profil toc 271 mm până la 390 mm  Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) miezul: placă PAL perforat + bare de oţel + placă de aluminiu plane model 2 model 3 model 4 model 6 model 7 model 8 model 9 88 89 . cele laterale şi cel superior. bazată pe placă PAL ranforsată cu bare  din oţel. opt dibluri de montaj şi prag din oţel  inoxidabil  în  varianta  extinsă  (120  mm). pentru uşile cu rezistenţă  la foc 30 min aveţi obligaţia de a folosi amortizor pentru închidere • Izolaţie acustică Rw = 32 dB (interval 32÷ 36 dB). Feţele canatului sunt compuse din plăci compozite de aluminiu şi placă  HDF.  Tocul este completat cu: garnitură ignifugă. Stejar 1 Milano Stejar 2 Milano Stejar 3 Milano Stejar 4 Milano Stejar 5 Milano Finisaj PVC (plane şi frezate) HHHH Fag Deschis Arin Măr Stejar auriu Stejar Nuc Alb Striat HHHH Furnir natural standard (plane) Stejar 1 Stejar 2 Stejar 3 Stejar 4 Stejar 5 Arţar 1 Limba 1 Limba 2 Limba 3 Limba 4 Sapelli 3 Sapelli 4 HHHH Furnir natural select (neted cu striaţii verticale) Stejar Tek Vişin Palisandru Wenge Abanos ACCESORII – incluse în preţul setului  • Broască îngropată multi-punct  • Doi cilindri antifurt clasa “C” • Mâner cu şild antifurt  • şildul superior  • Trei balamale cu ştift – ranforsate.5  mm. mâner şi şild superior clasa „C”. prag inox extins (120 mm) şi cilindri clasa  “C”. Elementul ramei este finisat în culoarea canatului. tocul de colţ.  şi  vopsit  electrostatic  în  culoarea Maro (RAL 8028). 149-151 HHHHH Laminat CPL HQ (plane) Alb Gri Euroinvest Fag Porta Mahon Arţar Nuc SIGURANţă FăRă COMPROMISURI Uşile GRANIT reprezintă răspunsul Porta la cerinţe înalte. (preţ set: canat de uşă. MODELUL Într-un singur canat : pline (plane sau frezate). • Certifi cat de conformitate Nr 1199/W. cilindrii şi şildurile au certificate clasa “C” antifurt  • Posibilitate de a scurta canatul cu max. CONSTRUCţIA CANATULUI Rama canatului este executată din lemn de răşinoase încleiat.  galvanizat  pe  ambele  feţe.  FINISAJUL SUPRAFEţEI Ambele feţe sunt acoperite cu laminat CPL cu grosimea de 0.  DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. • Pentru a completa specificaţiile din Agrementul Tehnic. Stejar Alb Nuc American Modelul din fotografie se poate realiza doar prin comandă non-standard (CONTRACT). REMARCă  • Agrement tehnic AT-15-6043/2009. „90” „100” TOCUL   Toc metalic de colţ. ITB Varşovia. Preţul include canatul.  Este  posibilă  achiziţionarea  tocului  în  două variante: – pentru podeaua finită – nivelul “0” – pentru cimentare în şapă – nivelul “-30”.

îl are montajul corespunzător. SZCZECIN şi TORUN). uşile GDYNIA se pot achiziţiona însoţite de variata ofertă de supralumini laterale şi superioare. în conformitate cu instrucţiunile de amplasare şi montaj. SZCZECIN. precum şi uşi din lemn masiv (model GDYNIA şi WROCLAW). se recomandă folosirea copertinei care contribuie în mod direct la prelungirea perioadei de exploatare a uşilor.uşi DE EXTERIOR ferta uşilor de interior şi de intrare în apartament este completată de uşile de exterior pentru intrare în case. iar. O GDANSK. de asemenea. Foarte importantă este. Subliniem faptul că toate tipurile de uşi de exterior sunt disponibile şi în versiunea cu geam. Un rol important în utilizarea acestora. modalitatea de montare. Uşile de exterior pot fi folosite în exteriorul locuinţelor şi sunt rezistente la acţiunea factorilor externi. În acest sens. TORUN ROMA – colecţie nouă! WROCLAW GDYNIA Supralumini pentru uşile GDYNIA Calitate la uşa ta! . Oferta noastră cuprinde trei grupe de uşi de exterior: uşi de exterior din metal (model GDANSK. îndelungată şi fără probleme. prin care se exclud potenţialele inundări şi se protejează suprafaţa de expunere îndelungată la soare.

 SZCZECIN “90”. TOCUL  Toc metalic de colţ. La uşile cu geam este folosit geam de siguranţă “reflexiv”.  FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul este acoperit cu vinil cu structură granulară.05 W/m2K. ACCESORII – incluse în preţul setului  • Două broaşte – inferioară (72 mm) şi superioară. acesta fiind executat în  varianta fără falţ. plină Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 92 93 . REMARCă  Secţiuni canat miez: termoizolant A (U = 2.  SZCZECIN şi TORUŃ. • Pentru uşile de exterior recomandăm folosirea copertinei. Lăţimea profilului tocului – 150 mm. cu geam GDANSK. bolţuri pasive antifurt  • Toc echipat cu prag din inox. SZCZECIN. plină GDANSK. TORUN.05 W/m2 K) • Agrement tehnic AT-06-0776/2005 COBR Poznan. “90” TORUN. • Coeficientul termic pentru uşile pline U= 2.GDANSK.5 mm. În partea inferioară a canatului este montată o garnitură de etanseizare. PROFILUL CANTULUI  Muchia este vopsită în aceeaşi culoare ca şi canatul.  acestea  sunt  caracteristicile  de  bază  ale  uşilor  GDAŃSK. CONSTRUCţIA FOII DE Uşă Rama canatului este executată din lemn de răşinoase. În cazul uşilor care se  deschid în exterior folosirea copertinei este obligatorie. Într-un singur canat cu geam GDANSK. SZCZECIN HHHHII vezi nuanţe    pag. precum  şi  preţul  accesibil.6 mm grosime. 144-148)  GDANSK “80”. care poate fi fumuriu  (GDANSK) şi transparent (SZCZECIN). Se livrează cu şase dibluri de montaj şi garnituri  magnetice speciale (montabile lateral şi superior) care au ca scop sporirea gradului de izolaţie a uşii. executat din tablă de oţel galvanizat cu grosimea de 1.11 W/m2K Costuri suplimentare (opţional) vizor argintiu mânerul cu şild cilindri metalici GDANSK.  completat cu prag din oţel inoxidabil şi vopsit electrostatic în culoare Alb (RAL  9016) sau Maro (RAL 8028). iar miezul este termoizolant. 149-151 HHHH Vopsea acrilică (de exterior) Alb Maro (RAL 9016) (RAL 8028) LA INTRARE Menţinerea căldurii prin izolaţie şi rezistenţa la condiţiile atmosferice. pentru canaturile echipate  parţial cu geamuri U= 2. cu geam TORUN. plină GDANSK. TORUN. Ambele laturi şi partea superioară a canatului sunt finisate cu  bandă laminată. cu geam SZCZECIN. Am făcut tot posibilul pentru ca uşile din această categorie să îndeplinească cerinţele privind parametrii tehnici (o construcţie verificată) şi să creeze o imagine  armonioasă a casei dumneavoastră. MODELUL Într-un singur canat pline GDANSK. Este posibilă comandarea tocului în două variante: – pentru podeaua finită – nivelul “0” – pentru cimentare în şapă – nivelul “-30”. ambele încuietori sunt  pregătite pentru cilindru  • Trei balamale. de 0.  Finisaj structură granulară DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. Canatul este acoperit pe ambele feţe cu tablă galvanizată.

 Miezul canatului este solid asigurând izolarea termică superioară care împiedică îngheţarea canatului. grosimea canatului depinde de versiunea aleasă. cu grosimea de 6 mm şi acoperită  cu laminat PVC. „100” Canaturi duble: „130“ ÷ „200“ 1 TOCUL • versiunea  STANDARD  –  tocul  este  realizat  din  tablă  de  oţel  zincată. În amble versiuni. Atât tocul metalic cât şi cel din lemn  reprezintă o barieră în calea fluctuaţiilor de temperatură. şild superior prag din oţel inoxidabil versiune PREMIUM – miez termoizolant uşă într-un canat uşă în două canaturi Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 94 95 . ACCESORII incluse în preţul canatului • Două broaşte multi-punct individuale pregtite pentru cilndru • Trei balamale argintii pentru trafic intens • Patru bolţuri-pentru versiunea PREMIUM • Trei bolţuri-pentru versiunea STANDARD • Toc metalic asamblat acoperit cu laminat PVC. „90”.  CONSTRUCţIA CANATULUI Miezul canatului este format din material izolant termic cu grosimea de 45 mm  (versiunea STANDARD) sau de 50 mm (versiunea PREMIUM) îmbrăcat cu plăci  HDF de 3 mm grosime (pt versiunea PREMIUM). 1  Dimensiunea minimă pentru canatul activ este „90”. versiune STANDARD versiune PREMIUM nou Secţiuni canat versiune STANDARD – miez din polistiren expandat Costuri suplimentare (opţional)  vizor argintiu mâner cu şild. Tocul este realizat din tablă de oţel zincată. 149-151 HHHHH Placă din oţel laminată PVC Stejar auriu Nuc Mahon PORTA RECOMANDă Canaturile metalice ROMA sunt produse în două versiuni:    • StaNDaRD această versiune este utilizată în special ca si uşă de intrare  în apartament. Lăţimea profilului tocului – 80 mm.   • PReMIUM această versiune este utilizată ca şi uşă de exterior. DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag.5  mm. PROFILUL CANTULUI Canat cu falţ. pentru  locuinţe familiale. construcţia din manta a canatului şi tocul sunt realizate din  tablă de oţel zincată şi finisată cu laminat PVC atât pentru a satisface cerinţele  de ordin estetic ale celor mai pretenţioşi clienţi cât şi pentru a asigura o durată  de viaţă extinsă a produsului. Tocurile sunt produse şi livrate sub formă de elemente individuale ce se asamblează în momentul montajului în perete.    În cazul uşilor care se deschid înspre exterior. pline. FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul este acopeirt cu laminat PVC striat. MODELUL Canaturi duble şi simple.  acoperită  cu  laminat  PVC. Setul este format ditr-un canat având miezul termoizolant şi un  toc metalic realizat din tablă de oţel zincată.Uşi metalice ROMA HHHHHI HHHHII vezi nuanţe    pag. 144-148) Canaturi simple: „80”. Finisaj structură granulată Profiluri de tocuri disponibile REMARCă  • Porta recomandă utilizarea copertinei pentru uşile de exterior.  Lăţimea  profilului  tocului – 80 mm. • versiunea PREMIUM – toc metalic sau din lemn realizat dinlem încleiat şi tablă  de oţel zincată acoperită cu laminat PVC. plane.  cu  grosimea  de  1. utilizarea copertinei este obligatorie.

  FINISAJUL SUPRAFEţEI Suprafaţa  uşii  este  finisată  cu  vopsea  ecologică  pe  bază  de  apă  pentru  uz  exterior. În  partea inferioară a canatului care se deschide în interior este montat un picurător. Secţiunea tocului: 93x70 mm.WROCLAW HHHHII vezi nuanţe    pag.0 W/m2K pentru canaturile echipate parţial cu geamuri  • Pentru uşile exterioare se recomandă folosirea copertinei. “100”. CONSTRUCţIA CANATULUI Rama canatului este executată din lemn de stejar în trei straturi. PROFILUL CANTULUI  Cantul este vopsit în culoarea canatului.7 W/m2 K) Costuri suplimentare (opţional) mânerul cu şild capace pentru balamale (set pentru o balama) model 1 model 2 model 3 model 4 model 5 Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 96 97 . Falţul dublu pe trei muchii: doua pe verticala si pe latura superioara. În rama canatului este încastrat un panou termoizolant rezistent la apă şi frezat decorativ. Două încuietori multi-punct Cârlig reglabil Secţiuni canat TOCUL Toc din lemn stratificat de Pin. • Marcă CE • Coeficientul termic:   U= 1. ACCESORII – incluse în preţul uşii  • 2 încuietori independente cu închidere multi-punct pregătite pentru doi  cilindri  • Cârlig reglabil  • Trei balamale cu posibilitatea de a le regla în trei planuri cu cheia imbus  inclusă • Bolţuri pasive antifurt  • Garnitură de etanşare pe circumferinţa canatului • Garnitută prag  • Prag metalic sau din lemn  • La modelele cu geam s-au folosit geamuri de siguranţă reflexive fumurii  • Picurător (la uşile care se deschid spre interior)  • Toc. miez: termoizolant B (U = 1.7 W/m2K pentru foile pline    U= 2.  DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. Un canat frezat: pline şi cu supralumini (laterale şi superioare). MODELUL Un canat: plin şi cu geam. Calitatea superioară a materiilor prime îmbinată cu tehnologia de producţie verificată în practică  a uşilor  WROCLAW garantează  păstrarea  unor  valori estetice  remarcabile. 144-148)  Uşi într-un singur canat “90”. REMARCă  • Normă Europeană PN-EN 14351-1:2006. 149-151 HHHH Vopsea pe bază de apă (de exterior) Stejar 1 Stejar 2 Stejar 3 Stejar 4 Stejar 5 Stejar 6 (Alb) PăşEşTE CU STIL ÎN CASA TA! Uşa de exterior WROCLAW – o îmbinare de clasic şi modern.  Geamurile şi frezările folosite subliniază farmecul arhitecturii şi le conferă o notă  urbană.    La uşile ce se deschid în exterior folosirea copertinei este obligatorie.

 şi supralumină (vezi pag. PROFILUL CANTULUI  Elementul de ramă de pe margine este finisat în culoarea canatului.5 W/m2K. 82-83). iar miezul este termoizolant. Costuri suplimentare (opţional) mânerul cu şild capace pentru balamale (set pentru o balama) model 1 model 1MS model 1DS model 2S model 3 model 4 model 5S model 6S Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 98 99 . REMARCă  Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Două încuietori multi-punct Cârlig reglabil Secţiuni canat miez: termoizolant C (U = 1. • Pentru uşile exterioare se recomandă folosirea copertinei. în trei straturi. 144-148)  Uşi cu un canat “90”.    pentru canaturile echipate parţial cu geamuri U= 1. pline şi cu geam. ACCESORII – incluse în preţul uşii  • 2 încuietori independente cu închidere multi-punct pregătite pentru doi  cilindri  • Cârlig reglabil  • Trei balamale cu posibilitatea de a le regla în trei planuri cu cheia imbus  inclusă • Bolţuri pasive antifurt  • Garnitură de etanşare pe circumferinţa canatului • Garnitută prag  • Prag metalic sau din lemn  • La modelele cu geam s-au folosit geamuri de siguranţă reflexive fumurii  • Picurător (la uşile care se deschid spre interior)  • Toc. Secţiunea tocului: 93 x 70mm. • Coeficientul termic pentru foile pline U= 1.6 W/m2K. CONSTRUCţIA CANATULUI Rama canatului este executată din lemn de răşinoase stratificat feţele sunt frezate. complexelor rezidenţiale sau construcţiilor din piatră sunt  caracteristicile  uşilor  GDYNIA.GDYNIA HHHHII vezi nuanţe    pag. 149-151 HHHH Vopsea pe bază de apă (de exterior) Stejar 1 Stejar 2 Stejar 3 Stejar 4 Stejar 5 Stejar 6 (Alb) MODERN şI SOLID Construcţia inovatoare şi modelele diverse care îşi au originea în stilul modern  caracteristic vilelor. TOCUL Tocul este executat din lemn de pin. MODELUL Într-un singur canat.7 W/m2 K) • Agrement tehnic AT-15-7186/2007 ITB Varşovia. În partea inferioară a uşilor care se deschid spre interior este montat un picurător din lemn.  al  căror  farmec  este  accentuat  prin  paleta  coloristică diversă.  FINISAJUL SUPRAFEţEI Suprafaţa uşii este finisată cu vopsele ecologice pe bază de apă pentru uz exterior. pline şi cu geam – cu panouri laterale (pe o parte sau pe  ambele părţi). Falţul dublu  al canatului pe trei muchii: două verticale şi una orizontală în partea superioară.  DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag.  Pentru  colecţia  de  uşi  Gdynia  s-au  folosit  materiale  rezistente  din  lemn  natural. “100”. Într-un singur canat. La uşile ce se deschid  în exterior folosirea copertinei este obligatorie.

nr 3 – la uşi cu două panouri laterale (“30+90+30”) şi (“30+100+30”) DIMENSIUNI (vezi pag. 2. MODELUL Panouri laterale şi supralumini. TIPUL SUPRALUMINILOR/PANOURILOR GDYNIa: Cu panouri laterale – nr 1 şi 2. FINISAJUL SUPRAFEţEI Suprafaţa este acoperită cu vopsele ecologice pentru exterior. 149-151 HHHH Vopsea pe bază de apă (de exterior) MAI MULTă LUMINă Gradul sporit de luminozitate este redat de geamurile supraluminilor. REMARCă  • Normă Europeană PN-EN 14351-1:2006. La modelele cu geam folosim geam de siguranţă “reflexiv”. Discreţia  şi intimitatea sunt păstrate datorită sticlei fumurii reflexive. • Marcă CE. Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 5 Secţiuni canat miez: termoizolant C (U = 2.3 W/m2 K) Supralumină superioară nr 1.Supralumini pentru uşile GDYNIA HHHHII vezi nuanţe    pag. Stejar 5 Stejar 6 (Alb) Stejar 1 Stejar 2 Stejar 3 Stejar 4 CONSTRUCţIA SUPRALUMINII Rama este excutată din lemn de stejar sau pin triplu-stratifi cat. 144) Panourile laterale cu lăţimea “30”. nr 2 – la uşi cu un singur panou lateral (“90+30”) şi (“100”+“30”). Supraluminile dreptunghiulare – cu înălţimea “30”. Datorită multitudinii  de forme şi de culori ale geamului este accentuat caracterul individual al căminului dumneavoastră. 3 model 1 model 1S model 2 model 2S 100 Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 101 . Miezul este termoizolant. Supralumină: nr 1 – la uşi într-un singur canat (“90” şi “100”). uşi pline şi cu geam.

datorită acestor parametri uşile au fost apreciate de către benefi ciarii investiţiilor de tip hotelier şi imobilelor de birouri cu înalte standarde de finisare. – uşi metalice şi din tablă rezistentă la acizi. – uşi metalice rezistente la foc 30 minute. Uşile cu izolaţie fonică de 42 dB se caracterizează suplimentar prin rezistenţa la foc de 30 min şi etanşeitate la fum.Parametrii acestor uşi tehnice Porta au fost măsuraţi şi atestaţi prin numeroase teste şi probe executate de către laboratoarele de specialitate.uşi TEHNICE şi METALICE n tot mai multe clădiri. 32 dB şi 42 dB. – usile AQUA pentru încăperile cu nivel de umiditate ridicat. – uşa Enduro cu rezistenţă ridicată. În întâmpinarea cerinţelor pieţei de investiţii şi a legislaţiei din domeniul construcţiilor. – doua tipuri de uşi cu rezistenţă la foc de 30 minute şi respectiv 60 de minute. Rw = 32 dB Rw = 42 dB EI 30. EI 60 ENDURO AQUA Metalice – culori noi! Metalice EI 30 Calitate la uşa ta! . proiectanţii folosesc uşi cu parametri tehnici ridicaţi. Î Rw = 27 dB. Porta îşi întregeşte oferta cu uşi tehnice fiind producător de seturi complete de uşi atât de exterior cât şi de uşi tehnice speciale. Oferta de uşi tehnice Porta cuprinde: – trei tipuri de uşi cu izolaţie fonică 27 dB.

ACCESORII – incluse în preţul setului  • Trei balamale cu ştift  • Broască cu pregătire pentru cilindru  • Garnitură de etanşare între prag şi canat  • Garnitură pe toc  • Toc. Mahon Arţar Nuc Alb Gri Euroinvest Fag Porta Stejar 1 Milano Stejar 2 Milano Stejar 3 Milano Stejar 4 Milano Stejar 5 Milano Finisaj PVC (plane şi frezate) HHHH CONSTRUCţIA CANATULUI Rw=27 dB Rama canatului este din lemn de răşinoase încleiat sau din lemn exotic. pentru canaturi frezate:  imitaţie lemn PVC. H. Gri (RAL 7047). D. (canaturi + toc) miezul: placă PAL perforat (27 dB) Costuri suplimentare pentru tocuri dimensiunea „100” mânerul cu şild  pentru canat fabricat din cherestea exotică (doar în cazul Rw = 27dB)  consolidare pentru toc Porta SYSTEM “a” consolidare pentru toc Porta SYSTEM “B.  CONSTRUCţIA CANATULUI  Rw = 32 dB Rama canatului este din lemn exotic. F” consolidare pentru toc Porta SYSTEM “G. Canatul este executat cu falţ. finisarea cantului o con stituie banda laminată de aceeasi culoare. • Toc metalic de colţ cu dimensiunea de 100 mm executat din tablă de oţel  cu grosimea de 1. ITB Varsovia – Rw = 32 dB • Certifi cat de conformitate Nr ITB-0567/W • Canaturile 27 dB si 32 dB prezentate la pagina 84 sunt cu tocuri reglabile şi se  referă la cea mai mica grosime de perete.2 mm  (doar pentru 27 dB). Două variante de executare: pentru podeaua finită la nivelul “0” sau pentru  cimentare în şapă la nivelul ”-30”. Miezul canatului este din plăci de PAL stratificat. toc Porta SYSTEM ranforsat (32 dB) Pentru a păstra condiţiile de ecranare. Crem (RAL 1001).  canturile  sunt  acoperite  cu  banda  laminata  ABS. Feţele canatului sunt din plăci HDF. I.Rw=27 dB. “70“. Maro  (RAL 8028).  cu  grosimea  de 1 mm. PROFILUL MUCHIEI CANTULUI Pe ambele laturi.  MODELUL Într-un singur canat: plin (plan şi frezat). J.  TOCUL • Toc reglabil Porta SYSTEM la uşile 27 dB şi toc Porta SYSTEM ranforsat  (la uşile 32 dB) în nuanţele Porta SYSTEM. 0.5 mm. în nuanţa canatului. Uşile se pot comandă doar non-standard (CONTRACT). cele laterale cât si cea superioară. se impune echiparea tocului din cadrul setului  de uşi ROENTGEN cu placă din plumb. K” profil toc 80 mm până la 100 mm  profil toc 101 mm până la 150 mm  profil toc 151 mm până la 270 mm  profil toc 271 mm până la 390 mm  Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) miezul: construcţie stratificată (32 dB) plane model 2 model 3 model 4 model 6 model 7 model 8 model 9 miezul: placă PAL perforat+strat din plumb (uşi ROENTGEN) 104 105 . “100“. E. 144-148) “60“ (numai plane). • Toc Proiect REMARCă  • Agrement tehnic AT-15-4997/2009. In cazul  finisajului  CPL.7 mm. ITB Varşovia – Rw = 27 dB  • Agrement tehnic AT-15-3575/2005. Rw=32 dB HHHHII HHHHHI vezi nuanţe    pag. folie PVC sau furnir natural. galvanizat prin difuzie pe ambele feţe şi vopsit  electrostatic în culoarea Alb (RAL 9016). care. 1  Fag Deschis Arin Măr Stejar auriu Stejar Nuc Alb Striat HHHH Furnir natural standard (plane) Stejar 1 Stejar 2 Stejar 3 Stejar 4 Stejar 5 Arţar 1 Limba 1 Limba 2 Limba 3 Limba 4 Sapelli 3 Sapelli 4 HHHH Furnir natural select (neted cu striaţii verticale) Stejar Tek Vişin Palisandru Wenge Abanos Stejar Alb Nuc American Profilele tocurilor Toc metalic (27 dB. • Izolaţie acustică Rw = 32 dB (interval 32 ÷ 36 dB). C. “90“.  DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. 32 dB) toc Porta SYSTEM (27 dB) Secţiuni canat Modelul din fotografie se poate realiza doar prin comandă non-standard (CONTRACT). 149-151 HHHHH Laminat CPL HQ (plane) LINIşTEA LA LOCUL DE MUNCă Pentru  clădirile  administraţiei  publice  propunem  setul  (canat  şi  toc)  din  clasa  acustică Rw=27 dB sau Rw=32 dB. În cazul canaturilor plane există posibilitatea de  a comanda structură specială. “80“. Varianta ROENTGEN1 a canatului se completează cu un strat de plumb cu proprietăţi  anti-radiante. • Izolaţie acustică Rw = 27 dB (interval 27 ÷ 31 dB).  Rama şi miezul canaturilor sunt acoperite pe ambele feţe cu plăci de HDF. Miezul  canatului este din placă de PAL perforat consolidat la interior cu ramă din placaj. Pentru încăperile cu trafic intens recomandăm folosirea tocului de metal. datorită parametrilor înalţi de izolare  fonică reprezintă o barieră pentru zgomotul deranjant. FINISAJUL SUPRAFEţEI Pe ambele feţe ale canatului este aplicat laminat CPL HQ cu grosimea de 0.

 Grinzile tocului  sunt din placaj. Falţ dublu pe trei muchii (2 verticale şi 1 orizontală). Feţele sunt acoperite cu plăci HDF. • Certificat de conformitate Nr ITB-1493/W.  DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. PVC sau furnir  natural. lăţime de 120 mm este fabricat din tablă  de oţel cu grosime de 1. ITB Varşovia. tip DT-AW/PS. Uşile  sunt prevăzute cu sistem de consolidare şi sistem de auto-blocare. • Toc Proiect  REMARCă  • Agrement Tehnic AT-15-4997/2006. pentru zidărie cu  grosime între 120 mm şi 300 mm prevăzut cu pervazuri. • Pentru a completa specificaţiile din Agrementul Tehnic.7 mm sau furnir natural (canaturi plane) sau laminat imitaţie din lemn PVC (canaturi plane sau frezate). CONSTRUCţIA CANATULUI Tocul de uşă este din cherestea de provenienţă exotică. se asigură astfel protecţie împotriva consecinţelor incendiilor – în special împotriva înnegririi. pentru uşile rezistente  la foc 30 min aveţi obligaţia de a folosi amortizor pentru închidere. Maro (RAL 8028). Se aplică. Două variante de executare: pentru podeaua finită la nivelul “0” sau pentru cimentare în şapă la nivelul” -30”. care necesită o izolaţie fonică specială.Rw=42 dB HHHHII HHHHHI vezi nuanţe    pag. Canatul montat împreună cu tocul din metal sunt rezistente la foc  timp de 30 minute. ITB Varşovia. 143)  Într-un sigur canat: „80”. (canaturi + toc) toc metalic (42 dB) Secţiuni canat toc Porta SYSTEM (42 dB) Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea „100” mânerul cu şild  ranforsare pentru inchidere automată la tocurile Porta SYSTEM  profil toc 121 mm până la 150 mm  profil toc 151 mm până la 270 mm  profil toc 271 mm până la 390 mm  Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) miezul: construcţie stratificată PORTA (42 dB) plane model 2 model 3 model 4 model 6 model 7 model 8 model 9 106 107 . „90” „100” Stejar 1 Milano Stejar 2 Milano Stejar 3 Milano Stejar 4 Milano Stejar 5 Milano Finisaj PVC (plane şi frezate) HHHH Fag Deschis Arin Măr Stejar auriu Stejar Nuc Alb Striat HHHH Furnir natural standard (plane) Stejar 1 Stejar 2 Stejar 3 Stejar 4 Stejar 5 Arţar 1 Limba 1 Limba 2 Limba 3 Limba 4 Sapelli 3 Sapelli 4 HHHH Furnir natural select (neted cu striaţii verticale) Stejar Tek Vişin Palisandru Wenge Abanos Stejar Alb Nuc American TOCUL  • Toc Porta SYSTEM reglabil consolidat.  FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul este acoperit cu bandă laminată CPL HQ de 0. MODELUL Într-un singur canat: pline (plane şi frezate). fiind. Crem (RAL 1001). prin pulverizare. ACCESORII – incluse în preţul setului  • Trei balamale cu ştift consolidate (două în cazul tocului metalic) din oţel  montate pe cantul uşii  • Broască adaptată pentru inserţie cilindru  • 2 garnituri prag automate  • Garnitură etanşare circumferenţială  • Garnitură termo-expandabilă (pentru uşile rezistente la foc)  • Toc. Miezul este o structură specială multi-strat Porta care asigură izolaţia fonică a uşii.5 mm. în acelaşi timp şi etanşe la fum. vopsea Albă  (RAL 9016).  • Toc metalic de colţ DT-AW/M tip. Profiluri de tocuri disponibile Modelul din fotografie se poate realiza doar prin comandă non-standard (CONTRACT). 149-151 HHHHH Laminat CPL HQ (plane) Alb Gri Euroinvest Fag Porta Mahon Arţar Nuc LINIşTE ABSOLUTă Pentru încăperile supuse unui nivel de zgomot mai ridicat. Gri (RAL 7047). vă propunem uşile interioare de intrare cu clasă acustică de  Rw=42 dB. Tocul este acoperit cu laminat CPL HQ. PROFILUL CANTULUI  Atât canturile laterale cât şi muchia superioară sunt acoperite cu lac incolor. • Izolaţie acustică Rw = 42 dB (interval 42 ÷ 46 dB).

 “90”. Maro  (RAL 8028). Uşile rezistente la foc sunt ideale pentru pereţii antiincendiu. ”80”. 149-151 HHHHH Laminat CPL HQ (plane) Alb Gri Euroinvest Fag Porta Mahon Arţar Nuc PORTA RECOMANDă In  oferta  Porta. în două canaturi. în variantă simplă. intr-un canat şi în două canaturi. pentru uşile rezistente  la foc aveţi obligaţia de a folosi amortizor pentru închidere. PVC sau furnir  natural (canaturi plane) sau cu folie PVC (uşi plane şi frezate). Rama din MDF  (EI30) sau din lemn masiv (EI60) este finisată în nuanţa canatului. Crem (RAL 1001).1/A/06/PB (uşi pline).  FINISAJUL SUPRAFEţEI Canatul este acoperit cu laminat CPL HQ cu grosimea de 0. “70”. ”100”2. Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea „100” mânerul cu şild  pervazuri. Feţele canatului sunt  acoperite cu placă HDF. Miezul canatului este PAL stratificat rezistent la foc. frize garnitură de etanşeizare anti-fum (EI 60) ranforsare pentru inchidere automată la tocurile Porta SYSTEM profil toc 80 mm până la 100 mm profil toc 121 mm până la 150 mm  profil toc 151 mm până la 270 mm  profil toc 271 mm până la 390 mm  Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) toc metalic (EI 30 / EI 60) toc din lemn (EI 60) Secţiuni canat plane model 2 (EI 60) model 3 (EI 30) 108 (EI 60) (EI 30) mostre de sticlă din oferta contract uşi duble miezul: PAL rezistent la foc (EI60) miezul: PAL stratificat rezistent la foc (EI30) 109 . ITB Varşovia (uşi EI 60) • Raport de încercare nr LP-637. echipat cu balamale ajustabile. cu dimensiunea profilului de 100 mm. completat cu ranforsare pentru amortizor. atât în varianta  plană şi cât şi cu sticlă precum şi uşile EI 60. cu grosimea de 1 mm. • Toc metalic de colţ.  există  doua  tipuri  de  uşi  cu  rezistenţă  la  foc:  30  de  minute  şi  respectiv 60 de minute.   ITB Varşovia (uşi EI 30) • Agrement tehnic nr AT-15-6054/2003 + anexa1-10 şi Certificat de Conformitate   ITB-1762/W. transparentă. • Izolaţie fonică Rw = 32 dB (interval 32 ÷ 36 dB). în straturi. Pentru modelele cu geam.7 mm.EI 30. LP-637. Stejar 1 Milano Stejar 2 Milano Stejar 3 Milano Stejar 4 Milano Stejar 5 Milano Finisaj PVC (plane şi frezate) HHHH Fag Deschis Arin Măr Stejar auriu Stejar Nuc Alb Striat HHHH Furnir natural standard (plane) Stejar 1 Stejar 2 Stejar 3 Stejar 4 Stejar 5 Arţar 1 MODELUL Canat simplu plin: plan sau frezat. EI 60 HHHHII HHHHHI vezi nuanţe    pag. 143) “60”.  Tocul EI60 are şase dibluri de montaj şi este pregătit pentru montarea  dispozitivului de auto-închidere. Canatul este realizat în varianta cu falţ. EI60: valabil numai pentru uşi  1  2  Limba 1 Limba 2 Limba 3 Limba 4 Sapelli 3 Sapelli 4 HHHH Furnir natural select (neted cu striaţii verticale) Stejar Tek Vişin Palisandru Wenge Abanos Stejar Alb Nuc American Grosimea zidului a  B  C  D  e  F  G  H  I  J  K  160 ÷ 180 mm 180 ÷ 200 mm 205 ÷ 225 mm 225 ÷ 245 mm 245 ÷ 265 mm 265 ÷ 285 mm 285 ÷ 305 mm 305 ÷ 325 mm 325 ÷ 345 mm 345 ÷ 365 mm 365 ÷ 385 mm Profiluri de tocuri disponibile toc MDF (EI 30) toc reglabil MDF (EI 30) Pentru a respecta standardul S60. unde clasa de rezistenţă la foc a uşilor trebuie să corespundă cu minim  jumătate din clasa de rezistenţă la foc a peretelui. Gri (RAL 7047).  prevăzut cu balamale reglabile în nuanţa canatului. Canaturi duble: “120” – “200” TOCUL • Toc MDF cu dimensiunea profilului de 100 mm sau reglabil EI30 (160 mm). cu sticlă. • Pentru a completa specificaţiile din Agrementul Tehnic. PROFILUL CANTULUII Atât muchiile laterale cât şi cea superioară sunt finisate cu bandă laminată în  nuanţa canatului. în nuanţa canatului. Executat din  tablă de oţel cu grosimea de 1. In cazul finisajului CPL.5 mm. se foloseşte sticlă speciala  antifoc (EI30 sau EI60). REMARCă  • Agrement tehnic nr AT-15-3575/2009 şi Certificat de Conformitate nr ITB-0567/W.  finisat cu nuanţa canatului. Uşile pline acoperite cu finisaj PVC sunt disponibile cu modele frezate. • Toc PROIECT. dublu EI30 sau EI60.  canturile sunt acoperite cu banda laminata ABS. Uşile rezistente la foc EI 30. Dimensiunea 100 pentru uşile EI 60 nu este disponibilă în oferta standard-necesită  specificaţiiindividuale (Porta CONTRACT). • Toc din lemn cu profilul 100 mm (EI60) realizat din pin triplustratificat. plană1 asigură  protecţie împotriva răspândirii focului şi de asemenea izolare fonică 32 dB CONSTRUCţIA CANATULUI Ramă este executată din lemn exotic (EI30) sau din lemn de răşinoase încleiat  (EI60). ACCESORII – incluse în preţul setului • Trei balamale (EI 30) şi patru (EI 60)  • Broască cu pregătire pentru cilindru  • Geam rezistent la foc (acelaşi lăţime pentru toate dimensiunile canatului) • Garnitură termogonflabilă pentru etanşeizare • Tocul este prevăzut cu garnitură rezistentă la foc • Garnitură automată în partea inferioară a canatului • Toc DIMENSIUNEA CANATULUI (vezi pag. uşile pline simple EI60 cu toc din lemn trebuie są fie  echipate cu garnituri suplimentare. galvanizat prin difuziune pe ambele  feţe şi vopsit electrostatic în Alb (RAL 9016).2/A/06/PB (uşi cu  sticlă) – ITB Varşovia (EI 30 cu sticlă. cu toc din MDF).

PROFILUL CANTULUII Profilul cantului este dreptunghiular “K” – canturile sunt asigurate cu pervazuri  din inox. Maro (RAL 8028). PROFILUL SUPRAFEţEI Canatul este acoperit cu laminat HPL cu grosimea de 0.2 mm. Dimensiunile corecte pentru montaj: vezi toc metalic de colţ sau pentru versiunea batantă (vezi pag. Rezistenţa şi durabilitatea acestui produs justifică acordarea unei garanţii de 10 ani de la montarea  acestui produs.  cu  geam. (5) (6) Costuri suplimentare pentru tocuri Secţiuni canat dimensiunea „100”.  Este  de  asemenea  vopsit  cu  vopsea pe bază de poliester: Alb (RAL 9016). Verde (RAL 6019).ENDURO HHHHHH HHHHII vezi nuanţe  Laminat HPL   pag. CONSTRUCţIA CANATULUI Profilul  canatul  de  uşă  este  din  lemn  de  răşinoase  încleiat.  6  dibluri  de  montaj. Tocul este executat din oţel zincat pe ambele  părţi cu grosime de 1. DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. nivel “30”.  Miezul  este  placă  aglomerată consolidată. Fag Măr Mahon Accesorii uşi ENDURO (1) (2) TOCUL Toc metalic de colţ de 100 mm. MODELUL Într-un  singur  canat:  pline. „110”  mânerul cu şild (EDEL) bară mâner(pentru o parte) grilă de ventilaţie panou (superior şi inferior) panou de ventilaţie inferior (set pentru ambele părţi) profil toc 80 mm până la 100 mm – fără cost suplimentar profil toc 101 mm până la 150 mm  profil toc 151 mm până la 270 mm  profil toc 271 mm până la 390 mm  (1) Panou superior pentru o parte (2) Panou inferior (set pentru parte de uşă)  (3) Panou inferior pentru ambele părţi (4) Grilă de ventilaţie pentru ambele părţi (5) Balustradă pentru o parte (6) Versiune “uşi batante” Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) miezul: placă PAL perforat (ENDURO) G A R A N Ţ I E ani pentru construcţia uşii plină model 1 model 2 model 3 model 4 10 110 111 . garnitură  circulară  din  cauciuc. ITB Varşovia. Foile de uşă sunt produse în varianta cu cant (opţional batante). Tocul este prevăzut cu: trei balamale cu ştift. 148). ENDURO – o idee modernă de uşi care  se deosebesc prin rezistenţă mecanică şi modele moderne.  Fiecare  model  poate  fi  comandat  ca  uşă  batantă. Gri (RAL 7047).7 mm. 149-151 HHHHHH Alb Gri Euroinvest Galben Verde REZISTENţă LA TRAFICUL ZILNIC ENDURO – uşi de interior tehnice de cea mai înaltă calitate şi clasă de rezistenţă  la frecare şi la acţiunea factorilor externi. 144-148) Într-un sigur canat: “60” ÷ “100”. ACCESORII – incluse în preţul setului  • Trei balamale cu stift (din inox pentru uşile batante)  • Sticlă mată. transparentă sau consolidată  • Broască disponibilă în trei variante: cu cheie simplă. REMARCă  (3) (4) • Agrement tehnic AT-15-3691/2007. Canatul este de asemenea asigurat cu o ramă interioară  şi este acoperit pe ambele părţi cu plăci HDF. cu blocare pentru uşi  de baie sau cu pregătire pentru cilindru  • Toc.  Crem (RAL 1001). Există două posibilităţi de a comanda tocul: – pentru podea finisată – nivel “0” – pentru cimentare în şapă.

AQUA HHHHHH HHHHII vezi nuanţe  Laminat HPL   pag. 149-151 HHHHHH REZISTENţă LA APă Uşile tip AQUA se dovedesc a fi utile în încăperile cu umiditate ridicată.  La asamblarea uşii se foloseşte adeziv rezistent la apă şi la substanţe chimice.2 mm. buton de închidere pentru baie şi pregătire pentru cilindru • Toc. TOCUL Toc de colţ mare. Structura  canatului permite utilizarea acestora în toate tipurile de încăperi expuse contactului direct cu apa. garnitură circumferenţială din cauciuc. MODELUl Uşi simple: pline şi cu sticlă.5 mm). Albastru Alb Gri Euroinvest Secţiuni canat miezul: spumă poliuretanică dură (AQUA) (canaturi + toc) Costuri suplimentare pentru tocuri dimensiunea „100” mânerul cu şild (EDEL) grilă de ventilaţie din oţel inoxidabil profil toc 80 mm până la 100 mm – fără cost suplimentar profil toc 101 mm până la 150 mm  profil toc 151 mm până la 270 mm  profil toc 271 mm până la 390 mm  plină model 1 model 2 model 3 model 4 Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 112 113 . Miezul este din spumă poliuretanică dură cu proprietăţi similare. ACCESORII – incluse în preţul setului  • Două balamale din oţel inoxidabil  • Sticlă mată ranforată sau transparentă  • Broască din oţel inoxidabil disponibilă în trei variante: pentru cheie standard.  Rama şi miezul sunt acoperite pe ambele părţi cu material HPL – material rezistent la defecte mecanice. rezistent la substanţe chimice şi la apă.  Este  de  asemenea  vopsit  cu  vopsea  pe  bază  de  poliester:  Alb  (RAL 9016). – pentru cimentare în şapă – nivel “-30”. Tocul este echipat  cu două balamale cu ştift. CONSTRUCţIA CANATULUI Rama canatului este din material cu ardere lentă. PROFILUL CANTULUII Canatul este disponibil doar fără falţ. Gri (RAL 7047) sau Albastru (RAL 5005). DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. PROFILUL SUPRAFEţEI Canatul este acoperit cu HPL (Stratificate decorative de înaltă presiune) (grosime 1. şase dibluri  pentru  montaj. cu profil de 100 mm şi grosime de 1. 144-148) Uşi simple: „60” ÷ „100”. Există două posibilităţi de a comanda tocul: – pentru montaj pe podea finisată – nivel “0”.

    laminare cu PVC pt toate tipurile de miez Canaturile executate din oţel inoxidabil nu sunt:   •  vopsite indiferent de structură. Canat cu falţ. În două canaturi (numai la canaturile din tablă galvanizată): “120”÷”200”2. pivniţe. „70”. „90”  plină model 1 model 2 model 3 model 4 model 3 oţel inoxidabil 114 Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 115 . • Canaturile din oţel inoxidabil u miez din polistiren expandat sunt disponibile   doar în varianta nevopsită. ”80”. cu ranforsări din  lemn în locurile de montaj pentru balamale şi broască.     laminare cu PVC pt toate tipurile de miez. laboratoare. 149-151 HHHHH Vopsea pe bază de poliester Alb Gri Crem Maro (RAL 9016) (RAL 7047) (RAL 1001) (RAL 8028) Placă din oţel laminată PVC HHHHH PORTA RECOMANDă Canaturile metalice sunt realizate în două versiuni de finisare: tablă de oţel zincată sau rezistentă la acizi. vopsită sau acoperită cu laminat PVC. miezul: fagure de stabilizare miezul: polistiren expandat (U = 0. restaurante. PROFILUL CANTULUI Canturile canatului sunt finisate în aceeaşi nuanţă. Laminarea PVC se poate excuta numai pt modelele pline sau cele cu geam rotund  (model 4). La varianta din oţel inoxidabil am folosit feronerie din oţel inox. DIMENSIUNILE CANATULUI (vezi pag. Între feţele canatului miezul poate fi  spumă poliuretanică. ACCESORII – incluse în preţul canatului • Două balamale cu ştift (trei balamale la canaturile cu dimensiunea  de “100” • Broască cu pregătire pentru cilindru • Sticlă mată ranforsată sau transparenta. „80”. etc. este vopsit      electrostatic cu grund pe bază de poliester.Metalice HHHHHI HHHHHH vezi nuanţe    pag. 144-148) Într-un singur canat: “60”.91 W/m2 K) 1  • Agrement Tehnic AT-15-8081/2009.încăperi de serviciu. vată minerală sau fagure de stabilizare. FINISAJUL SUPRAFEţEI Finisajul canatului din tablă de oţel galvanizat:    •  canatul cu miez de fagure sau vată minerală. ”70”. Costuri suplimentare (opţional) dimensiunea 100 pentru tablă oţel zincată dimensiunea 100 pentru tablă rezistentă la acizi placă din oţel laminată PVC grilă sau panou de ventilaţie(numai modelele din tablă galvanizată) mânerul cu şild a treia balama pentru dimensiunea „60”. garaje. CONSTRUCţIA CANATULUI Construcţie  în  manta  închisă  din  oţel  inoxidabil  sau  oţel  galvanizat. este vopsit      electrostatic cu grund pe bază de poliester.88 W/m2 K) TOCUL • metalic de colţ asamblat din din oţel inoxidabil • metalic REMARCă  miezul: vată minerală (U = 0.   •  canaturile cu miez din spumă poliuretanică sunt nevopsite.vopsit  sau  laminat cu finisaj PVC (cost suplimentar)1. Parametrii tehnici ridicaţi au permis obţinerea certificării din partea Institutului  Naţional de Igienă astfel încât aceste produse pot fi utilizate în spitale. Modelul din fotografie se poate realiza doar prin comandă non-standard (CONTRACT).   •  canaturile cu miez din spumă poliuretanică sunt nevopsite. ITB Varşovia. Stejar auriu Metal Nuc Mahon HHHHHH Oţel inoxidabil Secţiuni canat MODELUL Într-un singur canat şi în două canaturi (numai la cele din oţel galvanizat):    •  canatul cu miez de fagure sau vată minerală. “90”. ”100”. 2  Posibilitatea de a comanda uşi duble combinând diferite dimensiuni.

FINISAJUL Executată din tablă zincată acoperită cu vopsele pe bază de poliester. DIMENSIUNILE UşII (vezi de la pag. REMARCă  Alb Gri Crem Maro (RAL 9016) (RAL 7047) (RAL 1001) (RAL 8028) Secţiuni canat • Agrement tehnic AT-15-7236/2007. CONSTRUCţIA CANATULUI Canatul cu grosime de 53 mm este o construcţie închisă din tablă de oţel zincată  de 0. • Pentru a îndeplini conditiile de agrementare tehnica în cazul modelelor cu sticla este  nevoie de sticla cu parametri speciali – pretul si termenul de executie se stabilesc  în mod separat.  Miezul este din vată minerală. garnitură de închidere şi garnitură termogonfl  abilă. gri (RAL 7047). MODEL Un canat: plin sau cu geamuri. una din ele este mobilă iar  a doua datorită echipării cu arc permite închiderea automată a uşii  • Broască îngropată cu închidere automată şi pregătire pentru clindru  • Bolţ antifurt  • Set de mânere cu şilduri  • Geam transparent rezistent la foc. maro (RAL  8028). “90”. ”100”. ITB Varşovia. ”70”.91 W/m2 K) (canaturi + toc) Costuri suplimentare (opţional) vizor cu rezistenţă la foc  ranforsare pentru mechanism de închidere automată plină model 1 model 2 model 3 Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 116 117 . având grosimea de 20 mm. 149-151 HHHHH Vopsea pe bază de poliester SIGURANţă DE OţEL Asigurarea  securităţii  acolo  unde  este  necesar  reprezintă  o  provocare  pentru  proiectanţii uşilor de exterior cu rezistenţă la foc.8 mm grosime. fiind astfel  universale. TOCUL • Toc metalic de colţ cu Profilul de 84 mm. Construcţia canatului este consolidată cu platbande de oţel. Tocul este prevăzut cu întăritură sub dispozitivul de închidere automată. Uşile metalice cu proprietăţi  speciale de rezistenţă la foc – EI 30 reprezintă o soluţie universal aplicabilă oricarui gen de cladiri publice. crem (RAL 1001). 144-148) Într-un singur canat: “60”. ”80”. miezul: vată minerală (U = 0. • Uşile pline şi modelele 1 şi 3 care formează set cu tocul comandat “pentru cimentare în şapă ”-30’ nu sunt marcate cu semne care să indice deschiderea.Metalice EI 30 HHHHHI vezi nuanţe    pag. ACCESORII – incluse în preţ • Două balamale compuse din trei elemente.5mm prin difuziune pe ambele părţi • Grunduit cu vopsea de culoare albă (RAL 9016). Este executat din tablă de oţel  zincată cu grosime de 1. PROFILUL CANTULUI Canatul este prevăzut cu falţ dublu.

va asigurăm că toate tocurile din oferta Porta respectă norma poloneză putând fi folosite în seturi cu uşile altor producători. Pentru fiecare canat. asamblabil – culori noi! Toc de uşă metalic reglabil Toc de uşă pentru uşi de intrare în apartament AGAT. Gama noastrã include o mare varietate de tocuri disponibile în multiple finisaje: furnir natural. Porta oferã tocul potrivit. SISTEME DE GLISARE icio uşã nu este completã fãrã tocul adecvat. Pentru a pãstra parametrii impuşi uşilor de intrare. tehnice şi metalice este recomandatã alegerea tocului din oferta Porta. atât din punct de vedere tehnic cât şi estetic. De asemenea.TOCURI. N Toc de uşă MINIMAX Toc de uşă RONDO Toc de uşă Porta SYSTEM Toc de uşă PRESTIGE Supralumini Tocurile de colţ metalice 50 mm şi 100 mm Toc de colţ profil 100 mm. OPAL Sistem de glisare METALIC Toc de uşă PROIECT Calitate la uşa ta! . sintetic sau metal. SUPRALUMINI.

ATENţIE: A nu se îmbina la 45 grade. “80”. finisaje sintetice sau naturale Nuc 1 Finisaj PVC Nuc 2 HHHH Nuc 3 Nuc 4 Nuc 5 Fag Deschis Arin HHHHH Măr Stejar auriu Stejar Nuc ACCESORIILE –  incluse în preţul tocului minimax 60 mm (Disponibil doar pentru finisajele Minimax si Portadecor) • Două balamale cu ştift  • Trei balamale pentru tocul cu dimensiunea ”100”  • Opritor • Dibluri. ITB Varşovia. trei seturi de balamale Porta pentru dimenisunile “90” şi “100” şi la toate furnirurile natural selecte  • Garnitură de cauciuc pe perimetrul tocului  • Capace sintetice pentru prevenirea umezirii părţii inferioare a tocului. 149-151 HHH TRADIţIONAL şI POPULAR Tocurile MINIMAX de interior cu lăţimea de 100 mm sunt o completare pentru  toate canaturile de interior Porta finisate cu vopsea Minimax. • În cazul tocurilor Minimax cu pervazuri drepte. CPL. ACCESORIILE – incluse în preţul tocului minimax 100 mm Finisaje sintetice: • Două balamale  • Trei balamale pentru tocul cu dimensiunea ”100” şi pentru tocurile  de dimensiuni diferite finisate cu folie Portadur (toate dimensiunile). • Tocul cu lăţimea constantă de “100” mm se poate comanda în varianta “tunel”    (fără garnitură. tapet. • Agrement tehnic AT 016-02/289-2010. • Tocurile de uşă trebuie montate în goluri de uşă finisate (ex. • Disponibilă şi lăţimea de 80 mm. indiferent  de finisaj. FINISAJE • Minimax  • Portadecor  • Portadur  • CPL HQ  • PVC. “90”. 1  Stejar Alb Nuc American Panouri de ajustare Intervalul de reglare a panourilor de ajustare 30 mm Exemple de montaj Vă atragem atenţia că tocul fix MINIMAX în combinaţie cu panou este prelucrat adiţional fiind prevăzut cu un canal frezat pentru conectarea la panoul de ajustare. balamale şi contraplacă). DIMENSIUNI DE REGLARE pentru tocul MINIMAX 100 mm • a  120 – 150 mm • B  150 – 180 mm • C  180 – 210 mm • U  120 – 320 (unipanel) DIMENSIUNILE TOCULUI (vezi pag. Portadur şi furnir natural. finisaje sintetice 100 mm.  completate cu feronerie şi accesorii corespunzătoare • pervazuri (cost suplimentar). Montaj cu spumă şi dibluri în perete de zidărie Montaj cu spumă în perete de zidărie Costuri suplimentare (opţional) a treia balama în tocuri de dimensiunea „60” – „90”  (finisaj Porta décor sau Porta dur) a treia balama în tocuri de dimensiunea „60” – „90” (finisaj CPL sau PVC) a treia balama în tocuri de dimensiunea „60” – „80” (furnir natural) pervazuri. Tocul de uşă este produs şi livrat clientului într-un kit complet conţinând elementele destinate asamblării.  Fnisaje naturale:  • Două seturi de balamale Porta. 12 REMARCă Laminat CPL HQ garnitură de etanşare Alb Gri Euroinvest 2 Fag Porta Arţar Mahon Nuc suport MINIMAX cu unipanel Stejar 1 Milano Stejar 2 Milano Stejar 3 Milano HHHH Stejar 4 Milano Stejar 5 Milano Furnir natural standard Stejar 1 Stejar 2 Stejar 3 Stejar 4 Stejar 5 Arţar 1 Limba 1 Limba 2 Limba 3 Limba 4 Sapelli 3 Sapelli 4 Pin 1 Pin 2 Pin 3 HHHH Pin 4 Furnir natural select Stejar Tek Vişin Palisandru Wenge Abanos • Agrement tehnic AT-15-5664/2007. Porta DECOR. etc).   A se specifica în comanda optiunea de combinare cu panou. CTPC Bucureşti.MINIMAX toc de uşă pentru interior cu LăţIMEA CONSTANTă:  60 mm. gresie.  Porta Dur.  CONSTRUCţIA Tocul de uşă cuprinde:  • traversa (orizontală) şi două lonjeroane (verticale) executate din MDF. ”100” şi diferite combinaţii  între dimensiunile mai sus menţionate. “70”. frize semi-rotunde panou de ajustare   Minim  Maxim 120 Montaj cu spumă în perete din placă gips-carton Montaj cu şuruburi în perete din placă gips-carton Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 121 . şi 100 mm vezi nuanţe  Finisaj Minimax   pag. 144-148) Lăţimea 60 mm sau 100 mm “60”. traversa orizontalã are grosimea  de 10 mm. iar traversele verticale au grosimea de 12 mm.   Tocul Minimax cu panou este disponibil numai pe finisajele: Minimax. Nuc 6 Fag HHH Folie Portadecor Alb Măr Gri Euroinvest 2 Fag Bavaria Arin Vişin Păr Nuc Stejar HHHH Wenge Arţar Zebrano Folie Portadur 60 mm. finisaj Portadecor. capace  • Capace sintetice pentru prevenirea umezirii părţii inferioare a tocului.  PVC. 2  Culoarea Gri Euroinvest nu este disponibilă pentru tocul Minimax cu panou. Panoul de ajustare are grosimea de 16 mm şi intervalul de reglare de 3 cm  sau 20 cm pt unipanel. frize semirotunde (cost suplimentar).

  fiind un toc de uşă elegant şi accesibil. “80”. 1  Vă atragem atenţia că tocul fix Rondo în combinaţie cu panou este prelucrat adiţional  fiind prevăzut cu un canal frezat pentru conectarea la panoul de ajustare.RONDO toc de uşă pentru interior cu LăţIMEA CONSTANTă: 100 mm. REMARCă: • Agrement tehnic AT 016-02/289-2010. frize semi-rotunde Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 122 123 . interval de reglare: 3 cm sau 20 cm  pentru unipanel. Panouri de ajustare RONDO® Intervalul de reglare a panourilor de ajustare 30 mm Costuri suplimentare (opţional) panou  de ajustare    Minim  Maxim a treia balama în tocuri de dimensiunea „60” - „90” pervazuri. A se specifica  în comanda optiunea de combinare cu panou. “60”. DIMENSIUNI DE REGLARE • a  120 – 150 mm • B  150 – 180 mm • C  180 – 210 mm • U  120 – 320 (unipanel) Fag HHH Folie Portadecor Alb Măr Gri Euroinvest 2 Fag Bavaria Arin Vişin Păr Nuc Stejar HHHH Wenge Arţar Zebrano Folie Portadur Nuc 1 Nuc 2 Nuc 3 Nuc 4 Nuc 5 Nuc 6 RONDO® cu unipanel DIMENSIUNILE TOCULUI (vezi pag. Tocul de usa este produs şi livrat clientului într-un kit complet conţinând elementele destinate asamblarii. “70”. Portadur. completate cu feronerie şi accesorii corespunzătoare. • Tocul se montează in gol de zid finisat şi podea finisată. RONDO combină elementul de design (forma rotundă) cu cel de inovaţie tehnica. “80”.  FINISAJ • Minimax  • Porta DECOR (exceptie Gri Euroinvest)  • Porta Dur ACCESORII – incluse în preţul tocului RONDO • Doua balamale  • Trei balamale pentru tocurile cu finisaj Porta Dur  • Garnitură de cauciuc pe perimetrul tocului  • Capace sintetice pentru prevenirea umezirii parţii inferioare a tocului ACCESORII – care nu sunt incluse în preţul tocului RONDO • a treia balama pentru tocurile cu dimensiunea “60”. “70”. CTPC Bucureşti. 144-148) Lăţimea 100 mm. “90”. 2  Tocul Rondo nu este disponibil pe culoarea Gri Euroinvest (nici în versiunea cu panou). finisaj Portadecor. STRUCTURA TOCULUI Tocul de uşă cuprinde: grinda orizontală şi două grinzi verticale executate din  MDF. pervazuri (cost suplimentar).  Panouri de ajustare  vezi nuanţe  Finisaj Minimax   pag. “90”  • pervazuri drepte sau rotunjite  • friza semirotundă • panouri de ajustare1: grosime 16 mm. “100” şi diferite combinaţii între aceste dimensiuni. 149-151 HHH UNIVERSAL SI ELEGANT Tocurile de interior cu lăţimea de 100 mm sunt o completare pentru toate canaturile de interior Porta finisate cu vopsea Minimax.

  Porta  este  primul  producător  din  Polonia  care  a început producţia tocurilor reglabile uşor de montat. de la 75 mm până la 300 mm: “60“. Domeniul de reglare oferă  posibilitatea de a achiziţiona tocul în perfecta concordanţă cu grosimea zidului. culoarea Gri Euroinvest contactaţi distribuitorul Porta. tapet. balamale şi contraplacă. • Agrement tehnic AT 016-02/289-2010. • Tocul se poate comanda în varianta “tunel”  (fără garnitură. DIMENSIUNILE TOCULUI (vezi pag. FINISAJE • Minimax  • Portadecor  • Portadur  • CPL HQ  • PVC • Furnir natural ACCESORII – incluse în preţul tocului  – finisaje sintetice: • Două balamale cu ştift. 144-148) Pentru unsprezece lăţimi de zid. “110” şi “120“÷“200“. etc).    completate cu feroneria şi accesoriile necesare •  Pervazuri. • Garnitură de cauciuc pe perimetrul tocului. CTPC Bucureşti. “100“.  • Trei balamale la tocul dimensiunea “100“ şi la toate dimensiunile finisate  cu laminat Portadur. “80“.  • Trei seturi de balamale Porta pentru dimensiunea “90” şi “100” şi toate  finisajele de furnir select.  oferind. Pt. 149-151 HHH Alb Fag HHH Măr Folie Portadecor UNIVERSAL şI ESTETIC Din  punct  de  vedere  industrial.  – finisaje naturale: • Două seturi de balamale Porta.) • Modulul RETRO nu este disponibil pe finisaj HQ CPL sau pe nuanţele  Arţar şi Zebrano ale finisajului Porta DECOR.  în  acelaşi  timp. CONSTRUCţIA TOCULUI •  Tocul se compune din:  •  Traversa orizontală şi două lonjeroane verticale executate din PAL. “70“.  o  finisare  estetică  a montajului.  “90“.  Tocul de uşă este produs şi livrat clientului într-un kit complet conţinând elementele destinate asamblării. • Tocurile de uşă trebuie montate în goluri de uşă finisate  (ex.  prin  îmbrăcarea  perfectă  a  zidului. în cazul tocurilor pentru uşi simple “60“÷“90“  cu adaos de “40“1. gresie. Pentru tocurile Porta SYSTEM recomandam o noua solutie estetica-modulul Retro - un element decorativ deosebit ce poate fi utilizat atat pentru tocuri noi cat  si pentru tocuri deja montate. 1  Gri Euroinvest 2 Fag Bavaria Arin Vişin Păr Nuc Stejar HHHH Wenge Arţar Zebrano Folie Portadur Nuc 1 Nuc 2 HHHH Nuc 3 Nuc 4 Nuc 5 Nuc 6 Finisaj PVC Porta SYSTEM Fag Deschis Arin Măr Stejar auriu Stejar Nuc Laminat CPL HQ HHHHH Alb Gri Euroinvest Fag Porta Arţar Mahon Nuc Stejar 1 Milano Stejar 2 Milano Stejar 3 Milano HHHH Stejar 4 Milano Stejar 5 Milano Furnir natural standard Stejar 1 Stejar 2 Stejar 3 Stejar 4 Stejar 5 Arţar 1 Limba 1 Limba 2 Limba 3 Limba 4 Sapelli 3 Sapelli 4 2  Porta SYSTEM + Modul RETRO Se referă doar la tocuri cu furnir natural. REMARCă • Agrement tehnic AT-15-3691/2007 ITB Varşovia. Pin 1 Pin 2 Pin 3 HHHH Pin 4 Furnir natural select Domeniu de reglare a tocurilor Porta SYSTEM 20 mm Stejar Tek Vişin Palisandru Wenge Abanos Stejar Alb Nuc American Grosimea zidului   Minim   Maxim Tipuri de panouri de reglare tip a  (80 mm) orizontal tip B  (160 mm) orizontal tip a  (80 mm) vertical tip B  (160 mm) vertical Domeniu de reglare a tocurilor Porta SYSTEM cu panouri de ajustare® panou 80 mm (sau 160 mm) Porta SYSTEM + Panou reglabil®   Minim   Minim 124 a  B  C  D  e  F  G  H  I  J  K  75 ÷ 95 mm 95 ÷ 115 mm 120 ÷ 140 mm 140 ÷ 160 mm 160 ÷ 180 mm 180 ÷ 200 mm 200 ÷ 220 mm 220 ÷ 240 mm 240 ÷ 260 mm 260 ÷ 280 mm 280 ÷ 300 mm Costuri suplimentare (opţional) a treia balama în tocuri de dimensiunea „60” – „90”  (finisaj Porta décor sau Porta dur) a treia balama în tocuri de dimensiunea „60” – „90” (finisaj PVC) a treia balama în tocuri de dimensiunea „60” – „80” (furnir natural) pervazuri.Porta SYSTEM toc de interior REGLABIL vezi nuanţe  Finisaj Minimax   pag. frize semi-rotunde Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 125 .

PRESTIGE
toc de interior REGLABIL

vezi nuanţe  Finisaj Minimax

  pag. 149-151 HHH

Fag HHH Folie Portadecor

Alb

Măr

ELEGANţă Tocul reglabil de interior PRESTIGE aparţine grupei produselor de înaltă calitate  şi celor mai avansate tehnologic. Grinda rotundă a tocului şi a pervazului subliniază linia modernă a proiectului,  permiţănd  utilizarea  tocului  PRESTIGE  în  încăperi  unde  calitatea  se  îmbină  cu  esteticul. CONSTRUCţIA TOCULUI Tocul este executat din MDF şi se compune din grinzi principale: una orizontală  şi două verticale, şi pervazuri. Tocul de uşă este produs şi livrat clientului într-un  kit complet conţinând elementele destinate asamblării.  FINISAJ Tocurile sunt acoperite cu următoarele tipuri de finisaje: Minimax, Portadecor, Portadur, PVC, şi furnir natural. Culorile  laminatului  se  potrivesc  cu  nuanţa  canatului  de  uşă  (conform  ofertei  standard Porta).  ACCESORII – incluse în preţul tocului  – Finisaje sintetice • Două balamale cu ştift standard • Trei balamale la tocul de dimensiunea “100“ şi la toate celelalte dimensiuni cu folie Portadur  • Garnitură de cauciuc pe perimetrul tocului. – Finisaje naturale • Două seturi de balamale Porta  • Trei seturi de balamale Porta pentru dimensiunea “90” şi “100” şi toate  finisajele de furnir select DIMENSIUNILE TOCULUI (vezi pag. 144-148) Pentru nouasprezece lăţimi de zid, de la 100 mm până la 290 mm: “60“, “70“,  “80“, “90“, “100“ şi “120“÷“200“ cât şi la cele într-un singur canat “60“÷“90“cu  adaos “40“1. REMARCă 
• Agrement tehnic AT-15-5664/2007, ITB Varşovia • Tocurile de uşă trebuie montate în goluri de uşă finisate (ex. tapet, gresie, etc). • Tocul se poate comanda în varianta “tunel” (fără garnitură, balamale şi contraplacă). Palisandru Wenge Abanos
1 

Gri Euroinvest

Fag Bavaria

Arin

Vişin

Păr Folie Portadur

Nuc HHHH

Stejar

Wenge

Nuc 1

Nuc 2

Nuc 3 HHHH

Nuc 4

Nuc 5

Nuc 6

Furnir natural standard

Stejar 1

Stejar 2

Stejar 3

Stejar 4

Stejar 5

Arţar 1

Limba 1

Limba 2

Limba 3

Limba 4

Sapelli 3

Sapelli 4

Pin 1

Pin 2

Pin 3 HHHH

Pin 4

Furnir natural select

Stejar

Tek

Vişin

Se referă doar la tocuri din furnir natural.

Stejar Alb

Nuc American

Grosimea zidului
a  B  C  D  e  F  G  H  I  J  K  L  M  N  o  P  R  S  t  100 ÷ 110 mm 110 ÷ 120 mm 120 ÷ 130 mm 130 ÷ 140 mm 140 ÷ 150 mm 150 ÷ 160 mm 160 ÷ 170 mm 170 ÷ 180 mm 180 ÷ 190 mm 190 ÷ 200 mm 200 ÷ 210 mm 210 ÷ 220 mm 220 ÷ 230 mm 230 ÷ 240 mm 240 ÷ 250 mm 250 ÷ 260 mm 260 ÷ 270 mm 270 ÷ 280 mm 280 ÷ 290 mm

Intervalul de reglare a tocurilor PRESTIGE
10 mm

Costuri suplimentare (opţional)
  Minim   Maxim

a treia balama în tocuri de dimensiunea „60” - „90” (finisaj sintetic) a treia balama în tocuri de dimensiunea „60” - „80” (furnir natural) Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3)

126

127

Supralumini
supralumini de interior reglabile Porta SYSTEM

vezi nuanţe  Finisaj Minimax

  pag. 149-151 HHH

Fag HHH Folie Portadecor

Alb

Măr

MAI MULTă LUMINă Pentru executarea pereţilor despărţitori din sticlă şi pentru sporirea gradului de  iluminare a încăperilor, venim cu o soluţie modernă şi funcţională: supraluminile  de interior. Coloristica bogată, montajul uşor şi rapid sunt caracteristici care asigură popularitatea acestui model. CONSTRUCţIA SUPRALUMINILOR Supralumina se compune din:  • Grinzi principale (două orizontale şi două verticale executate din PAL)  • Set fixare geam, accesorii de îmbinare a grinzilor principale şi pervazuri.  Supraluminile sunt produse şi livrate clientului într-un kit complet conţinând elementele destinate asamblării.  FINISAJ  Tocurile sunt acoperite cu următoarele tipuri de finisaje: Minimax, Portadecor,  Portadur, folie PVC, CPL HQ şi furnir natural. Culorile laminatului se potrivesc cu  nuanţa canatului de uşă (conform ofertei standard Porta). 
Nuc 4 Nuc 5 Nuc 6

Gri Euroinvest 2

Fag Bavaria

Arin

Vişin

Păr

Nuc

Stejar HHHH

Wenge

Folie Portadur

Nuc 1 Finisaj PVC

Nuc 2 HHHH

Nuc 3

DIMENSIUNILE Pentru unsprezece lăţimi de zid, de la 75 mm până la 300 mm. În cazul Porta  SYSTEM cu supralumină, înălţimea standard a sticlei este de 270 mm. REMARCă 

Fag Deschis

Arin HHHHH

Măr

Stejar auriu

Stejar

Nuc

Laminat CPL HQ

• Preţul / ml. Lungimea minimă a laturii este 593 mm, iar lungimea maximă:  – supralumini cu finisări sintetice, Portadecor, Portadur, furnir natural: 2300 mm, – supralumini finisate cu laminat CPL HQ: 2500 mm.  Supraluminile se livrează fără sticlă. • Preţul nu include geamul. Recomandăm grosimea geamului de 4÷6 mm • Supraluminile trebuie montate în goluri de zid finisate (ex. tapet, gresie, etc). • Dimensiunea supraluminii fara pervazuri se calculează astfel: S0/H0 -54 mm.

Alb

Gri Euroinvest 2

Fag Porta

Arţar

Mahon

Nuc

Stejar 1 Milano

Stejar 2 Milano

Stejar 3 Milano HHHH

Stejar 4 Milano

Stejar 5 Milano

Furnir natural standard

Stejar 1

Stejar 2

Stejar 3

Stejar 4

Stejar 5

Arţar 1

Construcţia supraluminii

Limba 1

Limba 2

Limba 3

Limba 4

Sapelli 3

Sapelli 4

Pin 1

Pin 2

Pin 3 HHHH

Pin 4

Furnir natural select

Stejar

Tek

Vişin

Palisandru

Wenge

Abanos

dimensiunea canalu

lui

Stejar Alb

Nuc American

Grosimea zidului
a  B  C  D  e  F  G  H  I  J  K  75 ÷ 95 mm 95 ÷ 115 mm 120 ÷ 140 mm 140 ÷ 160 mm 160 ÷ 180 mm 180 ÷ 200 mm 200 ÷ 220 mm 220 ÷ 240 mm 240 ÷ 260 mm 260 ÷ 280 mm 280 ÷ 300 mm
Intervalul de reglare as upraluminilor
20 mm

Costuri suplimentare pentru supralumină încorporată  tocului Porta SYSTEM (opţional) 
Minimax, Folie Portadecor  Laminat CPL HQ, Folie Portadur  Laminat cu folie imitaţie lemn din PVC  Furnir natural 

Minim 

Maxim

Costurile suplimentare se refera la pretul Porta SYSTEM pentru usi într-un singur canat  şi nu depind de intervalul golului de perete.

Intervalul de reglare a supraluminii

128

Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3)

129

De colt 50 mm şi 100 mm
tocuri METALICE de interior

vezi nuanţe 

  pag. 149-151

HHHHH Vopsea pe bază de poliester

Alb Gri Crem Maro (RAL 9016) (RAL 7047) (RAL 1001) (RAL 8028) Placă din oţel laminată PVC HHHHH

PORTA RECOMANDă Aplicarea celor mai înalte standarde mondiale, a celor mai noi tehnologii precum  şi a materialelor de calitate superioară ne-au permis producţia tocurilor din tablă de oţel zincată sau anticorozivă (antiacidă). Acest produs de înaltă calitate  se utilizează acolo unde se impun uşi cu rezistenţă sporită la foc, coroziune şi  factori externi nefavorabili.Datorită tenologiei speciale utilizate, produsul obţinut  are un finisaj impecabil şi o protecţie sporită împotriva coroziunii. În plus, laminatul PVC cu structură striată reprezintă o soluţie estetică optimă chiar şi pentru  clienţii cu cele mai ridicate standarde, fapt ce permite utilizarea acestor produse  în orice tip de interior.

Stejar auriu

Nuc

Mahon

CONSTRUCţIA TOCULUI Tocurile metalice de colţ sunt executate din tablă de oţel galvanizat, cu grosimea  de 1,2 mm. Tocurile sunt disponibile sub forma de tocuri universale, de dreapta sau de stânga. Lăţimea profilului tocului: • 50 mm (toc de colţ, mic)• 100 mm  (toc de colţ, mare).  Tocurile  de  colţ asamblabile  sunt  executate  din tablă  zincată sau din tablă  de  oţel inoxidabil (rezistentă la acizi) (profil 100 mm), acoperită cu laminat PVC cu  structură striată. (profil 80 mm). Tocurile pentru montare proprie sunt livrate sub  formă de elemente ambalate în carton. FINISAJ  Tocurile  de  colţ  100  mm  şi  cel  de  50  mm  sunt  finisate  cu  vopsea  pe  bază  de  poliester  (în  varianta  standard  grund);  Tocurile  asamblabile  sunt  realizate  din  inox rezistent la acizi (100 mm) sau tablă zincată laminată cu PVC cu structură  striată. ACCESORII – incluse în preţul tocului de colţ  50 mm, 100 mm şi toc ului metalic asamblabil, pentru pereţi de zidărie:  • Două balamale cu ştift  • Trei balamale în tocul de dimensiunea “100“şi “110“ • Cheie imbus  • Garnitură din cauciuc de culoare gri, maro sau crem, pe perimetrul tocului • Dibluri pentru montaj (pentru tocul de 50 mm). ACCESORII – incluse în preţul tocului de colţ 100 mm pentru pereţi  din gips-carton:  • Două balamale cu ştift  • Trei balamale în tocul de dimensiunea “100“  • Cheie imbus • Garnitură de cauciuc pe perimetrul tocului de culoare gri, maro sau crem  • Dibluri speciale pentru montajul în pereţi din gips-carton. DIMENSIUNILE TOCULUI (vezi pag. 144-148)  “60“, “70“, “80“, “90“, “100“, “110”1 şi “120“÷”200“ În două variante: – pentru podeaua finită – nivel “0“ – pentru cimentare în şapă – nivel “-30“. REMARCă 

mare mic

Toc de colţ asamblabil din inox
Tocuri de colţ asamblabile realizate din tablă de oţel rezistentă  la acizi sau tablă zincată acoperită cu laminat PVC.

Ghid montaj
1 

• Agrement tehnic AT-15-7122/2006, ITB Varsovia (toc metalic de colţ mare şi mic). • Agrement tehnic AT-06-0821/2005, COBR Poznan (toc metalic de colţ asamblat). • Certificat nr. ITB – 1312/W, ITB, Varşovia. Dimensiunea nu este disponibilă pentru tocul din inox.

Montarea tocului de colţ 50 mm pe zid de 100 mm

Montarea tocului de colţ 100 mm

Costuri suplimentare (opţional)
a treia balama în tocuri de dimensiunea „60” - „90” ranforsare pentru inchidere automată  prag din oţel inoxidabil dibluri pentru montaj (toc de 100mm) profil toc 150 mm profil toc 151 mm până la 270 mm  profil toc 271 mm până la 390 mm  Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3)

Montarea tocului de colţ 100 mm pe zid cu grosime mai mare

Montarea tocului de colţ pe zid din gips-carton

130

131

DIMENSIUNILE TOCULUI (vezi pag. 149-151 HHHHH Vopsea pe bază de poliester Alb Gri Crem Maro (RAL 9016) (RAL 7047) (RAL 1001) (RAL 8028) DURABIL şI PRACTIC Dată fiind tehnologia modernă de producţie. ACCESORII – incluse în preţul tocului • Două balamale cu ştift  • Trei balamale pentru tocul de dimensiunea “100“şi “110“ • Cheie imbus  • Garnitura din cauciuc de culoare gri sau maro pe perimetrul tocului • Dibluri pentru montaj în perete de zidărie  • şuruburi speciale pentru montajul în. 144-148) “60“. • Setul se va asambla în încaperi cu pereti finisati (ex. Tocul se compune din:  • elemente principale: traversa orizontală şi două lonjerone verticale.REGLABIL tocuri METALICE de interior partea exterioară vezi nuanţe    pag. ITB Varşovia. • Declaraţie de conformitate ITB-1312/W. ITB Varşovia. “70“. Tocul reglabil poate fi practic utilizat în toate tipurile de încăperi – în locuinţe. CONSTRUCţIA TOCULUI Tocurile reglabile sunt executate din tablă de oţel galvanizată de cea mai înaltă  calitate. întreprinderi industriale precum şi în spaţii cu condiţii de umiditate ridicată. tocul reglabil din tablă de oţel zincată. Se montează pe podea finisată “0”.  birouri. de asemenea. REMARCă  partea interioară (profil rotunjit) • Agrement tehnic AT-15-7122/2006. “100“. hoteluri. variantă standard grund. “90“.  pervazuri • garnitură de etanşare • balamale cu ştift • pervazuri. am creat. “80“. “110” şi “120“÷“200“ Cu opt variante de reglare. cu gosimea de 1. tapet) si podea finisata  (parchet) Reglabil în ziduri de diferite grosimi Grosimea zidului a  B  C  D  e  F  G  H  95 ÷ 115 mm 120 ÷ 145 mm 145 ÷ 170 mm 170 ÷ 195 mm 195 ÷ 220 mm 220 ÷ 245 mm 245 ÷ 270 mm 270 ÷ 295 mm Costuri suplimentare (opţional) a treia balama în tocuri de dimensiunea „60” - „90” prag din oţel inoxidabil Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 132 133 . FINISAJE Vopsea pe bază de poliester aplicată prin pulverizare.5 mm.

 ”70”. DIMENSIUNILE SETULUI (vezi pag. “100“. ACCESORII – incluse în preţul tocului (OPAL) • Trei balamale cu ştift  • Cheie imbus  • Garnitură de cauciuc pe întreg perimetrul tocului de culoare gri sau maro  • 6 dibluri pentru montaj  • 6 Capace.  DIMENSIUNILE TOCULUI (vezi de la pag. ITB Varşovia. “90“. “90“. OPAL tocuri METALICE de interior pentru intrare în apartament vezi nuanţe    pag.  Setul este disponibil universal (fără parte stânga sau dreapta) produsul fiind pregătit în varianta pentru podeaua finisată-nivelul “0”. Lăţimea profilului tocului: 100 mm Posibilitatea executării tocului în două variante: – pentru podeaua finită – nivel“0“ – pentru cimentare în şapă – nivel “-30“. capace şi opritor. 145) “80“. “100“. executat în varianta “tunel” (fără balamale. FINISAJE Tocul.AGAT. 149-151 HHHHH Vopsea pe bază de poliester Alb Gri Crem Maro (RAL 9016) (RAL 7047) (RAL 1001) (RAL 8028) PORTA RECOMANDă Tocurile AGAT şi OPAL sunt destinate special canaturilor de intrare în apartament cu acelaşi nume. Toate  elementele setului sunt executate din tablă de oţel galvanizat şi sunt livrate în  ambalaj  de  carton  pregătite  pentru  a  fi  montate  în  regim  propriu  la  domiciliul  clientului.5 mm (OPAL). crem sau maro. elementul de ghidaj şi traversa frontală sunt vopsite electrostatic cu vopsea pe bază de poliester. Alb Gri Crem Maro (RAL 9016) (RAL 7047) (RAL 1001) (RAL 8028) 134 Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 135 . Lăţimea profilului tocului: 100 mm. ”80“. utilizăm materiale de înaltă calitate. CONSTRUCţIA TOCULUI Tocurile  sunt  executate  din  tablă  de  oţel  galvanizată  cu  grosimea  de  1. Costuri suplimentare (opţional) prag din oţel inoxidabil dibluri pentru montaj(Agat) profil toc 80 mm până la 100 mm profil toc 101 mm până la 150 mm  profil toc 151 mm până la 270 mm  profil toc 271 mm până la 390 mm  AGAT OPAL fără cost suplimentar PENTRU UŞI GLISANTE SISTEM METALIC de perete HHHHH Vopsea pe bază de poliester PORTA RECOMANDă Sistemul metalic de perete pentru uşi glisante este destinat spaţiilor mici în care  montarea unei obişnuite nu este practică. 144) “60”. ACCESORII – incluse în preţul tocului (AGAT) • Trei balamale cu ştift  • Cheie imbus  • Garnitură de cauciuc pe întreg perimetrul tocului de culoare gri. ITB Varşovia. Montând opritorul pe partea  dreaptă sau stângă a tocului.2  mm  (AGAT) sau 1. Setul de canat  şi toc Porta destinat intrării în apartament este înzestrat cu cei mai înalţi parametri tehnici si de utilizare.  fără contraplacă şi fără garnitură). şine cu cărucioare. clientul poate opta în care parte se va deschide uşa. ACCESORII – incluse în preţul setului  • Garnitura autoadezivă  • Elementul de ghidaj şi de stabilizare a canatului în poziţie verticală montat  pe podea. CONSTRUCţIA SISTEMULUI Setul  sistemului  se  compune  din  tocul  metalic  de  colţ  de  100  mm  de  montat  pe pereţi cu grosimea de 100 mm. Montajul tocului  REMARCă  • Agrement tehnic AT-15-7122/2006. Pentru fabricarea acestora. • Declaraţie de conformitate ITB-1312/W. FINISAJE Vopsea pe bază de poliester aplicată prin pulverizare (variantă standard grund).

Rw = 27 dB. la care se adaugă preţul pentru  elementele Porta SYSTEM. Rw = 32 dB. Rw=27dB. QUARTZ. Furnir natural standard Stejar 1 Stejar 2 Stejar 3 Stejar 4 Stejar 5 Arţar 1 ACCESORII – incluse în preţul tocului de uşă • Standard conform tipului de toc ales pentru a forma set cu canatul de uşă. ITB Varşovia. DIMENSIUNILE TOCULUI (vezi de la pag.  Elementele  de  Porta  SYSTEM  sunt  acoperite  cu  unul  din  următoarele  finisaje:  CPL HQ PVC şi furniruri naturale. EI 30 AGAT. OPAL. gri RAL 7047. care formează un  set cu uşile tehnice şi de intrare în apartament . QUARTZ. Stejar auriu Stejar Nuc Fag Deschis Arin HHHHH Măr Laminat CPL HQ Alb Gri Euroinvest Fag Porta Arţar Mahon Nuc Stejar 1 Milano Stejar 2 Milano Stejar 3 Milano HHHH Stejar 4 Milano Stejar 5 Milano CONSTRUCţIA TOCULUI Tocul Proiect se compune din: • Toc metalic de colţ cu profil astfel conceput pentru a se asambla cu elementele Porta SYSTEM. două grinzi verticale şi  pervazuri din materiale imitaţie lemn. – pentru cimentare în şapă – nivelul “-30”. Furnir natural select Stejar Tek Vişin Palisandru Wenge Abanos Stejar Alb Nuc American HHHHH Vopsea pe bază de poliester Alb Gri Crem Maro (RAL 9016) (RAL 7047) (RAL 1001) (RAL 8028) Tocul de uşă PROIECT - secţiune transversala a B Grosimea zidului B  C  D  e  F  G  H  I  J  K  140 ÷ 160 mm 165 ÷ 185 mm 185 ÷ 205 mm 205 ÷ 225 mm 225 ÷ 245 mm 245 ÷ 265 mm 265 ÷ 285 mm 285 ÷305 mm 305 ÷ 325 mm 325 ÷ 245 mm intervalul de reglare a tocurilor + 20 mm 30 mm a GRANIT. „90”. 149-151 HHHH DESIGN DIN PRAGUL UşII Canaturile uşilor cu parametri tehnici ridicaţi. „100”. Tocul metalic este disponibil in două versiuni: – pentru podeaua finită – nivelul “0”. REMARCă:  Limba 1 Limba 2 Limba 3 Limba 4 Sapelli 3 Sapelli 4 Pin 1 Pin 2 Pin 3 HHHH Pin 4 • Agrement tehnic AT-15-7122/2006. QUARTZ.Tocul PROIECT toc METALIC de interior cu pervaz laminat vezi nuanţe  Finisaj PVC   pag. GRANIT. EI60.2 mm grosime (AGAT) sau de 1. EI 30.5 mm grosime (OPAL. crem RAL 1001. • Grosimea de perete minimă reprezintă valoarea mai mică a domeniului de reglare. • Preţul pentru tocul Proiect este egal cu preţul tocului metalic. Rw=27dB.  Rw=32dB. • Declaraţie de conformitate ITB-1312/W. sunt oferite cel mai frecvent în set cu tocul metalic. FINISAJE Partea metalică a tocului este vopsita prin pulverizare cu grund în una din următoarele nuanţe: alb RAL 9016. OPAL.  dimensiunea A. 144-148) „80”.  Tocul Proiect este produs şi livrat clientului ca set complet de elemente pentru  a fi asamblat la faţa locului. este din placă de oţel galvanizat de 1. GRANIT. maro RAL 8028. Rw=42dB. care garantează cel mai înalt grad  de siguranţă şi confort. Rw=42dB.  Rw= 32dB.. EI30. Tocul poate forma set cu canaturile AGAT. EI 60) • Elemente de Porta SYSTEM: o grindă orizontală. EI 60 Rw = 42 dB 140 ÷ 345 mm 136 ÷ 341 mm 161 ÷ 366 mm B 90 mm 86 mm 111 mm 136 Garanţia se prelungeşte cu +12 luni în cazul montajului autorizat (vezi coperta 3) 137 . ITB Varşovia.

Accesorii adiţionale – şilduri design italian OFFICE Accesorii adiţionale – şilduri NOU 2010 Culori: • auriu • auriu mat • argintiu • argintiu mat Mâner din metal cu rozetă: • standard • pregătire cilindru  • cu buton baie ARKADIA Mâner metalic (72): • standard • pregătire cilindru  • cu buton baie Culori: • auriu • argintiu MINIMAX Mâner metalic (72): • standard • pregătire cilindru  • cu buton baie Culori: • alb logo design italian Mâner din metal cu rozetă: • standard • pregătire cilindru  • cu buton baie FLUO design italian Culori: • auriu • argintiu standard pregătire cilindru cu buton baie standard pregătire cilindru cu buton baie MINIMAX Mâner metalic (72): • standard • pregătire cilindru  • cu buton baie Mâner din metal cu rozetă: Culori: • auriu • argintiu EDEL şild din inox cu rozetă: • pentru pregătire cilindru NOVA Mâner metalic (72): • standard • pregătire cilindru  • cu buton baie Culori: • auriu • argintiu design italian • standard • pregătire cilindru  • cu buton baie Culori: • auriu • auriu mat • argintiu • argintiu mat MINI standard pregătire cilindru cu buton baie şild din plastic (72): LINK design italian • pentru cheie standard    şi pregătire pentru cilindrur  Culori: • auriu pentru uşi metalice Porta 138 139 .

auriu Pregătirea pentru scurtarea canatului GEAM ROTUND DIN INOX ECO*  (clasa de siguranţă 3 wg PN EN 1906) Mâner metalic (72): • standard • pregătire cilindru  • cu buton baie Culori: • auriu • titan • maro Geamul rotund este disponibil doar în cazul canaturilor de uşi cu structură de pal pentru următoarele tipuri de uşi: MINIMAX. argintiu. Se recomandă geamul transparent sau mat securizat clasa 2 cu grosimea de 6 mm. iar 300 mm pentru celelalte. Porta CLASSIC. Dispozitiv de autoînchidere Culori disponibile: argintiu sau maro Prag de inox pentru tocuri de uşi Porta: standard (90 mm) extins (120 mm) Mâner lateral pentru uşi glisante: culori: auriu. şi auriu (pentru uşi culoarea lemnului). Nova NATURA.15 m) ECHIPAMENT SUPLIMENTAR NOU! Porta oPal (clasa  europeană 2) Mâner metalic (72): • standard • pregătire cilindru  • cu buton baie Culori: • auriu • titan • maro Mâner pentru uşi glisante incluse Broască specială cu mâner în preţul canatului. ENDURO. Diametrul interior este de 250 mm pentru uşile de 60’ si 70’. GRADUL DE TRANSPARENţă A STICLEI PENTRU UşILE DE INTERIOR * Produs în ofertă până la epuizarea stocurilor PORTA. laminate CPL HQ. lateral şi frontal. Porta NOVA. Sticlă „Chinchila” Sticlă MasterCarre Sticlă „Striată” 140 sticlă “valuri” (efect satinat) Sticlă mată 141 . pentru uşi Culoare argintiu (pentru uşi albe) glisante. Porta DECOR. argintiu mat. auriu mat. Vizor panoramic culoare argintiu Doi cilindri clasa “B“ antifurt: argintiu. Natura LINE. auriu mat.Accesorii adiţionale – şilduri PERVAZURI Accesorii adiţionale PORTA GRANIT (clasa „C”) Mâner metalic (72): • standard • pregătire cilindru  • cu buton baie Culori: • auriu • titan • maro Pervazuri plane Pervazuri rotunjite Frize semi-rotunde (2. Porta LINE. culoare auriu. argintiu. argintiu mat.

Accesorii adiţionale BALAMALE şI CAPACE Dimensiunile uşilor podea finisată podea finisată toc MINIMaX toc MINIMaX panouri de ajustare podea finisată podea finisată Balamale Porta comercializate individual. Balamale comercializate individual. pentru tocul metalic. Deschidere dreapta 142 toc PReStIGe toc Porta SYSteM HZ HS H0 143 . auriu mat. Capace de balamale pentru uşi de exterior culori: auriu. Cost suplimentar pentru a treia balamală. argintiu mat. pentru toc şi foaia de uşă Cost suplimentar pentru a treia balamală. argintiu n FALţUL CANATULUI DE INTERIOR ORIFICII DE VENTILAţIE podea finisată toc RoNDo Panouri de ventilaţie un rând (diferite culori) Panouri de ventilaţie două rânduri (diferite culori) Panou cu decupaj pentru ventilaţie n DESCHIDEREA UşII Deschidere stânga podea finisată podea finisată Inele pentru orificiile de ventilaţie comercializate individual Culori: auriu. auriu MS DS SS BG sistem de glisare  KoMPaKt podea finisată sistem de glisare PoRta podea finisată Balamale comercializate individual. Balamale „PRIME” disponibile în culorile: auriu. auriu mat. argintiu. toc MetaLIC de colţ sistem metalic de perete pentru uşi glisante SZ S0 SB 22 MG Capace de balamale pentru uşi de interior (set pentru 1 buc) culori: alb. argintiu. argintiu mat. crom. auriu mat. argintiu mat Grilă de ventilaţie (diferite culori) Canelura pentru ventilaţie la uşi furniruite. argintiu mat. disponibile în culorile: auriu. argintiu.

60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 110 60 70 80 90 100 SS 644 744 844 944 1044 644 744 844 944 1044 1144 644 744 844 944 1044 HS DS S0 710 810 910 1010 1110 680 780 880 980 1080 1180 710 810 910 1010 1110 H0 SB 690 790 890 990 1090 646 746 846 946 1046 1146 690 790 890 990 1090 HB SZ 800 900 1000 1100 1200 746 846 946 1046 1146 1246 818 918 1018 1118 1218 HZ Rw = 42 dB cu toc metalic 2047 69 2080 2056 2104 tabel 1 tS/W +20 / +10  Rw = 42 dB cu toc metalic 2047 69 2055 2045 2085 2030 40 2075 2060 2115 EI 30 cu toc MDF 100 mm  2030 44/48 2090 2077 2128 +20 / +10  cu toc Porta SYSTEM* (reglabil) 2030 40 2060 2038 2088 EI 30. AGAT. mãsuratã de la nivelul podelei finisate  – lătimea tocului. EI 60 cu toc metalic 2030 61/65 2055 2043 2068 n Uşi de INTERIOR şi tocuri metalice   Tipul tocului DIM.Dimensiunile uşilor n LEGENDă SS  HS   DS   S0  H0   SB   HB   SZ   HZ   MS   MG   BG   tS/W   SC   HC   – lăţimea totală a canatului cu falţuri – înălţimea canatului de uşă cu falţuri  – grosimea foii de uşă  – lăţimea golului de perete pregătit pentru montarea tocului  – înãltimea golului de usã în perete pregãtit pentru montajul tocului.  Rw = 32 dB cu toc metalic 2030 44/48  40/44  40/48 2055 2043 2068 +20 / +10  cu toc PRESTIGE (reglabil) 2030 40 2075 2060 2124 EI 60 cu toc din lemn 2030 61/65 2090 2077 2133 Golul de zid pentru uşile de interior cu panou lateral. Rw = 32 dB cu toc Porta SYSTEM  ranforsat 2030 44/48 2060 2038 2088 Standard Polonez n   Uşi de INTERIOR şi tocuri din MDF Tipul tocului Minimax 60 mm Minimax 80 mm Minimax 100 mm Rondo 100 mm MDF cu furnir natural DIM. 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 110 60 70 80 90 100 110 60 70 80 90 100 110 SS 644 744 844 944 1044 644 744 844 944 1044 1144 644 744 844 944 1044 1144 644 744 844 944 1044 1144 HS DS S0 650 750 850 950 1050 675 775 875 975 1075 1175 680 780 880 980 1080 1180 700 800 900 1000 1100 1200 H0 SB 629 729 829 929 1029 656 756 856 956 1056 1156 680 780 880 980 1080 1180 680 780 880 980 1080 1180 HB SZ 686 786 886 986 1086 686 786 886 986 1086 1186 686 786 886 986 1086 1186 716 816 916 1016 1116 1216 HZ tabel 2 tS/W +10 / +5 Metal EI 30 2040 53 2065 2053 2080 TOC DE COLţ 50 MM 2030 40 2045 2033 2061 TOC DE COLţ 100 MM pentru perete de zidărie 2030 40 2055 2046 2061 +10 / +5 ENDURO 2030 40 2055 2046 2061 versiune batantă pentru tocul ENDURO 2061 +10 / +5 2017 40 2085 2075 2075 TOC DE COLţ 100 MM pentru perete de gips carton 2030 40 2055 2046 AQUA +10 / +5 2017 40 2055 2046 2061 toc REGLABIL 2030 40 2070 2058 2076 144 145 .  QUARTZ. dimensiunea fără pervazuri  – lătimea totală a tocului de usă. Rw = 27 dB. 435 mm (pt panou 40) şi 535 mm (pt panou 50). GRANIT  80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 80 90 100 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 60 70 80 90 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 SS 844 952 1044 644 744 844 944 1044 644 744 844 952 1044 868 968 1068 888 988 1088 644 744 844 952 1044 644 744 844 952 1044 668 768 868 968 668 768 868 968 700 800 900 1000 1080 644 744 844 952 1044 618 718 818 918 1018 618 718 818 918 1018 HS 2030 DS 40/44  44/48 45/47 S0 875 985 1075 680 780 880 980 1080 680 780 880 988 1080 915 1015 1115 890 990 1090 750 850 950 1060 1150 675 775 875 985 1075 775 875 975 1075 700 800 900 1000 695 795 895 995 1075 675 775 875 985 1075 745 845 945 1045 1145 675 775 875 975 1075 H0 2055 SB 856 964 1056 646 746 846 946 1046 646 746 846 954 1046 872 972 1072 870 970 1070 722 822 922 1030 1122 656 756 856 964 1056 747 847 947 1047 681 781 881 981 673 773 873 973 1053 656 756 856 964 1056 722 822 922 1022 1122 656 756 856 956 1056 HB 2046  SZ 906 1014 1106 746 846 946 1046 1146 746 846 946 1054 1146 968 1068 1168 950 1050 1150 824 924 1024 1132 1224 706 806 906 1014 1106 858 958 1058 1158 731 831 931 1031 730 830 930 1030 1110 686 786 886 994 1086 722 822 922 1022 1122 686 786 886 986 1086 HZ 2071 tabel 3 tS/W ±10 /  ±5 ±10 / ±5 ±10 / ±5 ±10 / ±5 ±10 / ±5 ±10 / ±5 ±10 / ±5 ±10 / ±5 +10 / +5 ±10 /  ±5 +20 /  +10 +20 / +10 +20 / +10 Rw = 27 dB cu toc Porta SYSTEM 2030 40/44 2060 2038  2088 toate dimensiunile – în milimetri [mm]. dimensiunea fără pervazuri  – înăltimea tocului. se calculează adăugând la golul pentru uşa standard urmatoatele dimensiuni:  Standard Polonez: 335mm (pt panou 30). OPAL. dimensiunea cu pervazuri – înălţimea totală a tocului de usã cu pervazuri – lungimea pervazului pentru sistemul de glisare  – grosimea pervazului pentru sistemul de glisare  – grosimea panoului de protecţie pentru sistemul de glisare – toleranţa acceptată privind variaţia laţimii/înălţimii golului de usă  – lăţimea golului de zid pentru inserarea casetei metalice – înălţimea golului de zid pentru inserarea casetei metalice. măsurată de la nivelul podelei finisate Dimensiunile uşilor n Uşi de INTERIOR şi uşi TEHNICE   DIM. ENTRO.

 Ho=HO standard + 302 mm. n   Uşi de INTERIOR DIM. iar după aceea se scad 10 mm • Toleranţa la dimensiuni este în acord cu standardele PN: până la 1 m: ±1 mm. • Calcularea lăţimii golului de zid pentru uşile în două canaturi se face astfel: la lăţimea golului de perete (dimensiunea So) se adună lăţimea canatului al doilea  (dimensiunea SS). Porta DECOR.1 tS/W +20 /  +10 GARANŢIE Pentru uşile cu clasa antifurt “C” şi uşile de exterior (Wroclaw. SZCZECIN. Pentru celelalte produse garanţia este 24 luni (din care 12 luni pentru montaj executat de unul dintre grupurile autorizate de montaj). n   Sisteme de GLISARE. SISTEM METALIC pentru uşi glisante  în perete de zidărie 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 SS 644 744 844 944 1044 644 744 844 944 1044 644 744 844 944 1044 HS DS S0 670 770 870 970 1070 685 785 885 985 1085 680 780 880 980 1080 H0 HZ MS 1310 1510 1710 1910 2110 1310 1510 1710 1910 2110 1363 1563 1763 1963 2143 Mg Bg Tabel 5 tS/W ±10 / ±5 OXFORD  GENEVA 2005 30 2090 2075 2130 2030 40 2055 2058 82 58 SISTEM METALIC pentru uşi glisante  în perete de gips carton 2030 40 2055 2058 82 58 +20 / +10  • Tocurile sunt destinate pentru montaj pe podeaua finisată. se pot comanda în varianta prelungită cu 30 mm pentru cimentare în şapă. 60 70 80 90 130 150 170 60 70 80 90 100 60 70 80 90 DIM. WROCLAW GDYNIA + 1 panou lateral „30” GDYNIA + 2 panouri laterale „30” GDYNIA. dimensiunile S0 şi H0 sunt cele pentru golul de zid pregătit pentru montajul tocului tunel. Porta SYSTEM Ajustabil 70 80 90 SS 715 865 965 HS 2075 DS 40 S0 750 900 1000 H0 2100 SB 714 867 967 HB 2083 SZ 815 965 1065 HZ table 1. Canaturi PLIABILE DIM. Sistem de glisare KOMPAKT  – simplu 60 70 80 90 100 2 x 60 2 x 70 2 x 80 2 x 90 2 x 100 SS 744 844 944 1044 2 x 744 2 x 844 2 x 944 644 744 844 944 1044 588 688 788 888 SS 644 744 844 944 1044 SS 644 744 844 944 1044 644 744 844 944 1044 HS DS S0 680 780 880 980 1420 1620 1820 680 780 880 980 1080 680 780 880 980 S0 1370 1570 1770 1970 2170 S0* 670 770 870 970 1070 1290 1490 1690 1890 2090 H0* H0 HZ MS 1448 1648 1848 2048 2877 3277 3677 746 846 946 1046 1146 746 846 946 1046 HB 1329 1529 1729 1929 2129 SZ 753 853 953 1053 1153 1378 1478 1678 1878 2078 Mg Bg tS/W +20 / +10  tS/W +20 / +10  HC 2128 2128 SC 1355 1555 1755 1955 2155 2613 3013 3413 3813 4213 2030 40 2060 2114 62 – 2003 40 2060 2088 – – 1990 40 2060 2088 – – HS DS H0 SB SZ 1429 1629 1829 2029 2229 HZ tS/W ±20 / ±10 HZ 1956 30 2060 2038 2088 uşi ROMA PREMIUM  în două canaturi 2030 56 2075 2066 2081 ±10/±5 HS DS SB 644 764 864 964 1064 1278 1478 1678 1878 2078 HB 2030 40 2075 2040 2090 Sistem de glisare KOMPAKT  – dublu 2030 40 2075 2040 2090 uşi ROMA STANDARD în două canaturi 2030 45 2055 2046 2071 ±10/±5 * În cazul sistemului de glisare KOMPAKT. cu APLICAţII. echipamentele. • Dimensiunea din tabel pentru canaturide usi de interior se refera la usile cu falt precum si fara falt. • Posibilitatea de a comanda în cazul furnirului natural panouri laterale cu dimensiunea standard 40. Canaturi GLISANTE. unde S S=444 şi Ho=2030. REMARCă: ±10 / ±5 Sistem de glisare PORTA 2030 40 2060 2119 98 60 Standard Ungar (HUN) Canaturi: MINIMAX.  Dimensiunile Ho şi H Z se majorează cu 30 mm (nivelul “-30”). n   Uşi de GARDEROBă DIM. • Pentru Porta SYSTEM cu supralumină integrată. Gdynia) Porta KMI POLAND acordă 24 luni garanţie. GDANSK GDANSK .Dimensiunile uşilor n Uşi de EXTERIOR    DIM. 60 70 80 90 120 140 160 180 SS 600 700 800 900 1200 1400 1600 1800 HS DS S0 675 775 875 975 1275 1475 1675 1875 H0 SB 652 752 852 952 1260 1460 1660 1860 HB SZ 762 862 962 1062 1370 1570 1770 1970 HZ ±20 / ±10 uşi ROMA STANDARD  într-un canat 2030 45 2055 2046 2071 ±10/±5 Tabel 6 tS/W *Lăţimea totală a canatului (activ+pasiv). 2133 146 +20 / +10  +20 / +10 +20 / +10  147 . preţurile şi specificaţiile produselor fără  înştiinţare prealabilă. WROCLAW GDYNIA + 1 panou lateral „30” GDYNIA + 2 panouri laterale “30”  uşi ROMAPREMIUM  într-un canat 80 90 90 90 +30 30+90 +30 100 100 +30 30+100 +30 80 90 100 130 140 150 160 170 180 190 200 80 90 100 130 140 150 160 170 180 190 200 SS 807 908 982 982 982 1082 1082 1082 868 968 1068 1427* 1527* 1627* 1727* 1827* 1927* 2027* 2127* 868 968 1068 1427* 1527* 1627* 1727* 1827* 1927* 2027* 2127* HS 2007 2007 2049 2049 2049 2049 2049 2049 2030 DS 45 45 68 68 68 68 68 68 56 S0 865 965 1090 1435 1780 1190 1535 1880 940 1040 1140 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 900 1000 1100 1460 1560 1660 1760 1860 1960 2060 2160 H0 2070 2070 2120 2120 2120 2120 2120 2120 2075 SB 843  943 1060 1404 1746 1160 1504 1846 920 1020 1120 1479 1579 1679 1779 1879 1979 2079 2179 880 980 1080 1479 1579 1679 1779 1879 1979 2079 2179 HB 2058 2058 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2066 SZ 893 993 – – – – – – 950 1050 1150 1509 1609 1709 1809 1909 2009 2109 2209 930 1030 1130 1489 1589 1689 1789 1889 1989 2089 2189 HZ 2083 2083 – – – – – – 2081 Dimensiunile uşilor tabel 4 tS/W ±10 /  ±5 ±10 /  ±5 ±10 /  ±10 ±10 /  ±10 ±10 /  ±10 ±10 /  ±10 ±10 /  ±10 ±10 /  ±10 ±10/±5 System OMEGA System BETA System ALFA Sistem de glisare ALU DIM. laminate CPL. 2 x 60 2 x 70 2 x 80 2 x 90 2 x 100 DIM. • În cazul tocului Proiect dimensiunile se vor mări cu So =+24mm şi Ho = +12mm. În cazul tocurilor metalice. peste 1 m: ±2 mm. TORUN GDYNIA. Prezentele informaţii sunt valabile la apariţia acestui material. freZate Porta KMI România/Polonia îşi rezervă dreptul de a opera modificări privind parametrii tehnici.

60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 SS 648/610 748/735 848/860 948/985 1048/ – 648/610 748/735 848/860 948/985 1048/ – 648/610 748/735 848/860 948/985 1048/ – HS 1985 DS 40 S0 715/675 815/800 915/925 1015/1050 1115/ – 680/635 780/760 880/885 980/1010 1080/ – 715/675 815/800 915/925 1015/1050 1115/ – H0 2030 SB 694/655 794/780 894/905 994/1030 1094/ – 650/611 750/736 850/861 950/986 1050/ – 694/655 794/780 894/905 994/1030 1094/ – HB 2015 SZ 804/765 904/890 1004/1015 1104/1140 1204/ – 750/711 850/836 950/961 1050/1086 1150/ – 822/783 922/906 1022/1033 1122/1158 1222/ – HZ 2070 Paleta de culori Folie Portadecor HHH tabel 2. Slovac (CSN+STN) / Standard (DIN) n   Uşi de INTERIOR Minimax 60 mm Minimax 80 mm Minimax 100 mm cu furnir natural RONDO 100 DIM.1 SS HS 1985 Stejar Nuc Alb Striat Măr Fag DS 40 685 785 885 985 1085 685/650 785/775 885/900 985/1025 1085/ – 685/650 785/775 885/900 985/1025 1370/1275  1570/1525 1770/1775 1970/2025 2170/ – S0 H0 2015 HZ 2074 1363 1563 1763 1963 2143 750/713 850/838 950/963 1050/1088 1150/ – 750/713 850/838 950/963 1050/1088 1429/1337 1629/1587 1829/1837 2029/2087 2229/ – MS Mg 98 Bg 60 tS/W +20 / +10  Laminat CPL HQ HHHHH DIM. 148 Notă: * două (standard DIN) sau trei (standard ceh) balamale cu ştift incluse în preţul canaturilor de interior.  443 mm (pt panou 40) şi 543 mm (pt panou 50). OPAL. Sistem de glisare KOMPAKT simplu 60 70 80 90 100 2x 50 2x 70 2x 80 2x 90 2x 100 SS 644 744 844 944 1044 644 744 844 944 1044 HS 1985 DS 40 S0** 670 770 870 970 1070 1288 1488 1688 1888 2088 H0** 2030 HZ 2045 SC 1355 1555 1755 1955 2155 2613 3013 3413 3813 4213 HC 2083 Bg – tS/W +10 / +5  +20 / +10  Stejar Milano 1 2083 – +10 / +5  Stejar Milano 2 Stejar Milano 3 Stejar Milano 4 Stejar Milano 5 Sistem de glisare KOMPAKT dublu 1985 40 2030 2045 NOTă: Datorita tehnologiei de tipărire. culorile redate în acest catalog pot diferi de nuanţele reale.1 tS/W +20 / +10  +20 / +10  cu toc Porta SYSTEM * 1985 40 2015 1993 2043 Gri Euroinvest Fag Bavaria Arin Vişin Păr cu toc PRESTIGE 1985 40 2030 2015 2079 Golul de zid pentru uşile de interior cu panou lateral.1 tS/W ±10 / ±5 +20 / +10  Nuc Stejar Wenge Arţar Zebrano toc METALIC 50 mm 1985 40 1995 1985 2013 Finisaj PVC HHHH Finisaj Minimax HHH toc METALIC 100 mm 1985 40 2005 1998 2013 cu toc REGLABIL 1985 40 2023 684/646 784/771 984/896 2013 1084/1021 1184/ – SB 860/872 960/997 1060/– HB 1998  –10 / –5 ±10 / ±5 2028 Fag deschis Arin Măr Stejar auriu Alb n   Uşi de INTERIOR PENTRU INTRARE în APARTAMENT HS 1985 DS 40  47 H0 2005 HZ tabel 4. n   Uşi de INTERIOR DIM. se calculează adăugând la golul pentru uşa standard urmatoatele dimensiuni: Standard Ceh: 343 mm (pt panou 30).1 tS/W ±10 /  ±5 2013 n   Sisteme de glisare DIM. 149 . Sistem ALFA 60 70 80 90 100 60 70 80 90 2 x 60 2 x 70 2 x 80 2 x 90 2 x 100 SS HS 1952 DS 40 S0 H0 2015 HZ 2043 SZ Ms – Bg – tS/W +20 / +10  +20 / +10 Sistem BETA 1945 40 2015 2043 – – Alb Gri Euroinvest Fag Porta Arţar Mahon Nuc Sistem OMEGA 1911 30 2015 2043 – – DIM. 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 60 70 80 90 100 DIM. AGAT. QUARTZ.Standard Ceh. Sisteme de glisare Porta 60 70 80 90 100 648 748 848 948 1048 648/610 748/735 848/860 948/985 1048/ – 592/554 692/680 792/806 892/930 648/610 748/735 848/860 948/985 1048/ – tabel 5. GRANIT  80 90 100 SS 648/610 748/735 848/860 948/985 1048/ – 648/610 748/735 848/860 948/985 1048/ – 648/610 748/735 848/860 948/985 1048/ – SS 848/860 948/985 1048/ – HS DS S0 654/616 754/741 854/866 954/991 1054/ – 680/635 780/760 880/885 980/1010 1080/– 704/665 804/790 904/915 1004/1040 1104/ – S0 880/885 980/1010 1080/ – H0 SB 633/595 733/720 833/845 933/970 1033/ – 660/622 760/747 860/872 960/997 1060/ – HB SZ 690/652 790/777 890/902 990/1027 1090/ – 690/652 790/777 890/902 990/1027 1090/ – 720/682 820/807 920/932 1020/1057 1120 SZ 910/922 1010/1047 1110/ – HZ tabel 3. ** golul de zid  pentru caseta pregătită pentru montajul tocului.

Paleta de culori Furnir natural standard HHHH Paleta de culori Vopsea pe bază de apă (de exterior) HHHH Arţar 1 Sapelli 3 Sapelli 4 Stejar 1 Stejar 2 Stejar 3 Stejar 1 Stejar 2 Stejar 3 Stejar 4 Stejar auriu 5 Stejar 6 (Alb) Stejar 4 Stejar 5 Limba 1 Limba 2 Limba 3 Limba 4 Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin auriu 5 Furnir natural select HHHH Minimax (vopsea pe bază de apă) H Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4 Pin 3 Pin 4 Stejar Tek Vişin Palisandru Folie Portadur HHHH Fag Wenge Nuc 1 Nuc 2 Nuc 3 Nuc 4 Nuc 5 Nuc 6 Abanos Stejar Alb Nuc American Măr Vopsea acrilică (de exterior) HHHH Laminat HPL HHHHHH MetalHHHHHH Placă din oţel laminată PVC HHHHH Alb (RAL 9016) Albastru Alb Gri Euroinvest Galben Oţel inoxidabil Maro (RAL 8028) Stejar auriu Nuc Mahon Vopsea acrilică HH Vopsea pe bază de poliester HHHHH Verde Fag Măr Mahon Alb (RAL 9016) Alb (RAL 9016) Gri (RAL 7047) Crem (RAL 1001) Maro (RAL 8028) Albastru Verde 150 151 .

 0243.L.   Baia Mare S.L.   S.R. 0213.    Piatra Neamţ S.R. CASA NOASTRă S.L   0721.  pieţe.288.  staţiuni. DJ MAISTER EXIM S.L.510.R.C. 0269.021.L.296 152 .162 0728.C. 0766.003 0250.    Timişoara S. MAO COM S.C.L.L.731 0259.L.206 0251.R.C. FAREST S. CHEMICALCOM ADYA S.C.C. CLASS CONFORT S.883 0256.591.R.676. rezistenţa la foc. DOR PLURICOMPREST S.527. CASA NOASTRă S.   Vâlcea S.   S.064.230.   Zalău S.L.   S.065  0264.L.R.R. 0788.C.R.206.711.549.615. CHEMICALCOM ADYA S.050.   S.  S.R.C.R. 0744.   Craiova S.630 0251.968 0743. COZMOPOL S.234.L   Turda S.L.  Uşile  Porta  sunt  destinate  uzului  în  clădiri  rezidenţiale.C.796. CASA NOASTRă S.C. AL MA CHIM S.   S.   Sălaj (Bobota) S.761.319 0752. GAMACOM S.222.R.264.203 0213. AVI&F S.R.293 0744.110 S.615 S.594.222.R. 0724.220.  Finisajul.C.C.R.R.504.    S.R.508 clădiri rezidenţiale cabinet rezidenţe hoteluri.362.C.L. 0720. NOVA DESIGN S.C. AL MA CHIM S.L.C.C. 0726.388.R.   0766.R.538.   S.969.L. AURACHIS IMPEX S.R.L.   Brăila S.L.C.L.530.L. adresaţi-vă departamentului de comenzi contract: tel.  Galaţi S.115.L.  Botoşani S.R. aeroporturi şi  alte spaţii publice*. 0745. S. 0748.pl Deva S.L.596.815.R.L.183 0245.  sunt doar câteva dintre calităţile ce recomandă produsele noastre.L. PORTA DESIGN MOB S.R.629.C. QUASAR INDUSTRIES S.R.482.809.L. ART MIM S.   S.L.778.R.224 0372.   Rm Vâlcea S. sanatorii. 0728. TREI IMPEX S.C.L.L.L.204 0262.C.  S.997.265.762.C.R.C.  S.365.  0723. Calitatea  materialelor  folosite  şi  execuţia  de  înaltă  clasă  sunt  elementele ce caracterizează PORTA.264.L.844 S.472.779. 0744.L.002 0264. WOODCOTE ROMÂNIA S.043 S.527.R.435.R.   S.260.L.R.R.173.L.345 0231.C. Prin solicitarea serviciilor grupurilor autorizate de montaj.474.L.C.255.C.290 0724. DECOGIPS S.C. 0721.L. MADRA CONSTRUCT MAX S.C.   S.052.013 0728.177.617 0727.  Bacău S.C.C.C.649.  ci şi uşi ce răspund celor mai variate şi atipice cerinţe individuale  ale  clienţilor.R.L.208 0230.890.C.C.C.191 0724.   S.317 S.322 S.668 0744.L   Suceava S.  Iaşi S.R.C.429.R.C. PRO FASHION INTERNATIONAL S.C.R.C.C. REI PRODIMEX S.C.L.221. MEDIA INTERNATIONAL S.C.770.116.L. 0255.  S.  S.L   Cluj S.  Arad S.673 0259.437. GREEN SOLUTION S.C.L.356.R.R.C.  S.776.C.R.L.297.L.  0213.304 0256.L.512. PREMIUM HOME S.250.317 0256.R. 0256. 0356. CHEMICALCOM ADYA S.316.   S.202. ROM DECOR S.R.R.R.606.  etanşeitatea  la  fum  care  se  regăsesc  în  certificate  şi  rapoarte  de încercare efectuate de renumite institute de agrementare ce  autorizează folosirea uşilor în cadrul investiţiilor de înaltă clasă.137. laboratoare.877. CARPENTOM S. SILVER HOUSE S.R. centre de sănătate. FILER IMPEX S. 0743. 0752.737.L.  S.317 0251.  0243.L.L.R.   Sibiu S. HRISTOGAMMA SERV. CăMINUL STIL S.   Piteşti S.   S. NATALIA ALL CONSTRUCT DESIGN S. 0744.   S.  S. KONRAD SYSTEM S.299.C.007.L.   S.R.R.  Lucrări atipice Porta Doors nu înseamnă doar o vastă gamă de produse standard.C.R.777.L.R.  S.617 S.R.405.   S.949 0250.322.L. 0261.R.333 0357. PICODO PRODEXIM S. Departamentul de comenzi  contract  (non-standard)  este  desemnat  pentru  a  pregăti  oferte  în  conformitate  cu  specificaţiile  dumneavoastră.427. rezistenţa la foc.R.809.   S. 0248.L.417.343.  Sunt  specifi   cate mai jos soluţiile recomandate de Porta în ceea ce priveşte  acustica.137.532.903.335. DOLLY STYLE TRUST S.C.112 0241.080 0723. DANSIM S. TOTAL TRANSILVANIA GRUP S.   Târgovişte S.L.603 0744.R.364.215 0236. EUROBAC ROMÂNIA S.R. CHEMICALCOM ADYA S.639 0334.442.   S.R.R. CRIS DECOR S.001 0248.  spitale.901. INDY GO S.L.101.232 0728.459 S.R.L.116.200.C.043.L.C.116.166 0752.155 0255.630 S.  şcoli.  birouri.C.R.957. 0259.219.853.   Dolj-Pieleşti S.L. cu parametrii funcţionali dintre cei  mai înalţi cum sunt antiefracţia.560. CASA NOASTRă S.  0213.124.700 0744.R.370 0744.G RUP UR IL E AU T OR I Z AT E DE MON TA J PORTA CONTRACT construcţii atipice Grupurile auorizate de montaj sunt firme instruite de către specialiştii Porta KMI România care au obţinut certificate de atestare a calificării în montajul produselor Porta.   0318.  ANTI-EFRACţIE piscine Pentru oferte non-standard. IDEAL CONSTRUCT S. 0259.090 0768.   0726.   Târgu Mureş S.L. BTM DISTRIBUTION S.R.R.434.C. FLORIDA CONSTRUCT S.   Reşiţa S. LUX DOORS S.197.812 0362.L.742. SIMAL EXIM S.224.   S.925 0762.R.R. 0723.215.C.R.455.L.601. termenul de garanţie este redus cu 12 luni.C.997 0233.C.R.C.C.  0214.L. CASA NOASTRă S.C.415.L.com.L.L.C.C.L. REVINE IMPEX S.  hoteluri.342 0255.270 0260.127.R.959.C.225.C.C.R.299.  021.   S.334. 0730. 0722.333. 0788. AX PERPETUUM S.966.  Satu Mare S.R.C.C.   0744.C. CASA NOASTRă S.L.205 0236. 0250.213.L.R.409.061 0265.C.L. ALUTERM S. antiefracţia şi Coeficientul global minim  de transmitere a enegiei termice în cazul uşilor de exterior.C.108.645.L.L.470. EMIMOND S.  S. AER CLIMA S. 0239.511.R.373 URZICENI S.  restaurante.6824.147.115 birouri ETANşEITATE LA FUM Caransebeş S.C.288 0721.R.  Câmpulung Muscel S.965 0255. PRIMA PORTA INT’L S.205 0744.949 0264.098.   S.R. BRATIN SERVICE S.R.317 0268.    Sighetu Marmaţiei S.C.246. Porta KMI România nu işi asumă responsabilitatea pentru neexecutarea la termen a serviciilor prestate de grupurile autorizate de montaj.L.477. izolaţia fonică.543.259.  Marghita S. INTERNAţIONAL S.216.707.R.C.555.406.R.R.  0238.858.264 0728.096.   S.779.C.L.261 0248.583.L. e-mail: kontrakt_ro@porta. CASA NOASTRă S.645 Buzău S.C.000 0233.926 0744. CASA NOASTRă S.864 0722. 0726.708. CASA NOASTRă S.L.   0254.629.690. 0351. 0745. În caul efectuării montajului cu montatori neautorizaţi.733. 0723.R.   IZOLAţIE FONICă aeroporturi Constanţa S.262.C. 606.110.C.147.C.733.   0254.630 S.R.459. 0745 226 579 0234.R.R. CASA NOASTRă S.498 0745.271 0753.221.C. PROGES S.C.691 S. 0258.R.L.R.  Oneşti S.C.   S.L. MOZIGRES S. MIKONI DEKO S.253 329. KMK INTERIM S.858 0260. TIMEXIM IMPORT EXPORT S.692 S.532 0236.236. MăDăLINA S.116. MULTICOM S.R.L. termenul de garanţie al produslui este de 24 luni.705.R.R.L.823.225. KLAR CONSTRUCT S.L. QUASAR INDUSTRIES S. IMPACT DISTRIBUTION S.C. EUROISU S. 0239.L.737.L.   Oradea S.  dormitoare  comune.R.C.250.472.C.L.247.R.030 0748.615.  0213. EUROBAC ROMANIA S. CASA NOASTRă S. 0744.: (+40) 257 227 423. Alba Iulia S.C.407 0332. PROFILGLASS S.C.297.394 0744.322. 0746.   S. 100.434 0752.270.   Băicoi S.   0254. PRED SMY S. 0724.765 0248.C. staţiuni REZISTENţă LA FOC Bucureşti S.L. DURAS S. CASA NOASTRă S.L.L.  Braşov S.C.  designul  şi  dimensiunile  ajustate  individual celor mai neobişnuite cereri în combinaţie cu un număr  considerabil de soluţii tehnice.999.C.   S. CASA NOASTRă S.L.924. SILVAMET H PROD S.442 0265.   S.R.823.R.610. NCC TRADE DESIGN S.788.676.L.104 0722.C.L.695.

fax: + 40 / 257 227 401 www.2010 .p o r t a . Nr.com. r o .08. c om .S.com. Zona Industrială Arad Nord – Vest. + 40 / 257 227 454.C. Zlecenie 2010-3647-MP Data 20. pl vest est MANAGERI REGIONALI DE VÂNZ ăRI   F a b r i c i l e  P O R TA   R e ţ e a u a  d e  d i s t r i b u i t o r i  P O R TA R O M Â N I A  V E S T: R O M Â N I A  E S T: t e l :   0 0 4 0  7 3 1  9 3 0  8 8 4 t e l :   0 0 4 0  7 3 1  9 3 0  8 8 2 por t a _ves t@por t a. e .R. PORTA KMI România S. co m .pl Druk PORTA 346/10. . 310491 Arad tel: + 40 / 257 227 400. 11. Strada III.pl por t a _es t@por t a.m ail: info_doors@porta.L.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful