You are on page 1of 1

(e-Ko-Kurikulum

)
SK SERKAM DARAT MERLIMAU, MELAKA
Tarikh: Januari 2008 bersamaan Zulkaedah 1428 Hari: Isnin
PENGGAL:
H Minggu ke: /2008
Pertama
Nama Guru:
Pasukan Beruniform TIADA Masa hingg Tempat:
TIADA TIADA
Kelab / Persatuan TIADA : a
KANDUNGAN
Kehadiran: /
Kemahiran
HPK (Hasil Pemb.
Khusus)
Strategi/ Aktiviti: •

IMPAK

Sukan & Rumah Sukan: Masa hingg Tempat:
TIADA TIADA
Permainan TIADA : a
KANDUNGAN
Kehadiran: /
Kemahiran:
HPK (Hasil Pemb.
Khusus)
Strategi/ Aktiviti: •

IMPAK

………………………………………..
CATATAN PENYELIAAN:
Tandatangan dan Cop Guru Besar
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
____________