PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN ŞCOLII

VIOLENŢA – conduită agresivă acută cu finalitate distructivă,punitivă sau transformativă. AGRESIVITATEA – Walman defineşte agresivitatea în următoarele accepţiuni: - tendinţa de a arăta ostilitate prin manifestarea de acte agresive; - tendinţa de a depăşi opoziţiile întâlnite; - tendinţa de autoafirmare prin promovarea neabătută a propriilor interese; - hiperenergie în atitudini şi reacţii; - tendinţa permanentă de dominare în grupul social sau comunitate. Este dificil să se realizeze discriminări între cele două concepte agresivitate şi violenţă. M.Floro încearcă o diferenţiere în baza a trei criterii : 1. un criteriu funcţional: agresivitatea este o potenţialitate ce permite dirijarea acţiunii ; ea ţine mai mult de gândire, de analiză,în timp ce violenţa este de ordinul acţiunii noastre,o acţiune adaptată obiectivului ce trebuie atins. 2. un criteriu de ordin topologic: agresivitatea ar fi mai ales internă,în timp ce violenţa e mai ales externă. 3. un criteriu etic:în timp ce agresivitatea,înţeleasă ca potenţialitate care îi permite individului să înfrunte problemele,poate fi considerată acceptabilă,violenţa,în calitatea ei de acţiune ce produce durere, este inacceptabilă. Formele de manifestare a agresivităţii: 1.Excitabilitatea exprimă starea sistemului nervos central;caracterizată printr-o sensibilitate de grad maximal,faţă de factorii de mediu extern sau intern. 2. Impulsivitatea este definită ca o trăsătură caracteristică implicând un mod impulsiv de a reacţiona prin impusuri( modalităţi acţionale de reacţie involuntară,bruscă,necontrolată şi neintegrată într-o activitate raţională). 3. Propulsivitate este declanşarea agresivităţii datorită unui resort intern.Apare în mod forţat,automat,fără să se supună controlului voluntar( propulsiuni kinetic, monotipii ritmice,balansarea capului/unui membru).

Teorii ale agresivităț ii 1.Agresivitatea este înnăscută S. Freud, agresivitatea este un instinct – a agresa şi de a fi violenţi Konrand Lorenz accentuează asupra naturii biologic-instinctuale a comportamentului agresiv Influenţele biologice,cum ar fi: - Infuenţe neuronale,zone ale cortexului stimulate electric facilitează comportamentul agresiv; - Infuenţe hormonale,bărbaţii sunt mai agresivi decât femeile; - Influenţe biochimice:creşterea alcoolului în sânge, scăderea glicemiei 2. Agresivitatea este un răspuns la frustrare. John Dollard a postulat: - “agresivitatea este întotdeauna o consecinţă a frustrării”; - “ frustrarea întotdeauna conduce către o anumită formă de agresivitate” Leonard Berkowitz susţine că frustrarea produce o supărare,o stare de pregătirea emoţională pentru a agresa. 3. Agresivitatea este un comportament social învăţat.

ofensă adusă statutului/autorităţii cadrului didactic.conflicte.fuga de la ore. Violenţa în şcoală Violenţă în şcolă cuprinde orice formă de manifestare a unor comportamente precum: violenţa verbală şi psihologică(poreclire.ameninţare.violuri. Surse de influenţare a agresivităţii Categorii: a.mediul social.aglomeraţia.la forme unei violenţe de tip simbolic.  Multiplicarea formelor de violenţă asupre profesorilor.  Trecerea de la violenţa fizică.jigniri) . Violenţă fizică.ţipete) .agresiunea verbală faţă de elevi( atitudini ironice.agresiune non-verbală(ignorarea mesajelor elevilor şi neacordarea de atenţia acestora.vizibilă.directă.comportamente care intră sub incidenţa legii (hărţuire sexuală.durerea fizic/morală căldura.atitudini ironice sau sarcastice. alte tipuri de comportament deviant în relaţie cu şcoală.ofensă adusă statutului şi autorităţii cadrului didactic ( refuzul îndeplinirii sarcinilor şcolare.indisciplina în clasă.violenţă verbală( ironii.ţipete. c.Surse ce ţin de mijloace de comunicare în masă:violenţa expusă prin intermediul televiziunii.Albert Bandura comportamentul agresiv se învaţă familie.excluderea de la activităţile didactice sau chiar pedeapsa fizică Violenţa părinţilor în spaţiul şcolii: .  Creşterea numărului fenomenelor de violenţă gravă în şcoală.viol. consum/comercializare de droguri.care intră sub incidenţa legii(crime. b.lipsa de implicare şi de participare a elevilor la activităţile şcolare (absenteismul şcolar.injurii. Formele de manifestare a violenţei în şcoala contemporană.zgomote în timpul orei) Violenţa profesorilor faţă de elevi: . religioase.ignorarea profesorilor) .tachinare.Surse ale agresivităţii în cadrul familiei: bătaia şi incestul.legitimată şi încurajată uneori.de conduită şi de reativitatea lui comportamentală: frustrarea.gesturi sau priviri ameninţătoare.la nivel internaţional.de statut social sau de gen.furt).mass-media direct (recompense /pedepse) sau indirect ( prin observarea unor modele de conduită).ţipete) .faţă de profesori .situată la nivelul valorilor promovate.violenţa fizică între elevi Violenţa elevilor faţă de profesori: .chiar injurii.internetului şi presei.violenţa verbală( certuri.discuţii aprinse.drogurile.la nivelul tipurilor de relaţii din spaţiul şcolii şi a impunerii unor anumite modele dezirabile de comportament.atitudini discriminative) .utilizarea armelor de foc/albe) ca urmare a escaladării violenţei societate Principalele forme ale violenţei în mediul şcolar în România Violenţa elev-elev: .  Proliferarea violenţelor în şcoală care au ca fundament diferenţele etnice.Surse ce ţin de individ.hărţuire).faţă de alţi elevi /faţă de propriul copil .alcoolul.materiale sexy şi pornografice.atacul sau provocarea directă fizică şi verbală.

comportament determinat deseori de specificul vârstei adolescenţei.mediu lipsit de securitate afectivă) . ( Cairns..tipul/dimensinea familiei .ale căror efecte se cumuleză şi se potenţează reciproc: Cauze psiho-individuale: .a-l împinge sau a-i smulge un obiect din mână reprezintă o formă primară de interacţiune comportamentală.pe masură ce se dezvoltă limbajul.Cauzele care generează violenţa şcolară. a mass-mediei etc.agresivitatea fizică scade şi creşte agresivitatea verbală.Fabers şi Eisenberg 1992) Educaţia emoţională îşi pune amprenta asupra modului cum se dezvoltă violenţă în funcţie de gen.injurii. În acelaşi domeniu al violenţei verbale au fost menţionate cu frecvenţa ridicată si jignirile cu referire la trăsăturile fizice sau psihice ale colegilor.mass-media .Victimele au un scor mai scăzut la concepţia generală despre sine şi o evaluare negativă a competenţelor sociale şi a acceptării din partea prietenilor..distorsiuni în evaluarea elevilor Cauze induse de contextul social: . Studiile ne arată că între 2.factori individuali:toleranţă scăzută la frustrare.1979.dificultăţi de adaptare la disciplina şcolară.2001) .1999) – răspândirea de zvonuri negative despre cineva bârfirea şi hărţuirea unei persoane. Violenţele verbale (certuri. Agresivitatea “ascunsă”a fetelor – “ nevoia de a fi pe placul celorlalţi” – nevoia de popularitate – mint ca să fie acceptate.imagine de sine negativă.se folosesc de prieteni şi “ fură secretele altora pentru a vinde la un preţ mai mare” Aceeaşi persoană poate fi şi victimă şi agresor ( Marsh şi colab.impunerea autorităţii cadrelor didactice.influenţa grupului de preieteni şi a anturajului din afara şcolii(“găştile de cartier”) Agresivitatea Comportamentele agresive de tipul a lovi pe cineva.condiţiile economice ale familiei Cauze şcolare: .dificultăţi de comunicare elevi-profesori.în famillie. conflicte.). tipete) sunt considerate situaţii tolerabile şi obişnuite în orice şcoală.instabilitate emoţională Cauze familiale: .Ele sunt penalizate social mai mult decât băieţii atunci când manifestă agresivitatea fizică şi le este întărit comportamentul de către adulţii. când elevii devin mai .climatul socio-afectiv( relaţii tensionate între părinţii. .2004.4 ani.Crick şi colab.Agresorii îşi aleg ca ţinte ale violenţei pe aceia care sunt diferiţi de majoritatea pentru ca apoi să exploateze aceste diferenţe. stiluri didactice de tip excesiv autoritare ale profesorilor. Fetele învaţă să se manifeste într-o formă aparte agresivitatea verbală ”agresivitate relaţională”(Ostrov. în contextul social actual (violenţa verbală a străzii.

1979  Performanţe şcolare scăzute  Eşec şcolar. proprii sau ale celorlalţi. Ce este bullying-ul ? Bullyingul este definit ca un comportament de hărţuire cronică fizică sau/şi psihologică a unei alte persoane ( Olewus. inclusiv prin violenţă fizică).excludere sau părăsirea voluntară a şcolii  Asumarea violenţei ca formă acceptabilă de rezolvare a problemelor/conflictelor . . nevoia de mişcare în timpul recreaţiei.Dominarea prin forţă .frică şi suferinţă.suspendare. Se identifică prin următoarele aspecte: .Cruzimea socială . de impunere într-un grup.înţelegerea rolului şi funcţiilor comportamentelor . ceea ce face ca jocul să se transforme în agresivitate fizică: copiii nu mai ştiu să se joace.Ameninţarea siguranţei personale Fata este agresor . Motivaţia din spatele comportamentelor de violenţă  Ca o modalitate de a face faţă propriilor lor probleme: Pentru a obţine atenţia celorlalţi. • • • • lipsa unei „culturi a jocului”.Manipularea .Experimentarea victimizării pe termen lung cauzează elevului agresat discomfort.Intimidarea . apariţia unor „găşti” ca manifestare a subculturilor şcolare.rigiditate cognitivă.Probleme interne: Anxietatea Depresia Controlul emoţional deficitar( controlul furiei) . de aici. nu mai sunt învăţaţi cum să facă acest lucru.1991.ca modalitate de a face faţă a unor : . provenienţa din medii socio-familiale şi culturale foarte diferite sau defavorizante etc.  Ce se află în spatele comportamentelor agresiv .care poate genera agresivitate fizica între elevi).Rănirea sentimentelor .lipsa abilităţii de anticipare a consecinţelor).1991). Pentru a se simţi importanţi sau în control.Ca reacţie la o problemă externă Rezolvarea de probleme deficitară( lipsa de rezolvare de probleme. Pentru a deveni populari.Olwus.Controlul .atenti si mai critici cu privire la diferite caracteristici fizice sau psihice.Este un comportament abuziv care de regulă coduce la comportamente violente pronunţate şi persistente. Cauzele violenţei fizice – „expresie culturală a frustrării în spaţiul şcolii” pot fi diverse: • consecinţe ale imobilităţii elevilor în clasa pe parcursul duratei unei activităţi didactice (şi. trăsăturile specifice vârstei (nevoia de libertate şi de manifestare a propriei individualităţi.Respingerea subtilă şi izolarea/marginalizarea victimei Consecinţele manifestăriilor agresive/violente în contextul şcolar Farrington. Manifestări când : Băiatul este agresor .care se menţin pe termen lung.

Lipsa resurselor (materiale şi financiare) pentru desfăşurarea activitaţilor planificate  Principalele OPORTUNITĂŢI ale clasei în problematica violenţei şcolare .Reprezentarea clasei în structurile anti-violenţă la nivelul şcolii .organizarea de spectacole. Efort suplimentar din partea profesorilor şi administraţiei pentru gestionarea problemelor de disciplină( comportamentetele disruptive de la clasă şi agresive din pauză necesită atenţie şi supraveghere suplimentară).promovarea cooperării  Participarea/implicarea elevilor în proiecte care vizează reducerea violenţei şcolare  Schimbul de experienţă între şcoli pe tematica prevenirii violenţei  Activităţi extraşcolare în care să fie analizate fenomenele de violenţă şcolară.dezvoltarea abilităţilor de comunicare.ceea ce duce la scăderea eficienţei predării şi limitarea oportunităţilor de învăţare pentru ceilalţi elevi  Imagine negativă din partea colegilor şi a profesorilor  Marginalizarea elevului  Sentimente de izolare şi singurătate  Consumul de alcool.Nivelul scăzut de conştientizare a problemei violenţei şcolare la nivelul părinţilor .dezvoltarea de conflicte.droguri  Acte de delicvenţă în adolescenţă  Criminalitate şi psihopatologie la vârsta adultă Tipuri de activităţi de prevenire a fenomenelor de violenţă Organizate la nivelul unităţiilor de învăţamânt:  Acţiuni de conştientizare de către elevi a efectelor negative ale violenţei  Organizarea unor întâlniri şi discuţii cu autorităţile de poliţie şi jandarmerie  Organizarea cu părinţii a unor activităţii pe tema prevenirii violenţei şcolare.Creşterea numărului de acte de violenţă stradalaăîn zona în care funcţioneaza şcoala.Climat de cooperare. deschis.organizarea “săptămânii toleranţei”. cultura democratica la nivelul clasei Posibilitatea de a obţine o finanţare nerambursabilă din fonduri europene pentru implementarea unui proiect  Principalele AMENINŢĂRI ale clasei în problematica violenţei şcolare . .lectorate cu părinţii  Dezvoltarea unor programe de formare a cadrelor didactice privind managementul clasei.scenete privind violenţa  Implicarea comitetului de părinţi în organizarea unor activităţi de ăprevenire şi combatere a fenomenului violenţei  Dezbateri tematice organizate de elevii. implicarea în alte proiecte.) .concursuri între clase.Numărul ridicat de elevi din scoală care au participat în anii anteriori la activitati anti-violenţă desfăşurate atât la nivelul clasei cât şi la nivelul şcolii . elevi în clasa a XII-a etc.a “săptămânii antiviolenţă” în şcoală Managementul clasei – analiza SWOT  Principalele PUNCTE TARI ale clasei în problematica violenţei şcolare .Nivel ridicat de cunoaştere a cauzelor violenţei şcolare în rândul elevilor şi profesorilor  Principalele PUNCTE SLABE ale clasei în problematica violenţei şcolare .Nivel de implicare mai scăzut al elevilor în activităţile din anul în curs(de exemplu.Număr redus de elevi care au fost implicaţi în acte de violenţă .

Diferite forme de colaborare:concursuri scolare. sportive etc. . Ameninţări . analiza modului în care situaţiile puteau fi evitate. Oportunităţi .Superficialitatea cu care trateaza unele probleme (agresivitatea). literare. .Deschiderea către nou .Rezultatele scolare bune si foarte bune.  Organizarea unor concursuri între elevi pe o tema relevantă (Ce aş dori să ştiu despre violenţa şcolară) sau organizarea unor concursuri artistice.  Organizarea unei dezbateri cu elevii clasei pe tema: Cine sau ce ne influenţează cel mai mult alegerile? şi analiza relevanţei concluziilor pentru activităţile de combatere şi prevenire a violenţei şcolare.cu autorităţile şi comunitatea locală.  Realizarea unei prezentari Power Point în cadrul orelor de informatică care să urmărească o temă relevantă privind violenţa şcolară. pornind de la un incident violent petrecut în şcoală. Punctele slabe .Optimismul . . . . .Punctele tari .Relaţiile reci cu o parte din colegi (egoism).Scăderea interesului faţă de învăţătură .Gama largă de disponibilităţi şi abilităţi (artistico-plastice .  Analiza în cadrul unei dezbateri a principiilor/valorilor morale încălcate de diferite acte de violenţă şcolară.Participarea la diverse concursuri si activitati extrascolare(matematica .Plecarea părinţilor în străinătate .  Realizarea unui colaj de imagini din presa scrisă care prezintă situaţii de violenţă şi analiza acestora în cadrul unei ore de dirigenţie.  Organizare de către elevii clasei a unui atelier pentru părinţi pe tema:Cum aşteptăm să ne sprijine familia pentru a ne simţi în siguranţă.Rutina.arteplastice.etc).extrascolare.. matematice).  Organizarea unui joc de rol în care elevii să simuleze un proces.Lipsa de interes a parintilor. . Activităţi anti-violenţă la nivelul clasei  Realizarea unei mici anchete de teren privind principalele situaţii de violenţă care apar în zona în care locuiesc elevii. .Noutăţile în domeniu.Transformările sociale permanente .  Dezbaterea unor situaţii de violenţă şcolară prezentate în mass-media:înţelegerea cauzelor. .analiza consecintelor asupra victimelor/agresorilor.Colaborarea cu alte cadre didactice din scoala sau din afara scolii in cadrul relaţiilor de parteneriat .

Constantin Păunescu.Ed.să-şi ia distanţă de aceste situaţii. Neculau. 3. 2.2010 6. A.Psihologie socială( coord.Prevenirea şi combaterea violenţei în scoli.1998 4. Albatros. Ed.tehnici agresive de gestionare a comportamentelor violente ale copiilor Obiectivele acestui gen de intervenţie vizează învăţarea şi utilizarea de către cadrele didatice a tehnicilor de gestionare s comportamentelor elevilor.experienţe de eşec şcolar. Domnica Petrovai. Neculau).Ed.schimbări în rutina clasei.1994 3.MEC. Introducerea părinţilor în programe de prevenţie şi intervenţie – părinţii trebuie să fie parteneri sociali ai cadrelor didactice pentru susţinerea efortului de reducere şi prevenţie a comportamentelor violente(“ recompensarea acasă a comportamentelor prosociale”).1996 . Floro .Ana Stoica-Constantin. Popescu-Neveanu. Schimbarea contextelor şcolare care utilizează pedeapsa – aspectele negative din contextul şcolar care au legătură cu întărirea comportamentelor agresive pot fi: utilizarea excesivă a dezaprobării sau lipsa remarcilor de aprobare din partea profesorului sau a colegilor. Bibliografie: 1. Polirom.Metode de interveţie.Bucureşti. Mitrofan.1996 2.Violenţa în şcoală.2006 8.greşeli excesive.A.2007 7.N.Ghid practic pentru directori şi cadre didactice.Psihosociologia rezolvării conflictului. Atelier Didactic. Tehnică. Organizarea unei dezbateri cu elevii pe tema: Dificultăţi de comunicare între elevi şi profesori şi prezentarea concluziilor tuturor cadrelor didactice care predau la clasa respectivă. Paris.Agresivitatea şi condiţia umană.încurajarea comportamentelor acceptate social.1978 5.să reacţioneze cu fermitate şi să solicite asistenţa profesorilor atunci când este nevoie). ISE.Ed.Modificări comportamentale aplicate comportamentelor agresive – draft.Iaşi. Învăţarea de către copii a abilităţilor sociale – cei mai mulţi copii devin agresivi deoarece au un deficit de abilităţi sociale adecvate.Bucureşti.Editions Eres. M.Iaşi.Dicţionar de psihologie. P. Question de violence a l`ecole. xxx.Ed. xxx. Obiectivele acestei strategii de intervenţie vizează învăţarea de către elevi a unor comportamente care să-i ajute să gestioneze situaţiile în care se confruntă cu comportamente agresive le celorlalţi ( să ignore situaţiile.Salvaţii Copiii.. Polirom.Curs Centrul de educaţie emoţională ţi comportamentală pentru copii. Strategii de prevenire şi reducere a agresivităţii în contextul şcolar 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful