SÚLYOS JÖVŐBELI KIHÍVÁSOK A TÁRSADALOM EGÉSZE ÉS A KERESZTÉNY KÖZÖSSÉG SZÁMÁRA

- Fenntartható élet?SZAKÉRTŐI JELENTÉS
Készítette: Hetesi Zsolt asztrofizikus, tanár, ELTE TTK Csillagászati Tanszék

KÉSZ-értekezlet 2007. április 14.

a cikk témájában órarend szerinti előadást tart az ELTE TTK kutatóés tanárjelölt hallgatói számára. ha gondolatmenetemet követve végigjárjuk ennek az írásnak a főbb gondolatvonulatait. amely tíz éven belül egyre élesebben kirajzolódva rendezetlenségbe taszíthatja társadalmunkat. mivel bőségesen volt táplálék. 2 A szerző fizikus. akkor komolyabb szaporodásnak indul. exponenciális függvényt követhetett. hogy erőszak. 1963-ban pedig 6000. További. A csorda szaporodása. 1944-ben egy 29 állatból álló rénszarvascsordát telepítettek a szigetre. a ma fejlett nyugati világban kb. és a keresztény közösség számára. addig a jelenleg fejlett világban az erőszakos halálokok ugrásszerű növekedése jelent valós veszélyt.2 Az első ilyen nehézség a bolygó éghajlatának nyilvánvaló változása. és még megoldhatatlanabb gond az a jelenlegi ésszel fel is alig fogható erőforrásválság. Nemzedékünk meg fogja érni a körülöttünk lévő mesterséges világ fokozatosan gyorsuló. hogy milyen válságos helyzetben vagyunk. járványok vagy éhínség végezzen vele. lakóival együtt. ugyanakkor félelmetesnek tűnik. A szaporodásnak a táplálék elfogyása vagy a természetes ellenség vet véget. Míg a túlnépesedett Ázsiában és Afrikában a járványok és az éhínség a fő kockázati tényező. hogy változás és változtatás nélkül élve a mai társadalom és annak minden jelenlegi tudása. hogy a szaporulat mindig az éppen meglévő létszámmal arányos. ha olyan környezetbe kerül. Addigra lelegelték a zuzmót és 1963-1964 kemény tele végzett a csordával. Ha az olvasó 1960 után született. egyetemi óraadó tanár. Meglepő állításom alátámasztására a teljesség igénye nélkül felidézek néhány olyan nehézséget.Bevezető helyett Nehéz felfogni a mai ember számára. ahol nagy bőségben talál táplálékot. A világhatalmi sakkjátszma és az ember genetikai öröksége pedig mintegy megkoronázza az egész jelenségkört. hogy mi következik mindebből a magyar társadalom. A szigetet. A faj a környezetében olyan változásokat is okozhat. vagy ha tetszik kihívást. Egy faj. A tavaszt csak 41 Ennek valószínűsége földrészről-földrészre változó. 40-50%. amelyek kipusztulásához vezetnek. nagyon jó esélye van rá. Az exponenciális függvény szerinti szaporodás azt jelenti. hatványozott ütemű összeomlását. a Szent Máté-sziget rénszarvasainak esetét. amíg nem élt rajta rénszarvas.1Állításom rendkívül merésznek. majd pedig kifejtem. 3 A témakörben írt jegyzetem 200 oldalnyi… 1 1 . melyek előttünk tornyosulva egyelőre lehetetlenné teszik egy olyan jövő képét. képessége és vívmánya jórészt semmivé lesz. tíz centiméter vastag rénszarvaszuzmó borította. milyen nehézségekbe sodortuk magunkat saját életformánk következtében és annak folytathatóságának érdekében. melyet talán elképzeltünk magunknak. A harmadik világban 80-90%. nyilvánvaló lesz. Érdemes megfontolni egy történetet. Mégis. 1957-ben már 1350 egyed élt ott. Írásomban röviden3 ezekre térek ki.

6 A ppm egység azt jelenti. én nem tudom… Időjáráscsinálók A címben jelölt valakiken régen az isteneket értették.15 W / m2.tehén és egy terméketlen bika élte meg. Ha hőmérsékleti egyensúly állna fenn a Föld esetében. mert előtte a Déli-sarki jégből vett zárványok adatai alapján a hőmérséklet nagyjából 2000 éve állandó volt.6 C°-ot emelkedett az ipari tevékenység előtti időhöz képest. Egyrészt nem ritkították őket a ragadozók. hogy egymillió levegőmolekulára hány db CO2 jut (=particle per million). moláris összetétel. A légköri CO2 mennyiségének változása 1960 és 2000 között. a szelek és hőmérséklet. akiknek akaratától függtek az esők. ezért a zuzmó nem újulhatott meg. az ipari termelés előtti 280 ppm-hez képest most 380 ppm6 (Flannery. ppm egységekben. mivel a rénszarvasok felszabadultak a létszámukat szabályzó hatások alól. Ez a kipusztulás törvényszerű volt.). az éves ingadozások (fűrészfog-alakzat) az Jelenleg már közvetlenül mérhető a felmelegedés. 2005) 5 Teljesen nyilvánvaló az ipari forradalom hatása.4 Az emberi tevékenység következtében a Föld átlaghőmérséklete 0. Másrészt nem vándorolhattak máshová. A növekedés oka kétségtelenül a polgárosult (civilizált) életforma és ipari termelés. és alkalmas időt adjanak neki. hogy az időjárás alakítói a múlt század ötvenes évei óta mi magunk vagyunk. akkor ennyit is sugározna ki. akkor La Fontaine. Nekik áldozva rá lehetett venni őket. Nagyon kevesen gondolnak bele abba. ábra) 1. hogy külön istene lenne az esőnek. aki meséinek végén mindig egy kérdést tesz fel: moralitè? Azaz: tanulság? Hogy van-e tanulság. 2006). helyette azt gondolják.5 A légköri CO2 mennyiséget pedig az emberiség jelentősen megemelte. sűrűség. a besugárzás. Manapság már senki sem hiszi. A Föld egy m2-ére 235 watt teljesítmény esik a Napból. hőmérséklet. Ha már állatok. (Hansen et al. stb. hogy megszánják az embert. stb. a felelősek. a felszín tulajdonságai. a légkör átlátszósága. és most már nem lehet sokáig hallgatni róla. (1. ábra. A kisugárzás azonban csak 234. A világméretű éghajlatváltozás tény.. vagy a Napnak. 4 2 . hogy az időjárás alakulásáért a légkört leíró állapotjelzők (nyomás.

• Az átlaghőmérséklet növekedtével három egymástól független csapás is fenyegeti az élővilágot: 1. A légkörmodellek szerint a Földnek ekkora mennyiségű szén-dioxid hatására 2-3 C°-al kellett volna fölmelegednie. akkor 2050-re a Föld átlaghőmérséklete 2-5 C°-al növekedhet meg. szeptember 11-e után repülési tilalmat vezettek be az AEÁ-ban. amikor 2001. hogy az ember a tápláléklánc végén foglal helyet. amely az éghajlat változásából keletkezett. Egyre nyilvánvalóbb. ennek egyszerűen az az oka. tehát elolvadása egy centiméterrel sem emeli a vízszintet. mely szerint méterekkel nőne meg a világtengerek szintje. azaz csekély mennyisége ellenére rendkívül hatásosan megköti az éjszakai hőkisugárzást a Föld felszínéről a világűr felé.7 Sajnos azonban még a por jelenlétében is növekszik a Föld átlaghőmérséklete. Vegyük észre. mely csökkenti a bejutó napsugárzás erősségét. de a valóság ennek harmada (Stainforth et al. Köztudomású. 3 . Előrejelzések szerint. ez pedig magával hozza az áramlat lelassulását. A víz hőtágulási tulajdonságai miatt néhány centimétert fog csak emelkedni. hogy ez annak köszönhető. • A jelenleg a Földön élő fajok 1/3-a kipusztul ha még 2 C°-al növekszik a hőmérséklet. hogy a CO2 üvegházgáz.északi félteke lombhullató erdőinek évszakos változásaival függnek össze. Az éghajlatváltozás következményei Jelenleg sokan egyszerűen nem érzékelik a veszélyt. ezért csúcsragadozóként fogható fel. A hőmérséklet növekedésével biztosan elolvad az Északi-sark jege. Ennek következtében a Golf-áramlat előterében felhígul a só sűrűsége. hogy 1970 után a növekedés mértéke a 10 ppm / évtizedről 15-18 ppm /évtizedre változott. hogy az ősmaradványi erőforrások elégetése rengeteg permetet (aeroszolt) és koromból meg porból álló részecskéket juttat a felsőlégkörbe.8 Egész 7 Európa átlaghőmérséklete 4-5 C°-al fog csökkenni. 8 Biztosan nem igaz az a forgatókönyv. hiszen azt a só sűrűségkülönbsége (gradiense) hajtja.. ha a jelenlegi ütemű CO2kibocsátás folytatódik (és növekszik). és a nappali hőmérséklet a kondenzcsíkok hiányában tiszta légkör miatt több fokkal megnőtt. Csak röviden térek ki a legfontosabbakra. Az ember fennmaradása egy ilyen környezetben alig biztosítható. a legrosszabb Ez akkor vált bizonyossá. Ez elképzelhetetlen csapással járna bolygónk élő rendszerére (ökoszisztémájára). ugyanis az északi jég úszó jég. 2005).

a zöld forradalom mára elérte a határait. a Föld lakossága naponta csaknem negyed millióval nő. mozgassunk. Továbbá a melegedés miatt összeomlik az Amazonas-medence őserdei élővilága. ennek ellenére a gabonatartalék azóta is csökken. mind az Amazonas-vidék összeomlása 2050-2070 körül válik valósággá. mert nem lesz többé olcsó erőforrás (olaj). Ha mindez felszabadul (a jelenség Nyugat-Szibériában már zajlik). a tél hosszú és hideg. azaz amikor ez megtörténik a légköri viszonyok annak felelnek majd meg. tovább gyorsítva a felmelegedést. Óriási teljesítményeink egyszerűen annak köszönhetőek. ha a jelenlegi kibocsátás nem csökken. A Föld gabonatartalékai. kemény szárazföldi éghajlat veszi át9). e múlt évet is belevéve hetedik csökkennek. 2. mint hazánkban is. hogy az ősmaradványi erőforrásokra épülő mesterséges társadalom nem tartható fenn sokáig. mintegy 150-200 ppm-el. ebben az évben is több gabonát fogunk elfogyasztani. a 2004-es kiugró termés ellenére is (a mezőgazdaságra más nehézségek is várnak. és CO2-megkötő képessége ezzel csökken. ld.11 Erőforrásválság Egy ideje egyre többen ismerték fel. 3. egyre újabb növényvédő szerek. ami rövid távon annak felel meg. 10 Mind ez a forgatókönyv. Azaz pl. mintha a CO2 sűrűsége 3900 ppm lenne.(Australian. akkor felolvad az összefüggő jégtakaró a föld alatt Szibériában. Sidney víztartaléka 2 évre elegendő. A hőmérséklet növekedésével a világtenger is melegszik.következmények a világtengerek mentén fekvő országokra várnak (az atlanti éghajlat szinte eltűnik és a helyét a belső. ami akkor szintén gyorsítani fogja a felmelegedést. Az alkalmazott módszerek egyre jobban szegényítik a talajt és rontják a termelés feltételeit. 2004). Ha 5 C°-ot sikerül emelni a bolygó hőmérsékletén. 2003). 2004-ben a Föld legfőbb gabonatermő vidékein. hogy bármit gyártsunk. a vízmolekulák csapdába zárják a metánmolekulákat (klatrát-szerkezet) (Sloan. több műtrágya szükséges. Ennek következtében egyszerűen felforr a bolygó… • A nagyvárosok egy részének vízhálózatára csapást jelent a fölmelegedés. A világ gabonatartalékai 2008-ra fogyhatnak el. tovább emelve a CO2szintet. Ezért a befektetett erőforrásokat növelni kell. mintha 23-szor annyi CO2 jutna ki. a nyár pedig a közeli világtenger miatt hűvös. hogy rendkívül olcsón tudunk erőforrásokat rendszerbe állítani azért. akkor összesen 450 milliárd tonna metán juta légkörbe. minden addiginál több gabona termett. ám a hideg Labrador-áramlás miatt az évi átlaghőmérséklet 6 C°. később). mert a vízgyűjtőben a szokásos csapadék 45%-a hullik már évek óta. Attól fogva az élelmiszerhiány évről évre nagyobb gondokat okoz majd. 11 Az iparosított mezőgazdálkodás. mint amennyi megtermett. vagy hogy kényelmesebben 9 Példaként: Montreal földrajzi szélessége megegyezik Milánóéval (45° 30').10 Az ott található jég 10%-ban metánt tartalmaz. 4 . Hiába a termelési csúcs. A folyamatos aszályok következtében a Föld gabonatartalékai az 1986-os 100 napról mára 40-50 napra zsugorodtak. de ezzel a termelés 1980 óta már alig nő.

és az addigra felhalmozott feszültség miatt összeomlik a rendszer. de ehhez rendkívül hasonló az olajtermelés görbéje is (3. Ez egyre nagyobb gazdasági és társadalmi feszültségek forrása lesz. majd ugyanilyen esés követi. majd állt le véglegesen.éljünk. ezt nevezik olajcsúcs-elméletnek (peak oil theory). 2. amennyi a Földre 422 évnyi napsugárzás által jut el. hogy az OPEC szándékosan visszafogta a termelést. Látható. ábra). hanem az. 2012-ig fokozatosan csökken a kitermelés. Az olajcsúcs számos következménnyel jár rögtön 5 . A fenti ábra alapvetően az erőforrás-előállítás időbeli változását mutatja. mint korábban. A dolog lényege a következő. az igények azonban növekednének. ábra). amin túl az olajkitermelés a véges készletek miatt már nem növelhető. hogy egy ember is többet fogyaszt. ha ugyan megáll akkor a csökkenés. Ez az olajcsúcs (2. hogy a hatványozott növekedést megtorpanás. Egyébként már az is igaz. Az olajcsúcs jelentősége az egy főre jutó erőforrás-termelésben mutatkozik meg. azaz a legtöbb egy évben kitermelt olajmennyiséget. Ezért szükségképpen elérünk egy csúcsot. Lényegében az első olajválság (1973) idejében torpant meg. Ezek a folyamatok hatványozódó (exponenciális) erőforrás-felhasználást eredményeznek. Ebből az egyetlen tényből is világos: az ősmaradványi erőforrások nélkül nem létezhetünk! Az 1980-as évektől kezdve mind több kutató foglalkozott a készletek kimerülésének gondolatával. Az átlagosnak mondható 1997-es évben annyi ősmaradványi anyagot égettünk el. 2012-ben lényegében az 1970-es szint elé esik vissza az erőforrás-termelés. így állandó népesség mellett is egyre több erőforrást használnánk. A világ egy főre jutó erőforrás-előállítása 1979-ig növekedett. és az 1930-as szintre áll vissza az erőforrás-termelés. de ennek nem a fogyás volt az oka. 2030-ra véget ér az ipari társadalom. A Földön a lélekszám növekszik. 2008-ban a Föld eléri az olajcsúcsot. és legalább ezért növekedni kell az energiatermelésnek is. Az ábra értelmében azonban 2008 és 2012 között visszafordíthatatlan folyamatok indulnak meg a világban. ábra.. ám a készletek végesek.

A geofizikusok egybehangzó becslése alapján könnyen (=1 hordó erőforrás ráfordításával 5-8 kitermelt hordó) olajból már nincs több a Földön. Ezt az is alátámasztja. Ebből látható. akár (de inkább ezzel együtt) úgy. Az olaj adja a villamos áram termelés 40. a szaúdi Ghawar. hogy feléli az összes elérhető olcsó ősmaradványi erőforrást. egy 2004-es. hogy megkétszerezi az üvegházgázokat a légkörben és ezzel az élővilág összeomlik. ezért a gazdasági nehézségekre a folytonos gazdasági növekedés hamis képét ajánlják . mely a világtermelés tizedét adja) már nincsenek feltáratlanul. Ez az olajcsúcs utáni évben már 4% hiányt jelent. 12 Ráadásul a fogyasztás mindenáron való növelése miatt a társadalom tudatos szellemi befolyásolása zajlik. és az olcsó erőforrásokra épült társadalom összeomlik. amely 5 éven beül 15-20%-os be nem tömhető réshez vezet. A közgazdászok döntő többsége nincs tisztában a fent ismertetett helyzettel. Ebből olyan válság következik. a fénymegkötéssel (fotoszintézis) felhalmozott növényi erőforrások felét az ember hasznosítja. illetve annak esélye. a reklámok kemény lélektani támadást jelentenek. A kitermelés csökkenése az első években 2-3% lehet. A társadalom nyersanyagfelhasználása már így is megegyezik a teljes élővilág nyersanyagforgalmával. Az erőforrás. illetve a közlekedés erőforrásainak 90%-át. 6 . mint ami az eddigiekből látszik.a bekövetkezése után. hogy olaj hiányában súlyos ellátási zavarok várhatóak. hogy nagy mezők (mint pl. míg a világ igénye ugyanennyivel növekszik évente. ábra.sőt erőltetik megoldásként. 95%. Csakhogy a mindenáron növekvő gazdaság veszélye kettős. A fogyasztóvá silányított ember egyébként anyagfölötti vágyait a fogyasztói társadalom anyagi vágyakra korlátozza. akár azzal. A Föld olajtermelése 2050-ig. Végül is a helyzet még bonyolultabb és komolyabb. BP) által megerősített előrejelzés alapján. több független szakértői csoport (NASA.és nyersanyagigény hatványozottan (exponenciálisan) növekszik.12 3. amelyet nehezen tudunk elképzelni manapság. ezzel rombolva az ember ember-voltát. Az erőltetett gazdasági növekedés biztosan a végpusztulásba juttatja a bolygót.

7 . Áram nélkül a mai társadalom nem képes fennmaradni. 2006) • • Olaj hiányában a műanyaggyártás (mely az élet egyre több területén kizárólagos. Az ősmaradványi erőforrások kiesése fokozatos áramkorlátozást. illetve teljes kimaradást okoz 5. • Az ősmaradványi erőforrások adják a villamos áramtermelés döntő részét (az olaj 7%a. (Duncan. akkor a bolygó elérte az olajcsúcsot. A műtrágyagyártás rendkívül erőforrás-igényes iparág. mely többé nem áll meg. ezért ez a terület is komoly visszaesést fog elszenvedni. A termésátlagok az ötödükre esnek vissza. Lehetséges a nehezen kitermelhető mezők felhasználása (olajpala és olajhomok lelőhelyek). A visszaesés kezdetét a legtöbb szakértői csoport 2005 és 2012 közé tette. 2002-ben 3-at. összeomlik. és az anyagforgalom felét teszi ki) megszűnik. Mivel a fejlett világ a kapcsolattartásra egyre jobban a világhálót és a hordozható telefon-rendszert használja. a városi életforma megoldhatatlan nehézségekbe ütközik. és a társadalom szűk érdekcsoportok általi kihasználása és tudati befolyásolása. és azóta egyet sem. mint 1973-ban. a földgáz 44%-a. ezt 13 14 A csökkenés oka nem a termelés visszafogása. A legújabb. • Egy előnyös következményről is szót ejtek. Nincs szállítás. a gazdaság zsugorodik.hogy 2001-ben 8 nagy mezőt fedeztek fel. egyelőre még csak kevesek által ismert adatok alapján a Föld termelésének harmadát adó négy nagy szaúdi olajmező termelése 2006 ősze óta csökken. azaz. illetve 10 éven belül. • Az összeomlás sorrendje: az erőforrás-kínálat csökken. a víz. a közegészségügy. amint a 3. A növekvő erőforrás-árak miatt pénzromlás lép fel.és atomerő 100%-a ide fordítódik). A részletek kifejtése nélkül vizsgáljunk meg néhány következményt. de ez távolról sem olcsó (1 hordónak megfelelő erőforrás befektetése 2 hordó olajat eredményez). 2004 után már csak a közel-keleti kitermelés állt saját csúcsa előtt. ha a közel-keleti olajkitermelés tetőzik (márpedig ez most bekövetkezett). mindez együtt a zöld forradalom utáni mezőgazdaság végét jelenti.13 Márpedig. mint a legdrágább és legkifinomultabb ágazat. 2003-ban. a legvalószínűbbnek 2008-at és 2009-et tekintik. hanem a készletek kimerülése. áram nélkül megszűnik a vízellátás.14 A gépek is leállnak. Ősmaradványi erőforrások nélkül nem lehet műtrágyákat és vegyszereket előállítani. a kőszén 88%-a. ezzel megszűnik az anyagfölötti vágyak elnyomása. az élelmiszer nem jut el a városokba (a szállítás 90%-a olaj alapú). A folyamatot gazdasági válság és munkanélküliség követi. a tájékoztatás és a hírközlés. ábra is mutatja. mely a fogyasztói társadalom bukásához vezet.

17 Az összeomlás következményeit a nyugati világot irányító nagyhatalmú pénzügyi körök felhasználhatják egy parancsuralmi világkormányzat kiépítésére. és további 4-5 millió áll az éhhalál szélén. ami járható. hogy mi az. ezért van mindennap hús a nyugatiak asztalán. a nyugati világ élelmezése megoldható. Ráadásul egy közkeletű válasz szerint majd kitalál valami megoldást a tudóstársadalom. és több millió ember halála éppen annak köszönhető. A következmények súlyosságát tekintve ez az eddigi legnagyobb kihívás. Most nézzük. azaz összesen 85-90% eséllyel maradhat életben. amely így nem képes műtrágyát gyártani. hogy a túlélés biztos legyen. mert a megnőtt termésátlagokat nem követte a népesség megugrása. Ez. Erre vonatkozó tervek szivárogtak ki az AEÁ kormányzati szintjéről (Drábik. Ezt a közbeeső láncszemet eltüntetve a táplálékláncból. Észak-Korea az olajért cserébe még atomprogramját is feladta (2007 elején)! 17 Az utóbbi két pont áldozatokra vonatkozó becslése jóindulatú. melyben 3 millió ember halt már meg. A fejlődő világban a zöld forradalom utáni mezőgazdálkodás megnövekedett termésátlagai a népesség növekedését is maguk után vonták.5 milliárd ember halálát jelenti majd. vagy lehetetlen megoldani. Többen a megújuló erőforrásokban látják a jövőt. 15 16 A termésátlag ötöde lesz a mainak. amit nem érdemes. hogy Kína már nem hajlandó olcsón földgázt szállítani Észak-Koreának. továbbá összeomlik a gazdaság. Azonban az igények jó részéről le kell mondani. és az erőforráshiány óhatatlan • zavargásokkal jár majd. Az észak-koreai nagy éhínség. járványok és éhínségek. Az egész harmadik világ népességére nézve ez mintegy 4-4.16 • A nyugati világ szerencsésebb. így nyugaton is számítani kell 50% emberveszteségre. ez mintegy 700 millió fő. mert nem számol nagy háborúkkal. hogy a gazdaság a kényszer hatására majd megkeresi azt az utat. körülbelül 2040-ig bezárólag.követik a zavargások. 8 . 2002. ami ránk vár. és mit tudunk tenni. A termésátlagok visszaesését éhínség követte. Korten. Amikor ezekben az országokban az erőforráshiány miatt visszaesnek a termésátlagok.15 és 50-60% esélye lesz túlélni a járványokat és zavargásokat. a termelt többletet a haszonállat-állomány eszi meg. 1996). a valószínűségre hagyatkozva egy embernek 1/5=20% esélye lesz élelemhez jutni. Ami nem megoldható Sokak válasza az a fenti nehézségekre (amiket ők inkább "kihívásnak" mondanak).

olcsó olajat adó nagy mezők a Földön. már régen nem befolyásolható. Továbbá egyes tudománytörténészek szerint a tudomány jelenleg nincs "felfedező kedvében". hogy nincs sok esély egy átütő tudományos felfedezésre. ráadásul a hidrogén nehezen szállítható. Egyrészt ha a hidrogént üzemanyagként szeretnénk használni. tehát azt kiváltani nem képes. ezért olyan rendkívül hatékony a fogyasztásra és felhalmozásra felhívó reklám. A megújuló és zöld erőforrások esete sem bíztató. Ezen összetett okok miatt úgy tűnik. tetőzése. Ezek a termelés 1-2%-át teszik ki. amennyi akár a jelenlegi termelés 1/10-ét adná később! Szénből ugyan még elég sok van. mintha azt a hagyományos erőforrást közvetlenül használtuk volna fel. illetve gyártásra már nincs sem idő. de használata gyorsítja a világméretű éghajlatváltozást. földgázzal) állítják elő. és szállítása hagyományos erőforrást igényel. akkor elő kell állítani. erről már írtam. továbbá sokkal robbanásveszélyesebb. a felfedezések arányában csak az 1600-as évek szintjén áll. ha hagyományos erőforrásokkal (pl.és nem utolsósorban erőforrás-felhasználás. másrészt szállítása nehézkes.Úgy tűnik. "Üzemanyag" nélkül a tudomány sem működik. 2040-re várható. hogy a hidrogén lehet a jövő olaja. ez pedig hagyományos erőforrásokat köt le. Ráadásul. hogy még vannak könnyen kitermelhető. hogy az emberiség képes lesz nagy léptékeken összefogni. amely kikényszeríthetné a változást. mint a benzin. A piaci társadalom nagyon erősen kiélezte fogyasztói ösztöneinket. ilyen például a közlekedés. A tudománynak sokan természetfölötti hatalmat tulajdonítanak. Előállítása. hogy szinte minden vezető államférfi és közgazdász a fenti tévedések valamelyikének rabja. ha kiváltja az olajat és földgázt. folyékonnyá pedig csak -235 C°on válik. Ez persze két okból sem működik. nem téríthető ki a növekedés pusztító folyamatából. sem pedig hagyományos ősmaradványi erőforrás. ezért működése roppant erőforrás-igényes. amelyek természetes genetikai örökségünk legmélyebb rétegeiben vannak. több CO2 keletkezik. ami egyszerűen túl kevés bármihez. és messze van attól a csúcstól. Annyi fejlesztésre és építésre. A piac pedig. Azt állítják egyes szakértők. Abban sem nagyon bízhatunk. 5%. Az ember genetikailag a rövidtávú 9 . pedig eredményei mögött a fizika törvényei állnak . és könnyen elillan. és számtalan területen nem versenyezhet az olajjal. annak esélye. mely az 1870-es éveket jellemezte (Huebner 2001). vagy a földgázzal. Az egyik varázsszó a területen a hidrogén. Ami a további olajlelőhelyeket illeti. s mivel a tudomány rendkívül kifinomult vívmányokat használ.

A társadalom jelenlegi állapotához szorosan kötődő. A "war on terror" valójában az olajért folyik. az utolsó nagyhatalom lépésein. (első előtti lépés) hiszen a vidéki környezet még ma sem áll messze az önellátástól (pl. akkor azokat is választja18 (Hanson. a takács. a szíjártó. Erdélyben). ezermesterség nagyon kifizetődő tudás lesz az elkövetkező időkben. még ha egyelőre csak szórakozás szintjén is. művelésre alkalmas földterület. Második feladatunk tehát az alapvető ellátás megszervezése (erőforrás és víz). hogy a víz feljusson a tizedik emeletre. 18 10 . Arra a tudásra. aminek elsődleges kiváltó oka a mezőgazdaság szerkezetváltása volt az 1960-as években.előnyökre van hangolva. 19 A városok lakótelepei nem tarthatók meg. stb. amit a vidék parasztsága évszázadokon át felhalmozott újra nagy szükség lesz. amikor még nem volt ennyire jelentős az olajfelhasználás. Első feladatunk tehát a földművelés hagyományos módszereiről és kézműves mesterségről szóló még meglévő tudás ápolása és bővítése. de még jobb a kályha. A világ első négy olajlelőhelye Szaúd-Arábiában. Budapest esetében a fent említettek a lakosság felének kényszerű elvándorlásával. a másodikra az űrhajós és a maroktelefontervező jó példa). A földművelés. vagy több ilyent. pince. Magyarországon például minden harmadik ember gyakorlati analfabéta.20 melyből kézzel is húzható víz. Újra előbukkannak a rég eltűntnek hitt szakmák. tányérok. a bognár és így tovább. Ebben a munkában ismét foglalkoztatottá válik a falun élő lakosság 80-85%-a. A vidéki házakat (és az egyéb fenntartani kívánt épületeket) szereljük fel a következő létfontosságú berendezésekkel: napelem. Továbbá valószínű. Irakban. azaz kizárólag a televízió formálja véleményét.tán már meg sem lepődünk annyira az AEÁ. Azután. 2007). Kuvaitban és Iránban van. Az AEÁ utolsó évekbeli hataloműzési gyakorlatában ezt érhetjük tetten. a fazekas. hogy a legszükségesebb iparcikkek kivételével (lábasok. és ha nem mérlegel józanul. üveg. megszűnik a munkanélküliség vidéken. 2. hiszen ezek akkor is álltak. és lehetőleg fa tüzelésére alkalmas kazán. Ne legyenek álomképeink a dologról. 1.) minden helyben fog készülni. tanuljunk meg egy hasznos szakmát. 20 Közösségenként legalább egy fúrott kútra van szükség. Ami megoldható. vegyszerek és műtrágya nélkül.19 ezért célszerű falura költözni. hazánkban is Mivel az erőforrásválság és az ellátási nehézségek elsősorban a városokat érintik. a molnár. Ezek után . hiszen a földeket megint kézzel és állati igával kell művelni. a kovács.napjaink eseményeit figyelve . fúrt kút. Egy tízemeletes lakótelepi ház nagy erőforrás-fogyasztó és ráadásul túl magas is ahhoz. A belvárosok néhány emeletes háztömbjei fenntarthatóak. vagy célirányos kiköltöztetésével oldhatók meg. és/vagy rendkívül magas fejlettségű berendezésekhez kapcsolódó szakmák nem lesznek hasznosíthatók (az elsőre a manager és a könyvelő. kézművesség. a tímár.

hiszen a rendkívül szakosított foglalkozások eltűnnek. A közösség tagjai éppen úgy megoszthatják a munkát egymás között. 21 11 . Harmadszor tehát tegyünk szert olyan hasznos ismeretre. közösségi csoportok. Hatodszor. 6. illetve az emberiség tudásának egy fontos ága nagy mértékben. mert azok hozzáférhetők villamos eszközök nélkül is. halmozzunk fel minél több tudást a fejünkben. ahol van áramszolgáltatás. A jövő ezeké a közösségeké. Minden tájegységnek szükséges lenne kiépíteni egy tudásés tárolóközpontot. például azzal. Ha van napelemünk. hogy megtanuljuk. legtöbb feladatukat A vidéki ház. 4. ugyanakkor alapvető tájékozódási pontul szolgálnak saját tagjaik számára. hogy együtt gondolkodhassunk. Megtartó erőt. és lehetőleg falun. Mivel a magasan gépesített és rendkívül kifinomult egészségügy fog először akadozni. akkor egy hordozható számítógép jó befektetés lehet .3. mely egyrészt segítheti túlélésünket. és lehetőleg váljunk függetlenné az egészségügyi rendszertől. de átfogó részben képviselve/tárolva van. számítógép-központ. a közösségek szerepe óriási.és földárak miatt ez egyelőre könnyen megoldható. Az emberiség felhalmozott tudását nem szabad veszni hagyni. egy városoktól távolabb fekvő faluban. mint ahogy azt a jelenlegi rendkívül bonyolult társadalom is megteszi . az Egyház szerepe Mint azt fentebb már említettem. Társadalmi. másrészt nagyobb értékkel ruház fel minket élve. illetve feldolgozható egy szorosan egymásra utalt közösség kereteiben. ez pedig mindig könnyebben kivédhető. A szerző véleménye szerint pedig a gazdasági összeomlás után a földtulajdon-jog megszűnik. és általános tudás tekintetében pedig kisebb. minden szükséges foglalkozást űző taggal. törődjünk sokat egészségünkkel.főleg kutatók számára. A falura települt.csak az ipari korszak alkonyának közösségei lényegesen kevesebb taggal is működőképesek. melyik fűben-fában milyen orvosság van. Rendkívüli csapások fogják érni az emberiséget. Keressünk hasonlóan képzett embereket. és lehetőleg együtt telepedjünk le.21 A társadalomban már most vannak olyan magasan képzett szakemberek. 5. Egy hagyományos falunak megfelelő méretű közösség. Ötödször keressük hasonló emberek barátságát. legalább vezetékes távbeszélő-összeköttetés vagy rádiókapcsolat a világ többi ilyen központjával. már nagyjából 500-1000 fő esetén is fenntartható lehet. és ha tehetjük könyvek formájában is. Negyedszer. akik a fent leírt válságtünetekkel (vagy egy részükkel) tisztában vannak. támaszt és védelmet jelentenek az elesetteknek. ismerjük meg a gyógynövényeket és vigyázzunk az egészségünkre. mint holtan.

hogy sokkal nagyobb nyomást is kibírjanak. de legalább részét képezik annak. 12 . Az ismeretek átadása. napelemekre és távközlési eszközök felszerelésére van szükség. és a társadalmi/személyes kapcsolatok erősítése képessé tehet egy közösséget azonosságtudat és túlélőkészség kifejlesztésére egy olyan világban. ahonnan beszerzik azt. melyek a tudásközpontokkal állnak kapcsolatban. akkor a még hátralévő egyre szűkösebb években ki kell képezni világi és pap szakértőket a következő területeken: mérnökök. továbbképzésének részévé kell tenni legalább egy fél napos ismertető szintjén az előttünk álló nehézségek ismeretét. amelyik a fenti pontok előkészítését felügyeli és összehangolja. A teendők világosak. közösségi magok nem árt.maguk ellátó közösségek válhatnak jellemzővé. ha egy egyházmegyeközi legfőbb csoport ellenőrzi. hogy milyen hatalmi változások várhatók a magyar állami életben. a teljes országot lefedő szervezet a katolikus Egyház. ezért úgy kell készülni. akik elfogadják a fentieket. Jelenleg Magyarországon az egyetlen nagyjából világos jövőképpel rendelkező. illetve a megoldások felvázolása fontos lehet akár egy plébánia felújításakor. A szakértői bizottságok felállításában ismét a KÉSZ kap szerepet. A közösségi tudat. Mindkét helyen fúrott kútra. orvosok. 4. ha sikerül a békés átmenetet biztosítani. Ugyanezzel párhuzamosan az Egyháznak is létre kell hozni legalább egy tudásközpontot. biológusok. illetve a legjobb megoldás kidolgozása után készítse elő a híveket és a papságot a teendőkre. 1. amelyet csak ezek a régi városmagokra épült központok állítanak elő . míg akkor fizikai lesz. és hangolja össze. ha egybeesnek a jövendő fenntartható faluközösségekkel. Mivel azt nehéz megjósolni. Minden egyházmegyének fel kell állítani egy szakmai csoportot.persze csak akkor. és hajlandók tenni valamit az ügy érdekében. Az alapvető közösségek. A KÉSZ segítségével fel kell kutatni azokat az értelmiségieket. A meglévő egyházi közösségeket fel kell készíteni. A szakmai csoportok összeállítását és munkáját legjobb. mint amilyen ma nehezedik rájuk. ugyanis ez csak lélektani. 2. mintha nem várhatnánk külső segítségre. ahol a polgárok egy része rendezetlenségbe fullad. A feladat a következő: magasan képzett szakembercsoport vizsgálja meg a lehetséges utakat. és lelkigondozással foglalkozó szakemberek. Ha nincs elég szakember. Jelenleg erre a szerző szerint legalkalmasabb a Központi Szeminárium épülete. de az egyházmegyei tudásközpontok létrehozásakor is. továbbá világi és hittudományi tudás felhalmozására. stb. illetve a Dobogókői Jezsuita Központ. fizikusok. 3. A kispapság és papság képzésének.

22 a szerző becslése szerint a hanyatlás közepesen derűs előrejelzés szerint itt állítható meg. Az energiaárak ugrásszerű emelkedése így sem kerülhető el. szén. A pásztori feladatok ellátása azonban legjobb esetben is az 1930-as évek színvonalán képzelhető el. mely világos értékrendet képvisel. lignit. ugrásszerűen növekszik a nemzetközi bűnözés szerepe. Az iszlám és a nyugati életfelfogás közötti szakadék mélyül. Minden egyházmegyében ki kell jelölni 5-10 fontos plébániát. földgáz. Az AEÁ erőforrásainak java része a Közel-Keleten és Közép-Ázsiában folyó tartós háborúskodásban emésztődik fel. A papság és a hívek részaránya ezekben a zűrzavaros időkben növekedni fog. A pazarló rendszer azonban fennmarad. Két lehetséges jövő Elképzelem a jövőt. a folytonos gazdasági növekedéshez. Az ugyanolyanná válás. hogy az emberek az állatokhoz hasonlóan kezdenek viselkedni. A rosszabbikkal kezdem. A világgazdasági rendszer tehetetlenségénél fogva mindenképpen igyekszik fenntartani arculatát. Az egyetemesítés (globalizáció) nemkívánatos mellékhatásai felerősödik. olajpala és olajhomok készleteit. hiszen a társadalmi összeomlás folyamatában az egyetlen szilárd pont maradhat. A globalizáció egységesítő hatása egyre erősödik. ugyanúgy gondolkodás épp azt jelenti. a két világ közötti súrlódások. minél többet kicsikarva kiaknázzák a bolygó olaj. a személyes felelősség érzetét. A belőlük válsághelyzetben összeverődött tömegek bármire képesek. A fogyasztói társadalom ragaszkodik a lényegéhez. Az azonossá gyúrt emberek társadalma hallatlan veszélyek hordozójává válik. hogy változások esetén mi fog történni. Ebben az ember számára természetellenes helyzetben kiszámíthatatlan. kétfélét is. melyeket fenntartható módon fel kell szerelni. A környezeti válság fenyegetéseire tekintet nélkül. még jobban pusztítva az embert éltető természetes környezetet. emiatt a még jobban hajszolt emberek élete évről évre reménytelenebbé lesz. és amelyekből szükség esetén ellátható akár az egész egyházmegye.5. A szélsőséges iszlám erők elérik céljaikat. bizonytalanná teszi a fejlett világ olajellátását. A szegények és a gazdagok közötti 22 Komoly közlekedési és távközlési eszközök nélkül. amely a világgazdaságba és az államéletbe beépülve annak meghatározó tényezőjévé válik. összecsapások ereje egyre hevesebb. 13 . Az emberekből kilúgozták az emberre jellemző erkölcsi gondolkodást. hogy a jót lehessen értékelni majd. A hirdetések eszközei fokozatosan még erőszakosabbakká válnak.

ami tudásközpontokkal. 14 . utólag felfoghatatlan és értelmezhetetlen borzalmakat követnek el. Az egészségügy rendszere összeomlik. világszerte elképzelhetetlenül súlyos összeütközések alakulnak ki. A legsúlyosabb zavargások a fejlettnek nevezett országokat sújtják. A kaotikus folyamatok kezelhetetlensége nyilvánvalóvá lesz. gőzvontatású vonatközlekedéssel. A kőolaj és földgáz hiánya miatt a mezőgazdasági termelés csökken és a ma Észak-Koreában tapasztalható éhínség általánossá válik. az emberek 23 A részletek többségének nincs nagyobb esélye 10-15%-nál. században is annyiszor. Az emberi immunrendszer nem tud alkalmazkodni a mérgezett környezet okozta végzetes változásokhoz. A természet fokozódó szennyezettsége. A rájuk zúdult balsors miatt a felbőszült emberek bűnbakokat keresnek. nagy népsűrűségű országokat sújtja. talán még vidéken is korlátozott áramhasználattal. a világrend összeroppan és a végítélethez hasonlító viszonyok alakulnak ki. repülők nélkül. a csökkenő népességű gazdag országokba való bevándorlás ellenőrizhetetlenné válik. és esélye 30-40% lehet.ellentét még kirívóbb lesz. Mivel számos ilyen helyzetbe kerülő ország atomfegyverrel is rendelkezik. maroktelefonok kezelésére kiképzett. jelentős hiányok nélkül. akik vezették őket és amint a 20. a természetes környezet romlása újabb és egyre pusztítóbb betegségek sokaságának megjelenéséhez vezet. akik leginkább megérzik az akaratlanul is állatias viselkedésre beállított emberek lelke mélyén kavargó torz indulatokat. és az 1930-as évek szintjén élő vidéki lakossággal. Van egy közepesen sikeres forgatókönyv is. amelyek feltartóztathatatlan népvándorlásokhoz vezetnek. A csupán a kocsivezetésre. Az egyenként még talán megoldható kérdések hatalmas mértékben felerősítik egymás káros hatásait. A tömegek azokra a hirtelen kiemelkedő hangadókra hallgatnak. Az erőforráshiány elsősorban a szegényebb. A válságba zuhanó fogyasztói társadalmak tömegei az ugyanolyanná gyúrt gondolkodásuk miatt képtelenek alkalmazkodni. csak a szűk szakmájához értő emberek társadalma bénulttá válik. Most jöjjön az sikeres forgatókönyv. távirányítók.23 A politikai-gazdasági hatalmat birtokló gazdag országok polgáraiban tudatosodik a fenyegető világméretű válság veszélye. A természeti csapások egyre nagyobb pusztításokat okoznak. az immunrendszer újabb és újabb betegségeit. A tömegek azok ellen fordulnak. Felismerve a fenyegetettséget. elképzelhető. A pénzügyi és gazdasági világrendszer szétesik. Az orvostudomány képtelen kezelni az újabb fertőző kórokat.

így a jövőnk elleni vétek. a hadipar és a nemzetközi fegyverkereskedelem veszít súlyából. Az olajárak ugyan jelentősen emelkednek. amelyek a helyi adottságokhoz alkalmazkodva lehetőleg kevés erőforrással tartják fenn magukat. Fel fogják fedezni. A sörfőzdék az árpa 4%-át hasznosítják eredetileg. a gyermekekre. A tenyészállatok ürüléke természetes (bio) erőforrás. hogy nagyméretű éhínségek alakuljanak ki. nem tudnak majd mit tenni a rengeteg sok szabad idővel. A népesség növekedése a szegényebb országokban is megáll és a 24 Ahol az egyes termelési ágak a másik ág többlethőjétés és/vagy hulladékát hasznosítva szintén hozzájárulnak a végtermékhez. amely így algák tenyésztésére is alkalmas. Kezdetben ez a nagy többség számára szokatlan lesz. ebben gilisztát tenyésztenek. A lúgos szennyvízbe bevezetik a sörfőzéshez alkalmazott fűtés szén-dioxidját. A visszamaradó szennyvizet megfelelő növényi és állati (hal) társulások teszik teljesen tisztává. Az emberek fehérjeszükségletüket elsősorban növényi fehérje fogyasztásával fedezik. erővel. hanem az ő életük minőségét is rontja. mert a gyorsan terjedő többfeladatos termelési rendszerek24 egyre kevesebb erőforrást használnak fel. Visszatér az emberek életkedve. mit kezdjenek magukkal. hogy eltűnik a piacról. a bolygó népessége egy adott szinten állandósul. a tájékoztatási szemét termelése és terjesztése. elérik a kulcsiparágnak számító járműipar gyökeres átalakulását. kereskedelem olyan rendszerekbe szerveződik. a többi hulladék. mozgásra. amely baromfitáplálék. Eltűnnek a hirdetésből élő kereskedelmi hang. Az új többfeladatú rendszer teljesen önellátó hétszeres termelékenységű és négyszer több munkást foglalkoztat. A megtermelt élelmiszer mennyisége nem csökken annyira gyorsan. de fokozatosan rájönnek arra. művészetekre. a társadalmak gyermekbaráttá válnak. hogy a gátlástalan fogyasztás. Itt gombákkal etetik át. hanem gyermekeik jövőjére is. hogy elhalasztják például a kocsicseréket. Ezzel megszűnik az emberek idegeinek naponta több órán át történő borzolása. Megszabadulva a pazarló fogyasztás kényszerétől az emberek oldottabbak lesznek. Természetüknek megfelelően egyre többet foglalkoznak a szellemi értékeik gyarapításával.takarékoskodni kezdenek és gondolnak nemcsak maguk. mennyivel tartalmasabb így az életük. csupán azzal. de csak fokozatosan. ipar. utána jó állati takarmánynak. csupán cuccnak nevezhető árucikk ára annyira felszökik. Tudatosabban tervezik vásárlásaikat. mert takarékosabb kocsikra várnak. a népesség elöregedésének folyamata megszakad. A mezőgazdaság gyorsított ütembe tér át a szerves módszerek használatára. Mivel a katonai jellegű megoldások sorra kudarcot vallanak. Rájönnek arra. A szélerőművek egyre jobban elterjednek. A mezőgazdaság. Az olajár emelkedése miatt számos. a természetes környezet. feszítése. olvasásra. az igazából szükségtelen javak halmozása nemcsak az életterünket pusztító tevékenység. a tudományra. Sokkal több idejük lesz egymásra. Ilyen például a Pauli-rendszerű sörfőzés.és képcsatornák és ponyvasajtó nagyobbik része. A tudatosabb vásárlások részarányának növekedése magával vonja a hirdetések visszaszorulását. 15 . A hulladék 26%-a fehérje. sétálásra.

2006. et al. 403. 2005: Nature. 2005: Science. amit a térség magától. Ezzel az emberiség egészségi állapota is fokozatosan javul. a fogyasztói társadalom lelkileg megalázott és megnyomorított polgárai emberibb módon kezdenek élni. Vívmányaiból elsősorban a világot behálózó informatikai rendszer válik maradandóvá. Gyermekeik már igazi személyiségekké válhatnak. 2002: Uzsoracivilizáció. 2006: Időjárás-csinálók. S. ártalmatlanítják és ezzel fokozatosan csökkentik a természet szennyeződését. 426. J. 1341. A rendkívüli helyzet kivételes alkalmat kínál az emberek szellemi megújulásához. A szerzőről Hetesi Zsolt 1979-ben született Dombóváron. pusztító anyagokat lassan feldolgozzák. hogy az emberek az őket érdeklő ismeretekhez gyorsan hozzájussanak. et al. D. Akkord Hansen. 2001: The History of Science and Technology. D. J. E. July 2. A felszabaduló hatalmas emberi erőforrások akkora lendületet adnak az átalakulási folyamatnak. Moralité? Hivatkozások Australian Journal. A székesfehérvári egyházmegye IV. 2006. 2007: Social Contract 2006 January Huebner. a megelőzés válik. A 20. Végh László . 16 . 2004. 2002. Tőkés társaságok világuralma. Hansosn. 2006: Social Contract. sőt világszerte hatalmas területeket adhatnak vissza a természetnek. 2007ben doktorált fizikából. Kapu Sloan. A látványosan kibontakozó tudományos-műszaki forradalom mindenkinek teret nyit arra. T. Az egyetemesítés ezredvégi rendszere lassan átalakul. 308. Sikerül megállítani az erdőterületek csökkenését. 2003: Nature. Jegyzet. földműves családból. éves kispapja. 433. 1996. Stainforth. ELTE TTK.túlnépesedett országok lélekszáma nagyobb megrázkódtatások nélkül csökken arra a szintre. 2003-ban fizika és csillagász diplomát szerzett az ELTE TTK-n. század során felhalmozott mérgező. külső erőforrások bevonása nélkül is el tud tartani. Bp. 353. és tart előadásokat. A. Gold Book Duncan. hogy képességeinek megfelelő módon tevékenykedjen. Nem csökken tovább a fajok száma. J. A tárgykörben 2004 óta folytat kutatásokat. 2005-2006 winter issue Flannery. Drábik. a természetes környezet növekvő aránya csökkenti az éghajlatváltozások okozta csapások erejét. Bp. Ez a rendszer lehetővé teszi. Korten.Hetesi Zsolt: Fenntartható élet. D. J. hogy száz-kétszáz éven belül az emberiség életrendjét fenntartható pályára sikerül állítanunk. Bp. az egészségügy fő feladatává az egészség megőrzése. C. a legfontosabb egyetemes ágazattá a szellemi javak terjesztése válik. 2003 óta az ELTE TTK Csillagászati Tanszék óraadó tanára.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful