INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN HUSSEIN ONN ,BATU PAHAT, JOHOR

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK ( EDU 3102 )

NAMA : KHAIRUL AMILEIN BIN RAHIM NO.KP : 920119-03-6329 OPYSEN : PSV/EL/BM SEMESTER : 1 PISMP NAMA PENSYARAH : EN.AZLAN BIN LIN

Biodata Guru Pelatih

NAMA : KHAIRUL AMILEIN BIN RAHIM

NO KAD PENGENALAN : 920119-03-6329

ALAMAT : LOT 254 KG.LANDAR , 17000 PASIR MAS , KELANTAN DARUL NAIM

ALAMAT ASRAMA : BILIK 04-233, BLOK IKHSAN, INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS TUN HUSSEIN ONN, BATU PAHAT.

OPSYEN : PSV / EL /BM

AMBILAN : PISMP SEM 1 AMBILAN JAN 2012

NO TEL : 014-5151887

MATRIK KUMPULAN MATA PELAJARAN PENSYARAH PEMBIMBING : KHAIRUL AMILEIN BIN RAHIM : 920119-03-6329 : PISMP PSV/BM/BI : PERKEMBANGAN KANAK-KANAK : EN. PERBINCANGAN KALI KEDUA BERSAMA PENSYARAH MENGENAI TUGASAN. PERBINCANGAN BERSAMA RAKAN SEKELAS MENGENAI TUGASAN. PENYERAHAN TUGASAN. AZLAN BIN LIN TARIKH PERKARA YANG DIBINCANGKAN PENERIMAAN TUGASAN DARIPADA PENSYARAH. PENCARIAN MAKLUMAT DI PERPUSTAKAAN.BORANG REKOD KOLABORASI KERJA KURSUS NAMA PELAJAR NO. KOMEN T/ TANGAN PENSYARAH . PENCARIAN MAKLUMAT DI INTERNET. PERBINCANGAN KALI KETIGA BERSAMA PENSYARAH. PERBINCANGAN BERSAMA PENSYARAH MENGENAI TUGASAN YANG DI BERI.

. . Bibliografi…………………………………………………………………………. Faktor-faktor yang mempengaruhi personaliti………………………………… Peranan Guru Membantu Murid Membentuk Personaliti Positif……………………………………………………………………………….Isi Kandungan Penghargaan……………………………………………………………………… Pengenalan………………………………………………………………………. Refleksi……………………………………………………………………………..

semoga Allah dapat membalas segala bantuan yang telah diberikan samada secara langsung mahu pun tidak langsung dalam masa saya menyiapkan tugasan ini. Saya berharap agar tugasan ini dapat diaplikasikan pada masa akan datang.t…. serta lengkap. Setinggi – tinggi penghargaan juga ditujukan kepada keluarga saya yang telah banyak memberikan bantuan dan sokongan dari segi moral untuk menyapkan tugasan ini.Penghargaan Assalamualaikum w.b.Azlan bin Lin yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan bimbingan dalam menyiapkan tugasan ini dengan jayanya. baik. Terima kasih juga diucapkan kepada rakan-rakan yang telah banyak memberikan buah fikiran dan bantuan yang berkaitan dengan tugasan ini terutamanya rakan-rakan dari Pendidikan Seni Visual 1 untuk menghasilkan tugasan yang berkualiti. Akhir kata dari saya. . Alhamdulillah bersyukur kehadrat Ilahi dengan rahmat dan izinNya dapat saya menyiapkan tugasan kerja kursus pendek untuk program persediaan ijazah sarjana muda perguruan semester 1 ambilan Jan 2012 bagi subjek Pendidikan Kanak-Kanak Setinggi-tinggi ucapan penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada pensyarah pembimbing iaitu En.

keperibadian. Berdasarkan pelbagai huraian diatas boleh dirumuskan bahawa personality ialah ciri-ciri keseluruhan tingkah laku yang tetap pada seseorang individu. Misalnya :   Alder (1948). bermaksud sahsiah. Perkembangan bersifat kualitatif dan perubahan yang berlaku adalah dari segi fizikal. Di bawah konteks psikologi pendidikan.  Mischel (1981) menghuraikan personality sebagai susunan pola-pola tingkah laku manusia yang diaplikasikan dalam situasi kehidupannya. iaitu persona. Perkataan persona bermaksud topeng muka. konsep personality adalah tafsiran dengan pelbagai definisi yang berbeza. dan moral. kognitif dan sosioemosi individu yang bermula daripada peringkat percambahan hingga ke akhir hayat. pada umumnya. atau perwatakan. tetapi berlainan dengan orang lain. Santrock (2008) mentafsirkan perkembangan sebagai perubahan dalam corak biologi. personality merupakan gaya hidup seseirang individu Gordon Allport (1961) menghuraikan personality sebagai organisasi system psikologikal yang dinamik di dalam jiwa individu. Sebenarnya. Perubahan yang berlaku merupakan proses yang berterusan sepanjang hayat dan . yang dipakai oleh pelakon Yunani pada zaman dahulu untuk mewakili sesuatu perwatakkan orang di pentas. perkataan personality adalah diterjemahkan daripada perkataan Bahasa Inggeris yang berasal pula daripada perkataan Latin. Sistem ini akan menentukan ciri-ciri tingkah laku dan penyesuaiannya dengan alam persekitaran.Pengenalan Konsep Personaliti Pengertian Personaliti Personaliti. emosi. sosial. kognitif.

Perkembangan kanak-kanak dipengaruhi oleh faktor baka dan persekitaran. kanak-kanak akan mengalami perubahan dalam dimensi fizikal. Gesell (1949) menyatakan. Dalam masa yang sama. kognitif dan sosioemosi. Perkembangan juga boleh disifatkan sebagai pengaliran yang saling berkait antara perubahan kuantitatif dan perubahan kualitatif yang menuju ke arah tertentu. Ia tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi jelas dilihat perubahan telah berlaku kerana sifat baru berlainan daripada peringkat yang lebih awal.melalui peringkat kematangan yang tertentu. Menurut Mok Soon Sang (2008). . Kematangan merujuk kepada perubahan semulajadi dan ditentukan oleh genetik. kognitif. perkembangan merupakan satu proses yang berterusan dari peringkat lahir hingga peringkat kematangan. emosi. walaupun tidak ada dua individu yang benar-benar serupa. Mengikut ahli psikologi perkembangan manusia dari aspek perubahan jasmani. Menurut Atan Long pula. Ini sangat penting kerana perkembangan yang dialami dalam dimensi yang lain akan mendorong mereka menjadi lebih matang serta mampu berfikir dan berkelakuan baik. secara global semua kanak-kanak yang normal cenderung mengikut susunan pertumbuhan yang biasa dilalui oleh kanak-kanak. Perkembangan yang dialami oleh kanak-kanak berlaku secara seiring dan tidak terpisah. sosial dan rohani adalah dipengaruhi oleh dua faktor yang utama iaitu faktor baka dan faktor persekitaran. perkembangan ialah perubahan kualitatif.

tiada manusia yang benar-benar dikategorikan sebagai introvert atau ekstrovert sepenuhnya. orang introvert ini mempunyai sikap yang serius. orang ini tidak banyak bercakap dan banyak masanya ditumpukan mendengar pertuturan orang lain sahaja. setiap individu mempunyai ciriciri kedua-duanya mengikut kepada perubahan persekitaran. sentiasa suka melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti social. Seseorang dikatakan introvert adalah orang yang sentiasa menyimpan perasaan dan emosinya dalam situasi nyata. Bagaimanapun. tidak mempunyai cita tinggi. introvert dan ekstrovert. Di dalam interaksi social. .Klasifikasi Personaliti dan Ciri-Cirinya Personality seseorang individu dapat diklasifikasikan kepada dua kategori iaitu. Orang ekstrovert ini mempunyai semangat yang aktif dan suka bergaul dengan orang. Sebenarnya. sering cepat membongkarkan perasaannya tetapi cepat pula mengubahnya. Sebaliknya. suka perubahan. sering megambil inisiatif sendiri. seseorang ekstrovert pula lebih suka dengan dunia luar daripada dunia dalam. Umumnya. sifat pendiam dan pemalu. jarang mengambil inisiatif tetapi suka kepada sisitem kehidupan yang teratur.

ciri personality seseorang adalah berkaitan rapat dengan bentuk tubuh badannya.Faktor-Faktor Mempengaruhi Personaliti Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi personaliti seseorang kanakkanak itu.Ia menguasai perkembangan manusia dan adalah unik bagi setiap individu. iaitu faktor baka dan juga faktor persekitaran. ektomorf .Faktor baka adalah faktor yang sedia ada pada tubuh badan yang dibawa oleh seseorang kanak-kanak itu daripada ibu bapanya. iaitu endomorf. mesomorf. misalnya saiz dan bentuk badan. ketinggian. Baka merujuk kepada ciri-ciri biologi. rambut dan warna mata.Faktor ini terbahagi kepada dua. Faktor Baka Menurut Sheldon (1985).Trait yang kita warisi daripada ibubapa terkandung dalam gen-gen ini.Tidak dapat dinafikan bahawa pertumbuhan dan perkembangan dipegaruhi oleh faktor genetik individu tersebut. Beliau menggolongkan bentuk badan manusia dalam tiga kategori. atau gen-gen yang diperturunkan melalui ibu bapa kepada anak-anaknya.

Sambil anak lelaki membesar menjadi dewasa. bergaul. melalui penyatuan di antara sel-sel pembiakan daripada pasangan lelaki dan perempuanSel-sel pembiakan lelaki iaitu sperma dihasilkan oleh testis iaitu organ seks lelaki.berkemahiran psikomotor Tegas. sel pembiakan sudah wujud dalam testis tetapi belum matang.Walaupun semasa kanak-kanak.agresif. membolehkan anak lelaki menjadi seorang ayah. . cepat endomorf Otot-otot kuat.Tisu yang istimewa ini berkembang menjadi testis di dalam tubuh seorang anak lelaki. Gen merupakan sel pembiakan lelaki dan wanita. suka aktiviti fizikal suka tidak menghadapi Ektomoft Kurus dan tinggi Selain itu factor gen juga mempengaruhi personality seseorang kanak-kanak.Jenis Bentuk Badan Mesomorf Rupa Bentuk Badan Bulat dan lembut Ciri-ciri Personaliti Suka mesra. sel-sel pembiakan pun menjadi matang.Prinsip pewarisan telah oleh Gregor Mendel pada tahun 1960-an.Mendel berpendapat terdapat dua jenis tret iaitu tret dominan dan tret resesif dalam manusia dan juga tumbuh-tumbuhan. bahkan sebelum ia dilahirkan sebahagian tisunya telah diasingkan untuk menjadi sperma. Dalam sejarah kehidupan seorang lelaki. sedia cabaran Tidak bergaul.introvert.suka riadah.Sel pembiakan hanya mempunyai satu fungsi iaitu menyalurkan hayat dari satu generasi ke generasi berikutnya.

pula mempengaruhi perkembangan personality seseorang. sekolah. 1989) persekitaran kanak-kanak terdiri dari satu set sistem sosial ini sebagai struktur berlapis yang bermula dengan mereka yang terdekat dengan kehidupan kanak-kanak seperti ibubapa serta keluarga dan beransur kepada mereka yang akan terlibat dalam kehidupan kanak-kanak ini secara langsung atau tidak langsung. emosi yang diwarisi juga boleh mempengaruhi personality seseorang. Kesimpulannya. Sesungguhnya pembentukkan dan perkembagan personality seseorang bermula dalam keluarga. Menurut beliau. Factor persekitaran yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan personality seseorang merangkumi keadaan keluarga. mesosistem. Factor Persekitaran Menurut teori Sistem Ekologi Bronfenbrenner (1979. rakan sebaya. iaitu mikrosistem. Sebagai contoh kanak-kanak yang mempunyai cacat pendengaran berkemungkinan mempunyai ciri-ciri personality introvert dan bersifat pendiam serta pemalu. ekosistem. masyarakat dan pengalamannya.Keadaan fizikal khasnya penyakit seperti cacat pendengaran atau cacat penglihatan diwarisi. Seseorang individu yang mewarisi emosi yang negative akan menonjolkan ciri personality yang agresif dan pemarah. persekitaran individu terdiri daripada lima lapisan sistem. Keadaan rumah yang harmonis dan hubungan ibu bapa dengan anak-anak mereka erat dan mesra akan menggalakkan perkembangan . makrosistem dan kronosistem.

daging.Sebagai contoh yang jelas di sini adalah.personality yang positif. Ibu yang hamil harus menjaga kesihatannya dengan memakan pemakanan yang seimbang dan mengurangkan pengambilan gula dan garam untuk mengelakkan penyakit seperti kencing manis dan darah tinggi serta “preaklamsia” yang teruk.Ibu hamil juga mesti menjaga kebersihan dirinya dengan mandi setiap hari dan memakai pakaian yang longgar dan selesa serta memakai kasut yang tidak bertumit atau kasut bertumit rendah.minyak dan lemak (secara sederhana). telur ). .Sebaik-baiknya ibu hamil berehat di rumah dan berhubung dengan kawankawan melalui telefon atau e-mail untuk mengelakkan daripada dijangkiti rubela atau selsema.sayur-sayuran(sayur berdaun hijau atau sayursayuran) berwarna kuning(sumber vitamin A) dan sayuran lain.ibu yang menjaga pemakanan dan kesihatan semasa mengandung berpotensi ke arah melahirkan kanak-kanak yang cerdas.buah limau dan buahbuahan lain. Selain itu juga.Ibu yang hamil juga harus menjaga kesihatannya dengan menjalani pemeriksaan doktor mengikut jadual yang ditetapkan. Sebaliknya. makanan seharian ibu mengandung seharusnya mengandungi ketujuh-tujuh kumpulan makanan iaitu makanan berprotein(ayam. keju.Faktor ibu mengandung ini juga di ambil kira sebagai faktor yang mempengaruhi personality kanak-kanak.Ibu hamil juga perlu bersenam dan mengalami tidur yang cukup (lebih kurang 8 jam). suasana rumah yang tegang atau kucar-kacir akan menggalakkan perkembangan personality yang negative. yogurt). jika ibu kurang zat makanan pada akhir waktu hamil boleh menyebabkan bayi mengalami kerencatan akal. mentega. Howard dan Cronk (1983) mendapati dalam sesetengah kes.bijibijian dan bahan tepung bijirin.hasil ternakan(susu.

bertanggungjawab di atas tugas yang diberikan padanya. mematuhi peraturan kumpulan dalam usaha mewujudkan keharmonian dalam kumpulan. Mengikut Diane Baumrind (1973) terdapat 3 gaya asuhan ibu bapa iaitu: .Sekolah diberikan tugas untuk mendidik murid-murid supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Persepsi rakan sebaya dan individu yang diterima dalam kumpulannya akan menggalakkan membentuk ciri personality yang berkeyakinan. OIeh yang demikian kanak-kanak amat penting dalam urusan memilih rakan sebaya kerana mereka cepat mempelajari sesuatu. rakan sebaya ialah mereka sama umur kronologi atau hampir sama umur dengan seseorang individu.Melalui rakan sebaya individu memperolehi kemahiran penting untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat. Iklim sekolah yang konduksif serta berpeluang penglibatan murid secara aktif dalam aktiviti kokurikulum pula mempengaruhi perkembangan personality yang positif.Selain itu. Rakan sebaya mempengaruhi individu sejak dia mula bersosial di luar rumah selain daripada adik-beradiknya sendiri. cara asuhan (parenting style) juga akan mempengaruhi pembentukan sahsiahnya.Individu belajar untuk menghormati hak individu lain. Keluarga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. bekerjasama. Guru yang bersifat penyanyang dan membimbing murid-murid dengan penuh dedikasi akan menjadi role-model murid untuk membentuk personality mereka yang positif.Menurut Berk (1989). mempelajari peranannya.Ibu bapa akan bertanggungjawab dalam menyediakan pemakanan kepada anak-anaknya.Individu mempelajari kemahiran tersebut berperingkat-peringkat dan melalui permainan.

Sebaliknya. kanak-kanak yang asyik dengan .  Ibu bapa “permisif” (selepas ini disebut permisif) – memberi sepenuh kebebasan dan meletakkan pencapaian yang diharapkan daripada anak-anak mereka. kanak-kanak yang didedahkan kepada sumber teknologi yang berunsur keganasan. emosi dan sosialnya. mudah berkawan. Sumber teknologi yang merupakan faktor yang terakhir merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan bacaan seperti suratkhabar. akan membentuk sikap yang negatif dan personaliti yang tidak diingini.Pendedahan kanak-kanak kepada sumber teknologi yang sihat akan meningkatkan kadar perkembangan kognitif. atau kezaliman. televisyen dan komputer. faktor keluarga juga amat berkait rapat dengan perkembangan sahsiah dan personaliti seseorang kanak.Arus pemodenan pada hari ini amat memberi impak terhadap kehidupan kanak-kanak. filem. cara asuhan yang efektif ialah otoritatif sebab akan dapat membentuk anak-anak yang berdikari.Sebagai contoh. Menurut Baumrind.Oleh itu. Ibu bapa “authoritarian” (selepas ini disebut otoritarian) – mementingkan ketaatan sehingga mengorbankan rasa otonomi anak-anak. majalah.  Ibu bapa “authoritative” (selepas ini disebut otoritatif) – membentuk tingkah laku kanak-kanak mengikut kebolehan diri mereka.kanak itu. tinggi harga diri dan orientasi pencapaian tinggi. radio. iklan. berkendiri asertif. Hal ini haruslaha dibendung agar kanak-kanak pada masa kini tidak terpengaruh dengan perkara-perkara yang negatif akibat daripada kepesatan sumber teknologi pada hari ini. pada masa sama menyatakan harapan atau tingkah laku yang mereka harapkan dicapai oleh anak-anak mereka. dapat bekerjasama dengan ibu bapa.

Perkara ini memberi kesan terhadap personaliti kanak-kanak tersebut yang akan lambat matang dari segi pemikiran.Minda mereka semakin dikuasai dengan dunia hiburan sebagai contohnya kartun dan permainan di internet.kemudahan internet semakin lalai dalam urusan mengurus diri dan pelajaran. .

Sebagai contoh adalah guru menaikkan semangat murid yang ingin menghadapi perperiksaan dengan sentiasa mendidik dan memberi kata-kata semangat. besarlah sumbangan guru di dalam bidang pendidikan. Dengan cara ini murid akan merasakan guru membawa satu perubahan dalaman kepada diri mereka yang bakal menghadapi perperiksaan.Kejayaan dalam bidang pendidikan negara amat membanggakan kita sebagai seorang rakyat Malaysia.Skolah diberi tugas untuk mendidik murid-murid supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. . insan yang berjaya tidak akan dapat dilahirkan.Oleh itu. jelaslah disini guru memainkan peranan penting dalam usaha melahirkan murid yang berpersonaliti positif.Oleh itu.Guru pula menjadi satu asset yang amat penting di dalam bidang pendidikan negara. Pelbagai peranan guru yang dapat dilihat dalam usaha membentuk personaliti murid yang positif. Guru bersifat penyayang dan membimbing murid-murid dengan penuh dedikasi akan menjadi role model murid untuk membentuk personality mereka yang positif.Tanpa seorang guru. Dalam pada masa yang sama juga guru hasrus menjadi sebagai agen perubahan kepada murid.Dalam konteks perubahan ini adalah perubahan ke arah positif.Peranan Guru Membantu Murid Membentuk Personaliti Positif Dari zaman ke zaman kita dapat melihat berbagai kemajuan dan kejayaan dapat ditempuh dalam bidang pendidikan di negara kita.Guru juga berperanan dalam membentuk personaliti murid yang positif ketika proses pembelajaran dan pengajaran.

Di sini kita boleh lihat guru memainkan peranan dalam membentuk sahsiah murid. Melantik mereka membimbing murid sedarjah yang mempunyai ciri introvert dalam aktiviti kumpulan 3. Strategi Menguruskan Personaliti yang Berbeza Introvert 1.Guru juga berperanan sebagai pembentuk sahsiah murid. guru membentuk sahsiah murid dengan memperbaiki dan mendidik sifat murid ke arah murid yang berdisplin. Menggunakan murid-murid yang mempunyai sahsiah positif sebagai role model 3. Melibatkan murid-murid introvert secara aktif dalam aktiviti kumpulan. Memberi peneguhan positif dan pujian 4. Menggalakkan murid yang mempunyai ciri ekstrovert mengemukakan soalan 2. Persepsi rakan sebaya dan individu yang diterima dalam kumpulannya akan menggalakkan membentuk ciri personality yang berkeyakinan. Murid yang mempunyai ciri introvert diberi motivasi untuk melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran 2. Iklim sekolah yang konduksif serta ada peluang penglibatan secara aktif dalam aktiviti kokurikulum pula mempengaruhi perkembangan personality yang positif.Perkara ini juga adalah salah satu langkah pendidik membentuk sahsiah murid yang unggul. Ekstrovert 1. Memberi mereka aktiviti pengayaan .Dalam hal ini.Sebagai contoh guru membimbing pelajar agar sentiasa menjaga kebersihan diri dan juga kebersihan persekitaran.

Menggunakan pembelajaran kaedah inkuiri-penemuan dalam aktiviti pengajaran- .4.

Rafidah Kastawi (2008) Perkembangan Kanak-Kanak Untuk Program Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun.htm .yahoosearch.Bibliografi 1. Kumpulan Budiman Sdn Bhd.edu.au/education/DLiT/2000/Piaget/stages. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Jas Laile Suzana Jaafar (2002) Psikologi Kanak-kanak& Remaja. Samuel. Husin (1996) Sekolah Dan Perkembangan Kanak-Kanak. http://ehlt. Kamaruddin Hj.flinders. 3.com_piaget’sconservation 5. Joy N. 2.org/wiki/Conservation_%28psychology%29" 6.wikipedia. www. Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. 4. "http://en. Haslina Hamzah.

Di perpustakaan saya memperoleh maklumat yang terhad dan memaksa saya untuk menggunakan kemudahan yang lain bagi menyiapkan kerja kursus ini dengan melayari internet.Refleksi Alhamdulillah dan syukur ke hadrat Illahi kerana kerana dengan limpah dan kurnia-Nya saya dapat menyiapkan kerja kursus pendek ini dalam masa yang agak singkat.Pada mulanya agak sukar namun dengan usaha dan sokongan moral daripada ibu bapa . .Saya dengan gigihnya berusaha mencari segala bahan untuk melengkapkan kerja kursus ini dengan cemerlang dan sumber utama yang saya rujuk ialah di perpustakaan di IPG Kampus Tun Hussein Onn.Setelah mendapat bahan untuk kemahiran interpersonal. Seperti yang kami semua sudah jangka bahawa dalam mata pelajaran Perkembangan Kanak .Kanak ini akan ada kerja kursus pendek sepertimana yang semester-semester lalu.saya menukarkan maklumat tersebut ke dalam essei menggunakan perisian Microsoft Word 2007. Akhir kata. Dalam kerja kursus ini saya dikehendaki menjelaskan faktor – factor yang menyumbang kepada perbezaan personality yang terdapat pada setiap kanak-kanak tetapi sebelum itu saya haruslah memahami apakah yang dimaksudkan dengan personaliti.saya berharap agar subjek ini menjadi salah satu subjek yang dapat membantu bakal guru dalam membentuk diri yang serba boleh dalam menjalani kehidupan sebagai seorang guru kelak.rakan-rakan serta pensyarah akhirnya saya dapat siapkan kerja kursus ini dengan waktu yang ditetapkan. Selain mencari maklumat mengenai peranan guru dalam membentuk personality murid yang positif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful