ABREVIERI

BAILLY = Dictionnaire grec - français. BAR = Biblioteca Academiei Române. BFT = Biblioteca Facultăţii de Teologie. BPT = Biblioteca Pentru Toţi BO = Biserica Ortodoxă. BOR = Rev. „Biserica Ortodoxă Română”, Bucureşti. BRC = Biserica Romano - Catolică. BSS = Biblioteca Sfântului Sinod. DEX = Dicţionarul explicativ al limbii române moderne. EA = Editura Academiei GB = Rev. „Glasul Bisericii”, Bucureşti. IBMBOR = Institutul Biblic şi de Misiune al B. O. R. IBR = Istoria Bisericii Române MA = Rev. „Mitropolia Ardealului”, Sibiu. MB = Rev. „Mitropolia Banatului”, Timişoara. MIGNE P.G. & P.L. = „Patrologia Cursus Completus”, graeca & latina. MMS = Rev. „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”, Iaşi. MO = Rev. „Mitropolia Olteniei”, Craiova. O = Rev. „Ortodoxia”, Bucureşti. PSB = Părinţi şi scriitori bisericeşti. RT = „Revista Teologică”, serie nouă, Sibiu. ST = Rev. „Studii Teologice”, Bucureşti. TR = „Telegraful Român”, Sibiu. VO = „Vestitorul Ortodoxiei”, Bucureşti. QUICHERAT = Dictionnaire latin - français.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful