P. 1
Ict

Ict

|Views: 14|Likes:
Published by Wasan Siamlaem

More info:

Published by: Wasan Siamlaem on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2012

pdf

text

original

",..;*..

,
ttuuaoun,lu6,r,'rs.reiol
11l.J

nr:1drJ::Iarrjoutjnr:rioui tct lrtudrrar-o{unfi

?U.:'tU

rilolrirl:rt'ttuu"rh(dr:inr:fl0!ri:rooi',ar6,.roaiuio' ur.orilraimr:riulf nr:rdrn-lirnlda6ar:alrrn air.lraztorulonran^nr:ornrouri{!:vnornr:11.rrrt1./:.ruli:.i!16vi,rrlrrii'orriarufniiryrXrfo.r6r
rfi

drrai,lrii 'ar:ldrl:rIltiardrct tltu'rr'ir,i'.!y.t-, i,rrlllJua-nltinr:riori cr ,;,r.,, u" nrir' lurrlro-*i,,
avilruururtrulrifi

drdurr u!uiir:rro1l'r,fi'l-ori-rdurie;irr-rl{oranrudo.rm:1{rl::Iouiornqudnr:6uui tc i qrLrlaor dru:irnr:luo".rviotr"uni Ioudorafrkilrnnrrdr:rdua{.r0i"l"rlJtdrirudirah.rnr:a,]uauu

n-:turdl+ilriurr:ugiotardrnr

rilniarulro y'

1u

(

)

rarln'rqlau

lriolilfi nrirqalawur*,r.r!:v

..

'[u rurJ:;rrru uaaa r,triru{ruro.!yiruiuaulruln:inri/firn::ltdrJ::Iutril.rn

grdnr:riurri tct

( ) fi qrr:r:r0as 16uoe-.lf ( ) o. ldfolsavoUn:ojnolfirrnaj (
(
)

tltu

u:'ahi arjr.:l:

)u }frvrara:

r,a rttas

aln:ojno!firimoi

o'

o11l.
r5r]

Ll:o:crdoln:inr:,/fi ln5:lL/dafi al ouan6ol n'luna'lo,]llltnt: llavn',.]u:1.lrii.Jr.tln:.int:/nan:5!/a1
dala:lnr:,61n::lzdaud'nao:
i11I?t]rlr1,run1r,

i'iu2!ti1']Ia:{n1rlhinrru/ou:!

(

)

f,.:lrii

ur.run

r:ti
yiarJ:rtrtui,rl
(srartfiirnnir o rirmol)

to. r,niru.*utoryiruinlrtdo.lnr:o-onr:au:rioirunolfirrnoi'[firiutraatn:
dqurJnr:rEau$ rcr

( ) daur: n:rur:c!?n-nao:fifr,{nl:l-oor:rn'laltinr:rEaui ( ) o .nr:'ldl1!noLryixrfl aittaviurnairiier ( ) b. nr:1,6111:un:!!:vlndrirrairrJfil5lr ( ) m. nr:ouadr:.!:"nurnolfirrnoiualq!n:ni ( ) <. nr:fionrluavdalna!fr:rfioi ( ) c. nr:airliSlls0idtolrj:tn:rairr5o:U ( ) u. nr:rla.:n-uua;:hurnttl aonl"aurniotir g
) cl.

qltu 'tutlutJ:;uru uaas riotri atjrrl:

CT

tlru

nr:rlfrifiuavrr:t1oli'n:rfiar,ra'nra'ulnr:n:vlirn,:ufiqrdu.lni!na!firrnoji
(:Y1rl

I6. oUt

.!

( )

u{luoa{n'1: (l',txti1lo01lir, b)

ct. odsJ!i.1,l,l!tun-nnltoutrJ

( r
<
ri:,:

)o. r.laaln5
J

b. al.tl (tYL)

narfi

fi a.: nr :r-FrBU:l

,iu
I r 1 , qn: :ry)tlrJ.t, lutd'):.drfloU :ryi.li.lC I ... .........
l1lil"14t
n-r

n-:

$. a !

"1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

c. nrrldolnr:nr:atiuauuo,:nnutinr:rEalj tcr

rlru

,; L

(oroltdlinnir o olqall)

G. tF:8inortyi?tor.riuel

atn:ni

(

) ro.

irlrn:

{ lr' aL.(ty!,)... u. dofiorriura;{aruauuvsionr'rirliu.:ru,o.:autinr:riaui
tct zwu
(sroll,l6urnnr_r

o

nira!)

(

) r..

,notavarulnritdoouuuuaouou
dru"nlrla6f,i',ryios"oni
t&rl

n:gu rdrna,.ud

c

alnrnnr{d{yiqt-a4i n.ludar a.da.rr-ani o.n-!ni :rooo .ir:6,u
o-dddb_bdo.,

nrlluiuyr uo

irrar tcc.r

q e c'-E?e 315"8 F Eri"h

-

r4

@?

i"6

:r

Y

j
,-1

q-;

F

re
:J

5

5
=

'F
.c e F
U

"'# a'l 5
,F

a
-

'p .p
F

ri: r' :

-'

;11

a!:

,
rE

PqlG

c ;,

-t
5
)5

e .q

!r:3 er)r).4

csSa:er ,i F
F

rJ:

F

.a

'

5

,F e

,1
F

,S

,ai
F9

e
F

E F

;,
!q ,F F )a
,B

,5
)Z

rE

,E
-!

a
.F
E

--:^

i c, ,-l = F-s

E,?"E sF!a!E

B. 'i .t
,!:

L-

.ET
.F
=

,E

AF

2rr
qrG J-

x5

"-

.ri
9\7 4 'E. ,5 's

:
'gq

a!c

=

= i:.
-4,

aa
'F e ,5

a

F
F

.s

,5

,5

F

;,
!5

'F e
rE

4

)=
,= {q

':

-a

,=

;,

E

'!9 c i,6 5
p
{r5

,
e,;
J

tsu)

E3
:Gj

bE
P,K .5L

i,ts
:;

EF

,,E 'q rip

)?

,?.

q3

e"g

>Ei

Pd

J
6
rF

c rG

;
J J

i J
6

,:F ,: ,,s
E. 'i

?16 sel qq gg ttl

i6

),i:r,q"D 6 r

'E@
i,^ "- ,.;

-L

F"8,5'5
FA9'9

ol'86@oJ6

f"P r E

,5 F Fq
*".q

),: ,q E,
.::

.;

p

EV
E,B

";2 l'{
!"t

'q,:

E;-

.85"
i

EiEr
iE
.Ei

fiq;E:a i:'cFgqF q;-i
; e gpd!'i
Ef(i/_cJi:

"

,_E

-?

qi
i i
E'E

,
a

F

9

?

E
C !D p

D

f EiEI €.s:u::E.i,
E,e

3,i,,8

s'E E i
E."E
)a i C Jl-i

{*

T E.:f E E
c c D F("*rF:)F"i

P8 'aE PE JI
E.; 9-G

,-r q

E? .C

ETgT,5,Ed, "r rE '!: s.e
'bq!E'E
,3,8

+ri
FJ

6 E:* )eqi"

i rlFE si9 -dqq"

,qi 4

E:*
.E

6-j

s s.E s 3"P + 3 ,;d s ;vcF-pF oid@ 6

ir(;arll;r\

5 4'

'E I
E

,qr)a

dea

a
I !16 _p (F@,L!: ":.3!",6.5'J;5irPa
!',-

-j

D
x(r" (r"

p.DGa
_

p

(a

(e
.D
G?

IFo .6=

(-

p- .6 =Jp
J."
J@

C !D

I

)?6 !s {El tE
a
"tc

Fl

Ea

)G

,4

(c@dlql

<J13"-nLa F.e6oL-

(b

(3

c)

'5 ,L-, A d'168, 4rr c! a

-e'<(

i
_(s

#'a

'e.
q)

FB.
FJ:

'n.
=@

:s

.-c

'E ,S,

s' ,;

,
'6
o p

ni

ciq

E,H

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->