P. 1
Ujian Prestasi Perdagangan Tingkatan 5

Ujian Prestasi Perdagangan Tingkatan 5

|Views: 54|Likes:
Published by Huda Lamjani

More info:

Published by: Huda Lamjani on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2013

pdf

text

original

UJIAN PRESTASI PERDAGANGAN TINGKATAN 5 SMK KUNAK (MAC 2012) Arahan: Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian

iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Pelajar wajib menjawab semua soalan Bahagian A dan Bahagian B Bahagian A 1. Maklumat di bawah ini berkaitan dengan satu prinsip dalam Perbankan Islam. Cik Puan Azlina bersetuju menabung wangnya di sebuah bank kerana pihak bank bersetuju menjaga keselamatan wang tersebut Apakah prinsip perbankan Islam yang berkaitan dengan maklumat diatas? A Al Wadiah C Kafalah B Ijarah D Murabaha 2. Pernyataan yang manakah menunjukkan fungsi Bank Negara Malaysia (Bank Pusat) I Mengeluarkan dan mengawal mata wang II Memberi pinjaman kepada syarikat korporat III Menetapkan kadar pertukaran mata wang asing IV Menjadi jurubank kepada bank perdagangan A I dan II B IIdan III 3. Antara berikut, yang manakah bank koperasi? A Bank Saudagar B Agobank C III dan IV D Idan IV

C Bank Simpanan Nasional D Bank Kerjasama Rakyat Malaysia

4. Syarikat KFD, sebuah syarikat menjual ayam goreng bercadang mengambil alih sebuah syarikat sendirian berhad yang mengusahakan ternakan ayam. Pihak yang manakah dapat membantu Syarikat KFD dalam urusan pengambilalihan tersebut? A Bank Saudagar C Syarikat Pemfaktoran B Bank Perdagangan D Bank Simpanan Nasional 5. Maklumat berikut menunjukkan ansuran bulanan yang perlu dibuat oleh Encik Fendy. #RM 500-Ansuran pinjaman rumah #RM 100-Premium insurans #RM 400-Ansuran pinjaman kereta Apakah kemudahan pembayaran yang paling sesuai digunakan oleh Encik Fendy? A Cek C Arahan tetap B Draf bank D Pindahan telegraf 6. Faktor yang manakah perlu dipertimbangkan oleh pihak bank sebelum meluluskan permohonan pinjaman perniagaan? A Lokasi perniagaan C Jenis pemilikan perniagaan B Sasaran pelanggan D Kedudukan kewangan pelanggan

1

7. Mengapakah peniaga suka menggunakan cek untuk membuat pembayaran? A Cek merupakan wang sah B Cek boleh dipindah milik C Cek dijamin bayaran oleh bank D Cek boleh dijadikan bukti pembayaran 8. Maklumat berikut berkaitan dengan sejenis akaun simpanan  Pemegang akaun dikenkan caj perkhidmatan  Wang dikeluarkan menggunakan cek Jenis simpanan yang dimaksudkan ialah A Akaun simpanan B Akaun simpanan tetap

C Akaun semasa D Akaun simpanan SEDAR

9. Cek yang ditulis tarikh di masa akan datang ialah A Cek lewat tarikh C Cek kosong B Cek bank D Cek bertarikh hadapan 10. Jika peniaga kecil ingin mendapatkan pinjaman untuk membiayai projek industri kecil dan sederhana (IKS) dalam bidang pertanian, perkilangan dan perniagaan, syarikat manakah yang boleh memberi jaminan? A Syarikat kewangan C Syarikat pemfaktoran B Syarikat pajakan D Syarikat Jaminan Kredit Malaysia 11. Apakah bayaran yang dibuat oleh insured kepada insurer untuk mendapat perlindungan terhadap sesuatu risiko? A Bonus C Faedah B Rebat D Premium 12. Pernyataan yang manakah benar mengenai insurans? I Memaksimumkan keuntungan insurer II Skim saling menolong dalam menghadapi sesuatu risiko III Meminimumkan kerugian insured apabila ditimpa risiko IV Cara yang mudah untuk mengurangkan kekerapan risiko A I dan II B I dan IV C II dan III D IIIdan IV

13. Antara berikut yang manakah tidak boleh diinsuranskan oleh seorang pekedai? A Kedainya C Nyawa jirannya B Stoknya D Rumah miliknya 14. Prinsip yang manakah berkaitan dengan peranan memulihkan insured kepada kedudukan asal? A Indemniti C Penuh percaya mutlak B Jaminan setia D Kepentingan boleh insurans

2

Soalan 15 & 16 berdasarkan maklumat berikut Encik Mark Thomas membeli sebuah rumah pada harga RM120 000 yang diinsuranskan daripada kebakaran pada nilai yang sama. Pada tahun berikutnya, beliau menginsuranskan semula rumah tersebut mengikut nilai pasaran RM150 000 dengan mengambil tiga polisi insurans pada nilai RM150 000 setiap satu daripada tiga buah syarikat insurans. Polisi lamanya dibatalkan. Pada tahun ini, rumahnya hangus akibat dijilat api. 15. Berapakah ganti rugi yang akan dibayar oleh setiap syarikat insurans? A RM40 000 C RM120 000 B RM50 000 D RM150 000 16. Apakah prinsip digunakan untuk membayar ganti rugi kepada Encik Mark Thomas? A Subrogasi C Kepentingan boleh insurans B Sumbangan D Penuh percaya mutlak 17. Pilih kombinasi yang betul tentang jenis insurans Insurans Am Insurans motor Insurans liabiliti awam Insurans kebakaran Insurans endowmen Insurans Hayat Insurans kesihatan Insurans pendidikan Insurans hayat seumur hidup Insurans hayat sementara

A B C D

18.Encik Izzat telah mengupah seorang juruwang di kedai runcitnya. Apakah jenis insurans yang perlu diambil bagi melindungi risiko ketidakjujuran pekerja tersebut? A Insurans kecurian C Insurans jaminan setia B Insurans liabiliti am D Insurans liability majikan 19. Persamaan manakah yang menunjukkan persamaan antara insurans konvensional dan insurans takaful? A Mencegah berlakunya risiko B Bebas daripada unsur riba dan gharar C Menguntungkan insured dengan bayaran pampasan D Memberi bantuan kepada insured untuk menampung kerugian yang dialami 20. Encik Sharizan Azman terlibat dengan kemalangan jalan raya. Beliau ingin membuat tuntutan ganti rugi. Apakah prosedur yang betul dalam membuat tuntutan tersebut? I Insurer menjalankan siasatan II Membuat laporan polis dan memaklumkan kepada pihak insurer III Menerima ganti rugi mengikut perjanjian dalam insurans IV Mendapatkan borang tuntutan daripada insurer A II, I, IV dan III B II, IV, I dan III C IV, II, I dan III D IV, I, II dan III

3

Bahagian B - Jawab semua soalan ( 35 markah)

1 a)

Huraikan tiga prinsip syariah yang diamalkan dalam sistem perbankan islam (6markah) Huraikan tiga jenis simpanan di bank perdagangan (6markah)

b)

c)

Sekeping cek melibatkan tiga pihak. Jelaskan

(6markah)

2 a)

Jelaskan perbezaan antara risiko yang boleh diinsuranskan dengan risiko yang tidak boleh diinsuranskan (4markah) Jelaskan prinsip insurans berikut; i-Kepentingan boleh percaya ii-Percaya penuh mutlak iii-Indemniti

b)

(3markah) (3markah) (3markah) (4markah)

c)

Huraikan dua jenis produk takaful

~~~USAHA TANGGA KEJAYAAN~~~
Jangan fikirkan TETAPI cuba BAYANGKAN setiap perkataan tersebut!! Fikirkan sejenak!

4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->