MALOLOS-Kultura ng agham at teknolohiya ang dapat mamayani sa bansa upang higit na umunlad at hindi culture of impunity o ang

kawalan ng napaparusahan, ayon kay Vicky Bartilet, ang corporate secretary ng Alyansa ng mga Grupong Haligi ng Agham at Teknolohiya para sa Mamamayan (Agham) party-list. Aniya, sa kasalukuyan ay hindi pa rin makaangat ang agham at teknolohiya sa bansa dahil sa maliit na pondong alokasyon para sa pananaliksik kaya't nanantiling hindi matatag ang kaunlarang pang-ekonomiya ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Kailangan natin ng strong science and technology (S and T) culture, kaysa culture of impunity," ani Bartilet. Sinabi niya na ang agham at teknolohiya ang nagsisilbing gulugod ng pambansang kaunlarang pang-ekonomiya at ito ay masasalamin sa mga bansang Estados Unidos, Japan at Singapore na pawang namuhunan ng malaki sa agham at teknolohiya. Ngunit hindi makaangat o makasabay ang Pilipinas sa mga nabanggit na bansa dahil sa maliit na alokasyon sa pananaliksik sa agham at teknolohiya. Ayon kay Bartilet, ang karaniwang alokasyon ng mga bansa para sa agham at tenolohiya ay isang porsyento ng kabuuang gross domestic product (GDP) nito. Ngunit sa kaso ng Pilipinas, kulang sa sa isang porsyento ng taunang GDP ang alokasyon sa agham at teknolohiya. Sinabi niya na nakakainggit ang ibang bansa dahil sa dalawa hanggang tatlong porsyento ng kanilang GDP ang ibinibigay sa pananaliksik. Bukod dito, higit na mas malaki ang kabuuang GDP ng mga nabanggit na bansa kumpara sa Pilipinas kaya't higit na mas malaki ang pondong alokasyon nila sa agham at teknolohiya. Isa sa mga epekto ng mababang alokasyon ng bansa sa agham at teknolohiya ay ang mababang bilang ng mga siyentipiko at mga inihinyero sa bansa. Sa kasalukuyan, mayroon lamang 155 siyentipiko at inhinyero sa bawat 1-milyong Pilipino. Ang bansa ay tinatayang may 80-milyong populasyon. Sa ibang bansa, ang ratio ng siyentipiko at inhinyero sa bawat 1-milyong populasyon ay 390. Ang maliit na bilang na ito ng mga siyentipiko at inhinyero sa bansa ay lalo pang naaapektuhan ng "brain drain" o ang pangingibang bansa ng mga Pilipinong propesyunal dahil doon sila nakakakita ng oprtunidad. "Kailangan isulong natin ang S and T para mas maraming Pilipino ang maging involve dito at sila na ang maggenerate ng technology upang hindi tayo laging nanghihiram ng technology sa ibang bansa," ani Bartilet. Iginiit niya na ang kalagayang ito ang nais solusyunan ng Agham party-list kung sakaling mahalal sa Kongreso. Ayon kay Bartilet, isusulong ng Agham-Party list ang dagdag na alokasyon para sa mga Pilipinong mananaliksik upang higit na umunlad ang agham at teknolohiya sa bansa maging ang ekonomiya ng bansa. Bukod dito, sinabi niya na inihanda na ng Agham party-list ang plano para sa pagtatayo ng mga science high school sa lahat ng rehiyon sa bansa. Sa kasalukuyan, siyam pa lamang ang rehiyon ng bansa na may science high school. Ang mga ito ay matatagpuan sa National Capitol Region (NCR); Ilocos at Cagayan Valley region; Bicol region; Eastern, Western at Central Visayas regions; Central at Southern Mindanao. Ito ay nangangahulugan na wala pang science high school sa Cordillera Administrative Region (CAR), Central Luzon, Southern Tagalog at Regions 9, 10 at 12. Kaugnay ng pagtatayo ng mga science high schools, plano rin ng Agham party list na mapaunlad ang kurikulum sa pagtuturo ng Agham at matematika sa bawat paaralan. Ayon kay Bartilet, ang edukasyong nakatutok sa Agham at teknolohiya ay susi sa kaunlaran ng bansa sapagkat ito ay nakapagbibigay ng kakayahan sa mga tao upang maging malikhain.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful