P. 1
Mat an _ Prof _ Skripta

Mat an _ Prof _ Skripta

|Views: 1,003|Likes:
Published by Milan Fox Lisica

More info:

Published by: Milan Fox Lisica on Mar 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.1 Uvod
 • 1.1.1 Elementi matematiˇcke logike
 • 1.1.2 Elementi teorije skupova
 • 1.1.3 Relacije i funkcije
 • 1.1.4 Elementarne funkcije
 • 1.2.1 Skupovi N,Z i Q
 • 1.2.2 Skup R
 • 1.2.3 Skup C
 • 1.3 Zadaci
 • Graniˇcne vrijednosti
 • 2.1 Graniˇcna vrijednost niza
 • 2.1.1 Definicija niza i osnovni pojmovi
 • 2.1.2 Neke osobine konvergentnih nizova
 • 2.1.3 Monotoni nizovi
 • 2.1.4 Cauchyjevi nizovi
 • 2.2 Graniˇcna vrijednost funkcije
 • 2.2.1 Definicija taˇcke nagomilavanja
 • 2.2.2 Definicija graniˇcne vrijednosti funkcije
 • 2.2.3 Osobine graniˇcnih vrijednosti funkcija
 • 2.3 Neprekidne funkcije
 • 2.3.1 Definicija neprekidne funkcije
 • 2.3.2 Vrste prekida funkcije
 • 2.3.3 Osobine neprekidnih funkcija
 • 2.3.4 Uniformno neprekidne funkcije
 • 2.4 Zadaci
 • Diferencijalni raˇcun
 • 3.1 Prvi izvod
 • 3.1.1 Definicija prvog izvoda
 • 3.1.2 Osobine prvog izvoda
 • 3.1.3 Geometrijska interpretacija prvog izvoda
 • 3.1.4 Diferencijal
 • 3.2. TEOREME O SREDNJOJ VRIJEDNOSTI I PRIMJENE 61
 • 3.2 Teoreme o srednjoj vrijednosti i primjene
 • 3.2.1 Teoreme o srednjoj vrijednosti
 • 3.2.2 Monotonost funkcije
 • 3.2.3 L’Hospitalovo pravilo
 • 3.3 Izvodi viˇseg reda
 • 3.3.1 Izvod reda n
 • 3.3.2 Drugi izvod i konveksnost
 • 3.3.3 Taylorova formula
 • 3.3.4 Ispitivanje funkcija
 • 3.4 Zadaci
 • Integralni raˇcun
 • 4.1 Odredjeni integral
 • 4.1.1 Definicija odredjenog integrala
 • 4.1.2 Osobine odredjenog integrala
 • 4.2 Neodredjeni integral
 • 4.2.1 Definicija neodredjenog integrala
 • 4.2.2 Osobine neodredjenog integrala
 • 4.2.3 Integracija nekih klasa funkcija
 • 4.3 Nesvojstveni integral
 • 4.3.1 Nesvojstveni integral prve vrste
 • 4.3.2 Nesvojstveni integral druge vrste
 • 4.4 Primjene odredjenog integrala u geometriji
 • 4.4.1 Povrˇsina figure u ravni
 • 4.4.2 Duˇzina luka krive
 • 4.4.3 Zapremina i povrˇsina obrtnog tijela
 • 4.5 Zadaci
 • 5.1 Numeriˇcki redovi
 • 5.1.1 Definicija i osnovni pojmovi
 • 5.1.2 Redovi sa pozitivnim ˇclanovima
 • 5.1.3 Alternativni redovi
 • 5.2 Funkcionalni nizovi i redovi
 • 5.2.1 Funkcionalni nizovi
 • 5.2.2 Funkcionalni redovi
 • 5.2.3 Stepeni redovi
 • 5.3 Zadaci
 • Diferencijalne jednaˇcine
 • 6.1 Uvod
 • 6.1.1 Osnovni pojmovi
 • 6.1.2 Egzistencija i jedinstvenost rjeˇsenja
 • jednaˇcina

MATEMATI

ˇ
CKA ANALIZA 1
Zoran Mitrovi´c
Elektrotehniˇcki fakutet u Banjaluci
2
Sadrˇzaj
1 Uvod 7
1.1 Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1.1 Elementi matematiˇcke logike . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1.2 Elementi teorije skupova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1.3 Relacije i funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.1.4 Elementarne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2 Skupovi N, Z, Q, R i C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2.1 Skupovi N, Z i Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2.2 Skup R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.2.3 Skup C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.3 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2 Graniˇcne vrijednosti 25
2.1 Graniˇcna vrijednost niza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.1.1 Definicija niza i osnovni pojmovi . . . . . . . . . . . . . . 25
2.1.2 Neke osobine konvergentnih nizova . . . . . . . . . . . . . 27
2.1.3 Monotoni nizovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.1.4 Cauchyjevi nizovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.2 Graniˇcna vrijednost funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.2.1 Definicija taˇcke nagomilavanja . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.2.2 Definicija graniˇcne vrijednosti funkcije . . . . . . . . . . . 38
2.2.3 Osobine graniˇcnih vrijednosti funkcija . . . . . . . . . . . 40
2.3 Neprekidne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.3.1 Definicija neprekidne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.3.2 Vrste prekida funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.3.3 Osobine neprekidnih funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.3.4 Uniformno neprekidne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.4 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3 Diferencijalni raˇcun 53
3.1 Prvi izvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.1.1 Definicija prvog izvoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.1.2 Osobine prvog izvoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.1.3 Geometrijska interpretacija prvog izvoda . . . . . . . . . . 57
3
4 SADR
ˇ
ZAJ
3.1.4 Diferencijal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.2 Teoreme o srednjoj vrijednosti i primjene . . . . . . . . . . . . . 61
3.2.1 Teoreme o srednjoj vrijednosti . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.2.2 Monotonost funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.2.3 L’Hospitalovo pravilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.3 Izvodi viˇseg reda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.3.1 Izvod reda n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.3.2 Drugi izvod i konveksnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
3.3.3 Taylorova formula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.3.4 Ispitivanje funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3.4 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4 Integralni raˇcun 81
4.1 Odredjeni integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
4.1.1 Definicija odredjenog integrala . . . . . . . . . . . . . . . 81
4.1.2 Osobine odredjenog integrala . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4.2 Neodredjeni integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
4.2.1 Definicija neodredjenog integrala . . . . . . . . . . . . . . 86
4.2.2 Osobine neodredjenog integrala . . . . . . . . . . . . . . . 88
4.2.3 Integracija nekih klasa funkcija . . . . . . . . . . . . . . . 90
4.3 Nesvojstveni integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.3.1 Nesvojstveni integral prve vrste . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.3.2 Nesvojstveni integral druge vrste . . . . . . . . . . . . . . 101
4.4 Primjene odredjenog integrala u geometriji . . . . . . . . . . . . 102
4.4.1 Povrˇsina figure u ravni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
4.4.2 Duˇzina luka krive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.4.3 Zapremina i povrˇsina obrtnog tijela . . . . . . . . . . . . 104
4.5 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
5 Redovi 109
5.1 Numeriˇcki redovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
5.1.1 Definicija i osnovni pojmovi . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
5.1.2 Redovi sa pozitivnim ˇclanovima . . . . . . . . . . . . . . . 113
5.1.3 Alternativni redovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
5.2 Funkcionalni nizovi i redovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
5.2.1 Funkcionalni nizovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
5.2.2 Funkcionalni redovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
5.2.3 Stepeni redovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
5.3 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
6 Diferencijalne jednaˇcine 129
6.1 Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
6.1.1 Osnovni pojmovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
6.1.2 Egzistencija i jedinstvenost rjeˇsenja . . . . . . . . . . . . . 130
6.2 Neki integrabilni tipovi diferencijalnih
jednaˇcina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
SADR
ˇ
ZAJ 5
6.2.1 Jednaˇcina sa razdvojenim promjenljivim . . . . . . . . . . 134
6.2.2 Homogena jednaˇcina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
6.2.3 Linearna jednaˇcina prvog reda . . . . . . . . . . . . . . . 137
6.2.4 Bernoullijeva jednaˇcina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
6.2.5 Riccatijeva jednaˇcina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
6.2.6 Jednaˇcine Lagrangea i Clairauta . . . . . . . . . . . . . . 141
6.3 Linearne diferencijalne jednaˇcine viˇseg reda . . . . . . . . . . . . 143
6.3.1 Homogena jednaˇcina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
6.3.2 Nehomogena jednaˇcina. Metod varijacije konstanti . . . . 146
6.3.3 Homogena jednaˇcina sa konstantnim koeficijentima . . . . 149
6.4 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
7 Literatura 157
6 SADR
ˇ
ZAJ
Glava 1
Uvod
1.1 Uvod
1.1.1 Elementi matematiˇcke logike
Iskaz je potvrdna reˇcenica koja ima smisla i koja je ili taˇcna ili netaˇcna.
Na primjer :
• 2 < π je taˇcan iskaz,
• 2 + 2 > 4 je netaˇcan iskaz,
• x + 3 = 4 nije iskaz jer nije potvrdna reˇcenica.
Iskazi se obiˇcno oznaˇcavaju malim slovima p, q, r, . . . , koji se zovu iskazna
slova. Dva ili viˇse iskaza se povezuju logiˇckim operacijama. Logiˇcke op-
eracije su : konjunkcija, disjunkcija, implikacija, ekvivalencija i negacija.
• Konjukcija dva iskaza p i q se oznaˇcava sa p ∧q, ˇcita se p i q. To je iskaz
koji je taˇcan ako i samo ako su oba iskaza p i q taˇcna.
• Disjunkcija dva iskaza p i q se oznaˇcava sa p ∨ q, ˇcita se p ili q. To je
iskaz koji je taˇcan ako i samo ako je bar jedan od iskaza p i q taˇcan.
• Implikacija dva iskaza p i q se oznaˇcava sa p ⇒ q, ˇcita se p implicira q ili
ako p onda je q ili iz p slijedi q. To je iskaz koji je taˇcan ako i samo ako
je iskaz p taˇcan, a iskaz q netaˇcan.
• Ekvivalencija dva iskaza p i q se oznaˇcava sa p ⇔ q, ˇcita se p je ekviva-
lentno sa q . To je iskaz koji je taˇcan ako i samo ako su oba iskaza p i q
taˇcna ili oba iskaza p i q netaˇcna.
• Negacija iskaza p se oznaˇcava sa p, ˇcita se sa ne p i taˇcan je iskaz ako
je iskaz p netaˇcan, a netaˇcan iskaz ako je iskaz p taˇcan.
7
8 GLAVA 1. UVOD
Taˇcan iskaz se oznaˇcava sa ·, ˇcita se te, a netaˇcan iskaz sa ⊥, ˇcita se ne te.
Napomenimo da se taˇcan iskaz oznaˇcava i sa 1, a netaˇcan iskaz sa 0.
Prethodno reˇceno moˇzemo zapisati i u obliku tablica. Te tablice se nazivaju
tablice istinitosti.
p q p ∧ q p ∨ q p ⇒ q p ⇔ q
· · · · · ·
· ⊥ ⊥ · ⊥ ⊥
⊥ · ⊥ · · ⊥
⊥ ⊥ ⊥ ⊥ · ·
p p
· ⊥
⊥ ·
Simbole · i ⊥ zovemo logiˇckim konstantama. Skup ¦·, ⊥¦ sa operacijama
∧, ∨, ⇒, ⇔, ˇcini iskaznu algebru.
Iskazne formule su :
1. iskazna slova,
2. A∧ B, A∨ B, A ⇒ B, A ⇔ B, A, ako su A i B iskazne formule,
3. iskazne formule se dobijaju konaˇcnom primjenom iskaznih formula iz 1. i 2.
Tautologija je iskazna formula koja je taˇcna za sve vrijednosti svojih iskaznih
slova.
Primjer 1.1. Iskazna formula
(p ⇒ q) ⇔ (p ∨ q)
je tautologija.
p q p ⇒ q p ∨ q (p ⇒ q) ⇔ (p ∨ q)
· · · · ·
· ⊥ ⊥ ⊥ ·
⊥ · · · ·
⊥ ⊥ · · ·
Primjeri tautologija :
• p ⇒ p, refleksivnost implikacije,
• p ∨ p, zakon iskljuˇcenja tre´ceg,
• p ⇔ p, princip dvojne negacije,
• (p ∧ q) ⇔ (q ∧ p) komutativnost logiˇcke operacije, ∧,
• (p ∨ q) ⇔ (q ∨ p) komutativnost logiˇcke operacije, ∨,
• ((p ∧ q) ∧ r) ⇔ (p ∧ (q ∧ r)) asocijativnost logiˇcke operacije, ∧,
• ((p ∨ q) ∨ r) ⇔ (p ∨ (q ∨ r)) asocijativnost logiˇcke operacije, ∨,
1.1. UVOD 9
• (p ∧ (q ∨ r)) ⇔ ((p ∨ r) ∧ (p ∨ r)) distributivnost ∨ prema ∧,
• (p ∨ (q ∧ r)) ⇔ ((p ∧ r) ∨ (p ∧ r)) distributivnost ∧ prema ∨,
• (p ∧ q) ⇔ (p ∨ q), (p ∨ q) ⇔ (p ∧ q), De Morganovi zakoni,
• (p ⇒ q) ⇔ (q ⇒ p), zakon kontrapozicije,
• [(p ⇒ q) ∧ (q ⇒ r)] ⇒ (p ⇒ r), zakon silogizma.
1.1.2 Elementi teorije skupova
Skup je osnovni pojam u matematici. Skupovi se oznaˇcavaju velikim slovima
A, B, C, . . . , X, Y, Z, . . .
Elemente skupa oznaˇcavamo malim slovima, a, b, c, . . . , x, y, z, . . .
Ako elemenat x pripada (ne pripada) skupu X, to oznaˇcavamo sa
x ∈ X (x / ∈ X).
Skup elemenata sa osobinom P se oznaˇcava sa
¦x : P(x)¦.
Kvantifikatori su ∀, ˇcita se za svako i ∃, ˇcita se postoji. Kvantifikatori se
koriste radi simboliˇckog zapisa.
Skup X je podskup skupa Y i to oznaˇcavamo sa X ⊂ Y ako vrijedi
(∀x) x ∈ X ⇒ x ∈ Y.
Prazan skup je skup koji nema elemenata i oznaˇcavamo ga sa ∅.
Pri radu sa skupovima se koriste sljede´ce operacije :
• unija skupova X i Y , X ∪ Y = ¦x : x ∈ X ∨ x ∈ Y ¦,
• presjek skupova X i Y , X ∩ Y = ¦x : x ∈ X ∧ x ∈ Y ¦,
• razlika skupova X i Y , X ¸ Y = ¦x : x ∈ X ∧ x / ∈ Y ¦,
• komplement skupa X , X
C
= ¦x : x / ∈ X¦.
Za operacije sa skupovima vrijede sljede´ce osobine :
• A∪ B = B ∪ A, komutativnost operacije unija,
• A∩ B = B ∪ A, komutativnost operacije presjek,
• A∪ (B ∪ C) = (A∪ B) ∪ C, asocijativnost operacije unija,
• A∩ (B ∩ C) = (A∩ B) ∩ C, asocijativnost operacije presjek,
• A∪ (B ∩ C) = (A∪ B) ∩ (A∪ B), distributivnost unije prema presjeku,
• A∩ (B ∪ C) = (A∩ B) ∪ (A∩ B), distributivnost presjeka prema uniji,
• (A∪ B)
C
= A
C
∩ B
C
, (A∩ B)
C
= A
C
∪ B
C
, De Morganovi zakoni.
10 GLAVA 1. UVOD
1.1.3 Relacije i funkcije
Uredjeni par (x, y) se definiˇse sa
(x, y) = ¦¦x¦, ¦x, y¦¦.
Iz definicije uredjenog para dobijamo
(x
1
, y
1
) = (x
2
, y
2
) ⇔ x
1
= x
2
∧ y
1
= y
2
.
Dekartov proizvod skupova X i Y se oznaˇcava sa X Y i definiˇse sa
X Y = ¦(x, y) : x ∈ X, y ∈ Y ¦.
Ako je n > 2 uredjena n−torka (x
1
, x
2
, . . . , x
n−1
, x
n
) se definiˇse sa
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) = ((x
1
, x
2
, . . . , x
n−1
), x
n
).
Binarna relacija relacija ρ na nepraznom skupu X je podskup skupa X X.
Ako uredjeni par (x, y) pripada relaciji ρ to piˇsemo i xρy.
Za binarnu relaciju ρ na skupu X kaˇzemo da je :
• refleksivna, ako vrijedi (∀x ∈ X) xρx,
• simetriˇcna, ako vrijedi (∀x ∈ X)(∀y ∈ X) xρy ⇒ yρx,
• antisimetriˇcna, ako vrijedi (∀x ∈ X)(∀y ∈ X) xρy ∧ yρx ⇒ x = y,
• tranzitivna, ako vrijedi (∀x ∈ X)(∀y ∈ X)(∀z ∈ X) xρy ∧ yρz ⇒ xρz.
Binarna relacija je relacija ekvivalencije ako je refleksivna, simetriˇcna i tranz-
itivna.
Binarna relacija je relacija poretka ako je refleksivna, antisimetriˇcna i tranz-
itivna.
Primjer 1.2. Relacija = je relacija ekvivalencije, a relacija ≤ je relacija poretka.
Neka je ρ relacija ekvivalencije na skupu X i x ∈ X. Skup
C(x) = ¦y : (x, y) ∈ ρ¦
je klasa ekvivalencije za elemenat x. Moˇze se pokazati da je
_
x∈X
C(x) = X,
C(x) ∩ C(y) = ∅ za x ,= y.
Primjer 1.3. Pokazati da je relacija ρ definisana na skupu Z na sljede´ci naˇcin
(x, y) ∈ ρ ⇔ (∃k ∈ Z) x −y = 3k
1.1. UVOD 11
relacija ekvivalencije i odrediti klase ekvivalencije.
Relacija ρ je refleksivna jer vrijedi
(x, x) ∈ ρ ⇔ x −x = 0 3.
Dalje, relacija ρ je simetriˇcna. Naime,
(x, y) ∈ ρ ⇔ (∃k ∈ Z) x −y = 3k ⇔ (∃ −k ∈ Z) y −x = 3(−k) ⇔ (y, x) ∈ ρ.
Na kraju iz
((x, y) ∈ ρ) ∧ ((y, z) ∈ ρ) ⇒
((∃k
1
∈ Z) x −y = 3k
1
) ∧ ((∃k
2
∈ Z) x −y = 3k
2
) ⇒ x −z = 3(k
1
+k
2
)),
pa (x, z) ∈ ρ. Dakle, relacija ρ je tranzitivna.
Klase ekvivalencije su skupovi
C(1) = ¦3k + 1 : k ∈ Z¦,
C(2) = ¦3k + 2 : k ∈ Z¦,
C(3) = ¦3k : k ∈ Z¦.
Da´cemo sada definiciju funkcije ili preslikavanja. Vidje´cemo da je to speci-
jalan sluˇcaj relacije.
Neka su A i B neprazni skupovi. Pridruˇzivanje (korespodencija, pravilo ) f
koje svakom elementu x skupa A dodjeljuje taˇcno jedan elemenat f(x) naziva
se funkcija ili preslikavanje. Koriste´ci pojam relacije prethodnu definiciju
moˇzemo iskazati i na sljede´ci naˇcin : Relacija f ⊂ AB je funkcija ako vrijede
sljede´ca dva uslova
• (∀x ∈ A)(∃y ∈ B)(x, y) ∈ f,
• (∀x ∈ A)(∀y
1
∈ B)(∀y
2
∈ B) (x, y
1
) ∈ f ∧ (x, y
2
) ∈ f ⇒ y
1
= y
2
.
Skup A je domen ili oblast definisanosti, a skup B kodomen funkcije f. Skup
vrijednosti funkcije f je
f(A) = ¦f(x) : x ∈ A¦.
Oˇcigledno vrijedi
f(A) ⊂ B.
Funkciju f ˇciji je domen skup A, a kodomen skup B zapisujemo i na sljede´ci
naˇcin
f : A → B.
ˇ
Cinjenicu da je elementu x pridruˇzen element f(x) oznaˇcavamo ovako
x → f(x).
Dvije funkcije
f : A → B, g : C → D,
su jednake ako i samo ako vrijedi
A = C, B = D i f(x) = g(x) (∀x ∈ A).
12 GLAVA 1. UVOD
Primjer 1.4. Funkcije f : R → R, g : R → R, date sa f(x) = x, x ∈ R i
g(x) =

x
2
, x ∈ R nisu jednake, jer nemaju iste skupove vrijednosti. Naime,
f(R) = R, g(R) = ¦x ∈ R : x ≥ 0¦.
Grafik funkcije f : A → B je skup
G(f) = ¦(x, y) : (x, y) ∈ AB, y = f(x)¦.
Za funkciju f : A → B kaˇzemo da je injekcija ako vrijedi
(∀x
1
∈ A)(∀x
2
∈ A) f(x
1
) = f(x
2
) ⇒ x
1
= x
2
.
Funkcija f : A → B za koju vrijedi
(∀y ∈ B)(∃x ∈ A) y = f(x)
se zove sirjekcija.
Funkcija f : A → B je bijekcija ako je i injekcija i sirjekcija.
Neka su date funkcije f : A → B, g : B → C, funkcija
g ◦ f : A → C
data sa
(g ◦ f)(x) = g(f(x)), za sve x ∈ A,
naziva se kompozicija funkcija f i g.
Primjer 1.5. Neka je f(x) =

x + 1, x ≥ −1 i g(x) =
1
x
, x ∈ R¸¦0¦.
Tada je
(f ◦ g)(x) =
_
1
x
+ 1, x > 0,
(g ◦ f)(x) =
1

x + 1
, x > −1.
Iz prethodnog primjera vidimo da u opˇstem sluˇcaju ne vrijedi
f ◦ g = g ◦ f.
Medjutim, operacija ◦ je asocijativna, to jest ako su date funkcije
f : A → B, g : B → C, h : C → D,
tada je
(h ◦ g) ◦ f = h ◦ (g ◦ f).
Neka je funkcija f : A → B bijekcija, funkcija f
−1
: A → B, za koju vrijedi
(∀y ∈ B) f
−1
(y) = x ⇔ f(x) = y
naziva se inverzna funkcija funkcije f. Za grafik inverzne funkcije f
−1
vrijedi
G(f
−1
) = ¦(y, x) : (y, x) ∈ B A, y = f(x)¦.
Dakle, grafik funkcije f
−1
je inverzan grafiku funkciju f u odnosu na pravu
y = x.
1.1. UVOD 13
Primjer 1.6. Inverzna funkcija funkcije f : R → R date sa f(x) = 2x + 3 je
funkcija f
−1
: R →R za koju vrijedi x = 2f
−1
(x) + 3, to jest f
−1
(x) =
x−3
2
.
Za funkciju f : X → Y kaˇzemo da je parna (neparna) ako vrijedi
(∀x ∈ X) f(x) = f(−x)
((∀x ∈ X) f(x) = −f(−x)).
Primjer 1.7. Funkcija f(x) = x
2
, x ∈ R je parna, a funkcija f(x) = x − x
3
,
je neparna.
Funkcija f : X → Y je ograniˇcena odozgo (odozdo) ako postoji konstanta
M > 0 takva da vrijedi
(∀x ∈ X) f(x) ≤ M
((∀x ∈ X) −M ≤ f(x)).
Funkcija je ograniˇcena ako je ograniˇcena odozgo i odozdo.
Primjer 1.8. Funkcija f(x) =
1
x
, x > 0 je ograniˇcena odozdo, jer je
1
x
> 0, za
sve x > 0, ali nije ograniˇcena odozgo, jer ne postoji konstanta M > 0 takva da
je
1
x
≤ M.
Funckija f(x) =
x
x
2
+1
, x ∈ R, je ograniˇcena. Naime, vrijedi
¸
¸
¸
¸
x
x
2
+ 1
¸
¸
¸
¸

1
2
, za sve x ∈ R.
Funkcija f : X → Y je periodiˇcna ako postoji realan broj p ,= 0 takav da
vrijedi
(∀x ∈ X) x +p ∈ X, f(x +p) = f(x).
Broj p se naziva period funkcije f. Najmanji pozitivan period funkcije f se
naziva osnovni period funkcije f.
Primjer 1.9. Funkicja f(x) = 2 sin(3x − 5), x ∈ R, je periodiˇcna. Osnovni
period ove funkcije je

3
.
Definicija 1.1. Funkcija F : X → Y je monotono rastu´ca (neopadaju´ca,
opadaju´ca, nerastu´ca) ako za sve x
1
, x
2
∈ X vrijedi
x
1
< x
2
⇒ f(x
1
) < f(x
2
)
(x
1
< x
2
⇒ f(x
1
) ≤ f(x
2
), x
1
< x
2
⇒ f(x
1
) > f(x
2
), x
1
< x
2
⇒ f(x
1
) ≥ f(x
2
)).
Za funkciju se kaˇze da je monotona funkcija ako ima jednu od navedenih
osobina.
Primjer 1.10. Funkcija f(x) = x
3
, x ∈ R je monotono rastu´ca. Naime, neka
je x
1
< x
2
tada je
f(x
2
) −f(x
1
) = x
2
2
−x
3
1
= (x
2
−x
1
)(x
2
2
+x
2
x
1
+x
2
1
).
14 GLAVA 1. UVOD
Kako je
x
2
2
+x
2
x
1
+x
2
1
=
_
x
2
+
x
1
2
_
2
+
3x
2
1
4
> 0,
imamo
f(x
2
) −f(x
1
) > 0,
to jest
f(x
1
) < f(x
2
).
1.1.4 Elementarne funkcije
Osnovne elementarne funkcije su :
• stepena funkcija, f(x) = x
n
, x ∈ R,
• eksponencijalna funkcija, f(x) = a
x
, x ∈ R, a > 0 a ,= 1,
• logaritamska funkcija, f(x) = log
a
x, x > 0, a > 0, a ,= 1,
• trigonometrijske funkcije,
f(x) = sin x, x ∈ R,
f(x) = cos x, x ∈ R,
f(x) = tg x, x ∈ R ¸
_
(2k + 1)π
2
: k ∈ Z
_
,
f(x) = ctg x, x ∈ R ¸ ¦kπ : k ∈ Z¦,
• inverzne trigonometrijske funkcije,
f(x) = arcsin x, x ∈ [−1, 1],
f(x) = arccos x, x ∈ [−1, 1],
f(x) = arctg x, x ∈ R,
f(x) = arcctg x, x ∈ R.
Elementarne funkcije se dobijaju primjenom konaˇcnog broja algebarskih
operacija: sabiranja, oduzimanja, mnoˇzenja i dijeljenja i primjenom konaˇcno
mnogo operacija kompozicije na osnovne elementarne funkcije.
1.2. SKUPOVI N, Z, Q, R I C 15
1.2 Skupovi N, Z, Q, R i C
1.2.1 Skupovi N, Z i Q
Skup prirodnih brojeva oznaˇcavamo sa N i vrijedi N = ¦1, 2, 3, . . .¦. Skup
prirodnih brojeva ima sljede´ce dvije bitne osobine :
• ima najmanji elemenat to je broj 1,
• ako n ∈ N tada n + 1 ∈ N.
U skupu N vaˇzi princip matematiˇcke indukcije:
Neka je X podskup skupa N tako da je
• 1 ∈ X,
• (∀n ∈ N) n ∈ X ⇒ n + 1 ∈ X,
tada je X = N.
Princip matematiˇcke indukcije koristimo za dokaz raznih tvrdnji P(n) koje se
tiˇcu prirodnih brojeva. Obiˇcno se postupa na sljede´ci naˇcin :
• dokaˇze se P(1),
• dokaˇze se niz implikacija (∀n ∈ N) P(n) ⇒ P(n + 1).
Primjer 1.11. Dokazati da za sve prirodne brojeve n vrijedi
n

k=1
k
2
=
n(n + 1)(2n + 1)
6
.
Rjeˇsenje. Oznaˇcimo gornju formulu sa P(n). Formula P(1) je oˇcigledno
taˇcna. Naime,
1
2
=
1 2 3
6
.
Ostaje da se dokaˇze
(∀n ∈ N)
n

k=1
k
2
=
n(n + 1)(2n + 1)
6

n+1

k=1
k
2
=
(n + 1)(n + 2)(2n + 3)
6
.
Kako vrijedi
(∀n ∈ N)P(n) ⇒
n

k=1
k
2
+ (n + 1)
2
=
n(n + 1)(2n + 1)
6
+ (n + 1)
2
,
(∀n ∈ N)P(n) ⇒
n

k=1
k
2
+ (n + 1)
2
=
n(n + 1)(2n + 1) + (n + 1)
2
6
,
(∀n ∈ N)P(n) ⇒
n

k=1
k
2
+ (n + 1)
2
=
(n + 1)(n + 2)(2n + 3)
6
,
imamo
(∀n ∈ N)P(n) ⇒ P(n + 1).
16 GLAVA 1. UVOD
Koriste´ci metod matematiˇcke indukcije se mogu dokazivati i razne nejed-
nakosti.
Primjer 1.12. Bernulijeva nejednakost. Za svaki prirodan broj n i svaki
realan broj h ≥ −1 vrijedi
(1 +h)
n
≥ 1 +nh.
Rjeˇsenje. Za n = 1 imamo
1 +h ≥ 1 +h,
ˇsto je oˇcigledno taˇcno.
Dokaˇzimo da vrijedi
(∀n ∈ N) (1 +h)
n
≥ 1 +nh ⇒ (1 +h)
n+1
≥ 1 + (n + 1)h.
Vrijedi
(∀n ∈ N) (1 +h)
n
≥ 1 +nh ⇒ (1 +h)
n+1
≥ (1 +h)(1 +nh),
pa je
(∀n ∈ N) (1 +h)
n
≥ 1 +nh ⇒ (1 +h)
n+1
≥ 1 + (n + 1)h +nh
2
.
Kako je
(∀n ∈ N) 1 + (n + 1)h +nh
2
≥ 1 + (n + 1)h
imamo
(∀n ∈ N) (1 +h)
n
≥ 1 +nh ⇒ (1 +h)
n+1
≥ 1 + (n + 1)h.
Primjer 1.13. Iz Bernulijeve nejednakosti uzimaju´ci h = 1 imamo
2
n
≥ 1 +n.
Binomna formula
Prije nego ˇsto dokaˇzemo binomnu formulu uveˇs´cemo prvo pojam binomnog ko-
eficijenta.
Binomni koeficijent
_
n
k
_
, n ∈ N, k ∈ N ∪ ¦0¦, 0 ≤ k ≤ n je definisan sa
_
n
k
_
=
n!
k!(n −k)!
,
gdje je 0! = 1, n! = n (n −1)!, n ∈ N (simbol n! se ˇcita n faktorijel ).
Binomna formula je jednakost
(a +b)
n
=
n

k=0
_
n
k
_
a
n−k
b
k
,
1.2. SKUPOVI N, Z, Q, R I C 17
koja vrijedi za sve a, b ∈ R i sve n ∈ N.
Dokaz binomne formule da´cemo koriste´ci matematiˇcku indukciju.
Za n = 1 imamo
(a +b)
1
=
_
1
0
_
a
1−0
b
0
+
_
1
1
_
a
1−1
b
1
.
ˇsto je taˇcno.
Iz pretpostavke da je formula taˇcna za prirodan broj n imamo
(a +b)
n+1
= (a +b)(a +b)
n
= (a +b)
n

k=0
_
n
k
_
a
n−k
b
k
=
n

k=0
_
n
k
_
a
n+1−k
b
k
+
n

k=0
_
n
k
_
a
n−k
b
k+1
=
n

k=0
_
n
k
_
a
n+1−k
b
k
+
n+1

k=1
_
n
k −1
_
a
n+1−k
b
k
.
Dakle,
(a+b)
n+1
=
_
n
0
_
a
n+1
b
0
+
n

k=0
__
n
k
_
+
_
n
k −1
__
a
n+1−k
b
k
+
_
n
n
_
a
0
b
n+1
.
Kako je
_
n
k
_
+
_
n
k −1
_
=
n!
k!(n −k)!
+
n!
(k −1)!(n +−k)!
=
(n + 1)!
k!(n + 1 −k)!
=
_
n + 1
k
_
,
imamo
(a +b)
n+1
=
n+1

k=0
_
n + 1
k
_
a
n+1−k
b
k
,
a to je i trebalo dokazati.
Zbir prirodnih brojeva je prirodan broj, medjutim njihova razlika ne mora biti.
To name´ce potrebu da se skup pirodnih brojeva proˇsiri. Ako se skup prirodnih
brojeva proˇsiri sa nulom i negativnim brojevima −1, −2, −3, . . . dobijamo skup
cijelih brojeva koji oznaˇcavamo sa Z. Dakle, skup cijelih brojeva je sljede´ci
skup
Z = ¦0, 1, −1, 2, −2, 3−, −3, . . .¦.
Primjetimo da u skupu cijelih brojeva jednaˇcina
m+x = n, m, n ∈ N,
ima rjeˇsenje, dok to nije vrijedilo u skupu prirodnih brojeva. U skupu cijelih
brojeva za elemenat 0 vrijedi
(∀m ∈ Z) m+ 0 = 0 +m = m.
18 GLAVA 1. UVOD
Kaˇze se da je 0 neutralni elemenat za sabiranje. Osim toga vrijedi
(∀m ∈ Z) m+ (−m) = (−m) +m = 0.
Broj −m je inverzan broju m u odnosu na sabiranje.
Jednaˇcina
nx = m, m ∈ Z, n ∈ N,
nema uvijek rjeˇsenje u skupu cijelih brojeva, zbog toga skup cijelih brojeva
proˇsirujemo skupom racionalnih brojeva koga oznaˇcavamo sa Q. Dakle, skup
racionalnih brojeva je
Q =
_
m
n
: m ∈ Z, n ∈ N
_
.
1.2.2 Skup R
Moˇze se pokazati da ne postoje prirodni brojevi m i n takvi da je

2 =
m
n
.
Dakle, postoje brojevi koji se ne mogu predstaviti pomo´cu razlomka. Takvi
brojevi se nazivaju iracionalni brojevi. Takvi su na primjer

3,

5,

6.
Skup realnih brojeva je unija skupa racionalnih i iracionalnih brojeva. Skup
realnih brojeva oznaˇcavamo sa R. U skupu realnih brojeva vrijedi sljede´ca
osobina koja se zove aksioma neprekidnosti :
Neka su X i Y neprazni podskupovi skupa realnih brojeva takvi da
(∀x ∈ X)(∀y ∈ Y ) x ≤ y
tada postoji c ∈ R takav da
(∀x ∈ X)(∀y ∈ Y ) x ≤ c ≤ y.
Napomenimo da aksioma neprekidnosti ne vrijedi u skupu racionalnih brojeva.
Pored aksiome neprekidnosti u skupu R vrijede i sljede´ce aksiome :
• (∀x ∈ R)(∀y ∈ R) x +y = y +x,
• (∀x ∈ R)(∀y ∈ R)(∀z ∈ R) x + (y +z) = (x +y) +z,
• (∀x ∈ R) 0 +x = x + 0 = x,
• (∀x ∈ R) (−x) +x = x + (−x) = 0,
• (∀x ∈ R)(∀y ∈ R) x y = y x,
• (∀x ∈ R)(∀y ∈ R)(∀z ∈ R) x (y z) = (x y) z,
• (∀x ∈ R) 1 x = x 1 = x,
• (∀x ∈ R¸¦0¦) x
−1
x = x x
−1
= 1,
1.2. SKUPOVI N, Z, Q, R I C 19
• (∀x ∈ R)(∀y ∈ R)(∀z ∈ R) x (y +z) = x y +x z,
• (∀x ∈ R) vaˇzi taˇcno jedna od formula :
x < 0, x = 0 x > 0,
• (∀x ∈ R)(∀y ∈ R) ((0 < x ∧ 0 < y) ⇒ (0 < x +y ∧ 0 < x y)),
• (∀x ∈ R)(∀y ∈ R) x < y ⇔ 0 < (−x) +y.
Kaˇzemo joˇs i da je (R, +, , <) uredjeno polje.
Primjedba 1.1. Oznaku R koristimo za proˇsireni skup realnih brojeva.
Naime, skup R proˇsirujemo simbolima +∞i −∞koje nazivamo plus beskonaˇcno
i minus beskonaˇcno. Dakle,
R = R ∪ ¦+∞, −∞¦.
Definicija 1.2. Broj a ∈ R je donja (gornja) medja skupa S ⊂ R ako vrijedi
(∀x ∈ S) a ≤ x ((∀x ∈ S) x ≤ a).
Skup svih donjih (gornjih) medja skupa S oznaˇcavamo sa S

(S

). Skup S je
ograniˇcen odozdo (odozgo) ako vrijedi S

,= ∅ (S

,= ∅). Za skup koji je
ograniˇcen odozdo i odozgo kaˇzemo da je ograniˇcen.
Definicija 1.3. Neka je dat skup S ⊂ R. Supremum (infimum) skupa S se
oznaˇcava sa sup S (inf S) i definiˇse sa
sup S = a ⇔ (a ∈ S

∧ (∀s ∈ S

) a ≤ s)
(inf S = a ⇔ (a ∈ S

∧ (∀s ∈ S

) s ≤ a)).
Teorema 1.1. Svaki odozgo (odozdo ) ograniˇcen skup ima supremum (infimum)
u skupu R.
Neka su A, B ⊂ R i λ ∈ R skupove λA i A+B definiˇsemo na sljede´ci naˇcin :
λA = ¦λa : a ∈ A¦, A+B = ¦a +b : a ∈ A, b ∈ B¦.
Teorema 1.2. Neka su A, B ⊂ R i λ ∈ R vrijedi sljede´ce :
(i)
inf A = −sup(−A),
(ii)
A ⊂ B ⇒ sup A ≤ sup B ∧ inf A ≥ inf B.
(iii)
inf(λA) =
_
λinf A, λ > 0
λsup A, λ < 0
20 GLAVA 1. UVOD
(iv)
inf(A+B) = inf A+ inf B.
Definicija 1.4. Ako inf S ∈ S (sup S ∈ S) kaˇzemo da skup S ima minimalni
(maksimalni) elemenat minS (maxS).
Apsolutna vrijednost realnog broja a se oznaˇcava sa [a[ i definiˇse sa
[a[ =
_
a, a ≥ 0
−a, a < 0
Apsolutna vrijednost realnog broja ima sljede´ce osobine :
1. [x[ = 0 ⇔ x = 0,
2. [ −x[ = [x[,
3. [x +y[ ≤ [x[ +[y[,
4. [x +y[ ≤ [[x[ −[y[[ ,
5. [x y[ = [x[ [y[,
6.
¸
¸
¸
x
y
¸
¸
¸ =
|x|
|y|
,
gdje su x, y proizvoljni realni brojevi. Nejednakost 3. je poznata kao nejednakost
trougla. Iz definicije apsolutne vrijednosti slijedi da ako je realan broj > 0
tada je
[x −a[ < ⇔ x ∈ (a −, a +).
Interval (a −, a +) naziva se okolina taˇcke a.
1.2.3 Skup C
Jednaˇcina x
2
+1 = 0 nema rjeˇsenja u skupu realnih brojeva. Njena rjeˇsenja
su kompleksni brojevi i i −i. Kompleksan broj i =

−1 nazivamo imaginarna
jedinica. Skup kompleksnih brojeva oznaˇcavamo sa C. Vrijedi
C = ¦x +iy : x, y ∈ R¦.
Broj x zovemo realni dio, a broje y imaginarni dio kompleksnog broja z =
x+iy. To piˇsemo x = Rez, y = Imz. Konjugovana vrijednost kompleksnog
broja z = x +iy je kompleksni broj z = x −iy. Broj
_
x
2
+y
2
zovemo moduo
kompleksnog broja z i znaˇcavamo ga sa [z[. Neka su z
1
= x
1
+iy
1
i z
2
= x
2
+iy
2
dati kompleksni brojevi. Operacije sabiranja, oduzimanja, mnoˇzenja i dijeljenja
se vrˇse na sljede´ci naˇcin :
• Zbir dva kompleksna broja je
(x
1
+iy
1
) + (x
2
+iy
2
) = (x
1
+x
2
) +i(y
1
+y
2
).
1.2. SKUPOVI N, Z, Q, R I C 21
• Razlika dva kompleksna broja je
(x
1
+iy
1
) + (x
2
+iy
2
) = (x
1
−x
2
) +i(y
1
−y
2
).
• Proizvod dva kompleksna broja je
(x
1
+iy
1
)(x
2
+iy
2
) = (x
1
x
2
−y
1
y
2
) +i(x
1
y
2
+x
2
y
1
).
• Koliˇcnik dva kompleksna broja je
(x
1
+iy
1
)
(x
2
+iy
2
)
=
(x
1
x
2
−y
1
y
2
)
x
2
2
+y
2
2
+
(x
2
y
1
−x
1
y
2
)
x
2
2
+y
2
2
, x
2
2
+y
2
2
,= 0.
Primjer 1.14. Dati su kompleksni brojevi z
1
= 1 + i i z
2
= 2 + 3i. Odrediti
njihov zbir, proizvod i koliˇcnik. Imamo
z
1
+z
2
= 3 + 4i, z
1
z
2
= −2 + 5i,
z
1
z
2
=
1 +i
2 + 3i
=
(1 +i)(2 −3i)
4 + 9
=
5
13

i
13
.
Kompleksnom broju z = x + iy u Dekartovom koorinatnom sistemu moˇzemo
pridruˇziti taˇcku A sa koordinatama (x, y). Neka je ρ duˇzina duˇzi 0A, a φ ugao
koji poluprava odredjena taˇckama 0 i A zatvara sa pozitivnim smjerom x−ose.
Vrijedi sljede´ce
x = ρ cos φ, y = ρ sin φ.
Duˇzina ρ =
_
x
2
+y
2
je moduo kompleksnog broja z, a ugao φ = arg z ∈
[0, 2π) se naziva argument kompleksnog broja z. Dakle, broj z = x + iy
moˇzemo pisati u sljede´cem trigonometrijskom obliku
z = ρ(cos φ +i sin φ).
Koristi se i oznaka
z = ρe

,
to je eksponencijalni oblik kompleksnog broja.
Primjer 1.15. Predstaviti sljede´ce kompleksne brojeve u trigonometrijskom ob-
liku :
(a) 1 +i, (b) −1 +i

3.
Rjeˇsenje : (a)
[1 +i[ =

2, φ =
π
4
, 1 +i =

2
_
cos
π
4
+i sin
π
4
_
,
(b)
[ −1 +i

3[ = 2, φ =

3
, 1 +i = 2
_
cos

3
+i sin

2
_
,
Teorema 1.3. Ako su dati kompleksni brojevi
z
1
= ρ
1
(cos φ
1
+i sin φ
1
) i z
2
= ρ
2
(cos φ
2
+i sin φ
2
)
tada je
22 GLAVA 1. UVOD
(a)
z
1
z
2
= ρ
1
ρ
2
(cos(φ
1

2
) +i sin(φ
1

2
)),
(b)
z
1
z
2
=
ρ
1
ρ
2
(cos(φ
1
−φ
2
) +i sin(φ
1
−φ
2
)),
(c)

1
(cos φ
1
+i sin φ
1
))
n
= ρ
n
1
(cos φ
1
+i sin φ
1
)
n
,
(d)
n
_

1
(cos φ
1
+i sin φ
1
) =
n

ρ
1
_
cos
_
φ
1
+ 2kπ
n
_
+i sin
_
φ
1
+ 2kπ
n
__
,
za k = 0, 1, . . . , n −1.
Formule (c) i (d) se nazivaju Moavrove formule.
Primjer 1.16. Izraˇcunati :
(a) (−

3 −i)
7
, (b)
_
1−i
1+i
_
12
.
Rjeˇsenje :
(a)
(−

3−i)
7
= 2
7
_
cos
_


6
_
+i sin
_


6
__
7
= 2
7
_
cos
_

35π
6
_
+i sin
_

35π
6
__
= 2
7
_
cos
π
6
+i sin
π
6
_
= 2
7
_

3
2
+i
1
2
_
= 2
6
(

3 +i).
(b)
1 −i
1 +i
=

2
_
cos
_

π
4
_
+i sin
_

π
4
__

2
_
cos
π
4
+i sin
π
4
_ = cos
_

π
2
_
+i sin
_

π
2
_
.
Koriste´ci Moavrovu formulu imamo
_
1 −i
1 +i
_
12
=
_
cos
_

π
2
_
+i sin
_

π
2
__
12
= cos
_

12π
2
_
+i sin
_

12π
2
_
= 1.
1.3 Zadaci
1. Pomo´cu tablica istinitosti ispitati da li su formule tautologije :
(i) [(p ⇒ q) ∧ (r ⇒ s) ∧ (p ∨ r) ⇒ (q ∨ r)] ⇒ (q ∨ s),
(ii) (p ⇒ (q ⇒ r)) ⇔ ((p ⇒ q) ∧ (p ⇒ r)),
(iii) (p ⇒ (q ∧ q)) ⇒ p, ova formula se naziva svodjenje na apsurd.
1.3. ZADACI 23
2. Odrediti skupove A i B ako vrijedi
A∪ B = ¦x ∈ N : x ≤ 6¦, A∩ B = ¦x ∈ N : x ≤ 4¦, ¦4, 6¦ A,
¦5, 6¦ B ¸ A.
3. Neka su dati skupovi A, B, C. Dokazati da je :
(i) A¸ B = A¸ (A∩ B) = (A∪ B) ¸ B,
(ii) (A∪ B) ¸ C = (A¸ C) ∪ (B ¸ C).
4. Neka je
A = ¦x ∈ R : [x −1[ < 2¦,
B = ¦x ∈ R :
x −1
x −2
> 1¦.
Odrediti A∪ B, A∩ B, A
C
, B
C
.
5. Pokazati da je relacija ρ uvedena na skupu Z na sljede´ci naˇcin
(x, y) ∈ ρ ⇔ postoji k ∈ Z takav da je x −y = n k,
gdje je n ≥ 2 prirodan broj,
relacija ekvivalencije i odrediti klase ekvivalencije.
6. Rijeˇsiti
(i) jednaˇcinu
[x −1[ +[x −2[ = 5,
(ii) nejednaˇcinu
¸
¸
¸
¸
3x
2
−7x + 8
x
2
−1
¸
¸
¸
¸
≤ 2.
7. Neka je
f(x) =

x + 1 i g(x) = x
2
−2.
Odrediti domene funkcija f i g. Na´ci f ◦ g i g ◦ f.
ˇ
Sta su domeni funkcija
f ◦ g i g ◦ f?
8. Na´ci inverznu funkciju ako je :
(i) f(x) = x + 1,
(ii) f(x) = 2
x
−2,
(iii) f(x) = ln
_
1 +
x
2
−1
x
2
+ 1
_
.
9. Na´ci racionalne sabirke u razvoju
(
4

x
3
+
3

x)
10
.
24 GLAVA 1. UVOD
10. Koliko racionalnih ˇclanova ima u razvoju
(

2 +
4

3)
100
?
11. Na´ci koeficijent od x
2
u razvoju
(x
2
+ 2x
−1
)
6
.
12. Dokazati da je 11 10
2n
+ 1 djeljivo sa 3.
13. Dokazati :
(i)
1
2
+ 3
2
+ 5
2
+ + (2n −1)
2
=
n(4n
2
−1)
3
,
(ii)
1
1 4
+
1
4 7
+
1
7 10
+ +
1
(3n + 1)(3n + 4)
=
3n + 3
3n + 4
.
14. Neka je z
1
= 4 + 2i, z
2
= −2 −4i. Odrediti
z
1
z
2
, z
1
z
2
,
z
1
z
2
, [z
1
[.
15. Odrediti eksponencijalni oblik kompleksnih brojeva −2 + 3i, −1 +i.
16. Na´ci
12

2 + 2i i (

3 +i)
12
.
17. Rijeˇsiti jednaˇcinu
z
6
+ 1 = 0.
18. Rijeˇsiti jednaˇcinu
z
2
+ (1 −2i)z −2i = 0.
Glava 2
Graniˇcne vrijednosti
2.1 Graniˇcna vrijednost niza
2.1.1 Definicija niza i osnovni pojmovi
Definicija 2.1. Preslikavanje x : N → R nazivamo nizom x. Broj x(n) se
naziva n−ti ˇclan niza x i oznaˇcava se sa x
n
. Broj n je indeks ˇclana. Niz
x : N →R se obiˇcno oznaˇcava sa ¦x
n
¦ ili (x
n
).
Primjer 2.1. x
n
= n
2
, y
n
= 1 +
1
n
, z
n
= (−1)
n
.
U prethodnom primjeru nizovi su eksplicitno dati formulom. Tako na primjer
x
3
= 3
2
= 9, y
5
= 1 +
1
5
=
6
5
, z
10
= (−1)
10
= 1. Da bi bio poznat neki niz on
ne mora da bude zadan eksplicitnom formulom.
Primjer 2.2. Niz ¦x
n
¦ za koji vrijedi
x
1
= 1, x
2
= 1, x
n+2
= x
n+1
+x
n
, n ∈ N,
se naziva Fibonaˇcijev niz. Njegovi ˇclanovi se odredjuju iz rekurzivne formule.
Tako na primjer x
3
= 2, x
4
= 3, x
5
= 5, x
6
= 8.
Za prouˇcavanje niza od interesa je odrediti ponaˇsanje njegovih ˇclanova kada
njihov indeks raste. To dovodi do pojma graniˇcne vrijednosti niza.
Definicija 2.2. Realan broj x je graniˇcna vrijednost niza ¦x
n
¦ ako vrijedi
(∀ > 0)(∃n
0
∈ N)(∀n ≥ n
0
) [x
n
−x[ < . (2.1)
To oznaˇcavamo sa
lim
n→+∞
x
n
= x
ili
x
n
→ x, kad n → +∞.
Realan broj x zovemo graniˇcna vrijednost ili limes niza ¦x
n
¦. Kaˇze se i da
niz ¦x
n
¦ konvergira ka x ili da teˇzi ka x kad n teˇzi ka plus beskonaˇcno.
Za niz koji ne konvergira kaˇzemo da divergira.
25
26 GLAVA 2. GRANI
ˇ
CNE VRIJEDNOSTI
Primjedba 2.1. U nejednakosti (2.1) umjesto znaka < se moˇze staviti i znak ≤ .
Primjer 2.3. Neka je x
n
=
1
n
tada je lim
n→+∞
x
n
= 0.
Naime, za dato > 0 vrijedi
1
n
< ⇔ n >
1

.
Stavimo da je
n
0
=
_
1

_
+ 1,
gdje je ¸a| oznaka za najve´ci cio broj manji od broja a.
Dakle, vrijedi
(∀ > 0)(∃n
0
=
_
1

_
+ 1 ∈ N)(∀n ≥ n
0
) [x
n
−0[ < .
Definicija 2.3. Niz ¦x
n
¦ divergira ka plus beskonaˇcno ako vrijedi
(∀K > 0)(∃n
0
∈ N)(∀n ≥ n
0
) x
n
> K,
to oznaˇcavamo sa
lim
n→+∞
x
n
= +∞.
Niz ¦x
n
¦ divergira ka minus beskonaˇcno ako vrijedi
(∀K > 0)(∃n
0
∈ N)(∀n ≥ n
0
) x
n
< −K,
to oznaˇcavamo sa
lim
n→+∞
x
n
= −∞.
Primjer 2.4. Niz a
n
= q
n
, q > 1, divegira ka plus beskonaˇcno.
Kako je q > 1 postoji h > 0 takav da je q = 1 + h. Sada koriste´ci Bernulijevu
nejednakost dobijamo
q
n
≥ 1 +nh, n ∈ N.
Neka je dat K > 0 tada za
n
0
=
_
K −1
h
_
+ 1
vrijedi
(∀n ≥ n
0
) x
n
> K.
Svaki realan niz se moˇze svrstati u jednu od sljede´cih klasa :
• Konvergentan niz,
• Divergentan niz, divergira ka plus beskonaˇcno,
2.1. GRANI
ˇ
CNA VRIJEDNOST NIZA 27
• Divergentan niz, divergira ka minus beskonaˇcno,
• Divergentan niz, nema ni konaˇcnu ni beskonaˇcnu graniˇcnu vrijednost.
Primjer 2.5. (i) x
n
= 1 +
1
n
je konvergentan niz, lim
n→+∞
x
n
= 1,
(ii) niz x
n
= n divergira ka plus beskonaˇcno,
(iii) niz x
n
= −n divergira ka minus beskonaˇcno,
(iv) niz x
n
= (−1)
n
je divergentan niz, ali nema graniˇcnu vrijednost.
2.1.2 Neke osobine konvergentnih nizova
Ranije smo definisali pojam okoline neke taˇcke. Pod okolinom taˇcke po-
drazumijevamo svaki otvoreni interval koji sadrˇzi tu taˇcku. Iz definicije kover-
gentnog niza slijedi da niz ¦x
n
¦ konvergira ka x ∈ R ako i samo ako se u svakoj
okolini taˇcke x nalaze skoro svi ˇclanovi niza ¦x
n
¦, to jest u svakoj okolini taˇcke
x se ne nalazi samo konaˇcno mnogo ˇclanova niza ¦x
n
¦.
Teorema 2.1. Konvergentan niz ima jedinstvenu graniˇcnu vrijednost.
Dokaz. Pretpostavimo da postoje razliˇciti realni brojevi x i y takvi da je
lim
n→+∞
x
n
= x i lim
n→+∞
x
n
= y.
Bez umanjena opˇstosti moˇzemo pretpostaviti da je x < y. Neka je
=
y −x
2
.
Iz definicije graniˇcne vrijednosti niza zakljuˇcujemo da postoji prirodni broj n
0
takav da vrijedi
(∀n ≥ n
0
) [x
n
−x[ <
i
(∀n ≥ n
0
) [x
n
−y[ < ,
pa je
(∀n ≥ n
0
) y +
y −x
2
< x
n
< x +
y −x
2
,
odavde dobijamo
3y −x
2
<
y +x
2
,
to jest
y < x,
ˇsto je nemogu´ce.
Definicija 2.4. Za niz ¦x
n
¦ kaˇzemo da je ograniˇcen ako postoji realan broj
M takav da je
(∀n ∈ N) [x
n
[ ≤ M.
28 GLAVA 2. GRANI
ˇ
CNE VRIJEDNOSTI
Ovo je oˇcigledno ekvivalentno sa
(∃M ∈ R)(∃m ∈ R)(∀n ∈ N) m ≤ x
n
≤ M.
Primjer 2.6. Niz
x
n
= 1 +
1
2
2
+
1
3
2
+ +
1
n
2
,
je ograniˇcen.
Vrijedi
x
n
> 0,
osim toga
x
n
< 1 +
1
1 2
+
1
2 3
+ +
1
(n −1) n
,
pa je
x
n
< 1 +
_
1 −
1
2
_
+
_
1
2

1
3
_
+ +
_
1
n −1

1
n
_
,
to jest
x
n
< 1 −
1
n
< 1.
Dakle, niz je ograniˇcen.
Teorema 2.2. Svaki konvergentan niz je ograniˇcen.
Dokaz. Neka je dat konvergentan niz ¦x
n
¦ kod koga je graniˇcna vrijednost x ∈
R. Ako uzmemo da je = 1, zakljuˇcujemo da postoji prirodan broj n
0
takav da
vrijedi
(∀n ≥ n
0
) [x
n
−x[ < 1.
Tada je
(∀n ∈ N) min¦x −1, x
1
, x
2
, . . . , x
n0
¦ ≤ x
n
≤ max¦x + 1, x
1
, x
2
, . . . , x
n0
¦.
Primjer 2.7. Niz
x
n
= 1 +
1

2
+
1

3
+ +
1

n
je divergentan.
Kako je
1

k

1

n
, k = 1, 2, . . . , n,
imamo
x
n
≥ n
1

n
=

n,
pa niz ¦x
n
¦ nije ograniˇcen. Dakle, nije ispunjen potreban uslov za konvergenciju
niza, pa je dati niz divergentan.
2.1. GRANI
ˇ
CNA VRIJEDNOST NIZA 29
Teorema 2.3. Neka su dati nizovi ¦x
n
¦ i ¦y
n
¦ takvi da je
lim
n→+∞
x
n
= x, lim
n→+∞
y
n
= y,
gdje su x, y ∈ R i neka je λ ∈ R. Tada vrijedi :
(i) lim
n→+∞
(x
n
+y
n
) = x +y,
(ii) lim
n→+∞
λx
n
= λx,
(iii) lim
n→+∞
(x
n
y
n
) = x y,
(iv) lim
n→+∞
x
n
y
n
=
x
y
, ako je y
n
,= 0 i y ,= 0.
Dokaz. (i) Neka je dat > 0. Iz definicije graniˇcne vrijednosti zakljuˇcujemo da
postoje prirodni brojevi n
1
i n
2
takvi da
(∃n
1
∈ N)(∀n ≥ n
1
) [x
n
−x[ <

2
,
(∃n
2
∈ N)(∀n ≥ n
2
) [y
n
−y[ <

2
.
Ako stavimo da je
n
3
= max¦n
1
, n
2
¦
imamo
(∀n ≥ n
3
) [x
n
+y
n
−(x +y)[ ≤ [x
n
−x[ +[y
n
−y[ <

2
+

2
= ,
(ii)Ako je λ = 0 tvrdjenje je oˇcigledno. Pretpostavimo da je λ ,= 0. Neka je dat
> 0. Zakljuˇcujemo da
(∃n
1
∈ N)(∀n ≥ n
1
) [x
n
−x[ <

[λ[
.
Sada
(∃n
1
∈ N)(∀n ≥ n
1
) [λx
n
−λx[ < [λ[

[λ[
= .
(iii) Kako je niz ¦y
n
¦ konvegentan on je i ograniˇcen, pa postoji M > 0 takav
da je
(∀n ∈ N) [y
n
[ ≤ M.
Neka je
M
1
= max¦M, [x[¦.
Iz definicije graniˇcne vrijednosti zakljuˇcujemo da
(∃n
1
∈ N)(∀n ≥ n
1
) [x
n
−x[ <

2M
1
30 GLAVA 2. GRANI
ˇ
CNE VRIJEDNOSTI
i
(∃n
2
∈ N)(∀n ≥ n
2
) [y
n
−y[ <

2M
1
.
Stavimo
n
3
= max¦n
1
, n
2
¦.
Kako je
[x
n
y
n
−x y[ ≤ [x
n
y
n
−xy
n
+xy
n
−xy[ ≤ [y
n
[ [x
n
−x[ +[x[ [y
n
−y[,
imamo
(∀n ≥ n
3
) [x
n
y
n
−x y[ < M
1


2M
1
+M
1


2M
1
= .
(iv) Neka je y > 0. Postoji prirodan broj n
1
takav da
(∀n ≥ n
1
) [y
n
−y[ ≤
y
2
.
Odavde dobijamo
(∀n ≥ n
1
)
y
2
≤ y
n

3y
2
. (2.2)
Neka je sada y < 0. Postoji prirodan broj n
2
takav da
(∀n ≥ n
2
) [y
n
−y[ ≤ −
y
2
.
Odavde dobijamo
(∀n ≥ n
1
)
3y
2
≤ y
n

y
2
. (2.3)
Iz (2.2) i (2.3) zakljuˇcujemo da je
(∀n ≥ n
3
) [y
n
[ ≥
[y[
2
, (2.4)
gdje je n
3
= max¦n
1
, n
2
¦.
Oznaˇcimo
M = max
_
[y[
2
,
[y[
2
2[x[
_
.
Za dati > 0 postoje prirodni brojevi n
4
i n
5
takvi da je
(∀n ≥ n
4
) [x
n
−x[ ≤

2M
(2.5)
i
(∀n ≥ n
5
) [y
n
−y[ ≤

2M
. (2.6)
Zbog nejednakosti
¸
¸
¸
¸
x
n
y
n

x
y
¸
¸
¸
¸
=
¸
¸
¸
¸
x
n
y −y
n
x
y
n
y
¸
¸
¸
¸

[x
n
y −xy[ +[xy −y
n
x[
[y
n
[ [y[
2.1. GRANI
ˇ
CNA VRIJEDNOST NIZA 31
=
[y[ [x
n
−x[ +[x[ [y
n
−y[
[y
n
[ [y[
imamo
¸
¸
¸
¸
x
n
y
n

x
y
¸
¸
¸
¸

1
[y
n
[
[x
n
−x[ +
[x[
[y
n
[ [y[
[y
n
−y[.
Ako stavimo
n
6
= max¦n
3
, n
4
, n
5
¦,
iz nejednaˇcina (2.4), (2.5) i (2.6) dobijamo
¸
¸
¸
¸
x
n
y
n

x
y
¸
¸
¸
¸

2
[y[


2M
+
2[x[
[y[
2


2M


2
+

2
= .
Na sliˇcan naˇcin se dokazuje i sljede´ca teorema.
Teorema 2.4. Neka su dati nizovi ¦x
n
¦ i ¦y
n
¦ takvi da je
lim
n→+∞
x
n
= x ∈ R i lim
n→+∞
y
n
= +∞.
Tada vrijedi :
(i) lim
n→+∞
(x
n
+y
n
) = +∞,
(ii) lim
n→+∞
(x
n
y
n
) = sgnx ∞, x ,= 0,
(iii) lim
n→+∞
x
n
yn
= 0,
(iv) lim
n→+∞
(x
n
)
a
= x
a
, ako je x > 0, a ∈ R i x
n
> 0, za sve n ∈ N.
Primjer 2.8. Na´ci graniˇcnu vrijednost niza
x
n
=
2n + 1
7n + 3
.
U ovom sluˇcaju koriste´ci pogodne transformacije odredjujemo graniˇcnu vrijed-
nost niza.
lim
n→+∞
2n + 1
7n + 3
= lim
n→+∞
2 +
1
n
7 +
3
n
=
lim
n→+∞
2 +
1
n
lim
n→+∞
7 +
3
n
=
2
7
.
Primjer 2.9. Na´ci graniˇcnu vrijednost niza
x
n
=

2n + 10 −

3n + 11.
Imamo sljede´ce

2n + 10 −

3n + 11 =

n
_
_
2 +
10
n

_
3 +
11
n
_
32 GLAVA 2. GRANI
ˇ
CNE VRIJEDNOSTI
Odavde zakljuˇcujemo da je
lim
n→+∞
x
n
= lim
n→+∞

n
_
_
2 +
10
n

_
3 +
11
n
_
= −∞.
Sljede´ca teorema je poznata kao teorema o dva ˇzandara.
Teorema 2.5. Neka su nizovi ¦x
n
¦, ¦y
n
¦ i ¦z
n
¦ takvi da je
lim
n→+∞
x
n
= lim
n→+∞
z
n
= x.
Ako postoji prirodan broj n
0
takav da je
(∀n ≥ n
0
) x
n
≤ y
n
≤ z
n
tada je
lim
n→+∞
y
n
= x.
Dokaz. Neka je
lim
n→+∞
x
n
= lim
n→+∞
z
n
= x,
tada za dati > 0 postoje prirodni brojevi n
1
i n
2
takvi da je
(∀n ≥ n
1
) x − < x
n
< x +
i
(∀n ≥ n
2
) x − < z
n
< x +.
Kako postoji prirodan broj n
0
takav da je
(∀n ≥ n
0
) x
n
≤ y
n
≤ z
n
,
za prirodan broj n
3
= max¦n
0
, n
1
, n
2
¦, imamo
(∀n ≥ n
3
) x − < y
n
< x +.
Dakle, niz ¦y
n
¦ je konvergentan i vrijedi lim
n→+∞
y
n
= x.
Primjer 2.10. Pokazati da je graniˇcna vrijednost niza, ˇciji je opˇsti ˇclan
x
n
=
1

n
2
+ 1
+
1

n
2
+ 2
+ +
1

n
2
+n
,
jednaka 1.
Iz nejednakosti
1

n
2
+n

1

n
2
+k

1

n
2
+ 1
, k = 1, 2, . . . , n,
2.1. GRANI
ˇ
CNA VRIJEDNOST NIZA 33
imamo
n
1

n
2
+n
≤ x
n
≤ n
1

n
2
+ 1
,
lim
n→+∞
1
_
1 +
1
n
≤ x
n

1
_
1 +
1
n
2
.
Sada zakljuˇcak slijedi iz
lim
n→+∞
1
_
1 +
1
n
= lim
n→+∞
1
_
1 +
1
n
2
= 1.
Primjer 2.11. Pokazati da je
lim
n→+∞
n

n = 1.
Kako je na osnovu binomne formule
n = (1 + (
n

n −1))
n
= 1 +n(
n

n −1) +
n(n −1)
2
(
n

n −1)
2
+ + (
n

n −1)
n
>
n(n −1)
2
(
n

n −1)
2
,
imamo
n

n −1 <
_
2
n −1
.
Osim toga, oˇcigledno je
0 ≤
n

n −1.
Dakle,
0 ≤
n

n −1 <
_
2
n −1
.
Sada, kako je
lim
n→+∞
_
2
n −1
= 0,
zakljuˇcujemo da je
lim
n→+∞
n

n = 1.
2.1.3 Monotoni nizovi
Definicija 2.5. Niz ¦x
n
¦ je monotono rastu´ci (neopadaju´ci, opadaju´ci,
nerastu´ci) ako za svako n ∈ N vrijedi
x
n+1
> x
n
(x
n+1
≥ x
n
, x
n+1
< x
n
, x
n+1
≤ x
n
).
Za niz se kaˇze da je monoton niz ako ima jednu od navedenih osobina.
34 GLAVA 2. GRANI
ˇ
CNE VRIJEDNOSTI
Primjer 2.12. (i) Niz x
n
= 1 −
1
n
, n ∈ N je monotono ratu´ci.
(ii) Niz x
1
= 1, x
n+1
= x
n
+ 1 + (−1)
n
, n ∈ N je monotono neopadaju´ci.
Monotoni nizovi imaju znaˇcajne osobine u pogledu u konvergencije. Naime,
vrijedi sljede´ca teorema.
Teorema 2.6. Monotono neopadaju´ci (nerastu´ci) niz ograniˇcen odozgo (odozdo)
je konvergentan.
Moˇze se pokazati da ako je ¦x
n
¦ monotoni niz ograniˇcen odozgo (odozdo)
tada je
lim
n→+∞
x
n
= sup¦x
n
: n ∈ N¦
_
lim
n→+∞
x
n
= inf¦x
n
: n ∈ N¦
_
.
Primjer 2.13. Niz, ¦x
n
¦, ˇciji je opˇsti ˇclan
x
n
=
_
1 +
1
n
_
n
je konvergentan.
Pokaza´cemo da je niz ¦x
n
¦ monotono neopadaju´ci i ograniˇcen odozgo.
Vrijedi
x
n+1
x
n
=
_
1 +
1
n+1
_
n+1
_
1 +
1
n
_
n
=
_
n+2
n+1
_
n+1
_
n+1
n
_
n
=
n + 2
n + 1
_
n(n + 2)
(n + 1)
2
_
n
=
n + 2
n + 1
_
1 −
1
(n + 1)
2
_
n
.
Koriste´ci Bernulijevu nejednakost dobijamo
x
n+1
x
n

n + 2
n + 1
_
1 −
n
(n + 1)
2
_
≥ 1.
Dakle, vrijedi
x
n+1
≥ x
n
za sve n ∈ N,
pa je niz ¦x
n
¦ monotono neopadaju´ci.
Pokaˇzimo da je niz ¦x
n
¦ ograniˇcen odozgo.
Iz binomne formule slijedi
x
n
=
n

k=0
_
n
k
_
1
n
k
=
n

k=0
n!
k!(n −k)!
1
n
k
=
n

k=0
1
k!
(n −k + 1) (n −k + 2) (n −1) n
n
k
.
2.1. GRANI
ˇ
CNA VRIJEDNOST NIZA 35
Dakle,
x
n
=
n

k=0
1
k!
_
1 −
k −1
n
_

_
1 −
k −2
n
_

_
1 −
1
n
_
.
Kako je
_
1 −
k −1
n
_

_
1 −
k −2
n
_

_
1 −
1
n
_
< 1, k = 0, 1, . . . , n,
imamo
x
n

n

k=0
1
k!
.
Dalje, zbog nejednakosti
1
k!

1
2
k
, k = 0, 1, . . . n,
dobijamo
x
n

n

k=0
1
2
k
= 1 +
1
1 −
1
2
= 3.
Primjedba 2.2. Graniˇcna vrijednost niza, ˇciji je opˇsti ˇclan
x
n
=
_
1 +
1
n
_
n
se naziva broj e,
e = lim
n→+∞
_
1 +
1
n
_
n
.
Broj e iracionalan broj. Njegova pribliˇzna vrijednost je e ≈ 2.718281828.
Definicija 2.6. Neka su dati realni nizovi ¦x
n
¦ i ¦y
n
¦ takvi da je
x
1
≤ x
2
≤ x
3
≤ ≤ y
3
≤ y
2
≤ y
1
i lim
n→+∞
(y
n
−x
n
) = 0.
Familija zatvorenih intervala [x
n
, y
n
], n ∈ N, naziva se familija umetnutih
intervala.
Teorema 2.7. Svaka familija umetnutih intervala ima jednu i samo jednu za-
jedniˇcku taˇcku.
Dokaz. Neka je data familija umetnutih intervala [x
n
, y
n
], n ∈ N. Iz definicije
2.6 zakljuˇcujemo da je niz ¦x
n
¦ monotono neopadaju´ci i ograniˇcen odozgo,
a niz ¦y
n
¦ monotono nerastu´ci i ograniˇcen odozdo. Na osnovu teoreme 2.6
zakljuˇcujemo da su ovi nizovi kovergentni. Iz uslova
lim
n→+∞
(y
n
−x
n
) = 0,
36 GLAVA 2. GRANI
ˇ
CNE VRIJEDNOSTI
imamo da postoji c ∈ R takav da je
lim
n→+∞
x
n
= lim
n→+∞
y
n
= c.
Dalje, vrijedi
c = sup x
n
= inf y
n
,
pa je
x
n
≤ c ≤ y
n
, n ∈ N.
Dakle, taˇcka c pripada svim intevalima. Dokaˇzimo da je ona jedina taˇcka koja
pripada svim intervalima.
Neka je taˇcka d taˇcka koja pripada svim intervalima za koju vrijedi d ,= c. Tada
imamo
[d −c[ ≤ [y
n
−x
n
[, za sve n ∈ N,
pa zakljuˇcujemo da je d = c, a ovo je nemogu´ce. Dakle, taˇcka c je jedina
zajedniˇcka taˇcka familije umetnutih intervala.
2.1.4 Cauchyjevi nizovi
Vidjeli smo da je svaki monoton i ograniˇcen niz konvergentan. Medjutim,
obrnuto nije taˇcno.
Primjer 2.14. Niz, ˇciji je opˇsti ˇclan
x
n
=
(−1)
n
n
nije monoton ali je kovergentan.
Dakle, monotonost i ograniˇcenost niza je dovoljan uslov za konvergenciju,
ali nije i potreban. Od interesa je odrediti uslov za konvergenciju niza, koji je
potreban i dovoljan uslov. To nas dovodi do pojma Cauchyjevog niza.
Definicija 2.7. Niz ¦x
n
¦ je Cauchyjev niz ako vrijedi
(∀ > 0)(∃n
0
∈ N)(∀n ∈ N)(∀p ∈ N) n ≥ n
0
⇒ [x
n+p
−x
n
[ < . (2.7)
Uslov (2.7) se ˇcesto piˇse i u sljede´cem ekvivalentnom obliku.
(∀ > 0)(∃n
0
∈ N)(∀n ∈ N)(∀m ∈ N) n, m ≥ n
0
⇒ [x
m
−x
n
[ < . (2.8)
Teorema 2.8. Potreban i dovoljan uslov da je niz konvergentan je da je Cauchy-
jev niz.
Primjer 2.15. Ispitati konvergenciju nizova ˇciji su opˇsti ˇclanovi
(i) x
n
= 1 +
1
2
2
+
1
3
2
+ +
1
n
2
,
2.2. GRANI
ˇ
CNA VRIJEDNOST FUNKCIJE 37
(ii) x
n
= 1 +
1
2
+
1
3
+ +
1
n
.
Rjeˇsenje.
(i) Vrijedi
[x
n+p
−x
n
[ =
1
(n + 1)
2
+
1
(n + 2)
2
+ +
1
(n +p)
2
.
Kako je
1
(n +k)
2

1
(n +k −1)(n +k)
=
1
n +k −1

1
n +k
, k = 1, 2, . . . , p,
dobijamo
[x
n+p
−x
n
[ ≤
1
n + 1

1
n +p

1
n + 1
.
Sada za dati > 0 moˇzemo uzeti n
0
=
_
1

_
+ 1, pa zakljuˇcujemo da je dati niz
konvergentan, jer je Cauchyjev niz.
(ii) Uzmimo u definiciji Cauchyjevog niza u uslovu (2.7) p = n. Tada je
[x
2n
−x
n
[ =
1
n + 1
+
1
n + 2
+ +
1
2n
.
Kako je
1
n +k

1
2n
, k = 1, 2, . . . , n,
imamo
[x
2n
−x
n
[ ≥ n
1
2n
=
1
2
,
pa za <
1
2
ne moˇzemo odrediti prirodan broj n
0
takav da vrijedi uslov (2.7).
Dakle, dati niz je divergentan.
Primjedba 2.3. Niz ˇciji je opˇsti ˇclan
x
n
= 1 +
1
2
p
+
1
3
p
+ +
1
n
p
,
gdje je p ∈ R naziva se hiperharmonijski niz. Moˇze se pokazati da je on
konvergentan za p > 1 i divergentan za p ≤ 1. Za p = 1 taj niz se zove
harmonijski niz.
2.2 Graniˇcna vrijednost funkcije
2.2.1 Definicija taˇcke nagomilavanja
Definicija 2.8. Neka je skup X ⊂ R. Taˇcka x
0
je taˇcka nagomilavanja skupa
X ako vrijedi
(∀ > 0)(∃x ∈ X ¸ ¦x
0
¦) x ∈ (x
0
−, x
0
+). (2.9)
Za taˇcku koja nije taˇcka nagomilavanja skupa X se kaˇze da je izolovana taˇcka
skupa X.
38 GLAVA 2. GRANI
ˇ
CNE VRIJEDNOSTI
Uslov (2.9) se moˇze iskazati na sljede´ci naˇcin : svaka okolina taˇcke x
0
sadrˇzi
bar jednu taˇcku iz skupa X razliˇcitu od taˇcke x.
Nije teˇsko vidjeti da je x
0
taˇcka nagomilavanja skupa X ako i samo ako se u
svakoj okolini taˇcke x
0
nalazi bar jedna taˇcka iz skupa X razliˇcita od x
0
.
Skup ne mora da ima taˇcke nagomilavanja.
Primjer 2.16. Skup ¦0, 1¦ nema taˇcaka nagomilavanja. Njegove taˇcke su izolo-
vane taˇcke.
Moˇze se pokazati da svaki konaˇcan skup nema taˇcaka nagomilavanja.
ˇ
Staviˇse,
ni beskonaˇcan skup me mora imati taˇcaka nagomilavanja.
Primjer 2.17. Skup N nema taˇcaka nagomilavanja.
Taˇcka nagomilavanja ne mora da pripada datom skupu.
Primjer 2.18. Taˇcke nagomilavanja intervala (0, 1] su sve taˇcke iz intervala
[0, 1].
Sljede´ca teorema daje potreban i dovoljan uslov kada skup ima taˇcku nagomila-
vanja.
Teorema 2.9. Taˇcka x
0
je taˇcka nagomilavanja skupa X ako i samo ako postoji
niz ¦x
n
¦ takav da vrijedi
(∀n ∈ N) x
n
∈ X
i
lim
n→+∞
x
n
= x
0
.
Primjer 2.19. Sve taˇcke skupa R su njegove taˇcke nagomilavanja.
2.2.2 Definicija graniˇcne vrijednosti funkcije
Definicija 2.9. Neka je data funkcija f : X →R i neka je taˇcka x
0
∈ X taˇcka
nagomilavanja skupa X. Realan broj L je graniˇcna vrijednost funkcije f u
taˇcki x
0
ako vrijedi
(∀ > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ X) 0 < [x −x
0
[ < δ ⇒ [f(x) −L[ < ε. (2.10)
To oznaˇcavamo sa
lim
x→x
0
f(x) = L ili f(x) → L kada x → x
0
.
Primjer 2.20. Pokazati da je za svako x
0
∈ R
lim
x→x
0
x
2
= x
2
0
.
Imamo
[x
2
−x
2
0
[ = [x −x
0
[[x −x
0
+ 2x
0
[ ≤ [x −x
0
[
2
+ 2[x
0
[[x −x
0
[,
2.2. GRANI
ˇ
CNA VRIJEDNOST FUNKCIJE 39
odavde je
[x
2
−x
2
0
[ ≤ [x −x
0
[([x −x
0
[ + 2[x
0
[). (2.11)
Neka je > 0 treba odrediti δ > 0 tako da vrijedi (2.10). Zbog (2.11) dovoljno
je na´ci δ > 0 tako da je
δ(δ + 2[x
0
[) < . (2.12)
Zakljuˇcujemo da za
δ = min
_
1,

1 + 2[x
0
[
_
,
vrijedi (2.12) i time je pokazano da je
lim
x→x0
x
2
= x
2
0
.
Definicija 2.10. Neka je data funkcija f : X → R i neka je taˇcka x
0
taˇcka
nagomilavanja skupa X. Realan broj L je desna (lijeva) graniˇcna vrijednost
funkcije f u taˇcki x
0
ako vrijedi
(∀ > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ X) x
0
< x < x
0
+δ ⇒ [f(x) −L[ < ε (2.13)
((∀ > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ X) x
0
− < x < x
0
⇒ [f(x) −L[ < ε.) (2.14)
To oznaˇcavamo sa
lim
x→x
0
+
f(x) = L,
( lim
x→x
0

f(x) = L).
Primjer 2.21. Neka je f : R →R, data sa
f(x) =
_
_
_
0, x < 0
1
2
, x = 0
1, x > 0.
Tada je
lim
x→0+
f(x) = 1 i lim
x→0−
f(x) = 0.
Teorema 2.10. Ako postoji lijeva i desna graniˇcna vrijednost tada je potreban
i dovoljan uslov da funkcija f : X → R ima graniˇcnu vrijednost u taˇcki x
0
jednaku L je
lim
x→x0+
f(x) = lim
x→x0−
f(x) = L.
Definicija 2.11. Neka je data funkcija f : X → R i neka je taˇcka x
0
taˇcka
nagomilavanja skupa X. Funkcija f teˇzi ka plus (minus) beskonaˇcno kada
x → x
0
ako vrijedi
(∀K > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ X) 0 < [x −x
0
[ < δ ⇒ f(x) > K (2.15)
((∀K > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ X) 0 < [x −x
0
[ < δ ⇒ f(x) < −K.) (2.16)
To oznaˇcavamo sa
lim
x→x
0
+
f(x) = +∞,
( lim
x→x
0

f(x) = −∞).
40 GLAVA 2. GRANI
ˇ
CNE VRIJEDNOSTI
Primjer 2.22. Za funkciju f : R →R,
f(x) =
_
1
x
, x ,= 0
0, x = 0,
vrijedi
lim
x→0+
f(x) = +∞ i lim
x→0−
f(x) = −∞.
Definicija 2.12. Neka je data funkcija f : X →R i neka je skup X neograniˇcen
odozgo (odozdo). Realan broj L je graniˇcna vrijednost funkcije f kada x →
+∞ (x → −∞) ako vrijedi
(∀ > 0)(∃K > 0)(∀x ∈ X) x > K ⇒ [f(x) −L[ < ε. (2.17)
(∀ > 0)(∃K > 0)(∀x ∈ X) x < −K ⇒ [f(x) −L[ < ε. (2.18)
To oznaˇcavamo sa
lim
x→+∞
f(x) = L
( lim
x→−∞
f(x) = L.)
Primjer 2.23. Pokazati da je
lim
x→+∞
x
2
−1
x
2
+ 1
= 1.
Neka je dat > 0. Treba na´ci K > 0 takav da vrijedi
(∀x ∈ R) x > K ⇒
¸
¸
¸
¸
x
2
−1
x
2
+ 1
−1
¸
¸
¸
¸
< ε.
Kako je
¸
¸
¸
¸
x
2
−1
x
2
+ 1
−1
¸
¸
¸
¸
< ε ⇔ x
2
>
2 −

,
imamo da u sluˇcju ≥ 2 moˇzemo izabrati proizvoljan K > 0, a u sluˇcaju da je
< 2 moˇzemo uzeti na primjer
K =
_
2 −

+ 1.
2.2.3 Osobine graniˇcnih vrijednosti funkcija
U sljede´coj teoremi dajemo neke osobine graniˇcnih vrijednosti funkcija. One
su analogne osobinama graniˇcnih vrijednosti nizova, pa ih dajemo bez dokaza.
Teorema 2.11. Neka su date funkcije f, g : X → R i neka je x
0
∈ X taˇcka
nagomilavanja skupa X. Pretpostavimo da je
lim
x→x
0
f(x) = L
1
, lim
x→x
0
g(x) = L
2
, L
1
, L
2
∈ R,
tada vrijedi :
2.2. GRANI
ˇ
CNA VRIJEDNOST FUNKCIJE 41
(i) lim
x→x
0
(f(x) +g(x)) = L
1
+L
2
,
(ii) lim
x→x
0
(λ f(x)) = λ L
1
, za svaki λ ∈ R,
(iii) lim
x→x
0
(f(x) g(x)) = L
1
L
2
,
(iv) lim
x→x0
f(x)
g(x)
=
L1
L2
, ako je L
2
,= 0 i g(x) ,= 0.
Primjer 2.24. Odrediti graniˇcnu vrijednost
lim
x→+∞
x
3
+ 2x
2
−1
x
3
+ 5
.
Rjeˇsenje.
lim
x→+∞
x
3
+ 2x
2
−1
x
3
+ 5
= lim
x→+∞
1 +
2
x

1
x
3
1 +
5
x
3
= 1.
Sljede´ci rezultat je poznat kao teorema o smjeni promjenljivih kod graniˇcnih
vrijednosti.
Teorema 2.12. Neka je
lim
x→x
0
f(x) = y
0
i lim
x→y
0
g(x) = L.
Ako je u nekoj okolini taˇcke x
0
f(x) ,= y
0
za svaki x ,= x
0
tada je
lim
x→x
0
g(f(x)) = L.
Primjer 2.25. Na´ci
lim
x→+∞
3
x
2
3x
2
+1
.
Stavimo
f(x) =
x
2
3x
2
+ 1
i g(x) = 3
x
.
Kako vrijedi
lim
x→+∞
f(x) = 1 i lim
x→1
g(x) = 3,
na osnovu prethodne teoreme imamo
lim
x→+∞
3
x
2
3x
2
+1
= 1.
Teorema 2.13. Ako za funkciju f : X →R vrijedi
(∀x ∈ X ¸ ¦x
0
¦) f(x) ∈ (a, b), lim
x→x0
f(x) = L,
gdje je x
0
taˇcka nagomilavanja skupa X, tada L ∈ [a, b].
42 GLAVA 2. GRANI
ˇ
CNE VRIJEDNOSTI
Teorema 2.14. Ako za funkcije f, g : X →R vrijedi
(∀x ∈ X ¸ ¦x
0
¦) f(x) ≤ g(x), lim
x→x
0
f(x) = L
1
, lim
x→x
0
f(x) = L
2
,
gdje je x
0
taˇcka nagomilavanja skupa X, tada je L
1
≤ L
2
.
Primjer 2.26. Pokazati da je
lim
x→0
sin x
x
= 1.
Pokaza´cemo prvo da vrijede nejednakosti
cos x <
sin x
x
< 1, x ∈
_

π
2
, 0
_

_
0, −
π
2
_
. (2.19)
Neka je dat krug sa centrom u koordinatnom poˇcetku 0, polupreˇcnika r. Dalje,neka
je data taˇcka A(r, 0), a taˇcka B na krugu takva da poluprave 0A i 0B zaklapaju
oˇstri ugao x ∈
_
0,
π
2
_
. Sa C oznaˇcimo presjeˇcnu taˇcku poluprave 0A i tangente
na krug u taˇcki A. Povrˇsina trougla 0AB je manja od povrˇsine kruˇznog isjeˇcka
0AB, a ova povrˇsina je manja od povrˇsine trougla 0AC. Kako su ove povrˇsine
1
2
r
2
sin x,
1
2
r
2
x,
1
2
r
2
tg x,
respektivno, imamo
1
2
r
2
sin x <
1
2
r
2
x <
1
2
r
2
tg x,
za sve x ∈
_
0,
π
2
_
.
Odavde dobijamo
sin x < x < tg x, (2.20)
za sve x ∈
_
0,
π
2
_
. U sluˇcaju da je x ∈
_

π
2
, 0
_
, vrijedi
−sinx < −x < −tg x. (2.21)
Iz nejednakosti (2.20) i (2.21) dobijamo nejednakosti (2.19). Sada koriste´ci
teoremu 2.13 i teoremu 2.14 zakljuˇcujemo da je
lim
x→0
cos x ≤ lim
x→0
sin x
x
≤ 1. (2.22)
Kako je
[1 −cos x[ = 2
¸
¸
¸sin
2
x
2
¸
¸
¸ ≤ 2
¸
¸
¸
x
2
¸
¸
¸
2
,
zbog teoreme 2.14 zakljuˇcujemo da je
lim
x→0
cos x = 1,
pa odavde i iz (2.22) slijedi
lim
x→0
sin x
x
= 1.
2.3. NEPREKIDNE FUNKCIJE 43
Primjer 2.27. Izraˇcunati
(i) lim
x→0
1 −cos x
x
2
, (ii) lim
x→+∞
x sin
1
x
.
(i) Kako je
1 −cos x = 2 sin
2
x
2
,
koriste´ci primjer 2.26 i teoremu o smjeni graniˇcnih vrijednosti dobijamo
lim
x→0
1 −cos x
x
2
= lim
x→0
1
2
_
sin
x
2
x
2
_
2
=
1
2
.
(ii) Uvode´ci smjenu t =
1
x
i koriste´ci primjer 2.26 zakljuˇcujemo da je
lim
x→+∞
x sin
1
x
= lim
t→0
sint
t
= 0.
Primjedba 2.4. Koriste´ci teoremu 2.12, teoremu 2.14 i
lim
n→+∞
_
1 +
1
n
_
n
= e,
moˇze se pokazati da je
lim
x→+∞
_
1 +
1
x
_
x
= e. (2.23)
Teorema 2.15. Neka je x
0
∈ R taˇcka nagomilavanja skupa X. Za funkciju f :
X → R vrijedi lim
n→x
0
f(x) = L, L ∈ R ako i samo ako je lim
n→+∞
f(x
n
) = f(x
0
),
za svaki niz ¦x
n
¦, takav da je lim
n→+∞
x
n
= x
0
i x
n
∈ X ¸ ¦x
0
¦, n ∈ N,
2.3 Neprekidne funkcije
2.3.1 Definicija neprekidne funkcije
Definicija 2.13. Neka je data funkcija f : X → R i neka je x
0
∈ X taˇcka
nagomilavanja skupa X. Za funkciju f kaˇzemo da je neprekidna u taˇcki x
0
ako vrijedi
(∀ > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ X) [x −x
0
[ < δ ⇒ [f(x) −f(x
0
)[ < . (2.24)
Ako je funkcija f neprekidna u svakoj taˇcki skupa A ⊂ X onda kaˇzemo da je
neprekidna na skupu A.
Primjedba 2.5. Uslov (2.24) je ekvivalentan
lim
x→x
0
f(x) = f(x
0
). (2.25)
44 GLAVA 2. GRANI
ˇ
CNE VRIJEDNOSTI
Primjer 2.28. Funkcija f : R →R,
f(x) = 2x + 3,
je neprekidna na skupu R.
Neka je taˇcka x
0
∈ R i > 0. Iz jednakosti
[2x + 3 −(2x
0
+ 3)[ = 2[x −x
0
[,
zakljuˇcujemo da za δ moˇzemo uzeti δ =

2
, jer tada vrijedi
[x −x
0
[ < δ ⇒ [f(x) −f(x
0
)[ < .
Primjer 2.29. Funkcija f : R →R,
f(x) =
_
x, x ≤ 0
x + 1, x > 0.
nije neprekidna u taˇcki 0.
Ako uzmemo =
1
2
tada zbog
[f(x) −f(0)[ = [x + 1[ > 1 za x > 0,
ne moˇzemo na´ci δ > 0 takvo da
[x −x
0
[ < δ ⇒ [f(x) −f(x
0
)[ <
1
2
.
U sljede´coj teoremi su date neke osobine neprekidnih funkcija. One su
analogne osobinama graniˇcnih vrijednosti nizova odnosno osobinama graniˇcnih
vrijednosti funkcija.
Teorema 2.16. Neka su date funkcije f, g : X →R i neka je x
0
taˇcka nagomila-
vanja skupa X. Ako su funkcije f i g neprekidne u taˇcki x
0
, to jest ako je
lim
x→x
0
f(x) = f(x
0
), lim
x→x
0
g(x) = g(x
0
),
tada vrijedi :
(i) lim
x→x0
(f(x) +g(x)) = f(x
0
) +g(x
0
),
(ii) lim
x→x
0
(f(x) g(x)) = f(x
0
) g(x
0
),
(iii) lim
x→x0
f(x)
g(x)
=
f(x
0
)
g(x
0
)
, ako je g(x
0
) ,= 0 i g(x) ,= 0.
Dakle, ako su funkcije f i g neprekidne u taˇcki x
0
onda su takve i funkcije :
• zbir, f +g,
2.3. NEPREKIDNE FUNKCIJE 45
• f +λ, λ ∈ R,
• λf, λ ∈ R,
• proizvod, f g,
• koliˇcnik,
f
g
, ako je g(x
0
) ,= 0, g(x) ,= 0.
Primjer 2.30. Osnovne elementarne funkcije su neprekidne na svom domenu.
Pokaza´cemo na primjer, da su stepena, eksponencijalna i sinusna funkcija nepre-
kidne.
• Stepena funkcija : Neprekidnost stepene funkcije slijedi iz neprekidnosti
funkcije f(x) = x i prethodne teoreme, (neprekidnost proizvoda neprekid-
nih funkcija).
• Eksponencijalna funkcija : Neka je x
0
∈ R i neka je > 0. Bez umanjenja
opˇstosti moˇzemo pretpostaviti 0 < < e
x
0
. Iz
[e
x
0
−e
x
[ < ⇔ e
x
0
− < e
x
< e
x
0
+ ⇔ log(e
x
0
−) < x < log(e
x
0
+),
zakljuˇcujemo da za δ > 0 takvo da je
(x
0
−δ, x
0
+δ) ⊂ (log(e
x
0
−), log(e
x
0
+)),
vrijedi
[x −x
0
[ < δ ⇒ [e
x
−e
x0
[ < ,
pa je funkcija f(x) = e
x
neprekidna u svakoj taˇcki x
0
.
• Sinusna funkcija : Koriste´ci nejednakosti (2.20) i (2.21) dobijamo da vri-
jedi
[ sin x[ < [x[, x ∈ R ¸ ¦0¦,
odavde na osnovu formule
sin x −sin y = 2 sin
x −y
2
cos
x +y
2
i ˇcinjenice da je apsolutna vrijednost kosinusa manja ili jednaka od 1,
imamo
[ sin x −sin x
0
[ ≤ [x −x
0
[. (2.26)
Iz posljednje nejednakosti slijedi neprekidnost sinusne funkcije. Naime, za
dati > 0 moˇzemo uzeti δ = .
46 GLAVA 2. GRANI
ˇ
CNE VRIJEDNOSTI
2.3.2 Vrste prekida funkcije
Ako funkcija f nije neprekidna u taˇcki x
0
kaˇzemo da funkcija f u taˇcki x
0
ima prekid. Ova situacija moˇze nastupiti iz viˇse razloga. Vrste prekida su date
u sljede´coj definiciji.
Definicija 2.14. Neka je funkcija f : X → R i x
0
∈ X taˇcka nagomilavanja
skupa X. Kaˇzemo da funkcija f u taˇcki x
0
ima :
• prividan ili otklonjiv prekid, ako postoji konaˇcan lim
x→x
0
f(x)
ali je lim
x→x0
f(x) ,= f(x
0
).
• prekid prve vrste slijeva (zdesna), ako postoji konaˇcan lim
x→x0−
f(x)
( lim
x→x
0
+
f(x)) ali je lim
x→x
0

f(x) ,= f(x
0
) ( lim
x→x
0
+
f(x) ,= f(x
0
)).
• prekid druge vrste slijeva (zdesna) ako lijeva (desna) graniˇcna vrijed-
nost ne postoji ili je beskonaˇcna.
Primjer 2.31. Funkcija
f(x) =
_
sin x
x
, x ,= 0
0, x = 0,
ima prividan prekidu taˇcki x = 0, jer
lim
x→0
sin x
x
= 1 ,= f(0) = 0.
Primjer 2.32. Funkcija
f(x) =
_
x, x ≤ 0
1, x > 0,
ima prekid prve vrste zdesna u taˇcki x = 0, jer je
lim
x→0+
f(x) = 1 ,= f(0) = 0.
Primjer 2.33. Funkcija
f(x) =
_
1
x
, x ,= 0
1, x = 0,
ima prekid druge vrste u taˇcki x = 0, jer je
lim
x→0+
f(x) = +∞, lim
x→0−
f(x) = −∞.
2.3. NEPREKIDNE FUNKCIJE 47
2.3.3 Osobine neprekidnih funkcija
Iz teoreme 2.15 neposredno slijedi sljede´ca teorema.
Teorema 2.17. Neka je x
0
taˇcka nagomilavanja skupa X. Funkcija f : X →R
je neprekidna u taˇcki x
0
ako i samo ako je
lim
n→+∞
x
n
= x
0
⇒ lim
n→+∞
f(x
n
) = f(x
0
),
gdje je x
n
∈ X za sve n ∈ N.
Primjer 2.34.
lim
n→+∞
n

a = 1, a > 0.
Kako je eksponencijalna funkcija neprekidna imamo
lim
x→0
a
x
= a
0
= 1.
Sada na osnovu teoreme 2.17 dobijamo da za niz x
n
=
1
n
vrijedi
lim
n→+∞
a
x
n
= a
lim
n→+∞
x
n
= 1.
Dalje, iz teoreme o smjeni graniˇcnih vrijednosti (teorema 2.12) dobijamo da
je kompozicija neprekidnih funkcija neprekidna.
Primjer 2.35. Funkcija
f(x) = e
sin x
n
, x ∈ R,
je neprekidna funkcija, jer je kompozicija sljede´cih neprekidnih elementarnih
funkcija :
x → x
n
, x → sin x, x → e
x
, x ∈ R.
Teorema 2.18. Neprekidna funkcija na zatvorenom i ograniˇcenom intervalu
dostiˇze svoj maksimum i minimum.
Znaˇci, ako je f : [a, b] →R neprekidna funkcija, tada postoje taˇcke
x
min
, x
max
∈ [a, b]
takve da je
f(x
min
) ≤ f(x) ≤ f(x
max
), za sve x ∈ [a, b].
Primjer 2.36. Funkcija definisana na [−1, 1] sa
f(x) =
_
_
_
1 −x
2
, −1 ≤ x < 0,
0, x = 0,
x
2
−1, 0 < x ≤ 1,
ne dostiˇze minimalnu i maksimalnu vrijednost na intervalu [−1, 1]. Naime, ona
ima prekid u taˇcki x = 0. Moˇze se pokazati da je
sup
x∈[−1,1]
f(x) = 1, inf
x∈[−1,1]
f(x) = −1.
48 GLAVA 2. GRANI
ˇ
CNE VRIJEDNOSTI
Primjedba 2.6. Uslov da je funkcija neprekidna na zatvorenom i ograniˇcenom
intervalu je dovoljan, ali nije i potreban da funkcija dostiˇze minimalnu i maksi-
malnu vrijednost.
Primjer 2.37. Funkcija definisana na [−1, 1] sa
f(x) =
_
x + 1, −1 ≤ x ≤ 0,
−x, 0 < x ≤ 1,
ima prekid u taˇcki x = 0, ali dostiˇze minimalnu vrijednost u taˇcki x = 1,
f(1) = −1 i maksimalnu vrijednost u taˇcki x = 0, f(0) = 1.
Teorema 2.19. Neka je funkcija f definisana i neprekidna na segmentu [a, b],
i neka je f(a)f(b) < 0. Tada postoji taˇcka c ∈ (a, b) takva da je f(c) = 0.
Primjer 2.38. Jednaˇcina
x
4
−3x
2
+ 2x −1 = 0,
ima bar jednu nulu na segmentu [1, 2].
Kako je funkcija f(x) = x
5
− 3x
3
+ 2x
2
− 1 = 0 neprekidna na segmentu [1, 2]
i vrijedi f(1) = −1 < 0, f(2) = 15 > 0 na osnovu teoreme 2.19 dobijamo
da postoji taˇcka c ∈ (1, 2) takva da je f(c) = 0. Dakle, taˇcka c je nula date
jednaˇcine.
2.3.4 Uniformno neprekidne funkcije
Definicija 2.15. Za funkciju f : X →R kaˇzemo da je uniformno ili ravnom-
jerno neprekidna na skupu X ako vrijedi
(∀ > 0)(∃δ > 0)(∀x
1
, x
2
∈ X) [x
1
−x
2
[ < δ ⇒ [f(x
1
) −f(x
2
)[ < . (2.27)
Primjer 2.39. Funkcije
(i) f(x) = −4x + 7,
(ii) f(x) = sin
x
2
.
su uniformno neprekidne na skupu R.
(i) Neka je dat > 0 izaberimo δ =

4
. Tada iz nejednakosti [x
1
− x
2
[ < δ
slijedi [f(x
1
) −f(x
2
)[ = 4[x
1
−x
2
[ < .
(ii) Neka je dat > 0. U ovom sluˇcaju izaberimo δ = 2. Kako vrijedi
nejednakost (2.26), to jest
[ sin x
1
−sin x
2
[ ≤ [x
1
−x
2
[,
Iz nejednakosti [x
1
−x
2
[ < δ slijedi
[f(x
1
) −f(x
2
)[ =
[x
1
−x
2
[
2
< .
2.3. NEPREKIDNE FUNKCIJE 49
Ako u relaciji (2.27) uzmemo da je δ
n
=
1
n
, zakljuˇcujemo da funkcija f nije
uniformno neprekidna ako i samo ako postoje dva niza ¦x
n
¦ i ¦y
n
¦ takva da
vrijedi
lim
n→+∞
[x
n
−y
n
[ = 0 i lim
n→+∞
[f(x
n
) −f(y
n
)[ ,= 0.
Dakle, vrijedi sljede´ca teorema.
Teorema 2.20. Funkcija f : X →R je uniformno neprekidna na skupu X ako
i samo ako
lim
n→+∞
[f(x
n
) −f(y
n
)[ = 0,
za svaka dva niza taˇcaka ¦x
n
¦ i ¦y
n
¦ iz skupa X takva da je
lim
n→+∞
[x
n
−y
n
[ = 0.
Primjer 2.40. Funkcija f(x) =
1
x
nije uniformno neprekidna na intervalu
(0, 1).
Neka je =
1
2
i uzmimo nizove x
n
=
1
n
i y
n
=
1
n+1
. Imamo sljede´ce
lim
n→+∞
[x
n
−y
n
[ = lim
n→+∞
1
n(n + 1)
= 0
i
lim
n→+∞
[f(x
n
) −f(y
n
)[ = lim
n→+∞
¸
¸
¸
¸
¸
1
1
n

1
1
n+1
¸
¸
¸
¸
¸
= lim
n→+∞
[n −(n + 1)[ = 1.
Primjer 2.41. Funkcija f(x) = x
2
nije uniformno neprekidna na intervalu
skupu R.
Neka je =
1
2
i uzmimo nizove x
n
=

n i y
n
=

n + 1. Imamo sljede´ce
lim
n→+∞
[x
n
−y
n
[ = lim
n→+∞
1

n +

n + 1
= 0
i
lim
n→+∞
[f(x
n
) −f(y
n
)[ = lim
n→+∞
[n −(n + 1)[ = 1.
Teorema 2.21. Ako je funkcija f neprekidna na segmentu [a, b] tada je ona i
uniformno neprekidna na tom segmentu.
Primjer 2.42. Funkcija f(x) = ln x, je uniformno neprekidna na segmentu
[a, b] ⊂ (0, 1), ali nije uniformno neprekidna na intervalu (0, 1).
Funkcija f(x) = ln x je elementarna funkcija, pa je neprekidna na [a, b]. Zbog
teoreme 2.21 zakljuˇcujemo da je ona i uniformno neprekidna na [a, b]. Pokaˇzimo
da data funkcija nije uniformno neprekidna na intevalu (0, 1). Izaberimo nizove
x
n
=
1
n
i x
n
=
1
2n
. Tada je
lim
n→+∞
[x
n
−y
n
[ = lim
n→+∞
¸
¸
¸
¸
1
n

1
2n
¸
¸
¸
¸
= lim
n→+∞
1
2n
= 0
i
lim
n→+∞
[f(x
n
) −f(y
n
)[ = lim
n→+∞
¸
¸
¸
¸
ln
1
n
−ln
1
2n
¸
¸
¸
¸
= ln 2 ,= 1.
50 GLAVA 2. GRANI
ˇ
CNE VRIJEDNOSTI
2.4 Zadaci
1. Odrediti
(i) lim
n→+∞
n
4
+n
2
−1
12n
4
+ 120n
3
−11n
, (ii) lim
n→+∞
n
2
+ 11n + 10
5n
3
+ 2n
2
+ 2n
,
(iii) lim
n→+∞
n
5
+ 2n
3
−13
7n
6
+n
3
+n
2
, (iv) lim
n→+∞
_
1 +
1
2
+ +
1
2
n
_
.
2. Odrediti
(i) lim
n→+∞
(

n + 1 −

n), (ii) lim
n→+∞
_
n
2
+ 1
n −1

2n
2
2n + 5
_
,
3. Koriste´ci definiciju graniˇcne vrijednosti pokazati da je
lim
n→+∞
3n + 2
n + 2
= 3.
Na´ci broj n
0
∈ N tako da je
(∀n ≥ n
0
)
¸
¸
¸
¸
3n + 2
n + 2
−3
¸
¸
¸
¸
≤ 0.01.
4. Na´ci
lim
n→+∞
_
1
n
2
+
2
n
2
+ +
n −1
n
2
_
.
5. Dokazati da je
lim
n→+∞
n
2
2
n
= 0.
6. Ispitati konvergenciju nizova
(i) x
n
= 1 +1 +
1
2!
+
1
3!
+ +
1
n!
, (ii) x
n
=
1
n + 1
+
1
n + 2
+ +
1
2n
.
7. Pokazati da je
lim
n→+∞
n

a
n
+b
n
= max¦a, b¦, a, b ≥ 0.
8. Izraˇcunati
(i) lim
x→0
tg x
x
, (ii) lim
x→0
sin 7x + sin 5x
sin 6x
.
9. Pokazati da je
lim
x→0
tg x −sin x
x
3
=
1
2
.
2.4. ZADACI 51
10. Pokazati na osnovu definicije graniˇcne vrijednosti da je
lim
x→1
2
(x −2)
2
= +∞.
11. Izraˇcunati
(i) lim
x→1
x
2
−1
x
3
−1
, (ii) lim
x→1
x
n
−1
x
m
−1
, n, m ∈ N.
12. Izraˇcunati
lim
x→0
n

1 +x −1
x
, n ∈ N.
13. Izraˇcunati
lim
x→+∞
_
x
2
+ 1
x
2
−1
_
x
2
.
14. Pokazati da je
lim
x→0
a
x
−1
x
= ln a.
15. Koriste´ci definiciju neprekidne funkcije pokazati da je funkcija
(i)
f(x) =
x + 5
3 −5x
neprekidna u taˇcki x =
1
2
,
(ii) f(x) =

x
2
+ 1 neprekidna na skupu R.
(iii) f(x) = sin(2x + 3) neprekidna na skupu R.
16. Koriste´ci se teoremama o neprekidnosti sume, razlike, proizvoda, koliˇcnika
i kompozicije neprekidnih funkcija pokazati da su sljede´ce funkcije neprekidne
na skupu R :
(i) f(x) = sin(3x
2
+ 1),
(ii) f(x) = e
2x
(x
3
+ cos x),
(iii) f(x) =
ln(6+x
2
)
4

x
8
+1
.
17. Pokazati da funkcija
f(x) =
_
x
3
−1
x−1
, x ,= 1
4 x = 1,
ima prekid u taˇcki x = 1. Ispitati vrstu prekida.
52 GLAVA 2. GRANI
ˇ
CNE VRIJEDNOSTI
18. Ispitati vrste prekida funkcije
f(x) =
2
x
2
−16
.
19. Funkcija f nije definisana u taˇcki x = 0. Odrediti vrijednost f(0) tako da
funkcija f bude neprekidna u taˇcki x = 0, ako je
(i) f(x) =

1 +x −1
3

1 +x −1
, (ii) f(x) =
3

1 + 3x −1
sinx
.
20. Pokazati da jednaˇcina
2 sin
4
x + 5 sin
3
x −2 = 0,
ima bar jedno rjeˇsenje na segmentu
_
0,
π
2
¸
.
21. Ispitati uniformnu neprekidnost funkcije f(x) =

x, na skupu [0, +∞).
22. Pokazati da funkcija f(x) = xsin x, nije uniformno neprekidna na skupu
[0, +∞).
Glava 3
Diferencijalni raˇcun
3.1 Prvi izvod
3.1.1 Definicija prvog izvoda
Definicija 3.1. Neka je funkcija f definisana u nekoj okolini taˇcke x
0
. Ako
postoji graniˇcna vrijednost
f

(x
0
) = lim
x→x
0
f(x) −f(x
0
)
x −x
0
= lim
h→0
f(x
0
+h) −f(x
0
)
h
,
kaˇzemo da je f

(x
0
) prvi izvod ili izvod funkcije f u taˇcki x
0
. Za funkciju
koja ima konaˇcan izvod u taˇcki x
0
kaˇze se da je diferencijabilna u taˇcki x
0
.
Ako je funkcija diferencijabilna u svakoj taˇcki nekog skupa kaˇze se da je ona
diferencijabilna na tom skupu.
Primjer 3.1. Odrediti izvode sljede´cih funkcija :
(i) f(x) = c, (c = const),
(ii) f(x) = x
n
, n ∈ N,
(iii) f(x) = sin x,
(iv) f(x) = ln x,
(v) f(x) = e
x
.
Rjeˇsenje.
(i) f

(x) = lim
h→0
f(x +h) −f(x)
h
= 0,
(ii) Kako je na osnovu binomne formule
(x +h)
n
= x
n
+nx
n−1
h +
_
n
2
_
x
n−2
h
2
+ +h
n
−x
n
= h
_
nx
n−1
+
_
n
2
_
x
n−2
h + +h
n−1
_
,
imamo
f

(x) = lim
h→0
f(x +h) −f(x)
h
= nx
n−1
.
53
54 GLAVA 3. DIFERENCIJALNI RA
ˇ
CUN
Ako je a realan broj moˇze se pokazati da vrijedi analogna formula (x
a
)

= ax
a−1
.
(iii) Vrijedi sljede´ce
sin(x +h) −sin x
h
=
sin
h
2
cos
2x+h
2
h
2
.
Kako je
lim
h→0
sin
h
2
h
2
= 1 i lim
h→0
cos
2x +h
2
= cos x,
imamo (sin x)

= cos x.
Na sliˇcan naˇcin se moˇze pokazati da je (cosx)

= −sin x.
(iv)Vrijedi
ln(x +h) −ln x
h
= ln
_
1 +
h
x
_1
h
,
sada koriste´ci formulu (2.23) i teoremu o smjeni kod graniˇcnih vrijednosti do-
bijamo da je (ln x)

=
1
x
.
(v)
e
x+h
−e
x
h
=
e
h
−1
h
e
x
.
Ako uvedemo smjenu t = e
h
−1, imamo
e
h
−1
h
=
t
ln(1 +t)
=
1
ln(1 +t)
1
t
,
pa kao i u (iv) zakljuˇcujemo da je (e
x
)

= e
x
.
Definicija 3.2. Ako postoji graniˇcna vrijednost
f


(x
0
) = lim
h→0−
f(x
0
+h) −f(x
0
)
h
,
_
f

+
(x
0
) = lim
h→0+
f(x
0
+h) −f(x
0
)
h
_
,
kaˇzemo da funkcija f u taˇcki x
0
ima lijevi (desni) izvod.
Funkcija ima izvod u taˇcki x
0
ako i samo ako ima lijevi i desni izvod i ako
su oni jednaki.
Primjer 3.2. Funkcija f(x) = [x[, x ∈ R, nema izvod u taˇcki x = 0. Njen lijevi
odnosno desni izvod je
f


(0) = lim
h→0−
f(h) −f(0)
h
= lim
h→0−
−h
h
= −1,
f

+
(0) = lim
h→0+
f(h) −f(0)
h
= lim
h→0+
h
h
= 1.
3.1. PRVI IZVOD 55
U prethodnom primjeru smo vidjeli da neprekidna funkcija ne mora biti difer-
encijabilna. Prirodno pitanje je da li je diferencijabilna funkcija i neprekidna.
Odgovor na to pitanje daje sljede´ca teorema.
Teorema 3.1. Svaka funkcija diferencijabilna u taˇcki x
0
∈ R je i neprekidna u
toj taˇcki.
Dokaz. Neka je funkcija f diferencijabilna u taˇcki x
0
. Tada postoji konaˇcan
f

(x
0
) = lim
x→x0
f(x) −f(x
0
)
x −x
0
,
odavde dobijamo
lim
x→x0
(f(x) −f(x
0
)) = lim
x→x0
f

(x
0
)(x −x
0
) = 0.
Dakle,
lim
x→x0
f(x) = f(x
0
),
a ovo znaˇci da je funkcija f neprekidna u taˇcki x
0
.
3.1.2 Osobine prvog izvoda
Nalaˇzenje izvoda po definiciji moˇze da bude komplikovano. Ovde dajemo
neke osobine prvog izvoda na osnovu kojih je taj posao olakˇsan.
Teorema 3.2. Ako su funkcije f i g diferencijabilne u taˇcki x tada je :
(i)
(αf(x) +βg(x))

= αf

(x) +βg

(x),
za sve α, β ∈ R,
(ii)
(f(x)g(x))

= f

(x)g(x) +f(x)g

(x),
(iii)
_
f(x)
g(x)
_
=
f

(x)g(x) −f(x)g

(x)
g
2
(x)
,
gdje je g(t) ,= 0 za svako t u nekoj okolini taˇcke x.
Dokaz. Dokaza´cemo samo tvrdjenje (iii). Tvrdjenja (i) i (ii) se dokazuju sliˇcno.
Iz
f(x +h)
g(x +h)

f(x)
g(x)
=
f(x +h)g(x) −f(x)g(x +h)
g(x +h)g(x)
,
dijelje´ci sa h i puˇstaju´ci da h teˇzi 0 dobijamo traˇzenu formulu.
56 GLAVA 3. DIFERENCIJALNI RA
ˇ
CUN
Primjedba 3.1. Iz formule (i) slijedi da je
(f(x) +g(x))

= f

(x) +g

(x),
(f(x) −g(x))

= f

(x) −g

(x).
Primjer 3.3. Koriste´ci pravilo o izvodu koliˇcnika funkcija dobijamo
(tg x)

=
(sin x)

cos x −sin x(cos x)

cos
2
x
=
cos
2
x + sin
2
x
cos
2
x
=
1
cos
2
x
,
(ctg x)

=
(cos x)

sin x −cos x(sin x)

sin
2
x
=
−sin
2
x −cos
2
x
sin
2
x
= −
1
sin
2
x
.
Primjedba 3.2. Funkcije f +g, fg,
f
g
mogu biti diferencijabilne, a da takve nisu
funkcije f i g.
Primjer 3.4. Na´ci :
(i) (f(x) +g(x))

, ako je f(x) = [x[, g(x) = −[x[,
(ii) (f(x)g(x))

, ako je f(x) = g(x) = [x[,
(iii)
_
f(x)
g(x)
_
, ako je f(x) = g(x) = [x[ + 1.
Rjeˇsenje.Funkcija x → [x[ nije diferencijabilna u taˇcki 0, (primjer 3.2). Med-
jutim, imamo sljede´ce :
(i) (f(x) +g(x))

= 0,
(ii) (f(x)g(x))

= (x
2
)

= 2x,
(iii)
_
f(x)
g(x)
_
= 0.
Sljede´ca teorema daje pravilo za izvod sloˇzene funkcije.
Teorema 3.3. Neka je funkcija g diferencijabilna u taˇcki x
0
i funkcija f difer-
encijabilna u taˇcki g(x
0
) tada je funkcija f ◦g diferencijabilna u taˇcki x
0
i vrijedi
((f ◦ g)(x
0
))

= f

(g(x
0
))g

(x
0
).
Primjer 3.5. Na´ci izvod funkcije h(x) = e
x
2
.
Rjeˇsenje. Vrijedi h(x) = (f ◦ g)(x), gdje je f(x) = e
x
i g(x) = x
2
. Na osnovu
prethodne teoreme je
h

(x) = f

(g(x))g

(x) = e
x
2
2x.
Primjer 3.6. Na´ci izvod funkcije h(x) = x
x
.
Rjeˇsenje. Vrijedi h(x) = (f ◦ g)(x), gdje je f(x) = e
x
i g(x) = xlog x. Sada
imamo
h

(x) = e
x log x
(log x + 1) = x
x
(log x + 1).
Primjedba 3.3. Na sliˇcan naˇcin kao u prethodnom primjeru se moˇze odrediti i
izvod funkcije h(x) = f(x)
g(x)
. Taj postupak diferenciranja se naziva logarita-
mskim diferenciranjem.
3.1. PRVI IZVOD 57
Teorema 3.4. Neka je funkcija f diferencijabilna u taˇcki x
0
i strogo monotona
u nekoj okolini taˇcke x
0
. Tada je inverzna funkcija f
−1
diferencijabilna u taˇcki
y
0
= f(x
0
) i vrijedi
(f
−1
(y
0
))

=
1
f

(x
0
)
.
Primjer 3.7. Neka je y = sin x. Na osnovu prethodne teoreme imamo da je
(arcsin y)

=
1
(sin x)

=
1
cos x
=
1
_
1 −y
2
.
Na sliˇcan naˇcin dobijamo
(arccos y)

= −
1
_
1 −y
2
.
Dalje, ako stavimo y = tg x, dobijamo
(arctg y)

=
1
(tg x)

= cos
2
x =
1
1 +y
2
.
Na sliˇcan naˇcin dobijamo
(arcctg y)

= −
1
1 +y
2
.
Na osnovu primjera 3.1, 3.3 i 3.7, kao i na osnovu pravila diferenciranja
imamo tablicu izvoda osnovnih elementarnih funkcija.
Funkcija izvod Funkcija izvod
x
a
ax
a−1
1
x
a

a
x
a+1
sin x cos x cos x −sin x
tg x
1
cos
2
x
ctg x
1
sin
2
x
arcsin x
1

1 −x
2
arccos x −
1

1 −x
2
arctg x
1
1 +x
2
arcctg x −
1
1 +x
2
a
x
a
x
log a e
x
e
x
log
a
x
1
xlog a
log x
1
x
sh x ch x ch x sh x
3.1.3 Geometrijska interpretacija prvog izvoda
Neka je data kriva y = f(x) i neka taˇcke M(x
0
, f(x
0
)) i N(x
0
+h, f(x
0
+h))
odredjuju sjeˇcicu MN te krive. Koeficijent pravca sjeˇcice MN je dat sa
tg α =
f(x
0
+h) −f(x
0
)
h
.
58 GLAVA 3. DIFERENCIJALNI RA
ˇ
CUN
Ako pustimo da h → 0 tada taˇcka N teˇzi taˇcki M. Dakle, u graniˇcnom sluˇcaju
dobijamo tangentu kroz taˇcku M. Znaˇci, koeficijent pravca tangente krive
y = f(x) u taˇcki M(x
0
, f(x
0
)) je
f

(x
0
) = lim
h→0
f(x
0
+h) −f(x
0
)
h
.
Na osnovu prethodnog imamo da je jednaˇcina tangente krive y = f(x) u taˇcki
M(x
0
, f(x
0
)) data sa
y −y
0
= f

(x
0
)(x −x
0
).
Ako vrijedi uslov f

(x
0
) ,= 0, jednaˇcina
y −y
0
= −
1
f

(x
0
)
(x −x
0
),
predstavlja jednaˇcinu normale krive y = f(x) u taˇcki M(x
0
, f(x
0
)).
Primjer 3.8. Odrediti jednaˇcinu tangente krive y = sin x u taˇcki
_
π
4
,

2
2
_
.
Rjeˇsenje. Kako je
y

_
π
4
_
= cos
π
4
=

2
2
,
dobijamo da je jednaˇcina tangente
y −

2
2
=

2
2
_
x −
π
4
_
.
3.1.4 Diferencijal
Neka je data diferencijabilna funkcija f. Relaciju
f

(x
0
) = lim
h→0
f(x
0
+h) −f(x
0
)
h
,
moˇzemo pisati i na sljede´ci naˇcin
f(x
0
+h) −f(x
0
) = f

(x
0
)h +λ(h)h, (3.1)
pri ˇcemu lim
h→0
λ(h) = 0.
Ako uvedemo oznake
∆f(x
0
) = f(x
0
+h) −f(x
0
), ∆x
0
= x
0
+h −x
0
= h,
dobijamo
∆f(x
0
) = f

(x
0
)∆x
0
+λ(h)h.
Sada za male h imamo
∆f(x
0
) ≈ f

(x
0
)∆x
0
. (3.2)
Izraz ∆x
0
nazivamo priraˇstaj argumenta x u taˇcki x
0
, a izraz ∆f(x
0
) priraˇstaj
funkcije f u taˇcki x
0
. Dakle, relacija (3.2) znaˇci da je priraˇstaj funkcije f u
taˇcki x
0
pribliˇzno jednak f

(x
0
)∆x
0
.
3.1. PRVI IZVOD 59
Primjer 3.9. Koriste´ci formulu (3.2) izraˇcunati pribliˇznu vrijednost funkcije
f(x) =
5
_
2 −x
2 +x
u taˇcki x
0
= 0.15.
Rjeˇsenje. Vrijedi sljede´ce
f

(x) =
−4
5
_
2−x
2+x
5(4 −x
2
)
= −
4f(x)
5(4 −x
2
)
,
∆f(x) ≈ f

(x)∆x = −
4f(x)∆x
5(4 −x
2
)
.
Ako stavimo x = 0, f(x) = 1 i ∆x = 0.15, dobijamo ∆f(x) ≈ −
4·0.15
5·4
= −0.03.
Dakle, f(0.15) = f(0) + ∆f(x) ≈ 1 −0.03 = 0.97.
Taˇcna vrijednost na ˇcetiri decimale je 0.9704.
Primjer 3.10. Izraˇcunati pribliˇznu vrijednost sin 29
0
.
Rjeˇsenje. Iz formule (3.2) dobijamo
sin 30
0
−sin 29
0
≈ cos 30
0

π
180
,
pa je
sin 29
0

1
2

π

3
360
≈ 0.484.
Taˇcna vrijednost na ˇcetiri decimale je 0, 4848.
Teorema 3.5. Funkcija f je diferencijabilna u taˇcki x
0
ako i samo ako postoji
konstanta A ∈ R takva da je
f(x
0
+h) −f(x
0
) = Ah +λ(h), (3.3)
pri ˇcemu je lim
h→0
λ(h) = 0.
Ako vaˇzi (3.3), onda je A = f

(x
0
).
Dokaz. Funkcija f je diferencijabilna u taˇcki x
0
ako i samo ako postoji A ∈ R
tako da vrijedi
lim
h→0
f(x
0
+h) −f(x
0
)
h
= A,
to jest
lim
h→0
f(x
0
+h) −f(x
0
) −Ah
h
= 0.
Odavde zakljuˇcujemo da je
f(x
0
+h) −f(x
0
) −Ah = λ(h),
gdje je lim
h→0
λ(h) = 0.
60 GLAVA 3. DIFERENCIJALNI RA
ˇ
CUN
Definicija 3.3. Neka je funkcija f diferencijabilna u taˇcki x
0
. Diferencijal
funkcije f u taˇcki x
0
za datu vrijednost priraˇstaja ∆x je
df(x
0
) = f

(x
0
)∆x.
Iz prethodne definicije zakljuˇcujemo da je diferencijal funkcije linearna funkcija
piraˇstaja ∆x.
Primjer 3.11. Za diferencijal funkcije f(x) = x vrijedi
df(x) = f

(x)∆x = ∆x.
Dakle,
dx = ∆x.
Na osnovu ovoga imamo sljede´cu oznaku
f

(x) =
df(x)
dx
.
Lako se pokazuje da diferencijal ima sljede´ce osobine :
• aditivnost difrencijala, d(u +v) = du +dv,
• homogenost difencijala, d(λu) = λdu,
• diferencijal proizvoda, d(uv) = udv +vdu,
• diferencijal koliˇcnika,
d
_
u
v
_
=
udv −vdu
v
2
,
• diferencijal inverzne funkcije,
dy
dx
=
1
dx
dy
,
• diferencijal funkcije date parametarski,
dy
dt
=
dy
dx
dx
dt
,
• invarijantnost diferencijala,
d(u(v(x))) = (u(v(x)))

dx = u

(v)v

(x)dx = u

(v)dv.
Primjer 3.12. Jednaˇcina tangente krive date parametarski x = x(t), y = y(t)
u taˇcki t = t
0
je
y −y(t
0
) =
x

(t
0
)
y

(t
0
)
(x −x(t
0
)).
Primjer 3.13. Na´ci
d
_
arctg
u
v
_
.
Rjeˇsenje. Koriste´ci osobine diferencijala imamo
d
_
arctg
u
v
_
=
1
1 +
_
u
v
_
2
d
_
u
v
_
=
vdu −udv
u
2
+v
2
.
3.2. TEOREME O SREDNJOJ VRIJEDNOSTI I PRIMJENE 61
3.2 Teoreme o srednjoj vrijednosti i primjene
3.2.1 Teoreme o srednjoj vrijednosti
Definicija 3.4. Neka je funkcija f definisana u nekoj okolini taˇcke x
0
. Ako za
svako x iz te okoline vaˇzi f(x) ≥ f(x
0
) (f(x) ≤ f(x
0
)) kaˇzemo da funkcija f
ima lokalni minimum (maksimum) u taˇcki x
0
. Lokalni minimum i lokalni
maksimum nazivamo lokalnim ekstremumima.
Funkcija moˇze imati viˇse lokalnih maksimuma odnosno lokalnih minimuma.
Primjer 3.14. Funkcija
f(x) =
_
_
_
−x
2
−3x + 2, x ≤ −1,
x
2
−1, 1 < x < 1,
−x
2
+ 4x −3, x ≥ 1,
ima dva lokalna maksimuma, u taˇckama x
1
= −
3
2
i x
2
= 2.
Sljede´ca teorema, poznata kao Fermatova teorema, daje potreban uslov
kada diferencijabilna funkcija ima lokalni ekstremum.
Teorema 3.6. Ako funkcija f ima lokalni ekstremum u taˇcki x
0
i ako u x
0
ima
izvod tada je f

(x
0
) = 0.
Dokaz. Pretpostavimo da funkcija f u taˇcki x
0
ima lokalni maksimum. Tada je
u nekoj okolini taˇcke x
0
f(x
0
) ≥ f(x),
pa je za x < x
0
f(x) −f(x
0
)
x −x
0
≥ 0.
Odavde zakljuˇcujemo da je
f


(x
0
) ≥ 0.
Kako funkcija f u taˇcki x
0
ima izvod, zakljuˇcujemo da je f

(x
0
) ≥ 0.
Ako sada uzmemo x > x
0
dobijamo
f(x) −f(x
0
)
x −x
0
≤ 0,
pa zakljuˇcujemo da je
f

+
(x
0
) ≤ 0,
a odavde opet zbog toga ˇsto funkcija f ima izvod u taˇcki x
0
imamo f

(x
0
) ≤ 0.
Dakle, f

(x
0
) = 0.
Definicija 3.5. Taˇcke u kojima je prvi izvod funkcije f jednak nuli se zovu
stacionarne taˇcke funkcije f.
62 GLAVA 3. DIFERENCIJALNI RA
ˇ
CUN
Prema Fermatovoj teoremi imamo da ako funkcija f definisana na [a, b]
dostiˇze ekstremum on se nalazi u stacionarnim taˇckama. Medjutim, taˇcke a
i b mogu biti taˇcke ektremuma, mada ne moraju biti stacionarne taˇcke.
Primjer 3.15. Funkcija f(x) = x
2
−x, na segmentu [0, 2] ima jednu stacionarnu
taˇcku x =
1
2
, u njoj funkcija f dostiˇze lokalni minimum f(
1
2
) = −
1
2
. Kako je
f(0) = 0 i f(2) = 2 zakljuˇcujemo da funkcija f u taˇcki x = 2 dostiˇze lokalni
maksimum.
Uslov da je prvi izvod funkcije u taˇcki jednak nuli je samo potreban ali ne i
dovoljan uslov da taˇcka bude taˇcka lokalnog ekstremuma.
Primjer 3.16. Funkcija f(x) = x
3
ima na [−1, 1] stacionarnu taˇcku x = 0, ali
nema u toj taˇcki lokalni ekstremum, jer je funkcija f monotono rastu´ca. Lokalni
minimum ove funkcije je u taˇcki x = −1, a lokalni maksimum je u taˇcki x = 1.
Teorema 3.7. Rolleova teorema. Neka je funkcija f definisana na [a, b].
Ako vaˇzi :
(i) f je neprekidna na [a, b],
(ii) f ima izvod na (a, b),
(iii) f(a) = f(b),
tada postoji taˇcka c ∈ (a, b) takva da je f

(c) = 0.
Dokaz. Funkcija f je neprekidna na intervalu [a, b], pa dostiˇze minimum i mak-
simum na [a, b]. Ako se minimum i maksimum dostiˇzu u taˇckama a i b, tada iz
f(a) = f(b) slijedi da je funkcija f konstanta na [a, b], pa je f

(x) = 0 za svako
x ∈ (a, b). U suprotnom sluˇcaju bar jedan ekstremum je u nekoj taˇcki c ∈ (a, b).
Sada na osnovu Fermatove teoreme zakljuˇcujemo da je f

(c) = 0.
Primjer 3.17. Pokazati da jednaˇcina
x
5
+ 3x
3
+ 10x −30 = 0,
ima taˇcno jedan realan korijen.
Rjeˇsenje. Neka je f(x) = x
5
+3x
3
+10x −30. Kako je f nepekidna funkcija i
f(0)f(2) < 0, na osnovu teoreme 2.19 zakljuˇcujemo da data jednaˇcina ima bar
jedan realan korijen i to u intervalu (0, 2). Pokaˇzimo da je on jednistven. Ako
bi postojali realni brojevi c
1
i c
2
takvi da je f(c
1
) = f(c
2
) = 0, tada na osnovu
Rolleove teoreme zakljuˇcujemo da postoji c ∈ R takav da je f

(c) = 0. Medjutim,
ovo je nemogu´ce, jer je
f

(x) = 5x
4
+ 6x
2
+ 10 > 0.
Primjer 3.18. Iz Rolleove teoreme slijedi da izvod P

polinoma P ima taˇcno
jednu nulu izmedju dvije uzastopne nule polinoma P.
Naime, ako su x
1
i x
2
dvije uzastopne nule polinoma P tada je
P(x
1
) = P(x
2
) = 0,
3.2. TEOREME O SREDNJOJ VRIJEDNOSTI I PRIMJENE 63
pa su ispunjeni uslovi Rolleove teoreme. Dakle, polinom P

ima bar jednu nulu
izmedju x
1
i x
2
. Neka su sada x

1
i x

2
dvije uzastopne nule polinoma P

. Ako
bi izmedju nula x

1
i x

2
postojale dvije nule polinoma P onda bi izmedju te dvije
nule postojala i jedna nula polinoma P

, pa x

1
i x

2
ne bi bile dvije uzastopne
nule polinoma P

.
Teorema 3.8. Cauchyjeva teorema. Neka su funkcije f i g definisane na
[a, b]. Ako vaˇzi :
(i) f i g su neprekidne na [a, b],
(ii) f i g imaju izvode na (a, b),
(iii) g

(x) ,= 0 za svako x ∈ (a, b),
tada postoji taˇcka c ∈ (a, b) takva da je
f(b) −f(a)
g(b) −g(a)
=
f

(c)
g

(c)
.
Dokaz. Zbog uslova g

(x) ,= 0 za svako x ∈ (a, b), na osnovu Rolleove teoreme
zakljuˇcujemo da je g(a) ,= g(b). Definiˇsimo funkciju h na sljede´ci naˇcin
h(x) = f(x) −
f(b) −f(a)
g(b) −g(a)
g(x).
Funkcija h ispunjava uslove Rolleove teoreme, pa postoji taˇcka c ∈ (a, b), takva
da je h

(c) = 0, to jest
f

(c) −
f(b) −f(a)
g(b) −g(a)
g

(c) = 0,
Dakle,
f(b) −f(a)
g(b) −g(a)
=
f

(c)
g

(c)
.
Teorema 3.9. Lagrangeova teorema. Neka je funkcija f definisana na [a, b].
Ako vaˇzi :
(i) f je neprekidna na [a, b],
(ii) f ima izvod na (a, b),
tada postoji taˇcka c ∈ (a, b) takva da je
f(b) −f(a)
b −a
= f

(c).
Dokaz. Dokaz slijedi iz Cauchyjeve teoreme, ako stavimo g(x) = x.
64 GLAVA 3. DIFERENCIJALNI RA
ˇ
CUN
Primjer 3.19. Za funkciju f(x) = xe
x
, x ∈ [0, 2], na´ci δ > 0, takvo da vrijedi
[x
2
−x
1
[ < δ ⇒ [f(x
2
) −f(x
1
)[ < 0.001.
Rjeˇsenje. Iz Lagrangeove teoreme imamo
[f(x
2
) −f(x
1
)[ = [f

(c)[ [x
2
−x
1
[,
gdje je c izmedju x
1
i x
2
.
Kako je f

(x) = e
x
(1 +x), za x ∈ [0, 2] dobijamo
[f

(x)[ ≤ 3e
2
.
Sada imamo
[f(x
2
) −f(x
1
)[ = 3e
2
[x
2
−x
1
[,
pa dovoljno uzeti
δ =
0.001
3e
2
.
Primjer 3.20. Pokazati da je
n

1 +x ≤ 1 +
x
n
, za sve x > 0.
Rjeˇsenje. Neka je x > 0. Na osnovu Lagrangeove teoreme imamo
n

1 +x −
n

1 =
x
n
n
_
(1 +c)
n−1
,
gdje je c ∈ (0, x). Kako je
1
n
_
(1 +c)
n−1
≤ 1, za c ∈ (0, x),
dobijamo
n

x + 1 ≤ 1 +
x
n
.
Primjer 3.21. Neka je funkcija f diferencijabilna na intervalu I. Ako je
sup
x∈I
[f

(x)[ = M < +∞
tada je funkcija f uniformno neprekidna na intervalu I.
Rjeˇsenje. Funkcija f ispunjava uslove Lagrangeove teoreme, pa za dvije proizvoljne
taˇcke x, y ∈ I vrijedi
[f(x) −f(y)[ = [f

(c)[[x −y[,
gdje je taˇcka c izmedju taˇcaka x i y. Kako je
sup
x∈I
[f

(x)[ = M < +∞,
3.2. TEOREME O SREDNJOJ VRIJEDNOSTI I PRIMJENE 65
imamo
[f(x) −f(y)[ ≤ M[x −y[. (3.4)
Pretpostavimo sada da su ¦x
n
¦ i ¦y
n
¦ nizovi taˇcaka iz intervala I, takvi da je
lim
n→+∞
[x
n
−y
n
[ = 0.
Tada je zbog (3.4),
lim
n→+∞
[f(x
n
) −f(y
n
)[ = 0.
Dakle, f je uniformno neprekidna funkcija.
3.2.2 Monotonost funkcije
Ovde, koriste´ci Lagrangeovu teoremu dajemo postupak kojim se odredjuje
monotonost diferencijabilne funkcije.
Teorema 3.10. Neka je funkcija f definisana i neprekidna na intervalu [a, b]
i diferencijabilna na intervalu (a, b). Ako je f

(x) > 0 (f

(x) < 0) za svako
x ∈ (a, b) onda je funkcija f monotono rastu´ca (opadaju´ca) na (a, b).
Dokaz. Neka je x
1
< x
2
, tada zbog Lagrangeove teoreme imamo
f(x
2
) −f(x
1
) = f

(c)(x
2
−x
1
),
gdje je c ∈ (x
1
, x
2
). Ako je f

(x) > 0 dobijamo
f(x
2
) −f(x
1
) > 0,
pa je funkcija f monotono rastu´ca, a ako je f

(x) < 0 onda je
f(x
2
) −f(x
1
) < 0,
i funkcija f je monotono opadaju´ca.
Posljedica 3.1. Neka je funkcija f definisana i neprekidna na intervalu [a, b],
diferencijabilna na intervalu (a, b) i f

(c) = 0 za c ∈ (a, b). Ako je f

(x) > 0 za
x ∈ (a, c), a f

(x) < 0 za x ∈ (c, a) (f

(x) < 0 za x ∈ (a, c), a f

(x) > 0 za
x ∈ (c, a)) onda funkcija f u taˇcki c ima lokalni maksimum (minimum).
Primjer 3.22. Odrediti monotonost i ekstremume funkcije
f(x) = x −ln(1 +x), x > −1.
Rjeˇsenje. Za prvi izvod funkcije f imamo
f

(x) = 1 −
1
1 +x
=
x
1 +x
.
Kako je
x
1 +x
> 0 za x > 0,
66 GLAVA 3. DIFERENCIJALNI RA
ˇ
CUN
x
1 +x
< 0 za −1 < x < 0,
zakljuˇcujemo da je funkcija f monotono rastu´ca za x > 0 i monotono opadaju´ca
za −1 < x < 0. Osim toga f

(0) = 0, pa funkcija u taˇcki x = 0 ima minimum i
to na cijelom skupu (−1, +∞). Taj minimum je f(0) = 0. Dakle, vrijedi
f(x) ≥ f(0), za sve x > −1,
to jest
x ≥ ln(1 +x), za sve x > −1.
3.2.3 L’Hospitalovo pravilo
Kao primjenu Cauchyjeve teoreme dajemo pravilo koje se ˇcesto koristi za
odredjivanje graniˇcnih vrijednosti lim
x→a
f(x)
g(x)
i lim
x→∞
f(x)
g(x)
.
Teorema 3.11. (L’Hospitalovo pravilo)Neka su funkcije f i g definisane i difer-
encijabilne u nekoj okolini taˇcke a osim, eventualno u taˇcki a. Ako vrijedi :
(i) lim
x→a
f(x) = lim
x→a
g(x) = 0,
(ii) g

(x) ,= 0 u nekoj okolini taˇcke a,
(iii) postoji lim
x→a
f

(x)
g

(x)
,
tada postoji lim
x→a
f(x)
g(x)
i vrijedi
lim
x→a
f(x)
g(x)
= lim
x→a
f

(x)
g

(x)
.
Dokaz. Funkcije f i g ne moraju biti definisane u taˇcki x = a. Ako definiˇsemo
funkcije f

i g

sa
f

(x) = f(x), g

(x) = g(x), za x ,= a, f

(a) = g

(a) = 0,
vidimo da one ispunjavaju uslove Cauchyjeve teoreme, pa postoji taˇcka c izmedju
x i a, takva da je
f

(x) −f

(a)
g

(x) −g

(a)
=
f

(c)
g

(c)
.
Iz definicije funkcija f

i g

zakljuˇcujemo da je
f(x)
g(x)
=
f

(c)
g

(c)
.
3.2. TEOREME O SREDNJOJ VRIJEDNOSTI I PRIMJENE 67
Ako x → a, tada c → a, pa kako postoji lim
x→a
f

(x)
g

(x)
, zakljuˇcujemo da je
lim
x→a
f(x)
g(x)
= lim
x→a
f

(x)
g

(x)
.
Primjedba 3.4. (i) Prethodna teorema vrijedi i u sluˇcaju da je a = ∞.
(ii) Neodredjeni tipovi 1

, ∞
0
, 0
0
, 0 ∞, ∞− ∞ se mogu pogodnim transfor-
macijama svesti na oblik
0
0
ili


, pa se L’Hospitalovo pravilo moˇze primjeniti
i na ove sluˇcajeve.
Primjer 3.23. Izraˇcunati :
(i) lim
x→0
1 −cos x
tg x
,
(ii) lim
x→+∞
x
2
e
−x
,
(iii) lim
x→0
_
1
x

1
e
x
−1
_
.
Rjeˇsenje. (i) Ovo je neodredjeni izraz oblika
0
0
. Koriste´ci L’Hospitalovo pravilo
dobijamo
lim
x→0
1 −cos x
tg x
= lim
x→0
(1 −cos x)

(tg x)

= lim
x→0
sin x
1
cos
2
x
=
0
1
= 0,
(ii) Ovde se radi o neodredjenom izrazu oblika ∞ 0. Transformisa´cemo ovaj
izraz na neodredjeni izraz oblika


, a zatim primjeniti L’Hospitalovo pravilo.
lim
x→+∞
x
2
e
−x
= lim
x→+∞
x
2
e
x
= lim
x→+∞
2x
e
x
= lim
x→+∞
2
e
x
= 0.
(iii) U ovom sluˇcaju se radi o neodredjenom izrazu oblika ∞−∞. Sveˇs´cemo ga
na neodredjeni izraz oblika
0
0
.
lim
x→0
_
1
x

1
e
x
−1
_
= lim
x→0
e
x
−1 −x
x(e
x
−1)
= lim
x→0
e
x
−1
e
x
−1 +xe
x
= lim
x→0
e
x
e
x
+e
x
+xe
x
=
1
2
.
68 GLAVA 3. DIFERENCIJALNI RA
ˇ
CUN
3.3 Izvodi viˇseg reda
3.3.1 Izvod reda n
U ovoj sekciji uvodimo pojam izvoda viˇseg reda. Izvodi viˇseg reda se definiˇsu
induktivno.
Definicija 3.6. Izvod reda nula, f
0
je po definiciji jednak funkciji f.
Izvod f

nazivamo prvim izvodom funkcije f.
Ako je definisan izvod reda n − 1, f
(n−1)
tada se izvod reda n, f
(n)
definiˇse
kao prvi izvod funkcije f
(n−1)
.
Za funkciju koja u taˇcki ima izvod reda n kaˇzemo da je n puta diferencija-
bilna.
Primjer 3.24. Koriste´ci matematiˇcku indukciju lako se pokazuju sljede´ce for-
mule :
1. (x
a
)
(n)
= a(a −1) (a −n + 1)x
a−n
, n ∈ N,
2. (a
x
)
(n)
= a
x
(ln a)
n
, n ∈ N, gdje je a > 0, a ,= 1,
3. (ln x)
(n)
= (−1)
n−1
(n −1)!
x
n
, n ∈ N,
4. (sin x)
(n)
= sin
_
x +

2
_
, n ∈ N,
5. (cos x)
(n)
= cos
_
x +

2
_
, n ∈ N.
Pokaˇzimo na primjer 2.
Vrijedi (e
x
)

= e
x
, pa je (e
x
)
(n)
= e
x
, n ∈ N. Kako je a
x
= e
x ln a
, imamo
(a
x
)
(n)
= (e
x ln a
)
(n)
= e
x ln a
(ln a)
n
= a
x
(ln a)
n
, n ∈ N.
Iz osobina izvoda lako se dobija da je
(f(x) +g(x))
(n)
= f
(n)
(x) +g
(n)
(x)
i
(λf(x))
(n)
= λf
(n)
(x), λ ∈ R.
U sluˇcaju izvoda reda n, proizvoda dvije funkcije, ne vrijedi analogna osobina
kao kod izvoda prvog reda. Naime, vrijedi sljede´ca teorema, poznata kao Leib-
nitzova formula.
Teorema 3.12. Neka funkcije u i v imaju izvode reda n, onda funkcija uv ima
izvod reda n i vrijedi
(uv)
(n)
=
n

k=0
_
n
k
_
u
(k)
v
(n−k)
.
3.3. IZVODI VI
ˇ
SEG REDA 69
Dokaz prethodne teoreme se izvodi koriste´ci matematiˇcku indukciju i sliˇcan
je dokazu binomne formule.
Primjer 3.25. Na´ci izvod reda n funkcije f(x) = sin 4xcos 2x.
Rjeˇsenje. Iz formule
sin αcos β =
1
2
[sin(α +β) + sin(α −β)] ,
imamo
f(x) =
1
2
[sin 6x + sin 2x] .
Kako je
(sin ax)
(n)
= a
n
sin
_
ax +

2
_
,
zakljuˇcujemo
f
(n)
(x) =
6
n
2
sin
_
6x +

2
_
+ 2
n−1
sin
_
2x +

2
_
.
Primjer 3.26. Na´ci izvod reda n funkcije
f(x) =
2x + 3
x
2
−5x + 6
.
Rjeˇsenje. Vrijedi
2x + 3
x
2
−5x + 6
=
2x + 2
(x −2)(x −3)
.
Odredimo realne brojeve a i b takve da je
2x + 3
x
2
−5x + 6
=
a
x −2
+
b
x −3
.
Dobijamo da za a i b vrijedi
2x + 3 = a(x −3) +b(x −2).
Odavde imamo
a +b = 2
−3a −2b = 3.
Rjeˇsavaju´ci ovaj sistem jednaˇcina dobijamo
a = −7, b = 9.
Kako je
_
1
x +c
_
(n)
=
(−1)
n
n!
(x +c)
n+1
,
zakljuˇcujemo
_
2x + 3
x
2
−5x + 6
_
(n)
=
7(−1)
n+1
n!
(x −2)
n+1
+
9(−1)
n
n!
(x −3)
n+1
.
70 GLAVA 3. DIFERENCIJALNI RA
ˇ
CUN
3.3.2 Drugi izvod i konveksnost
Definicija 3.7. Za funkciju f kaˇzemo da je konveksna (konkavna) na skupu
D ako za svako λ ∈ [0, 1] i za sve x, y ∈ D vaˇzi
f(λx + (1 −λ)y) ≤ λf(x) + (1 −λ)f(y)
(f(λx + (1 −λ)y) ≥ λf(x) + (1 −λ)f(y)).
Primjer 3.27. Funkcija f(x) = x
2
je konveksna na skupu R.
Rjˇsenje. Neka je λ ∈ [0, 1] i x, y ∈ R. Iz
λ(1 −λ)(x −y)
2
≥ 0,
dobijamo
λ(1 −λ)(x
2
−2xy +y
2
) ≥ 0,
a odavde slijedi
λx
2
+ (1 −λ)y
2
≥ λ
2
x
2
+ 2λ(1 −λ)xy + (1 −λ)
2
y
2
,
to jest
f(λx + (1 −λ)y) ≤ λf(x) + (1 −λ)f(y).
U prethodnom primjeru smo ustanovili koveksnost funkcije na osnovu defini-
cije. To nije uvijek jednostavno. Na primjer, funkcija
f(x) = (x + 1)
10
+e
x
,
je konveksna na skupu R. Da bi to pokazali na osnovu definicije treba pokazati
da za sve λ ∈ [0, 1] i sve x, y ∈ R vrijedi
(λx +(1 −λ)y +1)
10
+e
λx+(1−λ)y
≤ λ((x +1)
10
+e
x
) +(1 −λ)((y +1)
10
+e
y
).
Sljede´ca teorema daje jednostavno pravilo za ispitivanje konveksnosti funkcije
na osnovu izvoda funkcije.
Teorema 3.13. Neka je f diferencijabilna funkcija na intervalu (a, b). Tada je
f konveksna na (a, b) ako i samo ako je f

neopadaju´ca funkcija.
Dokaz. Pretpostavimo da je funkcija f konveksna. Neka su x
1
i x
2
proizvoljne
taˇcke iz intervala (a, b) takve da je x
1
< x
2
. Za taˇcku x izmedju taˇcaka x
1
i x
2
vrijedi
x = λx
1
+ (1 −λ)x
2
,
gdje je
λ =
x
2
−x
x
2
−x
1
.
Iz definicije konveksne funkcije dobijamo
f(x) ≤ λf(x
1
) + (1 −λ)f(x
2
),
3.3. IZVODI VI
ˇ
SEG REDA 71
to jest
λf(x) + (1 −λ)f(x) ≤ λf(x
1
) + (1 −λ)f(x
2
),
a odavde je
λ(f(x) −f(x
1
)) ≤ (1 −λ)(f(x
2
) −f(x)).
Kako je
λ =
x
2
−x
x
2
−x
1
,
imamo
f(x) −f(x
1
)
x −x
1

f(x
2
) −f(x)
x
2
−x
. (3.5)
Dakle, funkcija f je konveksna ako i samo ako za sve x
1
, x, x
2
∈ (a, b) takve da
je x
1
< x < x
2
vrijedi (3.5). Ako u (3.5) pustimo da x → x
1
, odnosno x → x
2
dobijamo
f

(x
1
) ≤
f(x
2
) −f(x)
x
2
−x
,
f(x
2
) −f(x)
x
2
−x
≤ f

(x
2
).
Dakle, f

(x
1
) ≤ f

(x
2
), pa je funkcija f

neopadaju´ca.
Neka je sada f diferencijabilna funkcija i neka je f

neopadaju´ca funkcija. Neka
su date taˇcke x
1
, x, x
2
∈ (a, b) takve da je x
1
< x < x
2
. Na osnovu Lagrangeove
teoreme imamo
f(x) −f(x
1
)
x −x
1
= f

(c
1
), c
1
∈ (x
1
, x)
f(x
2
) −f(x)
x
2
−x
= f

(c
2
), c
2
∈ (x, x
2
).
Kako je f

neopadaju´ca funkcija dobijamo da vrijedi (3.5). Dakle, funkcija f je
konveksna.
Kako je funkcija f

monotono neopadaju´ca (nerastu´ca) ako i samo ako je
f

≥ 0 (f

≤ 0) iz prethodne teoreme dobijamo sljede´ce pravilo za ispitivanje
konveksnosti.
Teorema 3.14. Neka je funkcija f dva puta diferencijabilna na intervalu (a, b).
Funkcija f je konveksna (konkavna) na intervalu (a, b) ako i samo ako je
f

(x) ≥ 0 (f

(x) ≤ 0) za sve x ∈ (a, b).
Primjedba 3.5. Ako je funkcija f konveksna na intervalu (a, b), tada koriste´ci
matematiˇcku indukciju dobijamo
f(λ
1
x
1
+ λ
n
x
n
) ≤ λ
1
f(x
1
) + +λ
n
f(x
n
), (3.6)
gdje su x
1
, . . . , x
n
∈ (a, b), a λ
1
, . . . , λ
n
nenegativni realni brojevi ˇciji je zbir
jednak 1.
72 GLAVA 3. DIFERENCIJALNI RA
ˇ
CUN
Primjer 3.28. Funkcija f(x) =
1
x
, je konveksna na skupu (0, +∞), jer je
f

(x) =
2
x
3
> 0, za sve x > 0,
pa iz nejednakosti (3.6) ako uzmemo λ
i
=
1
n
, i = 1, . . . , n, dobijamo
1
x
1
n
+ +
x
n
n

1
x
1
n
+ +
1
x
1
n
,
to jest nejednakost izmedje harmonijske i aritmetiˇcke sredine
n
1
x1
+ +
1
x1

x
1
+ +x
n
n
.
Definicija 3.8. Neka je funkcija f definisana u nekoj okolini taˇcke x
0
. Ako je
funkcija f konveksna (konkavna) za x < x
0
, a konkavna (konveksna) za x > x
0
kaˇzemo da je taˇcka (x
0
, f(x
0
)) prevojna taˇcka funkcije f.
Primjer 3.29. Prevojna taˇcka funkcije f(x) = x
3
, x ∈ R, je taˇcka x
0
= 0, jer
je f

(x) = 6x i f

(x) > 0 za x > 0, a f

(x) < 0 za x < 0.
Uslov f

(x
0
) = 0 je samo potreban uslov ali ne i dovoljan da bi taˇcka
(x
0
, f(x
0
)) bila prevojna taˇcka funkcije f.
Primjer 3.30. Funkcija f(x) = x
4
, x ∈ R, nema prevojnu taˇcku iako je
f

(0) = 0. Naime, ovde je f

(x) ≥ 0 za sve x ∈ R.
3.3.3 Taylorova formula
Vidjeli smo, na osnovu Lagrangeove teoreme, da ako je funkcija f neprekidna
na [a, b], diferencijabilna na (a, b) i x ∈ (a, b) da tada postoji taˇcka c ∈ (a, x)
takva da je
f(x) = f(a) +f

(c)(x −a).
Ova formula se moˇze uopˇstiti. Njeno uopˇstenje je poznato kao Taylorova for-
mula. Naime, vrijedi sljede´ca teorema.
Teorema 3.15. Neka funkcija f ima konaˇcne izvode do reda n + 1 u nekoj
okolini taˇcke a. Tada u okolini taˇcke a vrijedi
f(x) = f(a) +
f

(a)
1!
(x −a) +
f

(a)
2!
(x −a)
2
+ +
f
(n)
(a)
n!
(x −a)
n
+
f
(n+1)
(a +θ(x −a))
(n + 1)!
(x −a)
n+1
, θ ∈ (0, 1). (3.7)
3.3. IZVODI VI
ˇ
SEG REDA 73
Polinom
T
n
(x) = f(a) +
f

(a)
1!
(x −a) +
f

(a)
2!
(x −a)
2
+ +
f
(n)
(a)
n!
(x −a)
n
,
se naziva Taylorovim polinomom stepena n funkcije f u okolini taˇcke a.
Izraz
R
n
(x) = f(x) −T
n
(x),
se naziva ostatak u Taylorovoj formuli.
Formula (3.7) se naziva Taylorova formula sa ostatkom u Lagrangeovom ob-
liku. Taylorova formula se moˇze napisati i u Cauchyjevom obliku ostatka.
On ima sljede´ci oblik
R
n
(x) =
f
(n+1)
(a +θ(x −a))
n!
(1 −θ)
n
(x −a)
n+1
, θ ∈ (0, 1).
Napomenimo da je θ veliˇcina koja zavisi od x. Pored ova dva oblika ˇcesto se
koristi i oblik Taylorove formule u Peanovom obliku ostatka.
Prije toga uvedimo jednu oznaku.
Kaˇzemo da je f beskonaˇcno mala viˇseg reda u odnosu na g kad x → a, ako
je
f(x) = ω(x)g(x) (x ,= a) i lim
x→a
ω(x) = 0.
To oznaˇcavamo sa f(x) = o(g(x)) kad x → a.
Taylorova formula u Peanovom obliku ostatka je
f(x) = T
n
(x) +o((x −a)
n
) (x → a).
Ako je u Taylorovoj formuli a = 0 kaˇzemo da se radi o Mauclarinovoj formuli.
Iz primjera (3.24) dobijamo sljede´ce formule :
1. e
x
= 1 +x +
x
2
2!
+
x
3
3!
+ +
x
n
n!
+o(x
n
) (x → 0),
2. sin x = x −
x
3
3!
+ + (−1)
n−1
x
2n−1
(2n −1)!
+o(x
2n
) (x → 0),
3. cos x = 1 −
x
2
2!
+
x
4
4!
+ + (−1)
n
x
2n
(2n)!
+o(x
2n+1
) (x → 0),
4. ln(1 +x) = x −
x
2
2
+
x
3
3
− + (−1)
n−1
x
n
n
+o(x
n
) (x → 0).
5. (1 +x)
a
=
n

k=0
_
a
k
_
x
k
+o(x
n
) (x → 0), gdje je
_
a
0
_
= 1,
_
a
k
_
=
a(a −1) (a −k + 1)
k!
, a ∈ R, k ∈ N.
74 GLAVA 3. DIFERENCIJALNI RA
ˇ
CUN
Primjer 3.31. Izraˇcunati
lim
x→0
cos x −e

x
2
2
x
4
.
Rjeˇsenje. Koriste´ci razvoje 1. i 3. dobijamo
lim
x→0
cos x −e

x
2
2
x
4
= lim
x→0
1
x
4
_
1 −
x
2
2
+
x
4
24
+ 0(x
5
) −
_
1 −
x
2
2
+
x
4
8
+o(x
5
)
__
= lim
x→0
_

1
12
+
o(x
5
)
x
4
_
= −
1
12
.
Na kraju, navedimo joˇs jedan rezultat koji je neposredna posljedica Taylorove
formule, a koji sluˇzi za ispitivanje ekstremuma funkcija.
Teorema 3.16. Neka je a stacionarna taˇcka n puta diferencijabilne funkcije f
i
f

(a) = f

(a) = = f
(n−1)
(a) = 0, f
(n)
(a) ,= 0.
Ako je n neparan broj, tada u taˇcki a funkcija f nema lokalni ekstremum. Ako
je n paran broj, tada je a taˇcka lokalnog maksimuma ako je f
(n)
(a) < 0 i taˇcka
lokalnog minimuma ako je f
(n)
(a) > 0.
3.3.4 Ispitivanje funkcija
Diferencijalni raˇcun moˇze da se primjeni na ispitivanje funkcija. Prije nego
damo neke primjere, uvodimo pojam asimptota.
Definicija 3.9. Za pravu x = a kaˇzemo da je vertikalna asimptota funkcije
y = f(x) ako vrijedi
lim
x→a−
f(x) = ±∞ ili lim
x→a+
f(x) = ±∞.
Definicija 3.10. Za pravu y = b kaˇzemo da je desna (lijeva) horizontalna
asimptota funkcije y = f(x) ako vrijedi
lim
x→+∞
f(x) = b ∈ R
_
lim
x→−∞
f(x) = b ∈ R
_
.
Definicija 3.11. Ako za neko k ,= 0 i n ∈ R vrijedi
lim
x→+∞
(f(x) −kx −n) = 0
_
lim
x→−∞
(f(x) −kx −n) = 0)
_
,
za pravu y = kx + n kaˇzemo da je desna (lijeva) kosa asimptota funkcije
y = f(x).
Ovde dajemo postupak koji koristimo za ispitivanje funkcija i crtanje nji-
hovih grafika. Taj postupak se sastoji u nekoliko koraka :
3.3. IZVODI VI
ˇ
SEG REDA 75
1. Odredjuje se domen funkcije, parnost i periodiˇcnost.
2. Odredjuju se nule i znak funkcije.
3. Ispituje se ponaˇsanje funkcije na krajevima domena i odredjuju asimptote.
4. Nalazi se prvi izvod, odredjuju, stacionarne taˇcke, intervali monotonosti i
lokalni ekstremumi.
5. Nalazi se drugi izvod, odredjuju prevojne taˇcke i intervali konveksnosti.
6. Na osnovu prethodnih ispitivanja crtamo grafik funkcije.
Primjer 3.32. Nacrtati grafik funkcije
y =
x
2
4 −x
2
.
Rjeˇsenje.
1. Funkcija je definisana za sve x ∈ (−∞, −2) ∪ (−2, 2) ∪ (2, +∞).
Kako vrijedi f(−x) = f(x) funkcija je parna. Dakle, njen grafik je simetriˇcan
u odnosu na y osu.
Funkcija nije periodiˇcna.
2. Nule funkcije se odredjuju iz jednaˇcine
x
2
4 −x
2
= 0.
Dakle, taˇcka x = 0 je nula funkcije.
Funkcija je pozitivna za sve x za koje je
x
2
4 −x
2
> 0.
Dobijamo da je funkcija pozitivna za x ∈ (−2, 2).
Na sliˇcan naˇcin se dobija da je funkcija negativna za x ∈ (−∞, −2) ∪
(2, +∞).
3. Vrijedi
lim
x→+∞
x
2
4 −x
2
= −1,
lim
x→−∞
x
2
4 −x
2
= −1,
pa je prava y = −1 horizontalna asimptota.
Osim toga je
lim
x→2−
x
2
4 −x
2
= +∞,
76 GLAVA 3. DIFERENCIJALNI RA
ˇ
CUN
lim
x→2+
x
2
4 −x
2
= −∞,
pa je prava x = 2 vertikalna asimptota.
Kako je lim
x→∞
y
x
= 0, zakluˇcujemo da funkcija nema kosu asimptotu.
4. Za prvi izvod imamo
y

=
(4 −x
2
)2x + 2x x
2
(4 −x
2
)
2
=
8x
(4 −x
2
)
2
.
Dakle, taˇcka x = 0 je stacionarna taˇcka. Kako je y

> 0 za x ∈ (0, 2) ∪
(2, +∞), a y

< 0 za x ∈ (−∞, −2) ∪ (−2, 0) zakljuˇcujemo da je funkcija
monotono rastu´ca na (0, 2)∪(2, +∞), a monotono opadaju´ca na (−∞, −2)∪
(−2, 0). Na osnovu prethodnog imamo da je stacionarna taˇcka taˇcka
lokalnog minimuma i vrijedi y(0) = 0.
5. Odredimo prevojne taˇcke i konveksnost.
y

=
8(4 −x
2
) + 16x(4 −x
2
)2x
(4 −x
2
)
4
=
24x
4
+ 32
(4 −x
2
)
4
,
pa je
y

> 0 za x ∈ (−2, 2),
y

< 0 za x ∈ (−∞, −2) ∪ (2, +∞).
Znaˇci funkcija je na (−2, 2) konveksna, a na (−∞, −2) i na (2, +∞)
konkavna. Funkcija nema prevojnih taˇcaka.
6. Grafik
x
y
x=2 x=-2
Slika 3.1: Grafik funkcije f(x) =
x
2
4−x
2
3.3. IZVODI VI
ˇ
SEG REDA 77
Primjer 3.33. Nacrtati grafik funkcije
y = x
2
ln x.
Rjeˇsenje.
1. Funkcija je definisana za sve x ∈ (0, +∞).
Funkcija nije ni parna ni neparna, jer domen nije simetriˇcan.
Funkcija nije periodiˇcna.
2. Nule funkcije se odredjuju iz jednaˇcine
x
2
ln x = 0.
Dakle, taˇcka x = 1 je nula funkcije.
Funkcija je pozitivna za sve x za koje je
x
2
ln x > 0.
Dobijamo da je funkcija pozitivna za x ∈ (1, +∞).
Funkcija je negativna za x ∈ (0, 1).
3. Vrijedi
lim
x→+∞
x
2
ln x = +∞,
lim
x→+∞
xln x = +∞,
pa funkcija nema ni horizontalnih ni kosih asimptota.
Dalje,
lim
x→0+
x
2
ln x = lim
x→0+
ln x
1
x
2
= lim
x→0+
1
x

2
x
3
= lim
x→0+

x
2
2
= 0,
pa je prava y = 0 vertikalna asimptota.
4. Za prvi izvod imamo
y

= 2xln x +x.
Dobijamo da je taˇcka x = e

1
2
stacionarna taˇcka. Kako je y

> 0 za x ∈
(e

1
2
, +∞), a y

< 0 za x ∈ (0, e

1
2
) zakljuˇcujemo da je funkcija monotono
rastu´ca na (e

1
2
, +∞), a monotono opadaju´ca na (0, e

1
2
). Na osnovu
prethodnog imamo da je stacionarna taˇcka taˇcka lokalnog minimuma i
vrijedi y(e

1
2
) = −
1
2e
.
5. Odredimo prevojne taˇcke i konveksnost.
y

= 2 ln x + 3,
pa je
y

> 0 za x ∈ (e

3
2
, +∞),
y

< 0 za x ∈ (0, e

3
2
).
Znaˇci funkcija je na (e

3
2
, +∞) konveksna, a na (0, e

3
2
) konkavna. Taˇcka
P(e

3
2
, −
3
2
e
−3
) je prevojna taˇcaka.
78 GLAVA 3. DIFERENCIJALNI RA
ˇ
CUN
6. Na slici je nacrtan grafik
y
x
1
e
-1/2
1
2e
Slika 3.2: Grafik funkcije f(x) = x
2
ln x
3.4 Zadaci
1. Koriste´ci definiciju izvoda odediti izvod funkcije f(x) =

x.
2. Koriste´ci osobine prvog izvoda na´ci izvod funkcije
f(x) =
3

x + 5
7

x + 1
2
4

x +

x
.
3. Na´ci izvode sljede´cih funkcija
(i) f(x) = x
3
cos xln x, (ii) f(x) = ctg x +
a
x
+ 1
x
2
+ 1
.
4. Na´ci izvod kompozicije f ◦ g funkcija
f(x) = x
2
+ 3

x −1 i g(x) = x
4
+ 1.
5. Koriste´ci logaritamski izvod, na´ci izvod funkcije
f(x) =
5
¸
(x
2
+ 6)
7
(6x −1)
11
(4x
2
+ 3)
6
e
sin x
.
6. Na´ci izvod funkcije
y = (sin x)
cos x
.
7. Pokazati da je funkcija
f(x) =
_
x
4
, x ≥ 0,
x
3
, x < 0,
diferencijabilna u taˇcki x = 0.
3.4. ZADACI 79
8. Pokazati da funkcija
f(x) =
_
2 sin x, x ≥ 0,
x, x < 0,
nema izvod u taˇcki x = 0.
9. Pokazati da funkcija f(x) =
5

x
2
nema izvod u taˇcki x = 0.
10. Odrediti koeficijente a i b da funkcija
f(x) =
_
x
2
, x ≤ 2,
ax +b, x > 2,
bude diferencijabilna u taˇcki x = 2.
11. Koriste´ci Lagrangeovu teoremu dokazati nejednakosti
(i) [ sin x
2
−sin x
1
[ ≤ [x
2
−x
1
[, gdje su x
1
, x
2
∈ R,
(ii) [ arctg x
2
−arctg x
1
[ ≤ [x
2
−x
1
[, gdje su x
1
, x
2
∈ R,
(iii) [ ln x
2
−ln x
1
[ ≤ [x
2
−x
1
[, gdje su x
1
, x
2
∈ [1, +∞).
12. Dokazati jednakost
arcsin x + arccos y =
π
2
, x ∈ [−1, 1].
13. Pokazati da je funkcija f(x) = arctg x −x, opadaju´ca na skupu R.
14. Odrediti vrijednosti realnog broja a da funkcija P(x) = x
2
−ax opada na
segmentu [−1, 1].
15. Izraˇcunati graniˇcne vrijednosti :
(i) lim
x→a
b
x
−b
a
x −a
, b > 0,
(ii) lim
x→3
ln(x
2
−8)
x
2
+ 3x −18
,
(iii) lim
x→0+
x
x
.
16. Izraˇcunati graniˇcne vrijednosti :
(i) lim
x→0
e
x
−e
−x
−2x
x −sinx
,
(ii) lim
x→
π
2
_
x
ctg x

π
2 cos x
_
,
(iii) lim
x→+0
_
1
x
_
tg x
.
80 GLAVA 3. DIFERENCIJALNI RA
ˇ
CUN
17. Na´ci y
(4)
ako je y = x
5
+ cos x.
18. Dokazati da funkcija y = e
x
cos x zadovoljava jednaˇcinu y
(4)
+ 4y = 0.
19. Odrediti izvod n−tog reda funkcije y = e
3x
.
20. Odrediti y
(20)
i y
(21)
ako je
y = (2x + 1)
5
(x
2
+ 1)
4
(x −1)
7
.
21. Ispitati konveksnost funkcija
(i) y = x
4
−6x
2
+ 5,
(ii) y = ln(x
2
−1),
(iii) y = (1 +x
2
)e
−x
2
+x.
22. Odrediti vrijednosti realnog broja a da funkcija y = x
4
+ax
3
+
3
2
x
2
+11,
bude konveksna.
23. Pokazati nejednakost
_
x +y
2
_
4

x
4
+y
4
2
, x, y ∈ R.
24. Koriste´ci Taylorovu formulu izraˇcunati
lim
x→+∞
(
6
_
x
6
+x
5

6
_
x
6
−x
5
).
25. Odrediti lokalne ektremume funkcija :
(i) y = 2x
2
−x
4
,
(ii) y =
x
1 +x
2
,
(iii) y = cos x +
1
3
cos 3x.
26. Na´ci asimptote funkcija :
(i) y = ln(1 +e
x
),
(ii) y =
x
2
1 −x
2
,
(iii) y = e
1
x
.
27. Nacrtati grafike funkcija :
(i) y =
x −2

1 +x
2
,
(ii) y =
e
x
1 −x
,
(iii) y =
ln(1 +x)
x
.
Glava 4
Integralni raˇcun
4.1 Odredjeni integral
4.1.1 Definicija odredjenog integrala
Problem izraˇcunavanja povrˇsine figure u ravni je doveo do pojma odredjenog
integrala.
Neka je funkcija f pozitivna i neprekidna na [a, b]. Povrˇsina ograniˇcena krivom
y = f(x), pravama x = a, x = b i x−osom naziva se krivolinijski trapez
nad [a, b]. Da bi pribliˇzno izraˇcunali povrˇsinu krivolinijskog trapeza moˇzemo
postupiti na sljede´ci naˇcin.
Podijelimo interval [a, b] pomo´cu taˇcaka x
i
, i = 0, 1, . . . , n na sljede´ci naˇcin
a = x
0
< x
1
< x
2
< x
3
< < x
n−1
< x
n
= b.
Skup ¦x
0
, x
1
, . . . , x
n
¦ oznaˇcavamo sa P i nazivamo podjelom intervala [a, b].
U svakom segmentu [x
i
, x
i+1
] izaberimo jednu taˇcku ξ
i
, i = 0, 1, . . . , n −1.
Suma
R(P, ξ
0
, ξ
1
, . . . , ξ
n−1
) =
n−1

i=0
f(ξ
i
)(x
i+1
−x
i
), (4.1)
je pribliˇzno jednaka povrˇsini krivolinijskog trapeza. Suma (4.1) naziva inte-
gralna suma funkcije f u odnosu na podjelu P. Dalje, oˇcigledno je da ˇsto su
brojevi x
i+1
−x
i
manji da formula (4.1) bolje aproksimira povrˇsinu krivolinijskog
trapeza. Broj
[[P[[ = max
0≤i≤n−1
(x
i+1
−x
i
),
nazivamo norma podjele P.
Definicija 4.1. Neka je funkcija f definisana na skupu [a, b]. Ako postoji realan
broj I, takav da za svaku podjelu P intervala [a, b] i svaki izbor taˇcaka ξ
i
, gdje
81
82 GLAVA 4. INTEGRALNI RA
ˇ
CUN
je ξ
i
∈ [x
i
, x
i+1
], i = 0, 1, . . . , n −1, vrijedi
I = lim
||P||→0
n−1

i=0
f(ξ
i
)(x
i+1
−x
i
),
tada se realan broj I naziva odredjenim integralom ili Riemannovim in-
tegralom funkcije f na [a, b] i to oznaˇcavamo sa
I =
_
b
a
f(x)dx.
Za funkciju f kaˇzemo da je integrabilna na [a, b]. Kaˇzemo joˇs i da je funkcija
f podintegralna funkcija odredjenog integrala
_
b
a
f(x)dx.
Broj a je donja, a broj b gornja granica odredjenog integrala.
Postupak nalaˇzenja integrala se naziva integracija.
Primjer 4.1. Odrediti integralnu sumu funkcije f(x) = c, x ∈ [a, b].
Rjeˇsenje. Neka je data podjela P = ¦x
0
, x
1
, . . . , x
n
¦, tada je
R(P, ξ
0
, ξ
1
, . . . , ξ
n−1
) =
n−1

i=0
f(ξ
i
)(x
i+1
−x
i
) =
n−1

i=0
c(x
i+1
−x
i
) =
c
n−1

i=0
(x
i+1
−x
i
) = c(b −a).
Ovo je povrˇsina pravougaonika ˇcije su stranice c i b −a.
Primjer 4.2. Odrediti integralnu sumu funkcije f(x) = x, x ∈ [a, b].
Rjeˇsenje. Za datu podjelu P = ¦x
0
, x
1
, . . . , x
n
¦, imamo
R(P, ξ
0
, ξ
1
, . . . , ξ
n−1
) =
n−1

i=0
ξ
i
(x
i+1
−x
i
).
Uzmimo ekvidinstantnu podjelu, to jest podjelu kod koje je
x
i+1
−x
i
=
b −a
n
,
x
i
= a + (b −a)
i
n
, i = 0, 1, . . . n.
Dalje, uzmimo
ξ
i
= x
i
= a + (b −a)
i
n
, i = 0, 1, . . . , n −1.
4.1. ODREDJENI INTEGRAL 83
Oznaˇcimo odgovaraju´cu integralnu sumu sa S
n
, vrijedi
S
n
=
n−1

i=0
_
a + (b −a)
i
n
_
b −a
n
=
a(b −a) +
(b −a)
2
n
2
n−1

i=0
i = ab −a
2
+(b −a)
2
n(n −1)
2n
2
= ab −a
2
+(b −a)
2
n −1
2n
.
Odavde zakljuˇcujemo da
lim
n→+∞
S
n
= ab −a
2
+
(b −a)
2
2
=
b
2
−a
2
2
,
a ovo je povrˇsina trapeza ˇcije su osnovice duˇzine a i b, a visina duˇzine b −a.
4.1.2 Osobine odredjenog integrala
Ovde dajemo neke osobine odredjenog integrala. One se jednostavno pokazuju
koriste´ci definiciju odredjenog integrala.
• Linearnost. Ako su funkcije f i g integrabilne na [a, b] tada je integrabilna
i funkcija αf +βg, gdje α, β ∈ R i vrijedi
_
b
a
(αf(x) +βg(x))dx = α
_
b
a
f(x)dx +β
_
b
a
g(x)dx.
• Aditivnost. Neka je funkcija f integrabilna na [a, b] i c ∈ (a, b) tada je
_
b
a
f(x)dx =
_
c
a
f(x)dx +
_
b
c
f(x)dx.
• Ako su funkcije f i g integrabilne na [a, b] i
f(x) ≥ g(x) za sve x ∈ [a, b],
tada je
_
b
a
f(x)dx ≥
_
b
a
g(x)dx.
• Ako je funkcija f integrabilna na [a, b] tada je
¸
¸
¸
¸
¸
_
b
a
f(x)dx
¸
¸
¸
¸
¸

_
b
a
[f(x)[dx.
Teorema 4.1. Svaka integrabilna funkcija na [a, b] je ograniˇcena na [a, b].
84 GLAVA 4. INTEGRALNI RA
ˇ
CUN
Dokaz. Neka je funkcija f integrabilna na [a, b]. Tada po definiciji 4.1 postoji
realan broj I takav da za svaku podjelu P = ¦x
0
, x
1
, . . . , x
n
¦ intervala [a, b] i
svaki izbor taˇcaka ξ
i
, gdje je ξ
i
∈ [x
i
, x
i+1
], i = 0, 1, . . . , n −1, vrijedi
I = lim
||P||→0
n−1

i=0
f(ξ
i
)(x
i+1
−x
i
).
Ovo znaˇci da postoji δ > 0 takvo da za svaku podjelu P za koju je [[P[[ < δ
vrijedi
[R(P, ξ
0
, ξ
1
, . . . , ξ
n−1
) −I[ < 1.
Neka je P jedna takva podjela. Pretpostavimo da je f neograniˇcena. Tada
postoji i ∈ ¦0, 1, . . . , n − 1¦ takav da je funkcija f neograniˇcena na intervalu
[x
i
, x
i+1
]. Dakle, za svako K > 0 postoji t
i
∈ [x
i
, x
i+1
] takvo da je [f(t
i
)[ > K.
Ako uzmemo dovoljno veliko K > 0 i podjelu P
1
koja se razlikuje od podjele P
tako ˇsto je umjesto taˇcke ξ
i
uzeta taˇcka t
i
tada je [[P
1
[[ = [[P[[ < δ i
[R(P
1
, ξ
0
, ξ
1
, . . . , ξ
n−1
) −I[ > 1,
a ovo je nemogu´ce. Dakle, f je ograniˇcena funkcija.
Primjer 4.3. Funkcija
f(x) =
_
1
x
, 0 < x ≤ 1
0, x = 0,
nije integrabilna na [0, 1] jer nije ograniˇcena.
Definicija 4.2. Neka je funkcija f ograniˇcena na [a, b]i neka je P = ¦x
0
, x
1
, . . . , x
n
¦
jedna podjela intervala [a, b]. Stavimo
m
i
= inf
x∈[xi,xi+1]
f(x), M
i
= sup
x∈[x
i
,x
i+1
]
f(x), i = 0, 1, . . . , n −1.
Sume
R

(P) =
n−1

i=0
m
i
(x
i+1
−x
i
) i R

(P) =
n−1

i=0
M
i
(x
i+1
−x
i
),
nazivaju se redom donja i gornja (Riemannova) integralna suma.
Moˇze se pokazati da vrijedi sljede´ca teorema.
Teorema 4.2. Ograniˇcena funkcija f je integrabilna na [a, b] ako i samo ako
vrijedi
lim
||P||→0
(R

(P) −R

(P)) = 0, (4.2)
nezavisno od podjele P.
4.1. ODREDJENI INTEGRAL 85
Vidjeli smo da je ograniˇcenost funkcije potreban uslov za njenu integrabil-
nost, sljede´ca teorema daje dovoljan uslov za integrabilnost funkcije.
Teorema 4.3. Svaka neprekidna funkcija na [a, b] je integrabilna na [a, b].
Dokaz. Funkcija f je neprekidna na [a, b], pa postoje taˇcke u
i
, v
i
∈ [x
i
, x
i+1
]
takve da je m
i
= f(u
i
) i M
i
= f(v
i
). Osim toga, funkcija f je neprekidna na
[a, b], pa je i uniformno neprekidna na [a, b]. Zbog toga, za svako > 0 postoji
δ > 0 tako da za svake dvije taˇcke u, v ∈ [a, b] vrijedi
[u −v[ < δ ⇒ [f(u) −f(v)[ <

b −a
.
Neka je P podjela intervala [a, b] za koju je [[P[[ < δ, tada je
[R

(P) −R

(P)[ =
¸
¸
¸
¸
¸
n−1

i=0
(M
i
−m
i
)(x
i+1
−x
i
)
¸
¸
¸
¸
¸


n−1

i=0
[f(v
i
) −f(u
i
)[(x
i+1
−x
i
) ≤
n−1

i=0

b −a
(x
i+1
−x
i
) = .
Dakle,
lim
||P||→0
(R

(P) −R

(P)) = 0,
ˇsto je i trebalo dokazati.
Sljede´ca teorema je poznata kao teorema o srednjoj vrijednosti.
Teorema 4.4. Neka je f neprekidna funkcija na [a, b]. Tada postoji c ∈ (a, b)
tako da je
_
b
a
f(x)dx = f(c)(b −a).
Dokaz. Funkcija f je neprekidna na [a, b], pa postoje taˇcke x
min
i x
max
takve
da je
f(x
min
) = min
xin[a,b]
f(x), f(x
max
) = max
xin[a,b]
f(x).
Iz osobina odredjenog integrala imamo
f(x
min
)(b −a) ≤
_
b
a
f(x)dx ≤ f(x
max
)(b −a).
Ako je
f(x
min
)(b −a) =
_
b
a
f(x)dx ili f(x
max
)(b −a) =
_
b
a
f(x)dx,
dokaz je zavrˇsen. U suprotnom definiˇsimo funkciju g : [a, b] →R,
g(x) = −
1
b −a
_
b
a
f(x)dx +f(x).
86 GLAVA 4. INTEGRALNI RA
ˇ
CUN
Iz definicije funkcije g zakljuˇcujemo da vrijedi
g(x
min
)g(x
max
) < 0,
pa postoji taˇcka c izmedju x
min
i x
max
takva da je g(c) = 0. Dakle,
f(c) =
1
b −a
_
b
a
f(x)dx.
4.2 Neodredjeni integral
4.2.1 Definicija neodredjenog integrala
Definicija 4.3. Neka je funkcija f definisana na intervalu (a, b). Ako postoji
funkcija F takva da je
F

(x) = f(x), x ∈ (a, b),
kaˇzemo da je F primitivna funkcija funkcije f na (a, b).
Primjer 4.4. Odrediti primitivne funkcije sljede´cih funkcija :
1. f
1
(x) = x
a
, x ∈ R, a ,= −1,
2. f
2
(x) = a
x
, x ∈ R, a > 0, a ,= 1,
3. f
3
(x) = sin x, x ∈ R,
4. f
4
(x) =
1
x
, x ∈ R ¸ ¦0¦.
Rjeˇsenje.
1. Kako je
_
x
a+1
a + 1
_

= x
a
, zakljuˇcujemo da je funkcija F
1
(x) =
x
a+1
a + 1
, primi-
tivna funkcija funkcije f(x) = x
a
na skupu R.
2. F
2
(x) =
a
x
ln a
, x ∈ R, a > 0, a ,= 1.
3. F
3
(x) = −cos x, x ∈ R.
4. F
4
(x) = ln x, x ∈ (0, +∞), F
4
(x) = ln(−x), x ∈ (−∞, 0).
Dakle, primitivna funkcija na skupu R ¸ ¦0¦ je F
4
(x) = ln [x[.
Primjetimo da ako je F

(x) = f(x) tada je (F(x) +C)

= f(x).
Definicija 4.4. Neodredjeni integral funkcije f na intervalu (a, b) je skup
svih primitivnih funkcija funkcije f na intervalu (a, b). Neodredjeni integral
funkcije f oznaˇcavamo sa
_
f(x)dx. Ako je F primitivna funkcija funkcije f,
obiˇcno se piˇse
_
f(x)dx = F(x) +C.
4.2. NEODREDJENI INTEGRAL 87
Iz tablice za izvode dobijamo sljede´cu tablicu za neodredjene integrale.
1.
_
x
a
dx =
x
a+1
a + 1
+C, a ,= −1
2.
_
1
x
dx = ln [x[ +C, x ,= 0
3.
_
a
x
dx =
a
a
ln a
+C, a > 0, a ,= −1
4.
_
e
x
dx = e
x
+C
5.
_
sin xdx = −cos x +C
6.
_
cos xdx = sin x +C
7.
_
dx
sin
2
x
= −ctg x +C
8.
_
dx
cos
2
x
= tg x +C
9.
_
dx
1 +x
2
= arctg x +C
10.
_
sh xdx = ch x +C
11.
_
chx = sh x +C
12.
_
dx
sh
2
x
= −cth x +C
13.
_
dx
ch
2
x
= th x +C
14.
_
dx
x
2
+a
2
=
1
a
arctg
x
a
+C, a ,= 0
15.
_
dx
x
2
−a
2
=
1
2a
ln
¸
¸
¸
¸
x −a
x +a
¸
¸
¸
¸
+C, [x[ ,= a
16.
_
dx

1 +x
2
= ln(x +
_
1 +x
2
) +C
17.
_
dx

1 −x
2
= arcsin x +C, [x[ < 1
88 GLAVA 4. INTEGRALNI RA
ˇ
CUN
18.
_
dx

x
2
±a
2
= ln [x +
_
x
2
±a
2
[ +C
Sljede´com teoremom je data veza izmedju primitivne funkcije i odredjenog
integrala.
Teorema 4.5. Neka je f neprekidna funkcija na [a, b] tada je funkcija F defin-
isana na [a, b] sa
F(x) =
_
x
a
f(t)dt
primitivna funkcija funkcije f.
Dokaz. Iz osobina odredjenog integrala imamo
F(x +h) −F(x) =
_
x+h
a
f(t)dt −
_
x
a
f(t)dt =
_
x+h
x
f(t)dt.
Sada na osnovu teoreme o srednjoj vrijednosti dobijamo
F(x +h) −F(x) = hf(x +θh), θ ∈ (0, 1).
Dakle,
lim
h→0
F(x +h) −F(x)
h
= f(x),
to jest F

(x) = f(x).
Kao posljedicu prethodne teoreme dobijamo sljede´cu teoremu poznatu kao
Newton-Leibnizova teorema.
Teorema 4.6. Neka je f neprekidna funkcija na intervalu [a, b] i F njena prim-
itivna funkcija na [a, b] tada vrijedi
_
b
a
f(x)dx = F(b) −F(a).
4.2.2 Osobine neodredjenog integrala
Ovde navodimo osnovne osobine neodredjenog integrala koje slijede iz os-
obina izvoda funkcije.

_
df(x) = f(x) +C, d
_
f(x)dx = f(x)dx,

_
λ f(x)dx = λ
_
f(x)dx, λ ∈ R ¸ ¦0¦,

_
(f(x) +g(x))dx =
_
f(x)dx +
_
g(x)dx,
4.2. NEODREDJENI INTEGRAL 89
• Smjena promjenljive. Ako su funkcije f, ϕ i ϕ

neprekidne tada je
_
f(x)dx =
_
f(ϕ(t))ϕ

(t)dt +C,
• Parcijalna integracija. Ako su u i v diferencijabilne funkcije tada je
_
u(x)dv(x) = u(x)v(x) −
_
v(x)du(x) +C.
Primjer 4.5. Izraˇcunati integral
_
cos (ln x)
x
dx.
Rjeˇsenje. Uvedimo smjenu t = ln x. Sada je
dt =
dx
x
,
pa je
_
cos (ln x)
x
dx =
_
cos tdt = sin t +C = sin (ln x) +C.
Primjer 4.6. Izraˇcunati integral
_
x
2
+ 5
_
(2x + 7)
3
dx.
Rjeˇsenje. Koristimo smjenu t =

2x + 7. Tada je
t
2
= 2x + 7, x =
t
2
−7
2
, dx = tdt,
pa je
_
x
2
+ 5
_
(2x + 7)
3
dx =
_
1
4
(t
2
−7)
2
+ 5
_
(t
2
)
3
tdt =
1
4
_
t
4
−14t
2
+ 34
t
2
dt =
=
1
4
_ _
t
2
−14 +
34
t
2
_
dt =
1
4
_
t
3
3
−14t −
34
t
_
+C.
Dakle,
_
x
2
+ 5
_
(2x + 7)
3
dx =
1
4
_

2x + 7
3
3
−14

2x + 7 −
34

2x + 7
_
+C.
Primjer 4.7. Izraˇcunati integral
_
ln xdx.
Rjeˇsenje. Koristimo parcijalnu integraciju. Stavimo
u = ln x, dv = dx,
odavde je
du =
dx
x
, v = x.
Koriste´ci formulu za parcijalnu integraciju imamo
_
ln xdx = xln x −
_
x
dx
x
= xln x −x +C.
90 GLAVA 4. INTEGRALNI RA
ˇ
CUN
Primjer 4.8. Izraˇcunati integral
_
xe
x
dx.
Rjeˇsenje. Stavljaju´ci
x = u, e
x
dx = dv,
imamo
dx = du, e
x
= v,
pa iz formule za parcijalnu integraciju dobijamo
_
xe
x
dx = xe
x

_
e
x
dx = xe
x
−e
x
+C.
4.2.3 Integracija nekih klasa funkcija
1. Integracija racionalnih funkcija
Ovde razmatramo integraciju racionalne funkcije
R(x) =
P
n
(x)
Q
m
(x)
,
gdje su P
n
(x) i Q
m
(x) polinomi stepena n i m sa realnim koeficijentima. Moˇze
se pokazati da se svaka racionalna funkcija moˇze predstaviti u obliku zbira
polinoma i odredjenog broja razlomaka sljede´cih oblika
A
(x −a)
k
,
Mx +N
(x
2
+px +q)
k
,
gdje je k prirodan broj i p
2
−4q < 0. Dakle, integracija racionalne funkcije R(x)
se svodi na integraciju sljede´ce tri funkcije
1
(x −a)
k
,
1
(x
2
+px +q)
k
,
x
(x
2
+px +q)
k
.
U prvom sluˇcaju smjenom t = x −a se integral
_
1
(x −a)
k
svodi na tabliˇcni.
U drugom sluˇcaju, integral
I
k
=
_
1
(x
2
+px +q)
k
dx,
se smjenom
t =
x +
p
2
_
q −
p
2
4
,
svodi na integral
I
k
=
1
_
q −
p
2
4
_
dt
(t
2
+ 1)
k
.
4.2. NEODREDJENI INTEGRAL 91
Ako je k = 1 radi se o tabliˇcnom integralu
I
1
=
1
_
q −
p
2
4
_
dt
t
2
+ 1
=
1
_
q −
p
2
4
arctg t +C.
U sluˇcaju da je k > 1, integral I
k
se metodom parcijalne integracije svodi na
integral I
k−1
.
Integral
J
k
=
_
x
(x
2
+px +q)
k
dx
se svodi na I
k
. Naime,
J
k
=
_
x
(x
2
+px +q)
k
dx =
1
2
_
2x +p −p
(x
2
+px +q)
k
dx =
1
2
_
dt
t
k

p
2
I
k
,
gdje je t = x
2
+px +q.
Primjer 4.9. Izraˇcunati integral
_
x
2
−x + 2
x
4
−5x
2
+ 4
dx.
Rjeˇsenje. Kako je
x
4
−5x
2
+ 4 = (x
2
−1)(x
2
−4) = (x −1)(x + 1)(x −2)(x + 2),
podintegralnu funkciju moˇzemo pisati u obliku
x
2
−x + 2
x
4
−5x
2
+ 4
=
A
x + 1
+
B
x −1
+
C
x + 2
+
D
x −2
.
Odavde imamo
x
2
−x+2 = A(x−1)(x+2)(x−2)+B(x+1)(x+2)(x−2)+C(x+1)(x−1)(x−2)+
+D(x + 1)(x −1)(x + 2),
x
2
−x+2 = x
3
(A+B+C+D)+x
2
(−A+B−2C+2D)+x(−4A−4B−C−D)+
+4A−4B + 2C −2D.
Dakle, za koeficijente A, B, Ci D vrijedi
A+B +C +D = 0
−A+B −2C + 2D = 1
−4A−4B −C −D = −1
4A−4B + 2C −2D = 2.
Rjeˇsavaju´ci ovaj sistem dobijamo
A =
2
3
, B = −
1
3
, C = −
2
3
, D =
1
3
.
92 GLAVA 4. INTEGRALNI RA
ˇ
CUN
Prema tome,
_
x
2
−x + 2
x
4
−5x
2
+ 4
dx =
2
3
_
dx
x + 1

1
3
_
dx
x −1

2
3
_
dx
x + 2
+
1
3
_
dx
x −2
=
=
2
3
ln [x + 1[ −
1
3
ln [x −1[ −
2
3
ln [x + 2[ +
1
3
ln [x −2[ +C =
=
1
3
ln
¸
¸
¸
¸
(x + 1)
2
(x −2)
(x −1)(x + 2)
2
¸
¸
¸
¸
+C.
Primjer 4.10. Izraˇcunati integral
_
dx
x
2
+x + 1
.
Rjeˇsenje. Uvedimo smjenu
t =
x +
1
2

3
2
,
_
dx
x
2
+x + 1
=
2

3
_
dt
t
2
+ 1
=
2

3
arctg t +C =
2

3
arctg
2

3
_
x +
1
2
_
.
2. Integracija nekih iracionalnih funkcija
Ovde posmatramo neke integrale iracionalnih funkcija koji se pogodnim smje-
nama svode na integrale racionalnih funkcija.
2.1 Integrali oblika
_
R
_
x,
_
ax +b
cx +d
_
p
1
q
1
, . . . ,
_
ax +b
cx +d
_
p
k
q
k
_
dx, p
i
∈ Z, q
i
∈ N, i = 1, 2, . . . , k
gdje je R racionalna funkcija k + 1 promjenljive se smjenom
t
q
=
ax +b
cx +d
, q = NZS(q
1
, . . . , q
k
),
svode na integrale racionalnih funkcija.
Primjer 4.11. Izraˇcunati integral
_
x
3

2 +x
x +
3

2 +x
dx.
Rjeˇsenje. Stavimo t
3
= x + 2.
_
x
3

2 +x
x +
3

2 +x
dx = 3
_
t
6
−2t
2
t
3
+t −2
dt = 3
_ _
t
3
−t +
t
2
−2t
(t −1)(t
2
+t + 2)
_
dt =
=
3
4
t
4

3
2
t
2
+
_
3t
2
−6t
(t −1)(t
2
+t + 2)
dt.
Kako je
3t
2
−6t
(t −1)(t
2
+t + 2)
=
A
t −1
+
Bt +C
t
2
+t + 2
,
za
A = −
3
4
, B =
15
4
, C = −
3
2
,
4.2. NEODREDJENI INTEGRAL 93
imamo
_
3t
2
−6t
(t −1)(t
2
+t + 2)
dt = −
3
4
_
dt
t −1
+
15
4
_
t −
2
5
t
2
+t + 2
dt =
= −
3
4
ln [t −1[ +
15
8
ln [t
2
+t + 2[ −
27
4

7
arctg
2t + 1

7
+C.
Na kraju,
_
x
3

2 +x
x +
3

2 +x
dx =
3
4
t
4

3
2
t
2

3
4
ln [t−1[+
15
8
ln(t
2
+t+2)−
27
4

7
arctg
2t + 1

7
+C.
2.2 Integrali oblika
R(x,
_
ax
2
+bx +c),
gdje je R racionalna funkcija dvije promjenljive se svode na integrale racionalnih
funkcija pomo´cu Eulerovih smjena.


ax
2
+bx +c = x

a ±t, ako je a > 0,


ax
2
+bx +c = xt ±

c, ako je c > 0,


ax
2
+bx +c =
_
a(x −x
1
)(x −x
2
) = t(x −x
1
)(x −x
2
),
ako je x
1
, x
2
∈ R.
Primjer 4.12. Izraˇcunati integrale
(i) I =
_
dx
x

4x
2
+ 4x + 3
,
(ii) I =
_
dx
(1 +x)

1 +x −x
2
,
(iii) I =
_
(x −1)dx
(x
2
+ 2x)

x
2
+ 2x
.
Rjeˇsenje.
(i) Kako je a = 4 > 0 koristimo sljede´cu smjenu Eulera
_
4x
2
+ 4x + 3 = t −2x.
Odavde je
4x
2
+ 4x + 3 = t
2
−4tx + 4x
2
, 4x + 3 = t
2
−4tx,
x =
t
2
−3
4(1 +t)
, dx =
t
2
+ 2t + 3
4(1 +t
2
)
2
dt,
_
4x
2
+ 4x + 3 = t −2
t
2
−3
4(1 +t)
=
t
2
+ 2t + 3
2(1 +t)
.
94 GLAVA 4. INTEGRALNI RA
ˇ
CUN
Sada je
I = 2
_
dt
t
2
−3
=
1

3
ln
¸
¸
¸
¸
¸
t −

3
t +

3
¸
¸
¸
¸
¸
+C.
Dakle,
I =
1

3
ln
2x +

4x
2
+ 4x + 3 −

3
2x +

4x
2
+ 4x + 3 +

3
+C.
(ii) Ovde je a < 0 i c > 0, pa koristimo smjenu
_
1 +x −x
2
= tx −1.
Sada je
1 +x −x
2
= t
2
x
2
−2tx + 1,
x(1 −x) = x(t
2
x −2t),
1 −x = t
2
x −2t,
x =
1 + 2t
1 +t
2
, dx = −
2(t
2
+t −1)
(1 +t
2
)
2
dt,
_
1 +x −x
2
= t
1 + 2t
1 +t
2
−1 =
t
2
+t −1
1 +t
2
,
pa je
I =
_
−2(t
2
+t −1)dt
(1 +t
2
)
2
_
1 +
2t+1
t
2
+1
_
t
2
+t−1
1+t
2
=
= −2
_
dt
1 + (1 +t)
2
= −2 arctg(1 +t) +C.
Zakljuˇcujemo
dx
(1 +x)

1 +x −x
2
= −2 arctg
1 +x +

1 +x −x
2
x
+C.
(iii) U ovom sluˇcaju trinom x
2
+2x ima dvije razliˇcite realne nule, pa koristimo
smjenu
_
x
2
+ 2x = xt.
Odavde je
x
2
+ 2x = x
2
t
2
, x + 2 = xt
2
,
x =
2
t
2
−1
, dx = −
4tdt
(t
2
−1)
2
,
x −1 =
2
t
2
−1
−1 =
3 −t
2
t
2
−1
.
Prema tome,
I = −
1
2
_
3 −t
2
t
2
dt = −
t
2
+
3
2t
+C.
4.2. NEODREDJENI INTEGRAL 95
Kako je
t =

x
2
+ 2x
x
,
dobijamo
_
(x −1)dx
(x
2
+ 2x)

x
2
+ 2x
=
1 + 2x

x
2
+ 2x
+C.
2.3 Integral oblika
_
x
m
(a +bx
n
)
p
dx,
gdje su m, n i p racionalni brojevi, m =
m
1
m
2
, n =
n
1
n
2
, p =
p
1
p
2
, se naziva
integral binomnog diferencijala. Moˇze se pokazati da je ovaj integral ele-
mentarna funkcija ako i samo ako je bar jedan od brojeva p,
m+ 1
n
i p+
m+ 1
n
cijeli broj. U tim sluˇcajevima se koriste sljede´ce smjene :
• Ako je p ∈ Z, smjena x = t
k
, k = NZS(m
2
, n
2
),
• Ako je
m+ 1
n
∈ Z, smjena a +bx
n
= t
p2
,
• Ako je p +
m+ 1
n
∈ Z, smjena ax
−n
+b = t
p2
.
Primjer 4.13. Izraˇcunati integrale
(i) I =
_ √
x
(1 +
3

x)
2
dx,
(ii) I =
_
xdx
_
1 +
3

x
2
,
(iii) I =
_
3
_
3x −x
3
dx.
Rjeˇsenje.
(i) Ovde je p = −2, pa koristimo smjenu x = t
6
, dobijamo
_ √
x
(1 +
3

x)
2
dx = 6
_
t
8
dt
(1 +t
2
)
2
= 6
_ _
t
4
−2t
2
+ 3 −
4t
2
+ 3
(1 +t
2
)
2
_
dt =
=
6t
5
5
−4t
3
+ 18t −18
_
dt
1 +t
2
−6
_
t
2
dt
(1 +t
2
)
2
.
Kako je
_
t
2
dt
(1 +t
2
)
2
= −
1
2
_
td
_
1
1 +t
2
_
= −
t
2(1 +t
2
)
+
1
2
arctg t,
imamo
_ √
x
(1 +
3

x)
2
dx =
6t
5
5
−4t
3
+ 18t +
3t
1 +t
2
−21 arctg t +C, t = x
6
.
96 GLAVA 4. INTEGRALNI RA
ˇ
CUN
(ii) U ovom sluˇcaju je m = 1, n =
2
3
, p = −
1
2
i
m+ 1
n
= 3. Koristimo smjenu
1 +x
2
3
= t
2
.
Sada je
_
xdx
_
1 +
3

x
2
= 3
_
(t
2
−1)
2
dt =
3
5
t
5
−2t
3
+ 3t +C, t =
_
1 +x
2
3
.
(iii) Imamo m =
1
3
, n = 2, p =
1
3
i
m+ 1
n
+p = 1. Stavimo
3x
−2
−1 = t
3
.
Tada je
_
3
_
3x −x
3
dx = −
9
2
_
t
3
dt
(t
3
+ 1)
2
=
3
2
_
td
_
1
t
3
+ 1
_
=
=
3t
2(t
3
+ 1)

3
2
_
dt
t
3
+ 1
.
Integral
_
dt
t
3
+ 1
,
je integral racionalne funkcije i za njega se dobije
_
dt
t
3
+ 1
=
1
6
ln
(t + 1)
2
t
2
−t + 1
+
1

3
arctg
2t −1

3
.
Dakle,
_
3
_
3x −x
3
dx =
3t
2(t
3
+ 1)

1
4
ln
(t + 1)
2
t
2
−t + 1


3
2
arctg
2t −1

3
+C,
t =
3

3x −x
3
x
.
3. Integrali trigonometrijskih funkcija
Integral oblika
_
R(sin x, cos x),
gdje je R racionalna funkcija se moˇze svesti na integral racionalne funkcije
pomo´cu smjene
t = tg
x
2
.
U tom sluˇcaju je
sin x =
2t
1 +t
2
, cos x =
1 −t
2
1 +t
2
, dx =
2dt
1 +t
2
.
4.2. NEODREDJENI INTEGRAL 97
Primjer 4.14. Izraˇcunati integral
_
1 + sin x
sin x(1 + cos x)
dx.
Rjeˇsenje. Uvode´ci smjenu t = tg
x
2
, dobijamo
_
1 + sin x
sin x(1 + cos x)
dx =
_
_
1 +
2t
1+t
2
_
2dt
1+t
2
2t
1+t
2

1+
1−t
2
1+t
2

=
=
1
2
_ _
1
t
+t + 2
_
dt =
1
2
_
ln [t[ +
1
2
t
2
+ 2t
_
+C =
=
1
2
_
ln [ tg
x
2
[ +
1
2
tg
2
x
2
+ 2 tg
x
2
_
+C.
Primjedba 4.1. Smjena t = tg
x
2
, moˇze da dovede do komplikovanih integrala
racionalnih funkcija. Nekada je bolje primjeniti druge smjene.
• Ako je R(−sin x, cos x) = −R(sin x, cos x), koristi se smjena cos x = t.
• Ako je R(sin x, −cos x) = −R(sin x, cos x), koristi se smjena sin x = t.
• Ako je R(−sin x, −cos x) = R(sin x, cos x), koristi se smjena tg x = t ili
ctg x = t.
Primjer 4.15. Izraˇcunati integral
_
2 tg x + 3
sin
2
x + 2 cos
2
x)
dx.
Rjeˇsenje. Vrijedi R(−sin x, −cos x) = R(sin x, cos x), pa koristimo smjenu
tg x = t.
_
2 tg x + 3
sin
2
x + 2 cos
2
x)
dx =
_
(2 tg x + 3)
dx
cos
2
x
tg
2
x + 2
=
_
2t + 3
t
2
+ 2
dt =
= ln(t
2
+ 2) +
3

2
arctg
t

2
+C = ln(tg
2
x + 2) +
3

2
arctg
tg x

2
+C.
4. Integrali koji nisu elementarne funkcije
Ovde dajemo neke klase integrala koji nisu elementarne funkcije.

_
e
−x
2
dx,

_
e
x
x
dx,
98 GLAVA 4. INTEGRALNI RA
ˇ
CUN

_
sin x
x
dx,

_
cos x
x
dx,

_
x
ln x
dx,

_
dt
_
1 −k
2
sin
2
t
, k ∈ (0, 1), eliptiˇcki integral prve vrste,

_
1
_
−k
2
sin
2
t
dt, k ∈ (0, 1), eliptiˇcki integral druge vrste,

_
dt
(1 +hsin
2
t)
_
1 −k
2
sin
2
t
, k ∈ (0, 1), h ∈ R, eliptiˇcki integral tre´ce
vrste.
4.3 Nesvojstveni integral
Ovde dajemo neka uopˇstenja odredjenog integrala. Prvo uopˇstenje se sastoji
u tome da interval na kome se vrˇsi integracija moˇze da bude beskonaˇcan. Suˇstina
drugog uopˇstenja je da podintegralna funkcija moˇze da bude neograniˇcena na
intervalu na kome se vrˇsi integracija.
4.3.1 Nesvojstveni integral prve vrste
Definicija 4.5. Neka je funkcija f definisana na [a, +∞) i integrabilna na
konaˇcnom [a, b] za svako b > a. Graniˇcna vrijednost
_
+∞
a
f(x)dx = lim
b→+∞
_
b
a
f(x)dx, (4.3)
se naziva nesvojstveni integral prve vrste. Ako graniˇcna vrijednost u (4.3)
postoji i konaˇcna je onda kaˇzemo da je nesvojstveni integral konvergentan, a
u suprotnom sluˇcaju je divergentan.
Analogno se definiˇse i nesvojstveni integral prve vrste na (−∞, b]. Nesvo-
jstveni integral prve vrste na (−∞, +∞) se definiˇse sa
_
+∞
−∞
f(x)dx =
_
a
−∞
f(x)dx +
_
+∞
a
f(x)dx.
Moˇze se pokazati da ova definicija ne zavisi od broja a ∈ R. Dakle, nesvo-
jstveni integral
_
+∞
−∞
f(x)dx je konvergentan ako su oba integrala
_
a
−∞
f(x)dx
i
_
+∞
a
f(x)dx konvergentna.
4.3. NESVOJSTVENI INTEGRAL 99
Primjer 4.16. Pokazati da je nesvojstveni integral
_
+∞
0
xe
−x
2
dx,
konvergentan.
Rjeˇsenje. Podintegralna funkcija je definisana i neprekidna za sve vrijednosti
x, njena primitivna funkcija je F(x) = −
1
2
e
−x
2
. Na osnovu definicije imamo
_
+∞
0
xe
−x
2
dx = lim
b→+∞
_
b
0
e
−x
2
dx = lim
b→+∞
_

1
2
e
−b
2
+
1
2
_
=
1
2
.
Primjer 4.17. Ispitati konvergenciju integrala
_
+∞
0
xsin xdx.
Rjeˇsenje. Koriste´ci pacijalnu integraciju dobijamo da je F(x) = −xcos x +
sin x, primitivna funkcija funkcije f(x) = xsin x. Iz definicije nesvojstvenog
integrala slijedi
_
+∞
0
xsin xdx = lim
b→+∞
(−b cos b + sin b).
Ova graniˇcna vrijednost ne postoji, pa je dati integral divergentan.
Primjer 4.18. Izraˇcunati nesvojstveni integral
_
+∞
−∞
dx
x
2
+ 2x + 2
.
Rjeˇsenje. Imamo
_
+∞
−∞
dx
x
2
+ 2x + 2
=
_
0
−∞
dx
(x + 1)
2
+ 1
+
_
+∞
0
dx
(x + 1)
2
+ 1
=
= lim
a→−∞
_
0
a
dx
(x + 1)
2
+ 1
+ lim
b→+∞
_
b
0
dx
(x + 1)
2
+ 1
=
= lim
a→−∞
(arctg 1 −arctg(a + 1)) + lim
b→+∞
(arctg(b + 1) −arctg 1) =
=
_
π
4

_

π
2
__
+
_
π
2

π
4
_
= π.
Primjer 4.19. Ispitati konvrgenciju integrala
_
+∞
1
dx
x
λ
, λ ∈ R.
Rjeˇsenje. Ako je λ = 1 tada integral divergira. Naime,
_
+∞
1
dx
x
= lim
b→+∞
ln b = +∞.
100 GLAVA 4. INTEGRALNI RA
ˇ
CUN
Ako je λ ,= 1 dobijamo
_
+∞
1
dx
x
λ
= lim
b→+∞
_
b
1−λ
1 −λ

1
1 −λ
_
.
Ova graniˇcna vrijednost ne postoji za λ < 1, dok je za λ > 1 jednaka
1
λ −1
.
Znaˇci, dati integral konvergira za λ > 1, a za λ ≤ 1 je divergentan.
U prethodnim primjerima smo konvergenciju nesvojstvenih integrala ispiti-
vali tako ˇsto smo nalazili primitivnu funkciju podintegralne funkcije i koristili
definiciju. Nekada to nije mogu´ce. U takvim sluˇcajevima korisni su sljede´ci
kriterijumi konvergencije.
Teorema 4.7. Neka je
0 ≤ f(x) ≤ g(x), za sve x ∈ [a, +∞),
tada iz konvergencije integrala
_
+∞
a
g(x)dx slijedi konvergencija integrala
_
+∞
a
f(x)dx i iz divergencije integrala
_
+∞
a
f(x)dx slijedi divergencija inte-
grala
_
+∞
a
g(x)dx.
Teorema 4.8. Ako je lim
x→+∞
f(x)
g(x)
= K, gdje je K pozitivan realan broj, tada
su oba integrala
_
+∞
a
f(x)dx i
_
+∞
a
g(x)dx istovremeno konvergentna ili di-
vergentna.
Primjer 4.20. Ispitati konvergenciju integrala
_
+∞
1
dx
x
2
+
5

x
3
+ 1
.
Rjeˇsenje. Kako je
1
x
2
+
5

x
3
+ 1

1
x
2
, za sve x ≥ 1
i
lim
b→+∞
_
b
1
dx
x
2
= lim
b→+∞
_

1
b
+ 1
_
= 1,
na osnovu teoreme 4.7 zakljuˇcujemo da je dati integral konvergentan.
Primjer 4.21. Ispitati konvergenciju integrala
_
+∞
1
xdx

x
4
+ 1
.
4.3. NESVOJSTVENI INTEGRAL 101
Rjeˇsenje. Vrijedi
lim
x→+∞
x

x
4
+1
1
x
= 1,
pa kako je integral
_
+∞
1
dx
x
,
divergentan, na osnovu teoreme 4.8, zakljuˇcujemo da je dati integral divergentan.
4.3.2 Nesvojstveni integral druge vrste
Druga vrsta nesvojstvenog integrala je kada funkcija nije ograniˇcena u okolini
neke taˇcke c iz intervala konvergencije [a, b]. Tu razlikujemo dva sluˇcaja. Jedan
je kada se taˇcka c poklapa sa nekom od taˇcaka a i b, a drugi kada c ∈ (a, b).
Definicija 4.6. Ako je funkcija f integrabilna na intervalu [a, b − ] za svaki
e > 0, a neograniˇcena u okolini taˇcke b tada se graniˇcna vrijednost
_
b
a
f(x)dx = lim
→+0
_
b−
a
f(x),
zove nesvojstveni integral druge vrste.
Analogno se definiˇse i nesvojstveni integral druge vrste ako je funkcija f neograniˇcena
u okolini taˇcke a.
Drugi sluˇcaj je ako je funkcija f neograniˇcena u nekoj okolini taˇcke c ∈ (a, b),
tada se definiˇse
_
b
a
f(x)dx = lim
→ 0+
µ → 0+
_
_
c−
a
f(x)dx +
_
b
c+µ
f(x)dx
_
.
Graniˇcna vrijednost
v.p.
_
b
a
f(x)dx = lim
→0+
_
_
c−
a
f(x)dx +
_
b
c+
f(x)dx
_
,
se naziva glavna vrijednost ( valeur principale) nesvojstvenog integrala.
Primjer 4.22. Izraˇcunati integral
_
2
1
x −2

x −1
dx.
Rjeˇsenje. Vrijedi sljede´ce
_
2
1
x −2

x −1
dx =
_
2
1
x −1

x −1
dx −
_
2
1
dx

x −1
=
_
2
1

x −1dx −
_
2
1
dx

x −1
.
102 GLAVA 4. INTEGRALNI RA
ˇ
CUN
Dalje je
_
2
1

x −1dx =
(x −1)
3
2
3
2
¸
¸
¸
¸
¸
2
1
=
2
3
,
_
2
1
dx

x −1
= lim
→0
_
2
1+
dx

x −1
= lim
→0
2(1 −
_
(1 +) −1) = 2,
pa je
_
2
1
x −2

x −1
dx =
2
3
−2 = −
4
3
.
Navedimo joˇs primjer koji pokazuje da se uvodjenjem pojma glavne vri-
jednosti nesvojstvenog integrala proˇsiruje klasa funkcija za koju nesvojstveni
integral konvergira.
Primjer 4.23. Pokazati da je
_
1
−1
1
x
dx divergentan integral ali da je
v.p.
_
1
−1
1
x
dx = 0
Rjeˇsenje. Kako je
_

−1
1
x
dx +
_
1
µ
1
x
dx = ln −ln µ,
graniˇcna vrijednost
lim
→ 0+
µ → 0+
__

−1
1
x
dx +
_
1
µ
1
x
dx
_
,
ne postoji, ali je
v.p.
_
1
−1
1
x
dx = lim
→0
(ln −ln ) = 0.
4.4 Primjene odredjenog integrala u geometriji
4.4.1 Povrˇsina figure u ravni
Neka je funkcija f nenegativna i neprekidna na [a, b]. Iz definicije odredjenog
integrala slijedi da je povrˇsina krivolinijskog trapeza funkcije f nad intervalom
[a, b] data formulom
P =
_
b
a
f(x)dx.
Iz ove formule neposredno slijedi da ako su funkcije f i g neprekidne na intervalu
[a, b] i f(x) ≤ g(x) za sve x ∈ [a, b], da je povrˇsina oblasti
¦(x, y) : a ≤ x ≤ b, f(x) ≤ y ≤ g(x)¦,
4.4. PRIMJENE ODREDJENOG INTEGRALA U GEOMETRIJI 103
data sa
P =
_
b
a
(g(x) −f(x))dx.
Primjer 4.24. Izraˇcunati povrˇsinu figure ograniˇcenu pravom y = x i parabolom
y = 2 −x
2
.
Rjeˇsenje. Odredi´cemo apscise presjeˇcnih taˇcaka date prave i parabole, tako ˇsto
´cemo rijeˇsiti sistem jednaˇcina
y = x
y = 2 −x
2
.
Traˇzene apscise su x
1
= −2 i x
2
= 1. To su i granice integracije. Traˇzena
povrˇsina je
_
1
−2
[(2−x
2
)−x]dx =
_
2x −
x
3
3

x
2
2

¸
¸
¸
1
−2
=
_
2 −
1
3

1
2
_

_
−4 +
8
3
−2
_
=
9
2
.
4.4.2 Duˇzina luka krive
Ovde razmatramo problem izraˇcunavanja duˇzine luka krive. Taj problem se
naziva i rektifikacija. Moˇze se pokazati da za svaku krivu nije mogu´ce odrediti
duˇzinu luka krive izmedju odredjenih taˇcaka. Krive za koje je to mogu´ce uraditi
zovu se rektifikabilne krive.
Koriste´ci definiciju odredjenog integrala i teoremu o srednjoj vrijednosti moˇze
se dokazati sljede´ca teorema.
Teorema 4.9. Neka funkcija f ima neprekidan prvi izvod na intervalu [a, b].
Duˇzina luka krive izmedju taˇcaka ˇcije su apscise a i b jednaka je
l =
_
b
a
_
1 +f
2
(x)dx. (4.4)
Ako je kriva zadata parametarskim jednaˇcinama
x = x(t), y = y(t), α ≤ t ≤ β,
gdje su x

i y

neprekidne funkcije, tada je duˇzina luka krive jednaka
l =
_
β
α
_
˙ x

(t) + ˙ y

(t)dt. (4.5)
Primjer 4.25. Na´ci duˇzinu luka krive
y =
x
2
4

ln x
2
,
od taˇcke x = 1 do taˇcke x = e.
Rjeˇsenje. Koristimo formulu (4.4),
l =
_
e
1
_
1 +y
2
(x)dx =
_
e
1
¸
1 +
1
4
_
x −
1
x
_
2
dx =
1
2
_
e
1
_
1
x
+x
_
dx =
104 GLAVA 4. INTEGRALNI RA
ˇ
CUN
=
1
2
_
ln x +
x
2
2

¸
¸
¸
e
1
=
1
4
(1 +e
2
).
4.4.3 Zapremina i povrˇsina obrtnog tijela
Teorema 4.10. Neka je kriva y = f(x) neprekidna na [a, b]. Zapremina tijela
nastalog obrtanjem krive y = f(x) oko x−ose nad intervalom [a, b] je
V = π
_
b
a
f
2
(x)dx, (4.6)
a povrˇsina omotaˇca ovog tijela je
S = 2π
_
b
a
f(x)
_
1 +f
2
(x)dx. (4.7)
Primjer 4.26. Izraˇcunati zapreminu i povrˇsinu lopte polupreˇcnika R.
Rjeˇsenje. Tijelo koje nastaje obrtanjem krive
y =
_
R
2
−x
2
, −R ≤ x ≤ R,
predstavlja loptu polupreˇcnika R. Iz formule (4.6) dobijamo
V = π
_
R
−R
(R
2
−x
2
)dx = π
_
R
2
x −
x
3
3

¸
¸
¸
R
−R
=
4R
3
π
3
.
Kako je
y

= −
x

R
2
−x
2
,
_
1 +y
2
=
R

R
2
−x
2
,
za povrˇsinu omotaˇca vrijedi
S = 2π
_
R
−R
_
R
2
−x
2
R

R
2
−x
2
dx = 2πR
_
R
−R
dx = 4R
2
π.
4.5 Zadaci
Izraˇcunati integrale :
1.
_
x
2
+ 2
x
2
(x
2
+ 4)
dx.
2.
_
(a
4
5
−x
4
5
)dx.
3.
_
1 + cos 2x
cos x
dx.
4.5. ZADACI 105
4.
_
dx
sin
2
xcos
2
x
.
5.
_
dx

4 + 3x
2
.
Koriste´ci smjenu izraˇcunati integrale :
6.
_
dx
1 +

x + 3
.
7.
_
e
x
dx
4 + 5e
x
.
8.
_
dx
xln
7
x
.
9.
_
x + 1

1 +x
2
dx.
10.
_
dx

1 +e
x
.
Metodom parcijalne integracije izraˇcunati integrale :
11.
_
(x
2
−x + 2)e
x
dx.
12.
_

xln x.
13.
_
sin xln(cos x)dx.
Izvesti rekurentne formule za integrale :
14. I
n
=
_
sin
n
xdx.
15. I
n
=
_
x
n
e
−x
dx.
Rastavljanjem na parcijalne razlomke podintegralne funkcije izraˇcunati
integrale :
16.
_
2x
4
−x
2
+ 1
x
3
−x
dx.
17.
_
x
2
−3
x
2
−1
dx.
18.
_
11x + 16
(x −1)(x + 2)
2
dx.
19.
_
x
2
−2
x
3
(x + 2)
2
dx.
Izraˇcunati integrale sljede´cih iracionalnih funkcija :
106 GLAVA 4. INTEGRALNI RA
ˇ
CUN
20.
_
dx
x
11
(

x
4
+ 1)
2
.
21.
_
3
_
1 +
4

x

x
dx.
22.
_
dx
x +

x
2
+x + 1
dx.
23.
_
x
2
+ 4x
x +

x
2
+ 2x + 2
dx.
Na´ci integrale trigonometrijskih funkcija :
24.
_
sin
3
x
cos
2
x
dx.
25.
_
sin 6xcos 4xdx.
26.
_
dx
8 −4 sin x + 7 cos x
.
27.
_

1 + sin xdx.
28.
_
sin
3
x
5

cos x
.
Koriste´ci definiciju odredjenog integrala izraˇcunati
29.
_
1
0
x
2
dx.
30.
_ π
2
0
cos xdx.
Koriste´ci definiciju odredjenog integrala na´ci graniˇcne vrijednosti
31. lim
n→+∞
_
1
n + 1
+
1
n + 2
+ +
1
n +n
_
.
32. lim
n→+∞
1
n
_
e
1
n
+e
2
n
+ +e
n
n
_
.
33. lim
n→+∞
1 +
3

2 +
3

3 + +
3

n
3

n
4
.
34. Koriste´ci nejednakosti
x −
x
3
6
≤ sinx ≤ x, x ≥ 0,
pokazati da je
20

2
21

_
2
0
sin x

x

4

2
3
.
4.5. ZADACI 107
35. Pokazati da je
e

1
e

_
1
0
x
x
dx ≤ 1.
36. Pokazati da je
_
b
a
[x[
x
dx = [b[ −[a[.
Koriste´ci Newton-Leibnizovu formulu izraˇcunati integrale :
37.
_ 3

e
1
dx
x
_
1 −ln
2
x
.
38.
_
2
1
e
x
e
x
−1
dx.
39. Izraˇcunati integral
_
3
0
[2 −x[dx.
Izraˇcunati nesvojstvene integrale
40.
_
2
0
dx
3
_
(x −1)
2
.
41.
_
6
3
xdx
4

x
2
−9
.
42.
_
2
0
dx
x

ln x
.
43.
_ π
2
0
ln sin xdx.
Ispitati konvergenciju nesvojstvenih integrala
44.
_
2
1
dx
x
p
.
45.
_
1
0
dx
e
x
−sin x
.
46.
_
2
1
dx
xln
p
x
.
47. Γ(p) =
_
+∞
0
x
p−1
e
−x
dx. (Gama funkcija.)
48. B(p, q) =
_
1
0
x
p−1
(1 −x)
q−1
dx. (Beta funkcija.)
49. Izraˇcunati povrˇsinu figure ograniˇcenu parabolom y = x
2
+ 1 i pravom
x +y = 3.
108 GLAVA 4. INTEGRALNI RA
ˇ
CUN
50. Na´ci duˇzinu krive y = x
2
−1 od taˇcke x = −1 do taˇcke x = 1.
51. Izraˇcunati povrˇsinu tijela nastalog obrtanjem oko x−ose povrˇsi ograniˇcene
parabolom y = x
2
+ 1 i pravom y = x −1.
Glava 5
Redovi
5.1 Numeriˇcki redovi
5.1.1 Definicija i osnovni pojmovi
Definicija 5.1. Neka je dat niz ¦a
n
¦ i neka je S
n
=
n

k=1
a
k
. Uredjen par
(¦a
n
¦, ¦S
n
¦) se naziva red, a
n
je opˇsti ˇclan reda, a S
n
je n−ta parcijalna
suma reda.
Zbir S reda se definiˇse sa
S = lim
n→+∞
S
n
= lim
n→+∞
n

k=1
a
k
.
Ako postoji konaˇcan lim
n→+∞
S
n
kaˇzemo da je red konvergentan i da je S suma
reda. To oznaˇcavamo sa
S =
+∞

k=1
a
k
.
Za red koji nije konvergentan kaˇzemo da je divergentan.
Primjedba 5.1. Uobiˇcajeno je da se za red koristi ista oznaka kao i za sumu reda
to jest
+∞

k=1
a
k
.
Kako konaˇcno mnogo ˇclanova niza ne utiˇce na konvergenciju niza, to iz definicije
zakljuˇcujemo da konaˇcno mnogo ˇclanova reda ne utiˇce na konvegenciju reda.
Primjer 5.1. Pokazati da red
+∞

k=1
1
k(k + 1)
109
110 GLAVA 5. REDOVI
konvergira i na´ci sumu reda.
Rjeˇsenje. Za opˇsti ˇclan reda vrijedi
a
k
=
1
k

1
k + 1
,
pa za n−tu parcijalnu sumu reda imamo
S
n
=
n

k=1
1
k(k + 1)
=
_
1 −
1
2
_
+
_
1
2

1
3
_
+ +
_
1
n

1
n + 1
_
= 1−
1
n + 1
=
n
n + 1
.
Dakle,
lim
n→+∞
S
n
= 1,
pa je dati red konvergentan i suma mu je jednaka 1.
Primjer 5.2. Pokazati da je harmonijski red
+∞

k=1
1
k
divergentan.
Rjeˇsenje. U primjeru 2.15 je pokazano da je niz ¦S
n
¦ definisan sa
S
n
=
n

k=1
1
k
divergentan, a odavde slijedi divergencija datog reda.
Ako je red
+∞

k=1
a
k
konvergentan onda za niz njegovih parcijalnih suma ¦S
n
¦
vrijedi
lim
n→+∞
S
n
= lim
n→+∞
S
n−1
= S,
gdje je S neki realan broj. Dakle,
lim
n→+∞
(S
n
−S
n−1
) = 0,
to jest
lim
n→+∞
a
n
= 0.
Na taj naˇcin smo dobili potreban uslov za konvergenciju redova.
Teorema 5.1. Potreban uslov da red
+∞

n=1
a
n
konvergira je lim
n→+∞
a
n
= 0.
Primjer 5.3. Red
+∞

n=1
n

n je divergentan, jer na osnovu primjera 2.11 je
lim
n→+∞
n

n = 1, pa nije ispunjen potreban uslov za konvergenciju.
5.1. NUMERI
ˇ
CKI REDOVI 111
Primjedba 5.2. Primjer 5.2 pokazuje da uslov
lim
n→+∞
a
n
= 0
nije dovoljan uslov za konvergenciju reda.
Primjer 5.4. Red
+∞

n=1
q
n−1
se naziva geometrijski red. U sluˇcaju da je q = 1, opˇsti ˇclan reda ne teˇzi nuli
kad n → +∞, pa dati red konvergira. Ako je q ,= 1, za njegove parcijalne sume
imamo
S
n
= 1 +q +q
2
+ +q
n−1
=
1 −q
n
1 −q
.
Ako je [q[ < 1 red je konvergentan i njegova suma S =
1
1 −q
. Ako je q > 1 je
lim
n→+∞
q
n
= +∞, pa je red divergentan. Za q < −1 ne postoji lim
n→+∞
q
n
, pa je
red divergentan.
Ako je red (¦a
n
¦, ¦S
n
¦) kovergentan i njegova suma S, tada vrijedi
S = S
n
+r
n
, (5.1)
gdje je r
n
definisan sa
r
n
=
+∞

k=n+1
a
k
i naziva se ostatak reda poslije n−tog ˇclana. Iz relacije (5.1) zakljuˇcujemo da
je lim
n→+∞
r
n
= 0. Dakle, imamo sljede´cu teoremu.
Teorema 5.2. Neka je r
n
ostatak konvergentnog reda poslije n−tog ˇclana. Tada
je lim
n→+∞
r
n
= 0.
Vidjeli smo da je dati red konvergentan ako i samo ako je konvergentan
niz njegovih parcijalnih suma. Koriste´ci Cauchyjev kriterijum konvergencije za
nizove dobijamo Cauchyjev kriterijum konvergencije za redove.
Teorema 5.3. Red (¦a
n
¦, ¦S
n
¦) je konvergentan ako i samo ako vrijedi
(∀ > 0) (∃n
0
> 0) (∀n ≥ n
0
)(∀p ∈ N) [S
n+p
−S
n
[ < .
Primjer 5.5. Pokazati da je red
+∞

n=1
cos n
n
2
112 GLAVA 5. REDOVI
konvvergentan.
Rjeˇsenje. Odredi´cemo broj n
0
takav da za svaki n ≥ n
0
i svaki p ∈ N, vrijedi
[S
n+p
−S
n
[ < . Imamo
[S
n+p
−S
n
[ =
¸
¸
¸
¸
cos(n + 1)
(n + 1)
2
+
cos(n + 2)
(n + 2)
2
+ +
cos(n +p)
(n +p)
2
¸
¸
¸
¸


1
(n + 1)
2
+ ≤
1
(n + 2)
2
+ + ≤
1
(n +p)
2
<
<
1
n(n + 1)
+
1
(n + 1)(n + 2)
+ +
1
(n +p −1)(n +p)
=
1
n

1
n +p
<
1
n
.
Dakle,
[S
n+p
−S
n
[ <
1
n
,
pa je dovoljno uzeti
n
0
=
_
1

_
+ 1.
Teorema 5.4. Neka su
+∞

n=1
a
n
i
+∞

n=1
b
n
konvergentni. Tada vrijedi
• red
+∞

n=1
(a
n
+b
n
) je konvergentan i
+∞

n=1
(a
n
+b
n
) =
+∞

n=1
a
n
+
+∞

n=1
b
n
,
• red
+∞

n=1
λa
n
je konvergentan i
+∞

n=1
λa
n
= λ
+∞

n=1
a
n
, za svaki λ ∈ R.
Dokaz. Neka su S
1
n
i S
1
n
parcijalne sume redova
+∞

n=1
a
n
i
+∞

n=1
b
n
redom. Dokaz
slijedi iz ˇcinjenice da
lim
n→+∞
S
1
n
= S
1
i lim
n→+∞
S
2
n
= S
2
implicira
lim
n→+∞
(S
1
n
+S
2
n
) = S
1
+S
2
i
lim
n→+∞
λS
1
n
= λS
1
.
5.1. NUMERI
ˇ
CKI REDOVI 113
5.1.2 Redovi sa pozitivnim ˇclanovima
U ovoj sekciji posmatramo redove sa pozitivnim ˇclanovima, to jest redove
+∞

n=1
a
n
za koje je a
n
> 0 za svaki n ∈ N. Za parcijalne sume S
n
reda sa pozitivnim
ˇclanovima vrijedi
• S
n
> 0 za svaki n ∈ N,
• S
n+1
= S
n
+a
n+1
> S
n
za svaki n ∈ N.
Dakle, niz ¦S
n
¦ je monotono rastu´ci. Ako je on ograniˇcen odozgo onda je i
konvergentan. Ako niz parcijalnih suma pozitivnog reda nije ograniˇcen odozgo
onda je lim
n→+∞
S
n
= +∞. Na taj naˇcin smo dokazali sljede´cu teoremu.
Teorema 5.5. Red sa pozitivnim ˇclanovima je konvergentan ako i samo ako je
niz njegovih parcijalnih suma ograniˇcen odozgo.
Primjer 5.6. Pokazati da je red
+∞

n=1
1
2
n

1 +n
konvergentan.
Rjeˇsenje. Pokaza´cemo da je niz parcijalnih suma ¦S
n
¦ ograniˇcen odozgo.
Imamo
S
n
=
1
2

2
+
1
2
2

3
+ +
1
2
n

1 +n
<
<
1
2
+
1
2
2
+ +
1
2
n
= 1 −
1
2
n
< 1.
Teorema 5.6. Prvi poredbeni kriterijum. Neka su
+∞

n=1
a
n
i
+∞

n=1
b
n
redovi sa
pozitivnim ˇclanovima i a
n
≤ b
n
za svaki n ∈ N. Tada iz konvergencije reda
+∞

n=1
b
n
slijedi konvergencija reda
+∞

n=1
a
n
, a iz divergencije reda
+∞

n=1
a
n
slijedi divergencija
reda
+∞

n=1
b
n
.
Dokaz. Neka su S
1
n
i S
1
n
parcijalne sume redova
+∞

n=1
a
n
i
+∞

n=1
b
n
redom. Ako
je a
n
≤ b
n
za svaki n ∈ N tada je S
1
n
≤ S
2
n
, pa ako je niz ¦S
2
n
¦ ograniˇcen
odozgo onda je takav i niz ¦S
1
n
¦ to jest ako je red
+∞

n=1
b
n
konvergentan takav je
114 GLAVA 5. REDOVI
i red
+∞

n=1
a
n
. S druge strane iz lim
n→+∞
S
1
n
= +∞ slijedi lim
n→+∞
S
2
n
= +∞, pa iz
divergencije reda
+∞

n=1
a
n
slijedi divergencija reda
+∞

n=1
b
n
.
Na sliˇcan naˇcin se mogu dokazati i sljede´ce teoreme.
Teorema 5.7. Drugi predbeni kriterijum. Neka su
+∞

n=1
a
n
i
+∞

n=1
b
n
redovi
sa pozitivnim ˇclanovima. Ako postoji K > 0 takav da je lim
n→+∞
a
n
b
n
= K tada su
redovi
+∞

n=1
a
n
i
+∞

n=1
b
n
ekvikonvergentni, to jest oba reda su ili konvergentna
ili divergentna.
Teorema 5.8. Tre´ci predbeni kriterijum. Neka su
+∞

n=1
a
n
i
+∞

n=1
b
n
redovi sa
pozitivnim ˇclanovima. Ako je lim
n→+∞
a
n
b
n
= 0 tada iz konvergencije reda
+∞

n=1
b
n
slijedi konvergencija reda
+∞

n=1
a
n
, a iz divergencije reda
+∞

n=1
a
n
slijedi divergencija
reda
+∞

n=1
b
n
.
Primjer 5.7. Ispitati konvergenciju sljede´cih redova :
(i)
+∞

n=1
2
_
n(n + 1)
, (ii)
+∞

n=1
1
n
2
+ 10n + 100
, (iii)
+∞

n=1
sin
2
1
n
.
Rjeˇsenje. (i) Kako je
2
_
n(n + 1)

1
n
na osnovu prvog poredbenog kriterijuma i ˇcinjenice da je
+∞

n=1
1
n
divergentan red
dobijamo da je dati red divergentan.
(ii) Vrijedi
lim
n→+∞
1
n
2
+10n+100
1
n(n+1)
= 1,
pa kako je red
+∞

n=1
1
n(n + 1)
konvergentan, na osnovu drugog poredbenog kriter-
ijuma zakljuˇcujemo da se radi o konvergentnom redu.
5.1. NUMERI
ˇ
CKI REDOVI 115
(iii) Red je konvergentan. Naime,
lim
n→+∞
1
n
2
sin
2 1
n
= 1,
a red
+∞

n=1
1
n
2
je konvergentan.
Teorema 5.9. Integralni kriterijum. Neka je f neprekidna, pozitivna i
monotono nerastu´ca funkcija na ]1, +∞). Tada su
_
+∞
1
f(x)dx i
+∞

n=1
f(n)
ekvikonvergentni.
Dokaz. Vrijedi sljede´ce
_
n
1
f(x)dx =
_
2
1
f(x)dx +
_
3
2
f(x)dx + +
_
n
n−1
f(x)dx.
Kako je funkcija f monotono nerastu´ca dobijamo
f(k) ≤
_
k
k−1
f(x)dx ≤ f(k −1), k = 2, 3, . . . , n.
Sada imamo
f(2) +f(3) + +f(n) ≤
_
n
1
f(x)dx ≤ f(1) +f(2) + +f(n −1),
odakle zakljuˇcujemo da su
_
+∞
1
f(x)dx i
+∞

n=1
f(n)
ekvikonvergentni.
Primjer 5.8. Kako je prema primjeru 4.19 integral
_
+∞
1
dx
x
p
konvergentan za
p > 1, a divergentan za p ≤ 1, zakljuˇcujemo da je hiperharmonijski red
+∞

n=1
1
n
p
, konvergentan za p > 1, a divergentan za p ≤ 1.
Teorema 5.10. D’Alembertov kriterijum. Neka je
+∞

n=1
a
n
red sa pozitivnim
ˇclanovima. Ako postoji lim
n→+∞
a
n+1
a
n
= L, tada vrijedi
116 GLAVA 5. REDOVI
• ako je L < 1 red
+∞

n=1
a
n
je konvergentan,
• ako je L > 1 red
+∞

n=1
a
n
je divergentan,
• ako je L = 1 red
+∞

n=1
a
n
moˇze da bude konvergentan ili divergentan.
Dokaz. Neka je lim
n→+∞
a
n
= L < 1, tada postoji > 0 takav da je L+ < 1. Za
takav > 0 postoji n
0
∈ N takav da je
¸
¸
¸
¸
a
n+1
a
n
−L
¸
¸
¸
¸
< za sve n ≥ n
0
.
Neka je q = L +. Imamo sljede´ce
a
n+1
a
n
< q za sve n ≥ n
0
,
pa matematˇckom indukcijom dobijamo
a
n+1
<
a
n0
q
n0
q
n+1
za sve n ≥ n
0
.
Sada na osnovu prvog poredbenog kriterijuma zakljuˇcujemo da je dati red kon-
vergentan.
Ako je L > 1 tada se na sliˇcan naˇcin moˇze pokazati da postoji n
0
∈ N takav da
je
a
n+1
a
n
≥ 1 za sve n ≥ n
0
,
pa zakljuˇcujemo da opˇsti ˇclan ne teˇzi 0 kad n → +∞. Dakle, nije ispunjen
potreban uslov za konvegenciju redova.
Da za L = 1 red moˇze da konvergira slijedi iz primjera
+∞

n=1
1
n
2
, a da moˇze da
divergira pokazuje primjer
+∞

n=1
1
n
.
Primjer 5.9. Pokazati da je red
+∞

n=1
n!
n
n
, konvergentan.
Rjeˇsenje. Kako je
a
n+1
a
n
=
(n + 1)!
(n + 1)
n+1

n
n
n!
=
n
n
(n + 1)
n
=
1
_
1 +
1
n
_
n
,
zakljuˇcujemo da je
lim
n→+∞
a
n+1
a
n
=
1
e
< 1,
pa je prema D’alembertovom kriterijumu dati red konvergentan.
5.1. NUMERI
ˇ
CKI REDOVI 117
Na sliˇcan naˇcin kao D’alembertov kriterijum se moˇze dokazati i sljede´ci kri-
terijum.
Teorema 5.11. Cauchyjev kriterijum. Neka je
+∞

n=1
a
n
red sa pozitivnim
ˇclanovima. Ako postoji lim
n→+∞
n

a
n
= L, tada vrijedi
• ako je L < 1 red
+∞

n=1
a
n
je konvergentan,
• ako je L > 1 red
+∞

n=1
a
n
je divergentan,
• ako je L = 1 red
+∞

n=1
a
n
moˇze da bude konvergentan ili divergentan.
Primjer 5.10. Pokazati da je red
+∞

n=1
_
n
2
+ 1
n
2
+n + 1
_
n
2
konvergentan.
Rjeˇsenje. Kako je
n

a
n
=
_
n
2
+ 1
n
2
+n + 1
_
n
=
_
1 −
n
n
2
+n + 1
_
n
,
zakljuˇcujemo da je
lim
n→+∞
n

a
n
=
1
e
< 1,
pa je prema Cauchyjevom kriterijumu dati red konvergentan.
5.1.3 Alternativni redovi
Definicija 5.2. Red oblika
+∞

n=1
(−1)
n
a
n
,
gdje je a
n
> 0 za svaki n ∈ N, nazivamo alternativni red.
Moˇze se pokazati da vrijedi sljede´ca teorema.
Teorema 5.12. Leibnizov kriterijum. Ako niz ¦a
n
¦ monotono opada i
lim
n→+∞
a
n
= 0, tada alternativni red
+∞

n=1
(−1)
n−1
a
n
, konvergira.
Primjer 5.11. Red
+∞

n=1
(−1)
n−1
1
n
, konvergira jer niz
1
n
, n ∈ N monotono
opada i teˇzi nuli.
118 GLAVA 5. REDOVI
Za pribliˇzno izraˇcunavanje sume alternativnog reda od koristi je sljede´ca
teorema.
Teorema 5.13. Neka niz ¦a
n
¦ monotono opada i lim
n→+∞
a
n
= 0, tada je
[r
n
[ =
¸
¸
¸
¸
¸
+∞

k=n+1
(−1)
k−1
a
k
¸
¸
¸
¸
¸
< a
n+1
i sgnr
n
= (−1)
n
.
Primjer 5.12. Koliko ˇclanova reda
+∞

n=1
(−1)
n−1
n
2
treba sabrati da bi se njegova
suma izraˇcunala sa taˇcnoˇs´cu do 10
−2
.
Rjeˇsenje. Prema prethodnoj teoremi za ostatak datog reda vrijedi
[r
n
[ <
1
(n + 1)
2
,
pa je nejednakost
[r
n
[ <
1
10
2
ispunjena ako je n + 1 > 10, to jest n > 9.
Definicija 5.3. Za red
+∞

n=1
a
n
kaˇzemo da je apsolutno konvergentan ako
red
+∞

n=1
[a
n
[ konvergira. Ako red
+∞

n=1
a
n
konvergira, ali ne konvergira apsolutno
kaˇzmo da je uslovno konvergentan.
Primjer 5.13. Red
+∞

n=1
(−1)
n−1
1
n
2
je apsolutno konvergentan, a red
+∞

n=1
(−1)
n−1
1
n
je uslovno konvergentan.
Teorema 5.14. Ako je red apsolutno konvegentan tada je on i konvergentan.
Dokaz. Tvrdjenje slijedi iz Cauchyjevog kriterijuma za konvergenciju i uopˇstene
nejednakosti trougla
[a
n+1
+a
n+2
+a
n+p
[ ≤ [a
n+1
[ +[a
n+2
[ + +[a
n+p
[.
Primjetimo da ako je red konvergentan on ne mora biti i apsolutno konver-
gentan. Za apsolutno konvergentne redove vrijedi sljede´ca teorema.
Teorema 5.15. Ako je red
+∞

n=1
a
n
apsolutno konvergentan i funkcija s : N →N
bijekcija tada je
+∞

n=1
a
n
=
+∞

n=1
a
s
(n).
5.2. FUNKCIONALNI NIZOVI I REDOVI 119
5.2 Funkcionalni nizovi i redovi
5.2.1 Funkcionalni nizovi
Definicija 5.4. Preslikavanje definisano na skupu N kod koga je slika za svaki
n ∈ N neka funkcija definisana na skupu X nazivamo funkcionalnim nizom i
oznaˇcavamo sa ¦f
n
(x)¦, x ∈ X, ili kra´ce ¦f
n
¦.
Kod funkcionalnih nizova imamo dvije vrste konvergencije. To je obiˇcna i
uniformna konvegencija.
Definicija 5.5. Funkcionalni niz ¦f
n
(x)¦, x ∈ X obiˇcno konvergira na skupu
Y ka funkciji f : Y →R ako za svako x ∈ Y vrijedi
f(x) = lim
n→+∞
f
n
(x).
Primjer 5.14. Funkcionalni niz ¦f
n
(x)¦ definisan sa
f
n
(x) =
_
x
2
+
1
n
2
, x ∈ R,
obiˇcno konvergira ka funkciji f(x) = [x[ na skupu R.
Definicija 5.6. Funkcionalni niz ¦f
n
(x)¦, x ∈ X uniformno konvergira na
skupu Y ka funkciji f : Y →R ako vrijedi
(∀ > 0)(∃n
0
∈ N)(∀n ≥ n
0
)(∀x ∈ Y ) [f
n
(x) −f(x)[ < .
Primjer 5.15. Funkcionalni niz ¦f
n
(x)¦ definisan sa
f
n
(x) =
1
x
2
+n
2
, x ∈ R,
uniformno konvergira ka funkciji f(x) = 0 na skupu R.
Rjeˇsenje. Neka je dat > 0. Iz nejednakosti
[f
n
(x) −f(x)[ ≤
1
n
2
,
zakljuˇcujemo da za n
0
=
_
1

_
+ 1 vrijedi
(∀n ≥ n
0
)(∀x ∈ R) [f
n
(x) −f(x)[ < .
Za ispitivanje uniformne konvergencije ˇcesto se koristi sljede´ci kriterijumi.
Teorema 5.16. Weierstrassov kriterijum. Niz funkcija ¦f
n
¦ uniformno
konvergira ka funkciji f na skupu X ako i samo ako postoji niz realnih brojeva
¦c
n
¦ koji ne zavisi od x ∈ X, takav da je lim
n→+∞
c
n
= 0 i
[f
n
(x) −f(x)[ ≤ c
n
za sve x ∈ X, n ∈ N.
120 GLAVA 5. REDOVI
Teorema 5.17. Cauchyjev kriterijum. Niz funkcija ¦f
n
¦ uniformno kon-
vergira ka funkciji f na skupu X ako i samo ako
(∀ > 0)(∃n
0
∈ N)(∀n ≥ n
0
)(∀p ∈ N)(∀x ∈ X) [f
n+p
(x) −f
n
(x)[ < .
Teorema 5.18. Niz funkcija ¦f
n
¦ uniformno konvergira ka funkciji f na skupu
X ako i samo ako je
lim
n→+∞
sup
x∈X
[f
n
(x) −f(x)[ = 0.
Primjer 5.16. Ispitati obiˇcnu i uniformnu konvergenciju niza funkcija
f
n
(x) =
nx
1 +n
2
x
2
, x ∈ [0, 1].
Rjeˇsenje. Imamo
lim
n→+∞
nx
1 +n
2
x
2
= 0, za sve x ∈ [0, 1],
pa dati niz funkcija obiˇcno konvergira ka funkciji f(x) = 0, x ∈ [0, 1]. Ispitajmo
unifrmnu konvergenciju. Vrijedi
sup
x∈[0,1]
[f
n
(x) −f(x)[ = max
x∈[0,1]
f
n
(x),
jer je funkcija f
n
neprekidna, pa na intervalu [0, 1] dostiˇze maksimum. Taj
maksimum se dostiˇze za x =
1
n
. Dakle,
sup
x∈[0,1]
[f
n
(x) −f(x)[ = f
n
_
1
n
_
=
1
2
,= 0,
pa zakljuˇcujemo da funkcija ne konvergira uniformno.
Na kraju navedimo neke osobine uniformno konvergentnih nizova.
Teorema 5.19. Osobine uniformno konvergentnih nizova.
• Ako niz neprekidnih funkcija ¦f
n
¦ uniformno konvergira na skupu X ka
funkciji f tada za svaki x
0
∈ X vrijedi
lim
n→+∞
_
lim
x→x
0
f
n
(x)
_
= lim
x→x
0
_
lim
n→+∞
f
n
(x)
_
.
• Ako niz neprekidnih funkcija ¦f
n
¦ uniformno konvergira na intervalu [a, b]
ka funkciji f tada vrijedi
lim
n→+∞
__
x
a
f
n
(t)dt
_
=
_
x
a
_
lim
n→+∞
f
n
(t)
_
dt, x ∈ [a, b].
5.2. FUNKCIONALNI NIZOVI I REDOVI 121
• Neka je ¦f
n
¦ niz neprekidno diferencijabilnih funkcija na [a, b]i neka niz
¦f

n
¦ uniformno konvergira na [a, b]. Ako postoji taˇcka c ∈ [a, b] takva da
je niz ¦f
n
(c)¦ konvergentan tada i niz funkcija ¦f
n
¦ uniformno konvergira
na [a, b] i vrijedi
lim
n→+∞
f

n
(x) =
_
lim
n→+∞
f
n
(x)
_
, x ∈ [a, b].
Primjer 5.17. Izraˇcunati
lim
n→+∞
_
1
0
1
x
2
+n
2
dx.
Rjeˇsenje.
U primjeru 5.15 smo ustanovili da niz
_
1
x
2
+n
2
_
konvergira uniformno na skupu R, pa prema tome i na [0, 1]. Dakle,
lim
n→+∞
_
1
0
1
x
2
+n
2
dx =
_
1
0
_
lim
n→+∞
1
x
2
+n
2
_
dx = 0.
5.2.2 Funkcionalni redovi
Definicija 5.7. Neka je dat niz funkcija ¦u
n
(x)¦ definisanih na skupu X. Red
+∞

n=1
u
n
(x), x ∈ X,
naziva se funkcionalni red.
Definicija 5.8. Za red
+∞

n=1
u
n
(x) kaˇzemo da obiˇcno (uniformno) konvergira
na skupu X ako niz njegovih parcijalnih suma S
n
(x) obiˇcno (uniformno) kon-
vergira ka sumi S(x) ovog reda na skupu X.
Kao posljedicu kriterijuma za uniformnu konvergenciju funkcionalnih nizova
dobijamo kriterijume za unformnu konvergenciju funkcionalnih redova.
Teorema 5.20. Weierstrassov kriterijum. Ako postoji konvergentan brojni
red
+∞

n=1
c
n
, c
n
> 0, za koji za sve x ∈ X i sve n ∈ N, vrijedi
[u
n
(x)[ ≤ c
n
,
122 GLAVA 5. REDOVI
onda funkcionalni red
+∞

n=1
u
n
(x)
apsolutno i uniformno konvergira na skupu X.
Primjer 5.18. Ispitati uniformnu konvergenciju funkcionalnog reda
+∞

n=1
n
2

n!
_
x
n
+
1
x
n
_
,
1
2
≤ [x[ ≤ 2.
Rjeˇsenje. Vrijedi
¸
¸
¸
¸
x
n
+
1
x
n
¸
¸
¸
¸
≤ 2
n
+ 2
n
= 2
n+1
, za sve
1
2
≤ [x[ ≤ 2.
Dalje, red
+∞

n=1
n
2
2
n+1

n!
,
konvergira na osnovu D’Alembertovog kriterijuma, pa zakljuˇcujemo da je dati
red uniformno konvergentan.
Teorema 5.21. Cauchyjev kriterijum. Red
+∞

n=1
u
n
(x)je uniformno konver-
gentan na skupu X ako i samo ako
(∀ > 0)(∃n
0
∈ N)(∀n ≥ n
0
)(∀p ∈ N)(∀x ∈ X) [u
n+1
(x) + +u
n+p
(x)[ < .
Teorema 5.22. Osobine uniformno konvergentnih redova.
• Neka je dat red neprekidnih funkcija koji uniformno konvergira na skupu
X. Tada za svaki x
0
∈ X vrijedi
lim
x→x
0
_
+∞

n=1
u
n
(x)
_
=
+∞

n=1
u
n
(x
0
).
• Ako su ˇclanovi niza ¦u
n
(x)¦ neprekidne funkcije na intervalu [a, b] i ako
red
+∞

n=1
u
n
(x) uniformno konvergira na [a, b] tada i red
+∞

n=1
_
x
a
u
n
(t)dt, x ∈ [a, b],
uniformno konvvergira na [a, b] i vrijedi
+∞

n=1
_
x
a
u
n
(t)dt =
_
x
a
_
+∞

n=1
u
n
(t)
_
dt, x ∈ [a, b].
5.2. FUNKCIONALNI NIZOVI I REDOVI 123
• Neka je ¦u
n
(x)¦ niz neprekidno diferencijabilnih funkcija na [a, b]i neka
red
+∞

n=1
u
n
(x) uniformno konvergira na [a, b]. Ako postoji taˇcka c ∈ [a, b]
takva da je red
+∞

n=1
u
n
(c) konvergentan tada i red
+∞

n=1
u
n
(x) uniformno
konvergira na [a, b] i vrijedi
+∞

n=1
u

n
(x) =
_
+∞

n=1
u
n
(x)
_

, x ∈ [a, b].
5.2.3 Stepeni redovi
Definicija 5.9. Funkcionalni red
+∞

n=0
a
n
x
n
, a
n
∈ R, n = 0, 1, . . .
naziva se stepeni ili potencijalni red.
Primjer 5.19. Stepeni red
+∞

n=0
x
n
, je konvergentan za sve x ∈ R za koje je
[x[ < 1. Za takve x dati red je i apsolutno konvergentan. Primjetimo da ako je
0 ≤ r < 1 da je red na osnovu Weirstrassovog kriterijuma uniformno konver-
gentan na skupu ¦x : [x[ ≤ r¦.
Prethodni primjer nam daje ideju za dokaz sljede´ce teoreme.
Teorema 5.23. Ako stepeni red
+∞

n=0
a
n
x
n
, konvergira za neko x
0
,= 0 tada on
apsolutno konvergira za svako x za koje je [x[ < [x
0
[ i uniformno konvergira na
skupu ¦x : [x[ ≤ r¦, gdje je 0 ≤ r < [x
0
[.
Dokaz. Neka je x
0
,= 0 takav da je red
+∞

n=0
a
n
x
n
0
konvergentan. Potreban uslov
da red konvergira je da njegov opˇsti ˇclan teˇzi nuli. Dakle, lim
n→+∞
a
n
x
n
0
= 0. Iz
definicije graniˇcne vrijednosti zakljuˇcujemo da postoji M > 0 tako da je
[a
n
x
n
0
[ ≤ M za sve n ∈ N.
Sada je
[a
n
x
n
[ = [a
n
x
n
0
[
¸
¸
¸
¸
x
x
0
¸
¸
¸
¸
n
≤ M
¸
¸
¸
¸
x
x
0
¸
¸
¸
¸
n
za sve n ∈ N.
Kako je
+∞

n=0
¸
¸
¸
¸
x
x
0
¸
¸
¸
¸
n
,
124 GLAVA 5. REDOVI
konvergentan red, jer je
¸
¸
¸
¸
x
x
0
¸
¸
¸
¸
< 1,na osnovu prvog poredbenog kriterijuma za-
kljuˇcujemo i da je red
+∞

n=0
[a
n
x
n
[, konvergentan, to jest red
+∞

n=0
a
n
x
n
, apsolutno
konvergentan.
Neka je 0 ≤ r < [x
0
[. Pokaˇzimo da je red
+∞

n=0
a
n
x
n
, uniformno konvergentan na
skupu ¦x : [x[ ≤ r¦. Neka x ∈ ¦x : [x[ ≤ r¦. Tada je
[a
n
x
n
[ ≤ [a
n
[r
n
za sve n ∈ N.
Red
+∞

n=0
[a
n
[r
n
je konvergentan, na osnovu prethodnog dijela dokaza, pa sada
na osnovu Weierstrsassovog kriterijuma red uniformno konvergira na skupu
¦x : [x[ ≤ r¦.
Posljedica 5.1. Ako stepeni red
+∞

n=0
a
n
x
n
divergira u taˇcki x
0
, tada dati red
divergira za svako x za koje je [x[ > [x
0
[.
Definicija 5.10. Realan broj R > 0 takav da stepeni red
+∞

n=0
a
n
x
n
konvergira,
za svako x iz skupa ¦x : [x[ < R¦, a divergira za svako x iz skupa ¦x : [x[ > R¦
se naziva polupreˇcnik konvergencije stepenog reda
+∞

n=0
a
n
x
n
.
Iz teoreme 5.23 dobijamo sljede´cu teoremu.
Teorema 5.24. Ako je R polupreˇcnik konvegencije reda
+∞

n=0
a
n
x
n
tada red apso-
lutno konvergira na (−R, R), a divergira za [x[ > R i red uniformno konvergira
na [−r, r] za svaki r ∈ (0, R).
Iz D’Alembertovog i Cauchyjevog kriterijuma dobijamo postupak za odred-
jivanje polupreˇcnika konvergencije stepenog reda.
Teorema 5.25. Polupreˇcnik konvegencije stepenog reda
+∞

n=0
a
n
x
n
dat je sa
R = lim
n→+∞
¸
¸
¸
¸
a
n
a
n+1
¸
¸
¸
¸
ili
R = lim
n→+∞
1
n
_
[a
n
[
.
5.2. FUNKCIONALNI NIZOVI I REDOVI 125
Primjer 5.20. Odrediti polupreˇcnik konvergencije reda
+∞

n=1
(n!)
2
(2n)!
x
n
.
Rjeˇsenje. Imamo
¸
¸
¸
¸
a
n
a
n+1
¸
¸
¸
¸
=
(2n + 2)(2n + 1)
(n + 1)
2
,
pa je
R = lim
n→+∞
¸
¸
¸
¸
a
n
a
n+1
¸
¸
¸
¸
= 4.
Definicija 5.11. Neka je funkcija f definisana u nekoj okolini nule i neka pos-
toje svi izvodi funkcije f u nuli. Stepeni red
+∞

n=1
f
(n)
(0)
n!
x
n
nazivamo Maclaurinovim redom funkcije f.
Koriste´ci osobine uniformno konvergentnih redova (teorema 5.22) moˇze se
dobiti sljede´ca teorema.
Teorema 5.26. Ako je
f(x) =
+∞

n=0
a
n
x
n
, −R < x < R
tada je
a
n
=
f
(n)
(0)
n!
, n = 0, 1, . . .
Na kraju, dajemo neke funkcije predstavljene pomo´cu stepenog reda

1
1 −x
=
+∞

n=0
x
n
, −1 < x < 1,

1
1 +x
=
+∞

n=0
(−1)
n
x
n
, −1 < x < 1,
• ln(1 +x) =
+∞

n=0
x
n+1
n + 1
, −1 < x ≤ 1,
• e
x
=
+∞

n=0
x
n
n!
, −∞ < x < ∞,
126 GLAVA 5. REDOVI
• sin x =
+∞

n=0
(−1)
n
x
2n+1
(2n + 1)!
, −∞ < x < ∞,
• cos x =
+∞

n=0
(−1)
n
x
2n
(2n)!
, −∞ < x < ∞,
• arctg x =
+∞

n=0
(−1)
n
x
2n+1
2n + 1
, −1 < x ≤ 1.
5.3 Zadaci
1. Koriste´ci definiciju, ispitati konvergenciju redova i na´ci njihove sume :
(i)
+∞

n=1
1
(n + 1)(n + 3)
, (ii)
+∞

n=1
1
n(n + 1)(n + 2)
.
2. Ispitati konvergenciju sljede´cih redova :
(i)
+∞

n=1
n
2
3
n
, (ii)
+∞

n=1
3
−n
_
n + 1
n
_
n
2
, (iii)
+∞

n=1
(n!)
2
(2n)!
.
3. Ispitati apsolutnu i uslovnu konvergenciju redova :
(i)
+∞

n=1
(−1)
n
1
nln n
, (ii)
+∞

n=1
(−1)
n
sin
π

n
, (iii)
+∞

n=1
(−1)
n
(n!)
2
(2n)!
.
4. Pokazati da je red

n=1
sin(π
_
n
2
+a
2
)
konvergentan za svaki a ∈ R. Odrediti a ∈ R za koje je red i apsolutno
konvergentan.
5. Na´ci oblast konvergencije redova :
(i)
+∞

n=1
1
n
x
, (ii)
+∞

n=1
(−1)
n
1
n
x
, (iii)
+∞

n=1
sin nx
n
2
.
6. Koriste´ci Cauchyjev kriterijum konvergencije pokazati da je red
+∞

n=1
sin nx
n(n + 1)
,
konvergentan.
7. Ispitati uniformnu konvergenciju funkcionalnih nizova :
(i) f
n
(x) =
1
x +n
, x > 0,
5.3. ZADACI 127
(ii) f
n
(x) = x
n
−x
n+1
, 0 ≤ x ≤
1
2
,
(ii) f
n
(x) = x
n
−x
n+1
, 0 ≤ x ≤
1
2
.
8. Pokazati da sljede´ci redovi konvergiraju uniformno na cijelom skupu R,
(i)
+∞

n=1
1
n(n + 1) +x
2
, (ii)
+∞

n=1
cos nx
n!
.
9. Odrediti polupreˇcnik konvergencije sljede´cih redova :
(i)
+∞

n=1
x
n
n(n + 1)
, (ii)
+∞

n=1
n
2
x
n
(2n + 1)!
, (iii)
+∞

n=1
(−1)
n
3
2n−1
+ 1
(2n)!
x
n
.
10. Odrediti Taylorov red funkciju
f(x) =
1
(x −1)(x + 2)
.
11. Odrediti Taylorov red funkcije
f(x) =
2x + 5
(x −1)(2x −3)
.
12. Odrediti polupreˇcnik konvergencije i sumu reda
+∞

n=1
x
n
n(n + 1)
.
13. Odrediti polupreˇcnik konvergencije i sumu reda
+∞

n=1
(−1)
n
x
2n+1
2n(2n + 1)
.
14. Sumirati sljede´ce redove :
(i)
+∞

n=1
nx
n
, (ii)
+∞

n=1
(−1)
n
x
2n
2n
, (iii)
+∞

n=1
x
n
(n + 1)(n + 2)
.
15. Izraˇcunati sume redova :
(i)
+∞

n=1
(−1)
n
1
n
, (ii)
+∞

n=1
3
n
(n + 2)
n!
.
128 GLAVA 5. REDOVI
Glava 6
Diferencijalne jednaˇcine
6.1 Uvod
6.1.1 Osnovni pojmovi
Neka je F realna funkcija n + 2 promjenljive. Jednaˇcina
F(x, y, y

, . . . , y
(n)
) = 0, x ∈ (a, b), (6.1)
gdje je y nepoznata n−puta diferencijabilna funkcija naziva se diferencijalnom
jednaˇcinom reda n ako se u njoj obavezno pojavljuje funkcija y
(n)
.
Ako je diferencijalna jednaˇcina data u obliku
y
(n)
= f(x, y, y

, . . . , y
(n−1)
), (6.2)
kaˇzemo da ima normalni oblik.
Opˇste rjeˇsenje diferencijalne jednaˇcine (6.1) je svaka funkcija
y = y(x), x ∈ (a, b)
koja je data sa
G(x, y, C
1
, . . . , C
n
) = 0, (6.3)
gdje su C
1
, . . . , C
n
konstante tako da vaˇzi
• y = y(x) je rjeˇsenje jednaˇcine (6.1) na (a, b), to jest za y = y(x) jednaˇcina
(6.1) postaje identitet na (a, b),
• eliminacijom konstanti C
1
, . . . , C
n
iz (6.3) i izvodnih jednakosti do reda n
dobijamo samo diferencijalnu jednaˇcinu (6.1).
Partikularno rjeˇsenje je svako rjeˇsenje koje se dobija iz opˇsteg rjeˇsenja za
konkretne vrijednosti bar jedne od konstanti C
1
, . . . , C
n
.
Singularno rjeˇsenje je rjeˇsenje koje se ne moˇze dobiti iz opˇsteg rjeˇsenja ni za
jednu vrijednost konstanti C
1
, . . . , C
n
.
129
130 GLAVA 6. DIFERENCIJALNE JEDNA
ˇ
CINE
Integralna kriva diferencijalne jednaˇcine je svako njeno partikularno ili sin-
gularno rjeˇsenje posmatrano kao kriva y = y(x).
Uslovi
y(x
0
) = y
0
, y

(x
0
) = y
1
, . . . , y
(n−1)
(x
0
) = y
n−1
, (6.4)
se nazivaju poˇcetni uslovi. Problem (6.2), (6.4) se naziva Cauchyjev poˇcetni
problem reda n.
Problem
y

= f(x, y)
y(x
0
) = y
0
,
(6.5)
je Cauchyjev poˇcetni problem prvog reda.
Napomenimo da se pored Cauchyjevog poˇcetnog problema u teoriji diferencijal-
nih jednaˇcina izuˇcavaju i graniˇcni problemi. Graniˇcni problemi su kompliko-
vaniji, a kao ilustraciju navodimo graniˇcni problem drugog reda.
Problem
y

= f(x, y, y

)
y(a) = A, y(b) = B,
(6.6)
gdje su a i b krajnje taˇcke posmatranog intervala, a A i B dati realni brojevi se
naziva graniˇcni problem drugog reda.
Na kraju ove sekcije recimo i to da diferencijalne jednaˇcine opisuju razne prirodne
pojave. Tako na primjer jednaˇcina
y

= ky,
predstavlja Maltusov zakon porasta populacije, dok su rjeˇsenja Hermitove jednaˇcine
y

−2xy

+ 2py = 0,
talasne funkcije kvantne mehanike.
6.1.2 Egzistencija i jedinstvenost rjeˇsenja
U ovoj sekciji bavi´cemo se pitanjem egzistencije ijedinstvenosti rjeˇsenja difer-
encijalne jednaˇcine prvog reda. Taˇcnije, bavi´cemo se pitanjem egzistencije i jed-
nistvenosti rjeˇsenja Cauchyjevog problema (6.5). Sljede´ca teorema je poznata
kao Peanova teorema.
Teorema 6.1. Neka je funkcija f neprekidna u oblasti
D = ¦(x, y) : [x −x
0
[ ≤ a, [y −y
0
[ ≤ b¦
tada Koˇsijev problem (6.5) ima bar jedno rjeˇsenje definisano na [x
0
−h, x
0
+h],
gdje je h = min¦a,
b
M
¦ i M = sup
D
[f(x, y)[.
6.1. UVOD 131
Vidjeli da neprekidnost funkcije f obezbjedjuje egzistenciju rjeˇsenja prob-
lema (6.5). Prirodno pitanje je kada je rjeˇsenje Cauchyevog problema jedin-
stveno. Ako se za funkciju f uvedu pored neprekidnosti i drugi uslovi moˇze se
obezbjediti i jedinstvenost rjeˇsenja Cauchyevog problema (6.5). Sljede´ci rezultat
je poznat kao teorema Picarda i Lindel¨ofa.
Teorema 6.2. Neka je funkcija f neprekidna u oblasti
D = ¦(x, y) : [x −x
0
[ ≤ a, [y −y
0
[ ≤ b¦
i zadovoljava Lipshitzov uslov po y, tj postoji konstanta L takva da je
[f(x, y
1
) −f(x, y
2
)[ ≤ L[y
1
−y
2
[ za sve (x, y
1
), (x, y
2
) ∈ D,
tada Koˇsijev problem (6.5) ima taˇcno jedno rjeˇsenje definisano na [x
0
−h, x
0
+h],
gdje je h = min¦a,
b
M
¦ i M = sup
D
[f(x, y)[.
Dokaz. Oˇcigledno je svako rjeˇsenje jednaˇcine
y(x) = y
0
+
_
x
x0
f(t, y(t))dt (6.7)
rjeˇsenje problema (6.5) i obratno, pa je dovoljno pokazati da jednaˇcina (6.7)
ima jedinstveno rjeˇsenje na segmentu [x
0
−h, x
0
+h].
Pokaˇzimo prvo egzistenciju rjeˇsenja. Definiˇsimo niz funkcija ¦y
n
(x)¦ na sljede´ci
naˇcin:
y
0
(x) = y
0
, y
n
(x) = y
0
+
_
x
x
0
f(t, y
n−1
(t))dt, n ∈ N. (6.8)
Niz ¦y
n
(x)¦ je dobro definisan.
Naime,
[y
n
(x) −y
0
[ =
¸
¸
¸
¸
_
x
x0
f(t, y
n−1
(t))dt
¸
¸
¸
¸
≤ M[x
0
−x[ ≤ Mh ≤ b
za sve x ∈ [x
0
−h, x
0
+h], n ∈ N.
Dakle, (x, y
n
(x)) ∈ D za sve x ∈ [x
0
−h, x
0
+h], n ∈ N.
Dalje, indukcijom dobijamo
[y
n
(x) −y
n−1
(x)[ ≤
ML
n−1
[x −x
0
[
n
n!
, x ∈ [x
0
−h, x
0
+h], n ∈ N.
Sada imamo
[y
n+p
(x) −y
n
(x)[ ≤
n+p

i=n+1
ML
i−1
[x −x
0
[
i
i!
,
odnosno
[y
n+p
(x) −y
n
(x)[ ≤
M(L[x −x
0
[)
n
Ln!
132 GLAVA 6. DIFERENCIJALNE JEDNA
ˇ
CINE

_
1 +
L[x −x
0
[
n + 1
+
(L[x −x
0
[)
2
(n + 1)(n + 2)
+ +
(L[x −x
0
[)
p
(n + 1) (n +p)
_
.
Dakle,
[y
n+p
(x) −y
n
(x)[ ≤
M(L[x −x
0
[)
n
Ln!
1
1 −
L|x−x0|
n+1
. (6.9)
Ako u posljednjoj nejednakosti pustimo da n, p → +∞ dobijamo na osnovu
Koˇsijevog kriterijuma da je niz funkcija ¦y
n
(x)¦ uniformno konvergentan.
Neka je lim
n→+∞
y
n
(x) = z(x). Tada zbog (6.9) imamo
[z(x) −y
n
(x)[ ≤
M(L[x −x
0
[)
n
Ln!
n + 1
n + 1 −L[x −x
0
[
, n ≥ n
0
.
Pokaˇzimo da je z rjeˇsenje Koˇsijevog problema (6.5).
Vrijedi sljede´ce
¸
¸
¸
¸
z(x) −y
0

_
x
x
0
f(t, z(t))dt
¸
¸
¸
¸
=
¸
¸
¸
¸
z(x) −y
n
(x) +
_
x
x
0
(f(t, y
n−1
(t)) −f(t, z(t)))dt
¸
¸
¸
¸
,
pa je
¸
¸
¸
¸
z(x) −y
0

_
x
x
0
f(t, z(t))dt
¸
¸
¸
¸
≤ [y
n
(x) −z(x)[ +L
¸
¸
¸
¸
_
x
x
0
(y
n−1
(t) −z(t))dt
¸
¸
¸
¸
.
Neka je > 0, tada postoji n
0
∈ N takav da vrijedi
[y
n
(x) −z(x)[ ≤

2
za sve n ≥ n
0
i
[y
n−1
(x) −z(x)[ ≤

2Lh
za sve n ≥ n
0
.
Dakle, imamo
¸
¸
¸
¸
z(x) −y
0

_
x
x0
f(t, z(t))dt
¸
¸
¸
¸


2
+L
_
x
x0

2Lh
dt ≤

2
+

2Lh
[x −x
0
[ ≤ .
Znaˇci,
z(x) = y
0
+
_
x
x
0
f(t, z(t))dt.
Pokaˇzimo da je z jedinstveno rjeˇsenje.
Neka su z
1
i z
2
dva razliˇcita rjeˇsenja problema (6.5). Stavimo
g(x) = (z
1
(x) −z
2
(x))
2
, x ∈ [x
0
, x
0
+h].
Imamo
g

(x) = 2(z
1
(x) −z
2
(x))(z

1
(x) −z

2
(x)),
pa je
[g

(x)[ ≤ 2Lg(x).
6.1. UVOD 133
Odavde je
_
g(x)e
−2L(x−x
0
)
_
≤ 0 za sve x ∈ [x
0
, x
0
+h],
pa je
g(x) ≤ g(x
0
) za sve x ∈ [x
0
, x
0
+h].
Dakle, g(x) = 0 za sve x ≥ x
0
.
Ako je x ≤ x
0
stavimo t = 2x
0
−x i ponovimo prethodni postupak.
Primjedba 6.1. Metod opisan u dokazu prethodne teoreme poznat je kao metod
sukcesivnih aproksimacija.
Primjer 6.1.
y

(x) = y
2
−x
2
+ 1, y(0) = 0.
Koriste´ci metod sukcesivnih aproksimacija dobijamo
y
0
(x) = 0, y
n
(x) =
_
x
0
(y
2
n−1
(t) −t
2
+ 1)dt, n ∈ N.
Za prva tri ˇclana niza ¦y
n
(x)¦ imamo:
y
1
(x) =
_
x
0
(1 −t
2
)dt = x −
x
3
3
,
y
2
(x) =
_
x
0
_
_
t −
t
3
3
_
2
−t
2
+ 1
_
dt = x −
2x
5
15
+
x
7
63
,
y
3
(x) =
_
x
0
_
_
t −
2t
5
15
+
t
7
63
_
2
−t
2
+ 1
_
dt = x −4
x
2
105
+ 2
x
9
567
+
+4
x
11
2457
−4
x
13
12285
+
x
15
59535
.
Koriste´ci indukciju moˇze se pokazati da je
y
n
(x) = x +o(x
2n+1
),
pa je
lim
n→+∞
y
n
(x) = x.
Prema tome jedno rjeˇsenje datog problema je funkcija y(x) = x.
Primjeri u kojima se moˇze na´ci rjeˇsenje na ovaj naˇcin su rijetki. Ipak,
metod sukcesivnih aproksimacija je znaˇcajan zbog efikasnog koriˇstenja u teori-
jske svrhe.
134 GLAVA 6. DIFERENCIJALNE JEDNA
ˇ
CINE
6.2 Neki integrabilni tipovi diferencijalnih
jednaˇcina
Diferencijalne jednaˇcine ˇcija se rjeˇsenja mogu izraziti pomo´cu konaˇcnog broja
elementarnih funkcija i njihovih integrala su malobrojne. Ipak, te jednaˇcine su
znaˇcajne, jer su prva saznanja o diferencijalnim jdnaˇcinama nastala od prouˇcavanja
upravo tih tipova diferencijalnih jednaˇcina. Prilikom njihovog rjeˇsavanja uvijek
se koristila integracija, pa se takve diferencijalne jednaˇcine nazivaju integrabilne
diferencijalne jednaˇcine.
6.2.1 Jednaˇcina sa razdvojenim promjenljivim
To je jednaˇcina oblika
f(x)dx +g(y)dy = 0, (6.10)
gdje su f i g neprekidne funkcije na (a, b). Opˇste rjeˇsenje jednaˇcine (6.10) je
_
f(x)dx +
_
g(y)dy = C.
Primjer 6.2. Rijeˇsiti diferencijalnu jednaˇcinu
(x
2
+ 1)y

= y
2
+ 1,
Rjeˇsenje. Datu jednaˇcinu moˇzemo pisati u obliku
dy
1 +y
2

dx
1 +x
2
= 0,
odakle je
arctg y −arctg x = C,
pa je
tg(arctg y −arctg x) = tg C.
Ako stavimo C
1
= tg C i iskoristimo formulu
tg(α −β) =
tg α −tg β
1 + tg αtg β
,
dobijamo
y −x
1 +xy
= C
1
.
Dakle, opˇste rjeˇsenje je
(1 +xy)C
1
−y +x = 0.
6.2. NEKI INTEGRABILNI TIPOVI DIFERENCIJALNIHJEDNA
ˇ
CINA135
Primjer 6.3. Na´ci funkciju f koja zadovoljava sljede´cu funkcionalnu jednaˇcinu
f(x +y) =
f(x) +f(y)
1 −f(x)f(y)
, (6.11)
ako se zna da postoji f

(0).
Rjeˇsenje. Kako postoji f

(0), funkcija f je definisana i neprekidna u nekoj
okolini taˇcke x = 0. Ako u (6.11) uvrstimo y = 0 dobijamo
(1 +f
2
(x))f(0) = 0,
odakle je f(0) = 0. Kako je zbog (6.11)
f(x +y) −f(x)
y
=
f(y)
y

1 +f
2
(x)
1 −f(x)f(y)
,
kada pustimo y → 0 dobijamo
f

(x) = f

(0)(1 +f
2
(x)),
a ovo je jednaˇcina sa razdvojenim promjenljivim. Njeno opˇste rjeˇsenje je
f(x) = tg(f

(0)x +C).
6.2.2 Homogena jednaˇcina
Homogena diferencijalna jednaˇcina je
dy
dx
= f
_
y
x
_
, (6.12)
gdje je f neprekidna funkcija na (a, b).
Ako je
f(t) = t, za sve t ∈ (a, b),
tada imamo jednaˇcinu sa razdvojenim promjenljivim
dy
y
=
dx
x
.
Njeno opˇste rjeˇsenje je
y = Cx.
Ako je
f(t
0
) = t
0
, za neko t
0
∈ (a, b),
tada je funkcija y(x) = t
0
x +C rjeˇsenje jednaˇcine (6.12).
Na kraju prepostavimo da je
f(t) ,= t, za sve t ∈ (a, b).
136 GLAVA 6. DIFERENCIJALNE JEDNA
ˇ
CINE
Uvode´ci smjenu
z(x) =
y(x)
x
,
dobijamo
y

(x) = z(x) +xz

(x),
pa jednaˇcina (6.12) postaje
z +xz

= f(z),
to jest jednaˇcina sa razdvojenim promjenljivim
dz
z −f(z)

dx
x
= 0.
Njeno opˇste rjeˇsenje je
Cx = exp
__
dz
z −f(z)
_
.
Primjedba 6.2. Jednaˇcina
y

= f
_
a
1
x +b
1
y +c
1
a
2
x +b
2
y +c
2
_
u sluˇcaju da je
¸
¸
¸
¸
a
1
b
1
a
2
b
2
¸
¸
¸
¸
,= 0,
se smjenom
x = u +α, y = v +β
svodi na homogenu jednaˇcinu, gdje su α i β takvi da je
a
1
α +b
1
β +c
1
= 0
a
2
α +b
2
β +c
2
= 0.
U sluˇcaju da je
¸
¸
¸
¸
a
1
b
1
a
2
b
2
¸
¸
¸
¸
= 0,
onda se data jednaˇcina smjenom u = a
1
x +b
1
y svodi na homogenu jednaˇcinu.
Primjer 6.4. Rijeˇsiti jednaˇcinu
dy
dx
=
x +y −3
−x +y + 1
.
Rjeˇsenje. Kako je
¸
¸
¸
¸
1 1
−1 1
¸
¸
¸
¸
= 2
6.2. NEKI INTEGRABILNI TIPOVI DIFERENCIJALNIHJEDNA
ˇ
CINA137
koristimo smjenu
x = u +α, y = v +β,
gdje je
αβ −3 = 0
−α +β + 1 = 0.
Dakle,
x = u + 2, y = v + 1,
pa imamo
dv
du
=
u +v
−u +v
,
dv
du
=
1 +
v
u
−1 +
v
u
.
Koriste´ci smjenu v = zu dobijamo
z −1
1 + 2z −z
2
dz −
du
u
= 0.
Odavde je
u
2
(1 + 2z −z
2
) = C,
pa je
x
2
+ 2xy −y
2
−6x −2y = C
1
, (C −7 = C
1
).
6.2.3 Linearna jednaˇcina prvog reda
Diferencijalna jednaˇcina
y

+p(x)y = q(x), (6.13)
gdje su p i q neprekidne funkcije na (a, b) naziva se linearnom jednaˇcinom prvog
reda.
Iz (6.13) imamo
y

e

p(x)dx
+p(x)ye

p(x)dx
= q(x)e

p(x)dx
,
to jest
_
ye

p(x)dx
_

= q(x)e

p(x)dx
,
pa je
ye

p(x)dx
= C +
_
q(x)e

p(x)dx
.
Dakle, opˇste rjeˇsenje je
y = e

p(x)dx
_
C +
_
q(x)e

p(x)dx
dx
_
. (6.14)
138 GLAVA 6. DIFERENCIJALNE JEDNA
ˇ
CINE
Primjer 6.5. Rijeˇsiti jednaˇcinu
dy
dx
=
1
xf(y) +g(y)
.
Rjeˇsenje. Datu jednaˇcinu moˇzemo pisati u obliku
dx
dy
−xf(y) = g(y),
a ovo je linearna jednaˇcina u odnosu na inverznu funkciju x = x(y) traˇzene
funkcije y = y(x). Koriste´ci formulu (6.14) dobijamo
x = e

f(y)dy
_
C +
_
g(y)e

f(y)dy
dy
_
.
6.2.4 Bernoullijeva jednaˇcina
Diferencijalna jednaˇcina oblika
y

+p(x)y = q(x)y
α
, (6.15)
gdje su p i q neprekidne funkcije na (a, b), a α ∈ R je Bernoullijeva jednaˇcina.
Za α = 0 ili α = 1 to je linearna diferencijalna jednaˇcina. Pretpostavimo da je
α ,= 0 i α ,= 1. Uvedimo smjenu
y = z
k
, k ,= 0.
Jednaˇcina (6.15) tada postaje
kz

z
k−1
+p(x)z
k
= q(x)z
αk
,
pa je
z +
p(x)
k
z =
q(x)
k
z
αk−k+1
.
Posljednja jednaˇcina je linearna za
αk −k + 1 = 0,
to jest za
k =
1
1 −α
.
Dakle, smjenom
y = z
1
1−α
,
jednaˇcina (6.15) se svodi na linearnu.
6.2. NEKI INTEGRABILNI TIPOVI DIFERENCIJALNIHJEDNA
ˇ
CINA139
Primjer 6.6. Rijeˇsiti jednaˇcinu
y

+ 2y = e
x
y
2
.
Rjeˇsenje. Ovde je α = 2, pa koristimo smjenu
y = z
−1
.
Sada dobijamo
−z
−2
z

+ 2z
−1
= e
x
z
−2
,
odavde je
z

−2z = −e
x
,
a ovo je linearna diferencijalna jednaˇcina. Njeno opˇste rjeˇsenje je
z = Ce
x
+e
2x
.
Dakle, opˇste rjeˇsenje date jednaˇcine je
y =
1
Ce
2
+e
2x
.
6.2.5 Riccatijeva jednaˇcina
Diferencijalna jednaˇcina
y

+p(x)y +q(x)y +r(x) = 0, (6.16)
gdje su p, q i r neprekidne funkcije definisane na (a, b) naziva se Riccatijevom
jednaˇcinom. Ako su funkcije p, q i r konstante, jednaˇcina (6.16) je jednaˇcina sa
razdvojenim promjenljivim i njeno opˇste rjeˇsenje je
C −x =
_
dy
py
2
+qu +r
.
Moˇze se pokazati da se rjeˇsenja jednaˇcine (6.16) u opˇstem sluˇcaju ne mogu
izraziti preko integrala elementarnih funkcija, to jest ova jednaˇcina u opˇstem
sluˇcaju nije integrabilna.
U sluˇcaju da je poznato jedno njeno partikularno rjeˇsenje y
1
ona se moˇze rijeˇsiti
koriste´ci smjenu
y(x) = y
1
(x) +z(x).
Tada jednaˇcina (6.16) postaje
y

1
+z

+p(x)(y
2
1
+ 2y
1
z +z
2
) +q(x)(y
1
+z) +r(x).
Kako je y
1
rjeˇsenje date jednaˇcine dobijamo
z

+p(x)(2y
1
+z
2
) +q(x)z = 0,
to jest
z

+ (2p(x)y
1
+q(x))z = −p(x)z
2
,
a ovo je Bernoullijeva diferencijalna jednaˇcina.
140 GLAVA 6. DIFERENCIJALNE JEDNA
ˇ
CINE
Primjer 6.7. Rijeˇsiti jednaˇcinu
y

−y
2
+ 2e
x
y = e
2x
+e
x
,
ako je njeno partikularno rjeˇsenje y
1
= e
x
.
Rjeˇsenje. Koriste´ci smjenu
y = e
x
+z
dobijamo
z

= z
2
.
Odavde je

1
z
= x −C,
pa je
z =
1
C −x
.
Dakle, opˇste rjeˇsenje date jednaˇcine je
y = e
x
+
1
C −x
.
Primjedba 6.3. Smjenom
y = y
1
+
1
z
,
jednaˇcina (6.16) se svodi na linearnu diferencijalnu jednaˇcinu
z

−(2p(x)y
1
+q(x))y = p(x).
Pretpostavimo sada da su y
1
i y
2
dva partikularna rjeˇsenja jednaˇcine (6.16).
Tada koriste´ci jednakost
y

1
= −p(x)y
2
1
−q(x)y
1
−r(x),
jednaˇcinu (6.16) moˇzemo predstaviti u obliku
(y −y
1
)

y −y
1
= −p(x)(y +y
1
) −r(x),
to jest
(ln(y −y
1
))

= −p(x)(y +y
1
) −q(x). (6.17)
Za drugo partikularno rjeˇsenje y
2
analogno dobijamo
(ln(y −y
2
))

= −p(x)(y +y
2
) −q(x). (6.18)
Iz jednaˇcina (6.17) i (6.18) dobijamo
_
ln
y −y
1
y −y
2
_

= p(x)(y
2
−y
1
),
pa je
y −y
1
y −y
2
= C exp
__
p(x)(y
2
(x) −y
1
(x))dx
_
, (6.19)
opˇste rjeˇsenje jednaˇcine (6.16).
6.2. NEKI INTEGRABILNI TIPOVI DIFERENCIJALNIHJEDNA
ˇ
CINA141
Primjer 6.8. Jednaˇcina
y

=
1
x
4
−y
2
,
ima partikularna rjeˇsenje
y
1
=
1
x
+
1
x
2
, y
2
=
1
x

1
x
2
.
Koriste´ci formulu (6.19) dobijamo da je opˇste rjeˇsenje
y −y
1
y −y
2
= C exp
_

_
2dx
x
2
_
,
x
2
y −x −1
x
2
y −x + 1
= Ce
2
x
.
6.2.6 Jednaˇcine Lagrangea i Clairauta
Jednaˇcina Lagrangea ima oblik
y = xϕ(y) +ψ(y

), (6.20)
gdje su ϕ i ψ diferencijabilne funkcije.
Pretpostavimo da funkcija ϕ nije identiˇcko preslikavanje. Stavljaju´ci y

= p,
diferenciraju´ci po x i koriste´ci jednakost dy = pdx dobijamo linearnu jednaˇcinu
dx
dp
+x
ϕ

(p)
ϕ(p) −p
=
ψ

(p)
p −ϕ(p)
.
Neka je njeno opˇste rjeˇsnje
x = g(p, C),
smjenom u (6.20) dobijamo
y = g(p, C)ϕ(p) +ψ(p).
Dakle, zakljuˇcujemo da je sa
x = g(p, C),
y = g(p, C)ϕ(p) +ψ(p),
dato opˇste rjeˇsenje jednaˇcine (6.20).
Primjer 6.9. Rijeˇsiti jednaˇcinu
y = 2xy

+ ln y

.
Rjeˇsenje. Stavimo y

= p, tada je y = 2xp + ln p. Diferenciraju´ci dobijamo
pdx = 2pdx + 2xdp +
dp
p
,
142 GLAVA 6. DIFERENCIJALNE JEDNA
ˇ
CINE
a odavde je
dx
dp
+
2
p
x = −
1
p
2
.
Ovo je linearna jednaˇcina. Njeno opˇste rjeˇsenje je
x =
C
p
2

1
p
.
Dakle, opˇste rjeˇsenje date jednaˇcine je
x =
C
p
2

1
p
,
y = ln p +
2C
p
−2.
Jednaˇcina Clairauta ima oblik
y = xy

+ψ(y

). (6.21)
Ona se rjeˇsava koriste´ci isti postupak kao i kod Lagrangeove jednaˇcine. Opˇste
rjeˇsenje Clairautove jednaˇcine je
y = Cx +ψ(C).
Clairautova jednaˇcina moˇze imati i singularno rjeˇsenje dato sa
y = xp +ψ(p),
x +ψ

(p) = 0.
Primjer 6.10. Rijeˇsiti jednaˇcinu
y = xy

+
1
2y

.
Rjeˇsenje. Stavljaju´ci y

= p, dobijamo
y = xp +
1
2p
.
Diferenciraju´ci posljednju jednaˇcinu i zamjenjuju´ci dy sa pdx imamo
pdx = pdx +xdp −
dp
p
2
,
odavde je
dp
_
x −
1
2p
2
_
= 0.
Iz dp = 0, to jest p = C dobijamo opˇste rjeˇsenje
y = Cx +
1
2C
.
6.3. LINEARNE DIFERENCIJALNE JEDNA
ˇ
CINE VI
ˇ
SEG REDA 143
Dalje, iz
x −
1
2p
2
= 0,
imamo
x =
1
2p
2
.
Eliminiˇsu´ci p iz te jednaˇcine i iz jednaˇcine
y = xp +
1
2p
,
dobijamo
y
2
= 2x.
Ovo je takodje rjeˇsenje (singularno rjeˇsenje) date jednaˇcine.
6.3 Linearne diferencijalne jednaˇcine viˇseg reda
6.3.1 Homogena jednaˇcina
Definicija 6.1. Diferencijalna jednaˇcina
y
(n)
+p
1
(x)y
(n−1)
+ +p
n−1
(x)y

+p
n
(x)y = q(x), x ∈ (a, b), (6.22)
je linearna diferencijalna jednaˇcina reda n.
Ako je q ≡ 0 na (a, b) to jest,
y
(n)
+p
1
(x)y
(n−1)
+ +p
n−1
(x)y

+p
n
(x)y = 0, x ∈ (a, b), (6.23)
kaˇzemo da se radi o homogenoj jednaˇcini, u suprotnom je nehomogena
jednaˇcina.
Egzistencija i jedinstvenost rjeˇsenja diferencijalne jednaˇcine (6.22) su date
sljede´com teoremom.
Teorema 6.3. Ako su funkcije q, p
1
, p
2
, . . . , p
n
neprekidne na (a, b), tada za
svako x
0
∈ (a, b) postoji jedinstveno rjeˇsenje y diferencijalne jednaˇcine (6.22)
definisano na (a, b) koje zadovoljava uslove
y(x
0
) = y
0
, y

(x
0
) = y

0
, . . . , y
(n−1)
(x
0
) = y
(n−1)
0
,
gdje su y
0
, y

0
, . . . , y
(n−1)
0
, dati realni brojevi.
Primjetimo da je kod diferencijalne jednaˇcine (6.22) neprekidnost koefici-
jenata dovoljna za egzistenciju i jedinstvenost rjeˇsenja Cauchyevog poˇcetnog
problema na cijelom intervalu (a, b), dok smo kod Peanove teoreme odnosno
Picard-Lindel¨ofove teoreme imali egzistenciju i jedinstvenost rjeˇsenja u nekoj
okolini taˇcke x
0
.
144 GLAVA 6. DIFERENCIJALNE JEDNA
ˇ
CINE
Definicija 6.2. Neka su date funkcije p
1
, p
2
, . . . , p
n
. Simbol L[ ] oznaˇcava
diferencijalni operator,
L[y] = y
(n)
+p
1
(x)y
(n−1)
+ +p
n−1
(x)y

+p
n
(x)y.
Sada diferencijalne jednaˇcine (6.22) i (6.23) moˇzemo pisati u obliku
L[y] = q(x) i L[y] = 0, x ∈ (a, b).
Lako se vidi da je operator L[ ] linearan, to jest vrijedi
L[Cy] = CL[y], C ∈ R,
L[y
1
+y
2
] = L[y
1
] +L[y
2
].
Na osnovu ove dvije osobine imamo da je
L[C
1
y
1
+C
2
y
2
+ +C
n
y
n
] = C
1
L[y
1
] +C
2
L[y
2
] + +C
n
L[y
n
],
C
1
, C
2
, . . . , C
n
∈ R.
Prema tome vrijedi sljede´ca teorema.
Teorema 6.4. Ako su y
1
, y
2
, . . . , y
n
rjeˇsenja diferencijalne jednaˇcine (6.23)
tada je i y = C
1
y
1
+C
2
y
2
+ +C
n
y
n
njeno rjeˇsenje.
Na osnovu prethodne teoreme zakljuˇcujemo da moˇzemo dobiti nova rjeˇsenja
jednaˇcine (6.23) ako znamo neka njena rjeˇsenja. To name´ce potrebu da se odredi
skup rjeˇsenja kod koga se nijedno rjeˇsenje ne moˇze dobiti preko ostalih rjeˇsenja.
U vezi sa ovim imamo sljede´cu definiciju.
Definicija 6.3. Za funkcije y
1
, . . . , y
n
kaˇzemo da su linearno zavisne na (a, b)
ako postoje konstante λ
1
, . . . λ
n
od kojih je bar jedna razliˇcita od nule, takve da
je na (a, b),
λ
1
y
1
+ +λ
n
y
n
= 0. (6.24)
Ako je identitet (6.24) zadovoljen samo za λ
1
= = λ
n
= 0, kaˇzemo da su
funkcije y
1
, . . . , y
n
linearno nezavisne na (a, b).
Primjer 6.11. Funkcije y
1
(x) = x, y
2
(x) = 2x+1 i y
3
(x) = 7x+2 su linearno
zavisne na skupu R, jer je
y
3
(x) −2y
2
(x) −3y
1
(x) = 0,
na skupu R.
Definicija 6.4. Neka su y
1
, . . . , y
n
, n−1 puta diferencijabilne funkcije. Deter-
minanta
W(y
1
, . . . , y
n
; x) =
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
y
1
(x) y
2
(x) y
n
(x)
y

1
(x) y

2
(x) y

n
(x)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
y
(n−1)
1
(x) y
(n−1)
2
(x) y
(n−1)
n
(x)
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
se naziva Wronskijevom determinantom ili Wronskijan.
6.3. LINEARNE DIFERENCIJALNE JEDNA
ˇ
CINE VI
ˇ
SEG REDA 145
Teorema 6.5. Funkcije y
1
, . . . , y
n
su linearno nezavisna rjeˇsenje diferencijalne
jednaˇcine (6.23) na (a, b) ako i samo ako je
W(y
1
, . . . , y
n
; x) ,= 0 za sve x ∈ (a, b).
Da bi se ispitala linearna zavisnost rjeˇsenja diferencijalne jednaˇcine (6.23),
obiˇcno se koristi formula Liouvilla i Abela, data sljede´com teoremom.
Teorema 6.6. Neka su y
1
, . . . , y
n
rjeˇsenja diferencijalne jednaˇcine (6.23) i
x
0
∈ (a, b), tada je
W(y
1
, . . . , y
n
; x) = W(y
1
, . . . , y
n
; x
0
) exp
_

_
x
x0
p
1
(t)dt
_
, x ∈ (a, b).
Teorema 6.7. Ako su y
1
, . . . , y
n
su linearno nezavisna rjeˇsenje diferencijalne
jednaˇcine (6.23), tada je
y = C
1
y
1
+ +C
n
y
n
njeno opˇste rjeˇsenje.
Dakle, da bi odredili opˇste rjeˇsenje diferencijalne jednaˇcine (6.23) dovoljno je
da znamo n njenih linearno nezavisnih rjeˇsenja. U sluˇcaju da se radi o jednaˇcini
reda 2, dovoljno je da znamo jedno njeno partikularno rjeˇsenje. Naime, vrijedi
sljede´ca teorema.
Teorema 6.8. Ako je y
1
netrivijalno partikularno rjeˇsenje diferencijalne jednaˇcine
y

+p
1
(x)y

+p
2
(x)y = 0,
tada je
y
2
(x) = y
1
(x)
_
1
y
2
1
(x)
exp
_

_
p
1
(x)dx
_
dx (6.25)
partikularno rjeˇsenje date jednaˇcine, linearno nezavisno od y
1
.
Dokaz. Neka je y
1
jedno partikularno rjeˇsenje jednaˇcine
y

+p
1
(x)y

+p
2
(x)y = 0.
Uvedimo smjenu
y = y
1
z.
Dobijamo
y
1
z

+ (2y

1
+p
1
y
1
)z

= 0,
z

= −
_
2y

1
y
1
+p
1
_
z

.
Ako stavimo z

= u, imamo
du
u
= −
_
2y

1
y
1
+p
1
_
dx,
146 GLAVA 6. DIFERENCIJALNE JEDNA
ˇ
CINE
pa je
u(x) =
1
y
2
1
(x)
exp
_

_
p
1
(x)dx
_
.
Odavde je
z(x) =
_
1
y
2
1
(x)
exp
_

_
p
1
(x)dx
_
dx.
Rjeˇsenja y
1
i y
2
su nezavisna jer je
y
2
y
1
,= const.
Primjedba 6.4. Formula (6.25) je poznata kao Liouvillova formula.
Primjer 6.12. Na´ci opˇste rjeˇsenje jednaˇcine
xy

+ 2y

+xy = 0,
ako je y
1
=
sin x
x
, njeno partikularno rjˇsenje.
Rjeˇsenje. Koristimo Liouvillovu formulu. Za partikularno rjeˇsenje y
2
je
y
2
=
sinx
x
_
1
sin
2
x
x
2
exp
_

_
2
x
dx
_
dx,
y
2
=
sin x
x
_
x
2
sin
2
x
exp(−2 ln x)dx =
sinx
x
_
dx
sin
2
x
= −
cos x
x
.
Dakle, opˇste rjeˇsenje je
y = C
1
sin x
x
+C
2
cos x
x
.
6.3.2 Nehomogena jednaˇcina. Metod varijacije konstanti
Neka je y
h
opˇste rjeˇsenje homogene diferencijalne jednaˇcine (6.23), a y
p
partikularno rjeˇsenje nehomogene diferencijalne jednaˇcine (6.22), tada je
L[y
h
] = 0 i L[y
p
] = q(x),
pa kako je operator L[ ] linearan imamo
L[y
h
+y
p
] = q(x).
Na osnovu ovoga zakljuˇcujemo da je y = y
h
+y
p
rjeˇsenje nehomogene diferenci-
jalne jednaˇcine (6.22). Dalje, kako je y
h
= y −y
p
, eliminacijom konstanti iz y
h
i odgovaraju´cih izvodnih jednakosti dobija se samo homogena jednaˇcina. Isto
tako eliminacijom konstanti iz y i odgovaraju´cih izvodnih jednakosti dobija se
samo nehomogena jednaˇcina. Dakle, vrijedi sljede´ca teorema.
Teorema 6.9. Neka je y
h
opˇste rjeˇsenje jednaˇcine (6.23), a y
p
partikularno
rjeˇsenje jednaˇcine (6.22), tada je y = y
h
+y
p
opˇste rjeˇsenje jednaˇcine (6.22).
6.3. LINEARNE DIFERENCIJALNE JEDNA
ˇ
CINE VI
ˇ
SEG REDA 147
Metod pomo´cu koga se polaze´ci od opˇsteg rjeˇsenja diferencijalne jednaˇcine
(6.23) dolazi do partikularnog rjeˇsenja diferencijalne jednaˇcine (6.22) je poznat
kao metod varijacije konstanti.
Teorema 6.10. Neka su y
1
, y
2
, . . . , y
n
linearno nezavisna rjeˇsenja diferenci-
jalne jednaˇcine (6.23). Opˇste rjeˇsenje diferencijalne jednaˇcine (6.22) je dato
sa
y = C
1
(x)y
1
(x) +C
2
(x)y
2
(x) + +C
n
(x)y
n
(x),
pri ˇcemu je,
C
i
(x) =
_
W
i
(y
1
, y
2
, . . . , y
n
; x)
W(y
1
, y
2
, . . . , y
n
; x)
dx,
gdje je W(y
1
, y
2
, . . . , y
n
; x) Wronskijeva determinanta, a W
i
(y
1
, y
2
, . . . , y
n
; x) je
determinanta koja se dobije od Wronskijeve determinante kada se i−ta kolona
zamijeni sa kolonom [0, 0, . . . , 0, q(x)]

.
Dokaz. Neka su y
1
(x), y
2
(x), . . . , y
n
(x) linearno nezavisna rjeˇsenja diferencijalne
jednaˇcine (6.23). Odredi´cemo funkcije C
1
(x), C
2
(x), . . . , C
n
(x) takve da je
y(x) = C
1
(x)y
1
(x) +C
2
(x)y
2
(x) + +C
n
(x)y
n
(x), (6.26)
partikularno rjeˇsenje diferencijalne jednaˇcine (6.22).
Diferenciranjem u (6.26) dobijamo
y

(x) = (C

1
(x)y
1
(x) +C

2
(x)y
2
(x) + +C

n
(x)y
n
(x))+
+(C
1
(x)y

1
(x) +C
2
(x)y

2
(x) + +C
n
(x)y

n
(x)).
Postavimo uslov
C

1
(x)y
1
(x) +C

2
(x)y
2
(x) + +C

n
(x)y
n
(x) = 0.
Sada je
y

(x) = C
1
(x)y

1
(x) +C
2
(x)y

2
(x) + +C
n
(x)y

n
(x),
pa je
y

(x) = (C

1
(x)y

1
(x) +C

2
(x)y

2
(x) + +C

n
(x)y

n
(x))+
+(C
1
(x)y

1
(x) +C
2
(x)y

2
(x) + +C
n
(x)y

n
(x)).
postavimo sada uslov
C

1
(x)y

1
(x) +C

2
(x)y

2
(x) + +C

n
(x)y

n
(x) = 0.
Tada imamo
y

(x) = C
1
(x)y

1
(x) +C
2
(x)y

2
(x) + +C
n
(x)y

n
(x).
Nastavljaju´ci ovaj postupak do n −1 prvog izvoda dobijamo
y
(k)
= C
1
(x)y
(k)
1
(x) +C
2
(x)y
(k)
2
(x) + +C
n
(x)y
(k)
n
(x), k = 1, 2, . . . , n −1.
148 GLAVA 6. DIFERENCIJALNE JEDNA
ˇ
CINE
Za n−ti izvod imamo
y
(n)
= (C

1
(x)y
(n−1)
1
(x) +C

2
(x)y
(n−1)
2
(x) + +C
n
(x)

y
(n−1)
n
(x))+
+(C
1
(x)y
(n)
1
(x) +C
2
(x)y
(n)
2
(x) + +C
n
(x)y
(n)
n
(x)).
Uvrˇstavaju´ci y
(k)
, k = 1, 2, . . . , n u diferencijalnu jednaˇcinu (6.22) i koriste´ci
ˇcinjenicu da su y
1
(x), y
2
(x), . . . , y
n
(x) rjeˇsenja diferencijalne jednaˇcine (6.23)
dobijamo
C

1
(x)y
(n−1)
1
(x) +C

2
(x)y
(n−1)
2
(x) + +C
n
(x)

y
(n−1)
n
(x) = q(x).
Dakle, imamo sistem
C

1
(x)y
1
(x) +C

2
(x)y
2
(x) + +C
n
(x)

y
n
(x) = 0
C

1
(x)y

1
(x) +C

2
(x)y

2
(x) + +C
n
(x)

y

n
(x) = 0
.
.
.
C

1
(x)y
(n−2)
1
(x) +C

2
(x)y
(n−2)
2
(x) + +C
n
(x)

y
(n−2)
n
(x) = 0
C

1
(x)y
(n−1)
1
(x) +C

2
(x)y
(n−1)
2
(x) + +C
n
(x)

y
(n−1)
n
(x) = q(x).
Determinanta sistema je Wronskijeva determinanta W(y
1
, y
2
, . . . , y
n
; x). Kako
su rjeˇsenja y
1
, y
2
, . . . , y
n
linearno nezavisna imamo da je W(y
1
, y
2
, . . . , y
n
; x) ,=
0. Na osnovu Cramerovog pravila imamo
C

i
(x) =
W
i
(y
1
, y
2
, . . . , y
n
; x)
W(y
1
, y
2
, . . . , y
n
; x)
.
Dakle,
C
i
(x) =
_
W
i
(y
1
, y
2
, . . . , y
n
; x)
W(y
1
, y
2
, . . . , y
n
; x)
dx.
Primjer 6.13. Data je nehomogena jednaˇcina
y

+ 2y

+y = e
−x
ln x.
Ako je poznato da su y
1
(x) = e
−x
, y
2
(x) = xe
−x
linearno nezavisna rjeˇsenja
homogene diferencijalne jednaˇcine
y

+ 2y

+y = 0,
odrediti opˇste rjeˇsenje nehomogene jednaˇcine.
Rjeˇsenje. Za Wronskijevu determinantu imamo
W(y
1
, y
2
, ; x) =
¸
¸
¸
¸
e
−x
xe
−x
−e
−x
(1 −x)e
−x
¸
¸
¸
¸
= e
−2x
.
6.3. LINEARNE DIFERENCIJALNE JEDNA
ˇ
CINE VI
ˇ
SEG REDA 149
Dalje,
W
1
(y
1
, y
2
, ; x) =
¸
¸
¸
¸
0 xe
−x
e
−x
ln x (1 −x)e
−x
¸
¸
¸
¸
= −xe
−2x
ln x,
W
2
(y
1
, y
2
, ; x) =
¸
¸
¸
¸
e
−x
0
−e
−x
e
−x
ln x
¸
¸
¸
¸
= e
−2x
ln x,
pa je
C
1
(x) =
_
(−xln x)dx = −
1
2
x
2
ln x +
x
2
4
+C
1
,
C
2
(x) =
_
(−ln x)dx = xln x −x +C
2
.
Dakle, opˇste rjeˇsenje nehomogene jednaˇcine je
y = C
1
e
−x
+C
2
xe
−x
+
_

1
2
x
2
ln x +
x
2
4
_
e
−x
+ (xln x −x)xe
−x
.
6.3.3 Homogena jednaˇcina sa konstantnim koeficijentima
Jednaˇcina L[y] = 0, kod koje su svi koeficijenti p
i
, i = 1, 2, . . . , n realne
konstante, to jest jednaˇcina
y
(n)
+p
1
y
(n−1)
+ +p
n−1
y

+p
n
y = 0, p
i
∈ R, i = 1, 2, . . . , n, (6.27)
se naziva homogena jednaˇcina sa konstantnim koeficijentima. Kod ove
jednaˇcine opˇste rjeˇsenje se moˇze formirati pomo´cu korijena karakteristiˇcne
jednaˇcine
λ
n
+p
1
λ
n−1
+ +p
n−1
λ +p
n
= 0. (6.28)
Naime, ako se traˇzi rjeˇsenje jednaˇcine (6.27) u obliku
y(x) = e
λx
, λ ∈ R,
imamo
y
(n)
+p
1
y
(n−1)
+p
2
y
(n−2)
+ +p
n−1
y

+p
n
y = p
n
(λ)e
λx
,
gdje je
p
n
(x) = λ
n
+p
1
λ
n−1
+ +p
n−1
λ +p
n
.
Kako je e
λx
> 0, zakljuˇcujemo da je
y
(n)
+p
1
y
(n−1)
+p
2
y
(n−2)
+ +p
n−1
y

+p
n
y = 0,
ako je
p
n
(λ) = 0.
Dakle, ako su λ
i
, i = 1, . . . , n, korijeni karakteristiˇcne jednaˇcine (6.28), tada su
funkcije y
i
(x) = e
λix
, i = 1, . . . , n, rjeˇsenja jednaˇcine (6.27). Mogu´ci su sljede´ci
sluˇcajevi :
150 GLAVA 6. DIFERENCIJALNE JEDNA
ˇ
CINE
(i) Korijeni λ
1
, λ
2
, . . . , λ
n
su realni i razliˇciti. Tada opˇste rjeˇsenje jednaˇcine
(6.27) ima oblik
y = C
1
e
λ
1
x
+C
2
e
λ
2
x
+ +C
n
e
λ
n
x
.
(ii) Korijeni karakteristiˇcne jednaˇcine su realni, ali su neki od njih viˇsestruki.
Na primjer, ako je λ
1
= λ
2
= . . . = λ
k
=
¯
λ, a svi ostali korijeni su razliˇciti
onda opˇste rjeˇsenje ima oblik
y = C
1
e

λx
+C
2
xe

λx
+C
3
x
2
e

λx
+ +C
k
x
k−1
e

λx
+
+C
k+1
e
λ
k+1
x
+ +C
n
e
λnx
.
(iii) Svi korijeni su razliˇciti, ali se medju njima nalaze i kompleksni korijeni.
Neka je na primjer λ
1
= α + iβ, λ
2
= α − iβ, λ
3
= γ + iδ, λ
4
= γ − iδ, a
ostali korijeni su realni. Tada opˇste rjeˇsenje ima oblik
y = C
1
e
αx
cos βx +C
2
e
αx
sin βx +C
3
e
γx
cos δx +C
4
e
γx
sin δx+
+C
5
e
λ5x
+ +C
n
e
λnx
.
(iv) Medju korijenima se nalaze viˇsestruki kompleksni korijeni. Na primjer, u
sluˇcaju da je λ
1
= α +iβ korijen viˇsestrukosti k karakteristiˇcne jednaˇcine
_
k ≤
n
2
_
, tada je λ
2
= α − iβ, takodje korijen viˇsestrukosti k. Ako su
ostalih n −2k korijena realni i razliˇciti onda je opˇste rjeˇsenje
y = C
1
e
αx
cos βx +C
2
e
αx
sin βx +C
3
xe
αx
cos βx +C
4
xe
αx
sin βx+
+ +C
2k−1
x
k−1
e
αx
cos βx+C
2k
x
k−1
e
αx
sin βx+C
2k+1
e
λ
2k+1
x
+ +C
n
e
λnx
.
Primjer 6.14. Na´ci opˇste rjeˇsenje jednaˇcine
y

−2y

−y

+ 2y = 0.
Rjeˇsenje. Karakteristiˇcna jednaˇcina je
λ
3
−2λ
2
−λ + 2 = 0.
Odavde je
(λ + 1)(λ −1)(λ −2) = 0,
pa su korijeni karakteristiˇcne jednaˇcine
λ
1
= −1, λ
2
= 1, λ
3
= 2.
Dakle, korijeni su realni i razliˇciti, pa je opˇste rjeˇsenje
y = C
1
e
−x
+C
2
e
x
+C
3
e
2x
.
6.3. LINEARNE DIFERENCIJALNE JEDNA
ˇ
CINE VI
ˇ
SEG REDA 151
Primjer 6.15. Na´ci opˇste rjeˇsenje jednaˇcine
y

−y

−y

+y = 0.
Rjeˇsenje. U ovom sluˇcaju karakteristiˇcna jednaˇcina je
λ
3
−λ
2
−λ + 1 = 0.
Odavde je
(λ −1)
2
(λ + 1) = 0,
pa je
λ
1
= 1, λ
2
= 1, λ
3
= −1.
Korijeni su realni, pri ˇcemu je jedan od njih viˇsestrukosti dva, pa je opˇste
rjeˇsenje
y = C
1
e
x
+C
2
xe
x
+C
3
e
−x
.
Primjer 6.16. Na´ci opˇste rjeˇsenje jednaˇcine
y
(5)
−2y
(4)
+ 2y

−4y

+y

−2y = 0.
Rjeˇsenje. Karakteristiˇcna jednaˇcina je
λ
5
−2λ
4
+ 2λ
3
−4λ
2
+λ −2 = 0,
ili
(λ −2)(λ
2
+ 1)
2
= 0,
pa su korijeni
λ
1
= 2, λ
2
= λ
3
= i, λ
4
= λ
5
= −i.
Opˇste rjeˇsenje je
y = C
1
e
2x
+ (C
2
+C
3
x) cos x + (C
4
+C
5
x) sin x.
Linearna diferencijalna jednaˇcina
x
n
y
(n)
+p
1
x
n−1
y
(n−1)
+ +p
n−1
xy

+p
n
y = f(x), (6.29)
gdje su p
1
, . . . , p
n
konstante naziva se Eulerovom diferencijalnom jednaˇcinom.
Ona se smjenom x = e
t
svodi na linearnu jednaˇcinu sa konstantnim koeficijen-
tima. Naime,
dy
dt
=
dy
dx

dx
dt
=
dy
dx

1
t
,
t
dy
dt
=
dy
dx
.
Sliˇcno, dobijamo
d
2
y
dt
2
=
d
_
dy
dx

1
t
_
dt
=
d
2
y
dx
2

1
t
2

dy
dx

1
t
2
,
152 GLAVA 6. DIFERENCIJALNE JEDNA
ˇ
CINE
t
2
d
2
y
dt
2
=
d
dx
_
d
dx
−1
_
y.
Matematiˇckom indukcijom se moˇze pokazati da je
t
k
d
k
y
dt
k
=
d
dx
_
d
dx
−1
__
d
dx
−2
_

_
d
dx
−k + 1
_
y.
Primjer 6.17. Rijeˇsiti jednaˇcinu
x
3
y

+x
2
y

+ 3xy

= 8y = 0.
Rjeˇsenje. Uvedimo smjenu x = e
t
. Imamo
x
dy
dx
=
dy
dt
, x
2
d
2
y
dx
2
=
d
dt
_
d
dt
−1
_
y =
d
2
y
dt
2

dy
dt
,
x
3
d
3
y
dx
3
=
d
dt
_
d
dt
−1
__
d
dt
−2
_
y =
=
d
dt
_
d
dt
−1
__
dy
dt
−2y
_
=
d
dt
_
d
2
y
dt
2
−2
dy
dt

dy
dt
+ 2y
_
=
=
d
dt
_
d
2
y
dt
2
−3
dy
dt
+ 2y
_
.
Dakle,
x
3
d
3
y
dx
3
=
d
3
y
dt
3
−3
d
2
y
dx
2
+ 2
dy
dx
,
pa data jednaˇcina postaje
d
3
y
dt
3
−3
d
2
y
dt
2
+ 2
dy
dt
+
d
2
y
dt
2

dy
dt
+ 3
dy
dt
−8y = 0,
to jest
d
3
y
dt
3
−2
d
2
y
dt
2
+ 4
dy
dt
−8y = 0.
Njena karakteristˇcna jednaˇcina je
λ
3
−2λ
2
+ 4λ −8 = 0,
odakle je
(λ −2)(λ
2
+ 4) = 0,
pa je
λ
1
= 2, λ
2
= −2i, λ
3
= 2i.
Zakljuˇcujemo da je
y = C
1
e
2t
+C
2
cos 2t +C
3
sin 2t,
opˇste rjeˇsenje ove jednaˇcine. Vra´caju´ci promjenljivu x imamo
y = C
1
x
2
+C
2
cos 2 ln [x[ +C
3
sin 2 ln [x[.
6.4. ZADACI 153
6.4 Zadaci
1. Rijeˇsiti jednaˇcine :
(a) (1 +y
2
)dx +xydy = 0,
(b) e
−y
(1 +y

) = 1,
(c) y

= cos(x +y),
(d) y

= ax +by +c, a, b, c, ∈ R.
2. Na´ci rjeˇsenja jednaˇcina koja ispunjavaju date uslove
(a) (1 +e
x
)yy

= e
x
, y(0) = 1,
(b) x
2
y

+ cos 2y = 1, y →
10π
3
, x → +∞,
(c) (x + 1)y

= y −1, y je ograniˇceno kad x → +∞.
3. Rijeˇsiti jednaˇcine :
(a) xy

= y +xcos
2
y
x
,
(b) 2x
2
y

= x
2
+y
2
,
(c) (x +y)dx + (x −y + 1)dy = 0,
(d) (x −2y + 1)dx + (4x −8y + 3)dy = 0.
4. Rijeˇsiti jednaˇcine :
(a) y

+ 2xy = e
−x
2
,
(b) y

=
1
xcos y + sin 2y
,
(c) (2x −y
2
)y

= 2y,
(d)
_
e

y
2
x
−xy
_
dy −dx = 0.
5. Odrediti rjeˇsenje y(x) jednaˇcine
x
2
y

cos
1
x
−y sin
1
x
= −1,
za koje vrijedi lim
x→∞
y(x) = 1.
6. Rijeˇsiti jednaˇcine :
(a) y

+ 2xy = 2xy
2
,
(b) 2y

ln x +
y
x
= y
−1
cos x,
(c) (x
2
+y
2
+ 1)dy +xydx = 0,
(d) 2x
2
y

= y
3
+xy.
154 GLAVA 6. DIFERENCIJALNE JEDNA
ˇ
CINE
7. Koriste´ci smjenu, svesti jednaˇcinu
y

−tg y = e
x
1
cos y
,
na linearnu jednaˇcinu, a zatim je rijeˇsiti.
8. Koriste´ci smjenu, svesti jednaˇcinu
yy

+ 1 = (x −1)e

y
2
2
,
na Bernoullijevu jednaˇcinu, a zatim je rijeˇsiti.
9. Rijeˇsiti jednaˇcine :
(a) y = x(1 +y

) +y
2
,
(b) y = xy

+e
y

,
(c) x =
y
y

+
1
y
2
.
10. Ako je y
1
(x) partikularno rjeˇsenje linearne jednaˇcine
y

+p(x)y = q(x),
pokazati da je njeno opˇste rjeˇsenje dato sa
y(x) = y
1
(x) +Ce

p(x)dx
.
11. Odrediti krive kod kojih svaka tangenta sijeˇce y−osu u taˇcki koja je pod-
jednako udaljena od dodirne taˇcke i od koordinatnog poˇcetka.
12. Rijeˇsiti Riccatijevu jednaˇcinu
y

=
5
x
4
−y
2
,
ako je poznato da ima partikularno rjeˇsenje oblika
y
1
(x) =
a
x
+
b
x
2
.
13. Rijeˇsiti jednaˇcine :
(a) xy

+y

= 0,
(b) y

= y

(1 +y

),
(c) y

= 3yy

.
14. Na´ci Wronskijevu determinantu za funkcije
y
1
(x) = ae
x
, y
2
(x) = be
x
, y
3
(x) = ce
x
.
6.4. ZADACI 155
15. Rijeˇsiti jednaˇcine :
(a) y

−4y

+ 3y = 0,
(b) y

+ 27y = 0,
(c) y

−2y

+ 5y = 0.
16. Rijeˇsiti jednaˇcine :
(a) y

+ 4y = sin2x,
(b) y

+y

= e
x
,
(c) y

+ 12y

+ 5y = x + 1.
17. Rijeˇsiti jednaˇcinu
x
2
y

+xy

−y = 0.
18. Koriste´ci smjenu x −2 = z, svesti jednaˇcinu
(x −2)
2
y

−3(x −2)y

+ 4y = x,
na Eulerovu jednaˇcinu, a zatim je rijeˇsiti.
156 GLAVA 6. DIFERENCIJALNE JEDNA
ˇ
CINE
Glava 7
Literatura
157

2

Sadrˇaj z
1 Uvod 1.1 Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.1 Elementi matematiˇke logike c 1.1.2 Elementi teorije skupova . . . 1.1.3 Relacije i funkcije . . . . . . . 1.1.4 Elementarne funkcije . . . . . 1.2 Skupovi N, Z, Q, R i C . . . . . . . . 1.2.1 Skupovi N, Z i Q . . . . . . . 1.2.2 Skup R . . . . . . . . . . . . 1.2.3 Skup C . . . . . . . . . . . . 1.3 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 7 9 10 14 15 15 18 20 22 25 25 25 27 33 36 37 37 38 40 43 43 46 47 48 50 53 53 53 55 57

2 Graniˇne vrijednosti c 2.1 Graniˇna vrijednost niza . . . . . . . . . . . . c 2.1.1 Definicija niza i osnovni pojmovi . . . 2.1.2 Neke osobine konvergentnih nizova . . 2.1.3 Monotoni nizovi . . . . . . . . . . . . 2.1.4 Cauchyjevi nizovi . . . . . . . . . . . . 2.2 Graniˇna vrijednost funkcije . . . . . . . . . . c 2.2.1 Definicija taˇke nagomilavanja . . . . c 2.2.2 Definicija graniˇne vrijednosti funkcije c 2.2.3 Osobine graniˇnih vrijednosti funkcija c 2.3 Neprekidne funkcije . . . . . . . . . . . . . . 2.3.1 Definicija neprekidne funkcije . . . . . 2.3.2 Vrste prekida funkcije . . . . . . . . . 2.3.3 Osobine neprekidnih funkcija . . . . . 2.3.4 Uniformno neprekidne funkcije . . . . 2.4 Zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Diferencijalni raˇun c 3.1 Prvi izvod . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1 Definicija prvog izvoda . . . . . . 3.1.2 Osobine prvog izvoda . . . . . . 3.1.3 Geometrijska interpretacija prvog 3

. . . . . . . . . . . . izvoda

. . . . . . . . s 6. . . . . .4 4 Integralni raˇun c 4. . . . 129 . . . . . . . . . .3 Zapremina i povrˇina obrtnog tijela s 4. . . . 5. . 129 . . . . . . . . .1. .3. . . . . . . . . . . . .3 Nesvojstveni integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . 4. . . .1 Definicija odredjenog integrala . . 4. . .1 Osnovni pojmovi . . . . . . . . . . . . . . .2. . 3. . . . . . . . . . c 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˇ SADRZAJ . . . . . . . c 129 . . . .2 Egzistencija i jedinstvenost rjeˇenja . . . .2.2. . .2.1 Definicija i osnovni pojmovi . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . .2 Redovi sa pozitivnim ˇlanovima .2 Osobine neodredjenog integrala . . . s 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c 5. . . . . . .3 Taylorova formula . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.1 Teoreme o srednjoj vrijednosti . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . 3. .1 Nesvojstveni integral prve vrste . . . .2 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Zadaci . . . . . . . . . . . . . 6 Diferencijalne jednaˇine c 6. . Zadaci . . . . Izvodi viˇeg reda . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . .1.3 Zadaci . . 4. . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Neodredjeni integral . . . . . 3. . . .1 Definicija neodredjenog integrala . . . . .4. . . .4 Ispitivanje funkcija .1 Numeriˇki redovi .2. . . . 5. . . . . . . . . . . . .2 Monotonost funkcije . . . . . .3 Integracija nekih klasa funkcija . 5. . .3. . . . . . . .4 Primjene odredjenog integrala u geometriji 4. . . . 4. 58 61 61 65 66 68 68 70 72 74 78 81 81 81 83 86 86 88 90 98 98 101 102 102 103 104 104 109 109 109 113 117 119 119 121 123 126 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Diferencijal . . 4. .3. . . . . . . .2 Duˇina luka krive . . . . 4. . . . . . . 130 . . . . . . . . .3 L’Hospitalovo pravilo . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . .3 Alternativni redovi . . 3. . . . . . . . . .2 Funkcionalni nizovi i redovi . .3. . .2 Funkcionalni redovi . 4. . . . . . . 5 Redovi 5. Teoreme o srednjoj vrijednosti i primjene 3. . .2 Osobine odredjenog integrala . . . . . 4. . . . . . . . . . . . s 3. .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Drugi izvod i konveksnost . . . . . . . .2. .3 Stepeni redovi . . .1 Funkcionalni nizovi . . . . . . . . . . . . . . . .2 Neki integrabilni tipovi diferencijalnih jednaˇina . . . . . . . . . . . .1 Izvod reda n . . . 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . 6.1. . . . . . . . . . . . . . .1. . . .1 Uvod . . . . . .4. . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . z 4. .1. . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . .1 Odredjeni integral . . . . . . . . .4 3. . .2 Nesvojstveni integral druge vrste . .1 Povrˇina figure u ravni . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .2. . . . . . c Linearne diferencijalne jednaˇine viˇeg reda . .6 Jednaˇine Lagrangea i Clairauta . . . .3 6. . . . . .5 Riccatijeva jednaˇina . c 6. .3. . . . . .2. . . . . . . . . . . . c 6. . . c 6. . . . . .2. . . . . . . . .ˇ SADRZAJ 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Jednaˇina sa razdvojenim promjenljivim . . . . .1 Homogena jednaˇina . . . . . . . . c 6.2. . . . c s 6.3 Homogena jednaˇina sa konstantnim koeficijentima c Zadaci .2. . .3 Linearna jednaˇina prvog reda . . . . . . 5 134 135 137 138 139 141 143 143 146 149 153 157 6. . c 6. . . . . . . . .2 Nehomogena jednaˇina.2. . . . . . . Metod varijacije konstanti c 6.3. . . . . . . . . . . . .2 Homogena jednaˇina . . .4 Bernoullijeva jednaˇina . c 6. . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 7 Literatura . . . . . . . . . .

6 ˇ SADRZAJ .

1 Uvod Elementi matematiˇke logike c Iskaz je potvrdna reˇenica koja ima smisla i koja je ili taˇna ili netaˇna. c c • Negacija iskaza p se oznaˇava sa ¬p. ˇita se p implicira q ili c c ako p onda je q ili iz p slijedi q. c c • Disjunkcija dva iskaza p i q se oznaˇava sa p ∨ q. disjunkcija. r. ˇita se p je ekvivac c lentno sa q . ˇita se sa ne p i taˇan je iskaz ako c c c je iskaz p netaˇan. a netaˇan iskaz ako je iskaz p taˇan.1. ˇita se p ili q. c c • Implikacija dva iskaza p i q se oznaˇava sa p ⇒ q. . . ˇita se p i q. . q. Logiˇke ops c c eracije su : konjunkcija. • Konjukcija dva iskaza p i q se oznaˇava sa p ∧ q. c c • Ekvivalencija dva iskaza p i q se oznaˇava sa p ⇔ q.Glava 1 Uvod 1. . To je c c iskaz koji je taˇan ako i samo ako je bar jedan od iskaza p i q taˇan.1 1. implikacija. To je iskaz koji je taˇan ako i samo ako su oba iskaza p i q c taˇna ili oba iskaza p i q netaˇna. Iskazi se obiˇno oznaˇavaju malim slovima p. koji se zovu iskazna c c slova. c c c Na primjer : c • 2 < π je taˇan iskaz. c c c 7 . To je iskaz koji je taˇan ako i samo ako c je iskaz p taˇan. To je iskaz c c koji je taˇan ako i samo ako su oba iskaza p i q taˇna. ekvivalencija i negacija. • 2 + 2 > 4 je netaˇan iskaz. a iskaz q netaˇan. Dva ili viˇe iskaza se povezuju logiˇkim operacijama. c c • x + 3 = 4 nije iskaz jer nije potvrdna reˇenica.

A ∧ B. Skup { . • p ∨ ¬p. c 3. zakon iskljuˇenja tre´eg. ∧. a netaˇan iskaz sa ⊥. i 2. princip dvojne negacije. A ⇒ B. ∨. ⇒. c c c c c Napomenimo da se taˇan iskaz oznaˇava i sa 1. c Iskazne formule su : 1. c c c Prethodno reˇeno moˇemo zapisati i u obliku tablica. ∧. refleksivnost implikacije. Tautologija je iskazna formula koja je taˇna za sve vrijednosti svojih iskaznih c slova. ∨. c . ⇔. p q ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ p⇒q ⊥ ¬p ∨ q ⊥ (p ⇒ q) ⇔ (¬p ∨ q) Primjeri tautologija : • p ⇒ p. ∨. 2.8 GLAVA 1. c c • p ⇔ ¬¬p. ˇita se ne te. • (p ∧ q) ⇔ (q ∧ p) komutativnost logiˇke operacije. ˇita se te. Primjer 1. a netaˇan iskaz sa 0. c • ((p ∨ q) ∨ r) ⇔ (p ∨ (q ∨ r)) asocijativnost logiˇke operacije. A ⇔ B. ¬A. ako su A i B iskazne formule. iskazna slova. UVOD Taˇan iskaz se oznaˇava sa . Te tablice se nazivaju c z tablice istinitosti. ¬ ˇini iskaznu algebru. Iskazna formula (p ⇒ q) ⇔ (¬p ∨ q) je tautologija. c • ((p ∧ q) ∧ r) ⇔ (p ∧ (q ∧ r)) asocijativnost logiˇke operacije. p q ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ p∧q ⊥ ⊥ ⊥ p∨q p⇒q ⊥ ⊥ p⇔q p ⊥ ⊥ ⊥ ¬p ⊥ Simbole i ⊥ zovemo logiˇkim konstantama. ⊥} sa operacijama c ∧. A ∨ B. iskazne formule se dobijaju konaˇnom primjenom iskaznih formula iz 1.1. c • (p ∨ q) ⇔ (q ∨ p) komutativnost logiˇke operacije.

distributivnost presjeka prema uniji. / Za operacije sa skupovima vrijede sljede´e osobine : c • A ∪ B = B ∪ A. X ∪ Y = {x : x ∈ X ∨ x ∈ Y }. . • presjek skupova X i Y . 9 1. .1. zakon silogizma. x. to oznaˇavamo sa c x ∈ X (x ∈ X).2 Elementi teorije skupova Skup je osnovni pojam u matematici. c Skup X je podskup skupa Y i to oznaˇavamo sa X ⊂ Y ako vrijedi c (∀x) x ∈ X ⇒ x ∈ Y. . • A ∩ (B ∩ C) = (A ∩ B) ∩ C. • A ∩ B = B ∪ A. Z. . . Kvantifikatori su ∀. De Morganovi zakoni. asocijativnost operacije unija. ˇita se za svako i ∃. c Ako elemenat x pripada (ne pripada) skupu X. . b. asocijativnost operacije presjek. a. zakon kontrapozicije. .1. . • [(p ⇒ q) ∧ (q ⇒ r)] ⇒ (p ⇒ r). Kvantifikatori se c c koriste radi simboliˇkog zapisa. . c. distributivnost unije prema presjeku. c Pri radu sa skupovima se koriste sljede´e operacije : c • unija skupova X i Y . . • A ∪ (B ∪ C) = (A ∪ B) ∪ C. / Skup elemenata sa osobinom P se oznaˇava sa c {x : P (x)}. (A ∩ B)C = AC ∪ B C .1. Prazan skup je skup koji nema elemenata i oznaˇavamo ga sa ∅. De Morganovi zakoni. B. komutativnost operacije presjek. z. y. • (p ∨ (q ∧ r)) ⇔ ((p ∧ r) ∨ (p ∧ r)) distributivnost ∧ prema ∨. • (p ⇒ q) ⇔ (¬q ⇒ ¬p). Elemente skupa oznaˇavamo malim slovima. X. . • A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ B). komutativnost operacije unija. ˇita se postoji. • ¬(p ∧ q) ⇔ (¬p ∨ ¬q). • A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ B). UVOD • (p ∧ (q ∨ r)) ⇔ ((p ∨ r) ∧ (p ∨ r)) distributivnost ∨ prema ∧. / • komplement skupa X . . • razlika skupova X i Y . X \ Y = {x : x ∈ X ∧ x ∈ Y }. Y. . . . ¬(p ∨ q) ⇔ (¬p ∧ ¬q). Skupovi se oznaˇavaju velikim slovima c A. • (A ∪ B)C = AC ∩ B C . C. X ∩ Y = {x : x ∈ X ∧ x ∈ Y }. X C = {x : x ∈ X}.

Skup C(x) = {y : (x. Moˇe se pokazati da je z C(x) = X. Ako je n > 2 uredjena n−torka (x1 . . y) = {{x}. y) ∈ ρ ⇔ (∃k ∈ Z) x − y = 3k . xn ) se definiˇe sa s (x1 . • simetriˇna. simetriˇna i tranzc itivna. antisimetriˇna i tranzc itivna. ako vrijedi (∀x ∈ X) xρx. Ako uredjeni par (x. c • antisimetriˇna.3 Relacije i funkcije (x. Uredjeni par (x. xn ). . a relacija ≤ je relacija poretka. y) pripada relaciji ρ to piˇemo i xρy. . Binarna relacija je relacija ekvivalencije ako je refleksivna. . x2 .2. ako vrijedi (∀x ∈ X)(∀y ∈ X)(∀z ∈ X) xρy ∧ yρz ⇒ xρz. Relacija = je relacija ekvivalencije. . . x2 . Neka je ρ relacija ekvivalencije na skupu X i x ∈ X. . xn ) = ((x1 . . . ako vrijedi (∀x ∈ X)(∀y ∈ X) xρy ∧ yρx ⇒ x = y.10 GLAVA 1. y) : x ∈ X. Primjer 1. UVOD 1. . xn−1 ). y ∈ Y }. Pokazati da je relacija ρ definisana na skupu Z na sljede´i naˇin c c (x.1. y) ∈ ρ} je klasa ekvivalencije za elemenat x. x2 . ako vrijedi (∀x ∈ X)(∀y ∈ X) xρy ⇒ yρx. Primjer 1. c • tranzitivna. s Za binarnu relaciju ρ na skupu X kaˇemo da je : z • refleksivna. y}}. Binarna relacija je relacija poretka ako je refleksivna. xn−1 . Dekartov proizvod skupova X i Y se oznaˇava sa X × Y i definiˇe sa c s X × Y = {(x. .3. y1 ) = (x2 . . y2 ) ⇔ x1 = x2 ∧ y1 = y2 . {x. y) se definiˇe sa s Iz definicije uredjenog para dobijamo (x1 . x∈X C(x) ∩ C(y) = ∅ za x = y. Binarna relacija relacija ρ na nepraznom skupu X je podskup skupa X × X.

su jednake ako i samo ako vrijedi A = C. Dakle.1. z) ∈ ρ) ⇒ ((∃k1 ∈ Z) x − y = 3k1 ) ∧ ((∃k2 ∈ Z) x − y = 3k2 ) ⇒ x − z = 3(k1 + k2 )). a kodomen skup B zapisujemo i na sljede´i c c naˇin c f : A → B. . C(2) = {3k + 2 : k ∈ Z}. x) ∈ ρ. Vidje´emo da je to specic c jalan sluˇaj relacije. y) ∈ ρ ⇔ (∃k ∈ Z) x − y = 3k ⇔ (∃ − k ∈ Z) y − x = 3(−k) ⇔ (y. Pridruˇivanje (korespodencija. Relacija ρ je refleksivna jer vrijedi (x. Skup vrijednosti funkcije f je f (A) = {f (x) : x ∈ A}. UVOD relacija ekvivalencije i odrediti klase ekvivalencije. Oˇigledno vrijedi c f (A) ⊂ B. Skup A je domen ili oblast definisanosti. y) ∈ ρ) ∧ ((y. Na kraju iz ((x. c Neka su A i B neprazni skupovi. g : C → D. • (∀x ∈ A)(∀y1 ∈ B)(∀y2 ∈ B) (x. a skup B kodomen funkcije f . y) ∈ f. Klase ekvivalencije su skupovi C(1) = {3k + 1 : k ∈ Z}. B = D i f (x) = g(x) (∀x ∈ A). pa (x. Dalje. y2 ) ∈ f ⇒ y1 = y2 . c 11 (x. y1 ) ∈ f ∧ (x.1. Dvije funkcije f : A → B. ˇ Cinjenicu da je elementu x pridruˇen element f (x) oznaˇavamo ovako z c x → f (x). x) ∈ ρ ⇔ x − x = 0 · 3. relacija ρ je tranzitivna. C(3) = {3k : k ∈ Z}. pravilo ) f z koje svakom elementu x skupa A dodjeljuje taˇno jedan elemenat f (x) naziva c se funkcija ili preslikavanje. Funkciju f ˇiji je domen skup A. Naime. relacija ρ je simetriˇna. Koriste´i pojam relacije prethodnu definiciju c moˇemo iskazati i na sljede´i naˇin : Relacija f ⊂ A × B je funkcija ako vrijede z c c sljede´a dva uslova c • (∀x ∈ A)(∃y ∈ B)(x. z) ∈ ρ. Da´emo sada definiciju funkcije ili preslikavanja.

g(R) = {x ∈ R : x ≥ 0}. Funkcija f : A → B je bijekcija ako je i injekcija i sirjekcija. Za funkciju f : A → B kaˇemo da je injekcija ako vrijedi z (∀x1 ∈ A)(∀x2 ∈ A) f (x1 ) = f (x2 ) ⇒ x1 = x2 . Funkcije f : R → R. x > −1. y = f (x)}. y = f (x)}. . g : B → C. Za grafik inverzne funkcije f −1 vrijedi G(f −1 ) = {(y. Neka je funkcija f : A → B bijekcija. x ∈ R i √ g(x) = x2 . (g ◦ f )(x) = √ x+1 Iz prethodnog primjera vidimo da u opˇtem sluˇaju ne vrijedi s c f ◦ g = g ◦ f. g : B → C. x) : (y. x ∈ R nisu jednake. y) : (x. jer nemaju iste skupove vrijednosti. za sve x ∈ A. grafik funkcije f −1 je inverzan grafiku funkciju f u odnosu na pravu y = x. x) ∈ B × A. Grafik funkcije f : A → B je skup G(f ) = {(x. funkcija f −1 : A → B. x > 0. Dakle. funkcija g◦f :A→C data sa (g ◦ f )(x) = g(f (x)). Funkcija f : A → B za koju vrijedi (∀y ∈ B)(∃x ∈ A) y = f (x) se zove sirjekcija. x ∈ R\{0}.4. za koju vrijedi (∀y ∈ B) f −1 (y) = x ⇔ f (x) = y naziva se inverzna funkcija funkcije f . g : R → R. Neka je f (x) = x + 1. y) ∈ A × B. Naime. Neka su date funkcije f : A → B. x ≥ −1 i g(x) = x . naziva se kompozicija funkcija f i g. tada je (h ◦ g) ◦ f = h ◦ (g ◦ f ). UVOD Primjer 1. date sa f (x) = x.12 GLAVA 1. f (R) = R. Tada je 1 (f ◦ g)(x) = + 1. Medjutim. √ 1 Primjer 1. h : C → D. x 1 .5. to jest ako su date funkcije f : A → B. operacija ◦ je asocijativna.

2 Za funkciju f : X → Y kaˇemo da je parna (neparna) ako vrijedi z (∀x ∈ X) f (x) = f (−x) ((∀x ∈ X) f (x) = −f (−x)). c c opadaju´a. x1 < x2 ⇒ f (x1 ) > f (x2 ). x ∈ R. Naime. Funkcija f (x) = x3 .7. 2 1 2 1 . je neparna. x ∈ R. Funkcija f (x) = x . f (x + p) = f (x).1. x1 < x2 ⇒ f (x1 ) ≥ f (x2 )). a funkcija f (x) = x − x3 . neka c je x1 < x2 tada je f (x2 ) − f (x1 ) = x2 − x3 = (x2 − x1 )(x2 + x2 x1 + x2 ). Za funkciju se kaˇe da je monotona funkcija ako ima jednu od navedenih z osobina. Primjer 1. x2 + 1 2 Funkcija f : X → Y je periodiˇna ako postoji realan broj p = 0 takav da c vrijedi (∀x ∈ X) x + p ∈ X.10.1. Broj p se naziva period funkcije f . Funkcija je ograniˇena ako je ograniˇena odozgo i odozdo. Najmanji pozitivan period funkcije f se naziva osnovni period funkcije f .1.9. za c sve x > 0.6. x ∈ R je parna. nerastu´a) ako za sve x1 . Osnovni c period ove funkcije je 2π . Funkcija f (x) = x2 . Funkcija F : X → Y je monotono rastu´a (neopadaju´a. to jest f −1 (x) = x−3 . vrijedi c +1 x 1 ≤ . 3 Definicija 1. jer ne postoji konstanta M > 0 takva da c 1 je x ≤ M.8. je periodiˇna. za sve x ∈ R. c c 1 1 Primjer 1. Naime. UVOD 13 Primjer 1. ali nije ograniˇena odozgo. Funckija f (x) = x2x . x ∈ R je monotono rastu´a. x2 ∈ X vrijedi c c x1 < x2 ⇒ f (x1 ) < f (x2 ) (x1 < x2 ⇒ f (x1 ) ≤ f (x2 ). Inverzna funkcija funkcije f : R → R date sa f (x) = 2x + 3 je funkcija f −1 : R → R za koju vrijedi x = 2f −1 (x) + 3. Primjer 1. Primjer 1. Funkcija f : X → Y je ograniˇena odozgo (odozdo) ako postoji konstanta c M > 0 takva da vrijedi (∀x ∈ X) f (x) ≤ M ((∀x ∈ X) − M ≤ f (x)). jer je x > 0. x > 0 je ograniˇena odozdo. Funkicja f (x) = 2 sin(3x − 5). je ograniˇena.

• inverzne trigonometrijske funkcije. f (x) = cos x. f (x) = loga x. a = 1. f (x) = xn . UVOD + 3x2 1 > 0. 4 1. f (x) = arctg x.1. x ∈ [−1. 1]. • eksponencijalna funkcija. x ∈ R. f (x) = arccos x. f (x) = sin x. x > 0. x ∈ R. x ∈ R.14 Kako je x2 + x2 x1 + x2 = x2 + 2 1 imamo f (x2 ) − f (x1 ) > 0. 2 f (x) = ctg x. mnoˇenja i dijeljenja i primjenom konaˇno z c mnogo operacija kompozicije na osnovne elementarne funkcije. a > 0. f (x) = arcctg x. x ∈ R \ {kπ : k ∈ Z}. f (x) = ax . x ∈ R \ (2k + 1)π :k∈Z . • logaritamska funkcija. x ∈ R. x ∈ [−1. f (x) = arcsin x. x ∈ R. x ∈ R. oduzimanja. 1]. . • trigonometrijske funkcije.4 Elementarne funkcije Osnovne elementarne funkcije su : • stepena funkcija. x1 2 2 GLAVA 1. a > 0 a = 1. to jest f (x1 ) < f (x2 ). f (x) = tg x. Elementarne funkcije se dobijaju primjenom konaˇnog broja algebarskih c operacija: sabiranja.

3. Z. Q.1 Skupovi N. SKUPOVI N. 6 (n + 1)(n + 2)(2n + 3) . • (∀n ∈ N) n ∈ X ⇒ n + 1 ∈ X. U skupu N vaˇi princip matematiˇke indukcije: z c Neka je X podskup skupa N tako da je • 1 ∈ X. . . 6 n(n + 1)(2n + 1) + (n + 1)2 .2. Z i Q Skup prirodnih brojeva oznaˇavamo sa N i vrijedi N = {1. tada je X = N.2. 6 Kako vrijedi n (∀n ∈ N)P (n) ⇒ k=1 n k 2 + (n + 1)2 = k 2 + (n + 1)2 = k=1 n n(n + 1)(2n + 1) + (n + 1)2 .1. Skup c prirodnih brojeva ima sljede´e dvije bitne osobine : c • ima najmanji elemenat to je broj 1. z Primjer 1. Q. c 1·2·3 12 = . R i C Skupovi N.11. Z. . • dokaˇe se niz implikacija (∀n ∈ N) P (n) ⇒ P (n + 1). Dokazati da za sve prirodne brojeve n vrijedi n k2 = k=1 n(n + 1)(2n + 1) . Obiˇno se postupa na sljede´i naˇin : c c c c z • dokaˇe se P (1).2 1. 6 Rjeˇenje. 6 (∀n ∈ N)P (n) ⇒ (∀n ∈ N)P (n) ⇒ k 2 + (n + 1)2 = k=1 imamo (∀n ∈ N)P (n) ⇒ P (n + 1).}. 2. . Naime. Formula P (1) je oˇigledno s c c taˇna. Oznaˇimo gornju formulu sa P (n). Princip matematiˇke indukcije koristimo za dokaz raznih tvrdnji P (n) koje se c tiˇu prirodnih brojeva. • ako n ∈ N tada n + 1 ∈ N. R I C 15 1. 6 Ostaje da se dokaˇe z n (∀n ∈ N) k=1 k2 = n(n + 1)(2n + 1) ⇒ 6 n+1 k2 = k=1 (n + 1)(n + 2)(2n + 3) .

0 ≤ k ≤ n je definisan sa k n k = n! . Primjer 1.13.12. c Binomna formula je jednakost n (a + b)n = k=0 n k an−k bk . k ∈ N ∪ {0}. n Binomni koeficijent . n! = n · (n − 1)!. UVOD Koriste´i metod matematiˇke indukcije se mogu dokazivati i razne nejedc c nakosti. Vrijedi (∀n ∈ N) (1 + h)n ≥ 1 + nh ⇒ (1 + h)n+1 ≥ (1 + h)(1 + nh). Iz Bernulijeve nejednakosti uzimaju´i h = 1 imamo c 2n ≥ 1 + n. pa je (∀n ∈ N) (1 + h)n ≥ 1 + nh ⇒ (1 + h)n+1 ≥ 1 + (n + 1)h + nh2 . Za svaki prirodan broj n i svaki realan broj h ≥ −1 vrijedi (1 + h)n ≥ 1 + nh. ˇto je oˇigledno taˇno. Kako je imamo (∀n ∈ N) (1 + h)n ≥ 1 + nh ⇒ (1 + h)n+1 ≥ 1 + (n + 1)h. Rjeˇenje. s c c Dokaˇimo da vrijedi z (∀n ∈ N) (1 + h)n ≥ 1 + nh ⇒ (1 + h)n+1 ≥ 1 + (n + 1)h. n ∈ N. Za n = 1 imamo s 1 + h ≥ 1 + h. Primjer 1. Bernulijeva nejednakost. .16 GLAVA 1. Binomna formula Prije nego ˇto dokaˇemo binomnu formulu uveˇ´emo prvo pojam binomnog kos z sc eficijenta. k!(n − k)! (∀n ∈ N) 1 + (n + 1)h + nh2 ≥ 1 + (n + 1)h gdje je 0! = 1. n ∈ N (simbol n! se ˇita n faktorijel ).

−3. 2. . Dokaz binomne formule da´emo koriste´i matematiˇku indukciju.}. n+1 k an+1−k bk . Q. U skupu cijelih s brojeva za elemenat 0 vrijedi (∀m ∈ Z) m + 0 = 0 + m = m. a to je i trebalo dokazati. −2. dobijamo skup s cijelih brojeva koji oznaˇavamo sa Z. Dakle. Zbir prirodnih brojeva je prirodan broj. To name´e potrebu da se skup pirodnih brojeva proˇiri. c c c Za n = 1 imamo (a + b)1 = 1 0 a1−0 b0 + 1 1 a1−1 b1 . ima rjeˇenje. b ∈ R i sve n ∈ N. dok to nije vrijedilo u skupu prirodnih brojeva.1. . R I C koja vrijedi za sve a. −3. 17 ˇto je taˇno. n ∈ N. . (a+b) n+1 = n 0 n a n+1 0 b + k=0 n k + n k−1 an+1−k bk + n n a0 bn+1 . . . medjutim njihova razlika ne mora biti. Kako je n k imamo (a + b)n+1 = k=0 + n k−1 = n! n! (n + 1)! + = = k!(n − k)! (k − 1)!(n + −k)! k!(n + 1 − k)! n+1 n+1 k . 1. s c Iz pretpostavke da je formula taˇna za prirodan broj n imamo c n (a + b)n+1 = (a + b)(a + b)n = (a + b) k=0 n n k an−k bk = k=0 n n k n k n an+1−k bk + k=0 n+1 n k n k−1 an−k bk+1 = k=0 an+1−k bk + k=1 an+1−k bk . 3−. skup cijelih brojeva je sljede´i c c skup Z = {0. . Primjetimo da u skupu cijelih brojeva jednaˇina c m + x = n. Z. −1. m. . Dakle. Ako se skup prirodnih c s brojeva proˇiri sa nulom i negativnim brojevima −1. −2.2. SKUPOVI N.

• (∀x ∈ R)(∀y ∈ R) x · y = y · x. • (∀x ∈ R) 0 + x = x + 0 = x. z n Dakle. 5. • (∀x ∈ R)(∀y ∈ R)(∀z ∈ R) x + (y + z) = (x + y) + z. UVOD Kaˇe se da je 0 neutralni elemenat za sabiranje.18 GLAVA 1. • (∀x ∈ R) (−x) + x = x + (−x) = 0. Takvi c brojevi se nazivaju iracionalni brojevi. • (∀x ∈ R\{0}) x−1 · x = x · x−1 = 1. Broj −m je inverzan broju m u odnosu na sabiranje. • (∀x ∈ R) 1 · x = x · 1 = x. postoje brojevi koji se ne mogu predstaviti pomo´u razlomka. zbog toga skup cijelih brojeva s proˇirujemo skupom racionalnih brojeva koga oznaˇavamo sa Q. Skup realnih brojeva je unija skupa racionalnih i iracionalnih brojeva.2 √ Moˇe se pokazati da ne postoje prirodni brojevi m i n takvi da je 2 = m . skup s c racionalnih brojeva je Q= m : m ∈ Z. Pored aksiome neprekidnosti u skupu R vrijede i sljede´e aksiome : c • (∀x ∈ R)(∀y ∈ R) x + y = y + x. Skup realnih brojeva oznaˇavamo sa R. Dakle. nema uvijek rjeˇenje u skupu cijelih brojeva. n 1. Napomenimo da aksioma neprekidnosti ne vrijedi u skupu racionalnih brojeva. 6. Osim toga vrijedi z (∀m ∈ Z) m + (−m) = (−m) + m = 0.2. Skup R . m ∈ Z. • (∀x ∈ R)(∀y ∈ R)(∀z ∈ R) x · (y · z) = (x · y) · z. U skupu realnih brojeva vrijedi sljede´a c c osobina koja se zove aksioma neprekidnosti : Neka su X i Y neprazni podskupovi skupa realnih brojeva takvi da (∀x ∈ X)(∀y ∈ Y ) x ≤ y tada postoji c ∈ R takav da (∀x ∈ X)(∀y ∈ Y ) x ≤ c ≤ y. Takvi su na primjer √ √ √ 3. Jednaˇina c nx = m. n ∈ N . n ∈ N.

A + B = {a + b : a ∈ A. c z c Definicija 1. Z.1. Supremum (infimum) skupa S se oznaˇava sa sup S (inf S) i definiˇe sa c s sup S = a ⇔ (a ∈ S ∗ ∧ (∀s ∈ S ∗ ) a ≤ s) (inf S = a ⇔ (a ∈ S∗ ∧ (∀s ∈ S∗ ) s ≤ a)). ·. • (∀x ∈ R)(∀y ∈ R) ((0 < x ∧ 0 < y) ⇒ (0 < x + y ∧ 0 < x · y)). B ⊂ R i λ ∈ R skupove λA i A + B definiˇemo na sljede´i naˇin : s c c λA = {λa : a ∈ A}. Neka su A.2. (ii) A ⊂ B ⇒ sup A ≤ sup B ∧ inf A ≥ inf B. Definicija 1. Neka su A. +.2. Broj a ∈ R je donja (gornja) medja skupa S ⊂ R ako vrijedi (∀x ∈ S) a ≤ x ((∀x ∈ S) x ≤ a). c R = R ∪ {+∞. Skup S je c ograniˇen odozdo (odozgo) ako vrijedi S∗ = ∅ (S ∗ = ∅). Teorema 1. s Naime. Svaki odozgo (odozdo ) ograniˇen skup ima supremum (infimum) c u skupu R. x = 0 x > 0. Skup svih donjih (gornjih) medja skupa S oznaˇavamo sa S∗ (S ∗ ). b ∈ B}. SKUPOVI N. Q.1. skup R proˇirujemo simbolima +∞ i −∞ koje nazivamo plus beskonaˇno s c i minus beskonaˇno. λ>0 λ<0 . Za skup koji je c ograniˇen odozdo i odozgo kaˇemo da je ograniˇen. z s 19 Primjedba 1. λ sup A. Kaˇemo joˇ i da je (R. Oznaku R koristimo za proˇireni skup realnih brojeva.3. • (∀x ∈ R) vaˇi taˇno jedna od formula : z c x < 0. B ⊂ R i λ ∈ R vrijedi sljede´e : c (i) inf A = − sup(−A). • (∀x ∈ R)(∀y ∈ R) x < y ⇔ 0 < (−x) + y. R I C • (∀x ∈ R)(∀y ∈ R)(∀z ∈ R) x · (y + z) = x · y + x · z. Neka je dat skup S ⊂ R. (iii) inf(λA) = λ inf A. <) uredjeno polje.2.1. Dakle. Teorema 1. −∞}.

3 Skup C Jednaˇina x2 + 1 = 0 nema rjeˇenja u skupu realnih brojeva. a < 0 Apsolutna vrijednost realnog broja ima sljede´e osobine : c 1. |x · y| = |x| · |y|. a broje y imaginarni dio kompleksnog broja z = x + iy. Apsolutna vrijednost realnog broja a se oznaˇava sa |a| i definiˇe sa c s |a| = a. Kompleksan broj i = −1 nazivamo imaginarna jedinica. 4. 5. 6. . x y = |x| |y| . je poznata kao nejednakost trougla. y = Imz. | − x| = |x|. Broj x2 + y 2 zovemo moduo kompleksnog broja z i znaˇavamo ga sa |z|. y ∈ R}.20 (iv) inf(A + B) = inf A + inf B. Vrijedi c C = {x + iy : x.4. Skup kompleksnih brojeva oznaˇavamo sa C.2. Iz definicije apsolutne vrijednosti slijedi da ako je realan broj > 0 tada je |x − a| < ⇔ x ∈ (a − . 2. a + ). Ako inf S ∈ S (sup S ∈ S) kaˇemo da skup S ima minimalni z (maksimalni) elemenat minS (maxS). a ≥ 0 −a. UVOD Definicija 1. mnoˇenja i dijeljenja z se vrˇe na sljede´i naˇin : s c c • Zbir dva kompleksna broja je (x1 + iy1 ) + (x2 + iy2 ) = (x1 + x2 ) + i(y1 + y2 ). |x| = 0 ⇔ x = 0. |x + y| ≤ ||x| − |y|| . Interval (a − . Nejednakost 3. y proizvoljni realni brojevi. Njena rjeˇenja c s s √ su kompleksni brojevi i i −i. |x + y| ≤ |x| + |y|. Operacije sabiranja. c 1. 3. Neka su z1 = x1 +iy1 i z2 = x2 +iy2 c dati kompleksni brojevi. oduzimanja. a + ) naziva se okolina taˇke a. Konjugovana vrijednost kompleksnog s broja z = x + iy je kompleksni broj z = x − iy. gdje su x. To piˇemo x = Rez. GLAVA 1. Broj x zovemo realni dio.

Predstaviti sljede´e kompleksne brojeve u trigonometrijskom obliku : √ (a) 1 + i.3. y = ρ sin φ. to je eksponencijalni oblik kompleksnog broja. Dakle.2. a φ ugao z c z z koji poluprava odredjena taˇkama 0 i A zatvara sa pozitivnim smjerom x−ose. R I C • Razlika dva kompleksna broja je (x1 + iy1 ) + (x2 + iy2 ) = (x1 − x2 ) + i(y1 − y2 ). Imamo c z1 + z2 = 3 + 4i. y). 4 4 4 (b) √ 2π 2π 2π | − 1 + i 3| = 2. 1 + i = 2 cos + i sin . z1 z2 = −2 + 5i. Odrediti njihov zbir.15. φ = . 2π) se naziva argument kompleksnog broja z. • Koliˇnik dva kompleksna broja je c (x1 x2 − y1 y2 ) (x2 y1 − x1 y2 ) 2 (x1 + iy1 ) 2 = + .14. Koristi se i oznaka z = ρeiφ . Z. broj z = x + iy moˇemo pisati u sljede´em trigonometrijskom obliku z c z = ρ(cos φ + i sin φ). z2 2 + 3i 4+9 13 13 Kompleksnom broju z = x + iy u Dekartovom koorinatnom sistemu moˇemo z pridruˇiti taˇku A sa koordinatama (x. Dati su kompleksni brojevi z1 = 1 + i i z2 = 2 + 3i. z1 1+i (1 + i)(2 − 3i) 5 i = = = − . Teorema 1. Neka je ρ duˇina duˇi 0A. Ako su dati kompleksni brojevi z1 = ρ1 (cos φ1 + i sin φ1 ) i z2 = ρ2 (cos φ2 + i sin φ2 ) tada je . 1 + i = 2 cos + i sin 3 3 2 .1. c Vrijedi sljede´e c x = ρ cos φ. (b) − 1 + i 3. x2 + y2 = 0. φ = . Rjeˇenje : (a) s √ √ π π π |1 + i| = 2. • Proizvod dva kompleksna broja je (x1 + iy1 )(x2 + iy2 ) = (x1 x2 − y1 y2 ) + i(x1 y2 + x2 y1 ). a ugao φ = arg z ∈ z [0. proizvod i koliˇnik. Q. Duˇina ρ = x2 + y 2 je moduo kompleksnog broja z. c Primjer 1. 2 2 (x2 + iy2 ) x2 + y2 x2 + y2 2 2 21 Primjer 1. SKUPOVI N.

(ii) (p ⇒ (q ⇒ r)) ⇔ ((p ⇒ q) ∧ (p ⇒ r)). UVOD z1 z2 = ρ1 ρ2 (cos(φ1 + φ2 ) + i sin(φ1 + φ2 )). . ova formula se naziva svodjenje na apsurd. 1 (d) n (c) (ρ1 (cos φ1 + i sin φ1 ) = √ n ρ1 cos φ1 + 2kπ n + i sin φ1 + 2kπ n . .22 (a) GLAVA 1. (a) (− 3 − i)7 . 2 2 Koriste´i Moavrovu formulu imamo c 1−i 1+i 12 = cos − π π + i sin − 2 2 12 = cos − 12π 2 + i sin − 12π 2 = 1. Pomo´u tablica istinitosti ispitati da li su formule tautologije : c . 1.3 Zadaci (i) [(p ⇒ q) ∧ (r ⇒ s) ∧ (p ∨ r) ⇒ (q ∨ r)] ⇒ (q ∨ s). (b) 1−i 1+i Rjeˇenje : s (a) √ 5π (− 3−i)7 = 27 cos − 6 =2 (b) 1−i = 1+i 7 + i sin − 5π 6 √ 7 = 27 cos − 3 1 +i 2 2 35π 6 + i sin − 35π 6 π π cos + i sin 6 6 =2 7 √ = 26 ( 3 + i). 1. (b) z1 ρ1 = (cos(φ1 − φ2 ) + i sin(φ1 − φ2 )). za k = 0. Primjer 1. n − 1. Formule (c) i (d) se nazivaju Moavrove formule. . (iii) (¬p ⇒ (q ∧ ¬q)) ⇒ p. . Izraˇunati : c 12 √ . z2 ρ2 (ρ1 (cos φ1 + i sin φ1 ))n = ρn (cos φ1 + i sin φ1 )n .16. √ 2 cos − π + i sin − π 4 4 √ 2 cos π + i sin π 4 4 = cos − π π + i sin − . 1.

C. ZADACI 2. x2 − 1 7. (ii) (A ∪ B) \ C = (A \ C) ∪ (B \ C). x−2 ˇ Odrediti domene funkcija f i g. gdje je n ≥ 2 prirodan broj. Rijeˇiti (i) jednaˇinu c |x − 1| + |x − 2| = 5. . x−1 > 1}. B = {x ∈ R : Odrediti A ∪ B. relacija ekvivalencije i odrediti klase ekvivalencije. 6} B \ A. 4. A. (ii) f (x) = 2x − 2. {4. (iii) f (x) = ln 1 + x2 − 1 x2 + 1 . AC . Neka je f (x) = √ x + 1 i g(x) = x2 − 2. B C . Na´i f ◦ g i g ◦ f . 5. Neka su dati skupovi A.3. B. y) ∈ ρ ⇔ postoji k ∈ Z takav da je x − y = n · k. 9. 6} {5.1. A ∩ B = {x ∈ N : x ≤ 4}. Neka je A = {x ∈ R : |x − 1| < 2}. Sta su domeni funkcija c f ◦ g i g ◦ f? 8. Na´i racionalne sabirke u razvoju c √ √ 4 ( x3 + 3 x)10 . Dokazati da je : (i) A \ B = A \ (A ∩ B) = (A ∪ B) \ B. 23 3. Odrediti skupove A i B ako vrijedi A ∪ B = {x ∈ N : x ≤ 6}. Pokazati da je relacija ρ uvedena na skupu Z na sljede´i naˇin c c (x. A ∩ B. s 6. Na´i inverznu funkciju ako je : c (i) f (x) = x + 1. (ii) nejednaˇinu c 3x2 − 7x + 8 ≤ 2.

Neka je z1 = 4 + 2i. −1 + i. z2 15. UVOD n(4n2 − 1) . Rijeˇiti jednaˇinu 12 √ √ 2 + 2i i ( 3 + i)12 . z 6 + 1 = 0. Na´i c 17. z2 = −2 − 4i. 3 1 1 1 1 3n + 3 + + + ··· + = . Koliko racionalnih ˇlanova ima u razvoju c √ √ 4 ( 2 + 3)100 ? 11. 12. 1 · 4 4 · 7 7 · 10 (3n + 1)(3n + 4) 3n + 4 14. 16.24 10. |z1 |. Rijeˇiti jednaˇinu s c s c 18. z1 . Odrediti z1 · z2 . Odrediti eksponencijalni oblik kompleksnih brojeva −2 + 3i. Dokazati da je 11 · 102n + 1 djeljivo sa 3. z 2 + (1 − 2i)z − 2i = 0. Dokazati : (i) 12 + 32 + 52 + · · · + (2n − 1)2 = (ii) GLAVA 1. . z1 · z2 . Na´i koeficijent od x2 u razvoju c (x2 + 2x−1 )6 . 13.

kad n → +∞.2. Realan broj x zovemo graniˇna vrijednost ili limes niza {xn }. Niz c c c x : N → R se obiˇno oznaˇava sa {xn } ili (xn ). Kaˇe se i da c z niz {xn } konvergira ka x ili da teˇi ka x kad n teˇi ka plus beskonaˇno. Niz {xn } za koji vrijedi x1 = 1.1 Graniˇna vrijednost niza c Definicija niza i osnovni pojmovi Definicija 2. Broj n je indeks ˇlana. c Definicija 2. c c Tako na primjer x3 = 2. To oznaˇavamo sa c n→+∞ (2.1) lim xn = x ili xn → x. z z c Za niz koji ne konvergira kaˇemo da divergira.1. x5 = 5. Preslikavanje x : N → R nazivamo nizom x. U prethodnom primjeru nizovi su eksplicitno dati formulom. Za prouˇavanje niza od interesa je odrediti ponaˇanje njegovih ˇlanova kada c s c njihov indeks raste. Njegovi ˇlanovi se odredjuju iz rekurzivne formule. Broj x(n) se naziva n−ti ˇlan niza x i oznaˇava se sa xn . n ∈ N. Realan broj x je graniˇna vrijednost niza {xn } ako vrijedi c (∀ > 0)(∃n0 ∈ N)(∀n ≥ n0 ) |xn − x| < . xn+2 = xn+1 + xn .2.1 2. Da bi bio poznat neki niz on 5 5 ne mora da bude zadan eksplicitnom formulom. x6 = 8. To dovodi do pojma graniˇne vrijednosti niza.1. x4 = 3.1. Primjer 2. z10 = (−1)10 = 1. yn = 1 + n . zn = (−1)n . xn = n2 . z 25 .Glava 2 Graniˇne vrijednosti c 2. Tako na primjer x3 = 32 = 9. c c 1 Primjer 2. y5 = 1 + 1 = 6 . se naziva Fibonaˇijev niz. x2 = 1.

c Kako je q > 1 postoji h > 0 takav da je q = 1 + h. n Stavimo da je n0 = 1 + 1. c K −1 +1 h . GRANICNE VRIJEDNOSTI Primjedba 2. to oznaˇavamo sa c n→+∞ lim xn = +∞. to oznaˇavamo sa c n→+∞ lim xn = −∞. U nejednakosti (2.3. divegira ka plus beskonaˇno. Svaki realan niz se moˇe svrstati u jednu od sljede´ih klasa : z c • Konvergentan niz. n ∈ N. 1 1 < ⇔n> . gdje je a oznaka za najve´i cio broj manji od broja a. Sada koriste´i Bernulijevu c nejednakost dobijamo q n ≥ 1 + nh. • Divergentan niz. q > 1. Niz {xn } divergira ka plus beskonaˇno ako vrijedi c (∀K > 0)(∃n0 ∈ N)(∀n ≥ n0 ) xn > K. Neka je dat K > 0 tada za n0 = vrijedi (∀n ≥ n0 ) xn > K. z Primjer 2.4. divergira ka plus beskonaˇno.3. Niz an = q n .26 ˇ GLAVA 2. c Dakle. za dato > 0 vrijedi 1 n tada je n→+∞ lim xn = 0. vrijedi (∀ > 0)(∃n0 = 1 + 1 ∈ N)(∀n ≥ n0 ) |xn − 0| < . Neka je xn = Naime. Primjer 2. Niz {xn } divergira ka minus beskonaˇno ako vrijedi c (∀K > 0)(∃n0 ∈ N)(∀n ≥ n0 ) xn < −K.1) umjesto znaka < se moˇe staviti i znak ≤ .1. Definicija 2.

5. Konvergentan niz ima jedinstvenu graniˇnu vrijednost. Pod okolinom taˇke poc c drazumijevamo svaki otvoreni interval koji sadrˇi tu taˇku. Bez umanjena opˇtosti moˇemo pretpostaviti da je x < y. (i) xn = 1 + 1 n 27 je konvergentan niz. c Dokaz. nema ni konaˇnu ni beskonaˇnu graniˇnu vrijednost. c (iii) niz xn = −n divergira ka minus beskonaˇno. Za niz {xn } kaˇemo da je ograniˇen ako postoji realan broj z c M takav da je (∀n ∈ N) |xn | ≤ M.1. c (iv) niz xn = (−1)n je divergentan niz. 2 2 y < x. to jest ˇto je nemogu´e. pa je (∀n ≥ n0 ) y + odavde dobijamo y−x y−x < xn < x + . Pretpostavimo da postoje razliˇiti realni brojevi x i y takvi da je c n→+∞ lim xn = x i n→+∞ lim xn = y.1. c c Teorema 2. . c 2.4. Iz definicije koverz c gentnog niza slijedi da niz {xn } konvergira ka x ∈ R ako i samo ako se u svakoj okolini taˇke x nalaze skoro svi ˇlanovi niza {xn }. GRANICNA VRIJEDNOST NIZA • Divergentan niz. 2 Iz definicije graniˇne vrijednosti niza zakljuˇujemo da postoji prirodni broj n0 c c takav da vrijedi (∀n ≥ n0 ) |xn − x| < i (∀n ≥ n0 ) |xn − y| < . divergira ka minus beskonaˇno.ˇ 2. to jest u svakoj okolini taˇke c c c x se ne nalazi samo konaˇno mnogo ˇlanova niza {xn }.2 Neke osobine konvergentnih nizova Ranije smo definisali pojam okoline neke taˇke. (ii) niz xn = n divergira ka plus beskonaˇno. ali nema graniˇnu vrijednost. c c c Primjer 2.1. s c Definicija 2. Neka je s z = y−x . c • Divergentan niz. n→+∞ lim xn = 1. 2 2 3y − x y+x < .

nije ispunjen potreban uslov za konvergenciju c niza.6. Kako je 1 1 √ ≥ √ . Svaki konvergentan niz je ograniˇen. . . . x1 .28 Ovo je oˇigledno ekvivalentno sa c ˇ GLAVA 2. n imamo pa niz {xn } nije ograniˇen. 1 2 + 1 1 − 2 3 + ··· + 1 1 − n−1 n . n k √ 1 xn ≥ n · √ = n. Neka je dat konvergentan niz {xn } kod koga je graniˇna vrijednost x ∈ R. osim toga xn < 1 + pa je xn < 1 + 1 − to jest xn < 1 − Dakle. Tada je (∀n ∈ N) min{x − 1. Primjer 2.2. c Vrijedi xn > 0. 1 1 1 + + ··· + . 2 2 3 n 1 < 1. . x1 . Dakle. c Teorema 2. . n. . GRANICNE VRIJEDNOSTI (∃M ∈ R)(∃m ∈ R)(∀n ∈ N) m ≤ xn ≤ M.7. 1·2 2·3 (n − 1) · n 1 1 1 + 2 + ··· + 2. zakljuˇujemo da postoji prirodan broj n0 takav da c vrijedi (∀n ≥ n0 ) |xn − x| < 1. Ako uzmemo da je = 1. . 2. niz je ograniˇen. . . x2 . c c Dokaz. xn0 } ≤ xn ≤ max{x + 1. x2 . k = 1. . Niz 1 1 1 xn = 1 + √ + √ + · · · + √ n 2 3 je divergentan. xn0 }. . Niz xn = 1 + je ograniˇen. . . n Primjer 2. pa je dati niz divergentan.

lim (xn · yn ) = x · y. ako je yn = 0 i y = 0. Iz definicije graniˇne vrijednosti zakljuˇujemo da c c postoje prirodni brojevi n1 i n2 takvi da (∃n1 ∈ N)(∀n ≥ n1 ) |xn − x| < (∃n2 ∈ N)(∀n ≥ n2 ) |yn − y| < Ako stavimo da je n3 = max{n1 . . 2 2 . Neka je M1 = max{M. Pretpostavimo da je λ = 0. (ii)Ako je λ = 0 tvrdjenje je oˇigledno. Zakljuˇujemo da c (∃n1 ∈ N)(∀n ≥ n1 ) |xn − x| < Sada (∃n1 ∈ N)(∀n ≥ n1 ) |λxn − λx| < |λ| · |λ| = .1. |λ| . n2 } imamo (∀n ≥ n3 ) |xn + yn − (x + y)| ≤ |xn − x| + |yn − y| < 2 + 2 = . |x|}.3. (i) Neka je dat > 0. Tada vrijedi : (i) (ii) (iii) (iv) n→+∞ lim (xn + yn ) = x + y. pa postoji M > 0 takav c da je (∀n ∈ N) |yn | ≤ M. (iii) Kako je niz {yn } konvegentan on je i ograniˇen. n→+∞ lim yn = y. GRANICNA VRIJEDNOST NIZA Teorema 2. gdje su x.ˇ 2. Neka je dat c > 0. lim λxn = λx. Iz definicije graniˇne vrijednosti zakljuˇujemo da c c (∃n1 ∈ N)(∀n ≥ n1 ) |xn − x| < 2M1 . y n→+∞ n→+∞ lim xn n→+∞ yn Dokaz. Neka su dati nizovi {xn } i {yn } takvi da je n→+∞ 29 lim xn = x. y ∈ R i neka je λ ∈ R. = x .

2) y 3y ≤ yn ≤ . 2 3y y ≤ yn ≤ .4) |y| |y|2 . GRANICNE VRIJEDNOSTI (∃n2 ∈ N)(∀n ≥ n2 ) |yn − y| < Stavimo n3 = max{n1 .3) (2. 2 2 Neka je sada y < 0. 2 Odavde dobijamo (∀n ≥ n1 ) Iz (2. imamo (∀n ≥ n3 ) |xn · yn − x · y| < M1 · 2M1 + M1 · 2M1 = .3) zakljuˇujemo da je c (∀n ≥ n3 ) |yn | ≥ gdje je n3 = max{n1 . 2 2 (2. 2 (2.5) i (∀n ≥ n5 ) |yn − y| ≤ Zbog nejednakosti x xn xn y − yn x |xn y − xy| + |xy − yn x| − = ≤ yn y yn y |yn | · |y| 2M (2. n2 }. Postoji prirodan broj n2 takav da (∀n ≥ n1 ) y (∀n ≥ n2 ) |yn − y| ≤ − .6) . |xn · yn − x · y| ≤ |xn yn − xyn + xyn − xy| ≤ |yn | · |xn − x| + |x| · |yn − y|.30 i ˇ GLAVA 2. Oznaˇimo c M = max Za dati |y| . Kako je 2M1 . 2 2|x|· .2) i (2. (2. Postoji prirodan broj n1 takav da (∀n ≥ n1 ) |yn − y| ≤ Odavde dobijamo y . (iv) Neka je y > 0. n2 }. > 0 postoje prirodni brojevi n4 i n5 takvi da je (∀n ≥ n4 ) |xn − x| ≤ 2M .

8. GRANICNA VRIJEDNOST NIZA = imamo |y| · |xn − x| + |x| · |yn − y| |yn | · |y| 31 xn x 1 |x| − · |xn − x| + · |yn − y|.ˇ 2. n4 . n5 }.5) i (2. za sve n ∈ N. 2+ 2n + 1 lim = lim n→+∞ 7n + 3 n→+∞ 7 + 1 n 3 n = n→+∞ n→+∞ lim 2 + lim 7 + 1 n 3 n = 2 . 7 Primjer 2. yn y |y| 2M |y| 2M 2 2 Na sliˇan naˇin se dokazuje i sljede´a teorema. Tada vrijedi : (i) (ii) (iii) (iv) n→+∞ lim (xn + yn ) = +∞. n→+∞ lim xn n→+∞ yn n→+∞ lim (xn )a = xa . = 0. ako je x > 0.4). lim (xn · yn ) = sgnx · ∞. x = 0. Imamo sljede´e c √ 2n + 10 − √ 3n + 11 = √ n 2+ 10 − n 3+ 11 n .9. Primjer 2. Na´i graniˇnu vrijednost niza c c √ √ xn = 2n + 10 − 3n + 11. 7n + 3 U ovom sluˇaju koriste´i pogodne transformacije odredjujemo graniˇnu vrijedc c c nost niza.6) dobijamo c xn 2 x 2|x| ≤ − · + 2 · ≤ + = .4. (2. a ∈ R i xn > 0. Neka su dati nizovi {xn } i {yn } takvi da je n→+∞ lim xn = x ∈ R i n→+∞ lim yn = +∞. Na´i graniˇnu vrijednost niza c c xn = 2n + 1 . Ako stavimo iz nejednaˇina (2. c c c Teorema 2.1. ≤ yn y |yn | |yn | · |y| n6 = max{n3 .

n→+∞ Primjer 2. 2. imamo (∀n ≥ n3 ) x − < yn < x + . niz {yn } je konvergentan i vrijedi lim yn = x. Neka su nizovi {xn }. c z Teorema 2. {yn } i {zn } takvi da je n→+∞ lim xn = lim zn = x. Pokazati da je graniˇna vrijednost niza. Iz nejednakosti √ 1 1 1 ≤√ ≤√ .10. . . n→+∞ Ako postoji prirodan broj n0 takav da je (∀n ≥ n0 ) xn ≤ yn ≤ zn tada je n→+∞ lim yn = x. ˇiji je opˇti ˇlan c c s c xn = √ jednaka 1. Kako postoji prirodan broj n0 takav da je (∀n ≥ n0 ) xn ≤ yn ≤ zn . Dokaz. n1 .5. . . k = 1. Neka je n→+∞ lim xn = lim zn = x. GRANICNE VRIJEDNOSTI n→+∞ n→+∞ 2+ 10 − n 3+ 11 n = −∞. n2 + n n2 + k n2 + 1 1 n2 +1 +√ 1 n2 +2 + ··· + √ 1 n2 +n . n. . Dakle.32 Odavde zakljuˇujemo da je c lim xn = lim √ n ˇ GLAVA 2. n→+∞ tada za dati > 0 postoje prirodni brojevi n1 i n2 takvi da je (∀n ≥ n1 ) x − < xn < x + i (∀n ≥ n2 ) x − < zn < x + . za prirodan broj n3 = max{n0 . Sljede´a teorema je poznata kao teorema o dva ˇandara. n2 }.

11. n−1 √ n n = 1. Pokazati da je n→+∞ lim √ n n = 1. kako je n→+∞ 2 . Kako je na osnovu binomne formule √ √ √ n(n − 1) √ n = (1 + ( n n − 1))n = 1 + n( n n − 1) + ( n n − 1)2 + · · · + ( n n − 1)n 2 > imamo n(n − 1) √ ( n n − 1)2 .1. n−1 Osim toga.ˇ 2. Niz {xn } je monotono rastu´i (neopadaju´i. GRANICNA VRIJEDNOST NIZA imamo n· √ lim 33 1 n2 +n 1 1+ ≤ xn ≤ n · √ ≤ xn ≤ 1 n2 1 1+ 1 n2 +1 . oˇigledno je c √ n n − 1. n−1 √ n n−1< lim 2 = 0.5. . c c c nerastu´i) ako za svako n ∈ N vrijedi c xn+1 > xn (xn+1 ≥ xn . z . 2 √ n n−1< 0≤ Dakle. 2 .3 Monotoni nizovi Definicija 2. n→+∞ 1 n Sada zakljuˇak slijedi iz c n→+∞ lim 1 1+ 1 n = lim 1 1+ 1 n2 n→+∞ = 1. Za niz se kaˇe da je monoton niz ako ima jednu od navedenih osobina. Primjer 2. opadaju´i. xn+1 ≤ xn ).1. zakljuˇujemo da je c n→+∞ lim 2. 0≤ Sada. xn+1 < xn .

c Monotoni nizovi imaju znaˇajne osobine u pogledu u konvergencije. Pokaza´emo da je niz {xn } monotono neopadaju´i i ograniˇen odozgo. c c c Vrijedi 1 1 + n+1 xn+1 = 1 xn 1+ n n+1 n = n+2 n+1 n+1 n+1 n n = n+2 n+1 n(n + 2) (n + 1)2 n = n+2 n+1 1− 1 (n + 1)2 n . ˇiji je opˇti ˇlan c s c xn = 1+ 1 n n je konvergentan. c c c c Teorema 2.13. n ∈ N je monotono neopadaju´i. k! nk . xn = k=0 n n k 1 = nk n k=0 n! 1 k!(n − k)! nk = k=0 1 (n − k + 1) · (n − k + 2) · · · (n − 1) · n . (i) Niz xn = 1 − n . GRANICNE VRIJEDNOSTI 1 Primjer 2. pa je niz {xn } monotono neopadaju´i. Monotono neopadaju´i (nerastu´i) niz ograniˇen odozgo (odozdo) je konvergentan. n ∈ N je monotono ratu´i. {xn }. c Pokaˇimo da je niz {xn } ograniˇen odozgo. Niz.6. Primjer 2. xn+1 = xn + 1 + (−1)n . Moˇe se pokazati da ako je {xn } monotoni niz ograniˇen odozgo (odozdo) z c tada je lim xn = sup{xn : n ∈ N} n→+∞ n→+∞ lim xn = inf{xn : n ∈ N} . Koriste´i Bernulijevu nejednakost dobijamo c n+2 xn+1 ≥ xn n+1 Dakle. z c Iz binomne formule slijedi n 1− n (n + 1)2 ≥ 1. c (ii) Niz x1 = 1. Naime. vrijedi xn+1 ≥ xn za sve n ∈ N. c vrijedi sljede´a teorema.12.34 ˇ GLAVA 2.

ˇ 2.1. GRANICNA VRIJEDNOST NIZA Dakle, xn =
k=0

35

n

1 k!

1−

k−1 n

· 1−

k−2 n

··· 1 −

1 n

.

Kako je 1− imamo xn ≤
k=0

k−1 n

· 1−

k−2 n

··· 1 −
n

1 n

< 1, k = 0, 1, . . . , n,

1 . k!

Dalje, zbog nejednakosti 1 1 ≤ k , k = 0, 1, . . . n, k! 2 dobijamo xn ≤ 1 1 =1+ 2k 1− k=0
n n

1 2

= 3.

Primjedba 2.2. Graniˇna vrijednost niza, ˇiji je opˇti ˇlan c c s c xn = se naziva broj e, e = lim 1+ 1 n
n

1+

1 n

n→+∞

.

Broj e iracionalan broj. Njegova pribliˇna vrijednost je e ≈ 2.718281828. z Definicija 2.6. Neka su dati realni nizovi {xn } i {yn } takvi da je x1 ≤ x2 ≤ x3 ≤ · · · ≤ y3 ≤ y2 ≤ y1 i
n→+∞

lim (yn − xn ) = 0.

Familija zatvorenih intervala [xn , yn ], n ∈ N, naziva se familija umetnutih intervala. Teorema 2.7. Svaka familija umetnutih intervala ima jednu i samo jednu zajedniˇku taˇku. c c Dokaz. Neka je data familija umetnutih intervala [xn , yn ], n ∈ N. Iz definicije 2.6 zakljuˇujemo da je niz {xn } monotono neopadaju´i i ograniˇen odozgo, c c c a niz {yn } monotono nerastu´i i ograniˇen odozdo. Na osnovu teoreme 2.6 c c zakljuˇujemo da su ovi nizovi kovergentni. Iz uslova c
n→+∞

lim (yn − xn ) = 0,

36 imamo da postoji c ∈ R takav da je
n→+∞

ˇ GLAVA 2. GRANICNE VRIJEDNOSTI

lim xn = lim yn = c.
n→+∞

Dalje, vrijedi c = sup xn = inf yn , pa je xn ≤ c ≤ yn , n ∈ N. Dakle, taˇka c pripada svim intevalima. Dokaˇimo da je ona jedina taˇka koja c z c pripada svim intervalima. Neka je taˇka d taˇka koja pripada svim intervalima za koju vrijedi d = c. Tada c c imamo |d − c| ≤ |yn − xn |, za sve n ∈ N, pa zakljuˇujemo da je d = c, a ovo je nemogu´e. Dakle, taˇka c je jedina c c c zajedniˇka taˇka familije umetnutih intervala. c c

2.1.4

Cauchyjevi nizovi

Vidjeli smo da je svaki monoton i ograniˇen niz konvergentan. Medjutim, c obrnuto nije taˇno. c Primjer 2.14. Niz, ˇiji je opˇti ˇlan c s c xn = nije monoton ali je kovergentan. Dakle, monotonost i ograniˇenost niza je dovoljan uslov za konvergenciju, c ali nije i potreban. Od interesa je odrediti uslov za konvergenciju niza, koji je potreban i dovoljan uslov. To nas dovodi do pojma Cauchyjevog niza. Definicija 2.7. Niz {xn } je Cauchyjev niz ako vrijedi (∀ > 0)(∃n0 ∈ N)(∀n ∈ N)(∀p ∈ N) n ≥ n0 ⇒ |xn+p − xn | < . Uslov (2.7) se ˇesto piˇe i u sljede´em ekvivalentnom obliku. c s c (∀ > 0)(∃n0 ∈ N)(∀n ∈ N)(∀m ∈ N) n, m ≥ n0 ⇒ |xm − xn | < . (2.8) (2.7) (−1)n n

Teorema 2.8. Potreban i dovoljan uslov da je niz konvergentan je da je Cauchyjev niz. Primjer 2.15. Ispitati konvergenciju nizova ˇiji su opˇti ˇlanovi c s c (i) xn = 1 + 1 1 1 + 2 + ··· + 2, 2 2 3 n

ˇ 2.2. GRANICNA VRIJEDNOST FUNKCIJE (ii) xn = 1 + Rjeˇenje. s (i) Vrijedi |xn+p − xn | = Kako je 1 1 1 1 ≤ = − , k = 1, 2, . . . , p, 2 (n + k) (n + k − 1)(n + k) n+k−1 n+k dobijamo |xn+p − xn | ≤ 1 1 1 − ≤ . n+1 n+p n+1 1 1 1 + + ··· + . (n + 1)2 (n + 2)2 (n + p)2 1 1 1 + + ··· + . 2 3 n

37

Sada za dati > 0 moˇemo uzeti n0 = 1 + 1, pa zakljuˇujemo da je dati niz z c konvergentan, jer je Cauchyjev niz. (ii) Uzmimo u definiciji Cauchyjevog niza u uslovu (2.7) p = n. Tada je |x2n − xn | = Kako je imamo 1 1 1 + + ··· + . n+1 n+2 2n

1 1 ≥ , k = 1, 2, . . . , n, n+k 2n |x2n − xn | ≥ n ·

1 1 = , 2n 2 pa za < 1 ne moˇemo odrediti prirodan broj n0 takav da vrijedi uslov (2.7). z 2 Dakle, dati niz je divergentan. Primjedba 2.3. Niz ˇiji je opˇti ˇlan c s c 1 1 + p + ··· + 2p 3 gdje je p ∈ R naziva se hiperharmonijski niz. konvergentan za p > 1 i divergentan za p ≤ 1. harmonijski niz. xn = 1 + 1 , np Moˇe se pokazati da je on z Za p = 1 taj niz se zove

2.2
2.2.1

Graniˇna vrijednost funkcije c
Definicija taˇke nagomilavanja c

Definicija 2.8. Neka je skup X ⊂ R. Taˇka x0 je taˇka nagomilavanja skupa c c X ako vrijedi (∀ > 0)(∃x ∈ X \ {x0 }) x ∈ (x0 − , x0 + ). (2.9)

Za taˇku koja nije taˇka nagomilavanja skupa X se kaˇe da je izolovana taˇka c c z c skupa X.

Neka je data funkcija f : X → R i neka je taˇka x0 ∈ X taˇka c c nagomilavanja skupa X. c c Primjer 2. 0 . Skup {0.2 Definicija graniˇne vrijednosti funkcije c Definicija 2. c Taˇka nagomilavanja ne mora da pripada datom skupu.19. 1} nema taˇaka nagomilavanja. c c c Nije teˇko vidjeti da je x0 taˇka nagomilavanja skupa X ako i samo ako se u s c svakoj okolini taˇke x0 nalazi bar jedna taˇka iz skupa X razliˇita od x0 . Sljede´a teorema daje potreban i dovoljan uslov kada skup ima taˇku nagomilac c vanja. c ˇ Moˇe se pokazati da svaki konaˇan skup nema taˇaka nagomilavanja. Realan broj L je graniˇna vrijednost funkcije f u c taˇki x0 ako vrijedi c (∀ > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ X) 0 < |x − x0 | < δ ⇒ |f (x) − L| < ε.16. c c 2.17. Taˇke nagomilavanja intervala (0. Skup N nema taˇaka nagomilavanja. GRANICNE VRIJEDNOSTI Uslov (2. Primjer 2. Pokazati da je za svako x0 ∈ R x→x0 lim x2 = x2 . c Primjer 2.9. Njegove taˇke su izoloc c vane taˇke.38 ˇ GLAVA 2.10) lim f (x) = L ili f (x) → L kada x → x0 . Staviˇe. Primjer 2. 1] su sve taˇke iz intervala c c [0. 1]. Taˇka x0 je taˇka nagomilavanja skupa X ako i samo ako postoji c c niz {xn } takav da vrijedi (∀n ∈ N) xn ∈ X i n→+∞ lim xn = x0 . 0 Imamo |x2 − x2 | = |x − x0 ||x − x0 + 2x0 | ≤ |x − x0 |2 + 2|x0 ||x − x0 |.9) se moˇe iskazati na sljede´i naˇin : svaka okolina taˇke x0 sadrˇi z c c c z bar jednu taˇku iz skupa X razliˇitu od taˇke x.9.18.20.2. Teorema 2. c c c Skup ne mora da ima taˇke nagomilavanja. c Primjer 2. Sve taˇke skupa R su njegove taˇke nagomilavanja. z c c s ni beskonaˇan skup me mora imati taˇaka nagomilavanja. To oznaˇavamo sa c x→x0 (2.

Tada je x→0+ lim f (x) = 1 i lim f (x) = 0. vrijedi (2. x > 0. x < 0 1 .2. x=0 f (x) =  2 1. ( lim f (x) = L).12) i time je pokazano da je x→x0 1 + 2|x0 | . GRANICNA VRIJEDNOST FUNKCIJE odavde je 39 |x2 − x2 | ≤ |x − x0 |(|x − x0 | + 2|x0 |). Zbog (2.15) (2.16) lim f (x) = +∞.11) dovoljno je na´i δ > 0 tako da je c δ(δ + 2|x0 |) < . x→0− Teorema 2. lim x2 = x2 . Realan broj L je desna (lijeva) graniˇna vrijednost c funkcije f u taˇki x0 ako vrijedi c (∀ > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ X) x0 < x < x0 + δ ⇒ |f (x) − L| < ε ((∀ > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ X) x0 − < x < x0 ⇒ |f (x) − L| < ε. ( lim f (x) = −∞).21.12) Zakljuˇujemo da za c δ = min 1. x→x0 − Primjer 2. Neka je f : R → R. 0 Definicija 2. Neka je data funkcija f : X → R i neka je taˇka x0 taˇka c c nagomilavanja skupa X. data sa   0.) To oznaˇavamo sa c x→x0 + (2. x→x0 − .ˇ 2. (2. x→x0 + x→x0 − Definicija 2. Neka je data funkcija f : X → R i neka je taˇka x0 taˇka c c nagomilavanja skupa X.14) lim f (x) = L.10).13) (2.10.11. 0 (2. Funkcija f teˇi ka plus (minus) beskonaˇno kada z c x → x0 ako vrijedi (∀K > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ X) 0 < |x − x0 | < δ ⇒ f (x) > K ((∀K > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ X) 0 < |x − x0 | < δ ⇒ f (x) < −K.11) Neka je > 0 treba odrediti δ > 0 tako da vrijedi (2.) To oznaˇavamo sa c x→x0 + (2.10. Ako postoji lijeva i desna graniˇna vrijednost tada je potreban c i dovoljan uslov da funkcija f : X → R ima graniˇnu vrijednost u taˇki x0 c c jednaku L je lim f (x) = lim f (x) = L.

3 Osobine graniˇnih vrijednosti funkcija c U sljede´oj teoremi dajemo neke osobine graniˇnih vrijednosti funkcija. Neka su date funkcije f.40 ˇ GLAVA 2.18) lim f (x) = L ( lim f (x) = L. x2 + 1 x2 − 1 2− − 1 < ε ⇔ x2 > . x→+∞ x2 + 1 lim Neka je dat > 0. c c Teorema 2. Pretpostavimo da je x→x0 lim f (x) = L1 . pa ih dajemo bez dokaza. Pokazati da je x2 − 1 = 1.17) (2. lim g(x) = L2 . f (x) = vrijedi x→0+ 0. x→x0 tada vrijedi : .) Primjer 2.2. a u sluˇaju da je c z c < 2 moˇemo uzeti na primjer z K= 2− + 1. L2 ∈ R. To oznaˇavamo sa c x→+∞ x→−∞ (2. Realan broj L je graniˇna vrijednost funkcije f kada x → c +∞ (x → −∞) ako vrijedi (∀ > 0)(∃K > 0)(∀x ∈ X) x > K ⇒ |f (x) − L| < ε. L1 .12.23. 2. Za funkciju f : R → R. Neka je data funkcija f : X → R i neka je skup X neograniˇen c odozgo (odozdo). g : X → R i neka je x0 ∈ X taˇka nagomilavanja skupa X.22. 1 x. Treba na´i K > 0 takav da vrijedi c (∀x ∈ R) x > K ⇒ Kako je x2 − 1 − 1 < ε. One c c su analogne osobinama graniˇnih vrijednosti nizova. x→0− Definicija 2. x=0 x = 0. lim f (x) = +∞ i lim f (x) = −∞. GRANICNE VRIJEDNOSTI Primjer 2. (∀ > 0)(∃K > 0)(∀x ∈ X) x < −K ⇒ |f (x) − L| < ε.11. 2+1 x imamo da u sluˇju ≥ 2 moˇemo izabrati proizvoljan K > 0.

GRANICNA VRIJEDNOST FUNKCIJE (i) lim (f (x) + g(x)) = L1 + L2 .25. ako je L2 = 0 i g(x) = 0. Odrediti graniˇnu vrijednost c x3 + 2x2 − 1 . x→x0 (iii) lim (f (x) · g(x)) = L1 · L2 . b). Teorema 2. b]. Neka je x→x0 lim f (x) = y0 i lim g(x) = L. x→y0 Ako je u nekoj okolini taˇke x0 c f (x) = y0 za svaki x = x0 tada je x→x0 lim g(f (x)) = L.24. tada L ∈ [a.13. x2 Primjer 2.2. lim g(x) = 3. Ako za funkciju f : X → R vrijedi (∀x ∈ X \ {x0 }) f (x) ∈ (a. x2 Teorema 2. gdje je x0 taˇka nagomilavanja skupa X. Na´i c x→+∞ lim 3 3x2 +1 . za svaki λ ∈ R. Primjer 2. x→x0 41 (ii) lim (λ · f (x)) = λ · L1 . x→x0 (iv) lim f (x) x→x0 g(x) = L1 L2 . x→x0 lim f (x) = L. Stavimo f (x) = Kako vrijedi x→+∞ x2 3x2 + 1 lim f (x) = 1 i x→1 na osnovu prethodne teoreme imamo x→+∞ lim 3 3x2 +1 = 1. i g(x) = 3x . 5 x→+∞ x→+∞ x3 + 5 1 + x3 lim Sljede´i rezultat je poznat kao teorema o smjeni promjenljivih kod graniˇnih c c vrijednosti. x→+∞ x3 + 5 lim Rjeˇenje. c .ˇ 2. s 2 1 1 + x − x3 x3 + 2x2 − 1 = lim = 1.12.

neka c c je data taˇka A(r. Pokazati da je x→0 lim sin x = 1. 0 ∪ 0. 0).13 i teoremu 2. 2 Odavde dobijamo sin x < x < tg x.14 zakljuˇujemo da je c x→0 .22) Kako je |1 − cos x| = 2 sin2 zbog teoreme 2. x 2 2 (2. x Pokaza´emo prvo da vrijede nejednakosti c cos x < sin x π π < 1. Sada koriste´i c teoremu 2.14 zakljuˇujemo da je c x→0 lim cos x ≤ lim x→0 sin x ≤ 1. x→x0 lim f (x) = L1 .21) − sin x < −x < − tg x.20) . Sa C oznaˇimo presjeˇnu taˇku poluprave 0A i tangente s c c c 2 na krug u taˇki A. Povrˇina trougla 0AB je manja od povrˇine kruˇnog isjeˇka c s s z c 0AB. x→x0 lim f (x) = L2 .19). Dalje. c Primjer 2. r2 tg x. polupreˇnika r. gdje je x0 taˇka nagomilavanja skupa X. − .21) dobijamo nejednakosti (2. U sluˇaju da je x ∈ c −π.20) i (2. Kako su ove povrˇine s s s 1 2 1 1 r sin x. za sve x ∈ 0. 2 2 2 respektivno.26. Ako za funkcije f. lim cos x = 1. x pa odavde i iz (2.42 ˇ GLAVA 2. r2 x. 2 2 2 za sve x ∈ 0. x x x ≤2 2 2 2 (2. 0 2 . sin x = 1. π . g : X → R vrijedi (∀x ∈ X \ {x0 }) f (x) ≤ g(x). π 2 (2. π . a ova povrˇina je manja od povrˇine trougla 0AC. x ∈ − . Iz nejednakosti (2. a taˇka B na krugu takva da poluprave 0A i 0B zaklapaju c c oˇtri ugao x ∈ 0. GRANICNE VRIJEDNOSTI Teorema 2. imamo 1 2 1 1 r sin x < r2 x < r2 tg x.14. tada je L1 ≤ L2 .19) Neka je dat krug sa centrom u koordinatnom poˇetku 0.22) slijedi x→0 lim . vrijedi (2.

14 i c lim 1+ 1 n 1 x n n→+∞ = e.2. Primjedba 2. 2 i koriste´i primjer 2.27. teoremu 2.26 zakljuˇujemo da je c c 1 sin t = lim = 0.5. n ∈ N.12.3. 2. L ∈ R ako i samo ako je lim f (xn ) = f (x0 ). Za funkciju f kaˇemo da je neprekidna u taˇki x0 z c ako vrijedi (∀ > 0)(∃δ > 0)(∀x ∈ X) |x − x0 | < δ ⇒ |f (x) − f (x0 )| < .1 Neprekidne funkcije Definicija neprekidne funkcije Definicija 2. NEPREKIDNE FUNKCIJE Primjer 2. Koriste´i teoremu 2.3 2. Uslov (2. (2. t→0 t x x→+∞ lim x · sin Primjedba 2.13.3. Neka je x0 ∈ R taˇka nagomilavanja skupa X. (2. moˇe se pokazati da je z x→+∞ x lim 1+ = e.24) je ekvivalentan x→x0 lim f (x) = f (x0 ). za svaki niz {xn }.25) . takav da je n→x0 n→+∞ n→+∞ lim xn = x0 i xn ∈ X \ {x0 }. 2 koriste´i primjer 2.26 i teoremu o smjeni graniˇnih vrijednosti dobijamo c c 1 − cos x = 2 sin2 1 1 − cos x = lim x→0 x→0 2 x2 lim (ii) Uvode´i smjenu t = c 1 x sin x 2 x 2 2 = 1 .4. x x .24) Ako je funkcija f neprekidna u svakoj taˇki skupa A ⊂ X onda kaˇemo da je c z neprekidna na skupu A. Neka je data funkcija f : X → R i neka je x0 ∈ X taˇka c nagomilavanja skupa X. Izraˇunati c (i) lim (i) Kako je x→0 43 1 − cos x .15. Za funkciju f : c X → R vrijedi lim f (x) = L. (2.23) Teorema 2. (ii) x2 x→+∞ 1 lim x · sin .

g(x) g(x0 ) Dakle. 2 x. x≤0 x + 1. f (x) = nije neprekidna u taˇki 0. je neprekidna na skupu R.28. Funkcija f : R → R. Funkcija f : R → R.29. lim g(x) = g(x0 ). x→x0 (iii) lim x→x0 f (x0 ) f (x) = . jer tada vrijedi c z |x − x0 | < δ ⇒ |f (x) − f (x0 )| < . x > 0. zakljuˇujemo da za δ moˇemo uzeti δ = 2 . ako je g(x0 ) = 0 i g(x) = 0. Neka je taˇka x0 ∈ R i > 0. ne moˇemo na´i δ > 0 takvo da z c |x − x0 | < δ ⇒ |f (x) − f (x0 )| < 1 . One su c analogne osobinama graniˇnih vrijednosti nizova odnosno osobinama graniˇnih c c vrijednosti funkcija. GRANICNE VRIJEDNOSTI f (x) = 2x + 3. ˇ GLAVA 2.44 Primjer 2. Primjer 2. x→x0 (ii) lim (f (x) · g(x)) = f (x0 ) · g(x0 ). . x→x0 tada vrijedi : (i) lim (f (x) + g(x)) = f (x0 ) + g(x0 ). to jest ako je c x→x0 lim f (x) = f (x0 ). f + g. Neka su date funkcije f. Ako su funkcije f i g neprekidne u taˇki x0 . c Ako uzmemo = 1 tada zbog 2 |f (x) − f (0)| = |x + 1| > 1 za x > 0. g : X → R i neka je x0 taˇka nagomilac vanja skupa X. U sljede´oj teoremi su date neke osobine neprekidnih funkcija. Teorema 2. Iz jednakosti c |2x + 3 − (2x0 + 3)| = 2|x − x0 |. ako su funkcije f i g neprekidne u taˇki x0 onda su takve i funkcije : c • zbir.16.

Naime. 45 ako je g(x0 ) = 0. NEPREKIDNE FUNKCIJE • f + λ. Iz s z |ex0 − ex | < ⇔ ex0 − < ex < ex0 + ⇔ log(ex0 − ) < x < log(ex0 + ). x ∈ R \ {0}. z . λ ∈ R. • λf.2. • proizvod. • koliˇnik. (neprekidnost proizvoda neprekidnih funkcija). eksponencijalna i sinusna funkcija neprec kidne. Osnovne elementarne funkcije su neprekidne na svom domenu. Pokaza´emo na primjer. • Stepena funkcija : Neprekidnost stepene funkcije slijedi iz neprekidnosti funkcije f (x) = x i prethodne teoreme. vrijedi |x − x0 | < δ ⇒ |ex − ex0 | < . λ ∈ R. Bez umanjenja opˇtosti moˇemo pretpostaviti 0 < < ex0 . odavde na osnovu formule sin x − sin y = 2 sin x−y x+y cos 2 2 i ˇinjenice da je apsolutna vrijednost kosinusa manja ili jednaka od 1. za dati > 0 moˇemo uzeti δ = . c imamo | sin x − sin x0 | ≤ |x − x0 |. c f g. zakljuˇujemo da za δ > 0 takvo da je c (x0 − δ. c • Sinusna funkcija : Koriste´i nejednakosti (2. f · g. Primjer 2. g(x) = 0. log(ex0 + )).30.3. (2. x0 + δ) ⊂ (log(ex0 − ).20) i (2. pa je funkcija f (x) = ex neprekidna u svakoj taˇki x0 .21) dobijamo da vric jedi | sin x| < |x|. da su stepena. • Eksponencijalna funkcija : Neka je x0 ∈ R i neka je > 0.26) Iz posljednje nejednakosti slijedi neprekidnost sinusne funkcije.

jer c lim sin x = 1 = f (0) = 0.32. x ≤ 0 1. jer je c x→0+ lim f (x) = +∞. ako postoji konaˇan lim f (x) c ali je lim f (x) = f (x0 ).3. jer je c x→0+ lim f (x) = 1 = f (0) = 0.33. Primjer 2. x=0 x = 0. x→0− . c Definicija 2.14. ako postoji konaˇan lim f (x) c ( lim f (x)) ali je lim f (x) = f (x0 ) ( lim f (x) = f (x0 )). Funkcija f (x) = ima prividan prekidu taˇki x = 0.31. ima prekid prve vrste zdesna u taˇki x = 0. x→x0 + x→x0 − x→x0 + x→x0 − • prekid druge vrste slijeva (zdesna) ako lijeva (desna) graniˇna vrijedc nost ne postoji ili je beskonaˇna. GRANICNE VRIJEDNOSTI 2. x sin x x . x > 0. x→0 Primjer 2. 0.2 Vrste prekida funkcije Ako funkcija f nije neprekidna u taˇki x0 kaˇemo da funkcija f u taˇki x0 c z c ima prekid. ima prekid druge vrste u taˇki x = 0. Funkcija f (x) = x. Kaˇemo da funkcija f u taˇki x0 ima : z c • prividan ili otklonjiv prekid. c Primjer 2. lim f (x) = −∞. Funkcija f (x) = 1. Neka je funkcija f : X → R i x0 ∈ X taˇka nagomilavanja c skupa X.46 ˇ GLAVA 2. x→x0 x→x0 • prekid prve vrste slijeva (zdesna). Ova situacija moˇe nastupiti iz viˇe razloga. Vrste prekida su date z s u sljede´oj definiciji. 1 x. x=0 x = 0.

Primjer 2. z Znaˇi.1] n inf f (x) = −1. NEPREKIDNE FUNKCIJE 47 2.17.12) dobijamo da c je kompozicija neprekidnih funkcija neprekidna. 1]. Neka je x0 taˇka nagomilavanja skupa X.18. Moˇe se pokazati da je c z sup f (x) = 1. b] → R neprekidna funkcija. Primjer 2. b]. Kako je eksponencijalna funkcija neprekidna imamo x→0 lim ax = a0 = 1. ne dostiˇe minimalnu i maksimalnu vrijednost na intervalu [−1. Naime.3 Osobine neprekidnih funkcija Iz teoreme 2. Teorema 2. c Teorema 2. Neprekidna funkcija na zatvorenom i ograniˇenom intervalu c dostiˇe svoj maksimum i minimum.2. b] takve da je f (xmin ) ≤ f (x) ≤ f (xmax ). a > 0. x ∈ R.3. Funkcija definisana na [−1. 0. jer je kompozicija sljede´ih neprekidnih elementarnih c funkcija : x → xn . je neprekidna funkcija. x = 0. Funkcija f (x) = esin x .1] x∈[−1. xmax ∈ [a. Funkcija f : X → R c je neprekidna u taˇki x0 ako i samo ako je c n→+∞ lim xn = x0 ⇒ lim f (xn ) = f (x0 ). iz teoreme o smjeni graniˇnih vrijednosti (teorema 2. 1 n Sada na osnovu teoreme 2. 0 < x ≤ 1. f (x) =  2 x − 1.17 dobijamo da za niz xn = n→+∞ vrijedi lim axn = an→+∞ lim xn = 1.3. tada postoje taˇke c c xmin . x ∈ R. ako je f : [a. n→+∞ lim √ n a = 1.35.36. za sve x ∈ [a. x → sin x.15 neposredno slijedi sljede´a teorema. Dalje. 1] sa   1 − x2 . Primjer 2. −1 ≤ x < 0. . n→+∞ gdje je xn ∈ X za sve n ∈ N. ona z ima prekid u taˇki x = 0. x → ex . x∈[−1.34.

Tada postoji taˇka c ∈ (a. Funkcije (i) f (x) = −4x + 7. 2 su uniformno neprekidne na skupu R. f (2) = 15 > 0 na osnovu teoreme 2. ali nije i potreban da funkcija dostiˇe minimalnu i maksiz malnu vrijednost.15.6.38. x2 ∈ X) |x1 − x2 | < δ ⇒ |f (x1 ) − f (x2 )| < . (ii) Neka je dat > 0. 0 < x ≤ 1. −1 ≤ x ≤ 0. c Primjer 2. ima bar jednu nulu na segmentu [1. f (0) = 1. c z c f (1) = −1 i maksimalnu vrijednost u taˇki x = 0.27) Primjer 2.3.48 ˇ GLAVA 2. GRANICNE VRIJEDNOSTI Primjedba 2. Funkcija definisana na [−1. Dakle. Jednaˇina c x4 − 3x2 + 2x − 1 = 0. 2) takva da je f (c) = 0. U ovom sluˇaju izaberimo δ = 2 . (2.39. c Teorema 2. Iz nejednakosti |x1 − x2 | < δ slijedi |f (x1 ) − f (x2 )| = |x1 − x2 | < . 2 . Kako je funkcija f (x) = x5 − 3x3 + 2x2 − 1 = 0 neprekidna na segmentu [1.37. b) takva da je f (c) = 0. c 2. i neka je f (a)f (b) < 0. 2] i vrijedi f (1) = −1 < 0. 1] sa f (x) = x + 1. ali dostiˇe minimalnu vrijednost u taˇki x = 1. Neka je funkcija f definisana i neprekidna na segmentu [a. −x. 2]. (i) Neka je dat > 0 izaberimo δ = 4 . ima prekid u taˇki x = 0. Primjer 2.19.4 Uniformno neprekidne funkcije Definicija 2. taˇka c je nula date c c jednaˇine. b]. Za funkciju f : X → R kaˇemo da je uniformno ili ravnomz jerno neprekidna na skupu X ako vrijedi (∀ > 0)(∃δ > 0)(∀x1 . Uslov da je funkcija neprekidna na zatvorenom i ograniˇenom c intervalu je dovoljan. to jest | sin x1 − sin x2 | ≤ |x1 − x2 |.19 dobijamo da postoji taˇka c ∈ (1.26). Tada iz nejednakosti |x1 − x2 | < δ slijedi |f (x1 ) − f (x2 )| = 4|x1 − x2 | < . (ii) f (x) = sin x . Kako vrijedi c nejednakost (2.

21 zakljuˇujemo da je ona i uniformno neprekidna na [a. 1 1 Neka je = 1 i uzmimo nizove xn = n i yn = n+1 . pa je neprekidna na [a. n→+∞ Primjer 2. zakljuˇujemo da funkcija f nije c uniformno neprekidna ako i samo ako postoje dva niza {xn } i {yn } takva da vrijedi lim |xn − yn | = 0 i lim |f (xn ) − f (yn )| = 0.42. √ √ Neka je = 1 i uzmimo nizove xn = n i yn = n + 1. Tada je n→+∞ lim |xn − yn | = lim n→+∞ 1 1 1 − =0 = lim n→+∞ 2n n 2n ln 1 1 − ln = ln 2 = 1. vrijedi sljede´a teorema. je uniformno neprekidna na segmentu [a.27) uzmemo da je δn = n . c Teorema 2. 1). Funkcija f (x) = x2 nije uniformno neprekidna na intervalu skupu R. n 2n i n→+∞ lim |f (xn ) − f (yn )| = lim n→+∞ . Imamo sljede´e c 2 n→+∞ lim |xn − yn | = lim √ n→+∞ n+ 1 √ n+1 =0 i n→+∞ lim |f (xn ) − f (yn )| = lim |n − (n + 1)| = 1. b].41.2. Funkcija f (x) = ln x je elementarna funkcija. Pokaˇimo c z da data funkcija nije uniformno neprekidna na intevalu (0. Ako je funkcija f neprekidna na segmentu [a.21. n→+∞ Teorema 2. Funkcija f (x) = ln x. 1). 1). n→+∞ za svaka dva niza taˇaka {xn } i {yn } iz skupa X takva da je c n→+∞ lim |xn − yn | = 0. b]. NEPREKIDNE FUNKCIJE 49 1 Ako u relaciji (2.3. Zbog teoreme 2. b] tada je ona i uniformno neprekidna na tom segmentu. Primjer 2. 1). Funkcija f : X → R je uniformno neprekidna na skupu X ako i samo ako lim |f (xn ) − f (yn )| = 0. Izaberimo nizove 1 1 xn = n i xn = 2n . 1 Primjer 2. b] ⊂ (0. Imamo sljede´e c 2 n→+∞ lim |xn − yn | = lim n→+∞ 1 =0 n(n + 1) i n→+∞ lim |f (xn ) − f (yn )| = lim 1 1 n n→+∞ − 1 1 n+1 = lim |n − (n + 1)| = 1. Funkcija f (x) = x nije uniformno neprekidna na intervalu (0. ali nije uniformno neprekidna na intervalu (0.20.40. n→+∞ n→+∞ Dakle.

(iv) n→+∞ 7n6 + n3 + n2 lim n2 + 11n + 10 .4 Zadaci n4 + n2 − 1 . a. Pokazati da je sin 7x + sin 5x tg x . x3 2 x→0 .50 ˇ GLAVA 2. Na´i n→+∞ 3n + 2 − 3 ≤ 0. (ii) lim . 3.01. 2! 3! n! n+1 n+2 2n lim √ n an + bn = max{a. Koriste´i definiciju graniˇne vrijednosti pokazati da je c c n→+∞ lim 3n + 2 = 3. 5. (ii) xn = + +···+ . Dokazati da je 6. Pokazati da je n→+∞ 1 1 1 1 1 1 + + · · · + . (ii) n→+∞ lim 2n2 n2 + 1 − n−1 2n + 5 . Izraˇunati c (i) lim 9. 1. Odrediti (i) (iii) 2. n→+∞ 5n3 + 2n2 + 2n lim 1+ 1 1 + ··· + n 2 2 . b ≥ 0. GRANICNE VRIJEDNOSTI 2. Ispitati konvergenciju nizova (i) xn = 1 + 1 + 7. 8. n+2 Na´i broj n0 ∈ N tako da je c (∀n ≥ n0 ) c 4. n→+∞ 2n lim . Odrediti (i) n→+∞ n→+∞ lim √ √ lim ( n + 1 − n). (ii) n→+∞ 12n4 + 120n3 − 11n lim n5 + 2n3 − 13 . b}. n+2 lim 1 2 n−1 + 2 + ··· + n2 n n2 n2 = 0. x→0 x→0 x sin 6x lim 1 tg x − sin x = .

proizvoda. (ii) f (x) = x (iii) f (x) = sin(2x + 3) neprekidna na skupu R. (iii) f (x) = ln(6+x2 ) √ . Pokazati da funkcija f (x) = x3 −1 x−1 . Izraˇunati (i) lim 12. 14. x x2 + 1 x2 − 1 x2 13. razlike. Izraˇunati c x→+∞ lim . 4 x=1 x = 1. (ii) lim m . Ispitati vrstu prekida. n. m ∈ N. Koriste´i definiciju neprekidne funkcije pokazati da je funkcija c (i) f (x) = x+5 3 − 5x neprekidna u taˇki x = 1 . ZADACI 10. Pokazati da je ax − 1 = ln a. koliˇnika c c i kompozicije neprekidnih funkcija pokazati da su sljede´e funkcije neprekidne c na skupu R : (i) f (x) = sin(3x2 + 1). Koriste´i se teoremama o neprekidnosti sume. n ∈ N. Izraˇunati c x→0 x2 − 1 xn − 1 . 16. (ii) f (x) = e2x (x3 + cos x). Pokazati na osnovu definicije graniˇne vrijednosti da je c lim 2 = +∞.2.4. c . (x − 2)2 51 x→1 c 11. 4 8 x +1 17. x→0 x lim 15. c 2 √ 2 + 1 neprekidna na skupu R. ima prekid u taˇki x = 1. 3−1 x→1 x x→1 x − 1 √ n lim 1+x−1 .

52 18. (i) f (x) = √ 3 sin x 1+x−1 20. Pokazati da funkcija f (x) = x sin x. ako je c √ √ 3 1+x−1 1 + 3x − 1 . nije uniformno neprekidna na skupu [0. 22. Ispitati uniformnu neprekidnost funkcije f (x) = √ x. ima bar jedno rjeˇenje na segmentu 0. . Funkcija f nije definisana u taˇki x = 0. Odrediti vrijednost f (0) tako da c funkcija f bude neprekidna u taˇki x = 0. GRANICNE VRIJEDNOSTI f (x) = 2 . π . x2 − 16 19. s 2 21. Ispitati vrste prekida funkcije ˇ GLAVA 2. +∞). Pokazati da jednaˇina c 2 sin4 x + 5 sin3 x − 2 = 0. +∞). (ii) f (x) = . na skupu [0.

1. (iv) f (x) = ln x.1 Prvi izvod Definicija prvog izvoda Definicija 3. Rjeˇenje. (ii) f (x) = xn . Ako c postoji graniˇna vrijednost c f (x0 ) = lim x→x0 f (x) − f (x0 ) f (x0 + h) − f (x0 ) = lim .1. s f (x + h) − f (x) (i) f (x) = lim = 0. c c z c Ako je funkcija diferencijabilna u svakoj taˇki nekog skupa kaˇe se da je ona c z diferencijabilna na tom skupu. h→0 h (ii) Kako je na osnovu binomne formule (x + h)n = xn + nxn−1 h + = h nxn−1 + imamo f (x) = lim h→0 n 2 xn−2 h2 + · · · + hn − xn n 2 xn−2 h + · · · + hn−1 . (c = const). h 53 . (iii) f (x) = sin x. (v) f (x) = ex . Neka je funkcija f definisana u nekoj okolini taˇke x0 .Glava 3 Diferencijalni raˇun c 3. n ∈ N.1 3. f (x + h) − f (x) = nxn−1 . Primjer 3.1. h→0 x − x0 h kaˇemo da je f (x0 ) prvi izvod ili izvod funkcije f u taˇki x0 . Odrediti izvode sljede´ih funkcija : c (i) f (x) = c. Za funkciju z c koja ima konaˇan izvod u taˇki x0 kaˇe se da je diferencijabilna u taˇki x0 .

h→0+ h h . imamo eh − 1 t 1 = = 1 . Funkcija f (x) = |x|. z c Funkcija ima izvod u taˇki x0 ako i samo ako ima lijevi i desni izvod i ako c su oni jednaki. (v) ex+h − ex eh − 1 x = ·e . h ln(1 + t) ln(1 + t) t pa kao i u (iv) zakljuˇujemo da je (ex ) = ex . z (iii) Vrijedi sljede´e c sin h cos 2x+h sin(x + h) − sin x 2 2 = . h x sada koriste´i formulu (2.2. Primjer 3.2. Na sliˇan naˇin se moˇe pokazati da je (cosx) = − sin x.23) i teoremu o smjeni kod graniˇnih vrijednosti doc c 1 bijamo da je (ln x) = x . x ∈ R. Ako postoji graniˇna vrijednost c f− (x0 ) = lim f+ (x0 ) = lim f (x0 + h) − f (x0 ) . c Definicija 3. nema izvod u taˇki x = 0. c c z (iv)Vrijedi 1 ln(x + h) − ln x h h = ln 1 + . h→0− f (x0 + h) − f (x0 ) h→0+ h kaˇemo da funkcija f u taˇki x0 ima lijevi (desni) izvod. h . h h 2 Kako je h→0 lim sin h 2 h 2 = 1 i lim cos h→0 2x + h = cos x. h h Ako uvedemo smjenu t = eh − 1.54 ˇ GLAVA 3. 2 imamo (sin x) = cos x. DIFERENCIJALNI RACUN Ako je a realan broj moˇe se pokazati da vrijedi analogna formula (xa ) = axa−1 . Njen lijevi c odnosno desni izvod je f− (0) = lim −h f (h) − f (0) = lim = −1. h→0− h h→0− h h→0+ f+ (0) = lim f (h) − f (0) h = lim = 1.

3.1. PRVI IZVOD

55

U prethodnom primjeru smo vidjeli da neprekidna funkcija ne mora biti diferencijabilna. Prirodno pitanje je da li je diferencijabilna funkcija i neprekidna. Odgovor na to pitanje daje sljede´a teorema. c Teorema 3.1. Svaka funkcija diferencijabilna u taˇki x0 ∈ R je i neprekidna u c toj taˇki. c Dokaz. Neka je funkcija f diferencijabilna u taˇki x0 . Tada postoji konaˇan c c f (x0 ) = lim odavde dobijamo
x→x0

x→x0

f (x) − f (x0 ) , x − x0

lim (f (x) − f (x0 )) = lim f (x0 )(x − x0 ) = 0.
x→x0

Dakle,
x→x0

lim f (x) = f (x0 ),

a ovo znaˇi da je funkcija f neprekidna u taˇki x0 . c c

3.1.2

Osobine prvog izvoda

Nalaˇenje izvoda po definiciji moˇe da bude komplikovano. Ovde dajemo z z neke osobine prvog izvoda na osnovu kojih je taj posao olakˇan. s Teorema 3.2. Ako su funkcije f i g diferencijabilne u taˇki x tada je : c (i) (αf (x) + βg(x)) = αf (x) + βg (x), za sve α, β ∈ R, (ii) (f (x)g(x)) = f (x)g(x) + f (x)g (x), (iii) f (x) g(x) = f (x)g(x) − f (x)g (x) , g 2 (x)

gdje je g(t) = 0 za svako t u nekoj okolini taˇke x. c c c Dokaz. Dokaza´emo samo tvrdjenje (iii). Tvrdjenja (i) i (ii) se dokazuju sliˇno. Iz f (x + h) f (x) f (x + h)g(x) − f (x)g(x + h) − = , g(x + h) g(x) g(x + h)g(x) dijelje´i sa h i puˇtaju´i da h teˇi 0 dobijamo traˇenu formulu. c s c z z

56

ˇ GLAVA 3. DIFERENCIJALNI RACUN

Primjedba 3.1. Iz formule (i) slijedi da je (f (x) + g(x)) = f (x) + g (x), (f (x) − g(x)) = f (x) − g (x). Primjer 3.3. Koriste´i pravilo o izvodu koliˇnika funkcija dobijamo c c (tg x) = (ctg x) = cos2 x + sin2 x 1 (sin x) cos x − sin x(cos x) = = , 2x 2x cos cos cos2 x

(cos x) sin x − cos x(sin x) − sin2 x − cos2 x 1 = =− 2 . 2 2 sin x sin x sin x
f g

Primjedba 3.2. Funkcije f + g, f g, funkcije f i g.

mogu biti diferencijabilne, a da takve nisu

c Primjer 3.4. Na´i : (i) (f (x) + g(x)) , ako je f (x) = |x|, g(x) = −|x|, (ii) (f (x)g(x)) , ako je f (x) = g(x) = |x|, f (x) (iii) , ako je f (x) = g(x) = |x| + 1. g(x) Rjeˇenje.Funkcija x → |x| nije diferencijabilna u taˇki 0, (primjer 3.2). Meds c jutim, imamo sljede´e : c (i) (f (x) + g(x)) = 0, (ii) (f (x)g(x)) = (x2 ) = 2x, f (x) (iii) = 0. g(x) Sljede´a teorema daje pravilo za izvod sloˇene funkcije. c z Teorema 3.3. Neka je funkcija g diferencijabilna u taˇki x0 i funkcija f diferc encijabilna u taˇki g(x0 ) tada je funkcija f ◦g diferencijabilna u taˇki x0 i vrijedi c c ((f ◦ g)(x0 )) = f (g(x0 ))g (x0 ). Primjer 3.5. Na´i izvod funkcije h(x) = ex . c Rjeˇenje. Vrijedi h(x) = (f ◦ g)(x), gdje je f (x) = ex i g(x) = x2 . Na osnovu s prethodne teoreme je h (x) = f (g(x))g (x) = ex 2x. Primjer 3.6. Na´i izvod funkcije h(x) = xx . c Rjeˇenje. Vrijedi h(x) = (f ◦ g)(x), gdje je f (x) = ex i g(x) = x log x. Sada s imamo h (x) = ex log x (log x + 1) = xx (log x + 1). c c z Primjedba 3.3. Na sliˇan naˇin kao u prethodnom primjeru se moˇe odrediti i izvod funkcije h(x) = f (x)g(x) . Taj postupak diferenciranja se naziva logaritamskim diferenciranjem.
2 2

3.1. PRVI IZVOD

57

Teorema 3.4. Neka je funkcija f diferencijabilna u taˇki x0 i strogo monotona c u nekoj okolini taˇke x0 . Tada je inverzna funkcija f −1 diferencijabilna u taˇki c c y0 = f (x0 ) i vrijedi 1 (f −1 (y0 )) = . f (x0 ) Primjer 3.7. Neka je y = sin x. Na osnovu prethodne teoreme imamo da je (arcsin y) = Na sliˇan naˇin dobijamo c c (arccos y) = − Dalje, ako stavimo y = tg x, dobijamo (arctg y) = Na sliˇan naˇin dobijamo c c (arcctg y) = − 1 . 1 + y2 1 1 = cos2 x = . (tg x) 1 + y2 1 1 − y2 . 1 1 = = (sin x) cos x 1 1 − y2 .

Na osnovu primjera 3.1, 3.3 i 3.7, kao i na osnovu pravila diferenciranja imamo tablicu izvoda osnovnih elementarnih funkcija. Funkcija xa sin x tg x arcsin x arctg x a
x

izvod axa−1 cos x 1 cos2 x 1 √ 1 − x2 1 1 + x2 ax log a 1 x log a ch x

Funkcija 1 xa cos x ctg x arccos x arcctg x ex log x ch x

loga x sh x

izvod a − a+1 x − sin x 1 sin2 x 1 −√ 1 − x2 1 − 1 + x2 ex 1 x sh x

3.1.3

Geometrijska interpretacija prvog izvoda

Neka je data kriva y = f (x) i neka taˇke M (x0 , f (x0 )) i N (x0 + h, f (x0 + h)) c odredjuju sjeˇicu M N te krive. Koeficijent pravca sjeˇice M N je dat sa c c tg α = f (x0 + h) − f (x0 ) . h

8. Relaciju f (x0 ) = lim moˇemo pisati i na sljede´i naˇin z c c f (x0 + h) − f (x0 ) = f (x0 )h + λ(h)h. h Neka je data diferencijabilna funkcija f . c Ako uvedemo oznake ∆f (x0 ) = f (x0 + h) − f (x0 ). Dakle. relacija (3. Odrediti jednaˇinu tangente krive y = sin x u taˇki c c Rjeˇenje. Ako vrijedi uslov f (x0 ) = 0. 2 2 4 . u graniˇnom sluˇaju c z c c c dobijamo tangentu kroz taˇku M . (3. f (x0 )) data sa y − y0 = f (x0 )(x − x0 ). Sada za male h imamo ∆f (x0 ) ≈ f (x0 )∆x0 .2) znaˇi da je priraˇtaj funkcije f u c c s taˇki x0 pribliˇno jednak f (x0 )∆x0 . f (x0 ) √ 2 π 4. h Na osnovu prethodnog imamo da je jednaˇina tangente krive y = f (x) u taˇki c c M (x0 . 3. f (x0 )).1.4 Diferencijal f (x0 + h) − f (x0 ) . c c Primjer 3. DIFERENCIJALNI RACUN Ako pustimo da h → 0 tada taˇka N teˇi taˇki M . dobijamo ∆f (x0 ) = f (x0 )∆x0 + λ(h)h. Znaˇi. 4 4 2 dobijamo da je jednaˇina tangente c √ √ 2 2 π y− = x− . f (x0 )) je c f (x0 ) = lim h→0 f (x0 + h) − f (x0 ) . a izraz ∆f (x0 ) priraˇtaj s c s funkcije f u taˇki x0 . ∆x0 = x0 + h − x0 = h. Kako je s √ π 2 π y = cos = .58 ˇ GLAVA 3. 2 predstavlja jednaˇinu normale krive y = f (x) u taˇki M (x0 .2) Izraz ∆x0 nazivamo priraˇtaj argumenta x u taˇki x0 . jednaˇina c y − y0 = − 1 (x − x0 ).1) . Dakle. pri ˇemu lim λ(h) = 0. koeficijent pravca tangente krive c c y = f (x) u taˇki M (x0 . c z h→0 h→0 (3.

9704. Taˇna vrijednost na ˇetiri decimale je 0. PRVI IZVOD 59 Primjer 3.484. dobijamo ∆f (x) ≈ − 4·0. onda je A = f (x0 ). gdje je lim λ(h) = 0.3. h→0 h to jest f (x0 + h) − f (x0 ) − Ah = 0. Vrijedi sljede´e s c f (x) = −4 5 5(4 − 2−x 2+x 5 2−x 2+x x2 ) =− 4f (x) . Koriste´i formulu (3. c c Primjer 3. pri ˇemu je lim λ(h) = 0. 5(4 − x2 ) ∆f (x) ≈ f (x)∆x = − Ako stavimo x = 0. Funkcija f je diferencijabilna u taˇki x0 ako i samo ako postoji c konstanta A ∈ R takva da je f (x0 + h) − f (x0 ) = Ah + λ(h). 5(4 − x2 ) 4f (x)∆x .15. Iz formule (3. z c Dokaz.2) dobijamo s sin 300 − sin 290 ≈ cos 300 · pa je π .15. Izraˇunati pribliˇnu vrijednost sin 290 . h→0 h→0 (3. c c sin 290 ≈ Teorema 3.9. 4848.10. c z Rjeˇenje. c Ako vaˇi (3. 2 360 Taˇna vrijednost na ˇetiri decimale je 0.5.15 = −0.2) izraˇunati pribliˇnu vrijednost funkcije c c z f (x) = u taˇki x0 = 0. c Rjeˇenje.3) . f (0. 180 √ 1 π 3 − ≈ 0.03.97. 5·4 Dakle.15) = f (0) + ∆f (x) ≈ 1 − 0. f (x) = 1 i ∆x = 0.3).1.03 = 0. lim h→0 h Odavde zakljuˇujemo da je c f (x0 + h) − f (x0 ) − Ah = λ(h). Funkcija f je diferencijabilna u taˇki x0 ako i samo ako postoji A ∈ R tako da vrijedi f (x0 + h) − f (x0 ) lim = A.

Diferencijal c funkcije f u taˇki x0 za datu vrijednost priraˇtaja ∆x je c s df (x0 ) = f (x0 )∆x. Na osnovu ovoga imamo sljede´u oznaku c df (x) . c d • diferencijal inverzne funkcije. Iz prethodne definicije zakljuˇujemo da je diferencijal funkcije linearna funkcija c piraˇtaja ∆x. y (t0 ) Primjer 3. Koriste´i osobine diferencijala imamo s c d arctg u 1 = v 1+ u v 2d u udv − vdu = .13. dx dy • diferencijal funkcije date parametarski. d(λu) = λdu.11. Neka je funkcija f diferencijabilna u taˇki x0 . 1 dy = dx . Za diferencijal funkcije f (x) = x vrijedi df (x) = f (x)∆x = ∆x. s Primjer 3. Primjer 3. dt dx dt • invarijantnost diferencijala. v v2 vdu − udv u = . v Rjeˇenje. y = y(t) c u taˇki t = t0 je c x (t0 ) y − y(t0 ) = (x − x(t0 )). Dakle. d(uv) = udv + vdu.12.60 ˇ GLAVA 3. dy dy dx = . v u2 + v 2 . Na´i c u d arctg . d(u + v) = du + dv. dx = ∆x. • diferencijal koliˇnika. • homogenost difencijala. • diferencijal proizvoda. Jednaˇina tangente krive date parametarski x = x(t). d(u(v(x))) = (u(v(x))) dx = u (v)v (x)dx = u (v)dv.3. dx Lako se pokazuje da diferencijal ima sljede´e osobine : c f (x) = • aditivnost difrencijala. DIFERENCIJALNI RACUN Definicija 3.

Ako za c svako x iz te okoline vaˇi f (x) ≥ f (x0 ) (f (x) ≤ f (x0 )) kaˇemo da funkcija f z z ima lokalni minimum (maksimum) u taˇki x0 . x − x0 f− (x0 ) ≥ 0. c c Ako sada uzmemo x > x0 dobijamo f (x) − f (x0 ) ≤ 0. f (x0 ) = 0. pa je za x < x0 f (x) − f (x0 ) ≥ 0. ima dva lokalna maksimuma. s c Dakle. TEOREME O SREDNJOJ VRIJEDNOSTI I PRIMJENE 61 3. Dokaz. Ako funkcija f ima lokalni ekstremum u taˇki x0 i ako u x0 ima c izvod tada je f (x0 ) = 0.6.4. x ≥ 1. Lokalni minimum i lokalni c maksimum nazivamo lokalnim ekstremumima. Pretpostavimo da funkcija f u taˇki x0 ima lokalni maksimum.2 3.3.1 Teoreme o srednjoj vrijednosti i primjene Teoreme o srednjoj vrijednosti Definicija 3.14. z s Primjer 3. x ≤ −1. zakljuˇujemo da je f (x0 ) ≥ 0.2. Neka je funkcija f definisana u nekoj okolini taˇke x0 . u taˇkama x1 = − 3 i x2 = 2. c Odavde zakljuˇujemo da je c .2. Tada je c u nekoj okolini taˇke x0 c f (x0 ) ≥ f (x). 1 < x < 1. daje potreban uslov c kada diferencijabilna funkcija ima lokalni ekstremum. c 2 Sljede´a teorema. Kako funkcija f u taˇki x0 ima izvod. poznata kao Fermatova teorema. a odavde opet zbog toga ˇto funkcija f ima izvod u taˇki x0 imamo f (x0 ) ≤ 0. Taˇke u kojima je prvi izvod funkcije f jednak nuli se zovu c stacionarne taˇke funkcije f . x2 − 1. Teorema 3. Definicija 3.5. f (x) =  2 −x + 4x − 3. x − x0 pa zakljuˇujemo da je c f+ (x0 ) ≤ 0. Funkcija   −x2 − 3x + 2. Funkcija moˇe imati viˇe lokalnih maksimuma odnosno lokalnih minimuma.

U suprotnom sluˇaju bar jedan ekstremum je u nekoj taˇki c ∈ (a. jer je c f (x) = 5x4 + 6x2 + 10 > 0. tada na osnovu Rolleove teoreme zakljuˇujemo da postoji c ∈ R takav da je f (c) = 0. Pokaˇimo da je on jednistven. Naime. b). Funkcija f je neprekidna na intervalu [a. Ako vaˇi : z (i) f je neprekidna na [a. c c Sada na osnovu Fermatove teoreme zakljuˇujemo da je f (c) = 0. 2). tada postoji taˇka c ∈ (a. Neka je f (x) = x5 + 3x3 + 10x − 30. (ii) f ima izvod na (a. ima taˇno jedan realan korijen. b]. Kako je f nepekidna funkcija i s f (0)f (2) < 0. b) takva da je f (c) = 0. Funkcija f (x) = x3 ima na [−1. na segmentu [0. 2] ima jednu stacionarnu 1 taˇku x = 1 . Ako z bi postojali realni brojevi c1 i c2 takvi da je f (c1 ) = f (c2 ) = 0. Ako se minimum i maksimum dostiˇu u taˇkama a i b. ali nema u toj taˇki lokalni ekstremum. c Rjeˇenje. Medjutim. na osnovu teoreme 2. mada ne moraju biti stacionarne taˇke. c Dokaz.19 zakljuˇujemo da data jednaˇina ima bar c c jedan realan korijen i to u intervalu (0. b]. Primjer 3. c c Primjer 3. tada iz z c f (a) = f (b) slijedi da je funkcija f konstanta na [a. pa je f (x) = 0 za svako x ∈ (a. . Funkcija f (x) = x2 −x. u njoj funkcija f dostiˇe lokalni minimum f ( 1 ) = − 2 .16. 1] stacionarnu taˇku x = 0. Rolleova teorema. b). b].17.62 ˇ GLAVA 3. Lokalni c c minimum ove funkcije je u taˇki x = −1.7. c c c Primjer 3. pa dostiˇe minimum i makz simum na [a.15. Uslov da je prvi izvod funkcije u taˇki jednak nuli je samo potreban ali ne i c dovoljan uslov da taˇka bude taˇka lokalnog ekstremuma. b] dostiˇe ekstremum on se nalazi u stacionarnim taˇkama. b]. taˇke a z c c i b mogu biti taˇke ektremuma. ako su x1 i x2 dvije uzastopne nule polinoma P tada je P (x1 ) = P (x2 ) = 0. b]. c Primjer 3. c c Teorema 3. Medjutim.18. jer je funkcija f monotono rastu´a. Kako je c z 2 2 f (0) = 0 i f (2) = 2 zakljuˇujemo da funkcija f u taˇki x = 2 dostiˇe lokalni c c z maksimum. Iz Rolleove teoreme slijedi da izvod P polinoma P ima taˇno c jednu nulu izmedju dvije uzastopne nule polinoma P. (iii) f (a) = f (b). b). Pokazati da jednaˇina c x5 + 3x3 + 10x − 30 = 0. a lokalni maksimum je u taˇki x = 1. DIFERENCIJALNI RACUN Prema Fermatovoj teoremi imamo da ako funkcija f definisana na [a. Neka je funkcija f definisana na [a. c ovo je nemogu´e.

2. g(b) − g(a) Funkcija h ispunjava uslove Rolleove teoreme. polinom P ima bar jednu nulu izmedju x1 i x2 . ako stavimo g(x) = x. Cauchyjeva teorema. b]. Ako bi izmedju nula x1 i x2 postojale dvije nule polinoma P onda bi izmedju te dvije nule postojala i jedna nula polinoma P . Neka su sada x1 i x2 dvije uzastopne nule polinoma P . b]. b]. (ii) f i g imaju izvode na (a. (ii) f ima izvod na (a. (iii) g (x) = 0 za svako x ∈ (a. . pa x1 i x2 ne bi bile dvije uzastopne nule polinoma P . b).8. Dakle. Dokaz slijedi iz Cauchyjeve teoreme. b). b) takva da je c f (c) f (b) − f (a) = . takva c da je h (c) = 0. Ako vaˇi : z (i) f i g su neprekidne na [a. Teorema 3. f (b) − f (a) f (c) = . tada postoji taˇka c ∈ (a. Zbog uslova g (x) = 0 za svako x ∈ (a. b). g(b) − g(a) g (c) f (b) − f (a) g (c) = 0.3. tada postoji taˇka c ∈ (a. b). to jest f (c) − Dakle. b].9. Neka su funkcije f i g definisane na [a. TEOREME O SREDNJOJ VRIJEDNOSTI I PRIMJENE 63 pa su ispunjeni uslovi Rolleove teoreme. Definiˇimo funkciju h na sljede´i naˇin c s c c h(x) = f (x) − f (b) − f (a) g(x). g(b) − g(a) Teorema 3. pa postoji taˇka c ∈ (a. b) takva da je c f (b) − f (a) = f (c). b−a Dokaz. Ako vaˇi : z (i) f je neprekidna na [a. Neka je funkcija f definisana na [a. na osnovu Rolleove teoreme zakljuˇujemo da je g(a) = g(b). b). Lagrangeova teorema. g(b) − g(a) g (c) Dokaz.

Ako je sup |f (x)| = M < +∞ x∈I tada je funkcija f uniformno neprekidna na intervalu I. x). 0. Pokazati da je √ x n 1+x≤1+ .19. n za sve x > 0. 2]. x).64 ˇ GLAVA 3. Neka je funkcija f diferencijabilna na intervalu I. Kako je c c sup |f (x)| = M < +∞. 2] dobijamo |f (x)| ≤ 3e2 . Rjeˇenje.21. n (1 + c)n−1 gdje je c ∈ (0. n Primjer 3. na´i δ > 0. pa za dvije proizvoljne s taˇke x. DIFERENCIJALNI RACUN Primjer 3. 3e2 Primjer 3. Rjeˇenje.001. Kako je 1 n (1 + c)n−1 √ n ≤ 1. za c ∈ (0. Kako je f (x) = ex (1 + x). gdje je taˇka c izmedju taˇaka x i y. Rjeˇenje.20. dobijamo x+1≤1+ x . x∈I . gdje je c izmedju x1 i x2 . Za funkciju f (x) = xex . za x ∈ [0. x ∈ [0. takvo da vrijedi c |x2 − x1 | < δ ⇒ |f (x2 ) − f (x1 )| < 0.001 . Sada imamo pa dovoljno uzeti δ= |f (x2 ) − f (x1 )| = 3e2 · |x2 − x1 |. Na osnovu Lagrangeove teoreme imamo s √ √ x n n 1+x− 1= n . Iz Lagrangeove teoreme imamo s |f (x2 ) − f (x1 )| = |f (c)| · |x2 − x1 |. Funkcija f ispunjava uslove Lagrangeove teoreme. y ∈ I vrijedi c |f (x) − f (y)| = |f (c)||x − y|. Neka je x > 0.

Neka je funkcija f definisana i neprekidna na intervalu [a. Ako je f (x) > 0 (f (x) < 0) za svako x ∈ (a. f je uniformno neprekidna funkcija. c Primjer 3. Ako je f (x) > 0 za x ∈ (a. Neka je funkcija f definisana i neprekidna na intervalu [a. 1+x . a)) onda funkcija f u taˇki c ima lokalni maksimum (minimum). tada zbog Lagrangeove teoreme imamo f (x2 ) − f (x1 ) = f (c)(x2 − x1 ).2 Monotonost funkcije Ovde. Neka je x1 < x2 . Tada je zbog (3. b]. a) (f (x) < 0 za x ∈ (a. b) onda je funkcija f monotono rastu´a (opadaju´a) na (a. i funkcija f je monotono opadaju´a. a f (x) < 0 za x ∈ (c. 65 (3. a ako je f (x) < 0 onda je c f (x2 ) − f (x1 ) < 0. c c Dokaz. Ako je f (x) > 0 dobijamo f (x2 ) − f (x1 ) > 0.4) Pretpostavimo sada da su {xn } i {yn } nizovi taˇaka iz intervala I. x > −1.1. Rjeˇenje. c Posljedica 3. 3. x2 ). b) i f (c) = 0 za c ∈ (a. Za prvi izvod funkcije f imamo s f (x) = 1 − Kako je 1 x = . Teorema 3.2. n→+∞ lim |f (xn ) − f (yn )| = 0.2. a f (x) > 0 za x ∈ (c.4). Dakle. Odrediti monotonost i ekstremume funkcije f (x) = x − ln(1 + x).3. c). koriste´i Lagrangeovu teoremu dajemo postupak kojim se odredjuje c monotonost diferencijabilne funkcije.22. takvi da je c n→+∞ lim |xn − yn | = 0. b). c). diferencijabilna na intervalu (a. b).10. pa je funkcija f monotono rastu´a. TEOREME O SREDNJOJ VRIJEDNOSTI I PRIMJENE imamo |f (x) − f (y)| ≤ M |x − y|. b). b] i diferencijabilna na intervalu (a. 1+x 1+x x > 0 za x > 0. gdje je c ∈ (x1 .

Ako vrijedi : c c (i) lim f (x) = lim g(x) = 0.11. vrijedi f (x) ≥ f (0). g ∗ (x) = g(x). za x = a. g(x) x→a g (x) x→a x→a lim x→a Dokaz. g (x) f (x) i vrijedi g(x) lim f (x) f (x) = lim .66 ˇ GLAVA 3. pa postoji taˇka c izmedju c x i a.2. za sve x > −1. g(x) g (c) . (L’Hospitalovo pravilo)Neka su funkcije f i g definisane i diferencijabilne u nekoj okolini taˇke a osim. Ako definiˇemo c s funkcije f ∗ i g ∗ sa f ∗ (x) = f (x). DIFERENCIJALNI RACUN x < 0 za − 1 < x < 0. 1+x zakljuˇujemo da je funkcija f monotono rastu´a za x > 0 i monotono opadaju´a c c c za −1 < x < 0. pa funkcija u taˇki x = 0 ima minimum i c to na cijelom skupu (−1. Osim toga f (0) = 0. f ∗ (a) = g ∗ (a) = 0. Taj minimum je f (0) = 0.3 L’Hospitalovo pravilo Kao primjenu Cauchyjeve teoreme dajemo pravilo koje se ˇesto koristi za c f (x) f (x) i lim . odredjivanje graniˇnih vrijednosti lim c x→∞ g(x) x→a g(x) Teorema 3. vidimo da one ispunjavaju uslove Cauchyjeve teoreme. Funkcije f i g ne moraju biti definisane u taˇki x = a. Dakle. to jest x ≥ ln(1 + x). x→a x→a (ii) g (x) = 0 u nekoj okolini taˇke a. g ∗ (x) − g ∗ (a) g (c) Iz definicije funkcija f ∗ i g ∗ zakljuˇujemo da je c f (c) f (x) = . c (iii) postoji tada postoji lim f (x) . +∞). takva da je f ∗ (x) − f ∗ (a) f ∗ (c) = ∗ . 3. za sve x > −1. eventualno u taˇki a.

c Primjer 3. x→a g(x) x→a g (x) lim Primjedba 3. x→0 ex + ex + xex 2 . tada c → a.2. ∞ lim x2 e−x = lim x2 2x 2 = lim x = lim x = 0. Koriste´i L’Hospitalovo pravilo s c 0 dobijamo lim 1 − cos x (1 − cos x) sin x 0 = lim = lim 1 = = 0. Sveˇ´emo ga c sc 0 na neodredjeni izraz oblika . a zatim primjeniti L’Hospitalovo pravilo. (iii) lim x→0 0 Rjeˇenje. zakljuˇujemo da je c x→a g (x) lim 67 f (x) f (x) = lim . x→0 x→0 tg x (tg x) 1 2x cos x→0 (ii) Ovde se radi o neodredjenom izrazu oblika ∞ · 0. c (ii) Neodredjeni tipovi 1∞ .3. Transformisa´emo ovaj c ∞ izraz na neodredjeni izraz oblika .4. 00 . ∞0 . pa kako postoji f (x) . tg x x→0 x→+∞ lim x2 e−x .23. (i) Ovo je neodredjeni izraz oblika . ∞ − ∞ se mogu pogodnim transfor∞ 0 macijama svesti na oblik ili . Izraˇunati : c (i) lim (ii) 1 − cos x . 0 lim 1 1 − x x e −1 = lim ex − 1 − x ex − 1 = lim x x→0 x(ex − 1) x→0 e − 1 + xex x→0 = lim 1 ex = . pa se L’Hospitalovo pravilo moˇe primjeniti z 0 ∞ i na ove sluˇajeve. (i) Prethodna teorema vrijedi i u sluˇaju da je a = ∞. 0 · ∞. x→+∞ ex x→+∞ e x→+∞ e x→+∞ (iii) U ovom sluˇaju se radi o neodredjenom izrazu oblika ∞ − ∞. TEOREME O SREDNJOJ VRIJEDNOSTI I PRIMJENE Ako x → a. 1 1 − x ex − 1 .

Teorema 3. vrijedi sljede´a teorema. Definicija 3. 2 (ln x)(n) = (−1)n−1 Pokaˇimo na primjer 2.24. U sluˇaju izvoda reda n. (ax )(n) = ax (ln a)n . xn nπ . 2. n ∈ N. n ∈ N. ne vrijedi analogna osobina c kao kod izvoda prvog reda. onda funkcija uv ima izvod reda n i vrijedi n (uv)(n) = k=0 n k u(k) v (n−k) .3. 5. Izvod f nazivamo prvim izvodom funkcije f . λ ∈ R. Primjer 3. n ∈ N. Za funkciju koja u taˇki ima izvod reda n kaˇemo da je n puta diferencijac z bilna. n ∈ N. (sin x)(n) = sin x + 2 nπ (cos x)(n) = cos x + . z Vrijedi (ex ) = ex . 4. gdje je a > 0. pa je (ex )(n) = ex . f (n) definiˇe s kao prvi izvod funkcije f (n−1) .12. Iz osobina izvoda lako se dobija da je (f (x) + g(x))(n) = f (n) (x) + g (n) (x) i (λf (x))(n) = λf (n) (x). (n − 1)! .3 3. Naime. poznata kao Leibc nitzova formula. (xa )(n) = a(a − 1) · · · (a − n + 1)xa−n . Ako je definisan izvod reda n − 1. imamo (ax )(n) = (ex ln a )(n) = ex ln a (ln a)n = ax (ln a)n . n ∈ N. f 0 je po definiciji jednak funkciji f .6. n ∈ N. f (n−1) tada se izvod reda n. a = 1. Izvod reda nula.1 Izvodi viˇeg reda s Izvod reda n U ovoj sekciji uvodimo pojam izvoda viˇeg reda. 3. Koriste´i matematiˇku indukciju lako se pokazuju sljede´e forc c c mule : 1. proizvoda dvije funkcije. Izvodi viˇeg reda se definiˇu s s s induktivno.68 ˇ GLAVA 3. n ∈ N. Neka funkcije u i v imaju izvode reda n. . DIFERENCIJALNI RACUN 3. Kako je ax = ex ln a .

25. 2 nπ . Odavde imamo a+b=2 −3a − 2b = 3.26.3. 2 1 [sin 6x + sin 2x] .ˇ 3. Vrijedi s 2x + 3 2x + 2 = . Primjer 3. x2 − 5x + 6 (x − 2)(x − 3) 2x + 3 a b = + . 2 c Primjer 3. Na´i izvod reda n funkcije f (x) = Rjeˇenje. c Rjeˇenje. x2 − 5x + 6 x−2 x−3 Odredimo realne brojeve a i b takve da je Dobijamo da za a i b vrijedi 2x + 3 = a(x − 3) + b(x − 2). Rjeˇavaju´i ovaj sistem jednaˇina dobijamo s c c a = −7. x2 − 5x + 6 1 [sin(α + β) + sin(α − β)] . Na´i izvod reda n funkcije f (x) = sin 4x cos 2x. n+1 (x − 2) (x − 3)n+1 . b = 9. 2 2 2 2x + 3 . Iz formule s sin α cos β = imamo f (x) = Kako je (sin ax)(n) = an sin ax + zakljuˇujemo c f (n) (x) = nπ 6n nπ sin 6x + + 2n−1 sin 2x + . Kako je 1 x+c zakljuˇujemo c 2x + 3 2 − 5x + 6 x (n) (n) = (−1)n n! . IZVODI VISEG REDA 69 Dokaz prethodne teoreme se izvodi koriste´i matematiˇku indukciju i sliˇan c c c je dokazu binomne formule. (x + c)n+1 = 7(−1)n+1 n! 9(−1)n n! + .

70

ˇ GLAVA 3. DIFERENCIJALNI RACUN

3.3.2

Drugi izvod i konveksnost

Definicija 3.7. Za funkciju f kaˇemo da je konveksna (konkavna) na skupu z D ako za svako λ ∈ [0, 1] i za sve x, y ∈ D vaˇi z f (λx + (1 − λ)y) ≤ λf (x) + (1 − λ)f (y) (f (λx + (1 − λ)y) ≥ λf (x) + (1 − λ)f (y)). Primjer 3.27. Funkcija f (x) = x2 je konveksna na skupu R. Rjˇenje. Neka je λ ∈ [0, 1] i x, y ∈ R. Iz s λ(1 − λ)(x − y)2 ≥ 0, dobijamo a odavde slijedi λx2 + (1 − λ)y 2 ≥ λ2 x2 + 2λ(1 − λ)xy + (1 − λ)2 y 2 , to jest f (λx + (1 − λ)y) ≤ λf (x) + (1 − λ)f (y). U prethodnom primjeru smo ustanovili koveksnost funkcije na osnovu definicije. To nije uvijek jednostavno. Na primjer, funkcija f (x) = (x + 1)10 + ex , je konveksna na skupu R. Da bi to pokazali na osnovu definicije treba pokazati da za sve λ ∈ [0, 1] i sve x, y ∈ R vrijedi (λx + (1 − λ)y + 1)10 + eλx+(1−λ)y ≤ λ((x + 1)10 + ex ) + (1 − λ)((y + 1)10 + ey ). Sljede´a teorema daje jednostavno pravilo za ispitivanje konveksnosti funkcije c na osnovu izvoda funkcije. Teorema 3.13. Neka je f diferencijabilna funkcija na intervalu (a, b). Tada je f konveksna na (a, b) ako i samo ako je f neopadaju´a funkcija. c Dokaz. Pretpostavimo da je funkcija f konveksna. Neka su x1 i x2 proizvoljne taˇke iz intervala (a, b) takve da je x1 < x2 . Za taˇku x izmedju taˇaka x1 i x2 c c c vrijedi x = λx1 + (1 − λ)x2 , gdje je λ= x2 − x . x2 − x1 λ(1 − λ)(x2 − 2xy + y 2 ) ≥ 0,

Iz definicije konveksne funkcije dobijamo f (x) ≤ λf (x1 ) + (1 − λ)f (x2 ),

ˇ 3.3. IZVODI VISEG REDA to jest λf (x) + (1 − λ)f (x) ≤ λf (x1 ) + (1 − λ)f (x2 ), a odavde je λ(f (x) − f (x1 )) ≤ (1 − λ)(f (x2 ) − f (x)). Kako je λ= imamo f (x2 ) − f (x) f (x) − f (x1 ) ≤ . x − x1 x2 − x x2 − x , x2 − x1

71

(3.5)

Dakle, funkcija f je konveksna ako i samo ako za sve x1 , x, x2 ∈ (a, b) takve da je x1 < x < x2 vrijedi (3.5). Ako u (3.5) pustimo da x → x1 , odnosno x → x2 dobijamo f (x2 ) − f (x) f (x2 ) − f (x) f (x1 ) ≤ , ≤ f (x2 ). x2 − x x2 − x Dakle, f (x1 ) ≤ f (x2 ), pa je funkcija f neopadaju´a. c Neka je sada f diferencijabilna funkcija i neka je f neopadaju´a funkcija. Neka c su date taˇke x1 , x, x2 ∈ (a, b) takve da je x1 < x < x2 . Na osnovu Lagrangeove c teoreme imamo f (x) − f (x1 ) = f (c1 ), c1 ∈ (x1 , x) x − x1 f (x2 ) − f (x) = f (c2 ), c2 ∈ (x, x2 ). x2 − x Kako je f neopadaju´a funkcija dobijamo da vrijedi (3.5). Dakle, funkcija f je c konveksna. Kako je funkcija f monotono neopadaju´a (nerastu´a) ako i samo ako je c c f ≥ 0 (f ≤ 0) iz prethodne teoreme dobijamo sljede´e pravilo za ispitivanje c konveksnosti. Teorema 3.14. Neka je funkcija f dva puta diferencijabilna na intervalu (a, b). Funkcija f je konveksna (konkavna) na intervalu (a, b) ako i samo ako je f (x) ≥ 0 (f (x) ≤ 0) za sve x ∈ (a, b). Primjedba 3.5. Ako je funkcija f konveksna na intervalu (a, b), tada koriste´i c matematiˇku indukciju dobijamo c f (λ1 x1 + · · · λn xn ) ≤ λ1 f (x1 ) + · · · + λn f (xn ), (3.6)

gdje su x1 , . . . , xn ∈ (a, b), a λ1 , . . . , λn nenegativni realni brojevi ˇiji je zbir c jednak 1.

72 Primjer 3.28. Funkcija f (x) = f (x) =

ˇ GLAVA 3. DIFERENCIJALNI RACUN 1 , je konveksna na skupu (0, +∞), jer je x 2 > 0, x3 za sve x > 0, 1 , i = 1, . . . , n, dobijamo n + ··· + 1
x1 n

pa iz nejednakosti (3.6) ako uzmemo λi = 1 + ··· + ≤ 1

x1 n

xn n

x1 n

,

to jest nejednakost izmedje harmonijske i aritmetiˇke sredine c
1 x1

n + ··· +

1 x1

x1 + · · · + xn . n

Definicija 3.8. Neka je funkcija f definisana u nekoj okolini taˇke x0 . Ako je c funkcija f konveksna (konkavna) za x < x0 , a konkavna (konveksna) za x > x0 kaˇemo da je taˇka (x0 , f (x0 )) prevojna taˇka funkcije f . z c c Primjer 3.29. Prevojna taˇka funkcije f (x) = x3 , x ∈ R, je taˇka x0 = 0, jer c c je f (x) = 6x i f (x) > 0 za x > 0, a f (x) < 0 za x < 0. Uslov f (x0 ) = 0 je samo potreban uslov ali ne i dovoljan da bi taˇka c (x0 , f (x0 )) bila prevojna taˇka funkcije f . c Primjer 3.30. Funkcija f (x) = x4 , x ∈ R, nema prevojnu taˇku iako je c f (0) = 0. Naime, ovde je f (x) ≥ 0 za sve x ∈ R.

3.3.3

Taylorova formula

Vidjeli smo, na osnovu Lagrangeove teoreme, da ako je funkcija f neprekidna na [a, b], diferencijabilna na (a, b) i x ∈ (a, b) da tada postoji taˇka c ∈ (a, x) c takva da je f (x) = f (a) + f (c)(x − a). Ova formula se moˇe uopˇtiti. Njeno uopˇtenje je poznato kao Taylorova forz s s mula. Naime, vrijedi sljede´a teorema. c Teorema 3.15. Neka funkcija f ima konaˇne izvode do reda n + 1 u nekoj c okolini taˇke a. Tada u okolini taˇke a vrijedi c c f (x) = f (a) + f (a) f (a) (x − a) + (x − a)2 + · · · + 1! 2! (3.7)

f (n) (a) f (n+1) (a + θ(x − a)) (x − a)n + (x − a)n+1 , θ ∈ (0, 1). n! (n + 1)!

Prije toga uvedimo jednu oznaku. z Iz primjera (3. Taylorova formula se moˇe napisati i u Cauchyjevom obliku ostatka. c Taylorova formula u Peanovom obliku ostatka je f (x) = Tn (x) + o((x − a)n ) (x → a). 5. 2! 4! (2n)! x3 xn x2 + − · · · + (−1)n−1 + o(xn ) (x → 0). 3. Pored ova dva oblika ˇesto se c c koristi i oblik Taylorove formule u Peanovom obliku ostatka. 3! (2n − 1)! x2 x4 x2n + + · · · + (−1)n + o(x2n+1 ) (x → 0). 2 3 n a k = 1. Formula (3. x→a To oznaˇavamo sa f (x) = o(g(x)) kad x → a. IZVODI VISEG REDA Polinom Tn (x) = f (a) + f (a) f (a) f (n) (a) (x − a) + (x − a)2 + · · · + (x − a)n . k ∈ N. gdje je a k a(a − 1) · · · (a − k + 1) . a ∈ R. ako z c s je f (x) = ω(x)g(x) (x = a) i lim ω(x) = 0. ex = 1 + x + sin x = x − cos x = 1 − x2 x3 xn + + ··· + + o(xn ) (x → 0). 1).3.7) se naziva Taylorova formula sa ostatkom u Lagrangeovom obliku. c Izraz Rn (x) = f (x) − Tn (x). n! Napomenimo da je θ veliˇina koja zavisi od x. 2! 3! n! x3 x2n−1 + · · · + (−1)n−1 + o(x2n ) (x → 0). 1! 2! n! 73 se naziva Taylorovim polinomom stepena n funkcije f u okolini taˇke a. z On ima sljede´i oblik c Rn (x) = f (n+1) (a + θ(x − a)) (1 − θ)n (x − a)n+1 .ˇ 3. 4. 2. Kaˇemo da je f beskonaˇno mala viˇeg reda u odnosu na g kad x → a. k! ln(1 + x) = x − n (1 + x)a = k=0 a 0 = .24) dobijamo sljede´e formule : c 1. Ako je u Taylorovoj formuli a = 0 kaˇemo da se radi o Mauclarinovoj formuli. xk + o(xn ) (x → 0). θ ∈ (0. se naziva ostatak u Taylorovoj formuli.

a koji sluˇi za ispitivanje ekstremuma funkcija. Definicija 3. za pravu y = kx + n kaˇemo da je desna (lijeva) kosa asimptota funkcije z y = f (x). Rjeˇenje. Izraˇunati c ˇ GLAVA 3. navedimo joˇ jedan rezultat koji je neposredna posljedica Taylorove s formule. tada u taˇki a funkcija f nema lokalni ekstremum. Ako za neko k = 0 i n ∈ R vrijedi x→+∞ lim (f (x) − kx − n) = 0 x→−∞ lim (f (x) − kx − n) = 0) . dobijamo s c cos x − e− lim x→0 x4 x2 2 = lim 1 x→0 x4 = lim 1− − x4 x2 x4 x2 + + 0(x5 ) − 1 − + + o(x5 ) 2 24 2 8 o(x5 ) 1 + 12 x4 =− 1 . Za pravu x = a kaˇemo da je vertikalna asimptota funkcije z y = f (x) ako vrijedi x→a− lim f (x) = ±∞ ili x→a+ lim f (x) = ±∞.31. 12 x→0 Na kraju. i 3. Ako c je n paran broj. Ako je n neparan broj. tada je a taˇka lokalnog maksimuma ako je f (n) (a) < 0 i taˇka c c lokalnog minimuma ako je f (n) (a) > 0. uvodimo pojam asimptota.9.10. z Teorema 3. DIFERENCIJALNI RACUN cos x − e− lim x→0 x4 x2 2 . 3.4 Ispitivanje funkcija Diferencijalni raˇun moˇe da se primjeni na ispitivanje funkcija.16. f (n) (a) = 0. Taj postupak se sastoji u nekoliko koraka : .74 Primjer 3. Definicija 3.11. x→+∞ x→−∞ Definicija 3. Za pravu y = b kaˇemo da je desna (lijeva) horizontalna z asimptota funkcije y = f (x) ako vrijedi lim f (x) = b ∈ R lim f (x) = b ∈ R . Prije nego c z damo neke primjere. Neka je a stacionarna taˇka n puta diferencijabilne funkcije f c i f (a) = f (a) = · · · = f (n−1) (a) = 0. Ovde dajemo postupak koji koristimo za ispitivanje funkcija i crtanje njihovih grafika. Koriste´i razvoje 1.3.

stacionarne taˇke. Osim toga je x2 = +∞. x→+∞ 4 − x2 lim lim x2 = −1. Funkcija nije periodiˇna. odredjuju. 4 − x2 . Nule funkcije se odredjuju iz jednaˇine c x2 = 0. 2) ∪ (2. 4 − x2 Dakle. Nacrtati grafik funkcije y= Rjeˇenje. Odredjuju se nule i znak funkcije.32. c 2. parnost i periodiˇnost. c 2. Primjer 3. Ispituje se ponaˇanje funkcije na krajevima domena i odredjuju asimptote. s 4. −2) ∪ (−2. 3. lim x→2− 4 − x2 x2 . 75 3. 5. Na osnovu prethodnih ispitivanja crtamo grafik funkcije. 4 − x2 Dobijamo da je funkcija pozitivna za x ∈ (−2. IZVODI VISEG REDA 1. +∞). +∞). njen grafik je simetriˇan c u odnosu na y osu. Dakle. Funkcija je definisana za sve x ∈ (−∞. −2) ∪ c c (2. Vrijedi x2 = −1. Na sliˇan naˇin se dobija da je funkcija negativna za x ∈ (−∞. intervali monotonosti i c lokalni ekstremumi. c 6. Nalazi se drugi izvod. Odredjuje se domen funkcije. s 1.3. x→−∞ 4 − x2 pa je prava y = −1 horizontalna asimptota. taˇka x = 0 je nula funkcije.ˇ 3. Kako vrijedi f (−x) = f (x) funkcija je parna. c Funkcija je pozitivna za sve x za koje je x2 > 0. odredjuju prevojne taˇke i intervali konveksnosti. 2). Nalazi se prvi izvod.

2) konveksna. −2)∪ c c (−2. −2) ∪ (2. y < 0 za x ∈ (−∞. 0). zakluˇujemo da funkcija nema kosu asimptotu. c y = pa je y > 0 za x ∈ (−2. Kako je y > 0 za x ∈ (0. Grafik y 8(4 − x2 ) + 16x(4 − x2 )2x 24x4 + 32 = . Funkcija nema prevojnih taˇaka. Na osnovu prethodnog imamo da je stacionarna taˇka taˇka c c lokalnog minimuma i vrijedi y(0) = 0. Za prvi izvod imamo y = (4 − x2 )2x + 2x · x2 8x = . a y < 0 za x ∈ (−∞. Znaˇi funkcija je na (−2. 2) ∪ c c (2. −2) ∪ (−2.1: Grafik funkcije f (x) = x2 4−x2 . DIFERENCIJALNI RACUN x2 = −∞. 5. c 6.76 lim ˇ GLAVA 3. 2)∪(2. a monotono opadaju´a na (−∞. Odredimo prevojne taˇke i konveksnost. (4 − x2 )4 (4 − x2 )4 x x=-2 x=2 Slika 3. +∞) c konkavna. −2) i na (2. taˇka x = 0 je stacionarna taˇka. x→2+ 4 − x2 pa je prava x = 2 vertikalna asimptota. c Kako je lim x→∞ x 4. (4 − x2 )2 (4 − x2 )2 Dakle. +∞). 2). +∞). 0) zakljuˇujemo da je funkcija c monotono rastu´a na (0. y = 0. a na (−∞. +∞).

e− 2 ). 4. IZVODI VISEG REDA Primjer 3.ˇ 3. Na osnovu c c prethodnog imamo da je stacionarna taˇka taˇka lokalnog minimuma i c c 1 1 vrijedi y(e− 2 ) = − 2e . y < 0 za x ∈ (0. Taˇka c 3 P (e− 2 . Dakle. Dobijamo da je funkcija pozitivna za x ∈ (1. jer domen nije simetriˇan. x→0+ lim x2 ln x = lim ln x x→0+ 1 x2 = lim 1 x x→0+ − 2 x3 = lim − x→0+ x2 = 0. Nule funkcije se odredjuju iz jednaˇine c x2 ln x = 0. pa je y > 0 za x ∈ (e− 2 . c 2 3 3 3 3 −1 2 . 77 x→+∞ x→+∞ pa funkcija nema ni horizontalnih ni kosih asimptota. a y < 0 za x ∈ (0. +∞). Kako je y > 0 za x ∈ c 1 1 (e− 2 . c y = 2 ln x + 3.33. +∞). e− 2 ) konkavna. 2 pa je prava y = 0 vertikalna asimptota. c Funkcija nije periodiˇna. +∞). lim x ln x = +∞. − 3 e−3 ) je prevojna taˇaka. Funkcija nije ni parna ni neparna. Rjeˇenje. 3. Dobijamo da je taˇka x = e c stacionarna taˇka. Funkcija je definisana za sve x ∈ (0. e− 2 ) zakljuˇujemo da je funkcija monotono c 1 1 rastu´a na (e− 2 . Dalje. a monotono opadaju´a na (0. Za prvi izvod imamo y = 2x ln x + x. a na (0. +∞). e− 2 ). Funkcija je negativna za x ∈ (0. +∞). s 1. c Znaˇi funkcija je na (e− 2 . Vrijedi lim x2 ln x = +∞. c 2. 5. 1). c Funkcija je pozitivna za sve x za koje je x2 ln x > 0. taˇka x = 1 je nula funkcije. +∞) konveksna.3. Nacrtati grafik funkcije y = x2 ln x. Odredimo prevojne taˇke i konveksnost.

24x+ x 3. Koriste´i logaritamski izvod. x2 + 1 i g(x) = x4 + 1. 1.78 6. Na´i izvod kompozicije f ◦ g funkcija c √ f (x) = x2 + 3 x − 1 ax + 1 . Koriste´i definiciju izvoda odediti izvod funkcije f (x) = c c c 2. x < 0. Koriste´i osobine prvog izvoda na´i izvod funkcije √ √ 3 x+57x+1 √ √ f (x) = . Pokazati da je funkcija f (x) = diferencijabilna u taˇki x = 0. (4x2 + 3)6 esin x y = (sin x)cos x .2: Grafik funkcije f (x) = x2 ln x 3. (ii) f (x) = ctg x + 4. Na´i izvod funkcije c 7. 5. x ≥ 0. Na´i izvode sljede´ih funkcija c c (i) f (x) = x3 cos x ln x. . c x4 . Na slici je nacrtan grafik y ˇ GLAVA 3.4 Zadaci √ x. 5 (x2 + 6)7 (6x − 1)11 . x3 . DIFERENCIJALNI RACUN e-1/2 1 2e x 1 Slika 3. na´i izvod funkcije c c f (x) = 6.

x→a x − a ln(x2 − 8) (ii) lim 2 . ax + b. Izraˇunati graniˇne vrijednosti : c c bx − ba . bude diferencijabilna u taˇki x = 2. +∞). x2 ∈ [1. | arctg x2 − arctg x1 | ≤ |x2 − x1 |. x ∈ [−1.4. 14. | ln x2 − ln x1 | ≤ |x2 − x1 |. x ≤ 2. x2 ∈ R. Odrediti koeficijente a i b da funkcija f (x) = x2 . x ≥ 0. 12. x→3 x + 3x − 18 (iii) lim xx . x→0 x − sin x x π (ii) lim − x→ π ctg x 2 cos x 2 (i) lim (iii) lim x→+0 . 15. 1]. 79 10. gdje su x1 . Pokazati da funkcija f (x) = √ 5 x2 nema izvod u taˇki x = 0. Izraˇunati graniˇne vrijednosti : ex − e−x − 2x . 2 c 13. b > 0. (i) lim x→0+ c c 16. Odrediti vrijednosti realnog broja a da funkcija P (x) = x2 − ax opada na segmentu [−1. Dokazati jednakost arcsin x + arccos y = π . 1 x tg x . c 11. Koriste´i Lagrangeovu teoremu dokazati nejednakosti c (i) (ii) (iii) | sin x2 − sin x1 | ≤ |x2 − x1 |. c 2 sin x. ZADACI 8. x < 0. gdje su x1 . c 9. Pokazati da je funkcija f (x) = arctg x − x. Pokazati da funkcija f (x) = nema izvod u taˇki x = 0. x. . 1].3. x > 2. x2 ∈ R. opadaju´a na skupu R. gdje su x1 .

Odrediti y (20) i y (21) ako je y = (2x + 1)5 (x2 + 1)4 (x − 1)7 . Odrediti vrijednosti realnog broja a da funkcija y = x4 + ax3 + x2 + 11. Dokazati da funkcija y = ex cos x zadovoljava jednaˇinu y (4) + 4y = 0. c ˇ GLAVA 3. x. Na´i y (4) ako je y = x5 + cos x. 27. y ∈ R. Ispitati konveksnost funkcija (i) y = x4 − 6x2 + 5. Koriste´i Taylorovu formulu izraˇunati c c x→+∞ lim ( 6 x6 + x5 − 6 x6 − x5 ). Na´i asimptote funkcija : (iii) y = cos x + (i) y = ln(1 + ex ). Nacrtati grafike funkcija : x−2 (i) y = √ . 25. Pokazati nejednakost x+y 2 4 2 ≤ x4 + y 4 . 2 24. 1 + x2 1 cos 3x. 1−x ln(1 + x) (iii) y = . DIFERENCIJALNI RACUN 18. (iii) y = (1 + x2 )e−x + x. Odrediti izvod n−tog reda funkcije y = e3x . 3 c 26. 2 bude konveksna. Odrediti lokalne ektremume funkcija : (i) y = 2x2 − x4 . 1 + x2 x e (ii) y = . c 19. x (ii) y = . 3 22. 1 − x2 1 (iii) y = e x . 21. (ii) y = ln(x2 − 1). x2 (ii) y = . 20.80 17. 23. x .

. i = 0. oˇigledno je da ˇto su c s brojevi xi+1 −xi manji da formula (4. 1. Skup {x0 . Broj ||P || = max (xi+1 − xi ).1) je pribliˇno jednaka povrˇini krivolinijskog trapeza. . . x = b i x−osom naziva se krivolinijski trapez nad [a. xn } oznaˇavamo sa P i nazivamo podjelom intervala [a. b]. i = 0. . b] i svaki izbor taˇaka ξi .1. . 0≤i≤n−1 nazivamo norma podjele P . 1. Neka je funkcija f pozitivna i neprekidna na [a. b] pomo´u taˇaka xi .1 Odredjeni integral Definicija odredjenog integrala Problem izraˇunavanja povrˇine figure u ravni je doveo do pojma odredjenog c s integrala. . c c Podijelimo interval [a. . pravama x = a. gdje c 81 . (4. . Neka je funkcija f definisana na skupu [a. takav da za svaku podjelu P intervala [a. c U svakom segmentu [xi .1) bolje aproksimira povrˇinu krivolinijskog s trapeza. .1. . ξ1 . . ξn−1 ) = i=0 f (ξi )(xi+1 − xi ). c Suma n−1 R(P. ξ0 .1 4. . n − 1. x1 . Ako postoji realan broj I. xi+1 ] izaberimo jednu taˇku ξi .Glava 4 Integralni raˇun c 4. Definicija 4. Da bi pribliˇno izraˇunali povrˇinu krivolinijskog trapeza moˇemo z c s z postupiti na sljede´i naˇin. b]. b]. . b]. . n na sljede´i naˇin c c c c a = x0 < x1 < x2 < x3 < · · · < xn−1 < xn = b. .1) naziva intez s gralna suma funkcije f u odnosu na podjelu P . Dalje. Suma (4. Povrˇina ograniˇena krivom s c y = f (x). .

. i=0 tada se realan broj I naziva odredjenim integralom ili Riemannovim integralom funkcije f na [a. Odrediti integralnu sumu funkcije f (x) = x. . ξ1 . . . b]. xi+1 ]. . . n − 1. Kaˇemo joˇ i da je funkcija z z s f podintegralna funkcija odredjenog integrala b f (x)dx. ξ0 . x1 . ξn−1 ) = i=0 n−1 f (ξi )(xi+1 − xi ) = i=0 c(xi+1 − xi ) = c i=0 (xi+1 − xi ) = c(b − a). Postupak nalaˇenja integrala se naziva integracija.82 ˇ GLAVA 4. x ∈ [a. z Primjer 4. ξn−1 ) = i=0 ξi (xi+1 − xi ). b]. 1. ξ1 . Za datu podjelu P = {x0 . imamo s n−1 R(P. x ∈ [a. . tada je s n−1 n−1 R(P. b]. Za funkciju f kaˇemo da je integrabilna na [a.2. Rjeˇenje. b] i to oznaˇavamo sa c b I= a f (x)dx. . vrijedi n−1 I = lim ||P ||→0 f (ξi )(xi+1 − xi ). . . 1. i = 0. . 1.1. . ξ0 . . n − 1. n b−a . . . . i = 0. n . s c Primjer 4. uzmimo ξi = xi = a + (b − a) i . . x1 . a Broj a je donja. Uzmimo ekvidinstantnu podjelu. . . Ovo je povrˇina pravougaonika ˇije su stranice c i b − a. . n i . xn }. . to jest podjelu kod koje je xi+1 − xi = xi = a + (b − a) Dalje. Rjeˇenje. . . n. . . xn }. INTEGRALNI RACUN je ξi ∈ [xi . . . a broj b gornja granica odredjenog integrala. Neka je data podjela P = {x0 . Odrediti integralnu sumu funkcije f (x) = c. i = 0.

Ako su funkcije f i g integrabilne na [a. b] je ograniˇena na [a.2 Osobine odredjenog integrala Ovde dajemo neke osobine odredjenog integrala. s c z z 4. One se jednostavno pokazuju koriste´i definiciju odredjenog integrala. • Aditivnost.1. 2 2 n→+∞ a ovo je povrˇina trapeza ˇije su osnovice duˇine a i b. tada je b b f (x)dx ≥ a a g(x)dx. c • Linearnost. b) tada je b c b f (x)dx = a a f (x)dx + c f (x)dx. b]. ODREDJENI INTEGRAL Oznaˇimo odgovaraju´u integralnu sumu sa Sn .1. vrijedi c c n−1 83 Sn = i=0 a + (b − a) i n b−a = n (b − a)2 a(b − a) + n2 n−1 i = ab − a2 + (b − a)2 i=0 n(n − 1) n−1 = ab − a2 + (b − a)2 .1. b] i f (x) ≥ g(x) za sve x ∈ [a. Neka je funkcija f integrabilna na [a. c Teorema 4. b] tada je integrabilna i funkcija αf + βg. Svaka integrabilna funkcija na [a. • Ako je funkcija f integrabilna na [a. 2n2 2n Odavde zakljuˇujemo da c lim Sn = ab − a2 + (b − a)2 b2 − a2 = . . b]. β ∈ R i vrijedi b b b (αf (x) + βg(x))dx = α a a f (x)dx + β a g(x)dx. gdje α. a visina duˇine b − a.4. b] tada je b b f (x)dx ≤ a a |f (x)|dx. • Ako su funkcije f i g integrabilne na [a. b] i c ∈ (a.

Dakle. . 0<x≤1 x = 0. f je ograniˇena funkcija. Neka je funkcija f ograniˇena na [a. xn } c jedna podjela intervala [a. b]. ξ1 .84 ˇ GLAVA 4. . c Definicija 4.2.3. 1.2) ||P ||→0 nezavisno od podjele P . 1. . Pretpostavimo da je f neograniˇena.1 postoji realan broj I takav da za svaku podjelu P = {x0 . i = 0. x1 . ξ1 . . za svako K > 0 postoji ti ∈ [xi . xi+1 ]. Moˇe se pokazati da vrijedi sljede´a teorema. . xi+1 ] takvo da je |f (ti )| > K. . Dakle. . INTEGRALNI RACUN Dokaz. . . b] ako i samo ako c vrijedi lim (R∗ (P ) − R∗ (P )) = 0. . b]i neka je P = {x0 . nazivaju se redom donja i gornja (Riemannova) integralna suma. R∗ (P ) = i=0 mi (xi+1 − xi ) i R∗ (P ) = i=0 Mi (xi+1 − xi ). . . .2. xn } intervala [a. a ovo je nemogu´e. b] i svaki izbor taˇaka ξi . . i = 0. . Ako uzmemo dovoljno veliko K > 0 i podjelu P1 koja se razlikuje od podjele P tako ˇto je umjesto taˇke ξi uzeta taˇka ti tada je ||P1 || = ||P || < δ i s c c |R(P1 . z c Teorema 4. . . . Mi = sup x∈[xi . n − 1. ξ0 . .xi+1 ] f (x). xi+1 ]. x1 . . Tada po definiciji 4. b]. nije integrabilna na [0.xi+1 ] inf f (x). Ograniˇena funkcija f je integrabilna na [a. Neka je funkcija f integrabilna na [a. Funkcija f (x) = 0. vrijedi c n−1 I = lim ||P ||→0 f (ξi )(xi+1 − xi ). n − 1} takav da je funkcija f neograniˇena na intervalu c [xi . . ξn−1 ) − I| > 1. . Stavimo mi = Sume n−1 n−1 x∈[xi . gdje je ξi ∈ [xi . ξ0 . c c Primjer 4. . 1] jer nije ograniˇena. Neka je P jedna takva podjela. 1 x. Tada c postoji i ∈ {0. . n − 1. . . (4. ξn−1 ) − I| < 1. . . . i=0 Ovo znaˇi da postoji δ > 0 takvo da za svaku podjelu P za koju je ||P || < δ c vrijedi |R(P. 1.

sljede´a teorema daje dovoljan uslov za integrabilnost funkcije. v ∈ [a.4. Neka je f neprekidna funkcija na [a. tada je n−1 |R∗ (P ) − R∗ (P )| = i=0 n−1 (Mi − mi )(xi+1 − xi ) ≤ n−1 ≤ i=0 |f (vi ) − f (ui )|(xi+1 − xi ) ≤ i=0 b−a (xi+1 − xi ) = . pa postoje taˇke ui . ODREDJENI INTEGRAL 85 Vidjeli smo da je ograniˇenost funkcije potreban uslov za njenu integrabilc nost. xin[a. xi+1 ] c takve da je mi = f (ui ) i Mi = f (vi ). b] je integrabilna na [a. funkcija f je neprekidna na [a. U suprotnom definiˇimo funkciju g : [a. ˇto je i trebalo dokazati. b) tako da je b f (x)dx = f (c)(b − a). b] vrijedi c |u − v| < δ ⇒ |f (u) − f (v)| < b−a . b]. b] za koju je ||P || < δ. Neka je P podjela intervala [a. Tada postoji c ∈ (a. Funkcija f je neprekidna na [a. dokaz je zavrˇen. b]. a . Osim toga. Dokaz. Sljede´a teorema je poznata kao teorema o srednjoj vrijednosti. b]. b]. s s g(x) = − 1 b−a b f (x)dx + f (x).4.b] xin[a. Dakle. vi ∈ [xi .b] Iz osobina odredjenog integrala imamo b f (xmin )(b − a) ≤ a f (x)dx ≤ f (xmax )(b − a).1. za svako > 0 postoji δ > 0 tako da za svake dvije taˇke u. Ako je b b f (xmin )(b − a) = a f (x)dx ili f (xmax )(b − a) = a f (x)dx. s ||P ||→0 lim (R∗ (P ) − R∗ (P )) = 0. b] → R. Zbog toga.3. pa postoje taˇke xmin i xmax takve c da je f (xmin ) = min f (x). Funkcija f je neprekidna na [a. c Teorema 4. Svaka neprekidna funkcija na [a. pa je i uniformno neprekidna na [a. c Teorema 4. b]. b]. a Dokaz. f (xmax ) = max f (x).

b). x ∈ R. Dakle. 4. a > 0. pa postoji taˇka c izmedju xmin i xmax takva da je g(c) = 0. f1 (x) = xa . x ∈ R. a > 0. ax . 0). ln a 1 . F4 (x) = ln(−x). b). x ∈ R. x ∈ R. x ∈ (0. F3 (x) = − cos x. x 2. a = 1.1 Neodredjeni integral Definicija neodredjenog integrala Definicija 4. Dakle. Ako je F primitivna funkcija funkcije f . x ∈ R. Neodredjeni integral funkcije f na intervalu (a. f3 (x) = sin x. primitivna funkcija na skupu R \ {0} je F4 (x) = ln |x|. f (x)dx. x ∈ R \ {0}. a = −1. b). kaˇemo da je F primitivna funkcija funkcije f na (a. Kako je xa+1 xa+1 = xa . INTEGRALNI RACUN Iz definicije funkcije g zakljuˇujemo da vrijedi c g(xmin )g(xmax ) < 0. Ako postoji funkcija F takva da je F (x) = f (x). Neka je funkcija f definisana na intervalu (a. z Primjer 4.4. zakljuˇujemo da je funkcija F1 (x) = c .2. a = 1. b) je skup svih primitivnih funkcija funkcije f na intervalu (a.86 ˇ GLAVA 4. primia+1 a+1 a tivna funkcija funkcije f (x) = x na skupu R. f4 (x) = Rjeˇenje. x ∈ (a. Neodredjeni integral funkcije f oznaˇavamo sa c obiˇno se piˇe c s f (x)dx = F (x) + C. f2 (x) = ax . 2. Definicija 4. x ∈ (−∞.4.2 4. +∞). c f (c) = 1 b−a b f (x)dx. 4. s 1. b).3. F2 (x) = 3. Primjetimo da ako je F (x) = f (x) tada je (F (x) + C) = f (x). F4 (x) = ln x. Odrediti primitivne funkcije sljede´ih funkcija : c 1. . 3. a 4.

14. 15.2. 11. a = 0 2 +a a a 1 x−a dx = ln + C. |x| < 1 1 − x2 . 2. 6. 9. 7.4. a > 0. a = −1 ln a ex dx = ex + C sin xdx = − cos x + C cos xdx = sin x + C dx = − ctg x + C sin2 x dx = tg x + C cos2 x dx = arctg x + C 1 + x2 sh xdx = ch x + C chx = sh x + C dx = − cth x + C sh2 x dx = th x + C ch2 x x2 dx 1 x = arctg + C. 12. xa dx = xa+1 + C. 4. NEODREDJENI INTEGRAL Iz tablice za izvode dobijamo sljede´u tablicu za neodredjene integrale. 17. c 1. 8. 10. x = 0 x ax dx = aa + C. |x| = a x2 − a2 2a x+a √ √ dx = ln(x + 1 + x2 1 + x2 ) + C dx = arcsin x + C. 5. a = −1 a+1 87 1 dx = ln |x| + C. 13. 3. 16.

b] sa x F (x) = a f (t)dt primitivna funkcija funkcije f . b] tada je funkcija F definisana na [a.5. . b] i F njena primitivna funkcija na [a. Dakle.88 18. Kao posljedicu prethodne teoreme dobijamo sljede´u teoremu poznatu kao c Newton-Leibnizova teorema. 1). h→0 h lim to jest F (x) = f (x). √ dx = ln |x + ± a2 x2 ± a2 | + C ˇ GLAVA 4. λ ∈ R \ {0}. Iz osobina odredjenog integrala imamo x+h x x+h F (x + h) − F (x) = a f (t)dt − a f (t)dt = x f (t)dt. Teorema 4. Dokaz. Sada na osnovu teoreme o srednjoj vrijednosti dobijamo F (x + h) − F (x) = hf (x + θh).2 Osobine neodredjenog integrala Ovde navodimo osnovne osobine neodredjenog integrala koje slijede iz osobina izvoda funkcije.6. Teorema 4.2. a 4. d λ · f (x)dx = λ · (f (x) + g(x))dx = f (x)dx = f (x)dx. f (x)dx. Neka je f neprekidna funkcija na intervalu [a. F (x + h) − F (x) = f (x). b] tada vrijedi b f (x)dx = F (b) − F (a). θ ∈ (0. INTEGRALNI RACUN x2 Sljede´om teoremom je data veza izmedju primitivne funkcije i odredjenog c integrala. • • • df (x) = f (x) + C. Neka je f neprekidna funkcija na [a. f (x)dx + g(x)dx.

1 dx = 3 4 (2x + 7) x2 + 5 √ 1 4 dx = 1 2 4 (t − 7)2 + 5 (t2 )3 1 4 tdt = t2 − 14 + 34 t2 dt = t3 34 − 14t − 3 t √ 2x + 7 34 − 14 2x + 7 − √ 3 2x + 7 ln xdx. Tada je t2 − 7 .7. x = pa je x2 + 5 (2x + 7)3 = Dakle. cos tdt = sin t + C = sin (ln x) + C. Izraˇunati integral c Rjeˇenje. x . v = x. Koristimo smjenu t = s √ t2 = 2x + 7. Koristimo parcijalnu integraciju.5. dx. odavde je dx . dv = dx. 2 1 4 t4 − 14t2 + 34 dt = t2 + C. x2 + 5 Primjer 4. Stavimo s u = ln x. Ako su u i v diferencijabilne funkcije tada je u(x)dv(x) = u(x)v(x) − cos (ln x) dx. Ako su funkcije f. Uvedimo smjenu t = ln x. dx = tdt. Izraˇunati integral c dt = pa je cos (ln x) dx = x dx .6. Izraˇunati integral c Rjeˇenje. x v(x)du(x) + C. x Koriste´i formulu za parcijalnu integraciju imamo c du = ln xdx = x ln x − x dx = x ln x − x + C. x Rjeˇenje. 3 + C. Primjer 4. 89 • Parcijalna integracija.4. (2x + 7)3 2x + 7. Sada je s Primjer 4. NEODREDJENI INTEGRAL • Smjena promjenljive. ϕ i ϕ neprekidne tada je f (x)dx = f (ϕ(t))ϕ (t)dt + C.2.

. (t2 + 1)k . Moˇe z se pokazati da se svaka racionalna funkcija moˇe predstaviti u obliku zbira z polinoma i odredjenog broja razlomaka sljede´ih oblika c A Mx + N . integracija racionalne funkcije R(x) se svodi na integraciju sljede´e tri funkcije c 1 1 x . (x − a)k (x2 + px + q)k gdje je k prirodan broj i p2 − 4q < 0. 4. Dakle. Izraˇunati integral c Rjeˇenje. (x − a)k (x2 + px + q)k (x2 + px + q)k U prvom sluˇaju smjenom t = x − a se integral c U drugom sluˇaju. integral c Ik = se smjenom t= svodi na integral Ik = 1 q− p2 4 1 svodi na tabliˇni. . INTEGRALNI RACUN xex dx. Qm (x) gdje su Pn (x) i Qm (x) polinomi stepena n i m sa realnim koeficijentima.8. pa iz formule za parcijalnu integraciju dobijamo xex dx = xex − ex dx = xex − ex + C.90 Primjer 4.2. imamo dx = du. (x2 + px + q)k x+ q− p 2 p2 4 . c (x − a)k 1 dx. . ex = v. ex dx = dv. dt . x = u. Stavljaju´i s c ˇ GLAVA 4.3 Integracija nekih klasa funkcija 1. Integracija racionalnih funkcija Ovde razmatramo integraciju racionalne funkcije R(x) = Pn (x) .

U sluˇaju da je k > 1. 4 − 5x2 + 4 x x+1 x−1 x+2 x−2 Odavde imamo x2 −x+2 = A(x−1)(x+2)(x−2)+B(x+1)(x+2)(x−2)+C(x+1)(x−1)(x−2)+ +D(x + 1)(x − 1)(x + 2).2. Izraˇunati integral c Rjeˇenje. x −x+2 = x (A+B +C +D)+x2 (−A+B −2C +2D)+x(−4A−4B −C −D)+ +4A − 4B + 2C − 2D. C=− . 3 3 3 3 2 3 .9. integral Ik se metodom parcijalne integracije svodi na c integral Ik−1 .4. Dakle. podintegralnu funkciju moˇemo pisati u obliku z x2 − x + 2 A B C D = + + + . Ci D vrijedi A+B+C +D =0 −A + B − 2C + 2D = 1 −4A − 4B − C − D = −1 4A − 4B + 2C − 2D = 2. D= . Naime. tk 2 gdje je t = x2 + px + q. Primjer 4. Jk = x 1 dx = (x2 + px + q)k 2 2x + p − p 1 dx = (x2 + px + q)k 2 dt p − Ik . NEODREDJENI INTEGRAL Ako je k = 1 radi se o tabliˇnom integralu c I1 = 1 q− p2 4 91 dt = t2 + 1 1 q− p2 4 arctg t + C. x4 − 5x2 + 4 x4 − 5x2 + 4 = (x2 − 1)(x2 − 4) = (x − 1)(x + 1)(x − 2)(x + 2). Rjeˇavaju´i ovaj sistem dobijamo s c A= 2 1 2 1 . Integral x Jk = dx (x2 + px + q)k se svodi na Ik . Kako je s x2 − x + 2 dx. za koeficijente A. B. B=− .

q = N ZS(q1 .1 Integrali oblika R x. (t − 1)(t2 + t + 2) 3t2 − 6t A Bt + C = + . . 2. .. pi ∈ Z.. qi ∈ N. qk ). ax + b cx + d p1 q1 . x+ 1 2 . Izraˇunati integral c Rjeˇenje. C=− . .. k gdje je R racionalna funkcija k + 1 promjenljive se smjenom tq = ax + b . . Integracija nekih iracionalnih funkcija Ovde posmatramo neke integrale iracionalnih funkcija koji se pogodnim smjenama svode na integrale racionalnih funkcija. INTEGRALNI RACUN dx 2 − x−1 3 dx 1 + x+2 3 dx = x−2 2 1 2 1 ln |x + 1| − ln |x − 1| − ln |x + 2| + ln |x − 2| + C = 3 3 3 3 2 1 (x + 1) (x − 2) + C.10. ax + b cx + d pk qk dx. . i = 1. B= . 2. s √ x32+x t6 − 2t2 √ dx = 3 dt = 3 t3 + t − 2 x+ 32+x = Kako je 3 4 3 2 t − t + 4 2 t3 − t + dt = 3t2 − 6t dt. Izraˇunati integral c Rjeˇenje. . (t − 1)(t2 + t + 2) t − 1 t2 + t + 2 3 15 3 A=− . x+ 32+x t2 − 2t (t − 1)(t2 + t + 2) svode na integrale racionalnih funkcija. dt 2 2 2 = √ arctg t + C = √ arctg √ t2 + 1 3 3 3 2. = ln 3 (x − 1)(x + 2)2 dx .11. . Primjer 4. . x2 − x + 2 2 dx = x4 − 5x2 + 4 3 = dx 1 − x+1 3 ˇ GLAVA 4. Stavimo t3 = x + 2. Uvedimo smjenu s t= dx 2 =√ x2 + x + 1 3 . 4 4 2 za . cx + d √ x32+x √ dx. x2 + x + 1 x+ 1 √ 2 3 2 Primjer 4.92 Prema tome..

Odavde je 4x2 + 4x + 3 = t2 − 4tx + 4x2 . 4 8 4 7 7 Na kraju.12. c √ √ • ax2 + bx + c = x a ± t.2 Integrali oblika R(x. ako je x1 . √ x32+x 3 3 3 15 27 2t + 1 √ dx = t4 − t2 − ln |t−1|+ ln(t2 +t+2)− √ arctg √ +C. Izraˇunati integrale c (i) I = (ii) I = (iii) I = Rjeˇenje. x= t2 + 2t + 3 t2 − 3 . (1 + x) 1 + x − x2 (x − 1)dx √ . √ • ax2 + bx + c = a(x − x1 )(x − x2 ) = t(x − x1 )(x − x2 ). ako je c > 0. ako je a > 0. √ √ • ax2 + bx + c = xt ± c. 4(1 + t) 2(1 + t) dx √ . 4(1 + t) 4(1 + t2 )2 t2 − 3 t2 + 2t + 3 = . s (i) Kako je a = 4 > 0 koristimo sljede´u smjenu Eulera c 4x2 + 4x + 3 = t − 2x. (x2 + 2x) x2 + 2x 4x2 + 4x + 3 = t − 2 . 2 + 4x + 3 x 4x dx √ . dx = dt.4. gdje je R racionalna funkcija dvije promjenljive se svode na integrale racionalnih funkcija pomo´u Eulerovih smjena. NEODREDJENI INTEGRAL imamo 3t2 − 6t 3 dt = − (t − 1)(t2 + t + 2) 4 dt 15 + t−1 4 t− 2 5 dt = t2 + t + 2 93 3 15 27 2t + 1 = − ln |t − 1| + ln |t2 + t + 2| − √ arctg √ + C. 3 4 2 4 8 x+ 2+x 4 7 7 2. 4x + 3 = t2 − 4tx.2. x2 ∈ R. Primjer 4. ax2 + bx + c).

x + 2 = xt2 . dx = − dt. Sada je 1 + x − x2 = t2 x2 − 2tx + 1. x= 2 4tdt . I = √ ln 3 2x + 4x2 + 4x + 3 + 3 (ii) Ovde je a < 0 i c > 0. Odavde je x2 + 2x = x2 t2 . t2 2 2t . I=− 1 2 t 3 3 − t2 dt = − + + C. pa koristimo c c smjenu x2 + 2x = xt. x= 1 + 2t 2(t2 + t − 1) . 2 1+t 1 + t2 = 1 + x − x2 = t pa je I= −2(t2 + t − 1)dt (1 + t2 )2 1 + 2t+1 t2 +1 t2 +t−1 1+t2 = −2 Zakljuˇujemo c dt = −2 arctg(1 + t) + C. t2 − 1 t −1 x−1= Prema tome. x(1 − x) = x(t2 x − 2t).94 Sada je I=2 Dakle. = √ ln t2 − 3 3 t+ 3 √ √ 1 2x + 4x2 + 4x + 3 − 3 √ √ + C. dx = − 2 . t2 − 1 (t − 1)2 3 − t2 2 −1= 2 . ˇ GLAVA 4. 1 + t2 (1 + t2 )2 1 + 2t t2 + t − 1 −1= . 1 + (1 + t)2 √ 1 + x + 1 + x − x2 dx √ = −2 arctg + C. pa koristimo smjenu 1 + x − x2 = tx − 1. 1 − x = t2 x − 2t. INTEGRALNI RACUN √ dt 1 t− 3 √ + C. x (1 + x) 1 + x − x2 (iii) U ovom sluˇaju trinom x2 +2x ima dvije razliˇite realne nule.

Izraˇunati integrale c √ x √ (i) I = dx. dt = √ x 6t5 3t √ 2 dx = − 4t3 + 18t + − 21 arctg t + C. (1 + t2 )2 3 xdx √ . t = x6 . s (i) Ovde je p = −2.3 Integral oblika xm (a + bxn )p dx. 2(1 + t2 ) 2 6t5 − 4t3 + 18t − 18 5 dt −6 1 + t2 t2 dt . p = . NEODREDJENI INTEGRAL Kako je t= dobijamo (x2 2. 2 + 2x + 2x) x x2 + 2x n1 p1 m1 .13. n i p racionalni brojevi. se naziva m2 n2 p2 integral binomnog diferencijala. m+1 ∈ Z. n2 ). n Primjer 4. gdje su m. x (x − 1)dx 1 + 2x √ =√ + C. smjena ax−n + b = tp2 . i p+ n n cijeli broj. k = N ZS(m2 . 3 1 + x2 3x − x3 dx.2. (1 + 3 x)2 • Ako je (ii) I = (iii) I = Rjeˇenje. 3 5 1 + t2 (1 + x) .4. smjena x = tk . U tim sluˇajevima se koriste sljede´e smjene : c c • Ako je p ∈ Z. Moˇe se pokazati da je ovaj integral elez m+1 m+1 mentarna funkcija ako i samo ako je bar jedan od brojeva p. dobijamo √ x t8 dt 4t2 + 3 √ 2 dx = 6 =6 t4 − 2t2 + 3 − 3 2 )2 (1 + t (1 + t2 )2 (1 + x) = Kako je t2 dt 1 =− (1 + t2 )2 2 imamo td 1 1 + t2 =− t 1 + arctg t. n = . n m+1 • Ako je p + ∈ Z. smjena a + bxn = tp2 . m = √ 95 x2 + 2x . pa koristimo smjenu x = t6 .

n = 2. Sada je xdx √ =3 3 1 + x2 (t2 − 1)2 dt = 3 5 t − 2t3 + 3t + C. x 3. Tada je 3 3x − x3 dx = − = 9 2 t3 dt 3 = (t3 + 1)2 2 dt . 2(t3 + 1) 4 t − t + 1 2 3 3x − x3 dx = 3x − x3 . cos x = . p = i + p = 1. Koristimo smjenu 3 2 n 1 + x 3 = t2 . gdje je R racionalna funkcija se moˇe svesti na integral racionalne funkcije z pomo´u smjene c x t = tg . 2 U tom sluˇaju je c sin x = 1 − t2 2dt 2t . t3 + 1 je integral racionalne funkcije i za njega se dobije t3 Dakle. +1 6 t −t+1 3 3 √ 1 (t + 1)2 2t − 1 3t 3 − ln 2 − arctg √ + C. 3 dt 1 (t + 1)2 1 2t − 1 = ln 2 + √ arctg √ .96 (ii) U ovom sluˇaju je m = 1. dx = . t = 5 1 + x3 . n = c ˇ GLAVA 4. t3 + 1 td 1 t3 + 1 = 3t 3 − 2(t3 + 1) 2 Integral dt . 1 + t2 1 + t2 1 + t2 √ 3 . INTEGRALNI RACUN 2 1 m+1 . Integrali trigonometrijskih funkcija Integral oblika t= R(sin x. p=− i = 3. cos x). 2 2 (iii) Imamo m = 1 m+1 1 . Stavimo 3 3 n 3x−2 − 1 = t3 .

sin x + 2 cos2 x) 2 Rjeˇenje. sin x(1 + cos x) x Rjeˇenje. x 2 . pa koristimo smjenu s tg x = t. Primjer 4. Smjena t = tg . moˇe da dovede do komplikovanih integrala z 2 racionalnih funkcija. − cos x) = −R(sin x. cos x). Vrijedi R(− sin x.14. • Ako je R(− sin x. dobijamo s c 2 1 + sin x dx = sin x(1 + cos x) 1 2 = 1 1 + t + 2 dt = t 2 1 2 1+ 2t 2dt 1+t2 1+t2 2t 2 1+t2 1+ 1−t2 1+t 97 = = 1 ln |t| + t2 + 2t + C = 2 + C. • Ako je R(− sin x. Integrali koji nisu elementarne funkcije Ovde dajemo neke klase integrala koji nisu elementarne funkcije.15. koristi se smjena sin x = t. 2 2 2 2 4. − cos x) = R(sin x. Izraˇunati integral c 1 + sin x dx. 2 tg x + 3 dx = sin2 x + 2 cos2 x) dx (2 tg x + 3) cos2 x = tg2 x + 2 2t + 3 dt = t2 + 2 3 t 3 tg x = ln(t2 + 2) + √ arctg √ + C = ln(tg2 x + 2) + √ arctg √ + C. • Ako je R(sin x. ex dx. − cos x) = R(sin x. Izraˇunati integral c 2 tg x + 3 dx. koristi se smjena tg x = t ili ctg x = t. cos x). x 1 x x ln | tg | + tg2 + 2 tg 2 2 2 2 x Primjedba 4. cos x). Nekada je bolje primjeniti druge smjene.1. • • e−x dx. Uvode´i smjenu t = tg . NEODREDJENI INTEGRAL Primjer 4. cos x) = −R(sin x. koristi se smjena cos x = t.4. cos x).2.

4. 1). x cos x dx. c Analogno se definiˇe i nesvojstveni integral prve vrste na (−∞. a c z u suprotnom sluˇaju je divergentan. eliptiˇki integral druge vrste.98 • • • • • • sin x dx. Nesvos jstveni integral prve vrste na (−∞. +∞) i integrabilna na konaˇnom [a. eliptiˇki integral tre´e c c (1 + h sin t) 1 − k 2 sin2 t vrste. Moˇe se pokazati da ova definicija ne zavisi od broja a ∈ R. Graniˇna vrijednost c c +∞ b f (x)dx = lim a b→+∞ f (x)dx. Prvo uopˇtenje se sastoji s s u tome da interval na kome se vrˇi integracija moˇe da bude beskonaˇan. 1). Dakle. INTEGRALNI RACUN . k ∈ (0. eliptiˇki integral prve vrste. s 4.3. x x dx. c dt. Neka je funkcija f definisana na [a.5.3 Nesvojstveni integral Ovde dajemo neka uopˇtenja odredjenog integrala. +∞) se definiˇe sa s +∞ a +∞ f (x)dx = −∞ +∞ −∞ f (x)dx + a f (x)dx. 1). h ∈ R. c dt .3) se naziva nesvojstveni integral prve vrste. nesvoz a jstveni integral +∞ −∞ f (x)dx je konvergentan ako su oba integrala −∞ f (x)dx i a f (x)dx konvergentna. ln x dt 1 − k 2 sin2 t 1 −k 2 sin2 t 2 ˇ GLAVA 4. b] za svako b > a. a (4. k ∈ (0.1 Nesvojstveni integral prve vrste Definicija 4. b]. . Suˇtina s z c s drugog uopˇtenja je da podintegralna funkcija moˇe da bude neograniˇena na s z c intervalu na kome se vrˇi integracija. k ∈ (0. Ako graniˇna vrijednost u (4.3) c postoji i konaˇna je onda kaˇemo da je nesvojstveni integral konvergentan.

λ ∈ R.3. s +∞ 1 +∞ dx = lim ln b = +∞. Imamo s +∞ −∞ x2 dx = + 2x + 2 0 0 −∞ dx + (x + 1)2 + 1 b 0 +∞ 0 dx = (x + 1)2 + 1 = lim a→−∞ a→−∞ a dx + lim (x + 1)2 + 1 b→+∞ b→+∞ dx = (x + 1)2 + 1 = lim (arctg 1 − arctg(a + 1)) + lim (arctg(b + 1) − arctg 1) = π π = − − 4 2 + π π − 2 4 = π.19. Koriste´i pacijalnu integraciju dobijamo da je F (x) = −x cos x + s c sin x.18. Izraˇunati nesvojstveni integral +∞ −∞ dx . c c Primjer 4. 2 Primjer 4. x2 + 2x + 2 Rjeˇenje.16. Ako je λ = 1 tada integral divergira. Primjer 4. 2 konvergentan.17. 0 b→+∞ Ova graniˇna vrijednost ne postoji. NESVOJSTVENI INTEGRAL Primjer 4. Ispitati konvrgenciju integrala dx . primitivna funkcija funkcije f (x) = x sin x. Iz definicije nesvojstvenog integrala slijedi +∞ x sin xdx = lim (−b cos b + sin b). Na osnovu definicije imamo 2 +∞ 0 xe−x dx = lim 2 b 0 b→+∞ e−x dx = lim 2 b→+∞ 2 1 1 − e−b + 2 2 = 1 . Rjeˇenje. Podintegralna funkcija je definisana i neprekidna za sve vrijednosti s 2 1 x. Ispitati konvergenciju integrala +∞ x sin xdx. Naime. njena primitivna funkcija je F (x) = − e−x . pa je dati integral divergentan. b→+∞ x .4. Pokazati da je nesvojstveni integral +∞ 0 99 xe−x dx. 0 Rjeˇenje. xλ 1 Rjeˇenje.

g(x)dx slijedi konvergencija integrala tada iz konvergencije integrala +∞ a a +∞ f (x)dx i iz divergencije integrala +∞ a f (x)dx slijedi divergencija inte- grala a g(x)dx. na osnovu teoreme 4.8. U takvim sluˇajevima korisni su sljede´i c c c kriterijumi konvergencije. tada g(x) +∞ Teorema 4. c Primjer 4. Teorema 4. gdje je K pozitivan realan broj. Neka je 0 ≤ f (x) ≤ g(x). lim f (x) = K. Ispitati konvergenciju integrala +∞ 1 x2 + dx √ . c U prethodnim primjerima smo konvergenciju nesvojstvenih integrala ispitivali tako ˇto smo nalazili primitivnu funkciju podintegralne funkcije i koristili s definiciju. x4 + 1 . INTEGRALNI RACUN dx = lim b→+∞ xλ b1−λ 1 − 1−λ 1−λ .100 Ako je λ = 1 dobijamo +∞ 1 ˇ GLAVA 4.7 zakljuˇujemo da je dati integral konvergentan. 1 . Kako je s x2 + i b→+∞ 1 1 √ ≤ 2. λ−1 Ova graniˇna vrijednost ne postoji za λ < 1. dok je za λ > 1 jednaka c Znaˇi. 5 x x3 + 1 b za sve x ≥ 1 lim 1 dx 1 = lim − + 1 2 b→+∞ x b = 1. dati integral konvergira za λ > 1. Ispitati konvergenciju integrala +∞ √ 1 xdx . Nekada to nije mogu´e.20. +∞).21. Ako je +∞ x→+∞ su oba integrala vergentna.7. +∞ za sve x ∈ [a. a za λ ≤ 1 je divergentan. 5 x3 + 1 Rjeˇenje. a f (x)dx i a g(x)dx istovremeno konvergentna ili di- Primjer 4.

22.p. b). c 4. pa kako je integral 1 +∞ dx . a neograniˇena u okolini taˇke b tada se graniˇna vrijednost c c c b b− f (x)dx = lim a →+0 f (x). a drugi kada c ∈ (a. se naziva glavna vrijednost ( valeur principale) nesvojstvenog integrala. zakljuˇujemo da je dati integral divergentan.6. x−1 Rjeˇenje. Ako je funkcija f integrabilna na intervalu [a. Vrijedi s 101 √ x x4 +1 1 x→+∞ x lim = 1. Graniˇna vrijednost c b c− b v.8. x divergentan. Izraˇunati integral c 2 1 x−2 √ dx.3. c c Definicija 4. a f (x)dx = lim →0+ f (x)dx + a c+ f (x)dx . Analogno se definiˇe i nesvojstveni integral druge vrste ako je funkcija f neograniˇena s c u okolini taˇke a. a zove nesvojstveni integral druge vrste.2 Nesvojstveni integral druge vrste Druga vrsta nesvojstvenog integrala je kada funkcija nije ograniˇena u okolini c neke taˇke c iz intervala konvergencije [a. c c c tada se definiˇe s b c− b f (x)dx = a lim → 0+ µ → 0+ f (x)dx + a c+µ f (x)dx .4. b). Tu razlikujemo dva sluˇaja.3. Jedan c c je kada se taˇka c poklapa sa nekom od taˇaka a i b. na osnovu teoreme 4. c Drugi sluˇaj je ako je funkcija f neograniˇena u nekoj okolini taˇke c ∈ (a. Primjer 4. b]. b − ] za svaki e > 0. x−1 . Vrijedi sljede´e s c 2 1 x−2 √ dx = x−1 2 1 x−1 √ dx − x−1 2 √ 1 dx = x−1 2 1 √ 2 x − 1dx − 1 dx √ . NESVOJSTVENI INTEGRAL Rjeˇenje.

4.23.p. ali je v. dx = 0 x −1 Rjeˇenje. x graniˇna vrijednost c − lim → 0+ µ → 0+ ne postoji. 3 (1 + ) − 1) = 2. √ 1 dx = lim →0 x−1 2 1 √ 1+ dx = lim 2(1 − →0 x−1 pa je 2 x−2 4 √ dx = − 2 = − . 3 3 x−1 Navedimo joˇ primjer koji pokazuje da se uvodjenjem pojma glavne vris jednosti nesvojstvenog integrala proˇiruje klasa funkcija za koju nesvojstveni s integral konvergira. −1 1 −1 1 dx + x 1 µ 1 dx . Kako je s − −1 1 −1 1 dx divergentan integral ali da je x 1 dx + x 1 µ 1 dx = ln − ln µ. y) : a ≤ x ≤ b. x 1 dx = lim (ln − ln ) = 0. . f (x) ≤ y ≤ g(x)}. Iz ove formule neposredno slijedi da ako su funkcije f i g neprekidne na intervalu [a.p. Pokazati da je 1 v. b]. b]. 1 Primjer 4. b] data formulom b P = a f (x)dx. Iz definicije odredjenog integrala slijedi da je povrˇina krivolinijskog trapeza funkcije f nad intervalom s [a. da je povrˇina oblasti s {(x.102 Dalje je 2 1 2 ˇ GLAVA 4.4 4. b] i f (x) ≤ g(x) za sve x ∈ [a. INTEGRALNI RACUN √ x − 1dx = 2 (x − 1) 2 3 2 3 2 = 1 2 . →0 x 4.1 Primjene odredjenog integrala u geometriji Povrˇina figure u ravni s Neka je funkcija f nenegativna i neprekidna na [a.

Moˇe se pokazati da za svaku krivu nije mogu´e odrediti z c duˇinu luka krive izmedju odredjenih taˇaka. s e e x2 ln x − . PRIMJENE ODREDJENOG INTEGRALA U GEOMETRIJI data sa P = a 103 b (g(x) − f (x))dx.4) Ako je kriva zadata parametarskim jednaˇinama c x = x(t). tada je duˇina luka krive jednaka z β l= α x (t) + y (t)dt. Koristimo formulu (4.2 Duˇina luka krive z Ovde razmatramo problem izraˇunavanja duˇine luka krive. y = y(t). Rjeˇenje.25. To su i granice integracije. Neka funkcija f ima neprekidan prvi izvod na intervalu [a. 4 2 l= 1 1 + y 2 (x)dx = 1 1+ 1 4 x− 1 x 2 dx = 1 2 e 1 1 + x dx = x . Na´i duˇinu luka krive c z y= od taˇke x = 1 do taˇke x = e. Koriste´i definiciju odredjenog integrala i teoremu o srednjoj vrijednosti moˇe c z se dokazati sljede´a teorema. c c Rjeˇenje. Traˇena z z povrˇina je s 1 −2 [(2−x2 )−x]dx = 2x − x3 x2 − 3 2 1 = −2 2− 1 1 8 − − −4 + − 2 3 2 3 = 9 .5) Primjer 4. gdje su x i y neprekidne funkcije. α ≤ t ≤ β. Krive za koje je to mogu´e uraditi z c c zovu se rektifikabilne krive. c Teorema 4.4. Primjer 4. Izraˇunati povrˇinu figure ograniˇenu pravom y = x i parabolom c s c y = 2 − x2 . Taj problem se c z naziva i rektifikacija.4).4.4. ˙ ˙ (4. Traˇene apscise su x1 = −2 i x2 = 1.9. tako ˇto s c c c s ´emo rijeˇiti sistem jednaˇina c s c y=x y = 2 − x2 . Odredi´emo apscise presjeˇnih taˇaka date prave i parabole. 2 4. Duˇina luka krive izmedju taˇaka ˇije su apscise a i b jednaka je z c c b l= a 1 + f 2 (x)dx. b].24. (4.

4. −R ≤ x ≤ R.7) Primjer 4. Neka je kriva y = f (x) neprekidna na [a. Zapremina tijela nastalog obrtanjem krive y = f (x) oko x−ose nad intervalom [a. .4. b]. x2 (x2 + 4) (a 5 − x 5 )dx. Izraˇunati zapreminu i povrˇinu lopte polupreˇnika R. (4. predstavlja loptu polupreˇnika R. 3.10. R2 − x2 y = −√ R2 R R −R za povrˇinu omotaˇa vrijedi s c S = 2π −R R2 − x2 √ R dx = 2πR 2 − x2 R dx = 4R2 π.26. cos x 4 4 Izraˇunati integrale : c 1. INTEGRALNI RACUN = 1 1 (1 + e2 ). 2. Iz formule (4. c s c Rjeˇenje. b] je b V =π a f 2 (x)dx.5 Zadaci x2 + 2 dx. Tijelo koje nastaje obrtanjem krive s y= R2 − x2 . − x2 R 1+y2 = √ . 1 + cos 2x dx.3 Zapremina i povrˇina obrtnog tijela s Teorema 4.104 = 1 2 ln x + x2 2 e ˇ GLAVA 4. (4.6) dobijamo c R V =π −R (R2 − x2 )dx = π R2 x − x3 3 R = −R 4R3 π .6) a povrˇina omotaˇa ovog tijela je s c b S = 2π a f (x) 1 + f 2 (x)dx. 3 Kako je x . 4 4.

√ x ln x. 9. x ln7 x x+1 √ dx. 1 + x2 dx . 12. 7. xn e−x dx. 19. Izvesti rekurentne formule za integrale : 14. (x − 1)(x + 2)2 x2 − 2 dx. ZADACI 4. 18.5. 4 + 5ex dx . Rastavljanjem na parcijalne razlomke podintegralne funkcije izraˇunati c integrale : 16. 8. x+3 6. 2x4 − x2 + 1 dx. 13. In = 15. ex dx .4. 4 + 3x2 Koriste´i smjenu izraˇunati integrale : c c √ 1+ dx √ . + 2)2 Izraˇunati integrale sljede´ih iracionalnih funkcija : c c x3 (x . 5. sin x cos2 x 2 105 dx . sin x ln(cos x)dx. 10. dx . 17. 11. 1 + ex Metodom parcijalne integracije izraˇunati integrale : c √ (x2 − x + 2)ex dx. x2 − 1 11x + 16 dx. x3 − x x2 − 3 dx. In = sinn xdx.

26. lim . x ≥ 0.106 20. 6 2 0 √ 20 2 ≤ 21 √ 4 2 sin x √ ≤ . 0 π 2 Koriste´i definiciju odredjenog integrala na´i graniˇne vrijednosti c c c 31. 27. 21. 22. cos2 x sin 6x cos 4xdx. 32. 5 cos x Koriste´i definiciju odredjenog integrala izraˇunati c c 1 24. Koriste´i nejednakosti c x− pokazati da je x3 ≤ sin x ≤ x. n √ √ √ 1 + 3 2 + 3 3 + ··· + 3 n √ 33. 1 1 1 + + ··· + n+1 n+2 n+n 30. x √ dx dx. 23. x + x2 + 2x + 2 Na´i integrale trigonometrijskih funkcija : c sin3 x dx. 3 n→+∞ n4 n→+∞ 34. 1 2 n 1 en + en + · · · + en . 25. x4 + 1)2 √ 1+ 4x √ dx. INTEGRALNI RACUN x11 ( 3 x+ x2 + 4x √ dx. dx . n→+∞ lim lim . cos xdx. x2 + x + 1 ˇ GLAVA 4. 3 x . sin3 x √ . dx √ . 0 x2 dx. 8 − 4 sin x + 7 cos x √ 1 + sin xdx. 29. 28.

Γ(p) = 0 1 xp−1 e−x dx. 1 47. Izraˇunati povrˇinu figure ograniˇenu parabolom y = x2 + 1 i pravom c s c x + y = 3. q) = 0 49. x lnp x +∞ 45. ex − sin x dx . Izraˇunati nesvojstvene integrale c 40. 1 2 dx x 1 − ln2 x . 36. 1 ex dx. 3 2 xdx √ . . B(p.5. Pokazati da je a √ 3 e b |x| dx = |b| − |a|. x Koriste´i Newton-Leibnizovu formulu izraˇunati integrale : c c 37. 0 π 2 Ispitati konvergenciju nesvojstvenih integrala 2 44. 1 1 dx . Pokazati da je e− e ≤ 0 1 107 1 xx dx ≤ 1. xp dx . ex − 1 3 39. 0 2 46. 41. 0 6 dx 3 (x − 1)2 .4. 42. 0 43. (Gama funkcija.) xp−1 (1 − x)q−1 dx. Izraˇunati integral c 0 2 |2 − x|dx. 4 x2 − 9 dx √ .) 48. x ln x ln sin xdx. ZADACI 35. (Beta funkcija. 38.

Na´i duˇinu krive y = x2 − 1 od taˇke x = −1 do taˇke x = 1. INTEGRALNI RACUN 50. . Izraˇunati povrˇinu tijela nastalog obrtanjem oko x−ose povrˇi ograniˇene c s s c parabolom y = x2 + 1 i pravom y = x − 1.108 ˇ GLAVA 4. c z c c 51.

k=1 Ako postoji konaˇan lim Sn kaˇemo da je red konvergentan i da je S suma c z reda. Kako konaˇno mnogo ˇlanova niza ne utiˇe na konvergenciju niza. an je opˇti ˇlan reda. Neka je dat niz {an } i neka je Sn = ak .1 Numeriˇki redovi c Definicija i osnovni pojmovi n k=1 Definicija 5. Za red koji nije konvergentan kaˇemo da je divergentan.1. Uredjen par ({an }.1. To oznaˇavamo sa c n→+∞ +∞ S= k=1 ak .1. {Sn }) se naziva red. Uobiˇajeno je da se za red koristi ista oznaka kao i za sumu reda c +∞ to jest k=1 ak .1 5. Zbir S reda se definiˇe sa s n S = lim Sn = lim n→+∞ n→+∞ ak . z Primjedba 5. a Sn je n−ta parcijalna s c suma reda. to iz definicije c c c zakljuˇujemo da konaˇno mnogo ˇlanova reda ne utiˇe na konvegenciju reda. Pokazati da red +∞ k=1 1 k(k + 1) 109 . c c c c Primjer 5.1.Glava 5 Redovi 5.

k k+1 GLAVA 5. Red n je divergentan.110 konvergira i na´i sumu reda. n→+∞ lim Sn = 1.15 je pokazano da je niz {Sn } definisan sa s Primjer 5. pa nije ispunjen potreban uslov za konvergenciju. . to jest n→+∞ lim an = 0. 1 divergentan. U primjeru 2. c +∞ Teorema 5. k k=1 Rjeˇenje. Potreban uslov da red n=1 an konvergira je n→+∞ lim an = 0.11 je n=1 √ lim n n = 1. pa je dati red konvergentan i suma mu je jednaka 1.2. Dakle. c Rjeˇenje. n→+∞ +∞ √ n Primjer 5. Pokazati da je harmonijski red n +∞ Sn = k=1 1 k divergentan.1. Na taj naˇin smo dobili potreban uslov za konvergenciju redova. n+1 n+1 Dakle. Za opˇti ˇlan reda vrijedi s s c ak = 1 1 − . jer na osnovu primjera 2. +∞ Ako je red vrijedi k=1 ak konvergentan onda za niz njegovih parcijalnih suma {Sn } lim Sn = lim Sn−1 = S. a odavde slijedi divergencija datog reda.3. n→+∞ n→+∞ gdje je S neki realan broj. REDOVI pa za n−tu parcijalnu sumu reda imamo n Sn = k=1 1 = k(k + 1) 1− 1 1 1 1 1 + − +· · ·+ − 2 2 3 n n+1 = 1− 1 n = . n→+∞ lim (Sn − Sn−1 ) = 0.

gdje je rn definisan sa +∞ (5. Primjer 5. 1−q Ako je |q| < 1 red je konvergentan i njegova suma S = n→+∞ 1 . NUMERICKI REDOVI Primjedba 5. {Sn }) je konvergentan ako i samo ako vrijedi (∀ > 0) (∃n0 > 0) (∀n ≥ n0 )(∀p ∈ N) |Sn+p − Sn | < . Dakle.2 pokazuje da uslov n→+∞ 111 lim an = 0 nije dovoljan uslov za konvergenciju reda. Primjer 5. n→+∞ Vidjeli smo da je dati red konvergentan ako i samo ako je konvergentan niz njegovih parcijalnih suma. za njegove parcijalne sume imamo 1 − qn Sn = 1 + q + q 2 + · · · + q n−1 = . pa dati red konvergira.4. Koriste´i Cauchyjev kriterijum konvergencije za c nizove dobijamo Cauchyjev kriterijum konvergencije za redove.1) rn = k=n+1 ak i naziva se ostatak reda poslije n−tog ˇlana. Iz relacije (5. Ako je q = 1. tada vrijedi S = Sn + rn . Teorema 5.2. Red +∞ q n−1 n=1 se naziva geometrijski red. opˇti ˇlan reda ne teˇi nuli c s c z kad n → +∞. U sluˇaju da je q = 1. Ako je q > 1 je 1−q n lim q = +∞. pa je n→+∞ red divergentan. Neka je rn ostatak konvergentnog reda poslije n−tog ˇlana. c n→+∞ Teorema 5. {Sn }) kovergentan i njegova suma S. pa je red divergentan. imamo sljede´u teoremu. Ako je red ({an }.ˇ 5.3. Za q < −1 ne postoji lim q n .1. Tada c je lim rn = 0.1) zakljuˇujemo da c c je lim rn = 0.2. Red ({an }. Pokazati da je red cos n n2 n=1 +∞ .5. Primjer 5.

Dokaz slijedi iz ˇinjenice da c n→+∞ 1 lim Sn = S 1 i n→+∞ 2 lim Sn = S 2 implicira n→+∞ 1 2 lim (Sn + Sn ) = S 1 + S 2 i n→+∞ 1 lim λSn = λS 1 . REDOVI konvvergentan. . • red n=1 λan je konvergentan i n=1 λan = λ n=1 an . Teorema 5. Neka su Sn i Sn parcijalne sume redova an i n=1 n=1 bn redom. Odredi´emo broj n0 takav da za svaki n ≥ n0 i svaki p ∈ N. vrijedi s c |Sn+p − Sn | < . |Sn+p − Sn | < pa je dovoljno uzeti n0 = +∞ +∞ 1 + 1.112 GLAVA 5. +∞ +∞ 1 1 Dokaz. Tada vrijedi +∞ +∞ +∞ • red n=1 +∞ (an + bn ) je konvergentan i n=1 +∞ (an + bn ) = n=1 +∞ an + n=1 bn . Neka su n=1 +∞ an i n=1 bn konvergentni. Imamo |Sn+p − Sn | = cos(n + 1) cos(n + 2) cos(n + p) + + ··· + ≤ (n + 1)2 (n + 2)2 (n + p)2 ≤ < 1 1 1 +≤ + ···+ ≤ < 2 2 (n + 1) (n + 2) (n + p)2 1 1 1 1 1 1 + + ··· + = − < .4. n(n + 1) (n + 1)(n + 2) (n + p − 1)(n + p) n n+p n 1 . za svaki λ ∈ R. n Dakle. Rjeˇenje.

a iz divergencije reda n=1 an slijedi divergencija reda n=1 bn . Za parcijalne sume Sn reda sa pozitivnim ˇlanovima vrijedi c • Sn > 0 za svaki n ∈ N. Pokazati da je red 1 √ 2n 1 + n n=1 konvergentan.5.6. pa ako je niz {Sn } ograniˇen c odozgo onda je takav i niz 1 {Sn } to jest ako je red n=1 bn konvergentan takav je . c c n→+∞ n=1 Teorema 5. Ako 1 2 2 je an ≤ bn za svaki n ∈ N tada je Sn ≤ Sn . Ako je on ograniˇen odozgo onda je i c c konvergentan. niz {Sn } je monotono rastu´i. Na taj naˇin smo dokazali sljede´u teoremu.ˇ 5.1. • Sn+1 = Sn + an+1 > Sn za svaki n ∈ N. Ako niz parcijalnih suma pozitivnog reda nije ograniˇen odozgo c onda je lim Sn = +∞. NUMERICKI REDOVI 113 5. Neka su n=1 an i n=1 bn redovi sa +∞ pozitivnim ˇlanovima i an ≤ bn za svaki n ∈ N. Rjeˇenje. 2 2 2 2 +∞ +∞ +∞ Teorema 5.2 +∞ Redovi sa pozitivnim ˇlanovima c U ovoj sekciji posmatramo redove sa pozitivnim ˇlanovima. Dakle.1. Prvi poredbeni kriterijum. +∞ +∞ 1 1 Dokaz. Pokaza´emo da je niz parcijalnih suma {Sn } ograniˇen odozgo. s c c Imamo 1 1 1 Sn = √ + √ + · · · + n √ < 2 3 2 1+n 2 2 2 1 1 1 1 < + 2 + · · · + n = 1 − n < 1. Red sa pozitivnim ˇlanovima je konvergentan ako i samo ako je c niz njegovih parcijalnih suma ograniˇen odozgo. Neka su Sn i Sn parcijalne sume redova n=1 +∞ an i n=1 bn redom. Tada iz konvergencije reda c +∞ +∞ n=1 bn slijedi konvergencija reda +∞ n=1 an .6. to jest redove c an za koje je an > 0 za svaki n ∈ N. c Primjer 5.

(iii) sin2 .7. c Primjer 5. Neka su c n=1 an i n=1 bn redovi sa +∞ pozitivnim ˇlanovima. na osnovu drugog poredbenog kritern(n + 1) n=1 ijuma zakljuˇujemo da se radi o konvergentnom redu. (ii) Vrijedi 1 n2 +10n+100 1 n→+∞ n(n+1) 1 divergentan red n n=1 +∞ lim = 1. 2 + 10n + 100 n n n(n + 1) n=1 n=1 n=1 Rjeˇenje.8. to jest oba reda su ili konvergentna ili divergentna. pa iz i red n=1 an .114 +∞ 1 lim Sn = +∞ slijedi +∞ GLAVA 5. +∞ +∞ Teorema 5. Ispitati konvergenciju sljede´ih redova : +∞ +∞ +∞ 2 1 1 (i) . REDOVI 2 lim Sn = +∞. a iz divergencije reda n=1 an slijedi divergencija reda n=1 bn . c pa kako je red +∞ . (i) Kako je s 2 1 ≥ n n(n + 1) na osnovu prvog poredbenog kriterijuma i ˇinjenice da je c dobijamo da je dati red divergentan. 1 konvergentan. Ako postoji K > 0 takav da je lim c +∞ +∞ n→+∞ an = K tada su bn redovi n=1 an i n=1 bn ekvikonvergentni.7. S druge strane iz +∞ n→+∞ n→+∞ divergencije reda n=1 an slijedi divergencija reda n=1 bn . (ii) . Drugi predbeni kriterijum. c c c +∞ +∞ Teorema 5. Neka su n=1 an i n=1 bn redovi sa pozitivnim ˇlanovima. Ako je c +∞ an = 0 tada iz konvergencije reda n→+∞ bn lim +∞ bn n=1 slijedi konvergencija reda +∞ n=1 an . Na sliˇan naˇin se mogu dokazati i sljede´e teoreme. Tre´i predbeni kriterijum.

Sada imamo n f (2) + f (3) + · · · + f (n) ≤ 1 f (x)dx ≤ f (1) + f (2) + · · · + f (n − 1). +∞). dx konvergentan za xp 1 p > 1. 3. a red 1 je konvergentan.1. D’Alembertov kriterijum. konvergentan za p > 1.9. np n=1 Primjer 5. Kako je funkcija f monotono nerastu´a dobijamo c k f (k) ≤ k−1 f (x)dx ≤ f (k − 1).19 integral +∞ +∞ Teorema 5. . k = 2. . n. Integralni kriterijum. zakljuˇujemo da je hiperharmonijski red c +∞ 1 . Dokaz. NUMERICKI REDOVI (iii) Red je konvergentan. . n2 n=1 +∞ Teorema 5. Neka je f neprekidna. odakle zakljuˇujemo da su c +∞ +∞ f (x)dx i 1 n=1 f (n) ekvikonvergentni. Tada su c +∞ +∞ f (x)dx i 1 n=1 f (n) ekvikonvergentni. a divergentan za p ≤ 1.10. Naime. Kako je prema primjeru 4. . Ako postoji c n→+∞ an red sa pozitivnim n=1 lim an+1 = L.ˇ 5. pozitivna i monotono nerastu´a funkcija na ]1. tada vrijedi an . a divergentan za p ≤ 1.8. Neka je ˇlanovima. 1 n2 n→+∞ sin2 1 n 115 lim = 1. Vrijedi sljede´e c n 2 3 n f (x)dx = 1 1 f (x)dx + 2 f (x)dx + · · · + n−1 f (x)dx.

REDOVI • ako je L < 1 red n=1 +∞ an je konvergentan. Kako je s an+1 (n + 1)! nn nn 1 = · = = n+1 n 1 an (n + 1) n! (n + 1) 1+ n zakljuˇujemo da je c lim 1 an+1 = < 1. nije ispunjen c s c z potreban uslov za konvegenciju redova. +∞ +∞ Primjer 5. konvergentan. Neka je lim an = L < 1.9. nn n=1 n. +∞ 1 Da za L = 1 red moˇe da konvergira slijedi iz primjera z . an pa zakljuˇujemo da opˇti ˇlan ne teˇi 0 kad n → +∞. an e pa je prema D’alembertovom kriterijumu dati red konvergentan. n n=1 n! . • ako je L = 1 red n=1 n→+∞ an moˇe da bude konvergentan ili divergentan. a da moˇe da z n2 n=1 divergira pokazuje primjer 1 .116 +∞ GLAVA 5. Ako je L > 1 tada se na sliˇan naˇin moˇe pokazati da postoji n0 ∈ N takav da c c z je an+1 ≥ 1 za sve n ≥ n0 . tada postoji > 0 takav da je L + < 1. n→+∞ . Pokazati da je red Rjeˇenje. z Dokaz. q Sada na osnovu prvog poredbenog kriterijuma zakljuˇujemo da je dati red konc vergentan. Neka je q = L + . Za takav > 0 postoji n0 ∈ N takav da je an+1 −L < an za sve n ≥ n0 . Dakle. Imamo sljede´e c an+1 < q za sve n ≥ n0 . an pa matematˇkom indukcijom dobijamo c an0 an+1 < n0 q n+1 za sve n ≥ n0 . • ako je L > 1 red n=1 +∞ an je divergentan.

3 Alternativni redovi +∞ Definicija 5. nazivamo alternativni red. Red opada i teˇi nuli.11. n=1 gdje je an > 0 za svaki n ∈ N. tada vrijedi c n→+∞ +∞ an red sa pozitivnim n=1 • ako je L < 1 red n=1 +∞ an je konvergentan. konvergira.ˇ 5.11. n2 + 1 2+n+1 n √ n = 1− n n2 + n + 1 n . z c Teorema 5. NUMERICKI REDOVI 117 Na sliˇan naˇin kao D’alembertov kriterijum se moˇe dokazati i sljede´i kric c z c terijum.12.2. zakljuˇujemo da je c 1 < 1. lim an = 5. • ako je L = 1 red n=1 an moˇe da bude konvergentan ili divergentan. n→+∞ e pa je prema Cauchyjevom kriterijumu dati red konvergentan. z +∞ Primjer 5. Ako postoji lim n an = L. konvergira jer niz . Primjer 5. Red oblika (−1)n an . Pokazati da je red Rjeˇenje.1. z 1 1 (−1)n−1 . tada alternativni red n=1 +∞ (−1)n−1 an .1. Kako je s √ n an = n=1 n n2 + 1 2+n+1 n n2 konvergentan.10. • ako je L > 1 red n=1 +∞ an je divergentan. Neka je √ ˇlanovima. n n n=1 n ∈ N monotono . Cauchyjev kriterijum. Leibnizov kriterijum. Moˇe se pokazati da vrijedi sljede´a teorema. +∞ n→+∞ Ako niz {an } monotono opada i lim an = 0. +∞ Teorema 5.

Red n=1 (−1)n−1 je uslovno konvergentan. (n + 1)2 1 102 ispunjena ako je n + 1 > 10. 1 1 je apsolutno konvergentan. z +∞ Primjer 5. Za red +∞ n=1 an kaˇemo da je apsolutno konvergentan ako z +∞ red n=1 |an | konvergira.118 GLAVA 5. |rn | < +∞ Definicija 5. to jest n > 9. a red (−1)n−1 n2 n n=1 +∞ Teorema 5. Neka niz {an } monotono opada i +∞ n→+∞ lim an = 0. Koliko ˇlanova reda c |rn | < pa je nejednakost 1 .3. Primjetimo da ako je red konvergentan on ne mora biti i apsolutno konvergentan. Za apsolutno konvergentne redove vrijedi sljede´a teorema. Dokaz. c +∞ Teorema 5. . +∞ (−1)n−1 treba sabrati da bi se njegova n2 n=1 suma izraˇunala sa taˇnoˇ´u do 10−2 .14. Teorema 5. Ako red n=1 an konvergira. Tvrdjenje slijedi iz Cauchyjevog kriterijuma za konvergenciju i uopˇtene s nejednakosti trougla |an+1 + an+2 · · · + an+p | ≤ |an+1 | + |an+2 | + · · · + |an+p |. c c sc Rjeˇenje. Ako je red bijekcija tada je n=1 an apsolutno konvergentan i funkcija s : N → N +∞ +∞ an = n=1 n=1 as (n).15. tada je |rn | = k=n+1 (−1)k−1 ak < an+1 i sgnrn = (−1)n . Prema prethodnoj teoremi za ostatak datog reda vrijedi s Primjer 5.13. REDOVI Za pribliˇno izraˇunavanje sume alternativnog reda od koristi je sljede´a z c c teorema. ali ne konvergira apsolutno kaˇmo da je uslovno konvergentan.13. Ako je red apsolutno konvegentan tada je on i konvergentan.12.

ili kra´e {fn }. Preslikavanje definisano na skupu N kod koga je slika za svaki n ∈ N neka funkcija definisana na skupu X nazivamo funkcionalnim nizom i oznaˇavamo sa {fn (x)}. Funkcionalni niz {fn (x)} definisan sa fn (x) = 1 . x ∈ X uniformno konvergira na skupu Y ka funkciji f : Y → R ako vrijedi (∀ > 0)(∃n0 ∈ N)(∀n ≥ n0 )(∀x ∈ Y ) |fn (x) − f (x)| < . x ∈ X. Neka je dat > 0.15. Niz funkcija {fn } uniformno konvergira ka funkciji f na skupu X ako i samo ako postoji niz realnih brojeva {cn } koji ne zavisi od x ∈ X. Weierstrassov kriterijum.2. Za ispitivanje uniformne konvergencije ˇesto se koristi sljede´i kriterijumi.2. . Definicija 5. n ∈ N.4. c c Kod funkcionalnih nizova imamo dvije vrste konvergencije. To je obiˇna i c uniformna konvegencija. FUNKCIONALNI NIZOVI I REDOVI 119 5. c Definicija 5. n2 + 1 vrijedi (∀n ≥ n0 )(∀x ∈ R) |fn (x) − f (x)| < . Rjeˇenje.6.1 Funkcionalni nizovi i redovi Funkcionalni nizovi Definicija 5.2 5. x ∈ X obiˇno konvergira na skupu c Y ka funkciji f : Y → R ako za svako x ∈ Y vrijedi f (x) = lim fn (x). n2 obiˇno konvergira ka funkciji f (x) = |x| na skupu R.14.16. Funkcionalni niz {fn (x)}. x ∈ R. Funkcionalni niz {fn (x)} definisan sa fn (x) = x2 + 1 . x ∈ R.5. Funkcionalni niz {fn (x)}.5. c c Teorema 5. Primjer 5. x2 + n2 uniformno konvergira ka funkciji f (x) = 0 na skupu R. n→+∞ Primjer 5. takav da je lim cn = 0 i n→+∞ |fn (x) − f (x)| ≤ cn za sve x ∈ X. Iz nejednakosti s |fn (x) − f (x)| ≤ zakljuˇujemo da za n0 = c 1 √ 1 .

17.18. Niz funkcija {fn } uniformno konvergira ka funkciji f na skupu X ako i samo ako (∀ > 0)(∃n0 ∈ N)(∀n ≥ n0 )(∀p ∈ N)(∀x ∈ X) |fn+p (x) − fn (x)| < . 1]. Teorema 5. REDOVI Teorema 5. Osobine uniformno konvergentnih nizova. Teorema 5.16. 1 + n2 x2 lim nx = 0. Niz funkcija {fn } uniformno konvergira ka funkciji f na skupu X ako i samo ako je n→+∞ x∈X lim sup |fn (x) − f (x)| = 0. x ∈ [0.1] 1 n = 1 = 0.120 GLAVA 5. Vrijedi sup |fn (x) − f (x)| = max fn (x). Ispitati obiˇnu i uniformnu konvergenciju niza funkcija c fn (x) = Rjeˇenje.19. Primjer 5. c Na kraju navedimo neke osobine uniformno konvergentnih nizova. 2 pa zakljuˇujemo da funkcija ne konvergira uniformno. Taj z 1 maksimum se dostiˇe za x = . • Ako niz neprekidnih funkcija {fn } uniformno konvergira na skupu X ka funkciji f tada za svaki x0 ∈ X vrijedi n→+∞ lim x→x0 lim fn (x) = lim x→x0 n→+∞ lim fn (x) . 1]. . pa na intervalu [0. 1 + n2 x2 za sve x ∈ [0. x ∈ [0. 1].1] x∈[0. Imamo s n→+∞ nx .1] jer je funkcija fn neprekidna. x ∈ [a. z n sup |fn (x) − f (x)| = fn x∈[0. Ispitajmo c unifrmnu konvergenciju. 1] dostiˇe maksimum. Dakle. b] ka funkciji f tada vrijedi x n→+∞ x lim fn (t)dt a = a n→+∞ lim fn (t) dt. • Ako niz neprekidnih funkcija {fn } uniformno konvergira na intervalu [a. pa dati niz funkcija obiˇno konvergira ka funkciji f (x) = 0. b]. x∈[0. Cauchyjev kriterijum.

s U primjeru 5. n→+∞ n→+∞ c Primjer 5. + n2 Rjeˇenje. Ako postoji konvergentan brojni +∞ red n=1 cn . b]i neka niz {fn } uniformno konvergira na [a. Red un (x). vrijedi |un (x)| ≤ cn . b] takva da c je niz {fn (c)} konvergentan tada i niz funkcija {fn } uniformno konvergira na [a. pa prema tome i na [0. 1].2. Kao posljedicu kriterijuma za uniformnu konvergenciju funkcionalnih nizova dobijamo kriterijume za unformnu konvergenciju funkcionalnih redova. 5. Izraˇunati 1 n→+∞ lim 0 x2 1 dx. Dakle. za koji za sve x ∈ X i sve n ∈ N. Neka je dat niz funkcija {un (x)} definisanih na skupu X. Teorema 5.8. x ∈ [a. x ∈ X. Za red n=1 un (x) kaˇemo da obiˇno (uniformno) konvergira z c na skupu X ako niz njegovih parcijalnih suma Sn (x) obiˇno (uniformno) konc vergira ka sumi S(x) ovog reda na skupu X. .2 Funkcionalni redovi +∞ Definicija 5. b] i vrijedi lim fn (x) = lim fn (x) . Ako postoji taˇka c ∈ [a. Weierstrassov kriterijum.17.5. b]. b].2. 1 n→+∞ lim 0 1 dx = 2 + n2 x 1 0 n→+∞ lim x2 1 + n2 dx = 0. cn > 0. +∞ Definicija 5.15 smo ustanovili da niz 1 x2 + n2 konvergira uniformno na skupu R.20.7. n=1 naziva se funkcionalni red. FUNKCIONALNI NIZOVI I REDOVI 121 • Neka je {fn } niz neprekidno diferencijabilnih funkcija na [a.

x ∈ [a. b]. . Ispitati uniformnu konvergenciju funkcionalnog reda n2 √ n! n=1 Rjeˇenje. pa zakljuˇujemo da je dati c red uniformno konvergentan. 2 Teorema 5. Teorema 5. 1 ≤ |x| ≤ 2. • Neka je dat red neprekidnih funkcija koji uniformno konvergira na skupu X. n! n=1 konvergira na osnovu D’Alembertovog kriterijuma. uniformno konvvergira na [a. xn za sve 1 ≤ |x| ≤ 2. Tada za svaki x0 ∈ X vrijedi +∞ x→x0 +∞ lim un (x) n=1 = n=1 un (x0 ). x ∈ [a. b] i ako c +∞ red n=1 un (x) uniformno konvergira na [a. Osobine uniformno konvergentnih redova. Primjer 5. b] tada i red +∞ n=1 a x un (t)dt. red n2 2n+1 √ . b] i vrijedi +∞ n=1 a x x +∞ un (t)dt = a n=1 un (t) dt. REDOVI un (x) n=1 apsolutno i uniformno konvergira na skupu X.22. Vrijedi s xn + Dalje.18. 2 1 ≤ 2n + 2n = 2n+1 . • Ako su ˇlanovi niza {un (x)} neprekidne funkcije na intervalu [a. Cauchyjev kriterijum.21. +∞ +∞ +∞ xn + 1 xn .122 onda funkcionalni red +∞ GLAVA 5. Red gentan na skupu X ako i samo ako n=1 un (x)je uniformno konver- (∀ > 0)(∃n0 ∈ N)(∀n ≥ n0 )(∀p ∈ N)(∀x ∈ X) |un+1 (x) + · · · + un+p (x)| < . b].

b]. je konvergentan za sve x ∈ R za koje je |x| < 1. x x0 . an ∈ R. +∞ Primjer 5. .2.19. Dakle. 1.5. c +∞ Teorema 5. Ako postoji taˇka c ∈ [a. n=0 naziva se stepeni ili potencijalni red. b] c +∞ +∞ takva da je red n=1 un (c) konvergentan tada i red n=1 un (x) uniformno konvergira na [a. Stepeni red n=0 xn . 0 Sada je |an xn | = |an xn | 0 Kako je +∞ n=0 lim an xn = 0. b]. Funkcionalni red an xn . n = 0. +∞ Dokaz.23. n za sve n ∈ N.9. 5. . FUNKCIONALNI NIZOVI I REDOVI 123 • Neka je {un (x)} niz neprekidno diferencijabilnih funkcija na [a. x ∈ [a. Primjetimo da ako je 0 ≤ r < 1 da je red na osnovu Weirstrassovog kriterijuma uniformno konvergentan na skupu {x : |x| ≤ r}. b]i neka +∞ red n=1 un (x) uniformno konvergira na [a.3 Stepeni redovi +∞ Definicija 5. konvergira za neko x0 = 0 tada on apsolutno konvergira za svako x za koje je |x| < |x0 | i uniformno konvergira na skupu {x : |x| ≤ r}. Neka je x0 = 0 takav da je red n=0 an xn konvergentan. Ako stepeni red n=0 an xn . Potreban uslov 0 n→+∞ da red konvergira je da njegov opˇti ˇlan teˇi nuli. Za takve x dati red je i apsolutno konvergentan. . gdje je 0 ≤ r < |x0 |.2. b] i vrijedi +∞ +∞ un (x) = n=1 n=1 un (x) . Iz 0 definicije graniˇne vrijednosti zakljuˇujemo da postoji M > 0 tako da je c c x x0 n ≤M n x x0 . s c z |an xn | ≤ M za sve n ∈ N. Prethodni primjer nam daje ideju za dokaz sljede´e teoreme.

Ako je R polupreˇnik konvegencije reda c n=0 an xn tada red apso- lutno konvergira na (−R. Polupreˇnik konvegencije stepenog reda c n=0 an xn dat je sa R = lim ili R = lim n→+∞ an an+1 1 n n→+∞ |an | . n=0 |an xn |. r] za svaki r ∈ (0. uniformno konvergentan na skupu {x : |x| ≤ r}. Iz teoreme 5. .25. Ako stepeni red n=0 an xn divergira u taˇki x0 . apsolutno Neka je 0 ≤ r < |x0 |. pa sada na osnovu Weierstrsassovog kriterijuma red uniformno konvergira na skupu {x : |x| ≤ r}. za svako x iz skupa {x : |x| < R}. REDOVI x < 1. a divergira za svako x iz skupa {x : |x| > R} se naziva polupreˇnik konvergencije stepenog reda c n=0 an xn . jer je +∞ GLAVA 5. c +∞ Teorema 5. R). +∞ Definicija 5.10. c +∞ Teorema 5. Realan broj R > 0 takav da stepeni red n=0 +∞ an xn konvergira. Neka x ∈ {x : |x| ≤ r}. Pokaˇimo da je red z n=0 an xn .na osnovu prvog poredbenog kriterijuma zax0 +∞ kljuˇujemo i da je red c konvergentan. a divergira za |x| > R i red uniformno konvergira na [−r. konvergentan.124 konvergentan red. +∞ Posljedica 5. Iz D’Alembertovog i Cauchyjevog kriterijuma dobijamo postupak za odredjivanje polupreˇnika konvergencije stepenog reda. Tada je |an xn | ≤ |an |rn za sve n ∈ N.1.24. +∞ Red n=0 |an |rn je konvergentan.23 dobijamo sljede´u teoremu. tada dati red c divergira za svako x za koje je |x| > |x0 |. na osnovu prethodnog dijela dokaza. to jest red n=0 +∞ an xn . R).

1 − x n=0 1 = (−1)n xn .11. Ako je +∞ +∞ f (x) = n=0 an xn . n! Na kraju. c Teorema 5.5. −R < x < R tada je an = f (n) (0) . n = 0. Koriste´i osobine uniformno konvergentnih redova (teorema 5. (2n)! n=1 Rjeˇenje. an+1 Definicija 5. Odrediti polupreˇnik konvergencije reda c (n!)2 n x . Imamo s (2n + 2)(2n + 1) an = . n! n=0 .22) moˇe se c z dobiti sljede´a teorema. −∞ < x < ∞. . 1 + x n=0 xn+1 . −1 < x < 1. FUNKCIONALNI NIZOVI I REDOVI Primjer 5.2. an+1 (n + 1)2 pa je R = lim n→+∞ +∞ 125 an = 4. −1 < x < 1. . . dajemo neke funkcije predstavljene pomo´u stepenog reda c • 1 = xn . −1 < x ≤ 1. 1. n+1 n=0 +∞ +∞ +∞ • • ln(1 + x) = +∞ • e = x xn . Neka je funkcija f definisana u nekoj okolini nule i neka postoje svi izvodi funkcije f u nuli. Stepeni red f (n) (0) n x n! n=1 nazivamo Maclaurinovim redom funkcije f .20.26.

Ispitati apsolutnu i uslovnu konvergenciju redova : +∞ +∞ 1 π (i) (−1)n . (2n)! n=1 +∞ +∞ 3. REDOVI (−1)n n=0 +∞ • sin x = x2n+1 . (2n)! x2n+1 . Na´i oblast konvergencije redova : c +∞ +∞ 1 1 (i) .3 Zadaci 1. (iii) n ln n n n=1 n=1 4. n(n + 1) n=1 konvergentan. 7. Koriste´i definiciju. (ii) (−1)n x . (i) fn (x) = x+n +∞ . (iii) 3 3n n n=1 n=1 (n!)2 . −1 < x ≤ 1. Koriste´i Cauchyjev kriterijum konvergencije pokazati da je red c sin nx . (n + 1)(n + 3) n(n + 1)(n + 2) n=1 n=1 2. 2n + 1 • cos x = n=0 (−1)n +∞ • arctg x = (−1)n n=0 5. x > 0. (ii) . (iii) nx n n=1 n=1 sin nx . −∞ < x < ∞. ispitati konvergenciju redova i na´i njihove sume : c c +∞ +∞ 1 1 (i) . −∞ < x < ∞. (ii) . n2 n=1 +∞ 6. (ii) (−1)n sin √ . (2n + 1)! x2n .126 +∞ GLAVA 5. (2n)! sin(π n=1 n2 + a2 ) konvergentan za svaki a ∈ R. 5. Ispitati konvergenciju sljede´ih redova : c +∞ 2 +∞ n2 n n+1 −n (i) . Ispitati uniformnu konvergenciju funkcionalnih nizova : 1 . Pokazati da je red ∞ (−1)n n=1 (n!)2 . Odrediti a ∈ R za koje je red i apsolutno konvergentan.

5. c +∞ +∞ 1 cos nx . (i) . Odrediti polupreˇnik konvergencije sljede´ih redova : c c +∞ +∞ +∞ xn n2 x n 32n−1 + 1 n (i) . 2 (ii) fn (x) = xn − xn+1 . 0 ≤ x ≤ 127 8. (−1)n n(n + 1) (2n + 1)! (2n)! n=1 n=1 n=1 10. 2n(2n + 1) 14. Sumirati sljede´e redove : c +∞ +∞ (i) n=1 nxn .3. (i) (−1)n . n(n + 1) n=1 c 13. (n + 1)(n + 2) n=1 +∞ 15. (ii) . (iii) x . Odrediti Taylorov red funkcije f (x) = 2x + 5 . 0 ≤ x ≤ . Odrediti polupreˇnik konvergencije i sumu reda c xn . Odrediti polupreˇnik konvergencije i sumu reda +∞ +∞ (−1)n n=1 x2n+1 . Pokazati da sljede´i redovi konvergiraju uniformno na cijelom skupu R. (x − 1)(x + 2) 12. Izraˇunati sume redova : c +∞ n +∞ 3 (n + 2) 1 . 2n (iii) xn . (ii) (−1)n n=1 x2n . (ii) n n! n=1 n=1 . 2 1 (ii) fn (x) = xn − xn+1 . ZADACI 1 . Odrediti Taylorov red funkciju f (x) = 11. (ii) 2 n(n + 1) + x n! n=1 n=1 9. (x − 1)(2x − 3) 1 .

REDOVI .128 GLAVA 5.

1). .1) postaje identitet na (a. Cn . Cn . . kaˇemo da ima normalni oblik. . y. y (n) ) = 0. Cn ) = 0. b) koja je data sa G(x.1) je svaka funkcija s s c y = y(x).3) i izvodnih jednakosti do reda n dobijamo samo diferencijalnu jednaˇinu (6. c Ako je diferencijalna jednaˇina data u obliku c y (n) = f (x. Cn konstante tako da vaˇi z • y = y(x) je rjeˇenje jednaˇine (6. y. . Singularno rjeˇenje je rjeˇenje koje se ne moˇe dobiti iz opˇteg rjeˇenja ni za s s z s s jednu vrijednost konstanti C1 . • eliminacijom konstanti C1 . x ∈ (a. (6. .1. . y . . .2) . . . C1 . b). .1 Uvod Osnovni pojmovi F (x.1 6. . b). . . . . z Opˇte rjeˇenje diferencijalne jednaˇine (6. . .3) (6. Cn iz (6. . . . . . 129 (6.1) na (a. Jednaˇina c gdje je y nepoznata n−puta diferencijabilna funkcija naziva se diferencijalnom jednaˇinom reda n ako se u njoj obavezno pojavljuje funkcija y (n) . b).1) Neka je F realna funkcija n + 2 promjenljive. x ∈ (a. y (n−1) ). gdje su C1 . . . . y . y. . to jest za y = y(x) jednaˇina s c c (6. . c Partikularno rjeˇenje je svako rjeˇenje koje se dobija iz opˇteg rjeˇenja za s s s s konkretne vrijednosti bar jedne od konstanti C1 .Glava 6 Diferencijalne jednaˇine c 6.

|y − y0 | ≤ b} tada Koˇijev problem (6. s Uslovi y(x0 ) = y0 .4) se nazivaju poˇetni uslovi. . Taˇnije. (6.130 ˇ GLAVA 6.2). 6. .5). Problem y = f (x. a A i B dati realni brojevi se c naziva graniˇni problem drugog reda. (6.6) gdje su a i b krajnje taˇke posmatranog intervala. y) : |x − x0 | ≤ a. M } i M = sup |f (x. Problem (6.1.2 Egzistencija i jedinstvenost rjeˇenja s U ovoj sekciji bavi´emo se pitanjem egzistencije ijedinstvenosti rjeˇenja diferc s encijalne jednaˇine prvog reda. y (x0 ) = y1 . y) y(x0 ) = y0 . . y. dok su rjeˇenja Hermitove jednaˇine s c y − 2xy + 2py = 0. s s b gdje je h = min{a. c Problem y = f (x. talasne funkcije kvantne mehanike. bavi´emo se pitanjem egzistencije i jedc c c nistvenosti rjeˇenja Cauchyjevog problema (6. Teorema 6. . DIFERENCIJALNE JEDNACINE Integralna kriva diferencijalne jednaˇine je svako njeno partikularno ili sinc gularno rjeˇenje posmatrano kao kriva y = y(x).4) se naziva Cauchyjev poˇetni c c problem reda n. y (n−1) (x0 ) = yn−1 .1. (6. y ) y(a) = A. y(b) = B. Neka je funkcija f neprekidna u oblasti D = {(x. c Napomenimo da se pored Cauchyjevog poˇetnog problema u teoriji diferencijalc nih jednaˇina izuˇavaju i graniˇni problemi. Sljede´a teorema je poznata s c kao Peanova teorema. y)|. Tako na primjer jednaˇina c y = ky. a kao ilustraciju navodimo graniˇni problem drugog reda. D .5) ima bar jedno rjeˇenje definisano na [x0 − h.5) je Cauchyjev poˇetni problem prvog reda. predstavlja Maltusov zakon porasta populacije. c Na kraju ove sekcije recimo i to da diferencijalne jednaˇine opisuju razne prirodne c pojave. (6. Graniˇni problemi su komplikoc c c c vaniji. x0 + h].

(x. s Pokaˇimo prvo egzistenciju rjeˇenja. |y − y0 | ≤ b} i zadovoljava Lipshitzov uslov po y.2. UVOD 131 Vidjeli da neprekidnost funkcije f obezbjedjuje egzistenciju rjeˇenja probs lema (6. y) : |x − x0 | ≤ a. x0 + h]. Dakle. yn−1 (t))dt. y)|. Definiˇimo niz funkcija {yn (x)} na sljede´i z s s c naˇin: c x y0 (x) = y0 .5) i obratno. pa je dovoljno pokazati da jednaˇina (6. s c s b gdje je h = min{a.7) s c ima jedinstveno rjeˇenje na segmentu [x0 − h. tada Koˇijev problem (6. x |yn (x) − y0 | = x0 f (t. D Dokaz. y2 )| ≤ L|y1 − y2 | za sve (x. y1 ). x0 +h]. n ∈ N. M } i M = sup |f (x. y2 ) ∈ D. o Teorema 6.5) ima taˇno jedno rjeˇenje definisano na [x0 −h. x0 + h]. (x. Naime. n ∈ N. yn−1 (t))dt ≤ M |x0 − x| ≤ M h ≤ b za sve x ∈ [x0 − h. yn (x) = y0 + x0 f (t. Prirodno pitanje je kada je rjeˇenje Cauchyevog problema jedins stveno. y1 ) − f (x.1.8) Niz {yn (x)} je dobro definisan. Sljede´i rezultat s c je poznat kao teorema Picarda i Lindel¨fa. x0 + h]. tj postoji konstanta L takva da je |f (x. x ∈ [x0 − h.6.5).5). Neka je funkcija f neprekidna u oblasti D = {(x. indukcijom dobijamo |yn (x) − yn−1 (x)| ≤ Sada imamo |yn+p (x) − yn (x)| ≤ odnosno |yn+p (x) − yn (x)| ≤ M Ln−1 |x − x0 |n . Oˇigledno je svako rjeˇenje jednaˇine c s c x y(x) = y0 + x0 f (t. Dalje. n! M Li−1 |x − x0 |i . y(t))dt (6.7) rjeˇenje problema (6. n ∈ N. n ∈ N. yn (x)) ∈ D za sve x ∈ [x0 − h. Ako se za funkciju f uvedu pored neprekidnosti i drugi uslovi moˇe se z obezbjediti i jedinstvenost rjeˇenja Cauchyevog problema (6. x0 + h]. i! i=n+1 M (L|x − x0 |)n Ln! n+p . (6.

s Neka je lim yn (x) = z(x).5). Znaˇi.5). z(t))dt.132 × 1+ Dakle. yn−1 (t)) − f (t. L|x−x0 | Ln! 1− n+1 . z s Neka su z1 i z2 dva razliˇita rjeˇenja problema (6.9) Ako u posljednjoj nejednakosti pustimo da n. i |yn−1 (x) − z(x)| ≤ Dakle. pa je x x z(x) − y0 − x0 f (t. p → +∞ dobijamo na osnovu Koˇijevog kriterijuma da je niz funkcija {yn (x)} uniformno konvergentan. n ≥ n0 . Imamo g (x) = 2(z1 (x) − z2 (x))(z1 (x) − z2 (x)). pa je |g (x)| ≤ 2Lg(x). c z(x) = y0 + f (t. z(t))dt = z(x) − yn (x) + x0 (f (t. z(t)))dt . ˇ GLAVA 6. Neka je > 0. imamo x x 2Lh z(x) − y0 − x0 f (t. Ln! n + 1 − L|x − x0 | Pokaˇimo da je z rjeˇenje Koˇijevog problema (6.9) imamo n→+∞ |z(x) − yn (x)| ≤ M (L|x − x0 |)n n+1 . DIFERENCIJALNE JEDNACINE L|x − x0 | (L|x − x0 |)2 (L|x − x0 |)p + + ··· + n+1 (n + 1)(n + 2) (n + 1) · · · (n + p) |yn+p (x) − yn (x)| ≤ M (L|x − x0 |)n 1 . z s s Vrijedi sljede´e c x x z(x) − y0 − x0 f (t. x ∈ [x0 . Stavimo c s g(x) = (z1 (x) − z2 (x))2 . x0 + h]. . x0 Pokaˇimo da je z jedinstveno rjeˇenje. Tada zbog (6. z(t))dt ≤ |yn (x) − z(x)| + L x0 (yn−1 (t) − z(t))dt . tada postoji n0 ∈ N takav da vrijedi |yn (x) − z(x)| ≤ 2 za sve n ≥ n0 za sve n ≥ n0 . z(t))dt ≤ 2 +L x0 x 2Lh dt ≤ 2 + 2Lh |x − x0 | ≤ . (6.

133 Primjedba 6. n ∈ N. x0 + h]. Koriste´i metod sukcesivnih aproksimacija dobijamo c x y0 (x) = 0. z c s c metod sukcesivnih aproksimacija je znaˇajan zbog efikasnog koriˇtenja u teoric s jske svrhe. Dakle. ≤ 0 za sve x ∈ [x0 .1. Za prva tri ˇlana niza {yn (x)} imamo: c x y1 (x) = 0 x (1 − t2 )dt = x − 2 x3 . pa je n→+∞ lim yn (x) = x.1. Ako je x ≤ x0 stavimo t = 2x0 − x i ponovimo prethodni postupak. . Prema tome jedno rjeˇenje datog problema je funkcija y(x) = x. y (x) = y 2 − x2 + 1.1. Primjer 6. Metod opisan u dokazu prethodne teoreme poznat je kao metod sukcesivnih aproksimacija. y(0) = 0. 2457 12285 59535 Koriste´i indukciju moˇe se pokazati da je c z yn (x) = x + o(x2n+1 ). g(x) = 0 za sve x ≥ x0 . 15 63 x2 x9 +2 + 105 567 y2 (x) = 0 x t− t3 3 − t2 + 1 dt = x − 2 y3 (x) = 0 t− 2t5 t7 + 15 63 +4 − t2 + 1 dt = x − 4 x11 x13 x15 −4 + . UVOD Odavde je g(x)e−2L(x−x0 ) pa je g(x) ≤ g(x0 ) za sve x ∈ [x0 . 3 2x5 x7 + . s Primjeri u kojima se moˇe na´i rjeˇenje na ovaj naˇin su rijetki.6. x0 + h]. Ipak. yn (x) = 0 2 (yn−1 (t) − t2 + 1)dt.

opˇte rjeˇenje je s s (1 + xy)C1 − y + x = 0. 1 + tg α tg β . Rjeˇenje. jer su prva saznanja o diferencijalnim jdnaˇinama nastala od prouˇavanja c c c upravo tih tipova diferencijalnih jednaˇina. Ako stavimo C1 = tg C i iskoristimo formulu tg(α − β) = dobijamo y−x = C1 . Prilikom njihovog rjeˇavanja uvijek c s se koristila integracija. pa se takve diferencijalne jednaˇine nazivaju integrabilne c diferencijalne jednaˇine. tg α − tg β . Datu jednaˇinu moˇemo pisati u obliku s c z dy dx − = 0.134 ˇ GLAVA 6.2 Neki integrabilni tipovi diferencijalnih jednaˇina c Diferencijalne jednaˇine ˇija se rjeˇenja mogu izraziti pomo´u konaˇnog broja c c s c c elementarnih funkcija i njihovih integrala su malobrojne. 1 + xy Dakle. te jednaˇine su c znaˇajne.10) gdje su f i g neprekidne funkcije na (a. 1 + y2 1 + x2 odakle je arctg y − arctg x = C. b). Opˇte rjeˇenje jednaˇine (6. pa je tg(arctg y − arctg x) = tg C. DIFERENCIJALNE JEDNACINE 6. Rijeˇiti diferencijalnu jednaˇinu s c (x2 + 1)y = y 2 + 1.2. (6.1 Jednaˇina sa razdvojenim promjenljivim c To je jednaˇina oblika c f (x)dx + g(y)dy = 0.10) je s s c f (x)dx + g(y)dy = C. Primjer 6. Ipak.2. c 6.

ˇ 6. za sve t ∈ (a.11) f (x + y) − f (x) f (y) 1 + f 2 (x) = · . b). dx x Homogena diferencijalna jednaˇina je c (6. odakle je f (0) = 0. Njeno opˇte rjeˇenje je c s s f (x) = tg(f (0)x + C).11) ako se zna da postoji f (0). Kako je zbog (6. Kako postoji f (0).12).2. b). tada je funkcija y(x) = t0 x + C rjeˇenje jednaˇine (6. tada imamo jednaˇinu sa razdvojenim promjenljivim c dy dx = .3. . funkcija f je definisana i neprekidna u nekoj s okolini taˇke x = 0. za sve t ∈ (a. Na´i funkciju f koja zadovoljava sljede´u funkcionalnu jednaˇinu c c c f (x + y) = f (x) + f (y) . Ako u (6. y y 1 − f (x)f (y) kada pustimo y → 0 dobijamo f (x) = f (0)(1 + f 2 (x)).2 Homogena jednaˇina c dy y =f . a ovo je jednaˇina sa razdvojenim promjenljivim. y x Njeno opˇte rjeˇenje je s s y = Cx. NEKI INTEGRABILNI TIPOVI DIFERENCIJALNIH JEDNACINA 135 Primjer 6.11) uvrstimo y = 0 dobijamo c (1 + f 2 (x))f (0) = 0. 6.2.12) gdje je f neprekidna funkcija na (a. b). Ako je f (t) = t. 1 − f (x)f (y) (6. b). za neko t0 ∈ (a. Rjeˇenje. s c Na kraju prepostavimo da je f (t) = t. Ako je f (t0 ) = t0 .

a1 x + b1 y + c1 a2 x + b2 y + c2 dz z − f (z) . DIFERENCIJALNE JEDNACINE z(x) = dobijamo y(x) . U sluˇaju da je c a1 a2 b1 b2 = 0. b1 b2 = 0. dx −x + y + 1 Rjeˇenje. pa jednaˇina (6.4. c c Primjer 6. Kako je s 1 1 −1 1 =2 . gdje su α i β takvi da je c a1 α + b1 β + c1 = 0 a2 α + b2 β + c2 = 0. Rijeˇiti jednaˇinu s c x+y−3 dy = . x y (x) = z(x) + xz (x). y = v + β svodi na homogenu jednaˇinu.136 Uvode´i smjenu c ˇ GLAVA 6. onda se data jednaˇina smjenom u = a1 x + b1 y svodi na homogenu jednaˇinu. Jednaˇina c y =f u sluˇaju da je c a1 a2 se smjenom x = u + α.12) postaje c z + xz = f (z). to jest jednaˇina sa razdvojenim promjenljivim c dx dz − = 0.2. z − f (z) x Njeno opˇte rjeˇenje je s s Cx = exp Primjedba 6.

NEKI INTEGRABILNI TIPOVI DIFERENCIJALNIH JEDNACINA 137 koristimo smjenu x = u + α.2. y = v + 1.14) . Koriste´i smjenu v = zu dobijamo c 6. (6. Dakle. x2 + 2xy − y 2 − 6x − 2y = C1 .ˇ 6. C+ q(x)e p(x)dx dx . x = u + 2. y = v + β. pa imamo u+v dv = . (C − 7 = C1 ). Iz (6. du −u + v v 1+ u dv = v . du −1 + u du z−1 dz − = 0.2. = q(x)e p(x)dx . =C+ q(x)e p(x)dx . (6. 1 + 2z − z 2 u Odavde je pa je u2 (1 + 2z − z 2 ) = C.3 Linearna jednaˇina prvog reda c y + p(x)y = q(x). b) naziva se linearnom jednaˇinom prvog c reda. gdje je αβ − 3 = 0 −α + β + 1 = 0. opˇte rjeˇenje je s s y = e− p(x)dx p(x)dx p(x)dx p(x)dx + p(x)ye p(x)dx = q(x)e p(x)dx .13) Diferencijalna jednaˇina c gdje su p i q neprekidne funkcije na (a.13) imamo ye to jest ye pa je ye Dakle.

c Za α = 0 ili α = 1 to je linearna diferencijalna jednaˇina.4 Bernoullijeva jednaˇina c Diferencijalna jednaˇina oblika c y + p(x)y = q(x)y α . Jednaˇina (6.15) se svodi na linearnu. Pretpostavimo da je c α = 0 i α = 1. c 1 1 . to jest za k= Dakle. Koriste´i formulu (6. k = 0. a α ∈ R je Bernoullijeva jednaˇina.15) tada postaje c kz z k−1 + p(x)z k = q(x)z αk .14) dobijamo c x=e f (y)dy C+ g(y)e− f (y)dy dy . jednaˇina (6. Rijeˇiti jednaˇinu s c dy 1 = .138 ˇ GLAVA 6. dx xf (y) + g(y) Rjeˇenje.2. DIFERENCIJALNE JEDNACINE Primjer 6. dy a ovo je linearna jednaˇina u odnosu na inverznu funkciju x = x(y) traˇene c z funkcije y = y(x). Datu jednaˇinu moˇemo pisati u obliku s c z dx − xf (y) = g(y). 6.5. k k Posljednja jednaˇina je linearna za c αk − k + 1 = 0. smjenom y = z 1−α . Uvedimo smjenu y = z k . b). 1−α .15) gdje su p i q neprekidne funkcije na (a. pa je z+ p(x) q(x) αk−k+1 z= z . (6.

16) postaje c 2 y1 + z + p(x)(y1 + 2y1 z + z 2 ) + q(x)(y1 + z) + r(x). to jest z + (2p(x)y1 + q(x))z = −p(x)z 2 . q i r konstante. Ako su funkcije p.2. jednaˇina (6. b) naziva se Riccatijevom jednaˇinom. Tada jednaˇina (6. opˇte rjeˇenje date jednaˇine je s s c y= Ce2 1 . Njeno opˇte rjeˇenje je c s s 6.5 Riccatijeva jednaˇina c y + p(x)y + q(x)y + r(x) = 0. Ovde je α = 2. z = Cex + e2x . NEKI INTEGRABILNI TIPOVI DIFERENCIJALNIH JEDNACINA 139 Primjer 6. c . py 2 + qu + r Moˇe se pokazati da se rjeˇenja jednaˇine (6.16) u opˇtem sluˇaju ne mogu z s c s c izraziti preko integrala elementarnih funkcija. a ovo je Bernoullijeva diferencijalna jednaˇina. (6. c U sluˇaju da je poznato jedno njeno partikularno rjeˇenje y1 ona se moˇe rijeˇiti c s z s koriste´i smjenu c y(x) = y1 (x) + z(x).16) je jednaˇina sa c c c razdvojenim promjenljivim i njeno opˇte rjeˇenje je s s C −x= dy . Rijeˇiti jednaˇinu s c y + 2y = ex y 2 . Sada dobijamo odavde je −z −2 z + 2z −1 = ex z −2 .2. pa koristimo smjenu s y = z −1 . Kako je y1 rjeˇenje date jednaˇine dobijamo s c z + p(x)(2y1 + z 2 ) + q(x)z = 0.6. q i r neprekidne funkcije definisane na (a. z − 2z = −ex . Dakle. to jest ova jednaˇina u opˇtem c s sluˇaju nije integrabilna.16) Diferencijalna jednaˇina c gdje su p. Rjeˇenje.ˇ 6. + e2x a ovo je linearna diferencijalna jednaˇina.

C −x Dakle. Smjenom 1 .16).16). s Rjeˇenje. Za drugo partikularno rjeˇenje y2 analogno dobijamo s (ln(y − y2 )) = −p(x)(y + y2 ) − q(x).18) (6. y − y1 to jest (ln(y − y1 )) = −p(x)(y + y1 ) − q(x). (6. C −x 1 y = y1 + . z jednaˇina (6.3. Pretpostavimo sada da su y1 i y2 dva partikularna rjeˇenja jednaˇine (6. s s c p(x)(y2 (x) − y1 (x))dx . s c Tada koriste´i jednakost c 2 y1 = −p(x)y1 − q(x)y1 − r(x). 1 = x − C. ako je njeno partikularno rjeˇenje y1 = ex .140 ˇ GLAVA 6. opˇte rjeˇenje date jednaˇine je s s c z= y = ex + Primjedba 6.16) moˇemo predstaviti u obliku c z (y − y1 ) = −p(x)(y + y1 ) − r(x). jednaˇinu (6. Koriste´i smjenu s c y = ex + z dobijamo Odavde je − pa je z = z2.19) y − y1 y − y2 = p(x)(y2 − y1 ). Rijeˇiti jednaˇinu s c y − y 2 + 2ex y = e2x + ex . (6. z 1 .17) i (6. DIFERENCIJALNE JEDNACINE Primjer 6.7.18) dobijamo c ln pa je y − y1 = C exp y − y2 opˇte rjeˇenje jednaˇine (6.17) .16) se svodi na linearnu diferencijalnu jednaˇinu c c z − (2p(x)y1 + q(x))y = p(x). Iz jednaˇina (6.

Rijeˇiti jednaˇinu s c y = 2xy + ln y . C). s s c Primjer 6.2.19) dobijamo da je opˇte rjeˇenje c s s y − y1 = C exp − y − y2 2dx x2 . Rjeˇenje. x2 y − x + 1 6.2.9.ˇ 6. C)ϕ(p) + ψ(p). dato opˇte rjeˇenje jednaˇine (6. Stavljaju´i y = p.20) dobijamo y = g(p. x x2 x x 1 − y2 .20). NEKI INTEGRABILNI TIPOVI DIFERENCIJALNIH JEDNACINA 141 Primjer 6.6 Jednaˇine Lagrangea i Clairauta c y = xϕ(y) + ψ(y ). C). Stavimo y = p. p . Jednaˇina c y = ima partikularna rjeˇenje s y1 = 1 1 1 1 + . smjenom u (6. C)ϕ(p) + ψ(p). 2 x2 y − x − 1 = Ce x . x4 Koriste´i formulu (6. (6. y = g(p. zakljuˇujemo da je sa c x = g(p. y2 = − 2 . Pretpostavimo da funkcija ϕ nije identiˇko preslikavanje.20) Jednaˇina Lagrangea ima oblik c gdje su ϕ i ψ diferencijabilne funkcije. Dakle. Diferenciraju´i dobijamo s c pdx = 2pdx + 2xdp + dp . dp ϕ(p) − p p − ϕ(p) Neka je njeno opˇte rjeˇnje s s x = g(p. tada je y = 2xp + ln p.8. c c diferenciraju´i po x i koriste´i jednakost dy = pdx dobijamo linearnu jednaˇinu c c c dx ϕ (p) ψ (p) +x = .

to jest p = C dobijamo opˇte rjeˇenje s s y = Cx + 1 . p2 p 2C − 2. 2y Diferenciraju´i posljednju jednaˇinu i zamjenjuju´i dy sa pdx imamo c c c pdx = pdx + xdp − odavde je dp x − 1 2p2 = 0. Rijeˇiti jednaˇinu s c y = xy + Rjeˇenje. dp . x + ψ (p) = 0. DIFERENCIJALNE JEDNACINE dx 2 1 + x = − 2. p2 Iz dp = 0. Opˇte s c c s rjeˇenje Clairautove jednaˇine je s c y = Cx + ψ(C). Stavljaju´i y = p.10. p y = ln p + Jednaˇina Clairauta ima oblik c y = xy + ψ(y ). 2C . dp p p Ovo je linearna jednaˇina. opˇte rjeˇenje date jednaˇine je s s c x= C 1 − . 2p 1 . (6. Clairautova jednaˇina moˇe imati i singularno rjeˇenje dato sa c z s y = xp + ψ(p).21) Ona se rjeˇava koriste´i isti postupak kao i kod Lagrangeove jednaˇine. p2 p Dakle. dobijamo s c y = xp + 1 . Njeno opˇte rjeˇenje je c s s x= C 1 − . Primjer 6.142 a odavde je ˇ GLAVA 6.

2p Eliminiˇu´i p iz te jednaˇine i iz jednaˇine s c c c y = xp + dobijamo y 2 = 2x. dok smo kod Peanove teoreme odnosno Picard-Lindel¨fove teoreme imali egzistenciju i jedinstvenost rjeˇenja u nekoj o s okolini taˇke x0 .ˇ ˇ 6.3. iz x− imamo x= 143 1 = 0. b). y0 (n−1) (n−1) . y (n) + p1 (x)y (n−1) + · · · + pn−1 (x)y + pn (x)y = 0. .22) s c definisano na (a. . 2p2 1 . s s c 6. c Egzistencija i jedinstvenost rjeˇenja diferencijalne jednaˇine (6. x ∈ (a. x ∈ (a. pn neprekidne na (a. . Primjetimo da je kod diferencijalne jednaˇine (6.1. . . b). c Teorema 6.23) kaˇemo da se radi o homogenoj jednaˇini. Ako su funkcije q. . b) to jest. b).3 6. p1 . 2p2 1 . c Ako je q ≡ 0 na (a. Ovo je takodje rjeˇenje (singularno rjeˇenje) date jednaˇine.1 Linearne diferencijalne jednaˇine viˇeg reda c s Homogena jednaˇina c (6. dati realni brojevi. b) postoji jedinstveno rjeˇenje y diferencijalne jednaˇine (6. . c .22) su date s c sljede´om teoremom. u suprotnom je nehomogena z c jednaˇina. . . p2 . y0 . Diferencijalna jednaˇina y (n) + p1 (x)y (n−1) + · · · + pn−1 (x)y + pn (x)y = q(x). y (x0 ) = y0 . (6. .3. . b) koje zadovoljava uslove y(x0 ) = y0 . je linearna diferencijalna jednaˇina reda n.3.22) neprekidnost koeficic jenata dovoljna za egzistenciju i jedinstvenost rjeˇenja Cauchyevog poˇetnog s c problema na cijelom intervalu (a. y (n−1) (x0 ) = y0 gdje su y0 . tada za svako x0 ∈ (a.22) c Definicija 6. LINEARNE DIFERENCIJALNE JEDNACINE VISEG REDA Dalje. . b). .

. x ∈ (a. λ1 y1 + · · · + λn yn = 0. . .23) tada je i y = C1 y1 + C2 y2 + · · · + Cn yn njeno rjeˇenje. b). .23) moˇemo pisati u obliku c z L[y] = q(x) i L[y] = 0. Definicija 6. . . (6. . y2 . y2 (x) = 2x + 1 i y3 (x) = 7x + 2 su linearno zavisne na skupu R. Ako su y1 . yn linearno nezavisne na (a.24) zadovoljen samo za λ1 = · · · = λn = 0. C ∈ R. . kaˇemo da su z funkcije y1 .3. Primjer 6. C1 . . na skupu R. yn kaˇemo da su linearno zavisne na (a. . L[y1 + y2 ] = L[y1 ] + L[y2 ]. . . . (n−1) y1 (x) W (y1 . c Definicija 6. . to jest vrijedi L[Cy] = CL[y]. yn rjeˇenja diferencijalne jednaˇine (6. C2 . .11. λn od kojih je bar jedna razliˇita od nule. p2 . . Simbol L[ ] oznaˇava c diferencijalni operator. Prema tome vrijedi sljede´a teorema. . yn . pn .4. .23) ako znamo neka njena rjeˇenja. . s s z s U vezi sa ovim imamo sljede´u definiciju.144 ˇ GLAVA 6. . . . . . . . yn . b). s Na osnovu prethodne teoreme zakljuˇujemo da moˇemo dobiti nova rjeˇenja c z s jednaˇine (6. . Sada diferencijalne jednaˇine (6. To name´e potrebu da se odredi c s c skup rjeˇenja kod koga se nijedno rjeˇenje ne moˇe dobiti preko ostalih rjeˇenja. . . b) z ako postoje konstante λ1 . Funkcije y1 (x) = x. c s c Teorema 6. Determinanta y1 (x) y1 (x) . . . b). . .22) i (6. .2. n − 1 puta diferencijabilne funkcije. jer je y3 (x) − 2y2 (x) − 3y1 (x) = 0. Neka su y1 . Cn ∈ R. DIFERENCIJALNE JEDNACINE Definicija 6.24) Ako je identitet (6. x) = y2 (x) y2 (x) . Za funkcije y1 . Na osnovu ove dvije osobine imamo da je L[C1 y1 + C2 y2 + · · · + Cn yn ] = C1 L[y1 ] + C2 L[y2 ] + · · · + Cn L[yn ]. yn (n−1) (x) se naziva Wronskijevom determinantom ili Wronskijan. . . (n−1) y2 (x) ··· ··· ··· ··· yn (x) yn (x) . .4. Neka su date funkcije p1 . L[y] = y (n) + p1 (x)y (n−1) + · · · + pn−1 (x)y + pn (x)y. Lako se vidi da je operator L[ ] linearan. . takve da c je na (a.

s c obiˇno se koristi formula Liouvilla i Abela. LINEARNE DIFERENCIJALNE JEDNACINE VISEG REDA 145 Teorema 6. . x) = W (y1 . . Uvedimo smjenu y = y1 z. Neka je y1 jedno partikularno rjeˇenje jednaˇine s c y + p1 (x)y + p2 (x)y = 0.3.23) na (a. . Ako su y1 . U sluˇaju da se radi o jednaˇini s c c reda 2. imamo du =− u 2y1 + p1 y1 dx. . Teorema 6. s s Dakle. . linearno nezavisno od y1 .7.23). x ∈ (a. data sljede´om teoremom.5. . . da bi odredili opˇte rjeˇenje diferencijalne jednaˇine (6. . . .6. .23) i s c x0 ∈ (a.ˇ ˇ 6. yn su linearno nezavisna rjeˇenje diferencijalne s jednaˇine (6. 2y1 + p1 y1 z. . tada je x W (y1 . x0 ) exp − x0 p1 (t)dt .25) partikularno rjeˇenje date jednaˇine. vrijedi s sljede´a teorema. dovoljno je da znamo jedno njeno partikularno rjeˇenje. x) = 0 za sve x ∈ (a. . Funkcije y1 . . .23). tada je y2 (x) = y1 (x) 1 2 y1 (x) exp − p1 (x)dx dx (6. tada je c y = C1 y1 + · · · + Cn yn njeno opˇte rjeˇenje. . Dobijamo y1 z + (2y1 + p1 y1 )z = 0. c c Teorema 6. Ako je y1 netrivijalno partikularno rjeˇenje diferencijalne jednaˇine s c y + p1 (x)y + p2 (x)y = 0. . . yn . s c Dokaz. . Neka su y1 . b) ako i samo ako je c W (y1 . yn . . . z =− Ako stavimo z = u. Naime. c Teorema 6. yn su linearno nezavisna rjeˇenje diferencijalne s jednaˇine (6. yn . b). . Da bi se ispitala linearna zavisnost rjeˇenja diferencijalne jednaˇine (6. . .8. . b).23) dovoljno je s s c da znamo n njenih linearno nezavisnih rjeˇenja. b). yn rjeˇenja diferencijalne jednaˇine (6.

x x Dakle.22). 2 x sin x y2 = x2 sin x exp(−2 ln x)dx = 2 x sin x sin x cos x + C2 . Primjer 6. sin x ako je y1 = . Koristimo Liouvillovu formulu. c c s s c Teorema 6. vrijedi sljede´a teorema. x dx cos x =− . Neka je yh opˇte rjeˇenje jednaˇine (6.25) je poznata kao Liouvillova formula. Za partikularno rjeˇenje y2 je s s y2 = sin x x sin x x 1 sin2 x x2 exp − 2 dx dx. njeno partikularno rjˇenje. a yp partikularno rjeˇenje jednaˇine (6. Isto c c tako eliminacijom konstanti iz y i odgovaraju´ih izvodnih jednakosti dobija se c samo nehomogena jednaˇina. Na´i opˇte rjeˇenje jednaˇine c s s c xy + 2y + xy = 0. Formula (6.9. a yp s s c partikularno rjeˇenje nehomogene diferencijalne jednaˇine (6.4.2 Nehomogena jednaˇina. Metod varijacije konstanti c Neka je yh opˇte rjeˇenje homogene diferencijalne jednaˇine (6. Dalje. Na osnovu ovoga zakljuˇujemo da je y = yh + yp rjeˇenje nehomogene diferencic s jalne jednaˇine (6. kako je yh = y − yp . Dakle. y1 z(x) = Primjedba 6. 2 y1 (x) y2 Rjeˇenja y1 i y2 su nezavisna jer je s = const. tada je s c L[yh ] = 0 i L[yp ] = q(x). 1 exp − p1 (x)dx dx. s x Rjeˇenje.22). pa kako je operator L[ ] linearan imamo L[yh + yp ] = q(x).22).3.12. tada je y = yh + yp opˇte rjeˇenje jednaˇine (6.146 pa je u(x) = Odavde je ˇ GLAVA 6.22). opˇte rjeˇenje je s s y = C1 6. eliminacijom konstanti iz yh c i odgovaraju´ih izvodnih jednakosti dobija se samo homogena jednaˇina. DIFERENCIJALNE JEDNACINE 1 exp − 2 y1 (x) p1 (x)dx . s c s s c .23).23).

y2 .3. y2 . . . k = 1. . .22). . 0.23). . . .23) dolazi do partikularnog rjeˇenja diferencijalne jednaˇine (6. .10. . . yn . . Dokaz. . . x) dx.23). . Neka su y1 . Nastavljaju´i ovaj postupak do n − 1 prvog izvoda dobijamo c (k) y (k) = C1 (x)y1 (x) + C2 (x)y2 (x) + · · · + Cn (x)yn (x). postavimo sada uslov C1 (x)y1 (x) + C2 (x)y2 (x) + · · · + Cn (x)yn (x) = 0.26) dobijamo y (x) = (C1 (x)y1 (x) + C2 (x)y2 (x) + · · · + Cn (x)yn (x))+ +(C1 (x)y1 (x) + C2 (x)y2 (x) + · · · + Cn (x)yn (x)). . n − 1. . . . . .ˇ ˇ 6. Neka su y1 (x). partikularno rjeˇenje diferencijalne jednaˇine (6. y2 (x). . . Opˇte rjeˇenje diferencijalne jednaˇine (6. . W (y1 . s c Diferenciranjem u (6. Tada imamo y (x) = C1 (x)y1 (x) + C2 (x)y2 (x) + · · · + Cn (x)yn (x). y2 . 0. yn . c Ci (x) = Wi (y1 . (k) (k) (6. Cn (x) takve da je c c y(x) = C1 (x)y1 (x) + C2 (x)y2 (x) + · · · + Cn (x)yn (x). C2 (x). yn linearno nezavisna rjeˇenja diferencis jalne jednaˇine (6. .22) je poznat s c kao metod varijacije konstanti. . pa je y (x) = (C1 (x)y1 (x) + C2 (x)y2 (x) + · · · + Cn (x)yn (x))+ +(C1 (x)y1 (x) + C2 (x)y2 (x) + · · · + Cn (x)yn (x)). a Wi (y1 . y2 . Odredi´emo funkcije C1 (x). yn . . yn . Postavimo uslov C1 (x)y1 (x) + C2 (x)y2 (x) + · · · + Cn (x)yn (x) = 0. q(x)] . . x) gdje je W (y1 . . pri ˇemu je. . x) Wronskijeva determinanta. . . . LINEARNE DIFERENCIJALNE JEDNACINE VISEG REDA 147 Metod pomo´u koga se polaze´i od opˇteg rjeˇenja diferencijalne jednaˇine c c s s c (6. . yn (x) linearno nezavisna rjeˇenja diferencijalne s jednaˇine (6. Teorema 6.26) . . Sada je y (x) = C1 (x)y1 (x) + C2 (x)y2 (x) + · · · + Cn (x)yn (x). x) je determinanta koja se dobije od Wronskijeve determinante kada se i−ta kolona zamijeni sa kolonom [0. 2. y2 .22) je dato c s s c sa y = C1 (x)y1 (x) + C2 (x)y2 (x) + · · · + Cn (x)yn (x). .

x) Primjer 6. . . yn linearno nezavisna imamo da je W (y1 . Determinanta sistema je Wronskijeva determinanta W (y1 . . y2 . . . . . .13. Ako je poznato da su y1 (x) = e−x . . . y2 . . n u diferencijalnu jednaˇinu (6. . 2. . . y2 . y2 . y2 . . yn . . . . x) Wi (y1 . yn . x). . x) . odrediti opˇte rjeˇenje nehomogene jednaˇine. Ci (x) = Wi (y1 . Data je nehomogena jednaˇina c y + 2y + y = e−x ln x. . . . . (n) Uvrˇtavaju´i y (k) . yn . W (y1 . . imamo sistem C1 (x)y1 (x) + C2 (x)y2 (x) + · · · + Cn (x) yn (x) = 0 C1 (x)y1 (x) + C2 (x)y2 (x) + · · · + Cn (x) yn (x) = 0 . . y2 . . x) = e−x −e−x xe−x (1 − x)e−x = e−2x . . . DIFERENCIJALNE JEDNACINE (x) + C2 (x)y2 (n−1) (n−1) (x) + · · · + Cn (x) yn (x))+ (n) +(C1 (x)y1 (x) + C2 (x)y2 (x) + · · · + Cn (x)yn (x)). yn . x) = s 0. s s c Rjeˇenje. x) dx.22) i koriste´i s c c c ˇinjenicu da su y1 (x). y2 (x).23) c s c dobijamo C1 (x)y1 (n−1) (x) + C2 (x)y2 (n−1) (n−1) (x) + · · · + Cn (x) yn (x) = q(x). yn . yn . . . . Na osnovu Cramerovog pravila imamo Ci (x) = Dakle. .148 Za n−ti izvod imamo y (n) = (C1 (x)y1 (n−1) (n) ˇ GLAVA 6. Kako su rjeˇenja y1 . y2 (x) = xe−x linearno nezavisna rjeˇenja s homogene diferencijalne jednaˇine c y + 2y + y = 0. yn (x) rjeˇenja diferencijalne jednaˇine (6. . . y2 . . y2 . . Za Wronskijevu determinantu imamo s W (y1 . Dakle. k = 1. . . W (y1 . . . C1 (x)y1 C1 (x)y1 (n−2) (x) + C2 (x)y2 (n−2) (n−2) (x) = 0 (x) + · · · + Cn (x) yn (n−1) (x) + C2 (x)y2 (n−1) (n−1) (x) + · · · + Cn (x) yn (x) = q(x).

. . Mogu´i su sljede´i s c c c sluˇajevi : c . 2 4 (− ln x)dx = x ln x − x + C2 . . pi ∈ R. tada su c c funkcije yi (x) = eλi x . gdje je pn (x) = λn + p1 λn−1 + · · · + pn−1 λ + pn . . . to jest jednaˇina c y (n) + p1 y (n−1) + · · · + pn−1 y + pn y = 0. n.27) se naziva homogena jednaˇina sa konstantnim koeficijentima. kod koje su svi koeficijenti pi .28).27). .3. Dakle. i = 1. 6. opˇte rjeˇenje nehomogene jednaˇine je s s c 1 x2 y = C1 e−x + C2 xe−x + − x2 ln x + 2 4 e−x + (x ln x − x)xe−x . ako se traˇi rjeˇenje jednaˇine (6. W1 (y1 . (6. imamo y (n) + p1 y (n−1) + p2 y (n−2) + · · · + pn−1 y + pn y = pn (λ)eλx . i = 1. Kako je eλx > 0. korijeni karakteristiˇne jednaˇine (6. ako je pn (λ) = 0. 2. . C2 (x) = Dakle. x) = 149 0 xe−x e ln x (1 − x)e−x −x = −xe−2x ln x. n. = e−2x ln x. W2 (y1 . rjeˇenja jednaˇine (6.3. . ako su λi . . . x) = pa je C1 (x) = e−x −e−x 0 e−x ln x 1 x2 (−x ln x)dx = − x2 ln x + + C1 .28) Naime. . . LINEARNE DIFERENCIJALNE JEDNACINE VISEG REDA Dalje. . . 2. y2 .ˇ ˇ 6.3 Homogena jednaˇina sa konstantnim koeficijentima c Jednaˇina L[y] = 0. (6. λ ∈ R. . y2 . . Kod ove c jednaˇine opˇte rjeˇenje se moˇe formirati pomo´u korijena karakteristiˇne c s s z c c jednaˇine c λn + p1 λn−1 + · · · + pn−1 λ + pn = 0. . i = 1. . n realne c konstante. i = 1. n.27) u obliku z s c y(x) = eλx . zakljuˇujemo da je c y (n) + p1 y (n−1) + p2 y (n−2) + · · · + pn−1 y + pn y = 0.

(iii) Svi korijeni su razliˇiti. . Odavde je (λ + 1)(λ − 1)(λ − 2) = 0. s (iv) Medju korijenima se nalaze viˇestruki kompleksni korijeni. ali su neki od njih viˇestruki. λn su realni i razliˇiti. Tada opˇte rjeˇenje ima oblik s s y = C1 eαx cos βx + C2 eαx sin βx + C3 eγx cos δx + C4 eγx sin δx+ +C5 eλ5 x + · · · + Cn eλn x . λ2 . korijeni su realni i razliˇiti. . tada je λ2 = α − iβ. . pa su korijeni karakteristiˇne jednaˇine c c λ1 = −1. λ4 = γ − iδ. . ako je λ1 = λ2 = . λ3 = 2. Na primjer. a ostali korijeni su realni. Primjer 6. λ3 = γ + iδ. λ2 = 1. λ2 = α − iβ. . . c c s Na primjer. Tada opˇte rjeˇenje jednaˇine c s s c (6. (ii) Korijeni karakteristiˇne jednaˇine su realni. ali se medju njima nalaze i kompleksni korijeni. = λk = λ. Dakle. . a svi ostali korijeni su razliˇiti c onda opˇte rjeˇenje ima oblik s s y = C1 eλx + C2 xeλx + C3 x2 eλx + · · · + Ck xk−1 eλx + +Ck+1 eλk+1 x + · · · + Cn eλn x . Na´i opˇte rjeˇenje jednaˇine c s s c y − 2y − y + 2y = 0. c Neka je na primjer λ1 = α + iβ. Rjeˇenje.14.150 ˇ GLAVA 6. pa je opˇte rjeˇenje c s s y = C1 e−x + C2 ex + C3 e2x . u sluˇaju da je λ1 = α + iβ korijen viˇestrukosti k karakteristiˇne jednaˇine c s c c k ≤ n . Ako su s 2 ostalih n − 2k korijena realni i razliˇiti onda je opˇte rjeˇenje c s s y = C1 eαx cos βx + C2 eαx sin βx + C3 xeαx cos βx + C4 xeαx sin βx+ + · · ·+C2k−1 xk−1 eαx cos βx+C2k xk−1 eαx sin βx+C2k+1 eλ2k+1 x +· · ·+Cn eλn x . Karakteristiˇna jednaˇina je s c c λ3 − 2λ2 − λ + 2 = 0. DIFERENCIJALNE JEDNACINE (i) Korijeni λ1 .27) ima oblik y = C1 eλ1 x + C2 eλ2 x + · · · + Cn eλn x . takodje korijen viˇestrukosti k.

Rjeˇenje. (6. . 2 t2 dx dx t2 . U ovom sluˇaju karakteristiˇna jednaˇina je s c c c λ3 − λ2 − λ + 1 = 0. Na´i opˇte rjeˇenje jednaˇine c s s c y − y − y + y = 0. Naime. c Ona se smjenom x = et svodi na linearnu jednaˇinu sa konstantnim koeficijenc tima. Linearna diferencijalna jednaˇina c xn y (n) + p1 xn−1 y (n−1) + · · · + pn−1 xy + pn y = f (x). λ2 = λ3 = i. Na´i opˇte rjeˇenje jednaˇine c s s c y (5) − 2y (4) + 2y − 4y + y − 2y = 0. pn konstante naziva se Eulerovom diferencijalnom jednaˇinom. dt dx dt dx t dy dy = .ˇ ˇ 6. . λ3 = −1.29) (λ − 2)(λ2 + 1)2 = 0. t dt dx Sliˇno. pri ˇemu je jedan od njih viˇestrukosti dva.15. λ2 = 1. dy dx dy 1 dy = · = · . λ4 = λ5 = −i. 151 Korijeni su realni. . ili pa su korijeni λ1 = 2.16. (λ − 1)2 (λ + 1) = 0. Karakteristiˇna jednaˇina je s c c λ5 − 2λ4 + 2λ3 − 4λ2 + λ − 2 = 0. Rjeˇenje.3. LINEARNE DIFERENCIJALNE JEDNACINE VISEG REDA Primjer 6. Primjer 6. dobijamo c d d2 y = dt2 dy dx · 1 t dt = d2 y 1 dy 1 · − · . Odavde je pa je λ1 = 1. Opˇte rjeˇenje je s s y = C1 e2x + (C2 + C3 x) cos x + (C4 + C5 x) sin x. pa je opˇte c s s rjeˇenje s y = C1 ex + C2 xex + C3 e−x . . gdje su p1 .

152 t2

ˇ GLAVA 6. DIFERENCIJALNE JEDNACINE d2 y d = 2 dt dx d − 1 y. dx d − k + 1 y. dx

Matematiˇkom indukcijom se moˇe pokazati da je c z tk dk y d = k dt dx d −1 dx d − 2 ··· dx

Primjer 6.17. Rijeˇiti jednaˇinu s c x3 y + x2 y + 3xy = 8y = 0. Rjeˇenje. Uvedimo smjenu x = et . Imamo s x dy dy 2 d2 y d = , x = dx dt dx2 dt x3 = d dt d −1 dt d3 y d = 3 dx dt dy − 2y dt = Dakle, x3 pa data jednaˇina postaje c d3 y d2 y dy d2 y dy dy −3 2 +2 + 2 − +3 − 8y = 0, 3 dt dt dt dt dt dt to jest d3 y d2 y dy −2 2 +4 − 8y = 0. 3 dt dt dt Njena karakteristˇna jednaˇina je c c λ3 − 2λ2 + 4λ − 8 = 0, odakle je pa je λ1 = 2, λ2 = −2i, λ3 = 2i. Zakljuˇujemo da je c y = C1 e2t + C2 cos 2t + C3 sin 2t, opˇte rjeˇenje ove jednaˇine. Vra´aju´i promjenljivu x imamo s s c c c y = C1 x2 + C2 cos 2 ln |x| + C3 sin 2 ln |x|. (λ − 2)(λ2 + 4) = 0, d dt d d2 y dy −1 y = 2 − , dt dt dt d −2 y = dt d2 y dy dy −2 − + 2y dt2 dt dt =

d −1 dt = d dt

d2 y dy −3 + 2y . 2 dt dt

d3 y d3 y d2 y dy = 3 −3 2 +2 , 3 dx dt dx dx

6.4. ZADACI

153

6.4

Zadaci
(a) (1 + y 2 )dx + xydy = 0, (b) e−y (1 + y ) = 1, (c) y = cos(x + y), (d) y = ax + by + c, a, b, c, ∈ R.

1. Rijeˇiti jednaˇine : s c

c s c 2. Na´i rjeˇenja jednaˇina koja ispunjavaju date uslove (a) (1 + ex )yy = ex , y(0) = 1, 10π (b) x2 y + cos 2y = 1, y → , x → +∞, 3 c (c) (x + 1)y = y − 1, y je ograniˇeno kad x → +∞. 3. Rijeˇiti jednaˇine : s c (a) xy = y + x cos2 (b) 2x2 y = x2 + y 2 , (c) (x + y)dx + (x − y + 1)dy = 0, (d) (x − 2y + 1)dx + (4x − 8y + 3)dy = 0. 4. Rijeˇiti jednaˇine : s c (a) y + 2xy = e−x , 1 (b) y = , x cos y + sin 2y (c) (2x − y 2 )y = 2y, (d) e−
y2 x 2

y , x

− xy dy − dx = 0.

5. Odrediti rjeˇenje y(x) jednaˇine s c x2 y cos za koje vrijedi lim y(x) = 1.
x→∞

1 1 − y sin = −1, x x

6. Rijeˇiti jednaˇine : s c (a) y + 2xy = 2xy 2 , y (b) 2y ln x + = y −1 cos x, x (c) (x2 + y 2 + 1)dy + xydx = 0, (d) 2x2 y = y 3 + xy.

154

ˇ GLAVA 6. DIFERENCIJALNE JEDNACINE

7. Koriste´i smjenu, svesti jednaˇinu c c y − tg y = ex na linearnu jednaˇinu, a zatim je rijeˇiti. c s 8. Koriste´i smjenu, svesti jednaˇinu c c yy + 1 = (x − 1)e−
y2 2

1 , cos y

,

na Bernoullijevu jednaˇinu, a zatim je rijeˇiti. c s 9. Rijeˇiti jednaˇine : s c (a) y = x(1 + y ) + y 2 , (b) y = xy + ey , y 1 (c) x = + 2. y y 10. Ako je y1 (x) partikularno rjeˇenje linearne jednaˇine s c y + p(x)y = q(x), pokazati da je njeno opˇte rjeˇenje dato sa s s y(x) = y1 (x) + Ce−
p(x)dx

.

c c 11. Odrediti krive kod kojih svaka tangenta sijeˇe y−osu u taˇki koja je podjednako udaljena od dodirne taˇke i od koordinatnog poˇetka. c c 12. Rijeˇiti Riccatijevu jednaˇinu s c y = 5 − y2 , x4

ako je poznato da ima partikularno rjeˇenje oblika s y1 (x) = 13. Rijeˇiti jednaˇine : s c (a) xy + y = 0, (b) y = y (1 + y ), (c) y = 3yy . a b + 2. x x

c 14. Na´i Wronskijevu determinantu za funkcije y1 (x) = aex , y2 (x) = bex , y3 (x) = cex .

Rijeˇiti jednaˇine : s c (a) y − 4y + 3y = 0. Koriste´i smjenu x − 2 = z. 17. svesti jednaˇinu c c (x − 2)2 y − 3(x − 2)y + 4y = x. 16. (c) y + 12y + 5y = x + 1. ZADACI 15. Rijeˇiti jednaˇine : s c (a) y + 4y = sin2x. c s . 155 18. (c) y − 2y + 5y = 0. Rijeˇiti jednaˇinu s c x2 y + xy − y = 0.6. na Eulerovu jednaˇinu. (b) y + y = ex . (b) y + 27y = 0. a zatim je rijeˇiti.4.

156 ˇ GLAVA 6. DIFERENCIJALNE JEDNACINE .

Glava 7 Literatura 157 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->