Soalan 1 hingga Soalan 6 berdasarkan peta topo di bawah. .

A C 20° 110° B D 70° 290° 2 Apakah fungsi ciri budaya dalam segi empat grid di bawah? A C 3 Pusat pelancongan Pusat kawalan marin B D Pandu arah nelayan Pelabuhan perikanan Berapakah panjang Sungai Pinang dan RG 234470 hingga ke muara sungai RG 230420? A C 58 km 100 km D B 76 km 134 km 4. Nyatakan bearing sudutan Pejabat Daerah (RG 232457) dan stesen trigonometri (RG 268446).1. Apakah fungsi kawasan hutan di barat laut peta? I II III IV A C Kawasan tadahan Ladang hutan Pembalakan Rekreasi I dan II II dan III B D I dan IV III dan IV 5 Apakah bentuk muka bumi yang terdapat dalam segi empat grid di bawah? A C Tebing tinggi Teluk B D Pantai Anak tanjung .

yang manakah pola petempatan berpusat dalam peta? 7 Apakah bentuk muka bumi yang terdapat di kawasan peringkat tengah sungai? A C Delta Air terjun B D Jeram Lurah bentuk U 8 Rajah 1 menunjukkan proses pembentukan bentuk muka bumi di lembangan sungai.6 Antara yang berikut. Apakah bentuk muka bumi X? A C 9 Tasik ladam Dataran mendap B D Lurah bentuk U Likuan terpenggal Apakah persamaan fungsi kedua-dua sungai di bawah? • • A C Sungai Endau Sungai Bernam B D Sumber pengairan Sumber kuasa hidroelektrik Sempadan negeri Jalan pengangkutan air 10 Apakah potensi bentuk muka bumi berikut? • • A C Gua Niah Gua Mulu B D Perlombongan Petempatan luar bandar Pelancongan Tempat ibadat .

11 Kawasan bertanda manakah di Peta 1 merujuk kepada pernyataan di bawah? • • Dataran beralun Tanaman utama kelapa sawit dan getah Peta 1: MALAYSIA 12 Rajah 2 menunjukkan bentuk muka bumi pinggir laut. yang manakah benar tentang ekuinoks musim luruh? A Berlaku pada 21 Mac B Berlaku pada 23 September C Matahari tegak di Garisan Jadi D Siang lebih panjang daripada malam . Rajah 2 Apakah X? A Lagun C Tombolo 13 B D Pantai Beting pasir Antara yang berikut.

yang manakah ciri iklim Khatulistiwa? A Taburan hujan sekata B Julat suhu tahunan besar C Terdapat musim kering yang nyata D Panas dan lembap sepanjang tahun Kawasan yang bertanda X dan Y dalam Peta 2 mempunyai ciri suhu yang sama. 16 Peta 2: MALAYSIA Apakah faktor yang mempengaruhi suhu di kawasan tersebut? A Ketinggian B Kedudukan C Tiupan angin D Tumbuhan semula jadi .14 Apakah kejadian yang berlaku apabila bumi berada pada kedudukan seperti dalam Rajah 3? Rajah 3 A Solstis musim sejuk C Ekuinoks musim luruhD 15 B Solstis musim panas Ekuinoks musim bunga Antara yang berikut.

Kawasan manakah mengalami iklim yang sama dengan Malaysia? 19 Jadual 1 menunjukkan julat suhu harian di dua lokasi.4 °C Apakah faktor yang membezakan julat suhu harian di kedua-dua lokasi tersebut? . Lokasi Kota Bharu Temerloh Jadual 1 Julat Suhu Harian 7.8 °C 9.17 Kegiatan ekonomi utama penduduk pada musim sejuk di kawasan berlorek dalam Peta 3 ialah Peta 3: DUNIA A C 18 pertanian pelancongan B D perikanan pembalakan Peta 4 menunjukkan kawasan iklim dunia.

I II III IV A C Tumbuhan Semula Jadi Hutan paya air tawar Hutan payar air masin Hutan pantai Hutan gunung I dan II II dan III B D Tanih Laterit Lumpur Pasir Aluvium I dan IV III dan IV . • • Batang berlendair Daun berkilat Tumbuhan semula jadi tersebut terdapat di kawasan beriklim A C 24 Khatulistiwa Mediterranean D B Gurun Panas Monsun Tropika Pilih kombinasi yang benar tentang jenis tanih dan tumbuhan semula jadi. A B C D Jenis Hutan Hutan Hutan Hutan Tumbuhan Semula Jadi Gunung Paya Air Masin Hujan Tropika Pantai Spesies Pokok Rumput kasar Senduduk Ramin Tapak kuda 23 Pernyataan di bawah merupakan ciri tumbuhan semula jadi.A C 20 Ketinggian Litupan tumbuh-tumbuhan B D Jarak dan laut Kedudukan garisan lintang Kuching Kota Kinabalu Di manakah lokasi stesen satelit bumi? A Kuantan B C Kuala Lumpur D 21 Pilih kombinasi yang benar tentang faktor yang mempengaruhi jenis tumbuhan semula jadi di Malaysia. A B C D Hutan Paya Air Tawar Tanih berpasir Bersaliran buruk Hujan kurang 1000 mm Mm suhu tahunan 18°C Hutan Pantai Tanih aluvium Bersaliran baik Hujan melebihi 2000 mm Mm suhu tahunan 27°C 22 Pilih kombinasi yang benar tentang jenis tumbuhan semula jadi dan spesies pokok.

25 Kawasan berlorek X dalam Peta 5 menunjukkan lokasi tumbuhan semula jadi. Peta 5: SEMENANJUNG MALAYSIA Apakah kepentingan tumbuhan tersebut? I Membuat cerucuk II Sumber arang kayu III Membuat kayu bergergaji IV Membuat perabot A C 26 I dan II II dan III B D I dan IV III dan IV Apakah faktor yang mempengaruhi tumbuhan semula jadi di kawasan berlorek dalam Peta 6? Peta 6 : MALAYSIA A C 27 Hujan Ketinggian B D Suhu Kelembapan udara Berikut adalah ciri tumbuhan semula jadi. .

Melaka Bayan Lepas. hutan manakah dapat dikaitkan dengan ciri tumbuhan tersebut? A C 28 Hutan Konifer Hutan Hujan Tropika B D Hutan Mediterranean Hutan Monsun Tropika Apakah kesan penebangan hutan secara berleluasa! A Sungai cetek B Udara tercemar C Penipisan lapisan ozonD Keasidan tanih meningkat Mengapakah lokasi berikut menjadi tumpuan penduduk? • • A C Ayer Keroh. Pulau Pinang Kegiatan pertanian Kawasan perkilangan B D Kegiatan perikanan Kawasan perlombongan 29 30 Jadual 2 merujuk kepada jumlah penduduk negara Malaysia. Tahun Jumlah Penduduk 2000 23 juta 2008 27 juta Jadual 2 Mengapakah perubahan jumlah penduduk tersebut berlaku? I Taraf kesihatan tinggi II Taraf pendidikan tinggi III Amalan perancangan keluarga IV Dasar kependudukan negara A C I dan II II dan III B D I dan IV III dan IV 31 Apakah ciri penduduk negara berikut? • • I II III Kanada Australia Kadar kelahiran tinggi Taraf teknologi tinggi Kadar kenal huruf tinggi .• • Malar hijau Empat lapisan Antara yang berikut.

• • Taraf pendidikan rendah Kekurangan makanan Kawasan bertanda manakah di Peta 7 merujuk kepada ciri kependudukan di atas? 33 Apakah kesan pertambahan penduduk terhadap alam sekitar? I II III IV A C Iklim berubah Kualiti air merosot Sumber hutan berkurang Kesuburan tanih meningkat I dan II II dan III B D I dan IV III dan IV 34 Mengapakah kawasan berlorek X dan Y dalam Peta 8 menjadi kawasan tumpuan penduduk? .IV A C 32 Kadar pertambahan penduduk tinggi I dan II II dan III B D I dan IV III dan IV Berikut adalah ciri kependudukan sesebuah negara.

Peta 8: MALAYSIA A C 35 Sumber mineral Bentuk muka bumi rata B D Kegiatan pertanian Pengangkutan dan perhubungan Kombinasi manakah benar tentang lokasi dan pola petempatan? A B C D Lokasi Muara sungai Ladang getah Kebun kecil Simpang jalan Pola Petempatan Berselerak Berjajar Berkelompok Berpusat 36 Apakah kesan pertambahan penduduk terhadap penerokaan sumber tanah? I Tanah terbiar meningkat II Harga tanah meningkat III Nutrien tanih berkurang IV Pencemaran tanih berkurang A C I dan II II dan III B D I dan IV III dan IV 37 Apakah faktor yang mempengaruhi petempatan awal di gua batu kapur? A Sumber air B Keselamatan C Tempat ibadat D S umber mineral Apakah pola petempatan yang terdapat di kawasan berikut? • • Perkampungan tradisional Kebun getah 38 39 A Berjajar B Berpusat C Berselerak D Berkelompok Apakah tujuan pembinaan jalan raya bertingkat di bandar-bandar besar? A Mengindahkan landskap bandar .

yang manakah kesan pembinaan pelabuhan terhadap alam sekitar? I Kehidupan akuatik terancam II Pencemaran air laut meningkat III Proses pemendapan ombak giat IV Pasang surut air laut terganggu A C I dan II II dan III B D I dan IV III dan IV 42 Apakah kesan pembinaan lebuh raya di kawasan tanah tinggi terhadap alam sekitar? A C Banjir kilat Habitat fauna musnah B D Kejadian jerebu Kelajuan angin menrngkat 43 Apakah kepentingan perkhidmatan kargo udara di Malaysia? A B C D Mengangkut penumpang Mengawal keselamatan udara Menjimatkan kos pengangkutan Mengangkut barangan dengan cepat 44 Bagaimanakah caranya untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di bandarbandar besar? A C Membina jejantas Membina laluan bertingkat B D Membina laluan bertol Menyediakan laluan motosikal 45 Mengapakah pengangkutan udara penting di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak? .B C D 40 Menjimatkan penggunaan ruang Memendekkan jarak perjalanan Meningkatkan keselamatan pengguna Pembinaan jalan keretapi awal di Semenanjung Malaysia dikaitkan dengan perlombongan A C bauksit arang batu B D bijih besi bijih timah 41 Antara yang berikut.

A B C D 46 Penduduk kurang Mudah dan murah Mengurangkan pencemaran Kurang kemudahan pengangkutan lain Apakah sumber mineral yang digunakan untuk menghasilkan barangan berikut? • • A C Seramik Tembikar Si1ika Marmar B D Kaolin Batu kapur 47 Apakah sumber yang tidak boleh diperbaharui? A C Tanih Mineral B D Suria Geoterma 48 Negara manakah menggunakan sumber tenaga geoterma secara meluas? A C India Belanda B D Jepun Iceland 49 Di manakah program pemeliharaan alam sekitar berikut dilaksanakan? • • A C Green Dot System Ordinan Bungkusan 1991 B D Taiwan Singapura Jerman Denmark 50 Mengapakah pengurusan sumber perlu dilaksanakan dengan berkesan’? I II III IV A C Menjamin bekalan berterusan Mengurangkan kos penyelenggaraan Menggalakkan pemindahan teknologi Mengekalkan keseimbangan ekosistem I dan II II dan III B D I dan IV III dan IV 51 Antara yang berikut. yang manakah sumbangan penerokaan sumber tenaga di Malaysia? .

Pahang 53 Apakah kepentingan pelaburan Jepun di Malaysia? A C Pemindahan teknologi B Peningkatan import barangan D Kos pengeluaran meningkat Menstabilkan nilai mata wang 54 Berikut adalah kegiatan ekonomi yang dijalankan di Malaysia.I II III IV A C 52 Kemasukan buruh asing Mewujudkan landskap baru Pembangunan infrastruktur Sumber bahan mentah I dan II II dan III B D I dan IV III dan IV Di manakah tanaman tebu diusahakan secara besar-besaran? A C Oya. Perlis B D Kudat. 57 . • • Pembalakan Pertanian pindah Apakah kesan kegiatan tersebut terhadap alam sekitar? I Hujan asid II Pulau haba III Habitat fauna terancam IV Rantaian makanan terjejas A C 55 I dan II II dan III B D I dan IV III dan IV Apakah jenis tanih yang mempengaruhi kegiatan pertanian di Dataran Kedah? A C Laterit Gambut B D Aluvium Tanah liat 56 Apakah kaedah kawalan biologi yang digunakan untuk mengawal makhluk perosak di ladang kelapa sawit? A Tikus B Lembu C Ulat karung D Burung hantu Kawasan berlorek X dan Y dalam Peta 9 menunjukkan lokasi sumber mineral di Malaysia. Sabah Temerloh. Sarawak Chuping.

yang manakah menerangkan kepentingan penerokaan sumber mineral di kawasan berlorek dalam Peta 9? I II III IV A C 58 Kewujudan bandar baru Menjadi tumpuan pelancong Pembinaan pelabuhan kontena Perkembangan industri petrokimia I dan II II dan III B D I dan IV III dan IV Apakah jenis pekerjaan yang tergolong dalam sektor tertier? A C Guru Penoreh getah B D Nelayan Pekerja kilang 59 Maklumat berikut adalah faktor-faktor yang menggalakkan penanaman sejenis tanaman.Peta 9: MALAYSIA Antara yang berikut. • • • Tanih laterit Tanah beralun Hujan melebihi 2000 mm B D Sagu Getah Apakah tanaman tersebut? A Tebu C Nanas 60 Mengapakah pertubuhan antarabangsa berikut penting kepacta Malaysia? • Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) .

• A B C D Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO) Kestabilan nilai mata wang Penggalakan pelaburan asing Peningkatan import bahan mentah Peningkatan pemilikan saham asing KERTAS SOALAN TAMAT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful