MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

MEdCT–CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR
MODULUL X MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ Domeniul: MECANICĂ Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI CU COMANDĂ NUMERICĂ

NIVELUL DE CALIFICARE : 3
Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

Noiembrie 2008
Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3

1 1

MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ

AUTOR:

NECHIFOR MARIANA – ING. GR. DIDACTIC I Colegiul Tehnic “MIRCEA CRISTEA” - Braşov
CONSULTANŢĂ: - DORIN ROŞU Dr. Ing. Inspector de specialitate expert CURRICULUM CNDIPT- UIP - IVAN MYKYTYN – Expert, WYG INTERNATIONAL -

Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3

2

MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ

CUPRINS

1.INTRODUCERE....................………………………………………………pag. 4 2.COMPETENŢE SPECIFICE...............………………………………........pag. 5 3. OBIECTIVE..........................................................................................pag. 6 4. INFORMAŢII PENTRU PROFESORI…………………………………...pag. 7 5. FIŞELE DE REZUMAT…………………………………………………..pag. 36 6. CUVINTE CHEIE/ GLOSAR…………………………………………….pag. 38 7. INFORMAŢII PENTRU ELEVI…………………………………………..pag. 39 8. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE…………………………………………….pag. 41 9. SOLUŢIONAREA ACTIVITĂŢILOR……………………………………pag. 50 BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………pag. 57

Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3

3

MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ

1.INTRODUCERE
Informaţiile din acest auxiliar curricular sunt destinate cadrelor didactice şi elevilor din învăţământul preuniversitar tehnic, în scopul pregătirii tehnice într-un domeniu larg, care să permită celui instruit aplicarea cunoştinţelor în executarea practică a unor lucrări utilizând maşinile unelte cu comandă numerică. Calificarea oferă un nivel sporit de cunoştinţe teoretice în domeniul maşinilor unelte cu comandă numerică, un grad sporit de responsabilitate, autonomie personală completă, precum şi atribuţii de coordonare şi supraveghere. Calificarea „Tehnician pe maşini unelte cu comandă numerică” oferă o pregătire tehnică într-un domeniu larg, care să permită celui instruit aplicarea cunoştinţelor în executarea practică a unor lucrări utilizând maşinile cu comandă numerică. Prezentul portofoliu conţine materiale de învăţare – auxiliare didactice necesare în procesul de instruire. Modulul „Maşini Unelte cu Comandă Numerică” face parte din curriculum-ul clasei a XII–a liceu, ruta progresivă, calificarea „Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică“ din domeniul Mecanică, făcând parte din curriculum-ul în dezvoltare locală, ca o unitate de competenţă specializată. Modulul se studiază pe parcursul a 66 ore, din care 33 laborator tehnologic, 33 ore fiind alocate pregătirii teoretice. Unitatea de competenţă la care se referă, poartă numele modulului, fiind o unitate de competenţă specializată. Modulul poate fi parcurs independent, oferind elevilor cunoştinţe şi abilităţi pe care beneficiarii le pot verifica în diferite faze ale însuşirii. Procesul de predare-învăţare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe elev, cu pondere sporită pe activităţile de învăţare şi nu pe cele de predare, pe activităţile practice şi mai puţin pe cele teoretice. Modulul este orientat asupra celui ce învaţă, urmărind valorificarea disponibilităţilor sale. Modulul, fiind o structură flexibilă, poate încorpora, în orice moment al procesului educativ, noi mijloace sau resurse didactice. Acest material se poate particulariza în funcţie de baza materială a fiecărei unităţi şcolare. Exerciţiile sunt propuse frecvent pentru grupe de 2, 3 4 elevi conţin şi elemente pentru evaluarea competenţelor: Utilizează limbajul specific de specialitate. Metodele de evaluare utilizate beneficiază de o serie de instrumente elaborate în corelare cu criteriile de performanţă, condiţiile de aplicabilitate ale acestora şi cu probele de evaluare prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională. Rezultatele evaluărilor şi alte elemente relevante se vor introduce în portofoliul personal de pregătire al elevului. Auxiliarul nu acoperă toate cerinţele din Standardul de Pregătire Profesională. Pentru obţinerea certificării este necesară validarea integrală a competenţelor conform probelor de evaluare din SPP.
Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 4

MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ

II.COMPETENŢE SPECIFICE

1. Identifică particularităţile maşinilor unelte cu comandă numerică 2. Descrie principiul de funcţionare al maşinilor unelte cu comandă numerică 3. Caracterizează centrele de prelucrare cu comandă numerică

Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3

5

MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ III.OBIECTIVE La absolvirea unităţii de competenţă. elevii vor putea: Ø Să utilizeze limbajul tehnic de specialitate Ø Să colaboreze cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor Ø Să identifice particularităţile maşinilor unelte cu comandă numerică Ø Să clasifice maşinile unelte cu comandă numerică Ø să stabilească numărul da axe al maşinii unelte cu comandă numerică Ø să precizeze modul de acţionare al maşinii unelte cu comandă numerică Ø Să identifice parametrii de funcţionare ai maşinilor unelte cu comandă numerică Ø Să descrie sistemele auxiliare ale maşinilor unelte cu comandă numerică Ø Să caracterizeze tipurile de comenzi numerice ale maşinilor unelte cu comandă numerică Ø Să clasifice centrele de prelucrare Ø Să descrie principiul de funcţionare al centrelor de prelucrare Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 6 .

Descrie principiul de funcţionare al maşinilor unelte cu comandă numerică Să identifice parametrii de funcţionare ai maşinilor unelte cu comandă numerică OBIECTIVE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE A1 Realizarea unui eseu despre MUCN Părţi componente ale strungului CNC Stabilirea axelor de coordonate ale MUCN Funcţionarea strungurilor CNC TEME A2 A3 A4 Să caracterizeze tipurile de comenzi numerice ale maşinilor unelte cu comandă numerică Să descrie sistemele auxiliare ale maşinilor unelte cu comandă numerică A5 Prelucrarea unei piese cu suprafeţe plane prin frezare Sisteme auxiliare ale MUCN Test de evaluare Centre de prelucrare cu comandă numerică A6 A7 3. obiective şi activităţile de învăţare COMPETENŢE SPECIFICE 1.MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ IV. Relaţia dintre competenţele modulului. Caracterizează centrele de prelucrare cu comandă numerică Să descrie principiul de funcţionare al centrelor de prelucrare A8 Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 7 . INFORMATII PENTRU PROFESORI a. Identifică particularităţtile maşinilor unelte cu comandă numerică Să identifice particularităţile constructive ale maşinilor unelte cu comandă numerică Să stabilească numărul da axe al maşinii unelte cu comandă numerică 2.

(adresată profesorului) ANALIZA PREDĂRII ŞI ÎNVĂŢĂRII PR DĂRII ACTIVITATEA DE PREDARE PROPUSĂ : a. Cum voi şti că au progresat? EVALUAREA ŞI ANALIZA a. Aceasta se poate realiza prin (exemple) : 1. Referitor la activităţile de urmărire şi remediale. utilizând activităţi variate de învăţare şi.Să experimenteze? . Sugestii metodologice Pentru reuşita procesului instructiv educativ profesorul trebuie să adapteze materialele în raport cu cerinţele clasei şi cu dotarea atelierului şcoală. Cum voi organiza sesiunea? c. Materialele de învăţare propuse s-a încercat să fie cât mai utile. la sfârşitul lecţiei este bine să se realizeze o analiză a modului de desfăşurare a acesteia (realizarea feed-back-ului).FIŞĂ DE PRACTICĂ REFLECTIVĂ 1. Ce poate fi îmbunătăţit? d.Să înţeleagă? .Să îmbunătăţească? . Ce resurse îmi trebuie? e. accesibil şi susţinut prin exemple sugestive şi prin imagini.MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ b.Să ştie? b. Ce doresc ca elevii… . informaţiile şi cerinţele fiind formulate într-un limbaj adecvat nivelului elevilor. în special. cu caracter aplicativ.Să înveţe? . Cum a mers? b. Ce a mers bine? c. Care sunt cuvintele cheie ce trebuie communicate? f. Care este pasul următor? Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 8 .Să fie capabili să facă? . Cât va dura? d.

cu puţine materiale bibliografice.MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ 2.. FIŞĂ DE FEED-BACK A ACTIVITĂŢII (adresată elevului) Numele elevului: Clasa: Data predării: Activitate de referinţă: Detalii privitoare la activitatea elevului: Este nevoie de mai multe dovezi: Comentarii: Data de predare după revizuire: Criterii de performanţă îndeplinite: Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii: Semnături: Elev ______________ ___________ Profesor ________________ Data B.Întocmirea fişelor de documentare s-a realizat pentru a ajuta în munca profesorului la clasă. Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 9 . având în vedere că e un domeniu nou. Acestea pot fi completate.

Comanda numerică a unei maşini unelte este comanda program în care echipamntul de comandă lucrează în întregime sau parţial cu informaţii sub formă numerică. legate între ele prin echipamentul electric (3). 1 2 3 O maşina unealtă cu comandă numerică este alcătuită din: maşina unealtă propriu-zisă (1) şi echipamentul de comandă numerică (2). capată denumirea de maşină unealtă cu comandă numerică (MUCN).MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ Fişe de documentare COMPETENŢA 1 Identifica particularitatile masinilor unelte cu comanda numerica Fişa de documentare nr. folosind un cod numeric convenţional. Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 10 . comandând aceleaşi lanţuri cinematice.1 PĂRŢI COMPONENTE ALE MAŞINILOR UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ Maşina unealtă la care programarea comenzilor se realizează prin interfaţa unui calculator.

modul de introducere a programelor .FANUC. comandat de impulsuri de curent sau impulsuri hidraulice.amplificarea mărimilor. Cele mai cunoscute echipamente CNC sunt : . . . Japonia .MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ MUCN sunt fabricate în colaborare de mai multe firme. al firmei Siemens .purtătorul de program .conversia mărimilor.transmiterea informaţiilor. a) Sania 4 a MU este deplasată cu ajutorul elementelor de activare 3.Alcatel. fiind concepute după principiul comenzilor numerice de poziţionare sau de conturare.Sinumerik. .numărul de axe . Impulsurile ajung la Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 11 . Franta -Mikromat. .memoria pentru înmagazinarea programelor . -circuite închise de reglare numerică (b).precizia obţinuta Funcţiile echipamentului de comandă numerică : .posibilităţile de adaptare pentru legătura cu o memorie externă . altele fiind specializate în partea de comandă numerică. unele realizând partea clasică. Germania Caracteristici ale echipamentului de comandă numerică: .efectuarea de calcule Fluxul de informaţii la prelucrarea mecaniă pe MUCN Automatizarea după program a MUCN se realizează prin : -circuite deschise de comandă numerică (a) . Germania .memorarea informaţiilor. Program G Cititor F S Panou ECN T M H Logică Traductoare Dulap Aparatură Electrică Maşină unealtă Scule Manual Echipamentele de comandă numerică (ECN) se prezintă într-o gamă foarte largă.

iar frecvenţa lor va determina viteza de deplasare a acestora. Dacă rotirea unghiulară se realizează cu mare siguranţă şi dependent de încărcarea maşinii. ce reprezintă mărimea programată a deplasarilor. In cazul existenţei unei diferenţe între cele două semnale. şi deci o deplasare a saniei 4 pe distanţa ∆s. elementul de comparaţie trimite un semnal f către elementul 3 care pune în mişcare sania 4 în vederea înlăturării diferenţei. Fiecărui element de acţionare 3 îi corespunde o rotire a şurubului conducător sub un unghi φ. care se compară în elementul de comparaţie 2 cu semnalul e.MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ elementul de acţionare prin canalul d dupăa citirea purtătorului de program şi prelucrarea informaţiilor în sistemul de comandă numerică. numărul impulsurilor introduse în elementul de acţionare va determina lungimea totală a deplasării saniei. 2 f g 3 4 1 Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 12 . d 3 4 b) Pe lângă elementele 3 şi 4 există şi traductorul 1 de măsurare a deplasării reale a saniei. Se folosesc sisteme de reglare la care se controlează permanent poziţia reală sau mărimea deplasării reale a saniei maşinii sau dimensiunea piesei prelucrate.deoarece asigură o precizie mai mare. Valoarea reală măsurată este transformată în continuare de semnalul g de reacţie. S-a alcătuit astfel un sistem de reglare 1-g-2-3-4-1 al cărui rol e de a anula erorile dintre poziţia reală şi poziţia programată a saniei.

MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ Fişa de documentare nr. 5. Anumite condiţii impuse de o utilizare eficientă a MUCN. Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 13 . Asigurarea existenţei unui personal specializat pentru conceperea şi elaborarea programelor şi pentru intervenţii urgente în cazul defectării aparatului de comandă numerică. 2. Posibilitatea reglării în timp minim a unui număr oarecare de maşini-unelte identice. Se înlătură necesitatea utilizării unor şabloane sau modele care funcţionează foarte greu. In cazul în care forma piesei poate fi exprimată prin ecuaţii matematice de exemplu : Profilul unei palete se poate renunţa total la desene şi se poate deduce direct profilul din funcţia numerică. Se poate îmbunătăţi organizarea producţiei trecându-se în final la conducerea automată a întregului proces de producţie.U. Programele numerice se modifică mult mai uşor şi mai rapid decât programele rigide fixate prin came. Se suprimă o serie de erori de reglare crescând astfel calitatea produselor şi îmbunătăţindu-se exploatarea maşinii. 3.C. Avantaje 1.N. Costul ridicat al echipamentului de comandă numerica (de 5-10 ori mai ridicat ) decât al unei maşini unelte obişnuite. 2. 3. modele. 4. prelucrând aceeaşi piesă. 6. şabloane.2 AVANTAJE SI DEZAVANTAJE ALE M. Dezavantaje 1.

MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ Fişa de documentare nr.1 Sisteme CNC In cazul sistemelor CNC. -sisteme DNC (Direct Numerical Control ). In cazul comenzii numerice. care utilizează calculatoare de capacitate mare pentru comanda centralizată a unui grup de maşini-unelte cu comandă numerică. eC tem sis NC In funcţie de capacitatea calculatorului utilizat em st si 14 A. minicalculatorul preia o parte din funcţiile echipamentului de comandă numerică. care utilizează calculatoare de capacitate mică (minicalculatoare) pentru comanda unei singure maşini-unelte sau a mai multor maşini identice pe care se execută aceleaşi operaţii . funcţiile Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 e DN C. In funcţie de capacitatea calculatorului utilizat.3 CLASIFICAREA MAŞINILOR UNELTE CU COMANDĂ NUMERICA A. există două tipuri de sisteme de comandă prin calculator a maşinilor-unelte : -sisteme CNC (Computerized Numerical Control). .

furnizând în timp real comenzile de deplasare pentru toate maşinile-unelte din grup. In cazul limită echipamentul de comandă numerică NC este redus doar la funcţiile de comandă a acţionărilor reglabile. încărcarea optimă a maşinii et. asigură distribuirea şi evidenţa materialelor. comunicarea cu maşina-unealtă se face direct prin calculator. de asemenea. Sistemele DNC. distribuirea sculelor etc. cu până la 30 % mai ridicat decât în cazul maşinilor-unelte cu comandă numerică clasică. prin funcţia de supraveghere a functionării maşinilorunelte şi prin celelalte funcţii legate de organizarea şi planificarea procesului de fabricaţie. -blocul de măsurare automată a erorilor cinematice ale maşinilor-unelte şi de compensare a acestora. Programele-piesă sunt stocate în memoria calculatorului. se poate realiza o optimizare a procesului de prelucrare. Calculatorul închide buclele de reglare a poziţiei pentru toate maşinileunelte. Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 15 . de comandă. planificarea producţiei. realizează un coeficent ridicat de utilizare a maşinilor-unelte. Aceste blocuri sunt : -blocul de cuplare a minicalculatorului la un calculator ierarhic superior în vederea integrării într-un sistem complex DNC . a funcţiilor auxiliare ale maşinii şi la logica necesară transmisiei de date. on line în timp real. Extinderea sistemelor CNC Structura de bază a sistemelor CNC poate fi completată cu o serie de blocuri care să permită introducerea unor funcţiuni noi. cum ar fi cele pentru diagnosticarea şi localizarea defecţiunilor maşinii-unelte şi a erorilor ce intervin în timpul lucrului. cost minim.MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ echipamentului se realizează printr-o logică cablată (hardware).2 Sisteme DNC Sistemele DNC. elaborarea programelor de prelucrare a pieselor. interpolarea necesară la comenzile de conturare. de măsurare a deplasărilor. A. fiind posibil un acces simplu şi rapid. iar o altă parte prin sistemul programelor de calculator (software). în ambele sensuri. La acest sistem. Pentru a se implementa eficient un sistem DNC este necesară o cunoaştere aprofundată a întregului proces de fabricaţie. Prin introducerea acestor blocuri. El execută. conversaţional. executând toate calculele de comparaţii între deplasările precise şi cele reale (măsurate). având ca obiectiv productivitate maximă. De asemenea. calculatorul preia cât mai mult posibil din funcţiile blocurilor echipamentului de comandă numerică al maşinii-unelte. în afară de conducerea centralizată a maşinilor-unelte. în regim interactiv. se măreste precizia de prelucrare prin introducerea blocului de măsurare şi compensare a erorilor cinematice. Ca urmare sistemele CNC înlocuiesc sistemele de comandă numerică clasică acolo unde se cere o putere mai mare de calcul şi o flexibilitate marită în programe. pe când la sistemele CNC o parte din funcţii se realizează prin logica cablată. Ca şi la sistemele CNC. Extinderea sistemelor CNC se poate realiza şi prin dotarea acestora cu alte programe de bază.

In funcţie de prelucrările ce le execută. maşinile unelte cu comandă numerică pot fi : strunguri maşini de frezat maşini de rectificat În funcţie de prelucrările ce se executa pe maşinile unelte maşini de electroereziune cu fir centre de ştanţat cu comandă numerică maşini de găurit Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 16 .MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ B.

4 SISTEME DE COORDONATE ALE MASINILOR UNELTE CU COMANDA NUMERICA Pentru unificarea şi uşurarea interschimbabilităţii datelor de programare numerică s-a alcătuit şi acceptat sistemul ISO-R 841 pentru standardizarea axelor de coordonate şi a miscărilor la MUCN. Stabilirea corectă a axelor este foarte importantă în cazul MUCN. orizontală şi paralelă cu suprafaţa de aşezare a piesei. • Axa Y se alege astfel încât să formeze împreună cu celelalte un sistem ortogonal drept. la o maşină de găurit sau de frezat. formând cu acestea un triedru Axele de coordonate se stabilesc după anumite reguli. In comanda numerică s-a introdus noţiunea de axă ca fiind o deplasare liniară . IMPORTANT ! La toate maşinile unelte cu comandă numerică : axa Z coincide cu axa arborelui principal. axa Y de mişcare e perpendiculară pe axele X si Z. Aceste mişcări sunt executate de organele mobile ale maşinii unelte cu comandă numerică. Dacă maşina nu are arbore principal. Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 17 . Există un sistem de axe de coordonate ale maşinii unelte când axele corespund deplasărilor sculei şi un sistem de axe de coordonate al piesei ce se referă la deplasările executate de elementul pe care se fixează piesa. astfel : • Axa Z este paralelă cu axa arborelui principal al maşinii . • Axa X este în general. axa Z se alege perpendicular pe suprafata de aşezare a piesei. Ea este axa principală de deplasare în planul în care se face poziţionarea piesei faţă de sculă. în timp ce la un strung. Orice masină unealtă execută mişcări în raport cu nişte axe specifice fiecăreia. arborele principal antrenează scula.MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ Fişa de documentare nr. care se poate determina şi cu regula mâinii drepte din fizică. axa Z coincide cu axa piesei. Sensul pozitiv al axei Z corespunde deplasării prin care se măreşte distanta dintre piesă şi scula. deoarece programul ţine cont de aceste axe. axa X reprezintă axa principală de mişcare în planul în care se realizează poziţionarea piesei faţă de sculă. Astfel.

C) în jurul primelor 3.MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ IMPORTANT! Sensul pozitiv al axei oz este sensul îndepărtării sculei faţă de piesă. Teoretic există cazul general. Y Z X Pentru a identifica axele unei MUCN.Z) şi 3 axe de rotaţie (A. Maşinile care se intâlnesc în practică au de obicei 2-5 axe. Aceste maşini sunt de o mare complexitate şi se proiectează de obicei pentru un scop foarte precis . B. acestora li se atribuie o anumită simbolizare precizată în recomandarea ISO R. cu 3 axe de translaţie (X.841/1968 sau în STAS 8902 71 .Y. Se spune că avem în acest caz o maşina în 6 axe. putem vorbi de maşini în 7. 8 sau 9 axe . Dacă tot ansamblul este montat pe un suport care la rândul lui poate executa mişcări. Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 18 . Axele pentru miscarile rectilinii formează un sistem de coordonate ortogonal drept care verifică regula mâinii drepte. cele mai multe având 2 sau 3 axe.

Se greşeşte la stabilirea sensului de parcurs. Acest lucru produce de multe ori confuzie în rândul programatorilor MUCN şi al operatorilor de la maşină. fie prin deplasarea sculei . după fixarea ei pe masa maşinii. cu axele notate cu Xi . Aceste axe de coordonate au sensul pozitiv în sens opus celor ale maşinii unelte.MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ Z+ C+ OM Y+ B+ Mişcările de rotaţie se notează astfel : .rotaţie în jurul axei Z Obţinerea mişcărilor se face fie prin deplasarea piesei. Prin deplasare se înţelege atât translaţia cât şi rotaţia . deplasarea sculei pe axa +X corespunde cu o deplasare a mesei pe directia -X. : Pentru stabilirea sensului miscarilor se considera piesa ca fiind fixă. ZI ce se referă la deplasările piesei.rotaţie în jurul axei X .C . în care are loc deplasarea sculei. YI . În afară de sistemul de coordonate al maşinii-unelte.B . trebuie luat în considerare şi un sistem de coordonate solidar cu piesa. + X+ A Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 19 . Astfel. iar mişcările sunt executate de sculă. Pentru a stabili corect sensurile de deplasare pe direcţia axelor se va respecta următoarea regula.rotaţie în jurul axei Y .A .

pentru batiu si cărucior . viteză de eliminare a şpanului şi o excelentă calitate de finisare a pieselor prelucrate. Sistemul CNC ales poate fi: FAGOR sau FANUC.Mişcările de avans sunt realizate prin intermediul şuruburilor cu bile. . ce poziţionează scula prin indexare. avansat de schimbare a vitezei.Axul principal cu o mare rigiditate.5 PARTICULARITĂŢI ALE MAŞINILOR UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ STRUNG PARALEL ORIZONTAL CNC Strungurile paralele orizontale CNC. înglobând tehnologie de fabricaţie avansată. cu rulmenţi unghiulari de inaltă precizie. de precizie şi performanţă sunt fabricate din materiale şi componente de înaltă calitate. 2. . 1.Duritatea şuruburilor cu bile pe ambele axe x si z garantează o durată de viaţă ridicată şi o mare acurateţe Şuruburi cu bile şi ghidaje Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 20 Suruburi cu bile si ghidaje . . PARTICULARITĂŢI CONSTRUCTIVE .Viteze ridicate de deplasare.Pentru fiecare sanie există un şurub cu bile.MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ Fişa de documentare nr. . .Un sistem automat. care sunt pretensionaţi şi gresaţi pentru buna funcţionare şi care garantează strunjire de acurateţe ridicată.Duritatea ridicată de (400-450) HB a ghidajelor şi a căilor de rulare. . PARTICULARITĂŢI CINEMATICE . viteză specială de eliminare a şpanului.Este prevăzut cu o turelă (respectiv o axă).Designul special al păpuşii fixe garantează: funcţionare silenţioasă.

Sistemul de răcire (atât cel din exteriorul broşei cât şi cel din interior) este acţionat hidraulic (prin intermediul unor pompe). Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 21 . . . ANSAMBLURI SPECIFICE -Alimentarea cu scule se face prin intermediul turelei (în loc de lanţuri de scule).MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ . . 4.Beneficiază de un design ergonomic al roţilor de mână electronice pentru folosirea în mod manual.Sistem de protecţie a operatorului la viteze ridicate de funcţionare prin carenajul maşinii. . cu posibilitate de schimbare rapidă. ceea ce face ca maşina să fie capabilă să funcţioneze asemănător cu un strung convenţional. .Viteza constantă de tăiere. 3. . . .Memorie cu capacitate mare de înmagazinare a programelor de utilizare. ACŢIONAREA . prin indexare.Sistem de ungere automată a căilor de rulare.Modul manual. se lucrează cu roţile de mână. . în vederea efectuării corecţiei în caz de uzură.Scula este prevăzută cu un sistem de măsurare cu laser.Ghidaje pătrate pentru sanie în vederea unei rigidităţi crescute .Permite ca rezoluţia roţilor de mână electronice să fie variată.Deplasarea după fiecare axă este acţionată de un motor electric.Poziţionarea pe fiecare axă se realizează cu rigle optice sau cu bandă magnetică. . rupere.Lanţurile de scule (magazine cu un lanţ sau cu două lanţuri) sunt acţionate de o comandă din sistemul hidraulic. prevăzută cu 6-8 posturi .Sistem automat de evacuare a şpanului din zona de lucru. . .Combinaţia dintre vitezele ridicate ale axului şi avansurilor permite operatorului să beneficieze de avantajul ultimelor tehnici moderne în prelucrări.Operarea este automată. . .

6 STRUNG CU COMANDĂ NUMERICĂ Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 22 .MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ COMPETENŢA 2 Descrie principiul de funcţionare al maşinilor unelte cu comandă numerică Fişa de documentare nr.

la exterior Prelucrarea prin strunjire a unui inel. Viteze ridicate de deplasare. la interior Modul de prindere al piesei şi al sculelor pe maşina unealtă Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 23 .Sistem automat. .MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ Parametrii de funcţionare: . Prelucrarea prin strunjire a unui inel. avansat de schimbare a vitezei. viteză specială de eliminare a şpanului.O bună calitate de finisare a pieselor prelucrate şi o precizie de execuţie ridicată.

Cuţitele pot fi cu plăcuţe din materiale ceramice sau diamantate. Prin butonul 4 se introduc lungimea totală a sculei pe Oz. prevăzute cu 6 sau 8 locaşuri.MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ Piesa se centrează întâi cu ajutorul ceasului comparator pe platoul magnetic. pe Oz. Prin butonul 7 raza pastilei. cât şi din punct de vedere al abaterilor de formă (circularitatea). Prin butonul 5 se introduce raza pastilei cuţitului. aceasta se verifică cu ajutorul unor şine. Prin butonul 3 baza de referinţă (OX). în vederea corecţiei datorate uzurii. cuţitele se retrag după axa OX. pe OX. apoi se desprinde de pe platoul magnetic. respectiv interior). Prin butonul 2 se introduce raza pastilei cuţitului. Mişcarea piesei este de rotaţie după axa OX. Panoul de comandă Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 24 . După prelucrarea suprafeţelor conform programului de lucru. Panoul de comandă pentru introducerea corecţiilor de sculă 1 2 3 4 7 5 8 6 Prin butonul 1 se introduc lungimea totală a sculei pe Ox. în vederea corecţiei datorate uzurii. Sculele (cuţitele de strung) se prind pe capetele revolver sau turele ( în număr de unul sau două ). Prin butonul 6 baza de referinţă (Oz). Prin butonul 8 uzura razei. Cuţitele se deplasează după axa OX şi OZ. Verificarea piesei se face atât din punct de vedere dimensional (diametrul exterior. După prelucrarea piesei.

automată a informaţiilor şi potenţiometre de reglare şi sisteme de semnalizare luminoasă. 6). Panoul de comandă manuală Cuprinde : Display-ul pe care se afişează programul de lucru. z de coborâre ale sculei şi deplasările acesteia după axele x. Oprire de urgenţă Comandă manuală semiautomată Comandă manuală de deplasare a şi automată cuţitelor pe x şi pe z Display Reglare a avansului rapid Tastatură Potenţiometre 1 2 3 4 5 6 Reglare a turaţiei platoului Avans de lucru CR1 Avans de lucru CR2 Reglajul prinderii magnetului platoului 2 Reglajul prinderii magnetului platoului 1 Elementele notate cu 1.…. tastatura pentru introducerea manuală.…. 6 sunt semnalizări luminoase pentru : 1 – Avertizarea operatorului când uşile sunt deschise 2 – Întrerupere 3 – Confirmarea activării magnetului platoului 1 4 – Dezactivarea magnetului 1 Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 25 . parametrii de lucru (avansul de lucru F. semiautomată.MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ Indică numărul sculei (1. cotele x. 2. z. 2. turaţia S) pentru primul şi cel de-al doilea cap revolver.

după ce piesele au fost unse cu un ulei conservant pe o hârtie specială.Dezactivarea magnetului 2 Modul de depozitare al pieselor strunjite Se poate face cu ajutorul transpaleţilor acţionaţi electric la piesele grele şi cu transpaleţii manuali la piese mici.Confirmarea activării magnetului platoului 2 6 . Depozitarea se face.MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ 5 . Se trimit la rectificare. Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 26 . ce nu permite coroziune pieselor.

axul principal este fixat în lagăre hidrostatice ce asigură o precizie ridicată şi o bună stabilitate la vibraţii .Fiecare sculă se poziţionează cu un greifer care ia scula.MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ Fişa de documentare nr.răcirea se realizează atât la exteriorul cât şi în interiorul broşei Capul revolver are posibilitateatât a mişcării de rotaţie cât şi de translaţie şi este prevăzut cu 16-18 locaşuri în care se poziţionează sculele. folosind un cod numeric convenţional ce comandă aceleaşi lanţuri cinematice. . Fişa de documentare nr.mecanismul de avans al maşinii cuprinde transmisii cu bile cu recirculaţie (şurub cu bile cu profilul în arc de cerc sau sub formă de boltă gotică) . Deosebirile esenţiale: . iar mişcarea de avans este executată de piesa de prelucrat (de dispozitivul de fixare al acesteia).alimentarea cu scule se relizează cu ajutorul unor lanţuri de scule (magazii cu unul sau două lanţuri de scule) acţionate hidraulic .poziţionarea pe axă se realizează cu rigle optice sau cu bandă magnetică .8 COMENZI NUMERICE ALE MAŞINILOR UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 27 . broşaîn limbaj CNC) executând mişcarea principală de rotaţie. urmând o strângere.7 MAŞINA DE FREZAT CU COMANDĂ NUMERICĂ Principiul de funcţionare al maşinii de frezat cu comandă numerică este acelaşi ca la o maşină de frezat clasică.deplasările sculei şi ale piesei de prelucrat după cele trei axe sunt acţionate de câte un motor electric pentru fiecare dintre axe . o decuplare şi o repunere în poziţie.programarea comenzilor se realizează prin interfaţa unui calculator. scula (freza.

comenzi de conturare e Se realizează cu funcţiile: G 01. conform cărora se introduc în programul piesei..contur arc de cerc dreapta G 03 . Comenzi de prelucrare liniară.Interpolare circulară – contur arc de cerc stânga G 04 .. în sensul acelor de ceasornic Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 28 . etc. (în fraza de început şi la schimbarea sculei şi a parametrilor de lucru) următoarele adrese setabile: N – nr.G 57 – deplasare de nul (origine) G 53 – anulează deplasarea de nul G 60 – poziţionare exactă încetinire G 74 – atingere punct de referinţă G 90 – coordonate absolute G 91 – coordonate relative G 92 – reglarea poziţiei.MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ PENTRU LANŢURI CINEMATICE TEHNOLOGICE Se are la bază desenul de execuţie al piesei şi fişa tehnologică sau planul de operaţii.interpolare ( prelucrare) liniară G 02 – Interpolare circulară. cu întoarcere la începutul programului M 03 . frazei T – scula S – turaţia M – funcţii suplimentare H – funcţii auxiliare G – funcţii de deplasare ( ex: G 0 – avans rapid sculă G 94 – avans liniar G 95 – avans pe rotaţii.. etc.rotire arbore principal.oprire în fraza respectivă Comenzi auxiliare M 00 – Stop programat ( se poate înlătura şpanul.Comenzi de poziţionare Se realizează cu funcţiile: G 09 – poziţionare exactă încetinire G 17 – deplasare după axa oz G 18 – deplasare după axa oy G 19 – deplasare după axa ox G 54.) PENTRU LANŢURI CINEMATICE GENERATOARE .. repogramează) ) M 01 – stop opţional M 02 – sfârşitul programului principal.

MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ M 04 – rotire arbore principal în sens invers acelor de ceasornic M 05 – oprire arbore principal M 06 – schimbare sculă M 17 – sfârşit subprogram M 30 .sfârşit program Aceste adrese sunt câteva dintr-o întreagă listă. acestora li s-a adăugat câte o comandă numerică care permite deplasarea pe axele maşinii cu motoare şi nu cu ajutorul manivelelor de comandă. Fişa de documentare nr. Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 29 . ce poate fi completată în funcţie de tipul şi construcţia maşinii unelte.9 MAŞINI DE RECTIFICAT CU COMANDĂ NUMERICĂ Faţă de maşinile unelte clasice.

Atunci când este atins nivelul minim este atins. maşina sesizează un defect şi trebuie efectuată reumplerea. .Se pune pompa de refulare sub presiune. Referinţa sa la originile maşinii este Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 30 . şuruburi cu bile. Originea maşinii corespunde cu originea sistemului de coordonate a sculei. cuplând întrerupătorul general şi apăsând tasta „CN ON”. au adus un progres considerabil care permite obţinerea întregii eficienţe a noilor pietre abrazive. Acest punct de referinţă este definit de către constructor şi trebuie specificat la punerea sub tensiune a comenzii pentru sincronizarea sistemului. Ecranul se va lumina şi va fi afişată momentan eroarea „ oprire de urgenţă. originile şi punctele de referinţă sunt definite. lipsă presiune ulei”. Originea piesei reprezintă originea definită pentru programarea piesei. Acest afişaj apare pentru câteva secunde cu scopul de a permite lichidului de răcire a sculei să atingă debitul normel. Pentru anulare se apasă pe tasta „RESET”. contactori şi mijloace de calcul. Pornirea maşinii . Ea poate fi stabilită de utilizator.Se verifică nivelul din ungătorul cu aer. Axele de deplasare ale maşinii de rectificat cu comandă numerică Pe fiecare maşină cu comandă numerică. cu glisiere hidrostatice sau cu role existente. rigle optice. motoare.MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ Maşinile cu comandă numerică de rectificat.

după alegerea muchiei corespunzătoare a pietrei abrazive şi a decalajului de origine corespunzător.y. această viteză poate fi superioară.raza pietrei abrazive Se porneşte apoi programul de rectificare bloc cu bloc. Poziţia de origine a piesei defineşte poziţia zero a rectificării pe toate axele.se poziţionează maşina cu aceste valori . Decalajele originii se realizează cu funcţiile : G 54 – originea piesei în partea cantului de referinţă G 55 – originea piesei în partea opusă cantului de referinţă G 56 – utilizat pentru corecţia riglei de sprijin şi a platoului G 57 – pentru moletă G 58 şi G 59 – utilizare unică în subprograme Maşina afişează distanţa reală a punctului unde ea se găseşte actual în raport cu decalajul originii active. pietrele abrazive fiind marcate în această situaţie cu o linie roşie sau albastră. Căutarea punctelor de origine piesă Originea piesei serveşte la definirea poziţiei de început a rectificării în spaţiul de lucru al maşinii. Numărul decalajului originii active este afişat pe ecran. dacă nu modificaţi direct în decalajul de origine aditiv. Pentru cazuri particulare. viteza de aşchiere a pietrelor abrazive utilizate este limitată la 35m/s. dacă este necesară o corecţie importantă.se selectează programul de rectificare şi se înscriu valorile găsite în parametrii corespunzători . Rectificarea propriu-zisă Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 31 . funcţie de viteza admisă.z . Distanţa dintre punctul zero de rectificare şi punctul origine maşină este memorat în decalajul originii afectat la rectificare. modificaţi parametrii corespunzătoriîn programul piesei.se aşează piesa de reglaj pe platoul magnetic .pentru cota de înscris în parametrul raportat la axa z trebuie de adăugat sau de scăzut la această valoar raza pietri abrazive Realizare : cota G 54 : valoare afişată+raza pietrei abrazive cota G55: valoarea afişată .MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ determinată prin decalajul originii ( distanţa între originea maşinii şi originea piesei). Se realizează astfel : . pentru toate axele.Se dezactivează decalajele de origine .se identifică valorile după axa x. Maşina calculează viteza de rotaţie în turaţii pe minut cu ajutorul vitezei de aşchiere şi diametrul actual al pietrei abrazive. Selectarea vitezei de rotaţie În general.

D10 – D11). şanfrene. deoarece sunt parametri în program şi la fiecare pornire de ciclu se reactualizează. Ele se notează cu L urmat de un grup de cifre (ex. în timpul ciclului trebuie neaparat trecut prin decalajul de origine aditiv. Nu trebuie modificate decalajele de origine. parametrii aparţinând subprogramului trebuie să fie programaţi înaintea lansării subprogramului. Corecţii de sculă Memoria corecţiei sculei conţine între altele geometria. Exemple de subprograme utilizate : L501 – rectificarea platoului magnetic L 976 – rectificarea rectilinie alternativă pe axa x.9. L15. apropiere axa y L 301 – rectificarea razei şanfrenului L 900 – încărcarea originii piesei. lungimea de rectificat. ea poate să fie introdusă sub formă de subprogram şi poate fi rechemată din programul piesei. Subprogramele sunt însoţite de parametrii modificabili. degajări. uzura şi parametrii de urmărire a tuturor sculelor active. etc) .subprogramele de rectificare. diferitele diamantări şi treceri de rectificare. cota de bază. Modificarea decalajelor de origine aditive se realizează astfel : Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 32 . utilizată atunci când se profilează D1 P11 – diametrul minim al pietrei abrazive Cotele utilizate pentru moletă sunt memorate în două pagini ale sculei care se succed (ex. urmărind adaosul de rectificare : . cuprind : diamantările. retragerile de siguranţă şi şanfrenele. Corecţii a. prelucrarea şanfrenelor şi fixarea poziţiilor de încărcare. pentru ca aceştia să aibă valorile corespunzătoare. trecerile de rectificare. Acest program va fi împărţit în două sau trei părţi. cu un adaos care variază de la 0. racordări. În programul piesei. L 415) Atunci când pentru rectificarea unei piese. aceeaşi operaţie se repetă. înţelegându-se aici piatra abrazivă.2 la 0. Corecţii în timpul ciclului Pentru a modifica o cotă de poziţie în CN. Aceste valori se adaugă decalajului de origine.MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ Programul de rectificare conţine valori ale decalajului originii piesei şi a moletei. etc.parametrii care se schimbă urmărind referinţa piesei de rectificat (decalaj origine. D10 P8 –poziţia moletei pe axa x D11 P9 – poziţia moletei pe axa y D11 P12 – adâncimea profilului moletei D11 P8 – poziţia moletei pe axa Z D11 P2 – raza moletei b. Corecţia sculei 1 este rezervată pentru piatra abrazivă şi este structurată astfel : D1 P2 – raza actuală a pietrei abrazive D1 P4 – raza actuală a pietrei abrazive.

se introduce 12 şi se apasă « ENTER ». Valoarea înscrisă va fi : 12 Cu tasta « MODIFIER » se poate adăuga sau sădea o valoare la aceea afişată (ex. se poziţionează cursorul pe valoarea de modificat.10 COMPETENŢA 3 Caracterizează centrele de prelucrare cu comandă numerică CENTRE DE PRELUCRARE VERTICALE NC Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 33 . Valoarea înscrisă este : 10+3=13 Căutare punctelor de calaj moletă Punctele de calaj ale moletei servesc la definirea poziţiilor de diamantare în spaţiul de lucru al maşinii. se introduce 3 şi se apasă « MODIFIER ». Distanţa dintre punctul de calaj moletă şi punctul de origine al maşinii este memorată în decalajul originii influenţate de diamantare. Pentru parametrii de calaj : . trebuie puse cotele apărute pe ecran în parametrii corespunzători . valoarea înscrisă pe ecran este 8. valoarea înscrisă pe ecran este 10.MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ - - se selectează pagina corespunzătoare. cu ajutorul tastei « ENTER » (ex.Pentru axa z trebuie scăzută din valoarea afişată pe ecran raza pietrei abrazive şi raza moletei Fişa de documentare nr. Această poziţie este definită pentru toate axele. corecţia adusă este 3 .pentru axa y şi x. se înlocuieşte valoarea afişată cu valoarea selecţionată.

circulară sau ovoidală pe toate cele trei axe. Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 34 . Principalele trăsături ale centrelor de prelucrare sunt: .000 32 40 10/16 UM Suprafaţa de prindere ale mesei 900x400 Deplasări după axele X.sistem de operare „multitasking” pentru a păstra controlul chiar şi când maşina lucrează. .5/8.000 principal Numărul posturilor în magazia de scule Conul din capătul arborelui principal Puterea motorului principal 12 40 7. sculă cu sculă.programarea pentru găurirea pe suprafeţele laterale sau superioară cu unul sau mai multe burghie.afişarea în 2D sau 3D a piesei în lucru.MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ 1 2 Parametrii de funcţionare PARAMETRII 1 2 1100x500 700 0-12. repetiţii etc. sau în bloc. Y.000/500/500 Domeniul de turaţii ale arborelui 20-9.programarea maşinii pentru lucru pe suprafeţe orizontale . Z Sarcina maximă admisibilă pe masa maşinii 350 mm mm kg rot/min buc ISO kW 800/400/400 1.programare parametrică (folosirea până la 300 de variabile în cadrul formulei de calcul ).folosirea tehnicilor de proiectare CAD cu funcţii de rotaţii. precum şi cu sisteme de schimbare automată a piesei.programarea pentru frezarea liniară. . . . . verticale sau suprafaţă virtuală care poate fi rotită.2 Centrele de prelucrare denumite şi complexe tehnologice au posibilităţi foarte largi de prelucrare şi sunt prevăzute cu sisteme de shimbare a sculelor individual. .

Utilajul este dotat cu un sistem de ungere centralizat cu distribuţie progresivă. Este echipată cu un suflător care permite curăţirea conului înainte de încărcarea în arborele principal. Ghidajele pe care culisează cele două cărucioare sunt de tipul bloc cu bile pretensionate şi ghidaje liniare. Mişcarea pe axa X se efectuează printr-un reductor planetar. Toţi arborii se învârtesc în acelaşi timp.000 tipuri diferite.MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ . de înaltă precizie. încorporat total în structura metalică. trimite automat şi sigur volumul corect de ulei la fiecare punct de ungere. de o înaltă precizie. V. permiţând găurirea simultană sau individuală. .programarea executării razelor cu corectare automată. Unitatea culisează pe role pre-incărcate şi pe un ghidaj linear. afişaj grafic a formei sculei la schimbarea acesteia. FIŞE DE REZUMAT Fişa de rezumat Titlul modulului: Maşini unelte cu comandă numerică Numele elevului: Data începerii: Competenţa Activitatea de învăţare Data finalizării: Data îndeplinirii (data la care obiectivele învăţării au fost Verificat (semnătura profesorului) Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 35 .programarea frezării canalelor cu controlul adâncimii de lucru ( axa Z). Precizia mişcării în lungul axei X este controlată prin intermediul unui sistem feed-back cu măsurare cu laser şi ajustare a coordonatelor prin program de computer.arhivă grafică a tipurilor de scule cu posibilitatea înmagazinării a până la 9.Mişcarea de rotaţie se realizează de un motor asincron.coordonarea a până la 500 scule. Controlul alinierii ghidajelor şi poziţionarea sculelor este realizată cu ajutorul unui sistem laser interferometric. dublu etanşate împotriva prafului sau mizeriei. pentru a realiza viteze ridicate şi a înlătura uzura.controlul automat al vitezei de frezare la operaţia de rotunjire a canturilor. Sistemul are un singur punct de alimentare pentru fiecare distribuitor care. este susţinut de pentru un braţ special din aluminiu. Arborii sunt controlaţi prin intermediul electrovalvelor şi unui cilindru cu dublu efect. Structura specială permite folosirea unei game largi de scule şi agregate. . dar avansează independent prin intermediul unor cilindri pneumatici. Burghiele se prind repede si usor cu ajutorul pensetelor cu prindere rapida.interpolări în cele trei planuri liniar în spaţiu. circular în plan indiferent de orientare. . în timp real. . Schimbătorul de scule. la rândul lui. .

C.3 A4 A5 A6 A7 A8 Caracterizează centrele de prelucrare cu comandă numerică Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 36 .2.MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ îndeplinite) C.1 Identifică particularitatile masinilor unelte cu comandă numerică A1 A2 A3 Descrie principiul de functionare al masinilor unelte cu comandă numerică C.

MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ Fişa de rezumat a activităţii Competenţa Activitatea de învăţare Obiectivele învăţării Realizat Comentariile elevului* Comentariile profesorului** *) De exemplu: • ce le-a plăcut referitor la subiectul activităţii. **) De exemplu: • comentarii pozitive referitoare la ariile în care elevul a avut rezultate bune. • ce mai trebuie să înveţe referitor la subiectul activităţii. a demonstrate entuziasm. Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 37 . • ce au stabilit elevul şi profesorul că ar trebui să facă elevul în continuare luând în considerare ideile elevului despre cum le-ar plăcea să-şi urmeze obiectivele învăţării. • ideile elevilor referitoare la felul în care ar trebui să-şi urmărească obiectivul învăţării. • ariile de învăţare sau alte aspecte în care este necesară continuarea dezvoltării. a colaborat bine cu ceilalţi. • ce anume din subiectul activităţii li s-a părut a constitui o provocare. s-a implicat total.

FIŞE CUVINTE CHEIE/GLOSAR Următoarea listă vă va fi folositoare la înţelegerea conceptelor cu care veţi lucra. G 01: G – adresa. adăugaţi-i la sfârşitul acestei liste.sculă importantă la rectificare care generează profilul piesei prin diamantare program . În cazul în care găsiţi şi alţi termeni care nu au fost incluşi.MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ VI.totalitatea frazelor ce conţin. MUCN.maşina unealtă cu comandă numerică ECN –echipament de comandă numerică CNC (Computerized Numerical Control) . x – 25: x – informaţie de poziţie.sculă moletă . acesteia. -25 valoarea aritmetică a deplasării în sensul apropierii sculei faţă de piesă) subprogram – secvenţă de lucru ce se repetă în cadrul realizării programului unei piese adrese setabile – adrese unice în interiorul echipamentului. 01-nr. toate datele necesare pentru realizarea unui pas al operaţii frază – totalitatea cuvintelor cuvânt – conţine un caracter adresă şi un digit sau un şir de digiţi ce reprezintă o valoare aritmetică (ex.control numeric computerizat DNC (Direct Numerical Control )broşă . individual. adică acelaşi nume de adresă nu poate fi utilizat pentru mai multe tipuri de adrese Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 38 .

MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ VII. INFORMAŢII PENTRU ELEVI Activităţile de învăţare propuse conţin diverse metode şi procedee didactice ce au ca scop formarea competenţelor specifice conţinutului. AUTOEVALUAREA ELEVULUI ÎN PROIECTARE ŞI TEHNICĂ EU (elevul) : Pot face acest lucru cu ajutor din partea profesorului Pot face acest lucru cu un partener Pot face acest lucru uneori. indiferent de stilul de învăţare predominant. O atenţie deosebită trebuie acordată de asemenea modului în care se realizează evaluarea şi feedbackului. astfel încât procesul de învăţare să se desfăşoare cu maximă eficienţă. Aceste materiale trebuie să vină în sprijinul tuturor elevilor. Modalităţi de evaluare a muncii elevilor şi de realizare a feedback-ului. cu greutate Pot face acest lucru Comentariil e profesorului Să mă gândesc şi să găsesc idei despre ce să proiectez şi să realizez Să mă uit la maşină produs şi să vorbesc despre diferitele componente ale sale Să planific ceea ce am de făcut şi să fac acel lucru Să fac acest lucru folosind uvinte şi imagini Să explic ceea ce fac şi ce echipament folosesc Să folosesc scule şi instrumente Să vorbesc despre activitatea mea şi a celorlaţi şi să descriu scopul acesteia Comentariile elevului : Comentariile profesorului : Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 39 .

cu albastru . 2. Studiati cu atentie reprezentarea de mai jos.cele mai putin clare.aspectele clare ale lectiei.MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ FIŞĂ DE PRACTICĂ REFLECTIVĂ 1.aspectele neclare. Lucrand in perechi completati figura cu sageti. cu roşu Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 40 . cifre si colorati pentru a evidentia: . cu gri . litere (adăugaţi texte)..

2 Se cere : Realizaţi un eseu cu următoarea structură : .identificarea tipurilor de maşini . clasică de una cu comandă numerică.MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ VIII. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 1 Fig. RECOMANDAT pentru lucrul individual sau în pereche.determinarea asemănărilor şi deosebirilor .prezentarea avantajelor şi dezavantajelor Numele elevului __________________ Data ___________ Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 41 . 1 Realizarea unui eseu despre maşini unelte cu comandă numerică Competenţa : Identifica particularitatile masinilor unelte cu comanda numerica Obiectivul : Această activitate vă va învăţa să identifice particularităţile constructive ale maşinilor unelte cu comandă numerică. În imaginile de mai jos sunt prezentate două maşini unelte. Tipul activităţii : Eseu structurat Timp de lucru: 50 minute. Fig.

Studiaţi cu atenţie figurile de pe foaie. 2 Parţi componente ale unui strung CNC Competenţa : Identifică particularităţile maşinilor unelte cu comandă numerică. RECOMANDAT PENTRU LUCRUL PE GRUPE DE CÂTE 3-4 ELEVI. 1 Numele grupei__________________ Data ___________ 2 3 4 5 6 7 Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 42 . Decupaţi şi aşezaţi figurile decupate astfel încît să realizaţi o maşină unealtă. 7 şi să precizaţi rolul fiecăreia. lipici.MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 2. Obiectivul : Această activitate vă va ajuta să identificaţi particularităţile constructive ale maşinilor unelte cu comandă numerică (părţile componente ale unei maşini unelte (strung) cu comandă numerică) . coli albe. Identificaţi părţile componente notate pe figuri cu 1. Se cere: 1. 3. Tipul activităţii : Reconstrucţia Timp de lucru: 40 minute. Se oferă elevilorcoli de hârtie imprimate cu figurile de mai jos. 4.…. 2. foarfece. Identificaţi maşina unealtă reconstituită.

Elevii primesc un material care să conţină date despre axele de coordonate ale maşinilor unelte cu comandă numerică. 3 Stabilirea axelor de coordonate la maşinile unelte cu comandă numerică Competenţa : Identifică particularităţile maşinilor unelte cu comandă numerică.alegerea unei MUCN . în scopul familiarizării cu acestea. gr. Proiectul trebuie să respecte următoarea structură : . Elevii sunt îndrumaţi să caute surse cu ajutorul cărora să-şi lărgească gama de informaţii. de libertate) Numele grupei __________________ Data ___________ Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 43 .alegerea axei oz ( identificarea mişcării principale) . executate după cele 3 axe (nr. în scopul întocmirii unui proiect cu tema « Stabilirea axelor de coordonate la maşinile unelte cu comandă numerică ». RECOMANDAT PENTRU LUCRUL PE GRUPE DE CÂTE 3-4 ELEVI.MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE NR.alegerea celorlalte axe (aplicarea regulii mâinii drepte) .stabilirea sistemului de axe de coordonate la maşina aleasă . Obiectivul : Această activitate vă va ajuta să stabilliţi numărul da axe al maşinii unelte cu comandă numerică.stabilirea mişc. Tipul activităţii : Compilarea Timp de lucru: 50 minute.

Explicaţi rolul funcţional al elementului strungului notat cu 2. RECOMANDAT PENTRU LUCRUL PE GRUPE DE CÂTE 3-4 ELEVI.4 Funcţionarea strungului cu comandă numerică Competenţa : Descrie principiul de funcţionare al maşinii unelte cu comandă numerică. 3. arc elicoidal e. 2. Identificaţi mişcările de lucru ale strungului şi reprezentaţi-le pe desen. 7. Se acordă un punct din oficiu. învăţarea prin descoperire Timp de lucru: 40 minute. 4 si 5 se notează cu câte un punct. 4 Selectaţi din lista următoare. roţi dintate c. Răspunsurile corecte de la punctele 3. 8. 9. Identificaţi în figura de mai jos părţile componente ale strungului CNC notate cu: 1. piuliţă Notă: Pentru fiecare răspuns corect de la punctele 1 şi 2 se acordă câte trei puncte. 4. arbori b. 3. dop conic d. 10 2 1 3 4 5 6 7 10 2. Obiectivul : Această activitate vă va ajuta să identificaţi parametrii de funcţionare ai maşinilor unelte cu comandă numerică vă consolidaţi cunoştinţele Tipul activităţii : braistorming-ul. două piese ce se pot prelucra pe strungul CNC: a. Numele grupei__________________ Data ___________ 44 8 9 Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 . FISA DE LUCRU Cititi cu atentie cerintele de mai jos si rezolvati: 1. 6. 5.MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE NR.

folosirea echipamentului de protecţie FISA DE OBSERVATIE Având în vedere respectarea următoarelor aspecte. 4.explicarea operaţiilor anterioare . în cadrul atelierului şcoală.pornirea maşinii . 2 puncte Data ___________ Numele elevului__________________ Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 .prinderea piesei ..pornirea maşinii . 6. Activitate de învăţare în care sunt implicaţi în mod direct elevii.supravegherea executării programului . 5 Prelucrarea unei piese cu suprafeţe plane prin frezare pe o maşină cu comandă numerică Competenţa : Descrie principiul de funcţionare al maşinii unelte cu comandă numerică. Tipul activităţii : Jocul de rol sau simularea şi observarea... Trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte: . 5. Pentru a participa la lecţie toţi elevii clasei.alegerea şi fixarea sculelor .. acordaţi un punctaj final: 1. RECOMANDAT PENTRU LUCRUL INDIVIDUAL.introducerea programului de prelucrare . în urma asistării efective la lecţie. Timp de lucru: 20 minute. apelându-se la metode de învăţare ca : jocul de rol şi simularea. 2. Obiectivul : Această activitate vă va ajuta să vă însuşiţi noţiuni referitoare la comenzile numerice ale maşinilor unelte. 7.1 punct Utilizarea limbajului…………………………………………1 punct Tehnicile de executare a mişcărilor………………………2 puncte Tehnici de explicare a mişcărilor………………………… 2 puncte Folosirea echipamentului de protecţie……………………1 punct Respectarea normelor de protecţia muncii………………1 punct Din oficiu: …………………………………………………. « spectatorii » vor completa fişe de observaţie după modelul de mai jos. 3.MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. Limbajul mişcărilor………………………………………. JOCUL DE ROL Este realizat de un elev.

RECOMANDAT PENTRU LUCRUL ÎN PERECHE SAU PE GRUPE DE CĂTE 3-4 ELEVI.1 fig. Se dau următoarele figuri: fig.3 fig. Tipul activităţii : Potrivirea Timp de lucru: 20 minute.4 Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 . 6 Sisteme auxiliare ale maşinilor unelte cu comandă numerică Competenţa : Descrie principiul de funcţionare al maşinii unelte cu comandă numerică Obiectivul : Această activitate vă va ajuta să deosebiţi tipurile de sisteme auxiliare.2 fig.MODULUL: MAŞ MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE NR.

5 fig.7 fig.6 fig. Identificarea acestora. c. Numele grupei__________________ Data ___________ Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 .MODULUL: MAŞ MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ fig. b. Selectarea elementelor componente ale sistemelor auxiliare.8 Se cere: a. Precizarea rolului lor.

benzi transportoare 3. oy.3 Alimentarea cu scule a unei maşini de frezat se realizează cu : a. numai în programul de lucru b. Tipul activităţii : rezolvare de probleme Timp de lucru: 20 minute. prelucrarea şanfrenelor şi fixarea poziţiilor de încărcare.2 Corecţiile de sculă se pot introduce: a. şi în programul de lucru şi pe panoul de comandă (manual) 2. Selectează varianta corectă: 2. a câte unui motor electric pentru fiecare axă o c.. ungător c.. unui motor hidraulic 2. cap revolver 2. şine a. sistemul de avans 4. 1. diferitele diamantări şi treceri de ….MODULUL: MAŞ MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. sistem de răcire ungere 5. RECOMANDAT PENTRU LUCRUL individual.b…. Realizează corespondenţa între coloanele A şi B: A B 1. magazie de scule c. sistem de prindere a piesei Numele elevului__________________ Data ___________ Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 . Completează spaţiul liber cu informaţia corectă: Programul de rectificare conţine valori ale decalajului originii ……a…. platou magnetic e. şi a moletei. 2. turele b. unui motor electric o b. numai pe panoul de comandă c. scule d.1 Deplasarea dispozitivelor după axele ox.şurub cu bile b. ghidaj 3. oz se realizează cu ajutorul: o a. 7 TEST DE EVALUARE Competenţa : Descrie principiul de funcţionare al maşinii unelte cu comandă numerică Obiectivul : Această activitate vă va ajuta să vă fixaţi noţiunile studiate şi să vă verificaţi nvlelul de cunoştinţe..

Domenii de aplicaţie Recomandări: Proiectul va conţine 3-5 pagini.MODULUL: MAŞ MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. RECOMANDAT PENTRU LUCRUL PE GRUPE DE CĂTE 3-4 ELEVI. Pentru informaţii consultaţi bibliografia recomandată. Prezentarea a minimum 5 caracteristici ale centrelor de prelucrare 3. Definirea centrelor de prelucrare 2. Evidenţierea avantajelor centrelor de prelucrare faţă de maşinileunelte cu comandă numerică specializate 4. Numele grupei __________________ Data ___________ Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 . 8 Centre de prelucrare cu comandă numerică Competenţa : Caracterizează centrele de prelucrare cu comandă numerică Obiectivul : Această activitate vă va ajuta să învăţaţi principiul de funcţionare al centrelor de prelucrare Tipul activităţii : Studiu de caz Timp de lucru: 90 minute. Realizaţi un proiect cu tema “Centre de prelucrare”. Clasificarea centrelor de prelucrare 5. În realizarea proiectului veţi avea în vedere următoarele etape: 1.

10 puncte (2 x 5 puncte) 2.Programele numerice se modifică mult mai uşor şi mai rapid .Posibilitatea reglării în timp minim a unui număr oarecare de maşini-unelte identice. SOLUŢIONAREA ACTIVITĂŢILOR ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE NR.prezenţa unui calculator (ECN) .Maşină de rectificat universală clasică Fig. PUNCTAJ: 1.) 4 dezavantaje x 5 puncte = 20 puncte Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 . 40 puncte : a.utilizează pietre abrazive .Se poate îmbunătăţi organizarea producţiei .MODULUL: MAŞ MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ IX.Asemănări şi deosebiri a. 1 Realizarea unui eseu despre maşini unelte cu comandă numerică 1. .realizează piese cu precizie de prelucrare mare .) 4 deosebiri x 5 puncte = 15 puncte 3. b. Deosebiri : -modul de acţionare al lanţurilor cinematice .Maşină de rectificat plan cu comandă numerică 2. 40 puncte : a.) 4 avantaje x 5 puncte = 20 puncte b. 1. etc.timp redus de lucru . 2. Dezavantaje . Avantaje . b. etc.Anumite condiţii impuse de o utilizare eficientă a MUCN.necesită lichide de răcire .Costul ridicat al echipamentului de comandă numerica (de 5-10 ori mai ridicat ) decât al unei maşini unelte obişnuite. 3.Identificarea tipurilor de maşini Fig.Asigurarea existenţei unui personal specializat pentru conceperea şi elaborarea programelor şi pentru intervenţii urgente în cazul defectării aparatului de comandă numerică.mişcări de luccru principale (de rotaţie a pietrei) şi de avans. prelucrând aceeaşi piesă. . Asemănări : .precizie de execuţie mai mare.Se suprimă o serie de erori de reglare crescând astfel calitatea produselor şi îmbunătăţindu-se exploatarea maşinii.Avantaje şi dezavantaje a. .) 4 asemănări x 5 puncte = 15 puncte b.

batiu.împotriva aşchiilor şi a lichidului de răcire 3. panoul de comandă numerică are rol de: .1.rol de susţinere a elementelor componente ale strungului 2.2.modificări în program .selectarea şi corecţia sculelor -avansul rapid -stabilirea punctului de referinţă al M. Maşina din figură este un strung CNC.introducere manuală a programului piesă . 5. 6. alezoarelor.U. păpuşa mobilă –prinderea pieselor lungi cu ajutorul pinolei sau prinderea burghielor. 4.4.pentru prinderea piesei ecranul de protecţie.MODULUL: MAŞ MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ Se acordă 10 puncte din oficiu. Maşina unealtă reconstituită : 7 5 6 3 2 3 4 1 3. tarozilor. Se acordă 10 puncte din oficiu. ghidaje.7) se notează cu câte 10 puncte. Părţile componente şi rolul fiecăreia: 1. 3. 7. ….cuprinde cutia de viteze şi arborele principal universalul . 4. 2 Parţi componente ale unui strung CNC 2. 4. Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 . 4.2. Punctaj: Fiecare rezolvare corectă (pct. ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE NR.ajută la deplasarea căruciorului păpuşa fixă.

MODULUL: MAŞ MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. În cazul alegerii a două maşini identice se aplică metoda dialogului. Mişcările piesei sunt de deplasare liniară după axa ox şi oy şi rotaţie după oz. executate după cele 3 axe 30 puncte (nr.alegerea unei MUCN 10 puncte .alegerea celorlalte axe (aplicarea regulii mâinii drepte) 20 puncte . confruntându-se rezolvările în faţa clasei Punctaj: . Exemplu: z z y x y Mişcările sculei sunt de deplasare liniară după axele oz şi oy şi mişcare de rotaţie după axa oz.alegerea axei oz ( identificarea mişcării principale) 20 puncte . gradelor de libertate) Se acordă 10 puncte din oficiu.stabilirea mişc. y Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 x . 3 Stabilirea axelor de coordonate la maşinile unelte cu comandă numerică Elevii sunt liberi să-şi aleagă din materialele recomandate în bibliografie orice maşină unealtă.

Rolul elementului 3 este de : . 6.MODULUL: MAŞ MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. Identificaţi în figura de mai jos părţile componente ale strungului CNC notate cu: 1.universal 4 –sanie 5 –cărucior 6 –pinola păpuşii mobile 7 –ecran de protecţie 8 .U. 9. 5.axul avansurilor 9 –ghidaje 10.introducere manuală a programului piesă .selectarea şi corecţia sculelor -avansul rapid -stabilirea punctului de referinţă al M. Părţile componente ale strungului sunt: 8 9 1 – păpuşa fixă 2 –panoul de comandă numerică 3. e Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 . c. 3.modificări în program . 4.. 7.4 FISA DE LUCRU 1. 4. 10 2 1 st n sl sl 3 4 5 6 7 1. 8. a.batiu 10 3. 2.

Urmează apoi discuţii. ceilalţi colegi asistând “activ” la desfăşurarea activităţii. observaţii. Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 .MODULUL: MAŞ MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. Ei trebuie să completeze “Fişa de observaţie” în raport cu modul de realizare a sarcinilor. recomandări şi acordarea notei în urma calculării punctajului. 5 Prelucrarea unei piese cu suprafeţe plane prin frezare pe o maşină cu comandă numerică Elevul “actor” trebuie să respecte cerinţele impuse rolului său.

pentru mişcarea de avans fig.5. b. 8 – sistem de măsurare a sculei cu laser Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 . 6 – ghidaj (şine) – pentru deplasarea saniei fig.8. 1 – cap revolver (turela) – din sistemul de alimentare fig.Figurile 1. fig. 5 – şuruburi cu bile şi ghidaje .7. 7 – şuruburi – realizează mişcarea de avans fig.6. 4 – bandă transportoare de şpan fig.c.4. 6 Sisteme auxiliare ale maşinilor unelte cu comandă numerică Soluţie: a.MODULUL: MAŞ MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE NR.

rectificare 2.a. b 2. b 3.3.1.piesei b. c 2.MODULUL: MAŞ MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 1 – b 2–c 3–d 4–a 5–e Oficiu: (5 puncte) (5 puncte) (10 puncte) (10 puncte) (10 puncte) (10 puncte) (10 puncte) (10 puncte) (10 puncte) (10 puncte) (10 puncte) Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 . 7 TEST DE EVALUARE Barem de corectare: 1.2.

Maşini-unelte cu comandă numerică. Botez. Moraru.ro 6. Bucureşti 2.MODULUL: MAŞ MODULUL: MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ CURRICULUM ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ Bibliografie 1. Bucureşti. Ed. Botez.ro Profil :TEHNIC Calificarea: TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAŞINI UNELTE CU COMANDĂ NUMERICĂ NIVELUL DE CALIFICARE 3 . D. E. www. Ed. Centre de prelucrare. Didactică şi Pedagogică. 1982 4. E. Bucureşti. Tehnică. Maşini-unelte automate şi cu comandă numerică.1973 3. V.leadwell. www. 1980 5.prelucrari-mecanice. Tehnică. Ed. Tehnică. Tehnologia programării numerice a maşinilor-unelte. Bucureşti. Zetu. Ed.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful