.:>. AlUIIIUI.

IIlVt::Jl:SUl

t::1t;I.;UUIIII.; tU i:1lUIIIUIUI. ..

.I

aov

J

Vl

lJ

_

CO:iT;,C
-

T

-._.-- .. -

..

http://www.energienucleara.go.ro/cap03.htm

06.11.2010

jt{:. feren ..~_ '~" '.+k' IO.:. mar-@2 U4r..~ 3.:'·"'. 2. -=_.2 rn_(-.. ·~Es ..:'=O~~~:r_(~l~::. v = e04n1G21t:_:'S:~.... Eein = mo72i":7..-or .~. -. (. .=m::-'Z':: 5._-U' -.-i\.__ ---. r = n2h2sc. Page 2 of 13 (manta de luminal futon (manta de lumina) .' ....J 9 E.:: ~--.. - ~'d.-_.~( S -. Epot= -::::r2id~E:r ~c.7 :.:>:~_-: .energienucleara_go_ro!cap 03_htm 06. v= R(Ur?-LC.. C " ...<..Zr2 4lt so/e02 6.-. i:t --<-----~~ ----'- -----~(ei" ~ . AIomUI.En _In 8..J.:.' .:>:.-~_~-/:rs Absorb~a (ptiutireai (a) !fi emisia (cetla:rea) (c) unui Intnn (cuanre de lumina) in atomul de hidrngen Atom de hidrogen 1.. mo2 r4@24. /I · b ~C '~e) ~ 1 -. nlonl.E . e-c2r: 4. '~'..11..·2j~:. F= 1/4"'.. mvensui erectromc at atomunu.-.E'-:._.- 11.2E:::' L~~~l~jr[l2) 12.~.-i2 http://www. Eem = tc\.2 i2 r = :::-:..4 = = r)-r.) "-"::: ~ ....2010 .

<~ _--_' - '- http://www. ...o ..::::::t::t~· i ---~----:? . eolpctron gj f) d)_!~'y':' ..--..:..-----/ '-'---...__---- ---- .::::-.if": )'-...-...~'l~ . _ - '.11.. ( -<=_ -~ ---..ro/cap03.-=-:. "-'- .:-..~ ----:__ -nud~u .-.~-..energienucIeara.go._-... Page 3 of 13 • HJdr(l~{'n ioni1at -..htm 06.:__:ff~-::. fUOmUL mvensut erectronic at atomului._'- --'----_..-.2010 ... ~--.

_ .htm 06.go..ro/cap03..mvensui eiectroruc at atomuhn .. Page 4 of 13 • • • • • • • . ""7 2 ..).energienucleara... http://www. .. .... rUOIDUl.11.<. t -r .1 ..)UU\ltI.2010 .U-ISIR\TFL r g ~r- Ii It :1t ._ "'.

Atomui. mveusui erectroruc at atomurur. I ~~ ?1 j . LO.:·h.j.1.)" ..energienucieara. ).2~ http://www.htm 06. Page:' ot 13 r efl:::t~tf'.2010 .::.go.ro/cap03..tfif: .1f'cT"tL1( fP:Yt:1..11.

.energienucleara. .V~\ .ll:SUl t.go. .nnm..lUll1UI.--- \ __ ) ~ http://www.. .2010 .. 11lVt. ragt:: 0 01 1_. r\... (a '. :\ XII "l. X ('It.ro/cap03..J.ltNUUIIl~ ill alUIHUIUl.~.11.htm 06.

11.go.._ ra!5{.htm 06.j. I VI IJ http://www.ro/cap03.2010 .energienucleara. lIlVCll:SUI t:1t:~UUIU~ <11alUJUUIUI.. fUOmU1.

11. J-UUIUUl.energienucleara.go.: .'" '::.2010 ..o . r'age (5 or IJ centru masa de.ro/cap03. .htm 06. _. lIIVI::Il~Ul I::ll::CUUIIlC at atOIIIUlUL.ulIrl!"art> -'Ilrhitf> Centrul de ll.ulsa }i razele aueleonilor http://www.

J . .~~~ ~~_.. E D : 32 .. l-~--.__~ __ __~ 2 ~.'~' __ 'U __ ~ _~._~ 6 I' I I .:~:~ _ _~ -L __ _ ~_1_. r'age v OI IJ ~I 1:3! II'> nurleoni . <~~.._~ __ 'e_<~< .« Strarurile df' nucleoni. I 5! ~-=---+--~~--~-=~~~~~__.. u~ o~u~~. 1~!.lVIUUL .2010 .".. .htm 06.11..lHVCH::>U! C!CIVUVUH" al aLVIllUIUI. strat ["Umar dr ...go. _ _ .A __ Ii' 64 64 ! 3j C 2 iRS t.~.~..~~-~-~~ nne I i nnr I ..~_. : rotom neutrem : ear eom 7 G 256 128 128 ! _~.A __ __ 4 L~~1.~~.>_u 32 16 32 16 8 4 ~r'_~_-<_' __ " .ro/cap03.~...~~t-<_... protoni ~ineutroni http://www.t\.energienucleara.

. 'f! >u~.ro/cap03.-hila flJl!li:l~'ij_~ l.J.. 13.htm 06.2010 .11..--' (J: .energienucleara. r <lOI. http://www.ll}(. " "~ fl<tflita proton i'-'-'--~-'----'~-'-' 'E' +t'!j .ala ""-.. -- 'Y of) ".go..j. mveusui eiecu U(JI~ill dWHlWUI. 1V VI 1 J f)rhit\'l Sl.IJ I" '( -.'" .tl(l~H.rHt«J..) orbila fundam{'n. Atomui.1:..

11:SUl 1.11.J.l'U VII1l' i:U alUIIIUIUI.ro/cap03.11 Vt.energienucleara.1t. http://www.go._ rage 11 or 1':.htm 06...2010 . 1. filV111U1.

J_ rtlUIUUl.go.2010 . r'age 1L Of lJ eli atom cu http://www.UUIUI.U~Ul I..ro/cap03...htm 06.I.energienucleara. (lJ (llUIIlU1UL ...11. HIVI.JI..

din considerente enercerice. atornul este format din nucieu..J 0 raza de eel mult 34 x 1O-l-f metri (valoarea actuaia C:ST. Rutherford a propus un nou model in care sarcina pozitiva era concentrata in centrul atomului. enciclopedia libera Modelul atomic Rutherford.Wikipedia rage l Ul . Totusi. elaborat de Ernest Rutherford in 1911. in lucrarea sa "Se considera trecerea unei particule de mare viteza printr-un mom avdnd pozitiva centrala N e.Modelul atomic Rutherford . fata de 79. dar nu atribuie nici 0 structura orbitelor electronilor. 0 sarcina ca. S-a constatat. -\ cbtinut pentru aur 0 masa atornica de 196 (fata de 197. $i electron: care se rotesc in iurui nucleului pe orbite circulare. valoarea actuala: El nu a facut corelatia eli numarul atomic Z. Conforrn modelului atomic elaborat de Thomson. tara a-l numi astfel din 19l L la 0 concentrare a sarcinii eiectrice poziti ve Rutherford se referea. in care este concentrata sarcina pozitiva. aceasta ar avea .. uncle c! reprezinra sarcina eiectronului Modelul propus de Rutherford descrie nucleul. de aproape 3000 de OG mai mare decat eea a nucleului Rutherford a presupus ca marimea sarcinii pozitive ar ii Jrc'portiona15 cu masa atomica exprimata in unitati atomice. insa. sub indrumarea lui Ernest Rutherford. estimand valoarea sarcinii la 98 e. particulele trebuiau sa fie deviate cu cateva grade la trecerea prin metal din cauza fortelor electrostatice. in lucrare este mentionar rnodelul sarurnian al lui Bantam '.J Modelul atomic Rutherford De la Wikipedia. iar electronii orbitau In jurul acesteia. pentru atomul de aur.rimea razei atornului de aur era estirnata la 10.: metri. -. imprastierea particulelor a la trecerea printr-o foita subtire din aur. cele rosii-protonii iar cele albastre- neutronii Modelul a fost dezvoltat in urma experimentelor realizate de catre Hans Geiger si Ernest Marsden in anul 1909 Ei au studiat.eegaUl cu aproxirnativ cincime din aceasta) \Hi. este primul model planetar al atomul ui C onform acestui model. avand jumatate din valcarea acesteia . Pe baza observatiilor efectuate. ca unele dintre ele erau deviate cu unghiuri mai man decat 90° sau chiar cu 1800 Aceast fapt a fost explicat prin existenta unei neuniforrnitati a distributiei de sarcina electrica In interiorul atomului. Cupr ins • 1 Eiaborarea modelului • • • • 2 Deficiente ale modelului 3 Importanta 4 Bibliografie 5 Legaturi externe • 6 Vezi si Elaborarea modelului Modelul Rutherford al unui atom de litiu Punctele negre sunt electronii. Noul model introducea notiunea de nucleu. in care electronii sunt aranjati pe inele httn lira wikinediaora-wikiVlodelui atomic R~iTherford O~ II 2010 .. asemeni planetelor in Sisten~uj Solar. compensate de sarcina a '\i electroni.agaoka.' £1 a estimat .

Be+3. modelul fiind. iar traiectoria circulars a electronului ar avea raza din ce in ce rnai mica.. insa . Postulatele lui Bohr Modelul atomic a1 lui Bohr se bazeaza pe doua postulate: Primul postulat al lui Bohr Este legat de orbitele atornice s: presupune .\lodeiul atomic Bohr 05 11 2010 . Desi ipotezele introduse de catre Bohr sum de natura cuantica.ca atomul esre stabil siare anumite stan in care energia sa se mentine constanta. 0 sarcina electrica in miscare accelerata emite radiatie electromagnetica Aceasta ar duce la scaderea energiei sistemului.1 electronul se roteste in jurul nucleului numai pe anumite orbite circulate permise firi aernite sau a sbsorbi energie radianta. Conform teoriilor acesteia. pana cand acesta ar "cadea" pe nucleu. Este reprezentat saltul (tranzitia) electronului de pe 0 orbita stationara superioara pe 0 orbita inferioara. • +70 OCuprins 1 Postulatele lui Bohr • 1.wrkrpeora Modelul atomic Bohr De la Wikipedia. etc.2 Cuantificarea razelor orbitelor electronilor • 2. adica ionii care au un singur electron in campul de sarcina efectiva a nucleului). Experimental se constata. semi-cuantic Modelul lui Bohr este aplicabil ionilor hidrogenoizi (He+.Modelul atomic Bohr .iels Bohr Acest model preia modelul planetar ai lui Ernest Rutherford $i ii aplica teoria cuantelor.3 Cuantificarea energiei totale II 3 Deficiente ale modelului • 4 Vezi $i II 5 Legaturi exteme II Modelul atomic Bohr pentru atomul de hidrogen (Z = 1) si ionii hidrogenoizi (Z > I). calculele erective ale marimilor specifice atomului sum pur clasice. cu LID singur electron in campul de sarcina nucleara efectiva Orbitele permise (stationare) sunt redate prin cercuri de culoare gri.2 Al doilea postulat al lui Bohr II 2 Conditia de cuantificare • 21 Cuantificarea momentului cinetic • 2. de fapt.1 Primul postulat al lui Bohr • 1.:. cu emisia unei cuante de energie. aromultrecand pe alte nivele energetice doar daca este perturbat din exterior Electronul se mentine pe 0 orbita stationara datorita compensarii fortei centrifuge eli forta de atractie couiombiana Primul postulat a fost introdus pentru expl. Aceste stan se numesc stationare si au un tirnp de -"ia~a infinit si energie constants.carea stabiiitatii atomului El este in contradictie cu fizica clasica. enciclopedia libera Modelul atomic Bohr este primul model de natura cuantica al atomului si a fast introdus In anul 1913 de catre fizicianul danez ). Li+2. http/lrowikipediaorgiwiki.

numit numar cuantic principal. i. este un numar intreg. . n unde p sirnbolizeaza impulsul electronului http '. - constanta redusa a lui Planck.3. Daca r este raza traiectoriei. '- conditia se poate "erie Aplicand ipoteza lui de Broglie se obtine c-:_.Wikipedia Al doilea postulat allui Bohr Afirrna faptul ca un atom emite sau absoarbe radiatie electromagnetica Radiatia doar la trecerea dintr-o stare are frecventa data de relatia stationara in alta.E tl enerziile starilor stationare intre care are loc tranzitia ~.V1 ki pecia. .Modelul atomic Bohr . Conditia de cuantificare • Cuantificarea momentului emetic Conditia de cuantificare se exprima. -. or~.2... frecventele radiatiilor atomice depind de natura si atomului si au valori discrete. • /1 _ . " Conditia rezulta din orimul nostuiat al lui Bohr. spectrele lor fiind spectre de linii. La revenirea pe nivelul inferior se emite 0 de aceeasi frecventa ca si la absorbtie Acest fapt exprima natura discontinua a materiei si la nivel microscopic. adica unda sa asociara sa rie stationara Acest lucru este posibil daca lungimea traiectoriei electronului este . Energia pe care 0 primeste saL . • v iii n frecventa" radiatiei ernise/absorbite ' • E iii ....' 05 112010 . in legatura ell momentul cinetic L al electronului aflat L unde • n = 1.'-' reprezinta . considerand ipoteza lui de Broglie referitoare la dualis~ul unda-parri'cula P~ntru un atom afla: intr-o stare stationara. Atomul energie radiatie f/fnergiei structura trece dintr-o stare stationara in alta cu energie superioara doar dad i se transmite 0 cuanta de corespunzatoare diferentei dintre cele doua nivele.n multiplu al lungimii de unda f~ a undei asociate.:. de obicei. cedeaza este egala cu diferenta dintre energiile ernisa sau absorbita celor doua nivele intre care are lee rranzitia obtinuta in cadrul teoriei lui ~lax Planck unde :: reprezinta constanta lui Planck. electronul trebuie sa se deplaseze pe 0 orbita stabila. De asemenea..

. se obtine pentru atomul de hidrogen r~ -f-'. ale m odelului Acest model nu poate expiica spectrele de ernisie $1 energia de ionizare .Modelul atomic Bohr . i..Wikipedia I Page j ot 4 '1 De aici.:: ~-.:::. ...1/ = 1j.I"":'" unde marirnile reprezinta l~J-L::~.iecat pentru atomul de hidrogen si ionii hidrogenoizi '\'u a putut fundamenta stiintific spectrele unor atomi grei Nu a putut explica formarea legaturiior duble '-i1. iar energia totals a atomului este data de suma energiilor cinetice $i potentiale ale electronului aflat In miscare circulara. Valorile pozirive ate energiei sunt continue. _-_.-~'-_ se deplaseaza liber pe 0 rraiectorie deschisa.2010 .1 a putut fundarnenta scindarea iiniiior spectrale intr-un camp perturbaror.1 se noteaza energia arornului de hidrogen in stare fundamental a (. iar electronul t-. :. 0511. energia de legazura a electronului este maxima. -I . se poate deduce conditia pentru cuantificar ea razelor orbitelor electronilor.a vaioarea zero. / J:I "[:1.I ~ unde cu . Introducand cuantificarea razei calculata de Bohr In expresia energiei. r r . in modelul planetar. Relatia exprima faptul ca un electron se poate deplasa dear pe anumite arbite in cadrul atornului. . fiind egala cu valoarea absolute a energiei unei stan legate C elelalte scan in> l) se numesc stan excitate.I - / . Pentru atomul de hidrogen (Z=l) se obtine \ T I ::- . numita si prima raza Bohr. .'. fll k~. nucleul este considerat fix.' electronului." _~ I:. masa . Atornul are 0 infinitate de nivele de enerzie situate la intervale din ce in ce rnai apropiate La limita. constanta F permitivitatea electrica a vidului. raza acestora crescand cu patratul nurnarului cuantic principal n. lui Planck. raza corespunzatoare numarului cuantic n = 1. • h. Se observa ca energia este minima oentru n = 1. if. " sarcina electronului. in acest caz.'i Cuantificar ea razelor orbitelor electronilo r Pornind de la aceasta si considerand ::galitatea fortelor de atractie electrostatica cu cele centrifuge. in afara nucleului Deficiente. adica srarea fundamentalii este 0 stare: de echilibru $1 are un timp de viata infinir. pentru energia ~inde .

Vezi si . El presupunea ca electronii oscileaza In jurul unei pozitii de echilibru atunci cand li se comunica energie. lucru infirmat de seriile spectrale descoperite experimental Modelul "cozonacului eu stafide". fenomen ce nu putea ti explicat pe baza modelului Thomson.Wikipedia rage 1 or 1 Modelul atomic Thomson De la Wikipedia. Ernest Rutherford a intuit ca sarcina pozitiva este concentrataintr-un volum mic In interiorul atomului. • • • • Atom Nucleu atomic Modelul atomic Rutherford Modelul atomic Bohr Modele atomice Modelul atomic Thomson "\fodelul atomic Rutherford vlcdelul atomic Bohr Sommerfeld \lodetuj vectorial :II Adus de la :ltt:=:' -rowikipediaorg.'wiki/\iodelui atomic Thomson I):' 112010 . ale modelului Una dintre deficientele modelului consta In faptul ca frecventa adiatiei emise putea avea orice valoare. enciclopedia libera Modelul Thomson este un model clasic care presupune ca atomul e alcatuit din electroni dispusi In interioru] unei sfere cu raza de ordinul 1 O-lUm.wiki/vlodelul atomic Catezcrii Teorii stiin tiT] ce depasite . in 1909.Modelul atomic Thomson . in conditii • Politica de confidentialitate • Despre Wikipedia • Termeni http.wikipediaorg.uzusr 21) 10 a • Acest text este disponibil sub iicenta Creative C emmons ell atribuire si distribuire identice Dot exista si clauze suclimentare \ deli detaiii la Termenii de utilizare ") 1 . inainte de descoperirea nucleului atomic. elaborat de IJ Thomson experimentele lui Geiger si Marsden pun In evidenta imprastierea particulelor "I la trecerea printr-o foi~a metalica. incarcate uniform eu 0 sarcina oozi Modelul este denumit $i "cozonacul ell stafide' datoritit asernanarii dintre dispunerea particulelor negative In norul de sarcina pozitiva si a stafidelor In aluat A fost propus de catre II Thomson In anul 1906.~ . atomul ernitand radiatii de diverse frecvente Deficiente. El a elaborat un model planetar care considera ca atomul este format dintr-un nucleu pozitiv de raza 1014 -c-1O-1SmIn jurul caruia se rotesc electronii. pe orbite circulare./ro.y[odele atomice Thomson vlodelul atomic Bohr- !I Lltirna modificare 2223_ 1-:1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful