Kế hoạch phát triển website

Mục tiêu:
Trang web là một thông điệp rõ ràng về nhu cầu tuyển dụng cũng như tìm việc làm: - Tạo thể chủ động cho nhà tuyển dụng và người tìm việc

Kế hoạch
1. Hoàn thiện các bài viết cơ bản về hoạt động của website 2. Sử dụng các hình thức eMarketing nhằm tăng doanh thu, lượng truy cập web: up quảng cáo, liên kết website, email marketing, hệ thống tìm kiếm, hệ thống đối tác, ctv, … 3. Lập một nhóm chuyên phụ trách những vấn đề trên web, cập nhật thường xuyên và kịp thời các bài đăng và 1 vài người thường xuyên online để hỗ trợ khách hàng 4. Tạo hình ảnh về một website được tổ chức tốt 5. Xây dựng hệ thống thanh toán thuận tiện, có những hình thức khuyến mãi riêng 6. Phải có người phụ trách bảo mật hệ thống website 7. Phát triển website: sau khi hoạt động 1 thời gian, website uy tín rồi sẽ nâng cấp và nghĩ thêm 1 số ý tưởng kinh doanh mới.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful