Tudor POSTELNICU

Daniel NISTORESCU

Editura MATRIX

PREFAŢĂ
Pregătirea studenţilor în ingineria structurală întâmpină dificultăţi ca urmare a lipsei unor materiale auxiliare pregătirii teoretice care să demonstreze aplicarea practică a modelelor şi metodelor de calcul al eforturilor şi de dimensionare a elementelor structurale, ca şi aplicarea regulilor de alcătuire constructivă a acestor elemente. Această lacună în activitatea de instruire a studenţilor se repercutează în lipsa de îndemânare în abordarea problemelor practice de proiectare constatată de multe ori la absolvenţii facultăţilor de construcţii, mult peste cea care poate fi considerată firească la inginerii începători. Prezentul Îndrumător este primul dintr-o serie aflată în stadiu avansat de elaborare care urmează să trateze aspectele esenţiale care intervin la proiectarea structurilor de beton armat curent: structuri etajate în cadre, cu pereţi structurali şi hale parter din elemente prefabricate. Îndrumătorul prezintă toate etapele semnificative care intervin la proiectarea unei structuri industriale în cadre de beton armat cu deschideri mari. Ca urmare a asocierii cu pereţi de rigiditate şi rezistenţă mare la forţe laterale, cadrul de beton armat se proiectează numai pentru încărcări gravitaţionale. Planşeele sunt realizate din plăci de beton armat pe o direcţie şi grinzi secundare rezemate pe grinda cadrului principal. În cadrul îndrumătorului se demonstrează cum se conduc operaţiile de predimensionare, apoi cum se realizează schematizarea (modelarea) structurii pentru calcul, cum se stabilesc încărcările de calcul şi cum se grupează şi se distribuie acestea pentru obţinerea eforturilor secţionale maxime, cum se efectuează operaţiile de dimensionare. Se tratează toate elementele care alcătuiesc structura construcţiei: plăcile planşeelor, grinzile secundare, grinzile, stâlpii şi fundaţiile cadrului principal. O atenţie specială se acordă alcătuirii constructive a elementelor structurale şi realizarea planurilor cu detaliile de execuţie, inclusiv a extraselor de armături. Prezentarea nu se limitează la însuşirea unor reguli, ci este însoţită de numeroase explicaţii şi comentarii care permit înţelegerea profesionistă a tuturor operaţiilor de proiectare. Îndrumătorul cuprinde şi mai multe anexe cu date ajutătoare, între care şi o anexă F, care explică aplicarea programului P- Frame la realizarea calcului structural. Sperăm că Îndrumătorul se va dovedi util studenţilor la elaborarea proiectelor de an şi de diplomă. Apreciem de asemenea, că îndrumătorul poate fi util şi inginerilor proiectanţi cu mai puţină experienţă. Autorii

Structură etajată din beton armat

Cuprins

CUPRINS
1. Tema proiectului. 2. Predimensionarea elementelor structurale. 2.1. Introducere. 2.2. Predimensionare pe criterii de rigiditate. 2.3. Predimensionare pe criterii de rezistenţă. Planşeu peste parter. 2.3.1. Evaluarea încărcărilor planşeului peste parter. 2.3.2. Predimensionarea plăcii. 2.3.3. Predimensionarea grinzii secundare. 2.3.4. Predimensionarea grinzii principale. 2.4. Predimensionarea grinzii de acoperiş. 2.5. Predimensionarea stâlpilor. 2.5.1. Evaluarea încărcărilor din acoperiş. 2.5.2. Evaluarea forţelor axiale în stâlpi . 2.6. Predimensionarea fundaţiilor izolate sub stâlpi. 3. Proiectarea plăcii. 3.1. Evaluarea încărcărilor planşeului peste parter. 3.2. Schema de calcul. 3.3. Calculul momentelor încovoietoare. 3.4. Dimensionarea armăturii de rezistenţă. 3.5. Reguli constructive de alcătuire a plăcilor de beton armat. 3.6. Alegerea armăturii. 3.7. Plan cofraj şi armare planşeu peste parter. Extras de materiale. 4. Proiectarea grinzii secundare curente G2. 4.1. Schema statică. 4.2. Evaluarea încărcărilor. 4.3. Calculul eforturilor. 4.4. Calculul armăturii longitudinale. 4.5. Calculul armăturii transversale. 4.6. Prevederi constructive. 4.6.1. Armături longitudinale. 4.6.2. Armături transversale. 4.6.3. Ancorarea armăturilor. 4.6.4. Înnădirea armăturilor. 4.6.5. Grosimea stratului de acoperire cu beton al armăturilor. 5. Calculul cadrului transversal. 5.1. Schema de calcul. 5.2. Caracteristici geometrice bare. 5.3. Încărcări pe grinzi. 5.3.1. Distribuţia încărcărilor pe placă la grinzile planşeului. 5.3.2. Încărcări uniform distribuite pe grinzi. 5.3.3. Încărcări concentrate. 5.4. Ipoteze de încărcare. …6 …9 …9 …10 …10 …10 …11 …13 …15 …17 …18 …18 …18 …22 …24 …24 …24 …25 …26 …27 …29 …31 …33 …33 …33 …34 …35 …39 …41 …41 …43 …43 …45 …47 …48 …48 …49 …50 …50 …51 …51 …52

-4-

Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu

Planşa 5: Plan cofraj şi armare grinda G5 400 x 1000.1. Plan cofraj şi armare grindă principală.2. Postelnicu & D. Prevederi constructive. 8. 6. Nistorescu -5- . Dimensionarea şi armarea stâlpilor.Structură etajată din beton armat Cuprins 6.3. 8. Anexa C. 7. 8. Anexa G. Dimensionarea şi armarea grinzii principale. Armarea cuzinetului. Planşa 2: Secţiunea longitudinală B – B. Dimensionarea blocului de beton simplu.1. Armarea transversală. Valorile lăţimii active a tălpii comprimate la secţiuni T. Indicaţii privind utilizarea programului P-FRAME.2. Fundaţia stâlpului central. Planşa 6: Plan cofraj şi armare stâlpi. 8. 8.3.3. 6. 7. Diametrele şi ariile secţiunilor transversale ale armăturilor. Fundaţia stâlpului marginal.2. 7. Rezistenţe de calcul în elemente de beton armat.1. 6.1. 6.4. Dimensionarea cuzinetului.1. Calculul armăturii transversale.1. Planşa 3: Plan cofraj şi armare planşeu peste parter. Planşa 7: Detalii fundaţii. 8. 8. Dimensionarea cuzinetului. Armarea cuzinetului.2. Prevederi constructive pentru stâlpi.2. 8. Condiţii privind alcătuirea şi dispunerea armăturilor înclinate. 6.2.1.5. …60 …60 …67 …67 …68 …75 …83 …85 …87 …87 …89 …91 …94 …94 …94 …96 …96 …98 …98 …99 …100 …101 …103 …106 …107 …108 …109 …110 …123 …125 Îndrumător de proiectare – T.2.2.1. Anexa D. Anexa A. Anexa E. Calculul etrierilor de suspendare. Prevederi constructive.5.3. Anexa B. 8.3. 6. Dimensionarea blocului de beton simplu. Calculul armăturii longitudinale. Planşa 4: Plan cofraj şi armare grinda G2 250 x 500.2. Extrase de armătură Bibliografie Planşa 1: Secţiunea transversală A – A. Armarea longitudinală. Anexa F. 8.2.2.1. Întreruperea armăturilor longitudinale drepte şi înclinate. Dimensionarea fundaţiilor. 6. 7. Coeficienţi pentru calculul eforturilor la grinda continuă cu 5 deschideri egale. Fişa elementului prefabricat EP 6 x 1.

pe câte două travei. longitudinal: 6 travei egale: 6 ⋅ t = 6 ⋅ 6. cu deschiderea de 6. Aducerea şi evacuarea mărfurilor se realizează prin cele două tronsoane marginale ale clădirii. Nistorescu .2. dimensiuni în plan: transversal: 3 deschideri egale: 3 ⋅ L = 3 ⋅ 9. amenajate în deschiderea centrală.00 m . Elementele structurii de beton nu se tencuiesc. Închiderea acestor spaţii se face cu zidărie de cărămidă cu grosimea de 25 cm (vezi figura 1.00 x 12.00 m. parter şi etaj (P + 1E). Construcţia este amplasată în oraşul Hunedoara şi are funcţiunea de depozit de mărfuri. Secţiunea transversală curentă este prezentată în planşa 1.2. la fiecare din extremităţile tronsonului: între axele longitudinale 2 şi 3 şi axele transversale H şi K. Postelnicu & D. • • Date geometrice: înălţimi (libere) de nivel: Hparter = Hetaj = 4. Planşeul peste parter este realizat din beton armat monolit. 1.1. Încărcarea utilă este p = 15 kN m2 . Date privind structura de rezistenţă. Pardoseala de la parter şi etaj este realizată din mozaic pe şapă. cu grinzi principale dispuse transversal şi grinzi secundare longitudinale. Planşeul de acoperiş este alcătuit din elemente de beton armat prefabricat. iar hidroizolaţia este de tip curent cu straturi de carton şi bitum.1).00 = 36. 1. mici ateliere mecanice) sunt adăpostite de o anexă separată prin rost de clădirea principală a depozitului. Clădirea este împărţită în 3 tronsoane prin rosturi transversale de dilatare-contracţie.1 Date privind soluţia de arhitectură. Riglele cadrului la parter sunt constituite de grinzile -6Îndrumător de proiectare – T. Alcătuirea clădirii.00 = 27.00 m². Funcţiunea de depozit a clădirii impune în interior spaţii libere pe suprafeţe relativ mari. Finisajele sunt de tip curent. cu grinzi principale dispuse transversal şi elemente secundare de tip cheson. Pereţii de închidere sunt realizaţi din fâşii orizontale de BCA.Structură etajată din beton armat Tema proiectului 1.20 m . Separarea unor categorii de mărfuri face necesară închiderea a două spaţii de 9.2. Proiectul se referă la tronsonul central al clădirii. 1. Stâlpii cadrelor sunt realizaţi din beton armat monolit. Circulaţia pe verticală şi funcţiunile auxiliare (vestiare.2.00 m . grupuri sanitare. TEMA PROIECTULUI Se cere întocmirea proiectului structurii de rezistenţă pentru o clădire industrială cu două niveluri. Acoperişul este termoizolat cu 5 cm de polistiren. Structura verticală de rezistenţă pentru încărcări verticale este constituită din cadre transversale şi longitudinale de beton armat în soluţie mixtă. 1. respectiv axele M şi O.

Îndrumător de proiectare – T. 3. N mm 2 . Riglele cadrului la etaj sunt constituite de grinzile principale în direcţie transversală şi de ansamblul elementelor secundare în direcţie longitudinală. secţiune transversală şi longitudinală. În acest scop zidăria este întărită cu sâmburi de beton armat. 5. Obiectul proiectului îl constituie planşeul de beton armat peste parter şi cadrul transversal curent din axul L. Proiectul se va baza pe calculul eforturilor şi dimensionarea elementelor la starea limită de rezistenţă.Structură etajată din beton armat Tema proiectului principale şi grinzile secundare care se descarcă direct pe stâlpi. oţel OB 37 (pentru armarea transversală). 3. 6. evaluarea eforturilor secţionale. dimensionarea plăcii. Legăturile riglelor de capătul stâlpilor sunt de tip articulaţie. 4. neafectat de legături cu pereţii de zidărie.96 kN m2 . beton Bc 20 (pentru fundaţii). Este de menţionat că zona seismică F este zona în care intensitatea seismică de calcul este cea mai mică de pe teritoriul României (vezi Normativ P-100-92). B . Postelnicu & D. Nistorescu -7- .piese desenate: 1. oţel PC 52 (pentru armarea longitudinală). 1. Legăturile dintre aceste grinzi şi stâlpi sunt de tip nod rigid.[7] Fundaţiile sunt realizate sub formă de blocuri de beton simplu şi cuzineţi de beton armat pentru stâlpi şi sub formă de tălpi din beton armat în cazul pereţilor din zidărie. predimensionarea elementelor.5. Pentru Hunedoara intensitatea normată a încărcării dată de zăpadă este: n pz = 0. plan cofraj şi armare grinda secundară. în gruparea fundamentală. 2. plan cofraj şi armare fundaţie. dimensionarea fundaţiei. 4. plan cofraj şi armare planşeu peste parter. Materiale utilizate: beton Bc 25 (pentru structura de rezistenţă). 2.3. plan cofraj şi armare stâlpi. Nucleele realizate de conlucrarea pereţilor de zidărie cu elementele cadrului sunt proiectate pentru a prelua în întregime forţele laterale (cutremur sau vânt). grinzii secundare şi a cadrului transversal din axul L al construcţiei. Proiectul va cuprinde: A – piese scrise: 1. Ca urmare a particularităţilor de alcătuire a clădirii la dimensionare se ia în considerare numai acţiunea încărcărilor verticale. plan cofraj şi armare grinda principală.3 1. intr-un strat de argilă cu presiunea convenţională de calcul în gruparea fundamentală pconv = 0. Fundarea se poate face începând cu adâncimea de 1. Conţinutul proiectului.20 m de la faţa terenului natural.

00 A 6.00 2 Figura 1. Nistorescu Pereţi dede zidarie de caramida pereti zidărie de cărămidă Întăriţi cu sâmburi şi centuri întariti cu sâmburi si centuri 9. Îndrumător de proiectare – T.00 6. Poziţionarea elementelor structurale verticale. Postelnicu & D.00 3 B B 9.00 6.00 6.-8- POZIŢIONARE ELEMENTE STRUCTURALE VERTICALE A Structură etajată din beton armat 4 9.00 6.00 6.00 Tema proiectului 1 J K L M N O H .1.

Nistorescu -9- . Ca urmare acestea trebuie să fie apreciate în prealabil. Numărul de ecuaţii ar fi prea mic. sub cele admise pentru exploatarea normală a clădirii. O soluţie raţională de alcătuire a planşeului*) printr-o reţea de stâlpi cu traveea de 9.00 m este de a dispune grinzi principale pe direcţia transversală (pe deschiderea de 9. se prevăd grinzi secundare la deschideri interax de 2. [11] Îndrumător de proiectare – T.00 – 2. stabilite funcţie de natura elementelor (plăci.50 m. în vederea limitării deformaţiilor elementelor. Postelnicu & D.Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente 2. La dimensionarea elementelor structurale prin metoda aproximativă de calcul [1] [10] se dispune numai de 2 condiţii (2 ecuaţii de echilibru) în cazul solicitării de încovoiere cu sau fără forţă axială şi de numai una. dacă numărul de necunoscute ar cuprinde şi dimensiunile secţiunii de beton ale elementelor.00 m) şi o serie de grinzi secundare longitudinale care reazemă pe grinzile principale.1. caracterizate de procente de armare potrivite funcţiei şi mărimii elementelor. cu atât modificarea lor în fazele următoare ale proiectării va fi mai puţin însemnată. 2. În consecinţă. într-o primă aproximaţie. Introducere. PREDIMENSIONAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE 2. Una dintre încărcările care acţionează structura este greutatea proprie a elementelor structurale. mai exact de rapoartele de rigidităţi ale elementelor structurale. de regulă. în faza de predimensionare calculul eforturilor pe baza cărora se determină preliminar dimensiunile secţiunilor transversale ale elementelor se face pe scheme simplificate de încărcare. De aceea această încărcare trebuie să fie cât mai bine apreciată încă din fazele de început ale proiectării. aşa cum este cea care face obiectul acestui proiect. Înainte de a proceda la predimensionarea componentelor structurale ale acestuia. 3. • pe criterii de rezistenţă. deschiderile plăcilor trebuie să fie cuprinse între 2.1.00 x 6. Predimensionarea (proiectarea preliminară) este un ansamblu de operaţii prin care se stabilesc. respectiv de dimensiunile acestora. sunt. în vederea obţinerii unei soluţii economice. în cazul solicitării de forţă tăietoare. distribuţia şi valorile eforturilor depind de rigidităţile elementelor. dimensiunile secţiunilor de beton ale elementelor structurale. Predimensionarea secţiunilor de beton este necesară din mai multe motive: 1. Cu cât aprecierea iniţială a dimensiunilor necesare ale elementului este mai bună. Pentru a fi economic. este necesar să se detalieze concepţia de alcătuire a acestuia. Procedând în acest fel. grinzi principale şi secundare). la deschiderile şi încărcările utile cum sunt cele indicate în temă.28 m conform schiţei din figura 2. criteriile simplificate din această categorie se exprimă ca rapoarte minime între înălţimea secţiunii şi deschidere. Predimensionarea se poate baza pe două categorii de criterii şi anume: • pe criterii de rigiditate minimă. Structurile de beton armat. static nedeterminate. Prin aceasta placa este împărţită în panouri la care raportul laturilor este mai *) Concepţia şi criteriile de alcătuire a planşeelor se studiază în cadrul cursului de “Construcţii din beton armat”. În temă s-a indicat modul general de alcătuire a planşeului peste parter. la limită nulă.

. Postelnicu & D.deschiderea L = 9 m . Se notează cu do – lumina între grinzile secundare. .300 3. 2.500 [kN / m ] Îndrumător de proiectare – T.traveea t = 6 m . Încărcari normate q n [kN / m2 ] Gruparea fundamentală (Încărcari de calcul) qc = n ⋅ q n n Tipul încărcării Încărcări permanente greutate propie 0.30 2. Grinzi principale.00 1. evidenţiind transmiterea încărcărilor pe o singură direcţie.3.1 2. 2.2 Predimensionare pe criterii de rigiditate.200 1.00 1. Se cunosc: .20 2 18. În concluzie: h p = 80 mm . multiplu de 50 mm pentru h ≤ 800 mm şi multiplu de 100 mm pentru h > 800 ⋅ mm .3.000 21. dimensiunile secţiunii transversale se adoptă.1. paralelă cu latura scurtă. Placa. hgs = t 6000mm = = 500 ÷ 600 mm 10 ÷ 12 10 ÷ 12 ⇒ hgs = 500 mm ⇒ bgs x hgs: 250 x 500 bgs 500mm h = = = 200 ÷ 250 mm 2÷3 2÷3 ⇒ bgs = 250 mm La grinzile monolite. încărcare utilă (p) TOTAL GENERAL ( q ) . 2. Predimensionare pe criterii de rezistenţă. Evaluarea încărcărilor planşeului peste parter. de regulă.08⋅25 = placă de 8 cm (g1) pardoseală (g 2 ) TOTAL (g) [kN / m2 ] Încărcări temporare. hp = do 2035 mm = = 58.1 mm 35 35 ⇒ hp = 60 mm La clădiri industriale se recomandă h p ≥ 80 mm .10 1. Nistorescu . Deformata sub încărcări verticale uniform distribuite este de tip cilindric.00 1.500 15.10 - Tabelul 2. armătura de rezistenţă fiind dispusă numai pe direcţia în care se transportă încărcările către reazem. Grinzi secundare.Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente mare ca 2. Asemenea plăci se numesc plăci armate pe o singură direcţie. hgp = L 9000 mm = = 750 ÷ 900 mm 10 ÷ 12 10 ÷ 12 900 mm h = = 300 ÷ 500 mm 2÷3 2÷3 ⇒ hgp = 900 mm ⇒ bgp = bgp x hgp: 400 x 900 ⇒ bgp = 400 mm Stâlpi: Se aleg iniţial secţiuni de 500 x 500 (pentru stâlpii marginali şi de colţ) şi secţiuni de 600 x 600 (pentru stâlpii centrali).

03 25 25 2.00 25 a 2.00 5 2. 1.03 Panouri de placă 25 2. În conformitate cu prevederile STAS 10107/2 – “Planşee curente din plăci şi grinzi din beton armat şi precomprimat”. Îndrumător de proiectare – T.00 l2 l1 2. Pentru elementele secundare de planşeu.00 2. care diferă în funcţie de natura încărcărilor [9]. 2.03 25 2.1. Observaţie. în cazul în care raportul dintre valoarea încărcărilor temporare de lungă durată şi a celor totale este mai mare de 0. cu panouri de placă armate pe o direcţie.03 b c d e 25 2.75 este *) Calculul în domeniul plastic ar putea duce în acest caz. Nistorescu .2 Predimensionarea plăcii. De aceea pentru simplificare. În cele ce urmează.03 2 2. la o stare de fisurare inacceptabilă în exploatare [2] [10]. prin posibile diferenţe mari între distribuţiile momentelor adoptate şi cele corespunzătoare comportării elastice.03 Grinzi secundare 5 1 5 . Aşa cum s-a arătat anterior placa planşeului îşi transmite încărcările la grinzile longitudinale. Deoarece pentru grinzile cu mai mult de 5 deschideri.00 l2 /l1> 2 Figura 2.Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente Încărcările de calcul se determină multiplicând valorile normate ale încărcărilor cu coeficienţii încărcărilor. placa şi grinzile secundare.11 - 25 2. Schema de alcătuire a unui planşeu cu grinzi principale şi secundare. rezultatul dimensionării fiind prevăzut apoi în toată placa planşeului. întreg calculul se va face utilizând numai încărcări de calcul. Din acest motiv placa se poate schematiza sub forma unei grinzi având înălţimea egală cu grosimea plăcii şi care reazemă la capete şi intermediar pe grinzile secundare. Schema de calcul a plăcii rezultă astfel o grindă continuă cu 12 deschideri egale.3. deschiderea de calcul se ia egală cu deschiderea liberă (lumina): l = do [11]. este suficient să se ia în considerare o grindă cu numai 5 deschideri. eforturile maxime din deschiderile centrale sunt practic aceleaşi. Postelnicu & D.03 4 2. se renunţă la indicele „ c ” . Calculul se poate face pentru o fâşie de placă de 1 m.03 Grindă principală 3 2.

momentul de calcul în secţiunea de lângă reazemul b : .1.2. Secţiunea de calcul a plăcii.2.2. reprezentând încărcarea de calcul totală iar l lungimea de calcul a fiecărei deschideri de placă. 2. La dimensionarea grosimii plăcii trebuie să se ţină seama ca procentul mediu de armare să se încadreze limite economice. Este cazul planşeului care face obiectul acestui proiect la care acest raport este 18 = 0. b – lăţimea de calcul a plăcii: b = 1 m Se determină Mb .03 2. Schema statică.0. valorile momentelor încovoietoare se pot aproxima prin cele din schema de calcul din figura 2.03 2. p+g=q a 1 b 2 c 3 d 4 e 5 f 2.03 2. 2. Pentru plăcile de beton armat pe o direcţie procentul de armare trebuie să se situeze în domeniul 0.Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente necesar ca valoarea eforturilor de dimensionare să se obţină printr-un calcul în domeniul elastic*). Valorile aproximative ale momentelor încovoietoare maxime.3 .12 Îndrumător de proiectare – T. Nistorescu ho h . În faza de predimensionare. Postelnicu & D.8 %. a b =1 m Se cunosc: Rc – rezistenţa la compresiune a betonului: Rc = 15 N / mm 2 (beton Bc 25). automat procentele de armare din restul plăcii se vor situa în domeniul recomandat.1. Secţiunea de calcul a plăcii pentru zona de reazem. Adoptând valoarea maximă a procentului de armare în secţiunea de moment maxim din primul reazem intermediar. Schema statică şi alura diagramei înfăşurătoare de momente încovoietoare la o placă armată pe o direcţie în stadiul elastic (g << p).2. Figura 2.035 2.3.3.3.5 Valorile încărcărilor normate şi de calcul sunt cele din tabelul 2.00 2. 21. q .2.00 q ⋅l 2 9 q ⋅l 2 10 q ⋅l 2 10 q ⋅l 2 10 q ⋅l 2 10 q ⋅l 2 10 M q ⋅l 2 11 q ⋅l 2 13 q ⋅l 2 13 q ⋅l 2 13 q ⋅l 2 13 q ⋅l 2 13 q ⋅l 2 13 Figura 2.834. Ra – rezistenţa la întindere a oţelului: Ra = 300 N / mm 2 (oţel PC 52).

75 300 comprimate: ξ = μ ⋅ a = ⋅ = 0.03 5 250 2. Nistorescu .775 kN m2 (vezi tabelul 3.00 250 2.55 mm . Mb = Ordinea operaţiilor este următoarea:*) • • • se alege pe criterii economice coeficientul de armare maxim: μ = se determină înălţimea relativă a zonei 10. 2.068 ⋅10 6 1000 ⋅15 ⋅ 0.55 mm .60 400 . 100 100 R 0. Predimensionarea grinzii secundare. ho = • se stabileşte înălţimea secţiunii: hp = h0 + a = 69.035 2 = = 10.5 ⋅ 2.00 250 2.15 ⋅ (1 − 0. Rc 100 15 se determină înălţimea utilă necesară a secţiunii: M ξ b ⋅ Rc ⋅ ξ ⋅ (1 − ) 2 = = 69.068 ⋅10 6 Nmm 9 9 Acoperirea cu beton de calcul se consideră: a = c + d / 2 ≈ 10 + 10 / 2 = 15 mm .15 ) 2 pmax 0.13 - 400 5.03 250 2.3. Transmiterea încărcărilor din placă la grinzile secundare.03 250 2. *) Se adoptă notaţiile şi modul de organizare al calculului din [10].15 .4.). Postelnicu & D. Îndrumător de proiectare – T. Încărcările grinzii secundare rezultă din schema de descărcare a încărcărilor din 400 250 2.60 2.3.1.75 = .00 250 2. valoare care se rotunjeşte la multiplu de 10 mm. Pentru grosimea de placă stabilită se determină încărcarea totală de calcul pe unitatea de suprafaţă: q = 21.Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente q ⋅l 2 21.55 + 15 = 84.068 kNm = 10.00 250 Figura 2.03 250 5. Se adoptă grosimea plăcii: hp = 90 mm.

pornite din colţurile plăcii. În faza de predimensionare. 2.60 qgs ⋅l 2 11 5.5.68 m 2 2 2 kN 13.3. Schema statică pentru grinda secundară şi alura diagramei înfăşurătoare de momente încovoietoare.68 = 21.60 qgs ⋅l 2 11 5.65 qgs ⋅l 2 11 M qgs ⋅l 2 12 qgs ⋅l 2 14 qgs ⋅l 2 14 qgs ⋅l 2 14 qgs ⋅l 2 14 qgs ⋅l 2 12 Figura 2.4: Aaf = 6.5 − 0. adică distanţa dintre feţele interioare ale grinzilor principale.00 m kN m kN m din greutatea proprie a grinzii secundare (250 x 500 ): bgs ⋅ (hgs − h p ) ⋅ γ b ⋅1.25 ⋅ (0.Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente placă la reazemele acesteia. qgs 5.5. care constituie reazemele.25 + ) = 13.2.3.47 Din aceleaşi considerente (încărcare temporară relativ mare în raport cu încărcarea totală) calculul grinzii secundare se va face în stadiul elastic.03 2. Şi în cazul grinzii secundare deschiderile de calcul se iau egale cu “lumina”. Schema statică. şi exprimă valori aproximative pentru maximele acestor momente rezultate din dispunerea încărcărilor temporare în poziţiile cele mai defavorabile. Aria aferentă pentru o grindă secundară curentă se deduce după o schemă ca cea din figura 2.09) ⋅ 25 ⋅1.14 - Îndrumător de proiectare – T.60 qgs ⋅l 2 11 5.00 ⋅ ( • • din planşeu: q ⋅ Aaf t 2. La grinzile de beton armat monolite care fac parte din planşee de tip curent procentul de armare raportat la secţiunea utilă a inimii (bho) trebuie să se încadreze din considerente economice în limitele 0.1. aşa cum se indică în figura 2. . definite prin linii înclinate la 45º. Valorile aproximative ale momentelor încovoietoare maxime. Evaluarea încărcărilor. 2. se poate admite în mod acoperitor că întreaga încărcare a plăcii se transmite numai grinzii secundare.8 %. Rezultă astfel schema din figura 2.65 qgs ⋅l 2 10 5.3. Valorile momentelor încovoietoare se obţin pe baza expresiilor indicate în figura 2.82 ⇒ qgs = 52.1 = 2.1 = 0.60 5. Nistorescu . Postelnicu & D.3.65 6.775 ⋅ = 49.8…1.4.03 + 0.5.

91 ⇒ qgp = 145. ho Se cunosc: Ra = 300 N / mm 2 Rc = 15 N / mm 2 b = 250 mm b M . • • • din planşeu: q ⋅ t = 21.15 - . se determină înălţimea relativă a zonei comprimate: ξ = μ ⋅ a = Rc 100 15 se alege pe criterii economice coeficientul de armare: μ = se obţine înălţimea utilă necesară a secţiunii: M ξ b ⋅ Rc ⋅ ξ ⋅ (1 − ) 2 = 164. Secţiunea de calcul a grinzii.1 ⋅ = 5.40 ⋅ (0.1 = 8. Evaluarea încărcărilor. 2 = qgs ⋅l 2 Ordinea operaţiilor este următoarea: • • • p 1.3.20 = .90 − 0. 2.3. Forma secţiunii de calcul pentru zona de reazem a grinzii secundare.3.Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente 2. se poate admite în mod simplificat că încărcările planşeului transmise concentrat grinzii principale prin reacţiunile grinzilor secundare să fie aproximate prin încărcări uniform distribuite.775 ⋅ 6 = 130. ho = • se stabileşte înălţimea secţiunii: hgs = h0 + a = 455.4. 2.5 − 0. valoare care se rotunjeşte la multiplu de 50 mm ⇒ hgs = 500 mm. Încărcările grinzii principale rezultă din schema de descărcare a încărcărilor din planşeu (figura 2.1 = 0. Predimensionarea grinzii principale.55 kNm = 164.7).3. 10 10 20 Acoperirea cu beton de calcul se consideră: a = 25 + ≈ 35 mm .momentul de calcul: M = 52.81 + 35 = 490.4.24 ⋅ (1 − 0.09) ⋅ 25 ⋅1.25 ⋅ (0.81 mm . a Figura 2.20 300 ⋅ = 0.1. pentru grinzile secundare se adoptă secţiunea 250 x 500. În faza de predimensionare.64 D m 9 bgp ⋅ (hgp − h p ) ⋅ γ b ⋅1.55 ⋅10 6 250 ⋅15 ⋅ 0.24 ) 2 = 455.24 .65 kN m din greutate proprie a grinzii principale (400 x 900): kN m din greutatea proprie a grinzilor secundare (250 x 500): t kN 6 ngs ⋅bgs ⋅ (hgs − h pl ) ⋅ γ b ⋅1. Deci.6.55 ⋅10 6 Nmm .09) ⋅ 25 ⋅1.1 ⋅ = 3 ⋅ 0.91 mm . 100 100 R 1.20 kN m Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D.47 ⋅ 5.3. Nistorescu .6 2 = 164.

03 400 250 5.Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente 250 2. Aria aferentă de placă pentru grinda principală.4.00 Figura 2.60 400 qgp ⋅ L2 10 qgp ⋅ L2 16 L=9m L=9m L=9m Figura 2.03 250 2.16 - Îndrumător de proiectare – T. La cadrul de beton armat având configuraţia celui care face obiectul prezentului proiect.00 250 2.8).00 250 2.2. Nistorescu .8. momentele maxime. 2. care se înregistrează în secţiunile de pe reazemele intermediare (figura 2. au valori în jurul qgp ⋅ L2 10 .7. Schema statică.00 250 6. Postelnicu & D.03 5 250 2. Schema statică a cadrului transversal şi alura diagramei înfăşurătoare de momente încovoietoare pentru grinda principală.60 2.00 250 2. qgp qgp ⋅ L2 16 qgp ⋅ L2 10 400 5.3.03 250 2. .

28 ⋅ (1 − ) 2 = 902.24 + 50 = 952.40 300 ⋅ se determină înălţimea relativă a zonei comprimate: ξ = μ ⋅ a = = 0.24 mm .20 ⋅ 9 2 = 1176.12 ⋅10 6 0. Forma secţiunii de calcul a grinzii principale pentru zona de moment maxim. greutatea grinzii rezultă astfel: Ga = 2 ⋅V ⋅ γ b = 2 ⋅ L/ 2 4. 2.40 = . Lăţimea tălpii superioare este dictată de asigurarea lungimilor de rezemare ale elementelor chesonate plus lăţimea monolitizării dintre ele. Predimensionarea grinzii de acoperiş.3.4. Grinda prefabricată se realizează prin turnare la faţa locului. valoare care se rotunjeşte la multiplu de 100 mm ⇒ hgp = 1000 mm.4. Panta grinzii rezultă 12 14 Înălţimea grinzii prefabricate de acoperiş se ia: h = adoptând o înălţime de grindă variabilă cuprinsă în limitele menţionate anterior.12 ⋅10 6 Nmm m 10 .Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente 2.3. Secţiunea de calcul a grinzii. Nistorescu .9. Din această cauză feţele laterale se prevăd cu o pantă de circa 1 % pentru a împiedica blocarea la decofrare datorită eventualelor neplaneităţi locale ale feţelor laterale ale tiparului.10). Acoperirea cu beton de calcul se consideră: a ≈ 50 mm. Ordinea operaţiilor este următoarea: • • • p 1.28 400 ⋅15 ⋅ 0.momentul de calcul: M = qgp ⋅ L2 10 = 145. Rc 100 15 se alege pe criterii economice coeficientul de armare: μ = se obţine înălţimea utilă necesară a secţiunii: M ξ bgp ⋅ Rc ⋅ ξ ⋅ (1 − ) 2 = 1176.24 mm ho = • se stabileşte înălţimea secţiunii: hgp = h0 + a = 902. L L ÷ .19 ⋅ 0. 100 100 R 1.45 ⋅ ( A1 + A2 + A1 ⋅ A2 ) ⋅ γ b = 2 ⋅ ⋅ (0. Cunoscând caracteristicile geometrice ale grinzii în secţiunile 1-1 şi 2-2 (vezi figura 2.19 + 0. Postelnicu & D. M .12 kN = 1176.28 . Figura 2.17 ) ⋅ 25 ≈ 40 kN 3 3 Îndrumător de proiectare – T. Pentru grinzile principale se adoptă secţiuni cu dimensiunile 400 x 1000.17 + 0.17 - . Grinzile de acoperiş se execută în tipare fixe.

50 0.00 ⋅ 2.52 1. 50 500 750 200 20 20 A2 = 0.γb densitatea aparentă pentru betonul armat.V reprezintă volumul grinzii de acoperiş.1943 m² 2.5.96 Gruparea fundamentală (Încărcari de calcul) qc = n ⋅ q n n a 1. Grinda prefabricată de acoperiş (elevaţie şi secţiuni). . 2.95 450 100 450 100 650 ELEVAŢIE Figura 2. .00 ⋅ 6. Încărcările aferente stâlpului central provin (vezi planşa 1): • din încărcările planşeului de acoperiş (fig.70 0. Încărcarea Izolaţii şi termoizolaţii Spaţiu tehnic Zăpadă TOTAL (q a ) [kN/ m2 ] 2. Valorile încărcărilor normate şi de calcul sunt cele din tabelul 2.75 Tabelul 2.1. Încărcari normate n q [kN / m2 ] 0. • din greutatea proprie a elementelor secundare de acoperiş: n ⋅ GEP = 6 ⋅15 = 90 kN .75 = 148.30 1. Predimensionarea stâlpilor.5.60 0.10.5.1723 m² 20 200 20 600 50 A1 = 0. Postelnicu & D.5. Evaluarea încărcărilor acoperişului.Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente în care: . Stâlpul central.2.2.2.63 2. Nistorescu . 2.5 kN . Evaluarea forţelor axiale în stâlpi.2. 2 1 2.25 % 2 1 8.1.12): L ⋅ t ⋅ qa = 9.25 % 2.40 0. Se apreciază iniţial că dimensiunile stâlpului sunt 600 x 600 [mm].20 1. 2.18 - Îndrumător de proiectare – T.

1 ⋅ 9. 2.1 = 0.2.85 kN din greutatea proprie a grinzilor secundare de la planşeul peste parter (fig.65 kN .1 = 40. TOTAL: 2.2.03 250 2.00 = 67.1 = 0.1 ⋅ 6.00 250 2.4 ⋅ (1.5.50 − 0. 2 2 din greutatea proprie a elementelor secundare de acoperiş: n ⋅ GEP = 3 ⋅15 = 45 kN .Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente • • • • • • din greutatea proprie a grinzilor principale de acoperiş: n ⋅ Ga = 1 ⋅ 40 = 40 kN .25 ⋅ (0.60 ⋅ 0. la nivelul planşeului peste parter. Ariile aferente de încărcare pentru stâlpi.03 250 2. 250 1 2 500 x 500 500 x 500 5 400 Figura 2.69 kN . din încărcările planşeului de acoperiş: qa ⋅ t ⋅ din greutatea proprie a grinzilor principale de acoperiş: n ⋅ Ga = ⋅ 40 = 20 kN .00 250 2.00 5 .6 5 400 250 2. Îndrumător de proiectare – T.00 ⋅ 9.11): ngs ⋅bgs ⋅ (hgs − h p ) ⋅ γ b ⋅1.58 kN .03 250 2.03 250 2.775 ⋅ 6.09) ⋅ 25 ⋅1.1 = 41.09) ⋅ 25 ⋅1. Încărcările aferente stâlpului marginal provin: • • • L 9.20 ⋅ 25 ⋅1. N ≈ 1695 kN Se apreciază că dimensiunile stâlpului sunt 500 x 500 [mm].1 ⋅ L = 1 ⋅ 0. Postelnicu & D. din greutatea proprie a stâlpului la parter: b ⋅ h ⋅ ( H − h p ) ⋅ γ b ⋅1.75 ⋅ 6.1 ⋅ t = 4 ⋅ 0. din greutatea proprie a stâlpului la etajul 1: b ⋅ h ⋅ H ⋅ γ b ⋅1.60 ⋅ (4.60 ⋅ 0. Stâlpul marginal .6 0 400 .09) ⋅ 25 ⋅1.00 = 90. din încărcările planşeului peste parter: q ⋅ t ⋅ L = 21.00 = 1175. din greutatea proprie a grinzilor principale de la planşeul peste parter: ngp ⋅bgp ⋅ (hgp − h p ) ⋅ γ b ⋅1.00 − 0.60 ⋅ 4.00 ⋅ = 74.03 5 .11.00 = 2.19 - .20 − 0.00 250 500 x 500 600 x 600 2. Nistorescu 250 2.25 kN .09 kN .

09) ⋅ 25 ⋅1.40 ⋅ (1.5 ⋅ 0.00 ⋅ = 587. N ≈ 925 kN m Se apreciază că dimensiunile stâlpului sunt 500 x 500 [mm].87 kN .1 = 0.20 Îndrumător de proiectare – T.1 ⋅ t = 2. Încărcările aferente stâlpului de colţ provin: • din încărcările planşeului de acoperiş : qa ⋅ ⋅ = 2.1 ⋅ din greutatea elementelor de închidere : b ⋅ t ⋅ Htotal ⋅ ngoluri ⋅ γ bca ⋅1. 2 2 din greutatea proprie a stâlpului la parter: b ⋅ h ⋅ ( H − h p ) ⋅ γ b ⋅1.26 kN .28 kN .50 − 0.20 ⋅ 6. Stâlpul de colţ. din încărcările planşeului peste parter: q ⋅ t ⋅ L 9.2. Nistorescu .20 ⋅ 25 ⋅1.50 ⋅ 0.09) ⋅ 25 ⋅1. la nivelul planşeului peste acoperiş.1 = 0.00 − 0. din greutatea proprie a grinzilor principale de la planşeul peste parter: 9.1 = 0.5 9.00 6.12.04 kN . ngp ⋅bgp ⋅ (hgp − h p ) ⋅ γ b ⋅1.25 ⋅ (0.8 ⋅ 8 ⋅1.0 0 H J K Figura 2.50 ⋅ 4.3.40 ⋅ 0.1 = 28.00 L = 1 ⋅ 0.Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente • • • • • • din greutatea proprie a stâlpului la etajul 1: b ⋅ h ⋅ H ⋅ γ b ⋅1. Ariile aferente de încărcare pentru stâlpi.12 kN 2 2 S H4 500 x 500 S J4 500 x 500 S K4 500 x 500 4 9.1 ⋅ 6.00 S H3 500 x 500 S J3 600 x 600 S K3 600 x 600 3 E P 6 x 1 .00 = 42.5.09) ⋅ 25 ⋅1.1 ⋅ = 45.75 ⋅ L t 2 2 9.5 ⋅ 0.00 = 21.1 = 28.00 ⋅ 6.775 ⋅ 6.0 0 6 .92 kN . Postelnicu & D.5 ⋅ (4.1 = 54.00 ⋅ = 37. TOTAL: 2.00 2 S H2 500 x 500 S J2 600 x 600 g rin d a a c o p e ris S K2 600 x 600 6 .2 − 0. 2 2 din greutatea proprie a grinzilor secundare de la planşeul peste parter: ngs ⋅bgs ⋅ (hgs − h p ) ⋅ γ b ⋅1. .07 kN .

4 ⋅ Rc .3 ⋅13 565 ⋅10 3 = 380.5 ⋅ (4.00 = 22.09) ⋅ 25 ⋅1. ngp ⋅bgp ⋅ (hgp − h p ) ⋅ γ b ⋅1.00 9.40 ⋅ (1.1 = 28.20 ⋅ ( + ) ⋅ 6.1 = 0. 2 2 din greutatea proprie a stâlpului la parter: b ⋅ h ⋅ ( H − h p ) ⋅ γ b ⋅1.87 kN .5 ⋅ 0.1 = 0.26 kN .1 = 0.14 kN . din încărcările planşeului peste parter: q ⋅ ⋅ ngs ⋅bgs ⋅ (hgs − h p ) ⋅ γ b ⋅1.62 mm 0. Pentru a ţine seama de efectul momentelor încovoietoare. folosită ţine cont de solicitarea la care este supus elementul de beton armat. pentru a ţine seama de ponderea diferită a momentelor în cazul celor două categorii de stâlpi.00 = 1 ⋅ 0.1 = 67. la stâlpii marginali şi de colţ. Nistorescu .96 kN 2 2 2 2 din greutatea proprie a grinzilor secundare de la planşeul peste parter: t 6.1 ⋅ t D 6. Secţiunile stâlpilor rezultă astfel: • • • stâlp central: b = h = stâlp marginal: b = h = stâlp de colţ: b = h = N 1695 ⋅10 3 = = 570.5 ⋅ 0.20 ⋅ 25 ⋅1.1 ⋅ = 21.50 − 0.50 ⋅ 0.07) ⋅ 25 ⋅1. cu valori necunoscute în această fază. mai dificil de realizat la stâlpii monoliţi.00 = 21. stâlpul de colţ se va realiza cu aceleaşi dimensiuni ca şi stâlpul marginal (500 x 500).50 ⋅ 4. la stâlpii centrali şi 0. de dimensiunea cea mai mică a secţiunii şi de poziţia de turnare a elementului.1 ⋅ = 45. 2 2 din greutatea proprie a grinzilor principale de la planşeul peste parter: L 9. Valorile echivalente ale rezistenţelor la compresiune se iau: 0.8 ⋅ 8 ⋅1.5 kN 2 1 ⋅ Ga ≈ 20 kN .05 kN .775 ⋅ ⋅ = 293. 2 • • • • • • • din greutatea proprie a grinzilor principale de acoperiş: din greutatea proprie a stâlpului la etajul 1: b ⋅ h ⋅ H ⋅ γ b ⋅1.4 ⋅13 ⇒ ⇒ ⇒ 600 x 600 N 925 ⋅10 3 = = 487. se consideră o rezistenţă inferioară celei efective. Postelnicu & D. Rc.00 = 2.00 − 0. Îndrumător de proiectare – T.40 ⋅ 0.00 9.01 mm n ⋅ Rc 0.09) ⋅ 25 ⋅1.2 − 0. de a întinde parţial secţiunile stâlpilor. În faza preliminară a proiectului se apreciază dimensiunile necesare ale stâlpilor pe baza unui calcul simplificat la compresiune centrică.1 = 28. 2 2 2 2 TOTAL: N ≈ 565 kN Stâlpii structurii sunt solicitaţi la compresiune excentrică.3 ⋅ Rc .00 b ⋅ ( + ) ⋅ Htotal ⋅ ngoluri ⋅ γ bca ⋅1.93 mm n ⋅ Rc 0.58 kN .Structură etajată din beton armat Predimensionare elemente • din greutatea proprie a elementelor secundare de acoperiş: n ⋅ GEP = 3 ⋅15. (anexa C – “Rezistenţe de calcul în elemente de beton armat”).21 - .3 ⋅13 500 x 500 N = n ⋅ Rc 400 x 400 Rezistenţa de calcul.1 ⋅ din greutatea elementelor de închidere: t D 6.25 ⋅ (0. Pentru asigurarea unei rezemări cât mai bune a grinzilor de acoperiş pe capătul stâlpilor şi pentru a evita realizarea în acest scop a unei console.

Structură etajată din beton armat

Predimensionare elemente

2.6.

Predimensionarea fundaţiilor izolate sub stâlpi.

Fundaţiile izolate sub stâlpi se proiectează sub formă de bloc din beton simplu şi cuzinet din beton armat. În acest sistem, eforturile de la baza stâlpilor se transmit la teren în două trepte, respectiv printr-un transfer la baza cuzinetului pe talpa căruia se pot dezvolta presiuni pe care le poate suporta betonul simplu şi apoi printr-un transfer la talpa blocului de beton simplu, sub care se pot dezvolta presiuni pe care le poate suporta terenul. Condiţii constructive:
H ≥ 400 mm h ≥ 300 mm Lc = (0,55 L 0,65) ⋅ L
h ≥ 0,25 Lc tgβ = h / l ≥ 2 / 3 (recomandabil ≥ 1) tgα = H / L1 ≥ 1
α

Figura 2.13. Reguli de alcătuire ale fundaţiilor cu bloc din beton simplu şi cuzinet de beton armat

Încărcarea gravitaţională la nivelul talpii fundaţiei se aproximează: Nf ≈ 1,2 ⋅ N , pentru a ţine seama de greutatea propie a fundaţiei şi de neuniformitatea distribuţiei presiunilor pe talpa fundaţiei, ca efect al momentului încovoietor. Cunoscând din temă determină din relaţia: L =
pconv = 0,3 Nf pconv N mm 2

ţine seama şi de adâncimea minimă de fundare, astfel încât cota fundaţiilor izolate sub stâlpi va fi - 1,50 m. La alcătuirea fundaţiilor se vor respecta regulile de alcătuire constructivă prevăzute în P10 – 86 [13]. O parte din aceste reguli sunt reproduse în chenarul din figura 2.13. Operaţiile de dimensionare ale elementelor fundaţiilor celor trei tipuri de stâlpi sunt prezentate în continuare într-o manieră succintă. 2.6.1. Fundaţia stâlpului central. • • • •
N = 1695 kN L≥ Nf pconv =

⇒ Lc = 1,50 m ; rezultă l = 450 mm şi L1 = 600 mm ;
Lc = (0,55 L 0,65) ⋅ L = 1485 L1755 mm

β

, latura blocului de beton simplu se

. La stabilirea înălţimii blocului de beton simplu se

⇒ N f = 1,2 ⋅ N = 1,2 ⋅1695 = 2034 kN ;
2034 ⋅10 3 = 2603,8 mm 0,30

⇒ L = 2,70 m ;

- 22 -

Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu

Structură etajată din beton armat

Predimensionare elemente

• •

din condiţia tgα =

H ≥1 L1 h ≥1 l

⇒ H = 800 mm ; ⇒ h = 500 mm .

din condiţia tgβ =

600

450

600

Figura 2.14. Fundaţia stâlpului central.

2700

2.6.2. Fundaţia stâlpului marginal. • • • • • •
N = 925 kN L≥ Nf pconv

⇒ N f = 1,2 ⋅ N = 1,2 ⋅ 925 = 1110 kN ;
1110 ⋅10 3 = = 1923,5 mm 0,30

800

1500

500

500

300

450

⇒ L = 2,00 m ;
400

⇒ Lc = 1,10 m ; rezultă l = 300 mm şi L1 = 450 mm ;
Lc = (0,55 L 0,65) ⋅ B = 1100 L130 mm H tgα = ≥1 L1 h ≥1 l

din condiţia

⇒ H = 900 mm ; ⇒ h = 400 mm .
2000

din condiţia tgβ =

Figura 2.15. Fundaţia stâlpului marginal.

Pentru stâlpul de colţ se adoptă aceeaşi fundaţie ca şi pentru stâlpul marginal. Dimensiunile elementelor structurale rezultate din operaţiile de predimensionare sunt indicate în planşa 1, care reprezintă secţiunea transversală prin clădire. Aşa cum se va vedea în continuare dimensionarea finală a structurii nu a impus modificarea dimensiunilor stabilite în faza de predimensionare.

Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu

900 - 23 -

1100

Structură etajată din beton armat

Proiectarea plăcii

3. PROIECTAREA PLĂCII
3.1. Evaluarea încărcărilor plăcii planşeului peste parter.
Tipul încărcării Încărcari normate q n [kN / m2 ] Gruparea fundamentală (Încărcari de calcul) qc = n ⋅ q n n

Încărcări permanente greutate propie 0,09⋅25 = placă de 9 cm (g1) pardoseală (g 2 ) TOTAL (g) [kN / m2 ] Încărcări temporare. 2,25 1,00

1,10 1,30

2,475 1,300 3,775 18,000 21,775

Tabelul 3.1.

încărcare utilă (p) 15,00 1,20 TOTAL GENERAL ( q ) [kN/ m2 ]

3.2. Schema de calcul. Pentru stabilirea solicitărilor maxime se ţine seama de faptul că încărcarea permanentă acţionează după o singură schemă şi anume aceea cu valoarea integrală uniform distribuită pe toată lungimea grinzii înlocuitoare, iar încărcarea temporară acţionează după orice schemă posibilă.
g 1 p 2 p 3 p 4 p 5

Figura 3.1. Scheme de încărcare pentru placa armată pe o direcţie.

- 24 -

Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu

1 ). 3.099 0. Coeficientul a care introduce efectul încărcărilor permanente şi coeficienţii b şi c. • pentru toate celelalte deschideri interioare se iau valorile corespunzătoare deschiderii mijlocii a grinzii cu 5 deschideri egale (secţiunile c şi 3). folosind relaţii de forma: + Mi.555 -2.085 c -0.03 5 b 2 2. Valorile numerice şi semnele coeficienţilor de influenţă pentru grinda cu cinci deschideri egale precum şi valorile maxime ale momentelor încovoietoare sunt date în tabelul 3. pe când în reazeme interesează . Coeficienţii de influenţă au fost notaţi cu a. max = (a ⋅ g + b ⋅ p) ⋅ l2 − Mi.2 Deschiderea Încărcarea Încărcarea M+ M− max max permanentă temporară Coeficienţi de influenţă (a ⋅ g + b ⋅ p) ⋅ l2 (a ⋅ g + c ⋅ p) ⋅ l2 de calcul (g) (p) 1 b 2 c 3 a 0. Notaţiile folosite pentru secţiunile caracteristice la grinda cu 5 deschideri.046 -0.25 - . În secţiunile din câmpuri interesează atât momentele maxime pozitive cât şi negative.00 [ kNm / m ] 8.00 f 2. La grinzile continue cu mai mult de 5 deschideri egale se procedează după cum urmează: • pentru primele două deschideri de la margine (secţiunile 1. max ( 3.Structură etajată din beton armat Proiectarea plăcii Momentele încovoietoare maxime în secţiunile caracteristice. dispusă în ipoteza cea mai acoperitoare ( figura 3.596 6.2.021 [ kNm / m ] -0.072 -0.2.505 -0. 2 şi b) valorile momentelor încovoietoare se iau ca la grinda cu 5 deschideri egale. Postelnicu & D.2 ) = (a ⋅ g + c ⋅ p) ⋅ l 2 În aceste relaţii g şi p reprezintă încărcările permanente şi temporare pe m2 de placă.2.00 18.079 0.775 3.3.030 2.03 c 3 2.026 -0.03 e 5 2. Calculul momentelor încovoietoare.373 1.046 b 0.1 ) ( 3.00 18.00 18.033 -0.775 3.039 [m] 2.775 [kN / m2 ] 18.00 18.030 2.032 2.111 -0.177 S-au notat cu litere secţiunile din dreptul reazemelor şi cu cifre secţiunile din mijlocul deschiderilor. c.105 0.032 0. b.079 0. Valorile maxime în valori absolute ale momentelor încovoietoare se pot determina cu ajutorul coeficienţilor de influenţă.813 -10.775 3.463 -2. iar l deschiderea de calcul. practic. Îndrumător de proiectare – T. se determină adunând pe rând valorile produse de încărcările permanente. numai valorile maxime negative.014 0. cu valorile cele mai mari produse în fiecare secţiune considerată de încărcarea utilă. Sectiunea Tabelul 3. Schema grinzii este dată în figura 3.145 7.035 2.03 d 4 2. a 1 2.899 -9. care introduc efectul încărcării temporare se pot găsi anexa B.775 3. Nistorescu .030 [kN/ m2 ] 3.00 Figura 3.120 -0.

4. 300 Ra Armarea efectivă şi calculul pentru celelalte secţiuni semnificative. calculat considerând zona întinsă integral plastificată. Valoarea momentului încovoietor de la extremitatea plăcii. In zonele din câmpuri cu momente încovoietoare la partea superioară a plăcii solicitarea de încovoiere este preluată numai de betonul simplu. ho = h − a = 90 − 15 = 75 mm 3.1.04556 (g + p) ⋅l 2 21.775 ⋅ 2.757 ⋅10 6 1000 ⋅ 75 2 ⋅15 = 0.2.757 kNm 24 24 Cantitatea de armătură se obţine dintr-o ecuaţie de proiecţie pe axa elementului: A = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ a 15 Rc = 1000 ⋅ 75 ⋅ 0. Deoarece încărcarea temporară este mare apar momente negative în câmpuri (vezi tabel 3. 3.4. Capacitatea de rezistenţă a secţiunii de beton simplu este dată de relaţia: M = cpl ⋅Wf ⋅ Rt (3. . momentele încovoietoare maxime pozitive şi negative se determină cu aceiaşi coeficienţi de influenţă (vezi şi anexa B) cu următoarele precizări: momentul încovoietor pe un reazem intermediar se determină pentru o deschidere de calcul egală cu media deschiderilor adiacente reazemului respectiv.3) unde: Wf – modulul de rezistenţă la fisurare al secţiunii. Acoperirea cu beton de calcul se consideră: a = 10 + Se cunosc: Rc Ra – rezistenţa la întindere a oţelului: Ra = 300 N / mm 2 (oţel PC 52). h – grosimea plăcii: h = 90 mm . Se determină ξ dintr-o ecuaţie de echilibru a momentelor [10]: ξ = 1− 1− 2⋅M b ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅ 3. Armarea plăcii în câmp la momente negative.4.lăţimea de calcul a plăcii: b = 1 m . ho – înălţimea utilă a secţiunii. b . 3. Nistorescu . În calculul momentelor.035 2 = = 3. datorită împiedicării parţiale a rotirii libere prin legătura cu grinda de margine se consideră acoperitor la valoarea: M= d ≈ 15 mm 2 rezistenţa la compresiune a betonului: Rc = 15 N / mm 2 (beton Bc 25).4.Structură etajată din beton armat Proiectarea plăcii Dacă deschiderile de calcul nu sunt egale între ele ci diferă cu până la 20 %. Postelnicu & D. Secţiunea de calcul este cea din figura 2.85 mm 2 .26 - Îndrumător de proiectare – T. Secţiunea a. ce se desfăşoară în mod asemănător.2). sunt prezentate în tabelul 3. Dimensionarea armăturii de rezistenţă. grinzile secundare s-au considerat în mod acoperitor ca reazeme simple ideale.04556 ⋅ = 170.3. neglijându-se rezistenţa la torsiune a acestora. momentul încovoietor într-un câmp se determină pentru mărimea efectivă a deschiderii respective.

75 ⋅ 1000 ⋅ 90 2 ⋅1.17 ⋅ mm 2 300 Ra Se alege: Aa = 151 mm² ( 3 φ 8 / ml ) şi Aa = 142 mm² ( 5 φ 6 / ml ) pentru varianta fără bare înclinate (a se vedea § 3. Se cunoaşte momentul de calcul în valoare absolută: M = 2. a cărui valoare este 1 pentru o înălţime a secţiunii h ≤ 100 mm. întrucât la stânga sau la dreapta acestor secţiuni momentele negative au valori absolute mai mari. care constituie reazemele plăcii (figura 3. 3.3). numărul minim de bare este de 5 bare / m.90 ⋅ kN ⋅ m ⇒ ⇒ ξ = 1− 1− 2⋅M b ⋅ Rc ⋅ ho2 = 1− 1− 2 ⋅ 2. Va trebui ca în această secţiune să se dispună armătură la partea superioară pentru preluarea acestui moment. g Valori de calc ul ale momentelor p ΔΜ Valori reale Figura 3.60 kNm 6 Se observa că doar în secţiunea 2 (primul câmp intermediar) momentul produs de solicitarea de încovoiere este mai mare decât momentul capabil al secţiunii de beton simplu.3. Aşadar: M = 1 ⋅1.90 ⋅ 106 = 0. formând plase legate cu sârmă.4. pe baza valorilor momentelor din mijlocul deschiderii poate apărea ca neacoperitoare.75 ⋅ We . Se procedează în acest mod pentru că în realitate valorile momentelor negative sunt mai mici decât cele luate în calcul. Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D.3.Structură etajată din beton armat Proiectarea plăcii cpl – coeficient prin care se ţine seama de plasticizarea parţială a zonei întinse a secţiunii. ca urmare a efectelor favorabile a rigidităţii la torsiune a grinzilor secundare. în care We este modulul de rezistenţă în stadiul elastic. 3. Diferenţa ΔM între momentele de calcul şi momentele reale.3. Numărul maxim de bare /m recomandat. Reguli constructive de alcătuire a plăcilor de beton armat. Dimensionarea armăturilor de la partea superioară în secţiunile din câmpul plăcilor.5).5. În cazul secţiunilor dreptunghiulare sau în formă de T.27 - . în zonele întinse. se admite să se determine Wf cu o relaţie simplificată: Wf = 1. Pentru plăcile cu grosimea hp ≤ 300 mm.1 = 2598750 Nmm = 2. Nistorescu . Placa se armează cu bare montate individual din oţel laminat.03498 ⋅ = 131.03498 1000 ⋅ 15 ⋅ 752 A = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ a 15 Rc = 1000 ⋅ 75 ⋅ 0. Diametrele minime admise pentru armăturile de rezistenţă şi pentru cele de repartiţie sunt date în tabelul 3. Secţiunea 2 (armată la moment negativ). în câmp şi pe reazem este de 12 bare / m.

5.5.4).3 Numărul de bare pe metru trebuie stabilit astfel ca distanţele între bare să fie într-o succesiune ordonată. PC 60 OB 37 Tabelul 3. lc= lo(1) / 4 lc= lo(1) / 4 lo(1) > lo(2) lo(1) lo(1) / 5 lo(2) / 5 lo(2) Figura 3.Structură etajată din beton armat Proiectarea plăcii Tipuri de armături Diametre minime (mm) pentru armãturile de: Rezistenţă Barele înclinate şi Barele drepte de la Repartiţie barele de la partea partea inferioarã a superioară plãcii 6 6 6 8 Bare laminate individuale PC 52. calculat cu relaţia (3). Se admite ca armarea la partea superioară să se prevadă numai pe porţiunile în care momentele negative din câmp depăşesc momentul capabil al secţiunii nearmate. În cazul de faţă s-a va folosit un modul de 3 bare /m. Secţiunile de înclinare a barelor vor fi amplasate la distanţe suficient de mari de la marginile reazemelor (de regulă 1/5 din lumina liberă a plăcii în deschiderea . pentru preluarea momentelor negative de pe reazeme.). la care pot interveni momente încovoietoare negative în câmpuri. Fasonarea barelor înclinate se face în acest caz la faţa locului pe cofrajul plăcii. se va lua de fiecare parte a reazemului lc = l / 4 din cea mai mare dintre luminile lo(1) şi lo(2) ale deschiderilor adiacente. Dacă nu se face un calcul al lungimii lc necesare (vezi figura 3. Dispunerea călăreţilor şi barelor înclinate în secţiunea de reazem a plăcii. Armăturile de la partea superioară a plăcii.4. De aceea numărul de bare pe metru din aceeaşi placă trebuie să fie multiplu de un modul (2. care se livrează în colaci de lungimi mari. 3. În cazul curent al armării cu bare cu diametre până la 10 mm inclusiv. este preferabil ca barele drepte de la partea inferioară şi cele ridicate să se realizeze continue (dintr-o bucată) pe toată lungimea planşeului. completate pe reazeme cu bare locale (călăreţi). 3. se prevăd lungimi lc corespunzătoare mai mari decât cele definite anterior. putându-se ajunge până la o armare continuă la partea superioară a plăcii. 4 etc. La plăcile cu încărcări temporare mari în raport cu încărcările permanente. pentru a simplifica montajul şi controlul poziţionării armăturilor. Nistorescu . Postelnicu & D. se prelungesc de o parte şi de alta a reazemului astfel ca să acopere întreaga zonă de momente negative.28 Îndrumător de proiectare – T.

Dispunerea armăturilor constructive la plăcile armate pe o direcţie. • • Se propun două soluţii de armare: o soluţie în care se folosesc bare înclinate.5.29 - . pentru ca barele înclinate să poată fi utilizate eficient la preluarea momentelor negative de pe reazeme (vezi figura 3. Alegerea armăturii. dar cel puţin 4 φ 6 mm /m.4). Îndrumător de proiectare – T. repartizează eventualele încărcări locale concentrate la o lăţime mai mare de placă. limitează deschiderea fisurilor produse de contracţia betonului sau de variaţiile de temperatură. Aceste armături au roluri multiple: împreună cu barele armăturii de rezistenţă formează o reţea (plasă) îndeplinind un rol de montaj.Structură etajată din beton armat Proiectarea plăcii respectivă). La plăcile armate pe o direcţie (vezi figura 3. soluţie recomandabilă. o soluţie în care se folosesc numai bare drepte. Postelnicu & D. călăreţii prelungiţi de o parte şi de alta a reazemelor cu ( lo(2) / 4 ) de regulă 5 φ 8 / m dacă sunt din OB 37 şi 5 φ 6 / m dacă sunt din PC 52 sau PC 60. Nistorescu lo(2) . lo(2) / 4 lo(2) / 4 lo(2) / 4 lo(2) / 4 Repartiţie Sus şi jos lo(1) Figura 3. preiau eforturile de întindere produse de momentele încovoietoare pozitive de pe direcţia paralelă cu latura lungă a plăcii.6.5) se prevăd pe direcţia perpendiculară pe cea a armăturilor de rezistenţă armături constructive: • în zonele întinse din câmp şi de pe reazeme. pe considerente de simplicitate a execuţiei. la planşeele obişnuite şi 25 % la cele cu încărcări concentrate mari. • pentru preluarea momentelor locale de încastrare pe reazemele de continuitate de pe direcţia laturii mari a plăcii lo(1). Perpendicular pe direcţia armăturilor de rezistenţă se dispun armături numite de “repartiţie” sau de “montaj”. la plăci cu deschideri mici. o armătură de repartiţie având secţiunea pe metru egală cu cel puţin 15 % din secţiunea pe metru a armăturii de rezistenţă. 3.

3.85 0.30 - Îndrumător de proiectare – T.6.134 502.40 c 75 9. Soluţia de armare aleasă pentru placa armată pe o singură direcţie.84 0.106 399.72 2 75 6.22 0.087 326. Se prezintă în continuare spre exemplificare armarea plăcii fără bare înclinate pentru care s-a adoptat următoare soluţie de armare.31 a 75 0.87 Rc Ra Aria [mm 2 ] 85 151 236 302 151 453 387 151 538 151 151 302 302 151 453 236 151 387 Bare / ml 3φ6 3φ8 3φ8+3φ6 3φ8+3φ8 3φ8 9φ8 3 φ 8 + 3 φ 10 3φ8 6 φ 8 + 3 φ 10 3φ8 3φ8 6φ8 3φ8+3φ8 3φ8 9φ8 3 φ 10 3φ8 3 φ 8 + 3 φ 10 Tip călăreţi înclinate total drepte înclinate total călăreţi înclinate total drepte înclinate total călăreţi înclinate total călăreţi înclinate total p ef ⋅ % 0.27 0.Structură etajată din beton armat Proiectarea plăcii Secţiune ho [ mm ] M [kNm] 3. .6 şi 3.1.52 Tabelul 3.21 0.7.505 0.60 b 75 10.7 sunt indicate schemele celor două soluţii de armare.5 sunt prezentate secţiunile armăturile alese în cele două soluţii. Armarea plăcii fără bare înclinate.021 0.555 0. La plăcile cu deschideri până la 2 m se recomandă armarea mai simplă.463 0.373 0.119 447. se prezintă calculul corespunzător acestei soluţii de armare.4 În tabelele 3.60 3 75 7.079 294. fără bare înclinate. 3 φ 6 / ml 5 3 φ 10 / ml 7 3 φ 8 / ml 8 4 3 φ 10 / ml 3 3 φ 8 / ml 6 6 φ 8 / ml 6 3 φ 8 / ml 3 φ 8 / ml 3 φ 8 / ml 1 2 Figura 3. În figurile 3.046 1 75 8.757 2⋅M ξ = 1− 1− b ⋅ Rc ⋅ ho 2 Aa = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ [mm 2 ] 170.5.4 şi 3.6. Soluţia de armare pentru placa armată pe o singură direcţie în varianta fără bare înclinate. Nistorescu . În tabelul 3. Postelnicu & D. 5 φ 8 / ml 2 5 φ 10 / ml 5 φ 6 / ml 3 4 5 φ 10 / ml 1 5 φ 10 / ml 3 5 φ 10 / ml 3 Figura 3.

Planul de cofraj indică dimensiunile care nu mai sunt reproduse în planul de armare. în cazul planului de cofraj al planşeului din proiect.52 c 75 9. În acest plan elementele secţionate sunt reprezentate haşurat sau poşat.52 b 75 10.71 3 75 7.046 5φ8 călăreţi 1 75 8.7. grinzilor secundare şi a grinzilor principale. În cazul structurilor complicate. Dacă peste planul de cofraj se desenează rabatute în planul desenului şi armăturile. Planul este completat de extrasul de armătură al plăcii.84 535 5 φ 10 + 5 φ 6 călăreţi 0.373 0.505 0. Planul de cofraj se completează prin secţiuni verticale prin planşeu. numărul armăturilor identice.33 a 75 0. în acest caz a stâlpilor situaţi sub planşeu. Postelnicu & D. Îndrumător de proiectare – T. desenate cu o linie mai groasă decât cea folosita pentru liniile de cotă aşa cum apar acestea în vederea menţionata.119 447. Planul de cofraj al planşeului reprezintă vederea de jos în sus a structurii acestuia de la nivelul unei secţiuni orizontale prin elementele verticale ale structurii.27 393 5 φ 10 drepte 0. care indică şi înălţimea elementelor structurale.463 0.021 0. lungimea de tăiere.079 294.106 399. Într-o accepţiune apropiată cu cea de mai sus planul de cofraj este reprezentarea în desen a muchiilor cofrajului în care se execută planşeul.087 326. planul devine plan de cofraj şi armare.Structură etajată din beton armat Proiectarea plăcii Secţiune ho [mm] M [kNm] 3.134 502. a plăcii.555 0. Planul de cofraj reprezintă planul care indică forma.22 535 5 φ 10 + 5 φ 6 călăreţi 0. iar elementele structurale sunt reprezentate prin muchiile lor. Plan cofraj şi armare planşeu peste parter. Extrasul de armătură reprezintă un tabel în care sunt date principalele caracteristici ale tuturor tipurilor de armături (mărcilor): diametrul armăturii. într-o vedere de deasupra înainte de turnarea betonului. dimensiunile şi poziţiile tuturor elementelor structurale.87 Rc Ra Aria [mm2 ] 251 Bare / ml Tip p ef ⋅ % 0.71 2 75 6. de cofraj şi respectiv se desenează separat.52 Tabelul 3.21 393 5 φ 10 drepte 0. cele două planuri. Nistorescu . pentru a se obţine spaţiile libere necesare pentru indicarea detaliată a armării.5 3. în cazul de faţă ale planşeului peste parter. calitatea oţelului.757 2⋅M ξ = 1− 1− b ⋅ Rc ⋅ ho 2 Aa = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ [mm2 ] 170.31 - .85 393 5 φ 10 drepte 0.

Ax reazem Ax reazem Ax reazem Ax reazem a b Dupa necesitate c d Gresit (continuu) e Figura 3. Extrasul furnizează în final cantitatea de oţel totală şi pe sortimente (diametru şi tip oţel).Structură etajată din beton armat Proiectarea plăcii În tabel sunt însumate lungimile tuturor armăturilor de un anumit diametru separat pentru toate calităţile de oţel utilizate.8.8 sunt prezentate schematic modurile de dispunere a armăturii de rezistenţă în diferite cazuri caracteristice. Postelnicu & D.32 - Îndrumător de proiectare – T. Nistorescu .5. În figura 3. . Moduri de dispunere a armăturii de rezistenţă. La realizarea lui s-a ţinut seama de toate regulile constructive enunţate la punctul 3. Planul de cofraj şi armare al plăcii planşeului peste parter este prezentat în planşa 3.

Structură etajată din beton armat

Calculul grinzii secundare

4. PROIECTAREA GRINZII SECUNDARE CURENTE G2
4.1. Schema statică. Grinda secundară este o grindă continuă cu deschideri egale, care reazemă pe grinzile principale (grinzile cadrului transversal). Schema statică este cea reprezentată în figura 4.1. S-au notat cu litere secţiunile distincte din dreptul reazemelor şi cu cifre secţiunile distincte din mijlocul deschiderilor.
a 1
5,65

b 2
5,60

c 3
5,60

c 3
5,60

c 2
5,60

b 1
5,65

a

Figura 4.1. Schema statică a grinzii secundare.

4.2. Evaluarea încărcărilor. Încărcările grinzii secundare provin din greutatea proprie şi din încărcările permanente şi temporare ale plăcii, pe zona aferentă a grinzii (Aaf), aşa cum se indică în figura 4.2. ⇒ Aaf = 2 ⋅
5,60 + (5,60 − 2,00) 2,00 ⋅ + 0,25 ⋅ 5,60 = 10,6 m 2 2 2

25

2,03

5

25

2,03

25

2,03

40

25
5.60

2,03

25

2.00

25

2.00

25

2.00

25

2.00

25

5.60

40

Figura 4.2. Aria aferentă de calcul pentru grinda secundară.
Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu - 33 -

40

G2 25 x 50

Structură etajată din beton armat

Calculul grinzii secundare

Rezultă următoarele valori ale încărcărilor. Încărcarea permanentă ( g). • • din greutate placă + pardoseală: din greutate proprie (25 x 50 ):
bgs ⋅ (hgs − h pl ) ⋅ γ b ⋅1,1 = 0,25 ⋅ (0,5 − 0,09) ⋅ 25 ⋅1,1 = 2,82 kN m kN m g⋅ Aaf t − bgp = 3,775 ⋅ kN 10,60 = 7,14 m 5,6

⇒ Încărcarea temporară ( p). • din încărcarea utilă: p ⋅
Aaf 10,60 kN = 18,00 ⋅ = 34,08 5,6 t − bgp m

g = 9,96

⇒ p = 34,08

kN m

În conformitate cu prevederile STAS 10107/2 – “Planşee curente din plăci şi grinzi din beton armat şi precomprimat”, în cazul în care raportul dintre valoarea încărcărilor temporare de lungă durată şi a celor totale este mai mare de 0,75 este necesar ca valoarea eforturilor de dimensionare să se obţină printr-un calcul în domeniul elastic. Este cazul grinzilor secundare care fac obiectul prezentului proiect la care acest raport este
34,08 = 0,77. 44,04

4.3. Calculul eforturilor. Ca şi în cazul plăcii, calculul eforturilor de dimensionare se bazează pe valorile maxime ale diagramelor de eforturi, în acest caz momente încovoietoare şi forţe tăietoare, corespunzătoare grinzii cu 5 deschideri egale. Valorile momentelor încovoietoare corespunzătoare secţiunilor de la marginea reazemelor şi din mijlocul deschiderilor se pot determina cu ajutorul coeficienţilor de influenţă, folosind relaţii de forma: + − Mi ,max = (a ⋅ g + b ⋅ p) ⋅l 2 şi Mi ,max = (a ⋅ g + c ⋅ p) ⋅l 2 (4.1) În aceste relaţii g şi p reprezintă încărcările permanente şi temporare pe unitatea de lungime, iar l deschiderea de calcul. Coeficienţii de influenţă au fost notaţi cu a, b, c. Valorile numerice şi semnele coeficienţilor de influenţă pentru grinda cu cinci deschideri egale, precum şi valorile maxime şi minime ale momentelor încovoietoare sunt date în tabelul 4.1.
Deschiderea Încărcarea Încărcarea M+ M− max max Coeficienti de influentă permanentă temporară 2 (a ⋅ g + b ⋅ p) ⋅l (a ⋅ g + c ⋅ p) ⋅l 2 de calcul (g) (p) [kN / m] [kN / m] a b c [m] [ kNm ] [ kNm ] 5.650 5.625 5.600 5.600 5.600 9.960 9.960 9.960 9.960 9.960 34.04 34.04 34.04 34.04 34.04 130.470 -18.011 94.639 9.485 105.105 -5.360 -162.335 -38.797 -143.167 -27.264
Tabelul 4.1
- 34 Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu

Secţiunea

1 0.072 0.099 -0.026 b -0.105 0.014 -0.120 2 0.033 0.079 -0.046 c -0.079 0.032 -0.111 3 0.046 0.085 -0.039

Structură etajată din beton armat

Calculul grinzii secundare

La grinzile continue cu mai mult de 5 deschideri egale se consideră: pentru deschiderile de margine (secţiuni de tip 1) şi pentru primele deschideri interioare (secţiuni de tip b şi 2) se iau aceleaşi valori ca la grinda cu 5 deschideri egale; • pentru toate celelalte deschideri interioare se iau valorile corespunzătoare deschiderii mijlocii a grinzii cu 5 deschideri egale (secţiuni de tip c şi 3). Dacă deschiderile de calcul nu sunt egale între ele ci diferă cu până la 20 %, momentele încovoietoare maxime pozitive şi negative se determină cu aceiaşi coeficienţi de influenţă (vezi şi anexa B) cu următoarele precizări: momentul încovoietor pe un reazem intermediar se determină pentru o deschidere de calcul egală cu media deschiderilor adiacente reazemului respectiv; momentul încovoietor într-un câmp se determină pentru mărimea efectivă a deschiderii respective. Valorile maxime şi minime ale forţelor tăietoare se pot determina cu ajutorul coeficienţilor de influenţă, folosind relaţii de forma: Qi+, max = (α ⋅ g + β ⋅ p) ⋅l şi Qi−, max = (α ⋅ g + γ ⋅ p) ⋅l (4.2) În aceste relaţii g şi p reprezintă încărcările permanente şi temporare pe unitatea de lungime, iar l deschiderea de calcul. Coeficienţii de influenţă au fost notaţi cu α, β, γ. Valorile numerice şi semnele coeficienţilor de influenţă pentru grinda cu cinci deschideri egale, precum şi valorile maxime şi minime în secţiunile de la faţa reazemelor, ale forţelor tăietoare sunt date în tabelul 4.2. •
Tabelul 4.2 − + Deschiderea Încărcarea Încărcarea Qmax Qmax Coeficienti de influentă permanentă temporară (α ⋅ g + β ⋅ p) ⋅l (α ⋅ g + γ ⋅ p) ⋅l de calcul (g) (p) [kN/ m] [kN/ m] [m] [ kNm ] [ kNm ] α β γ

a b st b dr c st c dr

Secţiunea

0.395 -0.605 0.526 -0.474 0.500

0.447 0.014 0.598 0.103 0.591

-0.053 -0.620 -0.072 -0.577 -0.091

5.65 5.60 5.60 5.60 5.60

9.96 9.96 9.96 9.96 9.96

34.04 34.04 34.04 34.04 34.04

108.20 -31.08 143.33 -6.80 140.55

12.03 -151.93 15.61 -136.43 10.54

4.4. Calculul armăturii longitudinale. Se exemplifică în continuare calculul unei grinzi secundare curente G2 25 x 50. În zonele solicitate la moment negativ (care întind fibra superioară a grinzii), secţiunea de calcul este de formă dreptunghiulară, iar în zonele solicitate la momente pozitive (care întind fibra inferioară) şi în care placa se află în zona comprimată, secţiunea de calcul are forma T. Acoperirea cu beton de calcul se consideră în câmp, a = 25 + ϕ 2 ≈ 35 mm , iar în reazem a = 50 mm Observaţie: Acoperirea la partea superioară a armăturilor din grinda secundară s-a luat mai mare decât cea minim necesară pentru a permite montarea armăturilor la intersecţia cu grinda principală. Întrucât, aşa cum se va vedea, armăturile de pe primul rând al grinzii principale sunt de diametru 25 mm, s-a adoptat o înălţime de interior a ramurii verticale a etrierului de 420 mm.

Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu

- 35 -

b Momentul de calcul se considera: M= (g + p) ⋅l 2 44.4.8⋅5650 = 4520 mm ⇒ Δp ≤ lc / 6 = 4520 / 6 = 753.36 - Îndrumător de proiectare – T. = 500 hp = 90 Aa = 35 b= 250 .080 ⋅ = 452.3.080 ξ = 1− 1− Aa = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ Rc 15 = 250 ⋅ 450 ⋅ 0. Secţiunea a.Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare Se cunosc: Rc . Secţiunea 1.58 kNm 24 24 2⋅M 2 ⋅ 58. Postelnicu & D. ho – înălţimea utilă: ho = h − a = 500 − 35 = 465 mm (în câmp) b – lăţimea secţiunii: b = 250 mm . Δp = 750 bp = b= a 1750 250 Δp = 750 h .3 ≈ 1750 mm ( vezi Anexa A ) Figura 4. în care Δp ≤ lc / 6 . Secţiunea de calcul a grinzii secundare pentru zona de câmp marginal.1.1 mm 2 300 Ra Se alege: Aa(a) = 402 + 113 = 515 mm 2 ( 2 φ 16 + 1 φ 12 ) 4. Nistorescu a ho = 465 h .hp = 410 Lăţimea activă a plăcii bp la secţiuni cu talpa în zona comprimată se determină astfel: bp ≤ b + 2⋅Δp . 4. înălţimea relativă a zonei comprimate: b ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− = 0.65 2 = = 58.4. Ra – rezistenţa la întindere a oţelului: Ra = 300 N / mm 2 (oţel PC 52). În mod acoperitor la dimensionare nu se ţine seama de aportul armăturilor situate în zona comprimată.04 ⋅ 5.58 ⋅ 10 6 250 ⋅ 450 2 ⋅ 15 Se determină ξ. hp – grosimea plăcii: h pl = 90 mm .4.rezistenţa la compresiune a betonului: Rc = 15 N / mm 2 (beton Bc 25).2. iar lc = 0.8⋅to = 0. Secţiunea de calcul a grinzii secundare pentru zona de reazem. Aa ho Figura 4.3 mm ⇒ bp ≤ 250 + 2⋅753.

5. în care Δp ≤ lc / 6 .25 kNm 2 Deoarece Mp > M ⇒ x < hp . Secţiunea b.47 ⋅10 6 1750 ⋅ 465 2 ⋅15 = 0. Rezolvarea se efectuează ca pentru secţiuni dreptunghiulare simplu armate cu lăţimea bp. h . Se determină ξ: ξ = 1− 1− 2⋅M b ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅ 162. Se determină momentul capabil Mp corespunzător situaţiei în care înălţimea zonei comprimate x = hp.6⋅5600 = 3360 mm ⇒ Δp ≤ lc / 6 = 3360 / 6 = 560 mm ⇒ bp ≤ 250 + 2⋅560 ≈ 1370 mm = 500 hp = 90 .33 ⋅ 10 6 250 ⋅ 450 2 ⋅ 15 = 0. M p = bp ⋅ h p ⋅ Rc ⋅ (ho − hp 2 ) = 1750 ⋅ 90 ⋅15 ⋅ (465 − 90 ) = 992.Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare Deschiderea de calcul este to = 5.4.18 > 0. unde sunt prezentate şi relaţiile din STAS 10107/2-90. iar lc = 0. pe baza cărora s-a determinat aceasta (vezi anexa A).47 kNm .65 m.10 şi Δp nu s-a plafonat prin alte condiţii. Momentul de calcul este în acest caz: M = 130. Postelnicu & D. Secţiunea de calcul este cea din figura 4.6⋅to = 0.4.023 Rc 15 = 1750 ⋅ 465 ⋅ 0. Momentul de calcul este în acest caz: M = 162. Secţiunea de calcul este dată în figura 4. Se determină ξ = 1 − 1 − A = bp ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ a 2⋅M bp ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅130. Secţiunea 2.33 kNm . La stabilirea lăţimii active a plăcii s-a ţinut seama că hp / h = 90 / 500 = 0. Nistorescu a .4.3. Secţiunea de calcul a grinzii secundare pentru zona de câmp intermediar.243 ⋅ = 1366 mm 2 Ra 300 Se alege: Aa(b) = 1520 mm 2 ( 4 φ 22 ) 4.37 - = 35 Figura 4. Δp = bp = 1370 250 Δp = 560 b= 560 b= 250 Îndrumător de proiectare – T.023 ⋅ = 946.4.27 mm 2 Ra 300 Se alege Aa(1) = 201 + 760 = 961 mm 2 ( 1 φ 16 + 2 φ 22 ) 4.hp = 410 Aa ho = 465 h Lăţimea activă a plăcii bp rezultă astfel: bp ≤ b + 2⋅Δp .3.243 Aa = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ Rc 15 = 250 ⋅ 450 ⋅ 0.

4.38 Îndrumător de proiectare – T. Secţiunea de calcul este cea din figura 4.210 ⋅ = 1180 mm 2 300 Ra Se alege: Aa(c) = 1140 mm 2 ( 3 φ 22 ) 4.7. Nistorescu . Se determină ξ: ξ = 1− 1− 2⋅M b ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅ 143. Se determină ξ = 1 − 1 − Aa = bp ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ 2⋅M Rezolvarea se efectuează ca pentru secţiuni dreptunghiulare simplu armate cu bp ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅ 94. Postelnicu & D.64 ⋅10 6 1370 ⋅ 465 2 ⋅15 = 0.17 ⋅ 10 6 250 ⋅ 450 2 ⋅ 15 = 0. Secţiunea de calcul este cea din figura 3.4. Armarea grinzii secundare în câmp la momente negative.4.0215 ⋅ = 685. Secţiunea 3. M p = bp ⋅ h p ⋅ Rc ⋅ (ho − hp 2 ) = 1370 ⋅ 90 ⋅15 ⋅ (465 − 90 ) = 776.17 kNm . Capacitatea de rezistenţă a secţiunii de beton simplu este dată de relaţia: .0243 Rc 15 = 1370 ⋅ 465 ⋅ 0.5.2.0243 ⋅ = 773.6.64 kNm .2).5.0215 Rc 15 = 1370 ⋅ 465 ⋅ 0. Momentul de calcul este în acest caz: M = 105.1 ⋅10 6 1370 ⋅ 465 2 ⋅15 = 0.96 mm 2 Ra 300 Se alege Aa(3) = 804 mm 2 ( 4 φ 16 ) 4. Se determină ξ = 1 − 1 − Aa = bp ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ bp ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅105.8 mm 2 Ra 300 Se alege Aa(b) = 402 + 380 = 782 mm 2 ( 2 φ 16 + 1 φ 22 ) 4. Momentul de calcul este în acest caz: M = 143. In zonele din câmpuri cu momente încovoietoare la partea superioară a plăcii solicitarea de încovoiere este preluată numai de betonul simplu.1 kNm .Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare Secţiunea de calcul este cea din figura 4. lăţimea bp. M p = bp ⋅ h p ⋅ Rc ⋅ (ho − hp 2 Mp > M ) = 1370 ⋅ 90 ⋅15 ⋅ (465 − 90 ) = 776.79 kNm 2 Deoarece ⇒ x < hp .210 Aa = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ Rc 15 = 250 ⋅ 450 ⋅ 0. Momentul de calcul este în acest caz: M = 94. Secţiunea c.79 kNm 2 Deoarece Mp > M ⇒ x < hp . Deoarece încărcarea temporară este mare apar momente negative în câmpuri (vezi tabel 4. 2⋅M Rezolvarea se efectuează ca pentru secţiuni dreptunghiulare simplu armate cu lăţimea bp.5.

03 kNm 6 Se observa că în secţiunile 2 şi 3 momentul produs de solicitarea de încovoiere este mai mare decât momentul capabil al secţiunii de beton simplu.4. cpl – coeficient prin care se ţine seama de plasticizarea parţială a zonei întinse a secţiunii şi ale cărui valori se iau din tabelul 4.0366 ⋅ = 206 mm 2 300 Ra Se alege: Aa = 226 mm2 ( 2 φ 12 ) . Calculul armăturii transversale. Postelnicu & D. 4. ⇒ ξ = 1− 1− 2⋅M b ⋅ ho 2 ⋅ R c = 1− 1− 2 ⋅ 38. se adoptă o armare transversală numai cu etrieri.8.Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare M = cpl ⋅Wf ⋅ Rt (4.7 ⋅1.0525 ⇒ Aa = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ Rc 15 = 250 ⋅ 450 ⋅ 0. se admite să se determine Wf cu o relaţie simplificată: Wf = 1. Se cunosc: Îndrumător de proiectare – T.75 ⋅ We .1 = 14036458 Nmm = 14. se interpolează liniar). calculat considerând zona întinsă integral plastificată. Se cunoaşte momentul de calcul în valoare absolută: M = 27.5. 4. h (mm) cpl ≤ 100 200 0.39 - .3 1.4.0366 Aa = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ Rc 15 = 250 ⋅ 450 ⋅ 0.3 kNm .75 ⋅ 250 ⋅ 500 2 ⋅1. Se cunoaşte momentul de calcul în valoare absolută: M = 38. Secţiunea 2 (primul câmp intermediar armat la momente negative). în care We este modulul de rezistenţă în stadiul elastic. Va trebui ca în aceste secţiuni să se dispună armătură la partea superioară pentru preluarea acestui moment.2. Nistorescu . Înălţimea secţiunii.8 ⋅10 6 250 ⋅ 450 2 ⋅15 = 0.3 în funcţie de înălţimea secţiunii h (pentru valori intermediare între cele date în tabel. În mod acoperitor calculul se face considerând secţiunile ca fiind secţiuni dreptunghiulare simplu armate.0525 ⋅ = 295 mm 2 300 Ra Se alege: Aa = 339 mm2 ( 3 φ 12 ) .70 ≥ 1000 Tabelul 4. 4.67 În cazul secţiunilor dreptunghiulare sau în formă de T. Aşadar: M = 0. Având în vedere dimensiunile şi solicitările grinzii.9. Valorile forţelor tăietoare de calcul sunt cele din tabelul 4.3 ⋅ 10 6 250 ⋅ 450 2 ⋅ 15 = 0.8 kNm .00 0. ⇒ ⇒ ξ = 1− 1− 2⋅M b ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅ 27.85 500 0. Secţiunea 3 (câmpul intermediar armat la momente negative).3) unde: Wf – modulul de rezistenţă la fisurare al secţiunii.

3 mm 2 • se propune ne = 2 (numărul de braţe verticale ale unui etrier) • distanţa între etrieri a e ≤ 100 ⋅ n e ⋅ Ae 100 ⋅ 2 ⋅ 50.457 210 100 ⋅ p si R t = ⋅ ≤ 2. Dacă Q > 4 ⇒ se măreşte secţiunea de beton sau clasa betonului astfel ca Q ≤ 4 .1 Dacă Q ≤ 0.Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare Rt – rezistenţa la întindere a betonului: Rt = 1. ae ≤ 300 mm . Postelnicu & D.1 % se ia pe = pemin = 0.2 ⋅ 0.5 .10 = ⋅ = 1.5 ⋅ ho .diametrul minim al armăturilor longitudinale din zona comprimată). ae ≤ 3 ⋅h .2 ⋅ p Ra 3. • procentul de armare longitudinală: p = Aa( m ) b ⋅ ho ⋅100 % .1.546 < 2. Ordinea operaţiilor este următoarea: [8] [10] • Q= Q 108.2): ae ≤ 15 ⋅ d (d . unde: Aa(m) – suma ariilor barelor drepte din zona întinsă. Secţiunea a.185 ⋅ 250 pe ⋅ b Distanţele maxime admise între etrieri (vezi § 4.5 ho se ia si = 2. ⇒ 100 ⋅ 0.457 % 250 ⋅ 450 procentul pe = Q 2 de ⋅ armare transversală necesară corespunzător etrierilor: Rt 0.457 si 1.185% 3. în zonele de reazem se consideră barele drepte de la partea superioară).8 ⋅ 210 ⇒ valoarea necesară pe determinată anterior este corectă Dacă pe < 0. Nistorescu .2 ⋅10 3 = = 0.1 %.874 b ⋅ ho ⋅ Rt 250 ⋅ 450 ⋅1.10 ⋅100 % = ⋅⋅ ⋅100% = 0.50 ⇒ nu este necesar calculul etrierilor. Dacă lungimea proiecţiei fisurii critice este mai mare decât 2. • se aleg etrieri φ 8 cu aria secţiunii unei bare: Ae = 50. ⇒ p= • Aa ( a ) b ⋅ ho ⋅100 %= 515 100% = 0. intersectate de fisura înclinată din secţiunea de verificare m (la grinzile continue.874 1.40 - Îndrumător de proiectare – T. Forţa tăietoare de calcul este în acest caz: Q = 108.8 ⋅ Ra • se verifică: orizontală a fisurii înclinate de rupere (fisurii critice). 4 Din cele arătate mai sus: ae ≤ 15 ⋅ d = 15 ⋅16 = 240 mm (pentru zona de reazem) ae ≤ 300 mm ae ≤ 3 ⋅ 500 = 375 mm 4 ⇒ ae ≤ 300 mm (pentru zona de câmp) . în care si este lungimea proiecţiei pe ho pe 0.10 N / mm 2 (beton Bc 25) Ra – rezistenţa de calcul a armăturii transversale: Ra = 210 N / mm 2 (oţel OB 37) 4.185 0.5.6.3 = = 217 mm 0.5 ho 0.2 kN .

Prevederi constructive.213 ⋅ 250 se stabileşte : ae = 150 mm ⇒ φ 8 / 150 4.41 - . Nistorescu .2 ⋅ 1.Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare • se adoptă: ae = 200 mm ⇒ φ 8 / 200 4.61 ⋅10 3 = 1. Etapele calculului sunt identice cu cele indicate în cazul secţiunii a: • • • • • • • • Q= p= Q 152. Diametrul minim pentru armăturile longitudinale de rezistenţă: 10 mm. Secţiunea c.8 ⋅ 210 ho se aleg etrieri φ 8 cu aria secţiunii unei bare: Ae = 50.2 ⋅ p 3.01% 250 ⋅ 450 b ⋅ ho Aa ( c ) pe = Rt 1.3.10 ⋅100 % = ⋅ ⋅100 % = 0.212% Ra 3.2 ⋅ 1.01 1.14 b ⋅ ho ⋅ Rt 250 ⋅ 450 ⋅1.6.6.5. Armături longitudinale.5.1.3 mm 2 se propune ne = 2 (numărul de braţe verticale ale unui etrier) distanţa între etrieri a e ≤ 100 ⋅ n e ⋅ Ae 100 ⋅ 2 ⋅ 50.35 si 1.1 1140 ⋅100 % = ⋅100 % = 1.61 kN .10 = ⋅ = 1.10 ⋅100 % = ⋅ ⋅100 % = 0.3 mm 2 se propune n e = 2 (numărul de braţe verticale ale unui etrier) distanţa între etrieri a e ≤ 100 ⋅ n e ⋅ Ae 100 ⋅ 2 ⋅ 50.213% 3. Secţiunea b.55 kN . Postelnicu & D.3 = = 189 mm pe ⋅ b 0. Forţa tăietoare de calcul este în acest caz: Q = 152.76 < 2. 4.88 < 2.35 210 3.213 0.23 = b ⋅ ho ⋅ Rt 250 ⋅ 450 ⋅1.14 2 1.3 = = 188 mm pe ⋅ b 0.2.55 ⋅10 3 = = 1. Se parcurg următoarele etape: • • • • • • • • Q= p= Q 140.2 ⋅ p Ra Q ⋅ 100 ⋅ 1.23 2 1.01 210 Q ⋅ 2 100 ⋅ 1.1 Aa (b ) b ⋅ ho 1520 ⋅100 % = ⋅ ⋅100% = 1.10 si = ⋅ = 1.212 0.212 ⋅ 250 se stabileşte ae = 200 mm ⇒ φ 8 / 175 4.8 ⋅ 210 ho se aleg etrieri φ 8 cu aria secţiunii unei bare: Ae = 50. Îndrumător de proiectare – T.5 0.35% 250 ⋅ 450 2 pe = Rt 1.5 0. Forţa tăietoare de calcul este în acest caz: Q = 140.

pentru a permite introducerea pervibratorului.6. greşit Figura 4.2 d d ≥ 25 mm ≥d d d d d Figura 4. Se interzice dispunerea alternantă ca în figura 4. ca în figura 4. la distanţe din ax în ax duble faţă de cele admise pentru barele de pe primele două rânduri. acestea se dispun ca în figura 4. Modul greşit de dispunere alternativă a barelor.. pentru a permite pătrunderea în bune condiţii a betonului între armături.6.6. Unul din spaţiile dintre barele de la partea superioară (de preferinţă în axul grinzii) se majorează la cel puţin 50 mm.6.5). ≥d ≥ 25 mm În figura 4. Nistorescu . în cazul grinzilor realizate monolit din betoane de clasă ≥ Bc 20 (vezi § 4. la turnare. În cazurile speciale când sunt necesare şi armături pe al treilea rând. Se recomandă ca armăturile să fie dispuse pe cel mult două rânduri.Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare Sensul de betonare d1 d1 ≥ 50 mm ≥ 30 mm ≥ d1 d1 ≥ 25 mm ≥ 1.42 - Îndrumător de proiectare – T.7. Distanţele libere între bare şi grosimea minimă a stratului de acoperire. Distanţele libere între bare (figura 4.6. sunt arătate regulile ce trebuie respectate în ceea ce priveşte distanţele între armături pe lăţimea grinzii şi distanţele pe înălţimea grinzi între barele suprapuse când armăturile se dispun pe mai multe rânduri.6.) trebuie să fie cel puţin egale cu diametrul barelor şi cel puţin egale cu 30 mm pentru armăturile de la faţa superioară (faţa prin care se toarnă betonul) şi 25 mm pentru armăturile de la faţa inferioară. Totodată în figura 4. sunt date grosimile minime admise pentru stratul de acoperirea cu beton a armăturilor. .2 d ≥ 25 mm ≥ 1. Barele de pe rândurile 2 şi 3 vor fi dispuse în acelaşi plan vertical cu cele de pe primul rând.7.6. Postelnicu & D.

nu vor fi mai mici decât diametrul etrierilor. în scopul evitări unor confuzii la montarea armăturilor.3.2 precum şi § 6. Se recomandă să se folosească numai 2. În porţiunile în care grinzile nu necesită armături longitudinale de rezistenţă la partea superioară.2.6. legate între ele prin agrafe transversale.2. Nistorescu . respectiv întreruperea armăturilor. la distanţe de cel mult 400 mm pe înălţimea grinzii. Diametrele minime admise ale armăturilor longitudinale de montaj date în tabelul 4. Armături transversale. ae ≤ 3 ⋅h . fără placă la talpa superioară. pe feţele laterale ale acestora se prevăd armături de montaj intermediare. Diametrele minime ale etrierilor la carcasele legate cu sârmă: d / 4 din diametrul maxim al armăturilor longitudinale. de regulă.4. • în zonele în care există armături de rezistenţă şi la partea superioară grinzilor care fac parte din planşee. trebuie să fie de maxim 200 mm.2.10 % La grinzi obişnuite se recomandă ca armarea longitudinală să fie realizată din bare drepte. 8 mm pentru grinzi cu h > 800 mm. PC 52 OB 37 Diametrele minime ale armăturilor longitudinale de montaj (mm) 8 10 6 8 la partea superioară a grinzii pe feţele laterale ale grinzii În unul şi acelaşi element. La grinzile cu lăţime peste 400 mm se prevăd etrieri cu minimum patru ramuri. pentru armătura principală de rezistenţă. ae ≤ 300 mm . Îndrumător de proiectare – T. dispuse din doi în doi etrieri. sau au placă la talpa superioară (secţiuni în formă de T). trebuie să fie făcută în principiu în acord cu diagrama de momente înfăşurătoare (vezi § 6.6. este recomandabil să se utilizeze numai două. se prevăd armături de montaj. şi anume câte o bară la fiecare colţ de etrier. în zonele întinse. Se prevăd etrieri închişi: • pe toată lungimea grinzilor independente. Ancorarea armăturilor. Distanţele maxime admise între etrieri: pe porţiunile pe care există armătură comprimată rezultată din calcul: ae ≤15 d (în care d este diametrul minim al armăturilor longitudinale din zona comprimată). cel mult 3 diametre diferite de bare.5. 6 mm pentru grinzi cu h ≤ 800 mm. în cazul în care se realizează pe şantier. Ancorarea armăturilor.7 din STAS 10107/0-90).4 Carcase legate cu sârmă Poziţia armăturilor executate din oţel tip: PC 60. cel mult trei diametre diferite. 4.Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare Distanţa între axele barelor. Tabelul 4. Postelnicu & D. 4 4.43 - . fără bare înclinate. Procentul minim de armare în zonele întinse pentru grinzi este: pmin = 0. La grinzile cu înălţime peste 700 mm.

Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare La grinzi solicitate preponderent la încărcări gravitaţionale. Bc 20. iar barele de la partea superioară. Bc 20. Bc 25 Bc 15 Bc 25 Bc 15 Bc 25 λa 30 40 50 35 45 55 30 40 50 40 50 60 35 45 55 35 45 55 . în cazul în care nu se realizează o corelare riguroasă a armării longitudinale cu diagrama înfăşurătoare de momente. În figura 4. în mod acoperitor barele de la partea inferioară se prelungesc pe reazeme.5 PC 60 Condiţii de aderenţă şi de solicitare Bc 15 Aderenţă bună. Tabelul 4. Pentru armăturile din bare laminate la cald. în cazurile curente. călăreţii.5) nanc şi λa0 – coeficienţi în funcţie de condiţiile de aderenţă şi de solicitare (a se vedea tabelul 23 din STAS 10107/0-90). pentru un reazem de capăt şi unul intermediar. lungimea de ancorare necesară. se prelungesc dincolo de faţa reazemului cu 1 3 din deschiderea liberă (lumina) a grinzii. este arătat modul de ancorare al armăturilor riglelor cadrelor solicitate la încărcări gravitaţionale. se calculează cu relaţia: la = λ a ⋅ d (3. Bc 10.8. R λ a = nanc ⋅ a + λ ao Rt Ra şi Rt – rezistenţa la întindere a oţelului şi respectiv a betonului. λa din relaţia de mai sus poate fi determinat direct din tabelul 4. dincolo de secţiunea în care sunt solicitate maximal. Pentru armăturile întinse ale elementelor din beton armat obişnuit.4) d – diametrul armăturii.5. la ≥ 40 d la ≥ 30 d la ≥ 30 d Figura 4. condiţii normale de solicitare Condiţii severe de solicitare sau condiţii defavorabile de aderenţă Condiţii severe de solicitare cumulate cu condiţii defavorabile de aderenţă Tipul de oţel PC 52 OB 37 Clasa betonului Bc 20. Bc 10. Nistorescu . Postelnicu & D.44 - Îndrumător de proiectare – T.8. (3. Ancorarea armăturilor pentru reazemul de capăt si intermediar.

Porţiunile curbe ale cârligelor trebuie continuate prin porţiuni rectilinii de lungime egală cu cel puţin 5 d (d = diametrul etrierului) şi cel puţin 50 mm. • pentru armăturile din oţel OB 37 solicitate la întindere.6. prevederea de cârlige nu este obligatorie. Formele de cârlige pentru OB 37 şi PC 52 (PC60). Formele de cârlige utilizate sunt indicate în figura 4. Postelnicu & D. Înnădirea armăturilor. Înnădirea prin sudură este obligatorie în cazul barelor cu diametre ≥ 32 mm Îndrumător de proiectare – T. cu îndoire la 90° pentru barele din oţel PC 60 şi PC 52. lungimea lor desfăşurată se include în la calculată cu relaţia de mai sus. ≥ 2. se prevăd la capete cârlige. a căror lungime desfăşurată nu se include în la calculată cu relaţia de mai sus. 2.9.25 d 3d R ≥ 2. de regulă.Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare Necesitatea prevederii de cârlige la capetele barelor de armătură şi modul cum se iau în considerare la determinarea lungimii de ancoraj necesare la se stabilesc astfel: • pentru armăturile din oţel PC 60 şi PC 52.5 ° 135 ≥ 5 d m m ≥ R≥ 50 ≥ 50 mm 5d d ≥ 2.9: cu îndoire la 180° pentru barele din oţel OB 37.9. prin suprapunere fără sudură sau prin sudare. Înnădirea armăturilor se realizează.4. Pentru etrieri şi agrafe ancorarea se realizează prin cârlige (figura 4. • nu se prevăd cârlige la barele cu rol de armătură de montaj. Ancorarea etrierilor din OB 37 şi PC 52 (PC60).5 Figura 4.45 - ≥5d d . Nistorescu . dacă se prevăd totuşi cârlige. 4.5 d d d d Secţiunea până la care se măsoară lungimea de ancorare Figura 4.10) îndoite la 135° sau la 180° în cazul etrierilor din OB 37 şi numai la 135° în cazul celor din PC 52 sau PC 60.

ks = 1 + 0. la care pot apărea şi momente negative în câmpuri. în zonele cu efort minim în armături. Dimensionarea cordoanelor de sudură se face în acelaşi mod ca pentru îmbinările sudate ale construcţiilor metalice. Pentru armăturile înnădite în zonele care sub orice grupare de încărcări rămân solicitate la compresiune. La elementele verticale (stâlpi) se admite înnădirea deasupra nivelului fiecărui planşeu.raportul între aria armăturilor înnădite în secţiunea i şi aria tuturor armăturilor din aceeaşi secţiune.10. Figura 4. În figura 4. Înnădirile armăturilor de rezistenţă în zonele de efort minim. Înnădirea armăturilor prin sudură se face cu procedeele de sudare obişnuite.25 ⋅ ri pentru înnădiri în zone comprimate. ri .6) la conform relaţiei (3.5 ⋅ ri Înnădirile se decalează.50 pentru cele din PC 60 şi PC 52.46 - Îndrumător de proiectare – T. astfel ca să se respecte condiţia ri ≤ 0. Înnădirile se amplasează.25 pentru armăturile din OB 37 şi ri ≤ 0. . Pentru armăturile din bare laminate la cald. lungimea de înnădire prin suprapunere trebuie să fie de 30 d în cazul elementelor din betoane de clasă < Bc 25 şi 20 d în cazul celor din betoane de clasă ≥ Bc 25.Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare şi se recomandă şi pentru barele de diametre ≥ 25 mm: Nu se înnădesc prin sudură bare cu diametrul sub 10 mm.10 este arătat exemplul unei grinzi continue. neparticipante la o structură antiseismică şi cu încărcare utilă mare în raport cu încărcarea permanentă. ks = 1 + 0. Postelnicu & D. în care sunt indicate şi lungimile minime necesare ale cordoanelor de sudură.4). conform reglementărilor tehnice specifice referitoare la sudarea armăturilor din oţelbeton. lungimea de suprapunere necesară se determină cu relaţia: ls = ks ⋅la (3. pentru înnădiri în zone întinse. În figură sunt reprezentate diagramele înfăşurătoare ale momentelor maxime pozitive şi negative şi poziţiile optime pentru înnădirile armăturilor longitudinale corespunzătoare. de regulă. Nistorescu .

stâlpi. expuse la îngheţ şi dezgheţ în stare umezită.5. pentru elemente din betoane de clasă ≥ Bc 20 I II monolite prefabricate monolite prefabricate III IV sau sau preturnate uzinate preturnate uzinate 10 15 (30) 25 10 10 20 15 20 (30) 30 15 15 25 20 30 35 45 - Armături Tipul de element Plăci plane şi curbe. valorile minime date în tabel se sporesc cu 5 mm. cu excepţia celor expuse la îngheţ şi dezgheţ în stare umezită. în toate cazurile grosimea acoperirii cu beton a armăturilor longitudinale va fi cel puţin 1.6 este dată clasificarea elementelor structurale după gradul de expunere la acţiunea intemperiilor şi a umidităţii. paragraful 6. În cazul elementelor din Bc 10 sau Bc 15.1.6.6. În tabelul 4. Feţele elementelor în contact cu apa sau cu alte lichide fără agresivitate Feţele în contact cu pământul ale elementelor din beton armat monolit turnate direct în săpături.2 d (d – diametrul armăturilor).6 Categoria I Definire Elemente situate în spaţii închise (feţele spre interior ale elementelor structurale din clădiri civile şi hale industriale închise. Elemente în contact cu exteriorul.7 Grosimea minimă a stratului de acoperire. 15 10 15 15 35 20 45 25 Îndrumător de proiectare – T. Etrieri.Structură etajată din beton armat Calculul grinzii secundare 4. cu umidităţi relative interioare < 75 %). Elemente situate în aer liber. Postelnicu & D. conform STAS 10107/0-90. conform STAS 10107/0-90. Nervuri dese cu lăţime ≤ 150 mm ale planşeelor Pereţi Grinzi. Fundurile rezervoarelor şi ale cuvelor castelelor de apă. Elemente situate în spaţii închise în halele industriale cu cndens tehnologic. Nistorescu . Tabelul 4. Elemente situate în aer liber. bulbii Longitudinale diagramelor (pereţilor structurali) Fundaţii.47 - . în condiţii obişnuite de mediu. Grosimea stratului de acoperire cu beton a armăturilor. Bare transversale Transversale ale carcaselor sudate. Tabelul 4. neprotejate. II III IV În funcţie de încadrarea în categoriile I – IV din tabelul 4.7 sunt date pentru elemente din betoane de clasă ≥ Bc 20 grosimile minime admise pentru stratul de acoperire cu beton a armăturilor. în mm. dacă sunt protejate prin tencuire sau printr-un alt strat de protecţie echivalent.Elemente aflate în spaţii închise cu umiditate relativă interioară peste 75 %.2. în tabelul 4. Totodată.

Nistorescu . Schema de calcul a cadrului. 4. Secţiunea transversală a clădirii. cu nodurile şi barele numerotate este reprezentată în figura 5.35 500 x 500 500 600 x 600 600 x 600 500 x 500 9. în timp ce legăturile între riglele etajului şi stâlpi sunt de tip articulaţie.1.00 9.00 4 Figura 5.48 Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D.2.85 4 5 6 7 1 9. 9 8 10 9 11 10 12 4.00 9.Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal 5. Schema statică a cadrului transversal.75 11 12 13 14 5 1 6 2 7 3 8 3. Legăturile riglei parterului cu stâlpii structurii sunt de tip nod rigid.25 250 250 300 300 500 300 300 250 250 1000 x 400 4.00 2 9. Schema de calcul.1.00 Figura 5. Lungimile barelor corespund distanţelor dintre axele elementelor. . Legăturile stâlpilor cu fundaţiile se schematizează prin încastrări perfecte. CALCULUL CADRULUI TRANSVERSAL 5.00 3 9. Configuraţia cadrului transversal din axul L (vezi şi planşa 1) este cea reprezentată în figura 5.2.1.

2. A = 50 ⋅ 50 = 2500 cm 2 = 250000 mm 2 I= 50 ⋅ 50 3 = 520833. Postelnicu & D. 5.1.6 cm 4 = 42333.2.2. 4 4 4 2 3 3 2 1 2 3 1 3 1 2 Figura 5.3. y 1000 44 CG iar lc = 0.3 cm 4 = 5208.12 = 4233369. Secţiunea transversală pentru bara de tip 2.1.5.49 - . Caracteristici geometrice bare. Bara de tip 1 (grinda cadrului). Bara de tip 2 (stâlp 500 x 500). Pentru grinzile cu secţiune T.6 ⋅ L = 0. Nistorescu .5 ⋅ 27 ⋅ 9 = −4. Îndrumător de proiectare – T.40 2 + + 2 ⋅ (27 ⋅ 9) ⋅ 41. utilizată la calculul caracteristicilor geometrice. ∑ A = 40 ⋅100 + 2 ⋅ 27 ⋅ 9 = 5026 cm = 502600 mm ∑ A ⋅z = − 2 ⋅ 45.3 ⋅10 6 mm 4 12 500 500 Figura 5. trebuie îndeplinite condiţiile: Δ p ≤ 2800 mm ( jumătate din lumina liberă ) ( 1 ) Δ p ≥ 6 ⋅ h p = 540 mm 456 (2) ( vezi Anexa A ) z Dictează condiţia ( 2 ) ⇒ Δ p = 6 ⋅ hp Figura 5. Tipuri de bare.1.7 ⋅10 6 mm 4 12 12 5. Numerotare tipuri de secţiuni. 5.40 cm = −44 mm z= ∑ A 40 ⋅100 + 2 ⋅ 27 ⋅ 9 A= 2 i i i i 2 Iy = 40 ⋅100 3 27 ⋅ 9 3 + (40 ⋅100) ⋅ 4. în care Δp ≤ lc / 6 . Astfel se consideră că grinzile conlucrează cu fâşii de placă de câte 3 hp de fiecare parte. 940 3 hp = 270 400 3 hp = 270 90 Lăţimea activă a plăcii bp rezultă astfel: bp ≤ bp real = t = 6000 mm bp ≤ b + 2⋅Δp .8 ⋅ L = 0. momentul de inerţie al secţiunii echivalente se determină ca moment de inerţie al secţiunii brute de beton la care lăţimea activă de placă este jumătate din valoarea prevăzută în STAS 10107/0 – 90 (vezi Anexa A).Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal 5.6 ⋅ 9000 = 5400 mm De asemenea. Secţiunea transversală pentru bara de tip 1.2.8 ⋅ 9000 = 7200 mm 0.4.

00 25 2.7. 5.03 40 25 5.2. Nistorescu 40 . Secţiunea transversală pentru bara de tip 3.03 25 2.3.60 A2 Figura 5. A3 şi A4. ariile aferente A1.00 25 2. Postelnicu & D. Bara de tip 3 (stâlp 600 x 600). A = 60 ⋅ 60 = 3600 cm 2 = 360000 mm 2 600 I= 60 ⋅ 60 3 = 1080000 cm 4 = 10800 ⋅10 6 mm 4 12 600 Figura 5. Transmiterea încărcărilor pe grinda cadrului transversal.3. Distribuţia încărcărilor pe placă la grinzile planşeului.4 ⋅ 2 = 2. 5.03 5 25 2.50 - Îndrumător de proiectare – T. Se determină pe schema din figura 5.3.7. Încărcări pe grinzi.1.8 m 2 2 .00 25 40 A1 A4 A3 5. 25 2.Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal 5.6. A1 = 2 ⋅ 2 ⋅1 + 0.03 25 2.00 25 2. A2.60 2.

25 m ⋅ (0. Încărcări concentrate.015 kN m2 kN 5.03 + 0.01 3 m m 3.2.03 m 2 2 2 2 5.60 = 5.2 m 2m ⇒ p = 25.1 = 14. • • din placă + pardoseală: din greutate proprie: 1 kN = 5.035 5.1 = 14.775 kN 2 G2 = 54.4 m ⋅ (1.03 +( − ) 2 2 ⋅ 2.09 m ) ⋅ 25 ⋅ ⋅1.60 m 2 ⋅ 0.2 kN m 5.035 +( − ) 2.60 = 5.3.60 2.Încărcări concentrate permanente.8 m 2⋅ 1 kN = 25.00 m − 0.Încărcări permanente.00 +( − ) 2 2 ⋅ 2. Nistorescu G3 = 54.775 kN ⇒ Forţa G3. 5.60 5. Încărcările aplicate pe suprafeţele A1 se echivalează prin încărcări uniform distribuite.7 m 2 = 40.Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal 5. Încărcări temporare.3. reprezentând reacţiunile grinzii secundare.35 kN 2 m3 3.2.8 m 2 ⋅ ⇒ 5.60 2 2 2 A4 = ⋅ + 0.37 kN m kN 5.30 m 2 A2 = 2 ⋅ 2 2 2 2 5. Forţa G2.775 kN 2 ⋅ 2.09 m ) ⋅ 25 ⋅ ⋅1.3.60 5.6 m 2 = 40.25 ⋅ = 3. • din încărcarea utilă: 18 kN m 3 g = 15.1.3.25 ⋅ 5.60 2.35 kN 2 m3 ⋅10.3.51 - .39 kN ⇒ Îndrumător de proiectare – T.285 2m m m kN kN 0.00 + 0.3.25 ⋅ 5. 5.35 m 2 A3 = 2 ⋅ 2 2 2 2 5.60 m 2 ⋅ 0.1.60 5.2.74 kN .1 = 10. • • din placă + pardoseală: din greutate proprie: ⋅10.295 kN m ⋅ 2.2. Postelnicu & D.5 m − 0.60 2. Cea mai mare parte a încărcărilor planşeului se aplică riglei cadrului prin forţe concentrate.09 m ) ⋅ 25 ⋅ ⋅1.5 m − 0.3. Încărcări uniform distribuite pe grinzi.25 m ⋅ (0. 3.

08 kN ⇒ P4 = 109.Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal Forţa G4.52 - Îndrumător de proiectare – T. Ipoteza 1.09 m ) ⋅ 25 ⋅ ⋅1.08 kN Pentru stabilirea eforturilor secţionale maxime se consideră că încărcarea permanentă acţionează în toate ipotezele.3. Ipoteza de încărcare numărul 1.775 kN 2 ⋅ 6.25 2. Aceste ipoteze pot fi identificate din examinarea liniilor de influenţă a eforturilor secţionale.25 2. Nistorescu .25 2.Încărcări concentrate temporare.4.25 Figura 5.25 2.06 m 2 = 109. m kN 5.3.8 kN ⇒ Forţa P3: 18 kN m 2 P2 = 190.35 kN 2 m3 3.25 2.6 kN P3 = 192.25 2. Ipoteze de încărcare.22 kN ⋅10.8. Postelnicu & D. p P2 P2/2 P4 P3 P3 P3 P2 P2 P2 G4 G3 G3 G3 G2 G2 G2 G2 G2 G3 G3 G3 G4 g 2. 5. Forţa P2: • din încărcarea utilă: 18 kN m2 G4 = 37.25 2.6 m 2 = 190.25 2. Ipotezele de încărcare semnificative.6 kN ⇒ Forţa P4: 5. respectiv ipotezele care conduc la valorile înfăşurătoare de eforturi sunt cele prezentate în continuare.87 kN ⇒ 5.25 m ⋅ (0.8 kN ⋅10.5 m − 0.06 m 2 = 22.2. .7 m 2 = 192.60 m 2 ⋅ 0. 18 kN m2 ⋅ 6.25 2.25 2.1 = 14.25 2. iar încărcarea temporară poate acţiona după orice schemă posibilă.4.1.

Ipoteza de încărcare numărul 2.25 2. Schema desenată corespunde ipotezei care conduce la eforturi maxime în zona de rezemare pe stâlpul 5 (vezi figura 5.25 Figura 5.25 2. Ipoteza 2 Furnizează momentele maxime în câmpurile 1 şi 3 ale grinzii peste parter a cadrului transversal şi momentele maxime în secţiunile de reazem pe stâlpii exteriori.25 2.25 2. precum şi momentele maxime în stâlpii interiori.).9.25 2.25 2. Nistorescu .25 2.25 2.25 2. Acestei scheme de încărcare îi corespund şi valorile minime (momentele negative maxime în valoare absolută) din câmpul central.25 Figura 5.25 2.3.25 2.4.25 2. forţele tăietoare maxime în aceleaşi secţiuni şi implicit reacţiunile maxime în aceşti stâlpi. în zonele de reazem pe iunile azem stâlpii interiori.Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal Furnizează momentele maxime în secţiunile grinzii. Postelnicu & D.4. având semne contrare celor corespunzătoare ipotezei 2.53 - . pentru unul din cele două sensuri. P2/2 P2 P2 P2 p P2/2 G4 G3 G3 G3 G2 G2 G2 G2 G2 G3 G3 G3 G4 g 2.25 2.25 2. precum şi valorile maxime ale momentelor.2. p P3 P3/2 P3/2 P3 P3 P3 P4 P4 P3 P3 p G4 G3 G3 G3 G2 G2 G2 G2 G2 G3 G3 G3 G4 g 2.25 2. Ipoteza 3.25 2.25 2.25 2. 5.10. Furnizează momentele maxime în câmpul central al grinzii peste parter şi momentele minime în câmpurile marginale.25 2.25 2. 5. din stâlpii structurii. Îndrumător de proiectare – T.2.25 2. Ipoteza de încărcare numărul 3.25 2.

03 473.28 118.28 79.Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal 5.25 2.32 973.38 193.51 164.2) indicate mai jos (vezi şi figura 5.73 201.38 596.86 79.54 97.52 97. adică cu deschideri de calcul până în axul elementelor dar cu considerarea zonei nodului ca fiind rigidă.12).28 1145.11.92 79.89 118.1) şi (5.25 2.48 79. P2/2 P2 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P4 p G4 G3 G3 G3 G2 G2 G2 G2 G2 G3 G3 G3 G4 g 2. Tabelul 5.25 2.54 - Îndrumător de proiectare – T.35 968.45 596. Această schemă corespunde unei dispoziţii a încărcării utile „în oglindă” faţă de ipoteza 1.97 483.50 79.54 100.63 973.49 260.25 2.92 95. Pentru evitarea acestui neajuns se consideră o schemă de calcul ca cea din figura 5. „în oglindă” faţă de secţiunile cu eforturi maxime din ipoteza 1.50 Mmare nod Qmic nod Qmare nod M mic nod Mmare nod Qmic nod Qmare nod Mmic nod Mmare nod Qmic nod Qmare nod 554.25 2.87 652.54 La stabilirea schemei statice a cadrului transversal. Ipoteza de încărcare numărul 4. Eforturile secţionale se determină la nodul teoretic.34 1029.54 186. Nistorescu . deschiderile de calcul nu s-au considerat a fi egale cu luminile deschiderilor ca în cazul plăcii şi al grinzii secundare.67 506. Introducerea unor asemenea deschideri de calcul ar conduce la denaturarea geometrică a structurii în ansamblu.54 97. furnizând valorile înfăşurătoare ale eforturilor în secţiuni aflate.28 81. iar pentru dimensionarea armăturii se ţine seama de valorile de la faţa reazemului.25 2.63 506.54 1210.4.1. Postelnicu & D. Aceste eforturi se determină în secţiunile de la faţa reazemelor pe baza relaţiilor de calcul (5.35 584. Programul furnizează înfăşurătoarea de momente încovoietoare pentru fiecare bară din compunerea celor 4 ipoteze (vezi Anexa F).32 411.45 95. Calculul se efectuează cu programul automat de calcul P-Frame.55 1145.31 584.28 79.29 968.82 640. .75 97.25 2.25 2. Eforturi în ax Element Bara Grindă Grindă Stâlp Stâlp 1 2 4 5 Eforturi la faţa reazemului Eforturi din ax corectate Mmic nod 306.89 153.25 2.57 1017. În tabelul 5.25 Figura 5. de asemenea.2.28 237. Ipoteza 4.1 se dau valorile absolute ale momentelor încovoietoare şi forţelor tăietoare de dimensionare în secţiunile de la reazemele elementelor structurale.28 97.25 2.50 188.4.89 97.25 2.

Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal Presupunând cunoscute valorile eforturilor Max şi Qax în nodul teoretic. Determinarea eforturilor la faţa reazemului.13 ÷20). Dacă din relaţiile (5.2) rezultă reduceri ale eforturilor secţionale la faţa reazemului mai mari de 15 % faţă de cele determinate în ax se limitează acoperitor la cel mult 15 %: Mred ≥ 0.1) (5.3) (5. se determină valorile lor de la faţa reazemului cu relaţiile: Mred = Max − Qax ⋅ b b b b + q ⋅ ⋅ + Q1 ⋅ 2 2 4 2 (5.55 - .85 ⋅ Max Qred ≥ 0. Postelnicu & D. Această abordare prezintă avantajul obţinerii directe a eforturilor de dimensionare pentru capetele unei bare. 2.4) Observaţie: Rezolvarea cadrului transversal se poate face considerând zonele de la intersecţia grinzilor şi stâlpilor ca zone infinit rigide. q este încărcarea uniform distribuită care acţionează asupra grinzii pe lăţimea reazemului.2) b Qred = Qax − q ⋅ − Q1 2 b/2 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Ma q Qax Figura 5.1) şi (5. Nistorescu . Îndrumător de proiectare – T.85 ⋅ Qax (5. determinate cu deschiderile interax.12. În continuare se prezintă diagramele înfăşurătoare pentru momentele încovoietoare şi forţele tăietoare ale barelor 1. 4 şi 5 (vezi figurile 5. Q1 este forţa concentrată aplicată din nod. b este lăţimea elementului de reazem.

Nistorescu . Diagrama înfăşurătoare de forţe tăietoare pentru bara 1 (deschiderea marginală a grinzii principale).Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal Figura 5.56 - Îndrumător de proiectare – T. Figura 5. Diagrama înfăşurătoare de momente încovoietoare pentru bara 1 (deschiderea marginală a grinzii principale). Postelnicu & D. .13.14.

Nistorescu . Diagrama înfăşurătoare de forţe tăietoare pentru bara 2 (deschiderea centrală a grinzii principale). Postelnicu & D. Îndrumător de proiectare – T.15. Figura 5.57 - .16. Diagrama înfăşurătoare de momente încovoietoare pentru bara 2 (deschiderea centrală a grinzii principale).Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal Figura 5.

18. Figura 5. Diagrama înfăşurătoare de momente încovoietoare pentru bara 4 (stâlpul marginal).58 - Îndrumător de proiectare – T.17. . Postelnicu & D. Diagrama înfăşurătoare de forţe tăietoare pentru bara 4 (stâlpul marginal).Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal Figura 5. Nistorescu .

Postelnicu & D.20.19. Nistorescu .59 - . Figura 5. Îndrumător de proiectare – T. Diagrama înfăşurătoare de momente încovoietoare pentru bara 5 (stâlpul central). Diagrama înfăşurătoare de forţe tăietoare pentru bara 5 (stâlpul central).Structură etajată din beton armat Calculul cadrului transversal Figura 5.

DIMENSIONAREA ŞI ARMAREA GRINZII PRINCIPALE 6.2 ⋅10 6 Nmm = 2932.60 Îndrumător de proiectare – T.1. 2 Deoarece ⇒ x<hp . dictează condiţia ( ii ).1.13) Momentul de calcul este: M = 914. 6 6 (i) pentru grinzi făcând parte din planşee. ⇒ Δp ≤ ( ii ) ( iii ) • real bp = 2 ⋅t = 6000 mm .Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale 6. la marginea întinsă a secţiunii ) se consideră: a ≈ 50 ⋅ mm .8 ⋅ 9000 = 7200 mm .8 ⋅ L = 0.76 kNm . Secţiunea de calcul a grinzii principale pentru zona de câmp marginal. 2 În acest caz.1. 2 ≥ 6 ⋅ 90 = 560 mm .1. (oţel PC 52) hp – grosimea plăcii: h p = 90 mm .2 kNm . (beton Bc 25) Ra – rezistenţa la întindere a oţelului: Ra = 300 N / mm 2 . *) Se adoptă notaţiile şi modul de organizare al calculului din [10]. Postelnicu & D. Se determină momentul capabil Mp corespunzător situaţiei în care înălţimea zonei comprimate x=hp: *) M p = bp ⋅ h p ⋅ Rc ⋅ (ho − hp 2 Mp > M ) = 2400 ⋅ 90 ⋅15 ⋅ (950 − 90 ) = 2932. ho – înălţimea utilă: ho = h − a = 1000 − 50 = 950 mm . se stabileşte pe baza condiţiilor din STAS 10107 / 0 – 90 (vezi anexa A): • lc = 0. care conduce la cea mai mică lăţime activă: (vezi figura 6. (vezi figura 5. 6. Lăţimea activă a plăcii bp. Bara 1 ( câmp ). Acoperirea cu beton de calcul ( distanţa de la centrul de greutate al armăturii Aa. . • • Δp = lc 7200 = = 1200 mm . Calculul armăturii longitudinale. rigidizate prin nervuri transversale situate la distanţe mai mici decât deschiderea acestora: Δp ≤ jumătate din lumina liberă a plăcii între nervurile transversale: Δ p ≥ 6 ⋅ hp ⇒ Δ p 1 ⋅ 2000 = 1000 mm . Se cunosc: Rc .1) bp = b + 2 ⋅ Δ p = 400 + 2 ⋅1000 = 2400 mm . bp= 2400 1000 400 1000 hp = 90 h = 1000 Aa a =50 Figura 6. Nistorescu ho= 950 .rezistenţa la compresiune a betonului: Rc = 15 N / mm 2 .

2. 2 ( ii ) Îndrumător de proiectare – T. • • • Lăţimea activă a plăcii bp rezultă parcurgând următoarele etape: lc = 0. Valoarea efectivă a acoperirii de calcul. Se determină: ξ = 1− 1− 2⋅M bp ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅ 914. este mai mare decât cea avută în vedere la dimensionarea armăturii. Bara 2 ( câmp ). Aa = bp ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ Rc 15 = 2400 ⋅ 950 ⋅ 0.78 mm 42 5 97 a Figura 6.57 kNm . Dacă se doreşte un calcul absolut riguros.61 - .6 ⋅ 9000 = 5600 mm .2. Nistorescu . a= Aa= 7 φ 25 30 25 30 25 5 42.84 mm 2 . 6. ca atare calculul efectuat este uşor neacoperitor. este necesară evaluarea momentului capabil corespunzător alcătuirii efective a grinzii.02856 ⋅ = 3255.63 mm bp ⋅ Rc 2400 ⋅15 28.22 = 941.76 kNm 2 2 Momentul capabil corespunzător unei bare este aproximativ: Mcap (1φ25) ≈ = 136.2. asemenea mici abateri între ipotezele de calcul şi realitate sunt admise în proiectare.76 ⋅10 6 2400 ⋅ 950 2 ⋅15 = 0.63 x ) = 3436 ⋅ 300 ⋅ (941.22 mm 3436 ho = h − a = 1000 − 58. „a” .03 kNm > M = 914.02856 . Înălţimea zonei comprimate rezultă: x = Mcap = Aa ⋅ Ra ⋅ (ho − Mcap 7 Aa ⋅ Ra 3436 ⋅ 300 = = 28. Totuşi.6 ⋅ L = 0.5 ⋅ 2454 + 97.78 − ) = 956.5 ⋅ 982 = 58. Dispunerea armăturii pentru câmpul marginal al grinzii principale. Postelnicu & D.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale Rezolvarea se efectuează ca pentru secţiuni dreptunghiulare simplu armate cu lăţimea bp. 6 6 ( vezi anexa A ) (i) grinda fiind rigidizată transversal prin grinzi secundare situate la distanţe mai mici decât deschiderea lor: Δp ≤ jumătate din lumina liberă a plăcii între nervurile transversale: ⇒ Δp ≤ 1 ⋅ 2000 = 1000 mm .1. Δp = lc 5600 = = 900 mm . Ra 300 Se alege: Aa = 3436 mm 2 ( 7 φ 25 ) Modul de dispunere al barelor în secţiune este indicat în figura 6.

Se determină: ξ = 1− 1− 2⋅M bp ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅ 696. 2 Dictează deci în acest caz condiţia ( i ). .Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale Δ p ≥ 6 ⋅ hp ⇒ Δ p ≥ 6 ⋅ 90 = 560 mm . Dispunerea armăturii pentru câmpul central al grinzii principale.3) bp = b + 2 ⋅ Δ p = 400 + 2 ⋅ 900 = 2200 mm . bp= 2200 900 400 900 hp = 90 h = 1000 Aa a =50 Figura 6. 2 Deoarece Mp > M ⇒ x<hp . ( iii ) • real = bp 2 ⋅t = 6000 mm .15) Se determină momentul capabil Mp corespunzător situaţiei în care înălţimea zonei comprimate x=hp: M p = bp ⋅ h p ⋅ Rc ⋅ (ho − hp 2 ) = 2200 ⋅ 90 ⋅15 ⋅ (950 − 90 ) = 2687. Nistorescu 30 25 ho= 950 . Rezolvarea se efectuează ca pentru secţiuni dreptunghiulare simplu armate cu lăţimea bp. ho = h − a = 1000 − 42.4.03 ⋅10 6 2200 ⋅ 950 2 ⋅15 = 0.85 kNm .3.5 = 957.02365 ⋅ = 2471.5 mm Aa= 6 φ 25 42 5 Figura 6.42 mm 2 Ra 300 Se alege: Aa = 2945 mm 2 ( 6 φ 25 ) Armătura efectivă se dispune în secţiune.02365 Aa = bp ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ Rc 15 = 2200 ⋅ 950 ⋅ 0. (vezi figura 5. Momentul de calcul este: M = 696. Secţiunea de calcul a grinzii principale pentru zona de câmp central. Postelnicu & D.4. ca în figura 6.03 kNm . care conduce la cea mai mică lăţime activă: (vezi figura 6.62 - Îndrumător de proiectare – T.

78 = = 1568. a = 35 Aa h =1000 Se verifică dacă armătura comprimată Aa‘ ajunge la curgere: Pentru aceasta se calculează momentul capabil corespunzător situaţiei x = 2 ⋅ a' . ha Ma = 2 ⋅b ⋅ a'⋅Rc ⋅(h o −a' ) + Aa'⋅Ra ⋅ ha = Aa‘ = 2 ⋅ 400 ⋅ 58. (vezi fig. Bara 1 (reazem stânga) În zonele de reazem.63 - .03 kNm 2 2 Momentul capabil corespunzător unei singure bare este aproximativ: Mcap (1φ25) = = 139. Aa.01 mm 2 Ra ⋅ ha 300 ⋅ 906.1) a‘. Ţinând seama de faptul că o parte din armăturile de la partea inferioară a grinzii se ridică în dreptul reazemelor. Aa’. (vezi figura 6.02 kNm 6.distanţa de la centrul de greutate al armăturii Aa’.77 ) = 2945 ⋅ 300 ⋅ (957.3.22 kNm > M = 260.22 mm . 5.34 kNm a‘ = 58. pentru reducerea numărului de iteraţii se poate admite în mod acoperitor să nu se ţină seama de aportul armăturii din zona comprimată. secţiunea de calcul este de formă dreptunghiulară.19) ⇒ ha = ho − a' = 965 − 58.78 b = 400 Figura 6. ca în figura următoare: Îndrumător de proiectare – T.22 = 906. Se cunosc: momentul de calcul: M = 260. Secţiunea de calcul pentru reazemul stânga al barei 1. este necesar cunoaşterea armăturii comprimate de la partea inferioară a grinzii.13 şi tabelul 5.34 ⋅10 6 = = 957.77 mm bp ⋅ Rc 2200 ⋅15 x 26. solicitate la moment negativ (care întind fibra superioară a grinzii). care a fost determinată dintro etapă de calcul anterioară. ' Aa’ – armătura din zona comprimată: Aa = 7 φ 25 (3436 mm 2 ) .1. Se alege: Aa = 982 mm 2 (2φ25) Se dispune armătura alesă în secţiune. Postelnicu & D.3) ho – înălţimea utilă: ho = h − a = 1000 − 35 = 965 mm . armătura întinsă rezultă: Aa = M 260.22 Deoarece x < 2 ⋅ a' .34 kNm .12 kNm > M = 696.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale Înălţimea zonei comprimate rezultă: x = Mcap = Aa ⋅ Ra ⋅ (ho − Mcap 6 Aa ⋅ Ra 2945 ⋅ 300 = = 26.22) + 3436 ⋅ 300 ⋅ 906. Pentru determinarea armăturii necesare de la partea superioară a grinzii. (vezi figura 6. Nistorescu .5. la marginea comprimată a secţiunii: a' = 58.5 − ) = 834.78 ⋅ mm .22 ⋅15 ⋅ (965 − 58.

.4.3 kNm ha h =1000 b = 400 Figura 6. Pentru aceasta se calculează momentul capabil corespunzător situaţiei x = 2 ⋅ a' .Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale 2 φ 25 Figura 6. Ma = 2 ⋅b ⋅ a'⋅Rc ⋅(h o −a' ) + Aa'⋅Ra ⋅ ha = = 2 ⋅ 400 ⋅ 42. ho = h − a = 1000 − 70 = 930 mm .46 kNm 6.1.5 ⋅15 ⋅ (930 − 42.3 kNm (vezi fig. Succesiunea operaţiilor este următoarea: M1 = Aa '⋅Ra ⋅ ha = 1473 ⋅ 300 ⋅ 887. Bara 1 (reazem dreapta) Se cunosc: momentul de calcul : M = 1029.19).5 Aa‘ ⇒ x ≥ 2 ⋅ a' şi σ a ' = Ra 25 30 .5 mm .18 ⋅10 6 Nmm = 392.28 = 264.93 kNm > M = 260. a = 70 Aa Se verifică dacă armătura comprimată Aa‘ ajunge la curgere. Secţiunea de calcul pentru reazemul din dreapta al barei 1. ha = ho − a' = 930 − 42. ' Aa = 3 φ 25 (1473 mm 2 ) .5) + 1473 ⋅ 300 ⋅ 887. (o parte din armăturile de la partea inferioară a grinzii se ridică in zona reazemului. Postelnicu & D. vezi figura 6. Nistorescu a‘ = 42.5 = = 844.6.13 şi tabelul 5.5 = 392. Momentul capabil al secţiunii este: Mcap = Aa ⋅ Ra ⋅ ha = 982 ⋅ 300 ⋅ 899.8 kNm < M = 1029.64 - Îndrumător de proiectare – T. 5.18 kNm . Dispunerea armăturii pentru reazemul din stânga al grinzii principale.34 kNm Se calculează momentul capabil corespunzător fiecărei bare: Mcap (1φ25) = Mcap 2 = 132.1) a = 70 mm şi a' = 42.7.5 mm .5 = 887.

5 = 887. Bara 2 (reazem stânga). Aa 2 = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ Rc 15 = 400 ⋅ 930 ⋅ 0.75 mm ha = ho − a' = 943.5. Ra 300 Aa = Aa1 + Aa 2 = 1473 + 2444.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale M2 = M − M1 = 1029.75 − 42.12 ⋅10 6 400 ⋅ 930 2 ⋅15 = 0. 5. a = 70 mm şi a' = 42.5 ⋅ 2945 + 97. ca în figura 6. (vezi fig.63 kNm . ξ = 1− 1− 2 ⋅ M2 b ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅ 637. b Rc 400 15 Momentul capabil al secţiunii: Mcap = b ⋅ x ⋅ Rc ⋅ (ho − 122. Se alege: Aa = 3927 ⋅ mm 2 ( 8 φ 25 ) Se dispune armătura alesă în secţiune.19) Îndrumător de proiectare – T.17 = 3917.5 mm .98 kNm 8 6.17 mm 2 .5 = 901.17).65 - .3 − 392. Dispunerea armăturii pentru reazemul din dreapta al barei 1.17 mm 2 .1. ' Aa = 2 φ 25 (982 mm 2 ) . Se determină înălţimea zonei comprimate: x= Aa − Aa ' Ra 3927 − 1473 300 ⋅ = ⋅ = 122. Contribuţia fiecărei bare reprezintă un moment: Mcap (1φ25) = 1047.7 mm . ha = ho − a' = 930 − 42. Contribuţia acestor bare la preluarea momentelor încovoietor în secţiunea de la faţa reazemului este mică şi se neglijează.8: 25 30 25 30 a Aa = 8 φ 25 a= 42.1314 ⋅ = 2444.88 = 130.15 şi tabelul 5.18 = 637. Nistorescu .7 ⋅15 ⋅ (943. ho = h − a = 1000 − 70 = 930 mm . Postelnicu & D. Observaţie: În secţiune s-au indicat şi barele ridicate la faţa reazemului pentru preluarea forţei tăietoare (vezi figura 6.5 mm .25 = 943. Se cunosc: momentul de calcul : M = 973.12 kNm .88 kNm > M = 1029.25 mm Figura 6.8.5 ⋅ 982 = 56.25 mm 3927 ho = h − a = 1000 − 56.75 − ) + 1473 ⋅ 300 ⋅ 901.1314 .7 x ) + Aa '⋅Ra ⋅ ha = 400 ⋅122.3 kNm .25 = 2 2 = 1047.1) (vezi figura 6.

Se determină înălţimea zonei comprimate: x= Aa − Aa ' Ra 3927 − 982 300 ⋅ = ⋅ = 147. ha Ma = 2 ⋅b ⋅ a'⋅Rc ⋅(h o −a' ) + Aa'⋅Ra ⋅ ha = Aa‘ = 2 ⋅ 400 ⋅ 42. Nistorescu .08 kNm < M = 973.89 = 3738.10.9.46 kNm .5 ⋅15 ⋅ (930 − 42.25 mm b Rc 400 15 . Postelnicu & D.89 mm 2 . Succesiunea operaţiilor este următoarea: M1 = Aa '⋅Ra ⋅ ha = 982 ⋅ 300 ⋅ 887.5) + 982 ⋅ 300 ⋅ 887.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale a = 70 Aa h =1000 Se verifică dacă armătura comprimată Aa‘ ajunge la curgere: Pentru aceasta se calculează momentul capabil corespunzător situaţiei x = 2 ⋅ a' .5 ⋅1963 = 70 mm 3927 ho = h − a = 1000 − 70 = 930 mm ha = ho − a' = 930 − 42.1482 . 300 Ra A = A 1 + A 2 = 982 + 2756.66 - Îndrumător de proiectare – T.1482 ⋅ = 2756. Aa 2 = b ⋅ ho ⋅ ξ ⋅ Rc 15 = 400 ⋅ 930 ⋅ 0.5 ⇒ x ≥ 2 ⋅ a' şi σ a ' = Ra b = 400 Figura 6. a a a Se alege: Aa = 3927 mm 2 . Armăturile nehaşurate nu preiau moment încovoietor.63 − 261.46 ⋅10 6 Nmm = 261. M2 = M − M1 = 973.17 ⋅10 6 400 ⋅ 930 2 ⋅15 = 0.5 = 261.5 = 887.5 ⋅1963 + 97.17 kNm . ( 8 φ 25 ) Se dispune armătura alesă în secţiune: 25 30 25 30 a a= Aa = 8 φ 25 42.5 mm Figura 6. Dispunerea armăturii pentru reazemul din stânga al barei 2.63 kNm a‘ = 42.5 = = 714. Secţiunea de calcul pentru reazemul din stânga al barei 2. ξ = 1− 1− 2 ⋅ M2 b ⋅ ho 2 ⋅ Rc = 1− 1− 2 ⋅ 712.46 = 712.89 mm 2 .

puternic solicitate. • Distanţele până la următoarele secţiuni de înclinare se stabilesc pe baza verificării la forţă tăietoare.25 ⋅15 ⋅ (930 − 2 2 = 1018 kNm > M = 973.6. în completarea prevederilor date la § 4.2.11). indiferent dacă barele înclinate rezultă sau nu necesare din calculul la forţă tăietoare.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale Momentul capabil al secţiunii: Mcap = b ⋅ x ⋅ Rc ⋅ (ho − x 147.5 h. Condiţii privind alcătuirea şi dispunerea armăturilor înclinate. ≤ 50 mm ≤h ≤ 1. barele înclinate.50 = ) + Aa '⋅Ra ⋅ ha = 400 ⋅147.2.25 kNm 8 Se calculează momentul capabil pentru fiecare bară: Mcap (1φ25) = 6. barele înclinate pot îndeplini trei roluri: preluarea momentelor încovoietoare pozitive în câmpuri. Armarea cu bare înclinate se explică în special la grinzile cu deschideri mari şi încărcări importante. precum şi a forţelor tăietoare. valabile pentru toate grinzile. 6.11. distanţa între prima şi a doua secţiune de înclinare începând de la reazem să nu fie mai mare decât înălţimea grinzii. Nistorescu . a momentelor negative pe reazeme. Distanţe recomandate de la faţa reazemului până la barele înclinate. Se recomandă ca. Prevederi constructive. Începând de la al treilea rând de bare înclinate (pornind de la reazem) se poate mări această distanţă până la 1. având de regulă unghiul de înclinare 45º. Pe linia cerinţelor de reducere a consumului de manoperă la montajul armăturilor.67 - • h .1. Îndrumător de proiectare – T. tendinţa actuală este de a se desfiinţa sau de a se limita la strictul necesar utilizarea de bare înclinate. realizându-se de câte ori este posibil armarea transversală numai cu etrieri.25 ) + 982 ⋅ 300 ⋅ 887. pe considerente de economicitate a soluţiei. trebuie să respecte următoarele reguli: • Distanţa de la faţa reazemului până la începutul primei bare înclinate nu trebuie să depăşească 50 mm (vezi figura 6.63 kNm 1018 = 127. În cazul armării cu bare individuale formând carcase legate cu sârmă. În acest paragraf se prezintă o serie de prevederi destinate alcătuirii armării grinzilor principale.5 h Figura 6. Postelnicu & D. Într-adevăr. respectând condiţia ca o fisură înclinată să intersecteze întotdeauna armăturile transversale necesare pentru preluarea forţei tăietoare în secţiunea respectivă.

Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale • • Se recomandă ca aria armăturii înclinate să fie cel puţin 1/ 3 din aria totală a armăturii longitudinale şi cel mult 2/ 3 din această arie.12) Figura 6. Postelnicu & D. Această ipoteză permite simplificări ale calculului la forţă tăietoare. se vor adopta soluţii ca în figura 6.68 - Îndrumător de proiectare – T. Nistorescu . pentru bare înclinate situate în acelaşi plan vertical cu cel al grinzii. În condiţiile respectării regulilor de dispunere a armăturilor ridicate. Dispunerea armăturilor înclinate în secţiuni va urmări o montare uşoară şi nestânjenită a ansamblului armăturilor.12. Astfel în situaţia în care armăturile se dispun pe mai multe rânduri. .13.13. Bară “flotantă”. se poate accepta ipoteza simplificatoare şi acoperitoare că fisurile critice (fisurile potenţiale de rupere) intersectează numai câte un plan de asemenea armături. ţinând seama simultan de cerinţele de rezistenţă la încovoiere şi la forţă tăietoare. Întreruperea armăturilor longitudinale drepte şi înclinate. Din acelaşi motiv. se determină în raport cu diagrama înfăşurătoare a momentelor încovoietoare. în secţiunile înclinate .b.a şi se vor evita cele din figura 6. Locul în care o bară sau un grup de bare longitudinale se pot ridica se determină prin calcul.2.2. 6. Se vor menţine drepte până la reazeme şi se vor ancora dincolo de reazeme ca bare solicitate la întindere cel puţin 1/ 3 din armăturile din câmp. Corect RII RI RI RII RI RII Greşit RI RII RI RII a) b) c) Figura 6.13. prezentate mai sus. Nu se admite folosirea de armături înclinate sub formă de bare “flotante” (vezi figura 5. Barele înclinate provin din acele bare longitudinale de la partea inferioară care nu mai sunt necesare la preluarea momentului încovoietor pozitiv din câmp. Reguli privind dispunerea armăturilor înclinate în secţiuni. în care cele două bare ar trebui adunate în plan orizontal pentru a permite trecerea uneia pe lângă cealaltă.13. deasupra barelor înclinate ca în figura 6. Punctele de ridicare ale armăturilor înclinate şi a celor care se opresc în zona întinsă.c. călăreţii (barele drepte care se dispun pe reazeme) vor fi situate pe rândul 1.

la – lungimea de ancoraj (30 …40 d). Îndrumător de proiectare – T. pentru a acoperi sporul de efort datorat efectului fisurii înclinate.14. c. (vezi § 4. prin deplasarea abciselor ei cu h / 2 dinspre secţiunea de moment maxim. În figura 6. pe lungimea căreia se admite că aportul barei care se întrerupe descreşte liniar de la solicitarea maximă până la zero.14. Nistorescu . a şi b sunt definite condiţiile care determină punctul de unde poate fi înclinată sau întreruptă o bară în raport cu diagrama de momente încovoietoare. pentru stabilirea secţiunii de unde se poate întrerupe sau înclina o bară este practic ca în locul diagramei înfăşurătoare a momentelor încovoietoare maxime să se raporteze poziţiile armăturilor la o diagramă de momente. II – secţiunea în care.II l l ≥ la l ≥ lI.14. bara nu mai este necesară din calculul la încovoiere (momentul încovoietor este preluat integral de restul barelor din secţiune). Postelnicu & D. în raport cu aceeaşi diagramă de momente dilatată.II l1 + l i + l2 ≥ la 45° l i / 2 + l2 ≥ la a) b) c) Figura 6.II I l2 li/2 li lI. obţinută prin corectarea („dilatarea”) diagramei înfăşurătoare a momentelor maxime. iar în figura 6.II li l 1≥ 0 l1 + l i / √ 2 ≥ lI. lI.II – distanţa între secţiunile I şi II.69 - . II I l2 II l1 45° lI. punctul de unde poate fi întreruptă în raport cu secţiunea în care este necesară din calculul la forţă tăietoare.3) l1 – distanţa de la secţiunea I până la secţiunea de înclinare a barei. în raport cu diagrama de momente “dilatată”. pentru o bară înclinată. Condiţii de ancorare ale armăturilor longitudinale şi condiţii privind secţiunile de înclinare ale acestor bare S-au făcut următoarele notaţii: I – secţiunea în care bara este integral necesară din calculul la încovoiere.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale O bară longitudinală care se întrerupe sau se înclină (se „ridică” sau se „coboară”) trebuie să rămână activă cu întreaga ei capacitate de rezistenţă până la o distanţă egală cu h / 2 dincolo de secţiunea în care este integral necesară din calculul de moment încovoietor în secţiuni normale.6. măsurată în proiecţie pe axul grinzii. În figura 6. [10] De aceea.15 se exemplifică modul de obţinere a diagramei dilatate pentru cazul analizat în proiect.

care trebuie să fie egală cu cel puţin 10 ⋅ d în zonele comprimate.5 h Infasuratoare momente maxime 50 Mcap (1 Ø 25) 50 50 Figura 6. Nistorescu 100 . Postelnicu & D. 50 60 50 Infasuratoare dilatata cu 0. Pentru armături înclinate necesare din calculul la forţă tăietoare este necesar să se respecte condiţia suplimentară indicată în figura 6. .14.5 h Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) M cap (8 Ø 25) Infasuratoare momente maxime Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) M max la fata reazemului Mcap (8 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) 50 Mcap (2 Ø25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) M max Mcap (1 Ø 25) 50 50 50 50 50 Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap ( 7 bare Ø 25 ) M max Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (6 bare Ø25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) Mcap (1 Ø 25) M max Infasuratoarea dilatata cu 0. l – lungimea totală de la secţiunea I până la extremitatea barei. respectiv 20 ⋅ d în zonele în care pot apărea şi eforturi de întindere.15.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale l2 – porţiunea dreaptă de la extremitatea unei bare înclinate. Diagrama „dilatată” şi aportul fiecărei bare la momentul capabil. Observaţie.c.70 - Îndrumător de proiectare – T.

Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale Secţiunile de tipul I pentru fiecare bară care se întrerupe sau se înclină se determină în modul următor (figura 6. se admite în mod simplificat ca aportul barelor la momentul capabil să fie considerat ca proporţional cu numărul lor. Postelnicu & D.71 - . dacă diametrele sunt egale.16. sau cu ariile secţiunilor lor dacă diametrele sunt diferite.15): • în secţiunea de moment maxim se determină momentul capabil. cu armătura efectiv prevăzută şi se marchează printr-o linie orizontală pe deasupra diagramei de momente capabile.5 h M cap ( 6 Ø 25 ) M cap (7 Ø 25) 1 3 M cap M cap 6 4 7 2 Ø 25 R II 8 2 Ø 25 R II 4 3 1 2 Ø 25 2 Ø 25 3 Ø 25 2 R II 6 2 Ø 25 5 2 Ø 25 2 Ø 25 Figura 6. Îndrumător de proiectare – T. Stabilirea poziţiilor punctelor de înclinare pentru barele înclinate. Mcap (1 bara) ≈ Aa (1 bara) ⋅ Mcap Aa (totala) Mcap m • sau. Nistorescu 5 2 . pentru m bare de diametre egale: Mcap (1 bara) ≈ 7 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 2 25 Ø 25 6 Ø 25 D ia g ra m a în fa su ra to a re d e m o m e n te d in în c a rc a rile d e c a lc u l D ia g ra m a d e m o m e n te "d ila ta ta " c u 0 .

.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale • cu această simplificare.72 Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D.5 h 6 6 100 100 5 M cap 100 100 7 8 100 100 M maxim la fata reazemului 7 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 25 6 Ø 25 7 2 Ø 25 R II 8 2 Ø 25 R II 4 2 Ø 25 3 2 Ø 25 1 3 Ø 25 R II 6 2 Ø 25 5 2 Ø 25 2 2 Ø 25 Figura 6. momentele capabile în secţiunile cu mai puţine bare se pot determina împărţind ordonata Mcap din secţiunea de moment maxim în părţi egale (dacă barele sunt de acelaşi diametru) sau proporţional cu ariile secţiunilor barelor dacă sunt de diametre diferite. contribuţia armăturilor la preluarea momentelor încovoietoare apare reprezentată prin linii orizontale de lăţime constantă. Nistorescu 8 3 4 . ducând din punctele respective linii orizontale. Stabilirea poziţiilor punctelor de întrerupere a barelor drepte. la intersecţiile acestora cu diagrama de momente dilatată se găsesc secţiunile de tipul I pentru fiecare bară sau grup de bare.17. • M cap 4 M cap Diagrama momente maxime Diagrama dilatata cu 0.

Secţiunea de tipul II pentru o bară coincide cu secţiunea I a barei înclinate în poziţia următoare. Nistorescu . Grinda este armată în reazem cu 10 bare (câte 8 de fiecare parte a stâlpului participă la preluarea momentului negativ care întinde fibra superioară a grinzii). respectiv înclinate. În figura 6. În figura 6. diagrama corectată („dilatată”) cu 0. două se înclină în prima secţiune dinspre reazem (marca →) şi încă două în a doua secţiune (marca ↓).17 se arată modul de stabilire a poziţiilor punctelor de întrerupere a barelor drepte pentru armăturile de pe reazemul central al grinzii principale.16 se arată stabilirea poziţiilor punctelor de înclinare pentru barele înclinate. pornind de la linia orizontală care reprezintă momentul capabil al secţiunii. Două din aceste bare (9) nu se întrerup fiind dispuse pe toată lungimea deschiderii centrale. Condiţia de siguranţă este ca diagrama de momente capabile să fie exterioară diagramei de momente înfăşurătoare. O soluţie de armare economică înseamnă ca distanţa dintre cele două diagrame să fie cât mai mică. Pentru barele întrerupte. urmărind utilizarea cât mai economică a călăreţilor în funcţie de forma diagramei dilatate. Postelnicu & D. În deschiderea marginală grinda este armată în câmp cu 7 bare de diametre egale. din care trei rămân drepte până în reazemul central (marca ←).17 este marcată prin linii groase.6.18 se prezintă soluţia completă în ceea ce priveşte diagrama înfăşurătoare a momentelor maxime din încărcări de calcul. respectiv înclinării fiecărei bare. barele se reprezintă în ordinea în care sunt întrerupte. barele drepte şi înclinate precum şi diagrama de momente capabile corespunzătoare acestor bare pentru grinda principală. Prin însumarea capacităţii de preluare în fiecare secţiune din deschiderea grinzii a momentelor încovoietoare de către fiecare bară se obţine diagrama de momente capabile a grinzii. În figura 6.73 - .5 h. În figura 6. Celelalte bare se întrerup în diferite secţiuni. reducerea capacităţii la încovoiere a grinzii corespunzătoare întreruperii. Îndrumător de proiectare – T. lungimea cu care acestea sau prelungit dincolo de secţiunea I.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale În această schemă.3 ). s-a considerat ca fiind egală cu la = 40 ⋅ d ( § 4.

Nistorescu 4 5 2 8 3 4 .74 Îndrumător de proiectare – T. .5 h 6 6 100 100 5 M cap 100 100 7 8 100 100 M maxim la fata reazemului 7 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 25 6 Ø 25 7 2 Ø 25 R II 8 2 Ø 25 R II 4 2 Ø 25 3 2 Ø 25 1 3 Ø 25 R II 6 2 Ø 25 5 2 Ø 25 2 2 Ø 25 Diagrama înfasuratoare de momente din încrcarile de calcul Diagrama de momente "dilatata" cu 0. Postelnicu & D.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale M cap 4 M cap Diagrama momente maxime Diagrama dilatata cu 0.18. Diagrama momentelor capabile pentru grinda principală.5 h M cap ( 6 Ø 25 ) M cap (7 Ø 25) 1 3 M cap M cap 6 Figura 6.

19. Sunt identificate următoarele tipuri de secţiuni: • • • • Secţiunea de tipul (D) de la reazemul din stânga al grinzii (unde armarea este realizată numai cu etrieri).75 - . Calculul la forţă tăietoare urmăreşte în acest caz numai dimensionarea etrierilor. Nistorescu . Fisurile înclinate se identifică prin secţiunile „piciorului fisurii” situate la partea inferioară a grinzii Îndrumător de proiectare – T. Se constată că pe zonele dintre nervuri. Secţiunea de tipul (C) din zona centrală a grinzii unde forţa tăietoare este mult mai mică decât în zonele de reazem. Secţiunea de tipul (A) de lângă stâlpul central. Dispoziţia adoptată preliminar pentru barele longitudinale.73 1. unde forţa tăietoare variază relativ puţin s-a adoptat o dispoziţie uniformă a barelor înclinate. Secţiunea de tipul (B) căreia îi corespunde o fisură înclinată care intersectează al doilea plan de armături înclinate.3.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale 6.30 640 7 Ø 25 2Ø 25 2Ø 25 2Ø 25 2Ø 25 6 Ø 25 D 500 C 8.95 570 2. Dispoziţia armăturilor longitudinale pentru grinda principală. Calculul armăturii transversale. Postelnicu & D. este arătată in figura de mai jos.30 2. pe baza dimensionării la momentele încovoietoare şi a respectării prevederilor constructive. 1.45 C B A A 600 B C 8 2 2 φ20 Ø 25 8 2 Ø 25 R II 4 2 Ø 25 R II R II 3 2 Ø 25 5 2 Ø 25 1 3 Ø 25 2 2 Ø 25 φ 25 6 12Ø 25 Figura 6. Calculul se face pentru jumătate din grinda principală şi anume în secţiunile semnificative pentru dimensionare.

1 % 3. Postelnicu & D.8 kN Ordinea operaţiilor este următoarea [8]: • Q= Q 473.8 ⋅ Ra ho pe 2 pe = • se verifică: Dacă lungimea proiecţiei fisurii critice este mai mare decât 2.5 mm .90 < 2. Bara 1 (reazem stânga).409 % > pe min = 0. Aa = 982 mm 2 (2 φ 25) ⇒ p= 982 ⋅100 % = 0. (oţel OB 37) 2 Ra – rezistenţa de calcul a armăturii înclinate: Ra = 300 N / mm .8 ⋅10 3 = 1.2.5 ⋅ ho .5 = 957.2 ⋅ p Ra 3.1. • distanţa între etrieri ae ≤ 100 ⋅ ne ⋅ Ae 100 ⋅ 4 ⋅ 50. = b ⋅ ho ⋅ Rt 400 ⋅ 957.5 ⋅ ho se ia si = 2.50 ⇒ nu este necesar calculul etrierilor.10 ⋅100 % = ⋅ ⋅100 % = 0.3. (beton Bc 25) 2 Ra – rezistenţa de calcul a etrierilor: Ra = 210 N / mm .acoperirea cu beton de calcul: a = 42.256 si 1.76 - Îndrumător de proiectare – T. pe ⋅b 0. • se propune ne = 4 (numărul de braţe verticale ale unui etrier).125 2 1. .98 mm .5 .10 = ⋅ = 0.1.5 mm .5 0.5 ⋅1. 6. (vezi armarea longitudinală) ho – înălţimea utilă: ho = h − a = 1000 − 42.3. Astfel: ae ≤ 15 ⋅ d = 15 ⋅ 25 = 375 mm ae ≤ 300 mm ae ≤ 3 ⋅1000 = 750 mm 4 ⇒ ae ≤ 300 mm • se stabileşte: ae = 100 mm ⇒ φ 8 / 100.409 0.3 mm 2 . • procentul de armare longitudinală: p = Aa ⋅100 % . ⇒ 100 ⋅ 0.256 % 400 ⋅ 957.10 N / mm 2 .6. • se alege etrier φ 8 cu aria secţiunii unei ramuri: Ae = 50.256 210 Q ⋅ 100 ⋅ p si R t = ⋅ ≤ 2. unde: b ⋅ ho Aa – suma ariilor secţiunilor barelor drepte din zona întinsă. Dacă Q > 4 ⇒ se măreşte secţiunea de beton sau clasa betonului astfel ca Q ≤ 4 . Secţiunea D (armare cu etrieri).1. 0.125 .8 ⋅ 210 ho ⇒ pe calculat anterior este corect .409 ⋅ 400 Diametrele minime ale etrierilor şi distanţele maxime între aceştia se aleg pe baza regulilor detaliate în paragraful 4. Se cunosc: Rt – rezistenţa la întindere a betonului: Rt = 1.3 = = 122. Forţa tăietoare de calcul este în acest caz: Q = 473. Dacă pe < 0.1 %.1 % se ia pe = 0.1 Dacă Q ≤ 0.2 ⋅ 0. (oţel PC 52) a . intersectate de fisura înclinată din secţiunea de verificare.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale 6. Nistorescu .5 • procentul de armare transversală necesară corespunzător etrierilor: Rt 1.

2. 400 ⋅ 943.27 ⋅10 3 = = 0.2 = 941. Postelnicu & D.25 mm ho = h − a = 1000 − 56.63 = 473.50 < Q < 4 . se poate admite că fisura înclinată cea mai periculoasă intersectează un singur plan de armături înclinate (ipoteză acoperitoare).1 se stabileşte ae = 300 mm ⇒ φ 8 / 300 6. 5. Se cunosc: a ≈ 58.5 − 166.11).707 = 166.8 ⋅ 300 ⋅ 0.2. Se cunosc: a ≈ 56.87 kN Q= p= Qeb 473.1.87 ⋅10 3 = 1. • • • • Ordinea operaţiilor este următoarea [8. unde: 0.50 ⇒ armătura transversală se dispune constructiv b ⋅ h o ⋅ R t 400 ⋅ 941. = b ⋅ ho ⋅ Rt 400 ⋅ 943. 6. 6.1 Aa( A) b ⋅ ho ⋅100 % .3.75 mm (vezi armarea longitudinală) Valorile forţelor tăietoare de calcul se găsesc în diagrama înfăşurătoare de forţe tăietoare din figura 5. Bara 1 (reazem dreapta). în care Aai reprezintă suma ariilor secţiunii barelor înclinate aflate într-un plan înclinat cu unghiul α la axa grinzii.2.77 - . 8) ⇒ p= 3927 ⋅100 % = 1.141 . Secţiunea A (armare cu etrieri şi bare înclinate).63 kN Rezultă: Qeb = Q − Qi = 640. prin respectarea regulilor constructive curente privind distanţele între punctele de coborâre a armăturilor înclinate de la faţa reazemelor (vezi figura 6.75 Îndrumător de proiectare – T. Nistorescu .345 < 0.75 ⋅1. 10]: Se calculează: Qi = Aai ⋅ Rat ⋅ sin α = 982 ⋅ 0.3.1.5 kN În cazul grinzilor obişnuite din clădirile civile şi industriale. Secţiunea C.14. Forţa tăietoare de calcul este : QA = 640. această fisură fiind cea în lungul căreia se obţine capacitatea minimă betonului şi etrierilor (Qeb).04 % .25 = 943.27 kN Se parcurg următoarele etape: • • Q= Q 143. Forţa tăietoare ce urmează să fie preluată de beton şi etrieri este: Qeb = Q − Qi = Q − Aai ⋅ Rat ⋅ sin α .8 mm (vezi armarea longitudinală) Forţa tăietoare de calcul este în acest caz: Q = 143.8 ⋅1. calculul etrierilor se face pe schema arătată anterior la secţiunile cu armare transversală formată exclusiv din etrieri. Aa( A) = 3927 mm 2 ( 8 φ 25 ) (barele de marcă 4.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale 6.2 mm ho = h − a = 1000 − 58. În continuare.3.

04 210 100 ⋅ 1. Rezultă: Qeb = QB − Qi = 602.141 1. Q= Qeb 435.30 230 8 Ø 25 860 86 2 Ø 25 2 Ø 25 fisura potentiala de rupere A Figura 6.1 Aa( B) = 2945 mm 2 ( 6 φ 25 ) (barele de marcă 5.63 = 435.5 ⋅1.83 mm . pe ⋅b 0.3 mm 2 .67 kN .208 0.208 % > 0.2. Nistorescu . .3 = = 241.2 ⋅ 1.137 . 6.14) ho = h − a = 1000 − 42. • • • • Se parcurg următoarele etape: Se calculează: Qi = Aai ⋅ Rat ⋅ sin α = 982 ⋅ 0. (vezi armarea longitudinală) (vezi figura 5.208 ⋅ 400 se stabileşte: ae = 200 mm ⇒ φ 8 / 200.2.20.5 ho 0.04 si 1. • se aleg etrieri φ 8 cu aria secţiunii unei ramuri: Ae = 50. • procentul pe = Q 2 de ⋅ armare transversală 2 necesară corespunzător etrierilor: Rt 1. = b ⋅ ho ⋅ Rt 400 ⋅ 957. .792 < 2.5 mm Q = 602.5 = 957.10 ⋅100 % = ⋅ ⋅100 % = 0. Suma ariilor barelor drepte şi înclinate luate în considerare pentru calculul la forţă tăietoare din secţiunea A.5 mm .8 ⋅ 210 • se verifică: ⇒ pe calculat anterior este corect.1 % . • • distanţa între etrieri ae ≤ 100 ⋅ ne ⋅ Ae 100 ⋅ 4 ⋅ 50.2 ⋅ p Ra 3. Secţiunea B (armare cu etrieri şi bare înclinate).707 = 166.67 ⋅10 3 = 1. • se propune ne = 4 (numărul de braţe verticale ale unui etrier). 6. Se cunosc: a ≈ 42.8 ⋅ 300 ⋅ 0.10 = ⋅ = 1.63 kN .3. 3. Postelnicu & D.78 - Îndrumător de proiectare – T. 8) .Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale 570 57 2.3 kN .3 − 166.

769 210 3.2 mm .769 1. b ⋅ ho ⋅ Rt 400 ⋅ 941. Se cunosc: a ≈ 30 + 25 2 + ⋅ 55 = 58. • • distanţa între etrieri ae ≤ 100 ⋅ ne ⋅ Ae 100 ⋅ 4 ⋅ 50. • se propune n e = 4 (numărul de braţe verticale ale unui etrier).2 ⋅ p Ra Q ⋅ 2 100 ⋅ p si Rt 100 ⋅ 0.3. Postelnicu & D.10 = ⋅ = ⋅ = 1.137 2 1. 6.2 ⋅ 0.1 % .8 ⋅ Ra 0. Nistorescu .96 ⋅10 3 = = 0.241 % > 0. Secţiunea C (armare cu etrieri).2 = 941.21.5 ho pe 0.2.5 570 57 2. Q = 311.79 - .1 Îndrumător de proiectare – T. • se aleg etrieri φ 8 cu aria secţiunii unei ramuri: Ae = 50.753 .241 ⋅ 400 pe ⋅b se stabileşte: ae = 200 mm ⇒ φ 8 / 200. 3.3.769 % . 2 7 ho = h − a = 1000 − 58.10 ⋅100 % = ⋅ ⋅100 % = 0.3 mm 2 .8 ⋅1.8 ⋅ 210 ⇒ pe calculat anterior este corect . Suma ariilor barelor drepte şi înclinate luate în considerare pentru calculul la forţă tăietoare din secţiunea B.241 0.618 < 2.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale ⇒ p= Aa( B) b ⋅ ho ⋅100 % = 2945 ⋅100 % = 0. 400 ⋅ 957.3 = = 208 mm . Se parcurg următoarele etape: • Q= Q 311. • • pe = Rt 1.96 kN .30 230 860 86 6 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 25 910 91 B Figura 6. 0.8 mm .

8) . 210 • • • • • se ia si = 2.10 = ⋅ = ⋅ = 1.3 mm 2 .162 ⋅ 400 se stabileşte ae efectivă ae = 300 mm ⇒ φ 8 / 300 .2 ⋅ p Ra ⋅ se verifică: 100 ⋅ p 100 ⋅ 0.5 Ra ) ⋅ 50 ⋅ Rt (0.04 si Rt 1. 3. Postelnicu & D.707 = 166. Nistorescu . distanţa între etrieri ae ≤ se alege ae = 300 mm 100 ⋅ ne ⋅ Ae 100 ⋅ 4 ⋅ 50. se aleg etrieri φ 8 cu Ae = 50.5 0. b ⋅ ho ⋅ Rt 400 ⋅ 943.75 pe = Rt 1. • • distanţa între etrieri ae ≤ 100 ⋅ ne ⋅ Ae 100 ⋅ 4 ⋅ 50. Se cunosc: a ≈ 56.75 ⋅1. 400 ⋅ 941.1 Aa( A) = 3927 mm 2 Aa( A) b ⋅ ho ⋅100 % = 2 ( 8 φ 25 ) (barele de marcă 3.006 .1. 3.162 0.10 = ⋅ = ⋅ = 2.80 - Îndrumător de proiectare – T. Ordinea operaţiilor este următoarea: (vezi armarea longitudinală) • • • • Qi = A ⋅ Rat ⋅ sin α = 982 ⋅ 0.3 = = 310. 6.25 = 943.8 ⋅ Ra 0.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale • • • Aa(C ) = 3436 mm 2 pe = Q 2 ( 7 φ 25 ) ⇒ p= Aa(C ) b ⋅ ho ⋅100 % = 3436 ⋅100 % = 0.162 % > pe min = 0.67 ⋅10 3 = = 1.10 ⋅100 % = ⋅ ⋅100 % = 0.3.5 .912 ) ⋅ 50 ⋅1.63 = 417.54 > 2.3 = = 503 mm pe ⋅b 0.73 < 2.097 0.912 210 3.1 2. ⇒ p= • • 3927 ⋅100 % = 1.5 = 0.3.2 ⋅ p Ra 3. ai Qeb = QA − Qi = 584. ⇒ φ 8 / 300 6.2 ⋅ 0. 0.8 Rt 0.63kN .67 kN . Q= Qeb 417.912 si Rt 1. • se propune ne = 4 (numărul de braţe verticale ale unui etrier).006 2 1.5 mm . Secţiunea A (armare cu etrieri şi bare înclinate).097 < pe min = 0.3.3 − 166. ho = h − a = 1000 − 56. Bara 2 (reazem stânga).10 ⋅100 % = ⋅ ⋅100 % = 0.04 % .04 210 Q ⋅ 100 ⋅ p 100 ⋅ 1. pe ⋅b 0.753 − = 0. Q = 584.8 ⋅ 300 ⋅ 0.5 ho ⇒ pe = se ia pe = 0. 400 ⋅ 943.2 ⋅ 1.1 % .8 ⋅ 210 ho pe ⇒ pe calculat anterior este corect.3. • se aleg etrieri φ 8 cu aria secţiunii unei ramuri: Ae = 50.75 mm .1 % .8 ⋅ 210 ho pe (Q − p 2.1 % .3 kN .8 ⋅ Ra 0.1 ⋅ 400 .097 % . 6.3 mm 2 şi ne = 4 . 4.25 mm .912 % .753 2 1.

Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale 2. 3.3. 8) .799 210 Q ⋅ 100 ⋅ p 100 ⋅ 0.3 mm 2 . 6 ho = h − a = 1000 − 79.162 ⋅ 400 se stabileşte ae efectivă ae = 300 mm ⇒ φ 8 / 300 .2 ⋅ 0.1 Aa( B) = 2945 mm 2 Aa( B) b ⋅ ho ⋅100 % = 2 ( 6 φ 25 ) (barele de marcă 3.63 = 381.8 ⋅ 210 ho pe ⇒ pe calculat anterior este corect.5 0. • se aleg etrieri φ 8 cu aria secţiunii unei ramuri: Ae = 50. Nistorescu .3 = = 310.799 1.5 + 4 ⋅ 97.942 .1 kN .5 mm . ⇒ p= • • 2945 ⋅100 % = 0.17 = 920. Postelnicu & D.799 % .707 = 166.3. Secţiunea B (armare cu etrieri şi bare înclinate). b ⋅ ho ⋅ Rt 400 ⋅ 920.90 < 2.8 ⋅ Ra 0.8 ⋅ 300 ⋅ 0.162 0. a≈ Q = 548.17 mm .2. Se cunosc: 2 ⋅ 42. Q= Qeb 381. • • distanţa între etrieri ae ≤ 100 ⋅ ne ⋅ Ae 100 ⋅ 4 ⋅ 50.47 ⋅10 3 = = 0.81 - Îndrumător de proiectare – T.10 ⋅100 % = ⋅ ⋅100 % = 0.83 mm . 400 ⋅ 920.162 % .10 si R t = ⋅ = ⋅ = 1. Qeb = QB − Qi = 548.22.30 230 640 64 85 850 8 Ø 25 2 Ø 2 25 Ø 25 A Figura 6. 6.942 2 1.1 − 166. Suma ariilor barelor drepte şi înclinate luate în considerare pentru calculul la forţă tăietoare din secţiunea A.2 ⋅ p Ra 3. • se propune n e = 4 (numărul de braţe verticale ale unui etrier).5 = 79.63 kN . 4. Ordinea operaţiilor este următoarea: • • • • Qi = Aai ⋅ Rat ⋅ sin α = 982 ⋅ 0.83 ⋅1.83 pe = Rt 0. pe ⋅b 0.47 kN .

400 ⋅ 957. se aleg etrieri φ 8 cu Ae = 50.5 mm Q = 255.10 si R t = ⋅ = ⋅ = 2.769 % .10 ⋅100 % = ⋅ ⋅100 % = 0. 6.3 = = 503 mm .769 ) ⋅ 50 ⋅ Rt (0.607 2 1.8 ⋅ 210 ho pe se verifică: • • • • • se ia si = 2.8 ⋅ Ra 0.91 > 2.2 ⋅ 0. 210 Ra p se ia pe = 0.1 2.23.82 - Îndrumător de proiectare – T. Se parcurg următoarele etape: (vezi armarea longitudinală) • • • • Q= 255.068 % .5 2. Se cunosc: a ≈ 42.607 .5 ⋅1.1 % . pe ⋅b 0.30 230 640 64 85 850 6 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 25 970 97 B Figura 6. Ra 3. Postelnicu & D.769 210 ⋅ 100 ⋅ p 100 ⋅ 0.1 ⋅ 400 se stabileşte ae = 300 mm ⇒ φ 8 / 300 . 0. b ⋅ ho ⋅ Rt 400 ⋅ 957.Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale 2.5 ho (Q − ⇒ pe = 0.1 Aa(C ) = 2945 mm 2 pe = Q 2 ( 6 φ 25 ) ⇒ p= Aa(C ) b ⋅ ho ⋅100 % = 2945 ⋅100 % = 0. Secţiunea C (armare numai cu etrieri).2 ⋅ p 3.5 %= % = 0. ho = h − a = 1000 − 42.78 kN . distanţa între etrieri ae ≤ 100 ⋅ ne ⋅ Ae 100 ⋅ 4 ⋅ 50.5 .067 % .3.5 mm .3. Nistorescu .5 Rt 0.5 = 957.3.78 ⋅10 3 Q = = 0.769 1. Suma ariilor barelor drepte şi înclinate luate în considerare pentru calculul la forţă tăietoare din secţiunea B.068 0.3 mm 2 şi ne = 4 .607 − ) ⋅ 50 ⋅1.

Structură etajată din beton armat

Dimensionarea grinzii principale

2,30

230

640

64

85 850

2

Ø

25

2

Ø

25

C

6 Ø 25

Figura 6.24. Suma ariilor barelor drepte luate în considerare pentru calculul la forţă tăietoare din secţiunea C.

6.4. Calculul etrierilor de suspendare. Deoarece grinzile secundare nu transmit încărcările aferente la stâlpi sau pereţi, ci prin intermediul zonei comprimate a grinzilor principale, apare o tendinţă de despicare a inimii grinzii principale şi de desprindere a părţii inferioare a acesteia [10]. Pentru a evita o astfel de cedare este necesară suspendarea încărcării aduse de grinda secundară de zona superioară a grinzii principale. În prezentul proiect această suspendare s-a realizat prin dispunerea de etrieri suplimentari dimensionaţi la întindere centrică pentru a prelua reacţiunea maximă a grinzii secundare. Zona în care etrierii se consideră activi se precizează în figura de mai jos.
Grinda principală

Grinda secundară

Δ

Δ

Figura 6.25. Lungimea s = 3 ⋅b + 2 ⋅ Δh , pe care se dispun etrierii suplimentari.

În figura 6.19 s-au identificat 4 zone distincte în care se prevăd etrieri de suspendare. Reacţiunea maximă se determină din diagrama înfăşurătoare de forţă
Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu - 83 -

Δ

Structură etajată din beton armat

Dimensionarea grinzii principale

tăietoare a grinzii principale, ca diferenţă dintre valorile forţele tăietoare de la stânga şi dreapta unei nervuri. 6.4.1. Zona 1. Se cunosc:
V ≈ 246 kN (reacţiunea maximă); Ae = 50,3 mm 2 (aria unei ramuri pentru etrieri φ 8);
ne = 4

(numărul de braţe verticale ale unui etrier).
N mm 2

Rat = 168

(rezistenţa de calcul a etrierilor).
s ae

Etrierii se dimensionează la întindere centrică: V = ne ⋅ Ae ⋅ Rat ⋅ ⇒ ae =
ne ⋅ Ae ⋅ Rat 4 ⋅ 50,3 ⋅168 ⋅s = ⋅1665 = 228,78 mm . V 246000

.

Pe zona activă de suspendare se însumează etrierii suplimentari cu cei din calculul obişnuit la forţa tăietoare.
1
total ae

=

1 1 + 122,98 228,78

total ⇒ ae = 79,98 mm

Se aleg etrieri φ 10 cu aria unei ramuri: Ae = 78,5 mm 2 . Se reface calculul la forţă tăietoare din secţiunea de tip D, obţinându-se etrieri φ 10 / 150. Pentru etrierii suplimentari se obţine:
ae = 4 ⋅ 78,5 ⋅168 ⋅1665 = 357 mm ; 246000 1 1 1 total = + ⇒ ae = 124,81 mm ; total 191,93 357 ae

pe lungimea s se dispun etrieri φ 10 / 100. 6.4.2. Zona 2.

Se cunoaşte reacţiunea maximă: V ≈ 198 kN . ⇒ ae =
ne ⋅ Ae ⋅ Rat 4 ⋅ 50,3 ⋅168 ⋅s = ⋅1665 = 284,24 mm . V 198000

Pe zona activă de suspendare se însumează etrierii suplimentari cu cei din calculul obişnuit la forţa tăietoare.
1
total ae

=

1 1 + 503 284,24

total ⇒ ae = 181,61 mm

⇒ pe lungimea s se dispun etrieri φ 8 / 150.

6.4.3. Zona 3. Se cunoaşte reacţiunea maximă: V ≈ 246 kN . ⇒ ae =
ne ⋅ Ae ⋅ Rat 4 ⋅ 50,3 ⋅168 ⋅s = ⋅1665 = 228,78 mm . V 246000

Pe zona activă de suspendare se însumează etrierii suplimentari cu cei din calculul obişnuit la forţa tăietoare.
- 84 Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu

Structură etajată din beton armat

Dimensionarea grinzii principale

1
total ae

=

1 1 + 208 228,78

total ⇒ ae = 108,95 mm

⇒ pe lungimea s se dispun etrieri φ 8 / 100. 6.4.3. Zona 4. Se cunoaşte reacţiunea maximă: V ≈ 246 kN . ⇒ ae =
ne ⋅ Ae ⋅ Rat 4 ⋅ 50,3 ⋅168 ⋅s = ⋅1665 = 228,78 mm . V 246000

Pe zona activă de suspendare se însumează etrierii suplimentari cu cei din calculul obişnuit la forţa tăietoare.
1
total ae

=

1 1 + 310,5 228,78

total ⇒ ae = 131,7 mm

⇒ pe lungimea s se dispun etrieri φ 8 / 125 6.5. Plan cofraj şi armare grindă principală.

Dispoziţia armării longitudinale a grinzii se prezintă în planşa 5, unde se dau şi secţiunile caracteristice ale grinzii, constituind un identificator al armăturii. Barele de acelaşi diametru şi aceeaşi formă se notează cu o cifră care, de obicei, se pune într-un cerc şi care poartă numele de „marcă” a barei. În planul de armare prezentat în planşa 6, mărcile ←…≥, constituie armătura longitudinală principală de rezistenţă alcătuită din trei categorii de bare: • bare drepte (de marcă ← sau ↑), care sunt totdeauna în număr de cel puţin două, şi anume cele de la colţurile inferioare ale secţiunii transversale a grinzii, deoarece îndeplinesc şi rolul de armături de montaj; bare înclinate la 45° faţă de axa elementului (de marcă →, ↓, ° şi ±) care se ridică în secţiunile în care nu mai sunt necesare pentru preluare a momentului încovoietor pozitiv din câmpul grinzii; călăreţi (denumirea provine din modul de dispunere al acestora: de o parte şi de alta a reazemelor intermediare, „încălecând reazemul”), la partea superioară a grinzii (de marcă ″ şi ≥) care preiau momentul încovoietor negativ şi care au de asemenea şi rol de montaj.

• •

Pe lângă armăturile principale de rezistenţă, în grindă se dispune şi o armătură de montaj (marca ×) cu rolul de legare a etrierilor în partea lor superioară, în vederea formării unei carcase cu legături de sârmă moale. Etrierii care împreună cu barele înclinate formează armătura transversală, au forma de cadre deschise sau închise şi au atât rol de rezistenţă cât şi de montaj. Totalitatea armăturilor din grindă formează o carcasă spaţială indeformabilă ca urmare a solidarizărilor barelor între ele la intersecţii.

Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu

- 85 -

Cotele care apar în dreptul fiecărui tronson al etrierului dau lungimile parţiale ale acestuia. respectându-se indicaţiile date la § 6.26.25. Lungimile parţiale se determină prin relaţii geometrice simple. În figura de mai jos.41 ⋅ [h − (2 ⋅ c + d1 + a + d2 )] Figura 6. se exemplifică modul de calcul al lungimii zonei înclinate a unei bare aflate pe rândul doi pe reazem şi pe rândul un în câmp.26). 250 . a condus la adoptarea unei armări cu bare dispuse pe două rânduri Prin modul de dispunere al armăturilor în secţiuni s-a urmărit să se realizeze o montare simplă a armăturilor. distanţa între rândurile de bare şi acoperirea de beton a armăturilor.2 c = 200 25 20 200 20 250 35 35 Îndrumător de proiectare – T. reprezentând lumina între ramurile etrierului (figura 6. Modul de cotare al etrierului . Nistorescu c = 25 Figura 6. Postelnicu & D. În planul de armare se vor indica şi lungimile parţiale şi finale ale etrierilor.2. lungimea fiecărui tronson şi lungimea totală a barei care constituie lungimea de tăiere a armăturii. Aşa cum s-a arătat anterior fiecare marcă este caracterizată de forma barei. În cazul barelor longitudinale cotele se referă la distanţa interioară (lumina) între ramurile etrierului. ţinând seama de poziţia armăturii (rândul pe care se dispune). Modul de calcul a lungimii tronsonului înclinat al unei bare înclinate.86 - 45° li .Structură etajată din beton armat Dimensionarea grinzii principale Respectarea regulilor privind distanţele maxime între armături. li li = 1.

85 mm .86 kN (vezi figura 5.17 şi tabelul 5.26 ≈ 870 kN (vezi predimensionare) 2 d Acoperirea cu beton de calcul se consideră: a = a' = 25 + ≈ 35 mm .15 mm 2 . ea – excentricitatea adiţională: ea = Aa Aa‘ Figura 7.rezistenţa la compresiune a betonului: Rc = 13 N / mm 2 (beton Bc 25). Stâlpul marginal ( 500 x 500 ). 500 ⋅13 Aria necesară de armătură rezultă din ecuaţia de momente în raport cu axul armăturii întinse: A ' = A = a a ⇒ Aa ' = Aa = Mc + N ⋅ ha x − b ⋅ x ⋅ Rc ⋅ (ho − ) 2 2 Ra ⋅ ha (7.85 ⋅13 ⋅ (465 − ) 2 2 = 175.1.02 = 181. ho – înălţimea utilă: ho = h − a = 500 − 35 = 465 mm .87 - .1) Forţa axială corespunzătoare este: N = 925 − 54.1. Aceasta este secţiunea aflată imediat sub grinda planşeului peste parter. 300 ⋅ 430 *) Se adoptă notaţiile şi modul de organizare al calculului din [8] şi [10]. Îndrumător de proiectare – T. x. 7. rezultă din ecuaţia de proiecţie pe axa barei: *) x= N b ⋅ Rc b (7.88 ⋅10 6 + 870 ⋅10 3 ⋅ 133. Se cunosc: 2 Rc .1) ⇒ x= 870 ⋅10 3 = 133. DIMENSIONAREA Şi ARMAREA STÂLPILOR 7. înălţimea zonei a comprimate. h ≥ 20 mm ⇒ ea = 20 mm . 30 Mc – momentul corectat: Mc = M + N ⋅ ea = 164. Schema de calcul a secţiunii stâlpului.2) 181.48 + 870 ⋅ 0. Armarea longitudinală. Nistorescu . Stâlpii structurii sunt solicitaţi la compresiune excentrică.07 − 28. Stâlpii având secţiunea şi armarea constantă se dimensionează în secţiunea cea mai solicitată.1.1.85 430 − 500 ⋅133. Postelnicu & D. Ra – rezistenţa la întindere a oţelului: Ra = 300 N / mm 2 (oţel PC 52). Momentul încovoietor de calcul: M = 153. ha = ho − a' = 465 − 35 = 430 mm a ho Deoarece se consideră cazul armării simetrice Aa = A ' .88 kNm .Structură etajată din beton armat Dimensionarea stâlpilor 7. corespunzătoare momentului încovoietor maxim.

600 ⋅13 b ⋅ Rc A' a = 235 ⋅ 106 + 1655 ⋅ 103 ⋅ 530 212.9 kN .5 mm 2 . (vezi figura 5. Postelnicu & D. pentru a se obţine o carcasă de armături mai puţin deformabilă la manipulări şi montaj.1. Stâlpul central ( 600 x 600 ).3) ⇒ Aa = 0. Aria de armătura aleasă se dispune pe toate laturile.2. Nistorescu .02 = 235 kNm .1 ⋅ 500 ⋅ 465 = 232.4 mm 2 .18 − 600 ⋅ 212.4) 4 φ 12 ⇒ p= 1256 ⋅100 % = 0. Momentul încovoietor de calcul: M = 201.3.18 mm . p= Aa(total ) b⋅h ⋅100 % (7. ha = ho − a' = 565 − 35 = 530 mm . 300 ⋅ 530 A = a .50 % > 0.10 % (vezi şi § 7. 100 Se alege: Aa = Aa ' = 515 mm 2 ( 2 φ 16 + 1 φ 12 ).1) Forţa axială corespunzătoare este: N = 1695 − 40. conform STAS 10107/090 este 0. 7.32 % 500 ⋅ 500 2 φ 16 2 φ 16 500 Etrier φ 8 / 15 Etrier φ 6 / 15 500 Figura 7.(vezi predimensionare) Acoperirea cu beton de calcul se consideră: a = a' ≈ 25 + ho = h − a = 600 − 35 = 565 mm .2.19 şi tabelul 5.18 ⋅ 13 ⋅ (565 − ) 2 2 = −540.3.3): p= Aa ⋅100 % = 0.9 + 1655 ⋅ 0. Dispoziţia barelor în secţiunea transversală este prezentată în figura 7.32 % (vezi § 7. Dispoziţia armăturilor longitudinale în secţiunea transversală a stâlpului marginal.88 - Îndrumător de proiectare – T.69 ≈ 1655 kN .2. Procentul total de armare trebuie să fie mai mare de 0. ea = h ≥ 20 mm ⇒ ea = 20 mm . d = 35 ⋅ mm 2 .Se cunosc: Rezultă succesiv: x= 1655 ⋅10 3 N = = 212.Structură etajată din beton armat Dimensionarea stâlpilor Procentul minim de armare pe fiecare latură a secţiunii. S-au adoptat armături mai groase decât cele strict rezultate din calcul.1 % b ⋅ ho (7. 30 Mc = M + N ⋅ ea = 201.).

5 ⋅ n) . Aria de armătura aleasă se dispune pe toate laturile.27 500 ⋅ 500 ⋅13 ⇒ Rt ' = 0. p= Aa(total ) b⋅h ⋅100 ⋅ % = 1709 ⋅100 ⋅ % = 0. Nistorescu .95 ⋅ (1 + 0. p= Aa ⋅100 % = 0.18) Ordinea operaţiilor este următoarea: [8]. utilizată în calculul la forţă tăietoare se determină astfel: Rt ' = Rt ⋅ (1 + 0.1. Postelnicu & D.5 ⋅ 0. Se cunosc: Rt – rezistenţa la întindere a betonului: Rt = 0.2.32 ⋅ % 600 ⋅ 600 Etrier φ 8 / 15 8 φ 12 2 φ 16 2 φ 16 600 Etrier φ 6 / 15 600 Etrier φ 6 / 15 Figura 7.316 < 0. La elementele comprimate excentric. (7.95 N / mm 2 (beton Bc 25). rezistenţa de calcul a betonului la întindere.50 b ⋅ ho ⋅ Rt ' 500 ⋅ 465 ⋅1. Forţa tăietoare de calcul este: Q = 79.3. Dispoziţia barelor în secţiunea transversală este prezentată în figura 7.89 - .28 kN . Ra – rezistenţa de calcul a armăturii: Ra = 210 ⋅ N / mm 2 (oţel OB 37).1 % b ⋅ ho ⇒ Aa = 0. 7. Stâlpul marginal ( 500 x 500 ). 7. ⇒ n= 870 ⋅10 3 = 0.5) unde: n = N b ⋅ h ⋅ Rc N .Structură etajată din beton armat Dimensionarea stâlpilor Rezultă că armătura longitudinală nu este necesară. Procentul total de armare trebuie să fie mai mare de 0.1 ⋅ 600 ⋅ 565 = 339 mm 2 . [10] • Q= 79.3).28 ⋅10 3 Q = = 0.32 % (vezi § 7. (vezi figura 5.3.2. Dispoziţia armăturilor longitudinale în secţiunea transversală a stâlpului central. betonul simplu putând prelua solicitarea de compresiune excentrică.27) = 1. 100 Se alege Aa = Aa ' = 628 mm 2 ( 2 φ 16 + 2 φ 12 ).078 ⇒ nu este necesar calculul etrierilor Îndrumător de proiectare – T.47 ⋅ % > 0. Armarea transversală.3.078 mm 2 .

Pe direcţia fiecărei laturi. din zona seismică F: ae ≤ 300 mm .2.12 600 ⋅ 600 ⋅13 mm 2 Q 97.257 < 0. la stâlpi din clasa C (vezi § 7.95 ⋅ (1 + 0.3 mm 2 ) şi un etrier interior φ 6 ( Ae = 28.1 % ae ⋅b 100 ⋅ ne ⋅ Ae 100 ⋅ (2 ⋅ 50. Nistorescu . Stâlpul central ( 600 x 600 ).3) = = 281 mm pe ⋅b 0.35 ⇒ Rt ' = 0.3.54 ⋅10 3 = = 0.1 %. procentul de armare transversală trebuie să fie ≥ 0. Forţa tăietoare de calcul este: Q = 97. Se alege un etrier perimetral φ 8 ( Ae = 50.5 ⋅ 0. • • • numărul de braţe verticale ale unui etrier: ne = 2 procentul de armare transversală: pe = (pentru etrierul perimetral) ne = 1. • • • numărul de braţe verticale ale unui etrier: ne = 2 ne = 2 (pentru etrierul perimetral) (pentru etrierii neperimetrali) procentul de armare transversală: pe = distanţa între etrieri ae ≤ A ⋅ ne e ⋅ 100 % ≥ 0.3 mm 2 ).1 %.1 ⋅ 600 (i) Distanţele maxime admise între etrieri: distanţa între etrieri pe înălţimea stâlpului trebuie să fie ≤ 15 ⋅ d (d este diametrul minim al armăturilor longitudinale): ⇒ ae ≤ 15 ⋅ d = 15 ⋅12 = 180 mm .2. procentul de armare transversală trebuie să fie ≥ 0.1). . Postelnicu & D.41 (pentru etrierul neperimetral) (7.3) = = 262 mm pe ⋅b 0.1 ⋅ 500 (i) Distanţele maxime admise între etrieri: distanţa între etrieri pe înălţimea stâlpului trebuie să fie ≤ 15 ⋅ d (d este diametrul (ii) minim al armăturilor longitudinale): ⇒ ae ≤ 15 ⋅ d = 15 ⋅12 = 180 mm . din zona seismică F: ae ≤ 300 mm .12 ⇒ nu este necesar calculul etrierilor Armătura transversală se dispune constructiv.6) A ⋅ ne e ⋅ 100 % ≥ 0.1).3 mm 2 ) şi un etrier interior φ 6 ( Ae = 28. Se urmăreşte aceeaşi ordine a operaţiilor ca la stâlpul marginal: • • n= Q= 1655 ⋅10 3 N = 0. care conduce la cea mai mică distanţă: ae = 150 mm .3 + 1.90 - Îndrumător de proiectare – T. corespunzătoare procentului minim de armare: ae ≤ 100 ⋅ ne ⋅ Ae 100 ⋅ (2 ⋅ 50. 7. (ii) la stâlpi din clasa C (vezi § 7.20).1% ae ⋅b distanţa între etrieri.3.41 ⋅ 28. (iii) Dictează deci condiţia (ii). (vezi figura 5. Se alege un etrier perimetral φ 8 ( Ae = 50.50 b ⋅ ho ⋅ Rt ' 600 ⋅ 565 ⋅1. Pe direcţia fiecărei laturi.54 kN .Structură etajată din beton armat Dimensionarea stâlpilor Armătura transversală se dispune constructiv.35) = 1. (iii) Dictează deci condiţia (ii).3 + 2 ⋅ 28.3 mm 2 ). care conduce la cea mai mică distanţă: ae = 150 mm .

p= Aa(total ) b⋅h ⋅100 % şi procentele de armare pe fiecare latură trebuie să se înscrie în următoarele limite: • procentul total de armare trebuie să nu fie. T.4. Distanţe maxime admise între axele armăturile longitudinale Procentul total de armare longitudinală p. 7. conform tabelului 7. numai prevederile specifice stâlpilor neparticipanţi la structuri seismice (stâlpilor din clasa C). la stâlpi având laturile secţiunii ≤ 400 mm. Dimensiunile minime: 250 mm pentru stâlpi monoliţi şi 200 mm pentru cei prefabricaţi cu solicitări reduse. Clase de stâlpi.3. b ⋅ h ⋅ Rc În acest paragraf se prezintă. Se admite armarea cu numai 4 bare dispuse la colţurile secţiunii. • procentele totale de armare minime.Structură etajată din beton armat Dimensionarea stâlpilor 7.3. • procentul minim de armare pe fiecare latură a secţiunii 0.05 ). Diametrele minime: 12 mm pentru bare din PC 52 sau PC 60 şi 14 mm pentru bare din OB 37.2.20 %. mai mare de 2. Dimensiunile laturilor secţiunilor la stâlpii cu secţiunea dreptunghiulară sau de alte forme ortogonale (L. Postelnicu & D.3. Diametrele maxime recomandate: 28 mm pentru stâlpii din beton cu agregate obişnuite. de regulă.4).5 %. ≤ 250 mm ≤ 250 mm ≤ 250 mm Figura 7. Prevederile prezentului paragraf se referă la stâlpii cu eforturi axiale semnificative ( n = N ≥ 0. Distanţa maximă între axele barelor: 250 mm (vezi figura 7.3. Îndrumător de proiectare – T. Nistorescu . Secţiunea de beton.1.3. Armăturile longitudinale.1. 7. 7. Distanţa liberă minimă între bare: 50 mm. Prevederi constructive pentru stâlpi. cruce) trebuie să fie multiplu de 50 mm.91 - .

etrierii se îndesesc pe înălţimea lungimii de suprapunere ( ls = 40 ⋅ d ).Structură etajată din beton armat Dimensionarea stâlpilor Tabelul 7. Armăturile transversale.70 0. la extremitatea inferioară a stâlpului.60 0. cu excepţia diametrului etrierilor perimetrali ai stâlpilor din grupa A care trebuie să fie cel puţin 8 mm . Pentru stâlpii din clasele A şi B. Postelnicu & D.70 0. PC 52 Procent total de armare minim p% 0.80 OB 37 0.50 0.60 0. procentele totale de armare pot fi reduse cu 20 % faţă de cele minime date în tabelul 7. Diametrul minim al etrierilor trebuie să fie ≥ 1 / 4 din diametrul maxim al armăturilor longitudinale.50 În cazurile când.2. Îndesirea etrierilor rezultă necesară la stâlpii neparticipanţi la structuri antiseismice în zonele de înnădire a barelor longitudinale (de regulă.3. din motive de asigurare a rigidităţii necesare la deplasări laterale sau din alte motive justificate. care nu fac obiectul acestui proiect îndesirea etrierilor se face conform STAS 10107/0-90. zonele cu etrieri îndesiţi la una sau la ambele extremităţi.60 0.Distanţele între etrierii îndesiţi vor respecta condiţiile: ae ≤ 8 ⋅ d (d – diametrul minim al armăturii longitudinale). la fiecare nivel separat pentru: zona curentă a stâlpului. cu condiţia ca procentul de armare pe fiecare latură să nu scadă sub 0.00 0.10 %.70 1.Zona cu etrieri îndesiţi.4. astfel încât armătura longitudinală rezultă dimensionată constructiv. 7.90 0. la fiecare nivel).80 0.60 0.50 0. B. Pentru stâlpii din clasa C.1 A Felul stâlpului PC 60 interior marginal de colţ 0. D.40 0. Distanţa maximă între etrieri: 15 ⋅ d (d – diametrul minim al armăturilor longitudinale). . Nistorescu .80 Grupa de stâlp C B Armătura longitudinală din oţel tip: OB 37 PC 60.Înălţimile zonelor cu etrieri îndesiţi. ae ≤ h / 5 (h – dimensiunea laturii mari a secţiunii stâlpului) şi ae ≥ 100 mm . secţiunea de beton a stâlpilor este majorată faţă de cea impusă de dimensionarea la compresiune excentrică.Zona curentă. Distanţa maximă între etrieri pe înălţimea stâlpului se stabilesc. pentru îmbunătăţirea condiţiilor de transmitere a eforturilor între barele care se înnădesc şi preluarea solicitărilor transversale generate de necoaxialitatea lor. dar cel puţin 6 mm .92 - Îndrumător de proiectare – T. dar cel mult 200 mm la stâlpii din clasa A şi cel mult 300 mm la cei din clasele B şi C. C.70 PC 52 0. A. PC 52 OB 37 PC 60.

dacă mărimea laturii mari a secţiunii este > 400 mm şi când au peste 4 bare longitudinale pe latură. • la stâlpii din clasa C se prevăd etrieri neperimetrali în cazurile când au peste 3 bare longitudinale pe latură. Postelnicu & D. Se admite ca barele longitudinale să fie legate din două în două colţuri de etrier sau de agrafă (figura 7. dacă mărimea laturii mari a secţiunii ≤ 400 mm. fiecare bară longitudinală. în care: Ae – aria secţiunii unei ramuri de etrier. La stâlpii neparticipanţi la structuri antiseismice se admite să se prevadă numai etrieri perimetrali. ≥ 200 mm < 200 mm a Figura 7.5.93 - . cu trei bare pe latură.5 b) dacă distanţa între două ramuri consecutive ale acestora este ≤ 200 mm. pe direcţia fiecărei laturi.Structură etajată din beton armat Dimensionarea stâlpilor Necesitatea utilizării etrierilor neperimetrali se stabileşte ţinând seama de următoarele: • de regulă. Nistorescu . pe laturile cu mărimea ≤ 400 mm.5 a). Îndrumător de proiectare – T. Necesitatea utilizării etrierilor neperimetrali. pe. b Procentul de armare transversală pe direcţia unei laturi b a secţiunii stâlpului se calculează cu relaţia: pe = Ae ⋅ ne ⋅100 % ae ⋅b . trebuie să fie legată de un colţ de etrier sau de agrafă (figura 7. ae – distanţa între etrieri pe înălţimea stâlpului. Procentul de armare transversală. ne – numărul de ramuri de etrieri intersectate de un plan paralel cu latura b.10 %. la stâlpii din clasa C trebuie să fie ≥ 0. în afara zonelor plastice potenţiale.

8. Valoare presiunii convenţionale de calcul corespunzătoare acestui strat este: pconv = 300 kPa . -94Îndrumător de proiectare – T. Nistorescu 600 450 2.Structură etajată din beton armat Dimensionarea fundaţiilor 8.50 m faţă de cota ± 0. ale cărui eforturi secţionale au fost determinate în capitolul 5. 8. Stâlpul central are secţiunea de 600 x 600.5 kN 600 M Q N 450 600 h = 500 200 ± 0. iar stratul de fundare este constituit din nisip prăfos cu îndesare medie. Fundaţia stâlpului central. Fundaţia stâlpului central. Postelnicu & D. DIMENSIONAREA FUNDAŢIILOR În prezentul capitol se exemplifică calculul şi dimensionarea fundaţiilor corespunzătoare stâlpilor cadrului transversal din axul L.70 450 600 600 450 600 2.70 600 .1.50 M Q Nf .70 450 600 Figura 8.1.00 care este cota pardoselii finite a parterului.1.1. Cota de fundare este –1. iar la baza sa acţionează o forţă axială de calcul N = 1695 kN (vezi predimensionare) şi un moment încovoietor M = 118.00 H = 800 1.1.50 L = 2. Dimensionarea blocului de beton simplu.

iar B dimensiunea pe direcţia normală. pentru dimensiunile fundaţiei sunt: p1. Considerând coeficientul de încărcare n = 1. Postelnicu & D.96 ≈ 197 kPa > 0 m2 Îndrumător de proiectare – T. G f = 1.70 ⋅1.2 şi greutatea volumică medie normală a betonului din fundaţie şi a umpluturii γ = 20 proprie a fundaţiei.12 m .8 + 0. 2 = N + Gf S 6 ⋅e ± = (1 ± ) W L⋅ B L Mf N + Gf max p1 = pef ≤ 1.2 min p2 = pef = 340. la solicitări excentrice după o direcţie.54 ⋅ (0.50 ⋅ 20 = 262.6 kPa ≤ 300 kPa L ⋅ B 2.5 + 97.2 ⋅ pconv = 360 kPa m2 kN = 196.3 Excentricitatea încărcării este: e = = = 0. L fiind ).2 ⋅ pconv ⇒ p2 = ( 8. 6 p1 + p2 N + Gf N + Gf ≤ pconv = = S L⋅ B 2 suprafaţa tălpii fundaţiei.70 ⋅ 2. W – modulul de rezistenţă în direcţia solicitării Mf ( W = e – excentricitatea în direcţia solicitării Mf ( e = Mf N + Gf L2 ⋅ B ). M – momentul de încovoiere la nivelul fundaţiei. Nistorescu -95- . se calculează greutatea Încărcarea totală transmisă pe teren rezultă: N f = N + Gf = 1695 + 263 = 1958 kN .12 1958 ) ⋅ (1 ± 2.1 ) min pef ≥ 0 (recomandabil) • pef = S – dimensiunea pe direcţia de acţiune a momentului încovoietor.19).1).70 m2 M f 245. Presiunea medie efectivă pe teren rezultă: med = pef 1958 N kN = = 268.6 = 268. Dimensiunile cuzinetului şi ale blocului de beton simplu se cunosc din faza de predimensionare (vezi figura 8. rezultat din încărcările de calcul din gruparea fundamentală. Gf – greutatea proprie de calcul a fundaţiei şi a pământului de umplutură.7 2.70 ⇒ max p1 = pef = 340.70 ⋅ 2.44 kN ≈ 263 kN kN m3 .70 ⋅ 2. Relaţiile de verificare.2 kPa< 1. Momentul încovoietor la nivelul tălpii fundaţiei: M f = M + Q ⋅ ( H + h) = 118. 2 = kN 6 ⋅ 0.3 ⋅ kN .5) = 245. N – încărcarea axială de calcul transmisă de stâlp şi provenită din gruparea fundamentală.Structură etajată din beton armat Dimensionarea fundaţiilor (vezi figura 5.2 ⋅ 2. Nf 1958 Valorile presiunilor efective pe teren la extremităţile fundaţiei rezultă: p1.

2): M1 = M2 = Bc ⋅lx 2 l 3 ⋅ (2 ⋅ p1 + p0 ) − x ⋅ ( p1 + p0 ) 6 6 pmed ⋅ly 2 6 ⋅ (2 ⋅ Bc + b) ( 8.50 ⋅1. dispunându-se constructiv câte 2 bare φ 10 pe fiecare direcţie.50 p1 = 1046 p2 = 461 kN m2 kN m2 p1.50 ⋅1.07 >0 N mm 2 < Rc = 6.50 ⋅ 0. 8.2 ) . 2 = Pentru calculul armăturii din cuzinet se încarcă talpa cuzinetului cu diagrama de presiuni pe teren provenită din încărcările exterioare.50 σ1 = 1063.2.5 σ 2 = 473.096 ⋅ (1 ± ) ⇒ 1. Încărcarea totală transmisă blocului de beton simplu este: Nc = N + Gc = 1958 + 34 = 1729 kN Excentricitatea corespunzătoare acestei încărcări este: e1 = Mc M + Q ⋅ h 167.3.097 ⋅ (1 ± ) ⇒ 1. Armarea cuzinetului.2) de mai jos (vezi şi figura 8. sub un stâlp cu secţiune pătrată solicitat la sarcini excentrice după o direcţie. Cele patru console se consideră încastrate în secţiunile de la marginea stâlpului. obţinându-se: e1 = Mc 167.5 N mm 2 (beton Bc 10) Având în vedere că nu apar eforturi unitare de întindere între cuzinet şi blocul de beton simplu.1. care includ cu laturile acestuia unghiuri de 45°. este îndeplinită şi în consecinţă dimensiunile impuse blocului de fundaţie corespund. Dimensionarea cuzinetului.2 ⋅1. se pot determina cu formulele (8. 2 = 1729 6 ⋅ 0. Greutatea cuzinetului este: Gc = n ⋅b ⋅b ⋅ h ⋅ γ beton = 1. considerată ca reacţiune.096 m .50 ⋅1.5 ⋅ 25 ≈ 34 kN .27 = = 0. delimitate de conturul fundaţiei şi de patru drepte. 8. momentele încovoietoare date de reacţiunile terenului calculându-se în aceste secţiuni.097 m Nc 1695 1695 6 ⋅ 0.Structură etajată din beton armat Dimensionarea fundaţiilor Condiţia (8. fără greutatea proprie a cuzinetului Gc. Pentru determinarea armăturii din talpa cuzinetului se recalculează presiunile.4 kN m kN m2 2 = 1.50 1. Postelnicu & D. Nc Nc 1729 Valorile extreme ale tensiunilor (presiunilor) la nivelul tălpii cuzinetului se calculează astfel: p1. duse din colţurile secţiunii stâlpului. Pentru cuzinetul de formă pătrată. în care: -96- Îndrumător de proiectare – T. Talpa cuzinetului se descompune în patru console.1) de nedepăşire a presiunilor convenţionale de calcul. nu se efectuează calculul armăturii de ancoraj. cu ajutorul cărora se calculează armătura din talpa fundaţiei după cele două direcţii.1. momentele încovoietoare.50 1. Nistorescu .27 = = = 0.

45 3 ⋅ (2 ⋅1046 + 870..50 ⋅ 0.9 kNm 6 6 754 ⋅ 0.50 + 0.2. 2 m2 1.5) = 120. Se aleg 13 bare 100.4) Y X p1 p2 Figura 8.45 2 M2 = ⋅ (2 ⋅1.50 m2 . Aşadar: pmed = 1046 + 461 kN ≈ 754 .45 2 0. p + p2 N pmed = 1 = . pmed (8. ly – distanţele de la secţiunile de calcul până la marginea cuzinetului..60) = 91.250 φ 10 cu aria Aa = 1021 mm 2 .05 % 460 ⋅1500 Îndrumător de proiectare – T.6 kNm 6 M1 = Înălţimile utile ale secţiunii de beton a cuzinetului rezultă: h0x = h − a − h0y 10 d = 500 − 35 − = 460 mm 2 2 10 d = h − a − = 500 − 40 − = 455 mm 2 2 Aria de armătură pe direcţia x este: M1 120.875 ⋅ h0x ⋅ Ra 0.16 bare.5) − ⋅ (1046 + 870. Postelnicu & D.3) 2 Bc 2 p0 = p2 + Bc − lx ⋅ ( p1 − p2 ) Bc . Procentul de armare rezultă: p%= 1021 ⋅100 % ≈ 0. (8.50 − 0. Fundaţie pătrată sub stâlp cu secţiune pătrată solicitat la sarcini excentrice după o direcţie.9 ⋅10 6 = = 1001 mm 2 0..Structură etajată din beton armat Dimensionarea fundaţiilor lx.15 % > pmin % = 0. ⇒ 1.. Nistorescu -97- .45 kN p0 = 461 + ⋅ (1046 − 461) ≈ 870.875 ⋅ 460 ⋅ 300 Aax = Numărul de bare în direcţia x rezultă: nx = 1500 = 6.5 1.

.. Stâlpul marginal are secţiunea de 500 x 500.115 % > pmin % = 0.2.1.20 300 550 Figura 8.1.10 H = 900 h = 400 Mf Q Nf L = 2.50 300 550 550 300 500 2. Postelnicu & D.00 1. Procentul de armare rezultă: p%= 785 ⋅100 % = 0.16 bare.250 φ 10 cu aria Aa = 785 mm 2 . -98- Îndrumător de proiectare – T.875 ⋅ h0y ⋅ Ra 0. iar la baza sa acţionează o forţă axială de calcul N = 925 kN şi un moment încovoietor M = 96 kNm (vezi figura 5.20 500 . Se aleg 10 bare 100. 500 300 450 200 M Q N ± 0.3.20 .61 ⋅10 6 = = 767 mm 2 0.875 ⋅ 455 ⋅ 300 Numărul de bare în direcţia y rezultă: ny = 1500 = 6. 8.. Nistorescu 550 300 2.05 % 455 ⋅1500 8. Fundaţia stâlpului marginal..2.Structură etajată din beton armat Dimensionarea fundaţiilor Aria de armătură pe direcţia y este: Aay = M2 91. Dimensiunile cuzinetului şi ale blocului de beton simplu se cunosc din faza de predimensionare. Dimensionarea blocului de beton simplu.17). Fundaţia stâlpului marginal.

pentru dimensiunile fundaţiei sunt cele din relaţiile (8.4 ⋅ 25 ≈ 14. .00 m2 Mf 199 = = 0.6 kPa >1.2. Încărcarea totală transmisă blocului de beton simplu este: Nc = N + Gc = 925 + 14.00 ⋅1. 2 = ⋅ (1 ± p2 = pef = 106.00 ⋅ 2.Structură etajată din beton armat Dimensionarea fundaţiilor Cunoscând n = 1.3 kPa < 1.2 ⋅ 2.10 ⋅ 0. se calculează greutatea proprie a fundaţiei: Încărcarea totală transmisă pe teren rezultă: N f = N + G f = 925 + 144 = 1069 kN Momentul încovoietor la nivelul tălpii fundaţiei: M f = M + Q ⋅ ( H + h) = 96 + 79. 2 = 940 6 ⋅ 0.135 m .135 ⋅ (1 ± ) ⇒ 1.4) = 199 kN . 8.19 ⋅ (1 ± )⇒ 2.19 min ) ⇒ p1.9 + 0.2 kPa ≤ 300 kPa 2.4 kPa > 0 2. Nistorescu -99- . la solicitări excentrice după o direcţie. Relaţiile de verificare.20 m (vezi figura 8.0 max p1 = pef = 419.2 ⋅1.7 = = = 0. max p1 = pef = 335. Nc 940 940 Valorile extreme ale tensiunilor (presiunilor) la nivelul tălpii cuzinetului se calculează astfel: p1.3). este îndeplinită şi în consecinţă dimensiunile impuse blocului de fundaţie corespund.2 = 267.00 m până la 2. Greutatea cuzinetului este: Gc = n ⋅b ⋅b ⋅ h ⋅ γ beton = 1.5 kN . dimensiune ce verifică (8. Excentricitatea încărcării este: e = N f 1079 Valorile presiunilor efective pe teren la extremităţile fundaţiei rezultă: p1. Presiunea medie efectivă pe teren rezultă: med = pef 1069 kN = 267. 2 = 1069 6 ⋅ 0.20 Condiţia (8. 35 >0 N mm 2 < Rc = 6.10 1.20 2.2.00 ⋅ 2.5 N mm 2 (beton Bc 10) Îndrumător de proiectare – T.1). Postelnicu & D.28 ⋅ 0.1) de nedepăşire a presiunilor convenţionale de calcul.20 ⋅ 2.5 ≈ 940 kN Excentricitatea corespunzătoare acestei încărcări este: e= M + Q ⋅ h 96 + 79.4 127.10 σ1 = 1349 σ 2 = 205 kN m kN m2 2 = 1.2 ⋅ pconv = 360 kPa ≈ 115 kPa > 0 Condiţiile (8.6 min p2 = pef = 114.2 ⋅ pconv = 360 kPa 1069 6 ⋅ 0.9 kN m2 kN m2 =419.1).50 ⋅ 20 = 144 kN .28 ⋅ (0.1) nefiind verificate se măresc laturile blocului de beton simplu de la 2. Dimensionarea cuzinetului.00 ⋅ 2.10 ⋅1.19 m .2 şi greutatea volumică medie normală a betonului din fundaţie şi a umpluturii γ = 20 kN m3 G f = 1.10 ⋅1.00 2.

3.30 3 ⋅ (2 ⋅1340 + 1026) − ⋅ (1340 + 1026) = 50.11 bare.875 ⋅ h0y ⋅ Ra 0. 360 ⋅1100 Aria de armătură pe direcţia y este: p% = Aay = M2 31 ⋅10 6 = = 333 mm 2 . 8.5 kNm 6 6 765 ⋅ 0.7 = = 0. Pentru determinarea armăturii din talpa cuzinetului se recalculează presiunile.10 1.2.. Nistorescu .10 p1 = 1340 p2 = 189 kN m2 kN m2 p1.14 % > pmin % = 0. 1. fără greutatea proprie a cuzinetului Gc.3) şi (8. 0. nu se efectuează calculul armăturii de ancoraj.875 ⋅ 360 ⋅ 300 Aax = Numărul de bare în direcţia x rezultă: nx = 1100 = 5. Se aleg 7 bare φ 100.. (8.10 ⋅ 0..875 ⋅ 355 ⋅ 300 Numărul de bare în direcţia y rezultă: ny = 1100 = 5.250 10 cu aria Aa = 393 mm 2 .875 ⋅ h0x ⋅ Ra 0. Armarea cuzinetului.138 m 925 N 925 6 ⋅ 0.1). 2 Calculul momentelor încovoietoare care apar în cuzinet. Postelnicu & D.Structură etajată din beton armat Dimensionarea fundaţiilor Având în vedere că un apar eforturi unitare de întindere între cuzinet şi blocul de beton simplu. 355 ⋅1100 -100- Îndrumător de proiectare – T..4) Aşadar: pmed = 1340 + 189 kN = 765 .10 % > pmin % = 0.5 ⋅10 6 = = 534 mm 2 . obţinându-se: e= M + Q ⋅ h 127.30 kN po = 189 + ⋅ (1340 − 189) = 1026 .30 2 0..250 10 cu aria Aa = 550 mm 2 . Se aleg 5 bare φ 100.10 − 0. 0..10 m2 1.05 % .50) = 31 kNm 6 ⇒ M1 = M2 = Înălţimile utile ale secţiunii de beton a cuzinetului rezultă: h0x = h − a − h0y d 10 = 400 − 35 − = 360 mm 2 2 d 10 = h − a − = 400 − 40 − = 355 mm 2 2 Aria de armătură pe direcţia x este: M1 50..138 ) ⇒ = ⋅ (1 ± 1.11 bare..10 ⋅1. 2 m2 1.05 % . dispunându-se constructiv câte 2 bare φ 10 pe fiecare direcţie. datorită reacţiunii blocului de beton simplu se efectuează utilizând relaţiile (8. Procentul de armare rezultă: 550 ⋅100 % = 0.30 2 ⋅ (2 ⋅1. Procentul de armare rezultă: p% = 393 ⋅100 % = 0.10 + 0.

Lc Îndrumător de proiectare – T.30 1.1.40 1. cu satisfacerea următoarelor valori ale raportului Lc / L . Înălţimea totală H a blocului de fundaţie cu o singură treaptă va fi de cel puţin 400 mm. Clasa betonului din blocul de fundaţie trebuie să fie cel puţin Bc 3.10 1.80 Bc 5 1. Presiunea maximă pe teren [kPa] 200 250 300 350 400 600 Valori minime ale lui tg α pentru beton de clasa Bc 3.25 .Structură etajată din beton armat Dimensionarea fundaţiilor 8. încât să asigure o rigiditate suficientă a fundaţiei în raport cu terenul de fundare. pentru a putea considera repartizarea plan liniară a presiunilor efective pe teren. care nu va fi mai mică de 300 mm trebuie să satisfacă condiţiile: tgβ = h 2 > l 3 .3. Postelnicu & D. O parte din ele se detaliază în continuare odată cu prezentarea altora.5.60 Dimensiunile în plan ale cuzinetului ( Lc .6.65 L Lc = 0.40 K 0.5) înălţimea blocului de fundaţie sau a unei trepte. Bc ) se aleg pe considerente economice.50 1. Dacă blocul este format din două sau trei trepte înălţimile fiecărei trepte vor fi de cel puţin 300 mm.5 1.70 1. Prevederi constructive. astfel alese încât să asigure o repartiţie corespunzătoare a presiunilor pe teren.20 1. Tabelul 8. Această rigiditate se asigură prin respectarea valorilor minime pentru tg α din tabelul 8. Nistorescu -101- .50 1. Înălţimea H a fundaţiei trebuie aleasă în aşa fel. respectiv Bc / B : Lc = 0. în cazul când cuzinetul nu este ancorat în bloc şi cel puţin Bc 7.5.3 trepte.20 1.1: tgα = Hi – Hi ≥ (tgα) min Li (8.40 1. când este ancorat.50 1. pentru blocul cu 2 .30 1.30 1. Înălţimea h a cuzinetului.55 K 0. h > 0. Li – deschiderea în consolă a blocului de fundaţie sau a unei trepte. Cele mai importante prevederi constructive pentru alcătuirea fundaţiilor izolate sub stâlpi au fost prezentate § 2. Blocul de beton simplu poate fi alcătuit din 1…3 trepte.50 L pentru blocul cu o singură treaptă.60 Bc 7.60 1.5 1.

dar zona activă a tălpii cuzinetului reprezintă cel puţin 80 % din aria totală a acesteia. l Betonul utilizat în cuzinet trebuie să aibă clasa minim Bc 7.05 %. -102- Îndrumător de proiectare – T. α nu mai este necesară verificarea la forţă tăietoare.5 şi până la clasa betonului din stâlp. Nistorescu . iar procentul de minim de armare. calculul armăturii de ancorare a cuzinetului în blocul de beton simplu nu este necesar. Distanţa maximă dintre bare este 25 cm. are valoarea 0. pe fiecare direcţie. Fundaţie izolată cu bloc din beton simplu şi cuzinet din beton armat. Cuzinetul se armează la partea inferioară cu o plasă alcătuită din bare dispuse paralel cu laturile pe cele două direcţii. În cazul în care din unele ipoteze de încărcare. Dacă tgβ = h ≥1. acesta va fi ancorat în blocul de beton simplu prin armături capabile să preia rezultanta eforturilor unitare de întindere.Structură etajată din beton armat Dimensionarea fundaţiilor β Figura 8. Armăturile de ancorare se dimensionează considerând secţiunea de la baza cuzinetului ca fiind o secţiune din beton armat solicitată la compresiune excentrică şi introducând în calcul rezistenţele de calcul ale betonului simplu din blocul de fundaţie.4. apar eforturi unitare de întindere între cuzinet şi blocul de fundaţie. Dacă însă zona activă rezultă între 70…80 % din aria totală a tălpii cuzinetului. Postelnicu & D.

este egală cu lăţimea reală a plăcii. Îndrumător de proiectare – T.8 l.103 - . pentru grinzi continue: în deschiderile marginale: lc = 0. în care lc este distanţa între două secţiuni consecutive de moment încovoietor nul şi care se poate determina după cum urmează (vezi figura 2): • pentru grinzi simplu rezemate: lc = l . Stabilirea lăţimii active a plăcii l hp l Figura 2. Lăţimea activă bp a tălpii. bp Δp Δp Figura 1. unde l este deschiderea de calcul. cu placa în zona comprimată. care se ia în considerare în calculul elementelor cu secţiunea în formă de T. Distanţa lc între punctele de moment nul ale grinzii. dar cel mult lăţimea care rezultă adăugând la lăţimea b a inimii de fiecare parte Δp = lc / 6 (figura 1). • • • pentru grinzi încastrate la un capăt şi simplu rezemate la celălalt capăt: lc = 0. în deschiderile interioare: lc = 0.Structură etajată din beton armat Anexa A VALORILE LĂŢIMII ACTIVE A TĂLPII COMPRIMATE LA SECŢIUNI ÎN FORMĂ DE T A1. Postelnicu & D Nistorescu .8 l pentru grinzi dublu încastrate: lc = 0.5 l.6 l.

la care talpa comprimată iese în consolă faţă de inimă (cum sunt grinzile prefabricate care nu fac parte dintr-un planşeu): dacă hp / h ≥ 0.10 . Pentru grinzi independente. Figura 3.10 . Pentru grinzi făcând parte din planşee.10 .104 - Îndrumător de proiectare – T. atunci: Δ p ≤ 6 ⋅ hp .Structură etajată din beton armat Anexa A Trebuie să se mai respecte şi condiţiile: a). d: dacă hp / h < 0. Pentru grinzi făcând parte din planşee. atunci Δp nu se plafonează prin alte hp Figura 4. dacă 0. Grinzi de planşee nerigidizate. Grinzi de planşee rigidizate.05 ≤ hp / h < 0. dacă hp / h ≥ 0. rigidizate prin nervuri transversale la distanţe d: Δp ≤ jumătate din lumina liberă a plăcii între nervurile transversale. Δ p ≥ 6 ⋅ hp .05 .10 . dacă hp / h < 0. hp Figura 5. Grinzi independente sau cu placa în consolă. atunci: Δ p = 0 . atunci: Δ p ≤ 6 ⋅ hp . b). . nerigidizate prin nervuri transversale sau la care distanţa între aceste nervuri este mai mare decât distanţa între grinzile longitudinale. c). Postelnicu & D Nistorescu hp . atunci: Δ p ≤ 3 ⋅ hp .

având mărimea ce mai mică dintre valorile bv şi 3 hv. Observaţie. bv‘≤ 3 hv 3 hv Figura 7. cu luarea în considerare a deformabilităţii plăcii. la valorile Δp determinate conform punctelor a. În cazurile când placa este prevăzută cu vute. Postelnicu & D Nistorescu hv hp . c de mai sus se adaugă lăţimea teoretică a vutei bv’ (figura 7). În cazuri speciale (elemente cu deschideri mari) pot fi utilizate metode mai exacte pentru determinarea lăţimii active bp. se permite să se ia în considerare în toate cazurile valorile de la grinzile independente. Lăţimea reală a plăcii: a. Îndrumător de proiectare – T.2.Structură etajată din beton armat Anexa A Lăţimea reală a plăcii se determină astfel (vezi figura 6): bpreal=(b1+b2)/2 bpreal b1 b2 a.) pentru grinzi independente sau cu placa în consolă.) pentru grinzi făcând parte din planşee. b.) Figura 6. bv A.) b. b. Lăţimea activă a tălpii comprimate în cazul plăcilor cu vute. În cazurile curente de grinzi de planşee la care axa neutră intră în placă la verificarea rezistenţei.105 - .

300 0.039 -0.033 0.174 -0.598 0. Postelnicu & D.014 0.605 0.039 α 0. Pentru determinarea valorilor momentelor încovoietoare se folosesc relaţiile: M max = (a ⋅ g + b ⋅ p) ⋅ l2 M min = (a ⋅ g + c ⋅ p) ⋅ l2 Pentru determinarea valorilor forţelor tăietoare se folosesc relaţiile: Q max = (α ⋅ g + β ⋅ p) ⋅ l Q min = (α ⋅ g + γ ⋅ p) ⋅ l .088 0.065 -0. Grinda fiind simetrică.105 -0.078 0.046 -0.042 0.079 -0.000 0.073 0.065 0.494 0.014 0.000 Forţe tăietoare Influenţa lui g β 0.480 -0.414 0.063 -0.2000 ⋅ l b 2 = a 4 = 0.260 0.045 -0.577 -0.078 -0.004 -0.005 -0.068 -0.095 -0.032 0.026 0.091 -0.016 -0. încărcată cu sarcini uniform distribuite permanente şi temporare Grinda se socoteşte împărţită în 50 de părţi egale.099 0.034 0.080 0.110 -0.001 0.079 0.128 -0.620 -0.018 -0.040 0.204 Influenţa lui p γ -0.336 0.068 0.050 -0.000 -0.102 0.204 0.047 -0.405 -0. unde: l1=l2=l3=l4=l5=l Momente încovoietoare Secţiunea 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 Influenţa lui g a 0. tabelul se opreşte la secţiunea 25 (jumătatea grinzii).395 ⋅ g ⋅ l −0.069 0.974 ⋅ g ⋅ l −0.074 -0.2113 ⋅ l a 2 = b 4 = 0.039 0.028 0.075 -0.085 Influenţa lui p c 0.120 -0.2105 ⋅ l -106- Îndrumător de proiectare – T.139 0.406 0.474 0.200 0.226 0.020 0.079 -0.050 -0.041 0.270 0.042 -0. 10. reazemele grinzii fiind în dreptul secţiunilor 0.500 0.400 0.188 -0.088 -0.049 -0.042 0.067 0. 10 şi 20).305 -0.167 ⋅ p ⋅ l V20min = 0.073 0.053 -0. pentru sarcinile uniform distribuite permanente (g) şi temporare (p).105 -0.392 -0.591 0. Tabelul 1 dă valoarea momentelor încovoietoare şi a forţelor tăietoare maxime şi minime în fiecare zecime a fiecărei deschideri.974 ⋅ g ⋅ l +1.008 0.075 0.037 -0.109 -0. precum şi distanţele punctelor fixe.205 -0.171 0.021 -0.032 0.347 -0. Nistorescu .354 0.194 ⋅ p ⋅ l Punctele fixe: b1 = a 5 = 0.026 -0.106 0.043 -0.207 -0.053 ⋅ p ⋅ l V10max = 1.152 -0.126 0.058 -0.010 -0.160 -0.522 -0.147 0.004 -0. 20.059 0.431 -0.215 0.274 -0.026 0.030 0.106 -0.014 0.204 Reacţiuni: V0max = 0.526 0.273 0.032 -0.502 0.447 0.005 -0.040 -0. 30.374 -0.290 0.318 -0.111 -0.038 0. 40 şi 50.2113 ⋅ l a 3 = b 3 = 0.118 0. V10 şi V20 (în dreptul secţiunilor 0.046 b 0.272 -0.034 0.030 0.328 0.120 -0.072 -0.245 -0.017 0.105 -0.111 -0.072 -0.018 0.395 0.089 0.447 ⋅ p ⋅ l V0min = 0.056 0.Structură etajată din beton armat Anexa B GRINDA CONTINUĂ CU 5 DESCHIDERI EGALE.086 ⋅ p ⋅ l V20max = 0. Se dau de asemenea reacţiunile maxime şi minime V0.062 0.025 0.426 0.031 -0.072 0.326 0.100 0.014 0.037 -0.057 0.295 0.132 ⋅ g ⋅ l +1.218 ⋅ p ⋅ l V10 min = 1.143 -0.395 ⋅ g ⋅ l +0.026 -0.094 -0.043 -0.099 0.505 -0.000 0.103 0.039 -0.195 0.059 -0.132 ⋅ g ⋅ l −0.

Nistorescu -107- . Postelnicu & D.Structură etajată din beton armat Anexa C REZISTENŢE DE CALCUL PENTRU BETON ÎN ELEMENTE DIN BETON ARMAT (N/mm2) Îndrumător de proiectare – T.

Structură etajată din beton armat Anexa D DIAMETRELE SI ARIILE SECTIUNILOR TRANSVERSALE Îndrumător de proiectare – T. Nistorescu -108- . Postelnicu & D.

1 VEDERE DE SUS Structură etajată din beton armat 1 2 Ureche de agăţare 2 1 SECŢIUNE 2 .5 ( greutate 15 kN ) SECŢIUNE 1 .ELEMENT PREFABRICAT EP 6 x 1. Postelnicu & D. Nistorescu VEDERE LONGITUDINALĂ Anexa E -109- .2 Îndrumător de proiectare – T.

apelarea se face lansând comanda: pframe. Modul de operare în fiecare bloc şi operaţie este detaliat în continuare. Succesiunea operaţiilor menţionată mai sus nu este obligatorie. fiind admise modificări ale datelor introduse. de sus în jos. Cu tastele săgeţi orizontale se realizează deplasarea cursorului între blocuri iar cu săgeţile verticale la operaţiile din cadrul blocului. *) Prezentul capitol detaliază doar informaţiile necesare calculului structurii considerate. Prin apăsarea tastei <F3> se va deschide fereastra de iniţializare a programului P-FRAME.110 Îndrumător de proiectare . efectuarea calculelor şi afişarea rezultatelor.Structură etajată din beton armat Anexa F INDICAŢII PRIVIND CALCULUL CADRULUI TRANSVERSAL CU PROGRAMUL P-FRAME *) Presupunând că P-FRAME este instalat pe sistemul de calcul. Pentru afişarea operaţiilor dintr-un bloc se va apăsa pe tasta <↓> (săgeata jos). în aceeaşi poziţie. Figura 1. Opţiunile iniţiale pot fi schimbate în orice fază de calcul dacă rezultatele nu sunt cele mai potrivite aplicaţiei rulate (inclusiv după afişarea sau tipărirea rezultatelor).exe. în care se vor intoduce: numărul structurii ce urmează a se rezolva. Tabloul blocurilor şi operaţiilor din meniul principal (master) al programului se recomandă a fi parcurs în următoarea ordine: de la stânga spre dreapta. modificarea acestora. Pe monitor sunt afişate blocurile de operaţii ale programului. descrierea cadrului şi alegerea sistemului de unităţi de măsura în care va lucra programul (metric). După introducerea acestor date se va intra în meniul programului care guvernează practic toate comenzile privind introducerea datelor. Tasta <F1> permite afişarea mesajului HELP specific fiecărei operaţii. Lansarea în execuţie a programului P-FRAME. . după care se revine în programul principal. Executarea operaţiilor marcate este comandată prin tasta <Enter>.T. din directorul care conţine P-FRAME-ul. Postelnicu & D. Nistorescu . În urma apelării apare ecranul din figura 1. iar acestea pot fi reluate de mai multe ori.

număr noduri (maxim 700). c) Apăsând butonul stâng la un nume Fn se execută şablonul dat. Meniul principal (master) şi blocul Geometry. În cazul în care se introduc aceste date vor apare în toate tipăririle la imprimantă. Eliberează prima dată butonul sting. total springs . total sections . Îndrumător de proiectare . Acţiunea mouse-lui pentru editare tabele: a) Apăsând butonul drept al mouse-lui într-o coloana sau celulă se scrie valoarea memorata de <F8>. Combinaţii de taste pentru editare tabele: a) <Ctrl> + <E> permite editarea în interiorul celulelor.număr secţiuni (maxim 99). Figura 2.111 - .Structură etajată din beton armat Anexa F Geometria structurii În P-FRAME. b) <Ins> previne scrierea peste caractere in timpul editării. optimizarea numerotării (dacă se introduce „Y“ programul va renumerota intern nodurile pentru o optimizare eficientă a analizei) şi cazul 1 de încărcare = încărcarea din greutatea proprie a structurii (în cazul în care se activează această opţiune celelalte ipoteze vor începe de la numărul 2). Următoarele opţiuni se referă la: unităţile de măsură (metric sau imperial).număr legături elastice (maxim 200). total joints . e) <F10> comută un extra set de taste Fn în Geometrie Noduri.număr cazuri de încărcare (maxim 99).număr combinări ale cazurilor de încărcare (maxim 99). ( Fn = tastă funcţională F1…F12 ). • • • • • • • În Geometry / Initialize se introduc următoarele date (vezi figura 3): total members . Nistorescu . descrierea cadrului şi numele utilizatorului. b) Apăsând ambele butoane se obţine o celula goala (= 0). Postelnicu & D.T.număr materiale (maxim 25). trebuie iniţializaţi parametrii structurii înaintea introducerii de date în tabelele ulterioare. De asemenea se introduc (opţional) descrierea lucrării. d) <Ctrl> + <PgDn> permite afişarea ultimului ecran al tabelului.număr bare (maxim 999). total ld combination . c) <Ctrl> → si <Ctrl> ← permite afişarea ecranului vecin. total ld cases . total materials .

<F7> ROT – Permite o rotaţie a unei părţi a structurii. Introducerea datelor în fereastra Initialize Geometry. Introducerea nodurilor. . Nistorescu . Introducerea datelor în fereastra Joint Geometry. În tabelul de mai jos se prezintă diverse reazeme şi configuraţia gradelor de libertate corespunzütoare acestor reazeme.Structură etajată din beton armat Anexa F Figura 3. <F8> TRAN – Translatează geometric nodul în oricare direcţie globală. <F5> REPT – Repetă date într-o coloană. <F5> FILL – Depozitează noduri echidistant între o pereche de noduri. <F8> STOR – Memorează valoarea din dreptul cursorului. <F10> Comută un extra set de taste funcţionale (vezi în continuare). Pentru un grad de libertate liber valoarea care se introduce este „1“. Grade de libertate. Figura 4.112 - Îndrumător de proiectare . <F9> RCL – Recheamă şi depozitează valoarea memorată. <F7> ZOOM – Te duce la un numar de linie particular din tabel. iar pentru un grad de libertate blocat se introduce „0“. <F6> PGEN – Crează seturi de noduri folosind coordonate polare. În Geometry / Joint se vor introduce: cordonatele globale pe direcţiile X şi Y. Y şi Z (vezi figura 4). <F9> REFL – Reflectă geometric nodul faţă de o axă paralelă cu axa globală X sau Y. Coordonatele nodurilor se pot introduce mai uşor cu ajutorul tastelor funcţionale de mai jos.T. precum şi gradele de libertate ale nodului pe direcţiile X. <F6> GEN – Generează linii de date. Postelnicu & D.

• shear area .Structură etajată din beton armat Anexa F Tip reazem Grade de libertate ale nodului X Y Z 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 Tabelul 1 În Geometry / Property se introduc (vezi figura 5): X – sectional area . Nistorescu .aria secţiunii transversale în mm² (dată obligatorie pentru toate tipurile de calcul).modulul de elasticitate (modulul lui Young) în Mpa (1MPa=1N/mm²) (dată obligatorie pentru toate cele trei tipuri de analiză). • În Geometry / Material se introduc (vezi figura 6): Young Mod .momentul de inerţie în 10 6 ⋅ mm 4 (dată obligatorie pentru toate tipurile de analiză). Introducerea datelor în fereastra Property Geometry. pentru celelalte două tipuri de analiză liniar elastică şi stabilitate . • section mod . • mom. .T. • Figura 5. Postelnicu & D. Pentru a obţine calculul eforturilor tangenţiale în fiecare din cele trei tipuri de analiză.se poate lăsa celula goală).aria de forfecare în mm² (dată obligatorie dacă se doreşte să fie calculate deformaţiile datorate forţei tăietoare).113 - . Îndrumător de proiectare . inertia . • plastic mom capacity .modulul de inerţie în 10 6 ⋅ mm 3 (dată necesară pentru a obţine calculul eforturilor de încovoiere si axiale).momentul plastic capabil în kNm (dată obligatorie pentru analiza plastică a structurii. momentul plastic capabil poate fi luat ca produsul tensiunii şi modulul plastic de rezistenţă. trebuie introdusă aria de forfecare pentru fiecare secţiune.

Fiecare bară trebuie să aibă un număr al materialului. . Fy yield – eforturi de curgere în MPa (valoarea este necesară numai dacă se intenţionează a se face un calcul plastic). Alocarea unui număr de atribut diferitelor părţi ale structurii permite selectarea uşoară a acelor părţi când se afişează sau tipăresc diagrame. şi când se tipăresc rezultate. greater joint – al doilea nod. Nistorescu . • • • • • • • În Connectivity Geometry se introduc (vezi figura 7): lower joint – primul nod. Programul va ignora contribuţia barei la matricea de rigiditate in timpul analizelor ulterioare. O valoare „1” face capătul barei încastrat. lower end type – tip de legătură a primului nod. attribute type – număr atribut. O bară este definită prin două noduri la care ea este ataşată. greater end type – tip de legătură pentru al doilea nod. section number – număr secţiune. datele din această coloană sunt împărţite prin un milion). Figura 6. O valoare „0” nu va fi detectată decât la rularea calculului.T. începând cu „1” până la numărul maxim de proprietăţi materiale introduse în Initialize Geometry. Se introduce numărul nodului mai mic în coloana din stânga şi numărul nodului mai mare în coloana din dreapta. O valoare „0” nu va fi detectată decât la rularea analizei.Structură etajată din beton armat Anexa F • • • • Shear Mod . aplicabilă numai în calculul elastic şi plastic). Density .modulul de elasticitate transversal în MPa (modulul de forfecare este necesar numai pentru analiza liniară elastică.coeficient de dilatare (dată necesară numai dacă se intenţionează aplicarea încărcărilor termice. Introducerea datelor în fereastra Material Geometry. şi numai dacă se doreşte ca programul să calculeze deformaţiile de forcecare). atât pentru analiza liniara elastica cit si pentru cea plastica. Postelnicu & D. Coeff exp .114 - Îndrumător de proiectare . material number – număr material. O valoare „0” creează o legătura articulată la capătul barei (momentul încovoietor nu este transmis prin nodul de legătura).densitatea materialului în kN / m³ (valoarea densităţii este necesară numai dacă s-a specificat în iniţializarea geometriei cazul 1 de încărcare = greutatea proprie a structurii. Ştergerea unei bare se poate face prin alocarea unui atribut „0”. Prin convenţie numărul din coloana stânga trebuie să fie mai mic decât numărul din coloana dreapta. Fiecare bară trebuie să aibă un număr al proprietăţii secţiunii. începând cu „1” până la numărul maxim de proprietăţi secţiuni introduse în Initialize Geometry.

TASTE FUNCTIONALE Dependent de cum s-au numerotat nodurile. FROM: TO: STEP: NO. Numărul de seturi ce urmează a fi generate plus 1 (setul predefinit). SETS: Primul număr de linie din setul definit. Pasul între numerele de linie succesive pentru setul definit.Structură etajată din beton armat Anexa F Figura 7. INCREMENT: Incrementează sau decrementează valorile succesive. Celulele „From-To-Step” definesc setul original (ale cărui valori au fost deja introduse). FROM: Primul număr de linie din coloana de date ce urmează a fi generată. |<Del> {editare off} = Parasire sablon |<Del> {editare on} = Sterge caracter | Butonul sting pe nume Fn = <Ins> | Ambele butoane (pe nume Fn) = <Del> <Ctrl> <E> = Mod Editare On / Off <Esc> = Celula Blank <Ins> = Incepe functia Ambele butoane (in celula) = <Esc> FUNCTIA GENEREAZA <F6> (Increment) Aceasta celula defineşte pasul între primul număr de linie a seturilor de date succesive.T. FUNCTIA REPETA <F5> Funcţia repeta permite generarea de date in jos intr-o coloana. <F5> REPT si <F6> GEN pot fi foarte folositoare in acest caz. Se apasă <Ins> pentru a începe şi <Del> pentru a anula. se introduc „0” în celula „Increment”. STEP: Pasul între numerele de linie succesive a datelor ce urmează a fi generate (numai întregi pozitivi). FUNCTIA GENEREAZA <F6> (From-To-Step şi No. Îndrumător de proiectare . Postelnicu & D.115 - . Dacă se doreşte repetarea valorile. Nistorescu . Valorile introduse se pot repeta în jos într-o coloana sau schimba incremental. se poate beneficia de avantajul unor taste de generare. TO: Ultimul număr de linie din coloana de date ce urmează a fi generată (acest număr trebuie sa fie mai mare decât valoarea din celula „FROM”). Ultimul număr de linie din setul definit. Introducerea datelor în fereastra Connectivity Geometry. Sets) Aceasta funcţie generează linii de date in seturi.

.numărul total de noduri incărcate. Nu contează (din punct de vedere al iniţializării) câte încărcări se vor aplica pe un nod sau o bara. Blocul operaţional Loads. FROM = 3 şi INCREMENT = 7. şi în câteva ferestre de dialog. Figura 8. Ea va apărea in multiple tabele. există câteva opţiuni: . După introducerea datelor de iniţializare pentru încărcări. DB etc. Postelnicu & D. Încărcări.scurtă descriere a fiecărui caz de încărcare. loaded members . Introducerea datelor în fereastra Initialize Loads. Prima linie de date ce va fi generata va începe la linia numărul10.bare încărcate. Este singura tasta funcţionala care nu apare niciodată pe ecran.Structură etajată din beton armat Anexa F Exemplu.116 Îndrumător de proiectare . Când aceasta fereastra de dialog apare. Apăsând <F10) se activează un alt set de taste funcţionale in Geometrie Noduri. va apărea o fereastră de dialog pentru cazuri de încărcare. Nistorescu .tasări de reazem. FUNCTIA GENEREAZA <F6> (DA. Figura 9. support settlements . describe load case . În Loads / Initialize se introduc următoarele date (vezi figura 9): loaded joints .T.) DX incrementează coloana cu valori a setului predefinit pentru fiecare nou set care este generat.

şi se referă deseori la încărcarea din zăpadă.(perpendiculară). se apasă <F3> Începe. În Loads / Joint se introduc următoarele date (vezi figura 10): loaded joint – număr nod încărcat. atâta timp cât nu sunt duplicate. se introduc în aceeaşi linie.T. se introduc toate încărcările pe aceeaşi linie. atunci se revine la meniul încărcări. Dacă s-au introdus descrieri ale cazurilor de încărcare în Iniţializare Încărcări.Structură etajată din beton armat Anexa F dacă se apasă <F2> Anulat.117 - . Dacă mai mult decât o încărcare urmează a fi aplicata unui anumit nod. Se introduce numărul nodului pe care se intenţionează aplicarea unei încărcări. horizontal load şi vertical load . Figura 10. schimbarea numărul cazului de încărcare ce este afişat prin scrierea directă a numărului sau apăsând una din tastele funcţionale: <F4> Increment si <F5> Decrement. Proj UDL kN/m horiz – încărcare uniform distribuită orizontală ce acţionează în direcţia Y. sloped UDL kN/m slope – încărcare uniform distribuită înclinată ce acţionează în direcţia Y şi se referă deseori la o încărcare gravitaţională. un titlu corespunzător cazului de încărcare va apare deasupra în fereastra de dialog când se apasă una din tastele funcţionale incrementale. Nistorescu . Încărcarea înclinată este uniform distribuită în lungul barei.încărcările din nod acţionează corespunzător cu axele globale. dacă se accepta numărul cazului de încărcare afişat apăsând <F3> Începe. Se introduce numărul barei pe care se intenţionează a se aplica încărcarea. Introducerea datelor în fereastra Joint Loads. Daca mai mult decât un tip de încărcare urmează a fi aplicată la o bara particulară. Postelnicu & D. Direcţia pozitivă de încărcare corespunde cu direcţia axei globale pozitive. O încărcare pozitiva cu rotire acţionează in sens orar. Se pot introduce numerele nodurilor încărcate în orice ordine. se va ajunge la tabelul cazului de încărcare potrivit. Când numărul cazului de încărcare dorit a fost afişat. Programul nu va accepta duplicarea numărului de bara în coloană. O încărcare orizontală este distribuită uniform în lungul proiecţiei barei pe axa barei Îndrumător de proiectare . torsional load – încărcare cu rotire de nod. Programul nu va accepta acelaşi număr de nod in coloana cu numărul nodului. În Loads / Member se introduc următoarele date (vezi figura 11): member number – număr bara încărcată.

O IUD acţionând pe o bară verticală nu va avea nici un efect. Axa Y pozitiva: 90° orar fata de axa locala X pozitiva. şi o încărcare perpendiculară egală cu valoarea respectivă. Ele trebuie să aibă un cod GLD (1. thermal change – încărcarea termică. Dintr-un capăt de bara (nod mai mic) spre altul (nod mai mare). Încărcarea triunghiulară inversă. Pentru a obţine efectul unei încărcări triunghiulare a cărei distribuţie creşte din nodul mai mare spre nodul mai mic.1. distribuţia încărcării creste liniar din zero spre maxim (valoarea introdusa in celula). trebuie introduse o combinaţie de încărcări triunghiulară şi perpendiculară. O valoare negativa va cauza contracţia barei. Postelnicu & D. Axa Y pozitiva: 90° orar fata de axa locala X pozitiva. Axa X pozitiva: Nod mai mic spre nod mai mare. trebuie folosite noduri fictive. O încărcare termică pozitivă va cauza lungirea barei în lungul axei sale locale X. se introduce distanţa din numărul nodului mai mic al barei la poziţia încărcării în lungul barei. IUD orizontală acţionând pe o bară orizontală va avea acelaşi efect ca şi încărcarea înclinată (gravitaţională). Se combina o încărcare triunghiulara cu o „IUD” perpendiculară. Încărcarea este introdusa relativ la sistemul de coordonate locale ale barei.Structură etajată din beton armat Anexa F X. Direcţia pozitivă a axei locale X a barei este definită ca pornind de la nodul mai mic spre nodul mai mare.încărcări punctuale (maxim 3 pe bară). nu este introdusă în concordanţă cu sistemul de coordonatele globale. Nistorescu . . Dacă se doreşte introducerea unei încărcări numai in lungul unei părţi a barei. Încărcări parţiale.1). Figura 11. local UDL kN/m parll – încărcare locală uniform distribuită (paralelă) Aceasta este o încărcare axială şi acţionează paralel cu axa locală a barei X. Încărcarea trapezoidală. Poziţia lor in lungul barei. triangular kN/m – încărcarea triunghiulară.118 Îndrumător de proiectare . Încărcările termice pot fi folosite pentru a modela bare pretensionate. Axa X pozitiva: Nod mai mic spre nod mai mare. oricum. point load . În schimb. local UDL kN/m perp . Se creează o încărcare triunghiulară de sens invers dar egală în valoare absolută cu încărcarea dorită. Aşadar. Aceste încărcări sunt perpendiculare pe bara şi sunt introduse relativ la sistemul de coordonate locale ale barei. Încărcările punctuale acţionează în direcţia globală Y.încărcare locală uniform distribuită (perpendiculară) Aceste încărcări sunt perpendiculare pe bara si sunt distribuite uniform. Introducerea datelor în fereastra Member Loads.T.

Postelnicu & D. stability – calcul de stabilitate (stadiul II neliniar). Sistemul de meniuri (Menus). P-FRAME are trei meniuri: Principal (Master). sunt două metode: 1) Folosirea tastelor cu săgeţi.1. 3) Afişa o fereastra de dialog. se poate afişa un submeniu. Pentru a alege un articol de meniu (fără folosirea mouse-lui). 2. Daca se plănuieşte rularea unei analize de stabilitate pe cazul de încărcare curent. Se folosesc noduri fictive. cerând informaţii suplimentare. Selectând un articol din meniu se va putea: 1) Ajunge la un tabel.1). La orice articol de meniu. Blocul operaţional Analyze. 4) Ajunge la un meniu diferit (sau program. 2b) După afişarea meniului. plastic – calcul plastic (element finit liniar cu comportare elasto-plastică).T. Ele trebuie sa aibă un cod GLD (1. se apasarea tastei <x> unde „x” este prima literă a meniului dorit. Se introduc încărcări pentru diferite cazuri de încărcare şi se combină cazurile de încărcare în combinări de încărcări. Figura 12.Structură etajată din beton armat Anexa F Mai mult decât trei încărcări punctuale: 1. nu trebuie să introduci nici o încărcare pe bare. se poate apăsa tasta <x> de doua ori.119 - . daca există instalat şi Ptools). 2a) Apăsarea combinaţiei <Alt>+<x> unde „x” este prima litera a meniului dorit. Tiparire (Print) şi Diagrame (Diagrams). 2) Tipări alegerea făcută. Nistorescu . Îndrumător de proiectare . Blocul operaţional Analyze prezintă opţiunile (vezi figura 12): linear – calcul liniar elastic. Daca mai multe articole în meniu încep cu aceeaşi literă.

Pentru a calcula distanţe pe ecran. depinzând de rezoluţia plăcii grafice. se înmulţesc lungimile structurii cu factorul de conversie din partea de sus dreapta a ecranului (sau foii). Alegerea este prioritară setării din Configurare Echipamente până când se reanalizează structura. Display All . tipărirea în grup sau individuală. numere bare. Ranges – Intervale. Automate – Automat. Postelnicu & D. Controlează factorii de scară ai geometriei nedeformate.120 - Îndrumător de proiectare .Afişare integrală. se înmulţeşte cu factorul de conversie din dreapta sus a ecranului (foii). Force Diagrams Magnification Factor – Factor Mărire În Diagrame Forţe. Calibrated Choice – Alegerea calibrării. Max Deflection / force display size (cm) – Deplasare Maximă / Mărimea Forţelor Afişate. Display Factors – Factori Afişare. Pentru a calcula mărimea acestor forţe. În Diagrams / Options / Display Factors există următoarele opţiuni.bară sau o singură bară. Selectează calibrarea modului de ieşire: video sau imprimanta. Netezirea este oricum limitată. etc. Determină intervalul de bare. Sistemul demeniul (Menus). De asemenea determină netezimea sau acurateţea diagramelor. Nistorescu . e sunt disponibile câteva alizei elastice. Fereastra Display Factors. cum ar fi încărcări de intrare. Dacă se alege un interval de integrare prea mare. Un interval de integrare mic. Selectează diagrame multi . Undeformed Geometry Scale Factor – Factor Scară Geometrie Nedeformată. informaţiile grafice afişate pot fi invalide în lungul barei.Structură etajată din beton armat Anexa F După efectuare anFigura 13. Prin reducerea mărimii intervalului. cazurile de încărcare (nivele) şi combinări pentru diagrame şi tipărire. Este necesară selectarea corectă: Alegerea Calibrarii (Calibrated Choice). Acest factor scalează structura în forma nedeformată. reazeme. Determină dacă informaţii suplimentare vor fi afişate în diagrame. (vezi figura 14): Figura 14. se va aştepta mai mult până când programul desenează diagramele pe ecran. Aceasta opţiune permite setarea mărimii maxime a afişării (delta) . şi forţelor.T. Force Diagrams Integration Interval – Interval Integrare În Diagrame Forţe. în meniuri Diagram opţiuni (Options). deplasărilor. va încetini viteza cu care programul va desena diagramele. Acest factor scalează forţele interne pe bare (sau forma deformată) aşa cum apar pe ecran. scalare automată sau definită de utilizator. De asemenea selectează înfăşurătoarea pe o singură bară. Este necesară selectarea corectă: Alegerea Calibrarii (Calibrated Choice).

Pentru a anula aceasta opţiune se setează maximul la zero. secţiunilor sau materialelor în acelaşi timp cu numerele atributelor. se înmulţeşte factorul de conversie care este scara din dreapta sus a ecranului (sau foii).T.Structură etajată din beton armat Anexa F deplasărilor sau forţelor. numai că deplasările sau forţele vor apare mai mult calitative decât cantitative.121 - . a atributului afişat în lungul barei. Opţiunea de Alegere a Calibrării are efect până când se reanalizează structura. „P” format – Format „P”. Fereastra Display All. Opţiunea de Alegere a Calibrării are efect până când se reanalizează structura. încărcările sunt grupate pe niveluri de încărcare. materialului. Postelnicu & D. Pentru a afla deplasarea sau forţa maximă din diagrama. Nu se pot afişa în acelaşi timp numerele barelor. cu valoarea introdusa în aceasta celula. Figura 15. În Diagrams / Options / Display All (vezi figura 15) se introduce „1” dacă se doreşte afişarea numărului nodului. Se alege format „P” dacă se doreşte unor tipăriri cantitative în mod portret. În Diagrams / Options / Calibrated Choice există următoarele opţiuni. Se alege formatul „ALT + P” dacă se doresc tipăriri cantitative în mod peisaj. „ALT + P” format – Format „ALT + P”. Pentru calculul ne-liniar. Nistorescu . Un „0” nu înseamnă că nu se pot vedea diagramele pe ecran. moment în care programul modifică setările aşa cum sunt specificate in Configurare Echipamente. Îndrumător de proiectare . barei. Se introduce „1” dacă se doreşte măsurarea deplasărilor şi forţele cantitativ pe ecran (numai analiza liniara si plastica). De asemenea se poate afişa un caz particular de încărcare. moment in care programul modifica setările aşa cum sunt specificate in Configurare Echipamente. secţiunii. (vezi figura 16): „Video” format – Format Video.

combinări de încărcări (nivel încărcare pentru ne-liniar) si date de intrare care sunt specificate în Opţiuni Interval. Un interval mai mic poate genera o înfăşurătoare mai exactă. nivelelor sau combinărilor) plus cazul de încărcare. cazuri de încărcare. nivele sau combinări. Scalarea automată ignoră toate opţiunile Factori Afişare exceptând intervalul de integrare. Postelnicu & D. Nota: Programul nu poate să afişeze simultan diagrame forţe şi înfăşurătoare. afişând în acelaşi timp forţa maximă şi minimă (in intervalul tuturor cazurilor de încărcare. Send all diagram to printer – Diagrame la imprimantă. Se introduce „1” dacă se doreşte afişarea înfăşurătorii forţelor.122 - Îndrumător de proiectare . Incrementul prin care cursorul se mişcă este determinat prin intervalul de integrare (specificat in Opţiuni Factori Afişare). Figura 17. În Diagrams / Options / Automate Choice există următoarele opţiuni. Draw single member force envelopes – Înfăşurătoare pentru o singură bară. nivele sau combinări aşa cum sunt definite în Intervale (Rangers). Asigură ca fiecare diagramă multi-bară să încapă în limitele ecranului (sau foii). cursorul se va afla în punctul din lungul barei unde apare cea mai mare forţă în valoare absoluta. programul afişează şi modifică poziţia cursorului în lungul barei. Aceasta opţiune permite trimiterea la imprimanta a tuturor diagramelor din meniul ales (geometrie deformata. (vezi figura 17): Scale multi member diag. această opţiune permite revederea si compararea diagramei pentru o singura bara şi înfăşurătoare în manieră vizuală. iar apoi se alege dintre forţe pe acelea pe care se doreşte a se afişa. apoi se alege dintre forţe pe acelea care se doresc văzute.T. Nistorescu .Structură etajată din beton armat Anexa F Figura 16. Fereastra Calibrated Choice.Diagrame forţe pe o singură bară. pentru cazuri de încărcare. Afişare interval de bare. fără a trebui verificată scara de fiecare dată. Fereastra Automate Choice. to fit screen – Scalare automată.). Se introduce „1” dacă se doreste a se vedea diagrame forte. forte axiale. De fiecare dată când se mişcă cursorul (taste cu săgeţi). . în intervalul tuturor cazurilor de încărcare. Când se afişează prima dată înfăşurătoarea. Pentru înfăşurătoare fiecare bară din interval va avea aceeaşi scară pentru forţe. În special pentru tipărire. Pentru diagrame fiecare bară din interval va avea aceeaşi scară pentru forţe. nivelul sau combinarea aferentă. Fix single member scale over range – Fixează scara pentru intervalul de bare. Draw single member force diagrams . tensiuni normale etc.

Structură etajată din beton armat Anexa G EXTRAS DE ARMĂTURĂ PLACA EXTRAS DE ARMĂTURĂ GRINDA G2 250 x 500 Îndrumător de proiectare – T. Postelnicu & D. Nistorescu -123- .

Postelnicu & D.Structură etajată din beton armat Anexa G EXTRAS DE ARMĂTURĂ GRINDA G5 400 x 1000 EXTRAS DE ARMĂTURĂ STÂLPI -124- Îndrumător de proiectare – T. Nistorescu .

Nistorescu -125- . T. P10 – 86: “Normativ privind proiectarea şi executarea lucrărilor de fundaţii directe la construcţii” Îndrumător de proiectare – T. Munteanu. Bucureşti. ICB. Postelnicu. ICB. Dumitrescu. 1981. T. Bucureşti. 1993.. Proprietăţile fizico-mecanice ale betonului şi armăturii. STAS 10101/0-75: „Acţiuni în construcţii. Bucureşti. C. industriale şi agricole. Greutăţi tehnice şi încărcări permanente”. 1965. 1996. STAS 10101/0-77: „Acţiuni în construcţii. Partea I. Calculul elementelor din beton armat “. UTCB. Planşee curente din plăci şi grinzi din beton armat şi beton precomprimat. beton armat şi beton precomprimat”. STAS 10101/21-92: „Acţiuni în construcţii.. Partea I-a “. Bucureşti. Postelnicu & D.: „Beton armat (note de curs). Bucureşti. Editura Tehnică. Postelnicu. Clasificarea şi gruparea acţiunilor pentru construcţii civile şi industriale “. STAS 10101/2A1-87: „Acţiuni în construcţii. Partea a II-a. STAS 10101/1-78: „Acţiuni în construcţii. Munteanu. Încărcări date de zăpadă”. Postelnicu. STAS 10107/2-92: „Construcţii civile. industriale şi agrozootehnice”.Structură etajată din beton armat Bibliografie BIBLIOGRAFIE [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] STAS 10107/0-90: „Calculul şi alcătuirea elementelor structurale din beton. Avram. R.: „Beton armat (note de curs). Clasificarea şi gruparea acţiunilor “.: „Construcţii din beton armat. Editura Tehnică.: „Grinzi continue“. Comportarea elementelor din beton armat la solicitări”. T.: „Îndrumător pentru calculul şi alcătuirea elementelor structurale de beton armat “. 1992. Prescripţii de calcul şi alcătuire”. Încărcări tehnologice din exploatare pentru construcţii civile. Agent. Pavel. M. M.. C. D..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful