Adakah IQ kanak-kanak di tahap normal, lemah atau terencat akal?

pengetahuan am kanak-kanak kebolehan untuk menyelesaikan masalah Bagaimanakah proses kognitif kanak-kanak? Penumpuan pengamatan memori

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful