You are on page 1of 2

Biblioteca Montserrat Roig Dr. Santiago Tiffon, 21 Tel. 935704437 Martorelles a/e: biblioteca@martorelles.

cat Twitter: @bmartorelllesmr Buscans a Facebook- Biblioteca de Martorelles


http://www.bibliotecamartorelles.blogspot.com http://bibliotecavirtual.diba.cat

Guia de lectura

HORARI TARDES: De dilluns a divendres de 15.30 a 20.30 h. MATINS: Dimecres i dissabtes de 10 a 13.30 h.

Els agents qumics i la salut

AGRICULTURA i ALIMENTACI Bueno i Torrens, David Convivint amb transgnics 578 Bue Nottingham, Stephen Come tus genes : cmo los alimentos transgnicos estn en nuestra dieta 578 Not Tranxgnia : la histria del cuc i el pans DVD 578 Tra Valls Casanova, Josep M. L 'Hort urb : manual de cultiu ecolgic als balcons i terrats 63.51 Val Chaudet, Genevieve i Boixeiere, Ariane Plantas descontaminantes 63.59 Cha BELLESA i COSMTICA Ruiz Amelia Belleza y cosmetica natural 646 Rui Janssen, Mary Beth Belleza radiante 646 Jan ECOLOGIA Aul, Enric La ecologa en casa 570 Aul Angelier, Eugene Ecologia de las aguas corrientes 570 Ang Heinrich, Dieter Atlas de ecologa 570 Hei Gallego, Jos Luis Ecologia para no ecologistas 570 Gal Gallego, Jos Luis Ecologia per a tothom 570 Gal

QUMICA I CINCIA AMBIENTAL Chang, Raymond Fundamentos de qumica 54 Cha Enger, Eldon Cincia ambiental 570 Eng Baird, Colin Qumica ambiental 614.7 Bai Prada, Carlos de Anti-txico : vive una vida ms sana 614.7 Pra QUMICA QUOTIDIANA i CONSUM Duran, Xavier La qumica de cada dia 54 Dur Mans, Claudi Els secrets de les etiquetes 543 Man Mulet, J. M Los productos naturales vaya timo! 6 Mul QUMICA PER A INFANTS Llansana, Jordi Atles bsic de fsica i qumica I53/54 Lla REVISTES :

Tot aix i molt ms ho trobars a la biblioteca!