You are on page 1of 1

Läxa 3

1. Beräkna med huvudräkning

65:- 12:- 50:- ?

a) Hur mycket får du tillbaka på en hundralapp, om du köper en tårta?

b) En kanelbulle kostar 13 kr. En vetekrans är 30 kr dyrare. Hur mycket kostar en


vetekrans?

c) Hur mycket får du betala för 10 storstrutar?

d) Josefina köper Elle varje månad. Hur mycket blir det på ett år?

2. Beräkna
a) summan av termerna 14 och 17
b) differensen av termerna 87 och 29
c) produkten av faktorerna 7 och 19

3. a) Vad kostar apelsinerna per styck?


b) Vad får Kaj betala om han köper två påsar?

4. a) Skriv två tal som ligger mellan 1,1 och 1,15.


b) Vilket tal ligger mitt emellan 1,1 och 1,15?

5. Beräkna utan räknare


a) 5, 62  33,85 b) 9, 25 7
24,5
c) 5

6. En färgaffär säljer färgdunkar som rymmer 4 liter. En dunk kostar 376 kr. En dag sänktes
priset med 19,50 kr per liter. Vad kostar dunken då?

7. I talet 23 457 får tiotalssiffran byta plats med hundratalssiffran.


a) Vilket blir det nya talet?
b) Beräkna summan av de både talen.