Tartalomjegyzék Bevezetés....................................................... ...3 Isten gyógyszerei..............................................5 Használati utasítás............................................8 Fiam figyelj szavaimra..................

...................9 Az én beszédemre hajtsd füleidet...................10 Ne távozzanak el a te szemeidtől....................13 Tartsd meg ezeket a te elmédben....................16 Isten gyógyszerét a szívből kell használni......18 A gyógyítás elmélkedése................................ 22 Az istenfélelem hasznos..................................28 A siker a tied....................................................30 Élet a jelenben.................................................30 Jön az előléptetés napja...................................34 Bizalom pénzügyekben...................................37 Boldogulás receptje.........................................39 Örökkévalóság az Atya házában......................40 Engedelmesség pénzügyekben........................43 Engedelmesség és a tizedadás..........................48 Engedelmesség és gyógyulás............................51 Engedelmesség és csodák.................................54 Prófécia az elkövetkezendő időkre nézve.........59 Kiadja: SHALOM Bibliai Gyülekezet Debrecen, Bem tér 30.
Bevezetés

Isten minden időben elhív olyan szolgákat, akik teljes szellemben, teljes lelkükben és teljes testükben szolgálják Őt. Az Ige tanítja, hogy példaként kell vennünk azokat, „akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket."Zsid. 6:12. Kenneth E. Hagin testvérünk,aki a tulsai (USA)RHEMA Bibliatanító Központ vezető pásztora, 1992. augusztusában volt75éves. Ezzel a könyvvel szeretnénk kifejezni mély tisz-teletünket, a felé a kijelentéstudomány felé, amelyet Isten adott neki. Kenneth Hagin

testvérünk munkái kedvesek az Úr előtt, Isten Igéje szól felénk általa. Talán 15 évvel ezelőtt hallgattam az első magnókazettára felolvasott, lefordított Kenneth Hagin tanítást. Már akkor is, de különösen az utóbbi 8 évben teljesen átformálta az egész hitéletem, énem, gondolkodásom, az Úrhoz való viszonyom. Az Úrtól kapott tanításaival az egész világot formálta, formálja és korrigálja. Ezek a tanítások talán tíz évvel ezelőtt is már közkézen forogtak Debrecenben, mert volt egy fehér hajú vidám idős ember, akire ha ránéztünk, láttuk, hogy állandóan mozog a szája. Imádkozott. Ő volt az, aki gépelte ezeket szorgalmasan megkopott írógépén és adta kézről kézre, hogy felnőjön egy generáció, aki teljes szívvel ragaszkodik Jézushoz. A szüntelenül imádkozó Szűcs József testvérünk már hazament az ő Urához. Lát-tuk rajta, hogy az imádság néki a szív szellemi állapota. Láttuk, hogy akit áthat az imádság szelleme, az látja maga előtt az elveszetteket és állandóan könyörögni fog a megszabadulásukért. Ez a könyv azért jelenhetett meg, mert voltak és vannak ilyen testvéreink.Az imádság szelleme a hívő embert a térdeire kényszeríti. Meghatározza cselekvéseit és gondolatait. Ezt jelenti az Úrnak való engedelmességben járás. Csak a feltétel nélküli engedelmesség után jön az Úrnak kenete. Közreadjuk ezt a könyvet és tudjuk, hogy segítségedre lesz, hogy tudj engedelmeskedni, megismerd, hogy milyen hatalmad van neked is Jézus Krisztusban. SHALOM. Debrecen, 1992. november

1. fejezet

ISTEN GYÓGYSZEREI
„Fiam, az Én szavaimra figyelmezz, tartsd meg ezeket a te elmédben. Ne távozzanak el a te szemeidtől, tartsd meg ezeket a te elmédben. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testükben egészség." (Péld 4:20-22) Egy jó utalásos bibliafordítás széljegyzete úgy adja vissza az utolsó kifejezést: „és gyógyszer egész testüknek." Istent érdekli a gyógyulásunk, ha betegek vagyunk. Érdekli az is, hogy egészségesek maradjunk. Gyógyulásunkért és egészségünkért Ő előkészületeket tett - Isten gyógyszerét adta. Mik ezek az előkészületek? Mik a jogaink? Mi a miénk ténylegesen, amikor testi gyógyulásról és egészségről van szó? Hogyan deríthetjük ki pontosan, mi a biztosított számunkra? Csak egy út van. Isten Igéjének állandó, gondos, szorgos, tiszteletteljes, imádságos tanulmányozása. Betegen születtem. Sose volt rendes gyermekkorom. Sose futottam és játszottam úgy, mint más gyerek. Sose aludtam jól éjjel. Sose volt egy egészséges napom, nem 17 éves koromig. Kisgyermekként, majd 17 évesként ültem és majdnem nyitott szájjal és kiguvadt szemmel néztem azokat a dolgokat, amiket más gyerekek meg tudtak tenni. Szívem legnagyobb, elemésztő vágya az volt, hogy jól legyek. 15 évesen teljesen ágyhoz kötött lettem. Itt a betegágyon, ahol 16 hónapig feküdtem, megtudtam, hogyha létezik bármi segítség számomra, annak a Bibliában kell lennie. Istennél

kell lennie. Nem származhat sehonnan máshonnan, mivel az orvostudomány elfordította a fejét és azt mondta, semmit sem lehet tenni. El kellett jutnom a sír szélére, mielőtt megtettem azt, aminek megtételére téged sürgetlek, hogy jöjj Isten Igéjéhez állandóan, gondosan, szorgosan, tisztelettel, imádkozva és fedezd fel, mi Isten mondanivalója erről a témáról. Majdnem túl sokáig vártam. Ha valami elmérgesedő bajom lett volna, gondolom átjutottam volna az örökkévalóságba. Mivel azonban állapotom tartós volt, volt időm egy kis tanulmányozásra. Mert nem egyik napról a másikra találtam meg Isten mondanivalóját erről a témáról. Tudod, miért? Néha el kell felejtenünk dolgokat mielőtt meg tudjuk tanulni a helyes dolgokat. Elménket elködösíti egy csomó dolog, ami nem igaz. Valahányszor egy jó ígéretet kapok Isten Igéjéből, az ördög rögtön ott terem, hogy közölje velem: „Ez csak a zsidókra vonatkozik" vagy „Ez nem a mai embereknek szól." Nem tudtam, hogy igaz-e vagy sem. Sokáig kellett olyan Igét keresnem, ami megelégedésemre bizonyítja, hogy az az enyém. Ilyen mostani Igénk is: „Fiam, figyelj szavaimra..." Isten Igéje nemcsak a zsidóké. Hála Istennek az Ő egész népéé.

2. fejezet HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tegyük fel, hogy orvoshoz mész és ilyen előírást kapsz: Végy be két kapszulát naponta háromszor étkezés előtt. Ha azt várod, hogy a gyógyszer használjon, az utasítás szerint kell eljárnod, beszedned. Tudod, hogy Isten utasítást ad gyógyszere bevételéhez? Az Ő Igéjét írja elő egészségünk számára. Mert azt mondja: „Szavaim élet azoknak, akik megtartják Őket és szavaim egészség vagy gyógykezelés egész testünknek." (Péld 4:20-22) A gyógyszer azonban még a természet világában sem használ nálad semmit, ha nem veszed be. Elmehetsz orvoshoz. Az orvos felírhat gyógyszert. Haza is mehetsz és azt a gyógyszert a fiókos szekrénybe teheted. Még épp az ágyadnál levő asztalra is teheted. Közben pedig tovább romolhat az állapotod. Felhívhatod az orvost és azt mondhatod neki: „Nem értem a dolgot. Kiváltottam a receptet, fizettem érte, de tovább romlik az állapotom." Az orvos tán megkérdi: „Beveszi a gyógyszert az utasítások szerint?" „Nos, nem, de ott tartom épp az ágyam mellett." Nem fog hatni csak azért, mert az üvegben van. Be kell venni! Isten gyógyszere pedig nem fog működni csak azért, mert az ágyad melletti asztalon tartod. Isten Igéje nem fog működni csak azért, mert Bibliád a fiókos szekrényeden fekszik. Még csak azért sem fog működni, mert hiszed. Nem fog csak azért működni, mert betanulsz néhány Igét. Nem működik csak azért, mert azt mondod: „Hiszem, hogy a Bibliában ez áll." Nem működik csak azért, mert azt mondod: „Hiszek Isten Igéjének szóbeli sugalmazottságában." Akkor fog viszont működni, ha leülepíted az Igét bensőd mélyére! A szívedbe! Ezt nem oly módon éred el, hogy csak elolvasod és elfelejted, hanem ha elmélyedsz fölötte. Gondolkozol fölötte. Táplálkozol belőle, amíg belső embered részévé válik. Isten gyógyszere az Ő Igéje és itt állnak az Ő használati utasításai.

1. Fiam, figyelj szavaimra,... Hogy érti azt, hogy „figyelj" a szavaimra? Ha meglátnám egy barátomat a városban, odakiáltanék neki, amint az utcán siet: „Várj egy percet! Beszélni akarok veled." „Óh, nem, Hagin testvér" - mondaná ő -„ most nem beszélhetek. Találkozóm van az utca végén és már 10 percet késtem. Erre az ügyre oda kell figyelnem." Barátom nem akar megsérteni. Nem haragszik rám. Szeret engem. Szeretne beszélgetni velem és közösségben lenni velem, de valami mást kell az első helyre tenni. Valami másnak kell szentelnie osztatlan figyelmét. Dr. Lilién B. Jeoman orvos, doktor, aki isteni gyógyulást kapott önmaga számára és aztán életét e témáról való szolgálatnak és tanításnak szentelte, azt tanítja, amit „gyógyulási iskolának" hívott napközben, ébredési összejövetelei alatt. Egyik könyvében ennek eredményéről így írt: „Néha majdnem méregbe gurulok. Mert amikor Isten Igéjét tanulmányozzuk, ilyen fontos kérdésről, mint a test gyógyulása, azt mondhatjuk, hogy az emberek egy csepp figyelmet sem szentelnek rá. Végiglapozzák az énekeskönyvet. Bámulnak a semmibe. Kinéznek az ablakon. Rágógumiznak. Aztán pedig ugyanezek az emberek azt akarják, hogy a hit imáját mondjuk el értük. Mégsem akarnak önmaguk semmit sem tenni." Isten azt akarja, hogy gyermekei szellemileg növekedjenek és megadta az eszközt is, amelyek által azt mondta: „Mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy növekedjetek." (lPét 2:2) Hiszem, hogy Isten minden gyermeke szellemi növekedését akarja, hogy fejlődjön az imában, kifejlessze hitét, amíg nem tud állani saját lábán. Amíg már nem szellemi kisbaba, akinek valaki mástól kell függni, hogy az imádkozzon érte, valaki más gyakorolja helyette a hitet, valaki más vegye el számára a gyógyulást. Aggodalomra adna okot, ha nem tudnék többet az imáról és nem lenne több hitem, mint 30 évvel ezelőtt. Ezen napokban, amelyekben élünk, megtelnék félelemmel. Nem tudnám, mi történhet velem. Hála azonban Is-tennek, Istennel járhatunk, Igéjével járhatunk. Igéje valóságosabb lehetne nekünk ma, mint tavaly volt. Hitünk nagyobb lehet idén, mint tavaly volt. így történik majd, ha azt tesszük, amit Ő mondott: „Fiam, figyelj szavaimra..." „Nemcsak kenyérrel él az ember" - mondta Jézus -„ hanem minden Igével, amely Istennek a szájából származik." (Máté 4:4) Isten mondta: „Figyelj szavaimra." Ez azt jelenti: „Tedd első helyre a szavaimat." Ez azt jelenti: „Add szavaimnak osztatlan figyelmedet." Ez azt jelenti: „Más dolgokat ki, Igémet be." 2. Az Én beszédeimre hajtsd füleidet „Nyisd ki füleidet" - mondta Isten ~„ beszédeimre." Nyisd ki füled Isten Igéje előtt. Hova hajtsd füledet? Beszédeimre. Nyisd ki füledet Isten mondanivalója felé. „De egyszerűen nem értem" - mondja valaki. Isten nem azt kéri, hogy megértsük Igéjét. Mindössze azt kéri, hogy higgyünk. Sok dolog működését nem értem. Hála azonban Istennek, működnek és azért működnek, mert hiszünk. Természetes nézőpontból nem tudom megmagyarázni még csak az újjászületés működését sem, hogy van az, amikor csak mert hiszel az Úr Jézus Krisztusban és elfogadod Őt Megváltódnak és megvallod Őt Uradnak, újjászületsz. Azt sem pedig, hogy tesz épp a

Szent Szellem bizonyságot, a szellemeddel együtt, hogy Isten gyermeke vagy. Hála viszont Istennek, tudod, hogy így van. Nem tudod megmagyarázni annak működését, hogyan telik meg valaki Szent Szellemmel és szól más nyelveken. Hála azonban Istennek, ez így van. Nos, nem mondhatom el valakinek, hogyan működik az isteni gyógyulás. Tudom viszont, mi működteti azt. A hit! A hit működteti. Ezért azt mondta Isten: „Tedd Igémet az első helyre. Figyelj szavaimra. Hajtsd füled beszédemre." Mert: „A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által." (Róm 10:17) Amikor az Ige bebocsátást nyer szívedbe, szellemedbe, a hit automatikusan megjelenik. Nem kell keresned. Nem kell kutatnod. Nem lesz részedről erőfeszítés. A hit öntudatlanul bejön szellemedbe, ahogy Igéjéből táplálkozol és azt elfogadod. A hit pedig a kulcs. A titok. Ez volt azon gyógyítások titka is, amiket Jézus tett, amikor a földön járt. Azt mondta a századosnak: „Eredj el és legyen a te hited szerint." (Mát 8:13) Ugyanabban az órában meggyógyult a szolgája. Amikor a vérfolyásos asszony megérintette Jézus ruháját, így szólt: „Lányom, a te hited megtartatott téged. Menj el békével és gyógyulj meg a te bajodból." (Máté 5:34) Jairus az ő kislánya kedvéért jött, aki otthon feküdt a halál határán. Könyörgött Jézusnak, mondván: , Jer, vesd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen." (Márk 5:23) Amint, azonban Jézus a háza felé indult, jött a vérfolyásos asszony és megérintette Jézus ruháját és meggyógyult. Jézust pedig visszatartotta. Néhányan jöttek akkor Jairus házából és ezt mondták: „Ne zavard már a Mestert. Lányod meghalt." Mi lehet reménytelenebb? Mindenen túl vagyunk. Jézus azonban Jairushoz fordult és így szólt: „Ne félj, csak higgy!" (Márk 5:36) Ne félj, csak higgy! Jézus elment ahhoz a házhoz és azt a kislányt feltámasztotta és meggyógyította. Két vak követte Jézust Jairus házától kiabálva és ezt mondta: „Te, Dávid Fia, könyörülj rajtunk." Jézus így szólt hozzájuk: „Hiszitek, hogy meg tudom tenni ezt?" (Máté 9:28) Ezt felelték: „Igen, Uram!" Akkor megérintette a szemüket és azt mondta: „Legyen nektek hitetek szerint." (Máté 9:29) A szemük erre meggyógyult, megnyílt. A hit működteti az isteni gyógyulást. Isten pedig pontosan megmondta nekünk, hogy jön a hit. A Róma 10:17-ben azt mondja: „Azért a hit van." (angol fordítás szerint „jön". Tudjuk, a hit jön. Honnan jön? Hogyan jön? „A hit hallásból van..." Nem látás által jön. Nem tapintásból. Hallás által. Minek hallásával? „...És Isten szavának hallása által." Isten Igéjének hallása által jön a hit. Nem csoda, hogy azt mondja: „Hajtsd füled beszédeimre, így jön a hit!" így jön a gyógyulásban való hit is. Hagy ismételjem újra a Példabeszédek 4:22 versét: „Mert életük ezek (szavaim) azoknak, akik megnyerik és egész testűknek egészség (vagy gyógyszer)." Sose tudom elképzelni, hogy a keresztények, különösen a Szellemmel telt keresztények, amikor megbetegszenek - ez pedig megtörténik - miért nem szánnak időt arra, hogy megleljék, mi Isten mondanivalója erről. Vagy miért nem figyelnek arra, amit Isten mond. A helyett, hogy megnyitnák fülüket arra, ami Isten mondanivalója, mindenki más mondanivalójára figyelnek. Az emberek állhatnak jól szívükben és rosszul fejükben. Nem rosszindulattal mondom ezt, de már rég megtanultam, hogyha egy témáról nem Isten Igéjét adják nekem, akkor nem tudsz arra figyelni, amit mondanak, még a prédikátorra sem. Néha jó emberek természetes tanácsot adnak neked, ami miatt szellemileg elhibázod a dolgot. Isten azt mondta: „Hajtsd füleidet az én beszédemre." Ha Istenre fogsz hallgatni, néha ki kell zárnod más dolgokat. Arra kell figyelnünk, amit Isten mond Igéjében, hogy élvezzük

Igéje áldásait. Bármely vonalon arra kell figyelnünk, amit Isten mond, hogy élvezzük az áldást, amit Isten tartogat számunkra. Hajtsd füleidet... Figyelj Isten mondanivalójára. Van Neki bármi mondanivalója a betegségről? Sok. íme egy válogatás és a negyedik fejezetben még többet fogsz találni. Igéje azt mondja: „Ő vette el a mi erőtlenségünket és Ő hordozta a mi betegségeinket." (Máté 8:17) Igéje azt mondja: „Aki a mi bűneinket maga vitte fel a testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg." (lPét 2:24) Igéje azt mondja: „A názáreti Jézust, mint kéné fel őt az Isten Szent Lélekkel és hatalommal, aki széjjel járt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, akik az ördög hatalma alatt voltak." (Apcsel 10:38) Ő a betegséget sátáni elnyomásnak hívja. 3. Ne távozzanak el a te szemeidtől (szavaim) Itt azt mondja nekünk Isten, hogy épp annyira nézzünk, mint amennyire fülelünk. Mit mond, mire hallgassunk? Szavaira. Mit mond, mire nézzünk? Szavaira. Ennek a gyógyuláshoz van köze, mert Ő az életről, egészségről és gyógyulásról beszél a következő versben. Tehát szedjük Össze a gyógyulásról szóló szavakat. Szedjük össze az egészségről szóló szavakat. Fogjuk Isten Igéjét és nézzük meg. Ne hagyd ezt eltávozni szemed elől. Ne nézz semmi másra csak nézz az Igére. Ez az Ige azt mondja: „Akinek a sebeiben gyógyultatok meg." Múlt idő, meggyógyultatok! Ezután, ha ez az Ige nem távozik el szemeid elől, kénytelen vagy azt látni, hogy jól érzed magad. Kénytelen vagy meglátni, hogy amit Isten Igéje mond, az a tied, ha ez az Ige nem távozik el szemeid elöl. Ha betegnek látod magad. Ha gyógyulás nélkül látod magad. Ha látod, hogy az állapotod romlik. Ez az Ige eltávozott szemeid elöl. Valami másra nézel. Valami mással látod magad. Senki sem mondta nekem. Nem tanított erről a dologról. Megdöbbentő azonban, hogyan vezet téged a Szent Szellem, tanítódként, az Igével összhangban. Ő az Ige szerzője. Én pedig nem ismertem fel, csak miután a Szent Szellem vezetni tudott engem. Ez öntudatlan irányítás volt. Emlékszem viszont, mi volt a fordulási pont saját esetemben, amikor gyógyulást vettem el a testem számára. Teljes 16 hónapig voltam ágyban. A dolog márciusban történt, a 12. hónapban. A megelőző 11 hónapban holtnak hittem magamat. Ó, ezerszer átestem a halálon. Valószínűleg tizenegyszer. Amikor ágyhoz kötött voltam, vagy 24 órán át naponta, és semmit sem tudtam tenni, csak élsz testi tünettel és bajoddal együtt. Sokat gondolkodhatsz. Láttam állapotom romlását. Láttam, hogy haldoklóm. Éjszakánként, amikor egy lámpa sem égett, amikor mindenki aludt és egyedül hagytak gondolataimmal, sokszor éjszakáról éjszakára halottnak láttam magam. Láttam a testemet. Láttam, hogy jön a temetkezési vállalkozó és a ravatalozóba viszi. Láttam, hogy előkészítik a temetésre. Láttam, hogy a koporsóba teszik. Láttam, hogy visszahozzák a házunkba és elhelyezik a nappaliban. Láttam, hogy a család összegyűlik körülötte. Hallottam a sírásukat és láttam könnyeiket. Láttam őket a templomba menni. Láttam, hogy a padsorok közt begurítják a koporsót. Láttam, hogy a prédikátor a szószék előtt áll. Hallottam szentbeszédét. Hallottam az énekeket. Láttam, hogy az emberek utoljára körbejárnak és belenéznek a koporsóba. Velük mentem és belenéztem én is, én voltam benne. Láttam az arcomat. Hideg volt és fehér. Holtan láttam magamat. Láttam, hogy a koporsót kigurítják a templomból. Láttam, hogy a gyászhuszárok beteszik a halottaskocsiba. Láttam, hogy végigmennek a régi 75-ös főúton és lefordulnak a sokéves Erdő-Ligeti temetőbe. Láttam a frissen ásott sírt. Láttam, hogy mindenki lemegy a családi temetkezési helyig. Láttam, hogy elhelyezik ott a koporsót, körül rakják virágokkal és

elvégzik a befejező, sír körüli szertartást. Láttam, hogy elmennek a barátok, a család elmegy, beszállnak az autóba és hazamennek. Láttam, hogy leeresztik a koporsót a gödörbe, rajta a teteje. Hallottam a rögök koppanását a fejem felett. Láttam, hogy feltöltik a gödröt tele szeméttel. Sírhalmot emelnek. Ráfektetik a virágokat kívülről. Láttam, hogy azok a virágok elhervadnak és meghalnak, míg mind el nem tűnt. Láttam a sírt. Abban a régi temetőben. Holtan láttam magamat. Láttam, hogy végül a falevelek elhervadnak és meghalnak, amíg a fák csupaszon nem állnak. Láttam az esőt jönni és még a téli havat is. Láttam a tavasz jövetelét. Hallottam a madárdalt. Láttam, hogy a nyári napsütés tűz arra a sírra. Halottan láttam magamat. Valahol azonban vissza tudok emlékezni, azután történt, hogy elolvastam ezt az Igerészt. Ne távozzanak el a te szemeidtől. Valahogyan ezt tudtam, hogy ez működni fog. Nem értettem ezt. Sohasem hallottam erről prédikációt. Csak 16 éves fiú voltam. Tudtam azonban, hogy ez Isten Igéje. Tudtam, hogy Ő azt mondja: tenni semmit, tehát meg kell halnom. De elkezdtem egészségesnek látni magamat! Amikor aztán jöttek némelyek azon szívemre gyakorolt támadások közül és állapotom romlani látszott, nevettem. Csak nevettem. Csak nevess! Magam egészségesnek láttam. Feltettem magamnak a kérdést: „Mit tennék, ha nem ágyban feküdnék?" Azt feleltem: „Prédikálnék." Tehát azt mondtam: „Adjatok nekem ceruzát és papírt." Aztán elkezdtem kidolgozni néhány prédikációt. Csak egyiküket mondtam el. Elmondhatatlanok voltak. Végül azonban egész dobozzal összegyűjtöttem. Egészségesnek láttam magamat. Érted miről beszélek? Ne hagyd, hogy Igéi eltávozzanak szemed elől. Miért? Mert ezek élet! Ezek élet!... 4. Tartsd meg ezeket a te elmédben. Ez azt jelenti, hogy lényed legbelsejében. Szellemedben. Belső emberedben. A zsoltáros mondta: „Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened." (Zsolt 119:11) A harmadik fejezetben példát adok neked arra, hogyan tedd ezt. Nos, mik az eredmények? Hála Istennek, hogy az ő Igéje eredményeket szül. Mi az eredménye annak, ha követed ezen utasításokat? Az eredmények: Mert életük ezek (szavaim) azoknak, akik megnyerik és egész testüknek egészség! Én hiszem ezt! Baptista fiúként, betegágyon, vörös tintával írtam a Bibliám hajtókájára: „Mottóm: A Biblia mondja ezt. Hiszem és ez eldönti a dolgot. Amikor a Bibliát olvasom, az számomra Isten Igéje. Hiszem azt. Ez eldönti a dolgot. Ez pedig a dolog vége. Nincs értelme tárgyalni róla. Mivel a Biblia így mondja, az Ő szavai egészség. Ezek gyógyszerek! Egész testünknek." „Szavaim orvosság." Tudtam, hogy azt mondta: „Egészség egész testünknek." Ez azt jelentette, hogy a fejem búbjától a talpamig! Azt is tudtam, hogy 5 orvos szerint nem lehet Valaki megkérdezte: „Hagin testvér, előfordul, hogy ön beteg?" Nem. „Na igen" - „felelte" de tudja, mire gondolok?" Ez az ember pedig teljes evangéliumi prédikátor volt, egy Szellemmel telt, a betegekért imádkozó prédikátor. Azt mondta: „Megmondom önnek, hogy mit szedek. Úgy találtam, hogy sokat segít nekem." Aztán kezembe nyomott egy hosszú felsorolást mindarról, amit szed, hogy életben maradjon és így prédikálta az isteni gyógyulást. Aztán megkérdezte: „Ön mit szed?" Azt feleltem: „Azt szedem, amit prédikálok." Ha ez nem működik számomra, nem tudom, hogy a csudában működne bárki másnak. „Igen, de valaha is érzi magát kissé nyomottnak?" „Nem gyakran" - feleltem. „Nos, ha kicsit az időjárás befolyása alatt érzi magát, mit tesz?" Azt mondtam: „Csak

megkettőzöm az orvosságot. Csak megkettőzöm az adagot. Megkettőzöm a Biblia olvasását. Ez pedig csodákat tesz!" 3. fejezet ISTEN GYÓGYSZERÉT A SZÍVBŐL KELL HASZNÁLNI Isten gyógyszerét, mint összes ajándékát - például a megváltást - szívből Szellemből kell hinni és alkalmazni. Ez mégis ritkán történik meg. Az emberek olvasnak bizonyos ígéreteket, talán még idézni is tudják Őket és törekszenek arra, hogy ezek alapján cselekedjenek, mégsem ágyazzák be ezeket valóban szívükbe. Inkább fejükben van, mint szívükben. Én mindig így csinálom. Nem imádkozom némely dolgokért csak úgy azonnal. Például 1952. márciusában voltam egy összejövetelen Texas városban, Texasban. Pat, a lányunk kislány volt akkor. Egy kinövés keletkezett rajta, nem árpa, hanem valamiféle kinövés a szeme mellett. Mielőtt elmentem otthonról, hogy a texasi városi összejövetelre utazzak, rátettem a kezemet és imádkoztam. Amikor azonban hétfőn írt nekem a feleségem, a kinövés még mindig ott volt. Azt írta a feleségem: „Pat tudni szeretné, mit mondjon az ápolónőnek, amikor a jövő hétfőn eljön ellenőrizni." Havonta egyszer védőnő jött az általános iskolába és ellenőrizte a gyermekek szemét, fülét, stb. Pat tudta, hogyha a védőnő megtalálja a dudort, megkérdezi majd, hogy vittük-e orvoshoz. Ezt pedig nem tettük. Pat tehát összesen azt akarta tudni: „Mit mondjak a védőnőnek?" Kedden kaptam meg a levelet és tudtam, hogy kevés időm van, mielőtt válaszolnom kell neki. Kivetettem fejemből a dolgot az esti szolgálat utánig, így figyelmem nem oszlott meg. Aznap este a szolgálat után visszatértem szállodámba, meghallgattam a 10-től 11-ig tartó híreket, kikapcsoltam a rádiót, és negyed 11-kor felvettem a Bibliámat és azt mondtam magamnak: „1 órát fogom olvasni a Bibliát a gyógyulás témájáról, az összes Bibliai vers 90%-át tudtam volna idézni. Mindet megjelöltem a Bibliámban. Mózes első könyvével kezdtem és olvastam ezeket a verseket - nagyon lassan - egész végig az Újszövetségen is. Negyed 12-kor becsuktam a Bibliámat, lekapcsoltam a lámpát és azt mondtam: „Itt fogok feküdni egy órát és elmélkedem ezeken az Igéken. Azután alszom egy órát, felébredek és reggelig egy órát elmélkedem. Ezt is tettem. A Szent Szellem lakik szellemedben. Testednek pihenésre és alvásra van szüksége, de szellemednek ez valóban nem kell. Ébresztő óra van bennem. Csak azt mondtam a szellememnek: „egy órát fogok aludni" és egy óra múlva szellemem felébresztett engem. Azután ezeken az Igéken elmélkedtem a gyógyulásról 1 órát. Akkor épp a lányom számára volt szükségem gyógyulásra. Nem volt értelme, hogy bármi máson elmélkedjem. Nincs értelme olyan Igéken gondolkodni, amelyek anyagi javakat ígérnek. Épp akkor nem arra volt szükségem. Tovább csináltam ezt az egész éjjel és a következő éjjel is ugyanezt tettem. A hírek után felkaptam a Bibliámat és végig olvastam lassan az Igéket a gyógyulásról, elmélkedtem egy órát, aludtam egy órát, elmélkedtem egy órát, aludtam egy órát végig a második éjszakán. Aztán csütörtökön délután írtam feleségemnek: „A levélben, amit hétfőn írtál, azt mondtad, Pat tudni szeretnéd, mit mondjon a védőnőnek." (Nem írtam le, mit mondjon. Látod, vettem Isten Igéjét és beépítettem azt a szellemembe. Nem azon mentem pedig tovább, amit a fejemben tudtam erről.) Azt írtam; „Mondd meg Patnek, hogy papa azt mondta, ő meggyógyult. Tudom pedig szívemben, hogy meggyógyult

épp úgy, ahogy tudom a fejemben, hogy kettő meg kettő az négy és háromszor három az kilenc." Feleségem elmondta, hogy Pat ott állt egy percig, mintha gondolkodna ezen. Aztán azt mondta: „Ha papa azt mondja, akkor így van." Megfordult és kint ugróiskolázott az udvaron. Hétfőre a kinövés eltűnt. Távozott - Pat nem volt kénytelen mondani semmit a védőnőnek. Én pedig sohasem feleltem erre a kérdésre. Isten Igéjét - Isten gyógyszerét építsd be szellemedbe. Egy feleség tudhat főzni. Le tud ülni egy üres asztalhoz és elmagyarázni férjének mindent egy ízletes ételről, minden hozzávalóval és azt, hogyan kell elkészíteni. Csak az viszont, hogy a feleség mindezt tudja, nem tölti meg a férje gyomrát. Csak ez a tudás nem tölti meg saját gyomrát sem. Meg kell főznöd azt az ételt, amit el tudsz készíteni, aztán meg kell enned. Még ha megfőzted és az asztalra is tetted azt az ételt, csak ha beszélsz róla, abból semmi hasznod sem lesz. így van ez a Bibliával is. A kezünkben tarthatjuk és beszélhetünk róla. Megtárgyaljuk az Igét. Idézzük is. Valóban nem jut belénk. Nem jut le szellemünkbe úgy, ahogy kellene. Ezért nem működik számunkra. Egyre tápláld a hitedet, hogy megtartsd erősnek. Állandóan táplálkozz a hit soraiból. Gyakran mondom az embereknek, hogy csak az, mert egyszer ettem őzgerincet, nem jelenti azt, hogy elmondhatom: „Tudom, milyen az íze. Egyszer ettem egyet, tehát sohasem fogok még egyet kérni." Nem mindig fogok rendelni, ha lehetőségem lesz rá. Az állandó táplálkozás és a test gyakorlása tart minket erősen. A szellem állandó táplálása tartja azt erősen. Átvettem valamit P.C. Nelsontól sok-sok évvel ezelőtt. Ő azt mondta: Állandóan táplálkozz a hit és a gyógyulás vonalán. Állandóan ezen a vonalon táplálkozom. Nos, valaki azt mondhatja: „Én csak el fogom hinni, hogy működni fog. Működött Kenneth Haginnek, tehát nekem is működni fog." Ha viszont az emberek nem teszik ugyanazt, amit én tettem, akkor nem fog működni nekik. Mivel hitüket nem táplálják. Jézus mondta: „Legyen neked a te hited szerint." Ahogy Nelson papa mondta: „Eljön majd az idő, amikor hitre lesz szükségetek, vagy önmagatoknak vagy valamely más családtagotok számára. Ha pedig nem tartottátok erősen hiteteket, veszteség ér majd benneteket." Építsd be Isten Igéjét - Isten gyógyszerét -szellemedbe.

4. fejezet A GYÓGYÍTÁS ELMÉLKEDÉSE

„Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, veretik és kínoztatik Istentől! És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulunk meg." (És 53:4-5) „...és meggyógyít vala minden beteget, hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Ő vette el a mi erőtlenségünket és Ő hordozta a mi betegségünket." (Máté 8:1617) „Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg." (Pét 2:24)

„Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk, mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ." (Gal 3:13) Az 5Mózes 28:15-22-27-29, 35-61 szerint minden betegség és kórság a törvény átka. Dicsőség azonban Istennek, a Galata 3:13 szerint Krisztus megváltott minket a törvény átkától! A gyógyulás az Atya akarata „...mert Én vagyok az Úr, a te gyógyítód!" „Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelít a sátorodhoz." „Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat." (Zsolt 91:10,16) „Uram, hallgasd meg az én imádságomat, és kiáltásom jusson Tehozzád! Ne rejtsd el a te orcádat tőlem, mikor szorongatnak engem. Hajtsd hozzám a Te füleidet, mikor kiáltok, hamar hallgass meg engem!" (Zsolt 103:2-3) „Kibocsájtá az ő szavát és meggyógyítá őket..." „így lesz az Én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem." (Ésa 55:11) „Ha azért ti gonosz (természeti) létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább ád a ti Mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle." (Mát 7:11) „Minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről való és a világosság Atyjától száll alá..."(Jak. 1:17) „És ímé eljővén egy bélpoklos, leborula előtte, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtván kezét, megilleté Őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg." (Máté 8:2-3) Jézus mondta magáról: „Mert nem azért jöttem, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem." (Ján 6:38) Minden, amit Jézus tett földi működése során, az Atya akarata volt. ő volt Isten cselekvő akarata. Ha tudni akarod az Atya akaratát, nézz Jézusra. Gyógyulás.. Jézus tettei „A názáreti Jézust, mint kéné fel Őt Isten Szelleme és hatalommal, ki széjjel járt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, akik az ördög hatalma alatt voltak." (Apcscl 10:38) „És szolgáljátok az Urat, a ti Isteneteket és akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet, és eltávolítom közületek a nyavalyát. El sem vetél, meddő sem lesz a te földeden semmi, napjaid számát teljessé teszem." (2Mózes 23:25-26) Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik Őhozzá teljes szívvel ragaszkodnak..."

Egy tényt le kell szögezned szívedben: KRISZTUS A GYÓGYÍTÓ, a sátán az elnyomó. „A tolvaj nem egyébért jő, hanem, hogy lopjon és öljön és pusztítson. En azért jöttem, hogy életök legyen, és bővölködjenek." (Ján 10:10) „És körüljárja vala Jézus a városokat mind, és falvakat tanítván...és hirdetvén...és gyógyítván mindenféle betegségeket és mindenféle erőtlenséget a nép között." (Máté 9:35) „És nagy sokaság megy vala hozzá, vivén magokkal sántákat, vakokat, némákat, csonkákat és sok egyebeket és odahelyezek őket Jézus lábai elé, és meggyógyítá őket. Úgy, hogy a sokaság álmélkodik vala látván, hogy a némák beszélnek, a csonkák megépülnek, a sánták járnak, a vakok látnak és dicsőítek Izrael Istenét." (Mát. 15:30-31) „Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz." (Zsid 13:8) Gyógyítás...a gyülekezet szolgálata „Bizony, bizony mondom néktek: aki hisz Énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket Én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert Én az Én Atyámhoz megyek." (Ján 14:12) „És monda nékik: Elmenvén széles e világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik, az Én nevemben ördögöket űznek...betegekre vetik kezeiket és meggyógyulnak." (Márk 16:15,17-18) „Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit és imádkozzanak felette, megkenvén Őt olajjal az Úrnak Nevében, és a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Űr felsegíti Őt. És ha bűnt követett is el, megbocsájtatik néki." (Jak 5:14-15) „Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek." (3Ján 2) Gyógyítás...Isten dolgozik belül „Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki e világban van." (Ján 4:4) ...a gyógyulásban való hit „Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorj a tengerbe és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott!" (Márk 11:23) ...a hit imája „Azért mondom néktek: Amit könyörgésetekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek." (Márk 11:24)

AZ ISTEN FÉLELEM HASZNOS
1. fejezet

A SIKER A TIED „A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig eltávoztasd. Hanem gyakorold magad a kegyességre. Mert a test gyakorlásának kevés haszna van: de A KEGYESSÉG MINDENRE HASZNOS, meg lévén benne jelenvaló és a jövő életnek ígérete." „Ezekről gondolkodjál, ezeken légy, HOGY ELŐADÁSOD NYÍLVÁNVALÓVÁ LEGYEN MINDENKI ELŐTT." (lTim 4:7-8,15) Pál egyszerűen mondta: „a kegyesség hasznos" (8. vers). Ha bármi hasznos, az fizet. A vállatok pénzügyi jelentést küldenek részvényeseiknek hasznaikról és veszteségeikről. Hála Istennek, Isten szolgálásából haszon származik. Az Istenért való élet nem hátrányos a sikeres életre vonatkozólag. Ez az élet „MINDENRE hasznos". Gondolom, Isten szelleme tudta, hogy lesznek olyanok, akik azt mondják: „Na, igen, ez a következő életben lesz jövedelmező. Talán nem sok felmutatni valónk van ebben az életben. Itt koldusként vánszorgunk végig a melegben és a hidegben, de amikor az egészen túl vagyunk és kikötünk a másik oldalon, más lesz a helyzet. Jön egy nap egy idő múlva, amikor elhagyjuk a könnyeknek és a bánatnak ezt a völgyét." „Jön egy nap..." Nos, hála Istennek, jön. Pál viszont azt mondta: „a kegyesség mindenre hasznos, meg lévén benne a JELENVALÓ ÉLETNEK ígérete!" A jelenvaló élet az, ahol én vagyok, épp most, ebben a világban. A jelenvaló élet az, ahol épp most te vagy. (Hagin testvér a következő próféciát mondta prédikációjának e pontján: „VIGYÁZZATOK, FIGYELJETEK, SZÁNJÁTOK oda magatokat teljesen ezekre a dolgokra. A SIKER és a GYŐZELEM a tiétek. A VERESÉG és BUKÁS leselkedik rátok minden kanyarban. A sátán kidugja csúnya fejét a fűből, mint egy kígyó, hogy rátok sziszegjen és butának hívjon titeket. Keljetek fel azonban hitben és hívjátok az Urat áldottnak, így a görbe utak kiegyenesednek és a völgy megtelik di-csőséggel és a hegytető az Ő áldásától ragyog és ti az Ő áldásában fogtok járni és áldottak és boldogok lesztek ebben az életben.") 2. fejezet ÉLET A JELENBEN „Meglévén benne a jelenvaló és a jövendő életnek ígérete." Meglévén - meglévén. Ez jelenidő. Van egy élet most és van egy jövendő élet. Engem jobban érdekel a mostani élet, mint az eljövendő, mert ezt az életet élem most, amelyben most vagyok. Ha némelyekre figyelsz, azt a benyomást kapod, hogy az összes ígéret, amit kaptunk, elsősorban a következő életre vonatkozik. Szerintii Jc: „Ebben az életben üdvözülhetsz, rendben van, de miután üdvözültél, befejeződött a dolog. Megkaptad! Az ördög irgalmára vagy bízva. A világ kegyére vagy hagyva, semmi többet nem várhatsz itt." Pál viszont nem ezt mondja Timóteusnak, a fiatal szolgálónak. Azt mondta: „Igen, a kegyességben megvan a jövendő élet ígérete, de az Istenfélelem mindenre hasznos." Nemcsak a szellemnek, hanem a léleknek, a testnek, az anyagiaknak is, mindennek. Legalább négy dolgot biztosít az istenfélelem. Tanulmányozzuk ezeket a javakat a következő fejezetekben. 3. fejezet

ISTEN VÉD MINKET Először is, az istenfélelem védelmet biztosít. Ha ingóságaid vannak vagy bármi értéked, azt véded. A fiam házánál voltam és láttam, hogy kutyája, King, egy cipőt rág. Azt mondtam: „Hé, megszerezte az egyik cipődet!" „Ó nem baj" - felelte Ken - „ez egy régi cipő, eldobtuk." Ken nem védte azt a cipőt, mert nem volt értéke. Mi Istené vagyunk! Érünk valamit! Ő véd minket! Szeretem a vérfolyásos asszonyról szóló beszámolót, aki megérintette Jézust. Jézus azt mondta: „Lányom, a te hited megtartott téged." Márk beszámolója részletesebb és általában abból prédikálok. Különösen szeretek viszont valamit Lukács beszámolójában. Ahogy Lukács feljegyzi a történetet, azt írja, hogy amikor Jézus megállította a Jairus házához tartó menetet, azt mondta: „valaki megérintett engem..." Amíg az asszony nem ért hozzá Jézushoz, addig senki volt. Amikor azonban megérintette Őt, valakivá vált. Jézus nem azt mondta: „Senki sem ért hozzám." Azt mondta: „valaki megérintett engem." A 3Mózes szerint ez a szegény vérfolyásos asszony a leprásokkal egy kategóriába esett. Tisztátalannak számított. A leprának el kellett különülnie a többi embertől. Ha valaki megközelítette őt, kiáltania kellett: „Tisztátalan! Tisztátalan! Tisztátalan! Tisztátalan vagyok!" Ő egy senki volt. Hála azonban Istennek, Jézus azt mondta: „Valaki megérintett engem." Ezt az asszonyt Ő senkiből valakivá alakította. Akarom, hogy tudd: valaki vagy. Valaki megkérdezte tőlem: „Hogyan érti, amikor azt mondja, X. Y. testvér egy valaki?" „Úgy értem, hogy Isten gyermeke. Úgy értem, hogy Isten fia. Úgy értem, ő Jézus Krisztus örököstársa - egyenjogú örökös. Úgy értem, hogy Isten családjába tartozik. Ez egy valaki!" Jézus azt mondja nekünk, hogy valakik vagyunk. Krisztus teste vagyunk. A Biblia mondja ezt el nekünk. Pál, amikor az efézusiaknak ír, a férj és feleség esetét használja Krisztus és az egyház kapcsolatának ábrázolására: „Férjek, szeressétek feleségeiteket, ahogy Krisztus szerette az egyházat és önmagát adta érte." (Ef 5:25) Továbbá azt mondja: „Úgy kell a férfiaknak szeretni az Q feleségüket, mint tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, amiképpen az Úr is az egyházat. Mert az Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csontjaiból valók." (28-30. vers) Soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, ez a férjre és feleségre vonatkozik és gyönyörű dolog. Van itt azonban egy további gondolat is, barátaim, amit át szeretnék adni nektek: mi Krisztus teste vagyunk. Mi vagyunk az Ő teste. A férfi felesége a férj csontjából való csont és testéből való test. Ahogy pedig Pál rámutat, mi Krisztus csontjából való csont és testéből való test vagyunk. Pál azt mondta, hogy a férfiaknak dédelgetniük és szeretniük kell feleségüket. Aztán azt mondta: „Felette nagy titok ez, de én Krisztusról és az egyházról szólok." (32. vers) Drágák vagyunk Jézusnak. Azt akarom megvilágítani neked, hogyha értékes vagyonod van, védeni fogod azt. Nem fogod kint hagyni a kutyáknak, hogy rágcsálják azt.

AZ ISTENFÉLELEM PEDIG MINDENRE HASZNOS. Az istenfélelem védelmet szavatol vagy biztosít, mert a kegyesség mindenre hasznos. Olvasd el a 90. zsoltárt és mindent tudj meg a védelemről, ami a tiéd. 4. fejezet JÖN AZ ELŐLÉPTETÉS NAPJA Másodszor is, az istenfélelem előrelépést biztosít. Figyeld meg, mit tett Isten Józsefért, amiért hű maradt Hozzá. Igen, eladták fogságba. Igen, börtönbe vetették. Isten viszont megáldotta őt Egyiptomban. Rendszerint az ember keserűvé válna több börtönben eltöltött év után. Mivel viszont József hű volt, Isten előléptette Őt és kora legnagyobb nemzetének miniszterelnökévé tette. Megéri hűnek lenni? Kifizetődik az Istenfélelem? Megéri nemet mondani a gazda feleségének, amikor a nó' megpróbálta elcsábítani? Igen! Emlékezz erre: József körülbelül 14 évet töltött börtönben. A legtöbb ember feladta volna akkorra. Erre is emlékezz azonban! Isten nem minden szombat este egyenlíti ki a számlát. Isten nem minden hónap elején fizet vagy minden év első' napján. Akarom azonban, hogy tudd testvérem: közeledik a fizetés napja! Ezt a szöveget a Galata 6:7-ből vesszük: „Amit vet az ember, azt aratándja is." evangelizáció prédikációt csinálunk ebből. Pál mégsem írta ezt soha bűnösnek, kereszténynek írta. Azért írta, hogy felolvassák Galácia összes gyülekezetében. Ugyanezt mondja ő a Galatáknak, amit a korintusi gyülekezetnek mondott, amikor bátorította őket, hogy legyenek hűek. Bátorította a Galatákat, hogy ne lankadjanak, hanem tudják, hogy előbb vagy utóbb meg fogják kapni a jutalmat - az előléptetést - az Úrban végzett munkájukért. „A jótéteményben pedig meg ne restüljünk." Pál azt mondta: „Mert a MAGA IDEJÉBEN aratunk, ha el nem lankadunk." (Gal 6:9) Ez az egyetlen módja, hogy szolgálatodba állítsd a dolgokat, ha nem restülsz meg a jótéteményben. 1981 augusztusában volt 46 éve, hogy szolgálatban állok. Minden lehető okom megvolt arra, hogy kimerüljek. Egyszerűen visszautasítottam azonban, hogy belefáradjak a jótéteménybe. Voltak alkalmak, amikor nem úgy nézett ki, hogy működik a dolog. Úgy értem, a hitet prédikáltam, amikor nem úgy tűnt, hogy ez nekem is működik. Bátran prédikáltam a hitet, hála Istennek, anélkül, hogy egy fillér lett volna a zsebemben. Hitet és felvirágzást prédikáltam bátran, mikor körülöttem mindenütt számlák halmozódtak fel. Prédikáltam a Bibliát, mert tudtam, hogy ez Isten Igéje. Tudtam, hogyha mellette maradok, előbb vagy utóbb a csúcsra fogok emelkedni. Ha azt gondolod, hogy csak a könnyedség virágágyásain fogsz végiglebbenni az életen, minden ezüsttálcán jön majd eléd és valaki ezüstkanállal fog etetni téged, akkor valami más gondolkodás kezd beléd fészkelődni. Isten előléptet majd téged. Biztosan így lesz. Neked azonban fel kell szentelned magad, odaajánlani magad. Neked kell majd döntened. Meg kell lennie benned a belső állhatatosságnak, amit néhányan rámenősségnek hívnak, hogy azt mondd: „Isten arra hívott el, hogy ezt tegyem és tenni fogom, jöjjön pokol vagy árvíz, elsüllyedjek vagy ússzak vagy haljak, győzzek vagy elbukjak, égjen bár le minden híd mögöttem, dicsőség Istennek."

Feleségemmel ugyanezt a fajta felajánlást tettük. Úgy látszott, hogy meg is fog történni velünk minden. Úgy tűnt, hogy elsüllyedünk. Úgy tűnt, hogy megbukunk. Úgy tűnt, hogy meg fogunk halni. Komolyan gondoltam azonban, amikor azt mondtam: „Nem fogok visszafordulni", mert Jézus azt mondta: „VALAKI AZ EKE SZARVÁRA VETI KEZÉT ÉS HÁTRA TEKINT, NEM ALKALMAS AZ ISTEN ORSZÁGÁRA. (Luk 9:62) Dicsőség Istennek, tudtam, hogy ez az. Tudtam, Isten azt akarja, hogy ezt tegyem akkor is, amikor úgy tűnik, hogy senki sem figyel. Akkor is így prédikáltam, amikor fiatal voltam. Az emberek azt mondják: „Tudja, hogy Hagin testvér szokatlan jellem. Furcsa." Barátaim pedig azt felelték: „Nos, magam sem értem őt." Látod, furcsaság vagy másoknak, amikor hit által jársz és ők látás által. Furcsaság vagy az embereknek, amikor engedelmeskedsz Istennek és prédikálod, hogy Isten elő fog léptetni téged és el kell adnod autódat bagóért és talpra kell esned. Amikor ez történt, azt mondtam magamnak: „Dicsőség Istennek, nem fogok megállni akkor sem, ha el kell kótyavetyélnem ezt a régi autót. Még mindig megyek. Ha gyalog kell is tovább mennem, folytatom, mert előbb vagy utóbb ő előléptet engem!" 5. fejezet BIZALOM PÉNZÜGYEKBEN Sokszor jártam gyalog, cipőm talpa lyukas volt, de tudtam, hogy Isten előléptet majd engem, ha hű leszek. Nem Isten távozott el tőlem, hanem az ördög akarta látni, hogy valóban hiszem-e, amikről azt állítom, hogy hiszem. Minden kanyarban felüti fejét az ördög. Látni akarja, valóban hiszel-e. Kipróbál téged. Ugyanezek a dolgok megtörténnek ma, amelyek megtörténtek Jób életében. Az ördög előjött és vádolta Jóbot. „Igen, nem csoda, hogy szolgál Téged" - mondta az ördög. „Nézd csak, minden remek, minden gyereke egészséges. Jó termései vannak. Sok a pénze. Jómódú. Csak rontsd le körülötte a védőkerítést és engedd, hogy hozzá férjek. Meg fogod látni." Nos, a sátánnak joga van, hogy itt megkörnyékezze az embereket, mert ő a világ istene. Sok ügyleted - különösen, amikor anyagiakra kerül sor - a világban zajlik, ahol a sátán isten és valóban fel fogja ütni a fejét. Ha viszont azt teszed, amit az Ige mond, nem fogsz félni. Tudom, tapasztalatból tudom. Meg tudom érteni, hogy tudott Péter lefeküdni és mélyen aludni, amikor másnapra megölését tervezték. Oly mélyen aludt, hogy egy angyalnak kellett oldalba böknie őt, hogy felébressze, és Péter nem jött rá, hogy valójában ébren van, amíg ki nem jutott a börtönből. (ApCsel 12:611) Én viszont értem ezt. Az Úr képessé tett engem arra, hogy lefeküdjek és aludjak a legellenségesebb körülmények között, amikor úgy tűnt, semmi sem megy jól. Tudtam azonban, hogy az istenfélelem hasznos. Tudtam, hogyha hű leszek, ha nem restülök meg a jótéteményben, A MAGA IDEJÉBEN aratni fogok. Ott akartam lenni, amikor eljön a megfelelő idő. Igen, könnyű lett volna belefáradni. Könnyű lett volna abbahagyni. Ez lett volna a könnyű kiút: csak abbahagyni. Csak feladni. Testem abba akarta hagyni. Eszem abba akarta hagyni. Valami azonban bennem, az az Ige és a Szellem... Legyél az Ige és a Szellem embere. Jön az előléptetés előbb vagy utóbb. Jön. Ne fáradj viszont bele a jótéteménybe, mert a maga idejében aratni fogsz, ha nem tévelyegsz. Jön az előléptetés napja. Már készül az előléptetésed, dicsőség Istennek, 6. fejezet

A BOLDOGULÁS RECEPTJE Harmadszor, az istenfélelem boldogulást biztosít. A Biblia azt mondja, hogy amíg Uziás király az Urat kereste, Isten jómódot adott neki. (2Krón 26:5) Továbbá Józsué szolgálatának korai napjaiban, amikor Mózes helyébe kellett lépnie (gondolj bele, ha Mózes helyébe kellett lépnie valakinek). Isten pontosan megmondta neki, hogyan boldoguljon: „El ne távozzék a törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utaidon és akkor boldogulsz." (Józs 1:18) Épp itt pedig szövegünkben Pál azt mondta Timóteusnak: „Ezekről gondolkodjál, ezeken tégy, hogy előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt." (Tim 4:15) Más szavakkal, mindenki láthatja.

7. fejezet ÖRÖKKÉVALÓSÁG AZ ATYA HÁZÁBAN Negyedszer, az istenfélelem ÖRÖKKÉVALÓSÁGOT biztosít. A 91. zsoltárban Isten azt mondta: „Hosszú élettel elégítem meg őt és megmutatom neki az én szabadításomat." (16. vers) A 34. Zsoltárban azt mondta: „Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeret napokat, hogy jót láthasson? Tartóztasd meg nyelvedet a gonosztól és ajkadat a csalárd beszédtől." (13-14. versek) Az Újszövetségben Péter idézi ezt a Zsoltárt: „Mert aki akarja az életet szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot." (lPét 3:10) A Biblia tanítja, hogy az istenfélelem örökkévalóságot biztosít. „Ti, gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat (ami az első parancsolat ígérettel), hogy jól legyen dolgod néked és hosszú életű légy a földön." (Ef 6:1-3) Tanítsd meg erre gyermekeidet, míg kicsik. Ezt az üzenetet Kennek és Patnek majdnem minden nap taní-tottam. Ezért nem kellett soha egyiküket sem kórházba vinnünk. (Azok a , jó napok", amikor kórházban vagy.) Természetesen valaki mindig előkerül és azt mondja: „Ismerem X. Y-t, prédikátor volt és a fia meghalt 12 éves korában." Nos, ez nem változtatja meg a Bibliát. Talán jó ember volt ez a prédikátor. Talán szerette Istent teljes szívével, de nem birtokolta azt a kijelentést, amit mi tudunk. Látod, a Biblia azt mondja: „A titok az Úré, ami Istenünké, a kinyilatkoztatott dolgok

pedig a miénk és a mi fiainké mindörökké." (5Móz 29:29) Amikor ezt a kinyilatkozást kaptam, tudtam, hogy gyermekeimre is tartozik. Igen, hiszem, hogy hihetem, Isten hosszú életet fog itt adni. A János 3:16 pedig azt mondja: „...aki hisz benne, el ne vészen, hanem örök ÉLETE legyen." Nos, ez hosszú élet, ugye? Csak az, hogy elhagyom ezt a testet, nem annak a jele, hogy meghaltam. Sose fogok meghalni. A Biblia azt mondja: „aki csak él és hisz Énbennem, SOHA MEG NEM HAL." (Ján 11:26) (Természetesen, ha Jézus késlekedik visszajövetelével, el fogjuk hagyni ezt a testet a fizikai halállal.) Szeretteid nem holtak. Még csak azt se mondd, hogy holtak. Csak elköltöztek ebből a házból az Atya Házába. Dicsőség! Azt mondta a zsoltáros Dávid: „Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom HOSSZÚ ideig." (Zsolt 23:6) Örökké! ÖRÖKKÉVALÓSÁG! Ez azt jelenti mind örökkön örökké. A kegyesség azt jelenti, Istennek élünk. Ez hasznos. Kifizetődik ebben az életben. Ebben az életben! Aztán a jövendő életben is. Légy határozott! Élj Istennek! Látod, a Biblia azt mondja: „A titok az Úré, ami Istenünké, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a mi fiainké mindörökké." (5Móz 29:29) Amikor ezt a kinyilatkozást kaptam, tudtam, hogy gyermekeimre is tartozik. Igen, hiszem, hogy hihetem, Isten hosszú életet fog itt adni. A János 3:16 pedig azt mondja: „...aki hisz benne, el ne vészen, hanem örök ÉLETE legyen." Nos, ez hosszú élet, ugye? Csak az, hogy elhagyom ezt a testet, nem annak a jele, hogy meghaltam. Sose fogok meghalni. A Biblia azt mondja: „aki csak él és hisz Énbennem, SOHA MEG NEM HAL." (Ján 11:26) (Természetesen, ha Jézus késlekedik visszajövetelével, el fogjuk hagyni ezt a testet a fizikai halállal.) Szeretteid nem holtak. Még csak azt se mondd, hogy holtak. Csak elköltöztek ebből a házból az Atya Házába. Dicsőség! Azt mondta a zsoltáros Dávid: „Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom HOSSZÚ ideig." (Zsolt 23:6) Örökké! ÖRÖKKÉVALÓSÁG! Ez azt jelenti mind örökkön örökké. A kegyesség azt jelenti, Istennek élünk. Ez hasznos. Kifizetődik ebben az életben. Ebben az életben! Aztán a jövendő életben is. Légy határozott! Élj Istennek! 1. fejezet

ENGEDELMESSÉG PÉNZÜGYEKBEN
„Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségünket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban." (Fii 4:19) Majdnem 50 éves tapasztalatomból, mióta a hitet prédikálom, azt szűrtem le, hogy többen buknak el, amikor a pénzügyekkel kapcsolatos hitre kerül sor, mint bármi más alkalommal. Ennek oka az, hogy megpróbálják gyakorolni az anyagiakkal kapcsolatos hitet, de nem vetettek semmi magot! Azt akarják, hogy Isten áldja meg a pénzüket még akkor is, ha nem vetettek semmit! (Még így is megdöbbentő, milyen kegyelmes hozzájuk Isten és mennyire segíti ólcet!) A Biblia egyszerűen leszögezi: „ADJATOK, NÉKTEK is adatik, jó mértéket,

megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, amellyel ti mértek." (Luk 6:38) A Biblia azt is egyszerűen leszögezi: „Aki szűken VET, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat." (2Kor 9:6) Ha bő termést akarsz, bőven kell vetned is. Nem arathatsz úgy gabonát, ha magot nem vetsz. Nem mehetsz ki a veteményes kertbe és nem mondhatod: „Szedek néhány paradicsomot", ha a talajt nem készítetted elő és nem vetettél magot. Anyagiakat két alapvető módszer révén kaphatsz: 1. Ha hiszed a Bibliát. 2. A Szentszellem természetfölötti megnyilvánulása által. Ne tegyél valamit csak azért, mert valaki más is tette. Ne művelj valamit egy másik ember tapasztalatai miatt. Cselekedj annak alapján, amiről tudod, hogy a Biblia mondja és annak alapján, amit a Szentszellem mond neked. Egyszer, amikor Kenneth Copeland itt volt a Rhema Bibliaoktatási Központban, beszélt arról az időről szolálata kezdetén, amikor volt egy autója, ami nem volt túl jó, tehát elajándékozta és Isten egy újat adott neki. A RHEMA néhány tanulója, Isten áldja meg őket, azt gondolta, hogy új autót kap, ha ugyanezt teszi, tehát elajándékozta autóját és az év hátralevő részében gyalogolt. Azt mondták ezek: „Nos Copeland megtette ezt." „Igen" - mondtam - „de mondta Isten neked, hogy ezt tedd?" „Nos, nem. Csak azt gondoltam, hogy új autót fogok kapni." „Nos, ez így nem működik." Mivel kezünkben a Biblia, hogy kövessük, nincs szükségem semmi vezetésre, ami megmondja, hogy fizessek tizedet és tegyek felajánlásokat. Tudom, hogy ezt kell tennem. A Biblia mondja nekem ezt. Menj hát és fizesd a tizedet és adj áldozatokat. Isten Szelleme gyakran vezet majd téged úgy, hogy adj ezentúl. Jézus mondta: „Adjatok és adatik néktek," tehát nem kell nekem vezetés ahhoz, hogy vessek. A Biblia mondja: „Aki szűken vet, szűken is arat!" Én egyszerűen teszem ezt. Akkor történnek dolgok, amikor engedelmeskedünk Isten Szellemének. 48. éve szolgálok. Semmi hasznom nem lett volna abból 48 évvel ezelőtt, ha Isten azt mondta volna nekem, hogy adjak oda egy házat. Nem volt házam! Volt aztán egy idő, amikor nem ért volna sokat Isten azzal, ha azt mondta volna nekem, hogy adjam oda az autómat, mert nem volt autóm! Mind ama napokban - lényegében fél évszázadig - Isten sose mondta nekem, hogy egy autót vagy bármi mást adjak oda. Felajánlásokat tettem. Magot vetettem. Felvirágoztam anyagilag. 1981 őszén Isten feleségemnek és nekem is szólt, hogy adjunk oda egy vadonatúj Cadillac-et. Már eladtam a régebbi Caddilacünket, tehát az Űr szólt hozzánk, odaadtam másik autónkat, egy vadonatújat. Nem cselekedtem a feleségemtől függetlenül. Ő azt mondta: „Ugyanezt a vezetést kaptam." Aztán egy szemináriumon, amit a RHEMA-ban tartottam, Isten azt mondta, hogy adjam oda a repülőgépet, ámít Kenneth Copeland adott a szolgálatunknak. (A gép értéke kb. 160170 ezer dollár.) Jerry Savelle testvérnek adtam. Több héttel ezelőtt egy férfi, akit még nem is ismerek (bár hallottam róla) írt nekünk ezt mondván: „Úgy érezzük, a Szellem vezet minket, hogy küldjük el önöknek ezt az 500 ezer dolláros csekket." Ez fél millió dolláros csekk, dicsőség Istennek. Meg vagyok győződve, hogyha nem engedelmeskedtem volna Istennek, ez nem történt volna meg, mégsem jutott ez eszembe, mikor engedelmeskedtem Istennek és odaadtam az autót és a repülőt. Valóban nem vártam semmi ellenszolgáltatást.

Azt gondolhatod: Szeretném, ha valami ilyesmi történne velem! Megmondom, hol kell kezdened: a 10,20 és 50 filléresekkel kell kezdened! 2. fejezet ENGEDELMESSÉG ÉS TIZEDADÁS Egy vasárnapi iskolai tanár az egyik pünkösdi gyülekezetben, amelyet pásztorolt ami Észak-Közép Texasban, egy ötgyermekes özvegyasszony volt. Ő és összes gyermeke gyapotot szedett, pamacsot 40 centért. Egy régi, kis házban laktak kint egy másik ház mögött. Mégis eljött a paplakba szombatonként és azt mondta: „Hagin testvér, kerestünk néhány dollárt, hogy egy kevés ételt vegyünk és itt a tized. Nem akarok holnapig várni, mert elkölteném - tudom, hogy így lenne - olyan szörnyen szükségem van rá." Elvettem a pénzt és amikor elhagyta a paplakot, bezártam az ajtót és sírva fakadtam. Tudtam, hogy el kellett fogadnom, máskülönben megfosztottam volna áldástól és haszontól. Eljött hozzám egy 10 centessel, mondván: „Kerestünk egy dollárt, itt a 10 centes, itt a tized." Legidősebb lánya 7 évig járta az első osztályt és sose tanulta meg leírni a nevét. Sose került ki az első osztályból. Végül a hatóságok megkérték az anyját, hogy ne küldje őt többé iskolába. Itt egy 14 éves lány, aki 7 évesekkel játszik. Azokban a nyomott években nem voltak külön osztályok és állami iskolák visszamaradott gyerekeknek, mint ő volt. A templomban úgy viselkedett, mint egy 3-4 éves gyerek, kb. olyan volt az értelmi szintje. Ma történetesen nem az anyjával ült és oda akart jutni hozzá, valójában lecsúszott és hasán a padok alatt előremászott. Aztán kinyúlt a padon, mint egy kisgyerek és elaludt. Egyik este evangelizáció során ez a lány az oltárhoz ment (senki sem kérte, hogy menjen) és letérdelt a többiekkel. Üdvözült és megtelt Szent Szellemmel és más nyelveken szólt. Azonnal drámai változás történt! Azelőtt nem akart fürödni. Ha nem figyeltek oda rá, megjelenése szánalmas volt. Egyik napról a másikra azonban - másik estére - bejött, leült és olyan értelmesen viselkedett, mint egy 18 éves ifjú hölgy. Friss frizurával, csinosan és vonzó külsővel. Alig tudtuk elhinni, amit láttunk. Az örök életnek és Isten természetének az elnyerése értelmi képességeit 90 %-al növelte. Ez volt az egyik legnagyobb csoda, amit valaha láttam. A 2. világháború elején történt. A lány elment meglátogatni néhány rokonát és míg ott volt, oly szépen viselkedett és nézett ki, hogy az egyik szomszédos farmerfiú randevút kért tőle. Életében sosem volt még randevúja. Megszerették egymást és amikor a fiú megkérte a kezét, igent mondott. Miután férjét bevitték katonának, egy ideig anyósánál lakott és anyósa megtanította írni, olvasni. Elhagytam azt a gyülekezetet, hogy az evangélizáció területére menjek. Az idő múltával visszamentem, hogy segítsek a pásztornak az egyik idős ember temetésén prédikálni. Megkérdeztem a gyülekezeti titkárt: „Mi történt azzal a lánnyal?" Kinevetett engem és így felelt: „Tudja, hogy férje meghalt abban a teherautó balesetben?" Feleltem: „Igen." Folytatta: „Nos, építési üzletük miatt, férje komoly biztosítást kötött és a lány több százezer dollár biztosítási pénzt kapott." Távolra mutatott és így szólt: „Látja azokat a ráadás épületeket?" Számos új házat láttam hozzáépítve ehhez a kisvároshoz. A titkár folytatta: „Ő építi ezt a kiegészítést a városhoz. Ő a saját vállalkozója, saját könyvelője, ő kezeli az összes pénzt. Gondolja ezt végig!" Ott álltam és újra sírtam - ezúttal másfajta sírással. Olyan boldog voltam. Dicsőség Istennek, hogy engedelmeskedtem Néki és elvettem az anyja tizedét. Ez a lány is megtanult tizedet fizetni.

A titkár azt mondta: „Még mindig a gyülekezet titkára vagyok. Számíthatok rá, ez a lány minden vasárnap az első sorban ül két kis gyermekével. Ők a legjobban öltözött, legjobb módú, legjobb modorú gyerekek a gyülekezetben. Tizedes borítékja és felajánlásai mindig ott vannak. Minden vasárnap." Visszagondoltam arra, honnan jött: itt volt egy még nem 30 éves fiatal hölgy, aki hozzáépít a városhoz és amikor 14 éves volt, hét évig járta az első osztályt anélkül, hogy megtanulta volna leírni a nevét. Arra az Igére is gondoltam: „Az Űr Szelleme van én rajtam, mert Ő felkent engem, hogy prédikáljam az evangéliumot a szegényeknek." (Luk 4:18) Halleluja, Isten nemcsak Őt választotta ki és nemcsak azt mondta: „Kivételt teszek vele." Nem, ugyanez az Evangélium mindenkié. Mi volt a különbség? Az örök élet. Isten élete. Ez olyasmi volt, ami belé költözött és 90%-al megnövelte értelmi képességeit. Nemcsak ez - ez azonban magot is vetett. Megadta tizedét és a tízeden túl adott vissza, amikor csak néhány dollárja volt férje illetményi csekkjéről. Most sok dollárja volt, de továbbra is ugyanezt tette. Eljutott volna valaha erre a helyre, ha nem engedelmeskedik pénzügyeiben? 3. fejezet ENGEDELMESSÉG ÉS GYÓGYULÁS Évekkel ezelőtt lent, Kelet-Texasban prédikáltam és amikor egy bizonyos férfi beállt a gyógyító sorba, Isten Szelleme hirtelen rám szállt. Addig nem tudtam, hogy a legkisebb felkenetés is lett volna rajtam: csak Isten jelenlétéről tudtam, (A Biblia tanítja, hogy a hívők a betegekre vetik a kezüket és azok meggyógyulnak.) Valójában, ha érzéseim után mentem volna, sose kértem volna senkit, hogy imádkozzon értem! De tudod, nem érzéseink szerint járunk, hanem hit szerint. Ez a testvér tehát előttem állt és hirtelen az Úr keze rám szállt. Először megkérdeztem, mi a baja. Elmondta, hogy az orvosok szerint gyomrában darázsfészek nagyságú fekélyköteg van, meg akarták műteni. Két éve nem evett mást, csak bébi papit és nagyrészt azt sem tudta megemészteni elmondása szerint. Amikor az Úr keze rám szállt, szememet tágra nyitottam, ahogy a férfira néztem. Ehelyett azonban, hogy őt láttam volna, azt a házat láttam, ahol élt. Leírtam azt neki. Azt mondtam: „Tegnapelőtt éjjel ön nem tudott aludni, de nem akarta zavarni a feleségét, tehát éjfélkor felkelt és a ház elülső részéből a hátsó alvó verandára ment." (Az elmúlt években, lent Texasban a légkondicionálás bevezetése előtt azt használtuk, amit alvó verandának hívtunk - rácsozott hátsó veranda volt ez.) Azt mondtam: „Ott volt önnek egy ágya, tehát végigdőlt azon az ágyon és ott volt, fogta a gyomrát és úgy égett, mint a tűz. Nemcsak ez volt a baj, hanem lelkiismerete is zavarta Önt, mert ehhez a gyülekezethez tartozik - ön megváltozott és bemerült Szent Szellembe - de ön sose fizetett tizedet, sosem támogatta a gyülekezetet." Az a testvér nagy szemekkel nézett rám és azt mondta: „Ön vagy jós vagy gondolatolvasó, pontosan ez történt." Azt feleltem: „Én nem jósolok önnek és gondolatait sem olvasom. Isten Szelleme által szolgálok. Az ön külön esetében, mielőtt szolgálni tudok önnek, el kell határoznia, hogy

abban a fényben fog-e járni, amit Isten sugárzott az életében. Mit fog tenni a tizedfizetés és a gyülekezet támogatása ügyében?" Azt mondta: „MEG FOGOM TENNI." Rátettem a kezemet és amikor ezt tettem, a Szellem újabb megnyilvánulása jött. A Szent Szellem által tudtam, hogy ezt a testet egy szellem szállta meg. (Nos nem mindenki testével van így, de ő így járt.) Megparancsoltam annak a démonnak, hogy hagyja el a testét Jézus nevében. Nem nyilvánult meg ez a dolog különösebben, de tudtam, hogy elment. Azt mondtam neki: „Nos, ön azt mondta, egy falat kemény eledelt sem evett két éve. Menjen haza és egyen egy kis kenyeret." Másnap visszament az orvosához, megröntgenezték a gyomrát és egy rossz dolgot sem találtak nála. A hét vége előtt még újra munkába állt. Valaki azt mondta nekem: „Nem értem ezt." „Mit nem ért?" „Nos, ön szolgált ennek a testvérnek és megmondta neki, hogy nem fizeti a tizedet, ő volt a harmadik ember, akinek azon az estén szolgált és a többieknek egy szót sem szólt a tizedfizetésről. Nos, ha Ön tudta ezt Őróla, miért nem tudta ezt a többieknél?" Feleltem: „Nos, látja, ezt az ajándékot nemcsak úgy hurcolássza az ember és működteti tetszése szerint. A Szellem akarata szerint történik minden." Azt mondta: „Nos, hogyan siklanak el az egyik ember ilyen hiányossága fölött, a másiknál pedig nem nézik el?" Azt mondtam: „Nos, igen, szeretnék kérdezni öntől valamit: „Vannak gyerekei?" „Óh, igen." „Nos" - folytattam - „hogyhogy elnézünk egy 4 éves gyereknek olyasmiket, amiket egy 14 évesnek nem?" így felelt: „Mert a nagyobb többet tud." Azt mondtam: „Némely keresztény ezért nem tehet dolgokat." Ámen. Isten némelyektől többet vár. Valaki azt mondta nekem egyszer: „Nem sportszerű, hogy Isten némelyektől többet vár. " Válaszoltam: „Na igen, többet vár az a 14 éves gyerekétől, mint a 4 évestől?" „Igen." „Nos" - folytattam - „sportszerűtlen ön ezzel?" „Nem." „Az Atyaisten sem sportszerűtlen" - fejeztem be. Hála Istennek, Szellemének megnyilvánulásáért. Hála Istennek a felkenetésért. Isten az Ő nagy kegyelmében és nagy jóságában leereszkedik, hogy lejöjjön és találkozzon az emberekkel a saját szintjükön.

4. fejezet ENGEDELMESSÉG ÉS CSODÁK Évekkel ezelőtt ismertem egy fiatal evangélistát, aki épp akkor kezdte szolgálatát. Korban idősebb volt nálam, de munkájában fiatalabb. Felesége és öt gyermeke volt. Felesége rokonai gyülekezetem tagjai voltak. Szabad volt Karácsonykor és rokonaival az én gyülekezetemet látogatta. Megpróbáltam rávenni, hogy prédikáljon és tiszteletdíjat is adtam volna neki. Ez 1940-ben történt. Fel kell ismerned, hogy azok a gazdasági világválság évei voltak. Akkoriban egy embernek, aki vasárnap prédikált, 5 dollárt adtunk. Némelyek megdöbbennek ezen, de voltak a gyülekezetben emberek, akiknek havi fizetése nem volt több. Egyik testvér, aki a vasútnál dolgozott, 37,50 dollárt keresett havonta. Házbért fizetett, feleségét és 3 gyermekét eltartotta és autót is tartott havi 37,50 dollárból. Tehát, látod, ezzel összehasonlítva az 5 dollár jó volt. Adtam volna neki, de nem akart prédikálni. Azt mondta: „Hagin testvér, itt kicsit zavarban

vagyok a rokonaim előtt." Tehát mentem és én prédikáltam. Míg a templom hátuljában voltam és kezet fogtam az emberekkel a szolgálat után, az Úr azt mondta nekem: „Azt akarom, hogy 10 dollárt adj neki." „Drága Uram - mondtam - nem tudtam neki 10 dollárt adni. Nem tudod, hogy közel a Karácsony?" Visszalapozhatnék a gazdasági könyveimben és megmutathatnám neked. Még mindig megvannak. Az én fizetésem átlagosan 43,15 dollárra jött ki havonta, tehát 10 dollár gyakorlatilag egy heti fizetésem volt. harcolt. (Nem mindig tudjuk, mi minden folyik egy testvérben bent!!) Végül összeszedtem azt a 10 dollárt. Majdnem mindenki hazaért akkorra, de az ifjú evangélista kívül állt és egy barátjával beszélgetett. Kezet fogtam vele és a pénzt a kezében hagytam. Még egy 10 dolláros bankjegyem sem volt, hogy neki adjam. Egy dolláros érméket adtam neki, meg aprót. Nem sokkal ezután hallottam, hogy anyósa azt mondja valakinek: „Tudod, C. szabad volt Karácsonykor és éppen csak a házbér és a rezsi kifizetésére futotta neki. Egy 10 centese sem maradt, egy 10 centese sem. Semmit sem tudott venni a gyerekeknek Karácsonyra, sőt semmi ünnepi vacsorához valót sem. Valaki adott neki 10 dollárt, így készítettek karácsonyi vacsorát." Amikor hallottam az asszonyt, nem ugráltam fel-le ujjongva: „Én voltam az! Én tettem!" Nem, csak csendben maradtam és azt mondtam: „Hála Istennek, oly boldog vagyok, hogy engedelmeskedtem Istennek." Hasonló dolog történt több évvel később. Egyik vasárnap este kezet ráztam az emberekkel, ahogy beléptek a templomba. Az épület pont a főútvonalon volt azokban a napokban, mielőtt a főútvonalak átmentek volna a városon. Egy Creyhound-i busz gördült templomunk elé és megállt. Leszállt egy testvér egy aktatáskával. Felismertem, szolgálóként láttam őt gyülekezetekben. Csodálkoztam, mit akar azzal, hogy a mi gyülekezetünkéi száll le üy módon. Eljött az Istentisztelet megkezdésének ideje. Üdvözöltem őt és bemutatkozott nekem. Azt mondtam: „Igen, tudom, ki ön. Biztosan velünk marad ma este." „Igen" - felelte. „Nos" - mondtam - „prédikáljon nekünk". Míg a férfi prédikált azon az estén, az Úr szólt hozzám: „Azt akarom, hogy 12,50 dollárt adj neki a zsebedből." Ez most nem hangzik olyan soknak, de egy heti keresetemnél több volt ez akkor. Mai napig sem „Uram" - mondtam - „még a feleségemnek nem vettem meg a karácsonyi ajándékot!" „Azt akarom, hogy 10 dollárt adj neki" - mondta az Úr. Míg ott álltam és kezet ráztam az emberekkel és mosolyogtam, fejem és szívem tudom, hogy miről prédikált az a testvér, pedig jó az emlékezetem! Ezen szentbeszéd alatt fejem és szívem vitatkozott. A prédikátor éppúgy gondolhatta, hogy figyelek, mert időnként felkiáltottam: „Ámen!" De nem tudom, mit mondott. Egész idő alatt, amíg prédikált, ezt a harcot vívtam. Azt mondtam: „Uram, nem tudok neki semmiféle 12,50 dollárt adni. Egyszerűen nem tudom megtenni! Nem engedhetem meg magamnak." Ezt az utat jártam az egész szolgálat alatt és nem tudtam zöld ágra vergődni agyamban mégsem, amíg át nem jutottunk a paplakba. Meghívtam, hogy töltse ott az éjjelt és Ő elfogadta ezt. A hátsó hálószobába ment és a feleségem a konyhába, hogy egy kis harapnivalót készítsen nekünk. Kiszámoltam a pénzt, hogy odaadjam a prédikátornak. Volt

néhány dolláros bankjegyem, de a 12,50 nagy része apróban állt össze, 5,10 centesek és még fillérek is. (Azokban a napokban így kaptuk a felajánlásokat.) Míg ott álltam, az Úr olyan egyszerűen szólt bennem belül: „Most ó' azért szállt le a buszról, mert elfogyott a pénze. Csak eddig tudott elutazni. Felesége Kelet-Texas-ban, ilyen és ilyen városban van a szüleinél. Következő szombaton a férfi megpróbál bejutni egy gyülekezetbe egy bizonyos helyen és meg fogják Őt választani pásztornak." A prédikátor visszajött abba a szobába, ahol voltam. Azt mondtam: „Nyújtsa ki a kezét." Csészét kellett csinálnia a kezéből, hogy megtartsa a 12,50 dollárt a bankjegyeket és az érméket. A kabátzsebébe tette. Aztán az ördög szólt az eszemhez: „Fiú, ezt elrontottad. Bolondot csináltál magadból. Odaadtad a heti fizetésed." (Egy kicsit jobban sikerült az a hetem. Összesen 17,50 dollárt kaptam.) Azt mondtam a fiatal szolgálónak: „Egy kérdést szeretnék feltenni önnek: Hova megy?" „Hagin testvér" -felelte - „lemegyek a feleségem családjához. Nejem és két gyerek lent van apósom házánál ebben és ebben a városban, Texasban. Épp arra volt pénzem, hogy ideutazzam. Valójában elmentem a buszmegállóhoz, pénzemet a pultra tettem és azt mondtam: Ennyi pénzem van. Meddig juthatok el?" Elmondta: „Idehoztak engem az ön városába. Rendes körülmények között leszálltam volna a buszmegállóban, de amikor az ön gyülekezetét említettem, a sofőr azt mondta: „Épp azelőtt a templom előtt megyek el. Nem kellene ezt tennem, de megállok ott és ön leszállhat." A prédikátor azt mondta: „Egy tízcentesem sem maradt. Csak eddig tudtam utazni. Azt terveztem, hogy autó stoppolok holnap a feleségem családjáig. Most ezen a pénzen vehetek buszjegyet. A következő vasárnap egy bizonyos helyen kellene prédikálnom (meg is nevezte). Megpróbálom megpályázni ott a pásztori állást." Azt feleltem: „Testvér, ennyi elég. Mondani akarok önnek valamit. Ön ott a következő pásztor." Egészen biztos pedig, hogy ő lett. Mintegy hét évvel ezen eset után a feleségemmel szolgálni mentünk egy asszonyhoz, aki halálos ágyán volt. Férje három különböző klinikára vitte őt Texasban. Mindenütt ugyanazt mondták az orvosok: „Semmit sem tehetünk. A hölgy állapota túl előrehaladt. Egyebek között gyógyíthatatlan vérbetegsége volt az utolsó stádiumban, haldoklik, néhány napon belül meg fog halni." Bementünk a szobájába, hogy szolgáljunk ennek a drága hölgynek. Nem ismertük Őt, de gyülekezetünk egyik tagja igen. Akkor egy régi, kis gyülekezetben pásztoroltunk, Farmersville-ben. Ahogy ennek az asszonynak az ágya mellett térdeltünk, ugyanaz a hang, amelyik azt mondta, hogy adjak az egyik szolgálónak 10 dollárt és a másiknak 12,50-et, a belső hang azt mondta: „Kelj fel, állj lábadra, ne imádkozz." (Már kezem a fején volt és imádkoztam. Feleségem épp mellettem térdelt.) Ne érintsd őt. Kelj fel, állj lábadra és ezt mondd neki: „Az Úr mondta nekem, hogy mondjam azt önnek, hogy meggyógyult, keljen fel." Csütörtökön felkelt halálos ágyáról és vasárnap ott volt a gyülekezetünkben, táncolt és kikiáltotta a győzelmet! Amikor hazaértünk végig a jó öreg 24-es főútvonalon, örvendezve, hogy Isten arra használt minket, hogy egy asszony felkeljen a halálos ágyáról épp oly egyszerűen, mintha valaki a hátsó ülésen lett volna, az Úr azt mondta nekem: „Nem tudtalak volna használni ma, ha nem engedelmeskedtél volna Nekem azzal a 10 dollárral, meg a 12,50-nel." Ezt elfelejtettem. Meg kellett állnom és gondolkodnom. Mire gondolsz, melyik 10 és 12,50 dollárra? Az a 10 dollár, amit C. testvérnek adtál és arra a 12,50-re, amit X.Y-nak." „Igen" - feleltem

- „emlékszem rá." „Ha nem engedelmeskedtél volna Nekem ebben, nem tudtalak volna itt használni" mondta az Úr. Mindannyian azt akarjuk, hogy Isten használjon minket, ugye? Nem szeretnéd, ha Isten használna téged arra, hogy valakit felkelts a betegágyáról? Honnan fogod tudni, hogy Isten mondja neked, hogy mondd azt nekik: Kelj fel arról a halálos ágyról, ha nem tudod, amikor azt mondja neked, hogy adj 1 dollárt vagy ötöt? Látod, ez az egyik mód arra, hogy megtanuld hallani Isten hangját. Ha Ő nem bízhat benned 5 vagy 10 dollár erejéig, hogyan bízzon benned, hogy megbízásból felkeltesz valakit a halálos ágyáról? Mi köze mindennek a gyógyuláshoz? ENNEK VAN CSAK KÖZE IGAZÁN!!!!

KENNETH HAGIN PRÓFÉCIÁJA AZ ELKÖVETKEZŐ IDŐKRE NÉZVE 1985 Július
Gyakran sírtok és imádkoztok: „Óh, Uram, óh, Istenem! Istenem, használj engem! Óh, Istenem, használj engem! Óh, Uram, tégy engem áldássá! Tégy engem áldássá!" Én elmondom néktek, hogy mit is kell csinálni, ti mégis folytatjátok az imát: „Uram! Használj engem! Uram, tégy engem áldássá! Uram, tégy engem áldássá!" Belülről az a belső sürgetés - az a belső hang - irányít titeket és elmondja nektek, hogy mit is tegyetek és ti mégis ülve maradtok, letérdeltek, felkeltek, álltok és imádkoztok: „óh, Uram, használj engem." Igen, tanuljatok meg hallgatni a Szent Szellem hangjára. Tanuljátok meg Isten Szellemének érintését. Tanuljátok meg, hogy engedelmeskedjetek a felkenetésre. Tanuljátok meg a Szent Szellem dolgait. Ez nem fog egyik napról a másikra menni, éppen úgy, mint ahogy a mindennapi életben sem tanultok meg dolgokat egyik pillanatról a másikra. De az idő elteltével, ahogy az ember teste erősödik fizikálisan is az erőfeszítés, torna és gyakorlatozás által, úgy lehet az értelmet is gyakorlat által fejleszteni. így van ez a szellemmel is, a ti szellemetekkel. Tanuljatok megjárni velem, mondja a Seregek Ura. Tanuljátok meg a hangomra való figyelést, hallgatni az Igémre, táplálkozván Isten szavával, Szellemben imádkozni. Ezek mind szellemi gyakorlatok, melyek szellemeteket élessé és éberré teszik Isten dolgai felé. Ha Krisztus testének tagjai megtanulnák a test fejére való figyelést - mely Krisztus Jézust jelenti - akkor az egész test tudna jól dolgozni, mert a testben nincs használhatatlan tag. Minden tagot lehet használni Krisztus testében. Hallgatod a hangját, amint mondja: „Menj és beszélj azzal az emberrel! Menj és imádkozz a másikkal! Adj annak az embernek! Tedd ezt vagy azt!" Éjszaka közepén, ha felébredsz, szellemedben tudod, hogy most mit kell tenned. Tudod, hogy imádkozni kell egy másik földrészért, egy másik kontinensért, ahol nagy szükség van és gyakran Isten szentjei veszélyben vannak, mert a gonosz serege és a sötétség erői jönnek ellenük. Ha válaszolsz Isten Szellemének és átadod magad az imának és a Szent Szellemnek, akkor képes lesz téged a Szent Szellem használni és a másik kontinensen is meg fognak dolgok történni, mert imádkoztál a kontinensért és a másik országért a saját országodban a

Szent Szellem vezetésével. Amint látod, van egy szellemi világ, amely felülmúlja, túlhaladja és felülről nézi a látható testi világot. A szellem területén hatalmas erők vannak és meg van írva: „...nem test és vér ellen küzdünk, hanem a világ vezetőinek sötétsége, fejedelemségek, hatalmasságok ellen. így vértezzétek fel magatokat Isten teljes fegyverzetét felvéve és imádkozzatok Szent Szellemben, közbenjárva a szentekért, Isten akaratának megfelelően." És Isten munkája, Isten mozdulása - az ébredés - Isten dicsőségének hulláma - mely már dolgozik a világban - fel fog erősödni, igen, tízszeresére és százszorosára. Más szavakkal, Isten munkája nagy mértékben fog előre haladni. Ha az autódban ülsz és az nem megy, éppen csak vánszorog a kocsi, akkor tudod, hogy valami baj van, mert nem megy igazán jól a kocsi. Ekkor kíváncsi vagy, hogy mi is lehet a hiba. Vizsgálódsz, és meglátod, hogy a vészfék be van húzva. Ha azt kiengeded, akkor a kocsi nagyot ugorva halad előre. Így Isten munkája is előre ugrik, ahogy magad átadod az imának. Tudjátok, sokan aggódtok a holnap miatt. Sokan aggódtok a jövő hét felől. Sokan aggódtok a következő hónap felől. Sokan aggódtok a következő év miatt és az ezt követő év miatt, az elkövetkező öt év miatt és hogy vajon mi lesz az elkövetkező tíz évben. Milyen irányban is megyünk? Mi fog történni az országunkkal? Mi lesz a felfordulással, ami most van a világban, a nagy káosszal, fegyveres támadásokkal, gyermek eltűnésekkel és mindazzal, ami a világban van? Igen, azt mondja a Seregek Ura, ezek a felkavaró események - amik történnek - szellemi erők által jönnek létre. És mindez azért, mert az Eklézsia, az élő, akik átadták magukat az Úrnak és a Szent Szellem által fel vannak erősítve, nem foglalják el a helyüket, nem foglalják el Jézus helyét és nem állanak ellene nap mint nap, állandó jelleggel a gonosz erőnek. Értsétek meg, ha a törésre álltok és láncot alkottok, ellene vagytok ezeknek a dolgoknak, akkor ezek az állapotok és más állapotok megfordulhatnak, Isten áldásai elkezdenek folyni, Isten királysága nagyobbodni fog. Az Úr Jézus Eklézsiájának száma meg fog sokszorozódni, lendületben és erőben gyarapodni fog. Az emberek azt fogják látni, hogy a fény világít és Isten Igéjének az igazsága előre halad, és a Szent Szellem manifesztálódik (kinyilvánul) jobban. Igen! Látni fogtok jeleket. Látni fogtok csodákat. Látni fogtok csodás dolgokat. Sokan imádkoztok így: „Uram, add, hogy ezek a dolgok megtörténjenek." De ezek csak akkor történnek meg, ha megtanultok engedelmeskedni a Szent Szellemnek. Jönnek olyan dolgok - ha el lehet mind mondani nektek - amiket el sem hinnétek ebben a pillanatban. Ha a lepel egy pillanatra lejönne a szemetekről és belelátnátok a jövőbe, akkor látnátok Isten erejének a megnyilvánulását és az elborítana benneteket. De ha velem járnátok és hűségesek lennétek hozzám és megtanulnátok a nekem való engedelmességet, mondja az Úr, és reagálnátok a Szellememre, azt találnátok, hogy ennek az időnek a helyreállítása teljes potenciálban (erőben) jön el és azt látnátok, hogy vannak olyan gyermekeim, akik ötirányú szolgálatot (lelki ajándékot) látnak el. És lesznek olyanok, akik különös feladattal lesznek elküldve különböző országokba és ahhoz hasonló apostoli feladatot látnak el, mint ellátót Pál apostol a pogányok felé. És Én meg fogom erősítem azt a missziót jelekkel és csodákkal, és lényegében egész nemzetek, a nagy többség fog az Úrhoz fordulni. Nemzetek történelme fog megváltozni. Azok, akik eddig az ateizmus felé hajlottak, azok az országok az Úr Jézus Krisztus dicsőséges Evangéliumának fényében fognak járni és keresztény néppé változnak. Egész nemzetek fognak így megváltozni.

A prófécia szolgálatában járó emberek közül nemcsak egy lesz alkalmanként, hanem több. Óh, igen, sokan visszaléptek, mert láttak hamis prófétákat és apostolokat. A próféták felálltak és prófétáltak, s azt mondták: „Én ezt és ezt teszem." A figyelmet magukra hívták, de nem történt semmi! Igen, vannak igazán, akiket Isten hívott el és a Szent Szellem által fel vannak kenve arra, hogy a figyelmet Jézusra tereljék, Őt dicsőítsék, és nem azt kívánják, hogy „Én legyek a központ" vagy „Én legyek kiemelve." Ezek azt mondják:„Nem én vagyok a remek. Nem én vágok az imádni való. Nem én vagyok az imádni való ember. Nem én vagyok a nagyszerű ember, férfi vagy asszony." Ezek a férfiak és nők azok, akik egy nagyszerű Istent szolgálnak és ez a nagyszerű Isten fog megnyilvánulni a hétköznapi férfiakon és nőkön keresztül. Igen, olyanok is vannak, akik épp olyan gyengeségekkel, gyarlóságokkal rendelkeznek, mint ti. Mert meg van írva az Igében, hogy Illés is olyan ember volt, olyan gyenge és gyarló, mint a többiek. Mégis komolyan imádkozott, hogy az egek záródjanak be három évig és hat hónapig. Azután újra imádkozott és az egekből jött az eső és a föld termést adott. Mint látható, egy ember - nem egy kiváló, különleges ember - csak egy egyszerű ember volt. Nem valaki kiemelkedő, nem valami csodálatraméltó és lenyűgöző, erővel teli és nagy próféta Illés. Ő is egy ember, gyarló ember volt, mint a többi. És így Isten veszi azokat, akik megalázzák magukat, a kereszt mögé rejtik magukat. Őket hívja el az Úr prófétai szolgálatra. Ilyen esetben könnyen látható a különbség a hamis és az igazi próféta között. Aki ebben a szolgálatban van, az tudja igazán közvetíteni Isten hangját, ahogy Aggeus próféta mondta: „Ezt mondja a Szent Szellem." Lesznek olyan tűzzel telt, buzgó evangélisták, olyan hanggal, mint a tűznek lángja, megáldva és felszerelve a gyógyítás, a csodatétel és a démonűzés ajándékával. Isten erejének a legnagyobb megnyilatkozása lesz majd látható, a legnagyobb Jézus földi ittléte óta. Igen, még nagyobbak, mint amelyek az Apostolok Cselekedeteiben le van írva. Olvastátok, hogy az ember árnyéka ráesett sokakra és mindenki, akire ráesett az árnyék, azok meggyógyultak. Lesznek ilyen emberek - egy ember, mert én legalább egy személyt elhelyezek, egyes esetekben többet is, mint egyet - a föld minden kontinensére. Az emberek körében el fog ennek a híre terjedni és a hírközlő szervek is kikürtölik majd, hogy egyes emberek árnyéka, ha ráesik valakire, az a személy meggyógyul! Minden egyes személy meggyógyul. Senki ne fogadjon el ezért kitüntetést vagy dicséretet a maga számára. De legyetek nagyon elővigyázatosak, hogy kinek adjátok a dicséretet, mert ma este is lesznek a gyülekezetben olyan emberek, akiket az Úr hatalmas ereje nagyon fog használni. Lesznek olyanok, férfiak és nők, akiket nagyon használni fog az Úr. Ők ennek a szolgálatnak a teljes erejével fel lesznek fegyverkezve, telve lesznek teljes hittel, hogy elvégezzék azt a munkát, amire Isten elhívta őket! De legyetek nagyon óvatosak és figyelmesek, mondja az Úr, hogy nekem adjátok a dicséretet, a tisztességet, az imádatot. Ne magatokra akarjátok a figyelmet felhívni, hanem Nekem adjátok a dicsőséget, mondja a Seregek Ura, és így a felkenetés rajtatok gazdagodni fog. Ahol korábban egy ember üdvözült, most tíz fog. És ahol egy gyógyult meg alkalmanként, egy szállt ki a tolószékből, ott most egy tucat lesz a gyógyulás, és mind egyszerre fog felállni és egyszerűen kilépni a tolószékből. Rájöttök, hogy nem ti cselekedtétek ezt, hanem csak csatornák voltatok, amelyen Isten Szelleme áramlott. Gyógyító evangélisták mindenünnen támadnak, egyesek még az itt jelenlevők közül is hatalmasan használva lesznek Isten által. Egyesek közületek láttak már valamikor gyógyító szolgálatot, amely még ide, Amerikába is eljutott. Ez a gyógyító ébredés Amerikában 1947-1958-ig volt. Az itteni gyógyító evangélisták közül egyesek más országokba is mentek és ott is lett megmozdulás, amikor oda

is átvitték az ébredést és azt a tüzet. Hadd mondjam most néktek, mondja a Seregek Ura, hogy a gyógyító ébredés és a csodatevő ébredés nemcsak Amerikába fog jönni! Ez az ébredés, mely gyógyító ébredés lesz, minden országba el fog jutni és megmozdulás lesz abban az országban az emberek között és tűzzel teli evangélisták fogak hirdetni az igazságot, hatalmasan lesznek használva az Isten által. Ezrek fognak bejutni az Úr Királyságába és lesznek helyek, ahol ötven vak ember is meggyógyul egy összejövetelen. Lesznek olyanok, akik a sátán fogságában megkötözve voltak, és ezek közül minden egyes megszabadul majd. És lesznek olyan összejövetelek - más országokban és más kontinenseken - hogy minden egyes személy - még ha ezrek is vannak együtt - meggyógyul, aki beteg és mindenki gyógyultan távozik el. És Isten dicsősége hirdettetik mindenütt ebben az országban. Az ébredés jön! Már itt is van! Igaz, hogy a korai fázisban van még, de előre kell haladnotok a teljes kifejlődés eléréséig. így készítsétek el szíveteket, és törjetek előre hitben, nem magatokra hívni fel a figyelmet, hanem Nekem adva a dicsőséget. És legyetek nagyon-nagyon óvatosak pénzügyi kérdésekben! Nagyon-nagyon óvatosak a pénzügyi területen. Sok szolgám, akiket Én hívtam el, és betöltöttem Szellemmel, és hatalmasan használtam őket, csodálatos módon, a pénzre orientálódtak és ezért elvesztették felkenetésüket. Sokan nem tették meg azt, amire kértem őket, de látták, hogy más dolgokat megtehetnének, emberekhez folyamodhatnak nagy összegek elnyerése érdekében, csinálhatják ezt és építhetik ezt vagy azt. Emlékezzetek, hogy mit mondtam: „Ha nem az Úr építi a házat, akkor hiába dolgoznak az építők." Figyeljétek meg, hogy ők építik a házat, de munkájuk hiábavaló, mert az Úr nincs benne. Sokan építenek házat és azért mert a ház felépül, még nem jelenti azt, hogy Én benne vagyok. Gondolkodjatok róla, ti, az evangélium szolgái, és figyeljetek rá, hogy csak olyan házat építsetek, amelyben az Úr benne van. Akkor az áldás megnyugszik rajtatok. Amint mondtam, hogy azok pénzközpontúvá lettek, azok elvesztették a felkenetési. A gyógyító felkenetés nem folyik többet. Isten Szelleme bizonyos fokig megszomorodik és az erő többé már nem nyilvánul meg. Azok, akik korábban már hatalmasan lettek használva és egy kis kinyilatkoztatását látták Isten dicsőségének, térjetek meg, bánjátok meg vétkeiteket, gyertek vissza hozzám, és Én visszaállítalak benneteket, visszakapjátok, amit elvesztettetek. Ne legyetek pénzsóvárgók a piszkos nyerészkedésben, ne legyetek pénzközpontúak! Értelmeteket, érzelmeteket mennyei dolgokra irányítsátok és Isten dicsősége ki fog nyilatkozni nektek! Isten dicsősége rajtatok megnyilvánul. Isten dicsősége, Isten felkenetése, a Szent Szellem, Isten keze rátok fog szállni. Mindezek a kifejezések megtalálhatók az Igében, az élő Isten Szellemének erejét és megnyilatkozását jelentve. És a Szent Szellem kijelenti majd magát rajtatok keresztül. A gyülekezetben úgy a férfiak, mint az asszonyok szemei kinyílnak majd. Nagyon gyakran mondják majd: „Láttam a dicsőség felhőjét függni, annak az embernek a feje felett. Láttam Jézust ott állni, annak az asszonynak a háta mögött, ahogy azok szolgáltak." Láttátok már megnyilvánulni az erőt? Egyesek még nem látták ezt. Értsétek meg viszont, hogy minden generációnak meg kell látnia és ismerni kell Isten dicsőségét, különben a Szellem dolgai és Isten Szellemének megmozdulása ki fog halni. Minden generációnak meg kell ezt látni!

A korai pünkösdisták látták Isten hatalmas erejének megmutatkozását, de ahogy jöttek az újabb generációk - már a harmadik generáció van - ezek már nyelveken sem szólnak. Egyesek pünkösdi körökben még ellene is vannak ennek és nem engedik meg az Istentiszteleteken a nyelvekenszólást és annak magyarázatát a vasárnap reggeli alkalmaikon. Isten dicsősége felemeltetett, és elhagyta őket, a gyülekezet meghalt, az épületek üresen állnak. De Isten dicsősége még mindig megnyilvánul az igazi gyülekezetekben és Isten ereje még mindig megmutatkozik Krisztus testében. És lesznek emberek, ezek hozzáadatnak a hadsereghez - a férfiakból és nőkből álló szellemi hadsereghez - olyan fiatalok és mellettük idősebb férfiak és nők, akik nem alkusznak meg, akik bátran és hősiesen állnak fel és mennek előre, hirdetvén és bemutatván Isten erejét. És Isten dicsősége, a Szellem minden ajándéka által, meg fog nyilvánulni. Isten erejének megnyilvánulásai a bölcsesség szava által az emberek tudni és ismerni fogják Isten tervét, akaratát és célját. És a kijelentéseket is ismerni fogják! Óh, ti eddig csak egy kis cseppet, egy egészen kis részt láttatok, de mondtatok köszönetet érte. Ahogy válaszoltok, ahogy reagáltok, ez a kis csepp növekedni fog, amíg egy hatalmas folyó nem lesz belőle. És az Istennek Szelleme nyilvánvalóvá lesz Krisztus testében és úgy fog folyni, mint egy hatalmas folyó. Munkálkodni fog a lelkek megkülönböztetése, és az emberek belelátnak majd a szellemi világba és látni fogják a szellemiségeket. óh, igen! Látom azt a szellemet! Te gonosz démon! Te gonosz sátán, hatalmat veszek feletted, parancsolok neked, hogy hagyd abba a manővereidet és állj meg tevékenységedben. Igen, látlak téged, te gonosz szellem az ország felett. Látom, hogy a kezed a vezető feje fölé helyezted. Vedd le a kezed az ország vezetőjének fejéről! Te gonosz szellem, látlak mind a hármótokat az országunkban munkálkodni. Nem! Nem! Nem! Nem tudjátok-e, hogy Jézus legyőzött már titeket régen és győzedelmesen támadott fel és hatalma van minden démon felett? Jézus kijelentette: „Minden erő, minden hatalom nekem adatott, mind a mennyben, mind a földön." Nem tudjátok-e, hogy azonnal átadta ezt a hatalmat a földön az Ő testének, az Eklézsiának? Tudjátok már ti ezt, gonosz szellemek és tudjátok azt is, hogy nekünk hatalmunk van felettetek? Most pedig vedd le a kezedet erről a kormányról. Vedd le a kezedet! Hagyd abba a manővereidet és állj meg tevékenységedben! Igen, igen, az egész szituáció meg fog változni. Az átlag keresztény és a Szent Szellemmel keresztelt, nyelveken beszélő hívő is, ha a szellemi világról beszél, általában csak az angyalokra gondol. Nos, köszönjük meg Istennek az angyalokat, de e világban emellett nyüzsögnek a gonosz szellemek is, és itt van az országunkban a politika gonosz szelleme is. Politikának gonosz szelleme, tudom, hogy felismertél. Tudom, hogy te tudod ezt. Nincs értelme, hogy én erősítsem ezt neked. Tudod, ha én azt mondom neked, hogy meg kell állnod, akkor engedelmeskedned kell! így most azonnal állj meg manővereiddel és vedd le kezedet a vezetőkről! óh, igen! Ha a népek elismernék és rájönnének arra, hogy nem az Atya az, aki visszatartja tőlük az anyagi áldásokat, hanem te vagy az, gonosz szellem! Mert Atyám, Te teremtetted a földet, és annak teljességét, és azt mondod a szívedben: ...„a világ és annak teljessége az enyém, íi/ ezüst, az arany, ezek a dombok és minden állata..." Mi tudjuk, hogy Ádám elárult minket és eladott minket, és a sátán kezdett el uralkodni a világban és annak teljességében. Az ezer dombok marhái, az arany és ezüst felett kezdett el uralkodni. Az anyagi világban, amit gazdaságnak (közgazdaságnak) nevezünk, gyakran látható ez. Óh, igen! A gonosz aki mindezeket e hatalmában tartja és igyekszik teljesen irányítani is ezeket. Most, gonosz démon, parancsolom neked, hogy vedd le a kezedet az én anyagi

dolgaimról! Te tudsz már erről. Megtetted ezt már 1950-ben és azóta nem érintetted ezt a területet. Bár próbálkoztál vele, de most le fogod venni a kezeidet innen. Közgazdasági démonnak hívlak és parancsolom: Vedd le a kezeidet népünk gazdaságáról is! Igen! Te és minden sereged! Vedd le onnan a kezedet! Óh, igen, igen, igen! Láttunk már valamennyi javulást, de ennél még többet is fogunk látni. (Köszönjük neked ezt, Uram. Köszönetet mondunk érte.) Hagyd abba a manővereidet, gonosz! Férfiak és nők bele fognak majd látni a szellem világába - a lelkek megkülönböztetése által - és az első vonalban fognak találkozni és szembenézni a démonokkal, amelyek személyesen támadják őket. Azok szembeállnak velük, az otthonukkal, gyermekeikkel, gyülekezetükkel, városukkal, országukkal. Áldott legyen Isten, mert Isten erejével előrehaladunk. Sokan lesznek a misszióban olyanok, akik a csodatevő erővel lesznek felszerelve. Igen, láttunk már gyógyulásokat. Természetesen, bármit tesz is Isten, az a csoda, de a missziók, a szolgálatok is különösen fel lesznek szerelve csodatevő erőkkel! Folytassátok a buzgó imát! Folytassátok a kitartó, közbenjáró imát! Kérjétek, hogy az elmondott dolgok meg is valósuljanak. Azok, akik különös nagy hittel lesznek megáldva, azt mondják: „Figyeljetek, halljátok meg, ezek a dolgok megvalósulnak." Ahogy ezeket mondják, sok hitbeli dolog megvalósul majd. Lesznek, akik a gyógyítások nemeit kapják ajándékba. Ti eddig még csak egy kicsiny, gyenge megnyilvánulását láttátok a gyógyulások ajándékának. Az Eklézsia még csak rendkívül keveset látott a gyógyulásokból. Azt láttuk, hogy a gyógyulások eddig javarészt az imádság és a gyógyszer kombinációjának együttes hatására történt, de ez nem a gyógyítás ajándékának a manifesztációja, kinyilvánítása, mondja az Úr. A gyógyítások ajándéka azt jelenti, hogy a gyógyulás Isten ereje által jön létre, és semmiféle más eszköz ezt nem segíti, tehát semmilyen emberi eszköz vagy manőverezés! Meg fogjátok látni az összes ajándékot és ne felejtsétek el, hogy a „gyógyítások ajándéka" többes számban van. Látjátok majd ennek megnyilvánulásait és meg lesz az okotok az örvendezésre. Eddig is láttátok a beszéddel kapcsolatos ajándékokat: próféciát, nyelvek nemeit és nyelvek magyarázatát, de meg fogjátok ezeket is látni még nagyobb erővel, még nagyobb felkenetéssel. Így örvendezzetek és legyetek boldogok és hirdessétek is ezt. Ne úgy menjetek el, hogy azt mondjátok, az ébredés majd egy későbbi időpontban fog majd eljönni. Azt mondjátok, hogy az ébredés már itt van! Most van az ébredés és a helyreállítás napja, a meglátogatás ideje. Folytassátok a közbenjárást, ezzel visszaszorítva a gonosz seregeit, melyek Isten seregei ellen vannak. Óh, igen! Hadd figyelmeztesselek benneteket: Eljött az idő, hogy Isten házán elkezdődjék az ítélet! Lesznek olyanok, akik holtan esnek össze a templomban úgy, mint Anániás és Safira, akik szintén holtan estek össze a templomban. És természetesen az emberek majd azt mondják, mivel kell lenni egy orvosi véleménynek, hogy ezek szíve megállt (természetesen nem haltak volna meg, ha szívük nem áll meg) és infarktusuk lett, de emlékezzetek, hogy ezt már megmondtam nektek előre. Ez nem egyszerkétszer fog megtörténni. Az emberek között nagy izgalom támad majd emiatt és sokan felfigyelnek erre. Lesznek olyan lelkipásztorok, akik holtan esnek össze a pódiumon! Természetesen az emberek majd azt mondják erre: „Ó, csak infarktusa lett." De emlékezzetek, hogy ez már előre megmondatott. Azok, akik nem járnak Velem, mondja a Seregek Ura és korábban már ismerték az én erőmet, de hátat fordítottak ennek az erőnek és megvetően beszélnek Isten erejéről és Isten

Szelleméről, azok megnyitják magukat és ajtajukat az ellenségnek. Óh, nem! A halál és a halál szelleme nem jön a mennyből, mivel ott nincsen ilyen. De mint látjátok, ezek az emberek kinyitják az ajtót az életükben - ők maguk nyitják ki az ajtót az ellenségnek, a halálnak. (Mert a halál nem a mennyből jön, nem Istentől, mert akkor barát lenne és nem ellenség. A halál pedig ellenség és erre az mondatott, hogy ez az utolsó ellenség, amely eltöröltetik.) Óh, nem az Én kezem, amely ellenük jött, mert nekem nincs halál a kezemben, mondja a Seregek Ura, csak egyedül élet. De ők maguk nyitották ki az ajtót, amikor hátat fordítottak az erőnek, a dicsőségnek, az Én erőm és dicsőségem kinyilatkoztatásának. És lesznek gyülekezetek (gyülekezeti házak, épületek), ahol Isten dicsősége betölti ezt az épületet, mint egy felhő és azt mindenki meglátja majd! Amikor ez a dicsőség megnyilvánul, akkor az emberek, akik elmennek az épület mellett vagy autóval elsuhannak mellette - még a hitetlenek is - érezni fogják ezt az erőt! Még az utca másik végében lakozók is az erő alá kerülnek, nem tudván, hogy mi is lehet az a furcsa erőmegnyilvánulás. Mert Isten ereje és dicsősége, mint egy felhő szállhat egész városok fölé, csak azért, mert imádkoztatok és hittetek, így örvendezzetek és örüljetek, mert Isten ereje rátok fog szállni, különösen azokra, akik ilyen irányú szolgálatra vannak elhívva. Isten ereje egy új módon jön majd felétek, ahogy a zsoltáríró mondja: „Friss olajjal lesznek fölkenve." Friss olajjal lesztek felkenve, mert ez az olaj a Szent Szellem típusát jelenti. Ez a friss felkenetés sokakon már ma este elkezdődik! Most örvendezzetek, örüljetek, mert az Úr szólt!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful