You are on page 1of 1

SENARAI SEMAKAN OSC BAGI PENGEMUKAAN PERMOHONAN PELAN KEJURUTERAAN

SEMAKAN PERUNDING

SEMAKAN OSC

1) Surat permohonan daripada Perunding berdaftar 2) Pelan tapak bangunan berwarna, ditandatangani oleh perunding & pemaju/ pemilik 3) 1 CD (softcopy) yang mengandungi gambar tapak, pelan tapak & perspektif dalam format JPEG 4) Senarai semak Jabatan Kejuruteraan 5) Jadual bayaran yang telah lengkap diisi

MAKLUMAT PERUNDING NAMA : NO.TELEFON :

TANDATANGAN

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT NAMA PETUGAS KAUNTER :

COP TERIMA

* Setiap perunding perlu menjelaskan bayaran proses pelan ketika membuat permohonan di kaunter OSC. * Bayaran cagaran pelan hendaklah dijelaskan di Jabatan Teknikal yang berkenaan semasa Temujanji Pertama. * Sila bundarkan (genapkan) jumlah bayaran kepada nilai yang terhampir bagi memudahkan pengiraan

jumlah proses pelan.