Ikan Hiasan Tahun 5

Sumber Digital

HSP

Rancangan P&P

Grafik

HSP

Hasilan Pelajar

Digital

Pemetaan Tajuk

Bahan Sokongan

Video

Pemetaan Bidang

Rujukan

Video • Lagu: Anak Ikan • Penyediaan Akuarium: Akuarium 1 Akuarium 2 • Video klip: Ikan Hiasan .

Grafik • Ikan (grafik) • Ikan (gambar) .

Rujukan • • • • • • • • Kementerian Pertanian Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia Jabatan Perikanan Malaysia Fresh water fish Zoo Animal Xianleng Buku Rujukan Kemahiran Hidup UPSR (Adobe) Buku Teks .

Hasilan Pelajar • Brosur (contoh) • Brosur pelajar (templat) • Poster • Laman Web • Ciri-ciri ikan hiasan .

. 2. 5. 3.Ciri-ciri Ikan Hiasan 1. 4.

Alat Penilaian • Rubrik Brosur • Rubrik Power Point • Rubrik Blog • Rubrik Poster • Rubrik Laman Web .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful