Sr. No.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

CAMPUS SKNSBS

Last Name / First Name / Middle Name AARTI ASHOK MARDA

Major Specialisation

HR HR SBS, Solapur Aboli Prashant Badve SIOM Amrit Kumar Kar HR SIOM HR ANJALI SINHA SIOM Ankita Sharma HR SIOM Anshika Khare HR SIOM Archana HR Archita Singh HR SIBAR SIOM Benazir Imam HR SIOM Bhawana Priyadarshini HR SIOM Bhawana Sunder Lal Tak HR HR SIMCA BIPRATIP CHAKRABORTY SIOM Deepa Kumari HR SIOM Hitesh Kumar Koushik HR HR SAE Jayashree Hire SIOM Jerry Sidney HR SIOM Junica Prakash HR SIOM Junica Prakash HR SIOM Jyoti Gupta HR SIOM Jyoti Singh HR HR SIMCA,NARHE Kanika Nayak SIOM Kanta sinha HR HR SINHGAD INSTITUTE OF MANAGEMENT AND COMPUTERS APPLICATION KHUSHBU KAUR WALIA SIOM Kratika Saxena HR HR SBS, Solapur Mayuri Satish Bhide SIOM Nancy Agrawal HR SIOM Prakhar Agrawal HR SKNSBS PRAVIN VILAS BORADE HR HR SBS, Solapur Priti Gurunath Darphale SIOM Priti Singh HR SIOM Priya Ranjan HR HR SIBAR Priya Shrikant Sakhare SIOM Priyanka Goswami HR SIOM Priyanka Rani HR HR SIBAR Priyanka Singh SIOM Rashmi Asthana HR HR SIBAR Sadaf Zeba SIOM Saurabh Santosh Gupta HR SIOM Shaheda Parween HR SIOM Shikha Raj HR HR SBS, Solapur Shraddha Sanjiv Pathak SIOM Shradha Ganesh Naik HR

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

SIBAR SIBAR SBS, Solapur SIOM SIBAR SBS, Solapur SIOM SIOM SIOM SIOM

Shubhangi Dnyaneshwar Shinde Smita Arun Shikhare Sonali Jagdishappa Rajure Sunny Garg Sweta Bagchi Triveni Ashok Raichurkar Vikas Sarolia Vinay Krishna Vishal Kumar Hinduja Yasha Arun Desai

HR HR HR HR HR HR HR HR HR HR

MBA / PGDM MBA MBA PGDMHR PGDM PGDM PGDMHR PGDM PGDM PGDMHR PGDM PGDM MBA PGDMHR PGDM MBA PGDM PGDMHR PGDMHR PGDM PGDMHR PGDM PGDMHR MPM PGDM MBA PGDM PGDM MBA MBA PGDMHR PGDM MBA PGDMHR PGDMHR PGDM PGDMHR PGDM PGDMHR PGDMHR PGDM MBA PGDM .

MBA MBA MBA PGDMHR PGDM MBA PGDM PGDM PGDM PGDM .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

No. 1 2 3 4 5 6 7 CAMPUS Last Name / First Name / Middle Name SIOM Manish Hansraj Borana Major Specialisation Systems Systems Systems Systems MARKETING Systems Systems MBA / PGDM PGDM MMS MBA MBA PGDM MBA MMS SIBM Mumbai Nilesh Suresh Patil SIMCA .Sr.Narhe Nilima Suresh Aundhe SIMCA Prashant Ramesh Salunke SIOM Praveen Chaturvedi SSBS SATHE VINAYAK RAMCHANDRA SIBM Mumbai Shaikh Qudsia Fatima Abdul Kadar .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful