A tartalomból

Az újjáéledt csengeri járás (2. oldal) Integrált közösségi tér (3. oldal) Kézilabda utánpótlás (4. oldal) Karate oktatás (5. oldal) Mit hoz a tavasz (6. oldal)

CSENGER ÉS A VÁROSKÖRNYÉK KÖZÉLETI HAVILAPJA
XXIV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2012. január - ÁRA: 130,- Ft www.csengerihirmondo.on.hu

Épül a komposztáló csarnok
A csengeri szennyvíztisztító rendszer részét képezi az a komposztáló csarnok, melynek az építését az elmúlt napokban kezdték meg. A munkások a hideg idõjárás ellenére is folyamatosan dolgoznak. posztáló csarnok", melyben a tisztítás folyamán keletkezett iszapot fogják a technológiai eljárásoknak megfelelõen szalmával keverve komposztálni. Sokakban fölmerült a kérdés, mi lesz a régi tisztítóval és hogyan

Új ügyeleti autót vásárolt a csengeri kistérség

Egészségnapok a TÁMASZ-PONT-on
2012 január 30-31-én rendhagyó rendezvények színhelyévé vált a TÁMASZ-PONT. Ezeken a napokon intézményünk ellátottjai ízelítõt kaptak az egészséges táplálkozás és az egészségi állapotuknak megfelelõ testmozgás lehetõségeirõl. Mindkét reggel zenés tornával indult. A munkatársak hozzájárulásával fittness gépekkel, a sportcsarnok vezetõje jóvoltából pedig egyéb sporteszközökkel bõvítettük a mozgás lehetõségeit. Klienseink kipróbálhatták a chi-gépet, szobakerékpárt, leg-trainert, miközben testzsír százalék mérésre is lehetõség volt. A gyakorlatok után, levezetésképpen gyógymasszõr kollégánk jóvoltából egy frissítõ masszázst is igénybe vehettek. A második napon - a testmozgás mellett - vegyes gyümölcssalátát és többféle ízesítésû puliszkát készítettünk, amelyeket közösen el is fogyasztottunk az egészséges táplálkozásra biztatva a jelenlévõket. A nagy sikerre való tekintettel, közkívánatra minden hónapban megismételjük a rendezvényt. Szeretnénk köszönetet mondani azon személyeknek, akik felajánlásaikkal huzzájárultak az egészségnap megvalósításához. Támogatóink: - Apáti Ferenc - Juhos Attila - Karasiné Karasi Ildikó - Papp Tamás - Szilágyi Sándor P. T. M.

A tetõszerkezetét fedik a munkások annak az épületnek, mely a csengeri szennyvíztisztító rendszer mûködésének, ellenõrzésének a központja lesz. Az épületben a kiszolgáló személyzetnek öltözõ, étkezõ és irodahelyiség, valamint a folyamatos mûködést biztosító berendezéseknek a helye kerül kialakításra. A telep hátsó részében kapott helyet a "kom-

kerül a megtisztított szennyvíz vissza a természet körforgásába. A válasz a kérdésre az, hogy a két telepet közmûvel összekötik, és a meglévõ vezetékeket használva jut a tisztított víz a Szamosba. A beruházás az ütemtervnek megfelelõen halad, így minden remény megvan arra, hogy a tervezett idõben elkészül.

Rajzverseny Negresti és Csenger között
Testvérvárosunk, a romániai Negresti "Örökségünk" - Tisztelet a múlt iránt nemzetközi rajzpályázatot hirdetett, ahol a csengeri gyermekek is bemutathatták lakóhelyük építészeti, kulturális örökségét rajz, montázs és kollázs formájában. Az 18. évfolyamos korosztály 80-90 munkát küldött be, amit helyi zsûri értékelt. A legjobb 50 alkotás versenyezett Negresti diákjainak pályamûveivel. Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2012. január 24-én került sor a testvérvárosban, amin mindkét település polgármestere részt vett. Csenger képviseletében Forján Zsolt kifejezte örömét, hogy nemcsak a városvezetés szintjén, hanem a gyerekek vonatkozásában, kulturálisan is erõsödik a testvérvárosi kapcsolat. A két polgármester szeretné a jövõben a gazdaság terén is elindítani az együttmûködést.

A Társulási Tanács 2011. szeptember 26-i ülésén döntött egyes, tulajdonában álló jármûvek értékesítésérõl, új gépjármû beszerzésérõl, az orvosi ügyeleti feladat ellátásához. Az új ügyeleti jármû, ami december 19-én érkezett meg, a régi beszámításával lett beszerezve. A korábbi Ignis típusú autó kb. 300 e kmt futott. A szabályosan betartott idõszaki és rendkívüli szervizelések ellenére is rendkívül rossz mûszaki állapotban volt. A biztonságos ellátás érdekében elengedhetetlen volt az új jármû beszerzése. Ez Csenger Többcélú Kistérségi Társulás tulajdona, mely azt, orvosi ügyeleti feladat ellátásához, Csenger Város Önkormányzata Népjóléti Intézményének üzemben tartásra átadta. Az üzemben tartás valamennyi, pénzügyi és egyéb kötelezettségét az üzemben tartó, ez esetben Csenger Város Önkormányzata biztosítja. A jármûhöz a társulás, egy garnitúra minõségi, acél keréktárcsára szerelt téli gumiabroncsot is ajándékozott. A jármût Dr. Matthew Ihionvien adjunktus vette át Forján Zsolttól a társulás elnökétõl.

"... a szellem építi az anyagot és nem megfordítva. A szellemet nem pótolhatja sem a pénz, sem történelem. Ahol a szellem nem épít, a kövek elnémulnak" Makovecz Imre

450 éves a csengeri közoktatás Meghívó
A csengeri "Petõfi Sándor" Általános Mûvelõdési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Tantestülete, Szülõi Szervezete szeretettel és tisztelettel hívja és várja Önt és Kedves partnerét 2012. február 25-én szombaton 19.00-kor kezdõdõ

JÓTÉKONYSÁGI BÁL

Segítség- segítséggel
Az idei évben is karácsonyi csomaggal segítette gondozott családjait szolgálatunk. Sajnos nagyon sok olyan család él városunkban és a kistérséghez tartozó településeken, akik nehéz anyagi és szociális körülmények között töltik el mindennapjaikat. Ruhanemûkkel, játékokkal és élelmiszerrel segítettük õket, hogy ez által is szebbé tegyük a karácsonyi ünnepüket. Ezúton szeretnénk megköszönni minden segítséget nyújtó személynek a felajánlásokat, és várjuk továbbra is önzetlen segítségüket, mert csak az Önök segítségével segíthetünk. Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói

A történelmi múltat, hagyományokat felelevenítõ pályázat csengeri díjazottjai: Festmény kategória. 1. Szegedi Fanni 5.a, 2. Nagy Henrietta 6.a, 3. Mester Marcell 6.b Rajz kategória: 1. Jencsik Evelin 8.b, 2.Molnár Adrienn 8.b, Aranyász Júlia 4.a Kollázs kategória: 1. Nagy Levente 3.b, 2. Székely Benedek 5.t, 3. Bíró Gréta 5.t

Jótékonysági báljára
az általános iskola aulájába.

A bál nemes célkitûzése: a 450 éves fennállás alkalmából szervezett programsorozat költségei és ünnepi kiadvány készítése, amelyben minden báli résztvevõ fényképpel szerepel. Program: 19.00 Vendégek fogadása; 19.30 Megnyitó Kulturális mûsor; 20.00 Vacsora; 01.00 Tombola Zene: CSUVI és zenekara Belépõjegy ára: 3.500 Ft Asztalfoglalás: az iskola titkárságán személyesen, vagy a 44/341-806 telefonon Kazamér Tibor ÁMK igazgató

2.

CSENGERI HÍRMONDÓ

2012. január

Az újjáéledt Csengeri-járás
Szinte már bizonyosan eldõlt a magasabb fórumokon, hogy a járások visszaállítása folytán ismét lesz Csengeri-járás. Felfoghatjuk ezt egy történelmi igazságszolgáltatásnak, hiszen Csenger évszázadokon át mindig is a környék központja volt, társadalmi és gazdasági vonzáskörzettel bírt. Nagy örömmel néztem a térképet, melyben a megye leendõ járásait mutatták be: igaz ugyan, hogy a mienk lesz a legkisebb, úgy területben, mint lélekszámban, azonban a törvényhozók bölcsessége és racionalitása ennek ellenére külön közigazgatási egységgé alakították ki térségünket. Nagy a valószínûsége annak, hogy figyelembe vettek történelmi, gazdaságpolitikai tényezõket. Szeretném kifejteni a történelmi elõzményeket, azt, hogy miként alakult a térség - ezen belül az egykori Csengeri-járás sorsa. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a járások sok évszázados múltra tekintenek vissza s egészen 1983-ig fennálltak. Már a XIII. században létrejöttek, s történeti források szerint területük akkora volt, amelyet az akkori idõk legkorszerûbb közlekedési eszközével - azaz lovonbe lehetett járni egy nap alatt: ebbõl származik a név is. Lényegében a királyi vármegyék alközpontjai voltak, adóösszeírás, beszedés és az igazságszolgáltatás volt a szerepkörük. A járások egyszemélyi vezetõje a szolgabíró - késõbb a fõszolgabíró volt, egészen 1950-ig. A megyéket négy járásra osztották, amelynek szempontjai az adott vármegye vízrajza-domborzata, és a nemesség létszáma voltak. Szatmár vármegyében szintén négy járás alakult ki a középkortól, úgymint I. a Nyíri-járás II. a Szamosközi-járás III. a Nagybányai-járás, és a IV.-ként a Krasznaközi-járás, mely a Kraszna és a Szamos közötti területet foglalta el - ez utóbbihoz tartozott Csenger. A járásszékhely Nagykároly volt. 1876-ban nagy közigazgatási átrendezés zajlott le Magyarországon, ekkor alakították ki a 63 vármegyét, és a járási rendszert is reformálták. Szatmár vármegyében 9 járás alakult, melynek egyike a Csengeri -járás lett. Az elsõ években érdekességként a járási székhely Szamosangyalos lett, mégpedig azért, mert itt lakott Domahidy Ferenc fõszolgabíró, s majd csak az 1800-as évek végén (1889) vált Csenger a járási székhelyévé. Igaz ugyan, hogy ezzel párhuzamosan a település mezõvárosi rangja megszûnt. A járáshoz 27 község tartozott 23775 lakossal. (1890) Ez az állapot sajnos csak Trianonig - azaz 1920-ig - tartott Szomorú ugyan, hogy a Csengeri járásból

Támogassa a helyi alapítványokat!
2012-ben is az összevont adóalapját terhelõ, kedvezményekkel csökkentett és befizetett adója 2x1 százalékáról rendelkezhet. Az egyik 1%-ot a külön törvényben meghatározott alapítvány, társadalmi szervezet vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára juttathatja. A másik egy százalékot valamely egyháznak adományozhatja. Közreadjuk azon helyi alapítványok nevét, adószámát, akik adataik megadásával számítanak segítõ szándékára, adója egy százalékára. Kedves Szülõk, Kedves Támogatók! A „Csenger Gyermekeiért Alapítvány” és a „Közösség az Iskoláért, Iskola a Közösségért” Alapítvány 1992-ben jött létre azzal a céllal, hogy a városban élõ gyermekeket segítse. Támogatja a veszélyes környezetben élõ gyerekeket, segíti a tehetséges gyermekek képzését, nyelvi környezetben történõ gyakorlat. Segíti a kirándulások, kulturális,- és sporttevékenységet felvállaló közösségek kezdeményezéseit. Nyújtott már támogatást beteg gyerekek gyógyításához, tanulók jutalmazásához, külföldi cserekapcsolatok szervezéséhez. A kedvezményezett adószáma: 18790335-1-15 A kedvezményezett neve: „Csenger Gyermekeiért Alapítvány” A kedvezményezett adószáma: 18794614-1-15 A kedvezményezett neve: „Közösség az Iskoláért, Iskola a Közösségért” Alapítvány Csenger Város Önkormányzat Óvoda "Óvoda a Gyermekekért" Alapítványa arra kéri Önt, hogy a személyi jövedelemadója 1 százalékával alapítványunkat támogassa. Kiemelkedõen közhasznú szervezetként 1999. május 11-én lettünk nyilvántartásba véve. Alapítványunk célja: Az alapítvány közvetlenül támogatja és segíti az óvodába járó gyermekek szociális ellátását, kulturális, sport, közmûvelõdési tevékenységét. Amennyiben Ön alapítványunk támogatása mellett dönt a rendelkezõ nyilatkozaton a következõket, kell feltüntetnie. A kedvezményezett adószáma: 18796568-1-15 A kedvezményezett neve: "Óvoda a Gyermekekért Alapítvány " A nyilatkozatot zárt borítékban, az adócsomagban kell elhelyezni, vagy munkáltatójának kell átadni. Támogatásukat elõre is megköszönjük! C s e n g e r, 2012. február 6. Katona Gyuláné óvodavezetõ Az Ady Endre Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégiumban mûködõ "Ifjú szívekben élek Alapítvány" kiemelten közhasznú alapítvány. Az intézmény diákjainak, dolgozóinak támogatása célja a tanulmányi, kulturális, a sport és egyéb területeken. Többek között ez az alapítvány elismeri a jó tanulókat, sportolókat. Az iskolai rendezvények támogatásából is kiveszi részét. 2009ben 249.384 Ft támogatás gyûlt össze az Önök jóvoltából. 2010ben is számítunk a segítõ 1%-ra, amit elõre is köszönünk! A kedvezményezett adószáma: 18794580-1-15 A kedvezményezett neve: "Ifjú szívekben élek Alapítvány" A Csengeri Református Egyházközség által alapított "Karitász a Hármashatáron Alapítvány" köszönetet szeretne mondani azoknak a jóakaratú támogatóknak, akik az elmúlt években adójuk 1%-át adták Alapítványunknak. Támogatásukban 2010-ben is bízunk. A rendelkezõ 1%-ot a következõ adószámra és névre utalhatják: A kedvezményezett adószáma: 18794607-1-15 A kedvezményezett neve: "Karitász a Hármashatáron Alapítvány"

Csak 1%!

7 falu, 7257 fõ összlétszámmal odaátra került- (Atya, CsengerBagos, Dara, Óvári, Pete, Szamosdob, Vetés), ám ugyanakkor az elszakítottak helyébe idecsatolták a volt Szatmári-járásból az erdõháti falvakat, névszerint; Méhtelek, Garbolc, Zajta, Kishodos, Nagyhodos és Tisztaberek, összesen 3036 lakossal, ezzel együtt a járás lélekszáma 27229 lett. (1934) 1940 szeptemberétõl, Észak Erdély felszabadulásakor a visszatértek az elszakított járásbeli falvak. Sajnos csak négy rövid évig volt így, mert a párizsi béke (1947) a trianoni határokat szentesítette... 1950-ben véglegesítették az új járási beosztást. A Csengeri-járást ez nem nagyon érintette, bár már csak 25 község tartozott hozzá, Rápoltot a Fehérgyarmati-járáshoz tették. A mellékelt térképrõl is látszik, hogy a járás hosszan elnyúlt az Erdõhátra, egészen a Túrig, 1965-ben a lakosság létszáma 27136 fõre rúgott. A Csengeri-járást 1969-ben megszüntették. Feloszlatása Csenger számára a presztízsveszteségen túl, egész sor hivatal, intézmény megszûnését is jelentette, emiatt számos szakember távozott innen, és nem volt túlságosan vigasztaló a nagyközségi cím ideítélése sem. A volt Csengeri-járás erdõháti részét a Fehérgyarmati-járáshoz csatolták, a maradék a mátészalkaihoz került. A csengeriek, s a közeli falvak megtapasztalhatták a mindennapi ügyes-bajos hivatali dolgaikban, hogy mit is jelent egy járási székhely, illetve annak hiánya. Ezt enyhítette jóval késõbb, a rendszerváltás után a Csengeri Többcélú Kistérségi Társulás megalakulása (2004), hiszen ezáltal a környékbeli, a vonzáskörzethez tartozó 11 község öszszefogott, hogy közös ügyeiket együtt és itt rendezhessék - bár ez még jócskán távol áll a járási hatáskörökhöz. Ezért is örvendetes a térség számára a Csengeri-járás megalakulása, melynek leendõ területe lényegében a Kistérség köz-

ségeit fedi le. A közeli schengeni övezet kiterjesztése Romániára pedig azt eredményezheti, hogy a határon túli, egykor a járásunkhoz tartozó közeli községek is Csengert tekintik majd központjuknak, természetesen csak gazdasági-kulturális szinten.

Remélhetõ, hogy e hányatott sorsú csonka-szatmári táj végre visszanyeri egykori jelentõségét, s saját kezébe veheti a lehetõségeken belül sorsa további irányítását.

2011. december 22-én ismételten megrendezésre került az immár hagyománynak számító karácsonyi ünnepségünk. Fogyatékos gyerekeket, felnõtteket nevelõ családokat hívtunk meg a rendezvényre, melyre közel 100 vendég érkezett. A hagyománytól eltérõen idén a támogatóknak is köszönhetõen, új mûsorszámmal kedveskedtünk a vendégeinknek. Vidám karácsonyi, játékos, a közönséggel együtt éneklõ mûsorral léptek színpadra meghívott elõadóink. Színvonalas kulturális programmal kedveskedtek a Támasz-Pont lakói, dolgozói is a meghívottaknak. Nagy sikert aratott a tombolasorsolás is. A programunkat színesítették a különféle lehetõségek (arcfestés, gyöngyfûzés, karácsonyi díszek festése). A vendéglátás után a fenyõfa alatt közösen énekeltünk el egy karácsonyi dalt, gyertyagyújtással egybekötve. A mosolygó arcokat, könnybe lábadt szemeket, hálás szavakat szeretnénk a

Családi nap a karácsony jegyében

rendezvény támogatóihoz-e cikkel eljuttatni. Köszönjük Apáti Imréné, Barcsay Lajos, Dócs Attila, Nagy László, Ecsedy Miklós, Elyon Kft., Polgármesteri Hivatal Szamosangyalos, Pallér 2 Kft., Fehér Józsefné, Fehér Andrásné, Forján Zsolt Polgármester Úr, Görög Katolikus Egyház, Gulácsi Mihály, Ifj. Jáger Sándor, Jáger Sándor, Katona Árpád, Kimák Team, Kiss Tamás, Mándi

Józsefné, Nádasdi József, Nádasdi Pál, Nagyné Simon Anikó, Papp János, Pótor Judit, Református Egyház, Dr. Simai Zoltán, Szabó Gábor és családja, Székely Zoltán, Urbán István, Szivárvány Üzletház, Gaál Gedeon, Birtalan Pálné, Ifj. Szabó Gusztáv, Somogyi Józsefné, Páka Miklósné, Szabó Istvánné, Lengyel József római katolikus lelkész, Csaholczy Lászlóné, Kapitor Zoltánné, Támasz-Pont a támogatást!

2012. január

CSENGERI HÍRMONDÓ

3.

Lezárult a "Szociális Szolgáltató Ház kialakítása" Komlódtótfaluban
- ÉAOP-4.1.3/C-09-2010-0011 lex akadálymentesítése valósult meg, a nyílászárók hõszigetelt nyílászárókkal történõ kicserélésre, a fûtési rendszer korszerûsítése, az elektromos rendszerek cseréje, a belsõ falak festése, burkolatok felújítása valósult meg. A felújításra kerülõ épületben - az infrastrukturális fejlesztés során - modern felszerelések, új bútorok beszerzésére került sor, valamint az épület megközelítését biztosító parkoló és járda akadálymentesítése, felújítása történt meg. A beruházás megvalósítására vonatkozóan a Pallér - 2 Kft. által elkészített tervek alapján, a kivitelezõ kiválasztása iránti eljárás 2011. április elején lezárult, a nyertes kivitelezõvel - Fekszi

Csenger Város Önkormányzat az Észak - Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett, "Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése a komplex programmal kezelendõ leghátrányosabb helyzetû kistérségekben" címû pályázati felhíváshoz csatlakozva "Szociális Szolgáltató Ház kialakítása" elnevezéssel és az ÉAOP-4.1.3/C-09-2010-0011 kódszámmal pályázatot nyújtott be, mely pályázatot a Regionális Operatív Programok Irányító Hatóságának vezetõje támogatásra érdemesnek ítélte.

A Támogatási Szerzõdés aláírására 2010. október 28-án került sor, amely alapján az Önkormányzat 18.696.534.- Ft, azaz tizennyolcmillió - hatszázkilencvenhatezer - ötszázharmincnégy forint összegû támogatásban részesült. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, 18.696.534.Ft. elszámolható összköltség, 17.722.403.- Ft. támogatás, és 974.131.- Ft. önkormányzatot terhelõ saját forrás mellett. A projekt támogatási szerzõdés szerinti kezdõ idõpontja 2011. december 01., a beruházás tényleges - módosított - befejezõ idõpontja 2011. december 30. A projekt során a jelenleg leromlott állapotban lévõ, 4765 Komlódtótfalu, Kisfaludy u. 30. szám alatt lévõ, étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosító Idõsek Otthona kerül felújításra. Az infrastruktúra fejlesztés keretében az épület rekonstrukciója, komp-

Barna építõipari vállalkozó - a vállalkozási szerzõdés megkötése megtörtént. A munkaterületet a Kedvezményezett Önkormányzat 2011. május 02-án adta át a kivitelezõnek, a vállalkozási szerzõdés értelmében az építési beruházás 2011. november 30.-ig befejezõdött. A hivatalos mûszaki átadás - átvétel, a Kedvezményezett Önkormányzat, a megbízott mûszaki ellenõr és a kivitelezõ jelenlétében a megvalósítás helyszínén 2011. november 30.-án megtörtént. A projekt hivatalos záró rendezvénye 2011. december 30.-án zajlott le az immár felújított, bútorokkal és tárgyi eszközökkel felszerelt Komlódtótfalu, Kisfaludy u. 30. alatti Szociális Szolgáltató Ház épületében. A Projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A Megyeháza Bessenyei termében tartotta meg 2011. december 8-án megyei diáksport aktívaülését a megyei diáksport tanács. A résztvevõket Kovács Sándor, a Megyei Közgyûlés alelnöke köszöntötte. Ezt követõen Szoóh Béla, a Megyei Diáksport Tanács titkára hosszan értékelte az elmúlt tanév tevékenységét. Majd Daragó Lászlóné elismeréssel szólt a Szabolcs - Szatmár Bereg Megyei diáksport 2010/2011. tanévi kiemelkedõ sikereirõl, az iskolák közötti országos pontverseny budapesti díjátadón résztvevõ öt megyei iskola eredményességérõl. Külön kiemelte a megyék közötti pontversenyben Szabolcs - Szatmár Bereg megye 2. helyezését. Az elismeréssel járó emléklapot átadta a Megyei Közgyûlés alelnökének, aki megköszönte a diákok, felkészítõik lelkiismeretes munkáját. A beszámolót követõen került sor a sportoló diákoknak járó legnagyobb megyei elismerés átadására, a Megye Jó Tanulója - Jó Sportolója díjak átadására, amit 25 diák vehetett át. Az általános iskolák sorában két kiváló Petõfis diákunk, Boros Adrienn és Juhász Leila részesültek elismerésben, akik a tanulás és a sport területén is kimagasló eredményeket értek el. Boros Adrienn: a szertorna diákolimpia megyei döntõjén csapatban a 3. helyezést érte el, a fedett pályás atlétika pályabajnokságon súlylökésben 3. helyezett lett, a szabadtéri atlétika diákolimpia megyei döntõjén 100m síkfutásban 2. hely, míg magasugrásban megyei bajnoki címet szerzett. Mindezek mellett a dr. Árokszállásy Zoltán Biológia-Környezetvédelmi Verseny országos döntõjén 1. helyezést ért el. Juhász Leila: duatlon diákolimpia országos döntõn 2. hely, mezei futóverseny megyei döntõ 1. hely,

Jó tanuló - jó sportoló

országúti kerékpár diákolimpia országos döntõ 1. hely, triatlon diákolimpia megyei döntõ 1. hely. A dr. Árokszállássy Zoltán Biológia-Környezetvédelmi Verseny országos döntõjén 13. hely.

A diákok elismerését a kimagasló eredményeket elérõ intézmények értékelése követte, így a Petõfi ÁMK Iskolája is díjazásban részesült. A rangos díjat Papp Szilárd testnevelõ tanár vette át.

10.00 Babaruha és gyerekjáték börze 14.00 Sport:Tae Bo, Kangoo, Jóga, BodyART 15.00 Kulturális mûsor: Modern táncbemutató, Õszülõ Fények Nyugdíjas Klub, Szeretet Nyugdíjas Egyesület, Orfeusz Egyesület Citera zenekara és népdalkórusa, Szivárvány Színház, Reflex együttes 20.00 Mozielõadás: Mission Impossible 4.színes amerikai akciófilm Belépõdíj: 500 Ft 21.00 Retro Disco : Dj.Simai A nap folyamán részt vehetnek az alábbi programokon: Ingyenes látásvizsgálat, frissítõ testmasszázs, Dr.Voll Egészségügyi állapotfelmérés, jóslás, helyi kézmûvesek bemutatkozása: foltvarró, babakészítõ, textilállat készítése, kötés-horgolás, keresztszemes hímzés, gyöngyfûzõ, ékszerkészítõ A változtatás jogát az intézmény fenntartja! Cím: Csenger Város Önkormányzat "Petõfi Sándor" Általános Mûvelõdési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Helyszín: Csenger Ady Endre út 13-17. Elérhetõség: 44/520-005

Integrált Közösségi Teret adtak át Csengerújfaluban
Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban meghirdetett integrált közösségi és szolgáltató terek megvalósítására pályázott még 2010-ben az újfalusi önkormányzat, aminek keretében a régi pártház épületét mintegy 43.646.876 Ft támogatással, összességében 51 millió Ft öszszegben bõvítették és újították fel. "A kiírással megegyezõ szándékkal olyan többfunkciós szolgáltatóház kialakítását vállaltuk, ami hozzájárul a helyi lakosság megtartásához a településen elérhetõ alapszolgáltatások körének bõvítésével, minõségének és hozzáférhetõségének javításával" - tudtuk meg Zsiga Mihály polgármestertõl. "Maga a megvalósítás, és egyáltalán az önkormányzat fennmaradásának - intézmények mûködtetése, gazdálkodás, fejlesztési tevékenységek - biztosítása sok erõfeszítésbe került, amit az elõzõ településvezetés felelõtlen döntései és meggondolatlan pénzügyi vállalásai okoztak. Sok utánajárással és az önkormányzat gazdálkodásának stabilizálásával sikerült a fejlesztéseket elindítani

Szerkeszti: a Szerkesztõ Bizottság Fõszerkesztõ: Mesterné Juhász Beáta Szerkesztõség címe: 4765 Csenger, Ady u. 14. Kiadja: Csenger Város Önkormányzata, Csenger Ady u. 14. Felelõs kiadó: Dr. Simai Zoltán, Csenger Város jegyzõje ISSN 0866-2576

Csenger és a városkörnyék közéleti havilapja

Csenger és környékén, saját célra. Lehetõleg 3 ha-nál nagyobbat. Telefon: 06-20/369-1978

Szántóföldet vennék

és konkrétan a fent említett épületet határidõre, 2011. december 31-ig átadtuk. A volt pártház épületét 105 m2-rõl 120 m2-re bõvítettük. Az új intézményünk tulajdonképpen faluházként fog mûködni. A termekben számítógép és Internet hozzáférés biztosítja a XXI. századi ügyintézést, valamint könyvtárszoba, közösségi játékok (gombfoci, darts) nyújtanak lehetõséget a szabadidõs szórakozásra, mûvelõdésre. A projekt munkahelyteremtéssel is jár. Egy fõt 3 éven keresztül pályázati forrásból, az azt követõ 2 évben önkormányzati támogatással foglalkoztatunk.

- Milyen funkciókat fog még betölteni az intézmény? - A felsoroltakon kívül itt szeretnénk mûködtetni a falugazdász hálózatot, a lakosság elektronikus ügyintézéséhez itt nyújtunk segítséget majd, illetve a fõállású alkalmazott kulturális és sportprogramokkal színesíti majd a falu életét mind a ház életében, mind pedig szabadtéri rendezvények formájában. Szeretnénk jobban kihasználni a felújított csarnokunk lehetõségeit is. 200 db-os étkészletet vásároltunk, hogy bálok, esküvõk lebonyolításához az összes tárgyi feltétel adott legyen. - mjb -

4.

CSENGERI HÍRMONDÓ

2012. január

Decemberben történt...
Karácsonyi hangverseny

Új mederben a csengeri kézilabdázás
Utánpótlás vonalon elindulva a kézilabda club vezetése megállapodást szeretne kötni a nyíregyházi Kölcsey Gimnáziummal és Szatmárnémeti városával. Kupát rendeznek márciusban és az Ady Napokon is. Tisztújító közgyûlés volt január 24-én a club vezetésénél. A közgyûlés Székely Zoltánnak szavazott bizalmat az elnöki posztra. Új vezetõségi tagok és titkár kerültek megválasztásra, a sportághoz értõ emberekbõl. "Támogatni kell a kézilabdát, annál is inkább, mert azt szeretnénk, hogy minél több gyerek mozogjon! Azt szeretném, hogy a térséget öleljük fel a kézilabdával és ha lehetõség van rá minden településen legyen egy kézilabda csapat. A tehetséges gyerekeket Csengerbe hozva tudnánk építkezni."- hangsúlyozta Székely Zoltán beszélgetésünk során. Mezzel, felszereléssel el van látva a club, az U11 és U16 korosztálynak is két-két garnitúra szerelés van. Nincs gond azzal, hogy a játékvezetõk nem tudják megkülönböztetni a csapatokat. Szakember gárdát képez a club

A hangverseny különleges színfoltja volt a pedagógus kórus, ami idén újraalakult

Móré Tamás, Balog Attila és Szabó József személyében, akik kézilabdás múltjuk mellett, szakedzõi képzésre járnak. Az õ feladatuk az utánpótlás korosztály folyamatos képzése. A cél a felnõtt csapatnál már korábban megfogalmazódott: "Meg kell nyerni a bajnokságot és újra NB 2-es csapatnak kell lenni a városban! A csarnok és a közönség is megérdemli. Célkitûzés és nem tudok elfogadni másik eredményt! Folyamatos játékra, meccsekre van szükség, amit a vezetés a ter-

vezett megállapodás aláírásától vár. Mindkét korosztály jól szerepel az ERIMA kupában, de több játéktapasztalatra van szükségük. A régi új elnök megtiszteltetésnek érzi a feladatot, megpróbálja öt évig teljes szívvel csinálni, de sok segítségre számít a vezetõségi tagoktól. A clubnak muszáj bevételt is produkálnia, hiszen csak a sportcsarnok bérlése havonta 100.000 Ft, és a vezetés minél több pénzt szeretne költeni az utánpótlásra, mely célt szolgálják a beadott pályázatok is.

Az Idõsek Népdalkórusa és a Citerazenekar is felléptek az esten

Anyakönyvi hírek 2011. évben
Újszülöttek
Csenger Lingura Zsombor (an.: Lingura Ágnes), Tardi Hanna (an.: Katona Ildikó), Nagy Kornélia Rozália (an.: Vadász Georgina), Frecska Noel (an.: Boros Anikó), Szabó Zsófia (an.: Macsuka Brigitta), Kiss Viktória (an.: Kovács Ágnes), Magos Jázmin Margit (an.: Magos Anikó),Csürök Tamás (an.: Katona Zsuzsa), Majorics Edina (an.: Sipos Barbara), Kiss Rebeka Vanda (an.: Fedics Erika), Lingura Richárd (an.: Lingura Erika), Gaál Áron Gedeon (an.: Veréb Beatrix), Végh Csaba (an.: Ecsedi Erzsébet), Lupcsa Norbert (an.: Lupcsa Katalin), Nagy Zsolt (an.: Nagy Veronika), Nagy Katrin Amira (an.: Nagy Zita), Gaál Leila (an.: Szabó Gabriella), Varga Dominik (an.: Rácz Etelka), Horváth Arabella Erzsébet (an.: Horváth Jolán), Kerekes Kamilla Klarissza (an.: Kerekes Ágnes Katalin), Jónás Adél Dominika (an.: Jónás Renáta), Orosz Ádám (an.: Bálint Judit), Kerekes Darinka Virág (an.: Pesti Ildikó), Fityó Krisztián (an.: Lingura Melita), Varga Réka és Varga Gréra (an.: Csernyi Mónika) Csengersima Ferenczi Ferenc (an.: Tokár Andrea), Marozsán Boglárka (an.: Nagy Henrietta), Lovász Dorina (an.: Petruska Anita), Balázs István (an.: Zámbó Gyöngyi) Pátyod Pénzes Patricia (an.: Bisi Andrea), Popovics Richárd (an.: Popovics Ágnes), Lobontiu Hanna (an.: Szabó Katalin), Ossó Dominik (an.: Tóth Nikoletta), Szabó Anna Sára (an.: Habarics Andrea), Kmecs Máté László (an.: Harmath Andrea) Szamosangyalos Móré Napsugár (an.: Móré Boglárka), Jónás Dávid Lénárd (an.: Jónás Noémi), Jónás Dzsesszika (an.:Jónás Rita), Kiss Anita (an.: Margittai Anita) vasán Ilona 1932), Balogh Sándor (1965), Papp Barnabásné (Breg Erzsébet Mária 1952), Szénás Éva Ilona (1943), Törõ Lajosné (Kicska Margit 1937), Pável Józsefné (Halászi Ilona 1939), Odrobéna Béla (1931), Rózsa Gábor (1966), Csengersima Csellõ András (1950), Jakab Andrásné (Telegdi Viola 1920), Tóth Dezsõné (Bodó Katalin 1940), Kovács Endre (1956) Pátyod Tuba Sándorné (Vaszusz Erzsébet 1919), Kapitor Miklós (1933), Hegedüs Kálmánné (Soltész Magdolna 1926), Szendrei András (1947), Németh István (1956). Szamostatárfalva Albók Sándor (1936), Szamosangyalos Farkas Jenõné (Pruma Julianna 1922), Boldi Károly (1939), Simai András (1929), Tuba Gyuláné ( Király Eszter 1940)

Eltávoztak közülünk
Csenger Tóth János (1941), Fábián József Endre (1931), Veress Lászlóné (Kerekes Magdola, 1940), Dr. Bokor Gyuláné (Máté Edit 1951), Horváth Lászlóné (Szénás Ida 1921), Árkosi Miklósné (Pintye Anna 1933), Tõsér Csabáné (Szilágyi Márta 1969), Szilágyi Kálmán (1935) Tóth Sándor (1946), Varga Józsefné (Udvari Ilona 1929), Erdõs Sándor (1929), Barcsay István (1938), Katona Pál (1953), Sulyok László Mihály (1949), Forján Mihályné (Urbán Franciska 1922), Zámbó Sándor (1935), Bélteki Gábor (1926), Gaál Miklós (1920), Juhász Józsefné (Ferhécz Ildikó 1925), Mihók Antalné (Ari Margit 1928), Csáky Gáspár (1926), Osváth Imre Antal (193), Ecsedi Andrásné (Balogh Mária 1916), Gerzsenyi Tibor (1928), Egri Gyuláné (Márián Eszter 1939), Plébán István (1943), Nagy Miklós (1953), Mihók Sándor (1935), Samu György (1910), Fülöp Mária (1927), Lakatos Miklósné (Kasza Aranka 1923), Lakatos László (1951), Bacskó Györgyné (Ardai Irén 1927), Póti Endre (1931), Papp Lajos (1960), Boros Miklósné (Szabó Mária 1936), Tuba Lajos (1969), Nonó Béla (1955), Póti Gáborné (Szil-

A diákkórus

Szeretetnap

Házasságot kötöttek
Csenger Dr. Magyari Annamária - Szigeti Szabolcs, Pál Zsuzsa - Orosz Tibor, Halász Hajnalka - Gocs Roland, Tõsér Tímea - Vass Zoltán, Szombathy Judit - Karazma Farbod, Apáti Tímea - Varga Dániel, Apáti Annamária - Kovács Zsolt, Nagy Nikoletta - Gaál Pál, Apáti Rozália - Plébán Péter Csengersima Bóné Anita - Farkas Róbert, Balogh Mónika - Ádám Attila, Tokár Andrea - Ferenczi Ferenc Szamosangyalos Varga Judit - Pesti Sándor, Páka Éva - Juhos László

Ovis karácsony

Karácsony közeledtével nyílt napokat tartottak az óvodában minden csoportba. A közös fenyõfadísz készítést a gyerekek mûsora színesítette. A Napocska csoportba is több szülõ vett részt a nyílt napon, az ünnepre való ráhangolódás meghitt pillanatait a fotók is igazolják.

2012. január

CSENGERI HÍRMONDÓ

5.

A 366-os kilométerkõ
"- Újra méri az elfelejtett kilométereket a tavaly õsszel elõkerült és felállított 366-os kilométerkõ " - írta fényképpel ellátott levelében Török József lelkes lokálpatrióta, helytörténész Vetésrõl. Majd így folytatta levelét: "-..kb. szeptemberben (2011) találtak rá az Óvári Vetés közút jobb oldalán, az árokban hevert, bokrok és giz-gaz takarták el (szerencsére!!! F.L.) A közmunkások felégették az egész út menti árokpartot, s ekkor került elõ." Tudomást szerzett errõl Török József, és a vetési polgármesterhez fordult segítséget kérve, akitõl ígéretet is kapott, hogy a szerencsésen elõkerült kilométerkövet rendbe hozatja, sõt, eredeti helyén fel is állíttatja. Egy ottani vállalkozó Juhász Árpád a követ alaposan megtisztította, fehérre meszelte, s a megtalálás helyén betontalapzatba helyezte. Török József levelét így fejezte be: -" A 366-os kilométerkõ most megújítva, büszkén áll az út mentén, megérdemel egy pillantást az arra haladóktól, és ha mesélni tudna…"

Mozimûsor
Mission Impossible 4.
színes amerikai akciófilm
Ez nem csak egy újabb küldetés. Az Impossible Mission Force-ot leállítják, amikor felmerül a gyanú, hogy közük van egy globális terrorista összeesküvéshez. Beindul a Fantom Protokoll, és Ethan Huntnak és új csapatának be kell épülnie, hogy tisztára mossák a szervezet nevét. Nincs segítség, nincsenek összekötõk, fû alatt kell akcióba lépniük. Ennél durvább és ennél intenzívebb küldetést még senki sem látott.

ESÉLYLATOLGATÁS
Tunyogmatolcs az egyik legrégebbi ellenfelünk, 1999 óta gyötörjük egymást, eddig a mi javunkra billen a mérleg nyelve. De vigyázat, az utóbbi évben nem gyõztünk ellenük! 8 gyõzelem (6 hazai, 2 idegenben) 2 döntetlen (mindkettõ idegenben) 5 vereség (1 itthon, 4 Matol-cson)

GRATULÁLUNK
Az UEFA által elismert A licences edzõi tanfolyamot végzett el Barcsay István edzõ. A diploma, melyet dr. Mezey György adott át 53 országban érvényes, és akár NB. I-es pályaedzõség is vállalható vele. Természetesen edzõnk a csengeri csapat javára hasznosítja megszerzett ismereteit…

Február 18. szombat 19 óra

Szívmelengetõ és példaértékû dolog ez, amikor egy lelkes amatõr helytörténész és a község polgármestere, és egy vállalkozó összefogásával közös múltunk egy darabja kel új életre. Mert bizony ez a kilométerkõ a történelmi Magyarország emléke, a Csenger- Óvári- Vetés- törvényhatósági közút mentén állott, mely 17 kilométeres szakasz a nagykárolyi-szatmári fõútig tartott. Reméljük, hogy hamarosan a Csengerbõl újra szabadon járható országút szerves részeként találkozhatunk a 366-os kilométerkõvel nap-mint nap. F.L.

Újévre
Megint elmúlt egy esztendõ, új évre ébredtünk, Köszönjük Urunk, hogy itt maradsz közöttünk Köszönjük Istenünk az ó évet neked, Amiben sok-sok jót kaptunk tõled. Az újévben azokért hálát adunk néked. Mi mind a tied vagyunk, Neked élünk, neked halunk, Ezt tanítja velünk aranyajkú papunk. Most, hogy ránk köszöntött az új esztendõ, Nem múlt el tavalyi bajunk, Mert egy évvel már öregebbek vagyunk. Egyre deresebb hajunk, nem fáj, De nem merek nézni a tükörbe, Mert egyre több ránc tûnik a szemembe. Mától temetem az ó évet, Mostantól már, csak elõre nézek, Rendezem tavalyi hibám, Hozzád szól Istenem, köszönõ imám. Köszönöm Uram, hogy velem vagy. Az újévben is fogod a kezem, és Átsegítsz a földi nehézségeken. Segítsd gyermekeim, segítsd szeretteim, Segítsd a sok éhes szájat, kik tõled várnak ízes falatot, Kiknek eszébe jut még néha, hogy újévre mi is vágtunk malacot.

FELHÍVÁS
Kedves Csengeriek! A csengeri közoktatás 450 éves fennállásának évfordulója alkalmából (a csengeri általános iskolát 1562-ben alapították) pályázatot hirdetünk két témában: 1. "Az én iskolám" , illetve 2. "Makovecz Imre és Csenger" címmel. Az "Az én iskolám" pályázaton részt vehetnek a jelenlegi és a volt diákok, tanárok, tehát mindenki, aki az iskola falai között tanult vagy tanított. A pályázat célja: elmondani valamilyen mûvészeti ágban, hogy mit jelent a pályázó számára a csengeri iskola, vagy milyen élmények fûzik az oktatási intézményhez. A "Makovecz Imre és Csenger" c. pályázatra azok jelentkezését várjuk, akik valamilyen mûvészeti ágban meg tudják fogalmazni, hogy mit jelent számára Makovecz Imre, mit jelenthet az építész Csengernek, valamint a csengerieknek. A témára a következõ mûfajokban lehet jelentkezni: -rajz, kollázs, montázs; - irodalmi alkotás: vers, próza; - kisplasztika; - zenemû; fotó, film A pályamûveket korcsoportonként szakavatott zsûri értékeli, amikbõl kiállítást, jubileumi estet szervezünk. A pályamûvek leadási határideje: 2012. április 16. (A Petõfi ÁMK általános iskolája titkárságán, 4765 Csenger, Ady E. u. 13-17. Ha borítékban érkezik az alkotás, kérjük legyen az "Az én iskolám" vagy "Makovecz Imre és Csenger" jelige ráírva )

Önök küldték

MÚZEUMI HÍREK
• Gáspár Dávid (Ady u) egy igen jó állapotban lévõ régi vérnyomásmérõt ajándékozott. • Lakatos László (Budapest) statisztikai évkönyveket, s egyéb, ehhez kapcsolódó fénymásolatokat juttatott el a múzeumnak

Fábián Olivértõl kaptuk az édesapja áltál készített fényképet, ami egy 1963as szalagavató bálon készült. A fotón az akkori elsõsök a büfében isszák a málnaszörpöt. Mit is ihattak volna még akkor, hol volt még a Coca-cola, meg a többi üdítõ, legfeljebb a Bambi…

KARATE - OKTATÁS

Pesti László (Mátészalka)jutatta el az Úttörõotthon avatásán készített fényképet. Az Úttörõotthont a volt katolikus iskolában alakították ki, amit mára már lebontottak.

Volt az ünnepekre sült kolbász, hurka meg szalonna, Mennyekig hallott a templomi hozsanna. Kérünk Urunk tégedet, hogy az új évben is Add meg nekünk a mindennapi kenyeret. Segítsd meg beteg nemzetünket, országunkat, Benne városunkat, meg a benne lakókat. Polgármesterünket, meg a drága papunkat. Egyszóval áldj meg mindenkit, aki téged szeret, Áldd meg mindazokat, kik szépen kimondják neved. Ámen Lõrincz József

Gellért Zsigmond fényképén táncoslábú "rengõvállú" csengeri leányok vonulnak az utcán, egy szüreti felvonulás alkalmával. Ez az esemény mindig egy nagy szüreti Bállal végzõdött, ahol a helyi Bumeráng együttes adta a jó élõzenét.

A reflektorfénytõl távol, de annál sikeresebben mûködik évek óta, kisebb-nagyobb megszakításokkal a Sensei Karate Egyesület Sensei Esze János 3 danos karate mester (Kabudo 1 dan) irányításával. Tanítványai decemberben vizsgáztak, s mindenki sikeresen teljesítette a feladatokat. A fiúk és lányok aránya majdhogynem azonos, a "gyengébbik" nem csupán 20 %-kal van lemaradva. Az általános iskola tornatermében (Kossuth utca) tartják kedden és

pénteken az edzéseket, s jelenleg erõnléti felkészülés folyik a tavasszal esedékes versenyekre. Mint azt Esze János elmondta, az önvédelmi fogásokon túl formagyakorlatokat (kata), a bottal való küzdelmet (Kobu-Do) is tanulnak többek között, ugyanakkor a versenyzési lehetõségek mellett övvizsgát is tehetnek a tanítványok. Újdonságnak számít, hogy ettõl az évtõl felnõtteknek is tartanak a fent említett napokon nyolc órától önvédelembõl, és küzdelembõl foglalkozásokat.

6.

CSENGERI HÍRMONDÓ

2012. január

MIT HOZ A TAVASZ…
Elõre is elnézést kérek az Olvasótól amiatt, hogy ez a sportoldal ilyen meghatározatlanul szétszórt jellegûvé sikeredett. Ennek oka azonban a lap rapszodikus, kiszámíthatatlan megjelenésébõl következik, az egymás utáni összevont számok összekuszálják a történéseket. Sajnos így a megszokott, és szinte kötelezõ õszi értékelések a decemberi szám teljes hiánya miatt elmaradtak, ezt - úgy gondolom -ha jókora késéssel is, de most pótolni kell, ugyanakkor a decemberi és januári eseményekre is ki kell térni, nem beszélve az egy hónap múlva kezdõdõ bajnokságra való felkészülés ismertetésére… Szóval sok-sok mindenrõl olvashatunk… …. a számok nem hazudnak gyõzelem döntetlen vereség
hazai 4 hazai 28

KUPA ITT - KUPA OTT…

VIII. Szaltó-Kupa
Minden év elsõ jelentõs sporteseménye a hagyományos, immár nyolcadik alkalommal megrendezett Szaltó Kupa, melynek mérkõzéseit idén január elsõ hétvégéjén, 6-7-8-án tartották a Sportcsarnokban. A rangos eseményre 28 csapat nevezett be, ebbõl 5 (Szatmári Srácok, Kökényesd, Tasnádszántói SE, Pusztadaróc és a Mike Company) az egykori Szatmár vármegye romániai részét képviselte, bizonyítva a "két" megye sportbarátságát. A háromnapos focitornán valóban kiélezett csatákat láthatott a népes szurkolótábor , ezt jelzi, hogy az egyenes kiesési szakaszban, illetve a helyosztókon a 16 meccsbõl 12-nél vagy a hosszabbítással, vagy a büntetõkkel dõltek el a helyezések. A döntõben is, (Nyírbátor -Pusztadaróc) csak a hétméteresek avattak kupagyõztest. A végeredmény: 1. Pusztadaróc (RO) 2. FBT Nyírbátor, 3. Mike Company (RO), 4. Border Guard A legjobb mezõnyjátékosnak Vincze Sándor (Pusztadaróc) bizonyult, a legjobb kapus a nyírbátori színekben védõ Opre Raymund lett, míg a gólkirály - ki más - Katona Pál lett 6 góllal a Border Guard játékosa.

Szi-Zo Városi Kispályás bajnokság 2011/2012
Január utolsó napjaiban lezárult a teremfoci bajnokság mindkét profi csoportjában az alapszakasz. A kilenc csapatból álló mezõnybõl az A csoportból 5, míg a szintén 9 csapatos B csoportból csak 4 jutott tovább, tehát õk fogják alkotni a továbbiakban a PROFI I. osztályt, a többiek pedig a PROFI B-be kerültek. De még nincsen vége a csatározásoknak, mert még csak most következnek a rájátszás izgalmai. Az "A" csoport alapszakaszának végeredménye: 1. Pusztadaróc 8 8 0 0 58-13 24 2. Szamos Kft 8 5 0 3 37-23 15 3. Tenisz Klub ( Fgy) 8 5 0 3 45-22 15 4. Szamostatárfalva 8 5 0 3 37-28 15 5. Csenger-Bos Kft. 8 5 0 3 42-42 15 6. Totálkár 8 3 0 5 26-36 9 7.Focibarátok 8 2 0 6 26-47 6 8. Erdei Kocsma 8 2 0 7 22-64 3 Szenzációs teljesítménnyel, vereség nélküli fölényes gólaránnyal és maximális pontszámmal Pusztadaróc ( RO) nyerte a bajnokságot. Érdekes, és a csoport színvonalára utal az utána tömörülõ négy csapat tökéletesen azonos eredménye és pontszáma, köztük csak a gólarány döntött. De ugyanez a helyzet a Focibarátok és az Erdei Kocsma esetében is. Elmondhatjuk: micsoda bajnokság volt! A "B" csoport alapszakaszának végeredménye 1.Építkezõk Raktáráruháza 7 6 1 0 57-18 19 2. Öcsi Húsbolt 8 6 0 2 45-36 18 3. Szamos-Ker Kft 7 5 1 1 43-20 16 4. Ady DITE 8 4 2 2 41-35 14 5. Lecsó FC 8 4 1 3 37-32 13 6. Romika 8 3 1 4 21-38 10 7. Phylazonit 8 1 2 5 32-42 5 8. Vaddisznók 8 1 1 6 33-59 4 9. Ökörítófülpös 8 0 1 7 20-49 1 Itt is késhegyre menõ küzdelmek folytak ám, azt lehet mondani, a középmezõny aljáig nagyon szorosan alakultak a helyezések, a továbbjutók közt csupán egy-két pont alakította ki a pozíciókat. Egy nagyon fontos mérkõzés még hátravan, a Szamos-Ker Kft esetleges gyõzelme esetén -még felboríthatja ezt a helyzetet Amatõr bajnokság ( február 1 ) 1. Daróc Old Boys 11 9 0 2 72-28 27 2.Szamosbecs 11 8 1 2 92-34 25 3.Csenger 105 11 7 1 3 48-50 22 4.Szatmári Fradisták 12 5 2 5 44-69 17 5. Csengerújfalu 11 5 0 6 40-49 15 6. Lungo Drom Csegöld 11 5 0 6 79-68 15 7.Tyukos IFI 11 3 2 6 45-54 11 8. Luzer FC 12 0 0 12 17-85 0 Ebben a bajnokságban azért is nehéz tabellát közölni. mert az hétrõl-hétre változhat, tehát a jelenlegi állapot is szinte csak egy pillanatfelvétel. A daróci Old Boys eddig még -igaz minimális elõnnyel -de vezeti a mezõnyt, szorosan nyomában a legjobb gólaránynyal rendelkezõ Szamosbecs igyekszik, de a Szamos 105 is esélyes a dobogó bármely fokára. Nincsen lemaradva végzetesen egyik középmezõnyben álló csapat sem, csupán a beugró szerepkörben közremûködõ Luzer helyzete egyértelmû. De azért, hajrá Luzer!

elért gólok

idegenben 5 idegenben 20

hazai 2 hazai 9

kapott gólok

idegenben 1 idegenben 11

hazai idegenben 1 2

Hazai gólarányunk: 28-9 Idengenbeli gólar.: 20-11

Legnagyobb vereségünkön rögtön elsõ idegenbeli meccsünkön (Tunyogmatolcs 4-1) túl is jutottunk Legnagyobb gyõzelmünket idegenben (Beregdaróc 0-7) értük el. Ezenkívül csapatunknak van a legjobb gólaránya, s a legtöbb gólt nemcsak csoportunkban, de az egész megyei II.-ben Katona Pál szerezte.

Szezon eleji beszélgetés Barcsay István edzõvel
A tavaszi szezon beindulása elõtt másfél hónappal idõszerûvé vált, hogy megismerjük a csengeri futball elõtt feladatokat, célokat, ezért az edzõvel tisztáztunk néhány kérdést. De mindenekelõtt egy pár szót ejtsünk azért - mert megérdemli - a csapat õszi teljesítményérõl: - Összességében elégedett voltam a csapat teljesítményével, a végefelé visszaesett az edzések látogatottsága, a tyukodi fiaskó után lett ez igazán érezhetõ az eredményekben. A végelszámolásba azonban még a csatársor "lefejezése" is belejátszott, és hiába illeszkedtek jól be a fiatalok, rutintalanságuk még kiütközik. Hazai szereplésünk egészen október közepéig kifejezetten sikeres, utána is többször vert helyzetbõl álltunk fel, s nyertünk meccset. Az ifikrõl is szeretnék szólni, mert õk aztán tényleg nagyot alakítottak. Kialakult egy ütõképes mag, több ifit már a nagyokhoz is bevetettem, úgy hiszem, nem keltettek csalódást. - Most térjünk át a jelenre, és körvonalazzuk a jövõt. Kezdjük talán az alapozásnál.. - A szibériai hideg miatt a Sportcsarnokban kezdtük az alapozást és a felkészülést január 31-én, heti két foglalkozással. Mivel szinte mindenki részt vesz hétvégenként a teremfoci bajnokságban, ezért azt is a felkészülés részének tekinthetjük. A nagy hidegek elmúltával pedig minden hétvégén egy-egy edzõmeccset szeretnék összehozni, mégpedig rangos csapatokkal (Nagyszekeres, Fehérgyarmat, stb), a gyors és kombinatív játékot kell elsajátítanunk tõlük. - Mik lesznek a felkészülés legfontosabb feladatai? - Három dolgot emelnék ki, amelyeket fejleszteni kell, ezek közül kiemelném az erõnlétet, mert ezzel a képzettebb csapatok is verhetõk. A technika viszont a befejezéseknél fontos, hiszen ilyenkor a másodpercek tört része alatt kell dönteni. Az edzéseken taktikai elemeket is vég nélkül gyakorlunk, hogy a mecscseken már a zsigerekben benne legyenek. Természetesen ezek elsajátításának a feltétele, hogy mindenkinek ott kell lennie az edzéseken. Most jónak mondható a látogatottság, 20-25-en gyûlünk össze, de remélem harmincra is öszszejön, mert az ifikkel együtt végezzük a feladatokat. - Minden szezon elõtt fõ kérdés a játékosmozgás. Voltak, illetve lesznek-e változások a csapatnál? -Semmiképpen nem voltak olyan mozgások, mint tavaly, most nem kell szinte egy új csapatot felépíteni. Jelenleg inkább úgymond finomítani kell a csapatszerkezeteken, egy-egy posztra meghatározó játékosokat keresünk. A vezetõség szeretné Kertész Józsefet (Bunca) hazahozni Csaholyból, sõt Lakatos Pista ideigazolása is a célunk. Azt hiszem, ezzel tényleg ütõképes csatársorunk lenne. De fontosnak tartom egy meghatározó középpályás beépítését is, csakhogy ilyen a környéken nem nagyon található. A kapusposzt megerõsítését Kosztyu Csaba (Porcsalma) igazolásával vélem megoldani, de halvány reményünk van egy romániai kapusra is. A vezetõség mindent megtesz a sikerekért, a teljesség kedvéért tekintsük át a névsort. Az elnöki teen-dõket dr. Komlódy Miklós látja el, Bokor László a megyével koordinál, Kanyó Gábor személyi ügyekkel foglalkozik, míg Barcsay István a szakmai részt végzi, Szilágyi Sándor pedig a csapat melletti adminisztratív feladatokat végzi. - Anyagilag mintha valami pozitív változásokról lehetne hallani. Mi igaz ebbõl? - Nagyon is igaz a hír, hiszen a szeptember végén beadott pályázatunk sikerrel zárult, az utánpótlás nevelésre összesen mintegy 14 millió forintot nyertünk el. Ez az összeg nemcsak az utánpótlásra -, az óvodásoktól az ifikig - elég, de megoldódhat a pálya locsolóberendezésének korszerûsítésére, és egyáltalán a pálya karbantartására, aminek tényleg eljött az ideje. Tíz év óta nem volt ilyen lehetõségünk, ez aztán eredményességre kötelez mindenkit. - Milyen esélyekkel vágunk bele a tavaszi , befejezõ szakasznak, mit hoz a tavasz? - Nem lesz sétagalopp, ez biztos. Rögtön az elején az elsõ hazai meccs az elsõ helyezettel, ez igazi futballcsemege lesz. Gyõzelmünk megadhatja az alaphangot a késõbbieknek, akár "helyzetbe" is hozhatjuk magunkat, mert a célunk még mindig a dobogó fokainak egyike. De legyünk most telhetetlenek egy kicsit, akár az elsõség is szóba jöhet. - Köszönjük a beszélgetést, és már nagyon várjuk a tavaszt..

FARSANG KUPA Öregfiúk focitornája
Január 28-án újabb kupamérkõzéseket láthattunk, ezúttal a csengeri és a pusztadaróci Sportcsarnok közös rendezésében, ami ismét csak a két intézmény szoros és baráti együttmûködését bizonyítja. Remélhetõleg ez a jövõben is folytatódik majd minden téren. A népes, 17 csapatos mezõnyt négy csoportba osztották (Szamos Kft Csenger, Nyírbátor, Gyulaháza, Tiszakóród, Pusz-tadaróc (RO), Soarelui Szatmár (RO), Lázári (RO), Bocons Szatmárnémeti (RO), Hajdu CAR - DEPO, Szatmár-Tiber, Zöld Sasok Szatmárnémeti (RO), Túrterebes (RO), Szamos Ker, Gacsály, ESZ- ES Bt, Berni Hús Nyíregyháza, B end B Kocsord,. A D csoport a pusztadaróci sportarénában küzdött a helyezésekért. A Csengert legeredményesebben képviselõ Baráti Kör csoportelsõként bejutott ugyan a negyeddöntõbe, de ott nagy küzdelemben egy góllal alulmaradt a késõbbi kupagyõztessel szemben. A szabolcsi Gyulaháza is derekasan vitézkedett, átküzdötte magát a döntõig, de itt már nem bírt a jó formában focizó Pusztadaróccal. Végeredmény: 1. Pusztadaróc, 2. Gyulaháza, 3. Szatmár Tiber, 4. Soareul Szatmár

Lendületben... Helyzetkép a kézilabdánál...
A kézilabda plakátok megjelenése jelzi, hogy a csengeri kézilabda sorsában nagy elõrelépés történt, ismét a város sportéletének egyik meghatározó elemévé akar válni. A szinte újjáéledt CsKC szakosztály elnökével, id. Székely Zoltánnal beszélgetünk, aki ezenkívül még megyei felügyelõ bizottsági tag és egyéb megyei tisztségeket is ellát ebben a sportágban. Tõle szeretnénk friss és fontos információkat kapni a csengeri kézilabda jelenérõl és jövõjérõl. Adjuk át neki a szót! - Elõször is bemutatnám vezetõséget kezdte a közismerten lelkes elnök,-mert nélkülük nagyon nehéz dolgom lenne. A január 25-én megtartott közgyûlésen további öt évre engem választottak vezetõül, Barkász Nóra titkári jellegû teendõket lát el, Móré Tamás és Szabó József is tagja a vezetõségnek, Gaál András pedig technikai erõként dolgozik. De szólnom kell még Vadász Gáborról, aki ugyan nem tagja a vezetõségnek, de a háttérben a pályázati lehetõségek felkutatásával segít. Móré Tamás, Balogh Attila és Szabó József májusban vizsgázik az edzõi tanfolyamon, rájuk az utánpótlás edzése vár majd. A klub az eddigi befizetések alapján 32 fõ, de 50-60-as tagságra számítok. Jelenleg a 2. helyen állunk, két elmaradt meccsel. Maga a bajnokság március 3-án indul. Csapatunk edzõje szeptemberi megbízatásáig a szatmárnémeti Kibédi Albert, õ egyébként a Szatmár megyei ifjúsági edzõje is. Ez is jelzi, milyen jó a kapcsolatunk a szomszédos megyeszékhellyel, többször is voltunk ott edzõmeccseken, és számos ottani ifis játékos szeretne nálunk játszani. Szóval mindenképpen gyümölcsözõen fejlõdik a kapcsolatunk. Január harmadikán kezdtük az alapozást heti két alkalommal, most már a felkészülési szakaszban járunk, egy edzõmecscsen már túl vagyunk. Csapatunk egységes, rutinos kapusunk mellett jól záró védõsorunk van, támadósorunk is ütõképes. Minden posztra van emberünk, lassan meg kell küzdeni a csapatba kerülésért. Bõ a keret, 28 felnõtt játékosunk van, a régi NB.II-es gárdából szinte mindenki visszaállt. Kitûztük a célt, a bajnokságot meg kell nyernünk, ennek a csapatnak ismét felsõbb osztályban a helye! Az U-16-os korosztály - másképp az ifik már a második kört játsszák, Gyöngyös és Miskolc után most Hatvan jön hozzánk, az 5. helyért folyik a harc A megyei bajnokságban sajnos nem kötelezõ az ificsapat indítása. Ahhoz képest, hogy csak most kezdtük a csapatépítést, s nemrég még 3 ifink volt, most 13 van, ebbõl 11 csengeri fiú. Ilyen talán úgy húsz éve volt. Én mindig az utánpótlás nevelés megszállottja voltam, és kiemelten kezelem ezt. Számukra márciusban a Petõfi-Kupát és áprilisban az Ady Kupát rendezzük meg. Együttmûködési szerzõdésünk van az általános iskolával, és a gimnáziummal is. Örvendetes tény, hogy szorosabb szakmai kötelék lesz tavasztól a nyíregyházi Kölcsey Sportiskola, Szatmárnémeti Sportiskola és Csenger között. A kistérségbõl is szeretnénk "begyûjteni" a tehetséges gyerekeket, de inkább azt látnám célravezetõbbnek, ha helyben alakulna egy csapat, és oda járnának ki az edzõink. Az anyagiakról is essék szó, mert ez is nagyon fontos. Most nincsenek viharfelhõk, a szponzorálások kifogástalanul mûködnek. Az Önkormányzat által juttatott összegen túl két csengeri vállalkozó társasági adójának hozzájárulásával szinte minden anyagi gondot megoldott. De pályázni szeretnénk néhány millióra, ám ehhez négy utánpótlás csapatot kell beindítanunk, és mint már említettem, itt kell bevonnunk a kistérség fiataljait. Mindehhez pénz szükségeltetik, csak egy példát említve, az U-16-os csapatunk gyöngyösi meccse (az utazás) 114.700 forintba került. Lehet számolni, csak az utazások felemésztik az önkormányzati pénzt. Zárásként annyit mondhatok, hogy sikeres tavasz elé néz a csengeri kézilabda, a közönség kezd visszaszokni, még az U16-os meccsen is voltak vagy kétszázan a lelátón. Remélhetõleg megint tömve lesz a csarnok, és zeng a hajrá Csenger!

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.