ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

FORMAREA PROFESIONALA SI TRAININGUL

LECTOR UNIV. DRD. CAMELIA CRIŞAN

BUCUREŞTI 2008

MEDIUL ORGANIZAŢIONAL EXTERN ŞI INTERN –DEZVOLTAREA ORGANIZAŢIONALĂ - ORGANIZAŢII CARE ÎNVAŢĂ

O dată cu trecerea timpului şi concomitent cu creşterea fenomenului de globalizare, succesul va aparţine acelor companii care sunt dedicate atât succesului lor, dar, mai ales, succesului clienţilor lor. Aşa sună cuvintele uneia dintre persoanele considerate guru în domeniul vânzărilor din Statele Unite, Kevin J. Corcoran. Dezvoltarea personalului şi formarea lui nu poate fi concepută în afara cadrului organizaţional, iar organizaţia nu poate exista în afara mediului economic şi de relaţii în care a fost constituită, suportând toate influenţele acestui mediu şi adaptându-se la schimbare pentru menţinerea sau creşterea profitabilităţii. În ultimii 50 de ani în ţările civilizate şi încă de la apariţia lui în România, trainingul a fost perceput mai degrabă ca o intervenţie pe termen scurt, un răspuns involuntar la schimbările petrecute în contextul organizaţional. S-a lansat pe piaţă un nou produs, cum putem să facem în aşa fel încât oamenii noştri să poată să-l vândă cât mai eficient? Am fost cumpăraţi de un partener străin, cum putem să învăţăm mai repede procedurile lui de lucru? Schimbarea face parte din viaţa noastră de zi cu zi, de ce n-ar fi la fel de efervescentă şi în viaţa companiilor? În ultima vreme consultanţii străini care fac evaluarea unor proiecte complexe de afaceri pentru companiile multinaţionale, au formulat opinia că un plan de afaceri care se întinde la scară globală pe mai mult de 6 luni ca predicţie, nici nu ar trebui luat în serios, pentru că lucrurile se schimbă atât de repede încât a consemna ceva cu certitudine peste această limită de timp este o aventură cu un mare grad de risc. În ultimii 50 de ani au existat mai multe schimbări şi răsturnări de paradigmă, decât s-au înregistrat de-a lungul a multe secole. Ne aflăm într-o stare constantă de permanentă schimbare. În aceste condiţii, departamentele de training trebuie să se transforme - pentru a asigura adaptarea organizaţiei la piaţă - în departamente pentru învăţare şi dezvoltare. Pentru mulţi practicieni, cataloagele cu cursuri de formare gata făcute sunt o tentaţie foarte mare. Pe de altă parte, nici companiile nu acordă uneori importanţa cuvenită unui asemenea departament, iar când au loc tăieri de bugete, primul luat în considerare este cel de resurse umane şi formare. Şi de ce ar proceda altfel managerii, când pentru mulţi dintre ei trainingul nu reprezintă o investiţie ci o cheltuială. Mulţi formatori, mai ales în România, nu au demonstrat că dezvoltarea personalului este cea mai bună metodă pentru ca organizaţia să îşi atingă obiectivele de afaceri. În multe dintre companiile româneşti funcţia de trainer nu reprezintă un loc de muncă distinct, ea se identifică cu cea de resurse umane, iar resursele umane înseamnă păstrarea dosarelor de angajare şi plata salariilor. Multe companii, mai ales în perioade de criză apelează la training ca la un miracol salvator. Şi evident că în atare condiţii, rezultatele nu sunt pe măsura aşteptărilor; de aceea imaginea formatorului extern sau intern sau a companiilor de training care intervin fără succes în ameliorarea unei crize, este că activitatea lor reprezintă o cheltuială şi nu o investiţie. Pentru că deşi pare evident faptul că nevoile organizaţionale şi adaptarea la mediul de afaceri şi concurenţial trebuie să constituie baza de la care pleacă designul

programelor de formare – definite ca nevoi operaţionale ale companiei – din păcate nu se întâmplă întotdeauna aşa. Iar departamentele de training care ar trebui să-i ajute pe angajaţi să înveţe, se pierd în alte activităţi curente, cerute de necesităţi imediate. Un exemplu simplu ar fi acela că la o companie care vinde spaţii publicitare pentru un catalog de specialitate agenţii de vânzări subordonaţi unui agent senior A nu vând la fel de mult ca şi agenţii de vânzări subordonaţi altui agent senior B – pachetele de vânzări şi zonele de acţiune sunt similare. Directorul companiei poate decide imediat ca toţi agenţii de vânzări subordonaţi lui A să fie trecuţi printr-un curs de training – fără a verifica în prealabil că stilul de conducere a celor doi agenţi seniori este de fapt elementul care face diferenţa între cele 2 echipe şi nu abilităţile sau cunoştinţele angajaţilor. O intervenţie de training în acest moment, fără o analiză prealabilă nu ar conduce la rezolvarea situaţiei. Trebuie reţinut aşadar că, uneori, trainingul nu este cea mai potrivită intervenţie organizaţională posibilă la un moment dat. Este posibil ca să nici nu fie deloc o soluţie la o situaţie de criză! Ceea ce putem spune cu certitudine este faptul că intervenţiile de formare trebuie să se bazeze în primul rând pe nevoile de afaceri, operaţionale ale organizaţiei - evaluate, analizate şi identificate riguros. Dacă această legătură de cauzalitate este stabilită (nevoie organizaţională – intervenţie educaţională) există toate premisele ca învăţarea să corecteze probleme reale şi să îşi demonstreze viabilitatea şi relevanţa pentru management. Aşa cum consideră şi Bee (2003), în funcţie de criteriul impactului mediului asupra organizaţiei, ea este influenţată de către cel puţin trei tipuri de factori: contextul general extern (politic, social, economic etc.), contextul extern specific care are un impact direct asupra modului în care organizaţia îşi atinge scopurile (furnizori, beneficiari etc.) şi contextul intern (angajaţi, sindicate etc.). Vom analiza pe rând aceşti factori enumeraţi mai sus şi modul în care ei afectează nevoile organizaţionale şi acţiunile de formare sau dezvoltare a personalului. (Bee, F.R, 2003) 1. Contextul general extern - cuprinde o serie de factori între care includem: gradul de dezvoltare şi evoluţia economiei naţionale, progresul tehnologic, schimbări demografice, culturale şi sociale, tehnologia informaţiei. De exemplu îmbătrânirea forţei de muncă pune probleme suplimentare pentru companii sau pentru stat, în ceea ce priveşte vârsta până la care este obligatoriu ca oamenii să muncească, făcând posibile schimbări legate de creşterea vârstei de pensionare. Aceasta poate avea impact asupra modului în care se planifică o carieră, planificarea succesiunii în funcţii. Creşterea expectaţiilor pe care femeile le au o dată cu încadrarea în muncă, creşterea numărului de familii mono-parentale, salariile insuficiente pentru creşterea copiilor, a determinat o mărire a numărului de femei pe piaţa muncii. De exemplu, în zonele masiv afectate de către restructurarea industriei grele sau a mineritului, s-a produs o re-orientare a tipului de forţă de muncă cerut de piaţă, pentru că facilităţile fiscale au atras în zonele respective industria de tip loan. Astfel, în zone în care veniturile familiale erau preponderent aduse de către bărbaţi, femeile au devenit singura forţă de muncă „eligibilă” şi prin urmare, producătoare de venit.

de consolidare – întărirea poziţiei actuale de pe piaţă. 3. În aceeaşi categorie intră grupurile de lobby sau presiune. scopul şi ambiţiile unei organizaţii. Strategiile pot respecta următoarele tipologii. 2003): 1. În cultura de afaceri japoneză. deschiderea către pieţe complet noi. de diminuare – prin: retragerea de pe pieţe. Strategia corporatistă – un răspuns planificat. resursele ei şi modul în care interacţionează cu mediul în care îşi realizează activitatea” (Lynch. creşterea segmentului de piaţă – intrarea pe noi pieţe. apud Bee. Viitorul aparţine organizaţiilor care învaţă. . de creştere – prin: penetrarea pieţei – creşterea pieţei pentru produsele sau serviciile existente. Competiţia de pe piaţă este de asemenea un factor care nu poate fi ignorat. Un strateg ce nu ia în considerare nevoile pentru o forţă de muncă motivată şi competentă este unul sortit pieirii. retragerea unor produse. a sincronizării de timp. În funcţie de criteriul predictibilităţii. ca răspuns la mediul organizaţional (Bee. costurilor bunurilor şi serviciilor. se acordă o atât de mare importanţă relaţiei furnizor-beneficiar. însă esenţialmente poziţia rămâne aceeaşi. Oricare dintre strategiile enumerate mai sus poate avea implicaţii enorme asupra resurselor umane dintr-o organizaţie şi în particular asupra modului în care fiecare dintre ele implică acţiunile şi procesele de învăţare. Ei decid asupra constanţei în livrare. poziţionarea mai sus sau mai jos pe lanţul de furnizori. dezvoltarea de noi produse diversificarea. să fie motivate şi să se concentreze asupra obiectivelor organizaţiei. Pentru a asigura continua satisfacţie a clienţilor loiali. presiuni care pot fi previzionate sau nu. 4. Este demnă de luat în seamă în acest sens campania organizaţiilor ecologiste din România împotriva proiectului Roşia Montană – Gold Corporation. încât relaţiile de cooperare merg până la dezvoltarea unor proceduri de muncă în comun sau scheme de formare similare. în relaţie cu actuala activitate – se referă la construirea unor servicii sau produse adiţionale pornind de la actuala afacere. De exemplu. în multe organizaţii s-au înfiinţat departamente de „servicii pentru clienţi”. definită ca: „direcţia de bază pentru viitor. nevoile operaţionale ale organizaţiilor se împart în planificate şi ne-planificate. vânzarea unor facilităţi de producţie sau a unei părţi din afacere. Contextul intern – influenţa acestuia se referă mai ales la necesitatea ca resursele umane ale unei organizaţii să fie mereu informate asupra tuturor inovaţiilor sau noutăţilor apărute în domeniul lor de activitate. Furnizorii au un rol important în egală măsură. multe organizaţii procedează la schimbări de strategie. 2. Un alt aspect ce trebuie adus în discuţie în acest context este acela al folosirii „expertizei” interne care există în organizaţie. Contextul extern specific – include în primul rând clienţii externi ai unei organizaţii dar şi furnizorii. 2003.2. de închidere – terminare sau declararea falimentului unei companii. 3. 2003) este supusă atât presiunilor externe cât şi celor interne.

fenomen inevitabil în secolul XXI. care poate sau nu să conducă la o intervenţie de tip învăţare – formare. formare sau educaţională poate părea soluţia salvatoare. 1989. Scop (De ce faci ceea ce faci?) 2. noi tehnologii etc. pierderea unui client important). câteva plângeri ale clienţilor) până la cele majore (eşecul unei campanii mari de publicitate. În cazul diminuării activităţii şi retragerii unei companii de pe piaţă. Viziune (Ce doreşti să realizezi şi până când?) 4. informaţii despre noul mediu de afaceri şi produse ale concurenţei. fără a se cunoaşte natura reală a problemei. se încearcă rezolvarea problemei prin intervenţii prost pregătite. Angajaţii care nu sunt disponibilizaţi vor avea de preluat sarcini ale foştilor colegi sau îşi vor diversifica propriile activităţi. Trainingul este o intervenţie de tip educaţional într-o organizaţie. Direcţii (Pe care activităţi te vei concentra?) . Penetrarea unor noi pieţe poate presupune necesitatea dotării angajaţilor cu noi abilităţi de exemplu: limbi străine. o intervenţie de învăţare. Orice planificare strategică şi orice strategie organizaţională în general. ei fiind catalizatorul între nevoie operaţională – intervenţie educaţională. noi pieţe. Atingerea acestor obiective creşte presiunea asupra angajaţilor organizaţiei. ca răspuns la nevoile operaţionale ale organizaţiei. Angajaţii care se pregătesc să iasă la pensie pot fi consiliaţi prin cursuri de formare pentru dezvoltarea unor hobby-uri sau interese. apud Simmonds. Misiune (Cum vei pune în practică respectivul scop?) 3. cineva trebuie să facă ceva imediat! În aceste condiţii. Trecerea către un tip de activitate cu totul nou. această strategie poate avea implicaţii foarte serioase în strategiile de formare sau educaţionale. Ei trebuie să se implice mai degrabă ca parte în procesul de planificare a afacerilor şi nu ca o structură externă. nouă legislaţie. alogenă. Celor care urmează să fie concediaţi li se pot oferi cursuri de recalificare sau cursuri necesare deschiderii propriilor afaceri. Cum se pot obţine aceste creşteri? De ce tip de intervenţii este nevoie? Fiecare dintre aceste cerinţe este punctul de pornire a unei analize a nevoilor organizaţionale. este crucial ca profesioniştii în formare să evite să fie catapultaţi în acţiunea de găsire imediată a soluţiei unei crize. post-factum. Nevoile operaţionale neprevăzute pot varia de la probleme minore (probleme ale reţelei de calculatoare. În cazul creşterii şi diversificării afacerilor se deschid de asemenea multe posibilităţi de intervenţie educaţională sau de învăţare. Elementele unui proces de planificare strategică sunt (Brierley. Caracteristica acestui tip de nevoi este că ele implică din partea managementului o soluţionare: urgentă. În atare situaţii. Cele enumerate până acum arată că specialiştii în formare trebuie să fie implicaţi cât mai devreme posibil în procesul de planificare. poate însemna pentru companie o creştere a productivităţii. 2003): 1. pentru ca organizaţia să se adapteze la mediul de afaceri şi concurenţial.Faza de consolidare de exemplu. o creştere a eficienţei şi inevitabil. o calitate mai bună a serviciilor şi produselor. poate pune presiuni şi mai mari asupra angajaţilor: noi produse. constând în livrarea programelor de formare. Şi de cele mai multe ori. trebuie să includă o serie de elemente pe care specialiştii în formare trebuie să le cunoască.

Se pune accentul pe evaluare C. Organizaţia are o cultură educaţională / de învăţare puternică (Organizaţii care învaţă) . Acest concept. diferenţiem trei tipuri de organizaţii: A. Lipsă de integrare a misiunilor şi obiectivelor organizaţiei 2. Cultura organizaţională este slab reprezentată 8. Sprijin slab din partea managementului 3. Astfel. 6. Obiective (Către ce vrei să ţinteşti?) Priorităţi (În ce îţi vei investi resursele disponibile?) Planuri (Cum vei proceda realmente pentru aţi atinge expectaţiile?) Acţiuni (Care tipuri de comportamente pot cel mai bine să te ajute în realizarea planului?) În acord cu elementele enumerate mai sus. Lipsa unui rol extins al formatorului 7. Nu au dezvoltat o cultură a învăţării organizaţionale Aceste organizaţii sunt caracterizate prin o implementare ad-hoc (reactivă) a unor politici de formare. Lipsă de suport şi implicare din partea managerilor de nivel mediu 6. Există planuri şi politici pentru dezvoltarea resurselor umane 5. Au o cultură slabă de învăţare organizaţională Aceste organizaţii sunt caracterizate prin o implementare sistematică. Rolul formatorului este unul extins 6. 7. dezvoltare strategică a resurselor umane apare mai nou în literatura de specialitate. Nu se pune accent pe evaluare.5. totuşi reactivă a unei strategii incipiente de dezvoltare a resurselor umane Tip de intervenţie primordial: dezvoltarea resurselor umane Centrare: învăţare şi consultanţă Tipul de organizaţie: din punct de vedere strategic. De fapt. ca rezultat al penetrării în mediile de afaceri a unei idei inovatoare: cultura de învăţare organizaţională. Puţine şi insuficiente politici şi planuri de resurse umane 5. B. Tip de intervenţie primordial: training Centrare: livrarea unor cursuri gata făcute Tipul de organizaţie: nu foarte matură din punctul de vedere al dezvoltării resurselor umane Caracteristici: 1. Practică scanarea mediului de afaceri 4. Susţinere din partea managementului organizaţiei 3. destul de matură în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane Caracteristici: 1. Proces de scanare a mediului de afaceri nedezvoltat 4. 2003). propun un model de evoluţie istorică a modului în care a apărut acest concept. putem încerca o transmutare a modelului către o dimensiune de dezvoltare strategică a resurselor umane. Integrarea misiunii şi obiectivelor organizaţionale 2. McCracken şi Wallace (2000) (apud Simmonds. Este recunoscută cultura organizaţională 7. 8.

2003) cât şi trecerea către un sistem de dezvoltare a managementului (management development) Burack şi alţii. Dezvoltarea resurselor umane are aşadar un rol strategic nu doar prin dotarea cu competenţe a angajaţilor astfel încât să se atingă cerinţele de performanţă ale organizaţiei. dezvoltarea unei abordări strategice focalizate 2. „re-focalizarea” conţinutului cursurilor 4. şefii de departamente şi fiecare angajat în parte. avem şi evoluţia activităţii formatorului (Sawdon. 1999 apud Simmonds. 2003): 1.trecerea de la statutul de furnizor de training către cel de facilitator al învăţării. Procesul se derulează prin parcurgerea succesivă a şase paşi (Noel şi Dennehy. apud Simmonds. la nivel naţional. din punctul de vedere al dezvoltării resurselor umane undeva între modelul A şi B de organizaţii prezentate mai sus. Managementul de top joacă rol de leadership 3. extrem de important. În directă corelaţie cu modul de evoluţie al conceptului de învăţare organizaţională şi dezvoltare a resurselor umane. 2003): 1. apud Simmonds. 1991. Există strategii şi planuri de dezvoltare a resurselor umane 5. Există posibilitatea de a influenţa cultura corporativă 7. învăţarea activă) 5.Aceste organizaţii sunt caracterizate prin concentrarea pe schimbări de natură strategică Tip de intervenţie primordial: dezvoltarea strategică a resurselor umane Centrare: schimbări strategice Tipul de organizaţie: foarte matură în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane Caracteristici: 1. implicare managementului de vârf 3. dezvoltarea unor metode de învăţare „pline de impact” (ex. 1997). Dă forma propriei viziuni şi propriilor obiective organizaţionale 2. de la formare la învăţare . de la formare la consultanţă 2. asigurarea participării acelor angajaţi care pot conduce la realizarea unor diferenţe semnificative 6. Există o concentrare pe evaluarea tip cost-beneficii. Dezvoltarea strategică a resurselor umane presupune atât o schimbare a rolului formatorului într-o organizaţie . dar procesul este important şi pentru că are un rolul suplimentar. ele nu mai sunt doar o sarcină de serviciu pentru departamentul de formare. acela de modelare a strategiei de afaceri. Formatorii îşi asumă rolul de consultanţi în schimbare organizaţională 6. realizarea unei atmosfere lucrative. 2002. O organizaţie care învaţă este aceea în care învăţarea şi formarea devin parte integrantă a culturii organizaţionale. cele mai multe companii se situează. Considerăm că în prezent în România. Acest model propune o sumă de competenţe generale care reflectă integrarea strategiei de afaceri la nivelul resurselor umane prin construirea progresivă a competenţelor şi alinierea lor la anumite sarcini specifice. (Stewart şi Tansley. În proces sunt implicaţi atât managerii de nivel înalt cât şi managerii de linie. Managementul de top este cel care realizează scanarea mediului de afaceri în termeni de dezvoltare a resurselor umane 4.

Care este stadiul în care se află cele mai multe companii din România în ceea ce priveşte adoptarea conceptului de „cultură de învăţare organizaţională”? 2. În acest context.dintr-o organizaţie reactivă în una pro-activă. trec în prezent la schimbarea paradigmei: formare tradiţională este înlocuită de organizaţii care învaţă. El este cel care. nu este o soluţie potrivită pentru problema descoperită. acolo unde se iau deciziile strategice. managementul centrat pe performanţă. prin training. formatorul este cel care dă tonul unei schimbări organizaţionale . consultant pentru schimbare organizaţională. de la schimbare individuală la schimbare organizaţională În aceeaşi gamă. care sunt dedicate succesului lor şi al clienţilor.învătare De reţinut: Relaţia dintre mediul organizaţional şi schimbarea organizaţională Modele de organizaţii din perspectiva dezvoltării resurselor umane Rolul formatorului Organizaţii care învaţă Puncte de reflecţie: 1. Avem aşadar de a face în prezent cu acumularea evenimentelor ce preced o schimbare de paradigmă.3. de afaceri şi integrată în alte procese majore cum ar fi acelea de administrare a furnizorilor sau cumpărare. Care este statutul formatorului în cultura organizaţională din România? IDENTIFICAREA ŞI ANALIZA NEVOILOR DE FORMARE / TRAINING (IANT) Am vorbit în prelegerea anterioară despre faptul că uneori. formator – trainer 2. rolurile jucate de formator se diversifică: 1. Se spune că . Dezvoltarea resurselor umane se referă aşadar la o serie de procese prin care evoluţia persoanelor angajate într-o organizaţie este legată de strategia operaţională. putem constata că intervenţia organizaţională necesară în respectivul context. având acces la managementul de top. resourcing-ul. care învaţă. poate acţiona pentru acest obiectiv. Procesele implicate în dezvoltarea resurselor umane sunt: trainingul şi dezvoltarea personală. consultant pentru formare – training 3. consultant pentru învăţare 4. Iată principalele diferenţieri dintre cele două modele: Formare tradiţională Organizaţii care învaţă Conţinutul materialelor de formare Procese de învăţare Focalizare pe sala de cursuri Focalizare pe locul de muncă Centrare pe formator Centrare pe participant „Aparţine” departamentului de formare „Aparţine” fiecărei persoane Centrare pe activitate Centrare pe rezultate Specialist în formare Consultant în educaţie . după realizarea unei analize a nevoilor de formare. Organizaţiile secolului XXI.

Trainerul / formatorul 5. contribuind la luarea unei decizii manageriale motivate pentru cea mai potrivită modalitate de intervenţie. De multe ori se face confuzia între ce trebuie făcut şi răspunsul la întrebarea adresată angajaţilor sau managerilor: „Ce fel de training v-aţi dori?” De fapt. adică doar după ce s-a realizat o identificare şi apoi o analiză a situaţiei prin care trece organizaţia. putem folosi formarea. De aceea. 1997) Iată câteva beneficii ataşate IANT: .IANT confirmă sau infirmă o suspiciune referitoare la existenţa unei probleme. Manualele de specialitate vorbesc despre: 1.relevă obiectivele de training.IANT poate să spună cu certitudine dacă problema ţine de training sau are alte cauze. într-o organizaţie. (Rae. . demersul nu poate avea loc. O nevoie nu este o dorinţă. În general. Directorul de training 4.identifică gradele / scalarea nevoii identificate. Managerul de linie / Şeful de departament 3. necesită o serie de factori: o persoană care poate realiza acest tip de demers cu profesionalism. cel care ţine legătura cu . timp dedicat realizării respectivei analize la toate nivelele necesare aplicării instrumentelor de cercetare. de asemenea tot de la acest nivel se aprobă alocarea resurselor necesare şi tot de aici cel mai mare interes pentru realizarea unor performanţe cât mai bune la nivelul organizaţiei. ca orice alt tip de diagnoză organizaţională. Participanţii / Angajaţii Pare evident că fără ca top managementul să considere că IANT este necesară. de ce e nevoie de această analiză? În general managerii sau angajaţii îşi dau seama că există o problemă. . . Top management 2.IANT asigură că trainingul merge în direcţia bună. ar putea argumenta mulţi. . identificarea nevoilor de training – se detectează şi se specifică nevoile individuale şi organizaţionale de formare şi dezvoltare. Care ar fi aşadar scopul pentru care am dedica timp. . analiza nevoilor de training – urmează procesului de identificare şi conduce la determinarea celor mai eficiente şi adecvate modalităţi în care nevoile identificate pot fi satisfăcute.poţi găsi răspunsul adecvat dacă pui întrebarea corectă. IANT presupune implicarea unui cvintet de stakeholderi (persoane implicate). . . uneori scoţând persoanele implicate din procesul de producţie.identifică dimensiunile respectivei probleme. Aşadar.indică cu precizie problema organizaţională. (Rae. IANT. 1997) În timpul identificării şi analizei nevoilor de training (IANT) trebuie să se determine realmente şi practic care sunt aceste nevoi. resurse umane şi materiale pentru IANT? . 2.indică tipul de soluţie care poate fi adoptată.IANT face ca banii sau resursele să fie bine investite. doar în momentul în care suntem siguri că ea răspunde unor nevoi operaţionale ale organizaţiei. Numim acest proces: identificarea şi analiza nevoilor de formare / training a unei organizaţii şi definim procesele ca: 1.

el este cel care trebuie oricum să rezolve problemele apărute. omisiuni în activitate sau comportamente aparte. În această fază vor fi identificate şi analizate erori de producţie. adică angajatul. ca urmare a unei situaţii presante: A. Să discute şi ei mai profesionist cu clienţii. 3. Directorul companiei îi spune şefului de la resurse umane: „Am auzit că peste tot se discută despre cursuri de vânzări. . evaluarea nevoilor ce decurg din situaţia curentă. eu nu am mai făcut acest gen de cursuri până acum. poate ajuta în găsirea unor soluţii care nu implică trainingul. 4. Putem de asemenea discuta despre IANT ca despre un proces ce presupune o succesiune de faze şi paşi. faptele rezultate constituindu-se în „golul de training”. Tot şeful departamentului de training trebuie să îşi asume obiectivele şi modul de desfăşurare al IANT. metode şi tehnici. 5. Eu sunt specializat pe comunicare organizaţională”. Trainerul sau formatorul este cel pe umerii căruia cade cea mai mare parte a acţiunii de IANT. I-am văzut pe cei de la concurenţă. evaluarea respectivei situaţii în termeni de cunoştinţe. 2. Angajaţii trebuie să fie clar şi corect informaţi încă de la început asupra procesului ce se va desfăşura şi trebuie motivaţi să îşi dea tot interesul. poate da consultanţă în legătură cu programe de formare care sunt deja disponibile. însă nu cel din urmă în acest cvintet este participantul la IANT. decurgând logic: 1. Ţi-e drag să stai de vorbă cu ei. apariţia unei probleme de performanţă a personalului sau luarea unei decizii la nivelul organizaţiei de introducere a unor noi sarcini sau de clarificare a unor expectaţii. din acest proces urmând a se extrage nevoile specifice de training. Ultimul. El susţine şi asistă eforturile managerilor de linie sau ale şefilor de departamente. li se vor explica fazele procesului şi ce se va întâmpla cu rezultatele respectivei cercetări. Hai să facem şi noi unul cu băieţii de la Desfacere. el poate participa sau chiar realiza IANT şi în cazul în care nu se pune problema de implementare a unei acţiuni de formare. realizând rapoartele şi monitorizarea IANT.conducerea este şeful departamentului de training. Din păcate în multe organizaţii trainingul se realizează nu ca urmare a unei astfel de analize ci mult mai direct. Managerul de linie este cel care poate identifica iniţial o posibilă nevoie de training. după identificare nevoilor specifice de training se vor formula obiectivele programului de formare şi conţinutul acestuia. să se asigure că cei care realizează IANT sunt potriviţi pentru sarcină sau că au nevoie de pregătire suplimentară şi să raporteze rezultatele obţinute conducerii. 6. aşa încât el trebuie să menţină constant interesul pentru IANT şi prioritatea ei în faţa altor chestiuni cu care se confruntă zilnic top managementul. Un pion important şi deseori ignorat în cvintet este managerul de linie sau şeful departamentului unde se presupune existenţa unei probleme. inclusiv redactarea de fişe a posturilor sau liste de competenţe. abilităţi şi atitudini a populaţiei supusă investigaţiei. în această fază se vor face comparaţii între informaţiile adunate în fazele anterioare şi expectaţiile faţă de viitoarele comportamente.” Şeful de la resurse umane poate protesta: „Ştiţi. planificarea abordării necesare pentru realizarea IANT. Şi rolul lui este adesea neglijat sau minimizat în proces.

Firma de IT oferă suport pentru o sesiune de training gratuită însă monitorizarea post implementare a programului este contra cost. . B. Dacă factorii implicaţi nu pot formula în scris angajamentul lor. Iată o serie de situaţii în care IANT este esenţială: .dezvoltarea sau schimbarea unei strategii. Însă doi dintre angajaţii veniţi de curând în companie au lucrat pe respectivul soft la fostul lor angajator. Practica ne arată că de cele mai multe ori nu se face nimic sau ceea ce se face nu are rezultatele scontate şi costă mult. Se decide formarea celor 2 angajaţi familiarizaţi cu programul şi transformarea lor în facilitatori pentru ceilalţi angajaţi.angajarea de personal nou într-o situaţie de muncă ce presupune modificarea sau înnoirea cunoştinţelor. stakeholderii trebuie să-şi exprime angajamentul scris faţă de procesul ce urmează a avea loc. De ce? În primul rând ne referim la informaţie. Acestea sunt cazurile fericite în care la apariţia unei atare situaţii. vom preciza doar că demersul celor doi este cea mai fericită combinaţie din punct de vedere: cost – timp – eficienţă.remedierea unor neajunsuri în abilităţile angajaţilor. Al doilea aspect care trebuie luat în calcul este stabilirea clară a scopurilor şi obiectivelor. cineva intervine pentru corectarea ei. . planificarea riguroasă a acestei prime etape este crucială pentru realizarea unei intervenţii educaţionale de succes. Exemplele de mai sus sunt doar mostre pentru varietatea de abordări care pot exista în interiorul unei companii când se pune problema unei intervenţii educaţionale. Sunt convins că te descurci!”. Prima fază a IANT constă în CLARIFICAREA EXPECTAŢIILOR ŞI CERINŢELOR Deşi pare o chestiune de la sine înţeleasă.introducerea unor metode noi de muncă. oricare ar fi abordarea pe care ne-o propunem. Aşadar.necesitatea analizării unei situaţii pentru operarea ulterioară a unor modificări. Poate că grupul de clienţi pentru acest proiect doreşte o analiză care să . trebuie să răspundem mai întâi la cele două întrebări fundamentale: 1. Poate fi rezolvată această problemă prin training sau orice altă intervenţie educaţională? Care sunt persoanele care pot realiza IANT? Cei mai mulţi profesionişti în domeniu consideră că echipa ideală trebuie să fie formată din trainer şi managerul de linie sau de departament. Care este problema sau nevoia pe care o întâmpinăm? 2. Informaţia deţinută la oricare nivel şi care are efect asupra IANT şi rezultatelor ei trebuie pusă la dispoziţia echipei care realizează cercetarea. Fă şi tu un curs la o firmă specializată şi apoi vino şi prezintă-l şi băieţilor de la Desfacere. Într-o companie se introduce un nou soft pentru contabilitate. Înainte de orice. Nu vom insista asupra beneficiilor ce decurg dintr-o echipă având respectiva componenţă.angajarea de personal nou în locuri de muncă deja existente. precum şi întreaga lor deschidere către furnizarea de informaţii relevante. . . Se impune un program de training pentru ca toţi angajaţii să poată opera corect noile programe. poate că respectiva acţiune este mai bine să nu aibă loc. .Directorul: „Lasă că te descurci.

O a treia dimensiune care trebuie considerată se referă la rezultate aşteptate.g.g. Se va răspunde la următoarele tipuri de întrebări: Ce s-a întâmplat în organizaţie determinând procesul de IANT? (e.g. chemarea în mod repetat a companiei în procese intentate de către sindicate. schimbări în ceea ce priveşte comportamentul de cumpărare. fluctuaţie crescută a forţei de muncă. acest lucru determinând o reactualizare perpetuă a metodologiei de lucru şi producând întârzieri sau frustrări mai târziu. Nu trebuie neglijată în această fază identificarea expectaţiilor pe care le are clientul pentru finalul proiectului.cuprindă toată organizaţia însă nu posedă resursele pentru un asemenea efort. creşterea concediilor medicale în perioade non-epidemiologice. atragerea de noi clienţi care duce la modificarea abordărilor în vânzări sau la noi tehnici de marketing etc. creşterea numărului de absenţe. situaţii de indisciplină. Aceste expectaţii trebuie să fie menţionate în formă scrisă. care este nivelul agreat de performanţă pe care trebuie să-l aibă participanţii la finalul cursurilor. creşterea numărului companiilor concurente sau a calităţii . Acest lucru se referă la modalitatea în care se vor pune în practică cerinţele formulate de către clienţi. restructurarea organizaţională care poate conduce la modificare de operări în comportamentul sau cultura organizaţională. promovarea de la un nivel la altul ce conduce la actualizarea unor cunoştinţe. A doua fază a IANT constă în planificarea procesului propriu-zis. angajarea de nou personal. Un aspect ce trebuie stabilit este ierarhia de raportare. aria de întindere a cercetării.). În funcţie de aceste rezultate dorite se va formula raportul final al intervenţiei realizate.top managementului pentru activităţile ce se vor desfăşura. în această fază trebuie stabilit clar care va fi grupul ţintă. Cât se aşteaptă clienţii să fie creşterea în eficienţa muncii. ce facilităţi vor fi necesare în acest scop. Există factori care nu sunt sub controlul direct al organizaţiei şi care pot influenţa respectivele probleme? (e. Tot persoanele din conducere sunt cele care autorizează bugetul pentru acţiune aşa încât ele trebuie să înţeleagă exact desfăşurarea şi fazele analizei. chestiuni care nu se pun la punct în această fază pot ieşi în evidenţă mai târziu sub formă de obiecţii. Deşi toate aceste întrebări pot fi puse într-un stadiu ulterior al IANT.). schimbări legislative. Care sunt suspiciunile sau informaţiile care au condus la decizia de iniţiere a IANT? (e. altfel. cât timp poate dura o prezentare orală a raportului final. creşterea numărului rebuturilor sau rapoarte negative venite de la departamentul de control al calităţii etc. orarul său de desfăşurare. produse sau calitatea lor. iar cerinţele clienţilor trebuie bine înţelese şi discutate. înmulţirea plângerilor venite din partea clienţilor. lungimea raportului final. Uneori publicitatea în legătură cu susţinerea pe care o ai din partea şefilor poate „unge” mecanismele şi „îmbuna” persoanele care formează grupul ţintă al cercetării. pentru ca „pretenţiile” clientului să nu se modifice de la o zi la alta. care comportamente trebuie induse angajaţilor. În orice caz. În această fază incipientă se vor stipula şi indicatorii de performanţă pentru evaluarea IANT precum şi succesiunea în timp. tipul de format al raportului final.scăderi a productivităţii muncii. fluctuaţii economice cu efect asupra organizaţiei. introducerea de echipament nou sau lansarea unor noi produse. Este foarte important ca de la început să fie stabilit suportul şi legitimarea din partea autorităţii . este mult mai convenabil ca asupra acestor aspecte să se convină din această fază.

g. Aceste aspecte sunt abordate de către un alt curs. Este necesar să se detecteze orice posibilă urmă de rezistenţă precum şi toate părţile care ar putea periclita sau ascunde date importante în cadrul procesului ce urmează a fi desfăşurat. cifrele reprezentând volumul de vânzări. date referitoare la activitate în general. audituri financiare. directe cu referiri la anumite fapte. trebuie să fie luate în calcul un set de întrebări: • Pentru ce tip de cunoştinţe se vor efectua teste? Există anumite suspiciuni sau se vor testa cunoştinţele la modul general? • Până la ce nivel de profunzime se va ajunge cu testarea? • Ce întrebări. Uneori se poate recurge şi la observaţia angajatului la locul de muncă pentru a confirma că acesta urmează un set de reguli acceptate. rapoarte ale consiliilor directoare. Dacă se face în grup sau individual. respectiv definirea abordării – metode. timpi acordaţi fiecărei acţiuni. persoane. date referitoare la producţie. descrierea postului sau specificaţiile postului. 1. iar în cazul în care informaţia ce trebuie reţinută de angajat are un caracter mai complex. analize şi evaluări de performanţa personalului etc. Ca o continuare logică se va proceda în la redactarea planului proiectului.competitorilor pe pieţele tradiţionale. probleme asociate cu furnizorii. Vom porni aşadar de la fişa postului. Analiza detaliată Analiza trebuie să pornească având clar în minte fişa postului şi nivelul de competenţă aşteptat de la angajat. cu opţiuni multiple etc. Următoarea fază. Fişele postului şi nivelul de competenţă pentru fiecare dintre sarcinile cheie în fapt şi la nivel teoretic vor constitui un prim semnal referitor la perturbări sau probleme în performanţa la locul de muncă. Deşi această metodă este.? • Ce tipuri de răspunsuri se vor cere? • Care este variaţia permisă în cadrul unui răspuns? – Aceasta poate depinde de tipul de cunoştinţe pentru care se realizează testarea. esenţială pentru realizarea unui demers de succes este analiza de stakeholderi – adică a părţilor care ar putea avea interese în procesul de identificare şi analiză ce urmează a se desfăşura. A treia fază a IANT constă în evaluarea nevoilor din situaţia actuală Pentru a identifica ce probleme există în performanţa pe care o are o persoană la locul de muncă este necesar să cunoaştem în detaliu natura muncii sale. Analiza şi identificare cunoştinţelor Acesta este probabil cel mai direct tip de analiză. În care locuri se pot găsi materiale şi informaţii disponibile pentru planificarea ITAN? (e. Fazele 4 şi 5 se referă la identificare omisiunilor sau erorilor în abilităţile personalului şi identificare nevoilor de formare. Se va pune accent pe abilităţi şi atitudini însă analiza poate să abordeze şi evaluarea nivelului de cunoştinţe specifice. destul de directă. închise. schimbări în economia mondială. liste cu procese intentate organizaţiei.). se poate recurge la un test de cunoştinţe. această metodă constă în simple chestionări pentru a determina dacă indivizii ştiu şi înţeleg cunoştinţele de care au nevoie. schimbări ale ratelor dobânzii atât în ţară cât şi în străinătate etc. aşa încât noi ne vom mărgini să amintim că trebuie luate în calcul şi „sarcinile ocazionale” pe care le au de îndeplinit angajaţii. pe ce tipuri de subiecte vor fi adresate? • Ce tipuri de întrebări se vor folosi: deschise. . aşa cum am precizat mai sus. cu alternative.). liste cu consemnarea actelor de indisciplină.

Chestionarele de diagnoză Deşi pare simplu să dai un chestionar spre a fi completat pentru ca ulterior să analizezi răspunsurile primite. . . Tipologia chestionarelor de diagnoză O abordare posibilă ar fi să se pornească de la standardele ocupaţionale sau alte documente de acelaşi tip.observaţia muncii. Atunci când faci un chestionar. Pot fi incluse aici şi „abilităţi improbabile” pentru a vedea gradul de seriozitate în completarea chestionarului.o combinaţie între interviu şi observaţie. . . . incluzând brainstorming-ul. .o combinaţie de chestionare şi interviuri. susţinută de interviuri deşi nici una dintre aceste metode nu aduce atâta informaţie câte se poate strânge prin intermediul unui chestionar. .tehnica Delphi. O listă suplimentară poate include o serie de abilităţi asupra cărora angajatul este rugat să-şi dea cu părerea.metoda grupului nominal. . cunoştinţe şi comportamente le consideră necesare pentru a-şi realiza sarcinile de muncă la un nivel bun. De asemenea ei pot fi rugaţi să plaseze itemii listaţi în ordinea importanţei. apoi să fie întrebaţi angajaţii dacă ei pot pune în practică sau nu respectivele abilităţi. Cel mai bine în aceste cazuri este să se pornească de la fişa postului sau de la un model agreat însă trebuie evitate cu mare grijă acele întrebări care ar putea să sugereze un răspuns „aşteptat”.Care este gradul de acurateţe necesar pentru ca răspunsul să fie considerat valid? • Cine va face evaluarea răspunsurilor? Analiza abilităţilor Acest demers este de obicei mai dificil pentru că de obicei punerea în practică a abilităţilor este rezultatul implementării unui set de cunoştinţe. dacă ele ar trebui sau nu să fie incluse în specificaţiile postului. această metodă este atât de simplă pe cât pare.tehnica incidentelor critice. . atât individual cât şi prin intermediul unor focus grupuri.interviuri cu angajaţii pentru a identifica nivelul lor de performanţă.testarea psihologică.oglindirea (mirroring). Vom stărui în continuare asupra acelor metode care nu pot fi găsite cu uşurinţă în lucrări de specialitate scrise în limba română. De multe ori repondentul poate da un răspuns care crede el că este de dorit de către evaluator. O abordare alternativă presupune mai multă muncă din partea angajatului având de asemenea dezavantajul că răspunsurile s-ar putea să nu fie complete sau exhaustive. Multe evaluări de abilităţi pot fi realizate prin observaţie directă. . putem decide între următoarele metode: . aşa încât chestionarele trebuie aplicate unui număr semnificativ de subiecţi. Angajaţilor li se dă o foaie albă şi sunt rugaţi pur şi simplu să scrie care abilităţi. să se facă o listă cu abilităţile necesare pentru realizarea unei anumite meserii. Aşadar.chestionare. • . este natural să te întrebi ce fel de întrebări vei introduce.metoda jurnalului.

timpul dedicat primului va putea deveni reper pentru următoarele.Interviul trebuie să fie totuşi direct. Intervievatul trebuie să fie informat care este scopul demersului evaluatorului.Subiectului i se spune că se vor lua notiţe pe măsură ce interviul va progresa. spre deosebire de chestionar. dacă este vorba de mai multe persoane. . În schimb. Primele două-trei întrebări sunt importante pentru că ele trebuie să aibă un impact mare şi să pregătească terenul pentru activitatea ce va avea loc. Este de apreciat dacă interviul va fi mai eficient dacă la discuţii va lua parte o singură persoană sau el se va desfăşura cu mai mulţi participanţi concomitent. Este de stabilit încă de la început. De asemenea. însă acesta poate fi redus prin trimiterea respectivului chestionar referitor la angajat şi: şefilor. de asemenea cum se va înregistra informaţia obţinută. . Evaluatorul trebuie să-şi pregătească o listă cu informaţiile pe care doreşte să le obţină prin intermediul interviului. este bine ca obiectivele să fie repetate pentru ca subiectul să le înţeleagă şi să le accepte. Planificare interviului Deşi un tip de interviu nestructurat şi flexibil poate să fie eficient. Interviul Aceasta este o metodă relativ scumpă pentru că presupune întâlniri directe.Este necesară descrierea fazelor pe care le va parcurge interviul însă poate fi precizat faptul că desfăşurarea beneficiază de flexibilitate. Subiecţilor li se cere să îşi autoevalueze nivelul abilităţilor pentru fiecare item dintr-o listă ce li se pune la dispoziţie de către evaluator. Trebuie planificat cu grijă şi timpul dedicat fiecărui interviu.Deşi probabil lumea a fost informată în legătură cu scopul respectivului interviu. anumite aspecte pot fi discutate mai pe larg sau explicate mai în detaliu. . este de dorit ca abordarea să treacă printr-o fază de planificare. Dacă răspunsurile oferite ar fi sincere. rezultatele acestui tip de chestionar ar fi cele mai concludente pentru determinarea nevoilor de training. . concentrarea să se facă pe aflarea de informaţii nu neapărat pe opiniile exprimate de subiecţi – de exemplu dacă se începe cu cererea adresată angajatului de a expune cadrul general în care îşi desfăşoară activitatea poate să îl facă pe acesta să înceapă discuţia simţindu-se pe un teren sigur dându-i de asemenea oportunitatea de a vorbi nestingherit. Mai întâi trebuie ca evaluatorului să-i fie clar în minte că interviul este cea mai bună şi mai ieftină tehnică de a atinge rezultatele pe care le doreşte.O altă abordare are în centrul său un tip mai „sofisticat” de chestionar. . Experienţe de bună practică au consemnat următoarele linii directoare: .interviul trebuie început prin prezentarea intervievatorului şi a grupului de subiecţi. răspunsurile acestor chestionare pot avea un grad mare de subiectivism. rolul său şi ce se va întâmpla cu rezultatele. colegilor sau subordonaţilor. ca marcare a unor aspecte într-o listă sau pur şi simplu pe o foaie de hârtie disponibilă. deoarece nu se pot permite deviaţii semnificative în întrebările puse diferiţilor subiecţi. Această fază poate să dea primele indicaţii referitoare la atitudinea subiectului iar evaluatorul poate să-şi ajusteze abordarea în funcţie de aceasta. Conducerea unui interviu Planificare nu înlătură totuşi inerentele emoţii pe care le vor avea atât intervievatul cât şi intervievatorul. faţă în faţă cu un număr destul de ridicat de indivizi.

subiecţii vor fi întrebaţi dacă mai au ceva de adăugat şi le se va mulţumi pentru cooperare.indică cu precizie problema organizaţională.La final. participanţilor li s-ar putea sugera să ia în discuţie: „Identificarea factorilor principali implicaţi în realizarea unei anumite sarcini”. . De multe ori astfel de răspunsuri sunt date pentru a verifica abilitatea de ascultarea activă sau vigilenţa intervievatorului. . . Sunt de evitat întrebările care pot induce răspunsul prin formulare. se vor face rapoarte cu ideile exprimate. . însă nu în detaliu. Planificare include: . participanţilor li se cere să ierarhizeze problemele – situaţiile – factorii identificaţi în funcţie de prioritate. . pe măsură ce participanţii identifică şi alte probleme. Dacă răspunsurile întârzie repetat şi un timp îndelungat e necesar ca evaluatorul să se întrebe asupra cauzei acestor pauze.Intervievatul trebuie încurajat să vorbească atât prin sunete aprobatoare cât şi prin mimică sau gestică.toate bucăţile de hârtie sunt apoi colectate şi puse pe o tablă sau pe un stativ şi se vor marca acele comentarii care se repetă la mai mult de un participant.E bine ca întrebările deschise să alterneze cu cele închise. remarcile făcute trebuie recapitulată.acţiunea se repetă. împreună cu invitaţia de a exprima şi alte comentarii. Grupului i se cere să discute respectivele ierarhii. mai ales cele care sunt contradictorii luându-se notiţe la comentariile exprimate mai ales de grupurile minoritare. iar ele vor fi transmise tuturor participanţilor.Într-un interviu de grup. fiecărui participant trebuie să i se permită să-şi spună opinia. Încurajarea trebuie făcută cu sinceritate. .şi alţi itemi pot fi adăugaţi ulterior. Analizarea rezultatelor obţinute în urma aplicării diferitelor metode: Pentru aceasta este necesară reamintirea beneficiilor IANT: . .luarea unei decizii asupra unui domeniu ce va fi supus brainstorming-ului.prioritizările sunt apoi adăugate pe listă. .după ce toţi itemii posibili au fost identificaţi. . Sesiunea poate avea loc după aceea conform protocolului obişnuit. După terminarea sesiunii grupului nominal.selectarea grupului nominal care va lua parte la sesiunile de discuţii. - . . dând şansa participanţilor să emită şi alte păreri în completarea celor spuse iniţial. Metoda grupului nominal Grupurile nominale sunt de fapt sesiuni de brainstorming şi sunt folosite în stadiile iniţiale ale IANT pentru ca evaluatorul să-şi formeze o imagine de ansamblu asupra situaţiei şi pentru a determina semnale care pot să-l conducă spre acţiuni ulterioare. O alternativă care să inducă un grad mai mare de control din partea facilitatorului ar fi: .Intervievatului trebuie să i se acorde un timp rezonabil pentru a răspunde la întrebări. Se va specifica din nou la ce se vor folosi respectivele date.Remarcile evazive nu trebuie permise.fiecare participant este rugat să scrie pe o foaie de hârtie răspunsul lor individual la întrebarea: „Care este cel mai important factor care vă împiedică să vă realizaţi sarcinile la cel mai înalt nivel de eficienţă?” . Subiectului trebuie să i se ceară ca acestea să fie explicate.

În acest sens. Designerilor de programe trebuie să li se dea informaţia completă şi netrunchiată acumulată în această fază. atunci se poate ajunge la o soluţie care poate ţine de formare sau de un alt tip de intervenţie organizaţională. Introducerea unui sistem revizuit de pentru îmbunătăţirea procesului muncii programe de formare care să se concentreze asupra noilor itemi introduşi Cunoştinţe. atitudini şi abilităţi revizuite . o comparare a celor două şiruri de date.relevă obiectivele de training. Dacă există diferenţe. descrierea fişei postului. După comparare celor două şiruri de date vor apărea ca evidente diferenţe. . putem vorbi de existenţa unei NEVOI. analiza modului în care se realizează efectiv activitatea angajatului la respectivul loc de muncă. . atitudini şi calităţi personale. problemele sunt programe existente de formare în abilităţi cauzate de comportamente disfuncţionale interpersonale . se vor pune pe hârtie nevoile referitoare la un anume loc de muncă şi sarcinile adiacente pentru a fi comparate cu situaţia actuală.Introducerea unor programe de formare modificate nou construite sau concentrate pe domeniile revizuite descoperite Deşi toţi angajaţii au abilităţile şi Introducerea sau modificarea unor cunoştinţele necesare. Oricare ar fi metodele folosite. a specificaţiilor postului. Iată un exemplu de nevoi identificate şi posibile soluţii (Rae. curentă.. analiza fişei postului. 2. Faza 6 a IANT constă în determinare obiectivelor de training şi a conţinutului acestuia Această fază leagă procesul de identificare a nevoilor cu pregătirea pentru redactarea propriu-zisă a programului. divergenţe şi variaţii. Diferenţele şi divergenţele observate în stadiul anterior pot fi folosite în forma respectivă de către designer dar ele pot fi de asemenea reformulate în obiective concise. proceduri etc. Acolo unde pentru lista de specificaţii şi competenţe nu vor apărea reflectări ale situaţiei actuale. 3.identifică gradele / scalarea nevoii identificate. evaluatorul trebuie să aibă acces la trei tipuri de resurse: 1. la finalul analizei trebuie să fie analizate datele adunate pentru pregătirea următoarei faze a procesului de training. date obţinute prin metodele explicate mai sus. Pentru ca procesul să poată fi finalizat cu succes.indică tipul de soluţie care poate fi adoptată. . a standardelor de competenţă – aceste informaţii hard trebuind să fie susţinute şi de datele soft: comportamente dezirabile. Investigaţii ulterioare vor putea să confirme sau infirme necesitatea unei intervenţii de tip training. 1997): Nevoie identificată Proces posibil de soluţionare Introducerea de noi sisteme.identifică dimensiunile respectivei probleme.

Acţiunea ar trebui să se concentreze asupra aplicării noilor programe pentru a se asigura implementarea sarcinilor cerute şi poate un control mai strict şi o creştere a monitorizării din partea managementului însoţită de coaching individual sau de grup. dar tehnica incidentelor critice? Deşi angajaţii au cunoştinţele şi abilităţile necesare şi au beneficiat de formare. Ce înseamnă observaţia? Cum se poate folosi observaţia în IANT? 2. iar programele realizate în acest scop sunt realizate pentru a-i oferi participantului şansele şi oportunitatea de a realiza munca cu o eficienţă crescută.Sesiuni de formare continuă. trebuie să precizăm că întrucât literatura de specialitate consacră un termen nou pentru cel care beneficiază de activitatea de formare / training şi anume „learner” – „cel care învaţă”. întrucât pune accent nu numai pe partea de activism şi implicare în discuţii ci evidenţiază şi faptul că formarea înseamnă în mod esenţial dezvoltare personală prin învăţare. „Learner” are o conotaţie care face ca sfera de acoperire a conceptului să fie mai largă decât cea a termenului de participant. Nu există probleme legate de cunoştinţe Soluţia nu ţine de formare ci de modificare sau abilităţi. s-ar putea lua în sau abilităţi cu excepţia acelora care provin considerare angajarea de personal nou din insuficienţa personalului Mai există mici „scăpări” cauzate de Păstrare actualei situaţii. abilităţi. Ce este tehnica Delphi. ei totuşi nu se comportă conform aşteptărilor fixate înaintea acestor intervenţii educaţionale PLANIFICAREA SI DESIGNUL ACŢIUNILOR DE FORMARE / TRAINING TEORII ALE ÎNVĂŢĂRII ADULŢILOR Înaintea de a începe această generoasă temă. comportamentul incluzând în acest caz şi aspecte legate de cunoştinţe. Programele de formare / training sunt vehiculul care mijloceşte inducerea unei schimbări comportamentale. atitudini şi relaţii. însă ele sunt insignifiante. 1997) . iar în limba română nu am găsit un sinonim suficient de acoperitor. sunt inutile. rare şi nu cauzează dificultăţi De citit: 1. problemele sunt cauzate de practicilor de muncă proceduri de cele mai multe ori inutile şi complicate Nu există probleme legate de cunoştinţe Soluţia nu ţine de formare. motive neindentificabile. (Rae. vom folosi în continuare termenul de participant. Chiar dacă programele iniţiale au fost validate.

2003) au combătut mai ales afirmaţia că adulţii participanţi sunt conştienţi de lacunele pe care le au sau nevoile de învăţare pe care le au în meseria pe care o practică. În 1998. iar experienţa participanţilor ar trebui să fie folosită ca o resursă. ceea ce afectează în mod special calităţile. procesul având ca şi consecinţă crearea de goluri în învăţare). Adulţii sunt conştienţi de nevoile lor specifice de învăţare ce rezultă din meseria pe care o practică. Învăţarea ar trebui privită mai degrabă ca un parteneriat între formator / trainer şi participant. Cea mai faimoasă teorie asupra învăţării este aceea enunţată de Kolb (1981) şi se referă la învăţarea experienţială (învăţarea din practică). învăţarea prin descoperire şi teoriile constructiviste (construirea cunoştinţelor este în mare măsură un proces individual şi fiecare persoană care învaţă îşi creează propria teorie despre lume. Are la bază următoarele principii: Învăţarea trebuie percepută mai degrabă ca un proces decât în termeni de rezultate. fiind totuşi în esenţă legate de diversele curente psihologice referitoare la modelarea comportamentală şi învăţare. . teoriile gestaltiste (susţin că tehnicile de învăţare ar trebui să fie folosite într-o abordare holistică şi nu fragmentată şi recunosc importanţa formării unor modele şi structuri mentale concomitent învăţării). 2003): Adulţii maturi se auto-orientează şi sunt autonomi în ceea ce priveşte abordarea învăţării. cognitivism (abordările cognitiviste urmăresc modul în care oamenii preiau informaţia din mediul înconjurător. valorile şi comportamentele acestora. Recunoaşte de asemenea importanţa mediului învăţării. Această abordare a fost subiectul criticii pentru că aşteaptă prea mult de la persoana care învaţă. o prelucrează mintal şi apoi o folosesc în activităţile zilnice). Principiile lui Knowles. Abordări teoretice ale învăţării Vom trece destul de repede peste behaviorism (în programele de formare încă se folosesc tehnici legate de stimul-răspuns şi întărirea unor comportamente). Cheetham şi Chivers (2001. pot fi simplificate după cum urmează (Simmonds. Îşi formează şi testează ipotezele bazându-se pe ceea ce aud şi văd în jurul lor. citat in Simmonds. Această teorie a avut şi ea detractorii ei. abordările mixte (învăţarea socială – vede învăţarea ca pe un proces continuu şi dinamic şi ca pe o interacţiune reciprocă între indivizi.). Knowles vine cu un nou concept şi cu o nouă teorie: andragogia (teoria învăţării adulţilor) ca opusă termenului de pedagogie (teoria învăţării copiilor). Adulţii simt nevoia să aplice cunoştinţele sau abilităţile nou dobândite în circumstanţe imediate. behaviorism aplicat (programe bazate pe acţiuni tip încercare eroare). programele de formare au avut diferite forme şi au pornit de la diferite abordări. Adulţii învaţă cel mai bine printr-o metodă care se concentrează asupra oferirii de experienţă.De-a lungul timpului.

noi experienţe. Puncte tari: imaginaţie. luarea de decizii. Iată cum pot arăta aşadar participanţii la un curs de training (Honey si Mumford. Tind să facă ceva mai întâi şi apoi să se . 1998) a considerat că fiecare adult este tributar unui stil de învăţare specific. Divergent: încearcă să genereze idei alternative. Iată ciclul învăţării adulţilor în conformitate cu teoria lui Honey şi Mumford (2000) având la bază teoria lui David Kolb. posibilităţi. Învăţarea este un proces holistic de adaptare la mediu. Puncte tari: gândire inductivă şi abilitatea de a crea modele teoretice. Adaptare: Încearcă să răspundă condiţiilor în care se găseşte la un anumit moment. Sunt deschişi. Milano & Willis. Le place senzaţia de aici şi acum şi sunt fericiţi să fie dominaţi de experienţa imediată. Puncte tari: aplicaţii practice. capacitatea de a vedea o situaţie din mai multe perspective. şi acest fapt îi face să fie entuziaşti în legătură cu fiecare lucru nou. analizez acea experienţă Trag o concluzie în urma experienţei avute Explicaţiile modelului Kolb: Converge – combină conceptualizarea abstractă cu experimentarea activă. Învăţarea implică schimburi între om şi mediu. Procesul de învăţare necesită rezolvarea conflictelor între moduri dialectic opuse de adaptare la mediu. Convergent: încearcă să adune informaţia într-un singur răspuns corect. 2000): ACTIVIŞTII – se implică total într-o nouă experienţă. Asimilare: încearcă să creeze şi să înţeleagă teorii care sunt logice şi precise. Separă / Divide – combină experienţa concretă cu observaţia reflexivă.Învăţarea este un proces continuu bazat pe experienţă. atenţie la sensuri şi la detalii. să facă lucrurile să se mişte. opţiuni. aplicaţiile practice. nu au nici o umbră de scepticism. Puncte tari: rezolvarea de probleme. se adaptează şi acţionează. Filozofia lor este „Măcar o dată pot încerca orice!”. Având în vedere acest ciclu al învăţării. Învăţarea este un proces de cunoaştere creativă. Asimilează – combină conceptualizarea abstractă cu observaţia reflexivă. Am o experienţă Planific paşii următori Reflectez. Kolb (apud.

Abordează problemele logic. Atunci când acţionează o fac având în minte întregul ansamblu care include trecutul şi prezentul ca şi alte observaţii personale. cea a experienţei concrete – să spunem că ai realizat mai multe bucăţi dintr-un şurub special însă ele nu a trecut de controlul calităţii şi şeful ţi-a reproşat că ai făcut multe erori. Acesta este modelul lor mental şi resping orice care nu se încadrează în el. Zilele lor sunt pline de activităţi. ei o caută pe următoarea. cu picioarele pe pământ cărora le place să ia decizii practice şi să rezolve probleme. În faza reflexivă te dai un pas înapoi şi te gândeşti unde ai greşit – poţi chiar relua procesul în mintea ta. Răspund bine problemelor şi oportunităţilor provocatoare. Sunt în esenţă practici. Adună date. logic. analitici şi dedicaţi raţionalităţii obiective mai degrabă decât situaţiilor ambigue sau subiective. Le place să îi observe pe ceilalţi oameni în acţiune. De îndată ce o activitate a încetat să-i mai intereseze. şi direct şi prin intermediul altora şi preferă să se gândească asupra lor îndelung înainte de a ajunge la o concluzie. . Tind să nu aibă stare în discuţii cu final deschis. Le place să se îndeletnicească cu diverse lucruri şi acţionează cu încredere atunci când dau de o idee care le place. REFLEXIVII – le place să facă un pas înapoi pentru a gândi asupra experienţei avute din mai multe puncte de vedere. Tind să caute provocarea experienţelor noi. Tind să adopte un profil şters şi au un aer puţin distant. teorii. „De unde pornim demersul?”. Sunt persoane care se gândesc mult şi le place să ia în considerare toate dimensiunile posibile şi toate implicaţiile înainte de a face vreo mişcare. Caută şi cercetează idei noi şi caută orice oportunitate pentru a le experimenta. modele şi gândirea sistemică. Întrebările pe care ei le adresează în mod frecvent sunt „Are logică?”. Îi ascultă pe ceilalţi şi iau pulsul discuţiei înainte de a-şi exprima punctele de vedere. însă în acest mod caută de fapt să devină centrul atenţiei. Colectarea detaliată a datelor şi analiza experienţelor şi evenimentelor semnificative este ceea ce contează. „Cum se potriveşte asta cu cealaltă?”. Tind să fie perfecţionişti şi tind să nu se oprească până când lucrurile nu sunt curate aşa cum vor ei şi fixate în scheme raţionale. Sunt persoane gregare şi îi implică mereu pe ceilalţi . TEORETICIENII – adaptează şi integrează observaţiile în teorii complexe şi logice. Filozofia lor este să aibă grijă. PRAGMATICII – le place să încerce idei noi. Sunt acele tipuri de persoane care se întorc de la un curs de management inspiraţi şi plini de idei pe care ar vrea să le încerce şi să le pună în practică. Ei gândesc problemele de jos în sus. principii. Tind să fie detaşaţi. tolerant. Le place să analizeze şi sintetizeze. însă sunt plictisiţi de implementare sau consolidare pe termen lung. Găsesc soluţii la probleme prin intermediul brainstormingului. Ei asimilează idei disparate în teorii coerente. aşa încât ei tind să amâne ajungerea la o concluzie finală o cât mai lungă perioadă de timp. Filozofia lor este „Există întotdeauna o cale mai bună” şi „Dacă merge. teorii şi tehnici pentru a vedea dacă funcţionează în practică. atunci e bun”. În prima fază. Filozofia lor valorizează raţionalitatea şi logica. gândire laterală şi orice lucru care e la întâmplare. Preferă ipotezele de bază. Ei sunt cei care preferă să ia loc mai în spate în cadrul şedinţelor sau discuţiilor. atunci e bun”. „Dacă e logic. Maximizează certitudinile şi se simt inconfortabil faţă de judecăţi subiective. pas cu pas.gândească la consecinţe.

În plus. experienţa în postul respectiv şi experienţa de muncă în respectiva organizaţie. Aşadar. În faza a patra. aceasta incluzând experienţa sa anterioară. De asemenea în acest context trebuie realizată o evaluare a competenţelor trainerului. cum poţi corecta erorile şi te decizi să încerci să realizezi acele şuruburi cu lumina batând din partea stângă pentru o mai bună vizibilitate. a abilităţilor sau cunoştinţelor pe care le are? Dacă se solicită un consultant extern. în această fază trebuie determinate obiectivele de trening. Toate aceste obiective însă. ceva ce poate fi măsurat şi demonstrat. Trainerul este cel care fixează limitele. formularea obiectivului trebuie să aibă în centrul construcţiei sale un verb. pus în termeni behaviorişti. observabil şi măsurabil. A treia întrebare este CE? Ce doreşti ca participantul să ştie efectiv sau să poată face? Adică. . mai există două cerinţe – prima este legată de condiţiile în care acea performanţă poate fi realizată şi cea de a două standardul la care se aşteaptă realizarea respectivei sarcini.În faza de abstractizare încerci să înţelegi de ce ai greşit. testezi noua idee în noua situaţie. va fi acesta în stare să înţeleagă contextul organizaţional? A doua întrebare este DE CE? Cunoscând deja participanţii. În al doilea rând. cât de specific şi detaliat trebuie să fie conţinutul cursului? În realizarea acestui pas. teorii şi evenimente în practică? Practicienii spun că pentru a fi capabil să realizezi efectiv un eveniment de training. Adică. trebuie aliniate celorlalte documente programatice sau strategice ale organizaţiei. Mulţi designeri de training sunt foarte ambiţioşi. Cum arată însă toate aceste metode. trebuie să-ţi pui cel puţin şapte întrebări. este bine să începi cu ceea ce nu trebuie să ştie participanţii la finalul sesiunii. De asemenea trebuie luată în calcul şi experienţa lui întrun post similar într-o altă organizaţie. pornind de la faptul că ne concentrăm asupra îmbunătăţirilor de performanţă. Este relevant nivelul cunoştinţelor sale. condiţiile şi standardele vom putea formula un obiectiv eficient de învăţare. Prima dintre ele este CINE? Pentru cine este sesiunea de trening? Cine o va conduce? Cine sunt cei care participă? Câte persoane sunt şi care sunt caracteristicile lor? Trebuie să poţi identifica acel comportament pe care îl are participantul în momentul în care începe sesiune de formare. luând împreună performanţa. care delimitează barierele. Este ceva ce angajatul va face ca urmare a învăţării şi formării. Care este scopul? Care se doreşte a fi rezultatul? Care este ţinta şi motivaţia sesiunii? În ce latură se doreşte îmbunătăţirea performanţei angajatului? Un obiectiv bun de trening trebuie să pornească de la abordarea behavioristă. este ceva ce angajaţii pot demonstra.

Învăţarea implică însă şi acumularea cunoştinţelor necesare de conducere a echipelor. greşeli. Totuşi. materiale şi echipament. În acelaşi timp consecinţele se pot măsura şi în termeni de pierderi. Ar trebui incluse apoi. mai ales în ceea ce priveşte necesarul de resurse: timp. la birou? Sau poate să se desfăşoare într-o sală de formare. în fabrică. clienţi nemulţumiţi. TREBUIE INCLUS AR TREBUI INCLUS DACĂ MAI E LOC Aşa cum se poate observa. Această abordare însă este extrem de costisitoare. Deci. în timpul activităţii. pentru ca trainingul să fie productiv nu doar eficient. Ţinând însă cont de toate acestea. La locul de muncă. la folosirea utilajului. A patra întrebare: UNDE? Unde se va desfăşura sesiunea de formare. Informaţia din categoria „dacă mai e loc” sunt materiale extra sau ceea ce participantul ar putea aprofunda prin intermediul unui curs la distanţă. pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor. De asemenea participantul poate să caute singur materiale pentru autoinstruire.a. acele elemente fundamentale pentru atingerea sarcinii. în afara programului? De observat totuşi că nu se pot forma piloţi de avioane fără ca aceştia să fi trecut înainte de toate prin simulatoare de zbor. De asemenea angajatul poate să spere că va învăţa mult într-un timp scurt. casete cu anumite programe sau chiar cursuri video. Similară este şi situaţia vatmanilor sau conducătorilor de metrouri. în condiţii de siguranţă a demersurilor. acele lucruri pentru care se mai poate găsi timp şi pentru care participantul are motivaţia şi aptitudinea potrivită de a le învăţa sau dacă e cazul să le discute şi să le pună în practică în colaborare cu colegii. cum selectezi grâul de neghină? O ilustrare bună este poziţionare informaţiei sub forma unei pâlnii. . Cei mai mulţi oameni învaţă cele mai multe lucruri şi punerea lor în practică realizându-le efectiv. accidente ş. tocmai limitarea conţinutului este factorul care poate determina un câştig substanţial. Acest gen de informaţii pot să fie reluată şi aprofundate ulterior la locul de muncă prin intermediul unor sesiuni de coaching sau mentoring. trebuie să spunem că cea mai importantă parte a învăţării se realizează la locul de muncă. Sunt de înţeles constrângerile financiare şi de timp. Acestea sunt acele aspecte care îi dau posibilitatea participantului să ducă învăţarea mai departe. însă neîmplinirea acestui deziderat poate conduce la frustrare şi furie ca şi la pierderea stimei de sine sau diminuării percepţiei de sine. bani. cum pui priorităţile. într-o sală de conferinţe. punerea în practică a calităţilor de negociator activităţi care pot fi realizate într-un mediu exterior celui de muncă.Doresc să concentreze prea mult material într-o perioadă prea scurtă de timp. pentru dezvoltarea atitudinilor pentru punerea în practică a unor abilităţi. online sau alte forme de învăţare. spaţiu. în partea de sus sunt prinse acele competenţe de bază.

Cât timp pot participanţii să lipsească de la locul de muncă? De câte ori pot ei face acest lucru? Vor lipsi pentru o zi. locul în care se desfăşoară procesul de formare este un detaliu extrem de important. Cea de a cincea întrebare este CÂND? La ce moment trebuie să aibă loc procesul de formare? La ce oră? În care zi din săptămână? Sau din lună sau din an? Putem porni chiar de la exemplele pe care ni le oferă şcoala. Totuşi. după o perioadă de predare. Trebuie însă luate în considerare şi condiţiile personale ale participanţilor (părinte singur. învăţarea la locul de muncă poate fi extrem de eficientă dacă procesul prin care se realizează aceasta este unul bine structurat. sunt cei care determină formarea sau învăţarea. în general. Un alt aspect care trebuie luat în considerare este lungimea şi intervalul de concentrare a atenţiei la adulţi. De aceea. Însă de exemplu. timpul alocat de către companii pentru sesiuni este insuficient. Nu toate persoanele pot să-şi schimbe agenda personală pentru a participa la sesiuni. În acelaşi timp. întro modalitate şi într-un timp care să-i fie convenabile. Pentru alţii însă. fiecare învaţă în mod diferit în diferite momente ale zilei. Timpul este un element important în designul programelor de trening. Este bine să se pornească de la . Timpul costă bani. lucrători în schimbul trei etc. un bun trainer va pune în program o activitate practică. exclusiv. zgomotului.). un adult nu se poate concentra asupra unui modul de învăţare.Totuşi. studii de caz sau exerciţii de formare a deprinderilor. Aceasta pentru că trebuie să se aibă în primul rând în vedere ajutarea. susţinerea oferită participantului şi responsabilizarea sa faţă de procesul de învăţare. pentru o jumătate de zi? De multe ori un curs de două-trei săptămâni cu relocarea participanţilor într-un hotel poate avea efecte benefice şi asupra atitudinilor şi creşterii coeziunii de grup. este bine cunoscut că imediat după masa de prânz nu este un moment favorabil activităţilor intelectuale. în medie. Important de reţinut în acest moment este faptul că. care să răspundă diverselor tipuri de învăţare şi să acopere nevoile de învăţare specifice. Ambele posibilităţi au avantaje şi dezavantaje care vor fi dezbătute în prelegerile viitoare. Multe persoane preferă să participe la sesiuni de formare în timpul dimineţii. pentru evitarea întreruperilor. Probabil că vă este familiară curba învăţării. în acest interval orar. Aşadar. De cele mai multe ori. însă de prea multe ori banii. lipsei de concentrare este de asemenea o opţiune valabilă şi recomandată. Ţineţi minte că orele de matematică erau mai mereu dimineaţa iar sportul mai spre finalul zilei. este destul de dificil să îşi intre în ritm de dimineaţă şi preferă învăţatul seara sau noaptea. De aceea. Nu se recomandă ca în designul de traninig să se înceapă de la timpul alocat şi apoi să se înghesuie activităţile propuse. mai mult de 20 de minute. scoaterea participanţilor din mediul lor de muncă. trebuie să urmeze discuţii şi întrebări. Aşa cum există o curbă a învăţării există şi una a uitării.

a planurilor şi politicilor de resurse umane. De exemplu întreaga organizaţie sau doar un anume departament pot avea o strategie de e-learning (învăţare virtuală). În ultimul timp însă.participanţi. Simmonds) vorbeşte despre aproximativ 70 de astfel de metode. S-ar putea decide ca cel puţin la trei persoane pe trimestru să le fie facilitat accesul la un set de module de pregătire pe internet. de exemplu un studiu de caz. cât costă are de a face evident cu costurile şi beneficiile. este un fapt demonstrat că folosesc în practică doar jumătate dintre ele. A şasea întrebare este CARE? Care să fie strategia de învăţare? În ce mod vor fi ajutaţi participanţii să se dezvolte? Acesta din perspectiva strategiilor organizaţionale. Dar dacă dorim să ducem învăţarea cu un pas înainte şi să-i ajutăm pe participanţi să aplice acele cunoştinţe atunci doar o prelegere este insuficientă. dacă dorim ca participanţii să înţeleagă anumite concepte. . Aşa încât. Este foarte important pentru furnizorul de servicii de formare să justifice în faţa clienţilor modul în care poate fi recuperată investiţia în training. rezultatele formării pot fi observate şi măsurate numai după un anumit număr de luni. în ochii directorilor financiari ai unei companii. adaptate după Swanson (2001). O astfel de strategie poate viza şi un anumit număr de muncitori sau manageri de nivel jos sau mediu pentru a avea dreptul de a obţine o diplomă de studii în management sau un MBA. Fiecare dintre ele este potrivită pentru obţinerea unui anume rezultat. (apud. Există două tabele pe care le folosesc specialiştii. Se poate decide dacă e nevoie de un departament intern de traning sau acest serviciu poate fi externalizat. Există nenumărate metode ce pot fi folosite în formare şi le vom dedica o prelegere întreagă. au fost dezvoltate metode de evaluare a modului în care poate fi recuperată investiţia în trening. O clasificare a lui Bournier şi Flowers (1997). rezultatele şi funcţiile învăţării. apud Simmonds (2003). Însă deşi cei mai mulţi dintre formatori cunosc foarte multe. Strategiile pot prevedea şi cât procent din procesul de formare poate avea la locul de muncă şi cât în afara lui. Întrebarea finală: CUM / CÂT COSTĂ? Cum se referă la metodele de învăţare care sunt disponibile. Atunci însă. Aşa încât. strategia care va fi adoptată este determinată în mare măsură de natura. Totul depinde de obiectivul de învăţare pe care îl avem la un moment dat. nevoile şi obiectivele lor şi ceea ce se poate realiza în intervalul de timp propus. standarde şi calitate. această problemă rămâne în suspensie şi ne-rezolvată. mai ales. atunci e probabil că e necesară o prelegere sau lectura. Ca o consecinţă firească. fapte sau elemente. o discuţie sau o dezbatere. a filozofiei de formare. Din păcate multe organizaţii tind să adopte o viziune pragmatică şi pe termen scurt referitoare la pregătirea personalului. iar unii furnizori de servicii o folosesc cu succes. De multe ori. Trebuie să alegem şi o metodă care să presupună punerea în practică a informaţiilor dobândite. aşa încât beneficiile sunt de cele mai multe ori neglijate. dincolo de orizontul temporar al unui an financiar. formării i-a scăzut valoarea atât în ochii managerului general dar.

Designerul evenimentului………………………………. Data………… Opţiunile de formare Opţiunea Opţiunea Opţiunea 1 2 3 . Cât timp îi va lua participantului să ajungă la standardul propus f. Câte persoane vor participa la sesiunea de formare Operaţii de calcul h.. Câte unităţi utile produc participanţii în tipul perioadei de dezvoltare hxe j. Data………… Opţiunile de formare Opţiunea Opţiunea Opţiunea 1 2 3 Date a. Care este performanţa iniţială a participantului d. Care este perioada de validare externă (menţionaţi cea mai mare valoare de la punctul e) g. Care este valoarea rezultatului în timpul perioadei de validare externă jxb Tabel privind raportul intrări / costuri Cursul de formare……………. Câte unităţi utile vor fi produse în total în timpul perioadei de validare externă [(f-e) x d] + i k. Designerul evenimentului………………………………. Care este performanţa vizată la finalul sesiunii de formare e. Câte unităţi utile produc participanţii în timpul perioadei sesiunii de formare d+c/2 i. Care este unitatea de evaluare b.Tabel privind raportul cost / beneficii Cursul de formare…………….. Care este valoarea financiară a fiecărei unităţi c.

conform tipologie Honey şi Mumford? .Identifică şi analizează Diagnoza performanţei Documentarea expertizei Contractul cu stakeholderii Altele Planificarea şi designul Diagnoza şi feedback-ul Designul deja existent Designul adaptat la nevoi curente Grupele pilot şi realizarea de îmbunătăţiri Dezvoltarea suportului media şi alte materiale Altele Implementarea şi livrarea Administrarea evenimentului / sesiunii Livrarea sesiunii Costuri fixe Costuri adiţionale / neaşteptate Altele Validarea şi evaluarea Evaluarea rezultatelor Raportarea rezultatelor Urmărirea (follow up) performanţelor Roll aut Altele TOTAL raport intrări / costuri ANALIZA Opţiunea de formare TOTAL rezultate / beneficii pentru toţi participanţii k minus TOTAL intrări / costuri REZULTAT Opţiunea 1 Opţiunea 2 Opţiunea 3 De reţinut: Ce sunt programele de formare Modelul Kolb şi dezvoltările lui Honey şi Mumford Întrebări necesare pentru realizarea designului de training Întrebare: Care credeţi că este stilul dvs. de învăţare.

TIPURI DE FORMARE / TRAINING: ON THE JOB. Primul dintre paşi presupune doar recapitularea obiectivelor aşa cum au fost ele relevate în cadrul procesului de IANT. este necesar să se răspundă la o serie de întrebări: 1. următorul plan: 1. Operaţional. descrierea detaliată a paşilor necesari în designul conţinutului programului precum şi descrierea abordărilor de formare disponibile. 2. este bine ca formatorii să se abţină de la . În ceea ce priveşte caracteristicile participanţilor care iau parte la formarea off the job. vom avea în minte. Determinarea caracteristicilor participanţilor şi cum vor afecta acestea designul programului. Totuşi. 2. În această fază este necesară ordonarea lor logică sau prioritizarea lor. OFF THE JOB Definim termenii din titlu ca „on the job training” – formare la locul de muncă. Vârsta participanţilor este de asemenea un aspect care va influenţa sesiunile de formare. 3. 4. Formularea obiectivelor de formare agreate cu părţile implicate. iar „off the job training” – formare în afara locului de muncă. training extern. Luarea deciziei referitoare la care dintre tipurile de formare – on the job sau off the job este cea mai potrivită în situaţia dată. Această prelegere va avea menirea de a clarifica câteva aspecte referitoare la aceste tipuri de formare şi dezvoltare profesională. Un grup de participanţi care sunt tineri vor reacţiona diferit faţă de un grup de participanţi mai în vârstă. Determinarea modurilor celor mai eficiente în care obiectivele pot fi atinse. Câte persoane vor fi participa la formare? Evident că răspunsul va avea impact asupra modului în care se va desfăşura evenimentul sau evenimentele.

În multe cazuri. cel mai probabil este ca participanţii să fie extrem de eterogeni.a face comentarii care tind să discrimineze în orice mod participanţii. De multe ori. Constrângerile temporale în designul programelor de formare este unul dintre factorii principali pe care specialiştii trebuie să îl ia în calcul. Această constrângere poate fi impusă încă din faza de analiză a nevoilor de formare. aşa încât e necesar ca programul să fie cât mai variat posibil pentru ca să se asigure interesul din partea tuturor categoriilor de persoane. însă se estimează că planificarea. aşa cum au fost ele prezentate în prelegerea anterioară. vor exista stakeholderi care vor obiecta în legătură cu obiectivele incluse în programul de formare sau cu timpul necesar pentru realizarea acestora. . În practică. asigurând în prealabil sprijinul managementului superior. Această chestiune este uşor de rezolvat atunci când clientul are un centru de formare propriu. externă. trebuie luate în considerare şi restricţiile pe care le poate impune asupra programului o asemenea soluţie. De asemenea trebuie să se ţină seama şi de diferitele stiluri de învăţare ale potenţialilor participanţi. există posibilităţi de ajungere la compromis cu „sabotorii”. în asemenea cazuri. însă atunci când pentru activităţi trebuie găsită o locaţie. Cel mai important în această situaţie este să se realizeze o ierarhizare a obiectivelor de formare în funcţie de priorităţi. În ceea ce priveşte timpul estimat ca fiind necesar pentru realizarea unei sesiuni. 3. specialiştii consideră că întotdeauna timpul alocat iniţial nu este suficient. Pentru formarea în afara locului de muncă. timpul necesar pentru realizarea efectivă a materialului ce se livrează într-o sesiune ar trebui să aibă o durată care să fie de şase până la de zece ori mai mare decât timpul alocat sesiunii propriu-zise. se pune problema locului unde se va desfăşura evenimentul. depinzând şi de abilităţile de negociere ale formatorului. trainerul trebuie să „lupte” pentru menţinerea priorităţilor propuse şi a timpului optim necesar punerii acestora în practică. De aceea.

iată câteva caracteristici ale acestuia. dacă nu sunt trataţi preferenţial. păstrează un raport bun cost-beneficii. permite folosirea unui număr mare de metode de formare. pot fi lăsaţi în urmă. fiecare aducând cu sine la discuţii o anume experienţă trăită sau cunoştinţe care pot îmbogăţi discuţiile din grup. existând riscul ca pentru cei care pornesc de la nivelele cele mai de jos. diferitele tipuri de preferinţe personale pentru învăţare ale indivizilor nu pot fi toate satisfăcute.Avantaje şi dezavantaje ale trainingului extern (Rae. viziunile şi părerile persoanelor pot fi împărtăşite cu ale altora. 1997): Avantaje: • • • • adună la un loc persoane cu nevoi similare. dat fiind că formează un număr mare de persoane care au aceeaşi nevoie. se creează oportunitatea pentru participanţi de a clarifica aspecte pe care nu le înţeleg sau pentru care au nevoie de mai multe informaţii. aşa după cum vor fi descrise în prelegerile viitoare. În ceea ce priveşte trainingul la locul de muncă. Dezavantaje: • • • diferitele viteze de învăţare ale indivizilor care sunt obligaţi să facă compromisuri pentru ca întregul grup să parcurgă materialele în timpul alocat. înainte de a-i trasa avantajele şi dezavantajele. on the job training. . • • concepte sau tehnici noi pot fi prezentate unui număr mare de persoane în cel mai scurt timp posibil. opiniile. • nu toţi participanţii au acelaşi nivel de motivaţie şi de fapt unii pot manifesta rezistenţă la învăţare pentru că nu au dorit să participe la eveniment de la început. nu toţi participanţii pornesc de la acelaşi nivel de cunoştinţe sau abilităţi.

2. De aceea. trainerul trebuie să se asigure că nivelul cursului nu este nici prea coborât şi nici prea ridicat. Discutarea planului propus cu persoanele care vor fi implicate – participanţii şi şefii lor direcţi. Un alt punct asupra căruia trebuie să se concentreze trainerul este nivelul de cunoştinţe şi abilităţi iniţiale pe care le au participanţii. Probabil că analiza nevoilor de formare va scoate la iveală o gamă largă de nivele la care se situează viitorii participanţi. Se va ţine cont de vârsta participanţilor. Ca design propriu zis. În funcţie de aceasta se vor organiza atâtea evenimente care vor acoperi întreaga populaţie ce trebuie educată.Ca şi în cazul formării în afara locului de muncă şi în acest caz este important să cunoaştem numărul participanţilor. etc. coaching. Planificarea ordinii evenimentelor pentru a atinge obiectivele participanţilor şi ale companiei. Completarea unui program final. 4. Pregătirea unei schiţe pentru programul detaliat aşa cum rezultă din itemii anteriori. nivelul final va trebui stabilit în urma discuţiilor cu beneficiarul primar – managerul de linie sau al departamentului din care provin participanţii. 3. Luarea deciziei asupra abordărilor ce vor fi folosite – unu la unu. 1997) Formarea la locul de muncă – internă 1. agreat de părţile implicate şi din care pot fi apoi extrase planuri detaliate. trebuie să parcurgă câţiva paşi. . (Rae. 5. prin mentori. atât formarea la locul de muncă cât şi cea externă. noii veniţi vor beneficia de o altă abordare decât personalul cu mai multă experienţă.

Discutarea planului propus cu practicienii de formare. 3. 2. treci la treabă!”. 2. 3. Pregătirea unei schiţe pentru programul detaliat aşa cum rezultă din itemii anteriori. la propriul banc de lucru. Rezumând. se vor face demersurile necesare ca persoana să şi le însuşească. însă ea se prezintă astăzi într-o formă mult îmbunătăţită de formare la locul de muncă şi uneori este mai eficientă decât cursurile de formale „artificiale”. După o perioadă de observaţie. ARATĂ.Iată planul de acţiune în cazul sesiunilor de formare externă: 1. 5. spunându-i-se: „Acum. departamentul de formare. noului angajat i se dădea voie să lucreze singur. Luarea deciziei asupra abordărilor ce vor fi folosite. Programele de training au reţinut numele acestei metode. această metodă constă în: 1. participanţi şi şefii lor. „instructorul” urmează o abordare de genul: SPUNE. Era metoda folosită acolo unde se angaja o nouă persoană fiind dată imediat în grija unui angajat mai vechi. traineri profesionişti. Trimiterea programului finalmente agreat la practicieni. Identificarea unei persoane bine pregătite în procesul ce urmează a fi învăţat. Planificarea secvenţială a sesiunilor pentru a atinge obiectivele programului. EXECUTĂ. Confirmarea faptului că persoana bine pregătită profesional are şi aptitudinile de a da instrucţiuni sau a oferi training. mai întâi operaţiunea ce urmează a . Completarea unui program final. Având „învăţăcelul” lângă scaunul său. 6. Dacă aceste aptitudini lipsesc. Tipuri de formări la locul de muncă: INSTRUIRE UNU LA UNU Acestei metode i se mai spune şi „La taclale cu Nellie”. cei care vor fi responsabili de sesiunile individuale ale programului de training. agreat de părţile implicate şi din care pot fi apoi redactate planuri detaliate. Adică. căruia trebuia să-i urmărească mişcările cu multă atenţie. 4.

etc. apoi el realizează operaţiunea sub supravegherea lui Nellie. fiind opusă ca abordare activităţilor din cursurile de formare. presupunând de obicei implicarea unui manager. 4. analiza nevoilor de formare poate să arate că deşi angajaţii au trecut prin sesiuni de training pentru abilităţile cerute în realizarea unei anumite operaţiuni. dar poate fi adaptat şi pentru alte ocupaţii – folosirea calculatorului. aşa încât nivelul producţiei lor nu se situează la un nivel satisfăcător. interpretat greşit sau implementat eronat cunoştinţele furnizate. Participantului i se oferă feedback-ul referitor la operaţia prestată şi dacă este nevoie. ei au uitat. partea EXECUTĂ se va repeta de către participant până când el atinge un nivel. care sunt artificiale. proceduri de birou şi de logistică. În continuare participantul va executa. încercând să se asigure pe cât posibil că acesta înţelege. apoi instructorul îi arată învăţăcelului cum se face respectiva operaţiune. Utilizările coachingului • Training reparatoriu – În multe cazuri. care este considerat drept satisfăcător. 5. Se realizează prin implicare efectivă în muncă. Acest gen de formare la locul de muncă este folosit frecvent în realizarea de sarcini practice de genul operării unor utilaje. respectiva operaţiune până când poate fi introdus deplin în procesul de producţie. . COACHING Este o abordare de formare sau dezvoltare personală în cadrul căreia participantul urmează un proces de învăţare la locul de muncă. Acest tip de învăţare prin muncă este diferită de metodele de formare tradiţionale. şef sau supervizor în cadrul unor situaţii reale de muncă. într-o zonă specială de pregătire sau în continuare sub supravegherea lui Nellie.fi învăţată îi este explicată participantului.

Cursurile de formare au în general un mare grad de generalitate. pentru a se putea constitui în rampa de lansate pentru o serie de situaţii în care abilităţile vor trebui puse în aplicare. Dacă se doreşte ca formarea să-şi arate rezultatele la locul de muncă. nu este încurajat sau susţinut pentru a pune trainingul în practică. Li se delegă angajaţilor o sarcină cu un grad mai mare de specializare . Coaching-ul poate fi o metodă eficientă prin care angajaţilor li se prezintă noile sarcini.• Noi sarcini sau extinderea sarcinilor la locul de muncă – participanţilor li se cere să-şi modifice abilităţile. . • Consolidarea trainingului – Participarea la un curs de formare nu este un scop în sine. aceste abilităţi generale vor trebui translatate sau interpretate la situaţia particulară.a. în mod deliberat. • Dezvoltarea carierei – Angajaţii eficienţi şi bine pregătiţi pot ajunge în situaţia de a fi promovaţi pentru realizarea de sarcini cu un nivel mai mare de complexitate sau pot trece printr-un proces de intensificare a atribuţiilor la acelaşi loc de muncă. atunci supervizorii trebuie să accepte această situaţie şi asumarea responsabilităţii de a o susţine. Se consideră că chiar şi o bună sesiune de formare poate să nu aducă rezultatele scontate atunci când angajatului nu i se oferă şansa de a pune în practică noile deprinderi. De asemenea. este nevoie de multe acţiuni de întărire şi fixare. Înapoi la locul de muncă.ceva ce în mod normal ar reveni şefului lor. mai ales atunci când participantul se întoarce la locul de muncă. mai complexe. Şeful este în continuare persoana care îşi va asuma responsabilitatea pentru rezultatele obţinute în realizarea sarcinilor respective. Altă opţiune ar fi învăţarea în mediul real. Aceste noi abilităţi pot fi dobândite dacă angajaţii participă la cursuri de formare însă sunt implicate costuri de timp şi alte resurse – iar rezultatele slabe. ar putea fi necesară o sesiune de formare şi la locul de muncă pentru întărirea unor anumite deprinderi ş. ca rezultat al noilor sarcini pe care le au de realizat.

Totuşi sunt mulţi participanţi care consideră impactul pe care l-a avut coachingul asupra lor ca fiind semnificativ mai mare decât în cazul cursurilor de formare. 6. 3. Coaching-ul poate fi considerat aşadar o formă de instruire unu-la-unu. Nu există nici o garanţie care să susţină coaching-ul ca fiind o abordare ieftină. Procedura de coaching Tehnicile de coaching sunt similare cu alte forme de training şi dezvoltare de personal.• Completarea evenimentelor de formare – Un coaching poate fi o alternativă la trimiterea angajaţilor la cursuri de formare foarte scumpe. Confirmarea faptului că prin coaching se vor satisface în modul cel mai eficient nevoile de formare identificate. 4. dacă în companie există persoane cu abilităţile necesare. . Identificarea indivizilor care au nevoie de formare sau training pentru unul dintre motivele descrise mai sus. Agrearea cu participanţii asupra obiectivelor finale ale coaching-ului şi cele mai eficiente căi pentru realizarea lor. Acordul asupra datelor de începere şi de finalizare a procesului. 2. Discuţii cu participanţii asupra a ceea ce este necesar şi acordul comun asupra abordării de coaching ce trebuie urmată. Realizarea unui plan care va fi susţinut atât de către „instructor” cât şi de către participanţi şi manageri. prin resursele umane şi de timp implicate este o modalitate mai scumpă decât un curs de formare. 5. instructorul fiind ori un angajat ori un trainer adus la respectivul loc de muncă pentru a susţine această acţiune. Există câţiva paşi care trebuie urmaţi: 1. cu atât mai mult cu cât acestea vor trebui legate de realizarea efectivă a sarcinilor. Uneori.

MANAGEMENTUL DE PROIECT Aceasta este o abordare care derivă natural din coaching şi se referă la dezvoltarea profesională a persoanelor care au deja experienţă şi a căror abilităţi şi capacităţi trebuie lărgite. Agrearea nivelurilor de autoritate şi responsabilitate. 5. presupune că acestuia trebuie să i se permită diversificarea numărului de abilităţi şi competenţe. Recapitularea cu participanţii a rezultatelor învăţării şi discutarea viitoarelor acţiuni.7. Discutarea metodelor şi abordărilor cu managerul de proiect delegat şi consilierea acestuia. Discutarea şi agrearea activităţilor de managementul proiectului şi a obiectivelor lor cu participanţii. 6. la care. . 3. Acordul asupra datelor iniţiale şi finale. rezultatele proiectului vor fi acceptate. a datelor pentru discuţii intermediare. a datei raportului final şi a încheierii proiectului. 4. cu menţiunea că managerul îşi va păstra responsabilitatea finală pentru a asigura succesul proiectului. Acordul asupra discuţiilor de evaluare intermediare precum şi asupra discuţiei finale la terminarea proiectului. Dezvoltarea naturală a personalului. dacă este cazul. Identificarea participanţilor şi ale nevoilor lor de dezvoltare speciale. iar responsabilitatea cea mai mare le revine participanţilor pentru a realiza cu succes sarcinile ce le revin. poate fi necesară testarea şi formarea lui în sarcini pe care nu le-a executat până în acel moment. în plus. Este în cele din urmă un exerciţiu de formare. 8. În cazul personalului specializat. „Instructorul” trebuie să le ofere susţinere deplină participanţilor şi. Managementul proiectelor ca abordare de training şi dezvoltare este una similară coaching-ului şi presupune: 1. nu trebuie „să le sufle în ceafă” tot timpul. 2. Identificarea acelor proiecte adecvate pe care participanţii le pot administra.

Urmând cursurilor de training introductiv sau de formare în management. Mentorul . ar fi ineficient pentru companie să permită plecarea lui. Discutarea nivelului de învăţare realizat prin intermediul acestui eveniment şi agrearea asupra viitoarelor acţiuni. Se vorbeşte mult despre diferenţa dintre coaching şi mentoriat. iar acesta. sport) cele două concepte se confundă. Un exemplu anecdotic .7.ilustrativ pentru formarea personalului prin intermediul managementului de proiect este acela care a avut loc într-o companie americană. l-a convocat pe tânăr tocmai pentru a se asigura că acesta nu îşi va da demisia. jenat i-a mărturisit că realizează motivul pentru care i s-a spus să se prezinte la discuţii. între cele două tipuri de formare există diferenţe semnificative. jucător pe Wall Street. . datorită unor clauze contractuale. de-a lungul unei perioade mai mari de timp. însă în urma deciziilor sale. ca şi consilier. sfătuitor pentru un „învăţăcel”. Compania care îl angajase a fost nevoită să despăgubească clientul. însă academic vorbind. o serie de directori de departamente pot fi desemnaţi pe rând ca mentori ai noului manager. Tânărul a preluat proiectul şi l-a administrat. tânărul tocmai a făcut un curs de training care a costat compania 6 milioane de dolari şi că.o persoană cu experienţă va acţiona. În urma acestei situaţii Managerul General al companiei l-a convocat la o întâlnire pe tânărul angajat. Managerul a replicat că. clientul a pierdut mai multe milioane de dolari. mentoriatul este un proces care se aplică la nivele mai înalte şi / sau în situaţii mai complexe. din contră. În timp ce coaching-ul este de obicei folosit pentru sarcini operaţionale sau care implică similaritatea acţiunilor. Unui tânăr novice i s-a încredinţat un portofoliu valorând mai multe zeci de milioane de dolari. MENTORIATUL „Mentor” este numele unui zeu din panteonul grec şi înseamnă unchi. îşi dă seama de eroarea de judecată pe care a făcut-o în administrarea respectivului proiect şi este pregătit să îşi dea demisia. Un exemplu de mentoriat poate fi acela al unui nou-desemnat membru al echipei de management. A adăugat că din punctul lui de vedere. În unele medii (ex. la un aşa preţ plătit pentru formarea sa.

Evident că activitatea de a fi mentori va necesita un efort considerabil. dar şi pentru a fi un suport activ pentru învăţăcel. însă una dintre recompense va fi satisfacţia de a vedea că învăţăcelul progresează în interiorul organizaţiei. să aibă întâlniri de evaluare cu acesta la care se vor discuta acţiunile ce necesită a fi întreprinse pentru ca învăţăcelul să-şi atingă obiectivele de învăţare.Mentorul şi „învăţăcelul” vor avea o activitate de conlucrare strânsă în cadrul căreia „învăţăcelul” ar putea să fie „umbra” mentorului său pentru un timp. să participe la cursuri de formare la sugestia mentorului. Julie Hay (2005) face următoarele distincţii între coaching şi mentoring: . ştiind că mentorul a avut un rol semnificativ în această ascensiune profesională. Se va face o evaluare periodică a rezultatelor la care s-a ajuns. ar putea să realizeze unele dintre sarcinile acestuia (fiind însă supervizat). De asemenea. să administreze proiecte – reale sau de exerciţiu redactate de către mentor. mentorii trebuie să fie persoane foarte motivate nu numai în raport cu procesul de învăţare sau cu organizaţia pentru care lucrează. să discute diverse aspecte cu mentorul.

Individ versus organizaţie CONSILIERE Centrare pe rezolvarea de probleme C4 – „Psihologul” COACHING / MENTORIAT PENTRU DEZVOLTARE Centrarea pe identificarea de oportunităţi / facilitare C3 – „Facilitatorul”

Supervizare

Management

COACHING TRADIŢIONAL Centrare pe dezvoltarea de abilităţi C1 – „Instructorul”

MENTORING TRADIŢIONAL Centrare pe oferirea / furnizarea de oportunităţi C2 – „Unchiul”

Timp scurt alocat versus timp mult alocat În ceea ce priveşte caracteristicile celor 4 cadrane, urmărind cadranele C1 şi C4, putem observa că în general coachingul este un tip de abordare care durează mai puţin şi se concentrează asupra unor chestiuni punctuale, specifice. Mentoriatul se desfăşoară pe o durată mai mare de timp şi se concentrează pe chestiuni mai largi, formarea unor abilităţi generale. Împărţirea orizontală a cadranelor marchează practic separarea a două abordări, asemănătoare Teoriei X şi Y. Cadranele C1 şi C2, adică mentoriatul tradiţional şi

coachingul tradiţional îmbrăţişează ideea că „mentorul sau instructorul ştiu cel mai bine”, acţiunea are ca scop atingerea obiectivele organizaţionale. Cadranele C3 şi C4, adică mentoriatul sau coachingul de dezvoltare şi consilierea pun în centrul abordării individul, nevoile sale de dezvoltare şi ideea conform căreia „clientul ştie mai bine”. În acest caz este mult mai pregnant prezentă formarea prin apel la valorificarea resurselor şi experienţei participantului, mai degrabă decât alegerea unei căi de dezvoltare arbitrare impuse de către instructor, ca în abordările tradiţionaliste.

Tipuri de formări în afara locului de muncă:
Cele mai cunoscute dintre formele în care se poate realiza formarea externă sunt: CURSURILE DE TRAINING. Această expresie este foarte bogată, pentru că ea poate include evenimente interne ale unei organizaţii, evenimente publice pentru un public mixt, un eveniment extern organizat în colaborare de mai multe companii, în cerc restrâns. Ca durată, cursurile de training pot dura de la câteva zile la câteva luni sau chiar un an. Grupul de participanţi poate fi format din persoane care se cunosc între ele, colegi sau rude, necunoscuţi, subalterni şi şefi. Cursul poate fi unul structurat, semi-structurat sau nestructurat, discuţiile putând fi purtate într-o atmosferă formală sau una informală. Stilul trainerului poate fi unul de gen dascăl, formator care aplică o gamă largă de tehnici de învăţare specifice adulţilor sau facilitator, cu intervenţii minimale. Cursurile de training se concentrează pe furnizarea unei game largi de oportunităţi de învăţare, într-o formă modulară, ca abilităţi specifice pentru participanţi. Formatul este unul invariant, sesiuni de training, incluzând unele dintre metodele de învăţare ce vor fi cunoscute. WORKSHOP-URI (ATELIERE DE LUCRU) Un alt tip de formare externă este atelierul de lucru. Din păcate termenul de workshop este unul de multe ori greşit folosit. Multe cursuri de training sunt descrise în mod eronat ca workshop-uri. Acestea sunt în mod cert evenimente care presupun învăţarea, ca şi cursurile de training în grup nestructurate, necesitând o activă implicare din partea participanţilor. Un atelier de lucru se poate concentra asupra unei singure teme sau asupra

mai multor teme relaţionate. Însă diferenţa majoră faţă de un curs de training este aceea că nu avem de a face cu un număr de vorbitori, oratori experţi sau cu sesiuni formale de training. Inputurile participanţilor sunt scurte şi doar simple introduceri pentru temele de discuţie, ori aranjate de către facilitator (trainer), sau cerute de către grupul de participanţi. Participanţii la un workshop, care provin de cele mai multe ori din cadrul unor meserii similare sau din acelaşi domeniu, decid singuri (cu ghidarea şi suportul facilitatorului) cum se va desfăşura atelierul de lucru şi care vor fi obiectivele finale. Accentul cade pe „a face”, atât în realizarea unor obiective, a unor planuri cât şi pentru producerea unor materiale, metode etc. Un atelier de lucru ce reuneşte mai mulţi designeri este o metodă utilă de design a unor programe de training şi dezvoltare. Ca urmare a participării la atelierul de lucru, participanţii revin la locurile lor de muncă având rezolvată una dintre problemele pe care le aveau. CONFERINŢELE Conferinţele nu sunt recunoscute întotdeauna de către organizatori şi / sau participanţi ca evenimente de training. Un scop acceptat pentru conferinţă, având drept participanţi persoane din acelaşi domeniu de activitate sau cu interese similare, este că cei care au luat parte la eveniment au o mai bună percepţie asupra unor chestiuni care au făcu subiectul respectivei conferinţe. Formatul unei conferinţe poate varia, însă este constituit dintr-o serie de discuţii / prelegeri ale membrilor unei companii sau a unor vorbitori externi, uneori incluzând discuţii în grupuri informale. De multe ori conferinţele de final de an ale unei companii sunt considerate evenimente sociale mai degrabă decât evenimente de învăţare. Ele sunt privite mai degrabă ca un „mulţumesc” adresat angajaţilor pentru muncă depusă peste an. SEMINARIILE Acestea pot fi considerate de multe ori drept conferinţe la o scală mai restrânsă şi presupun un mai mare grad de implicare din partea participanţilor. Un seminar se poate concentra cel mai adesea asupra unei singure teme, mai degrabă decât asupra unei serii de

Evenimentele de formare externă mai pot fi clasificate în funcţie de centrarea pe formator sau pe participant. Un seminar este de multe ori descris ca un „simpozion” şi e greu de determinat care sunt deosebirile dintre aceste două tipuri de evenimente. apoi discuţii în grupuri mici sau activităţi de grup.subiecte. De reţinut: 1. în funcţie de gradul de structurare. Când aveţi de implementat un program de training într-o companie care are 9 angajaţi. şi ca urmare a acestui fapt. Scopul ambelor este diseminarea informaţiei. modalitatea de planificare a activităţilor pe sesiuni şi în interiorul unei sesiuni şi capacitatea trainerului de a armoniza varietatea stilurilor de învăţare ale participanţilor. rafinarea ei sau obţinerea de noi informaţii. ele pot fi structurate sau nestructurate. . Problemă: 1. PLANIFICAREA ŞI DESIGNUL SESIUNILOR DE FORMARE / TRAINING Aşa cum vom vedea în continuare. Tipurile de activităţi caracteristice celor 2 tipuri de training. Schiţaţi trei scenarii posibile. iar pe o piaţă concurenţială. Acestea sunt urmate de sesiuni plenare în cadrul cărora sunt discutate chestiunile care au făcut dezbaterea grupurilor. însă de o importanţă crucială sunt: conţinutul materialelor. de asemenea. Noi am insistat doar asupra celui mai important criteriu de diferenţiere. Când se foloseşte trainingul off the job sau on the job? 2. ele pot fi considerate evenimente de învăţare la un nivel profesional. stabilirea unui raport cost-beneficiu favorabil celui din urmă este un fapt crucial. succesul unei sesiuni de training depinde de o serie de factori. pentru că folosirea unei abordări de formare on the job sau off the job este problema cu care se confruntă cel mai des practicienii. Formatul implică o succesiune de vorbitori care sunt experţi pe anumite domenii. care este abordarea cea mai potrivită din punct de vedere al raportului cost beneficiu.

crearea de strategii. În asemenea situaţii ar fi de recomandat folosirea coachingului. • Este deschis să împartă autoritatea şi responsabilitatea. Punerea în Pentru participanţii orientaţi spre punerea în practică a cunoştinţelor este practică necesar un design semi-structurat. sarcini. Ei doresc structuri flexibile şi relaxante care promovează sarcini provocatoare: descoperire. . 2002. controlabil de către cel care învaţă puţin. interactiv. 2003): Într-un climat favorabil. punerii în practică sau conformării cu informaţiile şi datele furnizate. trainerul: • Se simte personal aproape de participanţi. Aceste persoane preferă mediile care sunt simple. orientat spre descoperire şi mentoriat. fără riscuri care ghidează cu multă grijă şi îi ajută pe indivizi să înveţe confortabil. provocaţi de probleme complexe şi capabili să controleze. • Îi pasă de participanţi. structurat care îi ajută pe aceştia să atingă scopuri confortabile. auto-administreze şi auto-monitorizeze învăţarea precum şi progresele pentru a atinge standarde mai înalte şi obiective pe termen lung. schematice. Aceşti participanţi preferă mediile de învăţare orientate spre sarcină. Lynton şi Pareek. pline de energie. În acelaşi timp. într-o manieră simplă de pas cu pas. rezolvării de probleme. Conformarea Pentru participanţii care doresc în primul rând să se conformeze este necesar un design care oferă certitudine.Pentru fiecare dintre participanţi o sesiune de training poate să se soldeze cu rezultate diferite. trainerul sau materialele prezentate pot genera o largă gamă de efecte asupra celor care participă la evenimentele de învăţare. cu risc minim. rezolvarea de probleme şi orientarea auto-administrată a învăţării. care stimulează valorile personale. auto-monitorizării şi împărţirea sarcinilor – în timp ce se minimizează nevoia de a descoperi sau explora. procese şi completarea de proiecte. 2000 apud Simmonds. • Acceptă participanţii. designul programelor trebuie să fie sofisticat. Iată caracteristicile ambelor situaţii (cf. Aceşti participanţi doresc să fie asertivi. de obicei indivizii îşi orientează acţiunile în direcţia: transformării. competitive. atunci când se află într-un mediu care le stimulează învăţarea. atât trainerul cât şi participanţii pot realiza atmosfere favorabile sau nefavorabile învăţării. încurajează spiritul de echipă oferind în acelaşi timp detalii. a practicii şi feedback-ului pentru încurajarea auto-motivării. eforturile suplimentare şi atingerea unor standarde dificile. apud Simmonds 2003) Orientarea învăţării Transformare Medii de învăţare adecvate Pentru cei care doresc transformarea cunoştinţelor. În toate aceste medii. într-o direcţie liniară. (Cortada.

ca urmare a prestaţiei trainerului. 3. 6. ca urmare a prestaţiei trainerului. Ce trebuie să înveţe participanţii ca urmare a respectivei sesiuni? (obiectivul lor) Ce consideri tu că trebuie să fie inclus în respectiva sesiune? (obiectivul tău) Care sunt priorităţile în materialul pe care îl ai pentru respectiva sesiune? Cât timp ai la dispoziţie pentru respectiva sesiune? Care este abordarea de training cea mai potrivită pentru acea sesiune? Care sunt etapele / secvenţele de parcurs în respectiva sesiune? . care conduce la: • Se depun eforturi • Satisfacţie • Colaborare • Acordarea de ajutor • Sentimentul de apartenenţă • Încredere Într-un climat nefavorabil. 5. 4. este necesară o planificare a sesiunilor care să respecte câteva etape ce vor asigura în primul rând o diminuare a riscurilor. facilitatorul. • Se simt liberi să se exprime şi să exploreze. De aici rezultă un climat: liber şi deschis. Pentru evitarea situaţiilor care conduc la o atmosferă ne-lucrativă în cadrul grupului de training. trainerul: • Este distant • Critică • Asertiv • Persuasiv / manipulator La rândul lor. • Au o atitudine de acceptare. participanţii: • Se simt îndepărtaţi • Ca şi cum li s-ar impune lucruri • Diminuaţi ca importanţă • Defensivi • Plini de resentimente De aici rezultă un climat de: anxietate şi defensiv. participanţii: • Sunt prietenoşi.La rândul lor. Mai întâi de toate. 2. trebuie să îşi pună următoarele întrebări: 1. care conduce la: • Rezultate minime • Frustrare • Conflict • Evitare • Suspiciune.

Despre ceea ce trebuie inclus. am discutat în prelegerea 3. Precizăm că toate metodele care sunt prezentate în acest tabel vor face obiectul unei prelegeri ulterioare. În ceea ce priveşte ordonarea priorităţilor. În legătură cu cea mai potrivită abordare. obiectivele trainerului au fost decise şi luate în considerare la finalul etapei de analiză a nevoilor. A Încurajarea persoanelor care persoane care discută o chestiune pentru manifestă reticenţă. Ce fel de obiecte / aparate / materiale ajutătoare îţi vor fi necesare? 8. discuţii pentru a obţine idei şi soluţii Rezolvarea de probleme. Trebuie să realizezi şi un instructaj al fiecărei sesiuni. Aceste opinii pot fi de asemenea cercetate la începutul fiecărei sesiuni. pentru că ele reflectă în primul rând opiniile şi atitudinile grupului de training. pentru a schiţa un plan care va putea fi completat ulterior de către fiecare dintre dvs. . urmând ca ele să fie luate în seamă pe cât posibil. nu vom insista asupra lui. atitudini/comportamente (A). Facilitatea un timp scurt fără a părăsi încăperea răspunsurilor şi a feedbackului. D. evident. Grupuri „stup” – grupuri de 2 – 6 C. Totuşi. Ce fel de suport pentru instructaj vei folosi în prezentare? Pentru a răspunde la prima dintre întrebări. pentru creşterea performanţelor în cele trei dimensiuni. A Promovează înţelegerea. ar trebui inclus şi doar dacă mai e loc. iată în continuare un tabel cu metodele care sunt recomandate de către specialişti. Tipuri de metode Obiective Domenii de maximă eficienţă Brainstorming – o gamă largă de C. Permite diverse subiecte sub controlul general al exprimarea unor puncte de vedere. se va face legătura imediat cu rezultatele IANT. Generarea de idei noi. În ce formă? 9. A Creativitate. individuale. Discuţiile conduse – sunt discutate C. iar participanţii trebuie chestionaţi în legătură cu acestea înainte de începerea programului. fiecare dintre participanţi va avea propriile obiective. Le menţionăm acum. Identificarea comportamentală. pentru că. Timpul pe care îl aveţi la dispoziţie pentru respectivul program este cel care va determina alocarea necesară fiecărei sesiuni. Generarea unor pentru găsirea unor soluţii puncte de vedere alternative. trainerului Încurajează discuţiile. D. Trebuie însă ca planificarea iniţială să nu fie bătută în cuie. Cât despre răspunsul la a doua întrebare. în funcţie de tipul de program de formare pe care îl veţi realiza. care pot forma obiectivul programului de training: cunoştinţe (C).7. C. reală sau inventată analizată în detaliu Activităţi de grup. A Încurajarea aplicării unor principii. abilităţi / deprinderi (D). unde se desfăşoară formarea Studiul de caz – o problemă complexă. D. ele sunt în primul rând dictate de timpul disponibil. ci să vă dea posibilitatea de a fi flexibili. Luarea de decizii.

D. A Se oferă informaţii Ca să verifice dacă informaţiile au fost înţelese şi să încurajeze reflectarea asupra unor aspecte. date sau detalii. în timpul sesiunii de formare sau în afara ei Jocul de rol – participanţilor li se dau roluri. D. D Punerea în practică a unei deprinderi folosind obiecte reale pentru a evidenţia elementele unei operaţiuni. Comportamentul de grup. Urmează de obicei unei discuţii pentru a fixa cunoştinţele însuşite şi a practica deprinderile sau atitudinile. Grupuri mixte în ceea ce priveşte viteza de învăţare. Încurajarea gândirii critice. care trebuie interpretate în mod cât mai real Seminariile – într-o singură definire. articol sau broşură. Discuţii de grup. variaţie. realizare a unei sarcini sau producere a unui material Lectura – dintr-o carte. un grup sau o serie de subiecte relaţionate Simulări – dublarea unei situaţii reale ca o problemă complexă sau joc în care participanţii îşi iau roluri şi adoptă diverse poziţii Cartelul – un grup de lucru. pregătite (produse comerciale sau C. Situaţii de învăţare individuală. C C C. Schimbarea atitudinală.Demonstraţiile – trainerul execută o operaţie sau pune în practică o deprindere care este observată de către participanţi Discuţiile instructive / Sesiunile de prezentare – o discuţie (folosindu-se mijloace ajutătoare. Rezolvarea de probleme. Leadership. D. Întărirea altor forme de învăţare. de obicei în faţa unei audienţe destul de numeroase. opiniile lor şi rezultatele sunt apoi prezentate în plen Prezentări video – vizionarea de către participanţi a unor materiale video. A C C. C. Strategia de bază a unui curs de formare. materiale. D. D. A C . schimbarea de ritm. în grup sau în situaţii de unu la unu. Repetarea unor situaţii. Participanţii formează grupuri mici şi li se dau spre rezolvare sarcini similare. Întărirea unor deprinderi. A C C. D C. Autoconştientizarea. D C. activităţi) pentru a prezenta cunoştinţe. informaţii. A C. Întărirea învăţării. Învăţarea programată – un text sau o serie de întrebări care trebuie completate înainte de a trece la următoarea fază Proiectul – un exerciţiu de adunare a unor date. Rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor în grup. Consolidarea şi extinderea învăţării şi încurajarea unor activităţi Pregătirea pentru învăţare. reale sau inventate. Creşterea spiritului de echipă. Prelegeri – un discurs neîntrerupt al formatorului. Sesiuni de întrebări şi răspunsuri – o serie de întrebări formulate de trainer pentru participanţi Practica – o activitate în care participanţii duc la bun sfârşit o sarcină sau un proces. Simularea unor activităţi care nu pot fi realizate direct. Prezentări.

urmate de discuţii şi analize Atunci când vorbim despre secvenţele sau etapele în conformitate cu care dorim să expunem materialele. Oferirea de date ca input pentru abilităţile necesare 35 minute realizării de prezentări. natura utilizării lor. a cunoaşte. această tehnică este în mod deosebit folositoare atunci când participantul nu avea cunoştinţe anterioare despre un subiect. Materialul interesant trebuie să se adreseze celor mai stringente nevoi – mai ales atunci când aveţi de a face cu sesiuni care implică materiale complexe. pentru ca ulterior să se treacă la noile informaţii. timpul şi resursele necesare realizării lor. Analiza informaţiilor privind experienţa participanţilor în realizarea de prezentări. Procesele trebuie prezentate într-o manieră logică. De la simplu la complex – se netezeşte calea. urmând ca apoi să se realizeze un instructaj care să ghideze formatorul prin şirul de activităţi incluse în respectiva sesiune. folosindu-se o activitate practică pentru a iniţia procesul de învăţare.creaţii interne). A şti către a pune în practică – sesiunile încep cu un input de informaţii şi cunoştinţe urmat de părţi practice pe care trebuie să le realizeze participanţii. A face. Iată un exemplu în acest sens: PLANUL SESIUNII DE FORMARE A ABILITĂŢILOR DE PREZENTARE Timpul alocat Introducerea sesiunii şi descrierea obiectivelor 10 minute precum şi metodele care vor fi folosite. Prezentarea aleatoare – unele subiecte pot a nu necesita neapărat o ordine logică sau planificarea poate să depindă de disponibilitatea unui anume trainer sau vorbitor invitat. În pregătirea detaliată a sesiunilor trebuie să se decidă ce se va include în respectiva sesiune. a face – este reversul tehnicii anterioare. trebuie să se gândească: la modul cum le va folosi. urmat de analize şi discuţii. această abordare fiind deosebit de folositoare atunci când participanţii au anumite cunoştinţe anterioare despre respectivul subiect. Dependenţa – materialul unei sesiuni poate să se bazeze pe ceea ce este cuprins sesiunile anterioare şi trebuie să ia în considerare acest fapt pentru asigurarea continuităţii. întărindu-se apoi anumite aspecte teoretice. trebuie să ţinem seama de următoarele principii: • • • • • • • De la familiar la nefamiliar – participanţilor li se vor prezenta înainte acele aspecte care le sunt cunoscute. • Atunci când trainerul programează ce fel de materiale ajutătoare va folosi în cursul formării. Se vor include informaţii 1 2 .

doar de dragul varietăţii. În timpul inputului. Din păcate mulţi traineri se situează la extrema cealaltă şi ajung a realiza din evenimentele de formare o serie de jocuri şi activităţi interactive. însă de foarte multe ori se decide prea uşor includerea unor activităţi practice în cadrul sesiunilor de formare. care nu au nici o valoare educaţională. trebuie să te întrebi: • Care sunt obiectivele acestei sesiuni? • Care ar fi cele mai eficiente abordări pentru atingerea obiectivelor sesiunii? • Dacă această abordare ar conţine activităţi. acţiunile – jocuri. DE CE? Răspunsul la această întrebare este faptul că o activitate este cel mai adecvat şi eficient instrument pentru a permite învăţarea şi nu pentru că „este o umplere facilă a timpului” sau pentru că trainerul nu are material pentru o prelegere sau pentru că trainerul doreşte să aibă şi o activitate în cadrul programului. doresc / este nevoie să includ ca activitate practică? • Am timpul fizic necesar pentru a include o activitate practică? • De ce? Câte? În ce formă? Cum? Când? Poate că răspunsul la aceste întrebări pare redundant. În ultimii ani. când se vor introduce conceptele din barierele comunicării se vor forma grupuri stup pentru identificare potenţialelor bariere. exerciţii. Sesiunea poate fi divizată în paragrafe sau sub-paragrafe. adăugându-se ideile grupurilor. încadrarea unor definiţii sau principii de lucru. Participanţii vor avea prezentări de câte 10 minute (grupurile vor fi pre-aranjate) 2 grupuri de 4 persoane. specific. se vor folosi sublinieri. rezolvarea de probleme în grup – au devenit o parte semnificativă a programelor de formare. Se va lua feedback-ul şi se va nota pe un flipchart rezumatul. chiar şi în România. plus posibile întreruperi Sesiunea finală de evaluare TIMP TOTAL 12 minute 1 oră şi 40 de minute 15 minute 2 ore şi 40 de minute (acordă 2 ore şi 45 de minute) Forma ce va fi folosită pentru instructaj depinde până la urmă de preferinţa fiecărui formator. separat sau ca părţi ale unor sesiuni. 4x10 minute plus încă 40 de minute pentru analiză a fiecărei prezentări. ar fi posibil ca obiectivele să fie atinse prin realizarea acestor activităţi? • Ce anume. Înainte de a introduce activităţi în designul cursului.3 4 5 despre limita atenţiei şi barierele comunicării. colorarea unor concepte cheie. orice tip de evidenţiere permisă de Microsoft Word. Activitatea trebuie să fie relevantă şi să .

atunci o activitate bine construită poate să fie suficientă. ele trebuie să includă noile politici şi practici ale organizaţiei. pornind de la premisa că nici o altă tehnică nu ar conduce spre un rezultat mai bun. Situaţiile altor companii sau cazuistica existentă în manualele de specialitate pot fi în acest caz o sursă de inspiraţie. E de evitat includerea unui număr prea mare de activităţi şi poate de dorit concentrarea pe relevanţa şi eficienţa practică a unei activităţi la un anumit moment. Însă dacă sunt incluse prea multe activităţi se va forma o atitudine în rândul participanţilor: „O. Este foarte uşor să construieşti un tip de curs „grădiniţă”. • Să învioreze atmosfera într-un mod realist în cadrul unui program mai dificil – ex. înaintea unei activităţi importante. CÂTE? Dacă intenţionezi să realizezi o activitate care să acopere o sesiune completă. decât dacă le oferă apoi o oportunitate de discuţii şi analiză. nu încă un joc!”. Deşi aceste activităţi „artificiale” sunt construite pentru a include puncte relevante. faţă de activi şi pragmatici care nu privesc cu încântare activităţi irelevante pentru chestiunea discutată. când folosirea unei metode tradiţionale nu ar fi bine primită de către participanţi. Există şi cazuri în care activităţile ce au ca sursă de inspiraţie organizaţia nu sunt relevante. din prelegeri sau sesiuni video. însă dacă ea este parte a unui program integrat trebuie să se asigure un echilibru cu celelalte abordări. ce are ca efect întărirea învăţării. un energizant. vizionări video. un icebreaker sau înaintea unei prelegeri irelevante. având activităţi care urmează una alteia. . Multe sesiuni includ prelegeri. nu. care au legătură în mare măsură cu învăţarea. • Pentru a puncta anumite aspecte. ele pot fi acceptate de către participanţi doar dacă sunt bazate ori pe situaţii reale de muncă ori dacă s-au confruntat cu ele personal. discuţii. • Introducerea unei părţi relevante a unei sesiuni care are loc seara. Alte motive ar fi: • Pentru a consolida prin practică învăţarea realizată în alte sesiuni sau părţi ale programului – ex. altfel aceste activităţi nu vor fi luate în calcul. CARE ŞI CE FORMĂ VA AVEA ACTIVITATEA? Răspunsul la această întrebare priveşte alegerea între activităţi relevante din interiorul companiei sau din exteriorul acesteia. permiţându-li-se participanţilor să încerce singuri să identifice succese sau eşecuri şi motivul apariţiei acestora. cu un minimum de timp necesar analizei sau feedback-ului. Planificarea activităţii care se doreşte inclusă trebuie să ţină seama şi de preferinţele de învăţare ale grupului.contribuie cu ceva la învăţare. În cazul în care activităţile sunt bazate pe situaţii reale de muncă. Unele dintre acuzele care se aduc frecvent activităţilor din programele de formare este că ele sunt prea artificiale şi fără legătură cu mediile de lucru ale participanţilor. Reflexivii şi teoreticienii nu sunt înclinaţi să accepte activităţi. fiind apoi completate de către o activitate practică.

Grupul selectat îşi va realiza activitatea în mijlocul încăperii în timp ce participanţii rămaşi vor forma un cerc în jurul lor. • Asiguraţi-vă că toate resursele necesare activităţii sunt pregătite şi se află la îndemână. La finalul activităţii. există mai multe faze prin intermediul cărora se poate planifica realizarea ei: • Trebuie ca trainerul să se familiarizeze cu acea activitate: să o pună în practică. Observarea poate fi făcută de către toţi participanţii (activitatea fiind apoi discutată într-o sesiune plenară). • Realizaţi sau tipăriţi instructajul pentru participanţi. observatorii oferă feedback-ul pentru participanţii pe care i-au observat. Toate aceste metode. • Decideţi cum va fi analizată activitatea şi cum vor da participanţii feedback-ul. să participe la un seminar în care respectiva activitate se desfăşoară. Într-un grup de 12 persoane. să o realizeze în cadrul unui grup experimental. aceasta înseamnă că deja. . fiecare dintre observatori urmând a-şi alege un participant pe care îl va supraveghea în exclusivitate urmând un set de reguli impuse de trainer. asigurându-se că discuţia este una individuală şi comprehensivă.CUM SE PLANIFICĂ INTRODUCEREA UNEI ACTIVITĂŢI? De îndată ce s-a decis introducerea unei activităţi. de către trainer sau de către câţiva participanţi special desemnaţi pentru aceasta. • Decideţi dacă respectiva activitate se va realiza de către întregul grup sau veţi împărţi grupul în echipe mai mici. grupul de observatori transformându-se în participanţi. • Pregătiţi un scurt discurs pentru introducerea respectivei activităţi. verificaţi dacă aveţi suficiente încăperi pentru fiecare echipă şi apoi dacă în fiecare dintre ele se găsesc materialele necesare desfăşurării activităţii. cele mai importante etape ale conţinutului cursului de training şi ale desfăşurării lui au fost deja stabilite şi de asemenea se pot contura toate detaliile sesiunilor. mai ales acolo unde un trainer are de coordonat participanţi lipsiţi de experienţă presupun un timp destul de lung şi o bună planificare. • În acest caz. şase sunt selectate pentru a realiza respectiva activitate – de exemplu un exerciţiu care are drept scop rezolvarea de probleme. este cea legată de evaluarea programelor realizate. • Încercaţi respectiva activitate împreună cu un grup de colegi. • Decideţi-vă asupra metodei de observaţie a modului în care se desfăşoară activitatea. una foarte importantă dealtfel. O metodă interesantă este aceea a „acvariului” şi este utilă pentru observarea aplicării unor abilităţi dar şi a cazurilor când se urmăreşte schimbarea comportamentului participanţilor. Partea care mai rămâne de discutat în acest moment. Rolurile sunt apoi schimbate. De reţinut: La ce întrebări trebuie să răspunzi pentru a avea un format optim al sesiunii de instruire. Dacă până în acest moment au fost urmate toate etapele descrise de noi.

În acelaşi timp cu testele. în timpul şi după livrarea programului. atunci pretestarea îi poate irita pe viitorii participanţi. Testele însă. PROBLEMĂ În cazul formării unor abilităţi de comunicare interpersonală. Trainingul se concentrează asupra îmbunătăţirii cunoştinţelor şi abilităţilor persoanelor care participă la un astfel de program. Oportunitatea introducerii de activităţi în cadrul sesiunilor de formare. • Furnizeze informaţia necesară înaintea cursului de training pentru a o compara cu o evaluare ulterioară. îi pot ajuta pe traineri să: • Analizeze nivelul grupului de participanţi şi să ajusteze nivelul cursului corespunzător. Acest lucru nu este însă întotdeauna posibil. la începutul. care este procentul optim al raportului activităţi . Dacă evenimentul. atunci când sunt necesare. înainte ca aceştia să înceapă programul de training. trebuie luată de la început decizia dacă acest tip de testare îşi mai are rostul. testele (nu neapărat sub forma clasică a chestionarului) trebuie trimise participanţilor cu mult timp înaintea începerii sesiunilor de training. O mare parte a procesului de evaluare constă în determinarea acestor schimbări şi în acest scop evaluatorul trebuie să afle nivelul de cunoştinţe sau abilităţi ale participanţilor.Modalităţile de prezentare a materialului în timpul unei sesiuni. Cele mai frecvente abordări folosite în această fază sunt: • Testele de cunoştinţe • Evaluări ale cunoştinţelor / abilităţilor • Autoevaluări TESTELE DE CUNOŞTINŢE Dacă materialul cursului de training este bazat pe furnizarea de cunoştinţe şi este unul nou pentru organizaţie. determinând astfel nivelul schimbării care s-a produs. mediul sau tipul materialului de training sau alte condiţii permit. trebuie trimise participanţilor şi informaţii complete în legătură cu modul de completare al testelor şi motivul existenţei lor.prelegeri în cadrul unei sesiuni? De ce? EVALUAREA PROGRAMELOR DE FORMARE / TRAINING TIPURI DE EVALUARI Evaluarea programelor de training este un proces care se realizează înaintea. Formatul testelor: . Dacă se ştie de la început că potenţialii participanţi nu au nici o idee cu privire la respectivul material.

Cu răspunsuri de tip adevărat / fals. 3. Scopul acestei faze . Totuşi. IANT descrie nevoile generale de training. Trebuie să aveţi în vedere faptul că mulţi dintre ei au citit despre acestea în diverse manuale sau vor imita spusele altor colegi pentru a vă crea o anume imagine. De cele mai multe ori este dificil pentru trainer să viziteze locul de muncă al participanţilor pentru a le evalua abilităţile prin intermediul observaţiei directe. Cu întrebări deschise. care vor fi consemnate într-o listă matrice sau în alt instrument de analiză. realiza respectiva operaţie. însă de îndată ce începe evenimentul de training. Testele care pot fi efectuate la începutul cursurilor. 4. Analize similare pot fi realizate pentru observarea membrilor grupului în auto evaluări de tip post activitate sau în chestionarele realizate de liderii de seminar. altfel acţiunea se va transforma într-o încercare de a-i pune într-o situaţie ridicolă. Discuţiile Una dintre modalităţile prin care puteţi realiza evaluarea cunoştinţelor este iniţierea unei discuţii cu participanţii. 5. Cu răspunsuri binare (da. Observarea realizării sarcinii Metoda de observaţie va depinde de tipul activităţii pe care îl prestează subiectul. Cu răspunsuri scurte. Însă. invitându-i să facă comentarii asupra nivelului lor de cunoştinţe sau experienţă. măcar parţial. nevoile individuale devin piatra de încercare. EVALUĂRI ALE CUNOŞTINŢELOR / ABILITĂŢILOR Acest tip de evaluare este unul dificil. Abordarea de bază presupune constatarea existenţei unor abilităţi. trebuie privite ca parte integrală a formării prin acea sesiune. 2. Evaluarea abilităţilor participanţilor se va realiza prin observarea demonstraţiei lor şi poziţionarea lor într-o listă-matrice având toate calităţile urmărite. deoarece noutatea situaţiei îi poate inhiba pe unii participanţi în a-şi demonstra abilităţile. Totuşi. Activitatea trebuie să fie relevantă pentru specificul acelei sesiuni de training şi deci nu trebuie percepută ca un test deşi trainerii vor observa această activitate cu mai multă atenţie decât cele care vor urma în program.1. Demonstraţiile Modul în care participanţii pun în practică abilităţile lor la începutul cursului de training este o operaţiune de mare importanţă pentru evaluare. grupul poate fi împărţit în perechi de negociatori pentru a demonstra care sunt abilităţile de negociere pe care le posedă deja. această discuţie va aduce totuşi indicii interesante despre nivelul abilităţilor grupului. trebuie să se ţină cont de faptul că această evaluare nu poate avea un caracter absolut. de preferat să nu fie numite teste sau descrise ca atare. trebuie să vă asiguraţi că participanţii pot. Cu variante multiple de răspuns. nu). De exemplu la începutul unui curs de tehnici de negocieri. Managerii de linie pot face acest lucru mult mai bine dacă primesc din partea trainerilor o listă de calităţi pe care să le observe la viitorii participanţi.

Situaţiile de training care implică abilităţi mai generale şi comportamente sunt susceptibile de contaminare prin măsurarea cu aceste metode simple.şi posteveniment.este de a-i facilita trainerului o evaluare practică a abilităţilor şi capacităţilor grupului de participanţi. dar mai ales ca o suplimentare a evaluării realizate de trainer. Diferenţa dintre cele două teste dă măsura schimbărilor rezultate în procesul de învăţare. de nivel superior Foarte bine 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Foarte rău 2 Cât de bine comunicaţi cu colegii dvs. Alegeţi acea variantă care consideraţi că se potriveşte şi nu ceea ce consideraţi că ar trebui să fie sau ceea ce ar dori altcineva să fie. Acest tip de testare este eficient numai în aplicaţii practice care sunt cuantificabile şi măsurabile. Ei pot realiza abia la sfârşitul evenimentelor de învăţare care sunt limitările pe care le-au avut iniţial. atât ca unica modalitate de evaluare. Iată un exemplu propus de autoare pentru un program de training în comunicare: Vă rugăm să încercuiţi scorul care consideraţi că vă reprezintă în acest moment. Incertitudinea provine din faptul că la începutul acestor evenimente. Evaluările obişnuite în cursurile de training sunt acelea pre. 1 Cât de bine comunicaţi cu managerii dvs. AUTOEVALUĂRI Participanţii pot fi rugaţi la începutul sesiunii de training să-şi evalueze propriile abilităţi. mai ales dacă este implicată auto-evaluarea. Un instrument folositor a fost introdus de Leslie Rae (1997) – un tri-chestionar care se poate folosi în diferite faze ale evaluării. participanţii nu ştiu exact unde au deficienţe.? Foarte bine 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Foarte rău 3 Cât de bine comunicaţi cu subordonaţii? Foarte bine 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Foarte rău 4 Cât de bine comunicaţi în scris? Foarte bine 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Foarte rău 5 Cât de bine comunicaţii în discuţii faţă-în-faţă? Foarte bine 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Foarte rău 6 Cât de bine comunicaţi oral în faţa unui grup de persoane? Foarte bine 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Foarte rău 7 Cât de bine puteţi să le adresaţi întrebări oamenilor? Foarte bine 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Foarte rău 8 Cât de bine îi ascultaţi pe ceilalţi? Foarte bine 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Foarte rău 9 Cât de mult îi întrerupeţi pe ceilalţi când vă vorbesc? Foarte mult 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Foarte puţin 10 Cum vă apreciaţi în general abilităţile de comunicare? .

Testele le sunt administrate participanţilor după fiecare etapă importantă de învăţare. Scopul evaluărilor intermediare este de a analiza modul în care trainingul îşi atinge obiectivele. care evidenţiază abilităţile învăţate. ANALIZA COMPORTAMENTALĂ Aceasta se referă la o serie de observaţii. este necesară exersarea pe etapelor a noilor informaţii predate. TESTE PRACTICE ŞI DEMONSTRAŢII Acestea au fost descrise şi ca instrumente iniţiale de evaluare. • Analiza comportamentală. pentru ca în cazul în care nu se înregistrează nici un progres. RECAPITULĂRI ZILNICE În cazul programelor care durează mai multe zile este necesară realizarea unor evaluări zilnice care servesc următoarelor scopuri: • Sunt o analiză intermediară pentru eficienţa trainingului. prin activităţi sau teste special create în acest scop. După introducerea unui nou program. analiza trainerului urmând a produce date pentru un stadiu ulterior. • Îi dau posibilitatea participantului să îşi fixeze noile cunoştinţe prin reflectarea necesară unei astfel de recapitulări.Foarte bune slabe 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Foarte EVALUAREA ÎN TIMPUL EVENIMENTULUI DE TRAINING Planificarea programului de training trebuie să includă şi evaluarea eficienţei acestuia pe măsură ce se progresează în livrarea lui. Ca urmare a acestor prezentări. fiind „deghizate” în practici. să se poată interveni cu schimbări iar rezultatul să fie cel dezirabil. Printre acestea putem enumera: • Analiza activităţii. conducând la relevarea prezenţei unei anumite abilităţi în rândul participanţilor. să-şi reamintească câteva aspecte. • Îi permite participantului să-şi împărtăşească cunoştinţele cu alţi membri ai grupului şi poate. Testele practice sunt relevante mai ales în programele de training pe calculator. • Recapitulări zilnice sau audituri. Orice design trebuie să vă permită un anumit grad de flexibilitate. care ar fi putut să-i scape . mai ales pentru evenimentele care durează mai mult de o zi. participanţii pot planifica să-şi modifice diverse aspecte ale comportamentului. • Teste practice şi demonstraţii. un rezumat şi o recapitulare a datelor ce le-au fost prezentate participanţilor pentru a le demonstra modul în care ei au reacţionat de-a lungul programului. Acest gen de evaluare este în general una cu caracter informal însă există şi metode formale de evaluare.

• Imediata reamintire a informaţiilor poate fi prea facilă. • Dacă nu are loc nici un eveniment după terminarea primei zile de training. informaţiile sunt foarte proaspete. . • Participanţii pot fi obosiţi şi neinteresaţi să facă vreun comentariu. mai adecvate dimineaţa decât seara. • Aşadar. Ca o alternativă. participanţii au şansa de a reciti materialele primei zile.Există câteva forme posibile în care pot fi făcute recapitulările zilnice: • • • • Recapitulări la finalul zilei Recapitularea de dimineaţă Audituri scrise Audituri orale RECAPITULĂRILE LA FINALUL ZILEI Dacă acestea sunt programate la finalul zilei de training: • În mintea participanţilor. • Participanţii pot fi prea obosiţi la finalul zilei de training şi pot spune orice doar ca să termine activităţile. după ce participanţii sunt rugaţi să ţină seama de informaţiile livrate cu o zi înainte. • Participanţii sunt obişnuiţi cu exprimarea comentariilor. recapitularea poate fi făcută ca prima activitate a următoarei zile. Totuşi: • S-ar putea ca participanţii să nu folosească timpul disponibil din seara anterioară pentru a reciti materialele de training. RECAPITULAREA DE DIMINEAŢĂ. recapitularea are un caracter mai relaxant. • Este posibilă folosirea unui număr mai mare de metode de recapitulare. seara. Totuşi: • Comentariile imediate referitoare la învăţare nu înseamnă că rezultatele sunt semnificative. reflectarea asupra evenimentelor zilei este una minimală. însă cu certitudine sunt aceia care au avut cel mai mare impact asupra lor. • Feedback-ul imediat nu le dă participanţilor posibilitatea de a reflecta şi trage concluzii. • Recapitularea încheie acea zi într-un mod plăcut. pentru că: • Participanţii au avut şansa să reflecteze asupra evenimentului petrecut în ziua precedentă. • Poate că itemii prezentaţi de participanţi nu sunt în detaliu cei discutaţi în ziua anterioară. • Timpul poate fi insuficient pentru a discuta sau recapitula diverşi itemi. • În dimineaţa zilei următoare.

este mai bine să nu recurgă la evaluarea intermediară. de aceea. El poate fi desenat pe o hârtie de flipchart şi postat în sala de curs de la început şi până la sfârşitul evenimentului. Din nou trainerul trebuie să se asigure că problemele care se vor ridica ca urmare a acestei evaluări. Unele dintre metodele mai puţin tradiţionale sunt: • Verificările instant • Recapitulări ale sesiunilor Verificările instant Aceste tipuri de evaluări sunt destul de concise şi pot fi foarte utile când e vorba de programe scurte. METODE MAI PUŢIN TRADIŢIONALE DE EVALUARE INTERMEDIARĂ La acest moment al evaluării orice trainer trebuie să ştie că o evaluare intermediară poate să conducă spre relevarea unor situaţii sau date cu care participanţii nu sunt de acord în cadrul cursului de training la care participă. Verificările instant includ: • Termometrul • Vitezometrul • Emoticons • Bulinuţele • Bulinuţele progresive Termometrul Este metoda prin care se poate încerca luarea temperaturii grupului. astfel încât apariţia oricăror probleme poate fi discutată deschis. trainerul nu are prea mult timp la dispoziţie pentru a rezolva acea problemă. Iată gradaţiile unui posibil termometru pornind de jos în sus: Ostil – nu se oferă suport – rece – tip business – prietenesc – cald Vitezometrul . pot fi rezolvate. o verificare instant poate avea loc înainte de finalul sesiunii de dimineaţă sau înaintea finalului sesiunii de după amiaza. Variaţiile pot fi notate de către participanţi dar şi monitorizate de către toată lumea. cum decurge procesul şi progresul învăţării de la început şi până la ultima analiză. Pentru un training care ţine o zi. În acest caz.• Recapitularea poate scoate la iveală chestiuni cărora trainerul nu le poate răspunde pe loc. Această reflectă modul în care se simt participanţii la respectivul eveniment. în cazul în care nu este pregătit pentru o atare situaţie.

Într-un mod similar. posibilităţile de implicare. :) :| :( Cele trei tipuri de grafice prezentate până acum sunt sugerate ca instrumente pentru a detecta sentimentele pe care le au participanţii în timpul evenimentului: viteza. Ea se poate realiza într-o formă compactă sau în una extinsă. Participanţii îşi plasează în scris opţiunea în sectorul unde se identifică opţiunea pe care o au despre curs. utilitatea. Se pregăteşte un flipchart pe care sunt descrise diverse aspecte ale învăţării de până în acel moment sau se pot pune întrebări despre aspectele expuse până în acel moment. Acestea pot fi obiective – de exemplu referitoare la punctele acoperite de materialele livrate – sau reactive – pentru a determina reacţiile participanţilor la program. Însă ele pot fi folosite şi pentru a testa interesul. Iată un exemplu (Rae. prea puţin y – şi alte aspecte de interes. Bulinuţele Aceasta este o altă metodă instant pentru a verifica progresul învăţării. forma evenimentului – prea mult x. Cea compactă este asemănătoare metodelor folosite până în prezent. Acest proces poate fi repetat de mai multe ori de-a lungul cursului de training pentru a identifica problemele care apar sau pe acelea care au fost rezolvate. Prea repede Prea încet Emoticons – Smiley faces Repede Încet Aşa cum trebuie Este o variaţie a metodei termometrului şi constă în postarea pe un tabel a unui număr de feţe având diferite deschideri pentru zâmbet. vitezometrul înregistrează opiniile participanţilor referitoare la ritmul în care se desfăşoară cursul. de la un rictus la un râs sănătos. 1997) . atmosfera sau satisfacţia referitoare la program. Participanţii pot plasa în dreptul numelui lor emoticon-ul care le reprezintă cel mai bine sentimentele în acel moment. înţelegerea.

nu se adaugă şi alte instrucţiuni. trainerul trebuie să-şi răspundă el însuşi unor întrebări: de ce conduce acea sesiune de evaluare. Simplele chestionare. Căsuţa din mijloc exprimă nivelul intermediar între cele 2 extreme. Pentru că cer din partea participanţilor justificări pentru afirmaţiile pe care le fac. Mulţi traineri se plâng că ei primesc rareori comentarii. acest gen de chestionare trebuie minuţios planificate. evaluarea nu va conduce la iritarea participanţilor. care este scopul ei şi ce va face ulterior cu rezultatele obţinute. mai ales chestionare de justificare. sau tri-chestionarele despre care s-a discutat pot fi modificate cu uşurinţă. În general o zi de training se ocupă de o singură temă. Tipuri de analize de sesiune • Recapitulări orale • Recapitulări simple scrise • Chestionare. Acest fapt este valabil mai ales în cazul cursurilor de training care ţin mai multe zile. Interesant Clar Simplu Timp prea scurt Materiale ajutătoare bune Toate sesiunile trebuie păstrat Am învăţat multe lucruri Foarte util Ritmul prea rapid Bună interacţiune de grup Bună interacţiune cu trainerul Nu am avut probleme □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Plictisitor Confuz Complicat Prea lung Materiale ajutătoare slabe Anumite sesiuni trebui omise Am învăţat puţine lucruri Puţin util Ritm prea încet Interacţiune slabă de grup Slabă interacţiune cu trainerul Am avut multe probleme □ □ □ Recapitularea la finalul fiecărei sesiuni Este uneori necesar să realizezi planuri mai detaliate pentru evaluarea modului în care progresează cursul. Ca şi în celelalte cazuri de evaluări. în aşa fel încât. Ne vom opri asupra chestionarelor de justificare. înainte de a cere feedback-ul participanţilor. chiar dacă se cere un feedback din partea participanţilor şi materialul predat în acea zi are legătură cu ceea ce s-a discutat în zilele anterioare. având în vedere că despre celelalte tipuri de evaluări am vorbit deja. despre acest curs.Vă rugăm să vă gândiţi la desfăşurarea programului până în acest moment şi să postaţi o bulină în căsuţa care reprezintă cel mai bine opiniile dvs. dar această situaţie se poate datora faptului că în locul în care au menţionat cuvântul comentarii. de exemplu prin adăugarea unui extra-spaţiu după fiecare dintre întrebări. Participanţii trebuie să răspundă întrebării din chestionar şi să adauge .

Unele dintre modalităţile folosite pentru evaluarea iniţială sau intermediară a programului pot fi folosite şi la final. demonstraţiilor . Ghid pentru validarea de final a programului • Acordaţi-vă suficient timp pentru finalizarea validării O parte a designului programului vostru de training va trebui să includă şi instrumentele de evaluare de la finalul cursului • KISS (keep it short and simple) Cu cât sunt mai complicate chestionarele. EVALUAREA LA FINALUL PROGRAMULUI DE TRENING (RAE. conducând către îmbunătăţirea activităţii de business. • Faceţi ca evaluarea să fie un proces important şi pentru participanţi Spuneţi-le participanţilor ce se va întâmpla cu respectiva evaluare. • Nu încercaţi să influenţaţi în vreun fel răspunsurile Testele şi chestionarele voastre trebuie realizate în aşa fel încât să nu ofere vreo indicaţie asupra preferinţelor voastre.comentariul relevant.din nou cu speranţa că la finalul cursului participanţii îşi realizează activitatea cu mai multă eficienţă sau că şiau însuşit şi pun în practică tehnicile sau metodele prezentate. dacă lui i se pare că participantul nu a răspuns pe de-a-ntregul. Testele de cunoştinţe se vor aplica la sfârşitul programului în aceeaşi formă în care au fost aplicate înainte de eveniment . ce se va întâmpla cu răspunsurile şi cine le va vedea.cu speranţa că nivelul de informaţii relevat de cel de-al doilea test este mai mare decât primul. cu atât mai puţin vor fi ele completate în mod realist. făcute prin intermediul observaţiei. Testele sau evaluările abilităţilor de la finalul evenimentului vor continua evaluările iniţiale sau intermediare. puteţi promite că veţi arăta şi participanţilor o copie a raportului de validare. iar trainerul poate returna un chestionar spre a fi completat în întregime. . şi sunt multe motive pentru care nu ar fi. printre care enumerăm: • Validează eficienţa trainingului şi dezvoltarea acestuia în termenii satisfacţiei faţă de obiectivele programului şi a participanţilor • Identifică nivelul învăţării în rândul participanţilor • Oferă un mijloc pentru participanţi de a reafirma intenţia folosirii noilor cunoştinţe pe care le-au acumulat • Funcţionează ca o legătură continuă între program şi implementarea cunoştinţelor de către participanţi. 1997) Evaluarea la finalul programului de training are mai multe obiective. arătând că: • Trainingul a fost o intervenţie necesară. Satisfacerea cerinţelor legate de validarea eficienţei trainingului poate fi realizată pe mai multe căi. • Abordarea de training şi-a atins obiectivele. Dacă este fezabil.

ANALIZELE / EVALUĂRILE DE GRUP Aceste tipuri de evaluări au fost descrise la tipurile de evaluări intermediare. iar răspunsurile se plasează în zona bine spre excelent. Această metodă poate oferi mai degrabă informaţii contaminate: din cauza oboselii sau euforiei de final de curs. Iată un model pentru un astfel de reacţionar al „sentimentelor” participanţilor: . în cel mai rău caz. este o listă ce presupune bifarea unor itemi. care au avut influenţe asupra învăţării sunt necesare. Reacţionarele subiective Abordările complet obiective nu sunt posibile întotdeauna de aceea trebuie să ne bazăm uneori pe măsurarea subiectivă a învăţării. Aceasta s-ar putea realiza de exemplu pentru un program de training în abilităţi interpersonale. unii pot contribui cu multe date. atunci trebuie puse acele întrebări care satisfac nevoia voastră de date relevante. sentimentele şi opiniile personale ale participanţilor în legătură cu multe dintre caracteristicile programului respectiv – mai puţin informaţii despre rezultatele învăţării sau justificarea acestor răspunsuri. pentru a nu exprima nimic care ar putea avea repercusiuni negative. cu puţină sau fără consideraţie faţă de răspunsuri. Pot fi folosite şi acum. prin recunoaşterea aportului acestuia în îmbunătăţirea abilităţilor participanţilor şi a progresului pe care aceştia îl vor înregistra când se vor întoarce la locurile de muncă. a gândurilor că participanţii vor pleca acasă. acolo unde schimbările sunt mai degrabă atitudinale. alţii nu se vor simţi obligaţi să contribuie cu ceva. Întrebările nu sunt separate în funcţie de diversele arii investigate şi sunt selectate dintre acelea la care de obicei se dau răspunsuri favorabile. Dacă se caută acest gen de informaţie. În final. Reacţionarele obţin (chiar dacă acest fapt a fost prevăzut sau nu) reacţiile. Reacţionare cu un grad mai mare de validitate – acestea trebuiesc folosite pentru a obţine răspunsuri despre aspecte importante ale programului. adică acelea care privesc învăţarea. Scalarea răspunsurilor nu are consistenţă iar cuvintele care descriu opţiunile sunt alese. ce poate fi completată într-un minut sau două. Desigur că întrebări referitoare la aranjamentele logistice. subiective şi dificil de identificat în mod obiectiv. Lista tipică de testare a satisfacţiei – este un exemplu pentru caracterul general al acestor instrumente. REACŢIONARELE Multe programe propun pentru final reacţionarele ca o formă de validare. comentariile pot fi făcute pentru a-i face plăcere / a nu-i face pe plac trainerului. participanţilor cerându-li-se să se refere la cursul de training ca un întreg. opiniile.Evaluările de la finalul cursului de training trebuie să demonstreze eficienţa programului de învăţare şi să justifice includerea lui în bugetul de cheltuieli al organizaţiei. Listele de evaluare a satisfacţiei sunt un exemplu extrem de nepotrivit pentru că de cele mai multe ori răspunsurile sunt efectul euforiei de la finalul cursului. dar ele nu au de-a face cu validarea propriu-zisă a învăţării.

Partea (ile) evenimentului care îmi vor fi cel mai puţin folositoare este / sunt .. Un lucru pe care l-am învăţat sau s-a confirmat despre mine însumi a fost . există un număr de criterii de construcţie care trebuie luate în considerare. Un lucru pe care regret că l-am făcut este. o piesă de teatru sau o carte. Partea (ile) evenimentului care mi-au plăcut cel mai puţin a fost........... aş . Un chestionar bine construit şi administrat ar trebui să aibă forţa de evaluare pentru a răspunde întrebării formulate de management: „Mi se întorc investiţiile făcute în training? Atunci dovedeşte-o!” Planificare formatului chestionarului Pentru chestionarul ce va fi administrat la finalul cursului. Chestionarul cu diferenţiatori semantici Partea fundamentală a acestui chestionar sunt barele de scoruri sau căsuţe situate între două elemente descriptive antinomice. Un lucru pe care l-am învăţat sau mi s-a confirmat despre celelalte persoane a fost..1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Analiza abilităţilor interpersonale Cel mai important sentiment pe care îl am în legătură cu acest eveniment de trainingg este . Dacă acest curs ar fi fost un film... Un exemplu pentru astfel de chestionar este: Cât de mult aţi muncit azi? Foarte mult 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Foarte puţin ... înseamnă învăţare.. identificând în acelaşi timp motivele pentru care s-a ajuns la respectiva situaţie. De notat faptul că în acest caz accentul cade pe învăţare.. Aş mai / Nu aş mai participa la un eveniment de acest tip Mă simt în acest moment.. oricare ar fi forma sa.. EVALUAREA EFICIENTĂ Avem în vedere următoare tipuri de instrumente: • Chestionarele justificative de evaluare a învăţării • Planificarea activităţilor CHESTIONARELE JUSTIFICATIVE DE EVALUARE A ÎNVĂŢĂRII Acesta este un chestionar care îşi propune să definească aria învăţării şi cantitatea de cunoştinţe acumulate de către participant în cadrul cursului de training...... diferite semantic şi care se prezintă de obicei sub forma unor antonime. pentru că trainingul... Partea (ile) evenimentului din care am învăţat cel mai puţin a fost. Părţile evenimentului care mi-au plăcut cel mai mult sunt. Dacă ar fi să iau de la început acest eveniment. Partea (ile) evenimentului care îmi vor fi de un real folos este / sunt ... titlul ar fi fost. Un lucru pe care regret că nu l-am făcut este.

chiar dacă sunt remarci pozitive sau negative. De exemplu: • Cât de mult ai învăţat? • Ce ai învăţat? • Dacă nu ai învăţat nimic. Aşadar. • Dacă unui program de training i se aduc modificări substanţiale. adică aria de întindere a învăţării. Pentru o validare completă trebuie să obţineţi informaţii despre: • Ce s-a învăţat • La ce / în ce condiţii se vor folosi cunoştinţele asimilate • De ce nu s-a produs nici un fel de învăţare Participanţii trebuie rugaţi să-şi justifice răspunsurile sau scorul acordat. a metodelor şi obiectivelor programului şi satisfacerea obiectivelor participanţilor. aria de întindere a învăţării va putea fi determinată prin scalarea răspunsurilor. în forma discutată mai înainte de reacţionar. . Acest lucru se face prin întrebări suplimentare de justificare a răspunsurilor.g. puteţi folosi reacţionarele în următoarele cazuri: • Când începe un nou program de training. Numărul de poziţii pentru scoruri • Trebuie ca numărul poziţiilor să fie par sau impar? • Câte poziţii trebuie să existe pe scală? Întrebări care trebuie adresate Orice tip de întrebare pusă în cadrul unui chestionar de evaluare trebuie să aibă în vedere scopul evaluării şi anume evaluarea rezultatelor trainingului.□ □ □ □ □ □ □ □ □ Identificarea scorurilor Unii specialişti sunt de părere că plasarea numerelor sub căsuţele poate da impresia greşită că analiza ca va urma va consta în calcularea matematică a valorilor. ceea ce nu este cazul. de ce nu? Acest tip de întrebări ar trebui să fie suficiente pentru a valida învăţarea. • În cazul evaluării intermediare a unui program de training mai lung. Scalele cu ancore Nu trebuie să mai menţionăm importanţa pe care le au cuvintele de la capetele scalelor. Cât de mult apreciaţi că aţi învăţat în timpul cursului de training? Foarte mult 6 5 4 3 2 1 Foarte puţin Justificarea Scalarea răspunsurilor nu vă oferă informaţii despre tot ceea ce doriţi să ştiţi. Cantitatea. E. ele trebuie să fie folosite corect. iar folosirea gradului de comparaţie a adjectivului trebuie să fie aceeaşi la ambele capete ale scalei.

PARTEA 2: CONFIRMAREA ÎNVĂŢĂRII În ce măsură consideraţi că anumite cunoştinţe anterioare (dacă vi le mai amintiţi) au fos confirmate într-o manieră utilă? Confirmate mult 6 5 4 3 2 1 Neconfirmate Dacă aţi încercuit 6. 2 sau 1 vă rugăm să explicaţi cât mai detaliat posibil motivele pentru care aţi ales aceste scoruri. 2 sau 1 vă rugăm să explicaţi cât mai detaliat posibil motivele pentru care aţi ales aceste scoruri. Exemplu de chestionar justificativ de evaluare a cursului de training – Leslie Rae. 2 sau 1. 5 sau 4 vă rugăm să detaliaţi (a) ce vi s-a confirmat şi (b) cum intenţionaţi să folosiţi ceea ce aţi învăţat când vă veţi întoarce la locul de muncă. fiind cât se poate de oneşti în evaluările dvs. Dacă aţi încercuit 3. 6 5 4 3 2 1 Stimulator □ □ □ □ □ □ Plictisitor Vă rugăm să comentaţi pe scurt motivul pentru care aţi ales acest scor Folositor în muncă □ □ □ □ □ □ Inutil Vă rugăm să comentaţi pe scurt motivul pentru care aţi ales acest scor Discuţii interesante □ □ □ □ □ □ Discuţii limitate Vă rugăm să comentaţi pe scurt motivul pentru care aţi ales acest scor Flexibil □ □ □ □ □ □ Structură rigidă Vă rugăm să comentaţi pe scurt motivul pentru care aţi ales acest scor Bine condus □ □ □ □ □ □ Condus slab Vă rugăm să comentaţi pe scurt motivul pentru care aţi ales acest scor Implicarea participanţilor □ □ □ □ □ □ Neimplicare Vă rugăm să comentaţi pe scurt motivul pentru care aţi ales acest scor Provocator □ □ □ □ □ □ Strict controlat Vă rugăm să comentaţi pe scurt motivul pentru care aţi ales acest scor Aerisit □ □ □ □ □ □ Prea condensat Vă rugăm să comentaţi pe scurt motivul pentru care aţi ales acest scor . 1997 Chestionar de validare la finalul cursului Vă rugăm să vă gândiţi la programul de training la care aţi participat şi să completaţi aces chestionar. PARTEA 3: INFORMAŢII SUPLIMENTARE (Alternativa 1) Pentru fiecare item. PARTEA 1: ÎNVĂŢAREA În ce măsură aţi reuşit să învăţaţi ceva din acest curs de training? (Vă rugăm să încercuiţ scorul care vă reprezintă cel mai bine opiniile) Învăţat mult 6 5 4 3 2 1 Nu am învăţat nimic Dacă aţi încercuit 6. 5 sau 4 vă rugăm să detaliaţi (a) ce aţi învăţat şi (b) cum intenţionaţi s folosiţi ceea ce aţi învăţat când vă veţi întoarce la locul de muncă. şi răspunzând la întrebări cât ma complet.• Când aveţi sentimentul că ceva nu merge bine. mai ales dacă aţi ales 3. Vă rugăm să comentaţi pe scurt l fiecare item motivul pentru care aţi ales acel scor. plasaţi un x în căsuţa corespunzătoare care reprezintă cel mai bin modul în care voi consideraţi desfăşurarea acestui curs. Dacă aţi încercuit 3.

una pe termen lung fiind la un interval de 12 luni după finalul sesiunii de formare. După ce participanţii s-au întors la locul de muncă. care şi de ce? 4 Există ceva ce tu ţi-ai fi dorit să vezi adăugat acestui eveniment? Ce parte a actualulu program ar fi trebuit îndepărtată pentru a face loc părţii pe care tu ţi-ai fi dorit-o inclusă? 5 Care dintre obiectivele tale personale au fost satisfăcute? 6 Care dintre obiectivele tale personale nu au fost satisfăcute? 7 Există şi alte comentarii pe care ai dori să le faci? Nume: Dată: EVALUAREA DUPĂ TERMINAREA PROGRAMULUI DE TRAINING Metodele de evaluare pe termen mediu şi lung se referă la măsura în care trainingul a fost implementat cu eficienţă şi are un efect pozitiv asupra activităţii în organizaţie.Coerent □ □ □ □ □ □ Fragmentat Vă rugăm să comentaţi pe scurt motivul pentru care aţi ales acest scor Mi-am atins obiectivele □ □ □ □ □ □ Nu mi-am atins obiectivele Vă rugăm să comentaţi pe scurt motivul pentru care aţi ales acest scor Activităţi suficiente □ □ □ □ □ □ Activităţi insuficiente Vă rugăm să comentaţi pe scurt motivul pentru care aţi ales acest scor Timp folosit eficient □ □ □ □ □ □ Timp folosit ineficient Vă rugăm să comentaţi pe scurt motivul pentru care aţi ales acest scor Voi recomanda acest program şi altor colegi Da □ Nu □ Alte comentarii PARTEA 3: INFORMAŢII SUPLIMENTARE (Alternativa 2) 1 Care parte a acestui eveniment aţi considerat-o ca fiind cea mai utilă? 2 Care parte a acestui eveniment aţi considerat-o ca fiind cea mai inutilă? 3 Există părţi pe care tu le-ai fi sărit? Dacă da. Evaluarea post program de training se poate face prin intermediul următoarelor metode: ⌦ Observarea din partea managerului de linie a performanţei angajaţilor ⌦ Observarea din partea trainerului a performanţei angajaţilor ⌦ Un chestionar din urmărire / follow-up realizat de către supervizor şi trainer ⌦ Un interviu structurat de urmărire / follow-up realizat de către supervizor sau trainer ⌦ Un interviu telefonic realizat de către trainer ⌦ Analiza incidentelor critice ⌦ Consultarea jurnalelor de învăţare Analiza incidentelor critice . având un plan de acţiune ce beneficiază de susţinerea supervizorului. se poate vorbi despre o primă evaluare. Ca evaluare pe termen mediu la locul de muncă se poate vorbi după un interval de trei luni.

Cine sau ce a fost responsabil pentru respectivul incident? 4.. depinde de complexitatea învăţării.. cum s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat. folosit mai ales în evaluarea de medie şi lungă durată este un exerciţiu de auto-raportare. de acoperirea şi gama de evenimente similare dar nu exact la fel.. participanţii sunt rugaţi să facă simple judecăţi sau afirmaţii: când s-au întâmplat. Vă rugăm să includeţi în acest jurnal ceea ce dvs. în timpul sesiunii de training. de ce s-au întâmplat şi ce concluzie se poate trage.. Vă rugăm să includeţi atât incidente de natură pozitivă cât şi de natură negativă... Este necesar ca participantul să poată identifica materialele relevante şi incidentele care apar. ş. ⌦ O întâlnire apoi cu supervizorul sau trainerul în legătură cu incidentele identificate de participant. . deşi pot avea loc şi interviuri sau discuţii. Dacă a fost nesatisfăcător. În legătură cu aceste incidente. consideraţi incidente critice în ceea ce priveşte activitatea pe care o desfăşuraţi şi relaţiile pe care le aveţi cu colegii. Abordarea obişnuită este aceea prin intermediul jurnalelor urmată de o analiză a incidentelor critice pe care o evidenţiază această metodă. Care a fost rezultatul respectivului incident? A fost unul satisfăcător sau unul nesatisfăcător? 3.d. când s-a întâmplat.. ⌦ O discuţie de grup în cadrul căreia incidentele critice sunt comparate. cu toate ca nu e neapărat nevoie să vă limitaţi la aceste aspecte. Dacă rezultatul a fost unul satisfăcător.m. A dus acest incident la relevarea altor nevoi de training pe care le-aţi putea avea? De reţinut: Tipuri de evaluări: pre-training. mai ales acelea legate de procesul de învăţare pe care l-aţi finalizat.. post sesiune de training.a. discutate şi analizate.. v-a ajutat trainingul să faceţi faţă acestui tip de incident? În ce măsură? 7.Acest gen de analiză. Incidentele critice sunt apoi analizate prin: ⌦ Decuparea lor în acelaşi timp în care participantul le identifică. A fost incidentul relevant faţă de trainingul pe care l-aţi urmat? Dacă da.. ce a condus la acest rezultat şi ce aţi învăţat de pe urma acestui incident? 6. imediat ce ele apar. cum s-au întâmplat. Formatul unui astfel de jurnal nu este standard. şi de ce s-a întâmplat? 2. Numărul foii jurnalului. 1. Cât trebuie să fie de elaborat jurnalul incidentelor critice şi cât de mult trebuie acesta ţinut. Iată un model pentru jurnalul incidentelor critice Data. de apariţia şi frecvenţa incidentelor. mai ales acelea care au legătură cu domeniul de învăţare care este supus evaluării. Participanţii trebuie să ţină un astfel de jurnal şi să scrie în el orice incidente critice. ce aţi învăţat în urma proceselor care au dus la producerea respectivului rezultat? 5. cine a fost implicat... la finalul sesiunii de training. care îl vor ajuta la discutarea şi interpretarea acestora.

. ROLURILE TRAINERULUI Cuvântul de trainer sau formator are o gamă largă de înţelesuri. Formarea formatorilor poate fi un proces continuu. se pot introduce noi roluri sau abordări astfel încât trainerii trebuie să fie conştienţi de aceste variaţii cerute de fiecare rol şi să facă paşii necesari pentru propria dezvoltare. monotonă sau complet formalizată. apoi fiindu-i permis să execute singur o anumită operaţie. Noul angajat trebuia să facă o anumită operaţiune sub observaţia instructorului până când erau amândoi mulţumiţi de rezultat şi nu se mai putea produce o îmbunătăţire a procesului de învăţare. activitatea sa va fi restrânsă la unul sau două dintre acestea.execută” şi-a dovedit cu prisosinţă eficienţa. începând cu abordarea „la taclale cu Nellie” până la trainerul . În timp. TIPOLOGII Rolul / rolurile. Cea mai simplă formă de instructaj este realizată în cadrul abordării „stând la taclale cu Nellie”. la diferite momente. care propun angajaţilor lor diverse programe. unui trainer i se poate cere să îndeplinească toate aceste roluri menţionate mai sus. observând mai întâi. această abordare însemna ca un angajat nou să lucreze cot la cot cu un angajat vechi. Aceasta este cea mai mecanică dimensiune a formării. Însă nu înseamnă că instruirea trebuie să fie plictisitoare. această abordare de tipul: „spune – arată . sfătuieşte şi selectează. noi vom aborda însă doar câteva în continuare. Aceasta a fost de departe cea mai eficientă metodă de a forma un nou muncitor. consilier psihologic aproape. să aibă experienţă şi să exceleze în operaţia sau materialul pe care-l explică celorlalţi (sunt persoane care au progresat ei înşişi de la nivelul operaţional) însă au un interes şi o angajare pentru a-i ajuta pe ceilalţi să se dezvolte şi să înveţe. altfel aceste roluri sunt inacceptabile pentru ambii. poate. cu o singură persoană sau cu un grup restrâns. care ghidează. mai ales că în acest caz învăţarea acoperă operaţiuni pentru care există proceduri pe care instructorul trebuie să le respecte ca la carte. o chestiune esenţială fiind aceea că Nellie nu numai că era la rândul lui un bun profesionist dar avea şi abilitatea (nativă sau învăţată) de a fi un bun dascăl. În forma sa originală. Apoi. atât pentru participant cât şi pentru instructor.facilitator. INSTRUCTOR LA LOCUL DE MUNCĂ Aceştia sunt formatorii care conduc procesul de formare la locul de muncă ori la biroul angajatului. trainerului se pot întinde de la o extremă la alta.Întrebare: Care dintre tipurile de evaluări poate fi ignorat in extremis? De ce? CE ESTE UN FORMATOR / TRAINER. În organizaţii diferite. el putea trece în aria de producţie unde realiza sarcini reale fiind încă supervizat de către instructor. Aceşti traineri trebuie să aibă abilităţile relevante. sau.

de rolul atribuit în trecut prin apartenenţa sa la departamentul de RU. metode sau abordări şi capacitatea de a le prezenta altora pentru ca învăţarea să aibă efectiv loc. să fi fost în prealabil traineri sau facilitatori. Consultantul intern poate. în cadrul unor discuţii individuale sau jucând un rol de consultanţă pentru managementul de nivel superior. faţă de abilităţile tradiţionale ale trainerului. În aceste situaţii şi în altele similare. FACILITATORUL Activităţile de formare şi dezvoltare suferă o mutaţie în cele mai multe organizaţii – de la sesiuni formale controlate de către un trainer (deşi acest fenomen trebuie să existe pentru ca nevoi suplimentare de învăţare să fie detectate) către evenimente care sunt realizate şi conduse de către trainer. de exemplu. să aibă un desfăşurător al activităţilor. trainerul este „la cârmă” hotărând asupra acţiunilor ce vor avea loc. dar care se pot transforma în ateliere de lucru în care participanţilor li se dau responsabilităţi crescute şi autoritate în cadrul acelui eveniment. angajat al unei organizaţii. El se poate implica în identificarea şi analiza unor nevoi. rolul de facilitator al trainerului îl pune într-o postură pasivă. simulări video sau folosirea calculatorului.FORMATORUL / PROFESOR Este probabil cea mai răspândită categorie de roluri în training şi dezvoltare. el acţionând ca o persoană care mai degrabă ghidează sau sfătuieşte (într-o manieră subtilă) furnizând resurse sau servicii atunci când i se cere de către participanţi. facilitatorul trebuie să poată prelua controlul şi să intervină pentru a „ajuta” participanţii. Trebuie de . studii de caz. dar şi ritmul în care se vor desfăşura respectivele activităţi. Cea mai dificilă parte a rolului de facilitator este atunci când grupul de participanţi pare a fi ajuns într-un impas în rezolvarea unei probleme sau o apucă pe o cale care este evident greşită. având abilităţi de „depozitare” pentru informaţii sau date referitoare la training sau metode de dezvoltare. jocuri de rol şi altele – suficiente însă pentru a satisface cerinţele neprevăzute ale participanţilor. El se poate preocupa de posibilităţi mai largi de dezvoltare pentru angajaţi sau grupuri. Este evident că acest gen de consultanţi trebuie să aibă o experienţă solidă şi cunoştinţe. el trebuie să poată face un pas înapoi şi să le permită participanţilor să înveţe prin conlucrare drumul spre găsirea unor soluţii pentru impasul în care au intrat singuri. CONSULTANT INTERN / CONSILIER Consultantul intern (care poate fi un expert în training. facilitatorul trebuie să aibă mult mai multe abilităţi pentru a ajuta participanţii indirect. inclusiv oportunităţi educaţionale mai largi decât formarea. să urmărească nevoile exprimate de către conducerea unei companii prin intermediul unor metode diverse. discuţii. Astfel încât. Unor traineri li se poate cere să folosească o abordare limitată de prelegeri cu întrebări şi răspunsuri. ca reprezentare. În aceste cazuri. să ştie când să intervină şi când nu. trainerii trebuie să fie foarte bine pregătiţi în legătură cu un subiect sau cu o anume abilitate. pe când alţii ar putea fi încurajaţi să folosească o largă arie de metode – activităţi. În cele mai multe dintre cazuri. să aibă cunoştinţe despre multe tehnici. casete video. mai degrabă decât un consultant adus din afara companiei) ce s-a îndepărtat. În acelaşi timp.

Sunt necesare abilităţi foarte dezvoltate de observaţie şi capacitatea de a oferi feedback participanţilor pe parcursul desfăşurării evenimentului. Pentru un trainer tânăr care participă la un asemenea eveniment. însă aceste abilităţi trebuiesc formate în timp. o gamă largă de abilităţi fundamentale. ierarhic vorbind. Acest gen de cursuri sunt de obicei ţinute de către traineri care se specializează în acest gen de training. capabil să reacţioneze în faţa acelor situaţii care îl pun în postura – voit sau nu – de model. .a promovat din interiorul companiei sau vine din afara ei. Este un gen de activitate foarte provocatoare. cultura organizaţională şi politicile interne. dar ele pot fi de asemenea dezvoltate pe parcursul timpului. implicând din partea celui care doreşte să o realizeze.asemenea să aibă abilităţile necesare pentru a lucra cu oamenii care sunt frecvent în poziţii. Multe dintre calităţi se referă la gradul de sociabilitate al persoanei. metode. Oricum ar fi. superioare. Cunoştinţe despre organizaţie Aceasta depinde de mediul din care provine trainerul . trainerul care ţine un astfel de curs trebuie să fie un profesionist credibil şi acceptat. CUNOŞTINŢELE ŞI ABILITĂŢILE UNUI TRAINER EFICIENT Rolul unui trainer este format din suma cunoştinţelor şi abilităţilor . în cadrul cursului de training. structura de putere. pentru care el este responsabil şi pe care el îl livrează. Putem considera ca importante şi demne de menţionat următoarele caracteristici: • • • • • • • • • • • • • Cunoştinţe despre organizaţie Roluri şi funcţii de management şi operaţionale Abilităţi şi cunoştinţe de formare Abilităţi pentru pregătirea programelor Atenţie şi înţelegere Comunicare interumană Angajare Creativitate şi inteligenţă Preocupări pentru propria dezvoltare Deschidere Credibilitate Umor Încredere în sine Această listă poate părea foarte provocatoare şi sofisticată pentru un trainer tânăr. produsele sau serviciile pe care le oferă compania sa. FORMATORI PENTRU FORMATORI Participarea la un curs de formare pentru formatori este o parte de la sine înţeleasă pentru dezvoltarea unui trainer. proceduri organizaţionale. tehnici şi abordări pentru a ajuta alte persoane în activitatea de învăţare. el trebuie să fie pe deplin conştient de ierarhia din cadrul unei organizaţii.

oricât ar fi de slabă abordarea trainerului. etc. sunt mulţi traineri care trebuie să facă cercetare. Ei ar trebui să folosească aceste răspunsuri pentru a-şi îmbunătăţi cursul sau perfecţiona abilităţile. baza puterii şi autorităţii persoanelor în aria cărora va opera. metode şi abordări necesare pentru a pune în practică diverse modele. Însă trebuie ca el să îşi însuşească cât mai multe cunoştinţe despre rolurile. Abilităţi pentru pregătirea programelor Deşi multe organizaţii au un trainer care se ocupă exclusiv de designul programelor de formare. Aceste activităţi necesită la rândul lor o serie de abilităţi: selectarea materialului necesar. chiar doar dintr-o datorie faţă de ei înşişi. Orice trainer poate să îşi piardă foarte uşor credibilitatea dacă acţiunile sale nu sunt consistente cu cerinţele referitoare la proceduri organizaţionale. el trebuie să rezolve o anume situaţie creată. El trebuie să aibă cunoştinţe consistente de tehnici de training. . competenţele. Roluri şi funcţii de management şi operaţionale Domeniile în care trebuie să se concentreze trainerul vor depinde de aria de activitate în care va opera. să cunoască cele mai noi inovaţii în training. pot să-l ajute să diferenţieze şi să decidă între mai multe tipuri de inovaţii pe care le întâlneşte. pregătirea sesiunilor. planificare şi pregătire a propriilor programe de training. Una dintre cele mai bune metode de evaluare intermediară a satisfacţiei participanţilor este tehnica „trei cuvinte”.regulamente interne şi acelea de protecţia muncii. ca şi experienţa de a le potrivi în cele mai bune combinaţii. design. etc. comportamentele lor şi feedback-ul verbal şi nonverbal. Succesul unui trainer nu trebuie să depindă de influenţarea participanţilor şi abilitatea lui de a-şi face prieteni – sesiunile de formare nu trebuie să se transforme în concursuri de popularitate. El trebuie să cunoască modul în care se desfăşoară comunicarea formală şi informală. Trainerii sunt obligaţi. ATENŢIE ŞI ÎNŢELEGERE Este esenţial pentru un trainer să fie atent şi să înţeleagă pe parcursul programului. De multe ori. Deşi fiecare lună poate aduce inovaţii în acest domeniu. responsabilităţile. noi modele şi tehnici precum şi schimbările de paradigmă. funcţiile. În mod normal. participanţii nu îşi exprimă verbal grijile sau dezamăgirea. atât nevoile participanţilor cât şi reacţiile lor. El trebuie să ştie care este gradul de libertate permis sau încurajat de către stakeholderi. trainerii sunt demotivaţi când citesc un feedback negativ sau nesatisfăcător din partea participanţilor. cunoştinţe solide pe care trainerul le are. fiind prea atenţi. Un trainer care este atent poate să îşi dea seama dacă ceva nu este în regulă. Abilităţi şi cunoştinţe de formare Cunoştinţele de specialitate includ familiarizarea cu modelele academice şi teoretice de training. punerea lui într-o ordine. statutul. De îndată ce observă acest fapt. prin observarea semnalelor non-verbale pe care le emit participanţii. resursele disponibile şi cine dispune de ele.

dar aceasta nu îi este conferită de grup sau neapărat acceptată de către acesta. Inteligenţa merge de cele mai multe ori mână în mână cu creativitatea. să-i încurajeze pe oameni să o aplice în practică. trebuie ca trainerul să facă un pas înapoi şi să vadă care sunt problemele sale. Comunicare interumană Obiectivul practic principal pentru un trainer este transferul cunoştinţelor sale către participanţi. Abilitatea de comunicare interumană în cazul unui trainer înseamnă să ştie când să vorbească şi când să asculte. Într-o asemenea situaţie. prezentări slabe. atunci trainerul trebuie să fie pe fază astfel încât să poată face faţă situaţiilor neprevăzute. Trainerul trebuie să ţină minte că se află într-o poziţie de putere faţă de grup.Unii traineri nu pot funcţiona bine dacă nu sunt cea mai populară persoană dintr-un grup. este nevoie de o minte agilă şi iscoditoare. să conducă o discuţie. Angajare Este un fapt în afara oricăror dubii acela că trainerul trebuie să creadă în conceptele sau teoriile pe care le propune. Participanţii din ziua de azi aşteaptă din ce în ce mai multe abordări. Aşa cum am menţionat anterior. pentru a evalua şi implementa cele mai bune practici şi a ţine pasul cu toate evoluţiile care au loc. iar dacă un program de training este livrat mereu într-o formă stabilită. pregătire insuficientă. să nu se „joace” cu minţile participanţilor sau să le vorbească de sus. O abilitate a unui trainer competent este aceea de „a se pune în pielea cuiva”. Neadresarea acestui obiectiv le poate afecta unora capacitatea de concentrare. Această putere trebuie folosită pentru a ajuta şi nu pentru a impune învăţarea şi pentru a încuraja formarea unor comportamente sau atitudini. Dacă autoritatea în cadrul cursului le este pasată participanţilor. Creativitate şi inteligenţă Trainingul este un eveniment plin de viaţă. pentru a nu deveni plictisit. iar trainerul îşi poate pierde din credibilitate. să ştie să pună întrebările care trebuie la timpul potrivit. care să-i ajute să înveţe mai bine. memorată. într-o continuă schimbare. activ şi reactiv. aşa încât. Unui trainer trebuie să-i facă plăcere să lucreze cu oamenii. să poată comunica eficient pentru ca informaţia pe care o furnizează să fie înţeleasă. creative şi diferite. trainingul este un domeniu în care schimbările se petrec extrem de rapid. Participanţii la un program pot să scuze multe dintre greşelile sau lipsurile trainerului. Absenţa acestui angajament este perceput la nivelul participanţilor într-o varietate de forme: lipsa entuziasmului. lipsa de sinceritate – asta în condiţiile în care participanţii ei înşişi pot avea un slab interes faţă de eveniment şi deci nici lor nu le pasă. trainerul trebuie să se întrebe mereu ce adăugiri mai poate să-i aducă pentru a-l face mai interesant. cum îl poate îmbunătăţi. . dacă percep că acesta participă la eveniment cu angajament şi entuziasm. metode prin care să conducă la îmbunătăţirea competenţelor acestora. atunci când se întâmplă ceva neobişnuit. comentariilor sau altor schimbări. dacă aceste aşteptări nu sunt satisfăcute.

Credibilitatea este rareori pierdută automat dacă ţi se pune o întrebare la care nu poţi să răspunzi pe loc. totuşi. formatorul se poate înscrie el însuşi la cursuri de formare.Preocupări pentru propria dezvoltare Trainerii profesionişti trebuie să aibă întotdeauna o evaluare a propriei valori. • Fii carismatic chiar dacă în acel moment prezinţi acel curs de formare pentru a 50-a oară. să nu se repete foarte des. trebuie să: • Fii carismatic (interesant. E bine ca această situaţie. Mai ales că poţi reveni în timp util cu un răspuns. . automat. angajat şi spontan) chiar dacă nu stăpâneşti subiectul la perfecţie. Preocuparea pentru propria dezvoltare ajută şi la identificarea nevoilor personale de învăţare. pentru ca astfel credibilitatea ta ar putea să scadă încet. în termeni de cunoştinţe sau abilităţi. Atunci când lucrează cu un alt trainer. Deschidere Un trainer profesionist lucrează rareori singur în mod deliberat. • Ai dorinţa de a arăta că vrei să înveţi tu însuţi. este necesar să se dezvolte relaţii de încredere. ele nu trebuiesc „rezolvate” în faţa participanţilor la cursul de formare. şi mai rău. cu tentă sexuală sau ofensatoare. poţi avea un feedback valoros asupra performanţei tale. pentru a nu face referiri rasiste. Credibilitate Pentru ca să fii un trainer profesionist care beneficiază de credibilitate din partea participanţilor. • Fii perceput ca un expert sau o persoană cu foarte mare experienţă în domeniu. fie că este un veteran sau unul mai puţin experimentat. Credibilitatea poate fi mai degrabă compromisă printr-un comportament de supracompensare a timidităţii. poate citi cărţi de specialitate sau folosi resursele puse la dispoziţie de internet. prin colegi care te critică în public. susţinere şi confort. Ei trebuie să ştie de asemenea şi efectul pe care îl au judecăţile de valoare pe care ei le emit în cadrul cursurilor de training şi să fie atenţi la opiniile pe care le exprimă. O dată acestea identificate. entuziast. sau şi mai rău. a nivelului la care se află în însuşirea anumitor abilităţi şi preocupaţi de îmbunătăţirea acestora. Cooperarea în realizarea şi livrarea unui curs de training este folositoare pentru că prin participarea unui coleg în cadrul unei sesiuni. • Ai abilităţi efective de formare. participanţii să-ţi sugereze acest fapt. ca cineva care cunoaşte bine organizaţia şi are cunoştinţe consistente legate de un anumit subiect. în faţa participanţilor. E mai bine să iei tu atitudine şi să te apuci de treabă decât ca angajatorii sau. Chiar dacă apar neînţelegeri. sau ne-răspunzând nevoilor exprimate de grup. • Ai un comportament care să nu ofenseze participanţii.

• Timiditatea şi nervozitatea nu dispare pe măsură ce se desfăşoară programul. De cele mai multe ori aceste sentimente dispar pe măsură ce se înaintează în livrarea respectivului curs. mai ales când la finalul programului de training. Este de înţeles ca un trainer neexperimentat să fie timid sau timorat când se află în faţa unui grup. însă are dorinţa de a-i ajuta pe participanţi să atingă acelaşi nivel de cunoaştere sau acele abilităţi de care este nevoie. dar există pericole asociate cu faptul că recunoşti prea des acest fapt. Uneori face bine dacă admiţi în faţa participanţilor că te simţi emoţionat. Pentru acest gen de situaţie nu există ieşiri rapide. ai sentimentul şi dovada că participanţii au învăţat ceva ca urmare a acelui eveniment. iar tu ai avut o contribuţie semnificativă în acest sens. Trainerul trebuie să arate că poate să facă glume despre sine însuşi mai degrabă decât a face glume referitoare la cineva din grup. Este însă necesar să fii îngrijorat dacă: • Nu mai ai emoţii deloc – pentru că asta înseamnă că eşti deja plictisit de programul de training respectiv şi îţi este indiferent nivelul de performanţă la care ţii acel curs. Marea majoritate a persoanelor au de lucrat mult pentru a depăşi diverse obstacole sau neajunsuri şi a deveni traineri competenţi. Unele dintre acestea pot fi: La ce se vor aştepta participanţii din partea mea? Cum voi răspunde eu acestor expectaţii? Cum le voi face eu faţă acestor participanţi care mă sperie pentru moment? Cum îi voi trata? Cum mă vor trata ei pe mine? O să mă placă? Cum mă vor percepe: ca persoană. însă această dezvoltare merită făcută. CINE ESTE TRAINERUL? Există multe întrebări care pot trece prin mintea unui trainer tânăr. deşi există multe studii care atestă că trainingul este mai eficient dacă participanţii se simt bine la eveniment. Aceasta nu înseamnă că trainerul trebuie să fie jongleur sau dansator pe sârmă sau o sursă inepuizabilă de bancuri. Mare parte din această încredere poate dispărea când stai în faţa unui grup şi eşti gata să începi o sesiune. din contră. este nevoie de practică şi experienţă. Trebuie să se găsească o abordare de mijloc între o sesiune foarte serioasă şi alta complet relaxată – iar glumele care se fac ar trebui să aibă relevanţă pentru subiect. ca trainer sau ca pe cineva din organizaţie? . se accentuează. într-o măsură mai mare decât participanţii. De asemenea este important ca o glumă folosită de un coleg să nu fie repetată la o sesiune de formare a aceluiaşi grup! Încrederea în sine Multe dintre caracteristicile prezentate până în acest moment pot fi realizate dacă trainerul are încredere în sine. Încrederea provine din faptul că trainerul cunoaşte foarte bine subiectul.Umor Folosirea umorului în cadrul unui curs de training este un subiect care a trezit multe discuţii.

i-am etichetat pe aceşti oameni: • Acesta vorbeşte încontinuu. care este stilul aceluia dintre dascălii pe care i-aţi apreciat cel mai mult şi ce anume puteţi învăţa din experienţa oferită de acesta. MODELUL TOWNSEND John Townsend (1985) (Rae. competenţa într-un anume domeniu şi grija faţă de participanţi. aşadar ai intrat în contact cu traineri. Au existat însă câţiva specialişti care au încercat să realizeze o tipologie a trainerilor. profesori. învăţători. ele reflectă totuşi atitudinile principale şi abordările faţă de participanţi pe care le ai unii traineri. 2001) a propus un model tridimensional de clasificare a trainerilor. e bine să-ţi aduci aminte ca ai fost la şcoală sau la facultate sau la cursuri. Nu vede că e ca o moară stricată! • A spus atâtea glume. încât până la urmă nu ne-am dat seama dacă eram la curs sau la un spectacol de varietăţi! • A predat cursul atât de bine încât nu am simţit când a trecut timpul. Poate că de asemenea . El ia în considerare trei dimensiuni: abilităţile personale. încât până la urmă nu a mai ştiut ce voia să ne spună! Poate că înainte de a deveni voi înşivă traineri ar trebui să vă puneţi întrebarea. Şi la rândul lor. deşi am putea spune că avem tot atâtea tipuri de traineri câte persoane există. • A combinat atâtea metode de predare.Deşi poate să ţi se pară că nu ştii nimic despre meseria de trainer. COMPETENŢĂ Umilul expert Oratorul plictisitor Joasă Moara stricată Înaltă Trainerul profesion Instructor ul Persuasivul GRIJĂ Înaltă Joasă Înaltă Joasă Prostul fudul Joase Şarlatanu l arogant Înalte ABILITĂŢI PERSONALE Deşi denumirile lui Townsend sunt foarte plastice şi dure.

Nu există nici un impediment formal ca participanţii să nu înveţe. ia în considerare nevoile participanţilor şi încearcă să le satisfacă. În multe cazuri. Şarlatanul arogant – este asemănător prostului fudul. cu singura diferenţă că acest personaj este conştient de lipsurile pe care le are şi ca urmare a acestui fapt încearcă să le ascundă sub o poleială de competenţă. dar apare în cadrul cursurilor de training ca un expert invitat pentru a da detalii legate de un anumit subiect. însă modul de desfăşurare al evenimentului. este vorba de traineri care au cunoştinţe limitate despre un anume subiect. mai ales în zilele noastre când participanţii apreciază mai mult abordări mai relaxate. în funcţie de context el poate juca toate aceste roluri. aşa încât continuă în aceeaşi notă. Moara stricată – este caracterizată de profesorul cu mintea aiurea. Trainerul profesionist – este forma ideală dintre cele prezentate până în prezent şi fără nici un dubiu este faptul că toţi tindem să atingem performanţa de „profesionist”.marca – semnul unui trainer adevărat este că. intră în foarte multe detalii. Aşa încât îi dă înainte. în care participanţii „sunt obligaţi să înveţe” este dificil de respectat. însă este atât de cufundat în propria cunoaştere încât nu o poate transmite altora. chiar modificând structura cursului de training. şi întreaga lor sesiune este o pierdere de timp. poate echilibra „munca” şi „distracţia”. Problema apare mai ales pentru cei care au lucrat în această manieră o lungă perioadă de timp şi cărora le este greu să schimbe macazul. Acest tip de trainer are cunoştinţe largi referitoare la tehnici şi metode de training. însă au dorinţa sinceră de a ajuta participanţii în procesul de învăţare. Şarlatanului arogant nu îi pasă de nevoile grupului de participanţi. Prostul fudul – Sunt de obicei acele persoane prezente în cadrul unui curs de training ca „invitatul expert”. are abilităţi de comunicare interpersonală şi poate . care în schimb nu poate fi dus mult cu preşul. având intenţia de a ajuta auditoriul. nu îi interesează o metodă eficientă de prezentare sau să-şi ajute audienţa. Oratorul plictisitor – este ceea ce se întâlneşte de cele mai multe ori în mediile academice. O cale foarte greu de parcurs. învaţă ceea ce trebuie învăţat pentru ca apoi să se întoarcă cât mai repede la locul de muncă. fără succes însă. Cu toate acestea. Persuasivul – stăpâneşte bine metodele şi tehnicile de training şi le foloseşte pentru a convinge auditoriul de valoarea mesajelor care îi sunt livrate în cele mai multe cazuri de organizaţia pe care o reprezintă. După aproximativ 10 minute îşi pierd auditoriul. care este evident că stăpâneşte acel domeniu de activitate. chiar dacă ei au cunoştinţe minimale despre acel domeniu şi nu posedă abilităţi de prezentare. fie că e de acord cu ele sau nu. Instructorul dictator – este de obicei un instructor / trainer intern care trebuie să se asigure că angajaţii participă la un anume curs de formare. ştie când fiecare dintre acestea poate fi cel mai bine folosită. Nu există nici un dubiu că stăpânesc foarte bine un domeniu. aceste persoane nu sunt conştiente de lipsurile lor. nimeni nu le spune acest lucru.

Strategia 1 Participanţii nu doresc să înveţe dar răspund unei îndrumări forte şi controlului. produselor şi serviciilor prezente? Sau sunteţi mai degrabă interesat de schimbări care ar putea avea loc în organizaţie. 2001) şi el constă într-un simplu chestionar alcătuit din două întrebări polarizate – această simplitate i-a făcut pe mulţi să considere că această metodă nu clasificare nu este una validă. totuşi nevoile lor nu pot fi ignorate. Responsabilitatea trainerului este de a-i forţa pentru a-şi preda materialul dar şi de a menţine la un nivel acceptabil moralul participanţilor Orientare spre conţinut 0 5 10 15 20 MATRICEA DE ORIENTARE A TRAINERULUI Un alt model de clasificare ce i se atribuie lui Andrew Pettigrew (1984) (Rae. Deoarece trainerul nu poate schimba participanţii. 2001) identifică preferinţele celor care au completat chestionarul pentru 5 strategii de training. Aceste preferinţe s-au determinat în funcţie de două dimensiuni fundamentale: orientare spre participant şi orientarea spre conţinut. adică să vă asiguraţi că trainingul răspunde presiunilor de schimbare atât din . însă îi vor răspunde unui trainer care le place. 20 Strategia 2 Participanţii nu doresc realmente să înveţe. MODELUL INVENTARULUI DE TRAINING P-C Un inventar de abilităţi cuprinzând 40 de itemi realizat de Pfeiffer şi Jones în „Manualul anului 1974 al facilitatorilor” (Rae.rezolva situaţiile de criză care apar. 15 10 Orientare spre participant 5 Strategia 3 Participanţii sunt indiferenţi şi leneşi. Strategia 4 Nevoile participanţilor şi cele organizaţionale sunt incompatibile. Sarcina trainerului este de a integra participanţii şi nevoile organizaţionale prin crearea unui climat relevant şi semnificativ. punct care reprezintă orientarea spre un anumit rol. Trainerul trebuie să aleagă un punct localizat în respectiva matrice. Principala responsabilitate a trainerului este de a se asigura că materialul este prezentat şi predat. Deşi sarcina principală este de a forma participanţii. Strategia 5 Acestor participanţi le place să înveţe şi să exploreze. adică susţineţi continuarea activităţilor. Întrebarea 1 Sunteţi mai degrabă orientat spre menţinerea activităţilor care se desfăşoară în acest moment în organizaţie. responsabilitatea lui este să le furnizeze informaţia necesară. Poţi spune că ai atins nivelul de trainer profesionist atunci când abordarea din cadrul unui curs se face în mod natural şi nu simţi nici un stres. Principala sarcină a trainerului este să-i câştige de partea lui pe participanţi pentru ca să-i înveţe.

centrate pe trainer şi . adică acele metode şi abordări bazate pe modelul „educaţional” sau profesional de training cu clase de predare şi curriculă? Sau preferaţi metode de intervenţie de tipul „agent de schimbare” care urmăreşte implicarea mai mare a participanţilor şi schimbări în sisteme. Orientarea spre educaţia tradiţională 1 2 3 4 5 6 7 Orientare spre implicare 8 9 10 Acum transferaţi scorurile obţinute în matricea de mai jos: Menţinere 1 Grijuliul 2 3 4 Evanghelistul 1 Educaţie tradiţională 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 Implicare Educatorul 8 9 10 Schimbare Inovatorul Grijuliul – Este genul de trainer care urmăreşte menţinerea prezentului sistem.interiorul cât şi din exteriorul organizaţiei pentru a face faţă unor noi situaţii sau obiective? Marcaţi pe scala de mai jos locul în care vă situaţi. a procedurilor şi tehnologiilor care există deja în organizaţie şi adoptă abordări tradiţionale de educaţie şi training. Orientarea spre menţinerea status-quo 1 2 3 4 5 6 7 Orientare spre schimbare 8 9 10 Întrebarea 2 Aveţi o aplecare către metodele tradiţionale de training. Activităţile sunt conduse de trainer. proceduri şi tehnologii şi schimbarea atitudinii persoanelor referitoare la muncă? Marcaţi pe scala de mai jos locul în care vă situaţi.

a procedurilor şi tehnologiilor din organizaţie şi adoptă o gamă largă de abordări intervenţioniste. INSOLENŢĂ. chiar dacă este vorba de un participant sau chiar de . participant-conţinut. În cazul ridicării vocii şi a furiei. Evanghelistul – Vede nevoia de training ca pe o menţinere a stării actuale a organizaţiei însă adoptă o serie de abordări intervenţioniste. Consideră că educaţia tradiţională şi abordările de training sunt inadecvate şi încearcă să îi convertească pe angajaţi să accepte o gamă mai largă de activităţi centrate pe participant. Nu există nici un impact atunci când un trainer încearcă să ia doar rolul de inovator. matricea de orientare. De reţinut: 1. De reflectat: Gândiţi-vă la un profesor care v-a marcat în liceu. RIDICAREA VOCII – acestea sunt comportamente extrem de agresive care nu trebuie lăsate să continue pentru că duc la deranjarea întregii sesiuni de formare. Educatorul – Spre deosebire de grijuliu.Tipuri de abilităţi necesare unui trainer 3. Un trainer care adoptă în mod constant doar una dintre aceste posturi este suspect! Rolul pe care trebuie să îl joace un trainer este dictat în primul rând de nevoile organizaţiei.Rolurile trainerului 2. Anticipează nevoia de schimbare şi acţionează strategic prin fixarea unor obiective şi atingerea lor prin programe de training adecvate. El îi convinge pe oameni să se implice mai mult şi îi ghidează prin intermediul unui proces de tipul rezolvării de probleme mai degrabă decât să propună soluţii. Ce tip de trainer ar fi fost? LIVRAREA TRAININGULUI CUM FACI FAŢĂ UNOR SITUAŢII DIFICILE SAU UNOR PARTICIPANŢI DIFICILI Orice trainer care a condus o sesiune ştie că există în fiecare grup o persoană sau mai multe care pot crea probleme. mai ales dacă singurul rol pe care îl acceptă cultura organizaţională este acela de instructor.Modele de clasificare: Townsend. Îşi vede rolul mai degrabă ca facilitator al învăţării decât ca expert pe probleme sau trainer cu abordări tradiţionale.controlate de trainer. Iată câteva dintre situaţiile cele mai frecvent întâlnite şi cum ar trebui ele rezolvate: FURIE. Intenţia este de a înţelege care sunt nevoile reale. în forma unor ateliere de lucru. Este în esenţă un catalizator sau agent al schimbării. seminarii sau consultanţă. Inovatorul – Vede nevoia de training mai degrabă ca o schimbare a sistemului. educatorul susţine trainingul pentru a face faţă schimbării dar foloseşte metode de educaţie tradiţionale. Programul este înalt structurat şi răspunde nevoilor de training aşa cum sunt ele prezentate de către o autoritate.

trainer în dialog cu acesta trebuie să se determine în primul rând motivul care a condus la respectiva situaţie şi să se facă toţi paşii necesari pentru potolirea comportamentului agresiv. În acest caz este bine să-i întrebi sau să-i rogi pe participanţi să împărtăşească cu grupul motivul amuzamentului lor. • Dacă grupul este format eminamente din acest gen de persoane. • O abordare discretă se poate face în timpul pauzelor când respectivii participanţi pot fi întrebaţi dacă acest curs este ceea ce îşi doresc ei. fiind siguri că ar putea aduce o contribuţie valoroasă la discuţii. apoi participanţii pot fi împărţiţi în grupuri mici. ceea ce ei aşteptau. lăsarea pe spătarul scaunului. picior peste picior – stil englez. • Când există mai mulţi participanţi tăcuţi. a pasului statistic sau chiar să ceri un feedback de la toată lumea pentru a ajunge la timizii pe care îi vizezi. Lipsa atenţiei poate fi determinată de atitudinea relaxată. . poţi să foloseşti metoda ruletei ruseşti. Nu e cazul să se pună întrebări cu adresare directă. Dacă cineva a făcut o remarcă de exemplu. iar grupurile pot nominaliza un purtător de cuvânt pentru prezentarea rezultatelor în plen. Este posibil ca el să fi vorbit fără întrerupere mai mult de 15-20 de minute. ţinând seama de experienţa sa în domeniu. • Membrii grupului pot ei înşişi să-i încurajeze pe participanţii mai tăcuţi. • Când pui întrebări grupului şi i-ai identificat deja pe cei care se vor oferi oricum voluntar să dea un răspuns. interval normal de concentrare a atenţiei. Puteţi sugera că ei ar avea mai mult de câştigat dacă s-ar implica mai des. NEPARTICIPAREA ŞI TIMIDITATEA – este bine să nu confundaţi neparticiparea la eveniment ca rezultat al unui comportament pasiv agresiv cu timiditatea. LIPSA DE ATENŢIE – Acest comportament poate fi rezultatul intoleranţei. În orice caz: • „Victima” care afişează comportamentul neparticipativ nu trebuie nominalizată ci implicată discret. persoana vizată poate fi întrebată CE (nu DACĂ) ar avea de adăugat. însă întrebarea pe care trebuie să şio pună trainerul este dacă ele îşi vor aduce contribuţia în grup atunci când li se va cere acest lucru. • Activităţile pot fi simple. Insolenţa deschisă nu trebuie tolerată şi în acest caz este bine să se apeleze chiar la pedepse disciplinare prin intermediul managerului responsabil de respectivul participant. RÂSUL NEPOTRIVIT – dacă grupul de participanţi râde şi nu este rezultatul unei glume spuse de tine sau de alt participant este normal să te întrebi ce se întâmplă. atunci este bine ca la demararea activităţilor să se facă unele consideraţii despre necesitatea contribuţiilor din partea tuturor la procesul de învăţare. Sau poate că este efectul unei acţiuni a trainerului. aceştia ar trebui puşi să lucreze împreună la activităţile pe echipe. Persoanele respective pot părea că ascultă. aceasta contribuind la reducerea timidităţii şi implicarea persoanelor. în activităţi conexe sau în discuţii.

arată plictisiţi. • Când cel care a întrerupt discuţia a terminat. INTOLERANŢA. Cu cât îi este permis să vorbească mai mult. etc. IRELEVANŢA – Este un comportament care vine din partea persoanelor care pot să nu înţeleagă pe de-ntregul materialul predat sau pur şi simplu le place să-şi audă vocea. cască frecvent. • În general. e bine să vă asiguraţi că neînţelegerea este un caz singular.• Dacă în cadrul acestei abordări atitudinea participanţilor este una negativă. Atunci: • Efectele acestei întreruperi trebuie discutate cu grupul. Dacă e vorba de primul caz. Participanţii de acest gen fac comentarii. • Întreabă-te dacă această situaţie este rezultatul acţiunii sau inactivităţii tale. ÎNTRERUPERILE – fac parte din tipul de comportament prin care un participant doreşte să-i facă pe ceilalţi să tacă sau să conducă discuţia. vorbesc şoptit cu alţi colegi. În sensul că. cu atât situaţia va escalada. emoticons. atunci trebuie să ai o discuţie cu el la pauză şi să discuţi efectele pe care le au acţiunile lui asupra celorlalţi membri ai grupului. întreabă-i ce ai putea introduce în material pentru ca acesta să fie interesant sau de ajutor pentru ei. CINISMUL – este acel comportament ce se manifestă atunci când participanţii se întreabă „Ce prostii sunt astea pe care le spune trainerul. DOMINANŢA – atunci când adresezi o întrebare grupului este normal să răspundă cine doreşte. Eşti plictisitor. • În cazul în care acest gen de comportament se repetă. te repeţi. dacă o întâmplare simplă se transformă într-o poveste complicată. discută această problemă direct cu persoana respectivă. dar „nu prea des şi nu prea detaliat”. STAI SĂ-ŢI SPUN EU CE MI S-A ÎNTÂMPLAT MIE – aceştia sunt participanţii care povestesc anecdote din experienţa personală. SĂ VORBEŞTI NEINVITAT ÎN NUMELE CELORLALŢI. reamintiţi-le participanţilor că timpul pe care îl aveţi la dispoziţie este destul de scurt pentru a atinge obiectivele fixate. Şi ce caut eu aici?”. • Dacă semnele sunt arătate de către o anume persoană şi comportamentul ei-lui încep să afecteze întregul grup. puteţi să-i sugeraţi participantului să facă un rezumat sau să o păstreze până la pauză. dau ochii pe spate. întrebaţi persoana cum vede ea relevanţa ideilor sale faţă de tema în discuţie sau dacă grupul doreşte să dezbată respectivele comentarii. vorbeşti despre probleme fără importanţă pentru grup? • Verifică aceste probleme prin intermediul unei evaluări intermediare: termometru. În cel de-al doilea caz: • Mulţumiţi-i participantului pentru contribuţie şi plasaţi aceeaşi întrebare către cineva care poate veni cu o contribuţie relevantă. Dar dacă adresezi o întrebare . te vei întoarce la continuarea ideilor celui întrerupt. Acest gen de întâmplări pot fi contribuţii valoroase la sesiune. • Dacă cel care întrerupe face acest lucru frecvent.

E bine ca în ora care urmează imediat servirii mesei să nu ţii o prelegere ci să implici participanţii într-o activitate. Acest gen de comportament este unul dăunător pentru grup. ei ajută ca grupul să fie activ şi te ajută în sarcina pe care o ai. PARTICIPANŢII ADORM – nu trage imediat concluzia că prezentarea ta a fost plictisitoare. restul grupului refuză să mai răspundă. Însă trainerul trebuie să facă constant referire şi să caute şi punctul de vedere al celorlalţi participanţi. atunci când adresezi o întrebare întregului grup. Mai există participanţi care parcă nu pot deschide gura fără a face o glumă sau a fi spirituali. • Chiar dacă neinvitatul dă un răspuns. O metodă este să faci linişte pentru câteva momente şi apoi să reîncepi expunerea cu o voce mai tare. . • Cei care fac toate aceste eforturi de a răspunde la întrebări sunt persoanele care doresc să domine grupul. De reţinut: Cum rezolvi situaţii neplăcute în cadrul unei sesiuni de training. aceasta este aceeaşi persoană care.cuiva anume şi altcineva răspunde înainte ca respectiva persoană să aibă şansa. dar întoarce-te la grup adresând din nou întrebarea sau chestiunea pe care o doreşti clarificată. JOKERUL – aceştia sunt participanţii mereu puşi pe şotii. se grăbeşte să răspundă prima. În mod frecvent. Încearcă totuşi să nu faci respectiva persoană să se simtă prost ca urmare a faptului că a adormit. Verifică de asemenea dacă încăperea este suficient de bine aerisită. chiar dacă acesta este un demers dificil. iar tu trebuie să stopezi această situaţie. opiniile sau părerile reale. Învaţă să identifici şi să încurajezi tacit formele acceptate de umor însă ţine sub control această activitate. Se poate ajunge la extrema în care. însă în măsura în care acel comportament continua. întoarce-te la persoana căreia i-ai adresat iniţial întrebarea. acesta nu este un comportament acceptabil. râsul încetează şi între joker şi restul grupului apare un antagonism. O discuţie privată poate conduce la clarificarea unor aspecte. ca o contrabalansare a seriozităţii tale. după un timp în care se râde la glume. • Recunoaşte răspunsul persoanei dominante şi contribuţia lui. Pot exista motive psihice sau chiar medicale. trebuie să-i atragi atenţia respectivului participant că acţiunile lui deranjează. Motivul din spatele acestui comportament este frica jokerului de a-i exprima sentimentele.

dar şcolile de psihologie din România fuseseră desfiinţate în anii 70. Angajaţilor li se punea în vedere faptul că trebuie să-şi dezvolte abilităţile dar procesul de dezvoltare nu era pus în concordanţă cu nevoile viitoare ale companiei sau cu cerinţele viitoare ale activităţii. Situaţia era asemănătoare atât pentru persoanele cu studii medii cât şi pentru acelea cu studii superioare. ştiinţe economice) .g. Terminarea liceului putea sa însemne angajarea ca muncitor într-o fabrică. Despre dezvoltarea carierei se poate vorbi atât în contextul unei organizaţii dar şi în cazul persoanelor care schimbă locurile de muncă. Angajaţii sunt trecuţi prin centre de testare. Am putea asemăna dezvoltarea carierei în acea perioadă cu o barcă în vrie ce pluteşte pe o mare agitată. scopul fiind acela de a li se măsura capacităţile pentru a face faţă unor noi sarcini. cu atât mai mult cu cât unele meserii nu mai erau cerute de piaţa muncii. cariera avea un traseu fix. apariţia economiei de piaţă au determinat ca evoluţia carierei să nu mai fie un fenomen complet predictibil. . Organizaţional sau “de trasare a carierei” – se referă la angajaţii propuşi pentru promovare rapidă (fast track employees). De exemplu în multe dintre funcţiile care presupuneau o pregătire socio-umană (e. Modele pentru dezvoltarea carierei în organizaţii 1. Dezvoltarea carierei este o necesitate determinată de nevoia de performanţă profesională a persoanei şi de nevoia acesteia de a supravieţui pe o piaţă a muncii cu o concurenţă din ce în ce mai crescută. unii angajaţi nu aveau nici cunoştinţele şi nici abilităţile necesare pentru a se adapta noilor condiţii etc.piaţa cerea astfel de meserii. 2. Atât formarea cât şi testarea erau făcute pentru a răspunde unui scop benefic exclusiv pentru organizaţie. După 1989 s-au produs modificări dramatice în dezvoltarea carierei. În acelaşi timp desfiinţarea marilor întreprinderi de stat şi deschiderea pieţei. Activitatea prestată nu suferea nici o modificare dea lungul timpului. resurse umane) erau angajate persoane cu studii tehnice (inginerie. mai ales cei propuşi pentru a prelua sarcini manageriale. Abia în a doua decadă a anilor 90 s-a început profesionalizarea personalului din acest domeniu. pentru alte meserii exista un excedent de profesionişti. Individual – bazat pe teoria motivaţiei a lui Maslow şi pe conceptul de “selfactualization”. multe dintre ele conducând spre efecte perverse.DEZVOLTAREA PROFESIONALA SI PLANIFICAREA CARIEREI (I) DE CE ESTE NECESAR SĂ VORBIM DESPRE DEZVOLTAREA CARIEREI? Înainte de 1989 cariera unei persoane părea predeterminată încă de la terminarea studiilor. apoi în timp maistru şi poate şef de secţie.

interesele şi stilul meu de muncă? 2. valorile.Dezvoltarea carierei este un proces şi nu un eveniment singular Istoric vorbind. Cele 4 faze pentru dezvoltarea carierei 1. c. Angajatul percepe dezvoltarea carierei ca pe un proiect personal şi îşi ia destinul în propriile mâini. EVALUAREA – Care sunt abilităţile. 1996) 1. . condiţii diverse de trafic. EXPLORAREA – Care sunt opţiunile pe care le am? 3.3. iar angajatul îşi alege direcţia şi îşi menţine motivaţie. FIXAREA OBIECTIVELOR ŞI PLANIFICAREA – Care opţiune este cea mai bună pentru a deveni unul dintre posibilele mele obiective? De ce este acesta cel mai bun obiectiv pentru mine? 4. în lumea occidentală au existat mai multe paradigme explicative: a. Nu ai nevoie de şosele asfaltate şi nu trebuie să respecţi un orar fix. Parteneriatul funcţional (organizaţie – manager – angajat) Diferenţa faţă de modelul 3 este aceea că acest model este punctul culminant al acelora prezentate anterior şi funcţionează la nivelul întregii organizaţii: •Ca o modalitate de planificare a succesiunii în organizaţie •Ca o resursă pentru a ajuta organizaţia să facă planuri pe termen lung în ceea ce priveşte administrarea resurselor •Ca un instrument pentru promovarea unui sistem integrat de management de nivel mediu în organizaţie •Ca un sistem de motivare pentru supervizori •Ca un instrument de mobilitate internă. care are fiecare rolul lui însă ei lucrează împreună pentru acest scop. STRATEGIA – Cum o să-mi ating obiectivul? Care sunt comportamentele specifice pe care trebuie să le adopt în acest scop? Cum voi face fiecare pas? Cine altcineva este implicat sau e nevoie să fie implicat? Elemente componente ale dezvoltării carierei (Knowdell. supervizorul realizează coaching-ul pentru angajatul selectat. Abilităţile şi deprinderile angajatului depind încă în mare parte de companie. ştiai exact care este traseul şi în cât timp ajungi în staţia B (similară evoluţiei carierei din România dinainte de 1989). Partenerial – în acest tip de model intră pe picior de egalitate 3 tipuri de jucători: angajatul. Azi – schimbarea carierei devine un proces flexibil şi rapid – “a conduce un SUV”. 4. 1950 – fixarea către atingerea unei cariere – “a lua trenul” Te urcai în staţia A. 1970 – schimbarea carierei devine un proces mai flexibil – “a lua autobuzul”. b. organizaţia şi supervizorul. Schimbarea rutei. Este vorba de trei jucători distincţi. Astfel organizaţia alocă resursele.

2. Regulaţi – de bază b. Multe organizaţii au învăţat că trebuie să fie flexibile în organizarea programului de muncă pentru a-şi păstra angajaţii cei mai valoroşi. acelor persoane care nu se pot antrena într-o relaţie de muncă de lungă durată cu o companie. Job sharing – 2 persoane care lucrează part time împart aceeaşi poziţie b. Dezvoltarea carierei este un proces ce se poate desfăşura chiar şi în perioadele de recesiune economică 3. pe de altă parte aceste slujbe nu sunt la fel de bine plătite şi nu au la fel de multe beneficii conexe ca acelea regulate. are mai multe şanse. azi opţiunile sunt mai largi şi mai variate. 6. Dezvoltarea carierei este un proces care îi va favoriza pe angajaţii cu o largă gamă de cunoştinţe Să munceşti din greu nu mai este singura condiţie pentru a promova. Dezvoltarea carierei poate exista chiar şi în cazul unei forţe de muncă structurate pe paliere/stratificată Dacă înainte locurile de muncă aveau un caracter exclusiv: permanent sau temporar/sezonier. concomitent cu orientarea lor spre structuri de tip orchestră în care managerul este un facilitator. 5. Dezvoltarea carierei este posibilă chiar dacă au apărut mai multe opţiuni pentru a-ţi duce la îndeplinire sarcina: a. Noile modele de dezvoltare a carierei afectează nivelul de middle management Se constată o tendinţă de reorganizare internă a companiilor. Temporari – pe proiecte Pe de o parte această abordare are un rol pozitiv pentru că le oferă şansa de a se angaja.a lucra acasă. 4. dar el este acela care se asigură că orchestra cântă armonios. Care sunt clienţii pentru dezvoltarea carierei TINERII PROFESIONIŞTI . Flextime – ora de începere şi de terminare a activităţii depinde de angajat şi nu e una de tipul 9-17 d. de a acumula cât mai multe cunoştinţe şi abilităţi flexibile / transferabile către alte organizaţii sau locuri de muncă. care conduce spre reducerea numărului de manageri de nivel mediu. Telecomuting . Siguranţa locului de muncă al angajatului nu mai este determinată de supra-specializare ci de capacitatea acestuia de dezvoltare personală. Instrumentiştii îşi cunosc mai bine instrumentele decât dirijorul. Azi companiile preferă să-şi împartă angajaţii în: a. Cine are mai multe abilităţi.

consultanţii în carieră recomandă o slujbă tranzitorie (“bridge job”). Angajatul care stagnează reprezintă un potenţial uriaş irosit de către companie. Acest gen de poziţii se creează în mod special cu acordul managementului. Desemnarea unui bun specialist pentru o poziţie managerială poate însemna că ai pierdut un bun profesionist şi ai câştigat un prost manager. pot fi părinte unic şi ajung la un moment dat să se întrebe dacă există şi care este calea spre “next level”. . Tipuri de activitate: training introductiv. Se întreabă probabil de ce şeful lor nu le mai dă sarcini provocatoare. familie şi carieră? În aceste condiţii. au început să lucreze în organizaţie cu foarte mult timp în urmă (15-20 de ani). Alte soluţii: acest gen de angajaţi pot fi încurajaţi să-şi creeze un portofoliu de abilităţi şi cunoştinţe transferabile. pentru că sunt necesare studii academice. Astfel. peste 40 sau 50 de ani. De multe ori un bun inginer nu este automat un bun manager. ANGAJATUL CARE STAGNEAZĂ (Profesionistul matur) Profilul acestui tip de angajat: bărbaţi sau femei. cursuri post-liceale sau şcoli vocaţionale. sunt în general izolaţi sau singuri.Ei sunt cei care prestează munca de bază în organizaţie. au probabil copii. Poţi să câştigi. Angajatul care stagnează nu devine productiv fără o intervenţie din afară. ele se întreabă: Ce pot să fac pentru a câştiga bani mai mulţi? Şi dacă pentru a promova trebuie să am educaţie superioară cum pot ţine echilibrul între obţinerea unei calificări. Au terminat liceul. Ei sunt cei care-şi pun întrebări de genul: Oare ar trebui să mă orientez către management? În acelaşi timp tinerii profesionişti NU au de cele mai multe ori pregătire managerială. care să-i permită angajatului să funcţioneze în cadrul companiei şi să poată participa la cursuri serale sau IDD. în condiţiile în care orientezi devreme cariera unui tânăr profesionist şi îl formezi pentru a prelua la timpul potrivit funcţii manageriale. În prezent. Soluţii: re-motivarea acestui angajat astfel încât organizaţia economiseşte bani şi contribuie la menţinerea stimei de sine a persoanei. îşi făceau treaba foarte bine acum 20 de ani. MUNCITORUL TÂNĂR COMPETENT Este vorba de tânărul tehnician care intră într-o companie şi nu ştie exact dacă doreşte să devină în timp inginer. timizi. dat fiind că în facultate ei au studiat mai degrabă discipline tehnice sau socio-umane. PERSONALUL ADMINISTRATIV / SUPORT Profilul acestui tip de angajat: majoritatea femei în posturi de secretare sau asistente. mentoriat. în termeni de cost beneficiu. În cazul lor trebuie ca planificarea carierei să înceapă devreme. eficienţa acestui tip de angajat este una mult sub medie. Fişa postului nu presupune pentru aceste persoane existenţa abilităţilor de management. coaching. nu foarte comunicativi. banii pe care organizaţia îi plăteşte în acest moment pentru acest tip de angajat nu sunt justificaţi prin performanţa lui. El are practic două opţiuni: îşi măreşte aportul la organizaţie sau pleacă spre altă organizaţie.

Explorarea opţiunilor posibile. •Ca urmare a unor evenimente care afectează profund individul (moartea unei rude apropiate. •De asemenea se vor selecţiona acele persoane care sunt dispuse să contribuie cu timp şi efort pentru a participa la toate întâlnirile grupului de lucru. ajungând victime ale head-hunterilor pentru că nu mai controlează direct propria carieră. se procedează la crearea unui task force sau comitet consultativ. •Involuntar (decizia companiei de a face reduceri de personal sau de închidere a unor facilităţi de producţie). În general în acest caz. pentru introducerea în organizaţie a unor strategii de dezvoltare a carierei se va proceda la realizarea unei analize de stakeholderi şi de evaluare a opiniilor privind acest domeniu la nivelul: 1. Aceste persoane pot să nu deţină poziţii formale de putere.Top managementului 2.Angajaţi Situaţii legate de necesitatea schimbării carierei Schimbarea carierei este un proces care se poate realiza: •Voluntar (decizia individului). pentru a cărui alegere se va ţine cont de următoarele criterii: •Membrii trebuie să reprezinte toate sectoarele majore ale organizaţiei. Dat fiind că în domeniul IT schimbările se petrec la fiecare 6 luni.SUPERPROFESIONIŞTII Aceştia pot fi de exemplu specialiştii IT. aceşti supercompetenţi care sunt înalt specializaţi pot rămâne uneori pe dinafară la următorul val al schimbării. 2. Evaluarea nevoilor organizaţionale de dezvoltare a carierei Evaluarea trebuie să aibă loc mai ales atunci când există o nevoie percepută sau exprimată pentru realizarea unei strategii de dezvoltare a carierei. înmormântări – mai nou chiar si pronunţarea divorţului este un fapt care se marchează social şi care ajută persoanele respective să facă faţă emoţional momentului respectiv. •Se va pune accent pe managerii care au în general o opinie favorabilă cheltuielilor pentru politici de personal. concedierea individuală). Ca şi în cazul IANT. Nu s-au inventat însă ritualuri care să-i ajute pe oameni să facă faţă pierderii unei slujbe.Evaluarea abilităţilor curente. Ei schimbă de cele mai multe ori doar compania în care lucrează şi nu domeniul. de obicei realizaţi material şi profesional. •Se vor selecţiona acei lideri ale căror opinii sunt respectate de către ceilalţi angajaţi din acelaşi departament. fiind candidaţii ideali pentru head-hunteri. Faze de urmat în cazul schimbării voluntare de carieră: 1. .Managerilor de nivel mediu 3. Societatea noastră a pus la punct ritualuri pentru diverse momente de trecere sau schimbare: priveghiuri. divorţ sau terminarea unei legături de lungă durată.

imobilitate.Concentrarea pe obiectivul propus 5. Faze de urmat în cazul schimbării involuntare de carieră: 1.Implementarea strategiei Cursul următor se va apleca mai în detaliu asupra fazelor care se parcurg pentru fiecare dintre situaţiile de mai sus. scoase la suprafaţă şi confruntate înainte ca individul să poată merge în continuare cu planificarea formală a carierei.Concentrarea pe obiectivul propus.Explorarea opţiunilor posibile 4. fazele se desfăşoară pe tipicul prezentat mai sus. Acest tip de proces le permite participanţilor să asculte modul în care simt ceilalţi şi să descopere aspecte pe care ei au ezitat să le recunoască. neîncredere. Ei înţeleg că acest tip de sentimente sunt normale şi predictibile. tristeţe. În continuare. iar aceste pagini corespunzătoare fiecărui participant sunt apoi expuse pe pereţii sălii unde are loc întâlnirea. 4. Altele pot fi. că ele trebuie exprimate.Evaluarea abilităţilor 3. suferinţă. 2.3.Implementarea strategiei. şoc. Multe sentimente exprimate pot fi negative – furie. De reţinut: Modele pentru dezvoltarea carierei Fazele de dezvoltare a carierei Puncte de vedere în dezvoltarea carierei Întrebări: Care este rolul departamentului de resurse umane în procesul de dezvoltare a carierei? Care sunt părţile care trebuie implicate în redactarea unui plan organizaţionale de dezvoltarea carierei? .Acţiuni care au ca scop descărcarea emoţională Stările prin care trece un angajat pus în faţa unui eveniment de acest gen (concediere) pot fi: şoc. negociere. frustrare. Stările fiecărui participant pot fi notate pe un flipchart. de eliberare. negare. furie. În acest scop o tehnică utilă ar fi de exemplu organizarea unei sesiuni sau a unui seminar unde fiecare participant să explice stările prin care a trecut la aflarea veştii că este concediat. în schimb pozitive. Semnificativ este de asemenea faptul că mulţi dintre participanţii care trec printr-o concediere prezintă acelaşi tip de stări care sunt asociate de obicei divorţului sau pierderii unei rude apropiate.

Scrieţi între 6 şi 8 dintre cele mai importante valori legate de carieră pe care le aveţi: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. Scrieţi între 6 şi 8 dintre abilităţile dvs. Knowdell (1996).? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ . Scrieţi opţiunea din secţiunea II care vi se potriveşte cel mai bine: Care este obiectivul dvs. conform lui Richard L. abilităţi şi stilul de muncă sau management. însă trebuie să se ţină cont de faptul că pe parcursul vieţii opţiunile personale se pot schimba. De fapt satisfacţia în carieră şi succesul sunt determinate de compatibilitatea dintre valorile personale legate de carieră.DEZVOLTAREA PROFESIONALA SI PLANIFICAREA CARIEREI (II) Ghidarea Opţiunilor Personalului Ghidarea personalului prin procesul de evaluare şi dezvoltare a carierei se face parcurgând un anumit număr de etape. un chestionar pentru evaluarea dezvoltării carierei: Secţiunea I – EVALUAREA CARIEREI 1. interesele ocupaţionale. care vă motivează cel mai mult: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 4. Care este stilul de muncă sau management pe care îl aveţi: __________________ Secţiunea II – EXPLORAREA CARIEREI 1. Scrieţi între 6 şi 8 dintre cele mai puternice interese legate de carieră: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 3. Scrieţi cel puţin 5 locuri de muncă sau cariere pe care le-aţi putea avea: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Secţiunea III – OBIECTIVUL DE CARIERĂ 1. Este bine ca acest proces să aibă loc cât mai devreme. Iată cum este structurat.

Cum vă puteţi atinge obiectivul? Ce fel de comportament specific veţi pune în practică pentru a atinge acest scop? Fiţi clari şi specifici în legătură cu ceea ce veţi face. Se va folosi o listă de valori utilizată de către experţii în dezvoltarea carierei pentru a evalua şi pune în ordinea priorităţilor valorile personale legate de carieră.? Menţionaţi dovezile (abilităţi. Cine va fi afectat de planul dvs.? Cine vă poate ajuta să puneţi în practică acest plan? _____________________________________________________________________ EVALUAREA VALORILOR LEGATE DE CARIERĂ Această metodă este simplu de pus în practică. valori) care să arate că obiectivul pe care vi l-aţi propus este cel mai bun posibil pe care puteaţi să-l alegeţi: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Secţiunea IV – STRATEGIA DE CARIERĂ ŞI PLANUL DE IMPLEMENTARE 1. (Richard Knowdell. _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. 1996) Independenţă Exercitarea competenţelor Exprimare artistică Probleme provocatoare Liniştea locului de muncă Muncă de precizie Muncă sub presiune Statut intelectual Provocări fizice Schimbare şi varietate Statut Cunoaştere Siguranţă Ritm rapid Promovare Prietenie Estetic Contact cu publicul Luarea de decizii Să lucrez singur Afiliere Putere şi autoritate Comunitate Competiţie Adresa locului de munca Stabilitate Profit. Când se va pune în practică fiecare etapă pentru a vă atinge obiectivul de carieră? _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 3. De ce este acesta cel mai important obiectiv pentru dvs. libertate Creativitate generală Creativitate artistică Supervizare Aventură Recunoaştere Împlinire morală Lucrul cu ceilalţi . câştig În folosul societăţii Timp.2.

Poate însă însemna că acelei persoane i se poate potrivi o meserie în care se vorbeşte mult. ⌦ Folosirea cartoanelor le permite indivizilor să pună rapid în ordinea priorităţilor valorile legate de carieră pe care le au la acel moment. Lista intereselor legate de carieră (exemplu) (Richard Knowdell. dacă unui individ i se pare atractivă meseria de prezentator radio nu înseamnă neapărat că aceasta este meseria care i se potriveşte. Aceste valori / principii trebuie sortate şi aşezate în funcţie de următoarele criterii: Valorizat întotdeauna Valorizat deseori Valorizat uneori Valorizat rar Valorizat deloc Trebuie să se ţină cont de următoarele aspecte: ⌦ Cele mai multe dintre valorile legate de carieră sunt învăţate devreme în viaţă. Mulţi experţi consideră că interesele de carieră sunt mai stabile decât valorile legate de carieră. având în vedere că o ocupaţie sau o carieră poate părea atractivă unui individ însă asta nu înseamnă că aceea este slujba ideală pentru el.Dinamism Influenţarea celorlalţi Activitatea în domenii foarte specializate Anticiparea unor câştiguri substanţiale Ajutorarea celorlalţi Valorile astfel notate se vor înscrie pe cartonaşe individuale. pe măsură ce creştem în vârstă şi suntem puşi în faţa unor noi situaţii sau decizii. ⌦ Cele mai multe persoane care au atins vârsta de 40 de ani sunt angajaţi în meserii pe care le-au ales la vârsta de 20 de ani. iar unele dintre ele se modifică pe parcursul vieţii. Evaluarea intereselor legate de carieră În timp ce valorile legate de carieră reprezintă principii solide. 1996) Categoric Probabil Indiferent Puţin interesat interesat probabil interesat Agent imobiliar Învăţător Fizician Grădinar Agent ticketing Ofiţer în case de Deloc interesat . De exemplu. unde se folosesc multe cuvinte. care pot fi asociate cu multe locuri de muncă sau activităţi. O listă cu aceste interese legate de carieră va fi furnizată mai jos. Aceste interese trebuie însă supuse interpretării de către specialistul de RU. interesele legate de carieră apar în activităţile de bază sau în mediile care ne atrag şi ne diferenţiază unii de alţii.

Deşi procesul de sortare este mai complicat decât în cazul valorilor. Sortarea a ceea ce ne motivează se face prin intermediul a 50 de calităţi transferabile în mod generic şi a unei liste de selecţie în funcţie de 8 categorii. Mai întâi se vor plasa pe verticală 5 categorii Le pun în practică cu foarte mare plăcere Le pun în practică cu plăcere Nu mă deranjează să le pun în practică Prefer să nu le pun în practică Nu îmi place deloc sa le pun în practică 2. plasate apoi în funcţie de preferinţe în dreptul celor 5 categorii enumerate mai sus. pe verticală şi orizontală.corecţie Telefonist Administrator în sectorul public Contabil Fermier Agent de asigurări Director de vânzări Farmacist Asistent social Ospătar Arhitect Pădurar Costumier Bancher Chimist Profesor de matematică Recepţioner Evaluarea motivaţiei În timpul în care cei mai mulţi dintre noi examinăm doar cât de competenţi suntem în punerea în practică a unor abilităţi. Din moment ce abilităţile noastre constituie motivul primordial pentru care suntem angajaţi. 1. este important să le analizăm. La sortarea şi plasarea cartonaşelor cu abilităţi se va ţine cont de următoarele criterii: . ele pot determina cu o acurateţe sensibilă profilul persoanei. ignorăm să luăm în considerare o a doua dimensiune a acestora – cât de motivaţi suntem să le punem în practică. Toate abilităţile se vor transcrie apoi pe cartonaşe individuale şi vor fi sortate.

dându-vă din ce în ce mai multe sarcini pentru folosirea lor. poziţionaţi cele 3 dimensiuni rămase. În continuare. ⌦ Abilităţile postate în colţul din dreapta sus (pe care le puneţi în practică cu mare plăcere dar pentru care nu aveţi aptitudini). cu atât veţi fi mai fericit cu munca pe care o realizaţi. întrebarea 3. notaţi între 6 şi 8 abilităţi identificate şi introduceţi-le în chestionarul iniţial la Secţiunea I. ⌦ Încercaţi să distribuiţi cartonaşele în mod aproape egal la fiecare din cele 5 dimensiuni. le veţi folosi acasă sau în activităţi involuntare. Acum. 5. . ar trebui dezvoltate şi puse în practică. ⌦ Factorii motivatori „respinşi” plasaţi în stânga jos sunt aceia la care sunteţi bun dar pe care nu doriţi să îi folosiţi nici acasă şi nici la serviciu. pe orizontală ⌦ Foarte bun profesionist / expert Competent Abilităţi slabe sau deloc 4. sau v-ar plăcea să o utilizaţi dacă s-ar putea. ⌦ Managerul dvs. cu atât este mai probabil să părăsiţi respectivul loc de muncă. Reţineţi însă următoarele chestiuni: ⌦ Factori motivatori din colţul stânga sus al matricei.Consideraţi doar cât de mult vă place să utilizaţi acea abilitate. Aceeaşi operaţiune trebuie repetată în cazul fiecăreia dintre linii. ⌦ Dacă nu puteţi folosi aceste abilităţi la locul de muncă. ⌦ NU luaţi în considerare actualul loc de muncă sau un loc de muncă pe care îl aveţi în vedere în acel moment. Este important să poziţionaţi cel puţin 2 cartonaşe la fiecare linie sub fiecare dintre coloane. fiecare grămadă de cartonaşe trebuie re-aranjată acum pe orizontală în funcţie de gradul de competenţă. 3. NU consideraţi competenţa pe care o aveţi în cazul acelei abilităţi. ⌦ Abilităţile din colţul dreapta jos (nu vă fac plăcere. trebuie să vă concentraţi atenţia asupra identificării gradului de competenţă pe care îl aveţi la în cadrul fiecărei grămezi de cartonaşe. ⌦ Cu cât aveţi de folosit mai mult abilităţile „respinse” la locul de muncă. ⌦ Cu cât puteţi folosi aceste abilităţi mai mult la locul de muncă. asigurându-vă că la fiecare dintre ele aveţi cel puţin 6 cartonaşe. doriţi foarte mult să le folosiţi atât la locul de muncă cât şi în afara lui. începând din colţul stânga sus. sunt acele abilităţi pe care dvs. nu aveţi aptitudini) trebuie evitate. poate să nu distingă de cele mai multe ori între factorii care vă motivează şi cei care nu şi poate dori să recompenseze folosirea celor din urmă. Aşadar. corespunzător dimensiunilor identificate pe verticală. În următoare etapă.

monologhezi Să monitorizezi Să citeşti pentru a te informa Să percepi intuitiv Să verifici. Pentru cei care nu au acces la MBTI. să te agiţi Să faci design Să compui muzică Să motivezi Să analizezi Să foloseşti abilităţi de mecanică Să tratezi. ce permite evaluarea stilului persoanei în raport cu modelul de personalitate. rezultatele trebuie trecute la Secţiunea I. editezi text Să fii gazdă Să iei decizii Să consiliezi Să vinzi Să ai de-a face cu sentimente / emoţii Să negociezi Să te dai peste cap. vindeci. Oricum ar fi numit. organizezi Să produci obiecte de manufactură Să observi Să ai grijă de animale Să ţii evidenţa unor documente Să lucrezi cu cifre Să înveţi. Având acces la acest instrument. Unul dintre instrumentele de evaluare cele mai faimoase şi bine puse la punct în acest caz este Mayers-Briggs Type Indicator (MBTI). este vorba de fapt de modul unic în care fiecare individ preferă să interacţioneze cu alţi indivizi sau în legătură cu o anumită sarcină. o mare parte a deciziei este legată de modul în care candidatul pentru acea poziţie se potriveşte mediului de muncă. Trebuie ţinut cont de următoarele chestiuni: ⌦ Scorul obţinut la evaluarea stilului de muncă NU trebuie folosit pentru a selecta o anumită ocupaţie. De exemplu. Richard Knowdell (1996) propune un Chestionar pentru analiza stilului de muncă.stilul de muncă sau management – este de asemenea numit stil de personalitate sau stil de învăţare. cânţi. În timp ca majoritatea managerilor spun că angajează oamenii pe baza abilităţilor lor. faci training Să transporţi Să intervievezi pentru a afla informaţii Să mediezi Să clasifici Să iniţiezi schimbări Să faci aranjamente Să pregăteşti mâncare Să faci bugete Să foloseşti coordonarea fizică şi agilitatea Să distrezi.Iată lista de abilităţi propusă de către Richard Knowdell (1996) Să planifici. nu toate persoanele care au stilul de lucru Analitic . (Vezi modelul Kolb). îngrijeşti Să implementezi Să supervizezi Să realizezi imagini Să testezi Să faci pe intermediarul Să vizualizezi Să regizezi spectacole Să evaluezi Să foloseşti abilităţi de tâmplărie Să sintetizezi Să generezi idei Să estimezi Să scrii EVALUAREA STILULUI DE MUNCĂ SAU DE MANAGEMENT Elementul final în procesul de evaluare al carierei . itemul 4 din chestionarul prezentat la începutul prelegerii.

Scrieţi cifra în căsuţa corespunzătoare respectivului cuvânt. 1996) În fiecare dintre căsuţele tabelului de mai jos. Este posibil ca indivizii să poată opera modificări asupra stilului de muncă prin dezvoltarea unor elemente mai slabe. cele mai multe dintre persoanele care vă cunosc. Folosiţi acelaşi proces pentru toate cele 12 linii ale tabelului. Notaţi acel cuvânt cu 4 puncte şi scrieţi cifra 4 în dreptul cuvântului respectiv în aceeaşi căsuţă. / Stil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A Logic Sistematic Cu grijă Planificat Calm Precis Orientat spre fapte Folosesc date Bun analist Ofer informaţii Organizat Competent B Emoţional Stimulator Înţelegător Empatic Simţitor Sociabil Prietenul tuturor Îmi folosesc farmecul Bun ascultător Cald Abordabil Non ameninţător C Practic Realist Rapid Imediat Pragmatic Aici şi acum Care face Obţin rezultate Tipul alfa Energetic Plin de resurse Stăpân pe situaţie D Intelectual Creativ Ingenios Futurolog Văd întregul Unic Conceptualizator Generez idei Gândesc original Gândesc global Sclipitor Inovativ . există patru elemente descriptive (caracteristici) sau termeni. Însumaţi punctele scrise în josul fiecărei coloane şi aşa veţi obţine punctajul corespunzător fiecărui stil de muncă. Cele mai bune echipe includ de obicei persoane care au o varietate de stiluri de muncă. doar pentru o scurtă perioadă de timp.crt. cineva cu un stil de muncă activ poate avea nişte abilităţi analitice excelente fără a avea în mod necesar vreo preferinţă pentru a fii analitic.⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦ trebuie să devină contabili. Personalitatea şi stilul de muncă sunt în general bine interconectate şi se schimbă în mod radical rareori de-a lungul vieţii. Alegeţi apoi din aceeaşi linie următorul termen care vă descrie cel mai bine şi notaţi-l cu 3. Un scor înalt pentru un anume stil de muncă indică preferinţa pentru UN STIL şi NU NIVELUL UNEI ABILITĂŢI. scorul evidenţiază mai degrabă ca indicator CE FEL DE contabil poate fi respectivul individ. Chestionar pentru determinarea stilurilor de muncă (Knowdell. Pentru fiecare dintre cei patru sunteţi rugaţi să alegeţi acel termen prin care v-ar putea descrie cel mai bine. Nr. Procedaţi la fel pentru a acorda 2 puncte şi apoi 1 punct pentru termenul care vă descrie cel mai puţin. Poţi să ai rezultate foarte bune în realizarea unei sarcini sau la un loc de muncă care este opus stilului de muncă personal. dacă aceasta este cariera pe care o va alege.

A – Analitic (centrat pe detalii şi logic) B – Emoţional (sensibil şi prietenos) C – Activ (orientat spre multe sarcini şi rapid) D – Creativ (vede întregul, orientat spre viitor)

Puncte: ___ Puncte: ___ Puncte: ___ Puncte: ___

Facilitarea procesului de explorare în dezvoltarea carierei La modul ideal, explorarea carierei poate fi asemănată cu modul în care o persoană parcurge un bufet suedez cu farfuria de goala de la un capăt la altul pentru a o umple. Dacă porneşte de la un capăt, este foarte probabil să aibă farfuria plină până la jumătate, fără a şti ce surprize îi rezervă cea de a doua parte a mesei. De aceea, poate că cea mai bună strategie este să faci mai întâi un tur al întregii mese, fără farfurie, să discuţi cu ospătarii componenţa unor salate prea exotice şi apoi să alegi preparatele dorite în cunoştinţă de cauză. În acelaşi mod, persoana care îşi planifică o carieră trebuie să exploreze toate opţiunile posibile înainte de a lua o decizie. Partea de explorare are două componente principale: specificarea unei arii de opţiuni pentru carieră şi apoi explorarea detaliilor specifice fiecărei opţiuni considerate. Atunci când suntem puşi în faţa unei situaţii de alegere a unei opţiuni pentru carieră, parcă mulţi dintre noi poartă ochelari de cal. Suntem ori prea orientaţi spre sarcina actuală ori prea concentraţi asupra companiei în care ne desfăşurăm activitatea, sau credem că este prea dificil să ne schimbăm domeniul de activitate. Printre metodele de explorare, pe lângă acelea deja discutate (testarea abilităţilor sau consilierea) trebuie să menţionăm una cu un mai mare grad practic, ACŢIUNEA. Participanţilor la un workshop pe tema dezvoltării carierei li se cere să participe la un târg de joburi şi să vină cu 5 – 6 opţiuni, fără a li se da prea multe indicaţii în legătură cu ceea ce trebuie să caute. DEZVOLTAREA ŞI FOLOSIREA REŢELEI PERSONALE DE CONTACTE Explorarea opţiunilor de angajare poate fi o sarcină uriaşă pentru a fi administrată doar de o singură persoană. Poate de aceea ar fi o opţiune bună să implicaţi în acest proces o listă de persoane care pot contribui, creând în acest fel o reţea de contacte personale. Iată persoanele pe care le puteţi include: • Rude • Foşti colegi de studenţie • Vecini • Foşti colegi de liceu sau generală • Foşti profesori • Foşti colegi de serviciu • Contabilul • Preotul sau rabinul

• • • • • • •

Agentul tău de asigurări Prieteni Foşti vecini Asociaţia absolvenţilor din facultatea pe care ai terminat-o Foşti şefi Dentistul tău Avocatul

Ce se face sau nu se face: 1. Atunci când nu eşti sigur dacă trebuie să pui pe lista de contacte pe cineva, mai bine îl adaugi. 2. Cere de la acea persoană doar acele lucruri pe care acea persoană ţi le poate da sau care stau în puterea sa. 3. Nu cere o slujbă decât dacă persoana respectivă este în poziţia de a-ţi oferi una. 4. Pune doar acele întrebări la care răspunsul nu poate fi unul negativ. 5. La finalul interviului, întreabă ce alte sfaturi poate să-ţi dea respectiva persoană. Nu uita ca persoanelor care te-au ajutat, ar trebui să le trimiţi ulterior o scrisoare sau o notă de mulţumire. Uneori explorarea opţiunilor pentru carieră poate implica sesiuni de coaching cu angajatul în care specialistul de RU identifică şi etapizează împreună cu acesta toţi paşii ce trebuiesc făcuţi pentru a se produce achiziţionarea unor noi abilităţi, schimbarea unor comportamente sau pur şi simplu trecerea de la vorbe la fapte. De reţinut: Dimensiunile de evaluat în procesul dezvoltării carierei: valori, interese, motivaţie, stil de muncă. Întrebare: Care este vârsta de la care consideraţi drept utilă folosirea testelor de orientare în carieră? De ce?

Bibliografie 1. Bee, F., Bee, R., (2003): „Learning Need Analysis and Evaluation”, Chartered Institute of Personnel and Development, CIPD House, London,. 2. Boster, F.J. (1995): „Commentary on Compliance Gaining Message Behaviour Research”, în volumul: Communication and Social Influence Processes, Michigan State University Press, East Lansing, Michigan. 3. Buckley, R., Kaple, J., (2004): „The Theory and Practice of Training”, Kogan Page, London. 4. Carnegie, D. (2000): „Cum sa vorbim in public”, ed. Curtea Veche, Bucuresti,. 5. Davies, E. (2001): „The Training Manager’s Desktop Guide”, Hawksmere plc, London. 6. Duffy, T.M., Kirkley, J.R. (2004): „Learner-Centered Theory and Practice In Distance Education”, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, London. 7. Fussell, W., (1996): „The Value of Local Knowledge and the Importance of Shifting Beliefs in the Process of Social Change”, Community Development Journal, vol. 31, nr.1, pp. 44-53. 8. Gorard S., Rees, G, Fevre, R., Furlong, J., (1998) “The two components of the New Learning Society”, Journal of Vocational Education and Training, vol. 50, nr. 1, pp. 5-20. 9. Heath, R.L., Bryant, J. (2000): „Human Communication Theory and Research”, Lawrence Erlbaum Associates, London. 10. Holden, R., Hamblett, J. (2001), “The ‘learning society’, and Small and Medium Size Enterprises: empowering the individual”, Journal of Vocational Education and Training, vol. 53, nr. 1, pp. 121-139. 11. Honey, P., Mumford, A.(2000) : „The Learning Styles Helper’s Guide”, Peter Honey Publications Limited, UK. 12. Hopkins, T. (1998): „Einfach Verkaufen – Der intensiv Kurs”, Wilhelm Heyne Verlag, Muenchen. 13. Knowdell, R. L. (1996): „Building a Career Development Program”, DaviesBlack Publishing, Palo Alto, California. 14. Kroehnert, G. (2003): „102 Extra Training Games”, McGraw-Hill Australia Pty Ltd,. 15. Meier, D. (2000): „The Accelerated Learning Handbook”, McGraw Hill, New York. 16. Milano, M., Ulyuss, D.: „Designing Powerful Training, ” Jossey-Bass/Pfeiffer, San Francisco, California, 1998. 17. Morgan, H., Harkins, P., Goldsmith, D. (2005): „The Art and Practice of Leadership Coaching”, John Wiley and Sons Inc, New Jersey. 18. Mullins, L. J. (1996): „Management and Organisational Behaviour - 4th edition”, Pitman Publishing, London. 19. Rae, L. (1997): „Planning and Designing Training Programmes”, Gower Publishing Ltd., Aldershot,. 20. Rae, L. (2001): „Develop Your Training Skills”, Cogan Page, London. 21. Rothwell, W. J., Kazanas, H.C. (2004): „Mastering the Instructional Design Process”, Pfeiffer, San Francisco.

doc.03. San Francisco. 23. Chartered Institute of Personnel and Development. London. Australia. 24. 27. M. (1998): „Managing the Training Process”. (1990) TUTA. Clyde Cameron College. Jossey-Bass/Pfeiffer. S.. Simmonds. (2003): „The Coaching Handbook: An Action Kit for Trainers and Managers”. Smart. Wodonga. (2003): „Real Coaching and Feedback”. J.22. D. California.evalsed. 27. Glasgow. consultat în data de 02. London. England. (1998): „101 Great Games and Activities”. 26.K. Wills. 25. A. Gower. http://www. J. Clifford. Aldershot. „Report – a key union skill”. (2003): „Designing and Delivering Training”. Pearson Education Ltd. Thorpe. CIPD House.2006 .info/downloads/sb2_participatory_methods. VanGundy.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful