Lecţia a patra – Lesson Four

GRAMMAR GRAMATICĂ Numeralele cardinale one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty twenty-one twenty-two twenty-three twenty-four twenty-five twenty-six twenty-seven twenty-eight twenty-nine thirty forty fifty sixty seventy eighty ninety one hundred

1. Cardinal Numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 70 80 90 100

1,000 1,000,000 1,000,000,000 2. Questions Întrebări

one thousand one million a billion

a. Există întrebări la care putem da sau primi o varietate de răspunsuri, cele de tipul: When? Când? Where? Unde? What? Ce? Which? Care? Who? Cine? How? Cum? Examples Where is Paula? Paula is in London. Paula is here. When does spring come? Spring comes in March. Who comes? Emily comes from Germany. Exemple Unde este Paula? Paula este la Londra. Paula este aici. Când vine primăvara? Primăvara vine în martie. Cine vine? Emily vine din Germania.

b. Există întrebări la care putem răspunde afirmativ: Do you have an apple? Yes, I do. / Yes, I have an apple. Ai un măr? Da, am. / Da, am un măr. Does he live in London? Yes, he does. / Yes, he lives in London. Locuieşte la Londra? Da, locuieşte. / Da, el locuieşte la Londra. Does she teach English? Yes, she does. Yes, she teaches English. Predă engleza? Da, predă. / Da, ea predă engleza. sau negativ: Do you have an apple? No, I don’t. / No, I don’t have an apple, I have a pear. Ai un măr? Nu, nu am. / Nu, nu am un măr, am o pară. Does she live in Paris? No, she doesn’t. / No, she doesn’t live in Paris, she lives in London. Locuieşte la Paris? Nu, nu locuieşte. / Nu, ea nu locuieşte la Paris, locuieşte la Londra. I’m in London. I’m here. I’m not in Paris. I’m not there. Sunt la Londra. Sunt aici. Nu sunt la Paris. Nu sunt acolo.

Paula is here. She is here. Paula isn’t there. She isn’t there. Paula este aici. Ea este aici. Paula nu este acolo. Ea nu este acolo. Există întrebări pe care le putem adresa folosind fie forma afirmativă fie pe cea negativă a verbului sau auxiliarului: You have a pear, haven’t you? Yes, I have. You don’t have a pear, do you? No, I don’t. He has a map, hasn’t he? Yes, he has. He doesn’t have a map, does he? No, he doesn’t. Ai o pară, nu-i aşa? Da, am. Nu ai o pară, nu-i aşa? Nu, nu am. Are o hartă, nu-i aşa? Da, are. Nu are o hartă, nu-i aşa? Nu, nu are.

General concepts

Noţiuni generale Cum ne arătăm aprobarea

How to express the agreement
Of course Certainly Very well Excellent Indeed That’s right You are right I’m pleased I’m glad I like it Willingly With great pleasure How nice Well done Fortunately You are lucky

desigur, bineînţeles cu siguranţă foarte bine excelent într-adevăr aşa e ai dreptate/aveţi dreptate sunt încântată sunt bucuroasă îmi place cu plăcere cu mare plăcere Ce bine/drăguţ! Bravo! Ai făcut bine! din fericire eşti(sunteţi) norocos

How to express the disagreement Cum ne arătăm dezaprobarea
Never Nothing Not at all No way! niciodată nimic deloc În niciun caz!

Too bad Terrible I don’t agree It’s impossible How awful What a pity What bad luck I don’t like it I dislike it You are wrong You are mistaken It’s rather difficult Unfortunately

foarte rău cumplit nu sunt de acord este imposibil îngrozitor Ce păcat! Ce ghinion? nu-mi place nu-mi place te înşeli greşeşti e destul de greu din nefericire

Al and I live in London in a quiet area. Our house is not big but it is nice and comfortable. Jim likes it very much. Eu şi Al locuim în Londra într-o zonă liniştită. Casa noastră nu este mare, dar e drăguţă şi confortabilă. Lui Jim îi place foarte mult.

Home Sweet Home

Casă, dulce casă

Jim Patrick: You really have a nice house, Minnie. I like especially the living-room. It is large and sunny. How many rooms are there? (Ai o casă foarte drăguţă, Minnie. Îmi place mai ales sufrageria: Este spaţioasă şi însorită. Câte camere sunt în total?) Minnie Jones: Four rooms downstairs and six upstairs. At the ground floor there are the living-room, the dining-room, the kitchen and a bathroom. (Patru camere jos şi şase sus. La parter sunt sufrageria, camera unde luăm masa, bucătăria şi o baie.) Jim Patrick: Where are the bedrooms? (Unde sunt dormitoarele?) Minnie Jones: Upstairs. There are three bedrooms, two bathrooms and a large study at the first floor. (Sus. Sunt trei dormitoare, două băi şi o cameră de studiu mare la primul etaj.) Jim Patrick: Where do you spend most of the time? In which room? (Unde petreceţi cel mai mult timp. În care dintre camere?) Minnie Jones: We spend most of our evening in the living-room. I watch TV and Al reads the newspapers. (Ne petrecem cea mai mare parte a serii în sufragerie. Eu mă uit la TV, iar Al citeşte ziarele.) Jim Patrick: You also have a beautiful garden outside. How nice! It is excellent to have a garden even a small one. (Aveţi şi o grădină frumoasă afară. Ce drăguţ! Este grozav să ai o grădină, fie şi una mică.) Minnie Jones: You are right. It is a great pleasure to have a garden and spend some time outside. We are lucky to have it. (Ai dreptate. Este o mare plăcere să ai o grădină şi să petreci puţin timp afară. Suntem norocoşi că o avem.)

Vocabulary: quiet = liniştit, calm area = zonă, big = mare comfortable = confortabil to like = a(-i) plăcea much = mult especially = mai ales, în special large = spaţioasă sunny = însorit how many = câte, câţi downstairs = jos(pe scări) upstairs = sus(pe scări) living-room = sufragerie dining-room = cameră unde se ia masa kitchen = bucătărie bedroom = dormitor bathroom = baie study = cameră de studiu, birou to spend = a petrece(timpul) most = cel mai mult to watch = a se uita, a privi to read = a citi newspaper = ziar garden = grădină outside = afară even = fie, chiar

Don’t forget! Nu uita! Ask questions and give correct answers! Pune întrebări şi dă răspunsurile corecte!
Where is Paula? Paula is in London. Paula is here. When does spring come? Spring comes in March. Who comes? Emily comes from Germany. Unde este Paula? Paula este la Londra. Paula este aici. Când vine primăvara? Primăvara vine în martie. Cine vine? Emily vine din Germania.

Give affirmative answers! Răspunde afirmativ!

Do you have an apple? Yes, I do. / Yes, I have an apple. Ai un măr? Da, eu am. / Da, eu am un măr. Does he live in London? Yes, he does. / Yes, he lives in London. Locuieşte la Londra? Da, locuieşte. / Da, el locuieşte la Londra. Does she teach English? Yes, she does. Yes, she teaches English. Predă engleza? Da, predă. / Da, ea predă engleza.

Give negative answers! Răspunde negativ!
Do you have an apple? No, I don’t. / No, I don’t have an apple, I have a pear. Ai un măr? Nu, nu am. / Nu, nu am un măr, am o pară. Does she live in Paris? No, she doesn’t. / No, she doesn’t live in Paris, she lives in London. Locuieşte la Paris? Nu, nu locuieşte. / Nu, ea nu locuieşte la Paris, locuieşte la Londra. I’m in London. I’m here. I’m not in Paris. I’m not there. Sunt la Londra. Sunt aici. Nu sunt la Paris. Nu sunt acolo. Paula is here. She is here. Paula isn’t there. She isn’t there. Paula este aici. Ea este aici. Paula nu este acolo. Ea nu este acolo.

Express your agreement!
Of course Certainly Very well Excellent Indeed That’s right You are right I’m pleased I’m glad I like it Willingly With great pleasure How nice Well done Fortunately You are lucky

Exprimă-ţi aprobarea!
desigur, bineînţeles cu siguranţă foarte bine excelent într-adevăr aşa e ai dreptate/aveţi dreptate sunt încântată sunt bucuroasă îmi place cu plăcere cu mare plăcere Ce bine/drăguţ! Bravo! Ai făcut bine! din fericire eşti(sunteţi) norocos

Express your disagreement! Exprimă-ţi dezaprobarea!

Never Nothing Not at all No way! Too bad Terrible I don’t agree It’s impossible How awful What a pity What bad luck I don’t like it I dislike it You are wrong You are mistaken It’s rather difficult Unfortunately

niciodată nimic deloc În niciun caz! foarte rău cumplit nu sunt de acord este imposibil îngrozitor Ce păcat! Ce ghinion? nu-mi place nu-mi place te înşeli greşeşti e destul de greu din nefericire

The main rooms of the house Principalele camere ale casei
There are four rooms downstairs and six upstairs. Sunt patru camere jos şi şase sus. At the ground floor there are the living-room, the dining-room, the kitchen and a bathroom. La parter sunt sufrageria, camera unde luăm masa, bucătăria şi o baie. Upstairs there are three bedrooms, two bathrooms and a large study Sus sunt trei dormitoare, două băi şi o cameră de studiu mare. They all are at the first floor. Sunt toate la primul etaj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful