Kuliah #2

:

Trend Dalam Pengajaran Bahasa 09 Februari 2012 (Khamis)

Pembelajaran Bahasa  Krasheb, 1982 – pengetahuan secara sedar berkaitan peraturan bahasa serta berpunca daripada satu bentuk pengajaran yg formal  Perlu berlangsung dalam suasana terancang dgn pelajaran berusaha menguasai kandungan pelajaran gurunya; perlu ada ABM, mengikut kurikulum sekolah contohnya.  Bagi mendapatkan hasil pembelajaran yg baik dan berkesan, guru perlu memahami konsep pembelajaran bhs serta aplikasinya di dalam bilik darjah; memahami kaedahkaedah & strategi, aktiviti.  Curran (1972) – menekankan kepentingan pembelajaran bahasa yg mengambil kira persekitaran kelas yg kondusif dan peranan guru bagi meningkatkan keupayaan berkomunikasi. Toeri-Teori Pembelajaran Bahasa  Kamaruddin Hj. Husin (1998) – terdapat beberapa teori penting dlm pembelajaran bahasa.  Teori-teori ini dapat dijadikan panduan kp guru bahasa dlm teori dlm pengajaran.  Misalnya: Teori, pembentukan kebiasaan, kod-kognitif, fungsionalis, interaksionalis, situasionalis & tanggapan. 1. Teori pembentukan kebiasaan  Memandang pembelajaran bahasa sebagai satu kegiatan mekanis iaitu sebagai satu aktiviti fizikal semata-mata, seperti latihan memandu kereta.  Pegangan utama teori ini adalah pengaruh persekitaran dapat memberikan rangsangan dan tindakan pelajar pd sesuatu keadaan.  Keadaan ini disifatkan sebagai gerak balas pada rangsangan yg diberikan semasa pelajar mempelajari bahasa (baca buku pedagogi)  Dalam proses pembelajaran, pelajar mungkin menggunakan kemahiran yg dikukuhkan.  Oleh kerana pelajar diberikan pengukuhan berkaitan sesuatu aspek kemahiran, ini mewujudkan situasi pembelajaran dan bakal menimbulkan perubahan tingkah laku pelajar dapat menguasai sesuatu kemahiran.  Dalam pengajaran bahasa, guru-guru sering menggunakan latih tubi bagi tujuan mengukuhkan kemahiran yg diajar.  Dengan cara ini, pelajar dapat menguasai kemahiran itu.

 Pembelajaran perlu dilakukan dgn mewujudkan suasana interaksi yg sesuai supaya pelajar dapat memanfaatkan keadaan yg kondusif dalam pembelajarannya.  Fungsi bahasa sebagai alat perhubungan antara penggunaannya dapat membantu penutur menyatakan pendapat dah perasaan.30 pm) 4. menurut pandagnan teori ini. Teori Pembelajaran Fungsionalis (berkembang pada tahun 60-70an)  Bahasa memiliki fungsi tertentu yang perlu dikuasai oleh pelajar.  Oleh itu.  Oleh itu.  Pelajar tentunya memahami fungsi menyampaikan idea penting kerana ini dapat membantunya mewujudkan hubungan dengan pelajar lain melalui idea yang dilahirkan. 3.2. pelajar perlu menguasai aspek semantik bahasa itu supaya interaksi bahasa dapat diwujudkan dengan berkesan. Bowennan (1976) dan lain-lain.  Teori ini menganggap bhs adalah fenomena pemikiran dan bukan mekanikal. pembelajaran disasarkan kepada tujuan menyatakan sesuatu perkara dan situasi yang diwujudkan. Teori Pembelajaran Interaksionalis  Ditunjangi oleh pandangan ahli bahasa seperti Bloom (1970). Hjh Suraya 22 Mac 2012 (Khamis @ 2. kanak-kanak mempunyai satu daya penguasaan bahasa. .  Dalam pembelajaran bahasa.  Menutur teori ini. teori ini menyarankan supaya guru-guru memberi banyak latihan kepada pelajar-pelajar agar dapat menolong pelajar-pelajar menggunakan sistem bahasa yg dipelajarinya dengan betul.  Kuliah Dr.  Menekankan kefahaman struktur bahasa yg dipelajari kerana dipercayai bahasa pengetahuan ttg pemahaman struktur bhs itu memudahkan pembelajaran dan penguasaan bahasa tersebut.  Situasi memainkan peranan bagi menimbulkan keberkesanan pembelajaran.  Oleh itu. Teori pembelajaran kod-kognitif  Memandang pembelajaran bahasa sebagai satu proses pemikiran iaitu aktiviti mental yg merupakan kebolehan khas manusia secara semula jadi (Learning aquired device. bahasa dipelajari dengan menggalakkan pembentukan kebiasaan.  Menurut teori ini.  Menurut teori ini. LAD – alat yg sudah ada dalam diri manusia). sistem bahasa dalam interaksi tidak statik dan fleksible – penggunaan bahasa sering berubah-ubah mengikut situasi pengunaannya.  Teori ini juga mementingkan pengetahuan dan kesedaran tentang pola-pola sintaksis dan leksikal. fungsi bahasa sering dikaitkan dengan penggunaannya bagi tujuan tertentu terutama dalam aspek interaksi. pembelajaran bahasa adalah alat bagi berinteraksi dengan menggunakan bahasa.  Teori ini juga menekankan.  Teori ini pada asasnya menekankan penguasaan bahasa yang berupaya menyampaikan idea.

 Hal ini dapat membantu pelajar memperbaiki kemampuan daripada segi penggunakan bahasa dengan lebih baik lagi.  Kemahiran mendengar juga memberikan peluang kepada pelajar mendapatkan makna bagi mesej yg didengar menggunakan bahasa. membaca & menulis) – kurang diambil perhatian di dalam kelas. Pembelajaran di dalam bilik darjah perlu dilakukan dengan mewujudkan situasi yang sebenar supaya penglibatkan pelajar dan pembelajaran memberikan makna yang mendalam. kemahiran mendengar perlu dikuasai oleh pelajar untuk membolehkan mereka dapat menguasai kandungan mata pelajaran yang disampaikan oleh guru. Teori Pembelajaran Anggapan  Dalam pembelajaran bahasa.  Antara keutamaan mempelajari bahasa adalah untuk menguasi kemahiran mendengar.  Keupayaan mendengar yang baik merupakan satu kelebihan terutamanya bagi memastikan proses pembelajaran dan pengajaran berlangsung dengan lancar. KEMAHIRAN MENDENGAR Salah satu kemahiran bahasa (selain kemahiran bertutur.  Aktiviti kemahiran mendengar penting dikuasai kerana penggunaannya yang meluas dalam kehidupan. aspek semantik dianggapan lebih utama kerana mereka menganggap bahasa bukan sahaja meliputi aspek struktur tetapi juga makna. main peranan.  Bagaimanapun. teori ini memegang prinsip aliran kod-kognitif.  Merupakan kemahiran bahasa yang penting dan perlu dipelajari secara intensif semasa peringkat sekolah rendah dan menengah seperti yang tergandung dalam sukatan pelajaran. pendengar perlu me. . aspek lain yang diberikan penekanan adalah fungsi bahasa itu sendiri..  Dalam pembelajaran bahasa Melayu.  Oleh itu.  6. aktiviti semulasi.  Teori ini menekankan makna dan mengutamakan aspek semantik dan tatabahasa. .  Daripada segi huraian bahasa. 5.  Dianggarkan lebih kurang 60% daripada masa yang digunakan adalah bagi tujuan mendengar.  Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa. permainan bahasa sesuai dilaksanakan..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful