You are on page 1of 4

LP/Am 65

NO. RUJUKAN

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN ___________TAHUN _______ BORANG PERMOHONAN SEMAK SEMULA / KES T

S T

Tanda (/) untuk pilihan 1. Kes Semak Semula 2. Kes T

1.NAMA PENUH CALON Huruf Besar 2. NO SIJIL KELAHIRAN 3. NO KAD PENGENALAN 4. ALAMAT SURAT MENYURAT POSKOD BANDAR NEGERI 5. TELEFON Rumah Bimbit 6. ANGKA GILIRAN 7. NOMBOR PUSAT ( Tempat mengambil peperiksaan) 8. NAMA PUSAT (SEKOLAH) 9. JIKA ANDA MENUMPANG ISIKAN: ANGKA GILIRAN YANG DIGUNAKAN NOMBOR PUSAT MENUMPANG 10. MATA PELAJARAN YANG HENDAK DISEMAK Bil. Kod Mata Pelajaran

Keputusan Peperiksaan
(calon sekolah sahaja)

Untuk Kegunaan Pejabat


PBS

Percubaan
Markah Gred Gred

SPM

11. BAYARAN Kes 'T' tidak dikenakan bayaran Semak Semula satu mata pelajaran : SPM RM50.00 Jumlah Bayaran RM X Mata Pelajaran = RM

0 0

RINGGIT MALAYSIA: Jumlah dalam perkataan Sila tulis nombor Wang Pos Malaysia/ Kiriman Wang/ Draf Bank dalam ruang yang disediakan. (Wang Pos Malaysia/ Kiriman Wang/ Draf Bank hendaklah ditulis atas nama Pengarah Peperiksaan). Cek Persendirian tidak diterima 12. Dokumen yang telah disahkan oleh Pengetua/Guru Besar atau Pegawai Kerajaan Kumpulan A seperti berikut hendaklah disertakan bersama: a. Salinan Keputusan Peperiksaan Percubaan SPM (calon sekolah sahaja). b. Salinan Keputusan SPM (disahkan oleh pegawai kerajaan kumpulan A). c. Salinan Markah Pentaksiran Berasaskan Sekolah (calon sekolah sahaja). Saya mengaku maklumat yang diberikan adalah benar. Jika tidak permohonan ini akan ditolak dan bayaran tidak dipulangkan.

..................................... Tandatangan Pemohon

................................... Tandatangan dan cap Pengetua/Guru Besar (bagi calon sekolah) Pegawai Kerajaan Kumpulan A (bagi calon persendirian) Tarikh:

Tarikh:
PERINGATAN :

1. Permohonan hendaklah dialamatkan kepada: Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 8, Blok E11 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA. Sila tuliskan perkataan SEMAK SEMULA SPM di sudut atas sebelah kiri sampul surat. 2. 3. 4. 5. 6. Permohonan yang tidak menggunakan borang ini tidak akan diproses. Borang permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan. Sila sertakan dua (2) sampul surat berukuran 11 cm x 22 cm beralamat sendiri dan dilekatkan setem 50 sen. Tarikh tutup permohonan ialah 30 hari selepas pengumuman keputusan peperiksaan. Tarikh keputusan semak semula adalah dua bulan selepas tarikh tutup permohonan.

PERATURAN PENTADBIRAN PERMOHONAN SEMAK SEMULA 1. Permohonan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan diumumkan. Permohonan mestilah dibuat dengan menggunakan Borang Semak Semula/Kes T. Permohonan yang tidak menggunakan borang ini atau tidak lengkap tidak akan diproses. Borang Semak Semula/Kes T boleh didapati di sekolah, Sektor/Unit Penilaian Dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Negeri, kaunter Semak Semula Lembaga Peperiksaan Putrajaya atau melayari laman web Lembaga Peperiksaan http://lp.moe.gov.my Permohonan Semak Semula perlu disertakan satu (1) salinan keratan keputusan peperiksaan SPM, markah peperiksaan percubaan dan sijil/pernyataan pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah yang telah disahkan oleh Pengetua Sekolah atau Pegawai Kerajaan Kumpulan A. Permohonan yang tidak lengkap atau tidak menggunakan Borang Semak Semula/Kes T tidak akan diproses. Borang Semak Semula/Kes T yang telah lengkap diisi bersama dengan dokumendokumen yang telah disahkan hendaklah dialamatkan kepada: Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 8, Blok E11 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA. (U.P.: Unit SPM) 6. 7. Kadar bayaran semak semula ialah RM50.00 bagi setiap mata pelajaran. Bayaran hanya boleh dibuat dengan Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf ditulis atas nama Pengarah Peperiksaan. Wang tunai atau cek persendirian tidak diterima. Kokotkan Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf pada Borang Semak Semula/Kes T supaya tidak tercicir. Sila sertakan dua (2) sampul surat (11 cm x 22 cm) beralamat sendiri yang telah dilekatkan setem 50 sen. Borang Semak Semula/Kes T yang telah lengkap diisi, satu salinan slip keputusan peperiksaan SPM, markah peperiksaan percubaan dan sijil/pernyataan pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah yang telah disahkan, Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf ditulis atas nama Pengarah Peperiksaan dan dua (2) sampul surat beralamat sendiri yang telah dilekatkan setem 50 sen hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat. Tulis perkataan SEMAK SEMULA SPM pada sudut atas kiri sampul surat tersebut. Borang permohonan yang diterima selepas 30 hari dari tarikh pengumuman rasmi keputusan SPM tidak akan diproses. Keputusan permohonan akan dimaklumkan melalui surat rasmi dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh tutup permohonan.

2.

3.

4.

5.

8.

9.

10.

11.

PERATURAN PENTADBIRAN PERMOHONAN KES T 1. Permohonan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan diumumkan. Permohonan mestilah dibuat dengan menggunakan Borang Semak Semula/Kes T. Permohonan yang tidak menggunakan borang ini atau tidak lengkap tidak akan diproses. Borang Semak Semula/Kes T boleh didapati di sekolah, Sektor/Unit Penilaian Dan Peperiksaan, Jabatan Pelajaran Negeri, kaunter Semak Semula Lembaga Peperiksaan Putrajaya atau melayari laman web Lembaga Peperiksaan http://lp.moe.gov.my Permohonan Kes T perlu disertakan satu (1) salinan keratan keputusan peperiksaan SPM, markah peperiksaan percubaan dan sijil/pernyataan pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah yang telah disahkan oleh Pengetua Sekolah atau Pegawai Kerajaan Kumpulan A. Permohonan yang tidak lengkap atau tidak menggunakan Borang Semak Semula/Kes T tidak akan diproses. Borang Semak Semula/Kes T yang telah lengkap diisi bersama dengan dokumendokumen yang telah disahkan hendaklah dialamatkan kepada: Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 8, Blok E11 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA. (U.P.: Unit SPM) 6. Sila sertakan dua (2) sampul surat (11 cm x 22 cm) beralamat sendiri yang telah dilekatkan setem 50 sen. Borang Semak Semula/Kes T yang telah lengkap diisi, satu salinan slip keputusan peperiksaan SPM, markah peperiksaan percubaan dan sijil/pernyataan pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah yang telah disahkan, Wang Pos/Kiriman Wang/Bank Draf ditulis atas nama Pengarah Peperiksaan dan dua (2) sampul surat beralamat sendiri yang telah dilekatkan setem 50 sen hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat. Tulis perkataan SEMAK SEMULA SPM pada sudut atas kiri sampul surat tersebut. Borang permohonan yang diterima selepas 30 hari dari tarikh pengumuman rasmi keputusan SPM tidak akan diproses. Keputusan permohonan akan dimaklumkan melalui surat rasmi dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh tutup permohonan.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.