Pananaliksik ukol sa kadahilanan ng pag-laganap ng prostitusyon sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas

I.

KALIGIRAN NG PAG-AARAL

PANIMULA

Ano nga ba ang Prostitusyon?

Ang human trafficking ay ang makabagong paraan ng pang-aalipin. At isa sa mga anyo nito ay ang prostitusyon. Ito ay ang pagbibigay ngsekswal na serbisyo sa ibang tao kapalit ng pera. Ang mga gumagawanito ay tinatawag na prostitute.

Ang legal na katayuan ng prostitusyonay nag-iiba sa bawat bansa, mula sa pagiging krimen hanggang sapagiging isang legal na propesyon. Ang posisyon ng prostitusyon ay nag-iiba, ito ay sumasalamin saiba’t-ibang opinyon sa pananamantala, sa hindi pagkakapareho, etika atmoralidad, kalayaan sa pagpili at kaugalian sa lipunan. Ang prostitusyonay itinuturing na pananamantala o isang lehitimong trabaho o isangkrimen.

Saan nagsimula ang prostitusyon sa Pilipinas?

Ang prostitusyon dito ay nagsimula nang magkaroon ng mga basemilitar ang Estados Unidos sa Olongapo, Subic kung saan nagkalat angmga babaeng nagbebenta ng kanilang katawan kapalit ng pera ng mgakano at ang pangako na maisama sila sa Amerika. Sa Pilipinas tinatayang 60% ng mga prostitute na nagbebenta ng katawan at puri ay mga menor de edad na ibinubugaw sa kalye at mga clubs ng mga bugaw na kinukumbinsi silang manatili sila sa ganitong klaseng trabaho.

Malala na ang lagay ng prostitusyon sa bansa. At nakakatakot isipinang edad ng mga kababaihang itinatapon ang kanilang kinabukasan sa pagpasok sa ganitong industriya. Tinatayang edad dose pataas ang pumapasok sa ganitong trabaho. Karaniwang sanhi ng pagbebenta nilasa katawan ay kahirapan, hindi nakatapos ng pag-aaral kaya bihira angopurtunidad na magkaroon ng matinong trabahong mapag-

STI College Fairview

Page 1

Sa tulong ng gobyerno atkapwa Pilipino. At ang karaniwang bunga nito sa kanila at sa mamamayang Pilipino ay ang pagiging imoral nito sa mata ng publiko at diyos. STI College Fairview Page 2 . Mayroon din mga nagkakabunga sa serbisyo na kanilang ginagawa. kung minsan ay nagagawa nila itong ipalaglag atkung minsan naman hinahayaan na nilang lumaki at ipamana ang trabahong nakuha nila sa kanilang anak. ngunitang pangunahing makakatulong sa kanila ay ang kanilang sarili. Tumataas angbilang ng babaeng nababastos sa Pilipinas dahil sa sistema ng kanilang trabaho.at dahil sa kahirapan. magagawa nilang maisa-ayos ang kanilang buhay.Pananaliksik ukol sa kadahilanan ng pag-laganap ng prostitusyon sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas kakakitaan.

O isipin mo na sinasabi sa iyo magmula noong bata ka pa na ang tanging paraan para maka-aliska sa barriong tinitiran mo ay makahanap ng taong may malalaking bulsapara tulungan ka. o pagbibigay-katwiran sa sarili ang kadalasang taktika ng mga prostitute. Ang prostitusyon ay wari’y naaapektuhan ang mga tao mula sa malayo.at pagkatapos ay dine-despatsa sila habang pinaghahandaan nilanggawin iyon ng paulit-ulit. iniisip mong ikaw ay siguradong matutulad sa isang nag-babaliktad ng patties o nag-tatanong sa isang customer kung magbabayad siya ng credit o cash. Siguradong mayroong mga prostitute na naging manhid nasa buhay na pinili nila dahil sa iba’t-ibang dahilan. kapag binayaran na sila para sa kanilang mga serbisyo. Paggamit ng droga. mayroon kangmga bayarin. Pero kahit na hindi natin nakikita kung gaano kalawak o ka-tindi ang problema kapag ang ang mgalalaki at babae ay humihiga sa kung saan-saan para sa bayad napakikipagtalik. mayroon kang trabaho pero kulang ang suweldo mo. ngunit ang mga low-cut shorts at malalaswang damit ay mas mapakikinabangan mo upang maka-ahon sa kahirapan. pagpili ng mga alaala.Pananaliksik ukol sa kadahilanan ng pag-laganap ng prostitusyon sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas PAGLALAHAD NG SULIRANIN Isipin mong gigising ka isang araw na kailangan mo ng pera pero wala kang paraan para makakuha nito. Ang pagkuha ng extrang trabaho ay pagkakatali lamang sa isang siwasyongpatuloy lamang sa paglala at pagsasaalangalang na dahil sa kakulanganmo ng kaalaman at edukasyon. O kaya naman kapag sila ay “binibili” ng mgakalalakihan. Iyan ang mga sitwasyon kung saan nabubuhay ang iba sa atin. Wala kang makain. STI College Fairview Page 3 . Madadalang nating isinasaalang-alang ang mga nararamdaman ng isang prostitute sa kalagitnaan ng mga pagtatalik at sapagtatapos nito. Saka lamang kapag nahuhuli ang mga asawa sa higaan ng iba o nahuhuli saraid ng mga pulis ang isang pulitiko ay saka lamang natin nakukumpirmana ang “bisyong” ito ay buhay sa ating lipunan. Kapag iniukit na sa isip mo ang ideya na hindi kaya ng talino mo na buhayin ka.

Sa mga kabataan. Makatulong ang pananaliksik na ito sa paghahanap ng mga solusyon sa lumalalang problema ng prostitusyon. Upang malaman nila kung paanomapoprotektahan ang kanilang mga anak laban sa ganitongmakamundong kasamaan.  Sa gobyerno. STI College Fairview Page 4 .Pananaliksik ukol sa kadahilanan ng pag-laganap ng prostitusyon sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL Ang pag-aaral ng ito na may paksang “Pananaliksik ukol sa kadahilanan ng paglaganap ng prostitusyon sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas” ay magiging mahalaga sa mga sumusunod na indibidwal at institusyon:     Sa mga mananaliksik. Makatutulong ang pag-aaral na ito upangmai-paliwanag sa mga tao sa mga komunidad kung bakit pinili ng ibang mga kababaihan ang propesyong ito. Upang makakalap pa sila ng iba pangdatos at makatulong pa sa pagbibigay ng impormasyon sa mga tao. Ito ay makatutulong sa kanila upang malamannila kung ano ang prostitusyon at kung ano ang mga panganib na maidudulot nito. Sa mga komunidad. Sa mga magulang.

5. Hindi katanggap-tanggap ang prostitusyon. 4. Sasaklawan at delimitasyon ng pag-aaral na ito na may paksang “Pananaliksik ukol sa kadahilanan ng pag-laganap ng prostitusyon sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas” na ang mga sumusunod ay isang tiyak na pangungusap ukol sa prostitusyon: 1. sa mga bar at club. 2. Labag sa mga karapatang pantao ang prostitusyon. Ang prostitusyon ay bahagi lamang ng mas malaking suliranin sa kahirapan.Pananaliksik ukol sa kadahilanan ng pag-laganap ng prostitusyon sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas SAKLAW AT DELIMITASYON NG PAG-AARAL Ang pag-aaral na ito ay naka-tuon sa pananaw ng mga tao sa mga kababaihang pumapasok sa industriya ng prostitusyon. 3. sa kanilang uring pamumuhay dito at sa ibang bansa. Ngunit ito ay nalilimitahan lamang sa mga taong malapit sa mananaliksik. Lumalaganap ang prostitusyon bilang sagot sa kawalan ng hanapbauhay. STI College Fairview Page 5 . lalo na ang pakikipagsapalaran dito ng mga menor de edad. Kailangang pigilan ang prostitusyon upang maiwasan ang pagkalat ng mga sexually transmitted diseases tulad ng HIV at AIDS. kung kaya't ito ay dapat ipagbawal. Sa mgakababaihang nagtatrabaho sa kalsada.

Puta . at ng Di-zahab. sa Araba na katapat ng Suph.Pananaliksik ukol sa kadahilanan ng pag-laganap ng prostitusyon sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas DEPINISYON NG MGA TERMINO Upang higit na maunawaan ang pag-aaral ay binigyang kahulugan ang mga sumusunod na terminolohiya:       Fornification – Sekswal na relasyon sa pagitan ng isang lalaki at isang babae na hindi kasal sa isa't isa.impeksyon na naihahawa sa pag-tatalik Bugaw – isang taong tagapamagitan o tagapagtambal.Ang katayuan ay nagpapahiwatig kung ang tao ay may-asawa INP . at ng Laban. Deuteronomio – Ito ang mga salita na sinalita ni Moises sa buong Israel sa dako roon ng Jordan sa ilang. International Labor Organization (ILO) – isang ahensya sa United Nation na ang pinag-uusapan ay tungkol sa pangkalahatang pamantayan ng paggawa. Human trafficking – isang modernong paraan ng pang-aalipin tulad ng sapilitang pagtatrabaho. Marital . at ng Haseroth.      Patutot – isang salitang may hindi mainam na kahulugan. at ng Thopel. sa pagitan ng Paran. Pamahalaan – isang organisasyon na may kapangyarihan na gumawa at magpatupad ng batas sa isang nasasakupang teritoryo o bansa.presided over the pruning of trees and was a minor goddess of agriculture. Commercial Sex – isang sekswal na paraan ng pang-aabuso sa mga kabataan na ang kapalit ay pera at Ang bata ay itinuturing bilang isang sekswal na bagay at isang komersyal na bagay  HIV at AIDS – sakit na naipapasa sa pakikipag talik STI College Fairview Page 6 .

Dahil dito. Ikatlo ang nagsasabing sila ay nakaranas ng karahasan mula sa mga pulis mismo at sa mga opisyal ng lungsod at mga gangster. Pasay at marami pangiba. MGA KAUGNAYAN NA PAG-AARAL AT LITERATURA Ang Estado ng Prostitusyon sa Pilipinas Ang prostitusyon sa Pilipinas ay labag sa batas. ngunit 2% porsyento lamang ang nagsasabing madali ang trabahong ito at isa pang 2% ang nagsasabing masaya ang trabahong ito. Angeles. Subic Bay. Nakalulunkot isipin na ganito na kalala angproblemang ito kahit na ang ganitong gawain ay mahigpit naipinagbabawal. Maraming lugar ang kinakikitaan ng mataas na insidente ng prostitusyon saPilipinas. Sinasabi ng ginawang sarbey ng InternationalLabor Organization na mahigit 50% ng napa sama sa mga massage parlor sa Pilipinas ay nagtatrabaho sila ng mabigat sa kanilang kalooban at 20% ang nagsasabing sila ay nakokonsiyensiya dahil iniisip pa rinnilang ang pakikipagtalik sa mga kostumer ay isang kasalanan. Isang sarbey ang nagsasabing 34% ang nagsasabing pinasok nilaang ganitong trabaho upang suportahan ang kanilang mga magulang. May mga na-interbyu din na nagsasabing wala silang nararamdamankapag sila’y nakikipagtalik at ang natitira ay nagsasabing nalulungkot sila sa kanilang ginagawa.Pananaliksik ukol sa kadahilanan ng pag-laganap ng prostitusyon sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas II. Mahigit 20% ang nagsasabing angkanilang trabaho ay mayroong sapat na suweldo.000 ang kababaihang nagtatrabaho bilang prostitute at pinaniniwalaang mahigit kalahati sa kanila ay menor deedad. 8%ang nagsasabing para suportahan ang kanilang mga kapatid at 28% angpara sa kanilang mga asawa o nobyo. (Wikipedia) Indikasyon ng Prostitusyon sa Pilipinas Estimadong 800. Ngunit ito ay matatagpuan kahit saan. masasabing ang industriya ng kalakaran ng laman saPilipinas ay malala na. (Wikipedia) STI College Fairview Page 7 . katulad ng Olongapo. Sinasabi ng mga ginawang pag-aaral na angPilipinas ang isa sa mga pugad ng prostitusyon sa mundo.

000 aktibong prostitute sa distrito ng Mongkok lamang. Mayroong mahigit 3. rin ang “commercial ay sex”. pero ang pekeng pasaporte aynaglalaman ng pekeng impormasyon. Ang kadalasang edad ngmga babae ay 17 hanggang 21.Ang tirahan ng bugaw ay itatago lamang. Pag balik nila ng Maynila ay sasalubungin sila ng bugaw at paghahatian nila ang kita. angbabae ay sasamahan ng isang matandang babae na may kasamang bata. Ang mga bugaw aynakikipag-kita sa mga babae sa mga pampublikong lugar katulad ng restawran. Sa Hong Kong. STI College Fairview Page 8 .Pananaliksik ukol sa kadahilanan ng pag-laganap ng prostitusyon sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas Mga Pilipinang Alipin sa Ibang Bansa Ang Pilipina na napatalsik sa trabaho ay gingawa ring prostitute. hindi illegal para sa isang babae ang magkaroon ng sekswal na relasyon kasama ang isang lalaki na may bayad.Ang iba ay nalalamang gagawin silang prostitute. Ang pasaporte at iba pang importanteng dokumento ay ibinibigay sa paliparan. Ang mga babae ay kailangang magbayad ng HK$1000 hanggang HK$2000. Agad silang nagsisimula sa trabaho. at may quota na 15kostumer na kailangang serbisyon gabi-gabi. Mayroong mga Pilipina na nagtatrabaho bilang prostitute habangnagtatrabaho bilang DH upang kumita ng dagdag na pera. Sa paliparan. kapag nawalan nang bisa ang visa ay itatapon nila ang kanilang pasaporte at mananatili ngmas matagal. Araw-araw ay mayroong 700 hanggang 1000 DH ang nagiging “free-lance call girls”. Ang ang karaniwang isang babae Ngunit lumalago isang pa modus operandiay Pilipinong bugaw lalapitan at papangakuansiya ng trabaho sa Hong Kong bilang isang waitress o receptionist. Pagdating sa Hong Kong.Bibiyahe silang magkasama.

Pananaliksik ukol sa kadahilanan ng pag-laganap ng prostitusyon sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas Child Prostitution Mayroong apat na raan hanggang limang daang libong tao ang ibinubugaw sa Pilipinas. mga mas matandang lalaki at mga homosekswal. karamihan ay mga babae at mas bata pangbabae. Ang prostitusyon ay hindiisang negosyo sa Pilipinas kundi isang industriya. Pangapat sa mundo ang Pilipinas pagdating sa child prostitution. STI College Fairview Page 9 . Mga Pilipino ang pinaka gumagamit ng kababaihan para sa prostitusyon.366 pang mga bata ay sapilitang ibinubugaw taon-taon. 3. Ngunit naapektuhan din ng prostitusyon ang mga bata. Mga batang edad 11 hanggang 15 ang nagsasabing ipinasok sila ng sariling mga kaanak sa prostutisyon. parehong babae at lalaki.000 na mga bata ang ipinapasok saprostitusyon sa ating bansa. Isang pag-aaral ang nagpapakita na 75.

Pananaliksik ukol sa kadahilanan ng pag-laganap ng prostitusyon sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas III. mga tisis at mga journaltungkol sa prostitusyon. STI College Fairview Page 10 . MGA RESPONDENTE Ang mga respondenteng ginamit sa pag-aaral na ito ay mgakababaihan at kalalakihan na edad 15-50 na may sapat na kaalaman samga problemang paglaganap ng prostitusyon. D. Sinubukang ipakita dito ang mga pananaw ng mga tao ukol saproblemang ibinibigay ng prostitusyon B. TRITMENT NG DATOS Ang pamanahong-papel na ito ay ginamitan ng matataas atkompleks na istatikal na pamamaraan. Nangalap din ng impormasyon sa internetang mananaliksik. Ang bilang ng mga respondentengsumasagot sa isang partikular na tanong gamit ang isa sa mga sagot naibinigay ng mananaliksik para pagpilian ang ginawang basehan upangmalaman ang opiniyon ng mga taong nasama sa sarbey. Naghanap din ang mananaliksik ng mga sarbeyna ginawa ng International Labor Organization at iba pa upangmailarawan ang bilang ng mga pumapasok sa ganitong linya ng trabaho. INSTRUMENTO SA PANANALIKSIK Ang pag-sasarbey sa ilang mga tao ang naging daan upang mabuoang ang pananaliksik na ito. C. Naghanap ng mga artikulo. PARAAN NG PANANALIKSIK Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa catamaran ng pag-sasarbey. PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG MGA DATOS A.

Bahagi 1.Pananaliksik ukol sa kadahilanan ng pag-laganap ng prostitusyon sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas Sa kanatang ito inilalahad ang mga datos sa pamamagitan ng tabular o grafik na presentasyon. Inilahad ng mananaliksik ang kanyang pagsusuri o analisis sa lahat ng presentasyon.Edad ng isang prostityut Talahanayan 1 Edad ng Respondente Edad 15-18 19-23 24-25 26 pataas 15 6 10 5 Frequency (f) 43% 17% 29% 14% Bahagdan 1 3 2 4 Rank Graf 1 Edad ng Respondente Sales 15-18 19-23 24-25 26 pataas STI College Fairview Page 11 .

11 Graf 1: Edad ng Respondante……………………………………………………….Pananaliksik ukol sa kadahilanan ng pag-laganap ng prostitusyon sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas IV.11 STI College Fairview Page 12 .. Talaan ng mga Chart Bahagi 1 – Edad ng isang Prostityut   Talahanayan 1: Edad ng Respondante……………………………………………..

Itong kahirapan na hindi maitanggal-tanggal sa katayuan nating mga Pilipino. Sa pangkalahatan. Kahirapan ang siyang dahilan ng prostitusyon sa bansa.Pananaliksik ukol sa kadahilanan ng pag-laganap ng prostitusyon sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas V. kakulangan ng trabaho. at maling pag-iisip ng mga opisyal. Sabay-sabay natin labanan ang kahirapan at sana. magkaroon ng mas malawak na pag-intindi ang mga opisyal patungo sa isyu na ito. Sumusunod na rito ang kakulangan sa edukasyon. kinakailangan munang labanan ang kahirapan sa bansa. Konklusyon Ang prostitusyon ay masasabing isang trabaho na nakakapagbaba ng pagkatao ngunit bago pa man isipin ng ating mahal na pamahalaan ang mga masasamang epekto ng prostitusyon. bakit hindi nila muna pag-isipan ang tanging dahilan kung bakit sumasabak sa ganitong trabaho ang mga kababaihan. STI College Fairview Page 13 . Hindi maiiwasan ang prostitusyon ng ganyan-ganyan na lamang sapagkat maraming mga sanhi ang nagdudulot sa mga tao na pumasok sa ganitong trabaho. sa susunod. pati na rin ang mga kalalakihan.

Pananaliksik ukol sa kadahilanan ng pag-laganap ng prostitusyon sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas VI. hindi ang prostitusyon sapagkat ang mga prostitutes mismo ang nagkukusa na sumabak sa trabahong ito. STI College Fairview Page 14 . Rekomendasyon Bilang tugon sa paglaganap ng prostitusyon at sa posibilidad na gawin itong legal. hindi naman ito sapilitan at sila naman ay kumikita ng malaki dahil dito. Maaari na ang human trafficking ay siyang dapat puksain. kinakailangan nilang lubusang maintindihan ang pinaka-rason kung bakit sumasabak ang mga kababaihan sa ganitong klaseng trabaho. minumungkahi ng mga mananaliksik na alamin muna ang ikabubuti o ikasasama ng mga bagong panukalang maaring ipatupad ng gobyerno hinggil sa isyung ito. Malaki ang ipinagkaiba ng prostitisyon bilang isang propesyon at ang prostitusyon na dulot ng malawakang "human trafficking" ng mga sindikato. Sa mga organisasyon na nanghihikayat na wag suportahan ang prostitusyon dahil ito ay nakakatanggal ng dignidad ng mga kababaihan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful