P. 1
osnove globalnog gospodarstva

osnove globalnog gospodarstva

|Views: 445|Likes:
Published by Ante Lauc

More info:

Published by: Ante Lauc on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

Sections

Jedan od razrađenijih međunarodnih strateških planova je postupak financijske
kolonizacije koji odgovara krupnom međunarodnom financijskom kapitalu, a potpuno
razara manja nacionalna gospodarstva. Najveći gubitnici u ovom postupku su manji
nacionalni poduzetnici, državna poduzeća i stariji zaposlenici u takvim poduzećima koji
vrlo teško mogu naći posao kad ga jednom izgube. Time i čitava država postaje ekonomski
ovisna o stranim tzv. strateškim ulagačima. Globalni financijski igrači su detaljno razradili
ovaj postupak i on je vrlo sličan načinu na koji dileri droge navode naivne na uzimanje
droge. Strani krediti na neoprezne države djeluju upravo onako kako droga djeluje na
narkomane. Sve izgleda lijepo dok kredite (drogu) uzimaju, a teška kriza nastaje nakon što
krediti (droga) prestanu stizati. To je postupak koji traje od 5 do 10 godina, ponekad i duže,
najčešće se dijeli u tri faze, a svaka faza na nekoliko koraka. Napadnuta država na početku
svake faze dobije kontrolora – savjetnika (financijskog diverzanta) iz MMF-a koji savjetuje
vladu što treba činiti kako bi ekonomski prosperirala. Čim jedna faza završi dolazi novi
savjetnik koji dijeli savjete, često suprotne od savjeta koje je dijelio prethodnik. U
postupak prepariranja javnog mjenja uključuju se i domaći “stručnjaci” koji naručiteljima
prodaju svoje intelektualne usluge tako što svoje akademske titule koriste kako bi javnost
uvjeravali u ono što tvrde naručitelji, čime postaju finacijski saboteri. Postupak prepariranja
javnosti počinje od medija koji nekoliko doktora ekonomije proglašava za vrhunske
stručnjake, a onda se njih nekoliko stalno pojavljuje u medijima i govore ono što naručitelji
traže. Postupak su osmislile američke službe nakon velike ekonomske krize 1929., vidjevši
kako to smišljeno, planski rade krupni bankari, a detaljnije razrađen nakon američkog
vojnog debakla u Vijetnamu, te usavršen nakon meksičke krize 1982. kad je MMF dobio
ulogu svjetskog financijskog policajca.

Prva faza ovog postupka je izgrađena na osnovi «teorije kuhane žabe», a počinje s
plasiranjem velike količine kredita na tržište “napadnute” države. Čitav ovaj postupak
financijske agresije financira se papirnatim novcem kojeg mogu naštampati koliko žele,
samo što moraju izgraditi mehanizme kojima neutraliziraju taj novac ako se naglo vrati na
matično tržište, kamo tamo ne bi izazvao inflaciju. Kamata na takve kredite je vrlo
promjenjiva i ovisi o LIBOR-u tj. kamatnoj stopi koja određuje Wall Strit i Londonski City.
Agresorske države u ovoj fazi ostvarujz dobit po više osnova. Prva dobit je emisijska dobit,
pošto je za kreditiranje u inozemstvu potrebno štampati novac. Štampani novac se može
slobodno plasirati u inozemstvo bez bojazni od inflacije, pod uvjetom da se osiguraju
mehanizmi koji spriječavaju povratak takvog novca na domaće tržište. Druga dobit za
financijskog agresora su kamate na odobrene kredite, a treća dobit je porast domaće
proizvodnje i izvoza u napadnute države pošto one dobivene kredite mogu koristiti samo za
uvoz. Često su opravdanja za ove kredite u početku tvrdnje kako se time slabijim državama
pomaže u borbi protiv inflacije i pomaže razvoj. Naime, neodgovorne vlade koje svoje
proračunske rashode ne mogu pokriti proračunskim prihodima, taj proračunski deficit rado
pokrivaju tiskanjem novca u količini daleko većoj od porasta količine roba na tržištu.
Rezultat je inflacija. MMF napadnutim državama nudi rješenje toga problema tako što
brani tiskanje novca, a proračunski deficit pokriva kreditom iz inozemstva. Velika ponuda
deviza dovodi do pada cijene deviza na tržištu napadnute države, što dovodi do naglog
porasta uvoza roba široke potrošnje i istovremene propasti domaće proizvodnje i izvoza.

Rezultat je skok iz inflacije u još gore stanje, tj. u prikrivenu deflaciju, stanje kad tržišne
cijene padaju a monopolske cijene rastu. Ako takva hiperponuda deviza duže traje,
preživjeti mogu samo proizvođači koji imaju jaku carinsku zaštitu. Kako bi takvih bilo što
manje, brine se WTO, organizacija koja nastoji ukinuti carine za sve proizvode koje
proizvode multinacionalne kompanije iz razvijenih zemalja. Kako bi strane kompanije
mogle preuzeti kontrolu nad gospodarstvom, MMF zahtijeva donošenje zakona koji
omogućuju brzu privatizaciju i liberalizaciju tržišta kapitala kako bi kapital mogao brzo
doći, a u slučaju potrebe u nekoliko dana napustiti lokalno tržište. Kako bi lokalna
poduzeća što jeftinije kupili, potrebno ih je uništiti, što se postiže i visokim kamatama na
kredite. Time se formalno bore protiv inflacije, a zapravo onemogućuju pozitivno
poslovanje lokalnih poduzeća, izazivaju prikrivenu deflaciju te propast domaćih
proizvođača. Na taj način multinacionalne kompanije na globalnom planu sve više stječu
monopolski položaj na svjetskom tržištu rada, dok sindikati i sitni poslodavci organizirani
na nacionalnoj razini postaju marginalni u sukobu s krupnim međunarodnim kapitalom.
Preduvjet za izvođenje ove operacije je kontrola medija koji politiku moraju navoditi na
poteze koji odgovaraju financijskim agresorima, a za to je nužna kontola medija. Zbog toga
na samom početku agresije kao prvi korak vuku poteze koji vode prema kupovini što većeg
broja domaćih medijskih kuća. To se postiže ciljanim kreditiranjem, tj., odobravanjem
velikih kredita tim kućama, iako znaju kako ih vlsnici neće moći vratiti, a za garanciju
povrata uzimaju većinski paket dionica. Vrlo brzo nakon toga preuzimaju vlast u medijima,
te nakon toga postavljaju svoje urednike. Kako bi financijska agresija uspjela potrebno je
kreirati poželjno stanje javnog mijenja a za to služe kontrolirani mediji i pojedini plaćeni
financijski saboteri, ekonomski «stručnjaci» koji dobro naplaćuju svoje «intelektualne
usluge». Mediji ih najprije proglase za «vrhunske stručnjake» a oni preko medija
objašnjavaju kako je dobro imati «stabilnu», a u stvari precijenjenu valutu koja pojeftinjuje
uvoz, a uništava izvoz i domaću proizvodnju. Koliko će intelektualnih usluga ti stručnjaci
naplatiti ovisi o njihovoj stručnosti, uvjerljivosti i broju javnih nastupa. Za što veći broj
njihovih javnih nastupa brinu se plaćeni urednici i novcem za oglašavanje privučeni
vlasnici medija koji istovremeno nastoje marginalizirati sve stručnjake koji napadaju
politiku jake domaće valute.

Druga faza: Kad većina domaćih poduzeća propadne, dolazi do vala stečajeva. Tada
strane multinacionalne kompanije po simboličnim cijenama kupuju sve što imalo vrijedi,
čime ostvaruju novu veliku dobit. U ovoj je fazi pod ucjenama Svjetske banke i MMF-a
napadnuta država prisiljena prodavati i monopolska poduzeća, te dopustiti slobodno
određivanje cijena čak i monopolskim proizvodima. Prije prodaje državnih i javnih
monopolskih poduzeća mediji obično počnu stvarati mnogobrojne afere, stvarne ili
izmišljene, o pronevjerama i manipulacijama u državnim poduzećima, kako bi javnost
uvjerili kako su ta poduzeća legla kriminala, te kako je jedino rješenje sve to prodati. Čim
se javnost uvjeri u to počinje novi krug privatizacije, a devize od ove nove prodaje
poduzeća strancima dodatno povećavaju ponudu deviza, što rezultira daljnjim rastom
tečaja domaće valute, povećanjem uvoza i smanjenjem proizvodnje. Nakon ovoga MMF
traži otpuštanje državnih uposlenika te smanjivanje socijalnih prava i plaća, formalno zbog
smanjenja državnih troškova, a stvarni cilj je naći opravdanje za budući prekid daljnjeg
kreditiranja. Ti se zahtjevi proširuju sve dok ne dođe do socijalnih nemira, nakon čega
dolazi do pada vlasti i bijega kapitala, tj. treće faze prikrivene financijske kolonizacije.
U prve dvije faze statistički podatci pokazuju kako DBP raste, iako on u stvari opada.

To se događa zbog toga što se po međunarodnim računovodstvenim standardima DBP mjeri
prema ubranim porezima, a porezni prihodi rastu s porastom zaduženja. Naime, banke
uzimaju kredite u inozemstvu i kreditiraju građane i poduzeća, koji kredite koriste za
kupovinu. Što se više kupuje plaća se i više poreza, pa ministri financija sve uspješnije pune
svoje proračune i hvale se kako DBP raste, nadajući se kako će netko drugi rješavati
probleme kad krediti prestanu stizati.
Treća faza: Kad se strancima proda sve što imalo vrijedi i kad se banke dokopaju
hipoteka na sve što ih zanima, MMF snižavanjem kreditnog rejtinga izazivaju obustavu
stranih kredita, te dolazi do nagle nestašice deviza, nakon čega nastaje panika te se naglo
povećava i potražnja za devizama. Dolazi do domino efekta na financijskom tržištu, svatko
pokušava i najmanje količine domaćeg novca pretvoriti u devize, a rezultat je nagla
devalvacija, daleko veća od dotadašnjeg postotka neusklađenosti deviznog tečaja, te
standard stanovništva preko noći višestruko pada. Ako je država uspjela spustiti poreze i
smanjiti državnu potrošnju novi vlasnici tvornica obnavljaju proizvodnju i zapošljavanje u
sirovinskom sektoru, pošto su tvornice za tehnološki zahtjevnije proizvode uništene, u
sektorima koji traže puno jeftine radne snage, te u sektoru koji zagađuje okolinu, pošto u
vlastitim državama moraju plaćati vrlo skupe troškove zaštite okoline. Preuzimanjem
proizvodnje u svoje ruke poduzeća iz agresorskih država postaju pravi vlasnici domaćih
kompanija u kojima ostvaruju visoke profite za svoj privatni interes, dok od ovoga
agresorske države nemaju osobitu korist, osobito stoga što se na taj način gube radna mjesta
u njima. Međutim, većina političara u agresorskim državama ima dionice kompanija koje
osnivaju podružnice u napadnutim državama pa im odgovara prebacivanje što većeg profit
u te kompanije. Većina napadnutih zemalja dobrovoljno utrčava u pripremljenu zamku više
puta uzastopno, sa stankama od desetak godina.

Nešto slično, u cilju rušenja zapada, pokušao je izvesti i sovjetski KGB koji je
desecima godina zaradu od prodaje nafte, zlata i plina ulagao u zapadne banke dok nije
skupio blizu 70 milijardi dolara, misleći time srušiti Američke burze, te izazvati krizu
kakvu su Britanski i Židovski bankari izazvali 1929. Američka CIA je plan otkrila i
spriječila paniku, te je propao sovjetski novac koji je puno korisnije mogao biti utrošen da
su ga trošili na razvoj novih tehnologija i prehranu stanovništva. Ekonomski polupismeni
Rusi nisu shvatili da se sa 70 milijardi dolara ne može srušiti burza koja ima više od deset
puta veći dnevni promet. Zbog takvog nerealnog planiranja izgubili su godinama stvaranu
dobit, te SSSR bacili u anarhiju i raspad, čime je generalno koncept planskog privređivanja
izgubio bitku sa tržišnom privredom u kojoj je plan ratno sredstvo, a ne cilj.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->