P. 1
osnove globalnog gospodarstva

osnove globalnog gospodarstva

|Views: 445|Likes:
Published by Ante Lauc

More info:

Published by: Ante Lauc on Mar 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

Sections

Pod demokracijom većina ljudi smatra društvo u kojem se povremeno odvijaju
slobodni izbori
, po točno utvrđenoj proceduri, gdje postoji opće pasivno i aktivno biračko
pravo, te sloboda medija.

Mnogi smatraju da je demokracija idealno društvo što nije točno. U demokratskim
državama postoje gladni kao i u diktaturama, postoje ubojstva, silovanja, krađe i ostali
kriminal, često, češće nego u monarhijama, a i mnogi koji su činili zločine bilo riječju, bilo
djelom, bilo propustom, na vlast su došli voljom većine na slobodnim izborima kao npr.
Hitler, Čembrlen, Milošević, ili voljom velikog postotka ljudi kao što su Napoleon, Lenjin,
Staljin, Pol Pot i mnogi drugi. Razlozi ovakvih slabosti demokracije su u tome što postoji
velika razlika između stvarnosti i proklamiranih načela.
Osnovno načelo demokracije je da svi građani imaju pravo sudjelovati u odlučivanju.
Ovo načelo je neostvarivo zbog toga što odluke ovise o informiranosti. Na izborima građani
biraju između kandidata ili stranaka o kojima imaju vrlo malo, a često i nimalo informacija.
Informacije koje dopru do birača prenose se preko sredstava javnog priopćavanja. Sredstva
javnog priopćavanja prenose često nebitne i pristrane informacije, te tako formiraju javno
mnijenje. Između 85% i 90% ljudi je podložno medijskom ispiranju mozga, a samo 10% do

15% ljudi je sposobno samostalno analizirati informacije i donositi vlastite stavove. Iako se
većina medijskih kuća nastoji prikazati objektivnima, one to ne mogu biti, zbog toga što svi
novinari, urednici i vlasnici medija imaju:
- vlastite stavove,
- osobne interese
- strah od posljedica.
Od objektivnosti mnogo češći slučaj je namjerna manipulacija potaknuta vlastitim
stavovima ili interesima. Manipulacija uz pomoć laži i poluistina u razvijenim i stabilnim
državama sa strogim kaznama za klevetu je sve rjeđa (osim kad obavještajne službe
kampanjama dezinformiranja nekog žele ukloniti, što obično rade u slabijim zemljama), ali
je zato mnogo češća manipulacija izbjegavanjem informiranja o temama koje bi mogle
povrijediti vlastiti interes ili interes i savjest pučanstva i političara. Medijski reket je
uobičajen kod većine medija, a ostvaruje se naplatom iznošenja pozitivnih stavova o nekom
ili nečem, odnosno izbjegavanjem iznošenja negativnih stavova o nekome ili nečemu.
Plaćanje reketa vrši se uglavnom kroz troškove reklama i oglašavanja, a stranke i političari
koji nemaju sponzore među velikim oglašivačima ne mogu postići veći uspjeh na izborima.
Informiranost kao faktor koji utječe na odlučivanje bitno će se poboljšati kad sredstva
javnog priopćavanja budu znatno ustupila prostor javnom, dvosmjernom, kućnim
kompjutorima podržanom, komuniciranju, s velikim brojem javnih baza podataka, putem
Interneta, otvorenih svima. Početkom 21 stoljeća propusnost Interneta postala je dovoljna
za prenošenje filma u realnom vremenu, te su se pojavili video portali na koje je svatko
mogao besplatno postaviti svoj kratki film, te je od tada, utjecaj pisanih medija, radija i
televizije počeo naglo opadati.
Koliki broj ljudi stvarno sudjeluje u odlučivanju ovisi i o izbornom sustavu. U
većinskim izbornim sustavima ljudi na glasačkim listićima biraju točno određenu osobu o
kojoj mogu nešto saznati. Iz osnovnih podataka o toj osobi može se saznati barem stručna
sprema, obiteljski život i sl. što garantira da neće izabrati potpune marionete. Ovako
izabrani političari osjećaju da odgovaraju biračima i, u pravilu, pokazuju znatno viši
stupanj samostalnosti i upotrebe glave za razmišljanje.
U izbornim sustavima gdje ljudi glasuju za stranke nešto informacija može se dobiti
o nositeljima lista. Svi ostali na listama su često anonimni. Šansa pojedinca da bude izabran
ovisi o popularnosti stranke i o mjestu na listi. Na kojem mjestu liste će se tko naći ovisi
najviše o volji predsjednika stranke. Rezultat ovakvog izbornog sustava je selekcija po
poslušnosti prema stranačkim vođama. Države s ovakvim izbornim sustavom imaju mnogo
lukavije, prilagodljivije i neuglednije političare s vrlo labilnim životnim nazorima.
Posljedica je stvaranje kulta vođe, sklonost korupciji, nebriga za javni interes, brižno
skrivanje stranačkih prljavština, te žestoko međustrananačko svađanje o nevažnom. Broj
ljudi koji stvarno sudjeluju u donošenju odluka je minimalan. Često, to su samo
predsjednici vladajućih stranaka s nekolicinom najbližih suradnika.

Zbog svega navedenog demokratski izbori nisu sposobni izvršiti selekciju kandidata
po sposobnosti, a tu selekciju daleko bolje vrši slobodno tržište zaštićeno od javnog ili
prikrivenog monopola. Zbog toga što više poslova u slobodnom društvu treba prepustiti
tržištu, a političarima treba prepustiti samo ono što tržište i drugi društveni subjekti ne
mogu riješiti.

Skladan razvoj društva najviše ovisi o skladnoj suradnji tri stožerna subjekta svakog

društva. To su

POLITIKA, CRKVA i ZNANOST.

Kad god jedna od ove tri osnovne društvene strukture pretvori ostale dvije iz
subjekta u objekt nastaje anarhija, diktatura, nepravda, socijalni potresi, revolucije i sl.
Svi diktatorski nastrojeni režimi nastojali su crkvu i znanost podrediti svojim

interesima.

Ponekad, kroz povijest, znalo se dogoditi da crkva stekne preveliku moć, te su i
političari i znanstvenici služili crkvu. U predindustrijskom društvu utjecaj crkvene
hijerarhije na znanost u nekim zemljama, povremeno, bio je toliki da je, ponekad,
sprječavao napredak znanosti, a ponekad je crkva zastupala stav potpuno suprotan kasnije
dokazanim činjenicama.

Početkom industrijske ere situacija se izokrenula pa, često, zbog interesa pojedinih
industrijskih lobija(trgovina, ugljen, nafta) znanost izlazi iz područja otkrivanja i
istraživanja činjenica, te predlaganja rješenja problema. Umjesto toga postala je sklona
lažnom prorokovanju i petljanju u politiku i vjeru. Znanost je alat za otkrivanje istine, a
kao i svaki alat moguće ju je upotrijebiti u svrhu dobra i u svrhu zla. Posao znanstvenika je
otkrivanje istine o fenomenima koji nas okružuju, tj. utvrđivanje činjenica i slaganjem
činjenica stvarati znanstvene teorije o pojavama oko nas kao cjelini, te rješavanje uočenih
problema (a taj posao mnogo češće rade izumitelji bez ikakvih diploma nego 90% nositelja
titula doktora znanosti). Dok se sve poznate činjenice mogu uklopiti u neku teoriju, to je
znanstvena teorija. Čim se otkrije samo jedna činjenica koju nije moguće uklopiti u teoriju
to više nije znanstvena teorija. U stvarnosti znanstvenici, kao i ostali ljudi, ne vole priznati
vlastito neznanje. Stoga, iz taštine, ili interesa, oni imaju običaj zastarjele teorije
neupućenim ljudima i široj javnosti prodavati kao utvrđenu i nesumnjivu istinu, dok
rješavanje problema i razvoj prepuštaju izumiteljima i poduzetnicima. Osobito su skloni
zastranjivanju oni koji na putu otkrivanja novih istina, koji prolazi kroz vrlo dugački
zamršeni labirint obrastao trnjem, uspiju napraviti korak naprijed. Ohrabreni uspjehom,
takvi su skloni inercijom nastaviti ići zacrtanim pravcem, zaboravljajući pri tom kako put
kroz svaki labirint stalno vijuga. To se dogodilo znanstvenicima poput Marxa, Darwina,
Frojda, Anštajna i drugima koji su nakon jednog kvalitetnog otkrića napravili mnogo
pogrešnih novih zaključaka, a u koje i danas njihovi sljedbenici iskreno vjeruju, te
nastupaju kao neki poganski svećenici koji uporno šire svoju «vjeru» a prema svima koji
sumnjaju nastupaju kao veliki inkvizitori.

Radnu teoriju viška vrijednosti koja je znanstveno zastarjela još za vrijeme
Marxove mladosti on je uporno prikazivao kao znanstveno točnu, čime je sebe od
znanstvenika pretvorio u filozofa, koji vidi ono što mu odgovara a ne vidi što mu ne
odgovara. Povezivanjem s politikom filozofiju je pretvorio u najzavodljiviju (komunističku)
ideologiju u ljudskoj povijesti.

Darwinova teorija evolucije objasnila je kako se vrste prilagođavaju okolini. Ali
njegova teorija nastanka vrsta zastarjela je već u njegovo vrijeme. Unatoč tome, još uvijek
u školama se uči kako je znanost tvrdnja o nastanku čovjeka prirodnom selekcijom od
primata. Znanstvenici, genetičari mogu metodom slučaja gene umnažati, prebacivati s

jednog mjesta na drugo, prenositi s jedne vrste na drugu, pa što ispadne, ali još uvijek
genetičari nisu naučili ni čitati gene. Kad to budu mogli iz gena će moći vidjeti visinu
čovjeka, boju očiju, kose, izgled lica, sklonosti i sve druge nasljedne osobine. A to je
preduvjet da bi znali pisati genetskim jezikom, tj., planski stvoriti novi funkcionalan gen
koji će formirati neko novo tkivo, ili novi organ koji ne postoji ni u jednoj vrsti. Svaki novi
gen je izum koji rješava neki biološki problem, a kad ga se jednom stvori moguće ga je
prenijeti u različite organizme gdje obavlja isti posao. A za nastanak nove vrste nije
dovoljno stvoriti novi gen, potrebno je potpuno isti novi gen stvoriti u dva zametka, jednom
muškom i jednom ženskom, na istom kromosomu i na istom mjestu u kromosomu. Oba
zametka treba stvoriti istovremeno na istom području i to u uvjetima vrlo povoljnima za
život bez neprijatelja, kako bi oba zametka doživjela spolnu zrelost. A kad odrastu potrebno
je iz okoline eliminirati sve pripadnike vrste u čijem krilu su stvoreni kako se ne bi parili s
krivim jedinkama, te tako onemogućili prijenos novog gena. Za milijardu godina koliko
postoji život na zemlji stvoreno je stotinjak milijardi raznih živih vrsta, od čega je 99% već
izumrlo što znači kako je, u prosjeku dnevno stvarana nova vrsta. Otkako je Darwin objavio
svoju teoriju nije zabilježen nastanak novih vrsta, što znači, ili se priroda ljuta na Darwina
odlučila na štrajk, ili je Darwinova teorija nepotpuna.
A darvinovi sljedbenici teorije slučajnosti, usprkos tome što ni za 150 godina nisu
našli ni jedan pouzdan dokaz njegove teorije, ne žele shvatiti vrlo jednostavnu istinu,
najveći izumitelj, Duh Sveti, postepeno je, korak po korak, period po period, fazu po fazu,
«dan po dan» izmislio i materijalizirao sve što postoji, kao poligon na kojem će nove duše
polagati prijemni ispit za duhovni svijet. U tom materijalnom svijetu ljudsko tijelo stvoreno
je kao robotizirano oklopljeno vozilo čije osobine i sposobnosti su potpuno određene
programom upisanim u genima, a duša koja upravlja tim vozilom, prolazeći materijalnim
poligonom, zaobilazeći zamke, mora naučiti silom ljubavi vezati se za druge ljude. Duše
koje u tome uspiju odlaze na jednu stranu, a one koje ne uspiju odlaze na drugu stranu.
Nakon što je stvorio sve potrebno za čovjeka, u sedmom danu (periodu), Duh Sveti odlučio
se odmoriti od stvaranja materijalnog svijeta, te se posvetio izgradnji ljudske civilizacije i to
će trajati sve dok se ne popune «slobodni stanovi» u «vrtu nebeskom».

Geni najviše sliče na kompjutorski program, pisan na posebnom kompjutorskom
jeziku, s mnoštvom potprograma. Kao što je svaka kompjutorska naredba i svaki program
izum, ili autorsko djelo, isto to je i svaki novi gen. Slučajnim mutacijama geni se mogu
pokvariti, što se očituje kao nasljedna bolest, koja se prenosi na sve potomke, uključujući i
nove vrste razvijene iz tih potomaka. Ti «kompjuterski programi» su toliko prilagodljivi da
se sami mogu mijenjati pri negativnom utjecaju okoline, čime se brane od bolesti, ali su
istovremeno i toliko stabilni da nikakvim, mutacijama ne mogu stvoriti novu vrstu, kao što
ni jedan kompjutorski program ne može reprogramirati sam sebe. Znanstvenici znaju kako
su geni toliko stabilni da ih nikakva priroda ne može stvarati, ali predavači po školama
jednostavno ne žele priznati kako nemaju znanstvenog objašnjenja nastanka života, pa se
ponašaju poput mnogobrojnih bolesnih izumitelja «perpetium mobila» koji uporno žele od
malo energije dobiti više. Priroda je sila u kojoj vrijedi zakon entropije, (drugi zakon
termodinamike) tj. priroda od viših struktura može stvoriti niže, a nikada obrnuto, tj.
priroda može od kuće stvoriti prašinu, ali nikada od prašine ne može stvoriti kuću, osim ako
netko pećinu smatra kućom. A živa bića su mnogo složenije strukture, strukture koje su
izgrađene na više nivoa. Najniži nivo živih bića su geni, viši nivo su virusi i prioni, još viši

nivo su alge i bakterije. Više jednostaničnih bića tvore višestanična živa bića, tako da je
svaka stanica ljudskog tijela jedno živo biće, a sve stanice zajedno tvore novo živo biće –
čovjeka. A i ljudska zajednica koja se sastoji od mnogo ljudi može također funkcionirati
kao živo biće.

Svaka novostvorena vrsta ima neke nove, vrlo kvalitetne gene, vrlo dug životni vijek,
te se najčešće ne može pariti s genetski bliskim vrstama. Razmnožavanjem i vremenom
pojavljuju se nove male greške na genima, zahvaljujući zakonima entropije vrijede i kod
prenošenja gena, te se sve takve greške prenose na potomstvo. Ako su greške male
nasljednicima se smanjuje sposobnost preživljavanja i životni vijek. Dok god su kvarovi u
genskoj strukturi mali, moguće je preživljavanje u vlastitoj okolini, razmnožavanje i odgoj
podmladka do osamostaljenja, te se takvi geni prenose s generacije na generaciju, a vrsta
postaje sve slabija i ima sve kraći životni vijek, dok ne dođe do minimuma nužnog za
opstanak. Skupine koje žive u povoljnijoj životnoj okolini vremenom postaju genetski sve
slabije, pošto im je niži minimum kvalitete gena neophodan za opstanak, dok skupine
pripadnika pojedine vrste koje žive u težim okolnostima imaju zdravije gene, s manje
nasljednih bolesti.

Na osnovu Darwinove teorije razvile su se teorije koje su utvrdile kako su pojedine
ljudske rase nastale od različitih praljudi koji su živjeli na raznim kontinentima. Američki
znanstvenici, tzv. «eugeničari» su na osnovu takvih teorija pretpostavili kako zbog toga sve
ljudske rase nisu jednako kvalitetne, te treba znanstveno raditi na poboljšanju ljudske rase.
Daljnjim radom na ovoj teoriji stvorene su ideologije fašizma i nacionalnog socijalizma
koje su teoriju pokušale realizirati u praksi.

Slično je i s Anštajnovom općom teorijom relativiteta. On je iz znanosti izbacio
«eter» kroz koji se, po vjerovanju tadašnjih znanstvenika šire elektromagnetska zračenja, te
je uspješno povezao energiju, brzinu i masu, ali je smislio i gomilu gluposti u svojoj općoj
teoriji relativnosti, kao što je zakrivljeni prostor, putovanje kroz vrijeme i slično. Iako danas
postoji mnoštvo činjenica koje su u suprotnosti s njegovim teorijama njih mnogi profesori
djeci prikazuju kao znanstvene teorije. Iako kozmičke zrake koje nastaju nakon eksplozija
zvijezda mogu imati brzinu duplo veću od brzine svjetlosti, mnogi profesori neupućenima
pričaju gluposti o tome kako je pri brzini svjetlosti prostor zakrivljen, kako vrijeme staje, a
masa postaje beskonačna. Osnovni problem u njegovim teorijama je što nije potpuno
shvatio prirodu svjetlosti, prirodu atoma, te prirodu elektrona i protona. Protoni se sastoje
od jedne neutralne čestice i ograničenog broje električki pozitivnih čestica, dok se elektron
sastoji od jedne neutralne čestice i ograničenog broja negativnih čestica. Kad električni
naboj elektrona dostigne stupanj zasićenja elektron se odvaja od atoma i postaje slobodni
elektron. Ovo Anštajn nije shvatio te je pogrešno zaključio kako je električni naboj
elektrona konstanta, i kako je brzina svjetlosti konstanta, iz čega proizlaze i sve ostale
njegove pogreške. Točno je da je svjetlost čestica (foton), ali je netočno da je svjetlost
istovremeno i val. Valne osobine svjetlosti posljedica su oblika fotona. Svjetlosne čestice
se sastoje od još sitnijih, električno nabijenih pozitivnih i negativnih čestica koje su
naizmjenično poslagane u duge tanke nizove nazvane fotoni, a jedan par tih čestica čine
jedan kvant. Ti nizovi rotiraju kao štap kad ga bacimo u zrak te pri tom stvaraju rotirajuće
magnetsko polje što se očituje kao frekvencija elektromagnetskog zračenja. Dugi nizovi

rotiraju sporije, a kratki brže. Foton nastaje u atomu, pri hlađenju atoma, kad se dio
električnih čestica iz elektrona i protona odvaja i formira niz. Da bi taj niz mogao napustiti
atom mora postići (minimalno) brzinu poznatu kao brzina svjetlost, tj. to je brzina kojom
foton napušta atom. Dok god elektroni i protoni imaju električni naboj, tj. električnih
čestica u svom sastavu mogu izbacivati fotone. Kad elektroni i protoni ostanu bez
električnog naboja, tj. bez električnih čestica atom je ohlađen na apsolutnu nulu i više ne
može izbacivati fotone. Ako bi svemirski brod putovao brzinom svjetlosti elektromagnetski
signali upućeni sa zemlje ga nikad ne bi mogli stići, a i oni upućeni s broda ka Zemlji bi
prema nama putovali istom brzinom (gledajući s broda), ali bi stajali na mjestu gledajući sa
Zemlje, tj. komunikacija između broda i Zemlje bi prestala. Ovaj ozbiljni komunikacijski
problem Anštajn je pretvorio u vremenski problem.
Fotoni koji dolaze u atom raspadaju se na sastavne dijelove. Pozitivni dijelovi idu
prema protonima, a negativni prema elektronima, i pri tom se diže temperatura atoma.

Pogreške u logičkoj analizi svojstvene su i drugim fizičarima koji su nakon Anštajna
proučavali rezultate svemirskih osmatranja satelitskim teleskopima. Uočili su kako se
svemir širi, te su na osnovu toga zaključili kako je sav svemir nastao iz jedne točke koja je
u jednom trenutku eksplodirala, te je iz tog «velikog praska» nastao čitav svemir. Iako u
ovoj teoriji nedostaje sila koja bi izazvala taj veliki prasak, oni teoriju šire kao nesumnjivu
istinu. Dovoljno im je bilo da teoriju prihvati nekoliko svjetskih autoriteta. A kad jednom
autoriteti prihvate neku teoriju, tada magistri, doktori i ostali stručnjaci i ne pokušavaju
razmišljati o logičkim nedostacima teorije. Čak i kada sumnjaju, u strahu od autoriteta,
najčešće, kukavički čuvaju svoj društveni status znanstvene nedodirljivosti.
A rješenje je vrlo jednostavno; dovoljno je pročitati Knjigu postanka. Duh Božji sve
što je stvorio, stvarao je dan po dan (prevedeno – potez po potez, silu po silu, fazu po fazu,
korak po korak). Sile i pripadajuće čestice nisu stvorene odjednom, već su stvarane jedna
po jedna, a gravitacijska sila je sve stvorene čestice zbila u jednu kuglu. Jedina sila koja je
mogla razbiti tu kuglu je električna pozitivna sila. Električne pozitivne čestice se
međusobno odbijaju, a kad je stvorena dovoljna količina tih čestica, nastala je eksplozija
koja je izazvala prvi Veliki prasak. Stvoren je oblak električno pozitivnih atomskih jezgri
koji se velikom brzinom na sve strane širio svemirom. (Zbog ovoga u čitavom svemiru ne
postoje veće skupine tzv. antimaterije, tj. materije u kojoj su atomske jezgre negativne
.)
Nakon toga je stvorena velika količina električne negativne sile i njenih izvora elektrona
koji se također međusobno odbijaju. U trenutku kada su stvoreni, nastao je drugi Veliki
prasak
. On je stvorio oblak elektrona koji se, također, počeo širiti svemirom brzinom
većom od čestica iz prvoga praska, zbog toga što uz sebe nisu imale vezane elektro
neutralne čestice veće mase. Kada je ovaj drugi oblak sustigao prvi, električne pozitivne i
negativne čestice međusobno su se djelomično neutralizirale, te je nastala svjetlost.
Prvi dan u stvaranju svijeta je počeo.
Gravitacija je ponovno postala dominantna sila, dovoljno jaka za povezivanje u tom
trenutku stvorenih atoma i fotona. A na gravitaciju su osjetljive sve čestice uključujući i
fotone. Velika većina svjetlosti, tj. fotona nastalih nakon drugog velikog praska još uvijek
se širi svemirom u svim smjerovima, te ti fotoni danas čine većinu tvari u svemiru. Vidljiva
materija, tj. zvijezde, planeti i maglice čini jednu desetinu svemirske tvari, tj. izvor su jedne
desetine svemirske gravitacije, a preostalih devet desetina svemirske gravitacije svoj izvor

imaju u fotonima koji čine tzv. «Tamnu tvar», i koju ne možemo vidjeti zato što ne postoji
manji nosilac informacija kojim bi «vidjeli» fotone koji odlaze na drugu stranu svemira.

Nedostatak logičkog razmišljanja kod drugih, manje empirijskih znanosti još je
uočljiviji, osobito kad takvi znanstvenici otkriju neku novu činjenicu, pa na krilima slave
počinju svjesno ignorirati sve činjenice koje se ne uklapaju u njihove zamisli.

I Frojd je dao svoj doprinos otkrivanju nekih istina o čovjekovu biću. Rastumačio je
razliku između svjesnog i nesvjesnog ponašanja, što je uzrokovano čovjekovim instinktima
i potrebama. Ali on nije uspio shvatiti da i ljudske zajednice imaju potrebe koje su ugrađene
u pojedince kao instinkti i potrebe. Proglasivši seks za najjaču potrebu znatno je utjecao na
razbijanje obiteljskih zajednica i prenaglašeni egoizam i individualizam, moralni
liberalizam, promiskuitet, te negiranje savjesti. (Iako je bio kabalist, ubili su ga njegovi
sunarodnjaci Židovi, injekcijom morfija iz ruke osobnog liječnika M Schurra, nakon što je
objavio psihoanalizu Mojsija po kojoj je Mojsije bio Egipćanin, nakon što su ga iz Beča
pred Hitlerovim progonom premjestili u London. Iz te londonske slobode je pismeno
pohvalio Gestapo rekavši kako bi mu bilo ljepše u bečkom zatvoru nego na londonskoj
slobodi.)

Nema čovjeka koji će svjesno krenuti u smrt zbog seksa. A mnogi ljudi su svjesno
otišli u smrt zbog potrebe za sigurnošću zajednice, obitelji, plemena, nacije, države, pokreta
i sl. Herojstvo se ne može objasniti nikakvim Frojdovskim teorijama već samo saznanjem
da i instinktima i potrebama ravnaju sile koje su jače od njih, a najjača sila, jača i od sile
straha i od sile interesa je ljubav, sila bez koje i najdemokratskije države završavaju u
nasilju i terorizmu.

Bez marksizma komunisti ne bi mogli tako lako uvjeriti sirotinju da ih kapitalisti
pljačkaju te ih treba pobiti, bez darvinizma nacisti ne bi uspjeli uvjeriti vlastite narode da
su oni nadljudi, a bez frojdizma i anštajnizma i jedni i drugi ne bi mogli tako lako
vlastitim "intelektualcima - načitanim parazitima” objasniti kako je savjest nepotrebna i
kako je sve relativno.

Da bi društvo bilo stabilno potrebno je definirati funkcije crkve, znanosti i politike,
odrediti prioritete funkcija, te svi moraju paziti da se ne miješaju u tuđi posao.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->