You are on page 1of 16

Kako rade i zašto

eksplodiraju

baterije

prenosivih računara

Napisao: Calvin Chu Prevod sa engleskog: Dr Radomir Janković

Uvod

Izgleda da kad god sam u poslednje vreme posetio neku od mojih omiljenih veb stranica, naišao sam na još jedan izveštaj o eksploziji neke moderne mobilne igračke, a posebno baterije koja ide uz nju. Čak do pre samo nekoliko godina, bilo je sporadičnih izveštaja o ćelijskim telefonima koji bi eksplodirali u džepovima nesrećnih vlasnika, a možda i o slučajevima požara u kolima čiji je uzrok bio „mobač“ ostavljen na instrument tabli. Sve to, i još mnogo čega, tiho je gurano pod tepih, a najviše je sredjivano na sudovima pomoću dubokih džepova moćnih kompanija. Ali, kao i uvek, tehnološki napredak je učinio svoje, pa se danas mp3 plejeri verovatno voze i u spejs šatlu, mobilni telefoni su svuda oko nas, a noutbuk računari su tako moćni da bi mogli da se klasifikuju kao “računarska municija”.

A ko obavlja onaj težak rad ispod svega toga? Pa, to je ona skromna, ponizna, neugledna i vredna baterija. Izuzev što bi, ako poverujete blogovima, stari skromni i neupadljivi radnik mogao da dodje u samo središte vesti, i to bez ikakvog prethodnog upozorenja. U pokušaju da ispravim neke stvari u vezi baterije, upotrebiću svoje detektivsko uveličavajuće staklo i neke alate za disekciju, kako bih pomogao da se bolje razume ta vitalna komponenta. Dozvolite mi da započnem ovim primerom sa Google pretraživača:

Ako vas 73000 odziva baš i ne zaprepasti, trebalo bi makar malo da vam privu

Ako vas 73000 odziva baš i ne zaprepasti, trebalo bi makar malo da vam privuče pažnju! "Najzabavniji" medju njima uključuju bateriju za noutbuk računar koja je eksplodirala u redu za ukrcavanje u avion. Kladim se da je njen vlasnik morao mnogo toga da objašnjava! A zatim, imamo onaj zloglasni eksplodirani noutbuk na Yahoo koji je morao da se izbaci na parking, vrlo slično ručnoj granati, i koji je prouzrokovao da poslovna zgrada satima bude evakusana! Dakle, ako ste zaiteresovani da saznate kako te baterije rade, šta se preduzima u vezi sa bezbednošću i još mnogo toga, slobodno nastavite da čitate ovaj tekst.

Pregled

Pošteno je da se kaže kako svako od nas ima svog unutrašnjeg „čovečuljka“ koji misli drugačije, pa ću i ja zato pokušati da objasnim ponešto o baterijama da nekoliko drugačijih, manje uobičajenih načina. U osnovi, objasniću najpre prilično površno kako rade baterije, a zatim ću „secirati“ materijal iz mog noutbuka, ne bih li to bolje pokazao. Usput, objasniću kako se vodi briga o baterijama, kao i mere za bezbednost i dugotrajnost njihove upotrebe.

Analogija baterije i vodotornja

Kada pokušavam da shvatim bilo šta iz elektronike, pomaže mi ako koristim analogiju sa hidraulikom – drugim rečima, da koristim vodu i cevi umesto onih malih elektrona i žica.

U ovom slučaju, korisno mi jer ako zamislim bateriju kao vodotoranj, kao što je

prikazano na sledećoj slici:

Baterija noutbuk računara Zidna utičnica = izvor vode Pumpna stanica (zidni punjač) Napon = visina
Baterija
noutbuk
računara
Zidna utičnica = izvor vode
Pumpna stanica
(zidni punjač)
Napon = visina tornja = pritisak vode
Struja = brzina toka

Elektronska mera

„Vodena“ verzija

Prevod

Napon

Pritisak vode!

14V je 14psi

Struja

Brzina toka!

1800mA je 1800 galona na sat

Vreme

Vreme

1 sat je

pa dobro, 1 sat

Kao što se odmah vidi, kada se otvori slavina, voda izlazi iz rezervoara i pumpna stanica ponovo puni rezervoar. Svaki vodotoranj može da bude različite visine i veličine, što mu daje različite karakteristike, kao što su pritisak i kapacitet. Prema tome, analogija je u sledećem: napon = pritisak, kapacitet = veličina rezervoara i struja = brzina toka. Pumpnu stanicu zamislite kao svoj zidni punjač i – uspostavili ste ceo sistem.

Razni hemijski sastojci baterija bi, po analogiji, odgovarali različitim konstrukcijama

rezervoara: debljini zidova, materijalima, obliku, granicama pritiska i tako dalje. Takodje,

sa tačke gledišta bezbednosti, zamislite da uzimate ili dodajete vodu brže nego što

rezervoar to može da opsluži; verovatno biste ga uništili! Sve ovo važi i za baterijsku

tehnologiju. Baterije sa većom gustinom energije, kao što su litijum-jonske, liče na rezervoare za vodu, napravljene da upakuju više vode u isti prostor.

Pošto smo ovo rekli, sad kada pogledate bilo koju bateriju za noutbuk računar, videćete nalepnicu ili specifikaciju na kojoj može da se pročita nešto slično ovome:

Ako pogledamo posebno tu bateriju, ona ima rela- tivno nizak napon i veliki kapacitet u poredjenju sa drugim baterijama. Ako uporedite tu bateriju sa vodotornjem, možete da zamislite veoma nizak toranj, sa ogromnim re- zervoarom. On drži dosta vode, ali ne daje mnogo visok pritisak. Ta baterija je konstruisana za računar koji zahteva relativno ni- zak napon da bi radio, ali može da radi dosta vremena (veliki kapacitet!), pre nego što baterija bude morala ponovo da se napuni. To savršeno opisuje seriju malih

ponovo da se napuni. To savršeno opisuje seriju malih laptop ra č unara Sony TX. Tehnologija

laptop računara Sony TX.

Tehnologija baterija ukratko

Dva najčća hemijska sastojka baterija danas su nikl metal hidrid (NiMH) i litijum-jon (Li-jon). Ove ove tehnologije su daleko ispred starije nikl-kadmijum (NiCad) tehnologije, zahvaljujući svojoj većoj gustini energije i nepostojanju takozvanog memorijskog efekta.

Poredjenje NiMH i Li-ion baterija

 
 

NiMH

Li-jon

Cena

Niža cena

Viša cena

Masa

Veća

Manja

Gustina energije

60+ Watt-sati po kilogramu.

200 Watt-sati po kilogramu.

Samopražnjenje

30% mesečno, na 68 stepeni F

5% mesečno, na 60 stepeni F.

Maksimalna brzina punjenja

Kapacitet podeljen sa 10

Kapacitet podeljen sa 2.

Životni ciklus

Približno 300 ciklusa.

12 do 18 meseci u svakom slučaju

Duboko pražnjenje

Može na kraju da je upropasti.

Uništiće bateriju.

Ekstremna toplota

Širi ćeliju i može da bude

Može da detonira bateriju.

 

uzrok njenog curenja.

 

Upotrebljena sigurnosna kola

Obično je to katalizator koji se dodaje osnovnom sastavu da bi pretvorio u vodu.

Isključenje zbog prekomerne temperature. Ventilator za oslobadjanje pritiska gasa. Prekid prekomernog punjenja. Zaštita od prekomrenog pražnjenja. Zaštita od kratkog spoja.

Način skladištenja

Skladištenje u ispražnjenom stanju.

40% napunjena, ohladjena, ali nikad smrznuta.

Briga o baterijama

Li-jonske baterije su „cepidlačke“ kako god vi to posmatrali. Kao što se vidi iz prethodne tabele, veoma malo je potrebno da se „batale“ litijum-jonske baterije. One ne vole da im bude izuzetno toplo, ili hladno. Uopšte im se ne dopada da se duboko isprazne, brzo pune, ili brzo prazne. Ako ih potpuno ispraznite, one se uništavaju. Sa druge strane, NiMH baterije su prilično bezbedne i neotrovne. NiMH baterije ne vole da se „skuvaju“,

a ako se ostave bez nadzora na polici, mogu da se potpuno isprazne posle par meseci –

posle čega zahtevaju par ciklusa da bi se ponovo probudile do svog punog kapaciteta.

Kada dodje do stvarnih problema zbog pogrešnog rukovanja, mogućnost opasne eksplozije je retka. U stvari, uprkos onome što se priča u štampi i po blogovima, od miliona isporučenih baterija, manje od stotinu njih se zapalilo, a samo mali deo je eksplozivno detonirao. Veće su vam šanse da vas udari meteor. Medjutim, ako stvarno dignete ruke od Li-jonske baterije, obično gubite kapacitet, pa ima smisla da razmotrite odeljak teksta koji se odnosi na "brigu o bateriji".

Metod #1 za smanjivanje veka trajanja vaše baterije: kuvanje

Skoro svaki nov savremen noutbuk računar ima najmanje jedan ventilator za odvodjenje toplote ka dnu ili kroz otvore pozadi. Na nesreću, to u svim slučajevima usmerava toplotu pravo na bateriju. Ako su u pitanju Li-jonske baterije, to odvodjenje toplote u suštini „iskuvava“ život iz njih. Litijum-jonska baterija koja se 40% napunjena drži u frižideru može da traje 10 godina. Ali, kada se konstantno „kuva“ u noutbuk računaru uključenom u zid, ona obično živi samo 12 do 18 meseci. Ako ste se često upitali zašto radno vreme vašeg noutbuk računara odlazi dodjavola posle samo godinu dana, evo vam odgovora: to

je zbog toplote! Prednost ako se baterija drži u računaru dok je on uključen u zidnu

utičnicu je zaštita od nestanka struje - ali, sa druge strane, celo vreme „iskuvavate“ život

iz vaše baterije. Da li to znači da ima nečega u onim hladnjacima za noutbuk računare?

Moguće! Šta ako vaš noutbuk provodi svo svoje vreme na vašem stolu? Da li bi bilo bolje

da napunjenu bateriju držite u frižideru?

Metod #2 za smanjivanje veka trajanja vaše baterije: brzo punjenje

Bez obzira na hemijski sastav baterije, trend velikog broja noutbuk računara je da brzo pune ćelije. Brzo punjenje baterije uvodi toplotu i prouzrokuje uništenje hemikalija unu- tar baterije pomoću njihovog pretvaranja u gasove koji se jednostavno gube. Ako ste za- pamtili analogiju sa vodom, brzo punjenje baterije je ekvivalentno pumpanju vode sa mnogo većim pritiskom u rezervoar. To mnogo brže troši bateriju. Dok u normalnim okolnostima tipična NiMH baterija traje više stotina ciklusa – brzo punjenje to može zna- čajno da smanji. Pored toga, svaki defekt u bateriji će se pogoršati brzim punjenjem. Baš je šteta što proizvodjači noutbuk tačunara nisu napravili "pedalu za gas", da bi se kontro- lisala brzina punjenja u zavisnosti od konteksta.

Mudre odluke prilikom kupovine

Na kraju krajeva, jednom ćete morati da kupite bateriju za zamenu. Često se dešava da su, u trenutku kada ste spremni da promenite baterije, na raspolaganju veći kapaciteti. Prosto „odokativno“ pravilo za poredjenje bilo koje dve baterije je sledeće:

Pomnožite kapacitet (u mAh)sa naponom (u V)i podelite to sa 1000 da biste dobili Watt- časove.

Hajde da to isprobamo:

Prvo što treba da uradite je da pročitate mAh i napon sa vaše upotrebljene baterije. Zatim ih pomnožite i rezultat podelite sa 1000. Ako vaša baterija ima Ah, onda to odmah pode- lite sa 1000. Na primer, ako imate bateriju od 10,8V i 4400mAh: dobićete 10,8 x 4400 / 1000 = 47,52 ili približno 48 Watt sati (Wh). To vam daje jedan broj za „energetsku“ per- formansu za svake dve slične baterije, pa možete da napravite pametno poredjenje. Na primer, ako vaša trenutno postojeća baterija ima 48Wh, a na bateriji u radnji vidite infor- macije kao na sledećoj slici, to vam kaže da će radno vreme te baterije biti dvostruko ve- će od vaše postojeće baterije od 48Wh, zato što je 95Wh dva puta bolje od onoga što vam daje baterija koju trenutno posedujete.

Razlika izmedju manjeg i ve ć eg kapaciteta baterija je č esto posledica razli č
Razlika izmedju manjeg i ve ć eg kapaciteta baterija je č esto posledica razli č

Razlika izmedju manjeg i većeg kapaciteta baterija je često posledica različitog broja ćelija. Više ćelija znači veću bateriju. Na slici gore desno, vidi se da se noutbuk račinar podiže za oko jedan inč (25,4 mm) kada se koristi baterija od 12 ćelija.

Zabavni deo: posmatranje unutrašnjosti dva pakovanja baterija za noutbuk računare

Sad kad sam donekle objasnio teoriju baterija, izvadiću svoj pouzdani instrument za seciranje (šrafciger!) i otkriću šta se stvarno nalazi unutar baterije za noutbuk računar. Ništa nije tako uspešno kao rasklapanje nečega da bi se shvatila njegova tehnologija. Zanimljiva stvar u vezi noutbuk baterija je ono što ja zovem etiketa. Kada čuje o eksplodiranju baterije, većina ljudi zapamti etiketu proizvodjača i zakune se da nikada, ali nikada neće otvoriti tu bateriju. Pa dobro, većina ljudi, ali ne i ja.

Većina proizvodjača noutbuk računara konstruiše svoje baterije tako da se spreči njihovo kvarenje i da pruže dokaz o tome da je neko nešto čačkao oko njih. E sad, ja ne preporu- čujem da sami otvarate ta pakovanja, iz dva razloga: 1) ako slučajno zaglavite šrafciger u baterijsku ćeliju i kratko je spojite, ona bi mogla da vas zaslepi! Litijum-jonska eksplozija bljuje ogromnu količinu toplote i otrovnih hemikalija. Pored toga, 2) prilično je teško opet sastaviti bateriju za noutbuk računar! Sa druge strane, postoje i sasvim legitimni razlozi za otvaranje baterije: 1) istrošili ste bateriju i želite da je sami servisirate ili 2)

treba vam veća performansa i želite da "modifikujete" bateriju da biste joj povećali kapacitet. Samo, potrebno je da obezbedite da sigurno znate šta radite, zato što ni ja ni TG Publishing LLC nećemo preuzeti odgovornost za vaše petljanje sa božanstvima tehnologije.

Unutrašnjost pakovanja nikl metal hidridne baterije

Unutrašnjost pakovanja nikl metal hidridne baterije Evo jednog lepog baterijskog pakovanja firm e Toshiba, 9,6V

Evo jednog lepog baterijskog pakovanja firme Toshiba, 9,6V 3000 mAh, u tehnologiji nikl metal hidrid. Mada je ovo stara tehnologija, uporediću tu bateriju kasnije sa litijum jonskom batertijom firme Dell, kako biste mogli da vidite razlike. Ovo baterijsko pakovanje izgleda kao da nema vidljive šavove; medjutim, donja strana izgleda ovako:

vidljive šavove; medjutim, donja strana izgleda ovako: Postoji pet veoma efektivnih otvora, koji su stvarno vrlo

Postoji pet veoma efektivnih otvora, koji su stvarno vrlo mali:

vidljive šavove; medjutim, donja strana izgleda ovako: Postoji pet veoma efektivnih otvora, koji su stvarno vrlo

Ali mislim da su ipak dovoljno veliki da bi u njih mogao da stane šrafciger:

dovoljno veliki da bi u njih mogao da stane šrafciger: Aha! Evo, ide, ide. Kuc, kuc!

Aha! Evo, ide, ide. Kuc, kuc! Kao što možete da vidite, moj pouzdani instrument (šrafciger) ipak nije baš idealna alatka, zato što sam malo oštetio ivice otvora, ali ipak vrši posao. Sad kada nas je baterija pustila unutra, pažljivo ćemo odizati ploču oko ivice, da bismo otkrili pakovanja ćelija.

plo č u oko ivice, da bismo otkrili pakovanja ć elija. Toshiba je obavila dosta uredan

Toshiba je obavila dosta uredan posao u unutrašnjoti pakovanja. Skoro svaki kubni centimetar prostora popunjen je NiMH ćelijama. Hajde da oljuštimo slojeve „glavice luka“.

ć elijama. Hajde da oljuštimo slojeve „glavice luka“. Kao što možete da vidite, č etiri izvoda

Kao što možete da vidite, četiri izvoda baterije sa desne strane su priključeni direktno na ćelije baterije. Tehnologija NiMH je veoma bezbedna, pa nema potrebe za bilo kakvim zaštitnim kolima unutar baterije. Veze su izvedene nad voštanim papirom, da bi se izbe-

glo bilo kakvo slučajno metalno kratko spajanje baterijske ćelije. Hajde da sada oljuštimo voštani izolacioni papir:

elije. Hajde da sada oljuštimo voštani izolacioni papir: Ovo je sloj izolacije od crvenog polivinila koji

Ovo je sloj izolacije od crvenog polivinila koji pokriva četiri NiMH ćelije zajedno. Postoje dva takva skupa od po četiri NiMH ćelije, što je sve spojenp provodnicima, u se- riju od osam ćelija. Ono što je ovde posebno zanimljivo je da je firma Toshiba upotrebila posebno napravljene ćelije u obliku kutija. Baterijske ćelije su obično cilindrične, kao što su to na primer AA, C i D alkalne ćelije. U ovom slučaju, u Toshibi su izabrali da popune svaki delić prostora unutar njihovog pakovanja sa NiMH i tako stvarno doteraju perfor- mansu do krajnjih granica. Zbog toga je ovo celo pakovanje označeno sa 9,6V i 3000mAh, što mi kaže da postoje dva pojedinačna pakovanja od po 4,8V i 3000mAh svako. Svaka kutijasta ćelija je verovatno od 1,2V i 3000mAh. Ovo baterijsko pakovanje je očigledno iz nekog starije noutbuk računara.

je o č igledno iz nekog starije noutbuk ra č unara. Svaka od ovih AA NiMH
je o č igledno iz nekog starije noutbuk ra č unara. Svaka od ovih AA NiMH

Svaka od ovih AA NiMH ćelija je takodje oz- načena sa 1.2V i 2700mAh, ali je tačno upola manja od onih kutijastih starijih ćelija. U teori- ji, smeštanje ovih ćelija u isto kućište noutbuk baterije, dalo bi baterijsko pakovanje od 9,6V i 5400mAh, ili približno 2 puta veće vreme rada. A baterija bi i dalje u suštini bila kompa- tibilna sa originalom. Da li je stvarni moguće modifikovati Toshibinu bateriju da radi dva puta duže koristeći AA baterije „sa police“? Da li one uopšte mogu da stanu? Možete se opkladiti na to! Pogledajte sledeću fotografiju. Ali, to je modifikacija za neki drugi put.

Unutrašnjost pakovanja litijum-jonske baterije

Hajde sada da pogledamo savremenije pakovanje litijum-jonske baterije iz firme Dell. Ovo je ta baterija koja mi je dopala šaka. Ona je označena sa 14.8V i 3600mAh.

mi je dopala šaka. Ona je ozna č ena sa 14.8V i 3600mAh. Mada su šavovi

Mada su šavovi na kućištu Dellovog baterijskog pakovanjau prilično vidljivi, oni su, takodje, skoro nepropusni. Da biste stekli neku predstavu o tome, evo slike oštrice šrafcigera uporedjene sa debljinom šavova. Prilično tesno, zar ne:

uporedjene sa debljinom šavova. Prili č no tesno, zar ne: Ali sre ć om, gledaju ć

Ali srećom, gledajući vrlo pažljivo, uočio sam jednu tačku blizu konektora gde se šav malo više otvarao. Zavukao sam šrafciger i evo rezultata:

uo č io sam jednu ta č ku blizu konektora gde se šav malo više otvarao.

Posle toga sam, pažljivo odižući oko ivice šava, otkrio zanimljivu oznaku unutra:

ć i oko ivice šava, otkrio zanimljivu oznaku unutra: Mada i nije neko iznenadjenje, ako ste

Mada i nije neko iznenadjenje, ako ste obratili pažnju na novosti u poslednje vreme, izgleda da je fabrika Sony Energytec izvesno vreme proizvodila Dell baterije. Ono u šta upravo gledate je kolo za punjenje litijum-jonske baterije firme Sony, zajedno sa nizom od 5 LED dioda za indikaciju stanja punjenja. To je prilično usavršena stvar u poredjenju sa baterijom firme Toshiba. Ako se sećate, NiMH baterija ima izvode koji su direktno povezani sa ćelijama, stvarno bez ičega izmedju njih. Zašto onda ovaj nivo usavršavanja? Da ponovim sopstvene reči, litijum-jonske ćelije se lako odbace. Ako ste zapazili u onoj tabeli ranije u tekstu, zaštitno kolo je odgovorno za sprečavanje pojave opasnih situacija.

Otvaranje kućišta otkriva sledeće:

opasnih situacija. Otvaranje ku ć išta otkriva slede ć e: Dva skupa od 4 zelene baterije.

Dva skupa od 4 zelene baterije. One mnogo liče na AA ćelije, ali to ipak nisu. U principu one su isto konstruisane, ali sa različitim hemijskim sastojcima i dimenzijama. Da pogledamo malo pažljivije:

Ispostavilo se da su to ć elije Sony Energytec 18650GR. To su veoma č esto

Ispostavilo se da su to ćelije Sony Energytec 18650GR. To su veoma često zastupljene ćelije koje se koriste u mnogim proizvodima i označene su sa 1800mAh i 3,7V. Celo pa- kovanje je označeno sa 3600mAh i 14,8 volti. Kao što možete da vidite na gornjoj slici, pakovanje je spojeno sa parovima paralelnih baterija u seriji.

je spojeno sa parovima paralelnih baterija u seriji. Svaki par vredi 3600mAh i 3,7V; spojeni zajedno

Svaki par vredi 3600mAh i 3,7V; spojeni zajedno na način prikazan na slici desno, oni daju ukupno 14,8V i 3600mAh.

Baterije se obično konstruišu da imaju mnogo skupva manjih ćelija iz nekoliko razloga:

1) kolo za punjenje električnom energijom može da se uprosti; 2) punjač može da napuni mnogo različitih uredjaja naponom manjim od napona pakovanja; 3) ako se pokvari bilo koji pojedinačni skup ćelija, kolo za punjenje može da identifikuje te ćelije i isključi ih, ili da celo pakovanje proglasi neispravnim. Neka od novijih zaštitnih kola mogu da detektuju predstojeću eksploziju i da otvore ventilaciju baterije, kako bi se oslobodio mlaz toplog gasa da bi se sprečila ili umanjila eksplozija. Mlaz toplog zapaljivog gasa verovatno nije dobra vest za vaše krilo na kome držite laptop, ali šta ćete, to vam je brzi život u ova moderna vremena!

Ekslozije i „konkluzije“

Zašto dolazi do eksplozija?

U suštini, eksplozije su prouzrokovane kratkim spojem unutar baterijske ćelije. U kompa- niji Sony priznali su mogućnost metalnog zagadjenja litijum-jonskih hemikalija. Ako

metalne nečistoće (kao što su slučajne čestice, opiljci metala) udju u baterijsku ćeliju, mali su izgledi da će se bilo šta ikada dogoditi. Medjutim, postoji veoma, veoma mala ve- rovatnoća da bi - uz pomeranje baterije ili opreme koju ona napaja električnom energijom - te čestice mogle da upadnu u neku konfiguraciju koja bi napravila kratak spoj u ćeliji. U stvari, to bi se moglo dogoditi u svega nekoliko od milion baterija. Ako broj zaokružite, to liči na verovatnoću od 0%. Ali, to se ipak dešavalo i neke ćelije su se kratko spojile i, u suštini, istopile.

Ako povežete + i - polove nezaštićene litijum-jonske ćelije izvan baterije, bolje bi bilo da brzo pobegnete što dalje odatle. Na svu sreću, unutrašnje zaštitno kolo izmedju + i – izvoda normalno sprečava da se dogodi takav kratak spoj. Medjutim, u slučaju spomenutih Sonyjevih ćelija, + i – kraj se spajaju unutar ćelije i onda je zaštitno kolo nesposobno da funkcioniše. BUM!!!

Baterije sada i u budućnosti

Većina glavnih proizvodjača baterija dolazi iz Japana, a dobar deo njih se proizvodi u sektoru za baterije Sony Energytec. Dobar razlog za to je u tome što je Sony stvarno na samom vrhu tehnologije baterija. Kao što smo videli, Sony ulaže velike napore da bi ugradio bezbednost u svoje baterije, ali njih ipak nije moguće učiniti 100% bezbednim. Sve do nedavno, većina eksplozija baterija pripisivana je kineskim baterijama, kopijama poznatih proizvodjača, bez zaštitnih elektronskih sklopova ili preduzetih mera bezbed- nosti prilikom proizvodnje. Sada znamo da je čak i baterija veoma poznatog proizvodjača podložna raznoraznim problemima.

Kakva je budućnost baterijske tehnologije? Mnogo nade polaže se u baterijske gorivne ćelije. U suštini, ta tehnologija omogućava da se energetski gusta tečnost ili gel sličan benzinu sipa u pogodan rezervoar u vašem mobilnom uredjaju. E sad, alkoholi i druge ugljovodonične tečnosti su skloni da imaju dosta velike energetske gustine, pa umesto raznih vrsta opasnosti sa kojima se srećemo danas kod baterijskih pakovanja velike gustine energije – hajde malo da sačekamo i vidimo kako će stvar da se razvija, pre nego što počnemo da sipamo zapaljive materije u naše mobilne igračke!

Deset lekcija koje se mogu naučiti iz ovog teksta

1. Držanje baterije vašeg noutbuk računara na hladnom može dramatično da joj produži radni vek.

2. Noutebbuk računari koji imaju svojstvo "brzog punjenja", brže će potrošiti baterijsko pakovanje.

3. Česti ciklusi punjenja i pražnjenja vaše baterije brže će je potrošiti.

4. Poredite jednu bateriju sa drugom koristeći Watt-časove (napon x mAh / 1000).

5. Ne trudite se da otvorite svoje baterijsko pakovanje, sem ako za to imate dobar razlog!

6. Litijum-jonska baterija nije 100% bezbedna, ali postoje dobri izgledi da vam se neće dogoditi eksplozija.

8.

Litijum-jonske baterije traju 12-18 meseci, zahvaljujući toploti koja se razvija u noutbuk računarima.

9. Životni vek NiMH baterije se tipično meri ciklusima (300 pražnjenja i punjenja).

10. Skromni izgled baterije vašeg noutbuk računara krije u sebi pravi vatromet živih boja!

O autoru: Calvin Chu poseduje diplomu u oblasti računarskog inženejrstva sa Univerziteta u Mičigenu.